Oppikirjan äänitteet CD:llä tai verkossa, opettajan omat tiedostot, yo-kuuntelut. Lyhyitä puhe-, kuuntelu- ja rakenneharjoituksia.

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppikirjan äänitteet CD:llä tai verkossa, opettajan omat tiedostot, yo-kuuntelut. Lyhyitä puhe-, kuuntelu- ja rakenneharjoituksia."

Transkriptio

1 Ranska, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän ranskan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien A2.1-A2.2 kirjoittaminen A1.3-A2.1. Tavoitteena on myös, että aikuisopiskelija -osaa viestiä kohdekielelle ja sen kulttuurille ominaisella tavalla -osaa arvioida kielitaitoaan suhteessa tavoitteisiin - tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen opiskelijana -osaa kehittää kielitaitoaan kehittymistarpeensa ja opiskelu- ja viestintätehtävän kannalta tarkoituksenmukaisin strategioin. Oppikirjat: Muu materiaali: äänitteet: Escalier 1 (SanomaPro), Voilà 2-6 (Otava), Abi ranska (Otava) Oppikirjojen verkkosivut, opiskelijan harjoitukset verkossa, opettajan omat tiedostot, internet-linkit. Oppikirjan äänitteet CD:llä tai verkossa, opettajan omat tiedostot, yo-kuuntelut Lyhyitä puhe-, kuuntelu- ja rakenneharjoituksia. Kurssin aihepiireihin liittyvät kirjalliset ja suulliset tehtävät. Opettajan laatimat viikkotehtävät Viikoittain 100 min kurssin omalla koodilla, toinen 100 min voi olla muunakin sovittuna aikana. Valtakunnalliset syventävät kurssit RAB31-RAB310 arvioidaan numeroasteikolla Koulukohtaiset kurssit RAB311 RAB12 arvioidaan kurssikokeella (numeroasteikolla 4-10), jolla on ainoastaan koko oppimäärän arvosanaa korottava vaikutus, tai suoritusmerkinnällä S. Valinnaisen B2-kielen opinnot perusopetuksessa alkaneet opiskelijat voivat jatkaa opintojaan lukiossa B3-oppimäärän kurssista 3.

2 Oppiaine: Ranska, B3-kieli Kurssin numero: 1 Kurssin nimi: Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen Kurssikoodi: RAB31 ( uusi ops ) Huom! Kurssi toteutetaan hajautettuna kahden perättäisen jakson aikana. Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppaneilta. Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin Oppikirjat: Escalier 1 (SanomaPro) ISBN Muu materiaali: Lähiopetustuntien tehtävät oppimisympäristössä. Opettajan tarjoama tukimateriaali (lisäharjoitukset Moodlessa). Internet-linkit aihepiireihin sopiville sivuille. Opiskelijan verkkomateriaali. äänitteet: Oppikirjan äänitiedostot verkossa. Puheharjoituksia: ääntämisharjoituksia, tervehtiminen ja esittäytyminen, kysymysten esittäminen, voinnista puhuminen, kohteliaisuusfraaseja, harrastus- ja ruokailusanastoa, lipun ostaminen ym. asioiminen. Perusrakenteita: artikkelit, lukusanat 1-100, kieltosanat, adjektiivin taipuminen, omistuspronominit, substantiivin monikko, kysymyksen muodostaminen, kellonajat, painolliset pronominit, I säännöllinen verbiluokka, partitiivinen artikkeli, omistaminen, adjektiivien taipuminen, il y a, yhdyssanat, epäsäännöllisiä verbejä. Suullinen tehtävä: Kerro itsestäsi, perheestäsi, harrastuksistasi ja mieltymyksistäsi tai kerro tarina kuvitellusta henkilöstä (nimi, ikä, millainen, mitä tekee) preesensissä/lähifutuurissa. Suullinen tehtävä palautetaan joko NanoGong-ohjelmalla tai AC:lla. Lyhyt kirjallinen tehtävä : joko otsikkoaine tai kirjoitelma johonkin työkirjan tehtävään liittyen kurssin aihepiireihin. Kirjallinen tehtävä palautetaan Moodlessa. Tehtävät ilmoitetaan oppimisympäristössä. Lisäksi opettaja voi halutessaan laittaa palautettavia lyhyitä viikkotehtäviä. Vähintään puolet eli 100 min /viikko on oltava kurssin omalla koodilla.

3 Puolet päivystyksestä voi hoitaa muuna aikana, josta ilmoitetaan oppimisympäristössä. Kokeen pisteitys: sanat 45 p kielioppi 40 p luetun ymmärtäminen 20 p kuuntelu 20 p aine 25 p yhteensä 150 p. Etätehtävien tekeminen max p Arvosanaan 10 vaaditaan kiitettävästi tehty suullinen tehtävä. Kurssin ensimmäisen osan (RAB31a) jälkeen on Moodlessa välikoe, joka on 30 % koko kurssin arvosanasta. Kurssin jälkimmäisen osan (RAB31b) koe 70% kurssin koko arvosanasta. Koko kurssin voi myös suorittaa osallistumalla RAB31b-kokeeseen. Oppiaine: Ranska, B3-kieli Kurssin numero: 2 Kurssin nimi: Matkalla maailmassa Kurssikoodi: RAB32 ( uusi ops ) Huom! Kurssi toteutetaan hajautettuna kahden perättäisen jakson aikana. Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa Kurssin aihepiireinä ovat lomasuunnitelmat, vapaa-aika, tietokoneet, vaatekaupassa asioiminen, ihmissuhteet, televisio-ohjelmat sekä maat ja kielet. Oppikirjat: Escalier 1 (SanomaPro) ISBN Muu materiaali: Lähiopetustuntien tehtävät oppimisympäristössä. Opettajan tarjoama tukimateriaali (lisäharjoitukset Moodlessa). Internet-linkit aihepiireihin sopiville sivuille. Opiskelijan verkkomateriaali. Oppikirjan äänitiedostot verkossa.

4 äänitteet: Lähiopetuksessa painotetaan ääntämisharjoituksia. Puhetilanteita: mm. lomasuunnitelmien tekeminen, harrastuksista kertominen, tietokoneesta keskusteleminen, vaatekaupassa asioiminen, ihmissuhteet, televisioohjelmat. Perusrakenteita : päivämäärät, kellonajat, refleksiiviverbejä, lukusanat 100-, kolmimuotoiset adjektiivi, järjestysluvut, dem.pronominit, lähifutuuri, käänteinen kysymyslause, epäsäännöllisiä verbejä. Suullinen tehtävä: jokin puhetilanne oppikirjan aiheista esim. omat lomasuunnitelmat, omat harrastukset, television katselu. Tehtävä palautetaan joko NanoGong-ohjelmalla tai AC:lla. Kirjallinen tehtävä: Lyhyt kirjallinen tehtävä, joko otsikkoaine tai aine oppikirjan tehtävästä liittyen kurssin aihepiireihin. Tehtävä palautetaan Moodlessa. Tehtävät ilmoitetaan oppimisympäristössä. Lisäksi opettaja voi halutessaan laittaa lyhyita palautettavia viikkotehtäviä. 100 min viikossa eli puolet päivystysajasta on pidettävä kurssin omalla koodilla, puolet voi pitää muulloin. Kokeen pisteitys: sanat 45 p kielioppi 40 p luetun ymmärtäminen 20 p kuuntelu 20 p aine 25 p yhteensä 150 p. Etätehtävien tekeminen max p Arvosanaan 10 vaaditaan kiitettävästi tehty suullinen tehtävä. Kurssin ensimmäisen osan (RAB32a) jälkeen on Moodlessa välikoe, joka on 30 % koko kurssin arvosanasta. Kurssin jälkimmäisen osan (RAB32b) koe on 70% kurssin koko arvosanasta. Koko kurssin voi myös suorittaa osallistumalla RAB32b-kokeeseen.

5 Oppiaine: Ranska, B3-kieli Kurssin numero: 3 Kurssin nimi: Elämän tärkeitä asioita Kurssikoodi: RAB33 ( uusi OPS ) Huom! Kurssi toteutetaan hajautettuna kahden perättäisen jakson aikana. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista, ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. Oppikirjat: Voilà 2 (Otava, ISBN ) Muu materiaali: Lähiopetustuntien tehtävät oppimisympäristössä, opettajan tarjoama lisämateriaali, Internet-linkit, oppikirjan verkkosivut äänitteet: Oppikirjan äänite verkossa. Puhetilanteita: mielipiteen ilmaiseminen, mieltymyksistä keskusteleminen, tapaamisen sopiminen, tinkiminen. Perusrakenteita: kolmimuotoiset adjektiivit, COD/COI- pronominit, kysymyksen muodostaminen (intonaatio/est-ce que), en- ja y-pronomini, relatiivipronomini, refleksiiviverbien passé composé, prepositiot maiden kanssa, superlatiivi, imperfekti, adverbin muodostus ja vertailu, passé composén ja imperfektin käyttö, tout, celui-ci - itsenäinen demonstratiivipronomini, pluskvamperfekti, imperfekti si-lauseessa, konditionaali alustavasti. Suullinen tehtävä: esim. viesti vastaajaan: ehdotetaan elokuviin menoa, sovitaan tapaaminen, selvitys kaverille juhlista, tai muita tilanteita oppikirjan harjoitusten pohjalta. Tehävä palautetaan NanoGong-ohjelmalla tai AC:lla. Kirjallinen tehtävä: lyhyitä kirjoitelmia esim. jostain seuraavista aiheista: kirpputoriostoksilla, yllätyskutsujen järjestäminen, tarina sarjakuvan perusteella, mielimusiikista kertominen, patikkaretki. Tehtävä palautetaan Moodlessa. Lisäksi opettaja voi halutessaan laittaa lyhyitä palautettavia viikkotehtäviä. 100 min viikossa eli puolet päivystysajoista on oltava kurssin omalla koodilla, loput voi pitää muulloin.

6 Kurssikokeen pisteitys: sanat 40 p kielioppi 40 p luetun ymmärtäminen 30 p kuuntelu 30 p kirjoitelma 30 p Yhteensä 170 p. Etätehtävien tekeminen max p Arvosanaan 10 vaaditaan kiitettävästi tehty suullinen tehtävä. Kurssin ensimmäisen osan (RAB33a) jälkeen on Moodlessa välikoe, joka on 30 % koko kurssin arvosanasta. Kurssin jälkimmäisen osan (RAB33b) koe on 70% kurssin koko arvosanasta. Koko kurssin voi myös suorittaa osallistumalla RAB3b-kokeeseen. Oppiaine: Ranska, B3-kieli Kurssin numero: 4 Kurssin nimi: Meillä ja muualla Kurssikoodi: wrab34 Huom! Kurssi toteutetaan hajautettuna kahden perättäisen jakson aikana. Meillä ja muualla Aihepiirit ja tavoitteet Suomeen tutustutaan ranskalaisten nuorten silmin ja suomalaisia tutustutetaan maailman ranskaa puhuviin maihin. Kurssilla jatketaan kaikkien ranskan kielen osa-alueiden harjoittelemista: kuullunymmärtämistä ja puhumista sekä hiukan vaativimpien tekstien ymmärtämistä ja pienten tekstien kirjoittamista ja samalla opitaan kertomaan ranskaksi Suomesta ja suomalaisista. Oppikirjat: Voilà 3 (Otava, ISBN ) Muu materiaali: äänitteet: Lähiopetustuntien tehtävät, opettajan tarjoama lisämateriaali ja Internet-linkit Moodlessa. Oppikirjan verkkomateriaali. Oppikirjan äänite verkossa. Opettajan tekemät äänitiedostot.

7 Puheen tuottaminen: lyhyet dialogiharjoitukset, Suomesta kertominen ranskalaiselle, kysymyksiä ranskaa puhuvista maista, ääntämisharjoittelua. Puheen ymmärtäminen: saneluharjoitukset, lyhyet kuunteluharjoitukset. Kielen perusrakenteiden kertausta: preesens, passé composé, imperfekti, pluskvamperfekti, adjektiivit, adverbit, COD,COI-pronominit, relatiivipronominit, kysymyslauseet Uusia rakenteita : gerundi, konditionaali, futuuri, partisiipin perfektin taipuminen, l un des meilleurs-rakenne, lisää realtiivipronomineja, quelque chose / rien de /à, qu estce qui -kysymys Suullinen tehtävä: esim. lyhyt dialogi, jossa opettaja ranskalaisena kyselee Suomesta (pohjana harj. 9 s. 15)., lyhyt esitelmä Suomesta. Tehtävä palautetaan NanoGongohjelmalla tai AC:lla. Kirjallinen tehtävä : lyhyitä viestinnällisiä tehtäviä, esim. sähköpostiviesti jostain ranskankielisestä maasta, ranskankielisen vaihto-oppilaan / työkaverin haastattelu koulun / työpaikan lehteen, oman kotipaikan matkailumainos internettiin. Tehtävä palautetaan Moodlessa. Lisäksi opettaja voi halutessaan laittaa lyhyitä palautettavia viikkotehtäviä. 100 minuuttia / viikko kurssin omalla koodilla, toinen 100 minuuttia / viikko voi olla myös muuna aikana. Kurssikokeen pisteitys: sanat 40 p kielioppi 40 p luetun ymmärtäminen 30 p kuuntelu 30 p kirjoitelma 30 p Yhteensä 170 p. Etätehtävien tekeminen max p Arvosanaan 10 vaaditaan kiitettävästi tehty suullinen tehtävä. Kurssin ensimmäisen osan (RAB34a) jälkeen on Moodlessa välikoe, joka on 30 % koko kurssin arvosanasta. Kurssin jälkimmäisen osan (RAB34b) koe on 70% kurssin koko arvosanasta. Koko kurssin voi myös suorittaa osallistumalla RAB4b-kokeeseen.

8 Oppiaine: Ranska, B3-kieli Kurssin numero: 5 Kurssin nimi: Ennen ja nyt Kurssikoodi: wrab35 Huom! Kurssi toteutetaan hajautettuna kahden perättäisen jakson aikana. Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Oppikirjat: Voilà 4 (Otava, ISBN ) Muu materiaali: Opettajan antama lisämateriaali. Oppikirjan verkkosivut, internet-linkit. äänitteet: Oppikirjan äänite verkossa. Puheen tuottaminen: omista ruokailutottumuksista puhuminen, keskustelua kotitöistä, selostus lääkärissä käynnistä,yms. Puheen ymmärtäminen: lyhyitä kuunteluharjoituksia Uusia rakenteita: partisiipin preesens, subjunktiivi, imperatiivi, relatiivipronomineja, epäsäännöllisiä verbejä. Suullinen tehtävä: esim. omasta arjesta kertomista (kotityöt, ruokailu yms.), sarjakuvan selostaminen, kokemuksia autolla ajamisesta. Tehtävä palautetaan NanoGog-ohjelmalla tai AC:lla Kirjalliset tehtävät: lyhyitä viestinnällisä tehtäviä oppikirjan aihepiireistä. Lisäksi opettaja voi halutessaan laittaa lyhyitä palautettavia viikkotehtäviä. Tehtävä palautetaan Modlessa. 100 min /viikko kurssin omalla koodilla, viikon toinen päivystyskerta voi olla muuna aikana. Kurssikokeen pisteitys: sanasto 40 p kielioppi 40 p

9 tekstin ymmärtäminen 40 p kuuntelu 40 p kirjoitelma 40 p yhteensä 200 p. Etätehtävien tekeminen max.+10p Arvosanaan 10 vaaditaan kiitettävästi tehty suullinen tehtävä. Kurssin ensimmäisen osan (RAB35a) jälkeen on Moodlessa välikoe, joka on 30 % koko kurssin arvosanasta. Kurssin jälkimmäisen osan (RAB35b) koe on 70% kurssin koko arvosanasta. Koko kurssin voi myös suorittaa osallistumalla RAB5b-kokeeseen. Oppiaine: Ranska, B3-kieli Kurssin numero: 6 Kurssin nimi: Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat Kurssikoodi: wrab36 Huom! Kurssi toteutetaan hajautettuna kahden perättäisen jakson aikana. Kurssin aihepiirit liittyvät opiskeluun ja työelämään sekä tulevaisuudensuunnitelmiin. Aihekokonaisuutena on aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. Oppikirjat: Voilà 5 (Otava, ISBN ) Muu materiaali: äänitteet: Opettajan antama lisämateriaali, oppikirjan verkkosivut Oppikirjan äänite verkossa, mahdolliset yo-kuuntelut. Puheen tuottaminen: lyhyitä puheharjoituksia liittyen koulu- ja työelämään. Puheen ymmärtäminen: lyhyitä kuunteluharjoituksia. Uusia rakenteita: adjektiivien merkityserot, passiivi, epäsuorat kysymykset, refleksiiviverbit, ammatin ilmaiseminen, il / cela / ce Suullinen tehtävä: esim. kysymyksiä avoimesta työpaikasta puhelinvastaajaan, selostus työhaastattelusta, selostus vaihto-oppilasvuodesta (harj. 8b s. 17) Tehtävä palautetaan

10 NanoGong-ohjelmalla tai AC:lla. Kirjallinen tehtävä: lyhyitä viestinnällisiä tehtäviä. Tehtävä palautetaan Moodlessa. Opettaja voi halutessaan myös laatia lyhyitä viikkotehtäviä. 100 min/viikko kurssin omalla koodilla, viikon toinen päivystyskerta voi olla muuna aikana. Kokeen pisteitys: sanasto 40p rakenne 40 p kirjoitelma 40 p tekstin ymmärtäminen 40 p kuuntelu 40 p yhteensä 200 p. Etätehtävien tekeminen max. 10p Arvosanaan 10 vaaditaan kiitettävästi tehty suullinen tehtävä. Kurssin ensimmäisen osan (RAB36a) jälkeen välikoe Moodlessa, jonka arvosana on 30% koko kurssin arvosanasta. Kurssin jälkimmäisen osan (RAB36b) koe on 70 % koko kurssin arvosanasta. Koko kurssin voi myös suorittaa osallistumalla RAB36b-kokeeseen. Oppiaine: Ranska, B3-kieli Kurssin numero: 7 Kurssin nimi: Kulttuuri Kurssikoodi: wrab37 Kulttuuri Aihepiirit ja tavoitteet Kurssin aihepiireinä ovat ranskaa puhuvien maiden kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri ja sirkus sekä Pariisi uudesta näkökulmasta. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia osa-alueita. Oppikirjat: Voilà 6 (Otava, ISBN ) kappaleet 1-5

11 Muu materiaali: Oppikirjan verkkosivut, opettajan Moodlessa tarjoama lisämateriaali äänitteet: Oppikirjan äänite verkossa, opettajan tekemät äänitiedostot ja yo-kuuntelut Puheen tuottaminen: Omasta taide-elämyksestä kertominen (kirja, elokuva, taidemuseo, konsertti yms.). Ohjanta Moodlessa. Puheen ymmärtäminen: Oppikirjan kuunteluharjoitukset, yo-kuunteluja, opettajan tekemiä kuunteluharjoituksia. Rakenteet: verbi + infinitiivi, demonstratiivipronominit, historiallinen preesens, passé simple, indefiniittipronominit, II konditionaali Kirjallinen tehtävä: Kurssin aikana kirjoitetaan kaksi lyhyttä kirjoitelmaa kurssin aihepiireihin liittyen. Ohjanta Moodlessa. Suullinen tehtävä: esim. omista luku-, kuuntelu- tai katselutottumuksista kertominen. Ohjanta Moodlessa. Opettaja voi halutessaan laatia lyhyitä Moodlen kautta palautettavia viikkotehtäviä. 100 minuuttia / viikko kurssin omalla koodilla, toinen 100 minuuttia / viikko voi olla myös muuna aikana. Jakson jälkeen yksi tutorointikerta kysy kokeesta - tutorointina Kurssi arvioidaan arvosanoilla Arvosana määräytyy kurssikokeen (90%) ja etätehtävien (10%) suoritusten perusteella. Kurssikokeen pisteytys: sanasto 40 p rakenne 40 p kirjoitelma 40 p tekstin ymmärtäminen 40 p kuuntelu 40 p Yhteensä 200 p Arvosanaan 10 vaaditaan kiitettävästi tehty suullinen tehtävä. Oppiaine: Ranska, B3-kieli Kurssin numero: 8 Kurssin nimi: Yhteinen maapallomme Kurssikoodi: wrab38 Yhteinen maapallomme

12 Aihepiirit ja tavoitteet:kurssin tekstit tutustuttavat Euroopan unioniin ja Ranskan poliittiseen järjestelmään.teksteissä pohditaan ympäristönsuojelua ja kansalaisaktivismia Ajankohtaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä tarkastellaan uutistekstien avulla Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti Oppikirjat: Voilà! 6 (Otava, ISBN ) kappaleet 6-10 Muu materiaali: äänitteet: Lähiopetustuntien tehtävät, yo-tehtävät, Internet-linkit Moodlessa Oppikirjan äänite verkossa. Opettajan tekemät äänitiedostot.yo-kuunteluja Puheen tuottaminen: Harjoitellaan kertomaan omasta suhtautumisesta urheiluun, auton käyttöön, luonnonsuojeluun, kuluttamiseen tai politiikkaan oppikirjan harjoitusten pohjalta. Ohjanta Moodlessa. Puheen ymmärtäminen : Oppikirjan kuunteluharjoitukset, yo-kuuntelut. Rakenteet : kansallisuuden ja asuinpaikan ilmaiseminen, omistaminen, itsenäiset omistuspronominit, kaksimerkityksiset verbit, lauseenvastikkeet, depuis ja venir de, ce qui, ce que, ce dont Kirjoitelma : Kurssin aikana kirjoitetaan kaksi lyhyttä kirjoitelmaa kurssin aihepiiristä. Ohjanta Moodlessa. Suullinen tehtävä: Lyhyt selostus liittyen oppikirjan aihepiiriin. Ohjanta Moodlessa. 100 minuuttia / viikko kurssin omalla koodilla, toinen 100 minuuttia / viikko voi olla myös muuna aikana. Jakson jälkeen yksi tutorointikerta kysy kokeesta - tutorointina. Kurssi arvioidaan arvosanoilla Arvosana määräytyy kurssikokeen (90%) ja etätehtävien (10%) suoritusten perusteella. Kurssikokeen pisteitys: sanasto 40 rakenne 40 kirjoitelma 40 teksti 40 kuuntelu 40 Yhteensä 200 Arvosanaan 10 vaaditaan kiitettävästi tehty suullinen tehtävä

13 Oppiaine: Ranska, B3-kieli Kurssin numero: 9 Kurssin nimi: Kertauskurssi Koulukohtainen Kurssikoodi: RAB39 Tavoitteet ja aihepiirit Kurssin tavoitteena on syventää jo opittuja taitoja kertaamalla ja harjoittelemalla lisää. Kielen rakenteita kerrataan laajasti, kuullunymmärtämistä harjoitellaan erimittaisten tehtävien avulla sekä harjoitellaan erilaisten, pidempienkin tekstien ymmärtämistä ja erilaisiin tehtävätyyppeihin vastaamista. Sanastoa kerrataan ja laajennetaan. Kirjoitetaan viestinnällisiä kirjoitelmia. Oppikirjat: Abi ranska (Otava, ISBN ) Abi ranska - Ratkaisuvihko (Otava, ISBN ) Muu materiaali: Opettajan Moodlessa tarjoama lisämateriaali äänitteet: Oppikirjan CD, opettajan tekemät äänitiedostot Moodlessa ja yo-kuuntelut. Puheen tuottaminen: eritasoisia suullisia tehtäviä aiempien kurssien aihealueita kerraten Puheen ymmärtäminen : kuunteluharjoituksia vaihtelevista aiheista, kysymyksiin vastaamista Rakenteiden kertaaminen: erityisesti ranskan verbimuodot Kirjallinen tuottaminen: Kurssin aikana kirjoitetaan kaksi lyhyttä viestinnällistä kirjoitelmaa. Ohjanta Moodlessa. Suullinen tehtävä: Yksi palautettava suullinen tehtävä kurssilla käsiteltäviin aiheisiin liittyen. Ohjanta Moodlessa. Opettaja voi halutessaan laatia lyhyitä Moodlen kautta palautettavia viikkotehtäviä. 100 minuuttia / viikko kurssin omalla koodilla, toinen päivystysaika / viikko voi olla muuna aikana. Kurssi arvioidaan asteikolla 4-10, jolla on ainoastaan koko lukion arvosanaa korottava vaikutus tai S-merkinnällä. Kurssi arvioidaan arvosanoilla Arvosana määräytyy kurssikokeen (90%) ja etätehtävien (10%) suoritusten perusteella.

14 Kurssikokeen pisteitys: sanat 40 p kielioppi 40 p luetun ymmärtäminen 40 p kuuntelu 40 p kirjoitelma 40 p = yht. 200 p Kurssin toteutuksessa voidaan ottaa huomioon opiskelijoiden tarpeet ja toiveet esim. eri kielen osa-alueiden painottamisessa.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

Venäjä, B3-kieli. Oppikirjat: Muu materiaali: Kuuntelut, äänitteet: Lähiopetuksen painotukset: Etätehtävät: Päivystykset:

Venäjä, B3-kieli. Oppikirjat: Muu materiaali: Kuuntelut, äänitteet: Lähiopetuksen painotukset: Etätehtävät: Päivystykset: Venäjä, B3-kieli Muu materiaali: Arviointi: Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän venäjän kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa 5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa Itsenäinen suoritus Kurssia SAB9 ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssien suoritusjärjestys Numerojärjestys Syventävät kurssit 1. Vapaa-aika

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset Saksa B2 1. Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin

Lisätiedot

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Saksa B3 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen VIERAAT KIELET Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI 2013 2014 TOINEN KOTIMAINEN KIELI B-KIELI Ruotsi B-kielenä Tavoitteet Kieli Oppilas osaa kommunikoida ruotsiksi tavallisissa

Lisätiedot

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 283 Ranskan kielen opetus tutustuttaa oppilaan ranskan kieleen ja ranskankieliseen kulttuuriin. Opetus painottuu jokapäiväisen elämän yksinkertaisiin kielenkäyttötilanteisiin

Lisätiedot

4. jakson kielten kurssit elukiossa

4. jakson kielten kurssit elukiossa 4. jakson kielten kurssit elukiossa ENGLANTI 9 = ENGLANNIN JOHDANTOKURSSI, 0-KURSSI B-koodi Haluatko kerrata tai paikata englannin kielen taitojasi, palautella mieleen sanastoa ja kieliopin sääntöjä? Kurssilla

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä)

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen- ja

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti 5.5. Vieraat kielet Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

Kieliä? Yes, please! Ja, gerne! Avec plaisir! Sí, gracias! Sì, grazie!

Kieliä? Yes, please! Ja, gerne! Avec plaisir! Sí, gracias! Sì, grazie! 5. JAKSO elukio VIERAIDEN KIELTEN KURSSIT opetus 22.2.-31.3. + koeviikko Kursseja on tarjolla sekä aloittaville että jatkaville opiskelijoille. Tarjolla on englantia, ruotsia, saksaa, ranskaa, italiaa,

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria 9.2.2. Toinen kotimainen kieli: ruotsi B1 Ruotsin kielen opetuksessa oppilas saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ruotsinkielisten kanssa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista oppilasta

Lisätiedot

Kurssin Moodlen tehtävät on palautettava, jotta kurssista saa suorituksen.

Kurssin Moodlen tehtävät on palautettava, jotta kurssista saa suorituksen. Kurssin numero: 1 Kurssin nimi: Englannin kieli ja maailmani Pakollinen Kurssikoodi: ENA1 uusi OPS: Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita, analysoidaan

Lisätiedot

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

5.4. Toinen kotimainen kieli, perusopetuksen vuosiluokilla 7 9 alkanut oppimäärä (B1), Ruotsi

5.4. Toinen kotimainen kieli, perusopetuksen vuosiluokilla 7 9 alkanut oppimäärä (B1), Ruotsi 5.4. Toinen kotimainen kieli, perusopetuksen vuosiluokilla 7 9 alkanut oppimäärä (B1), Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin

Lisätiedot

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas Lappeenrannan lukiot Kurssiopas 2015 Hyvä opiskelija! Kurssiopas 2015 Tämä kurssiesite on laadittu avuksesi opintojesi suunnittelussa. Kurssiesitteessä on kuvattu lyhyesti Lappeenrannan lukioiden kurssitarjonta.

Lisätiedot

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä 5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä Aasian ja Afrikan kielillä tarkoitetaan maailman valtakieliä, kuten japania, kiinaa tai arabiaa, joissa käytetään monenlaisia kirjoitusjärjestelmiä.

Lisätiedot

A-oppimäärä B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B2-oppimäärä A2.2 A2.1 A2.2 A2.2 B1.1 A2.1 A2.2 B3-oppimäärä A2.1 A2.2 A2.1 A2.1 A2.2 A1.3 A2.

A-oppimäärä B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B2-oppimäärä A2.2 A2.1 A2.2 A2.2 B1.1 A2.1 A2.2 B3-oppimäärä A2.1 A2.2 A2.1 A2.1 A2.2 A1.3 A2. Saksan kieli Saksan kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden kehittää

Lisätiedot

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: Englanti A - kieli Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

9.2. Ruotsi B1 kielenä

9.2. Ruotsi B1 kielenä 9.2. Ruotsi B1 kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 =

Lisätiedot

Kieliä? Yes, please! Ja, gerne! Avec plaisir! Sí, gracias! Sì, grazie!

Kieliä? Yes, please! Ja, gerne! Avec plaisir! Sí, gracias! Sì, grazie! 3 JAKSO elukio VIERAIDEN KIELTEN KURSSIT - 14.11.2016-10.1.2017 Kursseja on tarjolla sekä aloittaville että jatkaville opiskelijoille. -alkuiset ovat vanhan opetussuunnitelman (OPS) mukaisia kursseja.

Lisätiedot

Magazin.de ja opetussuunnitelman perusteet

Magazin.de ja opetussuunnitelman perusteet Magazin.de ja opetussuunnitelman perusteet Magazin.de on valtakunnallisen opetussuunnitelman mukainen oppimateriaalisarja. Lukion opetussuunnitelma (2016) pohjautuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan opiskelija

Lisätiedot

7.3.2. SAKSA VALINNAISAINE (A2)

7.3.2. SAKSA VALINNAISAINE (A2) 7.3.2. SAKSA VALINNAISAINE (A2) 272 LUOKKA 5 Aihepiirit ja sanasto perhe ja sukulaiset koti, asuminen koulu, koulutavaroita kehon osat värit, adjektiiveja numerot 0-100 harrastuksia ruoka aikasanoja kysymyssanoja

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti:

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: 5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja

Lisätiedot

Kieliä? Yes, please! Ja, gerne! Avec plaisir! Sí, gracias! Sì, grazie!

Kieliä? Yes, please! Ja, gerne! Avec plaisir! Sí, gracias! Sì, grazie! 2 JAKSO 2017-2018 - VIERAIDEN KIELTEN KURSSIT elukiossa 25.9.-9.11.2017 Kursseja on tarjolla sekä aloittaville että jatkaville opiskelijoille. w-alkuiset ovat vielä vanhan opetussuunnitelman (OPS) mukaisia

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

Lyhyet kurssikuvaukset

Lyhyet kurssikuvaukset Ruotsi, A-kieli Pakolliset 1-6, syventävät 7-8 Pakolliset kurssit opiskellaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Syventävät ja soveltavat kurssit suoritetaan pääosin pakollisten kurssien jälkeen. RUA01

Lisätiedot

J'aime ja opetussuunnitelman

J'aime ja opetussuunnitelman J'aime ja opetussuunnitelman perusteet Sarjan perusperiaatteet J'aime-materiaali toteuttaa valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita ja niiden perustana olevaa oppimiskäsitystä, jonka mukaan opiskelija

Lisätiedot

9.6. Saksa A-kielenä. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Vuosiluokat 7-9. 7. lk (AK1, AK2, AK3, AK4, AK5, AK6) 2 tuntia TAVOITTEET

9.6. Saksa A-kielenä. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Vuosiluokat 7-9. 7. lk (AK1, AK2, AK3, AK4, AK5, AK6) 2 tuntia TAVOITTEET 9.6. Saksa A-kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Vieraat kielet, perusopetuksen vuosiluokilla 1 6 alkanut oppimäärä (A)

Vieraat kielet, perusopetuksen vuosiluokilla 1 6 alkanut oppimäärä (A) Vieraat kielet, perusopetuksen vuosiluokilla 1 6 alkanut oppimäärä (A) Englanti (ENA) PAKOLLISET KURSSIT TAVOITTEET TAVOITTEIDEN ENA1 Nuori ja hänen maailmansa perustaitojen harjaannuttaminen lukiomaiseen

Lisätiedot

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: Ranska A-kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus ai = ÄI Kurssin sisältö Arvosteluperusteet Suoritusjärjestys

Äidinkieli ja kirjallisuus ai = ÄI Kurssin sisältö Arvosteluperusteet Suoritusjärjestys 14 Äidinkieli ja kirjallisuus ai = ÄI Kurssin sisältö Arvosteluperusteet Suoritusjärjestys ai10 Opiskelutaidon ja kieliopin kertauksen kurssi ai-1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus ai-2 Tekstin rakentaminen

Lisätiedot

Italia, B3-kieli. Oppikirjat: Muu materiaali: Kuuntelut, äänitteet: Lähiopetuksen painotukset: Etätehtävät: Päivystykset:

Italia, B3-kieli. Oppikirjat: Muu materiaali: Kuuntelut, äänitteet: Lähiopetuksen painotukset: Etätehtävät: Päivystykset: Italia, B3-kieli Oppikirjat: Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimärän italian kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun

Lisätiedot

tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen opiskelijana

tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen opiskelijana 1 7.3. Vieraat kielet 7.3.1. Perusasteen vuosiluokilla 1-6 alkava oppimäärä (A-kieli) Englanti Englannin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille englannin

Lisätiedot

OPETUKSEN TAVOITTEET Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (Liite) tasot seuraavasti:

OPETUKSEN TAVOITTEET Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (Liite) tasot seuraavasti: 5.5. Vieraat kielet Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI Kurssin nimi: JAPANI 1, Japanin kielen alkeet (JA1, soveltava) Ajankohta: Syyslukukausi: alkaen 11.9 keskiviikkoisin klo 17.00-. Yhteyshenkilö: Opettaja aaro.haavisto@helsinki.fi

Lisätiedot

Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9

Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9 Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9 Opetuksen tehtävänä on, että oppilaan kielitaito harjaantuu ja laajenee sosiaalisiin tilanteisiin sekä harrastuksien, palveluiden ja julkisen elämän alueelle. Kirjoitetun

Lisätiedot

A2- espanja. Yleiset tavoitteet vuosiluokille 4. - 9. 4. luokan keskeiset tavoitteet

A2- espanja. Yleiset tavoitteet vuosiluokille 4. - 9. 4. luokan keskeiset tavoitteet A2- espanja Yleiset tavoitteet vuosiluokille 4. - 9. 4. luokan keskeiset tavoitteet - innostuu kokeilemaan ja kuuntelemaan espanjan kieltä - oppii käyttämään tavallisimpia omaan elämään liittyviä sanoja

Lisätiedot

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet

7.LUOKKA. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Laaja-alainen osaaminen. Opetuksen tavoitteet 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle

Lisätiedot

Kurssien suorittaminen tenttimällä (itsenäinen suorittaminen)

Kurssien suorittaminen tenttimällä (itsenäinen suorittaminen) Englannin kieli Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Englannin kielen kursseja lukiossa on kolmenlaisia: pakollisia, syventäviä ja soveltavia. Kurssit 1 6 ovat pakollisia ja ne suoritetaan

Lisätiedot

Kielioppi Harjoituskirja - englanti 3 - harjoituslista

Kielioppi Harjoituskirja - englanti 3 - harjoituslista Kielioppi Harjoituskirja - englanti 3 - harjoituslista Päätaso Alataso Harjoituksen nimi Tyyppi Taso 1 Verbit I Be, have, do, can 1 Am, is, are, have, has, can Järjestys A 2 Am, is, are, have, has, can,

Lisätiedot

Insights ja Opetussuunnitelman perusteet

Insights ja Opetussuunnitelman perusteet Insights ja Opetussuunnitelman perusteet Sarjan perusperiaatteet Insights ja opetussuunnitelman perusteet Insights-sarja noudattaa valtakunnallisia lukion opetussuunnitelman perusteita (LOPS2016). Opiskelija

Lisätiedot

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan:

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan: Luokat 3-6 A2-espanja AIHEKOKONAISUUDET luokilla 4-6 Ihmisenä kasvaminen korostuu omien asioitten hoitamisessa, ryhmässä toimimisessa ja opiskelutaitojen hankkimisessa. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Lisätiedot

JAKSOVINKIT Ajankohtaista 6. jakson aikana. yo-tutkintoon ilmoittautuminen kansliassa. o tutkintoa syksyllä aloittavat ma 29.5.

JAKSOVINKIT Ajankohtaista 6. jakson aikana. yo-tutkintoon ilmoittautuminen kansliassa. o tutkintoa syksyllä aloittavat ma 29.5. JAKSOVINKIT 6 16-17 Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista

Lisätiedot

9. A1-espanja. Yleiset tavoitteet 1.-2. luokille

9. A1-espanja. Yleiset tavoitteet 1.-2. luokille 9. A1-espanja A-espanjan vieraana kielenä 1. luokalla aloittavat oppilaat valitaan opetukseen soveltuvuuskokeella. Kolmannelta luokalta alkaa toinen A-kieli, joka on englanti. Yleiset tavoitteet 1.-2.

Lisätiedot

ITALIAN KULTTUURI-INSTITUUTTI KURSSIT KESÄ 2017

ITALIAN KULTTUURI-INSTITUUTTI KURSSIT KESÄ 2017 ITALIAN KULTTUURI-INSTITUUTTI KURSSIT KESÄ 2017 ITALIAN KIELEN KURSSIT - IIC HELSINKI - Kesäkurssit 2017 (toukokuu - kesäkuu 2017) Lisätietoja kursseista ja ilmoittautumiset: corsi.iichelsinki[at]esteri.it

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ESPANJAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ESPANJAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ESPANJAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 ESPANJAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja

Lisätiedot

2 JAKSO VIERAIDEN KIELTEN KURSSIT elukiossa

2 JAKSO VIERAIDEN KIELTEN KURSSIT elukiossa 2 JAKSO 2016-2017 - VIERAIDEN KIELTEN KURSSIT elukiossa 26.9.-10.11.2016 Kursseja on tarjolla sekä aloittaville että jatkaville opiskelijoille. w-alkuiset ovat vanhan opetussuunnitelman (OPS) mukaisia

Lisätiedot

Venäjä (A2-kieli) Tavoiteet

Venäjä (A2-kieli) Tavoiteet Venäjä (A2kieli) VUOSILUOKAT 56 Venäjän kielen opiskelun alkuvaiheessa suullinen viestintä on oppitunneilla tärkeintä. Opiskelun edetessä lisätään kirllista harjoittelua uuden kirjoitusjärjestelmän sisäistämiseksi.

Lisätiedot

Esipuhe. Espoossa tammikuussa 2002. Tekijä. Esipuhe 3

Esipuhe. Espoossa tammikuussa 2002. Tekijä. Esipuhe 3 Esipuhe Tämä Espanjan kielioppi on tarkoitettu espanjan kielen opiskelijoille, opettajille, kääntäjille ja kaikille, jotka tarvitsevat espanjan kielen suullista tai kirjallista taitoa. Pyrkimyksenä on

Lisätiedot

Kurssikuvaukset. enorssi-verkkokurssitarjotin 2010-2011. Lakitiedon syventävä kurssi (YH6)

Kurssikuvaukset. enorssi-verkkokurssitarjotin 2010-2011. Lakitiedon syventävä kurssi (YH6) Kurssikuvaukset Lakitiedon syventävä kurssi (YH6) Kurssilla syvennetään ja laajennetaan lukion lakitiedon kurssilla hankittua tietämystä. Tavoitteena on syventää juridista ajattelua ja opetella laatimaan

Lisätiedot

Schulcurriculum Schwedisch

Schulcurriculum Schwedisch Schulcurriculum Schwedisch Klassen 10 bis 12 (Achtung: Lehrplan ist in finnischer Sprache verfasst.) Deutsche Schule Helsinki Malminkatu 14 00100 Helsinki Finnland Stand: 15. November 2014 Toinen kotimainen

Lisätiedot

Kieliä? Yes, please! Ja, gerne! Avec plaisir! Sí, gracias! Sì, grazie!

Kieliä? Yes, please! Ja, gerne! Avec plaisir! Sí, gracias! Sì, grazie! 4 JAKSO elukio VIERAIDEN KIELTEN KURSSIT - 11.1.-21.2.2017 Kursseja on tarjolla sekä aloittaville että jatkaville opiskelijoille. -alkuiset ovat vanhan opetussuunnitelman () mukaisia kursseja. Myös japani

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

ymmärtäminen Englanti A B2.1 B2.1 B2.1 B2.1

ymmärtäminen Englanti A B2.1 B2.1 B2.1 B2.1 VIERAAT KIELET Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

7.3.4. VENÄJÄ VALINNAISAINE

7.3.4. VENÄJÄ VALINNAISAINE 7.3.4. VENÄJÄ VALINNAISAINE 289 YLEINEN TEHTÄVÄ Venäjän kielen opetus tukee koulun yleistä kasvatustehtävää. Venäjän kielen opiskelussa painotetaan suullisen kielitaidon ja viestintävalmiuksien kehittämistä

Lisätiedot

Ajankohtaista 5. jaksossa

Ajankohtaista 5. jaksossa Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista sekä ajankohtaisista

Lisätiedot

6. jakso. ENGLANTI 8 ENGLANNIN SUULLINEN KIELITAITO D-koodilla. Oppikirja: Open Road 2, Otava

6. jakso. ENGLANTI 8 ENGLANNIN SUULLINEN KIELITAITO D-koodilla. Oppikirja: Open Road 2, Otava 6. jakso ENGLANTI 2 B-koodilla Oppikirja: Open Road 2, Otava Opettaja: Kanni Kelder, Oulun lyseon lukio kanni.kelder@ouka.fi ENGLANTI 5 C- koodilla Oppikirja Open Road 5, Otava Opettaja Sonja Honkala,

Lisätiedot

Adjektiivit. Yleistä ja taivutus. Adjektiivi + substantiivi. Vertailumuodot

Adjektiivit. Yleistä ja taivutus. Adjektiivi + substantiivi. Vertailumuodot Adjektiivit Yleistä ja taivutus -> Bok ett -> Rakenteet -> Adjektiivit -> Tavallisia adjektiiveja Och: -> Bok tre -> Rakenteet -> Adjektiivi-palapeli http://www2.edu.fi/etalukio/psykka_ruotsi/index.php?cmscid=327&oid=488&subid=488

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKIOON

TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKIOON TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKIOON SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIO-OPISKELU YLEENSÄ... 1 2. IIN LUKION TUNTIJAKO...4 3. KURSSIEN SISÄLLÖT...5 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 5 VIERAAT KIELET JA RUOTSIN KIELI...7

Lisätiedot

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU Kansainvälisen liiketoiminnan lukio LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LUKION KURSSIT 2016 2017 Yhteystietoja: Koulun kotisivu: www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Sähköpostiosoite: toimisto@lauttasaarenyhteiskoulu.fi

Lisätiedot

9.2.3.X A2-espanja KESKEISET SISÄLLÖT. 4. luokan keskeiset tavoitteet. Kielitaito

9.2.3.X A2-espanja KESKEISET SISÄLLÖT. 4. luokan keskeiset tavoitteet. Kielitaito 9.2.3.X A2-espanja Yleiset tavoitteet vuosiluokille 4.-6. oppii viestimään espanjaksi konkreettisissa ja itselleen läheisissä tilanteissa aluksi pääsääntöisesti suullisesti ja vähitellen kirjallista viestintää

Lisätiedot

A-KIELET ENGLANTI JA SAKSA

A-KIELET ENGLANTI JA SAKSA A-KIELET ENGLANTI JA SAKSA A1 Vieraan kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa

Lisätiedot

AVAIN. Kempeleen lukion kurssiopas 2015

AVAIN. Kempeleen lukion kurssiopas 2015 AVAIN Kempeleen lukion kurssiopas 2015 KEMPELEEN LUKIO PUHELIN koulusihteeri 050 316 9593 rehtori 050 568 1915 apulaisrehtori 050 316 9592 opinto-ohjaaja 050 463 6610 opettajat 050 316 9594, 050 316 9595

Lisätiedot

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT VIERAAT KIELET Englanti 2013 2014 Vieraat kielet ENGLANTI A1-KIELI EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET Ihmisenä kasvaminen Vieraan kielen taito edellyttää

Lisätiedot

Helsingin kuvataidelukio. KURSSIESITE lukuvuodelle 2014-2015

Helsingin kuvataidelukio. KURSSIESITE lukuvuodelle 2014-2015 Helsingin kuvataidelukio KURSSIESITE lukuvuodelle 2014-2015 KURSSIESITE 7.1.2014, SISÄLLYS SIVU VALINTAKORTTI (paperiversiossa) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI, Wilmassa AI)... 1 KIELET A-KIELET (pitkä

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus ai = ÄI Kurssin sisältö Arvosteluperusteet Suoritusjärjestys

Äidinkieli ja kirjallisuus ai = ÄI Kurssin sisältö Arvosteluperusteet Suoritusjärjestys 14 Äidinkieli ja kirjallisuus ai = ÄI Kurssin sisältö Arvosteluperusteet Suoritusjärjestys ai10 Opiskelutaidon ja kieliopin kertauksen kurssi ai-1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus ai-2 Tekstin rakentaminen

Lisätiedot

B-ruotsin opintoihin kuuluu pakolliset kurssit BB01- BB05

B-ruotsin opintoihin kuuluu pakolliset kurssit BB01- BB05 B-RUOTSI B-ruotsin opintoihin kuuluu pakolliset kurssit BB01- BB05 Tämän lisäksi b-ruotsissa on kaksi syventävää kurssia: BB06 ja BB07. Tämän lisäksi b-ruotsissa on kaksi syventävää kurssia: BB06 ja BB07.

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -ENGLANTI VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -ENGLANTI VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -ENGLANTI VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 TAVOITTEET oppii ymmärtämään tavallisimpia sanoja ja fraaseja sekä yksinkertaisia tekstejä vastaamaan itseään ja lähiympäristöään

Lisätiedot

5.4. Toinen kotimainen kieli

5.4. Toinen kotimainen kieli 5.4. Toinen kotimainen kieli 5.4.1. RUOTSI (RUB) YLEINEN OSA Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä

Lisätiedot

Vapaa. oo Kielentuntemuksen koe, koevastaus, kirjoitelma. Aktiivinen osallistuminen.

Vapaa. oo Kielentuntemuksen koe, koevastaus, kirjoitelma. Aktiivinen osallistuminen. ÄIDINKIELI ÄIDINKIELI ÄIDINKIELI ÄIDINKIELI ÄIDINKIELI ÄIDINKIELI ÄIDINKIELI ÄIDINKIELI 16 Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI Kurssin sisältö Arvosteluperusteet Suoritusjärjestys ÄI10 Opiskelutaidon ja kieliopin

Lisätiedot

Helsingin kuvataidelukio Kurssiesite 2010 2011

Helsingin kuvataidelukio Kurssiesite 2010 2011 Helsingin kuvataidelukio Kurssiesite 2010 2011 maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai 8.10 9.25 8.20 9.35 1 3 8 7 5 9.25 9.45 9.35 9.45 9.45-11.00 11.00 12.00 12.00 13.15 11.00 11.30 1. ruoka

Lisätiedot

7.3.3 Vieraat kielet. Tietostrategia ja opiskeluympäristö

7.3.3 Vieraat kielet. Tietostrategia ja opiskeluympäristö 7.3.3 Vieraat kielet Tietostrategia ja opiskeluympäristö Vieraiden kielten opetuksen tavoitteena on monipuolisten viestintätaitojen oppiminen sekä valmius kohdata erilaisia ihmisiä ja kulttuureja. Tähän

Lisätiedot

5.4 Toinen kotimainen kieli

5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus syventää perusopetuksessa aloitettua kielikasvatusta ja kielitietoisuuden kehittämistä. Opiskelijoita ohjataan kehittämään ruotsin kielen

Lisätiedot

POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) Lukuvuosina ja alkaen

POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) Lukuvuosina ja alkaen POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) Lukuvuosina 2009-2010 ja 2010-2011 alkaen 17.9.2009 Etäopetuksena Learnlinc etäopetusjärjestelmässä (8 ov) sekä lähiopetuksena (2 ov) Opintokokonaisuus sisältää 8 opintoviikkoa

Lisätiedot

MEGAFON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

MEGAFON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET MEGAFON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Megafon-sarja toteuttaa valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita. Uuden opetussuunnitelman mukaan oppilas on oman oppimisensa subjekti. Oppilas on aktiivinen

Lisätiedot

Adjektiivit. Yleistä ja taivutus. Adjektiivi + substantiivi. Vertailumuodot

Adjektiivit. Yleistä ja taivutus. Adjektiivi + substantiivi. Vertailumuodot Adjektiivit Yleistä ja taivutus -> Bok ett -> Rakenteet -> Adjektiivit -> Tavallisia adjektiiveja Och: -> Bok tre -> Rakenteet -> Adjektiivi-palapeli http://www2.edu.fi/etalukio/psykka_ruotsi/index.php?cmscid=327&oid=488&subid=488

Lisätiedot

Englanti 3. luokka OPPISISÄLLÖT. Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen (S1)

Englanti 3. luokka OPPISISÄLLÖT. Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen (S1) Englanti 3. luokka oppilaan kielitietoisuus kehittyy (T1- T4) oppilas tutustuu kielenopiskelun apuneuvoihin ja opiskelumuotoihin (T6, T11) oppilas tutustuu oman työn arviointiin ja suunnitteluun osana

Lisätiedot

Oppikirjat ja -materiaalit lukuvuonna Salon lukio

Oppikirjat ja -materiaalit lukuvuonna Salon lukio Oppikirjat ja -materiaalit lukuvuonna 2019-2020 Salon lukio SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS -OPPIMÄÄRÄ Kurssit 1 6: Tabletkoulu ÄI1, ÄI2, ÄI3, ÄI4, ÄI5, ÄI6 (LOPS 2016). Opettaja ohjeistaa kurssin alussa

Lisätiedot

enorssin verkkokurssitarjotin 2013-2014 (päivitetty 1.9.2013)

enorssin verkkokurssitarjotin 2013-2014 (päivitetty 1.9.2013) enorssin verkkokurssitarjotin 2013-2014 (päivitetty 1.9.2013) Kurssin nimi Oppiaine Opettaja ja koulu Ajankohta Ilmoittautuminen FI1 - Johdatus filosofiseen ajatteluun Filosofia Pekka Lempiäinen, Helsingin

Lisätiedot

Oppiaine Kirjan nimi Kustantaja Kurssilla

Oppiaine Kirjan nimi Kustantaja Kurssilla Kalevan lukio Oppikirjat 2018-2019 (päivitetty 21.8.18) Huom! Oppikirjoista voi käyttää myös digiversiota. Osassa kursseista käytetään pelkästään digikirjaa. Ota siis aina selvää, mitä kirjaa kullakin

Lisätiedot

B-kieli. Kielitaidon osa-alueet jaotellaan kielenopetuksen eurooppalaisessa viitekehyksessä seuraavasti:

B-kieli. Kielitaidon osa-alueet jaotellaan kielenopetuksen eurooppalaisessa viitekehyksessä seuraavasti: KIELET Viikin normaalikoulun kieliohjelma 3. luokalla alkavana A1-kielenä opetetaan englantia, ranskaa ja saksaa. 4/5 luokalla alkavana vapaaehtoisena kielenä (A2) tarjotaan englantia (alkaa 5. luokalla),

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA. Tavoitteet

KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA. Tavoitteet KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA Tavoitteet MODUULI 1 (A1.3+) Tavoitteena on, että oppija saavuttaa vahvan taitotason A1.3 kaikilla kielen osaalueilla ja joillakin mahdollisesti tason A2.1: A1.3: Ymmärtää joitakin

Lisätiedot

KURSSIEN ARVIOINTI... 2 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI TOISENA KIELENÄ... 4 ENGLANTI... 8 RUOTSI... 10 SAKSA...

KURSSIEN ARVIOINTI... 2 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI TOISENA KIELENÄ... 4 ENGLANTI... 8 RUOTSI... 10 SAKSA... KURSSIEN ARVIOINTI... 2 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI TOISENA KIELENÄ... 4 ENGLANTI... 8 RUOTSI... 10 SAKSA... 12 RANSKA... 14 ESPANJA... 15 VENÄJÄ... 17 PITKÄ MATEMATIIKKA...

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Opiskelussa korostuvat aihekokonaisuudet Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys sekä Viestintä- ja mediataito.

Opiskelussa korostuvat aihekokonaisuudet Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys sekä Viestintä- ja mediataito. Vieraat kielet Vieraan kielen opetus antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. Opetus totuttaa oppilaan käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa hänet ymmärtämään ja arvostamaan

Lisätiedot

15 SAKSA A-KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLA 7 9

15 SAKSA A-KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLA 7 9 1 Liite 1. Ylä-Malmin peruskoulun opetussuunnitelman täydennys 15 SAKSA A-KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLA 7 9 Päätösehdotus: Päätös: Hyväksytään saksa A-kielenä opetussuunnitelma vuosiluokille

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle 1 Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle Hyvä kuudesluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus päättää oman koulutyösi sisällöstä. Saat valita kiinnostuksesi mukaan yhden lyhyen valinnan seitsemännelle

Lisätiedot