ProjekTila -konsepti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ProjekTila -konsepti"

Transkriptio

1 ProjekTila -konsepti Yhtenäiseen sähköiseen hankeympäristöön Senaatissa Kari Alatalo Kehityspäällikkö Investoinnit-palveluyksikkö Senaatti-kiinteistöt 1

2 Sisältö Taustaa ProjekTila-konseptin perusidea Tavoite Kehityspolkua ProjekTilan nykyrakenne Case: Kuopion yliopiston kampus Käyttötapauksia Kustannushyötyjä Tulevaisuus 2

3 Taustaa Tehtävä vuodelta 2002: Keksi konsepti, jolla otetaan haltuun :n rakennuksen alati muuttuvat tiedot ja pidetään ne ajantasalla kustannustehokkaasti

4 Taustaa Kiinteistötiedon haltuunoton askeleet (Hankepäivä-esitys syksyltä 2002) Askel 1 mitä tuli tehtyä? Hankkeiden digitaalisten loppudokumenttien haltuunotto on jo rutiinia? (CAD-ohje oli olemassa ) Askel 2 miten se tuli tehtyä? Koko hankkeen digitaalista haltuunottoa harjoitellaan jo! (Projektipankkeja oli jo muutamia ) Askel 3 koko elinkaaren kaikki tiedot ja tekemiset? Koko kiinteistön digitaalinen haltuunotto on seuraava askel Tämän päivän aihe! 4

5 Tiedonsiirto perinteisessä rakennusprojektissa Kokoukset Paperiasiakirjat Paperipiirustukset Sähköposti RAKEN- NUTTAJA- KONS. ARK RAK Puhelin Fax Vain tiedon tuottajalta saa viimeisen tiedon! Hankkeen jälkeen tieto hajaantuu ja unohtuu TILAAJA VUOK- RALAI- SET Mihin tieto kertyy??? HUOL- TOKIRJA- KONS. URA- KOITSI- JAT LVIS 5

6 Tiedonsiirtoa kun käytetään projektipankkia Kokoukset Internet-selain Sähköposti Paperiasiakirjat Paperipiirustukset Puhelin Kaikki tallentavat omat dokumenttinsa projektipankkiin ja hakevat sieltä muiden dokumentit itse Ark Raken Rak Sk Projektipankista saa viimeisimmän version tiedostoista! www- Projektipankki LVIS Hankkeen jälkeen kaikki kerätty tieto säilyy yhdessä paikassa Vuok Urak Huolt Tietoa kertyy automaattisesti 6

7 Taustaa Perusongelma: Miten tieto siirtyy useiden hankkeiden läpi ja pysyy ajan tasalla? Hanke 1 Hanke 2 Hanke 3 pieniä remontteja Uudisrakennus Keittiöremontti pieniä remontteja Lisärakennus ja peruskorjaus Rakennuttamista koskevat asiakirjat Suunnittelun loppudokumentit Tiedot pienistä remonteista Suunnittelun lähtötiedot Ajantasatiedot? Sähköiset tietovarastot: Paperiarkistot: Kovalevyt, CD:t Kirjahyllyt Tietoa on kyllä olemassa mutta sen Projektipankki kokoamiseen ja Alueiden keräilyyn arkistot menee aivan liian paljon Huoltokirjat, aikaa! HTK Tiedon häviäminen on todellinen riski! Keskusarkisto EDM, Optimaze, KOKI 7

8 ProjekTila-konseptin perusidea

9 ProjekTila-konsepti Etusivu Koki HTK EAI Oulun yliopisto Lapin yliopisto Kohde (Kuopion yliopisto) Optimaze Päärak Varasto Rakennus (Canthia) Huoltokirjat Kunnossapitohankkeet Projektipankit Kunto- Ryhti Ajantasalla pidettävät dokumentit Investointihankkeet 9

10 Tavoite

11 Kaikki rakennusten tekniset tiedot talteen Tavoite Muutosketjun muodostavat: Investointihankkeet Kunnossapitohankkeet Pienkorjaukset Tilamuutokset 11

12 Tavoite Miksi kaikista hankkeista? Rakennusten tiedot syntyvät ja muuttuvat jatkuvasti hankkeissa ja pienkorjauksissa Ajantasatiedot ovat niiden summa! Senaatin kiinteistöliiketoiminta perustuu ajantasaisiin sähköisiin tietoihin rakennuksista Ilman raaka-ainetta ei voida siis pitää ajantasalla vuokrauksen tilatietoja, huoltokirjaa Palvelu keskittää yhteen portaaliin kaiken rakennustoiminnasta tulevan dokumentaation rakennuksittain! 12

13 Senaatilla on tarve saada tietoa toimintaprosesseihinsa Prosessikartta STRATEGIA Strategisen tason ohjausprosessit Asiakkuuden hallinta Toimittajuuden hallinta Salkunhallinta Yhteiskuntavastuun hallinta Toimintaprosessit Palvelu-/ Vuokrausprosessi Ylläpitoprosessi Investointiprosessi vaatii ajantasaiset tilatiedot (tilarajat, tilaluokat ) vaatii tarkkaa tietoa talotekniikasta vaatii sekä reaaliaikaisia tietoja että ennusteita ASIAKKAAT Kilpailukykyä ylläpitävät palveluprosessit (TAY, HR, ICT, LK, V)

14 Vuokralaisella on tarve saada tietoa omiin toimintaprosesseihinsa Sisäinen vuokraus luotettavat ja ajantasaiset pintaalatiedot Tilojen käyttö, tekniikan ja kalustuksen sovitus Palveluiden kilpailutus siivous (siivouspinta-alat, pintamateriaalit, tilaluokat) Aktiivinen osallistuminen rakennushankkeisiin (lähtötiedot, raportit, kokousmuistiot, aikataulut havainnekuvat )

15 Kehityspolkua

16 Taustaa Päättymätön projektipankki? Hankepäivät Käyttäjäkysely syyskuu Hajanaista pp-käyttöä parissa kymmenessä hankkeessa. 6 eri pptoimittajaa. Kesäkuussa kpl projektipankkeja JORY JORY Toimittajakysely lokakuu PP-toimittajien valintamenettelyt aloitetaan Joryn päätös ProjekTila-konseptin laajasta käyttöönotosta alkaen 750 kohteista! 2004 Perustetaan PP-kery ja PP-ohry JORY Nimikilpailu ProjekTila voittaa 2005 Keskitetään PP:t kahdelle toimittajalle Buildercom ja Tocoman -> Hankekohtainen kilpailutus Määrittelyt, koodaukset, runko valmis marraskuu 2005 JORY Käyttöönottoa ja koulutusta PI ja E 2006 Siirrytään suoraan neuvottelumenettelyyn Buildercomin kanssa. Tuloksena lisenssikauppa ProjekTilasta, projektipankeista ja huoltokirjoista Ohjeistukset, sopimusmallit, prosessit Käyttöönottoa ja koulutusta KE 2007 Tänään Vanhan CD-aineiston massasiirto ,5 vuotta kokemusta Koulutusta Toukokuussa 2008 n kpl projektipankkeja n tiedostoa n käyttäjää 16

17 ProjekTilan nykyrakenne

18 18

19 Mikä se ProjekTila oikein on? ProjekTila on rakennuksen teknisen tiedon haltuunoton ja ajantasallapidon työkalu. ProjekTila on rakennusteknisten tietojen portaali, jossa rakennukset ryhmitellään rakennus-ryhmiksi (ProjekTilakohteiksi). Palvelu luo automaattisesti linkitykset kaikkiin rakennusten hankkeiden projektipankkeihin ja huoltokirjoihin. Projektipankki on itsenäinen yhden hankkeen tiedon- ja dokumenttienhallintapalvelu Huoltokirja on itsenäinen yhden rakennuksen huollon ja ylläpidon hallintaväline Senaatin tunnusmaailma ja perustiedot KOKI- ja HTKjärjestelmistä on integroitu ProjekTila-järjestelmään.

20 Case: Kuopion yliopiston kampus

21 Enemmistö hankkeista projektipankeissa 21

22 Pienet työt kirjataan ylös systemaattisesti ProjekTilaan 22

23 Tiedostojen muodot vaihtelevat mutta tiedot luettavissa sähköisesti 23

24 PDF-muoto havaittu käteväksi pientöiden tallennuksissa (toki käytetään dwg:tä jos löytyy) 24

25 Ajantasaistustyöhön alkaa olla taustamateriaali kasassa ja työ on alkamassa Asemapiirustukset on jo! 25

26 Ajantasainen DWG-asemapiirustus Canthiasta 26

27 Sama kevyempänä katseluversioina PDF:nä 27

28 PDF on kevyt ja kätevä katselukäyttöön! Koko Kampuksen ajantasa-asemakuva 28

29 Käyttötapauksia

30 Esimerkki 1. Haetaan Musiikkitalon keskiviikkoisen 6.6. suunnittelukokouksen muistio pankista 30

31 Esimerkki 3. Etsitään Musiikkitalon yhteystietolista 31

32 Esimerkki 4. Katsotaan valokuvia alueen pienoismallista 32

33 Esimerkki 5. Ladataan katsottavaksi Musiikkitalon 2.krs arkkitehtitasokuva (dwg) 33

34 Hyödyt Kustannushyödyt Suorat kustannushyödyt Välillisiä hyötyjä

35 Suorat mitattavissa olevat kustannushyödyt Rakennushankkeiden kopiokulujen pieneneminen Ei yksin projektipankkien ansiota mutta merkittävältä osalta Senaatin kopiokustannukset hankkeissa Alv 0%, vertailuajalla vain määrät ovat muuttuneet paitsi Hki alkaen (ennuste) Ennuste <

36 Suorat mitattavissa olevat kustannushyödyt Muita suoria kustannushyötyjä (ei ole mitattu) Dokumenttien hallintaan liittyviä Säästöä pöytäkirjojen ja muistioiden postituskuluissa Arvio 2000 euroa/hanke [Proce-tutkimus 2002 VTT] 100 suurta hanketta -> euroa säästöä? Alentuvat tilakustannukset pienenevän arkistopaperimäärän takia Arkiston tilan hinta? Hankkeen dokumenttien jakelu, päivitys, saatavuus ja reaaliaikaista Työ tehostuu kaikilla osapuolilla, säästöä palkkakuluissa Matkustamiseen liittyviä Pienemmät matkakustannukset ja matka-aikasäästöt vähentyneisiin palavereihin ja tiedonhakumatkoihin Suunnittelijoiden matkat Sk:n arkistoihin hakemaan paperi- tai muovioriginaaleja vähenevät Senaatin arkiston henkilöiden ajansäästö, työn tehostuminen Hankkeen sähköisen lähtötiedon kertasiirto projektipankkiin riittää 36

37 Välilliset hyödyt Joitakin välillisten hyötyjen ketjuja Aikasäästöt Tiedonjakelun aikaviiveiden väheneminen Työaikasäästöjä kaikilla Koko hankkeen aikataulun tiivistyminen Vuokratuloja aikaisemmin + vähemmän kuluja väistötilaan Laadukkaampaa tiedonvälitystä Virheet vähenevät tiedonkulun parantuessa vähemmän virheitä suunnittelussa Vähemmän virheitä työmaalla Laadukkaampi rakennus -> tyytyväisempi vuokralainen Laadukkaampi rakennus -> pienemmät ylläpitokustannukset Vähemmän kiistoja, koska tiedonkulku on tarkasti dokumentoitu 37

38 Tulevaisuus

39 IM-Manager Kehitysportaat tietojen haltuunotossa 4. Palveluiden integrointi Tulevaisuus??? Nykyvaihe 1.Tietojen keräys Kaikki tiedot kerätään 2. Tietojen jalostaminen Tietojen jalostaminen edellyttää kaikkien muutosten tietämistä 3. Tietojen integrointi Tietojen integrointi edellyttää tiedoilta rakenteellista vakiomuotoa eli standardointia Palveluiden integrointi edellyttää tietojen ja tietomallien integrointia GIS Internet www Sekalaista aineistoa Yhtenäinen esitystapa ja tietosisältö Rakenteellista tietoa standardien mukaan Kaikki palvelut käyttävät samaa tietoa ottaen huomioon käyttöoikeudet jne Tietokanta 39

40 Kehityspolkua Menneen haltuunotto Suunnitteludokumenttien haltuunottoja jakeluväline Ajantasaistusväline Apuja ja säästöjä Sähköinen tarjouskilpailutusväline Ennakointi Hankkeiden aktiivinen hallinta- ja ohjausväline = (HTK + ProjekTila) Hankesalkun aikataulutusväline Integroituminen Paikkatietojärjestelmät GIS, BIMserverit 40

41 Yksi kuva ei kerro paljon mitään Monta kuvaa ketjussa kertoo tarinan Esimerkki työmaakameran käytöstä, Lapin YO, Taiteiden tiedekunta Rakennuksen tarina muodostuu projektipankeista 41

42 Kiitos! Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt 42

Asiakirjojen luovutusohje

Asiakirjojen luovutusohje Teknisen dokumentoinnin ohjeisto Osa 2 Manuaalinen aineisto Asiakirjojen luovutusohje Versio 2.0 Asiakirjojen luovutusohje, versio 2.0 Sivu 2 (15) Asiakirjojen luovutusohje Versiohistoria Versio 1 Versio

Lisätiedot

BUILDERnews BUILDERCOM OY:N TIEDOTUSLEHTI 1/2013. Rakentamisen laatu ja työturvallisuus ovat taas pinnalla rakentamisesta keskusteltaessa

BUILDERnews BUILDERCOM OY:N TIEDOTUSLEHTI 1/2013. Rakentamisen laatu ja työturvallisuus ovat taas pinnalla rakentamisesta keskusteltaessa BUILDERCOM OY:N TIEDOTUSLEHTI 1/2013 BUILDERnews 2 4 8 Rakentamisen laatu ja työturvallisuus ovat taas pinnalla rakentamisesta keskusteltaessa Asiakas-case: LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy luottaa

Lisätiedot

Projektitietojärjestelmät rakentamisessa Markku Kiviniemi, diplomi-insinööri Buildercom Oy markku.kiviniemi@buildercom.fi

Projektitietojärjestelmät rakentamisessa Markku Kiviniemi, diplomi-insinööri Buildercom Oy markku.kiviniemi@buildercom.fi Markku Kiviniemi, diplomi-insinööri Buildercom Oy markku.kiviniemi@buildercom.fi 1 Projektitietojärjestelmä 1.1 Perussisältö Projektitietojärjestelmällä tarkoitetaan rakennushankkeen osapuolten yhteistä

Lisätiedot

BUILDERNEWS BUILDERCOM OY:N TIEDOTUSLEHTI 2014. Rakennetun ympäristön tiedonhallinnan- ja toiminnanohjauksen

BUILDERNEWS BUILDERCOM OY:N TIEDOTUSLEHTI 2014. Rakennetun ympäristön tiedonhallinnan- ja toiminnanohjauksen BUILDERCOM OY:N TIEDOTUSLEHTI 2014 BUILDERNEWS 2 4 7 8 Rakennetun ympäristön tiedonhallinnan- ja toiminnanohjauksen järjestelmät Asiakas-case: Kokonaisvaltaista tiedonhallintaa Savon koulutuskuntayhtymässä

Lisätiedot

Energiatehokkuus taas ykköspuheenaihe rakennus- ja kiinteistöalalla. Buildercom tuoteuudistus BEM. Asiakas-case: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Energiatehokkuus taas ykköspuheenaihe rakennus- ja kiinteistöalalla. Buildercom tuoteuudistus BEM. Asiakas-case: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin 1 2012 Energiatehokkuus taas ykköspuheenaihe rakennus- ja kiinteistöalalla Buildercom tuoteuudistus BEM Asiakas-case: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PÄÄKIRJOITUS Energiatehokkuus taas

Lisätiedot

Buildercomin palvelut käytössä Vuoden 2010 Työmaalla! Buildercom haasteet seuraavalle kahdelle vuodelle. Buildercom tuoteuudistus 2010 2012

Buildercomin palvelut käytössä Vuoden 2010 Työmaalla! Buildercom haasteet seuraavalle kahdelle vuodelle. Buildercom tuoteuudistus 2010 2012 1 2011 Buildercomin palvelut käytössä Vuoden 2010 Työmaalla! Buildercom haasteet seuraavalle kahdelle vuodelle Buildercom tuoteuudistus 2010 2012 BUILDERNEWS 1 2011 2 Buildecomin palvelut käytössä Vuoden

Lisätiedot

Projektipankki rakennustyömaan

Projektipankki rakennustyömaan Tapio Halonen Sokonet Oy tapio.halonen@sokonet.fi Kari Varkki Kehitysjohtaja, Rakennusosakeyhtiö Hartela kari.varkki@hartela.fi 498 Projektipankki rakennustyömaan sähköiset asiakirjat ja niiden hallinta

Lisätiedot

BUILDERNEWS. Kohdepalvelukonsepti Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Kasvun paikka Tähtäimessä jatkuva parantaminen

BUILDERNEWS. Kohdepalvelukonsepti Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Kasvun paikka Tähtäimessä jatkuva parantaminen 1 2009 BUILDERNEWS Kohdepalvelukonsepti Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Kasvun paikka Tähtäimessä jatkuva parantaminen Sähköinen kilpailuttaminen Buildercom Oy:n palveluissa Oulun seudun koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

More power for engineering Lisää tehokkuutta suunnitteluun

More power for engineering Lisää tehokkuutta suunnitteluun www.cads.fi KYMDATA OY:N ASIAKASLEHTI 1/2009 More power for engineering Lisää tehokkuutta suunnitteluun VEO Hyvät kokemukset ja ohjattu käyttöönotto kannustavat satsaamaan suunnitteluprosessiin Tietomallinnuksen

Lisätiedot

KIINTEISTÖSEKTORI. Huoltokirja helpottaa kiinteistön elinkaaren. Putkiremontissa tarvitaan asiantuntijaa

KIINTEISTÖSEKTORI. Huoltokirja helpottaa kiinteistön elinkaaren. Putkiremontissa tarvitaan asiantuntijaa Suomen Talokeskus Oy:n asiakaslehti 2012 Huoltokirja helpottaa kiinteistön elinkaaren hallintaa Putkiremontissa tarvitaan asiantuntijaa Talokeskus edustaa Pohjola Vakuutusta Viinikkalan logistiikkakeskuksessa

Lisätiedot

BUILDERNEWS. Senaatti-kiinteistöt - Sähköinen kilpailutus kiinteistöjen hoidossa

BUILDERNEWS. Senaatti-kiinteistöt - Sähköinen kilpailutus kiinteistöjen hoidossa 1 2008 BUILDERNEWS Senaatti-kiinteistöt - Sähköinen kilpailutus kiinteistöjen hoidossa Helsingin kaupunki teki projektipankkipalvelusopimuksen Buildercomin kanssa Terveelliset tilat Tule tapaamaan edustajiamme

Lisätiedot

20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut. THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma. Palautepalvelut. Esiselvitysraportti

20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut. THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma. Palautepalvelut. Esiselvitysraportti THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma 20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut Palautepalvelut Esiselvitysraportti 2(23) Versiohistoria versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä hyväksyjä 0.1 7.3.2011 Perusversio

Lisätiedot

SAMI PERKKO TIETOMALLINNUS SAIRAALARAKENTAMISEN SUUNNITTELUSSA. Diplomityö

SAMI PERKKO TIETOMALLINNUS SAIRAALARAKENTAMISEN SUUNNITTELUSSA. Diplomityö SAMI PERKKO TIETOMALLINNUS SAIRAALARAKENTAMISEN SUUNNITTELUSSA Diplomityö Tarkastaja: Professori Jarmo Laitinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennustekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 4. joulukuuta

Lisätiedot

UPG Tehokkaampaa suunnittelua CADS Planner Electricillä

UPG Tehokkaampaa suunnittelua CADS Planner Electricillä K Y M D A T A O Y : N A S I A K A S L E H T I 2 0 1 0 UPG Tehokkaampaa suunnittelua CADS Planner Electricillä QM Pro Kymdatalta uusi tehokas määrälaskentaohjelmisto Solibri Oy Mallintamalla ja laadunvarmistuksella

Lisätiedot

VTT-R-04729-10 TUTKIMUSRAPORTTI. InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti. Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist

VTT-R-04729-10 TUTKIMUSRAPORTTI. InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti. Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04729-10 InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist Luottamuksellinen 2 (63) Raportin

Lisätiedot

GUERILLA TREASURER KASSAENNUSTAJAN OPAS. Timo Hämäläinen, Guerilla Treasurer. www.guerillatreasurer.fi

GUERILLA TREASURER KASSAENNUSTAJAN OPAS. Timo Hämäläinen, Guerilla Treasurer. www.guerillatreasurer.fi KASSAENNUSTAJAN OPAS Timo Hämäläinen, Guerilla Treasurer SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 Miksi kassaennustaminen on tärkeää?................... 3 Miksi kassaennustaminen epäonnistuu?.................. 3 ROI-ystävällinen

Lisätiedot

BUILDERNEWS BUILDERCOM OY:N TIEDOTUSLEHTI 2015. Lainsäädännön ja viranomaistoiminnan. ympäristön tiedonhallintaan

BUILDERNEWS BUILDERCOM OY:N TIEDOTUSLEHTI 2015. Lainsäädännön ja viranomaistoiminnan. ympäristön tiedonhallintaan BUILDERCOM OY:N TIEDOTUSLEHTI 2015 BUILDERNEWS 2 4 7 8 Lainsäädännön ja viranomaistoiminnan vaikutus rakennetun ympäristön tiedonhallintaan Case SRV: Projektinhallinta Kalasataman megahankkeessa Palvelumme

Lisätiedot

Kiinteistöjen teknisen elinkaaren hallinta Lari Laakso, insinööri AMK Projektipäällikkö, Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy lari.laakso@vahanen.

Kiinteistöjen teknisen elinkaaren hallinta Lari Laakso, insinööri AMK Projektipäällikkö, Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy lari.laakso@vahanen. Lari Laakso, insinööri AMK Projektipäällikkö, Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy lari.laakso@vahanen.com Kiinteistöjen teknisen elinkaaren hallinta ei ole mikään erillinen, muusta ympäristöstä irrallaan

Lisätiedot

SÄHKÖISTEN KUNTAPALVELUIDEN KUSTANNUSHYÖTYANALYYSI 2014. - Tietoa päätöksenteon tueksi -

SÄHKÖISTEN KUNTAPALVELUIDEN KUSTANNUSHYÖTYANALYYSI 2014. - Tietoa päätöksenteon tueksi - SÄHKÖISTEN KUNTAPALVELUIDEN KUSTANNUSHYÖTYANALYYSI 2014 - Tietoa päätöksenteon tueksi - SISÄLLYS 1 Johdanto.. 3 2 Julkishallinnon sähköiset palvelut esimerkkejä mahdollisuuksista 7 3 Kustannus-hyötyjen

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Lean management Toimitusketjun tehostaminen

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Lean management Toimitusketjun tehostaminen ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2008 Lean management Parempaan tulokseen Tehokkaammalla toiminnalla Lean sopii suomalaisille Toimiston voimavarat

Lisätiedot

valu hukkaan Sivu 10 Haluatko saada firmasta paremman tuoton? Sivu 14 Tuloksen tekemiseen vaikuttaa suoraan yrityksen kyky hallita omia rutiinejaan.

valu hukkaan Sivu 10 Haluatko saada firmasta paremman tuoton? Sivu 14 Tuloksen tekemiseen vaikuttaa suoraan yrityksen kyky hallita omia rutiinejaan. TOUKOKUU 2013 Ecom asiakaslehti nro. 1 Tuloksen tekemiseen vaikuttaa suoraan yrityksen kyky hallita omia rutiinejaan. Sivu 2 SähköJusalla työ ei valu hukkaan Sivu 10 Haluatko saada firmasta paremman tuoton?

Lisätiedot

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus 8 Tuottavuus ja vaikuttavuus Allianssin edut ja mahdollisuudet vaativien projektien läpiviennissä Rami Tuokko & Jani Saarinen, Vison Alliance Partners Oy Kiinteistö- ja rakennusalan hankkeissa koetut ongelmat,

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

n:o 2 2014 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET

n:o 2 2014 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET n:o 2 2014 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET 1 Sisällys Puheenjohtajalta... 2 Ohjelmat ja strategiat ripeästi toimeksi - julkisen hallinnon ICT:n pitkään valmisteltu rakenneuudistus toteutuu...

Lisätiedot

Älyä vedenmittaukseen

Älyä vedenmittaukseen 10101110101010101011010110101010 10101110 10101110101010101011010110101010 101011101 10101110101010101011010110101010 10101110101010101011010110101010 10101110101010101011010110101 Älyä vedenmittaukseen

Lisätiedot

LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 2/2011

LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 2/2011 LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 2/2011 Uutuus Asiakkuudenhallinta s. 6 Viitaputki Oy: Työnteko helpottui s. 8 Asiakastuki ja käyttöönottoprojektin vaiheet s. 10 Sähköbit saa vakautta kasvulle Adminetistä

Lisätiedot

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta.

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta. ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Kustannustehokkuus Suunnitelmallisuus tuo parempia tuloksia Integroitavuus ERP ei ole vain yksi järjestelmä ERP johtamisen

Lisätiedot

ARVORAKENNUSTEN KORJAUSHANKKEET JA TUOTEMALLINTAMINEN

ARVORAKENNUSTEN KORJAUSHANKKEET JA TUOTEMALLINTAMINEN ARVORAKENNUSTEN KORJAUSHANKKEET JA TUOTEMALLINTAMINEN Case-kohteena Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosasto Simo Freese, Hannu Penttilä, Marko Rajala 22.4.2007 Teknillinen korkeakoulu, arkkitehtiosasto

Lisätiedot

HUHTIKUU 2005. Vianovanews. Systems Finland Oy:n asiakaslehti. Infra tietomalli-projekti. Uusi brändi. Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet

HUHTIKUU 2005. Vianovanews. Systems Finland Oy:n asiakaslehti. Infra tietomalli-projekti. Uusi brändi. Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet Vianovanews Systems Finland Oy:n asiakaslehti HUHTIKUU 2005 Infra tietomalli-projekti Uusi brändi Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet Julkaisija Vianova Systems Finland Oy Hannuntie 6, 02360 Espoo Vaihde

Lisätiedot

ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖI- SEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ

ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖI- SEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Örninkatu 15 24100 Salo, Finland Y-tunnus: 2133874-8 www.dimenteq.fi ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖI- SEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Versio:

Lisätiedot