Maa- ja metsätalouden verotus verovuosi 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maa- ja metsätalouden verotus verovuosi 2011"

Transkriptio

1 Maa- ja metsätalouden verotus verovuosi 2011 Seuraavaa esitystä käytetään alkutuottajien ohjaustilaisuuksissa vuonna Esityksen pohjana on Verohallinnon yhtenäistämisohje maa- ja metsätalouden tuloverotuksen osalta. Verohallinnon yhtenäistämisohje Verohallinnon yhtenäistämisohje Yhtenäistämisohjeessa esitetään arviointiperusteet, joita käytetään muun selvityksen puuttuessa arvioitaessa vähennyskelpoisia määriä tai menoista poistettavia vähennyskelvottomia eriä Lähtökohtana pidetään menojen selvittämistä tositteiden ja muiden todennettavien seikkojen perustella Tätä arviointiohjetta käytetään todellisen määrän ollessa vaikeasti selvitettävissä Arvioidut määrät eivät sisällä arvonlisäveron osuutta Koko ohje on saatavissa osoitteessa Etusivu > Syventävät vero-ohjeet > Verohallinnon ohjeet > 2012 Verohallinnon yhtenäistämisohje

2 Auto maatalouden kalustossa auto kuuluu kalustoon, jos maatalouden ajoa on yli 50 % kokonaisajomäärästä ajopäiväkirjalla selvitys maatalouden ajoista muiden ajojen osuus kuluista ja poistoista ei ole vähennyskelpoista autokulujen kokonaismäärä+poisto x yksityis-ja muiden ajojen km ajokilometrien yhteismäärä asunnon ja maatilan väliset matkat ovat yksityisajoja, jotka vähennetään 1-lomakkeella Verohallinnon yhtenäistämisohje Yksityisauto maatalouden käytössä auto kuuluu yksityisvaroihin, jos muut kuin maatalousajot ovat yli 50 % kokonaisajoista todelliset kulut tai lisävähennys 0,46 /km edellyttää ajopäiväkirjaa tai muuta luotettavaa selvitystä EI lisävähennystä, jos luontoisetuauto, leasingauto tai sopimukseen perustuvalla hallintaoikeudella hallittu auto voidaan vähentää maataloudessa todella aiheutuneet menot Verohallinnon yhtenäistämisohje

3 Yksityisauto maatalouden käytössä Luontoisetuautot Kulujen vähentäminen perustuu palkaksi luetun edun määrän kilometrikohtaiseen arvoon. Käyttöetuautojen kuluissa otetaan lisäksi huomioon itse maksettujen kulujen määrä. Esimerkki Maataloudenharjoittaja on saanut työnantajaltaan käyttöön luontoisetuauton, jota hän käyttää myös oman maataloutensa ajoihin. Kyseessä on täysi autoetu, jonka arvo vuodessa on eikä edun arvoa ole tarkistettu ajettujen yksityisajojen tai työajojen määrän perusteella. Edun kilometrikohtaiseksi määräksi saadaan 0,37 /km (6.600 : km). Kyseisellä autolla ajetuista maatalouden ajoista voidaan siis vähentää 0,37 /km. Verohallinnon yhtenäistämisohje Ajopäiväkirja autolla verovuonna ajettu kokonaisajokilometrimäärä ajon alkamis- ja päättymisajankohta ajon alkamis- ja päättymispaikka sekä tarvittaessa ajoreitti matkan pituus ajon tarkoitus Verohallinnon yhtenäistämisohje

4 Luotettava selvitys Jos ajopäiväkirjaa ei ole pidetty, edellytyksenä lisävähennykselle on tällöinkin, että ajetut kilometrit voidaan luotettavasti selvittää Jos säännöllisesti toistuvia, esim. 1 krt/vko samaan kohteeseen, ilmoitetaan tällaisen matkan km-määrä ja kuinka monta kertaa vuodessa kohteeseen ajetaan Lisäksi on aina selvitettävä autolla verovuonna ajettu kokonaiskilometrimäärä Verohallinnon yhtenäistämisohje Yksityisauto maatalousyhtymän käytössä Verotusyhtymä on korvannut osakkaalle matkakuluja Yhtymä voi maksaa osakkaalle matkalaskun perusteella maatalousajoista 0,46 /km, joka yhtymän vähennyskelpoista palkkausmenoa ja osakkaalle verovapaata tuloa. vuosi-ilmoitus Verotusyhtymä ei ole korvannut osakkaalle matkakuluja Jos yhtymä ei ole maksanut korvausta osakkaan oman auton käytöstä yhtymän maataloudessa, vähennetään auton todelliset kulut tai 0,25 /km verotusyhtymän verotuksessa Verohallinnon yhtenäistämisohje

5 Yksityisauto kuolinpesän käytössä Kuolinpesä on korvannut osakkaalle matkakuluja Kp voi maksaa osakkaalle matkalaskun perusteella maatalousajoista 0,46 /km, joka kp:n vähennyskelpoista palkkausmenoa ja osakkaalle verovapaata tuloa. vuosi-ilmoitus Kuolinpesä ei ole korvannut osakkaalle matkakuluja Osakkaan oman auton todelliset kulut tai 0,25 /km kp:n auton todelliset kulut tai 0,46 /km vähennys kuolinpesän verotuksessa Kuolinpesän leski Leskelle ei voi maksaa verovapaita kulukorvauksia. Lesken oman auton todelliset kulut tai 0,46 /km vähennetään kp:n verotuksessa. Verohallinnon yhtenäistämisohje Opinto- ja koulutusmatkakulut liityttävä tilan tuotantosuuntaan järjestettyä ohjelmaa vähintään noin 4-5 tuntia kunakin päivänä opiskelun osuus matkasta tulee olla vähäistä suurempi (yli 20 %), jotta kustannukset osittainkaan olisivat vähennyskelpoisia verotuksessa esim. kotimaan maatalousnäyttelyn matkakulut, pääsyliput ja päivärahat kokonaan vähennyskelpoisia kaikkien niiden henkilöiden osalta, joille verotettavaa tuloa jaetaan Verohallinnon yhtenäistämisohje

6 Päivärahat maatalousverotuksessa Tilapäisestä työmatkasta aiheutuneiden ylimääräisten elantokustannusten vähentämisen edellytykset: tulonhankkimiseen tai säilyttämiseen liittyvä matka, jonka kohteesta ja kestoajasta on tehty kirjaukset muistiinpanoihin matkan on pitänyt ulottua vähintään 15 km etäisyydelle asunnosta yli 6 tuntia kestäneestä matkasta 16 ja yli 10 tuntia kestäneestä matkasta 34 Matkustus- ja majoittumiskulut saa vähentää tositteisiin perustuen erikseen. Verohallinnon yhtenäistämisohje Metsätalouden matkakulut auto kalustoon vain poikkeustapauksissa ajopäiväkirja tai muu luotettava selvitys tarvittaessa esitettävä selvitys hakkuu- ja metsänhoitotöistä, niiden laadusta ja laajuudesta ei oikeutta lisävähennykseen todelliset kulut tai 0,25 /km Verohallinnon yhtenäistämisohje

7 Metsätalouden matkakulut kuolinpesä (erillinen verovelvollinen) voi korvata verovapaasti (VH:n kulupäätös) matkalaskun mukaan osakkaalleen kaikki metsätalouden matkat verotusyhtymä voi korvata samoin muut matkat, mutta EI asunnon ja metsän välisiä matkoja (metsä suoraan osakkaan omistama) Verohallinnon yhtenäistämisohje Metsänomistajan päivärahat Vähennykseen oikeuttaa työmatka erityiselle työntekemispaikalle, jos matka on tilapäinen ja siitä on aiheutunut lisääntyneitä elantokustannuksia yli 6 tuntia kestänyt matka 12 yli 10 tuntia kestänyt matka 24 Esimerkiksi koulutus- tai messumatka. Omaan metsään tehdyt matkat eivät ole tilapäisiä matkoja eivätkä siten oikeuta päivärahan vähentämiseen (KHO 1999/1362 ja KHO 2001/2521). Verohallinnon yhtenäistämisohje

8 Ostoelintarvikkeet, vesi- ja sähkömaksut Luontoisetuna annettujen osto-elintarvikkeiden hankintameno 5,40 /pv Annettujen etujen määrästä ja saajista tulee olla selvitys muistiinpanoissa. Vesi: Yksityistalouden vedenkulutus noin 40 m 3 /henkilö/vuosi Sähkö: Ilman sähkölämmitystä kotitalouden sähkönkäyttö vaihtelee keskimäärin kilowattituntiin vuodessa. Tavanomaisissa olosuhteissa ilman lämmitystä voidaan yksityistalouden osuudeksi sähkömenoista arvioida olevan 8,04 euroa vuodessa asuinpinta-alan neliömetriä kohti. Oman asunnon sähkölämmityksen korjauseränä voidaan pitää 10,00 /m 2 /vuosi ja polttoöljyn lämmityskulutuksena 18 l/m 2 /vuosi. Verohallinnon yhtenäistämisohje Puhelinmenot Yksityiskäytön osuutena puolet 500 määrään saakka ja suuremmissa kuluissa yksityiskäytön osuus 250 Vähennys vain niiden henkilöiden puhelinkulujen osalta, joille tilan verotettavaa tuloa jaetaan Laite kalustoon, jos maatalouskäytön pääasiallisuus voidaan osoittaa Puhelin voi olla turvavälineenä tai varattuna maatilalla työskentelevien käyttöön maatalousasioissa Verohallinnon yhtenäistämisohje

9 Atk-laitteet tietokone, oheislaitteet ja ohjelmistot hyväksytään kokonaan maatalouden kalustoon, jos hankittu vain maatalouden käyttöä varten, samoin tietoliikenneyhteys jos muutakin käyttöä, vain maatalouskäyttöä vastaava osuus hyväksytään metsätaloudessa sovelletaan samoja perusteita Verohallinnon yhtenäistämisohje Työhuonevähennys maataloudessa Ensisijaisesti todelliset menot + poisto Aktiivitiloilla maataloudessa arviolta 370 /v Työhuonevähennys metsätaloudessa Ensisijaisesti todelliset menot + poisto Jos selvitystä todellisista kuluista ei ole, mutta harjoitetun metsätalouden laajuus ja työhuonetilan tarve huomioon ottaen kuluja voidaan katsoa syntyneen, arvioituna kuluna voidaan muun selvityksen puuttuessa vähentää palkansaajan satunnaisten sivutulojen työhuonevähennyksen mukainen määrä (185 /v) Ei moninkertaisia vähennyksiä! Verohallinnon yhtenäistämisohje

10 Maatalouden tilatukioikeus on Irtainta omaisuutta, jota voidaan myydä, vuokrata tai lahjoittaa ja ne voivat siirtyä perintönä. Verohallinnon yhtenäistämisohje Vastikkeeton siirto vuokranantajalle Vuokralle otetun tukikelpoisen maatalousmaan perusteella vahvistetun tilatukioikeuden vastikkeeton siirto vuoden 2006 vuokralaiselta vuokranantajalle ei ole perintö- ja lahjaverolaissa tarkoitettu lahja eikä siitä aiheudu lahjaveroseuraamuksia (Laki tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta /557, 10 ). Verovapaus edellyttää, että tilatukioikeuden luovutus tapahtuu voimassa olevan vuokrakauden päättyessä, kuitenkin viimeistään Verohallinnon yhtenäistämisohje

11 Vastikkeellinen siirto vuokranantajalle Mikäli vuokranantajan ja vuokralaisen kesken on siirron yhteydessä sovittu maksettavaksi korvauksia, on korvaus saajalleen maatalouden tuloa ja maksajalle maatalouden menoa. Verohallinnon yhtenäistämisohje Tilatuen arvo Arvona pidetään muun selvityksen puuttuessa annetun ja päivitetyn varojen arvostamisohjeen mukaista arvoa vuonna 2011 tasatukeen perustuvat arvot: A-alue 240 /ha B-C1-alue C2-C4-alue 200 /ha 150 /ha Perustellusta vaatimuksesta voidaan esim. tilakaupan arvostuksessa käyttää muuta perusteltua arvoa Verohallinnon yhtenäistämisohje

12 Myyjän, vuokraajan ja ostajan verotus tilatukioikeuden luovutuksessa Myyntitulo ja vuokratulo ovat saajalleen veronalaista tuloa. Ostohinta ja vuokraajan maksama vuokra ovat verotuksessa vähennyskelpoista menoa. Ostaja voi vähentää maksamansa kauppahinnan vuosimenona tai menojäännöksestä tehtävin 10 %:n poistoin. Hallinnollisesti vahvistetuilla tilatukioikeuksilla ei ole hankintamenoa. Tilatukioikeuden luovutuksesta saatu voitto on tuloverolain 48 :ssä säädetyissä tilanteissa verovapaa. Verohallinnon yhtenäistämisohje Tilatukioikeus ja nettovarallisuus Viljelijälle myönnettyjä ja vahvistettuja tilatukioikeuksia ei lueta maatalouden nettovarallisuuteen. Erikseen hankitun tilatukioikeuden arvona pidetään verovuoden päättyessä tuloverotuksessa poistamatta olevaa hankintamenon osaa (laki varojen arvostamisesta verotuksessa19 ja 24 ). Yleensä arvo poistetaan verotuksessa vuosimenona, jolloin poistamatonta hankintamenoa ei ole Verohallinnon yhtenäistämisohje

13 Tilatukioikeus ja arvonlisäverotus Tilatukioikeuden myyntihinnasta tai vuokratulosta on suoritettava arvonlisäveroa 23 %, jos myyjä tai vuokranantaja on arvonlisäverovelvollinen. Jos tukioikeus myydään maatilan tai sen murto-osan luovutuksen yhteydessä, tukioikeuden myynnistä ei suoriteta arvonlisäveroa (arvonlisäverolaki 19 a ). Verohallinnon yhtenäistämisohje Tilatukioikeus ja varainsiirtoverotus Tilatukioikeus on irtainta omaisuutta Varainsiirtoveroa ei suoriteta irtaimiston kauppahinta-osuudesta, kun se on riittävästi eritelty kauppakirjassa. Verohallinnon yhtenäistämisohje

14 Moottorikelkka ja mönkijä maatalouden verotuksessa Moottorikelkka ja mönkijä maatalouden kalustoon vain poikkeustapauksissa Laadittava muistiinpanoihin liitteeksi selvitys kokonaiskuluista, eri käyttötarkoituksista, tyypin sopivuudesta kyseiseen käyttötarkoitukseen ja käyttötunneista Moottorikelkka: Arvio 11 /käyttötunti Mönkijä: Arvio 13,50 /käyttötunti Verohallinnon yhtenäistämisohje Moottorikelkka ja mönkijä metsätaloudessa tavallisesti enemmän käyttöä metsätaloudessa kuin maataloudessa kelkka- tai mönkijätyypin sovelluttava metsätöihin lisäksi oltava reki, peräkärry tai muu metsätöiden kannalta tarpeellinen koneen lisävaruste riittävä konetehokkuus, vähintään 350 cm3:n kuutiotilavuus luotettava selvitys muistiinpanoissa, josta se voidaan tarvittaessa pyytää nähtäväksi Verohallinnon yhtenäistämisohje

15 Moottorikelkka, mönkijä ja yksityistalouden traktori metsätaloudessa Kelkan tai mönkijän tai traktorin käyttöä yksityistalouden polttopuiden korjuussa ei katsota metsätalouskäytöksi selvitettäessä koneen lukemista metsätalouden kalustoon. Myöskään koneen käyttökulut eivät tällöin ole vähennettävissä miltään osin metsätalouden pääomatuloista. Jos ei kalustoon eikä selvitystä todellisista kuluista, arvioidaan kulut Moottorikelkka: Arvio 11 /käyttötunti Mönkijä: Arvio 13,50 /käyttötunti Yksityistalouden traktori: Arvio 10,00 /tunti tai, jos traktoria käytetään puutavaran kuljetukseen, tämän ohjeen kohdassa esitettyjä puutavaralajikohtaisia konekustannuksia /m3 Verohallinnon yhtenäistämisohje Moottori- ja raivaussaha maataloudessa Maatalouden kulut arvioidaan enintään 85 /vuosi Jos metsätalouden kalustossa, niin vastaava tuloutus metsätaloudessa Verohallinnon yhtenäistämisohje MK

16 Omasta metsästä otetun puun arvo Puun arvojen perusteena eri puutavaralajien hankintahinnoista johdetut kantohinnat arvo käytetyn puutavaralajin mukaan Mäntytukki Kuusitukki Koivutukki Mäntykuitu Kuusikuitu Koivukuitu 47 /m3 44 /m3 34 /m3 9 /m3 9 /m3 10 /m3 polttohake: 1,70 /m3 tai 0,68 /irto-m3 Verohallinnon yhtenäistämisohje Hankintatyön arvo Traktorin menojen korjauserä Hankintatyön arvo lasketaan täyttöohjeessa / yhtenäistämisohjeessa olevilla keskimääräisillä taksoilla muun selvityksen puuttuessa. Maataloustraktorin menojen korjauseränä käytetään muun selvityksen puuttuessa 3,77 /m 3 tai 10 /tunti Verohallinnon yhtenäistämisohje

17 Harrastusluonteinen toiminta ei vakaata ansiotarkoitusta tappiota ei voida vahvistaa, mutta menot otetaan huomioon, jos sama harrastustoiminta tuottaa myöhemmin tuloja ei arvonlisäverollista toimintaa erilliset menojen ja tulojen muistiinpanot Verohallinnon yhtenäistämisohje Hevoset harrastuksena ravi- ja ratsuhevosten (1-2 ) pitäminen, johon ei liity kasvatustoimintaa ja on vähäistä ja tappiollista, katsotaan harrastustoiminnaksi maataloustuotteiden tuotantokustannusmenojen korjauserä 920 /hevonen ja 370 /varsa vuodessa muut kulut, jos niitä muistiinpanoissa (mm. eläinlääkäri, hoito- ym. yleiskulut) on arvioitava ja poistettava maatalouden menoista Verohallinnon yhtenäistämisohje

18 Hevoset maatalouteen kuuluvana ravitoiminta ja hevosten kasvatus vakaassa ansiotarkoituksessa on arvonlisäverollista toimintaa välittömien kilpailukulujen (matkat, kilpailuvarusteet, osallistumismaksut) sisältämää arvonlisäveroa ei kuitenkaan saa vähentää, koska palkintorahat ovat arvonlisäverottomia Verohallinnon yhtenäistämisohje Hevoset erillisenä liiketoimintana Mikäli hevostaloustoiminta katsotaan maataloudesta erilliseksi liikkeeksi, verotetaan maataloudeksi luettava toiminta edelleen maatalouden tulolähteessä. Maatalouskiinteistöstä ja maataloudeksi katsottavasta toiminnasta kertyvät tuet verotetaan maatalouden tulolähteessä (ks. k ). Hevosista saadut tuet verotetaan sitä vastoin tällöin elinkeinotoiminnan tulona. Hevosille tuotettava rehu siirretään tulolähdesiirtona maatalouden tulolähteestä elinkeinotoiminnan tulolähteeseen (ks. k. 4.4). Verohallinnon yhtenäistämisohje

19 Vähäinen viljely hyvin pienimuotoinen (yleensä alle 3 ha) viljely, joka on jatkuvasti tappiollista, katsotaan harrastustoiminnaksi ei vakaata ansiotarkoitusta uusi toiminta saattaa olla alkuvuosina tappiollista, mutta silti voi olla vakaa ansiotarkoitus, jolloin kulut saa vähentää Verohallinnon yhtenäistämisohje Maatalouden lopettaminen jos maataloustoiminta on kokonaan lopetettu tai toimintaa ei voida enää pitää vakaassa ansiotarkoituksessa harjoitettuna toimintana varaukset luetaan lopettamisvuoden veronalaiseksi tuloksi yksityistalouteen jätetyn maatalouden käyttöomaisuuden alkuperäinen hankintameno tai sitä alempi todennäköinen luovutushinta luetaan MVL 4 3 momentin mukaan veronalaiseksi tuloksi korjaukset myös arvonlisäverotukseen jos vuosimenettelyssä olevan arvonlisäverollinen toiminta loppuu kesken vuotta, arvonlisäveron kausiveroilmoitus on annettava ja vero maksettava viimeistään lopettamiskuukautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivänä paperi-ilmoituksen oltava Verohallinnossa jo kuukauden 7. päivänä Verohallinnon yhtenäistämisohje

20 Maatalouden lopettaminen omaisuus, jolla ei ole enää tulonhankkimis- tai muuta käyttöä, voidaan poistaa loppuun salaojat, käyttökelvottomat koneet ja rakennukset lopettamisvuoden jälkeen sovelletaan TVL:n luovutusvoiton verottamista koskevia säännöksiä jos yksityiskäyttöön siirtoa ei ole tehty verotuksessa, sovelletaan maataloustoiminnassa käytetyn käyttöomaisuuden myyntiin edelleen MVL:a Verohallinnon yhtenäistämisohje Maataloustoiminnan lopettamisen jälkeen saadut tulot ja vähennettävät kulut esim. vuokratuloa ja tukituloja näihin tuloihin kohdistuvat menot saa vähentää mm. vuokratun omaisuuden tai tukitulojen kunnossapitovelvoitteen edellyttämät kunnossapitomenot (KHO t. 937). Myös kunnossapidossa tarvittavien koneiden ja talousrakennuksen poistot saa vähentää. jos pellot on vuokrattu kunnossapitoa vastaan, ei erillisiä kuluja voi vähentää Mikäli maatalouden harjoittamista ei ole pysyvästi lopetettu, vaan vain määräajaksi, saa maatalouden varallisuuden poistot vähentää edelleen maatalouden menona (KVL 27/1999). esitettävä selvitys lopettamisen määräaikaisuudesta. Verohallinnon yhtenäistämisohje

21 Nettovarallisuus Osuuskuntien osuudet velvoiteosuuksien lukumäärä x osuuden verotusarvo arvo selville osuuskunnista velvoiteosuuksien lisäksi ostetut vapaaehtoiset osuusmaksut vain nimellisarvosta osuusmaksuvelka on maatalouden velkaa Verohallinnon yhtenäistämisohje Nettovarallisuus Tuotanto-oikeudet maidon viitemäärä x keskimääräinen markkinahinta viljelijälle myönnetty tilatukioikeus ei maatalouden nettovarallisuutta erikseen hankitun tilatukioikeuden arvona pidetään verovuoden päättyessä tuloverotuksessa poistamatta olevaa hankintamenon osaa yleensä vähennetään vuosimenona, jolloin poistamantonta hankintamenoa ei ole Verohallinnon yhtenäistämisohje

22 Maidon viitemäärä Maidon viitemäärän koko määrä on nettovarallisuutta Tilakaupassa koko määrältään kaupan kohteena. MMM:n koostetta vuoden 2011 arvoista voidaan käyttää myös voimaan tulleen Verohallinnon varojen arvostamisohjeen mukaan viitemäärän arvoa määritettäessä Verohallinnon yhtenäistämisohje Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Raportin numero ja ajopvm: t_001511, Raportin tekijä: Eero Miettinen Tuottajien välisen kiintiökaupan verottomat hinnat 2010 TE-keskus Keskihinta 01 Uudenmaan ELY-keskus 0,01 02 Varsinais-Suomen ELY-keskus 0 03 Satakunnan ELY-keskus 0,02 04 Hämeen ELY-keskus 0 05 Pirkanmaan ELY-keskus 0,01 06 Kaakkois-Suomen ELY-keskus 0,01 07 Etelä-Savon ELY-keskus 0,04 08 Pohjois-Savon ELY-keskus 0,05 09 Pohjois-Karjalan ELY-keskus 0,04 10 Keski-Suomen ELY-keskus 0,04 11 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 0,06 12 Pohjanmaan ELY-keskus 0,06 13 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 0,05 14 Kainuun ELY-keskus 0,05 15 Lapin ELY-keskus 0,05 Verohallinnon yhtenäistämisohje

23 Teurastamon myöntämä eläinluotto ja maatalouden nettovarallisuus Teurastamon myöntämää ns. eläinluottoa ei pidetä sellaisena velkana, joka olisi vähennettävä varoista maatalouden nettovarallisuutta laskettaessa (KVL 017/2010) Verohallinnon yhtenäistämisohje Maa-ainesmyynnit ja substanssipoisto itse maa-aineksesta myyntitulona saadut luovutushinnat ja muut vastikkeet ovat veronalaista pääomatuloa (TVL), jos toiminta ei muodosta erillistä elinkeinotulolähdettä pääomatulosta vähennyskelpoisia tulonhankkimiskuluja ovat esim. suoalueen ojitus- ja raivausmenot sekä soranottoluvista ja suunnitelmista aiheutuneet menot Verohallinnon yhtenäistämisohje

24 Maa-ainesmyynnit ja substanssipoisto maa-aineksen jalostamisen ja kuljetuksen osuus tulosta on maatalouden tuloa jalostamisesta ja kuljetuksesta aiheutuneet kulut ovat maatalouden tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuvia maatalouden vähennyskelpoisia menoja Verohallinnon yhtenäistämisohje Substanssipoisto Maa-ainesalueen hankintameno on substanssipoistona verotuksessa pääomatulosta tulonhankkimismenona vähennyskelpoista soran- ja hiekkapaikan, kivilouhoksen, turvesuon ja muun sellaisen omaisuuden hankintamenosta poistetaan kunakin verovuonna käytettyä ainesosamäärää vastaava osa hankintamenon määrittämisessä lähdetään maa-ainesalueen alkuperäisestä hankintamenosta, mikä on tarvittaessa arvioitava koko tilan ostohinnasta vastikkeettomissa saannoissa maa-ainesalueen hankintahintana käytetään perintö- tai lahjavero-tuksessa käytettyä arvoa Verohallinnon yhtenäistämisohje

25 Tietolähteitä veroilmoitusten täyttöohjeet maa- ja metsätalouden verotuksen puhelinpalvelu arvonlisäverotus sähköinen ilmoittaminen verotili verotoimistot (osin maksullinen); (maksullinen) Verohallinnon yhtenäistämisohje

VEROHALLINNON YHTENÄISTÄMISOHJEET

VEROHALLINNON YHTENÄISTÄMISOHJEET VEROHALLINNON YHTENÄISTÄMISOHJEET VUODELTA 2014 TOIMITETTAVAA VEROTUSTA VARTEN Dnro 191/200/2014 Verohallinto SISÄLLYS 1 VEROHALLINNON YHTENÄISTÄMISOHJEEN SITOVUUS... 3 2 HENKILÖKOHTAISEN TULON VEROTUS...

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS Verovuosi 2011 Lähdeaineistona metsätalouden veroilmoituksen täyttöohjeet, Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2011 ja Verohallinnon sisäiset koulutusaineistot. Verohallinnon

Lisätiedot

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Päivi Ylitalo: Poromiehen verotus -metsäverotus- Toukokuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys METSÄVEROKURSSI

Lisätiedot

Maatalouden veroilmoitus 2011

Maatalouden veroilmoitus 2011 Maatalouden veroilmoitus 2011 2-lomakkeen täyttäminen Lähdeaineistona Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2011, maatalouden veroilmoituksen täyttöohjeet ja Verohallinnon sisäiset koulutusaineistot.

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus

Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus Polvelta Toiselle Seinäjoki 8.11.2014 Marjaana Mokkilan edellisen vuoden messujen aineisto päivitettynä Kalle Isotalo Pohjois-Savon verotoimisto NIMIPERIAATE Lähtökohtaisesti

Lisätiedot

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4 Suomen Eläinlääkäriliiton opas Eläinlääkärin veroilmoitus vuodelta 2013 MINNA TANSKA, OTK, VEROASIANTUNTIJA Sisältö A. YLEISTÄ VEROILMOITUSMENETTELYSTÄ... 3 Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3 Jäännösverojen

Lisätiedot

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 veroasiantuntija, OTK Minna Tanska Suomen lääkärilehti Finlands Läkartidning Finnish Medical Journal www.laakarilehti.fi Liite 10/2015 MAINOS TYÖSUHTEEN VAKAUS +YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot

Ammattitaiteilijan verotusohjeet / verovuosi 2013

Ammattitaiteilijan verotusohjeet / verovuosi 2013 Ammattitaiteilijan verotusohjeet / verovuosi 2013 Aluksi Ammattitaitelijaa verotetaan joko tuloverolain (TVL) tai elinkeinoverolain (EVL) mukaan. Nämä taiteilijan vero-ohjeet on ensisijaisesti suunnattu

Lisätiedot

Ammattitaiteiljan verotusohjeet

Ammattitaiteiljan verotusohjeet Ammattitaiteiljan verotusohjeet Sisällysluettelo Aluksi... 2 Taiteilijan verotus TVL:n nojalla... 2 Esitäytetty veroilmoitus... 3 Esitäytetyn veroilmoituksen palautuspäivä... 3 Taiteellisen toiminnan tulot...

Lisätiedot

Metsävero-opas 2010. OP-metsäopas 2008

Metsävero-opas 2010. OP-metsäopas 2008 OP metsäopas 2008 Metsävero-opas 2010 O me säop 20 OP-metsäopas 2008 Tilinpäätöksen aika Taas on se aika vuodesta, jolloin laaditaan metsätalouden edellisen vuoden tilinpäätös veroilmoituksen muodossa.

Lisätiedot

Uusi yritys Tuloverotus

Uusi yritys Tuloverotus Uusi yritys Tuloverotus Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Esityksen rakenne Yleistä tuloverotuksesta Eri yritysmuotojen verotuksen pääpiirteet Veroilmoitus, verotusmenettely ja muutoksenhaku Sähköinen

Lisätiedot

Verohuojennukset voimaan

Verohuojennukset voimaan Metsävero-opas 2009 Verohuojennukset voimaan Verokarhu on tulevina vuosina suopea metsänomistajille. Eduskunnan vahvistamat metsätalouden pääomatulojen verohuojennukset alentavat merkittävästi metsänomistajan

Lisätiedot

ELINKEINOVEROTUKSEN PERUSTEET

ELINKEINOVEROTUKSEN PERUSTEET Kevät 2013 ELINKEINOVEROTUKSEN PERUSTEET Matti Myrsky 1 A. Johdanto B. Verotettavan elinkeinotulon laskemisesta C. EVL:n tausta ja soveltamisala D. Eri omaisuuslajit sekä hankintamenon määräytyminen E.

Lisätiedot

MAATALOUDEN YLEISTILANTEESTA VUONNA 2011... 4 ESITETTYJÄ VEROMUUTOKSIA VUODELLE 2012... 4 OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ

MAATALOUDEN YLEISTILANTEESTA VUONNA 2011... 4 ESITETTYJÄ VEROMUUTOKSIA VUODELLE 2012... 4 OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ 1 Markku Kovalainen johtava veroasiantuntija, OTL Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto 4.1.2012 Ajankohtaista maatilan verotuksesta 2011 Oikeuskäytäntöä, ohjeita ja ohjauksia on seurattu 31.12.2011 saakka.

Lisätiedot

UUSJAON VEROTUSKYSYMYKSET

UUSJAON VEROTUSKYSYMYKSET Keski-Pohjanmaan verotoimisto / Maisa Mattjus Jokilaaksojen verotoimisto / Eila Heiska Päivitys 2.12.2014 UUSJAON VEROTUSKYSYMYKSET Sisältö 1. YLEISTÄ... 2 2. TILIKORVAUKSET... 2 2.1 SAATU KORVAUS... 2

Lisätiedot

Varatuomari Marja Blomqvist Nurmijärvi 5.3.2011

Varatuomari Marja Blomqvist Nurmijärvi 5.3.2011 Varatuomari Marja Blomqvist Nurmijärvi 5.3.2011 1. Yleistä 2. Tuloverotus 3. Arvonlisäverotus 4. Eri yritystoiminnan muotoja 5. Ennakkotieto ja muutoksenhaku Koirankasvattaja voi joutua suorittamaan veroa

Lisätiedot

ASIAKASTIEDOTE 1/2009

ASIAKASTIEDOTE 1/2009 ASIAKASTIEDOTE 1/ SISÄLLYSLUETTELO: 1. ilmoitusvelvollisuutta koskevia tärkeitä päivämääriä vuonna 2. MYYNTISAAMISTEN SEURAAMINEN JA REKISTERI-ILMOITUS 3. Perintö- ja lahjaverotus sekä uudet verokortit

Lisätiedot

Metsään.fi sähköinen asiointipalvelu

Metsään.fi sähköinen asiointipalvelu Metsään.fi sähköinen asiointipalvelu Metsäveroilta Matti Äijö Kätevästi omaan metsään Metsään.fi-palvelussa metsänomistaja näkee kaikkien omien metsätilojensa tiedot selvästi esillä, mitä seuraavaksi pitäisi

Lisätiedot

Vero-oikeuden perusteet

Vero-oikeuden perusteet Vero-oikeuden perusteet Matti Myrsky syyskuu 2010 1 I J O H D A N T O... 4 A VERO-OIKEUS OSANA OIKEUSJÄRJESTYKSEN SYSTEMATIIKKAA... 4 B VERON JA MAKSUN KÄSITTEET... 4 C KESKEISET SÄÄDÖKSET... 4 II VEROTUKSEN

Lisätiedot

Pääkirjoitus 2 Asiantuntijakirjoituksia 2 Rakennusalan käänteinen arvonlisävero 2

Pääkirjoitus 2 Asiantuntijakirjoituksia 2 Rakennusalan käänteinen arvonlisävero 2 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 2 Asiantuntijakirjoituksia 2 Rakennusalan käänteinen arvonlisävero 2 Oikeuskäytäntö 4 KHO vuosikirja-ratkaisuja 4 KHO lyhyet ratkaisuselosteet 6 Arvonlisäverotus 7 KVL:n ennakkoratkaisut

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä

Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Maatilan sukupolvenvaihdospäivä Kälviä 29.10.2010 Maisa Mattjus Esityksen sisältö Keskeisimmät käsitteet ja sovellettavat lainkohdat Maatilavarallisuuden käyvän

Lisätiedot

Metsävero-opas. OP-metsäopas 2005

Metsävero-opas. OP-metsäopas 2005 Metsävero-opas OP-metsäopas 2005 Sisältö Veroilmoituksen täyttö Myyntituloverotus Pinta-alaverotus Arvonlisäverotus Omistusmuodon vaikutus verotettavan tulon ja varallisuuden jakoon Uuden omistajan metsäverojärjestelmä

Lisätiedot

Yksityishenkilön tulovero-ongelmista erityisesti pääomatulojen osalta

Yksityishenkilön tulovero-ongelmista erityisesti pääomatulojen osalta Yksityishenkilön tulovero-ongelmista erityisesti pääomatulojen osalta Dosentti, KTT, OTL, VTM Timo Räbinä Itä-Suomen yliopisto 7.-13.12.2011 lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö seurattu 25.11.2011 saakka 1

Lisätiedot

Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa

Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa Verohallitus 2.10.2009 SISÄLTÖ 1 ARVON MÄÄRITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 1 1.1 KÄYVÄN ARVON PERIAATE... 1 1.2 ARVONMÄÄRITTÄMISMENETELMÄT... 1 1.2.1 Yleistä...

Lisätiedot

Metsätalouden pääomatulojen verotus

Metsätalouden pääomatulojen verotus Metsätalouden pääomatulojen verotus Metsätalouden verotus Metsätulot lasketaan pääomatuloiksi Veroprosentti 30 % yli 50000 32 % (v. 2013 31 %, yli 50000 33 %) Metsätalouden verotus Veroja maksetaan puhtaasta

Lisätiedot

Ajankohtaista maatilan verotuksesta 1_2013

Ajankohtaista maatilan verotuksesta 1_2013 1 Markku Kovalainen johtava veroasiantuntija, OTL Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto 11.12.2013 PI-Johtamiskoulu Veropäivät 11.-12.12.2013 Helsinki Ajankohtaista maatilan verotuksesta 1_2013 Oikeuskäytäntöä,

Lisätiedot

Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät

Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät Maa- ja elintarviketalous 32 Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät Sami Ovaska Talous Maa- ja elintarviketalous 32 79 s., 2 liitettä Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät Sami Ovaska Maa-

Lisätiedot

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Päivi Ylitalo: Poromiehen verotus -maatalouden veroilmoitus- Toukokuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys

Lisätiedot

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y.

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. Metsästysseuran VERO-OPAS Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. 1 Metsästysseuran VERO-OPAS Sisällysluettelo: 1. Esipuhe...2 2. Yhteisön yleishyödyllisyys...3 3. Yhteisön verotus...4 3.1 henkilökohtaiset

Lisätiedot

Tervetuloa Metsäveroiltaan!

Tervetuloa Metsäveroiltaan! Tervetuloa Metsäveroiltaan! Matti Äijö metsäneuvoja, Julkiset palvelut, Pirkanmaa p. 0400 392 887 matti.aijo@metsakeskus.fi www.metsään.fi 2 Metsätalouden pääomatulojen verotus Metsätalouden verotus Metsätulot

Lisätiedot