Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -SAKSA VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2. Tavoitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -SAKSA VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2. Tavoitteet"

Transkriptio

1 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -SAKSA VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään tavallisimpia sanoja ja fraaseja vastaamaan itseään ja lähiympäristöään koskeviin kysymyksiin esittämään yksinkertaisia kysymyksiä kirjoittamaan sanoja ja fraaseja kertomaan lyhyesti omasta elämästään ja lähiympäristöstään käyttämään kohteliasta kieltä tutustuu alustavasti saksankieliseen kulttuuriin Oppilas opettelee huolehtimaan kouluvälineistään ja kotitehtävistään kuuntelemaan ja noudattamaan opettajan antamia ohjeita suullista pari- ja/tai ryhmätyöskentelyä käyttämään oppikirjoja myös itsenäisesti itsearviointia Sisällöt Tilanteet ja aihepiirit oman ja saksankielisen kielialueen näkökulmasta esittäytyminen ja tervehtiminen iän kertominen ja kysyminen värejä numeroita eläimiä harrastuksia perhesanoja asumiseen liittyviä sanoja ruokia ja juomia Rakenteet perustietoa artikkeleista persoonapronominit verbitaivutus preesensissä sein ja haben verbit

2 kysymyssanoja ja yksinkertaisia kysymyksiä kieltosanat Viestintästrategiat Oppilas tutustuu kielelle ominaiseen ääntämiseen ja intonaatioon oppii perusvalmiuksia helppoon suulliseen viestintään Arviointi Kuvaus oppilaan välttävästä osaamisesta (arvosana 5) oppilas ymmärtää 3. luokan keskeistä sanastoa toiston, osoittamisen ja kääntämisen avulla oppilas osaa 3. luokan keskeistä sanastoa ja yrittää vastata itseään koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyesti puhekumppanin ja eleiden avulla, ääntäminen on heikkoa. oppilas ymmärtää tekstistä yllä mainittuja yksittäisiä sanoja ja joitakin lyhyitä tuttuja fraaseja oppilas osaa kirjoittaa rajallisesti yllä mainittua sanastoa ja joitakin lyhyitä tuttuja fraaseja : oppilas tuntee joitakin ikäkauteen liittyviä oman ja saksankielisen kulttuurin kaikkein keskeisimpiä sisältöjä : oppilas osallistuu välttävästi tuntityöskentelyyn, tekee kotitehtävänsä puutteellisesti ja huolehtii vain satunnaisesti kouluvälineistä, tarvitsee apua oppikirjojen käytössä Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta (arvosana 8) oppilas ymmärtää 3. luokan keskeistä sanastoa, lyhyitä tuttuja lauseita ja kysymyksiä tarviten apua ja tilannevihjeitä oppilas osaa yllä mainitun sanaston ja joitakin vakioilmaisuja, pystyy vastaamaan itseään koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyesti puhekumppanin ja eleiden avulla, ääntäminen on vielä heikkoa oppilas ymmärtää tekstistä yllä mainitun sanaston ja lyhyitä tuttuja fraaseja oppilas osaa kirjoittaa yllä mainittua sanastoa ja joitakin lyhyitä tuttuja fraaseja.

3 oppilas tuntee ikäkauteen liittyviä oman ja saksankielisen kulttuurin kaikkein keskeisimpiä sisältöjä. oppilas osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja tekee kotitehtävänsä sekä huolehtii kouluvälineistään oppilas opettelee käyttämään oppikirjoja itsenäisesti A SAKSA VUOSILUOKKA: 4 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet syvällisemmin 3. luokan taitoja kysymään ja vastaamaan henkilökohtaisissa asioissa lyhyesti ymmärtämään lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä kirjoittamaan lauseita itsestään ja lähipiiristään Oppilas oppii syvällisemmin 3. luokan taitoja oppii havainnoimaan omaa ja saksankielistä kulttuuria ja huomaamaan kulttuurien välisiä eroja sekä tutustuu tärkeimpiin saksankielisten maiden juhliin Oppilas huolehtii kouluvälineistään ja kotitehtävistään osaa käyttää oppikirjojaan ja niiden sanastoja harjoittelee tekstin ja kuullun ymmärtämistä harjoittelee itsearviointia Sisällöt Tilanteet ja aihepiirit oman ja saksankielisen kielialueen näkökulmasta 3. luokan sanavaraston ja tilanteiden syventäminen kellonajat, viikonpäivät, kuukaudet koulusanoja kehonosia ja vaatesanoja säästä keskusteleminen ostostilanteita

4 Rakenteet 3. luokan rakenteiden syventäminen muutosverbejä modaaliverbejä prepositioita possessiivipronomineja Viestintästrategiat syvennetään 3. luokan taitoja Arviointi Kuvaus oppilaan välttävästä osaamisesta (arvosana 5) oppilas ymmärtää 4. luokan keskeistä sanastoa toiston, osoittamisen ja kääntämisen avulla Puhuminen oppilas pystyy vastamaan itseään koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyesti puhekumppanin ja eleiden avulla, ääntäminen on vielä heikkoa oppilas ymmärtää tekstistä yllä mainittuja yksittäisiä sanoja ja joitakin lyhyitä tuttuja fraaseja oppilas osaa kirjoittaa rajallisesti yllä mainittua sanastoa ja joitakin lyhyitä tuttuja fraaseja. oppilas tuntee joitakin ikäkauteen liittyviä oman ja saksankielisen kulttuurin kaikkein keskeisimpiä sisältöjä oppilas osallistuu välttävästi tuntityöskentelyyn, tekee kotitehtävänsä puutteellisesti sekä ei huolehdi kouluvälineistään, tarvitsee apua oppikirjojen käytössä Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta (arvosana 8) oppilas ymmärtää 4. luokan keskeisen sanaston, lyhyitä tuttuja lauseita ja kysymyksiä tarviten paljon apua ja tilannevihjeitä oppilas osaa yllä mainittua sanastoa ja joitakin vakioilmaisuja, pystyy vastamaan itseään koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin sekä esittämään itse kysymyksiä lyhyesti puhekumppanin ja eleiden avulla, ääntäminen on vielä puutteellista oppilas ymmärtää tekstistä yllä mainitun sanaston ja lyhyitä tuttuja fraaseja

5 oppilas osaa kirjoittaa yllä mainittua sanastoa, joitakin lyhyitä tuttuja fraaseja ja merkitä muistiin henkilökohtaisia perustietojaan oppilas tuntee joitakin ikäkauteen liittyviä oman ja saksankielisen kulttuurin kaikkein keskeisimpiä sisältöjä, yhtäläisyyksiä ja eroja. oppilas osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja tekee kotitehtävänsä sekä huolehtii hyvin kouluvälineistään. oppilas osaa käyttää oppikirjojaan lähes itsenäisesti A SAKSA VUOSILUOKKA: 5 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet syventämään luokkien 3 ja 4 taitoja ymmärtämään yksinkertaisia keskusteluja ja osallistumaan niihin joiltakin osin käyttämään kohdekieltä arkipäivän tilanteissa kirjoittamaan lyhyitä viestejä ymmärtämään monipuolisempia tekstejä tukeutumalla apuvälineisiin syventämään luokkien 3 ja 4 taitoja vertaamaan oman maan ja saksankielisten maiden kulttuurien keskeisiä eroja syventämään luokkien 3 ja 4 taitoja käyttämään alustavasti sanakirjaa ja muita tiedonhankintavälineitä asettamaan omia tavoitteita kielenoppimiselle ja arvioimaan taitojaan suhteessa tavoitteisiin Sisällöt Tilanteet ja aihepiirit oman ja saksankielisen kielialueen näkökulmasta 3. ja 4. luokan sanavaraston ja tilanteiden syventäminen ravintolassa asioiminen tien kysyminen ja neuvominen maita ja kieliä

6 matkasanastoa Rakenteet 3. ja 4. luokan rakenteiden syventäminen perustietoa akkusatiivista ja datiivista perfekti alustavasti man -rakenne komparatiivi Viestintästrategiat Oppilas syventää 3. ja 4. luokan taitoja harjoittelee itsenäisempää kielenkäyttöä ja vuorovaikutustaitoja suunnittelee omia suullisia ja kirjallisia viestejä Arviointi Kuvaus oppilaan välttävästä osaamisesta (arvosana 5) oppilas ymmärtää 5. luokan keskeistä sanastoa selvien tilannevihjeiden avulla oppilas osaa yllä mainittua sanastoa, pystyy vastamaan itseään koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyesti puhekumppanin ja eleiden avulla, ääntäminen on vielä heikkoa oppilas ymmärtää lyhyistä yksinkertaisista teksteistä tuttuja sanoja ja lyhyitä fraaseja oppilas osaa kirjoittaa yllä mainittua sanastoa ja joitakin lyhyitä tuttuja fraaseja oppilas tuntee oman ja saksankielisen kulttuurin kaikkein keskeisimpiä sisältöjä ja yhtäläisyyksiä oppilas osallistuu välttävästi tuntityöskentelyyn, tekee kotitehtävänsä puutteellisesti sekä ei huolehdi kouluvälineistään oppilas tarvitsee apua tavoitteiden asettamisessa omalle kielenoppimiselleen Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta (arvosana 8) oppilas ymmärtää 5. luokan keskeiseen sanastoon liittyviä sisältöjä tilannevihjeiden avulla

7 oppilas osaa yllä mainittua sanastoa ja joitakin vakioilmaisuja, pystyy vastamaan itseään koskeviin kysymyksiin lyhyesti sekä esittämään kysymyksiä puhekumppanin avulla, ääntäminen on vielä puutteellista oppilas osaa lukea lyhyitä yksinkertaisia tekstejä tutuista aiheista oppilas osaa käyttää yllä mainittua sanastoa ja joitakin tuttuja fraaseja lyhyissä viesteissä oppilas tuntee ja pystyy vertailemaan oman ja saksankielisen kulttuurin kaikkein keskeisimpiä sisältöjä, yhtäläisyyksiä ja eroja. oppilas osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja tekee kotitehtävänsä sekä huolehtii hyvin kouluvälineistään. oppilas käyttää itsenäisesti oppikirjoja ja auttavasti sanakirjoja oppilas pystyy asettamaan omia tavoitteita kielenoppimiselle A SAKSA VUOSILUOKKA: 6 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet syventämään luokkien 3, 4 ja 5 taitoja seuraamaan omaan kokemuspiiriinsä liittyviä selkeitä keskusteluja ymmärtämään pääajatuksia tekstistä, joka sisältää vieraita sanoja kirjoittamaan yksinkertaisia viestejä ja tekstejä omasta itsestä ja lähipiiristä Oppilas tutustuu saksankielisen alueen maantietoon ja kulttuuriin oppii viestimään arkitilanteissa kohdekulttuurissa hyväksyttävällä tavalla oppii suhtautumaan myönteisesti kulttuurieroihin syventämään luokkien 3, 4 ja 5 taitoja käyttämään oppikirjaa, sanakirjaa ja muita tiedonhankintavälineitä arvioimaan työskentelyään ja oppimistaan suhteessa annettuihin tavoitteisiin Sisällöt Tilanteet ja aihepiirit oman ja saksankielisen kielialueen näkökulmasta

8 3., 4. ja 5. luokan sanavaraston ja tilanteiden syventäminen oman mielipiteen ja tunteen ilmaiseminen luontosanoja puhelinfraaseja Rakenteet 3., 4. ja 5. luokan rakenteiden syventäminen persoonapronominien akkusatiivi- ja datiivimuodot perustietoa sein -apuverbillä muodostettavasta perfektistä imperatiivi Viestintästrategiat syvennetään 5. luokan taitoja etsii tekstistä ja puheesta rajattua tietoa Arviointi Kuvaus oppilaan välttävästä osaamisesta ( arvosana 5) oppilas ymmärtää henkilökohtaisia kysymyksiä ja ohjeita rutiininomaisissa keskusteluissa tilannevihjeiden avulla oppilas pystyy vastamaan itseään koskeviin kysymyksiin lyhyesti puhekumppanin avulla, osaa hyvin suppean perussanaston ja joitakin opeteltuja vakioilmaisuja ääntäminen on vielä puutteellista oppilas osaa lukea lyhyitä yksinkertaisia tekstejä tutuista aiheista oppilas osaa kirjoittaa joitakin tuttuja fraaseja melko virheettömästi ja merkitä muistiin henkilökohtaisia perustietojaan oppilas tuntee oman ja saksankielisen kulttuurin kaikkein keskeisimpiä sisältöjä, yhtäläisyyksiä ja eroja. oppilas ei juurikaan osallistu tuntityöskentelyyn ja tekee kotitehtävänsä sekä huolehtii kouluvälineistään puutteelliseesti tarvitsee apua oppikirjojen ja sanakirjojen käytössä omien tavoitteiden asettaminen ja taitojen arvioiminen onnistuu auttavasti

9 Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 6. luokan päättyessä Pakollisen A -saksan osaamisen taso 6. luokalla (arvosana 8) kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liite) mukaan: Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Tekstin ymmärtäminen Kirjoittaminen A1.3 Toimiva alkeiskielitaito A1.2 Kehittyvä alkeiskielitaito A1.3 Toimiva alkeiskielitaito A1.2 Kehittyvä alkeiskielitaito Oppilas tuntee oman ja kohdekielen kulttuurin keskeisimpiä sisältöjä, yhtäläisyyksiä ja eroja pystyy vuorovaikutukseen kohdekielen puhujien kanssa yksinkertaisissa arkipäivän tilanteissa Oppilas käyttää luontevasti joitakin kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja kuten pari- ja pienryhmäkeskustelua sekä oppi- ja sanakirjaa ymmärtää sinnikkään harjoittelun merkityksen ja on tottunut arvioimaan omaa työskentelyään VUOSILUOKKA: 7 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet syventämään luokkien 3-6 taitoja ymmärtämään yksinkertaisia viestejä ja yksinkertaisten itseään koskevien keskustelujen ydinsisällön selviytymään puhekumppanin avulla yksinkertaisista keskusteluista ja asiointitilanteista kertomaan itseensä ja lähipiiriinsä liittyvistä arkipäivän asioista suullisesti ja kirjallisesti syventämään luokkien 3 6 luokkien taitoja tuntemaan ja vertailemaan omaa ja saksalaisen kielialueen kulttuuria tuntemaan saksankielisten maiden, lähinnä Saksan, maantietoa syventämään luokkien 3 6 taitoja

10 tekemään työtä kielen oppimiseksi yritteliäästi, vastuullisesti ja sitkeästi tiedostamaan erilaisia oppimistyylejä pyrkien löytämään itselleen parhaimman tavan oppia hyödyntämään muita osaamiaan kieliä, äidinkieli mukaan lukien, saksan kielen opiskelussa arvioimaan omaa opiskeluaan, asennettaan, työskentelyään ja kielitaitonsa eri osaalueita Keskeiset sisällöt Tilanteet ja aihepiirit oman ja saksankielisen kielialueen näkökulmasta nuoren lähipiiri vapaa-aika ja harrastukset asuminen TV, Internet ruokailu Rakenteet : 3 6 luokkien rakenteiden syventäminen lauseoppi: subjekti, predikaatti, objekti pää- ja sivulauseiden sanajärjestys modaaliverbit preesens, perfekti substantiivien nominatiivi, akkusatiivi ja datiivi adjektiivien vertailua muita sisältöjen ja viestintätilanteiden edellyttämiä rakenteita tarpeen mukaan Viestintästrategiat syventämään luokkien 3 6 taitoja omien viestien suunnittelua ja oman kielenkäytön tarkkailua kielellisen ja tilannevihjeisiin perustuvan päättelykyvyn merkityksen ymmärtämistä ja sen jatkuvaa tietoista kehittämistä ja käyttämistä kielellisen viestin selvittämiseksi ja eteenpäin viemiseksi Arviointi Kuvaus oppilaan välttävästä osaamisesta (arvosana 5) Oppilas pyrkii oppiaineen tavoitteiden saavuttamiseen, vaikka pystyyksin osoittamaan vain jossakin määrin hyvän osaamisen kriteerien edellyttämää osaamista. oppilas ymmärtää puhekumppanin avulla lyhyitä tuttuihin aihepiireihin liittyviä kysymyksiä ja lauseita oppilas osaa vastata yksinkertaisiin henkilökohtaisiin kysymyksiin oppilas osaa joitakin opeteltuja vakioilmaisuja

11 oppilas tukeutuu puheessa usein äidinkieleen ja eleisiin oppilas ymmärtää sanastojen ja sanakirjan avulla pääkohtia lyhyistä yksinkertaisista teksteistä oppilas osaa joukon erillisiä sanoja ja ilmaisuja oppilas osaa kirjoittaa irrallisia lyhyitä lauseita tutusta käsitellystä aihepiiristä apuvälineitä hyväksi käyttäen oppilas tuntee joitakin oman ja saksankielisen kulttuurin yhtäläisyyksiä ja eroja oppilas osaa käyttää muutamia arkielämän tapakulttuuriin liittyvä ilmaisuja oppilas tuntee jonkin verran saksankielisen alueen maantietoa : Oppilas osallistuu tuntityöskentelyyn ja tekee kotitehtävät kykyjensä mukaan oppilas käyttää ohjatusti erilaisia tiedonhankintatapoja Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta (arvosana 8) oppilas ymmärtää selkeää ja normaalia hitaampaa puhetta tai keskustelua, joka koskee oppilasta itseään tai hänen lähipiiriään oppilas osaa kertoa itsestään ja lähipiiristään lyhyesti; viesti välittyy virheistä ja puutteellisuuksista huolimatta oppilas ymmärtää yksinkertaisia, kaikkein tavanomaisinta sanastoa sisältäviä tekstejä, esim. yksinkertaisia viestejä ja ohjeita oppilas osaa kirjoittaa yksinkertaisia viestejä ja omaan elämään tai käsiteltyihin aiheisiin liittyviä lauseita; oikeakielisyyden puutteista huolimatta viesti välittyy oppilas tuntee oman ja saksankielisen kulttuurin erojen pääpiirteitä oppilas pyrkii käyttämän luontevasti saksankieliseen tapakulttuuriin liittyviä ilmaisuja oppilas tuntee saksankielisten maiden, varsinkin Saksan, maantieteellisiä kohteita oppilas osallistuu lähes aina aktiivisesti tuntityöskentelyyn oppilas ottaa vastuuta omasta opiskelustaan oppilas pystyy pari- ja ryhmätyöskentelyyn oppilas pyrkii hyödyntämään muissa kielissä oppimaansa saksan opiskelussa oppilas arvioi itseään kielen oppijana A SAKSA

12 VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 3 Tavoitteet syventämään luokkien 3 7 taitoja ymmärtämään ydinsisällön normaalitempoisesta puheesta koskien oppilaan lähipiiriä, sekä pääajatuksen ja joitakin yksityiskohtia yleiskielisestä tekstistä selviytymään yksinkertaisista keskusteluista ja asiointitilanteista kertomaan tutuista, arkisiin kokemuksiin liittyvistä tilanteista suullisesti ja kirjallisesti syventämään luokkien 3 7 taitoja ymmärtämään ja arvostamaan eri kielialueiden kulttuuria joitakin tietoja saksalaisen kielialueen historiasta syventämään luokkien 3 7 taitoja arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin ja tarvittaessa muuttamaan työskentelytapojaan monipuolisia työskentely- ja tiedonhankintataitoja Keskeiset sisällöt Tilanteet ja aihepiirit oman ja saksankielisen kielialueen näkökulmasta matkustaminen terveys ja hyvinvointi suvaitsevaisuus, ihmissuhteet ympäristötietoisuus kestävä kehitys julkisia palveluita Rakenteet 3 7 luokkien rakenteiden syventäminen imperfekti ja pluskvamperfekti futuuri epäsuora kysymyslause konditionaali ja konjunktiivin imperfekti genetiivi adjektiivin taivutusta infinitiivirakenteet muita sisältöjen ja viestintätilanteiden edellyttämiä rakenteita tarpeen mukaan

13 Viestintästrategiat syventämään luokkien 3 7 taitoja kompensoimaan puuttuvaa kielitaitoaan likimääräisellä ilmaisulla pyytämään toistoa ymmärtääkseen puhekumppaniaan hyödyntämään saamaansa palautetta Arviointi Kuvaus oppilaan välttävästä osaamisesta (arvosana 5) Oppilas pyrkii oppiaineen tavoitteiden saavuttamiseen, vaikka pystyykin osoittamaan vain jossain määrin hyvän osaamisen kriteerien edellyttämää osaamista. oppilas ymmärtää puhekumppanin avulla kysymyksiä ja lauseita, jotka liittyvät käsiteltyihin aihepiireihin oppilas osaa vastata yksinkertaisiin kysymyksiin, jotka koskevat tuttuja aiheita oppilas ymmärtää pääajatukset lyhyistä yksinkertaisista teksteistä, jotka liittyvät oppilaan elämän lähipiiriin oppilas osaa kirjoittajaa apuvälineitä hyväksi käyttäen lyhyitä lauseita käsitellyistä aihepiireistä ja arkielämän tapahtumista oppilas tuntee keskeisimpiä oman ja saksankielisen kulttuurin yhtäläisyyksiä ja eroja oppilas osallistuu tuntityöskentelyyn ja tekee kotitehtävänsä kykyjensä mukaan oppilas käyttää ohjatusti eri tiedonhankintavälineitä Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta (arvosana 8) oppilas ymmärtää pääkohtia yksinkertaisesta puheesta ja pystyy seuraamaan omaan elinpiiriinsä liittyviä keskusteluja oppilas havaitsee aihepiirin vaihdokset yleiskielisessä puheessa, esim. uutisissa oppilas osaa kertoa itsestään ja lähipiiristään lyhyesti oppilas selviää kaikkein yksinkertaisimmista vuoropuheluista ja palvelutilanteista, joskin osittain puhekumppanin avulla oppilas ymmärtää lyhyen tekstin pääajatukset ja joitakin yksityiskohtia oppilas pystyy yksinkertaiseen päättelyyn kontekstin avulla

14 oppilas osaa kirjoittaa hyvin yksinkertaisia viestejä ja luettelonomaisia kuvauksia tutuista aiheista oppilas osaa toimia tavallisimmissa arkitilanteissa saksankielisen kulttuurin mukaisesti oppilas tuntee jonkin verran saksankielisen alueen maantieteen lisäksi sen historiaa oppilas ottaa vastuuta omasta oppimisestaan oppilas asettaa itselleen tavoitteita ja arvioi omaa opiskeluaan melko realistisesti oppilas tunnistaa omaa oppimistyyliään oppilas pyrkii monipuolisiin tiedonhankintatapoihin A-SAKSA VUOSILUOKKA: 9 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 3 Tavoitteet syventämään luokkien 3 8 taitoja ymmärtämään kouluikäisen nuoren elämään liittyvää, sekä yleis- tai asiatietoa sisältävää selkeää yleiskielistä puhetta ja tekstiä kirjoittamaan suppeita viestejä ja luettelomaisia kuvauksia hyvin tutuista aiheista syventämään luokkien 3 8 taitoja kertomaan saksaksi omasta kotimaastaan ja kulttuuristaan tuntemaan saksankielisten maiden, erityisesti Itävallan ja Sveitsin maantiedettä sekä ko. alueen nykyaikaan ja historiaan liittyviä tapahtumia ja henkilöitä tiedostamaan arvojen kulttuurisidonnaisuuden arvostamaan kulttuurien monimuotoisuutta ja kielitaitoa maailmankuvan rikastuttajana syventämään luokkien 3 8 taitoja hankkimaan tietoa myös itsenäisesti eri tietolähteistä tekemään pienimuotoisia projektitöitä itsenäisesti tai ryhmässä ottamaan lisääntyvästi vastuuta omasta työskentelystään ja oppimisestaan ja ymmärtämään oman opiskelun sisällä tehtyjen valintojen merkityksen tulevaisuudelle

15 Sisällöt Tilanteet ja aihepiirit oman ja saksankielisen kielialueen näkökulmasta opiskelu ja ammatinvalinta työ- ja elinkeinoelämä tiedotusvälineet meillä ja muualla; omia ja muiden kokemuksia ennen, nyt ja tulevaisuudessa; maailmankuvan muuttuminen Rakenteet 3 8 luokkien rakenteiden syventäminen sukusääntöjä relatiivilauseet konjunktiivin pluskvamperfekti kaksoisinfinitiivi passiivi rektioverbejä muita sisältöjen ja viestintätilanteiden edellyttämiä rakenteita tarpeen mukaan Viestintästrategiat syventämään luokkien 3 8 taitoja suulliselle vuorovaikutukselle ominaisten ilmausten, kuten puheenvuoron aloitukseen ja lopetukseen sekä puheenvuoron ottamiseen ja ylläpitämiseen ja palautteen antamiseen liittyvien ilmausten käyttöä kirjallisten viestien tuottamista Arviointi Kuvaus oppilaan välttävästä osaamisesta (arvosana 5) Oppilas pyrkii oppiaineen tavoitteiden saavuttamiseen, vaikka pystyykin osoittamaan vain jossakin määrin hyvän osaamisen kriteerien edellyttämää osaamista. oppilas tunnistaa yleiskielisen puheen aiheen ymmärtämällä yksittäisiä sanoja ja joitakin lauseita oppilas osaa vastata kysymyksiin, jotka koskevat hänelle itselleen tärkeitä aiheita oppilas osaa esittää puhekumppanilleen joitakin vastakysymyksiä oppilas tunnistaa helpon asiatekstin aihepiirin oppilas ymmärtää tuttuja asioita käsittelevistä teksteistä muutaman lauseen oppilas osaa kirjoittaa apuvälineitä hyväksi käyttäen lyhyitä lauseita käsitellyistä aihepiireistä ja arkielämän tapahtumista oppilas tuntee oman ja saksankielisen kulttuurin yleisimpiä eroja ja yhtäläisyyksiä. oppilas osaa käyttää muutamia arkielämän tapakulttuuriin liittyviä ilmaisuja

16 oppilas osaa yhdistää joitakin maantietoon, historiaan tai nykyhetken tapahtumiin liittyviä asioita kyseiseen saksalaiseen kulttuurialueeseen oppilas osallistuu tuntityöskentelyyn ja tekee kotitehtävänsä kykyjensä mukaan oppilas osaa arvioida omaa opiskeluaan Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 Pakollisen A -saksan osaamisen taso 9. luokalla (arvosana 8) kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liite) mukaan: Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Tekstin ymmärtäminen Kirjoittaminen A2.2 Kehittyvä peruskielitaito A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe A2.2 Kehittyvä peruskielitaito A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe oppilas tuntee saksankielisen kielialueen elämänmuotoa ja historiaa oppilas käyttää lähes säännöllisesti saksan kielen opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja oppilas on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoittelun merkityksen

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -ENGLANTI VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -ENGLANTI VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -ENGLANTI VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 TAVOITTEET oppii ymmärtämään tavallisimpia sanoja ja fraaseja sekä yksinkertaisia tekstejä vastaamaan itseään ja lähiympäristöään

Lisätiedot

9.2. Ruotsi B1 kielenä

9.2. Ruotsi B1 kielenä 9.2. Ruotsi B1 kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 =

Lisätiedot

Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9

Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9 Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9 Opetuksen tehtävänä on, että oppilaan kielitaito harjaantuu ja laajenee sosiaalisiin tilanteisiin sekä harrastuksien, palveluiden ja julkisen elämän alueelle. Kirjoitetun

Lisätiedot

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu / yläkoulu. Englanti. KURSSIT 1 ja 2. Kurssit 1-8 suoritetaan mahdollisuuksien mukaan numerojärjestyksessä

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu / yläkoulu. Englanti. KURSSIT 1 ja 2. Kurssit 1-8 suoritetaan mahdollisuuksien mukaan numerojärjestyksessä Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu / yläkoulu Englanti Kurssit 1-8 suoritetaan mahdollisuuksien mukaan numerojärjestyksessä KURSSIT 1 ja 2 TAVOITTEET ymmärtämään selkeää yleiskielistä puhetta ja tekstiä,

Lisätiedot

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 283 Ranskan kielen opetus tutustuttaa oppilaan ranskan kieleen ja ranskankieliseen kulttuuriin. Opetus painottuu jokapäiväisen elämän yksinkertaisiin kielenkäyttötilanteisiin

Lisätiedot

- oppii kirjoittamaan yksittäisiä sanoja ja lauseita pinyin-kirjoituksella - oppii kirjoittamaan joitakin kirjoitusmerkkejä

- oppii kirjoittamaan yksittäisiä sanoja ja lauseita pinyin-kirjoituksella - oppii kirjoittamaan joitakin kirjoitusmerkkejä VALINNAINEN KIELI (B2): KIINA B2-kiina Vuosiluokka: 8 Vuosiviikkotuntia: 2 TAVOITTEET Kielitaito Kuullun ymmärtäminen - oppii ymmärtämään helposti ennakoitavia arkielämään liittyviä tervehdyksiä, kysymyksiä,

Lisätiedot

7.3.2. SAKSA VALINNAISAINE (A2)

7.3.2. SAKSA VALINNAISAINE (A2) 7.3.2. SAKSA VALINNAISAINE (A2) 272 LUOKKA 5 Aihepiirit ja sanasto perhe ja sukulaiset koti, asuminen koulu, koulutavaroita kehon osat värit, adjektiiveja numerot 0-100 harrastuksia ruoka aikasanoja kysymyssanoja

Lisätiedot

15 SAKSA A-KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLA 7 9

15 SAKSA A-KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLA 7 9 1 Liite 1. Ylä-Malmin peruskoulun opetussuunnitelman täydennys 15 SAKSA A-KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLA 7 9 Päätösehdotus: Päätös: Hyväksytään saksa A-kielenä opetussuunnitelma vuosiluokille

Lisätiedot

Venäjä (A2-kieli) Tavoiteet

Venäjä (A2-kieli) Tavoiteet Venäjä (A2kieli) VUOSILUOKAT 56 Venäjän kielen opiskelun alkuvaiheessa suullinen viestintä on oppitunneilla tärkeintä. Opiskelun edetessä lisätään kirllista harjoittelua uuden kirjoitusjärjestelmän sisäistämiseksi.

Lisätiedot

7.5 Vieraat kielet A-KIELI

7.5 Vieraat kielet A-KIELI 123 7.5 Vieraan kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa hänet ymmärtämään

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA. Tavoitteet

KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA. Tavoitteet KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA Tavoitteet MODUULI 1 (A1.3+) Tavoitteena on, että oppija saavuttaa vahvan taitotason A1.3 kaikilla kielen osaalueilla ja joillakin mahdollisesti tason A2.1: A1.3: Ymmärtää joitakin

Lisätiedot

7.3.4. VENÄJÄ VALINNAISAINE

7.3.4. VENÄJÄ VALINNAISAINE 7.3.4. VENÄJÄ VALINNAISAINE 289 YLEINEN TEHTÄVÄ Venäjän kielen opetus tukee koulun yleistä kasvatustehtävää. Venäjän kielen opiskelussa painotetaan suullisen kielitaidon ja viestintävalmiuksien kehittämistä

Lisätiedot

A 1 kieli englanti. Aihekokonaisuudet sisältyvät luontevasti kieltenopetukseen. Ne tulevat käsitellyiksi sisällöissä ja työtavoissa.

A 1 kieli englanti. Aihekokonaisuudet sisältyvät luontevasti kieltenopetukseen. Ne tulevat käsitellyiksi sisällöissä ja työtavoissa. A 1 kieli englanti Englannin kielen opetus antaa oppilaalle valmiuksia selviytyä kansainvälistyvässä maailmassa ja hyödyntää teknistyvän maailman mahdollisuuksia. Kielitaidon osa-alueet ovat puhuminen,

Lisätiedot

A-KIELET ENGLANTI JA SAKSA

A-KIELET ENGLANTI JA SAKSA A-KIELET ENGLANTI JA SAKSA A1 Vieraan kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa

Lisätiedot

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa 5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa Itsenäinen suoritus Kurssia SAB9 ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssien suoritusjärjestys Numerojärjestys Syventävät kurssit 1. Vapaa-aika

Lisätiedot

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI 2013 2014 TOINEN KOTIMAINEN KIELI B-KIELI Ruotsi B-kielenä Tavoitteet Kieli Oppilas osaa kommunikoida ruotsiksi tavallisissa

Lisätiedot

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Saksa B3 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja

Lisätiedot

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: Englanti A - kieli Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

9. A1-espanja. Yleiset tavoitteet 1.-2. luokille

9. A1-espanja. Yleiset tavoitteet 1.-2. luokille 9. A1-espanja A-espanjan vieraana kielenä 1. luokalla aloittavat oppilaat valitaan opetukseen soveltuvuuskokeella. Kolmannelta luokalta alkaa toinen A-kieli, joka on englanti. Yleiset tavoitteet 1.-2.

Lisätiedot

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset Saksa B2 1. Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin

Lisätiedot

B-kieli. Kielitaidon osa-alueet jaotellaan kielenopetuksen eurooppalaisessa viitekehyksessä seuraavasti:

B-kieli. Kielitaidon osa-alueet jaotellaan kielenopetuksen eurooppalaisessa viitekehyksessä seuraavasti: KIELET Viikin normaalikoulun kieliohjelma 3. luokalla alkavana A1-kielenä opetetaan englantia, ranskaa ja saksaa. 4/5 luokalla alkavana vapaaehtoisena kielenä (A2) tarjotaan englantia (alkaa 5. luokalla),

Lisätiedot

RUOTSI A2-KIELENÄ. Yleinen tehtävä

RUOTSI A2-KIELENÄ. Yleinen tehtävä RUOTSI A2-KIELENÄ Ruotsin A2-oppimäärää opiskellaan vapaaehtoisena kielenä. A2-kielen valintaa suositellaan oppilaalle, jolla on jo hyvät tiedot ja taidot äidinkielessä ja englannin kielessä. Yleinen tehtävä

Lisätiedot

7.2.2. VIERAAT KIELET

7.2.2. VIERAAT KIELET 7.2.2. VIERAAT KIELET 64 Vieraan kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa

Lisätiedot

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan:

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan: Luokat 3-6 A2-espanja AIHEKOKONAISUUDET luokilla 4-6 Ihmisenä kasvaminen korostuu omien asioitten hoitamisessa, ryhmässä toimimisessa ja opiskelutaitojen hankkimisessa. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Lisätiedot

9.2.3.X A2-espanja KESKEISET SISÄLLÖT. 4. luokan keskeiset tavoitteet. Kielitaito

9.2.3.X A2-espanja KESKEISET SISÄLLÖT. 4. luokan keskeiset tavoitteet. Kielitaito 9.2.3.X A2-espanja Yleiset tavoitteet vuosiluokille 4.-6. oppii viestimään espanjaksi konkreettisissa ja itselleen läheisissä tilanteissa aluksi pääsääntöisesti suullisesti ja vähitellen kirjallista viestintää

Lisätiedot

A-KIELI, ENGLANTI VUOSILUOKAT 1 2

A-KIELI, ENGLANTI VUOSILUOKAT 1 2 7.5 VIERAAT KIELET Vieraan kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa hänet

Lisätiedot

A2- espanja. Yleiset tavoitteet vuosiluokille 4. - 9. 4. luokan keskeiset tavoitteet

A2- espanja. Yleiset tavoitteet vuosiluokille 4. - 9. 4. luokan keskeiset tavoitteet A2- espanja Yleiset tavoitteet vuosiluokille 4. - 9. 4. luokan keskeiset tavoitteet - innostuu kokeilemaan ja kuuntelemaan espanjan kieltä - oppii käyttämään tavallisimpia omaan elämään liittyviä sanoja

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä)

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen- ja

Lisätiedot

Opiskelussa korostuvat aihekokonaisuudet Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys sekä Viestintä- ja mediataito.

Opiskelussa korostuvat aihekokonaisuudet Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys sekä Viestintä- ja mediataito. Vieraat kielet Vieraan kielen opetus antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. Opetus totuttaa oppilaan käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa hänet ymmärtämään ja arvostamaan

Lisätiedot

KEHITTYVÄN KIELITAIDON ASTEIKKO, toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet, Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

KEHITTYVÄN KIELITAIDON ASTEIKKO, toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet, Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 Kehittyvä alkeiskielitaito Kielitaidon alkeiden hallinta KEHITTYVÄN KIELITAIDON ASTEIKKO, toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet, Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 Taito toimia vuorovaikutuksessa

Lisätiedot

7.4 Toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet

7.4 Toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet 7.3.1 Muut äidinkielet Pietarsaaressa ei tällä hetkellä ole tarvetta laatia paikallista äidinkielen opetussuunnitelmaa muita äidinkieliä varten ja ruotsinkielistä kielikylpyä varten on laadittu oma opetussuunnitelmansa,

Lisätiedot

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT VIERAAT KIELET Englanti 2013 2014 Vieraat kielet ENGLANTI A1-KIELI EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET Ihmisenä kasvaminen Vieraan kielen taito edellyttää

Lisätiedot

Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu

Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu Tavoitteet Kohderyhmät Käyttö Suomen kielen Osaamispyörän tavoitteena on tehdä näkyväksi maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden suomen kielen osaamista. Osaamispyörä

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

7. 4 Toinen kotimainen kieli

7. 4 Toinen kotimainen kieli 7. 4 Toinen kotimainen kieli Toinen kotimainen kieli on ruotsi tai suomi (finska). RUOTSIN KIELI Ruotsin kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön maamme ruotsinkielisen

Lisätiedot

ROMANIKIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA

ROMANIKIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA ROMANIKIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 ROMANIKIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Romanikielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun ja viestinnän

Lisätiedot

Myyrmäen alueellinen opetussuunnitelma

Myyrmäen alueellinen opetussuunnitelma Myyrmäen alueellinen opetussuunnitelma vuosiluokat 1-9 Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt 1 Johdanto 2 2 Äidinkieli ja kirjallisuus 3 2.1 Suomi äidinkielenä 3 2.2 Suomi toisena kielenä 11

Lisätiedot

SAKSAN KIELI, B2-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKAT 7-9

SAKSAN KIELI, B2-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKAT 7-9 SAKSAN KIELI, B2-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKAT 7-9 Valinnaisen B2-kielen opetus järjestetään useimmiten vuosiluokilla 8-9. B2-kieli on oppilaalle äidinkielen jälkeen kolmas tai neljäs opiskeltava kieli, joten

Lisätiedot

ROMANIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA. Kopla 17.8.2006, 57

ROMANIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA. Kopla 17.8.2006, 57 ROMANIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 17.8.2006, 57 2 ROMANIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Romanikielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun ja viestinnän

Lisätiedot

PUHUMINEN Harjoit- Osaa KUULLUN YMMÄRTÄMINEN Harjoit-Osaa. pvm pvm pvm pvm TAITOTASO A1 Suppea viestintä kaikkien tutuimmissa tilanteissa

PUHUMINEN Harjoit- Osaa KUULLUN YMMÄRTÄMINEN Harjoit-Osaa. pvm pvm pvm pvm TAITOTASO A1 Suppea viestintä kaikkien tutuimmissa tilanteissa PIENTEN KIELIREPPU SUOMEN KIELEN OPPIMISEN SEURANTA VARHAISKASVATUKSESSA JA ALKUOPETUKSESSA (sovellus eurooppalaisesta viitekehyksestä) Lapsen nimi : Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä: PUHUMINEN Harjoit-

Lisätiedot

POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h)

POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) Verkko-opetuksena Learnlinc ympäristössä alkaen ma 8.9.2008 klo 17.30-19.25 Opintokokonaisuus sisältää 10 opintoviikkoa (200 h) verkko-oppitunteja sekä (200 h) opiskelijan

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BENGALIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BENGALIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BENGALIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 1 BENGALIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä 5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä Aasian ja Afrikan kielillä tarkoitetaan maailman valtakieliä, kuten japania, kiinaa tai arabiaa, joissa käytetään monenlaisia kirjoitusjärjestelmiä.

Lisätiedot

7.4 TOINEN KOTIMAINEN KIELI. Toinen kotimainen kieli on ruotsi tai suomi (finska).

7.4 TOINEN KOTIMAINEN KIELI. Toinen kotimainen kieli on ruotsi tai suomi (finska). 7.4 TOINEN KOTIMAINEN KIELI Toinen kotimainen kieli on ruotsi tai suomi (finska). RUOTSIN KIELI Ruotsin kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön maamme ruotsinkielisen

Lisätiedot

MEGAFON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

MEGAFON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET MEGAFON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Megafon-sarja toteuttaa valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita. Uuden opetussuunnitelman mukaan oppilas on oman oppimisensa subjekti. Oppilas on aktiivinen

Lisätiedot

Insights ja Opetussuunnitelman perusteet

Insights ja Opetussuunnitelman perusteet Insights ja Opetussuunnitelman perusteet Sarjan perusperiaatteet Insights ja opetussuunnitelman perusteet Insights-sarja noudattaa valtakunnallisia lukion opetussuunnitelman perusteita (LOPS2016). Opiskelija

Lisätiedot

Fokus ja Opetussuunnitelman perusteet

Fokus ja Opetussuunnitelman perusteet Fokus ja Opetussuunnitelman perusteet Fokus-sarja toteuttaa uusia valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita. Uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti lukiokoulutus tähtää laaja-alaiseen yleissivistykseen

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 K-MESTARIMYYJÄKOULUTUS, 1 ov 1. Ilmoittautuminen linjakohtaisesti Mestarimyyjäkoulutukseen ilmoittutumisajan puitteissa

Lisätiedot

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti 5.5. Vieraat kielet Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 ainekohtainen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 ainekohtainen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 ainekohtainen osa 9.2. Oppiaineiden ja aineryhmien tavoitteet, sisällöt, työtavat ja arviointi 2 SISÄLLYS RUOTSI... 13 Ruotsi A-kielenä... 15 Ruotsi

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 ainekohtainen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 ainekohtainen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 ainekohtainen osa 9.2. Oppiaineiden ja aineryhmien tavoitteet, sisällöt, työtavat ja arviointi 2 SISÄLLYS RUOTSI... 13 Ruotsi A-kielenä... 15 Ruotsi

Lisätiedot

1. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

1. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS NAKKILAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT VUOSILUOKITTAIN ERI OPPIAINEISSA JA AIHEKOKONAISUUKSIEN TOTEUTTAMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 1.1

Lisätiedot

Schulcurriculum Schwedisch

Schulcurriculum Schwedisch Schulcurriculum Schwedisch Klassen 10 bis 12 (Achtung: Lehrplan ist in finnischer Sprache verfasst.) Deutsche Schule Helsinki Malminkatu 14 00100 Helsinki Finnland Stand: 15. November 2014 Toinen kotimainen

Lisätiedot

Mäntsälän kunnan perusopetuksen Cern luokat toimivat Ehnroosin koulussa.

Mäntsälän kunnan perusopetuksen Cern luokat toimivat Ehnroosin koulussa. Mäntsälän kunta/perusopetus: Kuntakohtaisen opetussuunnitelman liite CERN LUOKAN OPETUSSUUNNITELMA Mäntsälän kunnan perusopetuksen Cern luokat toimivat Ehnroosin koulussa. TOIMINNAN KUVAUS Cern-luokan

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

LAAJAVUOREN KOULUN. SAKSANKIELINEN OPETUS CLIL-OPETUS (Content and Language Integrated. Learning=SISÄLLÖN JA KIELEN YHDISTÄVÄ OPETUS Sirpa Rönkä

LAAJAVUOREN KOULUN. SAKSANKIELINEN OPETUS CLIL-OPETUS (Content and Language Integrated. Learning=SISÄLLÖN JA KIELEN YHDISTÄVÄ OPETUS Sirpa Rönkä LAAJAVUOREN KOULUN SAKSANKIELINEN OPETUS CLIL-OPETUS (Content and Language Integrated Learning=SISÄLLÖN JA KIELEN YHDISTÄVÄ OPETUS Sirpa Rönkä EUROOPPALAINEN VIITEKEHYS LÄHTÖKOHTANA Kieli on ajattelun,

Lisätiedot

Kieliohjelma Atalan koulussa

Kieliohjelma Atalan koulussa Kieliohjelma Atalan koulussa Vaihtoehto 1, A1-kieli englanti, B1- kieli ruotsi 6.luokalla 1 lk - 2 lk - 3 lk englanti 2h/vko 4 lk englanti 2h/vko 5 lk englanti 2-3h/vko 6 lk englanti 2-3h/vko, ruotsi 2h/vko

Lisätiedot

Toteutus lähiopetus, parityöskentely, itsenäistä työskentelyä mm. verkossa, kirjalliset kotitehtävät, kirjallinen koe.

Toteutus lähiopetus, parityöskentely, itsenäistä työskentelyä mm. verkossa, kirjalliset kotitehtävät, kirjallinen koe. Kuvaukset 1 (5) Saksa, alkeet 1 ov (VVVK1) osaa suullisen ja kirjallisen kommunikoinnin perusteet. Hän selviytyy helpoissa asiointitilanteissa. Hän saa valmiuksia yleis- ja ammatillisiin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 1 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen,

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

PORIN KUNTAKOHTAISET OPPIAINESISÄLLÖT VUOSI- LUOKITTAIN

PORIN KUNTAKOHTAISET OPPIAINESISÄLLÖT VUOSI- LUOKITTAIN 1 PORIN KUNTAKOHTAISET OPPIAINESISÄLLÖT VUOSI- LUOKITTAIN ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3. VUOSILUOKKA Vuorovaikutustaidot Mielipiteen ilmaisu Asiointi Kysymysten teko Kuuntelu Tekstin ymmärtäminen Kertomuksen

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti:

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: 5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja

Lisätiedot

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI Kurssin nimi: JAPANI 1, Japanin kielen alkeet (JA1, soveltava) Ajankohta: Syyslukukausi: alkaen 11.9 keskiviikkoisin klo 17.00-. Yhteyshenkilö: Opettaja aaro.haavisto@helsinki.fi

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

2 VALMISTAVAN OPETUKSEN TAVOITTEET JA OPETUSJÄRJESTELYT

2 VALMISTAVAN OPETUKSEN TAVOITTEET JA OPETUSJÄRJESTELYT SivLtk 9.12.2015 57 SIILINJÄRVEN ESIOPETUKSEN JA PERUSOPETUKSEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1 OPETUKSEN PERUSTEET Opetushallitus (OPH) on hyväksynyt 18.6.2009 maahanmuuttajille järjestettävän

Lisätiedot

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinnon osa 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp ARVIOINNIN KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta Toteutus Ennen uuden tutkinnon

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PILIPINON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PILIPINON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI PILIPINON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 PILIPINON KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

5.4. Toinen kotimainen kieli, perusopetuksen vuosiluokilla 7 9 alkanut oppimäärä (B1), Ruotsi

5.4. Toinen kotimainen kieli, perusopetuksen vuosiluokilla 7 9 alkanut oppimäärä (B1), Ruotsi 5.4. Toinen kotimainen kieli, perusopetuksen vuosiluokilla 7 9 alkanut oppimäärä (B1), Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin

Lisätiedot

Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015

Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015 Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015 Kielipolku 1.8.2016 alkaen Luokka- aste 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A- kieli englanti tai venäjä Valinnainen A2 kieli englanti,

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA KOPLA 17.8.2006, 57

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA KOPLA 17.8.2006, 57 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA KOPLA 17.8.2006, 57 1 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella

Lisätiedot

Kurssikuvaukset. enorssi-verkkokurssitarjotin 2010-2011. Lakitiedon syventävä kurssi (YH6)

Kurssikuvaukset. enorssi-verkkokurssitarjotin 2010-2011. Lakitiedon syventävä kurssi (YH6) Kurssikuvaukset Lakitiedon syventävä kurssi (YH6) Kurssilla syvennetään ja laajennetaan lukion lakitiedon kurssilla hankittua tietämystä. Tavoitteena on syventää juridista ajattelua ja opetella laatimaan

Lisätiedot

Schulcurriculum Finnisch als Fremdsprache

Schulcurriculum Finnisch als Fremdsprache Schulcurriculum Finnisch als Fremdsprache Klassen 1 bis 9 (Achtung: Lehrplan ist in finnischer Sprache verfasst.) Deutsche Schule Helsinki Malminkatu 14 00100 Helsinki Finnland Stand: 1. November 2014

Lisätiedot

TOP JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

TOP JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET TOP JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET TOP-sarja toteuttaa valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita, ja niiden perustana olevaa oppimiskäsitystä: oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteet. Perusteista käytäntöön

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteet. Perusteista käytäntöön Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteet Perusteista käytäntöön Opetushallitus 12.3.2012 Rauno Laine ja Sirpa Rönkkö Koulutuksen laajuus Laajuus 32 40

Lisätiedot

OPETUKSEN TAVOITTEET Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (Liite) tasot seuraavasti:

OPETUKSEN TAVOITTEET Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (Liite) tasot seuraavasti: 5.5. Vieraat kielet Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ARABIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ARABIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ARABIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen avaintaidot: - Oppiminen ja ongelmanratkaisu - Ammattietiikka - Kestävä kehitys. Harjoitustöiden ja Itsearvioinnin yhteydessä.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot: - Oppiminen ja ongelmanratkaisu - Ammattietiikka - Kestävä kehitys. Harjoitustöiden ja Itsearvioinnin yhteydessä. ELÄMÄNHALLINTA, 2 ov 1. Elämänhallintaan liittyvien kysymysten käsitteleminen ja elämään liittyvistä asioista selviytyminen 2. Elinikäisen oppimisen avaintaidot - Ammattietiikka - Kestävä kehitys Arvioinnin

Lisätiedot

Suomi toisena kielenä. -opetuksen opetussuunnitelma

Suomi toisena kielenä. -opetuksen opetussuunnitelma Suomi toisena kielenä -opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 87 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO Suomi toisena kielenä perusopetuksessa... 3 1. Opetuksen järjestäminen... 3 2. Opetuksen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun ja viestinnän

Lisätiedot

7.3.3 Vieraat kielet. Tietostrategia ja opiskeluympäristö

7.3.3 Vieraat kielet. Tietostrategia ja opiskeluympäristö 84 7.3.3 Vieraat kielet Kielten suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen opiskelu ja sen monipuolinen arvioiminen antavat oppilaalle kielelliset, viestinnälliset ja kulttuurilliset valmiudet, jotka luovat pohjaa

Lisätiedot

Verkkokurssien kuvaukset

Verkkokurssien kuvaukset Verkkokurssien kuvaukset FI1 - Johdatus filosofiseen ajatteluun Kurssin tavoitteena on luoda yleiskatsaus filosofian maailmaan ja filosofiseen ajatteluun. Keskustelut kytketään länsimaisen filosofiseen

Lisätiedot

TAIVALLAHDEN PERUSKOULU. Opetussuunnitelma. Luokka-asteet 1-6 ainekohtainen osuus 1.1.2011

TAIVALLAHDEN PERUSKOULU. Opetussuunnitelma. Luokka-asteet 1-6 ainekohtainen osuus 1.1.2011 TAIVALLAHDEN PERUSKOULU Opetussuunnitelma Luokka-asteet 1-6 ainekohtainen osuus 1.1.2011 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt luokka-asteet 1.-6.... 3 Aihekokonaisuudet ja opetuksen eheyttäminen... 3 Opetuksen

Lisätiedot

Kieltenopetus TuKi:ssa

Kieltenopetus TuKi:ssa Kieltenopetus TuKi:ssa K E U D A T U U S U L A, H Y V I N V O I N T I A L A T K A I J A KOÇ AK, 2 0 1 1-12 AMIS tai LUKIO tai molemmat Miksi sinä valitsit ammattiopiston? Onko ammattiopistossa pätevää

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN JA KULTTUURIN ILTA- JA YRITYSKOULUTUKSET Svinhufvudinkatu 13, Lahti Opintie 2, Heinola

SUOMEN KIELEN JA KULTTUURIN ILTA- JA YRITYSKOULUTUKSET Svinhufvudinkatu 13, Lahti Opintie 2, Heinola SUOMEN KIELEN JA KULTTUURIN ILTA- JA YRITYSKOULUTUKSET Svinhufvudinkatu 13, Lahti Opintie 2, Heinola Suomen kielen ja kulttuurin perusopinnot 1B (A1.3) LUOKKA 2026 31.8.2010-24.5.2011, 175 t, lähtötaso

Lisätiedot

KYNSIEN SYÖMISTÄ VAI KIELEN VIERAAN KIELEN PURESKELUA? OPETUSMENETELMISTÄ APUA S2- OPETTAMISEEN. KT Tuija Niemi Turun normaalikoulu tuija.niemi@utu.

KYNSIEN SYÖMISTÄ VAI KIELEN VIERAAN KIELEN PURESKELUA? OPETUSMENETELMISTÄ APUA S2- OPETTAMISEEN. KT Tuija Niemi Turun normaalikoulu tuija.niemi@utu. KYNSIEN SYÖMISTÄ VAI KIELEN PURESKELUA? VIERAAN KIELEN OPETUSMENETELMISTÄ APUA S2- OPETTAMISEEN KT Tuija Niemi Turun normaalikoulu tuija.niemi@utu.fi KIELITAITOMALLEJA kämmenmalli: kielitaidon osa-alueet

Lisätiedot

7.3.3 Vieraat kielet. Tietostrategia ja opiskeluympäristö

7.3.3 Vieraat kielet. Tietostrategia ja opiskeluympäristö 7.3.3 Vieraat kielet Tietostrategia ja opiskeluympäristö Vieraiden kielten opetuksen tavoitteena on monipuolisten viestintätaitojen oppiminen sekä valmius kohdata erilaisia ihmisiä ja kulttuureja. Tähän

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BULGARIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BULGARIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BULGARIAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 16.6.2005 Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MANDARIINIKIINAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan

Lisätiedot

eleisiin. fraaseja. * Kyky ymmärtää entuudestaan tuntematon sana edes hyvin mutta kirjoittaa oikein muutamia sanoja käännöstä.

eleisiin. fraaseja. * Kyky ymmärtää entuudestaan tuntematon sana edes hyvin mutta kirjoittaa oikein muutamia sanoja käännöstä. LIITE 2 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin

Lisätiedot

Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen arviointi. Cynde Sadler

Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen arviointi. Cynde Sadler Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen arviointi Cynde Sadler Maahanmuuttajien äidinkielen arvioinnin lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksen suunnitelmat on laadittu seuraaviin kieliin: arabia,

Lisätiedot

Verkkokurssien kuvaukset

Verkkokurssien kuvaukset Verkkokurssien kuvaukset FI1 - Johdatus filosofiseen ajatteluun Kurssin tavoitteena on luoda yleiskatsaus filosofian maailmaan ja filosofiseen ajatteluun. Keskustelut kytketään länsimaisen filosofiseen

Lisätiedot

PAANAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

PAANAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA PAANAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1. OPETUSSUUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen.... 1 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT.. 1 2.1 Arvot Paanan koulussa. 1 2.2 Paanan koulun toiminta-ajatus. 1

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ITALIAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ITALIAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ITALIAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 1 Italian kielen opetuksen suunnitelma Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja

Lisätiedot

Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin.

Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin. 1 1. - 2. LUOKKIEN OPPILAAN ARVIOINNIN PERUSTEET 1. Oppilaan arvioinnin yleiset periaatteet Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin. Oppilaan

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 ENGLANNIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot