PORIN KUNTAKOHTAISET OPPIAINESISÄLLÖT VUOSI- LUOKITTAIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORIN KUNTAKOHTAISET OPPIAINESISÄLLÖT VUOSI- LUOKITTAIN"

Transkriptio

1 1 PORIN KUNTAKOHTAISET OPPIAINESISÄLLÖT VUOSI- LUOKITTAIN ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3. VUOSILUOKKA Vuorovaikutustaidot Mielipiteen ilmaisu Asiointi Kysymysten teko Kuuntelu Tekstin ymmärtäminen Kertomuksen tapahtuma-aika ja paikka Kertomuksen päähenkilöt Juonikaavio Puhe-esitysten ja kirjoitusten laatiminen Vuorosanoihin tutustuminen Vuorosana, johtolause vuorosanan jälkeen ja ennen vuorosanaa. Näytelmät Tiedonhallintataidot Sisällysluettelo ja hakemisto Tietotekstin purku Kielen tehtävät ja rakenne Äänteet ja kirjaimet Vokaalit ja konsonantit Aakkostaminen Vierasperäiset kirjaimet Pilkku ja ja-sana luettelossa Verbi, substantiivi ja adjektiivi Diftongi Kaksoiskonsonantti Toteamus-, kysymys- ja huudahduslause Synonyymit Vastakohdat Yhdyssanat Kirjallisuus ja muu kulttuuri Runot Sadut Kirjat Näytelmät Nukketeatteri Sarjakuva

2 2 Lukukokemuksen jakaminen 4. VUOSILUOKKA Vuorovaikutustaidot Ryhmäkeskustelu Puheenvuoron pyytäminen Mielipiteen ilmaisu Tekstin ymmärtäminen Fiktio ja fakta Tapahtumapaikka ja aika Pää- ja sivuhenkilö Juoni ja juonikaavio Säe ja säkeistö Näytelmäkäsikirjoitus Käsitekartta Puhe-esitysten ja kirjoitusten laatiminen Päiväkirja Kirje Uutinen Mielipidekirjoitus Teemalehti Näytelmät Kuunnelma Tiedonhallintataidot Tietosanakirja Internet Käsitekartta Sanomalehti Kielen tehtävät ja rakenne Verbi, substantiivi, adjektiivi, pronomini, numeraali, partikkeli Äänteet ja kirjaimet Vokaalit ja konsonantit Äng-äänne Yhdyssana Yhdysmerkki Kappalejako Toteamus-, kysymys- huudahduslause Yhdyslause Pilkku yhdyslauseessa Synonyymi, homonyymi, vastakohta Lyhenteet Vuorosana ja vuorosanaviiva Lainausmerkit Kirjallisuus ja muu kulttuuri Teatteri, elokuva

3 3 Itselle sopivan luettavan valitseminen Runo Lukukokemuksen jakaminen ja sen pohjalta kirjoittaminen 5. VUOSILUOKKA Vuorovaikutustaidot Mielipiteen ilmaisu ja perustelu Ryhmäkeskustelut Aktiivinen kuuntelu Tekstin ymmärtäminen Tietotekstin tärkeimmät virkkeet. Kaunokirjallisen tekstin tulkinta ja pohdinta Puhe-esitysten ja kirjoitusten laatiminen Fantasiakertomus Fiktio ja fakta Minäkertoja ja hänkertoja Realistinen kertomus Tiedonhallintataidot Joukkoviestintä Tietotekstit Haastattelut Tiivistelmä Käsitekartta Sähköinen viestintä Sanomalehti Kielen tehtävät ja rakenne Verbin perusmuoto ja persoonamuodot Verbin aikamuodot Substantiivi, adjektiivi, pronomini, numeraali, partikkeli Nominit Yhdyssanat ja yhdysmerkki Päälause ja sivulause Virke Subjekti, predikaatti ja objekti Suora kerronta Vuoropuhelu Kirjallisuus ja muu kulttuuri Runon muoto ja sisältö Murteet ja slangit Kirjaston käyttö huviksi ja hyödyksi Kalevala Monipuolinen kirjallisuuteen tutustuminen

4 4 6. VUOSILUOKKA Vuorovaikutustaidot Tilannetajun kehittäminen Menettely ristiriitatilanteissa (esim. väittely) Palautteen antaminen ja vastaanottaminen Puhujana kehittyminen Tekstinymmärtäminen Erilaisten tekstityyppien ymmärtävä lukeminen Sopivan lukutavan valinta Puhe-esitysten ja kirjoitelmien laatiminen Erilaisten kirjoitelmien ja esitysten laatimista käsin ja tietotekniikkaa hyödyntäen Fiktio- ja faktatekstit Omat ja valmiit näytelmät Esitelmä Tiedonhallintataidot Tiedon oikeellisuuden ja luotettavuuden arviointi Lähdemerkintöjen opettelu Muistiinpanot Suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin Elokuva Maailmankirjallisuutta ikäkaudelle soveltuen (fantasia, seikkailu) Muutamia kokonaisteoksia Uusi ja vanha kansanperinne Kirjoitetun kielen lause- ja virketajun kehittäminen Oikeinkirjoituksen vakiinnuttaminen Luokilla 3-5 opiskeltujen kielioppiasioiden kertaaminen ja vahventaminen Sijamuodot nominatiivista allatiiviin 7. VUOSILUOKKA Vuorovaikutustaidot Omasta itsestä kertominen Parin haastattelu Haastattelujen kuunteleminen Palautteen vastaanottoa ja omien suoritusten arviointia Tekstin ymmärtäminen Sekä ääneen että hiljaa lukemista; kokonaisteoksia ja erilaisia tekstejä Keskustelua luetusta ja luetun arviointia Silmäilevän, etsivän ja päättelevän lukutavan harjoittelua Kuvan lukemista Puhe-esitysten ja kirjoitelmien laatiminen Ex tempore esityksiä ja pienoisnäytelmiä Runojen tulkintaa ja niiden kirjoittamista

5 5 Havainnollisia kuvauksia, mm. eri aistien hyväksi käyttöä Itsestä kirjoittamista Kertomus Jaksotusharjoittelua ja käsitekartan laatimisia Tiivistelmiä Esitelmiä itselle läheisestä aiheesta: harrastus, lemmikki, matka Tiedonhankintataidot Internet ja lähdekirjat tietojen lähteenä; ei pelkkää tietojen kopiointia Kirjastovierailu ja tiedonhankinnan harjoittelu kirjastossa Sanoma- ja aikakauslehdet lähteinä Lähdekriittisen ajattelun kehittämistä Suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin Sanaluokka- ja sijamuotokertaus; harvinaiset sijamuodot Pronominien viittaussuhteet Verbit: ajan ilmoittaminen; aktiivi ja passiivi vertailumuodot Päätteet numeroiden ja yhteydessä Elokuvan keinot ja arviointia 8. VUOSILUOKKA Vuorovaikutustaidot sekä kirjoitetulla että puhutulla kielellä vaikuttaminen omien näkemysten esittäminen ja puolustaminen roolipelit itsearviointi ja arvioinnin kohteena oleminen sekä arvioinnit toisten tuotoksista Tekstin ymmärtäminen kokonaisteoksia ja erilaisia tekstejä; faktaa ja fiktiota: teoksen juonen ja sanoman havaitseminen; henkilökuvien laatiminen keskustelua luetusta ja luetun arviointia ydinasioiden ja kirjoittajan mielipiteiden löytäminen teksteistä erilaiset mediatekstit ja niiden vaikuttamiskeinot Puhe-esitysten ja kirjoitelmien laatiminen kirjoittaa tekstejä sekä käsin että tekstinkäsittelyä apunaan käyttäen; prosessikirjoittaminen uutisten, fiktiivisten tekstien, mielipidekirjoitusten ja kirjeiden kirjoittamista näytelmäteksteihin tutustumista ja niiden esittämistä yksin tai ryhmässä laadittuja kirjaesitelmiä väittelyt mahdollisen luokka- tai koululehden tuottaminen Tiedonhankintataidot tiivistelmän laatiminen ja tietojen hankinta koulun vierailijoiden esityksistä: kirjailijat, vaikuttajat sanoma- ja aikakauslehtien sekä muun median kriittinen seuraaminen vanhempien ihmisten haastattelut ja niiden esittäminen toisille

6 6 Suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin verbin tapaluokat ja nominaalimuodot oikeakielisyyttä: välimerkit, vierasperäiset sanat ja niiden taivutus lauseen pääjäsenet ja objekti yleiskielen käytön harjoittelua kokonaisteosten lukeminen omien lukukokemusten jakaminen toisille 9. VUOSILUOKKA Vuorovaikutustaidot Harjaantuminen toimimaan puhujana ja omien mielipiteiden esittäjänä Ennakkoluuloton tarttuminen erilaisiin teksteihin ja toisten mielipiteiden kuunteleminen Rakentavien ongelmaratkaisujen löytäminen eri tilanteissa Puhuminen eri tilanteissa ja eri-ikäisten kanssa Tavoitteellinen työskentely yksin ja ryhmässä Kokouskäyttäytyminen ja siellä vaikuttaminen Tekstin ymmärtäminen Kaunokirjallisuuden, arkityylin ja median tekstien tunnistaminen Runosta kirjoittaminen ja sen sanoman löytäminen Kielitiedon ja tekstitiedon käsitteiden ymmärtäminen ja käyttäminen tulkintatehtävissä Kielen keinojen löytäminen Keskustelua tekstin kanssa: kysymistä, kommentointia, vastaväitteitä Eri tekstien vertailua omiin ajatuksiin ja kokemuksiin Puhe-esitysten ja kirjoitelmien laatiminen Erilaisten tekstien tuottaminen sekä käsin että tekstinkäsittelyn avulla Monipuolisten virkkeiden laadinta ja tekstin tiivistäminen Tutkielman laadinta, jaottelu ja lähdeviitteet Hakemuksen, yleisönosastokirjoituksen ja muiden mielipidekirjoitusten laadinta Teatterissa ja elokuvissa vierailu ja nähdystä kirjoittaminen Puheen ja puheenvuoron laatiminen ja esittäminen Tiedonhankintataidot Tutkielman laadinnassa oma-aloitteinen lähteiden hankinnan suunnittelu Vineiston valikointi ja ryhmittely loogisiin kokonaisuuksiin Suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin Kielioppi- ja oikeakielisyyskertaus Kirjallisuuden päälajit ja kirjallisuuden klassikkoja Kotimaisen ja ulkomaisen kirjallisuuden historiaa Kalevala ja muuta kansanperinnettä Suomen kielen historiaa ja ominaispiirteitä Sukukielet; suomen kielen vertailua muihin kieliin Suomen murteet ja slangi Kielen kehittyminen ja muuttuminen

7 7 VIITTOMAKIELI ÄIDINKIELENÄ (1.-9. VUOSILUOKAT) YLEISTÄ Suomalainen viittomakieli on yksi Suomessa käytettävistä vähemmistökielistä. Suomi tunnusti kolmantena maana maailmassa viittomakielen perustuslakitasolla vuonna Äidinkielenään viittomakieltä käyttävät ne kuurot tai kuulevat, joiden vanhemmat tai toinen vanhemmista on kuuro. Kuulevien vanhempien kuuroille lapsille viittomakieli on ensikieli ja toimii heidän äidinkielenään. Viittomakieltä tuotetaan käsien liikkeillä, ilmeillä sekä suun ja vartalon liikkeillä. Kielen vastaanotto tapahtuu näön avulla. Viittoessa voi tuottaa ja nähdä yhtäaikaisia, kerrosteisia viestejä. Kielen tuottamisen kanava mahdollistaa kolmiulotteisen tilan käyttämisen. Viittomakieli on itsenäinen kieli, siinä esiintyy sosiaalisia ja alueellisia murteita. Eri maissa on omat viittomakielensä. Koska niiden rakenteet ovat samankaltaisia, pystyvät kuurot kommunikoimaan yli kielirajojen helpommin kuin puhuttujen kielten käyttäjät. Viittomakielen tutkimustoiminta on käynnistynyt yliopistoissa ja siinä voi suorittaa arvosanoja. Kielenhuollosta vastaa Kotimaisten kielten tutkimuslaitoksessa toimiva Viittomakielikeskus. VIITTOMAKIELEN OPETUKSEN ALUE JA YHTEISET TAVOITTEET Viittomakieli äidinkielenä Lähtökohtana on, että viittomakieltä äidinkielenomaisesti käyttävät lapset oppivat sen samaan tapaan kuin kuulevat lapset oppivat äidinkielensä. Perheillä on mahdollisuus saada kotiopetusta tarpeen vaatiessa. Kouluaikana lapsi omaksuu analyyttisemman lähestymistavan kieleensä. Viittomakieli luo pohjan asioiden, tietojen, taitojen ja muiden kielten oppimiselle. Kieli toimii persoonallisuuden eheyttäjänä ja rakentajana, joten näin turvataan kokonaispersoonallisuuden suotuisa kehitys. Kuurojen osalta tulee korostetusti esille kielen ja sen käyttötapojen soveltaminen eri yhteyksissä. Heille tulisi voida kehittää monipuoliset valmiudet kanssakäymiseen ympäristönsä kanssa erilaisissa viestintätilanteissa. Tavoitteena on mahdollisimman hyvän viittomakielen taidon saavuttaminen, omaan kulttuuriinsa ja historiaansa perehtyminen. Opettaja laatii mahdollisimman johdonmukaisesti etenevän opetusohjelman, johon vaikuttavat toisaalta opetussuunnitelma, toisaalta kullekin ikätasolle soveltuvan aineiston valinta, oppilaiden taso, tottumus ja kiinnostus viittomakielenopiskeluun sekä kulloinenkin opiskelutilanne. Opetuksen tavoitteena on, että oppilas haluaa, rohkenee ja osaa ilmaista itseään viittomakielellä, seuraa keskittyen ja eläytyen ja osallistuu keskusteluun kysymällä, vastaamalla, kertomalla sekä ilmaisemalla omia tietojaan, kokemuksiaan, ajatuksiaan, mielipiteitään ja tunteitaan. Oppilaan metakielelliset taidot kehittyvät, kun hän oppii analysoimaan kielen rakennetta, tekemään havaintoja merkityksestä ja muodosta sekä pystyy kuvailemaan niitä. Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksessa on paljon yhtäläisyyksiä viittomakielen opetukseen nähden.

8 8 Oppisisällöt Oppisisällöt jakautuvat kielentuntemuksen ja kielenkäyttötaitojen alueisiin. Kielentuntemus sisältää viittomiston ja kieliopin sisältöalueet. Kielenkäyttötaitoihin kuuluvat viestinnän ja kulttuurin sisältöalueet. Opetussuunnitelmaa laadittaessa olisi hyvä tutustua perusteiden koko aineistoon ja valita oppiaines oman luokkatasonsa aineistosta käyttäen hyväksi tarpeen mukaan myös muuta, ylemmältä luokkatasolta alkavaa aineistoa. Luettelo aloitusluokkatasoista: Viitottu puhe Viitotun puheen lähdekieli on jokin puhuttu kieli, meillä esim. suomi tai ruotsi, jonka rinnalla samanaikaisesti käytetään viittomia. Kielenrakenne tällöin noudattaa puhutun kielen kielioppia. Kommunikointitapa on hyödyllinen erilaisten kielellisten häiriöiden korjaamisessa. Oppijat saavat laajemman pohjan vastaanottamiselleen ja ilmaisulleen. Sormittaminen Erilaiset nimet tai sanat sormitetaan aakkosia vastaavilla sormiaakkosmerkeillä. Kinesteettisen kanavan käyttö auttaa monia oppijoita lukemaan oppimisessa. Suomessa on lukuisia viittomakielisiä yhteisöjä, joihin tutustuminen laajentaa viittomakielen oppimista. Porissa on toimiva Kuurojen yhdistys, joka on ollut kiinteässä yhteydessä koulumaailmaan. ALOITUSLUOKKATASOT Sisältöalueet on pyritty järjestämään oppisisältöjen sisällä mahdollisimman loogisesti eteneväksi. Tämä järjestys ei kuitenkaan ole asioiden käsittelyjärjestys. Kun opettaja suunnittelee opetussuunnitelmaa hänen tulisi ensin tutustua opetussuunnitelman perusteiden koko aineistoon ja valita oppiaines oman luokkatasonsa aineistosta käyttäen hyväksi tarpeen mukaan myös muuta, ylemmältä luokkatasolta alkavaa, aineistoa. Luettelo aloitusluokkatasoista: KIELENTUNTEMUS 1 VIITTOMISTO 1.1. Viittomavaraston kartuttaminen (lk E-9) 1.2 Viittomien muuntelu (modulointi) (lk E-9) 1.3 Ikonisuus ja etymologia a. ikonisuuden päälajit (lk E-9) b. etymologia (lk 7-9) 1.4 Kereemit a. käsimuoto (lk E-9) b. suorituspaikka (lk 3-9) c. liike (lk 7-9)

9 9 1.5 Idiomit a. lukuviittomat (lk E-9) b. kielteiset viittomat (lk 5-9) c. muut (lk 7-9) 1.6 Asemoviittomat (lk 5-9) 1.7 Viittomakielen sanakirjat ja niiden käyttö a. käytön ohjaus (lk 5-9) b. viittomien tarkastelua (lk 5-9) 1.8 Viittomien valinta ja sanavalinta (lk 7-9) KIELENTUNTEMUS 2 KIELIOPPI 2.1 Tilankäyttö a. viittoman suorituspaikka (lk E-9) b. osoittaminen (lk E-9) c. katseen käyttö (lk E-9) d. monisuuntaiset viittomat (lk E-9) 2.2 Roolinvaihto a. vartalon suunnan muutos (lk E-9) b. viittomisen suunnan muutos (lk E-9) c. katseen käyttö (lk E-9) d. olemuksen muutos (lk E-9) e. viittomistavan muutos (lk E-9) 2.3. Non-manuaalisuus a. ilmeet (lk E-9) b. suu (lk E-9) c. pään liikkeet ja asennot (lk E-9) d. vartalon liikkeet ja asennot (lk E-9) 2.4 Monikko a. viittoman toistaminen (lk E-9) b. paljoutta ilmaisevat viittomat (lk E-9) c. osoittaminen (lk 3-9) d. asemoviittomat (lk E-9) 2.5 Vertailu a. ilmeet (lk E-9) b. viittoman ja sen suoritustavan vaihtelu (lk E-9) c. lisämerkkien käyttö (lk E-9) 2.6 Samanaikaisuus a. viittoma + ilme (lk 5-9) b. viittoma + osoittaminen (lk 5-9) c. viittoma + pantomiiminen ilmaus (lk 5-9) d. viittoma + asemoviittoma (lk 5-9) e. viittoma + katseen kohdistaminen (lk 5-9)

10 10 f. molemmilla käsillä tehdään sama viittoma (lk 5-9) g. viittoman pysäyttäminen + toinen viittoma (lk 5-9) 2.7 Kysyminen a. kysyvä ilme ilman kysymysviittomaa (lk 5-9) b. kysymysviittoma (MI/KU-kysymys) (lk 5-9) 2.8 Aikalinjat (lk 5-9) 2.9 Osoittaminen a. kohteen osoittaminen (lk 7-9) b. suunnan osoitus (lk 7-9) c. käsky- ja kysymyslauseissa (lk 7-9) 2.10 Toisto a. toisto monikossa (lk 7-9) b. toisto tehokeinona (lk 7-9) d. toisto kysymyslauseessa (lk 7-9) e. substantiivin toisto substantiivi- adjektiivi rakenteessa (lk 7-9) f. osoituksen toisto (lk 7-9) 2.11 Viittomien järjestys a. ensin pääasia sitten määreet (lk 7-9) b. ensin kohde sitten siihen kohdistuva toiminta (lk 7-9) c. kronologinen järjestys syy ennen seurausta (lk 7-9) d. kysyvät ilmaisut lauseen loppuun (lk 7-9) e. kielteiset ilmaisut lauseen loppuun (lk 7-9) f. aika, paikka, kuka teki, mitä teki (lk 7-9) 2.12 Viittomakielen, viitotun puheen ja suomen kielen vertailu a. vastaanottamis- ja tuottamiskanavien erilaisuus (lk 7-9) b. miten viittomakielen ominaispiirteet ilmaistaan suomen kielessä (lk 7-9) c. mitä viittomakielen ominaispiirteitä voi esiintyä viitotussa puheessa (lk 7-9) KIELENKÄYTTÖTAIDOT 3 VIESTINTÄ 3.1 Kielellisten valmiuksien kehittäminen a. vastaanottaminen (lk E-2) b. sisäistäminen (lk E-2) c. tuottaminen (lk E-2) 3.2 Ilmaisutaito a. eläytyminen (lk E-9) b. luovuus ja ilmaisun rikkaus (lk E-9) c. jaksottaminen (lk E-9) d. selkeys (lk E-9) e. johdonmukaisuus (lk E-9) 3.3 Viittomakielen käyttötavat eri tilanteissa a. kysyminen ja vastaaminen (lk E-9) b. juttelu (lk E-9)

11 11 c. haastattelu (lk 3-9) d. johdettu keskustelu (kokoustyyppi) (lk 5-9) e. kerronta (lk E-9) f. selostukset (lk 5-9) g. ex-tempore-puhe (lk 7-9) h. julkinen puhe (lk 7-9) i. yhteenvedot (lk 7-9) j. esitelmät (lk 7-9) 3.4 Viittomakielen malli a. viittomien valinta (lk E-9) b. viittomien muodot (LK E-9) c. kieliopillinen selkeys (lk E-9) d. jaksottaminen (lk E-9) e. johdonmukaisuus (lk E-9) f. miimiset seikat (lk E-9) g. sujuvuus (lk E-9) 3.5 Merkintäjärjestelmä (lk 5-9) KIELNKÄYTTÖTAIDOT 4 KULTTUURI 4.1 Ajankohtaiset aiheet a. kuurojen yhteisön ajankohtaiset aiheet (lk 5-9) b. ajankohtaiset tapahtumat (lk 5-9) 4.2 Kuurojen taiteellisten ilmaisumuotojen tuntemus a. pantomiimit (lk E-9) b. visuaalinen kerronta (lk 7-9) c. runojen ja laulujen viittominen (lk E-9) d. teatteri (lk E-9) 4.3 Tulkin käyttö a. tietoa tukipalvelusta (lk 7-9) b. toiminta tulkkaustilanteessa (lk 7-9) 4.4 Kuulovammaisten opetus ja sen kehitys a. historia (lk 5-9) b. nykytilanne (lk 5-9) 4.5 Kuuleville suunnattu viittomakielen opetus ja viittomakielentulkin koulutus a. historia (lk 7-9) b. nykytilanne (lk 7-9) 4.6 Eri kuulovammaisryhmien kommunikointitavat a. varhaiskuurot (lk 7-9) b. lapsuudessa kuuroutuneet (lk 7-9) c. aikuisena kuuroutuneet (lk 7-9) d. huonokuuloiset (lk 7-9) e. erilaiset kuurosokeat (lk 7-9)

12 Kuurojen asema ja viittomakielen käyttö kotimaassa ja muissa maissa a. palvelut (lk 7-9) b. koulutus (lk 7-9) c. viittomakielen asema (lk 7-9) d. yhteiskunnallinen asema (lk 7-9) 4.8 Viittomakielen tutkimus a. tutkimusmenetelmiä (lk 7-9) b. tutkimuksen kohteet (lk 7-9) 4.9 Keskustelu- ja käyttäytymisnormeja a. keskustelusäännöt (lk E-9) b. käyttäytymisnormit (lk E-9) 4.10 Kuurotietoisuus a. viittomakielen arvostaminen (lk 7-9) b. itsensä hyväksyminen kuurona (lk 7-9)

13 13 SUOMI TOISENA KIELENÄ (1.-9. VUOSILUOKAT) Oppilaalle, jonka äidinkieli ei ole suomi, opetetaan suomea toisena kielenä joko kokonaan tai osittain suomi äidinkielenä oppimäärän sijaan. Valintoja tehtäessä otetaan huomioon oppilaan kokonaistilanne, kuten ikä, kielitaito, koulu- ja kokemustausta. Lähtökohtana on, että oppilas oppii suomea suomenkielisessä ympäristössä ja hänelle kehittyy vähitellen monipuolinen suomen kielen taito oman äidinkielen rinnalle. Oppilaan suomen kielen taitoja kehitetään suunnitelmallisesti, ja opetuksessa käsitellään myös muiden oppiaineiden sisältöjä, peruskäsitteitä ja sanastoa. Opetuksen lähtökohtana on oppilaan suomen kielen taito, ei luokka-aste, jolla hän opiskelee, sillä uuden kielen syvällinen oppiminen vie vuosia. Tavoitteiden saavuttamiseen kuluvaan aikaan voi vaikuttaa oppilaan oman äidinkielen hallinta sekä äidinkielen ja suomen kielen rakenteiden erilaisuus ja kulttuurinen etäisyys. Opetuksessa käytetään hyväksi kieliyhteisön keskellä elämistä, ympäristön tarjoamia viestintätilanteita sekä oppilaan kokemuksia ja havaintoja niistä. Suomea toisena kielenä oppivalle suomen kieli on sekä oppimisen kohde että sen väline koko kouluajan. Tavoitteet Oppilas oppii perusopetuksen kuluessa ymmärtämään normaalitempoista kasvokkaista puhetta keskustelemaan yleisistä aihepiireistä saamaan selvää opettajan puheesta eri aineiden tunneilla selviämään käytännön puhetilanteista koulussa ja koulun ulkopuolella ymmärtämään kirjakielen, yleiskielen ja murteen eron lukemaan itsenäisesti ja valitsemaan tarkoitukseensa sopivaa kirjallisuutta kirjoittamaan yksityisiä ja opetukseen liittyviä tekstejä kehittämään kielellistä tietoisuuttaan ja kielentuntemustaan arvioimaan kielitaitonsa kehittymistä vertailemaan omaa ja suomalaista kulttuuria viestimään ja toimimaan suomalaisessa kulttuurissa ymmärtämään oman ja suomalaisen kulttuurin juuria ja arvostamaan molempia kulttuureita Oppisisällöt Vuorovaikutustaidot keskustelun aloittaminen, ylläpitäminen ja päättäminen kuulijan huomioon ottaminen kulttuurisidonnaiset puheviestintätilanteet, kuten tervehtiminen, puhutteleminen, esittäytyminen, kiittäminen, anteeksi pyytäminen ja puhelinkäyttäytyminen omien tunteiden, tarpeiden, tietojen ja mielipiteiden esittäminen ja perusteleminen ristiriitatilanteiden hallinta

14 14 puhutun kielen vaihtelu puuttuvan kielitaidon kompensoiminen esimerkiksi lähikäsitettä käyttämällä tai selittämällä neuvottelutaitojen kehittäminen ja rakentava keskusteleminen selviytyminen myös koulun ja kodin ulkopuolisissa sosiaalisissa tilanteissa sanattoman viestinnän tulkitseminen; eleet ja ilmeet Tekstin ymmärtäminen erilaisten tekstilajien päätyypit keskeisten asioiden löytäminen tekstistä ennakointi ja päättely referaatit merkitysten ja tarkoitusten ymmärtäminen mekaaninen, sujuva ja ymmärtävä lukutaito Puhe-esitysten ja kirjoitusten laatiminen suomen kielen kirjoitusjärjestelmä kirjoittaminen erilaisiin tarkoituksiin tietokoneen käyttö fakta ja fiktio uusien sanojen ja rakenteiden käyttö omissa tuotoksissa suomen kielen vertaaminen omaan äidinkieleen oman tuotoksen tarkkaileminen ja korjaaminen Tiedonhallintataidot kirjaston käyttö oppikirjan ja sanakirjan käyttö tieto- ja viestintätekniikka televisio, radio, lehdistö, mainonta tiedonhankinta erityyppisistä lähteistä sisältöjen tunnistaminen merkityksen päättely asiayhteydestä oman kielitaidon arviointi oppimisstrategia ja lukutekniikka Kielen tehtävät ja rakenne äänteiden, rytmin, painotuksen ja intonaation tunnistaminen ja tuottaminen pien- ja suuraakkoset, tyyppikirjaimet kirjoitus- ja äännejärjestelmä ja niiden erityispiirteet sana, lause, virke, sidoksisuus tavutus sanaluokat ja sanojen taivuttaminen

15 15 verbityypit ja tärkeimmät nominityypit sija-, persoona- ja aikamuodot modukset lauseenjäsenten tunnistaminen nominaalimuotojen ja lauseenvastikkeiden tunnistaminen lausetyypit sanojen johtamisen pääperiaatteet välimerkit ja oikeinkirjoitus puhutun ja kirjoitetun kielen ero eri oppiaineiden sanasto sanavaraston laajentaminen ja morfologia ylä- ja alakäsitteet suomi maailman kielten joukossa Kirjallisuus ja muu kulttuuri ikäkauden ja kielitaidon mukaisesti sadut, lorut, kertomukset, runot, arvoitukset, sananlaskut, kaunokirjalliset otteet ja kokonaisteokset keskeiset kirjailijat ja heidän teoksensa Kalevala ja Suomen kirjallisuuden päävaiheet mediatekstit ja kuvalukutaidon alkeet elokuva ja teatteri kansanperinne tapakulttuuri leikit suomalaiset merkkihenkilöt ja tapahtumat arjen perinne ja elämänmuoto monikielisyyden ja monikulttuurisuuden merkitys

16 16 TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI B-KIELENÄ (B1) 7 9 VUOSILUOKAT Opetuksen tavoitteena on vieraan kielen perustaidon saavuttaminen. Opetus edistää myös oppilaan kielenopiskelutaitoja ja kulttuurien välisen toimintakyvyn kehittymistä. TAVOITTEET 7. VUOSILUOKKA Kielitaito Oppilas oppii kommunikoimaan suullisesti ja kirjallisesti itsestään ja lähipiiristään käyttämään tavallisimpia substantiiveja ja adjektiiveja päälauseissa preesensaikamuo dossa ymmärtämään kirjallisia ja kuultuja tekstejä, jotka käsittelevät arkielämän tilanteita kotimaassa ja Ruotsissa Kulttuuritaidot Oppilas oppii perustietoja suomenruotsalaisesta ja ruotsalaisesta kulttuurista Oppimisstrategiat Oppilas oppii käyttämään säännöllisesti kielen opiskelun kannalta tehokkaita työtapoja hyödyntämään muissa kielissä hankkimiaan tietoja, taitoja ja strategioita 8. VUOSILUOKKA Kielitaito Oppilas oppii kommunikoimaan suullisesti ja kirjallisesti jokapäiväisissä elämäntilanteissa käyttämään perusaikamuotoja, vertailemaan elinympäristönsä ilmiöitä, muodostamaan pitkähköjä päälauseita sekä kertomaan asioista man-rakennetta käyttäen ymmärtämään kirjallisia ja kuultuja tekstejä, jotka käsittelevät muita Pohjoismaita sekä laajemmalti elämän osa-alueita Kulttuuritaidot Oppilas oppii perustietoja muista Pohjoismaista viestimään kohdekulttuurille luontevalla tavalla

17 17 Oppimisstrategiat Oppilas oppii käyttämään säännöllisesti kielen opiskelun kannalta tehokkaita työtapoja hyödyntämään muissa kielissä hankkimiaan tietoja, taitoja ja strategioita käyttämään erilaisia ymmärtämis- ja viestintästrategioita korvaamaan kielitaitonsa puutteita hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa tiedonhankinnassa, jota tarvitaan sanaston laajentamisessa ja rakenteiden vahvistamisessa 9. VUOSILUOKKA Kielitaito Oppilas oppii kommunikoimaan suullisesti ja kirjallisesti omaan tulevaisuuteen, ympäristöön ja kansainvälisyyteen liittyvistä asioista käyttämään perusaikamuotojen lisäksi futuuria ja konditionaalia ja käskymuotoa pääja sivulauseissa ymmärtämään kirjallisia ja kuultuja tekstejä, jotka käsittelevät Pohjoismaiden historiaa ja juhlatapoja sekä nyky-yhteiskunnassa esiintyviä ilmiöitä Kulttuuritaidot Oppilas oppii vertailemaan eri maiden kulttuureja ja arvostamaan Pohjoismaista yhteistyötä ja kansainvälisyyttä Oppimisstrategiat Oppilas oppii käyttämään ja vahvistamaan kielen opiskelun kannalta tehokkaita työtapoja hyödyntämään muissa kielissä hankkimiaan tietoja, taitoja ja strategioita käyttämään erilaisia ymmärtämis- ja viestintästrategioita korvaamaan kielitaitonsa puutteita hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa tiedonhankinnassa, jota tarvitaan sanaston laajentamisessa ja rakenteiden vahvistamisessa arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin KESKEISET SISÄLLÖT 7. VUOSILUOKKA 1. Itsestä ja lähiympäristöstä kertominen 2. Vastaavista asioista kertominen kirjallisesti 3. Tutustutaan suomenruotsalaiseen ja ruotsalaiseen kulttuuriin

18 18 4. Kielioppi: preesens, subst. ja adj. taivuttaminen; päälauseen muodostaminen 5. Käytetään kaikkia kielen neljää osa-aluetta tukevia työtapoja (puhuminen, kuunteleminen, lukeminen, kirjoittaminen) 8. VUOSILUOKKA 1. Selviytyminen jokapäiväisestä elämän tilanteista 2. Vastaavista asioista kertominen kirjallisesti 3. Tutustutaan eri Pohjoismaiden tapoihin ja kulttuureihin 4. Kielioppi: imperfekti, perfekti, pl.perf; MAN-rakenne, vahvistetaan päälauseen muodostamista 5. Vahvistetaan kaikkia kielen osa-alueita tukevia työtapoja 9. VUOSILUOKKA 1. Vahvistetaan keskustelutaitoa (oma tulevaisuus, ympäristö, kansainvälisyys) 2. Kirjallisten taitojen syventäminen 3. Tutustutaan pohjoismaihin ja syvennetään aiemmin opittua tietoa 4. Kielioppi: vahvistetaan ed. opetettuja rakenteita; konditionaali, imperatiivi, sivulauseen muodostaminen, adjektiivin vertailu 5. Vahvistetaan edelleen kaikkia kielen osa-alueita tukevia työtapoja PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 Kielen osaamisen taso 9. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon mukaan: Kuullun ymmärtäminen:a2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe Puhuminen:A1.3 Toimiva alkeiskielitaito Tekstin ymmärtäminen:a2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe Kirjoittaminen:A1.3 Toimiva alkeiskielitaito Kulttuuritaidot Oppilas tuntee oman ja kohdekulttuurin keskinäisiä suhteita, eroja ja yhtäläisyyksiä. Opiskelustrategiat Oppilas käyttää säännöllisesti kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoittelun erkityksen.

19 19 VIERAAT KIELET, ENGLANTI A-KIELENÄ (A 1) 3. VUOSILUOKKA Tilanteet ja aihepiirit Itsestä kertominen Lähiympäristö ja tutut henkilöt, asiat ja toiminnot (koti, perheenjäsenet) Koulutilanteita Kohtelias kielenkäyttö Rakenteet Be- ja have-verbien muotoja Yleispreesens Prepositioita (in, on, under, behind) Artikkelit (a, an) Omistuspronomineja (my, your, his/her) Whose? S-genetiivi 4. VUOSILUOKKA Tilanteet ja aihepiirit Asuminen maalla ja kaupungissa Vapaa-aika, harrastukset Asioiminen (kaupassa, lääkärissä) Perustietoja omasta ja brittiläisestä kulttuurista (Lontoo, jalkapallo/jääkiekko) Oppiaineita Luvan pyytäminen Rakenteet Aakkoset Monikko (subst.) Lisää prepositioita Kysymyssanoja Yleispreesens, yks. 3.persoona s 5. VUOSILUOKKA Tilanteet ja aihepiirit Kotipaikan esittely, Brittein saarten eri osat Harrastusten ja mieltymysten esittely Matkustaminen (ravintola/ostokset), lipunosto/tien kysyminen Puhelinkeskustelu Luonnon- ja ympäristönsuojelua Tiedonhankinta Rakenteet Artikkelit

20 20 Preesens Kysymyslauseita Pers.pron. objektimuotoja Järjestysluvut, päiväykset There is/there are Lisää prepositioita 6. VUOSILUOKKA Tilanteet ja aihepiirit Edellisillä luokilla käsiteltyjen lisäksi: Tietotekniikka Tulevaisuuden suunnitelmia Englanninkielinen maailma ja kulttuuri Rakenteet Imperfekti Adj. vertailu: lyhyet pitkät Yleispreesensin ja kestopreesensin eroja Apuverbejä Prep. verbejä Pronomineja Kysymyslauseen sanajärjestys VUOSILUOKAT KESKEISET SISÄLLÖT Tilanteet ja aihepiirit luokilla 3 6 tulleen lisäksi Vapaa-ajan vietto ja harrastukset Sopiminen paikasta ja ajankohdasta Kohtelias käytös esim. ruokaillessa ja tuttavia tavatessa Ruokailutottumukset Rakenteet Tärkeimmät aikamuodot Verbin perustaivutus Adverbejä Prepositioita Ajan ilmaisuja 8. VUOSILUOKKA Tilanteet ja aihepiirit Englanninkielinen maailma Suomi englanniksi

21 21 Amerikanenglannin ja brittienglannin vertailua Matkustaminen ja lomailu Koulukiusaaminen Idolit ja sankarit Rakenteet Substantiivit (laskettavat/ei laskettavat) Artikkelit (a, an, the) Relatiivipronominit Paljoussanat Muodollinen subjekti Yleisimmät prepositiot Apuverbien käyttö Futuuri ja 1. konditionaali 9. VUOSILUOKKA Tilanteet ja aihepiirit Ihmissuhteet Tunne-elämä Terveys ja hyvinvointi Kestävä kehitys Opiskelu, työ, elinkeinoelämä Julkiset palvelut Tiedotusvälineet Rakenteet Passiivi Ing-muoto ja infinitiivi 2. konditionaali Epäsuora esitys ja kysymyslause Mittava kertaus

22 22 SAKSA A-KIELENÄ (A 2) 4. VUOSILUOKKA Aihepiirit esittäytyminen ja tervehtiminen perhe, asuminen, koti ja minä itse tarjoaminen, pyytäminen, kaupassa asiointi Sanasto/rakenne persoonapronominit värit aakkoset ja lukusanat 1 20 kellonajat (täydet tunnit) artikkelit mein/dein sanat säännöllinen verbintaivutus ja sein-verbi kysymykset (kysymyssanalla ja verbillä aloittaen Kulttuuritaidot hieman saksan maantiedettä puhuttelu / teitittely 5. VUOSILUOKKA Aihepiirit asuinympäristön kuvailu koulu ja harrastukset syntymäpäivät, onnittelut monikulttuurisuus Sanasto/Rakenne haben-verbi epäsäännöllisten verbien taivutusta substantiivien monikko kansallisuussanoja prepositioita substantiivien ja persoonapronominien akkusatiivi alustavasti viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat Kulttuuritaidot saksalaisen kielialueen kaupunkeja ja ruokia monikulttuurinen Saksa suomalaisen ja saksalaisen koulun eroja

23 23 6. VUOSILUOKKA Aihepiirit puhelimessa puhuminen kaupassa asiointi: ruokaostoksilla ravintola-asiointi omasta maasta kertominen matkalla Saksassa; tien kysyminen ja neuvominen eläimiä tutustuminen perhe, vapaa-aika, koulu ajan- ja säänilmaisuja kaverit ja ystävyys ulkonäkö henkilötiedot Kulttuuritaidot maantuntemusta ja tapoja 7. VUOSILUOKKA Sanasto / Rakenne artikkelikertaus verbintaivutus persoonapronominien akkusatiivi ja datiivi substantiivien akkusatiivi ja datiivi modaaliverbit omistussanat adjektiivien vertailu sanajärjestys; sivulauseita perfekti Kulttuuritaidot maantiedettä ja kulttuuria 8. VUOSILUOKKA Sansto / Rakenne sijamuotokertausta perfektin kertaus imperfekti pluskvamperfekti konditionaali ja konjunktiivin imperfekti imperatiivi sanajärjestys akkusatiivi-, datiivi-, ja vaihtoprepositiot adjektiivin taivutusta maantieteellisiä nimiä

24 24 Kulttuuritaidot saksankielisten maiden esittelyä ja ominaispiirteitä arkikohteliaisuus" 9. VUOSILUOKKA Sanasto / Rakenne ammatteja sijamuotokertausta aikamuotokertausta ja futuuri sanajärjestyksen kertausta adjektiivin taivutuksen kertaus genetiivi heikot maskuliinit konditionaalikertaus ja konjunktiivin pluskvamperfekti passiivi relatiivilause- ja pronominit pronominaaliadverbit refleksiiviverbit maantieteellisiä nimiä KESKEISET SISÄLLÖT 4. VUOSILUOKKA Tilanteet ja aihepiirit Tervehdykset ja esittäytyminen Kohtelias kielenkäyttö: kiittäminen, anteeksipyyntö, kuulumiset Itsestä ja lähiympäristöstä kertominen: koulu, harrastukset, mieltymykset Aika: kellonajat, viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat Maanosat ja EU-maita Perustietoja omasta ja saksalaisesta kulttuurista Rakenteet Sein- ja haben-verbit Preesens Modaaliverbejä Kysymyksiä Persoonapronomineja Artikkeleita Omistusmuotoja ja s-genetiivi Substantiivin akkusatiivimuotoja (den-die-das) Substantiivien yksikköjä ja monikkoja Lukusanoja Prepositioita

25 25 5. JA 6. VUOSILUOKKA Tilanteet ja aihepiirit Syntymäpäivä: kutsut ja niiden järjestäminen Ostoksilla käyminen Itsestä ja lähiympäristöstä kertominen: perhe ja sukulaiset, koti, kaupunki Urheilu ja vapaa-aika Matkustaminen Asuminen maalla ja kaupungissa; oman ja saksalaisen kielialueen vertailua Rakenteet Preesens ja perfekti Säännöllisiä ja epäsäännöllisiä verbejä Lisää modaaliverbejä Man-rakenne Es gibt Käänteinen sanajärjestys Akkusativiivi ja datiivi alustavasti Prepositioita (paikan, ajan ym.) Posessiivipronomineja lisää Komparatiivimuotoja KESKEISET SISÄLLÖT 7. VUOSILUOKKA Tilanteet ja aihepiirit luokilla 3 6 esiin tulleen lisäksi: vapaa-ajan vietto ja harrastukset ystävyys, koulu ja opiskelu asioiminen kaupassa ja puhelimessa sää ja matkustaminen kulttuuritietoutta (Suomi ja Saksa) Rakenteet preesens ja perfekti päälause ja sivulause akkusatiivi- ja datiiviprepositiot substantiivien akkusatiivi ja datiivi persoonapronominien akkusatiivi- ja datiivimuodot adjektiivien vertailua teitittely

26 26 8. VUOSILUOKKA Tilanteet ja aihepiirit ravintolassa ja pikaruokalassa asiointi asuminen ja kotityöt terveys ja hyvinvointi nuorten unelmia ja toiveita matkustaminen: Sveitsi ja Itävalta Rakenteet imperfekti ja pluskvamperfekti vaihtoprepositiot sijamuotojen kertaus prepositioiden kertaus adjektiivien taivutuksen alkeet sivulauseiden kertaus suomen konditionaalin vastineet epäsuorat kysymyslauseet imperatiivi ja kohteliaat pyynnöt 9. VUOSILUOKKA Tilanteet ja aihepiirit julkiset palvelut lomakokemuksia sähköpostiviestejä opiskelu, työ ja elinkeinoelämä tulevaisuus kestävä kehitys ja ympäristö musiikki ja media Saksan historiaa (Berliini) ja merkkihenkilöitä Rakenteet genetiivi relatiivipronomineja refleksiiviverbejä konjunktiivin pluskvamperfekti maantieteelliset nimet zu-partikkelin käyttö adjektiivien taivutusta

27 27 RANSKA A-KIELENÄ (A 1, 2 VUOSIVIIKKOTUNTIA) 3. VUOSILUOKKA Aihepiirit/Kulttuuri lukusanat 1-20 värit perheenjäseniä eläimiä koulutavaroita hedelmiä, ruokia vaatteita harrastuksia ranskalainen joulu puhuttelusanojen käyttö Viestintätehtävät tervehtiminen esittäytyminen itsestä kertominen mielipiteen ilmaiseminen Puhuminen äänteiden oppiminen intonaatio ja rytmi ääneen lukeminen mallin mukaan helppoihin kysymyksiin vastaaminen Kuullun ja tekstin ymmärtäminen lyhyiden kertomusten ja keskustelujen ymmärtäminen kuvien ja sanaston avulla Kirjoittaminen sanojen ja lyhyiden lauseiden kirjoittaminen mallin mukaan Rakenteet un, une, des le, la,l,les yksikkö ja monikko väriadjektiivin taivutus mon, ma, mes ton, ta, tes er-verbien taivutus yksikössä avoir, être, faire, vouloir,savoir, mettre, prendre yksikössä väite- ja kieltolause il y a intonaatiokysymys Qu est-ce que

28 28 Oppimaan oppiminen omista välineistä huolehtiminen kirjan käyttäminen tiedon hankintaan sanojen opettelemisen tekniikka 4. VUOSILUOKKA Aihepiirit/Kulttuuri kellonajat viikonpäivät ja kuukaudet lukusanat kehonosia huoneita kulkuvälineitä maatilan eläimiä joitakin maita kouluaineita aamutoimet perhe ja suku sää Pariisin kuuluisimmat nähtävyydet kansallispäivän vietosta ranskalaisesta ala-asteesta Viestintätehtävät ulkonäön kuvaileminen kellonajan kysyminen ja vastaaminen sään kysyminen ja kuvaileminen sijainnin ilmaiseminen Puhuminen ääneen lukeminen kysymykseen vastaaminen ja kysyminen mallin mukaan vaihtosanoja käyttäen Kuullun ja tekstin ymmärtäminen lyhyiden kertomusten ja keskustelujen ymmärtäminen autettuna Kirjoittaminen lyhyiden lauseiden laatiminen kirjaa apuna käyttäen Rakenteet à-preposition eri muodot joitakin refleksiiviverbejä yksikössä käskymuoto, yks. 2. persoona lähifutuuri yksikössä säännöllisiä ja epä säännöllisiä verbejä monikon 1. ja 2. persoonassa on-passiivi Oppimaan oppiminen edellisten lisäksi aakkosellisten sanastojen ja sanakirjan käyttö

29 29 5. VUOSILUOKKA Aihepiirit/Kulttuuri vointi maita harrastuksia ruokia ja juomia kauppoja metsän eläimiä kodin kalustoa kaupunki lomanvietto ranskalainen kahvilakulttuuri uuden vuoden vastaanottaminen ja aprillipäivän tapoja Ranskassa Viestintätehtävät tilaaminen kahvilassa asuinpaikan kertominen ja tien neuvominen pitämisen, inhoamisen ja pelon ilmaiseminen Puhuminen ääneen lukeminen helppojen kysymysten esittäminen vastaaminen ohjattu parikeskustelu Kuullun ja tekstin ymmärtäminen lyhyiden kertomusten ja keskustelujen ymmärtäminen Kirjoittaminen omien viestien je kertomusten laatiminen mallitekstejä apuna käyttäen elaborointi Rakenteet er-verbien koko taivutus être ja avoir käskymuoto, monikon 2. persoona passé composé alustavasti est-ce que-kysymys tavallisimmat paikkaa ilmaiseva prepositiot Oppimaan oppiminen edellisten lisäksi kielen sääntöjen soveltamista 6. VUOSILUOKKA Aihepiirit/Kulttuuri aakkoset luonteen kuvaileminen

30 30 ilmansuunnat vuodenajat ja niihin liittyvät harrastukset maantietosanastoa ammatteja ranskankielinen maailma joidenkin Ranskan kaupunkien ja alueiden esittelyä Viestintätehtävät haastattelu teitittelymuodossa mielipiteen ilmaiseminen tulevaisuuden toiveista kertominen omista tekemisistä kertominen menneessä aikamuodossa Puhuminen ääneen lukeminen osallistuminen keskusteluun kertomuksesta kertominen muutamin lausein esim. itsestä tai toisesta Kuullun ja tekstin ymmärtäminen lyhyiden kertomusten ja keskustelujen ymmärtäminen Kirjoittaminen lyhyiden kertomusten ja keskustelujen laatiminen apuneuvojen avulla Rakenteet partitiivi adjetiivin paikka ja sen taivutus ce, cette, ces quel, quelle, quels, quelles kysymyssanat sekä 3 tapaa tehdä kysymys pouvoir, vouloir, savoir, faire, kaikki persoonat passé composé Oppimaan oppiminen edellisten lisäksi erilaisia kielten oppimisen harjoitusmuotoja, esim. sanojen tunnistaminen asiayhteydestä, johtopäätteiden avulla jne

31 VUOSILUOKAT (A 1 JA A 2 RANSKA) Ranskan opetuksen tehtävänä vuosiluokilla 7-9 on, että oppilaan kielitaito laajenee vaativampiin sosiaalisiin tilanteisiin sekä harrastuksien, palveluiden ja julkisen elämän alueelle. Kirjoitetun kielen osuus opetuksessa kasvaa. Oppilaan taito toimia kohdekulttuurin edellyttämällä tavalla kasvaa ja hän hankkii lisää kielen opiskelulle ominaisia strategioita. A-RANSKA JA VAPAAEHTOINEN A-RANSKA 7 VUOSILUOKKA, 2 VUOSIVIIKKOTUNTIA TAVOITTEET Kielitaito Oppilas oppii luokilla 3-6 esiin tulleiden asioiden ja niiden laajentamisen ja kertaamisen lisäksi ymmärtämään samanikäisen nuoren elämään liittyvää sekä yleis- tai asiatietoa sisältävää selkeää puhetta ja tekstiä selviytymään hyvin yksinkertaisista keskusteluista ja palvelutilanteista puhekumppanin avulla sekä kuvailemaan lähipiiriään kirjoittamaan ja kertomaan suullisesti suppeasti hyvin tutuista aiheista. Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan ranskankielistä kulttuuria ja vertailemaan sitä suomalaiseen tiedostaen keskeiset erot ja yhtäläisyydet toimimaan ranskankielisessä kulttuurissa hyväksyttävällä tavalla arkipäivän tilanteissa Oppimaan oppiminen Oppilas oppii käyttämään erilaisia kielen opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja ja opiskelustrategioita ja käyttämään hyväksi äidinkielessä oppimaansa hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa tiedonhankinnassa ja viestinnässä arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin ja tarvittaessa muuttamaan työskentelytapojaan. KESKEISET SISÄLLÖT Tilanteet ja aihepiirit oman ja ranskan kielen kielialueen näkökulmasta koulu terveys ja hyvinvointi vapaa-ajan vietto ja harrastukset asuminen maaseudulla/kaupungissa työ ja elinkeinoelämä Rakenteet Luokilla 36 esiin tulleiden asioiden kertaamisen ja syventämisen lisäksi säännöllisten ja epäsäännöllisten verbien taivutus ja tärkeimmät aikamuodot: preesens,

32 32 passé composé ja imperfekti demonstratiivipronominit Viestintästrategiat kielellinen tai tilannevihjeisiin perustuva päättely viestin pääsisällön selvittämiseksi vuorovaikutustilanteessa saadun palautteen osittainen hyödyntäminen puuttuvan kielitaidon kompensointi likimääräisellä ilmaisulla eleitä ja ilmeitä käyttäen oman kielenkäytön tarkkailu kaikkein tärkeimpien suulliselle vuorovaikutukselle ominaisten ilmausten, kuten puheenvuoron aloitukseen ja lopetukseen sekä puheenvuoron ottamiseen ja ylläpitämiseen ja palautteen antamiseen liittyvien ilmausten käyttö Oppimaan oppiminen Oppilas käyttää säännöllisesti kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoittelun merkityksen. A-RANSKA JA VAPAAEHTOINEN A-RANSKA 8 VUOSILUOKKA A-RANSKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTIA VAPAAEHTOINEN A-RANSKA: 2 VUOSIVIIKKOTUNTIA TAVOITTEET Kielitaito Oppilas oppii luokilla 3-7 esiin tulleiden asioiden ja niiden laajentamisen ja kertaamisen lisäksi ymmärtämään pääkohdat yleistietoa sisältävästä selkeästä puheesta ja tekstistä selviytymään yksinkertaisimmista keskusteluista ja palvelutilanteista kirjoittamaan suppeita viestejä ja kertomaan lyhyitä kuvauksia tutuista arkipäivän aiheista. Kulttuuritaidot Oppilas oppii ymmärtämään ja tuntemaan Suomen ja ranskankielisten maiden kulttuurieroja toimimaan kohteliaasti ranskan kielellä arkipäivän tilanteissa Oppimaan oppiminen Oppilas oppii käyttämään erilaisia kielen opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja ja opiskelustrategioita ja käyttämään hyväksi äidinkielessä oppimaansa hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa viestinnässä tekemään pienimuotoisia projektitöitä itsenäisesti tai ryhmässä arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin ja tarvittaessa kehittämään työskentelytapojaan.

33 33 KESKEISET SISÄLLÖT Tilanteet ja aihepiirit oman ja ranskan kielen kielialueen näkökulmasta Luokilla 3-8 esiin tulleiden lisäksi tiedotusvälineet matkustaminen nuorten elämä elämänkaari, juhlat Rakenteet Luokilla 36 esiin tulleiden asioiden kertaamisen ja syventämisen lisäksi imperatiivi refleksiiviverbit painolliset persoonapronominit passé composé + être pluskvamperfekti y- pronominaali imperfektin ja passé composén ero Viestintästrategiat kielellinen tai tilannevihjeisiin perustuva päättely viestin pääsisällön selvittämiseksi puuttuvan kielitaidon kompensointi likimääräisellä ilmaisulla ja eleillä oman kielitaidon tarkkailu keskeisimpien suulliselle vuorovaikutukselle ominaisten ilmausten käyttö Oppimaan oppiminen Oppilas käyttää edelleen säännöllisesti kielten oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän ahkeran viestinnällisen harjoittelun merkityksen. A-RANSKA JA VAPAAEHTOINEN A-RANSKA 9 VUOSILUOKKA A-RANSKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTIA VAPAAEHTOINEN A-RANSKA: 2 VUOSIVIIKKOTUNTIA TAVOITTEET Kielitaito Oppilas oppii luokilla 3-8 esiin tulleiden asioiden ja niiden laajentamisen ja kertaamisen lisäksi ymmärtämään pääkohdat yleistietoa sisältävästä selkeästä puheesta ja tekstistä selviytymään yksinkertaisimmista keskusteluista ja palvelutilanteista kirjoittamaan suppeita viestejä ja kertomaan lyhyitä kuvauksia tutuista aiheista.

34 34 Kulttuuritaidot Oppilas oppii ymmärtämään ja tuntemaan Suomen ja ranskankielisten maiden kulttuurieroja toimimaan kohteliaasti ranskan kielellä arkipäivän tilanteissa tuntemaan muutaman ranskankielisen alueen kulttuurihenkilön tai kuuluisuuden Oppimaan oppiminen Oppilas oppii käyttämään erilaisia kielen opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja ja opiskelustrategioita ja käyttämään hyväksi äidinkielessä oppimaansa hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa viestinnässä tekemään pienimuotoisia projektitöitä itsenäisesti ja ryhmässä arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin ja tarvittaessa kehittämään työskentelytapojaan. KESKEISET SISÄLLÖT Tilanteet ja aihepiirit oman ja ranskan kielen kielialueen näkökulmasta Luokilla 3-8 esiin tulleiden lisäksi historia, sota ja rauha kestävä kehitys, ympäristö siirtolaisuus taide ruoka urheilu Rakenteet Luokilla 38 esiin tulleiden asioiden kertaamisen ja syventämisen lisäksi futuuri ja konditionaali en - pronominaali suora ja epäsuora objekti indefiniittipronominit gerundi subjunktiivi tunnistaen Viestintästrategiat kielellinen tai tilannevihjeisiin perustuva päättely viestin pääsisällön selvittämiseksi puuttuvan kielitaidon kompensointi likimääräisellä ilmaisulla ja eleillä oman kielitaidon tarkkailu keskeisimpien suulliselle vuorovaikutukselle ominaisten ilmausten käyttö Oppimaan oppiminen Oppilas käyttää edelleen säännöllisesti kielten oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän ahkeran viestinnällisen harjoittelun merkityksen.

35 35 RANSKA, VAPAAEHTOINEN A-KIELI ( A 2, 2 VUOSIVIIKKOTUNTIA) 4.VUOSILUOKKA Aihepiirit/kulttuuri aakkoset lukusanoja eläimiä värit vaatteita hedelmiä joitakin Euroopan maita viikonpäivät kuukaudet vuodenajat joitakin ammatteja perhe oma huone kellonajat (tasatunnit) Ranskan lippu Ranskan kartta ja joitakin kaupunkeja ranskalaisesta koulusta puhuttelusanojen käyttö kohtelias pyytäminen Viestintätehtävät tervehtiminen esittäytyminen ostoksilla käynti Puhuminen äänteiden ja intonaation sekä rytmin oppiminen ääneen lukeminen mallin mukaan puheeseen reagoiminen lyhyesti Kuullun ja tekstin ymmärtäminen lyhyiden tilanteiden ja keskustelujen ymmärtäminen autettuna Kirjoittaminen sanojen ja lauseiden kirjoittaminen mallin mukaan Rakenteet artikkelit être ja avoir yksikössä er-verbien taivutus yksikössä joitakin prepositioita il y a

36 36 Oppimaan oppiminen omista välineistä huolehtiminen oppikirjan käyttäminen apuneuvona säännöllisen työnteon tärkeyden ymmärtäminen 5. VUOSILUOKKA aihepiirit/kulttuuri kymmenluvut ja isoja lukuja perhe, suku harrastuksia ammatteja vaatteita hedelmiä lemmikkieläimiä kouluaineita teitittely ranskalainen ja suomalainen elämäntapa maalla ja kaupungissa ranskalainen ja suomalainen koulu Viestintätehtävät tervehtiminen esittely itsestä ja muista kertominen esineitten ja asioitten kuvailu ostosten tekeminen Puhuminen ääneen lukeminen kysymyksiin vastaaminen yksinkertaisten kysymysten esittäminen parikeskusteluja vihjeiden mukaan Kuullun ja tekstin ymmärtäminen helppojen kertomusten ja keskustelujen ymmärtäminen sanaston tai kuvien avulla Kirjoittaminen lyhyitä viestejä ja kertomuksia esim. itsestä, lemmikkieläimestä tai harrastuksesta kirjaa apuna käyttäen Rakenteet artikkelit subst. yksikkö ja monikko adjektiivin taivutuksen ja paikan alkeet persoonapron. subjektimuodot possess.pron mon, ma, meston, ta, tesson, sa, ses väite-,kysymys- ja kieltolauseet prepositioita er-verbit ëtre, avoir

37 37 venir, aller, faire Oppimaan oppiminen edellisten lisäksi muiden tiedonhankintavälineiden, esim. sanakirjan ja tietokoneen käyttö 6. VUOSILUOKKA Aihepiirit/Kulttuuri koti, kotityöt ja asuminen sää ja vuodenajat kellonajat kaupunkisanastoa ruokia ja juomia ulkonäkö, kehonosia ranskalaisia koteja Ranskan maantietoa ranskalainen ruoka Viestintätehtävät mielipiteen ilmaiseminen tien kysyminen ja neuvominen kahvilassa ja ravintolassa tilaaminen ulkonäön kuvailu Puhuminen ääneen lukeminen osallistuminen keskusteluun tekstistä itsestä tai toisesta kertominen muutamin lausein Kuullut ja tekstin ymmärtäminen lyhyiden viestien, kertomusten ja keskustelujen ymmärtäminen Kirjoittaminen omien keskustelujen ja kertomusten laadinta elaborointi Rakenteet genetiivi paikan prepositioita er-verbien taivutus kertauksena epäsäännölliset faire, mettre, pouvoir, vouloir possessiivipronominit adjektiivin taivutus ja paikka pidempi kysymyslauseen tekotapa lähifutuuri Oppimaan oppiminen edellisten lisäksi kieliopin sääntöjen ja esimerkkien soveltamista

38 38 Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 6. luokan päättyessä Kielitaito Kielen osaamisen taso 6. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liite) mukaan: Kuullun ymmärtäminetäminen Puhuminen Tekstin ymmär- Kirjoittaminen Ranska A1.3 Toimiva alkeistaito A1.2 Kehittyvä alkeistaito A1.3 Toimiva alkeistaito A1.2 Kehittyvä alkeistaito Kulttuuritaidot Oppilas tuntee oman ja kohdekielen kulttuurin keskeisimpiä sisältöjä, yhtäläisyyksiä ja eroja sekä pystyy vuorovaikutukseen kohdekielen puhujien kanssa yksinkertaisissa arkipäivän tilanteissa. Opiskelustrategiat Oppilas käyttää luontevasti joitakin kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja kuten pari- ja pienryhmäkeskustelua sekä oppi- ja sanakirjaa. Hän ymmärtää sinnikkään harjoittelun merkityksen ja on tottunut arvioimaan omaa työskentelyään.

39 39 SAKSA B-KIELENÄ (B 2) Keskeiset sisällöt Tilanteet ja aihepiirit luokalla tervehdykset, esittäytyminen, vointi itse, perhe, koti, ystävät, vapaa-aika vaatteet, värit, ruoka kello, viikonpäivät, kuukaudet, sää matkustaminen, opastus, majoittuminen koulu, tulevaisuus ympäristö Suomi saksaksi saksankieliset maat ystävyyskaupunki Rakenteet 8. lk preesens muutosverbi, eriävä verbi, apuverbit nominatiivi ja akkusatiivi yksikkö ja monikko lukusanat pronomineja prepositioita 9. lk perfekti sein ja haben imperfektissä pää- ja sivulause datiivi pronomineja prepositioita

40 40 RANSKA B-KIELENÄ (B 2) Valinnaisen kielen opetuksen tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona pitempikestoisille kyseisen kielen opinnoille toisen asteen koulutuksessa. Nämä opetussuunnitelman perusteet on laadittu neljälle vuosiviikkotunnille. KESKEISET SISÄLLÖT Tilanteet ja aihepiirit oman ja ranskan kielen kielialueen näkökulmasta tapakulttuuriin liittyvä kieli perusvuorovaikutustilanteissa itsestä ja lähiympäristöstä puhuminen perhe ja vapaa-aika selviytyminen arkipäivän viestintätilanteista, kuten kaupassa käynnistä, ruokailemisesta ja matkustamisesta. Rakenteet viestinnän kannalta ranskan kielelle ominainen lauseenmuodostus ja keskeinen kielioppi Viestintästrategiat puheen tai tekstin pääasioiden tunnistaminen rajatun tiedon löytäminen tekstistä tai puheesta omien viestien suunnittelu oman kielenkäytön tarkkailu puhekumppanin apuun tukeutuminen suullisessa vuorovaikutuksessa kirjallisiin apuneuvoihin tukeutuminen omissa tuotoksissa 8. luokka (2 vuosiviikkotuntia) Aihepiirit -perhe ja ystävät -asioiminen kahvilassa ja kaupassa -kaupungissa liikkuminen, liikennevälineet -oma hyvinvointi -ruokatottumukset -arkiaskareista kertominen -koulunkäynti, harrastukset -ihmissuhteet Rakenteet -artikkelit un, une, des, le, la, l, les -lukusanat -adjektiivin taipuminen -kieltosanat ne pas, ne plus -omistuspronominit -kysymykset -kellonajat -painolliset persoonapronominit -olla- verbit être ja avoir

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI 2013 2014 TOINEN KOTIMAINEN KIELI B-KIELI Ruotsi B-kielenä Tavoitteet Kieli Oppilas osaa kommunikoida ruotsiksi tavallisissa

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 283 Ranskan kielen opetus tutustuttaa oppilaan ranskan kieleen ja ranskankieliseen kulttuuriin. Opetus painottuu jokapäiväisen elämän yksinkertaisiin kielenkäyttötilanteisiin

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria 9.2.2. Toinen kotimainen kieli: ruotsi B1 Ruotsin kielen opetuksessa oppilas saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ruotsinkielisten kanssa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista oppilasta

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

9.2. Ruotsi B1 kielenä

9.2. Ruotsi B1 kielenä 9.2. Ruotsi B1 kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 =

Lisätiedot

A-KIELET ENGLANTI JA SAKSA

A-KIELET ENGLANTI JA SAKSA A-KIELET ENGLANTI JA SAKSA A1 Vieraan kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa

Lisätiedot

Venäjä (A2-kieli) Tavoiteet

Venäjä (A2-kieli) Tavoiteet Venäjä (A2kieli) VUOSILUOKAT 56 Venäjän kielen opiskelun alkuvaiheessa suullinen viestintä on oppitunneilla tärkeintä. Opiskelun edetessä lisätään kirllista harjoittelua uuden kirjoitusjärjestelmän sisäistämiseksi.

Lisätiedot

7.5 Vieraat kielet A-KIELI

7.5 Vieraat kielet A-KIELI 123 7.5 Vieraan kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa hänet ymmärtämään

Lisätiedot

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa 5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa Itsenäinen suoritus Kurssia SAB9 ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssien suoritusjärjestys Numerojärjestys Syventävät kurssit 1. Vapaa-aika

Lisätiedot

7.3.2. SAKSA VALINNAISAINE (A2)

7.3.2. SAKSA VALINNAISAINE (A2) 7.3.2. SAKSA VALINNAISAINE (A2) 272 LUOKKA 5 Aihepiirit ja sanasto perhe ja sukulaiset koti, asuminen koulu, koulutavaroita kehon osat värit, adjektiiveja numerot 0-100 harrastuksia ruoka aikasanoja kysymyssanoja

Lisätiedot

Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9

Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9 Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9 Opetuksen tehtävänä on, että oppilaan kielitaito harjaantuu ja laajenee sosiaalisiin tilanteisiin sekä harrastuksien, palveluiden ja julkisen elämän alueelle. Kirjoitetun

Lisätiedot

9.6. Saksa A-kielenä. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Vuosiluokat 7-9. 7. lk (AK1, AK2, AK3, AK4, AK5, AK6) 2 tuntia TAVOITTEET

9.6. Saksa A-kielenä. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Vuosiluokat 7-9. 7. lk (AK1, AK2, AK3, AK4, AK5, AK6) 2 tuntia TAVOITTEET 9.6. Saksa A-kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

A2- espanja. Yleiset tavoitteet vuosiluokille 4. - 9. 4. luokan keskeiset tavoitteet

A2- espanja. Yleiset tavoitteet vuosiluokille 4. - 9. 4. luokan keskeiset tavoitteet A2- espanja Yleiset tavoitteet vuosiluokille 4. - 9. 4. luokan keskeiset tavoitteet - innostuu kokeilemaan ja kuuntelemaan espanjan kieltä - oppii käyttämään tavallisimpia omaan elämään liittyviä sanoja

Lisätiedot

SUOMI TOISENA KIELENÄ, S2 VUOSILUOKAT 1 9

SUOMI TOISENA KIELENÄ, S2 VUOSILUOKAT 1 9 SUOMI TOISENA KIELENÄ, S2 VUOSILUOKAT 1 9 Oppilaille, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame, opetetaan suomea toisena kielenä joko kokonaan tai osittain äidinkielen ja kirjallisuuden suomi äidinkielenä

Lisätiedot

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Saksa B3 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja

Lisätiedot

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan:

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan: Luokat 3-6 A2-espanja AIHEKOKONAISUUDET luokilla 4-6 Ihmisenä kasvaminen korostuu omien asioitten hoitamisessa, ryhmässä toimimisessa ja opiskelutaitojen hankkimisessa. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Lisätiedot

15 SAKSA A-KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLA 7 9

15 SAKSA A-KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLA 7 9 1 Liite 1. Ylä-Malmin peruskoulun opetussuunnitelman täydennys 15 SAKSA A-KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLA 7 9 Päätösehdotus: Päätös: Hyväksytään saksa A-kielenä opetussuunnitelma vuosiluokille

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -SAKSA VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2. Tavoitteet

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -SAKSA VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2. Tavoitteet Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -SAKSA VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään tavallisimpia sanoja ja fraaseja vastaamaan itseään ja lähiympäristöään koskeviin kysymyksiin esittämään

Lisätiedot

7.3.4. VENÄJÄ VALINNAISAINE

7.3.4. VENÄJÄ VALINNAISAINE 7.3.4. VENÄJÄ VALINNAISAINE 289 YLEINEN TEHTÄVÄ Venäjän kielen opetus tukee koulun yleistä kasvatustehtävää. Venäjän kielen opiskelussa painotetaan suullisen kielitaidon ja viestintävalmiuksien kehittämistä

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset Saksa B2 1. Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin

Lisätiedot

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: Englanti A - kieli Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu / yläkoulu. Englanti. KURSSIT 1 ja 2. Kurssit 1-8 suoritetaan mahdollisuuksien mukaan numerojärjestyksessä

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu / yläkoulu. Englanti. KURSSIT 1 ja 2. Kurssit 1-8 suoritetaan mahdollisuuksien mukaan numerojärjestyksessä Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu / yläkoulu Englanti Kurssit 1-8 suoritetaan mahdollisuuksien mukaan numerojärjestyksessä KURSSIT 1 ja 2 TAVOITTEET ymmärtämään selkeää yleiskielistä puhetta ja tekstiä,

Lisätiedot

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: Ranska A-kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Kiina A KIINA VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTIA: 2 TAVOITTEET

Kiina A KIINA VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTIA: 2 TAVOITTEET 7.5.1.3 Kiina A KIINA VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTIA: 2 TAVOITTEET ymmärtää yksinkertaisia tilannesidonnaisia ilmaisuja ja pystyy itse tuottamaan joitakin lyhyitä ilmaisuja ja lauseita. Hän harjaantuu

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

- oppii kirjoittamaan yksittäisiä sanoja ja lauseita pinyin-kirjoituksella - oppii kirjoittamaan joitakin kirjoitusmerkkejä

- oppii kirjoittamaan yksittäisiä sanoja ja lauseita pinyin-kirjoituksella - oppii kirjoittamaan joitakin kirjoitusmerkkejä VALINNAINEN KIELI (B2): KIINA B2-kiina Vuosiluokka: 8 Vuosiviikkotuntia: 2 TAVOITTEET Kielitaito Kuullun ymmärtäminen - oppii ymmärtämään helposti ennakoitavia arkielämään liittyviä tervehdyksiä, kysymyksiä,

Lisätiedot

B-kieli. Kielitaidon osa-alueet jaotellaan kielenopetuksen eurooppalaisessa viitekehyksessä seuraavasti:

B-kieli. Kielitaidon osa-alueet jaotellaan kielenopetuksen eurooppalaisessa viitekehyksessä seuraavasti: KIELET Viikin normaalikoulun kieliohjelma 3. luokalla alkavana A1-kielenä opetetaan englantia, ranskaa ja saksaa. 4/5 luokalla alkavana vapaaehtoisena kielenä (A2) tarjotaan englantia (alkaa 5. luokalla),

Lisätiedot

A 1 kieli englanti. Aihekokonaisuudet sisältyvät luontevasti kieltenopetukseen. Ne tulevat käsitellyiksi sisällöissä ja työtavoissa.

A 1 kieli englanti. Aihekokonaisuudet sisältyvät luontevasti kieltenopetukseen. Ne tulevat käsitellyiksi sisällöissä ja työtavoissa. A 1 kieli englanti Englannin kielen opetus antaa oppilaalle valmiuksia selviytyä kansainvälistyvässä maailmassa ja hyödyntää teknistyvän maailman mahdollisuuksia. Kielitaidon osa-alueet ovat puhuminen,

Lisätiedot

9. A1-espanja. Yleiset tavoitteet 1.-2. luokille

9. A1-espanja. Yleiset tavoitteet 1.-2. luokille 9. A1-espanja A-espanjan vieraana kielenä 1. luokalla aloittavat oppilaat valitaan opetukseen soveltuvuuskokeella. Kolmannelta luokalta alkaa toinen A-kieli, joka on englanti. Yleiset tavoitteet 1.-2.

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

Suomen kielioppi: Harjoitukset - Harjoituslista. Aakkoset ja äänteet

Suomen kielioppi: Harjoitukset - Harjoituslista. Aakkoset ja äänteet Suomen kielioppi: Harjoitukset - Harjoituslista Sivu 1 / 13 Suomen kielioppi: Harjoitukset - Harjoituslista Kolmannen sarakkeen merkit ilmaisevat harjoituksen vaikeustasoa seuraavasti: A = alkeet, K =

Lisätiedot

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle

Lisätiedot

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä)

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen- ja

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BENGALIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BENGALIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BENGALIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 1 BENGALIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi koskevat myös

Lisätiedot

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ Äidinkieli ja kirjallisuus SUOMI ÄIDINKIELENÄ PUHUMINEN JA KUUNTELEMINEN Tavoitteet 1. lk ja 2. lk Oppilas oppii kuuntelemaan keskittyen ja eläytyen. Oppilaan vuorovaikutustaidot kehittyvät. Hän osallistuu

Lisätiedot

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/ Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön 25.9.2015: https://oph.etapahtuma.fi/ Ryhmätyö, vuosiluokkakokonaisuus 7-9 Kieli englanti Oppimäärä: A1/A2/B1/B2/ÄKO(ympyröi) Laaja-alainen osaaminen Tavoitteet

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Vieraat kielet, perusopetuksen vuosiluokilla 1 6 alkanut oppimäärä (A)

Vieraat kielet, perusopetuksen vuosiluokilla 1 6 alkanut oppimäärä (A) Vieraat kielet, perusopetuksen vuosiluokilla 1 6 alkanut oppimäärä (A) Englanti (ENA) PAKOLLISET KURSSIT TAVOITTEET TAVOITTEIDEN ENA1 Nuori ja hänen maailmansa perustaitojen harjaannuttaminen lukiomaiseen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BULGARIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BULGARIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BULGARIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -ENGLANTI VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -ENGLANTI VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -ENGLANTI VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 TAVOITTEET oppii ymmärtämään tavallisimpia sanoja ja fraaseja sekä yksinkertaisia tekstejä vastaamaan itseään ja lähiympäristöään

Lisätiedot

7.4 Toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet

7.4 Toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet 7.3.1 Muut äidinkielet Pietarsaaressa ei tällä hetkellä ole tarvetta laatia paikallista äidinkielen opetussuunnitelmaa muita äidinkieliä varten ja ruotsinkielistä kielikylpyä varten on laadittu oma opetussuunnitelmansa,

Lisätiedot

9.2. Oppiaineiden ja aineryhmien / kurssien tavoitteet, sisällöt, työtavat ja arviointi

9.2. Oppiaineiden ja aineryhmien / kurssien tavoitteet, sisällöt, työtavat ja arviointi 9.2. Oppiaineiden ja aineryhmien / kurssien tavoitteet, sisällöt, työtavat ja arviointi Kaiken opetuksen perustana on oppilaiden sosiaalisten taitojen ja ryhmäkykyisyyden rakentaminen ja kehittäminen.

Lisätiedot

Magazin.de ja opetussuunnitelman perusteet

Magazin.de ja opetussuunnitelman perusteet Magazin.de ja opetussuunnitelman perusteet Magazin.de on valtakunnallisen opetussuunnitelman mukainen oppimateriaalisarja. Lukion opetussuunnitelma (2016) pohjautuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan opiskelija

Lisätiedot

Uusikaarlepyy Opetussuunnitelma Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2)

Uusikaarlepyy Opetussuunnitelma Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2) Uusikaarlepyy Opetussuunnitelma 2016 Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2) Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus on oppimäärä, joka on erityisesti tarkoitettu niille oppilaille, joilla on jokin muu

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 Kurdin kielen opetuksen suunnitelma 2005 KURDIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

ROMANIKIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA

ROMANIKIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA ROMANIKIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 ROMANIKIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Romanikielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun ja viestinnän

Lisätiedot

9.2.3.X A2-espanja KESKEISET SISÄLLÖT. 4. luokan keskeiset tavoitteet. Kielitaito

9.2.3.X A2-espanja KESKEISET SISÄLLÖT. 4. luokan keskeiset tavoitteet. Kielitaito 9.2.3.X A2-espanja Yleiset tavoitteet vuosiluokille 4.-6. oppii viestimään espanjaksi konkreettisissa ja itselleen läheisissä tilanteissa aluksi pääsääntöisesti suullisesti ja vähitellen kirjallista viestintää

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PILIPINON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PILIPINON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PILIPINON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 PILIPINON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ARABIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ARABIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ARABIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

Oppilas keskustelee ryhmässä ja tuo esille mielipiteitään. Oppilas osallistuu luokan ja koulun ilmaisuesityksiin. Oppilas harjoittelee

Oppilas keskustelee ryhmässä ja tuo esille mielipiteitään. Oppilas osallistuu luokan ja koulun ilmaisuesityksiin. Oppilas harjoittelee AI 6. lk Arvioitavat tavoitteet Vuorovaikutustilanteissa toimiminen (T1, T2, T3, T4) Tekstien tulkitseminen (T5, T6, T7, T8) Hyväksytty (5) Välttävä (6-7) Oppilas saa arvosanan 6, Oppilas saa arvosanan

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Maahanmuuttajat. Maahanmuuttajaoppilaiden opetus

Maahanmuuttajat. Maahanmuuttajaoppilaiden opetus Maahanmuuttajat Maahanmuuttajaoppilaiden opetus Maahanmuuttajaoppilaalla tarkoitetaan sekä Suomeen muuttaneita että Suomessa syntyneitä maahanmuuttajataustaisia oppilaita sekä tietyin edellytyksin paluumuuttaja-

Lisätiedot

Suomi toisena kielenä. -opetuksen opetussuunnitelma

Suomi toisena kielenä. -opetuksen opetussuunnitelma Suomi toisena kielenä -opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 87 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO Suomi toisena kielenä perusopetuksessa... 3 1. Opetuksen järjestäminen... 3 2. Opetuksen

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustaisen oppilaan opetusjärjestelyt Raahessa

Maahanmuuttajataustaisen oppilaan opetusjärjestelyt Raahessa Maahanmuuttajataustaisen oppilaan opetusjärjestelyt Raahessa OPLA 15.10.2014 161 Sisällysluettelo 1. Maahanmuuttajaoppilas 1.1. Maahanmuuttajaoppilaan koulupolku 2. Valmistava opetus 3. Oman äidinkielen

Lisätiedot

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokat 1-2

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokat 1-2 Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokat 1-2 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Vuorovaikutustilanteissa toimiminen Laaja-alainen osaaminen 1 T1 Rohkaista oppilasta harjoittamaan vuorovaikutus- ja

Lisätiedot

Englanti 3. luokka OPPISISÄLLÖT. Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen (S1)

Englanti 3. luokka OPPISISÄLLÖT. Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen (S1) Englanti 3. luokka oppilaan kielitietoisuus kehittyy (T1- T4) oppilas tutustuu kielenopiskelun apuneuvoihin ja opiskelumuotoihin (T6, T11) oppilas tutustuu oman työn arviointiin ja suunnitteluun osana

Lisätiedot

J'aime ja opetussuunnitelman

J'aime ja opetussuunnitelman J'aime ja opetussuunnitelman perusteet Sarjan perusperiaatteet J'aime-materiaali toteuttaa valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita ja niiden perustana olevaa oppimiskäsitystä, jonka mukaan opiskelija

Lisätiedot

Kirjaimet. Jakso "Kirjaimiin ja äänteisiin tutustuminen" Jakso "Vokaalit ja konsonantit" Mäkiset harjoituslista

Kirjaimet. Jakso Kirjaimiin ja äänteisiin tutustuminen Jakso Vokaalit ja konsonantit Mäkiset harjoituslista Mäkiset Sivu 1 / 13 Mäkiset harjoituslista Kirjaimet Jakso "Kirjaimiin ja äänteisiin tutustuminen" 1. Suomen kielen kirjaimet ja äänteet Tutustuminen 2. Suomen kielen äänteitä 1 Osuma 3. Suomen kielen

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma

Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma YLEISTÄ Äidinkielen ja kirjallisuuden vuosiluokaton opetussuunnitelma koostuu 18 kurssista. Kurssien järjestys on vapaa, mutta koska oppiaineen

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT VIERAAT KIELET Englanti 2013 2014 Vieraat kielet ENGLANTI A1-KIELI EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET Ihmisenä kasvaminen Vieraan kielen taito edellyttää

Lisätiedot

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa 1. 6. luokilla Sisällysluettelo Suomen kielen ja kirjallisuuden arviointi lukuvuositodistuksessa... 1 Ruotsin arviointi lukuvuositodistuksessa... 2 Englannin arviointi

Lisätiedot

RUOTSI A2-KIELENÄ. Yleinen tehtävä

RUOTSI A2-KIELENÄ. Yleinen tehtävä RUOTSI A2-KIELENÄ Ruotsin A2-oppimäärää opiskellaan vapaaehtoisena kielenä. A2-kielen valintaa suositellaan oppilaalle, jolla on jo hyvät tiedot ja taidot äidinkielessä ja englannin kielessä. Yleinen tehtävä

Lisätiedot

Kielioppi Harjoituskirja - suomi 3 - harjoituslista

Kielioppi Harjoituskirja - suomi 3 - harjoituslista Kielioppi Harjoituskirja - suomi 3 - harjoituslista Päätaso Alataso Harjoituksen nimi Tyyppi Taso 1 Aakkoset ja äänteet Aakkoset 1 Aakkosjärjestys 1 Aukko A 2 Aakkosjärjestys 2 Aukko A 3 Aakkosjärjestys

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ARABIAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ARABIAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ARABIAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 ARABIAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen,

Lisätiedot

Insights ja Opetussuunnitelman perusteet

Insights ja Opetussuunnitelman perusteet Insights ja Opetussuunnitelman perusteet Sarjan perusperiaatteet Insights ja opetussuunnitelman perusteet Insights-sarja noudattaa valtakunnallisia lukion opetussuunnitelman perusteita (LOPS2016). Opiskelija

Lisätiedot

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Sähköä ilmassa IX valtakunnalliset lukiopäivät 12.- 12.11.2013 Kielet sähköistävät Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Suomi

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KHMERIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KHMERIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KHMERIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 KHMERIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen,

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI KURDIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

Maahanmuuttajien opetussuunnitelman perusteet

Maahanmuuttajien opetussuunnitelman perusteet Maahanmuuttajien opetussuunnitelman perusteet 2 Valtakunnallinen maahanmuuttajien opetussuunnitelma... 3 Maahanmuuttajien opetus Hämeenkyrössä yleisesti... 4 Maahanmuuttajaoppilas ja opiskelun tuki...

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 THAIKIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen,

Lisätiedot

ROMANIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA. Kopla 17.8.2006, 57

ROMANIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA. Kopla 17.8.2006, 57 ROMANIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 17.8.2006, 57 2 ROMANIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Romanikielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun ja viestinnän

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BENGALIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA. Lanula

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BENGALIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA. Lanula 1 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BENGALIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Lanula 14.6.2007 2 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan

Lisätiedot

Kielitaidon taitotaso A.1.1.-A.1.3. Kielitaidon alkeiden hallinasta toimivan alkeiskielitaidon tasolle

Kielitaidon taitotaso A.1.1.-A.1.3. Kielitaidon alkeiden hallinasta toimivan alkeiskielitaidon tasolle Suomi toisena kielenä -opetus Kielitaidon taitotaso A.1.1.-A.1.3. Kielitaidon alkeiden hallinasta toimivan alkeiskielitaidon tasolle Keskeiset sisällöt Tavoitteet Oppilas oppii: Vuorovaikutus ja Lukeminen,

Lisätiedot

SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011

SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 Radanvarsikuntien (Kerava, Tuusula, Järvenpää, Hyvinkää, Riihimäki) SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 Elina Lahtinen Kirsi-Marja Puhakka Liisa Pulkkinen Sisällys Suomi toisena kielenä

Lisätiedot

Opiskelussa korostuvat aihekokonaisuudet Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys sekä Viestintä- ja mediataito.

Opiskelussa korostuvat aihekokonaisuudet Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys sekä Viestintä- ja mediataito. Vieraat kielet Vieraan kielen opetus antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. Opetus totuttaa oppilaan käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa hänet ymmärtämään ja arvostamaan

Lisätiedot

Kielioppi Harjoituskirja - englanti 3 - harjoituslista

Kielioppi Harjoituskirja - englanti 3 - harjoituslista Kielioppi Harjoituskirja - englanti 3 - harjoituslista Päätaso Alataso Harjoituksen nimi Tyyppi Taso 1 Verbit I Be, have, do, can 1 Am, is, are, have, has, can Järjestys A 2 Am, is, are, have, has, can,

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI THAIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

Fokus ja Opetussuunnitelman perusteet

Fokus ja Opetussuunnitelman perusteet Fokus ja Opetussuunnitelman perusteet Fokus-sarja toteuttaa uusia valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita. Uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti lukiokoulutus tähtää laaja-alaiseen yleissivistykseen

Lisätiedot

Oppikirjan äänitteet CD:llä tai verkossa, opettajan omat tiedostot, yo-kuuntelut. Lyhyitä puhe-, kuuntelu- ja rakenneharjoituksia.

Oppikirjan äänitteet CD:llä tai verkossa, opettajan omat tiedostot, yo-kuuntelut. Lyhyitä puhe-, kuuntelu- ja rakenneharjoituksia. Ranska, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän ranskan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

Oppilas pystyy nimeämään englannin kielen lisäksi myös muita vieraita kieliä niitä kohdatessaan.

Oppilas pystyy nimeämään englannin kielen lisäksi myös muita vieraita kieliä niitä kohdatessaan. Englanninkielisen aineiston löytäminen Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen Kielellinen päättely Kielellisen ympäristön hahmottaminen Arvioinnin kohde Englannin kielen arviointikriteerit

Lisätiedot

Esipuhe. Espoossa tammikuussa 2002. Tekijä. Esipuhe 3

Esipuhe. Espoossa tammikuussa 2002. Tekijä. Esipuhe 3 Esipuhe Tämä Espanjan kielioppi on tarkoitettu espanjan kielen opiskelijoille, opettajille, kääntäjille ja kaikille, jotka tarvitsevat espanjan kielen suullista tai kirjallista taitoa. Pyrkimyksenä on

Lisätiedot

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Hakeutuminen saksan kielellä rikastetun opetuksen 1. luokalle 2. Saksan kielellä rikastettu opetus

Lisätiedot

Mäntsälän kunnan perusopetuksen Cern luokat toimivat Ehnroosin koulussa.

Mäntsälän kunnan perusopetuksen Cern luokat toimivat Ehnroosin koulussa. Mäntsälän kunta/perusopetus: Kuntakohtaisen opetussuunnitelman liite CERN LUOKAN OPETUSSUUNNITELMA Mäntsälän kunnan perusopetuksen Cern luokat toimivat Ehnroosin koulussa. TOIMINNAN KUVAUS Cern-luokan

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA. Tavoitteet

KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA. Tavoitteet KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA Tavoitteet MODUULI 1 (A1.3+) Tavoitteena on, että oppija saavuttaa vahvan taitotason A1.3 kaikilla kielen osaalueilla ja joillakin mahdollisesti tason A2.1: A1.3: Ymmärtää joitakin

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

harjoitellaan keskittyvää kuuntelemista opetellaan ulkoa runoja ja loruja luetaan ääneen harjoitellaan oikeinkirjoitusta

harjoitellaan keskittyvää kuuntelemista opetellaan ulkoa runoja ja loruja luetaan ääneen harjoitellaan oikeinkirjoitusta 1. luokka Tavoitteet Sisällöt Vuorovaikutustaid Oppilas osaa kertoa omista asioistaan ja kokemuksistaan toisille ja vastavuoroisesti kuunnella toisia. harjoitellaan suullista ilmaisua luontevissa puhetilanteissa

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Oppilaan äidinkieli on oppimisen perusta: kieli on oppilaalle sekä oppimisen kohde että väline. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävä on suunnitelmallisesti kehittää

Lisätiedot

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti 5.5. Vieraat kielet Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot