- oppii kirjoittamaan yksittäisiä sanoja ja lauseita pinyin-kirjoituksella - oppii kirjoittamaan joitakin kirjoitusmerkkejä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- oppii kirjoittamaan yksittäisiä sanoja ja lauseita pinyin-kirjoituksella - oppii kirjoittamaan joitakin kirjoitusmerkkejä"

Transkriptio

1 VALINNAINEN KIELI (B2): KIINA B2-kiina Vuosiluokka: 8 Vuosiviikkotuntia: 2 TAVOITTEET Kielitaito Kuullun ymmärtäminen - oppii ymmärtämään helposti ennakoitavia arkielämään liittyviä tervehdyksiä, kysymyksiä, ohjeita ja kieltoja - oppii tunnistamaan selkeästi ja hitaasti lausutuista yksitavuisista sanoista kiinan kielen sävelkorkoja (toonit) Luetun ymmärtäminen - oppii lukemaan pinyin-kirjoituksella kirjoitettuja arkielämään liittyviä ennakoitavissa olevia yksinkertaisia viestejä - tunnistaa kirjoitusmerkkejä (20-30) tai niiden osia Puhuminen - viestii kohteliaasti peruskielenkäyttötilanteissa (tervehtiminen, kiittäminen) - oppii kommunikoimaan kiinaksi puhekumppanin tukemana henkilökohtaisia perustietoja käsittelevissä ja välittömiin tarpeisiin liittyvissä puhetilanteissa - oppii vastaamaan itseä koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyin lausein ja vakioilmaisuin - tuottaa oikeita tooneja mallin mukaan Kirjoittaminen - oppii kirjoittamaan yksittäisiä sanoja ja lauseita pinyin-kirjoituksella - oppii kirjoittamaan joitakin kirjoitusmerkkejä Kulttuuritaidot - oppii joitakin keskeisiä kiinalaiseen kulttuuriin (tavat, ruoka, juhlat) liittyviä piirteitä (esim. horoskoopit) - tutustuu suomalaisen ja kiinalaisen kulttuurin välisiin yhtäläisyyksiin ja eroihin

2 Opiskelustrategiat - käyttää rohkeasti kielitaitoa erityisesti suullisessa vuorovaikutuksessa - hyödyntää muissa kielissä hankkimiaan tietoja, taitoja ja strategioita - käyttää uusia kiinan kielen opiskelulle sopivia työtapoja - arvioi omaa työskentelyään ja kielitaidon eri alueita suhteessa tavoitteisiin - ottaa vastuuta omasta oppimisestaan Sisällöt Aihepiirit ja viestintätilanteet Tapakulttuuriin liittyvä kieli ja viestintä perusvuorovaikutustilanteissa tervehtiminen puhuttelusanat ja kiinalaiset nimet usein toistuvat kysymykset, fraasit ja kohteliaisuudet arkipäivän kohtaamisissa hierarkia ja vanhempien kunnioitus symboliikka (värit, numerot, kirjoitusmerkit, eläimet jne.) Itsestä ja lähiympäristöstä puhuminen oman itsensä esittely: nimi, ikä, kieli, kansallisuus asioiden ja esineiden nimeäminen kehonosat ja ulkonäön kuvailu Perhe ja vapaa-aika kiinalainen perhe perheenjäseniä kiinalainen uusi vuosi ja muita juhlia ruokakulttuuri Selviytyminen arkipäivän viestintätilanteista lukusanoja kellonajat ja päivämäärä kuukaudet ja viikonpäivät Rakenteet olla ja omistaa verbit persoonapronominit erilaisia kysymyslauseita: ma, myönteinen-kielteinen kysymys kysymyssanakysymyksiä (mikä?, kuinka?, missä?) kieltosanat: bu, mei you lauseet ilman olla-verbiä (adjektiivi ja substantiivi predikatiivina) genetiivi eli omistusmuoto: de

3 mittasana ge Viestintästrategiat tuttuja aiheita käsittelevän puheen tai tekstin pääasioiden tunnistaminen lyhyiden viestien tuottaminen apuvälineiden avulla verkkotyökalujen hyödyntäminen oman kielenkäytön tarkkailu puhekumppanin apuun tukeutuminen suullisessa vuorovaikutuksessa Arviointi Arviointikriteerit arvosanalle 5 (välttävä) - ymmärtää yksittäisiä sanoja tai ilmauksia - tarvitsee tukea yksinkertaisissa viestintätilanteissa - tunnistaa joitakin kirjoitusmerkkejä - kirjoittaa mallin avulla joitakin kirjoitusmerkkejä - tunnistaa kiinalaiseen kulttuuriin liittyviä asioita - harjoittelee tuntityöskentelyä Arviointikriteerit arvosanalle 8 (hyvä) - tunnistaa ja tuottaa kiinan kielen tooneja - viestii kohteliaasti peruskielenkäyttötilanteissa - kommunikoi kiinaksi lyhyin lausein ja vakioilmaisuin - lukee pinyin-kirjoituksella kirjoitettuja arkielämään liittyviä ennakoitavissa olevia yksinkertaisia viestejä - tunnistaa kirjoitusmerkkejä tai niiden osia - ymmärtää suomalaisen ja kiinalaisen kulttuurin eroja - hyödyntää muiden kielten tietoja, taitoja ja strategioita kiinan kielen opiskelussa - työskentelee pitkäjänteisesti ja aktiivisesti sekä koulussa että kotona

4 B2-kiina Vuosiluokka: 9 Vuosiviikkotuntia: 2 TAVOITTEET Kielitaito Kuullun ymmärtäminen - ymmärtää selkeitä ja lyhyitä tilannesidonnaisia kysymyksiä ja ohjeita - tunnistaa sanoja ja sanontoja selkeästä puheesta - tunnistaa selkeästi lausutuista yksittäisistä sanoista kiinan kielen toonien eroja Luetun ymmärtäminen - ymmärtää lyhyitä pinyin-kirjoituksella kirjoitettuja viestejä, joissa käsitellään arkielämää ja rutiinitapahtumia tai annetaan yksinkertaisia ohjeita - tutustuu erilaisiin tekstilajeihin (kyltit, ohjeet, kuvat jne.) - tunnistaa lisää kirjoitusmerkkejä Puhuminen - selviytyy yksinkertaisimmista asioimistilanteista - osaa kysyä perusviestinnän kannalta tärkeimpiä kysymyksiä - osaa kertoa lyhyesti henkilötietonsa sekä kokemuksistaan ja tuntemuksistaan - reagoi tutuissa viestintätilanteissa sopivalla tavalla - tuottaa useampitavuisten sanojen ja fraasien tooneja mallin mukaan Kirjoittaminen - osaa kirjoittaa pinyin-kirjoituksella lyhyitä tekstejä läheiseen kokemuspiiriin liittyvissä tilanteissa - osaa kirjoittaa lisää kirjoitusmerkkejä ja vakiofraaseja Kulttuuritaidot - syventää tietojaan kiinalaisesta kulttuurista ja suomalaisen ja kiinalaisen kulttuurin eroavaisuuksista - tutustuu kiinalaisiin tarinoihin - tiedostaa alueellisia kulttuurieroja Kiinassa - pyrkii toimimaan viestintätilanteissa kiinalaiseen kulttuuriin sopivalla tavalla Opiskelustrategiat

5 - vahvistaa 8. luokalla omaksumiaan opiskelustrategioita ja kykenee tarvittaessa myös muuttamaan niitä ja etsimään itselleen sopivampia strategioita - jakaa kokemuksiaan kieltenopiskelusta ja oppimisstrategioistaan - käyttää rohkeasti kielitaitoa erityisesti suullisessa vuorovaikutuksessa - hyödyntää muissa kielissä hankkimiaan tietoja, taitoja ja strategioita - arvioi omaa työskentelyään ja kielitaidon eri alueita suhteessa tavoitteisiin - ottaa vastuuta omasta oppimisestaan Sisällöt Aihepiirit ja viestintätilanteet Tapakulttuuriin liittyvä kieli ja viestintä perusvuorovaikutustilanteissa usein toistuvat fraasit ja kohteliaisuudet arkipäivän kohtaamisissa erilaiset onnen toivotukset symboliikka (värit, numerot, kirjoitusmerkit, eläimet jne.) Itsestä ja lähiympäristöstä puhuminen omat tarpeet ja mieltymykset (esim. vaatetus) koti Perhe ja vapaa-aika sukulaisuussuhteet vapaa-ajan harrastuksia kiinalaisia juhlia ruokakulttuuri Selviytyminen arkipäivän viestintätilanteista lukusanoja rahayksikköjä ja hintoja ostosten tekeminen ravintola- ja ruokasanastoa kulkuvälineitä ammatteja sää tien kysyminen Rakenteet lisää kysymyssanoja kieltosanat: bu, mei you, bie apuverbejä: hui (osata), neng (osata) ajan ja menneen ajan ilmaiseminen ( le ja guo) parhaillaan tapahtuva tekeminen zheng zai ( zuo) olemista ilmaisevat verbit: zai, you vertailu: bi, komparatiivi ja superlatiivi

6 Viestintästrategiat keskustelun aloittaminen tutuista aiheista tuttuja aiheita käsittelevän puheen tai tekstin pääasioiden tunnistaminen viestien tuottaminen apuvälineiden avulla kehonkieli verkkotyökalujen hyödyntäminen oman kielenkäytön tarkkailu puhekumppanin apuun tukeutuminen suullisessa vuorovaikutuksessa Arviointi Arviointikriteerit arvosanalle 5 (välttävä) - ymmärtää joitakin sanoja tai ilmauksia - tarvitsee tukea yksinkertaisissa viestintätilanteissa - tunnistaa joitakin kirjoitusmerkkejä - kirjoittaa joitakin yksinkertaisia kirjoitusmerkkejä - kirjoittaa joitakin sanoja ja fraaseja pinyinillä - tuottaa mallin mukaan joitakin yksitavuisten sanojen tooneja - tietää joitakin kiinalaiseen kulttuuriin liittyviä asioita - osallistuu tuntityöskentelyyn jossakin määrin ARVOSANAN 8 (HYVÄ) TAVOITETASO B2-KIINASSA 9. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ Kuullun ymmärtäminen A1.2 Kehittyvä alkeiskielitaito - Ymmärtää rajallisen määrän sanoja, lyhyitä lauseita, kysymyksiä ja kehotuksia, jotka liittyvät henkilökohtaisiin asioihin tai välittömään tilanteeseen. - Joutuu ponnistelemaan ymmärtääkseen yksinkertaisiakin lausumia ilman selviä tilannevihjeitä. - Tarvitsee paljon apua: puheen hidastamista, toistoa, näyttämistä ja käännöstä. Puhuminen A1.1 Kielitaidon alkeiden hallinta - Osaa vastata häntä koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyin lausein. Vuorovaikutus on puhekumppanin varassa, ja puhuja turvautuu ehkä äidinkieleen tai eleisiin. - Puheessa voi olla paljon pitkiä taukoja, toistoja ja katkoksia. - Ääntäminen voi aiheuttaa suuria ymmärtämisongelmia. - Osaa hyvin suppean perussanaston ja joitakin opeteltuja vakioilmaisuja - Puhuja ei kykene vapaaseen tuotokseen, mutta hänen hallitsemansa harvat kaavamaiset ilmaisut voivat olla melko virheettömiä Luetun ymmärtäminen

7 A1.2 Kehittyvä alkeiskielitaito - Ymmärtää joitakin kylttejä ja tunnistaa kirjoitusmerkein kirjoitetusta tekstistä joitain yksittäisiä kirjoitusmerkkejä tai niiden osia. - Osaa lukea ja käyttää pinyin-kirjoitusta ääntämisen apuna. - Kyky ymmärtää entuudestaan tuntematon sana edes hyvin ennustettavassa yhteydessä on rajallinen. Kirjoittaminen A1.1 Kielitaidon alkeiden hallinta - Osaa viestiä pinyin-kirjoituksella välittömiä tarpeita hyvin lyhyin ilmaisuin. - Osaa kirjoittaa joitakin kirjoitusmerkkejä mallin avulla.

Taitotaso A1 Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtäminen Kirjoittaminen A1.

Taitotaso A1 Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtäminen Kirjoittaminen A1. 1 LIITE 2 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin

Lisätiedot

LIITE 2 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO

LIITE 2 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO LIITE 2 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin

Lisätiedot

*Osaa vastata häntä koskeviin yksinkertaisiin. lausein. Vuorovaikutus on puhekumppanin. ehkä äidinkieleen tai eleisiin.

*Osaa vastata häntä koskeviin yksinkertaisiin. lausein. Vuorovaikutus on puhekumppanin. ehkä äidinkieleen tai eleisiin. LIITE 2 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin

Lisätiedot

7. 4 Toinen kotimainen kieli

7. 4 Toinen kotimainen kieli 7. 4 Toinen kotimainen kieli Toinen kotimainen kieli on ruotsi tai suomi (finska). RUOTSIN KIELI Ruotsin kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön maamme ruotsinkielisen

Lisätiedot

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Simon kunnan perusopetus Simon koulu Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Hyväksytty 28.1.2010 Sisällysluettelo I. VALINNAISAINEET VUOSILUOKILLE 8-9... 3 1.1. VALINNAINEN KIELI... 3 1.1.1.

Lisätiedot

AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2012

AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2012 Etunimi Sukunimi AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2012 Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle Määräykset ja ohjeet

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VALINNAISAINEIDEN VALINTAOHJEITA... 2 VALINNAISAINEET... 3 7-LUOKKALAISEN VALINTAKORTTI 2012-2014... 15

SISÄLLYSLUETTELO VALINNAISAINEIDEN VALINTAOHJEITA... 2 VALINNAISAINEET... 3 7-LUOKKALAISEN VALINTAKORTTI 2012-2014... 15 7.-luokkalaisille SISÄLLYSLUETTELO VALINNAISAINEIDEN VALINTAOHJEITA... 2 VALINNAISAINEET... 3 KIELET... 3 SAKSA... 3 RANSKA... 3 TEKSTIILITYÖ... 5 TEKNINEN TYÖ... 6 LUONTO JA YMPÄRISTÖ... 7 KOTITALOUS...

Lisätiedot

OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT

OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT 1 EURAN KUNTA KOULUTOIMI 1-9 LUOKKIEN OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT Koulutuslautakunta 13.12.2005/ 126 Luonnos koulutuslautakunta 11.6.2008 2 SISÄLLYSLUETTELO EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET

Lisätiedot

PORIN KUNTAKOHTAISET OPPIAINESISÄLLÖT VUOSI- LUOKITTAIN

PORIN KUNTAKOHTAISET OPPIAINESISÄLLÖT VUOSI- LUOKITTAIN 1 PORIN KUNTAKOHTAISET OPPIAINESISÄLLÖT VUOSI- LUOKITTAIN ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3. VUOSILUOKKA Vuorovaikutustaidot Mielipiteen ilmaisu Asiointi Kysymysten teko Kuuntelu Tekstin ymmärtäminen Kertomuksen

Lisätiedot

Diplomityöstä opiskelija saa kurssimerkinnän, joka luetaan opiskelijan oppimäärään. Arvosana muunnetaan lukion 4 10 asteikolle.

Diplomityöstä opiskelija saa kurssimerkinnän, joka luetaan opiskelijan oppimäärään. Arvosana muunnetaan lukion 4 10 asteikolle. 167 MEDIAN LUKIODIPLOMI (MD) Median lukiodiplomin voi suorittaa opetussuunnitelman luvussa 2.4.1. määrittelemällä tavalla. Diplomiin kuuluva diplomityö tehdään neljän mediakurssin jälkeen opetushallituksen

Lisätiedot

1. OPETUSSUUNNITELMA... 2 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN KOKEMÄELLÄ... 2 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 2.

1. OPETUSSUUNNITELMA... 2 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN KOKEMÄELLÄ... 2 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 2. 1. OPETUSSUUNNITELMA... 2 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN KOKEMÄELLÄ... 2 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 2 2.2 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ... 2 2.3 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN OPPIAINEIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT

MUHOKSEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN OPPIAINEIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT OPETUSLAUTAKUNTA 15.6.2011 110 2011 MUHOKSEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN OPPIAINEIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT MUHOKSEN KUNTA OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT s ISÄLLYS 10.1 ÄIDINKIELI JA

Lisätiedot

Suomi toisena kielenä. -opetuksen opetussuunnitelma

Suomi toisena kielenä. -opetuksen opetussuunnitelma Suomi toisena kielenä -opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 87 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO Suomi toisena kielenä perusopetuksessa... 3 1. Opetuksen järjestäminen... 3 2. Opetuksen

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN 1-9 LUOKKIEN OPETUS- SUUNNITELMA

SODANKYLÄN KUNNAN 1-9 LUOKKIEN OPETUS- SUUNNITELMA SODANKYLÄN KUNNAN 1-9 LUOKKIEN OPETUS- SUUNNITELMA Hyväksytty: Sivistysltk 08.06.2011 64 Voimaantulo: 01.08.2011 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 4 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana.

Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana. 7.20 VALINNAISET AINEET 7.20.1 Ennen kuudetta vuosiluokkaa tehtävät valinnat 7.20.1.1 MUSIIKKILINJA Musiikkilinjan opinnot toteutetaan yhteistyössä Kankaanpään Musiikkiopiston ja Pohjanlinnan koulun kanssa.

Lisätiedot

Espanjan A-kielen opetussuunnitelma vieraskielisillä suomi-espanja luokilla

Espanjan A-kielen opetussuunnitelma vieraskielisillä suomi-espanja luokilla Espanjan A-kielen opetussuunnitelma vieraskielisillä suomi-espanja luokilla Johdanto Vieraskielisen suomi-espanja opetuksen tavoite on kehittää oppijan kykyä kommunikoida suullisesti ja kirjallisesti ottaen

Lisätiedot

KARVIAN KUNNAN 1-9- LUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA

KARVIAN KUNNAN 1-9- LUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA 1 KARVIAN KUNNAN 1-9- LUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA 2 Sisällysluettelo 1 ARVOPERUSTA... 3 2 NOUDATETTAVA PAIKALLINEN TUNTIJAKO... 4 2.1 KIELIOHJELMA... 4 3 OPETUKSEN PAINOTUKSET JA AIHEALUEET... 4 4 OPPIMISYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

3-9 LUOKKIEN OPPIAINESISÄLLÖT JA AIHEKOKONAISUUDET... ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 3 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 12 VIERAAT KIELET...

3-9 LUOKKIEN OPPIAINESISÄLLÖT JA AIHEKOKONAISUUDET... ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 3 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 12 VIERAAT KIELET... 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 3-9 LUOKKIEN OPPIAINESISÄLLÖT JA AIHEKOKONAISUUDET... ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 3 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 12 VIERAAT KIELET... 14 MATEMATIIKKA... 23 YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO...

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS VUOSILUOKAT 1-2 TAVOITTEET Äidinkielen opiskelun yleistavoitteena on, että oppilaan ilmaisuhalu ja -rohkeus herää, vahvistuu ja kehittyy. Hän kuuntelee keskittyen ja eläytyen

Lisätiedot

PAANAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

PAANAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA PAANAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1. OPETUSSUUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen.... 1 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT.. 1 2.1 Arvot Paanan koulussa. 1 2.2 Paanan koulun toiminta-ajatus. 1

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Arvot ja toiminta-ajatus 3 1.1. Toiminta-ajatus 3 2. Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet 3 3. Noudatettava paikallinen tuntijako 5 4. Oppimisympäristö ja koulujen toimintakulttuuri

Lisätiedot

Kieltenopetus TuKi:ssa

Kieltenopetus TuKi:ssa Kieltenopetus TuKi:ssa K E U D A T U U S U L A, H Y V I N V O I N T I A L A T K A I J A KOÇ AK, 2 0 1 1-12 AMIS tai LUKIO tai molemmat Miksi sinä valitsit ammattiopiston? Onko ammattiopistossa pätevää

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA OPETUSSUUNNITELMA LUOKILLE 3.-9.

KOLARIN KUNTA OPETUSSUUNNITELMA LUOKILLE 3.-9. KOLARIN KUNTA OPETUSSUUNNITELMA LUOKILLE 3.-9. Sivltk 15.8.2005 35 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 1.1. Arvot ja toiminta-ajatus 2 1.2. Yleiset kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

Ikkalan koulun ops 2005

Ikkalan koulun ops 2005 PDF-XChange w w w.m m pro.fi Vahvista napsauttamalla "OSTA" PDF-XChange w w w.m m pro.fi Vahvista napsauttamalla "OSTA" Ikkalan koulun ops 2005 Sisällysluettelo Johdanto 1 Arvot ja toiminta-ajatus 2 Yleiset

Lisätiedot

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi.

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi. VALINNAISAINE/ -KURSSILUETTELO Lyhenne Valinnaisaine/ -kurssi Sivu AT Tietotekniikka 34 N EK Ekonomia 5 N ENAS Englannin syventävä lyhytkurssi 6 S ES Espanjan kieli ja kulttuuri 7 N/S IA Italian kieli

Lisätiedot

7.3 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain. 7.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus

7.3 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain. 7.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus 7.3 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain 68 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain eri oppiaineissa ovat oppilaan arvioinnin perusta kullakin vuosiluokalla. Opetus on mahdollista

Lisätiedot

Opinto-opas 2014-2015

Opinto-opas 2014-2015 Opinto-opas 2014-2015 2 LAUTTAKYLÄN LUKIO Lauttakylänkatu 22 32700 Huittinen Email: lukio@huittinen.fi Internet-sivut: http://www.huittinen.fi/lukio Rehtori Timo Mäkinen 02-560 4281 044-560 4281 Vararehtori

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNGIN PERUSKOULUN OPETUSSUUNNITELMA, AINEET Sisällysluettelo II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT 2

SOMERON KAUPUNGIN PERUSKOULUN OPETUSSUUNNITELMA, AINEET Sisällysluettelo II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT 2 1 SOMERON KAUPUNGIN PERUSKOULUN OPETUSSUUNNITELMA, AINEET Sisällysluettelo II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT 2 9. AIHEKOKONAISUUDET JA OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN 2 9.1. Ihmisenä kasvaminen 2 9.2. Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma

Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma Vahvistettu kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa.. 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 2. Arvoperusta ja toiminta-ajatus...5

Lisätiedot

PIENTEN KIELIREPPU TASOLTA TOISELLE SUOMI TOISENA KIELENÄ OPPIMISEN SEURANTA. Eväspussi Kielikompassi Kuvajuttu Seurantalomake

PIENTEN KIELIREPPU TASOLTA TOISELLE SUOMI TOISENA KIELENÄ OPPIMISEN SEURANTA. Eväspussi Kielikompassi Kuvajuttu Seurantalomake ESPOO ESBO - Lapsen PIENTEN KIELIREPPU TASOLTA TOISELLE SUOMI TOISENA KIELENÄ OPPIMISEN SEURANTA Eväspussi Kielikompassi Kuvajuttu Seurantalomake nnm: Syntymäaika: Päiväkoti/koulu: ~-------------------------~

Lisätiedot