Seudullisen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seudullisen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu"

Transkriptio

1 Seudullisen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu Yksityiskohtainen esittely

2 Sisältö Pientalonlaadun kokonaisuuden yleisesittely Seudullisen rakentamisen ja asumisen palvelun yleisesittely Seudullisen rakentamisen ja asumisen palvelun tarkempi esittely moduuleittain 1. Palvelun käyttöönotto 2. Vapaaehtoisten laatuvalintojen tekeminen ja niiden kuittaukset suunnittelu ja rakentamisvaiheessa 3. Vaihekohtaisten tarkistuslistojen kuittaamiset vastaavan työnjohtajan toimesta 4. Kulutusrajojen asettaminen 5. Huoltokirjan luonti 6. Talo2000 nimikkeistön luonti

3 PIENTALONLAATU kokonaisuus PIENTALONLAATU ASUTTAVUUS TEKNINEN LAATU PERUSVERSIO LAAJENNETTU VERSIO -kaikille avoin palvelu (SERA) Laatupisteet - palvelee Oulun seudun pienrakentajia - tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana -- kiinteistökohtainen Laatupisteet Tarkistuslistat Huoltokirja Kulutusseuranta Talo2000 nimikkeistö Anturointitiedon esittäminen

4 SeRA Oulun seudun asumisen ja rakentamisen palvelu Oulun seudun kuntien rakennusvalvonnat ovat kehittäneet seudullista rakentamisen ja asumisen sähköistä asiointipalvelua Palvelu on tarkoitettu: rakennushankkeeseen ryhtyvälle rakennusvalvontaviranomaisille rakennuskohteiden vastaaville työnjohtajille ja pääsuunnittelijoille palvelu on ilmainen ja Oulun seudun rakentajien käytettävissä (kiinteistökohtainen) Palvelua käytetään : ennakoivaan laadun suunnitteluun rakentamisen laadunvalvontaan, jossa varmistetaan tehtyjen suunnitelmien toteutuminen sekä laadukas rakentamistapa pientalon laadukkaan huoltamisen ja energiakulutuksen seurantaan palvelu auttaa rakentajaa laadukkaan ja energiatehokkaan pientalon laatuvalintojen tekemisessä, rakentamisen aikaisen teknisen laadun valvonnassa ja dokumentoinnissa, pientalon huollossa ja ylläpidossa, energian ja muun kulutuksen seurannassa

5 SeRA järjestelmän kuvaus järjestelmä on selainkäyttöinen ja käytettävissä kotoa ja työmaalta tarvitaan langaton verkko tai datayhteys työmaalla käyttäjätunnukset saadaan Oulun rakennusvalvonnalta, joka ylläpitää suunnittelijarekisteriä Järjestelmässä on tehtävänjako: rakennuttaja suunnittelija viranomainen (rakennushankkeeseen ryhtyvä) (pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja, suunnittelijat) (rakennusvalvontaviranomainen) järjestelmä on iso kokonaisuus, joka muodostuu useasta osa alueesta rakennuttaja voi itse valita, missä laajuudessa SeRaa käyttää järjestelmän käyttö on vapaaehtoista kaikille osapuolille vaatii laajasti toteutuessaan rakennuttajan ja suunnittelijoiden hyvää yhteistyötä Järjestelmässä on paljon tunnistettuja kehittämistarpeita ja ideoita, mutta runko on valmis.

6 SeRA yleiskuva (rakennuttaja, pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja, suunnittelijat) Kirjautuminen palveluun -käyttäjätunnus Oulun -rakennusvalvonnasta ENNAKOIVA LAADUNOHJAUS SUUNNITTELU RAKENTAMINEN KÄYTTÖ JA YLLÄPITO - vapaaehtoiset rakennuttajan laatuvalinnat - tehdään yhteistyössä pääsuunnittelijan kanssa ennen suunnitteluvaihetta - hyödynnetään - palvelua laatuvalintojen li t tekemisessä - suunnitteluvaiheen laatuvalinnat tehdään yhdessä suunnittelijoiden kanssa - valittujen laatuvalintojen toteutumisen dokumentointi (suunnittelu) Järjestelmä - laatuvalintojen toteutumisen dokumentointi (työmaa) - suunnittelutiedon toteutumisen dokumentointi - tuotemallin Talo2000-nimikkeistön toteutumisen dokumentointi - kulutuksen seuranta - huoltokirjan ja ylläpidon dokumentointi KULUTUSTIETO (energiayhtiöt) TALOTOIMITTAJAT RAKENNUSVALVONTA

7 SeRA rakennuttajan tehtävät pientalon rakennuttajan tehtävät järjestelmässä Rakennuttajan tehtävät: antaa lähtötiedot rakennuttajasta, kiinteistöstä ja suunnittelijoista valitsee suunnittelijat SeRa:n suunnittelijarekisteristä tekee laatuvalinnat yhdessä muiden suunnittelijoiden kanssa täydentää dokumenttipankkia saamillaan lähtötiedoilla ja suunnitelmilla seuraa laatuvalintojen toteutumista tarkistuslistojen avulla seuraa kiinteistökohtaista kulutusta (lämmitysenergia, taloussähkö, käyttövesi) pitää talokohtaisen huoltokirjan ajantasalla

8 SeRA suunnittelijan tehtävät pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tehtävät järjestelmässä Pääsuunnittelijan tehtävät: auttaa rakentajaa laatuvalintojen tekemisessä kuittaa laatuvalintojen tekemisen suunnittelussa huolehtii suunnitelmien toimittamisesta projektikohtaiseen dokumenttipankkiin asettaa kulutusrajat lämmitysenergialle, taloussähkölle ja käyttövedelle valitsee huoltotoimenpiteet talokohtaiseen huoltokirjaan (lakisääteinen) auttaa rakentajaa Talo2000 nimikkeistön käytössä Vastaavan työnjohtajan tehtävät: auttaa rakentajaa laatuvalintojen tekemisessä kuittaa laatuvalintojen tekemisen rakentamisvaiheessa valitsee huoltotoimenpiteet talokohtaiseen huoltokirjaan (lakisääteinen) auttaa rakentajaa Talo2000 nimikkeistön käytössä

9 VAIHEKUVAUS palvelun käyttöönotto 1. Rakennuttaja hankkii pääsuunnittelijan palvelun käyttöönotto ei vaadi pääsuunnittelijaa, mutta pääsuunnittelija on hyvä olla sovittuna jo rakennushankkeen alkuvaiheessa 2. Rakennuttaja hankkii SeRA:n käyttäjätunnukset alkuvaiheessa käyttäjätunnukset antaa Oulun rakennusvalvonta sähköpostitse SeRA:n käyttäjätunnus (rakennuttaja) on kiinteistökohtainen 3. Rakennuttaja syöttää perustiedot hankkeestaan perustietojen vähimmäisvaatimus on kohteen nimeäminen 4. Rakennuttaja liittää suunnittelijat rakennushankkeeseensa valitaan l suunnittelijat, joiden kanssa on tehty erikseen suunnittelijasopimus suunnittelijoiden pätevyys varmistetaan rakennuslupakäsittelyn yhteydessä! PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO ENNAKOIVA LAADUNOHJAUS SUUNNITTELU RAKENTAMINEN KÄYTTÖ JA YLLÄPITO

10

11

12

13

14 VAIHEKUVAUS 1 ennakoiva laadunohjaus 1. Rakennuttaja aloittaa laadunmäärittelyn (tekninen laatu ja asuttavuus) laadunmäärittely voidaan aloittaa esim. Oulun rakennusvalvonnan laatuohjauskoulutuksissa yhdessä pääsuunnittelijan kanssa 2. Rakennuttaja ja pääsuunnittelija tekevät yhdessä laadunmäärittelyn laadunmäärittelyn tavoitetason asettelu 3. Rakennuttaja valitsee tarkistuslistoille siirrettävät laatuvalinnat tarkistuslistoille siirtyvät aina määräystason kysymykset tarkistuslistoille siirretään erityisesti huomioitavat laatuvalinnat PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO ENNAKOIVA LAADUNOHJAUS SUUNNITTELU RAKENTAMINEN KÄYTTÖ JA YLLÄPITO

15

16 VAIHEKUVAUS 2 suunnitteluvaihe 1. Suunnittelija kuittaa tarkistuslistojen laatuvalinnat suunnittelija tarkistaa laatuvalinnat ja kuittaa ne huomioiduiksi suunnittelija voi kommentoida laatuvalintoja > interaktiivinen suunnitteluprosessi 2. Rakennuttaja seuraa suunnittelun tarkistuslistaa ajantasainen laatutavoitteiden seuranta PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO ENNAKOIVA LAADUNOHJAUS SUUNNITTELU RAKENTAMINEN KÄYTTÖ JA YLLÄPITO

17

18 VAIHEKUVAUS 3 rakentamisvaihe 1. Vastaava työnjohtaja kuittaa työmaan tarkistuslistojen laatuvalinnat suunnittelija tarkistaa laatuvalinnat ja kuittaa ne huomioiduiksi suunnittelija voi kommentoida laatuvalintoja > interaktiivinen suunnitteluprosessi 2. Vastaava työnjohtaja vastaa tarkistuslistojen täyttämisestä tarkistuslistoja voidaan käyttää rakennusvalvonnan katselmoinneissa tarkistuslistoina 3. Rakennuttaja dokumentoi Talo2000 nimikkeistön rakennuttaja täyttää Talo2000 nimikkeistöä yhdessä vastaavan työnjohtajan kanssa (yhteistyö talotoimittajan kanssa) PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO ENNAKOIVA LAADUNOHJAUS SUUNNITTELU RAKENTAMINEN KÄYTTÖ JA YLLÄPITO

19

20 Vaihekuvaus 4 Käyttö ja ylläpitäminen Pääsuunnittelija asettaa tavoiterajat energian, taloussähkön sekä käyttövedenkulutukselle Pääsuunnittelija laatii talokohtaisen huoltokirjan Rakennuttaja tallentaa kuukausittain toteutuneita kulutuslukemia (lämmitysenergia, vesi, sähkö..) Rakennuttaja tekee vuosikellon mukaisia huoltotoimenpiteitä Rakennuttaja voi selailla rakennuksen tietomallin a e uttaja o se a a a e u se t eto a (Talo2000) mukaisia nimikkeistöjä, joita voidaan käyttää hyödyksi rakennuksen ylläpidossa

21

22

23

24

25

26

27 Muutamia oleellisia asioita Ratkaisua a voi käyttää kokonaisuutena, mutta myös pelkkiä moduleita eli seuraavia kohtia voidaan käyttää yksittäin tai erikseen Laatuvalintoja ja niin liittyviä tarkistuskysymyksiä Vastaavantyönjohtajan j vaihekohtaisia tarkistuslistoja Lämmitysenergian, käyttöveden ja taloussähkön kulutuksen seurantaan Sähköistä huoltokirjaa Talo2000 nimikkeistön dokumentointiin Pilotointi voidaan aloittaa huhtikuun alkupuolella Ennen pilotointia tulee kouluttaa pilotointiin osallistuvat suunnittelijat Pääkäyttäjä tekee tunnuksia eri rooleihin Oulun RVV ottaa insinöörityöntekijän projektin ja pilotoinnin tueksi

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 RT 10-11107 LVI 03-10518 SIT 13-610092 KH X4-00514 Infra 053-710110 OHJEET maaliskuu 2013 1 (24) korvaa RT 10-10575 LVI 03-10239 KH

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA KUN RYHDYT RAKENTAMAAN: 1. Tontin hankinta ja rakennusoikeuden varmistus Lappajärven kunnan omistamia tontteja voi tiedustella kunnan Teknisestä toimistosta. Tontteja on kaupan myös avoimilla markkinoilla.

Lisätiedot

Projektipankki rakennustyömaan

Projektipankki rakennustyömaan Tapio Halonen Sokonet Oy tapio.halonen@sokonet.fi Kari Varkki Kehitysjohtaja, Rakennusosakeyhtiö Hartela kari.varkki@hartela.fi 498 Projektipankki rakennustyömaan sähköiset asiakirjat ja niiden hallinta

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

Ametriini Oy SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO. Suunnittelun erittelyt 1

Ametriini Oy SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO. Suunnittelun erittelyt 1 Suunnittelun erittelyt 1 Ametriini Oy Asiakas ; Kohteen osoite; Tilaajan nimi; Tilaajan yhteystiedot; SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ Tämä tehtäväluettelo on tarkoitettu

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project RT 10-10387 ohjetiedosto tammikuu 1989 korvaa RT l 06.10 1 (24) TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project Tämä RT-ohjekortti kuvaa talonrakennushankkeen kokonaisuutta

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

TATE12 ST 41.10 RT 10-11129 LVI 03-10523 KH X4-00519 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ

TATE12 ST 41.10 RT 10-11129 LVI 03-10523 KH X4-00519 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ ST 41.10 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 Tämän tehtäväluettelon sisällössä viitatut liitteet 2.1 2.3 suunnitteluasiakirjojen sisällön määrittämiseen sisältyvät tämän ohjeen sähköiseen

Lisätiedot

PIENAS. Opinnäytetyöö Toukokuu 2011. rkeakoulu

PIENAS. Opinnäytetyöö Toukokuu 2011. rkeakoulu TARVEKARTOITUKSEN MERKITYS PIENAS SUINRAKENNUKSEN SÄHKÖSUUNNITTELUPROJEKTISSA Vladimir Lankinenn Opinnäytetyöö Toukokuu 2011 Sähkötekniikan koulutusohjelma Talotekniikann suuntautumisvaihtoehto Tampereen

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE Julkaisija SATAKUNNAN KUNNALLISRAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RY 13. UUDISTETTU PAINOS 2011-2013 Ohjeita rakentajille...1 2 Lukijalle Kädessäsi oleva Käytännön ohjeita

Lisätiedot

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE

TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE SAATE 8.1.2015 TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE Sisäilmatoimintaan liittyvistä ohjeista on koottu tämä konsulteille suunnattu tietopaketti. Ohjeiden laadinnassa on SYK:n oman kehitystyön ja

Lisätiedot

Raka-järjestelmä. Rakalla hallitaan järjestelmien/sovellusten:

Raka-järjestelmä. Rakalla hallitaan järjestelmien/sovellusten: Raka on Raka-Tuki Oy:n kehittämä konsepti ja järjestelmä, joka yhdistää sovellusten elinkaaren-, version- ja muutostenhallinnan yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi. Raka on Suomessa käytössä useissa suurissa

Lisätiedot

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Energiatehokkuustoimikunnan mietinnön erillinen liite (julkaistu vain sähköisesti) Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto

Lisätiedot

Fore-palvelu väylähankkeiden kustannushallinnassa

Fore-palvelu väylähankkeiden kustannushallinnassa 26 2011 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Fore-palvelu väylähankkeiden kustannushallinnassa VERSIO 1.0 Fore-palvelu väylähankkeiden kustannushallinnassa Versio 1.0 Liikenneviraston ohjeita 26/2011 Liikennevirasto

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa Helsinki 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Puitesopimus kuntatekniikan yhteistyöstä HSY:n ja sen jäsenkuntien kesken

Puitesopimus kuntatekniikan yhteistyöstä HSY:n ja sen jäsenkuntien kesken Puitesopimus kuntatekniikan yhteistyöstä HSY:n ja sen jäsenkuntien kesken 1 Osapuolet Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY PL 100, 00066 HSY Y-tunnus 2274241-9 Espoon kaupunki Helsingin

Lisätiedot

Alkusanat ja sisällysluettelo

Alkusanat ja sisällysluettelo Alkusanat ja sisällysluettelo Tässä ohjeessa käsitellään pintapuolisesti ohjelman sujuvan käytön aloittamiseksi tarvittavien pohjatietojen lisääminen. Useimmat ohjeessa käsitellyistä toimenpiteistä onnistuvat

Lisätiedot

Palvelusetelin käyttöönotto kunnissa

Palvelusetelin käyttöönotto kunnissa Sitran selvityksiä 9 1 Sitran selvityksiä 9 Palvelusetelin käyttöönotto kunnissa Minna Tuominen-Thuesen KPMG Sitran selvityksiä 9 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Yleistä 4 2. Nykytila 5 2.1. Kokemuksia

Lisätiedot

Esimerkki riskienhallintaprosessin menetelmien käytöstä

Esimerkki riskienhallintaprosessin menetelmien käytöstä 1/8 Esimerkki riskienhallintaprosessin menetelmien käytöstä Näiden esimerkkien tavoitteena on havainnollistaa riskienhallinnan menetelmien käyttöä. Esimerkin tavoitteena ei ole toimia riskienhallintaprosessin

Lisätiedot

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardit www.sfs.fi Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardien valinta ja käyttö Laadunhallintaa käsittelevien kansainvälisten standardien ja ohjeiden ISO 9000 -sarja on saavuttanut

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 1 2.5.2013 Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 MPS 65 2 Sisällys 1 Määräyksen muutoshistoria, tarkoitus, soveltamisala ja määritelmät...

Lisätiedot

Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen

Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen Taustaa Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen perustamisesta annetussa suosituksessa (EQAVET-suositus)

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot