AO HARJUN KAMPUKSEN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS. projektinhallinnan haasteet ja ratkaisut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AO HARJUN KAMPUKSEN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS. projektinhallinnan haasteet ja ratkaisut"

Transkriptio

1 AO HARJUN KAMPUKSEN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS projektinhallinnan haasteet ja ratkaisut

2 Kiinteistöliikelaitos Jyväskylän koulutuskuntayhtymän Kiinteistöliikelaitos on kuntayhtymän kiinteistöistä vastaava tukipalveluyksikkö. Sen omistuksessa on yhteensä noin hum 2 toimitiloja. Kiinteistöliikelaitos huolehtii, että kuntayhtymän oppilaitoksilla on käytössään hyväkuntoiset, tarkoituksenmukaiset ja kustannuksiltaan edulliset tilat. Arkkitehtitoimistot Pertti Nousiainen Oy, Pekka Paavola Oy ja Eero Koponen Oy Vanhasta uutta hallitusti Jyväskylän koulutuskuntayhtymän Harjun kampus valmistui 1950-luvulla. Siihen kuuluu oppilaitosrakennus, asuntola ja mediapaja. Harjun peruskorjaus- ja laajennushanke käsittää oppilaitosrakennuksen peruskorjauksen sekä uuden liikuntasalin rakentamisen vanhan mediapajan tilalle. Tavoitteena on muuttaa vanhat tilat palvelemaan nykyaikaisen oppimisympäristön tarpeita ja nykyaikaistaa kiinteistötekniikkaa. Hankkeen tilaaja on Jyväskylän koulutuskuntayhtymän Kiinteistöliikelaitos. 2

3 Asiakkaan haasteet asiakirjahallinnassa sekä kommentointi- ja hyväksyntäkäytännössä Monia rakennushankkeita läpivieneenä Kiinteistöliikelaitos tunsi tarvitsevansa parannusta nykyiseen asiakirjahallintaan. Tarvittavien dokumenttien etsimiseen kului liikaa aikaa, kun asiakirjoja tallennettiin sekä paperisessa että sähköisessä muodossa eri paikkoihin. Lisäksi Kiinteistöliikelaitoksen henkilökunta koki, että Kiinteistöliikelaitoksen käyttämä projektipankki kansiorakenteineen oli sekava ja hankalakäyttöinen, joten rakennusprojektin asiakirjoja ja suunnitelmien uusimpia versioita oli vaikea löytää. Asiakirjahallinnan lisäksi projektinhallintaan, erityisesti enimmäkseen sähköpostitse tapahtuvaan suunnitelmien kommentointi- ja hyväksyntäkäytäntöön toivottiin muutosta. Henkilökohtaisiin sähköposteihin arkistoituva historia annetuista kommenteista ja tehdyistä päätöksistä hukkui helposti muiden saapuneiden viestien joukkoon ja oli läpinäkymättömästi jäljitettävissä. Jälkeenpäin oli vaikea selvittää, mitä päätöksiä on tehty kenenkin toimesta. Päätöksentekoprosessin etenemistä oli hankala seurata. Arkkitehtitoimistot Pertti Nousiainen Oy, Pekka Paavola Oy ja Eero Koponen Oy 3

4 Kiinteistöliikelaitos tiedosti toimintatapojensa ongelmat. Kiinteistöliikelaitoksen rakennuttaja oli kuullut Modelspace-palvelusta ja näki sen mahdollisena ratkaisuna ongelmiin. Modelspace oli hänen mielestään potentiaalinen ja hyödyllinen työkalu erityisesti projektinhallinnan ja suunnittelun ohjauksen kannalta. Palvelua testattiinkin eräässä pienehkössä kohteessa. Käyttöönottoon ei kuitenkaan juuri sillä hetkelle kyetty panostamaan niin paljon kuin uuden ohjelman käyttöönotto ja prosessien läpikäyminen olisi edellyttänyt, eikä palvelua saatu sovellettua käytäntöön toivotulla tavalla. Ajatus jäi kuitenkin kypsymään mieliin. Asiakkaan tarpeen selvitys uusia käytäntöjä Kiinteistöliikelaitoksen tahtotila muuttaa käytäntöjään toimivammaksi käynnisti yhteistyöprojektin. Capisso tarjosi tukeaan Modelspace-palvelun käyttöönotossa. Kiinteistöliikelaitoksen ja Capisson yhteistyö lähti liikkeelle asiakkaan nykytilanteen kartoittamisella: Mitkä ovat Kiinteistöliikelaitoksen nykyiset prosessit, toimintamallit, ongelmat ja tarpeet sekä tulevaisuuden tavoitteet. Kiinteistöliikelaitos toivoi, että Modelspacen projektityyppi räätälöitäisiin heidän rakennushankkeisiinsa sopivaksi ja heidän näköisekseen. Lisäksi he edellyttivät, että Modelspace-projekti pidettäisiin mahdollisimman yksinkertaisena, jotta palvelun käyttäminen olisi helppoa. Arkkitehtitoimistot Pertti Nousiainen Oy, Pekka Paavola Oy ja Eero Koponen Oy 4

5 Edelleen asetettiin tavoitteeksi, että Modelspace toimisi erityisesti suunnittelun ohjauksen työkaluna, mahdollistaisi paremman toimintatavan kommentointi- ja hyväksyntäkierroille sekä tehostaisi projektien asiakirjahallintaa. Kiinteistöliikelaitos esitti, että Modelspacen pilottikohteeksi voitaisiin valita silloin parhaillaan käynnistymässä ollut Harjun kampuksen peruskorjaus- ja laajennushanke, joka on yksi heidän kärkihankkeistaan. Modelspacesta ratkaisu ongelmiin Asiakkaan omia ajatuksia kunnioittaen ja niihin uusia ideoita yhdistäen, Capisso lähti tavoitekeskustelujen pohjalta räätälöimään Kiinteistöliikelaitoksen toimintaan ja tavoitteisiin sopivaa tapaa hyödyntää Modelspacepalvelua. Asiakkaan toiveena oli, että kaikki rakennusprojektin tiedot ja asiakirjat tallennettaisiin Modelspaceen niin, että tilaajan organisaatio ja käyttäjät löytäisivät dokumentit helposti. Tiedostojen hallintaa varten Modelspaceen rakennettiin Kiinteistöliikelaitoksen rakennushankkeisiin sopiva yhtenäinen kansiorakenne, jota käytettäisiin myös tulevissa projekteissa. Yhtenäisellä kansiorakenteella pyrittiin erityisesti edesauttamaan Kiinteistöliikelaitoksen asiakirjahallintaa. Tehtävät Tiedostot Nykyisten käytäntöjen tehostamiseksi kommentointi- ja hyväksymiskierroissa ajateltiin hyödyntää Modelspacen tehtävätoimintoa. Suunnitelmien ja suunnitelmamuutosten kommentointi- ja hyväksyntäkierrot päätettiin toteuttaa niin, että ennalta nimetyille tilaajan organisaation ja loppukäyttäjän edustajille luodaan kommentointia tai hyväksyntää tarvittaessa tehtävä. Kommentit ja päätökset kirjataan tehtävään kommenttina. Vastaavasti kierrätetään kommenteille myös muita hankkeen dokumentteja. Tehtävät ovat tasapuolisesti kaikille Modelspace-käyttäjille avoimia: niiden edistyminen ja niihin kirjatut kommentit ovat kaikkien nähtävissä. 5

6 Kun toimintamallit oli suunniteltu ja hyväksytty yhdessä asiakkaan kanssa, rakennettiin niiden pohjalta Kiinteistöliikelaitokselle oma projektityyppi. Lisäksi Harjun hankkeelle perustettiin Modelspace-projekti. Modelspacepalvelun käyttöönotto haluttiin sujuvaksi, joten Capisso laati projektin osapuolille kirjalliset käyttöohjeistukset, järjesti tarvittavat koulutukset ja auttoi ohjelman käyttöön liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa. Rakennustyömaan ohjauksen ja seurannan sähköistä dokumentointia, mm. työmaapäiväkirjaa ja tarkastusasiakirjaa varten hankkeeseen päätettiin ottaa lisäpalvelu. Kiinteistöliikelaitos päätti kokeilla Buildercom Oy:n tarjoamaa BEM-projektinhallintapalvelua. Kiinteistöliikelaitokselle oli tärkeää, ettei hankkeen osapuolten tarvitsisi ylläpitää samoja dokumentteja kahdessa eri palvelussa, joten Kiinteistöliikelaitos, Gravicon ja Buildercom aloittivat yhteisen kehitysprojektin. BEM- ja Modelspace-palvelun välille kehitettiin dokumenttirajapinta, jonka avulla kaikki tiedostot olisivat nähtävissä sekä Modelspace- että BEM-palvelussa. Molempiin järjestelmiin luotiin sama kansiorakenne käyttöoikeuksineen. Tilaajan organisaatio, käyttäjät sekä suunnittelijat käyttäisivät dokumentinhallintaan pääasiallisesti Modelspace- ja urakoitsijat BEM-palvelua. Capisso osallistui rajapinnan kehitykseen Kiinteistöliikelaitoksen Modelspace-asiantuntijan roolissa. Tehtävänä oli huolehtia, että kehitysprojektissa syntyvä rajapinta vastaa Kiinteistöliikelaitoksen tarpeita ja toimintamalleja Modelspacen käytössä. 6

7 Hyödyt asiakkaalle Capisso kuunteli Kuuntelemalla asiakasta ja yhdistämällä ideoita löydettiin Kiinteistöliikelaitoksen hankkeisiin sopivat toimintamallit Modelspace-palvelun hyödyntämisessä. Kiinteistöliikelaitos sai toivomansa työkalun asiakirjahallintaan ja suunnittelun ohjaukseen. He kokivat, että rakennusprojektin asiakirjat ja viimeisimmät suunnitelmat ovat nyt yhtenäisestä kansiorakenteesta helposti kaikkien projektin osapuolien löydettävissä. Lisäksi suunnittelunohjaus kommentointi- ja hyväksyntäkiertoineen on hyvin toteutettavissa ja historia tallessa läpinäkyvästi. Hyväksyntäkierrot/ suunni elunohjaus ovat hyvin toteute avissa ja läpinäkyväs tallessa. - Rakennu aja Riikka Kaarnamo, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Kiinteistöliikelaitos Tällä hetkellä Modelspace on otettu käyttöön myös toisessa Kiinteistöliikelaitoksen rakennushankkeessa. Palvelua on tarkoitus käyttää myös tulevissa projekteissa. Lisäksi Kiinteistöliikelaitoksen rakennuttajaa kiinnostaa Modelspacen tarjoamat mahdollisuudet rakennusprojektien tilahallintaan, joten ehkä Tilamoduuliakin tullaan kokeilemaan tulevaisuudessa. Rakennusprojek n edot ja suunnitelmien uusimmat versiot ovat helpos löyde ävissä. - Riikka Kaarnamo 7

8 Lisätietoja Tilaaja: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Kiinteistöliikelaitos Rakennuttaja Riikka Kaarnamo Harjun kampuksen havainnekuvat: Arkkitehtitoimistot Pertti Nousiainen Oy, Pekka Paavola Oy ja Eero Koponen Oy. Ota yhteyttä Capisso Oy Projekti-insinööri Jenni Kaukonen jenni.kaukonen(at)capisso.fi Gravicon Oy Avainasiakaspäällikkö Anna-Riitta Kallinen anna-riitta.kallinen(at)gravicon.fi Copyright 2015 Capisso Oy ja Gravicon Oy 8

BUILDERNEWS. Senaatti-kiinteistöt - Sähköinen kilpailutus kiinteistöjen hoidossa

BUILDERNEWS. Senaatti-kiinteistöt - Sähköinen kilpailutus kiinteistöjen hoidossa 1 2008 BUILDERNEWS Senaatti-kiinteistöt - Sähköinen kilpailutus kiinteistöjen hoidossa Helsingin kaupunki teki projektipankkipalvelusopimuksen Buildercomin kanssa Terveelliset tilat Tule tapaamaan edustajiamme

Lisätiedot

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Astra Francke-Vehmas HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 7 Astra Francke-Vehmas Ura- ja rekrytointipalvelut siltana

Lisätiedot

Buildercomin palvelut käytössä Vuoden 2010 Työmaalla! Buildercom haasteet seuraavalle kahdelle vuodelle. Buildercom tuoteuudistus 2010 2012

Buildercomin palvelut käytössä Vuoden 2010 Työmaalla! Buildercom haasteet seuraavalle kahdelle vuodelle. Buildercom tuoteuudistus 2010 2012 1 2011 Buildercomin palvelut käytössä Vuoden 2010 Työmaalla! Buildercom haasteet seuraavalle kahdelle vuodelle Buildercom tuoteuudistus 2010 2012 BUILDERNEWS 1 2011 2 Buildecomin palvelut käytössä Vuoden

Lisätiedot

Projektipankki rakennustyömaan

Projektipankki rakennustyömaan Tapio Halonen Sokonet Oy tapio.halonen@sokonet.fi Kari Varkki Kehitysjohtaja, Rakennusosakeyhtiö Hartela kari.varkki@hartela.fi 498 Projektipankki rakennustyömaan sähköiset asiakirjat ja niiden hallinta

Lisätiedot

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti Kerrostalojen korjaaminen -klinikka Tulosraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1 Tausta 3 1.2 Tavoitteet 4 1.3 KOy Jyrkkälänpolku 4 2. Klinikkatyöskentely 5 2.1 Klinikan toimintaperiaatteet 5 2.2 Klinikan

Lisätiedot

Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009

Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009 Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009 Pia Pitkänen KKAS3007 Työharjoittelu Kasvatustieteiden tiedekunta, mediakasvatus Harjoittelua ohjaava opettaja: Leo Pekkala Sisällys

Lisätiedot

Tilaa muistiinpanoille, esimerkiksi omalle Miksi? -miellekartalle

Tilaa muistiinpanoille, esimerkiksi omalle Miksi? -miellekartalle PALVELUPASSI Nimi: MIKSI? Miksi olet töissä Fira Palveluilla? Mitkä ovat niitä asioita, jotka saavat hoitamaan homman, innostumaan, kokeilemaan uutta, vaikka välillä tulee eteen hankalia ihmisiä, ärsyttäviä

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

BUILDERNEWS BUILDERCOM OY:N TIEDOTUSLEHTI 2014. Rakennetun ympäristön tiedonhallinnan- ja toiminnanohjauksen

BUILDERNEWS BUILDERCOM OY:N TIEDOTUSLEHTI 2014. Rakennetun ympäristön tiedonhallinnan- ja toiminnanohjauksen BUILDERCOM OY:N TIEDOTUSLEHTI 2014 BUILDERNEWS 2 4 7 8 Rakennetun ympäristön tiedonhallinnan- ja toiminnanohjauksen järjestelmät Asiakas-case: Kokonaisvaltaista tiedonhallintaa Savon koulutuskuntayhtymässä

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ VERKKOPALVELUSTRATEGIAKYSELYN YHTEENVETO

VALTIOVARAINMINISTERIÖ VERKKOPALVELUSTRATEGIAKYSELYN YHTEENVETO VALTIOVARAINMINISTERIÖ VERKKOPALVELUSTRATEGIAKYSELYN YHTEENVETO 9.3.004 Sisältö. TAUSTAA.... KYSELYN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ... 3. STRATEGIATILANNE HELMIKUUSSA 004... 4. TÄRKEIMMÄT PÄÄTÖKSET...3 5. SUURIMMAT

Lisätiedot

Sähköisellä arviointijärjestelmällä ryhtiä harjoittelun ohjaukseen

Sähköisellä arviointijärjestelmällä ryhtiä harjoittelun ohjaukseen Sari Mettiäinen Sähköisellä arviointijärjestelmällä ryhtiä harjoittelun ohjaukseen Kokemuksia etaitava -ohjelman käytöstä hoitotyön opiskelijoiden ohjauksessa Sähköisellä arviointijärjestelmällä ryhtiä

Lisätiedot

Sisältö. Asiakaskokemus kilpailueduksi 3. Tarkistettiin omat uskomukset 4. Uusia ajatuksia ison hankkeen alla 6

Sisältö. Asiakaskokemus kilpailueduksi 3. Tarkistettiin omat uskomukset 4. Uusia ajatuksia ison hankkeen alla 6 Sisältö Asiakaskokemus kilpailueduksi 3 Tarkistettiin omat uskomukset 4 Uusia ajatuksia ison hankkeen alla 6 Asiakkuuksien hallintaa uudella otteella 9 Autokauppaan uusia tuulia 10 Toiminta uuteen mittakaavaan

Lisätiedot

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta elive.fi - Verkottuvan liiketoiminnan sähköiset palvelut -kehittämishanke esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta Antti Tuomisto, Pasi Ojala, Esko Pesonen, Nina

Lisätiedot

Sosiaalinen media turvallisuutta ja työhyvinvointia edistävien yhteisöjen tukena. Openrisk-hankkeen loppuraportti

Sosiaalinen media turvallisuutta ja työhyvinvointia edistävien yhteisöjen tukena. Openrisk-hankkeen loppuraportti S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 3 Sosiaalinen media turvallisuutta ja työhyvinvointia edistävien yhteisöjen tukena Openrisk-hankkeen loppuraportti Jouko Heikkilä Asta Bäck Anna-Mari Heikkilä

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun aluetukikeskusprojektin

Henkilökohtaisen avun aluetukikeskusprojektin Henkilökohtaisen avun aluetukikeskusprojektin loppuraportti Avustajakeskus Sisällys Tiivistelmä... 3 Mistä lähdettiin liikkeelle?... 4 Projektin tavoitteet... 5 Avustajien ja vammaisten työnantajien kouluttaminen...

Lisätiedot

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Tuomo Törmälehto & Aki Taskila TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Ylivieskan yksikkö Toukokuu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Kuvaus Virvelinrannan toimintaympäristön innovaatiotoimintaa edistävistä sähköisistä järjestelmistä

Kuvaus Virvelinrannan toimintaympäristön innovaatiotoimintaa edistävistä sähköisistä järjestelmistä Virvelinrannan hyvinvointiyrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan edistämishanke VAPA 2 Kuvaus Virvelinrannan toimintaympäristön innovaatiotoimintaa edistävistä sähköisistä järjestelmistä Kari Jääskeläinen

Lisätiedot

LVI-suunnitelmien tarkastusasiakirja Erno Sjögren

LVI-suunnitelmien tarkastusasiakirja Erno Sjögren Metropolia Ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma LVI-suunnitelmien tarkastusasiakirja Erno Sjögren Insinöörityö: 30.05.2010 Ohjaaja: rakennuttajainsinööri Pekka Talonpoika Ohjaava opettaja:

Lisätiedot

TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala

TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala Anne Ikonen TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala Kuinka tilitoimistot voivat kehittää toimintaansa pkyritysten talousohjauksen tukemiseksi?

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

VTT-R-04729-10 TUTKIMUSRAPORTTI. InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti. Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist

VTT-R-04729-10 TUTKIMUSRAPORTTI. InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti. Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04729-10 InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist Luottamuksellinen 2 (63) Raportin

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK 1.6.2007 31.12.2007 II-vaiheen loppuraportti 1. Hankkeen taustaa...3 2. Hankkeen toimijat, keskeinen toiminta ja tavoitteet...3 3. Keskeinen toiminta

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

5.4 Uudet korjausrakentamisen liiketoimintamallit senioreiden kotona asumisen mahdollistajina

5.4 Uudet korjausrakentamisen liiketoimintamallit senioreiden kotona asumisen mahdollistajina 5.4 Uudet korjausrakentamisen liiketoimintamallit senioreiden kotona asumisen mahdollistajina Paula Ala-Kotila ja Markku Riihimäki 5.4.1 Johdanto Seniori-ikäisten määrän huomattava kasvu on yksi suurimmista

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Mia Salonen OOPEAA Office for Peripheral Architecture 17.05.2015 Tiivistelmä Tutkielma

Lisätiedot

Selvitys- ja strategiahanke. Klaara. Projektin loppuraportti

Selvitys- ja strategiahanke. Klaara. Projektin loppuraportti Selvitys- ja strategiahanke Klaara Projektin loppuraportti Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT PROJEKTILLE... 1 1.1 PROJEKTIN SYNTY... 1 1.2 LAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN VAIKUTUKSET VAIKEAVAMMAISTEN ASEMAAN...

Lisätiedot

Boost Brothers Oy:n toimitilat osana palvelumuotoilua. Minna-Mari Sivunen

Boost Brothers Oy:n toimitilat osana palvelumuotoilua. Minna-Mari Sivunen Boost Brothers Oy:n toimitilat osana palvelumuotoilua Minna-Mari Sivunen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Tekijä(t) Minna-Mari Sivunen Koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

R A P O R T T I. Näyttötutkinnot verkkoympäristössä -muistio kokemuksista ja käytännöistä (20051109) OPETUSHALL ITUS UTBILDNINGSS T YRELSEN

R A P O R T T I. Näyttötutkinnot verkkoympäristössä -muistio kokemuksista ja käytännöistä (20051109) OPETUSHALL ITUS UTBILDNINGSS T YRELSEN R A P O R T T I Näyttötutkinnot verkkoympäristössä -muistio kokemuksista ja käytännöistä (20051109) OPETUSHALL ITUS UTBILDNINGSS T YRELSEN SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 HANKKEEN VETÄJÄN PUHEENVUORO...

Lisätiedot