ORGANISAATION UUDISTUMISKYVYN KEHITTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORGANISAATION UUDISTUMISKYVYN KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1

2 LEAD Helsinki ORGANISAATION UUDISTUMISKYVYN KEHITTÄMINEN Prof. Aino Kianto Lappeenrannan teknillinen yliopisto

3 Sisältö Organisaation uudistumiskyky Uudistumiskyvyn avaintekijät Uudistumiskyvyn mittaaminen

4 Uudistumisen haaste Tieto ja osaaminen organisaatioiden tärkeimmät kilpailukeinot Sekä julkinen että yksityinen sektori ovat voimakkaiden muutosten kourissa Muuttuvassa liiketoimintaympäristössä menestyminen edellyttää jatkuvaa oppimista ja innovointia Ketterä ja uudistuva organisaatio tunnistaa ja hyödyntää muutosta edistävät tekijät ja osaa korjata ajoissa sitä hidastavat tekijät

5 Mitä on organisaation uudistumiskyky? = Organisaation kykyä jatkuvaan kehittymiseen, oppimiseen ja innovointiin Mahdollistaa sekä suunnitellut että spontaanit muutokset, ylhäältä alas ja alhaalta ylös Vastaa ulkoisiin muutoksiin mutta luo myös muutosta lähtien organisaation sisältä Konkretisoituu esim. uusina tuotteina, palveluina ja prosesseina, sekä operatiivisena että strategisena joustavuutena Perustuu tutkittuihin organisaatioiden ominaisuuksiin ja toimintatapoihin, jotka edistävät tai hidastavat uudistumista

6 Uudistumiskyky Hyödyntää koko henkilöstön ideoita, osaamista ja energisoivaa yhteistyötä Perustuu sen tunnistamiseen, että henkilöstö on organisaation tärkein voimavara Koko henkilöstön osaamisen ja luovuuden valjastaminen yhteisten päämäärien saavuttamiseen Tietoa ja osaamista ei voida hallita! Sellaisen työympäristön luominen, joka tukee luovaa toimintaa ja omaehtoista oppimista

7 Uudistumiskyky tieteellisessä kirjallisuudessa Lähikäsitteitä: Organizational change Innovation, innovativeness Organizational learning Knowledge creation Dynamic capability Strategic flexibility Organizational agility Organizational flexibility Continuous improvement Self-organization Autopoiesis Lähestymistapoja: Kognitiivinen Strateginen Relationaalinen Kulttuurinen Taloudellinen Performatiivinen Systeeminen Viestinnällinen Prosessuaalinen Poliittinen

8 Uudistumiskyvyn koostumus Strateginen kyvykkyys Ajan hyödyntäminen Tietojohtaminen Oppimismyönteisyys Vuorovaikutteisuus Johtajuus

9 Strateginen kyvykkyys Innovatiivisuus, proaktiivisuus Selkeät, jaetut, ymmärretyt ja arvostetut tavoitteet Asiakaslähtöisyys Markkinakentän tunteminen Vertaaminen parhaisiin Voimakas identiteetti ja kulttuuri Strateginen kyvykkyys Onko organisaatio tietoinen strategiastaan?

10 Johtajuus Valtuuttava, demokraattinen johtamistyyli Matalat hierarkiat Johtajat sitoutuneita oppimaan ja kuuntelemaan Sisäisen yrittäjyyden kannustaminen Palkitseminen ja resurssit Selkeät tavoitteet, operatiivinen autonomia Johtajuus Edistääkö vai estääkö esimiestyö kehittämistoimintaa?

11 Ajan hyödyntäminen Ulkoinen ajanhallinta Sisäinen rytmi Kiire Ajan hyödyntäminen Onko kehittämistoiminnalle riittävästi aikaa?

12 Vuorovaikutteisuus Ryhmätyö Organisaation sisäinen yhteistyö Organisaation ulkopuolinen yhteistyö Verkostojen ja yhteisöjen hyödyntäminen Know-who Ilmapiiri Luottamus Vuorovaikutteisuus Sujuuko organisaation sisäinen yhteistyö?

13 Oppimismyönteisyys Työntekijät voimavarana Kaikilla kyky oppimiseen Avoimuus erilaisille näkökannoille Palaute Rakentava kyseenalaistaminen Epäonnistumisista oppiminen Oppimismyönteisyys Analysoidaanko onnistumiset ja epäonnistumiset?

14 Tietojohtaminen Tietopääoman strateginen johtaminen Dokumentoidun tiedon hallinta Tietojärjestelmät Tiedon suojaaminen Kokemusperäisen tiedon hallinta Tiedon hankkiminen Uuden tiedon luominen Tietojohtaminen Tietääkö organisaatio mitä se tietää?

15 Mitä hyötyä uudistumiskyvyn mittaamisesta on? Selvittää yrityksen kyvykkyyden toimia jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä Kertoo tulevaisuuden potentiaalista Mahdollistaa ennakoivan puuttumisen ongelmakohtiin Mahdollistaa tehokkaan ja kohdistetun johtamisen ja seurannan Tekee tavoitteet näkyväksi

16 Miten uudistumista voidaan mitata? PANOS - TK-investoinnit - Koulutusinvestoinnit - IT-järjestelmät KYVYKKYYS TUOTOS - Uudet ideat - Uudet tuotteet - Lv uusista tuotteista - Asiakastyytyväisyys => Miten panostuksia hyödynnetään? => Kuinka tuloksiin ollaan päästy?

17 Uudistumiskyvyn mittaaminen ORCI-menetelmällä Organizational Renewal Capability Inventory ORCI Mittaa organisaation kykyä jatkuvaan kehittymiseen, oppimiseen ja innovointiin LTYllä kehitetty tieteellisesti validoitu menetelmä Hyödynnetty yli 100 eurooppalaisessa organisaatiossa Tuottaa selkeän ja kattavan diagnoosin organisaation uudistumiskyvystä Tunnistaa uudistumisen ydinhaasteet ja vahvuudet Mahdollistaa tehokkaan ja kohdistetun johtamisen ja kehittämisen Voidaan räätälöidä eri analyysitasoille Mahdollistaa sisäisen ja ulkoisen seurannan ja vertailun

18 ORCI-menetelmä Asiakaslähtöisyys Markkinakentän tuntemus Esimerkkikysymys: Olemme hyviä aistimaan tulevaisuuden trendejä ja markkinoiden kehitystä. 3 kohtaa Identiteetti Tulevaisuuden visio Strat. yhtenäisyys Strateginen kyvykkyys Ajan hyödyntäminen Strat. joustavuus Strat. innovatiivisuus Oppimismyönteisyys Tiedon johtaminen STRATEGINEN KYVYKKYYS 7 6 Johtaja Esimies Muu Vuorovaikutteisuus Johtajuus Asiakaslähtöisyys Markkinakentän tuntemus Identiteetti Tulevaisuuden visio Strateginen yhtenäisyys Joustavuus Innovatiivisuus Aineisto edustavasta otoksesta organisaation henkilöstöä!

19 Yhteenveto Uudistumiskyky on kestävän kilpailukyvyn edellytys muuttuvissa olosuhteissa Organisaation uudistumiskyky perustuu 6 tekijään: Strateginen kyvykkyys, johtajuus, ajan hyödyntäminen, vuorovaikutteisuus, oppimismyönteisyys ja tiedon johtaminen Organisaation uudistumiskyvykkyyttä voidaan kehittää

Henkilöstö voimavarana Hannele Kukkola

Henkilöstö voimavarana Hannele Kukkola Henkilöstö voimavarana Hannele Kukkola Inspecta - kumppanisi laadussa ja luotettavuudessa 1 10.08.2010 MISTÄ TÄNÄÄN PUHUN Terveisiä Inspectasta Miltä työelämän arki näyttää Voiko oppivan tai älykkään organisaation

Lisätiedot

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Strategian toimeenpano mahdollistuu johdon ja henkilöstön välisellä kaksisuuntaisella viestinnällä ISBN 952-213-030-3 Suomen Kuntaliitto 2002 Esipuhe Johtamisella

Lisätiedot

Tietopääoman nykytila suomalaisissa yrityksissä

Tietopääoman nykytila suomalaisissa yrityksissä No. 8/2013 Tietopääoman nykytila suomalaisissa yrityksissä Millä tasolla aineettoman pääoman ja sen johtamisen osaalueet ovat suomalaisissa yrityksissä? Miten julkinen sektori voisi edistää näiden vahvistamista

Lisätiedot

Innovatiivinen osallistava työorganisaatio millaisilla toimintatavoilla suomalaiset työpaikat voivat menestyä globaalissa kilpailussa?

Innovatiivinen osallistava työorganisaatio millaisilla toimintatavoilla suomalaiset työpaikat voivat menestyä globaalissa kilpailussa? Innovatiivinen osallistava työorganisaatio millaisilla toimintatavoilla suomalaiset työpaikat voivat menestyä globaalissa kilpailussa? Tuomo Alasoini Teknologiajohtaja, Tekes tuomo.alasoini(at)tekes.fi

Lisätiedot

ESIMIEHET TUOTTAVUUTTA RAKENTAMASSA Henkilöstötuottavuuden kehittäminen kuntaorganisaatiossa

ESIMIEHET TUOTTAVUUTTA RAKENTAMASSA Henkilöstötuottavuuden kehittäminen kuntaorganisaatiossa TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tarja Lempeä ESIMIEHET TUOTTAVUUTTA RAKENTAMASSA Henkilöstötuottavuuden kehittäminen kuntaorganisaatiossa Pro Gradu -tutkielma Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos

Lisätiedot

Strategisesti johdettu prosessien kehittäminen

Strategisesti johdettu prosessien kehittäminen Free and Focus co-energy. Strategisesti johdettu prosessien kehittäminen Kai Laamanen 23.05.2013 Laatupäivät 2013 www.innotiimi.com 1 Ainoa pysyvä kilpailuetu on organisaation kyky parantaa ja oppia nopeammin

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014 Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014 EFQM-malli ja ammatillisen koulutuksen laatupalkinto - hakemuksen laatiminen, kokemuksia aiempien hakukierrosten prosessista ja arvioinnista Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma

Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Kirjallinen aineisto

Kirjallinen aineisto Excellence Finland arviointi ja -kilpailu Kirjallinen aineisto Ohjeet osallistujalle ja pääarvioijalle 24.02.2014 H:\9-YHTEISKUNNALLINEN\EFKO\6_Kilpailu_Award\8.3_Ohjeetjamallitasiakkaille\EF_Arviointijakilpailu_Kirjallinenaineisto_Ohjeet2014.Docx

Lisätiedot

Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet

Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Anna Kilpelä Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 363 Helsinki 2013 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

HYVÄN JOHTAMISEN KRITEERIT JULKISELLE SEKTORILLE

HYVÄN JOHTAMISEN KRITEERIT JULKISELLE SEKTORILLE HYVÄN JOHTAMISEN KRITEERIT JULKISELLE SEKTORILLE LUONNOS 31.1.2013 1 HYVÄN JULKISEN JOHTAMISEN KRITEERIT, TIIVISTELMÄ Julkisen johtamisen periaatteet ja arvot Johtamisella luodaan julkista arvoa, jossa

Lisätiedot

Pedagoginen johtaminen kansalaisopistossa. Arto Willman Oulun kaupunki Perusopetuksen johtaja

Pedagoginen johtaminen kansalaisopistossa. Arto Willman Oulun kaupunki Perusopetuksen johtaja Pedagoginen johtaminen kansalaisopistossa Arto Willman Oulun kaupunki Perusopetuksen johtaja Pedagoginen johtaminen Mitä se on? Oppilaitoksen tulevaisuuden ja toiminnan suunnan määrittämistä (huomio perustehtävässä)

Lisätiedot

Muutoksen johtamisen haasteita

Muutoksen johtamisen haasteita Muutoksen johtamisen haasteita piloteista käytännöksi Sotefin kehittämishanke Jaakko Heikkilä rakennusneuvos Sisältö 1 Ympäristön muutoksia, tavoitteita, muutostarve 2 Muutoksen johtamisen ominaispiirteitä

Lisätiedot

DIALOGISEN JOHTAMISEN TUTKIMUSOHJELMA Dinno-hanke 2012-2014

DIALOGISEN JOHTAMISEN TUTKIMUSOHJELMA Dinno-hanke 2012-2014 Päivitetty tutkimussuunnitelmatiivistelmä DIALOGISEN JOHTAMISEN TUTKIMUSOHJELMA Dinno-hanke 2012-2014 Sirpa Syvänen Antti Kasvio Kati Tikkamäki Kaija Loppela Susanna Lundell Sari Tappura Sisällys Sisällys...

Lisätiedot

Innovaatiojohtaminen matkailunkehittämisyhtiöissä

Innovaatiojohtaminen matkailunkehittämisyhtiöissä Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketoiminta ja kulttuuri Imatra Hotelli ja ravintola - ala Matkailun koulutusohjelma Anne-Marie Koponen Innovaatiojohtaminen matkailunkehittämisyhtiöissä Opinnäytetyö 2013

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Maarit Malo TYÖNTEKIJÄN ITSEOHJAUTUVUUS JA SEN JOHTAMINEN LUOVASSA ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Maarit Malo TYÖNTEKIJÄN ITSEOHJAUTUVUUS JA SEN JOHTAMINEN LUOVASSA ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Maarit Malo TYÖNTEKIJÄN ITSEOHJAUTUVUUS JA SEN JOHTAMINEN LUOVASSA ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA Pro gradu -tutkielma Johtaminen ja organisaatio Lokakuu 2012 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden

Lisätiedot

Etelä-Karjalan kuntien aineeton pääoma ja sen kehittämisen haasteet

Etelä-Karjalan kuntien aineeton pääoma ja sen kehittämisen haasteet Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Tietojohtaminen Etelä-Karjalan kuntien aineeton pääoma ja sen kehittämisen haasteet Tarkastaja ja ohjaaja: Tarkastaja: Professori Aino

Lisätiedot

Terhi Mustakangas OSAAMISEN JOHTAMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA - CASE MERIKOSKI

Terhi Mustakangas OSAAMISEN JOHTAMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA - CASE MERIKOSKI Terhi Mustakangas OSAAMISEN JOHTAMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA - CASE MERIKOSKI Pro gradu -tutkielma Palvelujohtamisen ja logistiikan maisteriohjelma Kevät 2007 Lapin yliopisto, kauppatieteiden ja matkailun

Lisätiedot

Aineeton pääoma ja arvonluonti -projektin yhteenveto

Aineeton pääoma ja arvonluonti -projektin yhteenveto No. 5/2015 Aineeton pääoma ja arvonluonti -projektin yhteenveto Aineeton pääoma ja sen johtaminen. Miten julkinen sektori voisi edistää näiden vahvistamista ja hyödyntämistä? Entä mitä yritysten tulisi

Lisätiedot

Työn. tuuli. Tarjolla tänään: Toimivia uudistumisen käytäntöjä 1 / 2013

Työn. tuuli. Tarjolla tänään: Toimivia uudistumisen käytäntöjä 1 / 2013 Työn 1 / 2013 tuuli Tarjolla tänään: Toimivia uudistumisen käytäntöjä Työn tuuli Työn Tuuli -aikakauskirjan toimitusneuvosto: Toimitusjohtaja KTT Paula Kirjavainen, Novetos Oy Professori Kari Lilja, Aalto

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Diplomityö Petri Keronen VALMENTAVA JOHTAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA Työn tarkastajat: Professori Helinä Melkas Professori

Lisätiedot

Aineettoman pääoman uudistuminen:

Aineettoman pääoman uudistuminen: ARTIKKELI Lohikoski: Aineettoman... Informaatiotutkimus 25 (2) 2006 27 Päivi Lohikoski Aineettoman pääoman uudistuminen: Tapaustutkimus it-alan yrityksessä Päivi Lohikoski: Aineettoman pääoman uudistuminen:

Lisätiedot

Professori Helinä Melkas

Professori Helinä Melkas LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Satu Parkkunen OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJA- ORGANISAATIOSSA - CASE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPINTO- JA OPETUSPALVELUT

Lisätiedot

Merja Heikkinen SISÄINEN YRITTÄJYYS TILAAJA-TUOTTAJAMALLIN LÄHIESIMIESTYÖSSÄ Pro gradu tutkielma Hallintotiede Kevät 2013

Merja Heikkinen SISÄINEN YRITTÄJYYS TILAAJA-TUOTTAJAMALLIN LÄHIESIMIESTYÖSSÄ Pro gradu tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Merja Heikkinen SISÄINEN YRITTÄJYYS TILAAJA-TUOTTAJAMALLIN LÄHIESIMIESTYÖSSÄ Pro gradu tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Sisäinen yrittäjyys

Lisätiedot

Työkierto osaamisen johtamisen prosessissa

Työkierto osaamisen johtamisen prosessissa TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Työkierto osaamisen johtamisen prosessissa Case: Sokotel Oy Hallintotiede Pro gradu -tutkielma Antti Vähäjylkkä Helmikuu 2015 Ohjaajat: Jari Stenvall Pasi-Heikki

Lisätiedot

Sininen Kolmio - koulutustarjontaa

Sininen Kolmio - koulutustarjontaa Sininen Kolmio - koulutustarjontaa Valmennusten opetusmenetelmät Sininen Kolmio Oy toteuttaa henkilöstökoulutuksissaan kokemuksellisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteita. Koulutustapahtuma

Lisätiedot

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Jukka Yliherva Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma MHS 6/2014 As nro 84 Henkilöstösuunnitelma Uudenmaan liitto 2014 1 Valokuva(t): Tuula Palaste-Eerola Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa Region Esterinportti

Lisätiedot