RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO"

Transkriptio

1 RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO

2 2 Sisällys SISÄLLYS RYHTIWEB HUOLTOKIRJA RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAATIMINEN LAITTEISTO JA OHJELMISTOVAATIMUKSET UUDEN HUOLTOKIRJAN LAADINNAN ALOITUS, KÄYTTÖOIKEUDET TYÖN KÄYNNISTÄMINEN HUOLTOKIRJAN LAATIMINEN Uudis ja perusparannuskohteet Käytössä olevat kohteet HUOLTOKIRJAN VALMISTUMINEN JA LUOVUTUS HUOLTOKIRJAN KÄYTTÖ JA YLLÄPITO TAKUUVUOSI RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN SISÄLTÖ... 6

3 3 1 RyhtiWeb Huoltokirja Huoltokirja on rakennuksen kiinteistönpitoa tukeva kiinteistökohtainen asiakirja ja ohjelmistokokonaisuus. Siihen kootaan kiinteistöhoidon, huollon ja kunnossapidon lähtötiedot, tavoitteet ja ohjeet kiinteistönpidosta vastaaville sekä tilojen käyttäjille annettavat ohjeet. Siinä esitetään kunnossapitojaksot, tarkastusten ja huoltojen ohjelmat sekä hyvän energiatalouden ja sisäilmaston edellyttämiä hoito, huolto ja kunnossapitotehtäviä. Huoltokirja päivitetään säännöllisesti. Huoltokirja on panostusta laatuun ja elinkaareen. Huoltokirjan tavoitteet: Kiinteistötietojen hallinta ja ylläpito Ylläpidon laatutason ja vastuiden tarkempi määrittely Kiinteistökannan jatkuva (ennakoiva) hoito ja huolto Suunnitelmallinen korjaustoiminta Huolto ja korjaushistorian kautta arvokasta palautetietoa Elinkaaren aikana syntyvien kustannusten hallinta ja ohjaus Lopputuotteena Ryhti huoltokirja avaa uudet mahdollisuudet ylläpidon ja kiinteistötietojen hallinnalle. Tästä asiakkaalle koituvia hyötyjä ovat: Tietojen hyödyntäminen tehokasta ja helppoa Selkeät ylläpidon tehtävämääritykset Raportit päätöksentekoa varten Toimintaprosessien ja pelisääntöjen kuvaus Säännöllinen toimintojen auditointi RyhtiWeb Huoltokirjaan pääsee osoitteesta (https://ryhti.senaatti.fi). Käyttäjätunnistuksen perusteella jokainen palvelun käyttäjä saa omaan näkymäänsä luettelon kaikista niistä kiinteistöistä, joiden tietoihin hänellä on käyttöoikeus. 2 RyhtiWeb Huoltokirjan laatiminen 2.1 Laitteisto ja ohjelmistovaatimukset RyhtiWeb huoltokirja on Internet pohjainen, jossa huoltokirjan laite ym. tietojen vieminen sekä käyttö ja ylläpito tapahtuu Internetin kautta. Tuetut selaimet ovat Microsoft IE5 tai uudempi tai Netscape Navigator 6. Suosittelemme työaseman tehoksi vähintään Pentium 200 MHz /32 Mt RAM. Lisäksi erilaisten tulosteiden tulostamiseen tarvitaan laser tai mustesuihkutasoinen kirjoitin. 2.2 Uuden huoltokirjan laadinnan aloitus, käyttöoikeudet Ole yhteydessä toimeksiantajaasi Senaatti kiinteistöissä ja sovi hänen kanssaan menettelystä lomakkeiden Sovelluksen käyttöoikeusmäärittely: Ryhti ohjelmisto, "Salassapitosopimus" ja mahdollisesti "Suostumus taustatarkistuksiin" täyttämiseksi. Senaatti kiinteistöjen edustaja myöntää käyttöoikeudet ja lähettää eteenpäin allekirjoitetun palvelupyynnön myönnettyjen käyttöoikeuksiesi toteuttamiseksi.

4 4 2.3 Työn käynnistäminen Työn tilaaja (Senaatti kiinteistöjen edustaja) nimeää huoltokirjahankkeelle koordinaattorin, jona toimii esimerkiksi tilaajan nimeämä kiinteistön ylläpidon asiantuntija. Koordinaattori vastaa hankkeesta ja sen etenemisestä sovitussa aikataulussa. Koordinaattori antaa tarkemmat ohjeet huoltokirjan laadintaprosessista ko. kohteessa sekä vastaa huoltokirjan esittelystä ja käytön opastuksesta. Tarkemmat ohjeet koordinaattorin tehtävistä ja vastuista löytyy kohdasta kumppaneille. Huoltokirjan laadinnan aloituskokouksessa nimetään hankkeeseen osallistuvat henkilöt/tahot sekä heidän tehtävänsä. 2.4 Huoltokirjan laatiminen Huoltokirjaa laadittaessa tulee muistaa, että huoltokirja tehdään ennen kaikkea kiinteistön ylläpitovaihetta varten ja sillä luodaan pohja kiinteistön oikealle käytölle ja systemaattiselle ylläpidolle. Tämän vuoksi kaikki tiedot, mm. LVIjärjestelmäkuvaukset, tulee esittää ylläpidon näkökulmasta ja ylläpitovaiheessa tarvittavalla tarkkuudella Uudis ja perusparannuskohteet Uudis ja perusparannuskohteissa huoltokirja laaditaan osana suunnittelu ja rakentamisprosessia, jolloin huoltokirja voidaan ottaa käyttöön heti rakennuksen valmistuessa. Huoltokirjan laadinnan ohjaus ja seuranta tulee sisällyttää jokaisen suunnitteluja työmaakokouksen asialistalle. Tällöin voidaan ajoissa puuttua mahdollisiin ongelmiin sekä varmistaa työn eteneminen rakennushankkeen mukana. Sopimuksia laadittaessa on tärkeää sopia huoltokirjan edellyttämistä tehtävistä ja velvoitteista kaikkien osapuolten kesken siten, että kukin tietää tehtävänsä ja lisäksi tuntee kokonaisuuden, johon hänen tehtävänsä liittyy. Huoltokirjan laadintaan osallistuvien vastuita kuvataan kohdassa kumppaneille. Lyhyesti huoltokirjan osapuolten tehtäviä voidaan kuvata seuraavasti: tilaajalla tarkoitetaan hankkeeseen ryhtyjää. Tilaaja määrittää yhdessä koordinaattorin kanssa huoltokirjan sisällön vaatimukset. Myös isännöitsijän kytkeminen huoltokirjaprojektiin tilaajan ylläpitovaiheen edustajana on tärkeää. huoltokirjan koordinoija ohjaa huoltokirjan tekemistä ja kokoaa tiedoista toimivan kokonaisuuden kukin suunnittelija ja urakoitsija vastaa huoltokirjan laatimisesta omalta osaltaan. Osapuolet tuottavat ja toimittavat koordinaattorille huoltokirjamateriaalia oman suunnittelualan osalta / urakka alueensa osalta.

5 Käytössä olevat kohteet Käytössä olevan kohteen huoltokirjan laadintaan osallistuvat tilaajan edustaja, tilaajan valitsema yhteyshenkilö sekä huoltokirjan laatija, joka voi olla esimerkiksi kiinteistön ylläpidon asiantuntija. Käytössä olevan kiinteistön huoltokirja aineisto kerätään tilaajalta ja ylläpito organisaatiolta saatavista lähtötiedoista (perustiedot, asiakirjat, kiinteistönhoidon laatutavoitteet, kiinteistönhoitosuunnitelma) laatijan kiinteistökierroksen aikana tarkastamista tiedoista kiinteistönhoitohenkilökunnan ja tilojen käyttäjien haastatteluista saatavista tiedoista mahdollisista erillisselvitysten (esimerkiksi kuntoarvio) tiedoista laatijan kokemusperäisistä tiedoista ja lähdekirjallisuudesta. Huoltokirjan laadinta edellyttää, että tekijä saa riittävän tuen kiinteistön omistajalta ja ylläpito organisaatiolta. 2.5 Huoltokirjan valmistuminen ja luovutus Huoltokirjan valmistumista seurataan tilannekatsauksien perusteella, joita käsitellään esim. työmaakokouksissa. Valmiista huoltokirjasta pidetään erillinen luovutustilaisuus, johon tulee kutsua tilaajan edustaja (isännöitsijä) sekä kohteen huoltoorganisaation edustaja. 3 Huoltokirjan käyttö ja ylläpito Huoltokirjan käyttö ja ylläpitovaiheessa eri osapuolet ja heidän edustajansa saavat rooliensa mukaisen käyttöoikeuden ja näkymän huoltokirjaan. Tässä yhteydessä laadintavaiheen käyttöoikeudet poistetaan ja kiinteistön omistajan, huoltopalveluyritysten sekä kiinteistön käyttäjien edustajille luodaan heidän rooliansa vastaavat käyttöoikeudet. Roolien kautta hallitaan eri osapuolten pääsyä ja näkymiä huoltokirjan tietoihin. Rooleja ovat mm: kiinteistön omistaja isännöitsijä käyttäjä/vuokralainen huoltoyhtiö urakoitsija/suunnittelija huoltokirjan ylläpitäjä/laatija 3.1 Takuuvuosi Huoltokirjan koordinaattorin tehtävänä on tukea, arvioida ja raportoida huoltokirjan käyttöä takuuajan kuluessa. Lisäksi huoltokirjan koordinaattori varmistaa takuuajan (1 krt / vuosi), että huoltokirjaa on käytetty oikein.

6 6 4 RyhtiWeb huoltokirjan sisältö YLEISTIEDOT Kiinteistö ja laitetiedot HUOLTO Huoltotehtävät ja vastuut Huoltosuunnitelma Erillistyöt Ryhti huolto ohjeet Valmistajien huolto ohjeet Huollon seuranta VIKAILMOITUKSET Ilmoitusten käsittely Työmääräimet KULUTUSSEURANTA Kulutustiedot Yleistiedot sisältävät oleellisimmat tiedot kiinteistöstä ja sen ylläpidolle asetetuista vaatimuksista. Yleistiedot palvelevat ensisijaisesti kiinteistön omistajan, huolto organisaation sekä kiinteistön käyttäjien tarpeita. Huolto ja kunnossapitotiedot sisältävät kiinteistön ylläpidon jokapäiväiset ja määrävälein toteutettavat tehtävät ja toimenpiteet. Kulutusseurannan avulla seurataan kiinteistön energian ja veden kulutusta. Raporttien avulla voidaan puuttua poikkeamiin. Tiedot ovat kiinteistön huoltomiehen tai kiinteistönhoitajan jokapäiväisten arkirutiinien työkalu sekä työskentelyä helpottava apuväline. ILMOITUSTAULU KUNNOSSAPITO PTS tiedot HUOLTOKIRJADOKUMENTIT Asiakirjaluettelot Paikantamispiirustukset Vaikutusaluepiirustukset Pintamateriaalit ja rakenneosat Ohjeet ja määräykset Raportit Valokuvat Asiakirjaluettelot, piirustukset ja muut dokumentit sisältävät kiinteistön ylläpitoa tukevaa aineistoa järjestelmistä, niiden käytöstä ja hoidosta ylläpidosta vastaavien henkilöiden tarpeisiin.

SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖ JA YLLÄPITO. Ohje. Versio 1.2

SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖ JA YLLÄPITO. Ohje. Versio 1.2 5.11.2014 1 / 34 SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖ JA YLLÄPITO Ohje Versio 1.2 5.11.2014 2 / 34 ESIPUHE Tämän ohjeen tarkoituksena on kuvata Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n

Lisätiedot

Rakennuksen huoltokirjan laadinta ja hyödyntäminen Auli Pirinen Suomen Talokeskus Oy auli.pirinen@suomentalokeskus.fi

Rakennuksen huoltokirjan laadinta ja hyödyntäminen Auli Pirinen Suomen Talokeskus Oy auli.pirinen@suomentalokeskus.fi Rakennuksen huoltokirjan laadinta ja hyödyntäminen Auli Pirinen Suomen Talokeskus Oy auli.pirinen@suomentalokeskus.fi Esko Kukkonen AUSUM Sisäilmayhdistys ry esko@vartioharju.inet.fi Vuoden 2000 alusta

Lisätiedot

BIOKAASULAITOKSEN HUOLTOKIRJA

BIOKAASULAITOKSEN HUOLTOKIRJA BIOKAASULAITOKSEN HUOLTOKIRJA Kehitystyö/MTT MTT:n henkilöstön täydennyskoulutus Mustiala, syksy 2012 Pekka Heikkinen TIIVISTELMÄ MUSTIALA MTT:n henkilöstön täydennyskoulutus Tekijä Pekka Heikkinen Vuosi

Lisätiedot

HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO. Versio 2.0 21.12.2009 DM 88903

HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO. Versio 2.0 21.12.2009 DM 88903 LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO Versio 2.0 21.12.2009 DM 88903 1 REVISIOHISTORIA Tunnus Tekijä Yritys Pvm. Muutos Työstöversiot Huoltokirjan laadinta, käyttöönotto ja ylläpito Versio 1.0 1.2 Julkaisuversio

Lisätiedot

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA 2 1 YLEISTÄ Tämä opas toimii ohjeena käyttö- ja huolto-ohjeen (kutsutaan myös huolto-ohjekirjaksi tai huoltokirjaksi) laadinnassa. Opas on rakenteeltaan

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2350. Martti Hekkanen & Juhani Heljo. Rakennusten käyttö- ja huolto-ohjeiden kelpoisuus ja kehittämistarve

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2350. Martti Hekkanen & Juhani Heljo. Rakennusten käyttö- ja huolto-ohjeiden kelpoisuus ja kehittämistarve ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2350 Martti Hekkanen & Juhani Heljo Rakennusten käyttö- ja huolto-ohjeiden kelpoisuus ja kehittämistarve VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2350 Rakennusten käyttö- ja huoltoohjeiden

Lisätiedot

kiinteistön yleishoito ja VaLVonta

kiinteistön yleishoito ja VaLVonta 4 Nä yt es iv ut kiinteistön yleishoito ja VaLVonta 4 KIINTEISTÖN YLEISHOITO JA VALVONTA 4.1 Huoltokirja ja kiinteistönhoitajan oman työn suunnittelu 4.1.1 Huoltokirja 1 Kiinteistökohtainen huoltokirja

Lisätiedot

1 KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ

1 KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ RT 18-10760 KH 90-00293 LVI 01-01324 ohjetiedosto lokakuu 2001 1 (20) ASUINKIINTEISTÖN KUNTOARVIO TILAAJAN OHJE asuintalot, kuntoarvio bostadshus, bedömning av skicket residential buildings, assessment

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu 1 KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva Teknillinen korkeakoulu 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 OSA I Operatiivisen kiinteistöjohtamisen hankintaprosessi...

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Yleisohjeet kuntotutkimuksen suorittajalle ja tilaajalle

IV-kuntotutkimus. Yleisohjeet kuntotutkimuksen suorittajalle ja tilaajalle 1 IV-kuntotutkimus. Yleisohjeet kuntotutkimuksen suorittajalle ja tilaajalle Sisällysluettelo 1. Kuntotutkimuksen tarkoitus 2. Käsitteitä 3. IV-kuntotutkimustarpeen arviointi 3.1 IV-kuntotutkimustarve

Lisätiedot

ANTTI SALONEN ELINKAARIKUSTANNUSTEN OPTIMOINTI PTS-SUUNNITTELUSSA. Diplomityö

ANTTI SALONEN ELINKAARIKUSTANNUSTEN OPTIMOINTI PTS-SUUNNITTELUSSA. Diplomityö ANTTI SALONEN ELINKAARIKUSTANNUSTEN OPTIMOINTI PTS-SUUNNITTELUSSA Diplomityö Tarkastajat: professori Teuvo Tolonen, DI Juhani Heljo, DI Jani Saarinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet Osa 7 28.4.2014 1 (17) Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 22.03.2013 Erkki Mäkinen Inframallin laadunvarmistus 0.5 03.04.2013 Erkki Mäkinen Täydennyksiä, lähetetty

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI RAKENNUKSEN YLLÄPITO päivitetty 9/2005 TkL Martti Hekkanen VTT JUKO-ohjeistokansio on tarkoitettu henkilöille, jotka

Lisätiedot

ULKOISTETUN KIINTEISTÖNHOIDON LAADUNHALLINTA

ULKOISTETUN KIINTEISTÖNHOIDON LAADUNHALLINTA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 189 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 189 Espoo 2000 TKK-RTA-R189 ULKOISTETUN KIINTEISTÖNHOIDON

Lisätiedot

Kunnossapidon tietojärjestelmät

Kunnossapidon tietojärjestelmät KUNNOSSAPITO- KOULU KUNNOSSAPITO -lehden erikoisliite N:o 57 Lehti 5 2000 Kunnossapidon tietojärjestelmät Sisällys Johdanto... 3 Tietotekniikan hyödyntämisestä kunnossapidossa on tehtävä organisaation

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 1 MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 30.1.2015 Työryhmä: Hannu Seppälä Pekka Savolainen Soile Karhinen SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1 Ohjeiden tarkoitus... 1 1.2

Lisätiedot

TaloyhtiöOptimi. Palvelun käyttöohje

TaloyhtiöOptimi. Palvelun käyttöohje TaloyhtiöOptimi Palvelun käyttöohje Palvelun kuvaus TaloyhtiöOptimi on suunniteltu taloyhtiöiden hallinnan ja viestinnän helpottamiseksi. Uskomme vahvasti järjestelmällisen hallinnoinnin sekä ylläpidon

Lisätiedot

Kiinteistöjen huoltokirjamenettely rakennuksen tietomallia hyödyntäen

Kiinteistöjen huoltokirjamenettely rakennuksen tietomallia hyödyntäen VTT PROJEKTIRAPORTTI Kiinteistöjen huoltokirjamenettely rakennuksen tietomallia hyödyntäen Kiinteistön tietomallin käyttö kiinteistöliiketoiminnassa Tiina Järvinen VTT Alkusanat Tämä julkaisu on syntynyt

Lisätiedot

Pelastussuunnittelu. Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon

Pelastussuunnittelu. Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon TURVallista ASUMISTA Pelastussuunnittelu Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon Teksti: Ilona Hatakka ja Helena Grönstrand Ulkoasu ja taitto: Sanna Kivioja Kannen kuva: Jukka Rasimus Kopiontirajoitus:

Lisätiedot

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti Kerrostalojen korjaaminen -klinikka Tulosraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1 Tausta 3 1.2 Tavoitteet 4 1.3 KOy Jyrkkälänpolku 4 2. Klinikkatyöskentely 5 2.1 Klinikan toimintaperiaatteet 5 2.2 Klinikan

Lisätiedot

Kiinteistön hoidon ja ylläpidon arviointi, käyttöohjeet, huoltokirjat

Kiinteistön hoidon ja ylläpidon arviointi, käyttöohjeet, huoltokirjat IV-KUNTOTUTKIMUS Kiinteistön hoidon ja ylläpidon arviointi, käyttöohjeet, huoltokirjat Ilmastointijärjestelmän hyvä hoito ja ylläpito ovat välttämättömiä IV-järjestelmän kunnollisen toiminnan kannalta.

Lisätiedot

KOIVUJÄRVEN KUNNAN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA

KOIVUJÄRVEN KUNNAN TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA Ohessa kuvitteellisen Koivujärven kunnan sisäilmaohjeet. Ne perustuvat todelliseen asiakirjaan. Niissä näkyy paikalliset linjaukset ja painotukset. Niitä ei ole tarkoitettu sellaisenaan kopioitavaksi,

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite H Projektimenetelmät 1 / 70 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.2015 3.0 Tarjouspyynnön liite Hanketoimisto 3.01 Tarjouspyynnön liite Korjattu

Lisätiedot

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Motivan julkaisu 2/2001 1 Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Mikko Ahonen Keski-Suomen Energiatoimisto ISBN 952-5304-13-2 ISSN 1456-4483 Copyright Motiva Oy,

Lisätiedot

Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014

Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014 Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014 Jaakko Vihola Tampereen teknillinen yliopisto Esityksen sisältö 1. Kiinteistön elinkaari 2. Suunnitelmallinen

Lisätiedot

Korjaushanke taloyhtiössä

Korjaushanke taloyhtiössä Korjaushanke taloyhtiössä Tiedoksi isännöitsijöille ja taloyhtiön hallitusten jäsenille TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry Palaute jari.virta@kiinteistoliitto.fi Jari Virta ja Suomen

Lisätiedot

HUOLTOKIRJA OSANA KIINTEISTÖN YLLÄPIDON TIEDONHALLINTAA

HUOLTOKIRJA OSANA KIINTEISTÖN YLLÄPIDON TIEDONHALLINTAA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 216 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 216 Espoo 2003 TKK-RTA-R216 HUOLTOKIRJA OSANA

Lisätiedot

HSI-TEKNIIKKA VALMIINA PALVELUKSEEN Pidämme kiinteistöstänne huolta

HSI-TEKNIIKKA VALMIINA PALVELUKSEEN Pidämme kiinteistöstänne huolta HSI-TEKNIIKKA VALMIINA PALVELUKSEEN Pidämme kiinteistöstänne huolta Pidämme kiinteistöstänne huolta 1. Palvelutarjonta 4 2. Kiinteistökatselmus 5 3. Pelastussuunnitelma 5 4. Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLTÖ I Johdanto.

Lisätiedot

Opas vaaratilanneraportoinnin kehittämiseen ja arviointiin

Opas vaaratilanneraportoinnin kehittämiseen ja arviointiin Työsuojelujulkaisuja 84 Marinka Lanne, Mervi Murtonen, Minna Nissilä, Kaarin Ruuhilehto ja Kimmo Virolainen: Opas vaaratilanneraportoinnin kehittämiseen ja arviointiin Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISBN

Lisätiedot