VBE II Work Package 4 Mallipohjainen kiinteistöliiketoiminta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VBE II Work Package 4 Mallipohjainen kiinteistöliiketoiminta"

Transkriptio

1 VBE II Work Package 4 Mallipohjainen kiinteistöliiketoiminta Tampereen teknillinen yliopisto tuotannon ja talouden laitos

2 Suunnittelun rakennusen ja ylläpidon integroinnit. Integrointi + valaistus, visualisointi, akustiikka LVIS suunnittelu + simulointi (esim. lämpötila), erikoissuunnittelu (esim. sprinkler) Rakennesuunnittelu Urakoitsija + rakentamisen toteuma Integrointi Projektipankki Integrointi Kuntotiedot ja korjaussuunnitelma Kiinteistörekisteri, isännöinti ja omaisuuden hallinta Tilahallinta, tilavaraus, autopaikat ja vuokraus Siivous Huoltotiedot Talotekniikan seuranta Avaimet, kulkualueet, kalusteet, työpisteet. Talous liityntä www rajap. Opastus, mainonta Vikailmoitukset / palaute 2

3 en hyödyntämisen vaihtoehdot 1. Suoraan eri sovellutuksista erillisratkaisu 2. Projektipankin tiedostoista realismia - tiedostomuoto yleinen CAD, Excel, ML, teksti - projektipankki = dokumenttien hallinta ylläpidossa 3. Integroidusta rakennussta mahdollista - tiedostomuoto sovellutuskohtainen CAD, IFC - hyvin pitkään osa tiedoista projektipankin kautta Kuntotiedot ja korjaussuunnitelma Kiinteistörekisteri, isännöinti ja omaisuuden hallinta LVIS suunnittelu Rakennesuunnittelu Projektipankki Tilahallinta, tilavaraus, autopaikat ja vuokraus Siivous Huoltotiedot Talotekniikan seuranta Avaimet, kulkualueet, kalusteet, työpisteet. Opastus, mainonta Vikailmoitukset / palaute

4 1. Suunnittelun eri versiot 2. Rakentamisen toteutuma 3. Ylläpidon aikana muuttuneet tiedot a) Muutokset vain ylläpidon järjestelmiin b) Muutokset suunnitteluin, josta päivitys VBE II Mallipohjainen kiinteistöliiketoiminta Kiinteistöjen perustiedot, tilahallinta Päivityksen edellytykset Varsinainen data + Tieto muutoksista (poisto, korvaus, lisäys) Aikakäsitteet (voimaantulo, päivitysaika) Tiedonsiirtotapaukset 1. LVIS suunnittelu Rakennesuunnittelu Urakoitsija, rakentamisen toteuma - muutoksista yleensä erillinen dokumentointi = yleensä yhteinen tietokanta 4 2b 2a Piirustus-, dokumentti- ja 3b 3a Kuntotiedot ja korjaussuunnitelma Kiinteistörekisteri, isännöinti ja omaisuuden hallinta Tilahallinta, tilavaraus, autopaikat ja vuokraus Siivous Huoltotiedot Talotekniikan seuranta Avaimet, kulkualueet, kalusteet, työpisteet. Opastus, mainonta Vikailmoitukset / palaute

5 Ylläpidon ohjelmien tietojen keskinäinen integrointi 1. Tietojen yhdistäminen käyttöliittymällä 2. Jokainen lukee tietonsa erikseen - rakennusn sovelluttava päivitykseen 3. Ylläpidossa yhteiset tiedot kulkevat ensin tilahallintaan ja siitä tilaan sidottuina eteenpäin. - ratkaistava missä kohdin tiedonsiirtoketjua mikäkin tieto ylläpidetään Ohjelmien yhteistoiminnan periaatteet Yksi tieto tallennetaan yhteen paikkaan, muuten suuren tietomassa ylläpidettävyys vaikeaa ja kallista 3. Kuntotiedot ja korjaussuunnitelma Kiinteistörekisteri, isännöinti ja omaisuuden hallinta Tilahallinta, tilavaraus, autopaikat ja vuokraus 3. Saman tiedon siirto yksisuuntaista, muuten kaikkien ohjelmien välille tarvitaan erilliset tiedonsiirto-ohjelmansa. Ohjelmien yhteistoiminnan edellytykset Ylläpidon yhteisten tietojen hierarkia ja vastaavuus eri järjestelmissä (rakennus kerros kerrososa tilaryhmä tila) Piirustus-, dokumentti- ja Siivous Huoltotiedot Talotekniikan seuranta Avaimet, kulkualueet, kalusteet, työpisteet. Opastus, mainonta Vikailmoitukset / palaute Tietokantojen synkronointi: tarvitaan kiinteä käyttäjälle näkymätön tunnus (esim. IFC:ssä quid) 5

6 Tiedon siirto Ohjelmien yhteistoiminnan periaatteet Yksi tieto tallennetaan yhteen paikkaan, muuten suuren tietomassa ylläpidettävyys vaikeaa ja kallista miten samat tiedot kaikkiin, päivityksen ajankohta käyttäjien vastuulla, päivitystä vaikea dokumentoida, samaa työtä tehdään useaan kertaan, kokonaisuuden hallinnan siirto uusille henkilöille työlästä Saman tiedon siirto yksisuuntaista, muuten kaikkien ohjelmien välille tarvitaan erilliset tiedonsiirtoohjelmansa. Järjestelmät sisältävät hyvin erilaisia tietoja ja samat tiedot on tallennettu eri näkökulmista ja eri tarkkuustasoilla. Sekä käyttäjät että ohjelmat voivat käsitellä samoja termejä eri tavalla tai käyttää samoista asioista eri termejä. Käsite ja nimi eivät riitä varmistamaan, että kyseessä on sama tieto. Ohjelmat sisältävät enemmän tietoa kuin paraskaan tiedonsiirtostandardi. Tietojen integrointia tarvitaan myös saman toimittajan ohjelmakokonaisuuksissa Päivitysprosessit Päivitysprosessin hallinnassa on tärkeää määritellä kaikki tietojen muutoksia aiheuttavat tapahtumat ja miten tieto muutoksista saadaan talteen. Muutostietoja ei kyetä aina tallentamaan suoraan ohjelmiin vaan tarvitaan välikäsiä. Tietojärjestelmien yhteistoiminta on erityinen haaste, kun käytetään ostopalveluja. Tiedon hallinnan tarve ja kannattava tarkkuustaso riippuu massan laajuudesta ja ylläpitohenkilökunnan vaihtuvuudesta. Esimerkiksi pienen rakennusmassan ja pysyvän talonmiehen tapauksessa tarvitaan vähemmän paikannustietoa. Samalla myös ylläpitohenkilökunnan motiivi tallentaa toteutumatietoa on vähäisempi, kun asiat pysyvät muutenkin hallinnassa. Päivitykseen liittyy aina aikakäsitteen hallinta. Aikakäsite liittyy sekä tietojen tallennukseen että tietojen käyttöön. Tietojen tallennus- ja muutosajan perusteella voidaan erotella muuttuneet tiedot ilman, että koko tietosisältöä tarvitsisi tutkia. Jos tiedoilla ei ole erillistä voimaantulotietoa, voimaatulo on riippuvainen syöttämisajasta. Tulevia tietoja ei voida tällöin ennakoida, vaan seuranta painottuu toteutuneeseen historiaan. 6

7 Ylläpidon tietojen päivitysprosessit ja keskeinen tietosisältö Ylläpidon osa-alueet on jaettu rakennusn hyödyntämisen näkökulmasta 7:ään osa-alueeseen. Tiedonsiirtonuoleen on liitetty keskeinen tietosisältö Muut merkinnät Käyttöliittymällä tehtävä tiedonsiirto ( nollatilanne) en tietosisällön mahdollistama ideaalinen toimintatapa Tase, poistot Liittymä talousjärjestelmiin 7

8 Kiinteistöjen perustiedot, tilahallinta Rakennuksen neliö ja laajuustiedot - yleensä manuaalinen Kiinteistörekisteri, omaisuuden hallinta Tase, poistot Tilatiedot teksteinä Tila- ja rakennusosatietoihin perustuvat neliötiedot Kerrosala Tilojen käyttötarkoituksiin perustuvat määrä ja kustannustiedot Tilahallinta Vuokratiedot Urakoitsija Rakentamisen toteuma Tilojen ominaisuudet ja eri käyttötarkoitukset Tilaryhmät (esim. huoneistot), jyvitysalueet Vuokraus alueet 8

9 Siivous Kuvapohjat, joihin piirretään tilojen siivottavat alat Siivous Siivoushinnat Oletustyöt Tilatunnukset, siivottavat alat, siivouksen käyttötarkoitukset Kalusteet tiloittain Urakoitsija Rakentamisen toteuma Tilahallinta Kalusteiden hallinta Siivous alueet 9

10 Huoltotiedot Laiteluettelot LVIS suunnittelu Laitteet, niiden ominaisuudet, oletustyöt ja liityntä tiloihin Huoltotietojen hallinta Vaikutusalueet Tilahallinta, tilavaraus, autopaikat ja vuokraus Tuntikirjaus varaosat Urakoitsija Rakentamisen toteuma Projektipankki Liittyvät dokumentit: ohjeet, kaaviot, piirustukset Linkki ei muodostu automaattisesti 10

11 Talotekniikan ohjaus, olosuhteiden ja kulutuksen seuranta tunnus Mittarit Talotekniikan ohjaus, olosuhteiden ja kulutuksen seuranta Kulutus Tilojen kulutustiedot ja olosuhdetiedot LVIS suunnittelu Huoltotietojen hallinta Tilahallinta, tilavaraus, autopaikat ja vuokraus Urakoitsija Rakentamisen toteuma Vaikutusalueet Tunnuslukuraportit 11

12 korjaukset LVIS suunnittelu Urakoitsija osat määrätietoineen Rakentamisen toteuma VBE II Mallipohjainen kiinteistöliiketoiminta ten perustiedot Ylläpidon toteuma Huoltotietojen hallinta Kuntotiedot ja korjaussuunnitelma ten perustiedot Kiinteistörekisteri Korjaus budjetti Liittyvät dokumentit: ohjeet, kaaviot, piirustukset Projektipankki Linkki ei muodostu automaattisesti 12

13 Tilapohjaiset erikoissovellutukset Tilahallinta, vuokraus Irrallisia suljettuja sovellutuksia Urakoitsija Rakentamisen toteuma Tilatiedot Avainten ja kulkualueiden hallinta Piirustuspohjat Työpisteiden hallinta Kalusteiden hallinta 13 Suojelupiirustukset

14 Asiakasrajapinnat Tilahallinta, tilavaraus, autopaikat ja vuokraus Vuokraustilanne nykyisille ja uusille asiakkaille Piirustukset, ohjeet Opastus, mainonta Tulostettavat kartat, esitteet Huoltotietojen hallinta Vikailmoitukset Talotekniikan ohjaus, olosuhteiden ja kulutuksen seuranta 14 Tuntikirjaus varaosat Asiakaspalaute

15 Laajennus olemassa oleviin kiinteistöihin Uudisrakentamisen suunnittelukäytäntö on hyödynnettävissä korjausrakentamisen myötä, mutta kiinteistömassan nnus etenee silloin hitaasti. Pelkät nnuskustannukset perusteltava erikseen monipuolinen hyödyntäminen tärkeää. Mallinnettava massa suuri > työ saatava rajalliseksi > nnetaan saavutettavissa oleva keskeinen tietosisältö. Kehitettävä menetelmiä tila- ja neliötietojen nnustyön tehostamiseksi. Karkean nnuksen taso ten mittaus Graafinen tila Mallin mitallistaminen Skannatut piirustukset CAD piirustukset Hahmontunnistus Mallinnuksen lähtötiedot Mallinnus CAD ohjelman käyttöliittymällä oheistietojen avulla Paperipiirustusten skannaus tai vektorointi ja alueiden ja symbolien tunnistaminen rasteri- tai vektorikuvista Mallinnus mittaamalla 15 Seinien muodostaminen Tuotekirjastot Ohjelnen käsittely Tiedon siirto CAD:iin Tilojen ja seinien muodostaminen suunnitteluohjelmassa

ArchiCAD-tuotemallintamisohje

ArchiCAD-tuotemallintamisohje 1.9.2009 ArchiCAD 13 TM. - 1 ArchiCAD-tuotemallintamisohje 1 Johdanto 1.1 Tuotemallintamisohjeet ArchiCADin käyttäjälle tuotemallintamiseen siirtyminen on luontevaa, koska ohjelman käyttö on aina perustunut

Lisätiedot

CAD-OHJE. Versio 1.2. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n CAD-ohje on tallennettu projektipankin etusivun välilehdelle

CAD-OHJE. Versio 1.2. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n CAD-ohje on tallennettu projektipankin etusivun välilehdelle <Ohjeet> CAD-ohje v 1.2 1 (20) Timo Mälkönen CAD-OHJE Versio 1.2 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n CAD-ohje on tallennettu projektipankin etusivun välilehdelle sekä nettisivuillemme: www.sykoy.fi Kiinteistöt

Lisätiedot

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Motivan julkaisu 2/2001 1 Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Mikko Ahonen Keski-Suomen Energiatoimisto ISBN 952-5304-13-2 ISSN 1456-4483 Copyright Motiva Oy,

Lisätiedot

YTV. Osa 4. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Talotekninen suunnittelu. versio 1.0

YTV. Osa 4. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Talotekninen suunnittelu. versio 1.0 YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012 versio 1.0 Osa 4. Talotekninen suunnittelu Alkusanat Julkaisusarja Yleiset Tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. Tarve vaatimuksille

Lisätiedot

HUOLTOKIRJA OSANA KIINTEISTÖN YLLÄPIDON TIEDONHALLINTAA

HUOLTOKIRJA OSANA KIINTEISTÖN YLLÄPIDON TIEDONHALLINTAA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 216 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 216 Espoo 2003 TKK-RTA-R216 HUOLTOKIRJA OSANA

Lisätiedot

Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen

Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen Ville Rauhala Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen KÄYNTI Käynnissäpidon tiedonhallinta Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 1/2013 Käynnissäpidon tiedonkeruun

Lisätiedot

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE SIVU 1/30 POLKU SIVU 2/30 POLKU JÄSENREKISTERIN LYHYT KÄYTTÖOHJE Julkaisun tiedot: Toimittaja: Päivitys: Kuvittaja: Julkaisija: Laura Kalervo, Suunnittelutoimisto Omena Eero Tuomenoksa, Suomen Partiolaiset

Lisätiedot

Projektipankki rakennustyömaan

Projektipankki rakennustyömaan Tapio Halonen Sokonet Oy tapio.halonen@sokonet.fi Kari Varkki Kehitysjohtaja, Rakennusosakeyhtiö Hartela kari.varkki@hartela.fi 498 Projektipankki rakennustyömaan sähköiset asiakirjat ja niiden hallinta

Lisätiedot

Pilotointi raportti: Yhdyskuntasuunnittelun tukijärjestelmän pilotointi Kymppi-Moni hankkeessa

Pilotointi raportti: Yhdyskuntasuunnittelun tukijärjestelmän pilotointi Kymppi-Moni hankkeessa Pilotointi raportti: Yhdyskuntasuunnittelun tukijärjestelmän pilotointi Kymppi-Moni hankkeessa Tampereen teknillinen yliopisto Sari Pelttari Rakennusalan tietotekniikka 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jarmo Laitinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset

M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset 14.9.2009 1/56 Sisältö 1. MERKITTÄVIMMÄT UUDET OMINAISUUDET JA PARANNUKSET...4 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET JA PÄIVITTÄMINEN VERSIOON 6.0...5 2.1 Järjestelmävaatimukset

Lisätiedot

HVV Kiinteistön tekniikka Asunnon- ja kiinteistön palvelut työryhmä. Raporttiluonnos 15.5.2001

HVV Kiinteistön tekniikka Asunnon- ja kiinteistön palvelut työryhmä. Raporttiluonnos 15.5.2001 1 HVV Kiinteistön tekniikka Asunnon- ja kiinteistön palvelut työryhmä Raporttiluonnos 15.5.2001 2 HVV-VERKONTESTAUSPROJEKTI, Asunnon ja kiinteistön palvelut 1 JOHDANTO...4 2 KÄYTTÄJÄN INFORMAATIOPALVELUT...5

Lisätiedot

ARVORAKENNUSTEN KORJAUSHANKKEET JA TUOTEMALLINTAMINEN

ARVORAKENNUSTEN KORJAUSHANKKEET JA TUOTEMALLINTAMINEN ARVORAKENNUSTEN KORJAUSHANKKEET JA TUOTEMALLINTAMINEN Case-kohteena Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosasto Simo Freese, Hannu Penttilä, Marko Rajala 22.4.2007 Teknillinen korkeakoulu, arkkitehtiosasto

Lisätiedot

Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet

Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet 1 Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet Harri Mustasilta, Air-ix Talotekniikka Oy Janne Hietaniemi, Timo Husu, Pertti

Lisätiedot

Tässä vihossa käsitellään IFC-tiedostojen tuontia ArchiCADiin

Tässä vihossa käsitellään IFC-tiedostojen tuontia ArchiCADiin 18.8.2011 ArchiCAD 15 YS. - 1 tiedonsiirto Tässä vihossa käsitellään -tiedostojen tuontia ArchiCADiin muista ohjelmistoista sekä tiedostojen vientiä ArchiCADistä muihin ohjelmistoihin. ArchiCAD pyrkii

Lisätiedot

Sonet. Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47)

Sonet. Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47) Sonet Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47) 1 YLEISTÄ 4 1.1 _ Huomioitavaa... 5 2 PERUSTIEDOT 6 2.1 _ Uusien tietojen antaminen Alv-kantatunnukselle...

Lisätiedot

Sisällys. Valtionhallinnon arkkitehtuurin suunnittelu. Perustietovarantojen teknisten rajapintojen nykytilan kartoitus ja kehitysehdotukset

Sisällys. Valtionhallinnon arkkitehtuurin suunnittelu. Perustietovarantojen teknisten rajapintojen nykytilan kartoitus ja kehitysehdotukset Valtionhallinnon arkkitehtuurin suunnittelu Perustietovarannot-projekti v 1.0 19.3.2007 Sisällys Perustietovarantojen teknisten rajapintojen nykytilan kartoitus ja kehitysehdotukset Perustietovarantojen

Lisätiedot

Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen ja yhdenmukaistaminen

Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen ja yhdenmukaistaminen Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen Anssi Seppälä Petri Trygg Enease Oy Tietäjäntie 2 02130 Espoo www.enease.fi (09) 454 00550 2011 1/32 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ULKOISTETUN KIINTEISTÖNHOIDON LAADUNHALLINTA

ULKOISTETUN KIINTEISTÖNHOIDON LAADUNHALLINTA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 189 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 189 Espoo 2000 TKK-RTA-R189 ULKOISTETUN KIINTEISTÖNHOIDON

Lisätiedot

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Tuomo Törmälehto & Aki Taskila TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Ylivieskan yksikkö Toukokuu

Lisätiedot

Tässä vihossa käsitellään IFC-tiedostojen tuontia ArchiCADiin

Tässä vihossa käsitellään IFC-tiedostojen tuontia ArchiCADiin 28.2.2011 ArchiCAD 14 YS. - 1 -tiedonsiirto Tässä vihossa käsitellään -tiedostojen tuontia ArchiCADiin muista ohjelmistoista sekä tiedostojen vientiä ArchiCADistä muihin ohjelmistoihin. ArchiCAD pyrkii

Lisätiedot

PROSESSIEN MALLINNUSOHJE

PROSESSIEN MALLINNUSOHJE PROSESSIEN MALLINNUSOHJE Prosessien mallintamisen lähtökohtana on, että organisaation johto on tunnistanut prosessit ja määritellyt niille omistajat. Nämä prosessit esitetään prosessikarttana (A4). Tämä

Lisätiedot

Yhteiset periaatteet valtionhallinnon merkittävien ICT:n kehittämistä sisältävien hankkeiden raportoinnissa

Yhteiset periaatteet valtionhallinnon merkittävien ICT:n kehittämistä sisältävien hankkeiden raportoinnissa Ohje VM/1393/00.00.00/2014 Julkisen hallinnon ICT-toiminto versio 1.1 1 (5) 22.8.2014 Yhteiset periaatteet valtionhallinnon merkittävien ICT:n kehittämistä sisältävien hankkeiden raportoinnissa 1 Ohjeen

Lisätiedot

Manageri II. Toiminnanohjaus. ManageApplications ratkaisu toiminnanohjaukseen.

Manageri II. Toiminnanohjaus. ManageApplications ratkaisu toiminnanohjaukseen. Manageri II Toiminnanohjaus Manage Applications Toiminnanohjausta 20 vuoden kokemuksella Manage Applications on keskittynyt Manageri II - toiminnanohjausjärjestelmän kehittämiseen erilaisten yritysten

Lisätiedot

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 5 3 Termit

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖJEN LAAJAKAISTAISET VIESTINTÄVERKOT

ASUINKIINTEISTÖJEN LAAJAKAISTAISET VIESTINTÄVERKOT ASUINKIINTEISTÖJEN LAAJAKAISTAISET VIESTINTÄVERKOT Suomen Kiinteistöliitto ry ja Sähköinfo Oy Julkinen, huhtikuu 2003 Projektiryhmä Nimi: Tapio Raaska Jari Sassi Risto Riihimäki Jouni Paju Tehtävä: projektipäällikkö

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus Sähköinen asunto-osakerekisteri -projekti Selvitys Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Tiivistelmä Tämä raportti kuvaa sähköistä asunto-osakerekisteriä

Lisätiedot

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan TOMI raportti 3 Matti Möttönen & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin

Lisätiedot