Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -SAKSA VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2. Tavoitteet

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -SAKSA VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2. Tavoitteet"

Transkriptio

1 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -SAKSA VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään tavallisimpia sanoja ja fraaseja vastaamaan itseään ja lähiympäristöään koskeviin kysymyksiin esittämään yksinkertaisia kysymyksiä kirjoittamaan sanoja ja fraaseja kertomaan lyhyesti omasta elämästään ja lähiympäristöstään käyttämään kohteliasta kieltä tutustuu alustavasti saksankieliseen kulttuuriin Oppilas opettelee huolehtimaan kouluvälineistään ja kotitehtävistään kuuntelemaan ja noudattamaan opettajan antamia ohjeita suullista pari- ja/tai ryhmätyöskentelyä käyttämään oppikirjoja myös itsenäisesti itsearviointia Sisällöt Tilanteet ja aihepiirit oman ja saksankielisen kielialueen näkökulmasta esittäytyminen ja tervehtiminen iän kertominen ja kysyminen värejä numeroita eläimiä harrastuksia perhesanoja asumiseen liittyviä sanoja ruokia ja juomia Rakenteet perustietoa artikkeleista persoonapronominit verbitaivutus preesensissä sein ja haben verbit

2 kysymyssanoja ja yksinkertaisia kysymyksiä kieltosanat Viestintästrategiat Oppilas tutustuu kielelle ominaiseen ääntämiseen ja intonaatioon oppii perusvalmiuksia helppoon suulliseen viestintään Arviointi Kuvaus oppilaan välttävästä osaamisesta (arvosana 5) oppilas ymmärtää 3. luokan keskeistä sanastoa toiston, osoittamisen ja kääntämisen avulla oppilas osaa 3. luokan keskeistä sanastoa ja yrittää vastata itseään koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyesti puhekumppanin ja eleiden avulla, ääntäminen on heikkoa. oppilas ymmärtää tekstistä yllä mainittuja yksittäisiä sanoja ja joitakin lyhyitä tuttuja fraaseja oppilas osaa kirjoittaa rajallisesti yllä mainittua sanastoa ja joitakin lyhyitä tuttuja fraaseja : oppilas tuntee joitakin ikäkauteen liittyviä oman ja saksankielisen kulttuurin kaikkein keskeisimpiä sisältöjä : oppilas osallistuu välttävästi tuntityöskentelyyn, tekee kotitehtävänsä puutteellisesti ja huolehtii vain satunnaisesti kouluvälineistä, tarvitsee apua oppikirjojen käytössä Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta (arvosana 8) oppilas ymmärtää 3. luokan keskeistä sanastoa, lyhyitä tuttuja lauseita ja kysymyksiä tarviten apua ja tilannevihjeitä oppilas osaa yllä mainitun sanaston ja joitakin vakioilmaisuja, pystyy vastaamaan itseään koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyesti puhekumppanin ja eleiden avulla, ääntäminen on vielä heikkoa oppilas ymmärtää tekstistä yllä mainitun sanaston ja lyhyitä tuttuja fraaseja oppilas osaa kirjoittaa yllä mainittua sanastoa ja joitakin lyhyitä tuttuja fraaseja.

3 oppilas tuntee ikäkauteen liittyviä oman ja saksankielisen kulttuurin kaikkein keskeisimpiä sisältöjä. oppilas osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja tekee kotitehtävänsä sekä huolehtii kouluvälineistään oppilas opettelee käyttämään oppikirjoja itsenäisesti A SAKSA VUOSILUOKKA: 4 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet syvällisemmin 3. luokan taitoja kysymään ja vastaamaan henkilökohtaisissa asioissa lyhyesti ymmärtämään lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä kirjoittamaan lauseita itsestään ja lähipiiristään Oppilas oppii syvällisemmin 3. luokan taitoja oppii havainnoimaan omaa ja saksankielistä kulttuuria ja huomaamaan kulttuurien välisiä eroja sekä tutustuu tärkeimpiin saksankielisten maiden juhliin Oppilas huolehtii kouluvälineistään ja kotitehtävistään osaa käyttää oppikirjojaan ja niiden sanastoja harjoittelee tekstin ja kuullun ymmärtämistä harjoittelee itsearviointia Sisällöt Tilanteet ja aihepiirit oman ja saksankielisen kielialueen näkökulmasta 3. luokan sanavaraston ja tilanteiden syventäminen kellonajat, viikonpäivät, kuukaudet koulusanoja kehonosia ja vaatesanoja säästä keskusteleminen ostostilanteita

4 Rakenteet 3. luokan rakenteiden syventäminen muutosverbejä modaaliverbejä prepositioita possessiivipronomineja Viestintästrategiat syvennetään 3. luokan taitoja Arviointi Kuvaus oppilaan välttävästä osaamisesta (arvosana 5) oppilas ymmärtää 4. luokan keskeistä sanastoa toiston, osoittamisen ja kääntämisen avulla Puhuminen oppilas pystyy vastamaan itseään koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyesti puhekumppanin ja eleiden avulla, ääntäminen on vielä heikkoa oppilas ymmärtää tekstistä yllä mainittuja yksittäisiä sanoja ja joitakin lyhyitä tuttuja fraaseja oppilas osaa kirjoittaa rajallisesti yllä mainittua sanastoa ja joitakin lyhyitä tuttuja fraaseja. oppilas tuntee joitakin ikäkauteen liittyviä oman ja saksankielisen kulttuurin kaikkein keskeisimpiä sisältöjä oppilas osallistuu välttävästi tuntityöskentelyyn, tekee kotitehtävänsä puutteellisesti sekä ei huolehdi kouluvälineistään, tarvitsee apua oppikirjojen käytössä Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta (arvosana 8) oppilas ymmärtää 4. luokan keskeisen sanaston, lyhyitä tuttuja lauseita ja kysymyksiä tarviten paljon apua ja tilannevihjeitä oppilas osaa yllä mainittua sanastoa ja joitakin vakioilmaisuja, pystyy vastamaan itseään koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin sekä esittämään itse kysymyksiä lyhyesti puhekumppanin ja eleiden avulla, ääntäminen on vielä puutteellista oppilas ymmärtää tekstistä yllä mainitun sanaston ja lyhyitä tuttuja fraaseja

5 oppilas osaa kirjoittaa yllä mainittua sanastoa, joitakin lyhyitä tuttuja fraaseja ja merkitä muistiin henkilökohtaisia perustietojaan oppilas tuntee joitakin ikäkauteen liittyviä oman ja saksankielisen kulttuurin kaikkein keskeisimpiä sisältöjä, yhtäläisyyksiä ja eroja. oppilas osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja tekee kotitehtävänsä sekä huolehtii hyvin kouluvälineistään. oppilas osaa käyttää oppikirjojaan lähes itsenäisesti A SAKSA VUOSILUOKKA: 5 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet syventämään luokkien 3 ja 4 taitoja ymmärtämään yksinkertaisia keskusteluja ja osallistumaan niihin joiltakin osin käyttämään kohdekieltä arkipäivän tilanteissa kirjoittamaan lyhyitä viestejä ymmärtämään monipuolisempia tekstejä tukeutumalla apuvälineisiin syventämään luokkien 3 ja 4 taitoja vertaamaan oman maan ja saksankielisten maiden kulttuurien keskeisiä eroja syventämään luokkien 3 ja 4 taitoja käyttämään alustavasti sanakirjaa ja muita tiedonhankintavälineitä asettamaan omia tavoitteita kielenoppimiselle ja arvioimaan taitojaan suhteessa tavoitteisiin Sisällöt Tilanteet ja aihepiirit oman ja saksankielisen kielialueen näkökulmasta 3. ja 4. luokan sanavaraston ja tilanteiden syventäminen ravintolassa asioiminen tien kysyminen ja neuvominen maita ja kieliä

6 matkasanastoa Rakenteet 3. ja 4. luokan rakenteiden syventäminen perustietoa akkusatiivista ja datiivista perfekti alustavasti man -rakenne komparatiivi Viestintästrategiat Oppilas syventää 3. ja 4. luokan taitoja harjoittelee itsenäisempää kielenkäyttöä ja vuorovaikutustaitoja suunnittelee omia suullisia ja kirjallisia viestejä Arviointi Kuvaus oppilaan välttävästä osaamisesta (arvosana 5) oppilas ymmärtää 5. luokan keskeistä sanastoa selvien tilannevihjeiden avulla oppilas osaa yllä mainittua sanastoa, pystyy vastamaan itseään koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyesti puhekumppanin ja eleiden avulla, ääntäminen on vielä heikkoa oppilas ymmärtää lyhyistä yksinkertaisista teksteistä tuttuja sanoja ja lyhyitä fraaseja oppilas osaa kirjoittaa yllä mainittua sanastoa ja joitakin lyhyitä tuttuja fraaseja oppilas tuntee oman ja saksankielisen kulttuurin kaikkein keskeisimpiä sisältöjä ja yhtäläisyyksiä oppilas osallistuu välttävästi tuntityöskentelyyn, tekee kotitehtävänsä puutteellisesti sekä ei huolehdi kouluvälineistään oppilas tarvitsee apua tavoitteiden asettamisessa omalle kielenoppimiselleen Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta (arvosana 8) oppilas ymmärtää 5. luokan keskeiseen sanastoon liittyviä sisältöjä tilannevihjeiden avulla

7 oppilas osaa yllä mainittua sanastoa ja joitakin vakioilmaisuja, pystyy vastamaan itseään koskeviin kysymyksiin lyhyesti sekä esittämään kysymyksiä puhekumppanin avulla, ääntäminen on vielä puutteellista oppilas osaa lukea lyhyitä yksinkertaisia tekstejä tutuista aiheista oppilas osaa käyttää yllä mainittua sanastoa ja joitakin tuttuja fraaseja lyhyissä viesteissä oppilas tuntee ja pystyy vertailemaan oman ja saksankielisen kulttuurin kaikkein keskeisimpiä sisältöjä, yhtäläisyyksiä ja eroja. oppilas osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja tekee kotitehtävänsä sekä huolehtii hyvin kouluvälineistään. oppilas käyttää itsenäisesti oppikirjoja ja auttavasti sanakirjoja oppilas pystyy asettamaan omia tavoitteita kielenoppimiselle A SAKSA VUOSILUOKKA: 6 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet syventämään luokkien 3, 4 ja 5 taitoja seuraamaan omaan kokemuspiiriinsä liittyviä selkeitä keskusteluja ymmärtämään pääajatuksia tekstistä, joka sisältää vieraita sanoja kirjoittamaan yksinkertaisia viestejä ja tekstejä omasta itsestä ja lähipiiristä Oppilas tutustuu saksankielisen alueen maantietoon ja kulttuuriin oppii viestimään arkitilanteissa kohdekulttuurissa hyväksyttävällä tavalla oppii suhtautumaan myönteisesti kulttuurieroihin syventämään luokkien 3, 4 ja 5 taitoja käyttämään oppikirjaa, sanakirjaa ja muita tiedonhankintavälineitä arvioimaan työskentelyään ja oppimistaan suhteessa annettuihin tavoitteisiin Sisällöt Tilanteet ja aihepiirit oman ja saksankielisen kielialueen näkökulmasta

8 3., 4. ja 5. luokan sanavaraston ja tilanteiden syventäminen oman mielipiteen ja tunteen ilmaiseminen luontosanoja puhelinfraaseja Rakenteet 3., 4. ja 5. luokan rakenteiden syventäminen persoonapronominien akkusatiivi- ja datiivimuodot perustietoa sein -apuverbillä muodostettavasta perfektistä imperatiivi Viestintästrategiat syvennetään 5. luokan taitoja etsii tekstistä ja puheesta rajattua tietoa Arviointi Kuvaus oppilaan välttävästä osaamisesta ( arvosana 5) oppilas ymmärtää henkilökohtaisia kysymyksiä ja ohjeita rutiininomaisissa keskusteluissa tilannevihjeiden avulla oppilas pystyy vastamaan itseään koskeviin kysymyksiin lyhyesti puhekumppanin avulla, osaa hyvin suppean perussanaston ja joitakin opeteltuja vakioilmaisuja ääntäminen on vielä puutteellista oppilas osaa lukea lyhyitä yksinkertaisia tekstejä tutuista aiheista oppilas osaa kirjoittaa joitakin tuttuja fraaseja melko virheettömästi ja merkitä muistiin henkilökohtaisia perustietojaan oppilas tuntee oman ja saksankielisen kulttuurin kaikkein keskeisimpiä sisältöjä, yhtäläisyyksiä ja eroja. oppilas ei juurikaan osallistu tuntityöskentelyyn ja tekee kotitehtävänsä sekä huolehtii kouluvälineistään puutteelliseesti tarvitsee apua oppikirjojen ja sanakirjojen käytössä omien tavoitteiden asettaminen ja taitojen arvioiminen onnistuu auttavasti

9 Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 6. luokan päättyessä Pakollisen A -saksan osaamisen taso 6. luokalla (arvosana 8) kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liite) mukaan: Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Tekstin ymmärtäminen Kirjoittaminen A1.3 Toimiva alkeiskielitaito A1.2 Kehittyvä alkeiskielitaito A1.3 Toimiva alkeiskielitaito A1.2 Kehittyvä alkeiskielitaito Oppilas tuntee oman ja kohdekielen kulttuurin keskeisimpiä sisältöjä, yhtäläisyyksiä ja eroja pystyy vuorovaikutukseen kohdekielen puhujien kanssa yksinkertaisissa arkipäivän tilanteissa Oppilas käyttää luontevasti joitakin kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja kuten pari- ja pienryhmäkeskustelua sekä oppi- ja sanakirjaa ymmärtää sinnikkään harjoittelun merkityksen ja on tottunut arvioimaan omaa työskentelyään VUOSILUOKKA: 7 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet syventämään luokkien 3-6 taitoja ymmärtämään yksinkertaisia viestejä ja yksinkertaisten itseään koskevien keskustelujen ydinsisällön selviytymään puhekumppanin avulla yksinkertaisista keskusteluista ja asiointitilanteista kertomaan itseensä ja lähipiiriinsä liittyvistä arkipäivän asioista suullisesti ja kirjallisesti syventämään luokkien 3 6 luokkien taitoja tuntemaan ja vertailemaan omaa ja saksalaisen kielialueen kulttuuria tuntemaan saksankielisten maiden, lähinnä Saksan, maantietoa syventämään luokkien 3 6 taitoja

10 tekemään työtä kielen oppimiseksi yritteliäästi, vastuullisesti ja sitkeästi tiedostamaan erilaisia oppimistyylejä pyrkien löytämään itselleen parhaimman tavan oppia hyödyntämään muita osaamiaan kieliä, äidinkieli mukaan lukien, saksan kielen opiskelussa arvioimaan omaa opiskeluaan, asennettaan, työskentelyään ja kielitaitonsa eri osaalueita Keskeiset sisällöt Tilanteet ja aihepiirit oman ja saksankielisen kielialueen näkökulmasta nuoren lähipiiri vapaa-aika ja harrastukset asuminen TV, Internet ruokailu Rakenteet : 3 6 luokkien rakenteiden syventäminen lauseoppi: subjekti, predikaatti, objekti pää- ja sivulauseiden sanajärjestys modaaliverbit preesens, perfekti substantiivien nominatiivi, akkusatiivi ja datiivi adjektiivien vertailua muita sisältöjen ja viestintätilanteiden edellyttämiä rakenteita tarpeen mukaan Viestintästrategiat syventämään luokkien 3 6 taitoja omien viestien suunnittelua ja oman kielenkäytön tarkkailua kielellisen ja tilannevihjeisiin perustuvan päättelykyvyn merkityksen ymmärtämistä ja sen jatkuvaa tietoista kehittämistä ja käyttämistä kielellisen viestin selvittämiseksi ja eteenpäin viemiseksi Arviointi Kuvaus oppilaan välttävästä osaamisesta (arvosana 5) Oppilas pyrkii oppiaineen tavoitteiden saavuttamiseen, vaikka pystyyksin osoittamaan vain jossakin määrin hyvän osaamisen kriteerien edellyttämää osaamista. oppilas ymmärtää puhekumppanin avulla lyhyitä tuttuihin aihepiireihin liittyviä kysymyksiä ja lauseita oppilas osaa vastata yksinkertaisiin henkilökohtaisiin kysymyksiin oppilas osaa joitakin opeteltuja vakioilmaisuja

11 oppilas tukeutuu puheessa usein äidinkieleen ja eleisiin oppilas ymmärtää sanastojen ja sanakirjan avulla pääkohtia lyhyistä yksinkertaisista teksteistä oppilas osaa joukon erillisiä sanoja ja ilmaisuja oppilas osaa kirjoittaa irrallisia lyhyitä lauseita tutusta käsitellystä aihepiiristä apuvälineitä hyväksi käyttäen oppilas tuntee joitakin oman ja saksankielisen kulttuurin yhtäläisyyksiä ja eroja oppilas osaa käyttää muutamia arkielämän tapakulttuuriin liittyvä ilmaisuja oppilas tuntee jonkin verran saksankielisen alueen maantietoa : Oppilas osallistuu tuntityöskentelyyn ja tekee kotitehtävät kykyjensä mukaan oppilas käyttää ohjatusti erilaisia tiedonhankintatapoja Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta (arvosana 8) oppilas ymmärtää selkeää ja normaalia hitaampaa puhetta tai keskustelua, joka koskee oppilasta itseään tai hänen lähipiiriään oppilas osaa kertoa itsestään ja lähipiiristään lyhyesti; viesti välittyy virheistä ja puutteellisuuksista huolimatta oppilas ymmärtää yksinkertaisia, kaikkein tavanomaisinta sanastoa sisältäviä tekstejä, esim. yksinkertaisia viestejä ja ohjeita oppilas osaa kirjoittaa yksinkertaisia viestejä ja omaan elämään tai käsiteltyihin aiheisiin liittyviä lauseita; oikeakielisyyden puutteista huolimatta viesti välittyy oppilas tuntee oman ja saksankielisen kulttuurin erojen pääpiirteitä oppilas pyrkii käyttämän luontevasti saksankieliseen tapakulttuuriin liittyviä ilmaisuja oppilas tuntee saksankielisten maiden, varsinkin Saksan, maantieteellisiä kohteita oppilas osallistuu lähes aina aktiivisesti tuntityöskentelyyn oppilas ottaa vastuuta omasta opiskelustaan oppilas pystyy pari- ja ryhmätyöskentelyyn oppilas pyrkii hyödyntämään muissa kielissä oppimaansa saksan opiskelussa oppilas arvioi itseään kielen oppijana A SAKSA

12 VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 3 Tavoitteet syventämään luokkien 3 7 taitoja ymmärtämään ydinsisällön normaalitempoisesta puheesta koskien oppilaan lähipiiriä, sekä pääajatuksen ja joitakin yksityiskohtia yleiskielisestä tekstistä selviytymään yksinkertaisista keskusteluista ja asiointitilanteista kertomaan tutuista, arkisiin kokemuksiin liittyvistä tilanteista suullisesti ja kirjallisesti syventämään luokkien 3 7 taitoja ymmärtämään ja arvostamaan eri kielialueiden kulttuuria joitakin tietoja saksalaisen kielialueen historiasta syventämään luokkien 3 7 taitoja arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin ja tarvittaessa muuttamaan työskentelytapojaan monipuolisia työskentely- ja tiedonhankintataitoja Keskeiset sisällöt Tilanteet ja aihepiirit oman ja saksankielisen kielialueen näkökulmasta matkustaminen terveys ja hyvinvointi suvaitsevaisuus, ihmissuhteet ympäristötietoisuus kestävä kehitys julkisia palveluita Rakenteet 3 7 luokkien rakenteiden syventäminen imperfekti ja pluskvamperfekti futuuri epäsuora kysymyslause konditionaali ja konjunktiivin imperfekti genetiivi adjektiivin taivutusta infinitiivirakenteet muita sisältöjen ja viestintätilanteiden edellyttämiä rakenteita tarpeen mukaan

13 Viestintästrategiat syventämään luokkien 3 7 taitoja kompensoimaan puuttuvaa kielitaitoaan likimääräisellä ilmaisulla pyytämään toistoa ymmärtääkseen puhekumppaniaan hyödyntämään saamaansa palautetta Arviointi Kuvaus oppilaan välttävästä osaamisesta (arvosana 5) Oppilas pyrkii oppiaineen tavoitteiden saavuttamiseen, vaikka pystyykin osoittamaan vain jossain määrin hyvän osaamisen kriteerien edellyttämää osaamista. oppilas ymmärtää puhekumppanin avulla kysymyksiä ja lauseita, jotka liittyvät käsiteltyihin aihepiireihin oppilas osaa vastata yksinkertaisiin kysymyksiin, jotka koskevat tuttuja aiheita oppilas ymmärtää pääajatukset lyhyistä yksinkertaisista teksteistä, jotka liittyvät oppilaan elämän lähipiiriin oppilas osaa kirjoittajaa apuvälineitä hyväksi käyttäen lyhyitä lauseita käsitellyistä aihepiireistä ja arkielämän tapahtumista oppilas tuntee keskeisimpiä oman ja saksankielisen kulttuurin yhtäläisyyksiä ja eroja oppilas osallistuu tuntityöskentelyyn ja tekee kotitehtävänsä kykyjensä mukaan oppilas käyttää ohjatusti eri tiedonhankintavälineitä Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta (arvosana 8) oppilas ymmärtää pääkohtia yksinkertaisesta puheesta ja pystyy seuraamaan omaan elinpiiriinsä liittyviä keskusteluja oppilas havaitsee aihepiirin vaihdokset yleiskielisessä puheessa, esim. uutisissa oppilas osaa kertoa itsestään ja lähipiiristään lyhyesti oppilas selviää kaikkein yksinkertaisimmista vuoropuheluista ja palvelutilanteista, joskin osittain puhekumppanin avulla oppilas ymmärtää lyhyen tekstin pääajatukset ja joitakin yksityiskohtia oppilas pystyy yksinkertaiseen päättelyyn kontekstin avulla

14 oppilas osaa kirjoittaa hyvin yksinkertaisia viestejä ja luettelonomaisia kuvauksia tutuista aiheista oppilas osaa toimia tavallisimmissa arkitilanteissa saksankielisen kulttuurin mukaisesti oppilas tuntee jonkin verran saksankielisen alueen maantieteen lisäksi sen historiaa oppilas ottaa vastuuta omasta oppimisestaan oppilas asettaa itselleen tavoitteita ja arvioi omaa opiskeluaan melko realistisesti oppilas tunnistaa omaa oppimistyyliään oppilas pyrkii monipuolisiin tiedonhankintatapoihin A-SAKSA VUOSILUOKKA: 9 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 3 Tavoitteet syventämään luokkien 3 8 taitoja ymmärtämään kouluikäisen nuoren elämään liittyvää, sekä yleis- tai asiatietoa sisältävää selkeää yleiskielistä puhetta ja tekstiä kirjoittamaan suppeita viestejä ja luettelomaisia kuvauksia hyvin tutuista aiheista syventämään luokkien 3 8 taitoja kertomaan saksaksi omasta kotimaastaan ja kulttuuristaan tuntemaan saksankielisten maiden, erityisesti Itävallan ja Sveitsin maantiedettä sekä ko. alueen nykyaikaan ja historiaan liittyviä tapahtumia ja henkilöitä tiedostamaan arvojen kulttuurisidonnaisuuden arvostamaan kulttuurien monimuotoisuutta ja kielitaitoa maailmankuvan rikastuttajana syventämään luokkien 3 8 taitoja hankkimaan tietoa myös itsenäisesti eri tietolähteistä tekemään pienimuotoisia projektitöitä itsenäisesti tai ryhmässä ottamaan lisääntyvästi vastuuta omasta työskentelystään ja oppimisestaan ja ymmärtämään oman opiskelun sisällä tehtyjen valintojen merkityksen tulevaisuudelle

15 Sisällöt Tilanteet ja aihepiirit oman ja saksankielisen kielialueen näkökulmasta opiskelu ja ammatinvalinta työ- ja elinkeinoelämä tiedotusvälineet meillä ja muualla; omia ja muiden kokemuksia ennen, nyt ja tulevaisuudessa; maailmankuvan muuttuminen Rakenteet 3 8 luokkien rakenteiden syventäminen sukusääntöjä relatiivilauseet konjunktiivin pluskvamperfekti kaksoisinfinitiivi passiivi rektioverbejä muita sisältöjen ja viestintätilanteiden edellyttämiä rakenteita tarpeen mukaan Viestintästrategiat syventämään luokkien 3 8 taitoja suulliselle vuorovaikutukselle ominaisten ilmausten, kuten puheenvuoron aloitukseen ja lopetukseen sekä puheenvuoron ottamiseen ja ylläpitämiseen ja palautteen antamiseen liittyvien ilmausten käyttöä kirjallisten viestien tuottamista Arviointi Kuvaus oppilaan välttävästä osaamisesta (arvosana 5) Oppilas pyrkii oppiaineen tavoitteiden saavuttamiseen, vaikka pystyykin osoittamaan vain jossakin määrin hyvän osaamisen kriteerien edellyttämää osaamista. oppilas tunnistaa yleiskielisen puheen aiheen ymmärtämällä yksittäisiä sanoja ja joitakin lauseita oppilas osaa vastata kysymyksiin, jotka koskevat hänelle itselleen tärkeitä aiheita oppilas osaa esittää puhekumppanilleen joitakin vastakysymyksiä oppilas tunnistaa helpon asiatekstin aihepiirin oppilas ymmärtää tuttuja asioita käsittelevistä teksteistä muutaman lauseen oppilas osaa kirjoittaa apuvälineitä hyväksi käyttäen lyhyitä lauseita käsitellyistä aihepiireistä ja arkielämän tapahtumista oppilas tuntee oman ja saksankielisen kulttuurin yleisimpiä eroja ja yhtäläisyyksiä. oppilas osaa käyttää muutamia arkielämän tapakulttuuriin liittyviä ilmaisuja

16 oppilas osaa yhdistää joitakin maantietoon, historiaan tai nykyhetken tapahtumiin liittyviä asioita kyseiseen saksalaiseen kulttuurialueeseen oppilas osallistuu tuntityöskentelyyn ja tekee kotitehtävänsä kykyjensä mukaan oppilas osaa arvioida omaa opiskeluaan Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 Pakollisen A -saksan osaamisen taso 9. luokalla (arvosana 8) kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liite) mukaan: Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Tekstin ymmärtäminen Kirjoittaminen A2.2 Kehittyvä peruskielitaito A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe A2.2 Kehittyvä peruskielitaito A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe oppilas tuntee saksankielisen kielialueen elämänmuotoa ja historiaa oppilas käyttää lähes säännöllisesti saksan kielen opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja oppilas on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoittelun merkityksen

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria 9.2.2. Toinen kotimainen kieli: ruotsi B1 Ruotsin kielen opetuksessa oppilas saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ruotsinkielisten kanssa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista oppilasta

Lisätiedot

Kiina A KIINA VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTIA: 2 TAVOITTEET

Kiina A KIINA VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTIA: 2 TAVOITTEET 7.5.1.3 Kiina A KIINA VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTIA: 2 TAVOITTEET ymmärtää yksinkertaisia tilannesidonnaisia ilmaisuja ja pystyy itse tuottamaan joitakin lyhyitä ilmaisuja ja lauseita. Hän harjaantuu

Lisätiedot

9.6. Saksa A-kielenä. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Vuosiluokat 7-9. 7. lk (AK1, AK2, AK3, AK4, AK5, AK6) 2 tuntia TAVOITTEET

9.6. Saksa A-kielenä. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Vuosiluokat 7-9. 7. lk (AK1, AK2, AK3, AK4, AK5, AK6) 2 tuntia TAVOITTEET 9.6. Saksa A-kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -ENGLANTI VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -ENGLANTI VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -ENGLANTI VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 TAVOITTEET oppii ymmärtämään tavallisimpia sanoja ja fraaseja sekä yksinkertaisia tekstejä vastaamaan itseään ja lähiympäristöään

Lisätiedot

9.2. Ruotsi B1 kielenä

9.2. Ruotsi B1 kielenä 9.2. Ruotsi B1 kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 =

Lisätiedot

Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9

Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9 Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9 Opetuksen tehtävänä on, että oppilaan kielitaito harjaantuu ja laajenee sosiaalisiin tilanteisiin sekä harrastuksien, palveluiden ja julkisen elämän alueelle. Kirjoitetun

Lisätiedot

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu / yläkoulu. Englanti. KURSSIT 1 ja 2. Kurssit 1-8 suoritetaan mahdollisuuksien mukaan numerojärjestyksessä

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu / yläkoulu. Englanti. KURSSIT 1 ja 2. Kurssit 1-8 suoritetaan mahdollisuuksien mukaan numerojärjestyksessä Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu / yläkoulu Englanti Kurssit 1-8 suoritetaan mahdollisuuksien mukaan numerojärjestyksessä KURSSIT 1 ja 2 TAVOITTEET ymmärtämään selkeää yleiskielistä puhetta ja tekstiä,

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

- oppii kirjoittamaan yksittäisiä sanoja ja lauseita pinyin-kirjoituksella - oppii kirjoittamaan joitakin kirjoitusmerkkejä

- oppii kirjoittamaan yksittäisiä sanoja ja lauseita pinyin-kirjoituksella - oppii kirjoittamaan joitakin kirjoitusmerkkejä VALINNAINEN KIELI (B2): KIINA B2-kiina Vuosiluokka: 8 Vuosiviikkotuntia: 2 TAVOITTEET Kielitaito Kuullun ymmärtäminen - oppii ymmärtämään helposti ennakoitavia arkielämään liittyviä tervehdyksiä, kysymyksiä,

Lisätiedot

7.3.2. SAKSA VALINNAISAINE (A2)

7.3.2. SAKSA VALINNAISAINE (A2) 7.3.2. SAKSA VALINNAISAINE (A2) 272 LUOKKA 5 Aihepiirit ja sanasto perhe ja sukulaiset koti, asuminen koulu, koulutavaroita kehon osat värit, adjektiiveja numerot 0-100 harrastuksia ruoka aikasanoja kysymyssanoja

Lisätiedot

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 283 Ranskan kielen opetus tutustuttaa oppilaan ranskan kieleen ja ranskankieliseen kulttuuriin. Opetus painottuu jokapäiväisen elämän yksinkertaisiin kielenkäyttötilanteisiin

Lisätiedot

7.5 Vieraat kielet A-KIELI

7.5 Vieraat kielet A-KIELI 123 7.5 Vieraan kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa hänet ymmärtämään

Lisätiedot

15 SAKSA A-KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLA 7 9

15 SAKSA A-KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLA 7 9 1 Liite 1. Ylä-Malmin peruskoulun opetussuunnitelman täydennys 15 SAKSA A-KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLA 7 9 Päätösehdotus: Päätös: Hyväksytään saksa A-kielenä opetussuunnitelma vuosiluokille

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA. Tavoitteet

KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA. Tavoitteet KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA Tavoitteet MODUULI 1 (A1.3+) Tavoitteena on, että oppija saavuttaa vahvan taitotason A1.3 kaikilla kielen osaalueilla ja joillakin mahdollisesti tason A2.1: A1.3: Ymmärtää joitakin

Lisätiedot

Venäjä (A2-kieli) Tavoiteet

Venäjä (A2-kieli) Tavoiteet Venäjä (A2kieli) VUOSILUOKAT 56 Venäjän kielen opiskelun alkuvaiheessa suullinen viestintä on oppitunneilla tärkeintä. Opiskelun edetessä lisätään kirllista harjoittelua uuden kirjoitusjärjestelmän sisäistämiseksi.

Lisätiedot

A 1 kieli englanti. Aihekokonaisuudet sisältyvät luontevasti kieltenopetukseen. Ne tulevat käsitellyiksi sisällöissä ja työtavoissa.

A 1 kieli englanti. Aihekokonaisuudet sisältyvät luontevasti kieltenopetukseen. Ne tulevat käsitellyiksi sisällöissä ja työtavoissa. A 1 kieli englanti Englannin kielen opetus antaa oppilaalle valmiuksia selviytyä kansainvälistyvässä maailmassa ja hyödyntää teknistyvän maailman mahdollisuuksia. Kielitaidon osa-alueet ovat puhuminen,

Lisätiedot

7.3.4. VENÄJÄ VALINNAISAINE

7.3.4. VENÄJÄ VALINNAISAINE 7.3.4. VENÄJÄ VALINNAISAINE 289 YLEINEN TEHTÄVÄ Venäjän kielen opetus tukee koulun yleistä kasvatustehtävää. Venäjän kielen opiskelussa painotetaan suullisen kielitaidon ja viestintävalmiuksien kehittämistä

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa 5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa Itsenäinen suoritus Kurssia SAB9 ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssien suoritusjärjestys Numerojärjestys Syventävät kurssit 1. Vapaa-aika

Lisätiedot

A-KIELET ENGLANTI JA SAKSA

A-KIELET ENGLANTI JA SAKSA A-KIELET ENGLANTI JA SAKSA A1 Vieraan kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa

Lisätiedot

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI 2013 2014 TOINEN KOTIMAINEN KIELI B-KIELI Ruotsi B-kielenä Tavoitteet Kieli Oppilas osaa kommunikoida ruotsiksi tavallisissa

Lisätiedot

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: Ranska A-kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Oppilas pystyy nimeämään englannin kielen lisäksi myös muita vieraita kieliä niitä kohdatessaan.

Oppilas pystyy nimeämään englannin kielen lisäksi myös muita vieraita kieliä niitä kohdatessaan. Englanninkielisen aineiston löytäminen Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen Kielellinen päättely Kielellisen ympäristön hahmottaminen Arvioinnin kohde Englannin kielen arviointikriteerit

Lisätiedot

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Saksa B3 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja

Lisätiedot

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: Englanti A - kieli Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Finnish ONL attainment descriptors

Finnish ONL attainment descriptors Schola Europaea Office of the Secretary-General Pedagogical Development Unit Ref.: 2016-09-D-19-fi-3 Orig.: EN Finnish ONL attainment descriptors APPROVED BY THE JOINT TEACHING COMMITTEE AT ITS MEETING

Lisätiedot

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan:

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan: Luokat 3-6 A2-espanja AIHEKOKONAISUUDET luokilla 4-6 Ihmisenä kasvaminen korostuu omien asioitten hoitamisessa, ryhmässä toimimisessa ja opiskelutaitojen hankkimisessa. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle

Lisätiedot

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset Saksa B2 1. Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin

Lisätiedot

9. A1-espanja. Yleiset tavoitteet 1.-2. luokille

9. A1-espanja. Yleiset tavoitteet 1.-2. luokille 9. A1-espanja A-espanjan vieraana kielenä 1. luokalla aloittavat oppilaat valitaan opetukseen soveltuvuuskokeella. Kolmannelta luokalta alkaa toinen A-kieli, joka on englanti. Yleiset tavoitteet 1.-2.

Lisätiedot

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/

Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön : https://oph.etapahtuma.fi/ Uudet kielten opetussuunnitelmat käytäntöön 25.9.2015: https://oph.etapahtuma.fi/ Ryhmätyö, vuosiluokkakokonaisuus 7-9 Kieli englanti Oppimäärä: A1/A2/B1/B2/ÄKO(ympyröi) Laaja-alainen osaaminen Tavoitteet

Lisätiedot

B-kieli. Kielitaidon osa-alueet jaotellaan kielenopetuksen eurooppalaisessa viitekehyksessä seuraavasti:

B-kieli. Kielitaidon osa-alueet jaotellaan kielenopetuksen eurooppalaisessa viitekehyksessä seuraavasti: KIELET Viikin normaalikoulun kieliohjelma 3. luokalla alkavana A1-kielenä opetetaan englantia, ranskaa ja saksaa. 4/5 luokalla alkavana vapaaehtoisena kielenä (A2) tarjotaan englantia (alkaa 5. luokalla),

Lisätiedot

RUOTSI A2-KIELENÄ. Yleinen tehtävä

RUOTSI A2-KIELENÄ. Yleinen tehtävä RUOTSI A2-KIELENÄ Ruotsin A2-oppimäärää opiskellaan vapaaehtoisena kielenä. A2-kielen valintaa suositellaan oppilaalle, jolla on jo hyvät tiedot ja taidot äidinkielessä ja englannin kielessä. Yleinen tehtävä

Lisätiedot

LIITE 1 KEHITTYVÄN KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO

LIITE 1 KEHITTYVÄN KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO 277 LIITE 1 Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteiseen eurooppalaiseen viitekehykseen.

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

7.2.2. VIERAAT KIELET

7.2.2. VIERAAT KIELET 7.2.2. VIERAAT KIELET 64 Vieraan kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa

Lisätiedot

9.2.3.X A2-espanja KESKEISET SISÄLLÖT. 4. luokan keskeiset tavoitteet. Kielitaito

9.2.3.X A2-espanja KESKEISET SISÄLLÖT. 4. luokan keskeiset tavoitteet. Kielitaito 9.2.3.X A2-espanja Yleiset tavoitteet vuosiluokille 4.-6. oppii viestimään espanjaksi konkreettisissa ja itselleen läheisissä tilanteissa aluksi pääsääntöisesti suullisesti ja vähitellen kirjallista viestintää

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

A2- espanja. Yleiset tavoitteet vuosiluokille 4. - 9. 4. luokan keskeiset tavoitteet

A2- espanja. Yleiset tavoitteet vuosiluokille 4. - 9. 4. luokan keskeiset tavoitteet A2- espanja Yleiset tavoitteet vuosiluokille 4. - 9. 4. luokan keskeiset tavoitteet - innostuu kokeilemaan ja kuuntelemaan espanjan kieltä - oppii käyttämään tavallisimpia omaan elämään liittyviä sanoja

Lisätiedot

SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio

SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio Schola Europaea Office of the Secretary-General Pedagogical Development Unit Ref.: 2017-01-D-38-fi-3 Orig.: EN SUOMI L3-KIELEN OSAAMISTASON KUVAUKSET yläkoulu ja lukio Language III attainment descriptors

Lisätiedot

Englanti 3. luokka OPPISISÄLLÖT. Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen (S1)

Englanti 3. luokka OPPISISÄLLÖT. Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen (S1) Englanti 3. luokka oppilaan kielitietoisuus kehittyy (T1- T4) oppilas tutustuu kielenopiskelun apuneuvoihin ja opiskelumuotoihin (T6, T11) oppilas tutustuu oman työn arviointiin ja suunnitteluun osana

Lisätiedot

A-KIELI, ENGLANTI VUOSILUOKAT 1 2

A-KIELI, ENGLANTI VUOSILUOKAT 1 2 7.5 VIERAAT KIELET Vieraan kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa hänet

Lisätiedot

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä)

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen- ja

Lisätiedot

Liite 9: Kehittyvän kielitaidon tasojen kuvausasteikko KEHITTYVÄN KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO

Liite 9: Kehittyvän kielitaidon tasojen kuvausasteikko KEHITTYVÄN KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO Liite 9: Kehittyvän kielitaidon tasojen kuvausasteikko 1 Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen

Lisätiedot

KEHITTYVÄN KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO

KEHITTYVÄN KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO 1 Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteiseen eurooppalaiseen viitekehykseen.

Lisätiedot

Magazin.de ja opetussuunnitelman perusteet

Magazin.de ja opetussuunnitelman perusteet Magazin.de ja opetussuunnitelman perusteet Magazin.de on valtakunnallisen opetussuunnitelman mukainen oppimateriaalisarja. Lukion opetussuunnitelma (2016) pohjautuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan opiskelija

Lisätiedot

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen TAVOITTEET SISÄLLÖT ARVIOINTI Hyvän osaamisen (8) kriteerit.

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen TAVOITTEET SISÄLLÖT ARVIOINTI Hyvän osaamisen (8) kriteerit. Laaja-alainen tavoitteet, sisällöt ja tavoitteisiin perustuvat arviointikriteerit vuosiluokilla 6-9. Laaja-alaisen osaamisen painotukset Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen TAVOITTEET

Lisätiedot

Opiskelussa korostuvat aihekokonaisuudet Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys sekä Viestintä- ja mediataito.

Opiskelussa korostuvat aihekokonaisuudet Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys sekä Viestintä- ja mediataito. Vieraat kielet Vieraan kielen opetus antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. Opetus totuttaa oppilaan käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa hänet ymmärtämään ja arvostamaan

Lisätiedot

VIERAS KIELI/SAAMEN KIELI, A1-OPPIMÄÄRÄ

VIERAS KIELI/SAAMEN KIELI, A1-OPPIMÄÄRÄ VIERAS KIELI/SAAMEN KIELI, A1-OPPIMÄÄRÄ VIERAAN KIELEN/SAAMEN KIELEN A1-OPPIMÄÄRÄN OPETUKSEN TAVOITTEET VUOSILUOKILLA 1-2 Oppiaineen tehtävä Vuosiluokilla 1 2 vieraan kielen ja saamen kielen opetuksen

Lisätiedot

KEHITTYVÄN KIELITAIDON ASTEIKKO, toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet, Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

KEHITTYVÄN KIELITAIDON ASTEIKKO, toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet, Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 Kehittyvä alkeiskielitaito Kielitaidon alkeiden hallinta KEHITTYVÄN KIELITAIDON ASTEIKKO, toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet, Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 Taito toimia vuorovaikutuksessa

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

Vuosiluokkien 1 2 A1-kielen opetussuunnitelman perusteet

Vuosiluokkien 1 2 A1-kielen opetussuunnitelman perusteet Vuosiluokkien 1 2 A1-kielen opetussuunnitelman perusteet Niina Sinkko/Suomalais-venäläinen koulu Suomi-Venäjä-Seura, pääsihteeri https://www.youtube.com/watch?v=f8rq_iugejc Yleisesti Paikalliset opsit

Lisätiedot

SAKSAN KIELI, B2 OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 8 9

SAKSAN KIELI, B2 OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 8 9 SAKSAN KIELI, B2 OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 8 9 Koska B2 saksa on oppilaalle äidinkielen jälkeen kolmas tai neljäs opiskeltava kieli, oppilaalla on jo paljon kokemusta kielten opiskelusta. Hän kykenee käyttämään

Lisätiedot

POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) Lukuvuosina ja alkaen

POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) Lukuvuosina ja alkaen POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) Lukuvuosina 2009-2010 ja 2010-2011 alkaen 17.9.2009 Etäopetuksena Learnlinc etäopetusjärjestelmässä (8 ov) sekä lähiopetuksena (2 ov) Opintokokonaisuus sisältää 8 opintoviikkoa

Lisätiedot

Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu

Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu Tavoitteet Kohderyhmät Käyttö Suomen kielen Osaamispyörän tavoitteena on tehdä näkyväksi maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden suomen kielen osaamista. Osaamispyörä

Lisätiedot

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Hakeutuminen saksan kielellä rikastetun opetuksen 1. luokalle 2. Saksan kielellä rikastettu opetus

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

7.4 Toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet

7.4 Toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet 7.3.1 Muut äidinkielet Pietarsaaressa ei tällä hetkellä ole tarvetta laatia paikallista äidinkielen opetussuunnitelmaa muita äidinkieliä varten ja ruotsinkielistä kielikylpyä varten on laadittu oma opetussuunnitelmansa,

Lisätiedot

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT VIERAAT KIELET Englanti 2013 2014 Vieraat kielet ENGLANTI A1-KIELI EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET Ihmisenä kasvaminen Vieraan kielen taito edellyttää

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Vuosiluokka 6 sekä vuosiluokkakokonaisuus 7-9 Oppimäärä: B1 Kieli: ruotsi

Vuosiluokka 6 sekä vuosiluokkakokonaisuus 7-9 Oppimäärä: B1 Kieli: ruotsi sekä vuosiluokkakokonaisuus 7-9 Oppimäärä: B1 Kieli: ruotsi Oheinen taulukko koskee B1-ruotsin oppimäärää peruskoulussa, joka alkaa vuosiluokalta 6 ja jonka pakollinen oppimäärä päättyy vuosiluokan 8 lopussa.

Lisätiedot

Espanjan kielen B2-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 8-9

Espanjan kielen B2-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 8-9 ESPANJA, B2-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 8-9 Valinnaisen B2-kielen opetus järjestetään useimmiten vuosiluokilla 8-9. B2-kieli on oppilaalle äidinkielen jälkeen kolmas tai neljäs opiskeltava kieli, joten oppilaalla

Lisätiedot

Arvioinnin kohteet oppiaineessa. ympäristön sekä kohdekielen. ja merkityksen. hahmottaminen. päättely. aineiston löytäminen

Arvioinnin kohteet oppiaineessa. ympäristön sekä kohdekielen. ja merkityksen. hahmottaminen. päättely. aineiston löytäminen Vieraan kielen A2-oppimäärän arviointiperusteet 4. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten sekä kohtalaista osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa

Lisätiedot

Kilterin koulussa ruotsin kielen osittainen kielikylpyopetus on tarkoitettu Uomarinteen alakoulussa ruotsin

Kilterin koulussa ruotsin kielen osittainen kielikylpyopetus on tarkoitettu Uomarinteen alakoulussa ruotsin Kilterin koulussa ruotsin kielen osittainen kielikylpyopetus on tarkoitettu Uomarinteen alakoulussa ruotsin kielikylpyluokan käyneille oppilaille. Yläkouluun siirryttäessä voidaan kielikylpyluokalle ottaa

Lisätiedot

Kotoutumiskoulutus Moduuli 2b

Kotoutumiskoulutus Moduuli 2b Kotoutumiskoulutus Moduuli 2b Kielitaitotasot A1.3 Ymmärtää yksinkertaisia lausumia Osaa kertoa lyhyesti itsestään ja lähipiiristään. Ymmärtää tuttuja sanoja ja lyhyitä viestejä. Kirjoittaa sanoja, fraaseja

Lisätiedot

7. 4 Toinen kotimainen kieli

7. 4 Toinen kotimainen kieli 7. 4 Toinen kotimainen kieli Toinen kotimainen kieli on ruotsi tai suomi (finska). RUOTSIN KIELI Ruotsin kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön maamme ruotsinkielisen

Lisätiedot

Vieraat kielet, perusopetuksen vuosiluokilla 1 6 alkanut oppimäärä (A)

Vieraat kielet, perusopetuksen vuosiluokilla 1 6 alkanut oppimäärä (A) Vieraat kielet, perusopetuksen vuosiluokilla 1 6 alkanut oppimäärä (A) Englanti (ENA) PAKOLLISET KURSSIT TAVOITTEET TAVOITTEIDEN ENA1 Nuori ja hänen maailmansa perustaitojen harjaannuttaminen lukiomaiseen

Lisätiedot

POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h)

POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) Verkko-opetuksena Learnlinc ympäristössä alkaen ma 8.9.2008 klo 17.30-19.25 Opintokokonaisuus sisältää 10 opintoviikkoa (200 h) verkko-oppitunteja sekä (200 h) opiskelijan

Lisätiedot

PUHUMINEN Harjoit- Osaa KUULLUN YMMÄRTÄMINEN Harjoit-Osaa. pvm pvm pvm pvm TAITOTASO A1 Suppea viestintä kaikkien tutuimmissa tilanteissa

PUHUMINEN Harjoit- Osaa KUULLUN YMMÄRTÄMINEN Harjoit-Osaa. pvm pvm pvm pvm TAITOTASO A1 Suppea viestintä kaikkien tutuimmissa tilanteissa PIENTEN KIELIREPPU SUOMEN KIELEN OPPIMISEN SEURANTA VARHAISKASVATUKSESSA JA ALKUOPETUKSESSA (sovellus eurooppalaisesta viitekehyksestä) Lapsen nimi : Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä: PUHUMINEN Harjoit-

Lisätiedot

FINSKA Kurssisuunnitelma maahanmuuttajien ruotsin kielen koulutukselle

FINSKA Kurssisuunnitelma maahanmuuttajien ruotsin kielen koulutukselle FINSKA Kurssisuunnitelma maahanmuuttajien ruotsin kielen koulutukselle Koulutuksen tarkoitus Maahanmuuttajien ruotsin kielen kunnallinen aikuiskoulutus on korkeatasoinen kielikoulutus, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

Tavoitteet Sisällöt Arvioinnin kohteet oppiaineissa ja hyvän osaamisen kuvaus

Tavoitteet Sisällöt Arvioinnin kohteet oppiaineissa ja hyvän osaamisen kuvaus 13.4.2 Vieraat kielet Vuosiluokkakokonaisuus 1-2 Oppimäärä: A1 Kieli: englanti Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 Tutustutaan, mitä kieliä ja kulttuureita koulussa, lähiympäristössä

Lisätiedot

RANSKAN KIELI, B2 OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 8 9

RANSKAN KIELI, B2 OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 8 9 RANSKAN KIELI, B2 OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 8 9 B2 ranska on oppilaalle äidinkielen jälkeen kolmas tai neljäs opiskeltava kieli ja oppilaalla on jo paljon kokemusta kielten opiskelusta. Hän kykenee käyttämään

Lisätiedot

ROMANIKIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA

ROMANIKIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA ROMANIKIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 ROMANIKIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Romanikielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun ja viestinnän

Lisätiedot

Insights ja Opetussuunnitelman perusteet

Insights ja Opetussuunnitelman perusteet Insights ja Opetussuunnitelman perusteet Sarjan perusperiaatteet Insights ja opetussuunnitelman perusteet Insights-sarja noudattaa valtakunnallisia lukion opetussuunnitelman perusteita (LOPS2016). Opiskelija

Lisätiedot

SAKSAN KIELI, B2-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKAT 7-9

SAKSAN KIELI, B2-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKAT 7-9 SAKSAN KIELI, B2-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKAT 7-9 Valinnaisen B2-kielen opetus järjestetään useimmiten vuosiluokilla 8-9. B2-kieli on oppilaalle äidinkielen jälkeen kolmas tai neljäs opiskeltava kieli, joten

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BENGALIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BENGALIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI BENGALIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 1 BENGALIN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

Myyrmäen alueellinen opetussuunnitelma

Myyrmäen alueellinen opetussuunnitelma Myyrmäen alueellinen opetussuunnitelma vuosiluokat 1-9 Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt 1 Johdanto 2 2 Äidinkieli ja kirjallisuus 3 2.1 Suomi äidinkielenä 3 2.2 Suomi toisena kielenä 11

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Ruotsi vuosiluokat 6-9

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Ruotsi vuosiluokat 6-9 2016 Ruotsi vuosiluokat 6-9 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Ruotsi vuosiluokat 6-9 Rauman normaalikoulun ruotsin opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ruotsin opetuksen

Lisätiedot

FINSKA Kurssisuunnitelma siirtolaisten ruotsin kielen koulutukselle

FINSKA Kurssisuunnitelma siirtolaisten ruotsin kielen koulutukselle FINSKA Kurssisuunnitelma siirtolaisten ruotsin kielen koulutukselle Koulutuksen tarkoitus Siirtolaisten ruotsin kielen koulutus on korkeatasoinen kielikoulutus, jonka tarkoituksena on antaa aikuisille

Lisätiedot

Oppilas keskustelee ryhmässä ja tuo esille mielipiteitään. Oppilas osallistuu luokan ja koulun ilmaisuesityksiin. Oppilas harjoittelee

Oppilas keskustelee ryhmässä ja tuo esille mielipiteitään. Oppilas osallistuu luokan ja koulun ilmaisuesityksiin. Oppilas harjoittelee AI 6. lk Arvioitavat tavoitteet Vuorovaikutustilanteissa toimiminen (T1, T2, T3, T4) Tekstien tulkitseminen (T5, T6, T7, T8) Hyväksytty (5) Välttävä (6-7) Oppilas saa arvosanan 6, Oppilas saa arvosanan

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 K-MESTARIMYYJÄKOULUTUS, 1 ov 1. Ilmoittautuminen linjakohtaisesti Mestarimyyjäkoulutukseen ilmoittutumisajan puitteissa

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti 5.5. Vieraat kielet Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

Venäjä, B3-kieli. Oppikirjat: Muu materiaali: Kuuntelut, äänitteet: Lähiopetuksen painotukset: Etätehtävät: Päivystykset:

Venäjä, B3-kieli. Oppikirjat: Muu materiaali: Kuuntelut, äänitteet: Lähiopetuksen painotukset: Etätehtävät: Päivystykset: Venäjä, B3-kieli Muu materiaali: Arviointi: Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän venäjän kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen

Lisätiedot

Horisontti

Horisontti Horisontti 19.11.2015 Vuosiluokkaistaminen. Mitä tehdään ennen sitä? Oppimiskäsitys Eriyttäminen ja oppimisen tuki Oppiaine Laaja-alainen osaaminen Oppimisen arvioinnin periaatteet Oppimisympäristöt Tärkeää

Lisätiedot

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä 5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä Aasian ja Afrikan kielillä tarkoitetaan maailman valtakieliä, kuten japania, kiinaa tai arabiaa, joissa käytetään monenlaisia kirjoitusjärjestelmiä.

Lisätiedot

ROMANIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA. Kopla 17.8.2006, 57

ROMANIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA. Kopla 17.8.2006, 57 ROMANIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA Kopla 17.8.2006, 57 2 ROMANIKIELEN OPETUSSUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Romanikielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun ja viestinnän

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

7.4 TOINEN KOTIMAINEN KIELI. Toinen kotimainen kieli on ruotsi tai suomi (finska).

7.4 TOINEN KOTIMAINEN KIELI. Toinen kotimainen kieli on ruotsi tai suomi (finska). 7.4 TOINEN KOTIMAINEN KIELI Toinen kotimainen kieli on ruotsi tai suomi (finska). RUOTSIN KIELI Ruotsin kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön maamme ruotsinkielisen

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi koskevat myös

Lisätiedot

Toinen kotimainen kieli

Toinen kotimainen kieli Toinen kotimainen kieli RUOTSI B-KIELENÄ (B1) VUOSILUOKAT 7 9 Ruotsin kielen opetus ohjaa tuntemaan suomenruotsalaisuutta ja pohjoismaista kulttuuria. Koska kieli ja kulttuuri liittyvät läheisesti toisiinsa,

Lisätiedot

Opetuksen tavoite: T1 ohjata oppilasta kuuntelemaan toisten oppilaiden mielipiteitä ja ajattelua

Opetuksen tavoite: T1 ohjata oppilasta kuuntelemaan toisten oppilaiden mielipiteitä ja ajattelua Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet ja sisällöt T1 ohjata oppilasta kuuntelemaan toisten oppilaiden mielipiteitä ja ajattelua Oppilas harjoittelee tulemaan toimeen toisten lasten kanssa ja kuuntelemaan

Lisätiedot

Kieliohjelma Atalan koulussa

Kieliohjelma Atalan koulussa Kieliohjelma Atalan koulussa Vaihtoehto 1, A1-kieli englanti, B1- kieli ruotsi 6.luokalla 1 lk - 2 lk - 3 lk englanti 2h/vko 4 lk englanti 2h/vko 5 lk englanti 2-3h/vko 6 lk englanti 2-3h/vko, ruotsi 2h/vko

Lisätiedot