Oppikirjan äänitteet CD:llä tai verkossa, opettajan omat tiedostot, yo-kuuntelut. Lyhyitä puhe-, kuuntelu- ja rakenneharjoituksia.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppikirjan äänitteet CD:llä tai verkossa, opettajan omat tiedostot, yo-kuuntelut. Lyhyitä puhe-, kuuntelu- ja rakenneharjoituksia."

Transkriptio

1 Ranska, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän ranskan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien A2.1-A2.2 kirjoittaminen A1.3-A2.1. Tavoitteena on myös, että aikuisopiskelija -osaa viestiä kohdekielelle ja sen kulttuurille ominaisella tavalla -osaa arvioida kielitaitoaan suhteessa tavoitteisiin - tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen opiskelijana -osaa kehittää kielitaitoaan kehittymistarpeensa ja opiskelu- ja viestintätehtävän kannalta tarkoituksenmukaisin strategioin. Oppikirjat: Muu materiaali: äänitteet: Escalier 1 (SanomaPro), Voilà 2-6 (Otava), Abi ranska (Otava) Oppikirjojen verkkosivut, opiskelijan harjoitukset verkossa, opettajan omat tiedostot, internet-linkit. Oppikirjan äänitteet CD:llä tai verkossa, opettajan omat tiedostot, yo-kuuntelut Lyhyitä puhe-, kuuntelu- ja rakenneharjoituksia. Kurssin aihepiireihin liittyvät kirjalliset ja suulliset tehtävät. Opettajan laatimat viikkotehtävät Viikoittain 100 min kurssin omalla koodilla, toinen 100 min voi olla muunakin sovittuna aikana. Valtakunnalliset syventävät kurssit RAB31-RAB310 arvioidaan numeroasteikolla Koulukohtaiset kurssit RAB311 RAB12 arvioidaan kurssikokeella (numeroasteikolla 4-10), jolla on ainoastaan koko oppimäärän arvosanaa korottava vaikutus, tai suoritusmerkinnällä S. Valinnaisen B2-kielen opinnot perusopetuksessa alkaneet opiskelijat voivat jatkaa opintojaan lukiossa B3-oppimäärän kurssista 3.

2 Oppiaine: Ranska, B3-kieli Kurssin numero: 1 Kurssin nimi: Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen Kurssikoodi: RAB31 ( uusi ops ) Huom! Kurssi toteutetaan hajautettuna kahden perättäisen jakson aikana. Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppaneilta. Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin Oppikirjat: Escalier 1 (SanomaPro) ISBN Muu materiaali: Lähiopetustuntien tehtävät oppimisympäristössä. Opettajan tarjoama tukimateriaali (lisäharjoitukset Moodlessa). Internet-linkit aihepiireihin sopiville sivuille. Opiskelijan verkkomateriaali. äänitteet: Oppikirjan äänitiedostot verkossa. Puheharjoituksia: ääntämisharjoituksia, tervehtiminen ja esittäytyminen, kysymysten esittäminen, voinnista puhuminen, kohteliaisuusfraaseja, harrastus- ja ruokailusanastoa, lipun ostaminen ym. asioiminen. Perusrakenteita: artikkelit, lukusanat 1-100, kieltosanat, adjektiivin taipuminen, omistuspronominit, substantiivin monikko, kysymyksen muodostaminen, kellonajat, painolliset pronominit, I säännöllinen verbiluokka, partitiivinen artikkeli, omistaminen, adjektiivien taipuminen, il y a, yhdyssanat, epäsäännöllisiä verbejä. Suullinen tehtävä: Kerro itsestäsi, perheestäsi, harrastuksistasi ja mieltymyksistäsi tai kerro tarina kuvitellusta henkilöstä (nimi, ikä, millainen, mitä tekee) preesensissä/lähifutuurissa. Suullinen tehtävä palautetaan joko NanoGong-ohjelmalla tai AC:lla. Lyhyt kirjallinen tehtävä : joko otsikkoaine tai kirjoitelma johonkin työkirjan tehtävään liittyen kurssin aihepiireihin. Kirjallinen tehtävä palautetaan Moodlessa. Tehtävät ilmoitetaan oppimisympäristössä. Lisäksi opettaja voi halutessaan laittaa palautettavia lyhyitä viikkotehtäviä. Vähintään puolet eli 100 min /viikko on oltava kurssin omalla koodilla.

3 Puolet päivystyksestä voi hoitaa muuna aikana, josta ilmoitetaan oppimisympäristössä. Kokeen pisteitys: sanat 45 p kielioppi 40 p luetun ymmärtäminen 20 p kuuntelu 20 p aine 25 p yhteensä 150 p. Etätehtävien tekeminen max p Arvosanaan 10 vaaditaan kiitettävästi tehty suullinen tehtävä. Kurssin ensimmäisen osan (RAB31a) jälkeen on Moodlessa välikoe, joka on 30 % koko kurssin arvosanasta. Kurssin jälkimmäisen osan (RAB31b) koe 70% kurssin koko arvosanasta. Koko kurssin voi myös suorittaa osallistumalla RAB31b-kokeeseen. Oppiaine: Ranska, B3-kieli Kurssin numero: 2 Kurssin nimi: Matkalla maailmassa Kurssikoodi: RAB32 ( uusi ops ) Huom! Kurssi toteutetaan hajautettuna kahden perättäisen jakson aikana. Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa Kurssin aihepiireinä ovat lomasuunnitelmat, vapaa-aika, tietokoneet, vaatekaupassa asioiminen, ihmissuhteet, televisio-ohjelmat sekä maat ja kielet. Oppikirjat: Escalier 1 (SanomaPro) ISBN Muu materiaali: Lähiopetustuntien tehtävät oppimisympäristössä. Opettajan tarjoama tukimateriaali (lisäharjoitukset Moodlessa). Internet-linkit aihepiireihin sopiville sivuille. Opiskelijan verkkomateriaali. Oppikirjan äänitiedostot verkossa.

4 äänitteet: Lähiopetuksessa painotetaan ääntämisharjoituksia. Puhetilanteita: mm. lomasuunnitelmien tekeminen, harrastuksista kertominen, tietokoneesta keskusteleminen, vaatekaupassa asioiminen, ihmissuhteet, televisioohjelmat. Perusrakenteita : päivämäärät, kellonajat, refleksiiviverbejä, lukusanat 100-, kolmimuotoiset adjektiivi, järjestysluvut, dem.pronominit, lähifutuuri, käänteinen kysymyslause, epäsäännöllisiä verbejä. Suullinen tehtävä: jokin puhetilanne oppikirjan aiheista esim. omat lomasuunnitelmat, omat harrastukset, television katselu. Tehtävä palautetaan joko NanoGong-ohjelmalla tai AC:lla. Kirjallinen tehtävä: Lyhyt kirjallinen tehtävä, joko otsikkoaine tai aine oppikirjan tehtävästä liittyen kurssin aihepiireihin. Tehtävä palautetaan Moodlessa. Tehtävät ilmoitetaan oppimisympäristössä. Lisäksi opettaja voi halutessaan laittaa lyhyita palautettavia viikkotehtäviä. 100 min viikossa eli puolet päivystysajasta on pidettävä kurssin omalla koodilla, puolet voi pitää muulloin. Kokeen pisteitys: sanat 45 p kielioppi 40 p luetun ymmärtäminen 20 p kuuntelu 20 p aine 25 p yhteensä 150 p. Etätehtävien tekeminen max p Arvosanaan 10 vaaditaan kiitettävästi tehty suullinen tehtävä. Kurssin ensimmäisen osan (RAB32a) jälkeen on Moodlessa välikoe, joka on 30 % koko kurssin arvosanasta. Kurssin jälkimmäisen osan (RAB32b) koe on 70% kurssin koko arvosanasta. Koko kurssin voi myös suorittaa osallistumalla RAB32b-kokeeseen.

5 Oppiaine: Ranska, B3-kieli Kurssin numero: 3 Kurssin nimi: Elämän tärkeitä asioita Kurssikoodi: RAB33 ( uusi OPS ) Huom! Kurssi toteutetaan hajautettuna kahden perättäisen jakson aikana. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista, ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. Oppikirjat: Voilà 2 (Otava, ISBN ) Muu materiaali: Lähiopetustuntien tehtävät oppimisympäristössä, opettajan tarjoama lisämateriaali, Internet-linkit, oppikirjan verkkosivut äänitteet: Oppikirjan äänite verkossa. Puhetilanteita: mielipiteen ilmaiseminen, mieltymyksistä keskusteleminen, tapaamisen sopiminen, tinkiminen. Perusrakenteita: kolmimuotoiset adjektiivit, COD/COI- pronominit, kysymyksen muodostaminen (intonaatio/est-ce que), en- ja y-pronomini, relatiivipronomini, refleksiiviverbien passé composé, prepositiot maiden kanssa, superlatiivi, imperfekti, adverbin muodostus ja vertailu, passé composén ja imperfektin käyttö, tout, celui-ci - itsenäinen demonstratiivipronomini, pluskvamperfekti, imperfekti si-lauseessa, konditionaali alustavasti. Suullinen tehtävä: esim. viesti vastaajaan: ehdotetaan elokuviin menoa, sovitaan tapaaminen, selvitys kaverille juhlista, tai muita tilanteita oppikirjan harjoitusten pohjalta. Tehävä palautetaan NanoGong-ohjelmalla tai AC:lla. Kirjallinen tehtävä: lyhyitä kirjoitelmia esim. jostain seuraavista aiheista: kirpputoriostoksilla, yllätyskutsujen järjestäminen, tarina sarjakuvan perusteella, mielimusiikista kertominen, patikkaretki. Tehtävä palautetaan Moodlessa. Lisäksi opettaja voi halutessaan laittaa lyhyitä palautettavia viikkotehtäviä. 100 min viikossa eli puolet päivystysajoista on oltava kurssin omalla koodilla, loput voi pitää muulloin.

6 Kurssikokeen pisteitys: sanat 40 p kielioppi 40 p luetun ymmärtäminen 30 p kuuntelu 30 p kirjoitelma 30 p Yhteensä 170 p. Etätehtävien tekeminen max p Arvosanaan 10 vaaditaan kiitettävästi tehty suullinen tehtävä. Kurssin ensimmäisen osan (RAB33a) jälkeen on Moodlessa välikoe, joka on 30 % koko kurssin arvosanasta. Kurssin jälkimmäisen osan (RAB33b) koe on 70% kurssin koko arvosanasta. Koko kurssin voi myös suorittaa osallistumalla RAB3b-kokeeseen. Oppiaine: Ranska, B3-kieli Kurssin numero: 4 Kurssin nimi: Meillä ja muualla Kurssikoodi: wrab34 Huom! Kurssi toteutetaan hajautettuna kahden perättäisen jakson aikana. Meillä ja muualla Aihepiirit ja tavoitteet Suomeen tutustutaan ranskalaisten nuorten silmin ja suomalaisia tutustutetaan maailman ranskaa puhuviin maihin. Kurssilla jatketaan kaikkien ranskan kielen osa-alueiden harjoittelemista: kuullunymmärtämistä ja puhumista sekä hiukan vaativimpien tekstien ymmärtämistä ja pienten tekstien kirjoittamista ja samalla opitaan kertomaan ranskaksi Suomesta ja suomalaisista. Oppikirjat: Voilà 3 (Otava, ISBN ) Muu materiaali: äänitteet: Lähiopetustuntien tehtävät, opettajan tarjoama lisämateriaali ja Internet-linkit Moodlessa. Oppikirjan verkkomateriaali. Oppikirjan äänite verkossa. Opettajan tekemät äänitiedostot.

7 Puheen tuottaminen: lyhyet dialogiharjoitukset, Suomesta kertominen ranskalaiselle, kysymyksiä ranskaa puhuvista maista, ääntämisharjoittelua. Puheen ymmärtäminen: saneluharjoitukset, lyhyet kuunteluharjoitukset. Kielen perusrakenteiden kertausta: preesens, passé composé, imperfekti, pluskvamperfekti, adjektiivit, adverbit, COD,COI-pronominit, relatiivipronominit, kysymyslauseet Uusia rakenteita : gerundi, konditionaali, futuuri, partisiipin perfektin taipuminen, l un des meilleurs-rakenne, lisää realtiivipronomineja, quelque chose / rien de /à, qu estce qui -kysymys Suullinen tehtävä: esim. lyhyt dialogi, jossa opettaja ranskalaisena kyselee Suomesta (pohjana harj. 9 s. 15)., lyhyt esitelmä Suomesta. Tehtävä palautetaan NanoGongohjelmalla tai AC:lla. Kirjallinen tehtävä : lyhyitä viestinnällisiä tehtäviä, esim. sähköpostiviesti jostain ranskankielisestä maasta, ranskankielisen vaihto-oppilaan / työkaverin haastattelu koulun / työpaikan lehteen, oman kotipaikan matkailumainos internettiin. Tehtävä palautetaan Moodlessa. Lisäksi opettaja voi halutessaan laittaa lyhyitä palautettavia viikkotehtäviä. 100 minuuttia / viikko kurssin omalla koodilla, toinen 100 minuuttia / viikko voi olla myös muuna aikana. Kurssikokeen pisteitys: sanat 40 p kielioppi 40 p luetun ymmärtäminen 30 p kuuntelu 30 p kirjoitelma 30 p Yhteensä 170 p. Etätehtävien tekeminen max p Arvosanaan 10 vaaditaan kiitettävästi tehty suullinen tehtävä. Kurssin ensimmäisen osan (RAB34a) jälkeen on Moodlessa välikoe, joka on 30 % koko kurssin arvosanasta. Kurssin jälkimmäisen osan (RAB34b) koe on 70% kurssin koko arvosanasta. Koko kurssin voi myös suorittaa osallistumalla RAB4b-kokeeseen.

8 Oppiaine: Ranska, B3-kieli Kurssin numero: 5 Kurssin nimi: Ennen ja nyt Kurssikoodi: wrab35 Huom! Kurssi toteutetaan hajautettuna kahden perättäisen jakson aikana. Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Oppikirjat: Voilà 4 (Otava, ISBN ) Muu materiaali: Opettajan antama lisämateriaali. Oppikirjan verkkosivut, internet-linkit. äänitteet: Oppikirjan äänite verkossa. Puheen tuottaminen: omista ruokailutottumuksista puhuminen, keskustelua kotitöistä, selostus lääkärissä käynnistä,yms. Puheen ymmärtäminen: lyhyitä kuunteluharjoituksia Uusia rakenteita: partisiipin preesens, subjunktiivi, imperatiivi, relatiivipronomineja, epäsäännöllisiä verbejä. Suullinen tehtävä: esim. omasta arjesta kertomista (kotityöt, ruokailu yms.), sarjakuvan selostaminen, kokemuksia autolla ajamisesta. Tehtävä palautetaan NanoGog-ohjelmalla tai AC:lla Kirjalliset tehtävät: lyhyitä viestinnällisä tehtäviä oppikirjan aihepiireistä. Lisäksi opettaja voi halutessaan laittaa lyhyitä palautettavia viikkotehtäviä. Tehtävä palautetaan Modlessa. 100 min /viikko kurssin omalla koodilla, viikon toinen päivystyskerta voi olla muuna aikana. Kurssikokeen pisteitys: sanasto 40 p kielioppi 40 p

9 tekstin ymmärtäminen 40 p kuuntelu 40 p kirjoitelma 40 p yhteensä 200 p. Etätehtävien tekeminen max.+10p Arvosanaan 10 vaaditaan kiitettävästi tehty suullinen tehtävä. Kurssin ensimmäisen osan (RAB35a) jälkeen on Moodlessa välikoe, joka on 30 % koko kurssin arvosanasta. Kurssin jälkimmäisen osan (RAB35b) koe on 70% kurssin koko arvosanasta. Koko kurssin voi myös suorittaa osallistumalla RAB5b-kokeeseen. Oppiaine: Ranska, B3-kieli Kurssin numero: 6 Kurssin nimi: Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat Kurssikoodi: wrab36 Huom! Kurssi toteutetaan hajautettuna kahden perättäisen jakson aikana. Kurssin aihepiirit liittyvät opiskeluun ja työelämään sekä tulevaisuudensuunnitelmiin. Aihekokonaisuutena on aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. Oppikirjat: Voilà 5 (Otava, ISBN ) Muu materiaali: äänitteet: Opettajan antama lisämateriaali, oppikirjan verkkosivut Oppikirjan äänite verkossa, mahdolliset yo-kuuntelut. Puheen tuottaminen: lyhyitä puheharjoituksia liittyen koulu- ja työelämään. Puheen ymmärtäminen: lyhyitä kuunteluharjoituksia. Uusia rakenteita: adjektiivien merkityserot, passiivi, epäsuorat kysymykset, refleksiiviverbit, ammatin ilmaiseminen, il / cela / ce Suullinen tehtävä: esim. kysymyksiä avoimesta työpaikasta puhelinvastaajaan, selostus työhaastattelusta, selostus vaihto-oppilasvuodesta (harj. 8b s. 17) Tehtävä palautetaan

10 NanoGong-ohjelmalla tai AC:lla. Kirjallinen tehtävä: lyhyitä viestinnällisiä tehtäviä. Tehtävä palautetaan Moodlessa. Opettaja voi halutessaan myös laatia lyhyitä viikkotehtäviä. 100 min/viikko kurssin omalla koodilla, viikon toinen päivystyskerta voi olla muuna aikana. Kokeen pisteitys: sanasto 40p rakenne 40 p kirjoitelma 40 p tekstin ymmärtäminen 40 p kuuntelu 40 p yhteensä 200 p. Etätehtävien tekeminen max. 10p Arvosanaan 10 vaaditaan kiitettävästi tehty suullinen tehtävä. Kurssin ensimmäisen osan (RAB36a) jälkeen välikoe Moodlessa, jonka arvosana on 30% koko kurssin arvosanasta. Kurssin jälkimmäisen osan (RAB36b) koe on 70 % koko kurssin arvosanasta. Koko kurssin voi myös suorittaa osallistumalla RAB36b-kokeeseen. Oppiaine: Ranska, B3-kieli Kurssin numero: 7 Kurssin nimi: Kulttuuri Kurssikoodi: wrab37 Kulttuuri Aihepiirit ja tavoitteet Kurssin aihepiireinä ovat ranskaa puhuvien maiden kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri ja sirkus sekä Pariisi uudesta näkökulmasta. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia osa-alueita. Oppikirjat: Voilà 6 (Otava, ISBN ) kappaleet 1-5

11 Muu materiaali: Oppikirjan verkkosivut, opettajan Moodlessa tarjoama lisämateriaali äänitteet: Oppikirjan äänite verkossa, opettajan tekemät äänitiedostot ja yo-kuuntelut Puheen tuottaminen: Omasta taide-elämyksestä kertominen (kirja, elokuva, taidemuseo, konsertti yms.). Ohjanta Moodlessa. Puheen ymmärtäminen: Oppikirjan kuunteluharjoitukset, yo-kuunteluja, opettajan tekemiä kuunteluharjoituksia. Rakenteet: verbi + infinitiivi, demonstratiivipronominit, historiallinen preesens, passé simple, indefiniittipronominit, II konditionaali Kirjallinen tehtävä: Kurssin aikana kirjoitetaan kaksi lyhyttä kirjoitelmaa kurssin aihepiireihin liittyen. Ohjanta Moodlessa. Suullinen tehtävä: esim. omista luku-, kuuntelu- tai katselutottumuksista kertominen. Ohjanta Moodlessa. Opettaja voi halutessaan laatia lyhyitä Moodlen kautta palautettavia viikkotehtäviä. 100 minuuttia / viikko kurssin omalla koodilla, toinen 100 minuuttia / viikko voi olla myös muuna aikana. Jakson jälkeen yksi tutorointikerta kysy kokeesta - tutorointina Kurssi arvioidaan arvosanoilla Arvosana määräytyy kurssikokeen (90%) ja etätehtävien (10%) suoritusten perusteella. Kurssikokeen pisteytys: sanasto 40 p rakenne 40 p kirjoitelma 40 p tekstin ymmärtäminen 40 p kuuntelu 40 p Yhteensä 200 p Arvosanaan 10 vaaditaan kiitettävästi tehty suullinen tehtävä. Oppiaine: Ranska, B3-kieli Kurssin numero: 8 Kurssin nimi: Yhteinen maapallomme Kurssikoodi: wrab38 Yhteinen maapallomme

12 Aihepiirit ja tavoitteet:kurssin tekstit tutustuttavat Euroopan unioniin ja Ranskan poliittiseen järjestelmään.teksteissä pohditaan ympäristönsuojelua ja kansalaisaktivismia Ajankohtaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä tarkastellaan uutistekstien avulla Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti Oppikirjat: Voilà! 6 (Otava, ISBN ) kappaleet 6-10 Muu materiaali: äänitteet: Lähiopetustuntien tehtävät, yo-tehtävät, Internet-linkit Moodlessa Oppikirjan äänite verkossa. Opettajan tekemät äänitiedostot.yo-kuunteluja Puheen tuottaminen: Harjoitellaan kertomaan omasta suhtautumisesta urheiluun, auton käyttöön, luonnonsuojeluun, kuluttamiseen tai politiikkaan oppikirjan harjoitusten pohjalta. Ohjanta Moodlessa. Puheen ymmärtäminen : Oppikirjan kuunteluharjoitukset, yo-kuuntelut. Rakenteet : kansallisuuden ja asuinpaikan ilmaiseminen, omistaminen, itsenäiset omistuspronominit, kaksimerkityksiset verbit, lauseenvastikkeet, depuis ja venir de, ce qui, ce que, ce dont Kirjoitelma : Kurssin aikana kirjoitetaan kaksi lyhyttä kirjoitelmaa kurssin aihepiiristä. Ohjanta Moodlessa. Suullinen tehtävä: Lyhyt selostus liittyen oppikirjan aihepiiriin. Ohjanta Moodlessa. 100 minuuttia / viikko kurssin omalla koodilla, toinen 100 minuuttia / viikko voi olla myös muuna aikana. Jakson jälkeen yksi tutorointikerta kysy kokeesta - tutorointina. Kurssi arvioidaan arvosanoilla Arvosana määräytyy kurssikokeen (90%) ja etätehtävien (10%) suoritusten perusteella. Kurssikokeen pisteitys: sanasto 40 rakenne 40 kirjoitelma 40 teksti 40 kuuntelu 40 Yhteensä 200 Arvosanaan 10 vaaditaan kiitettävästi tehty suullinen tehtävä

13 Oppiaine: Ranska, B3-kieli Kurssin numero: 9 Kurssin nimi: Kertauskurssi Koulukohtainen Kurssikoodi: RAB39 Tavoitteet ja aihepiirit Kurssin tavoitteena on syventää jo opittuja taitoja kertaamalla ja harjoittelemalla lisää. Kielen rakenteita kerrataan laajasti, kuullunymmärtämistä harjoitellaan erimittaisten tehtävien avulla sekä harjoitellaan erilaisten, pidempienkin tekstien ymmärtämistä ja erilaisiin tehtävätyyppeihin vastaamista. Sanastoa kerrataan ja laajennetaan. Kirjoitetaan viestinnällisiä kirjoitelmia. Oppikirjat: Abi ranska (Otava, ISBN ) Abi ranska - Ratkaisuvihko (Otava, ISBN ) Muu materiaali: Opettajan Moodlessa tarjoama lisämateriaali äänitteet: Oppikirjan CD, opettajan tekemät äänitiedostot Moodlessa ja yo-kuuntelut. Puheen tuottaminen: eritasoisia suullisia tehtäviä aiempien kurssien aihealueita kerraten Puheen ymmärtäminen : kuunteluharjoituksia vaihtelevista aiheista, kysymyksiin vastaamista Rakenteiden kertaaminen: erityisesti ranskan verbimuodot Kirjallinen tuottaminen: Kurssin aikana kirjoitetaan kaksi lyhyttä viestinnällistä kirjoitelmaa. Ohjanta Moodlessa. Suullinen tehtävä: Yksi palautettava suullinen tehtävä kurssilla käsiteltäviin aiheisiin liittyen. Ohjanta Moodlessa. Opettaja voi halutessaan laatia lyhyitä Moodlen kautta palautettavia viikkotehtäviä. 100 minuuttia / viikko kurssin omalla koodilla, toinen päivystysaika / viikko voi olla muuna aikana. Kurssi arvioidaan asteikolla 4-10, jolla on ainoastaan koko lukion arvosanaa korottava vaikutus tai S-merkinnällä. Kurssi arvioidaan arvosanoilla Arvosana määräytyy kurssikokeen (90%) ja etätehtävien (10%) suoritusten perusteella.

14 Kurssikokeen pisteitys: sanat 40 p kielioppi 40 p luetun ymmärtäminen 40 p kuuntelu 40 p kirjoitelma 40 p = yht. 200 p Kurssin toteutuksessa voidaan ottaa huomioon opiskelijoiden tarpeet ja toiveet esim. eri kielen osa-alueiden painottamisessa.

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa 5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa Itsenäinen suoritus Kurssia SAB9 ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssien suoritusjärjestys Numerojärjestys Syventävät kurssit 1. Vapaa-aika

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset Saksa B2 1. Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin

Lisätiedot

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Saksa B3 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja

Lisätiedot

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 283 Ranskan kielen opetus tutustuttaa oppilaan ranskan kieleen ja ranskankieliseen kulttuuriin. Opetus painottuu jokapäiväisen elämän yksinkertaisiin kielenkäyttötilanteisiin

Lisätiedot

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI 2013 2014 TOINEN KOTIMAINEN KIELI B-KIELI Ruotsi B-kielenä Tavoitteet Kieli Oppilas osaa kommunikoida ruotsiksi tavallisissa

Lisätiedot

4. jakson kielten kurssit elukiossa

4. jakson kielten kurssit elukiossa 4. jakson kielten kurssit elukiossa ENGLANTI 9 = ENGLANNIN JOHDANTOKURSSI, 0-KURSSI B-koodi Haluatko kerrata tai paikata englannin kielen taitojasi, palautella mieleen sanastoa ja kieliopin sääntöjä? Kurssilla

Lisätiedot

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä)

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen- ja

Lisätiedot

Kurssin Moodlen tehtävät on palautettava, jotta kurssista saa suorituksen.

Kurssin Moodlen tehtävät on palautettava, jotta kurssista saa suorituksen. Kurssin numero: 1 Kurssin nimi: Englannin kieli ja maailmani Pakollinen Kurssikoodi: ENA1 uusi OPS: Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita, analysoidaan

Lisätiedot

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti 5.5. Vieraat kielet Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

5.4. Toinen kotimainen kieli, perusopetuksen vuosiluokilla 7 9 alkanut oppimäärä (B1), Ruotsi

5.4. Toinen kotimainen kieli, perusopetuksen vuosiluokilla 7 9 alkanut oppimäärä (B1), Ruotsi 5.4. Toinen kotimainen kieli, perusopetuksen vuosiluokilla 7 9 alkanut oppimäärä (B1), Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin

Lisätiedot

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas Lappeenrannan lukiot Kurssiopas 2015 Hyvä opiskelija! Kurssiopas 2015 Tämä kurssiesite on laadittu avuksesi opintojesi suunnittelussa. Kurssiesitteessä on kuvattu lyhyesti Lappeenrannan lukioiden kurssitarjonta.

Lisätiedot

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: Englanti A - kieli Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä 5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä Aasian ja Afrikan kielillä tarkoitetaan maailman valtakieliä, kuten japania, kiinaa tai arabiaa, joissa käytetään monenlaisia kirjoitusjärjestelmiä.

Lisätiedot

9.2. Ruotsi B1 kielenä

9.2. Ruotsi B1 kielenä 9.2. Ruotsi B1 kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 =

Lisätiedot

7.3.2. SAKSA VALINNAISAINE (A2)

7.3.2. SAKSA VALINNAISAINE (A2) 7.3.2. SAKSA VALINNAISAINE (A2) 272 LUOKKA 5 Aihepiirit ja sanasto perhe ja sukulaiset koti, asuminen koulu, koulutavaroita kehon osat värit, adjektiiveja numerot 0-100 harrastuksia ruoka aikasanoja kysymyssanoja

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti:

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: 5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja

Lisätiedot

J'aime ja opetussuunnitelman

J'aime ja opetussuunnitelman J'aime ja opetussuunnitelman perusteet Sarjan perusperiaatteet J'aime-materiaali toteuttaa valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita ja niiden perustana olevaa oppimiskäsitystä, jonka mukaan opiskelija

Lisätiedot

A2- espanja. Yleiset tavoitteet vuosiluokille 4. - 9. 4. luokan keskeiset tavoitteet

A2- espanja. Yleiset tavoitteet vuosiluokille 4. - 9. 4. luokan keskeiset tavoitteet A2- espanja Yleiset tavoitteet vuosiluokille 4. - 9. 4. luokan keskeiset tavoitteet - innostuu kokeilemaan ja kuuntelemaan espanjan kieltä - oppii käyttämään tavallisimpia omaan elämään liittyviä sanoja

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus ai = ÄI Kurssin sisältö Arvosteluperusteet Suoritusjärjestys

Äidinkieli ja kirjallisuus ai = ÄI Kurssin sisältö Arvosteluperusteet Suoritusjärjestys 14 Äidinkieli ja kirjallisuus ai = ÄI Kurssin sisältö Arvosteluperusteet Suoritusjärjestys ai10 Opiskelutaidon ja kieliopin kertauksen kurssi ai-1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus ai-2 Tekstin rakentaminen

Lisätiedot

Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9

Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9 Englanti A1 kieli vuosiluokilla 7 9 Opetuksen tehtävänä on, että oppilaan kielitaito harjaantuu ja laajenee sosiaalisiin tilanteisiin sekä harrastuksien, palveluiden ja julkisen elämän alueelle. Kirjoitetun

Lisätiedot

Schulcurriculum Schwedisch

Schulcurriculum Schwedisch Schulcurriculum Schwedisch Klassen 10 bis 12 (Achtung: Lehrplan ist in finnischer Sprache verfasst.) Deutsche Schule Helsinki Malminkatu 14 00100 Helsinki Finnland Stand: 15. November 2014 Toinen kotimainen

Lisätiedot

OPETUKSEN TAVOITTEET Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (Liite) tasot seuraavasti:

OPETUKSEN TAVOITTEET Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (Liite) tasot seuraavasti: 5.5. Vieraat kielet Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

Kielioppi Harjoituskirja - englanti 3 - harjoituslista

Kielioppi Harjoituskirja - englanti 3 - harjoituslista Kielioppi Harjoituskirja - englanti 3 - harjoituslista Päätaso Alataso Harjoituksen nimi Tyyppi Taso 1 Verbit I Be, have, do, can 1 Am, is, are, have, has, can Järjestys A 2 Am, is, are, have, has, can,

Lisätiedot

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI Kurssin nimi: JAPANI 1, Japanin kielen alkeet (JA1, soveltava) Ajankohta: Syyslukukausi: alkaen 11.9 keskiviikkoisin klo 17.00-. Yhteyshenkilö: Opettaja aaro.haavisto@helsinki.fi

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ESPANJAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ESPANJAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ESPANJAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2006 ESPANJAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja

Lisätiedot

Kurssien suorittaminen tenttimällä (itsenäinen suorittaminen)

Kurssien suorittaminen tenttimällä (itsenäinen suorittaminen) Englannin kieli Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Englannin kielen kursseja lukiossa on kolmenlaisia: pakollisia, syventäviä ja soveltavia. Kurssit 1 6 ovat pakollisia ja ne suoritetaan

Lisätiedot

9. A1-espanja. Yleiset tavoitteet 1.-2. luokille

9. A1-espanja. Yleiset tavoitteet 1.-2. luokille 9. A1-espanja A-espanjan vieraana kielenä 1. luokalla aloittavat oppilaat valitaan opetukseen soveltuvuuskokeella. Kolmannelta luokalta alkaa toinen A-kieli, joka on englanti. Yleiset tavoitteet 1.-2.

Lisätiedot

Venäjä (A2-kieli) Tavoiteet

Venäjä (A2-kieli) Tavoiteet Venäjä (A2kieli) VUOSILUOKAT 56 Venäjän kielen opiskelun alkuvaiheessa suullinen viestintä on oppitunneilla tärkeintä. Opiskelun edetessä lisätään kirllista harjoittelua uuden kirjoitusjärjestelmän sisäistämiseksi.

Lisätiedot

Esipuhe. Espoossa tammikuussa 2002. Tekijä. Esipuhe 3

Esipuhe. Espoossa tammikuussa 2002. Tekijä. Esipuhe 3 Esipuhe Tämä Espanjan kielioppi on tarkoitettu espanjan kielen opiskelijoille, opettajille, kääntäjille ja kaikille, jotka tarvitsevat espanjan kielen suullista tai kirjallista taitoa. Pyrkimyksenä on

Lisätiedot

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan:

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan: Luokat 3-6 A2-espanja AIHEKOKONAISUUDET luokilla 4-6 Ihmisenä kasvaminen korostuu omien asioitten hoitamisessa, ryhmässä toimimisessa ja opiskelutaitojen hankkimisessa. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Lisätiedot

Insights ja Opetussuunnitelman perusteet

Insights ja Opetussuunnitelman perusteet Insights ja Opetussuunnitelman perusteet Sarjan perusperiaatteet Insights ja opetussuunnitelman perusteet Insights-sarja noudattaa valtakunnallisia lukion opetussuunnitelman perusteita (LOPS2016). Opiskelija

Lisätiedot

Kurssikuvaukset. enorssi-verkkokurssitarjotin 2010-2011. Lakitiedon syventävä kurssi (YH6)

Kurssikuvaukset. enorssi-verkkokurssitarjotin 2010-2011. Lakitiedon syventävä kurssi (YH6) Kurssikuvaukset Lakitiedon syventävä kurssi (YH6) Kurssilla syvennetään ja laajennetaan lukion lakitiedon kurssilla hankittua tietämystä. Tavoitteena on syventää juridista ajattelua ja opetella laatimaan

Lisätiedot

7.3.4. VENÄJÄ VALINNAISAINE

7.3.4. VENÄJÄ VALINNAISAINE 7.3.4. VENÄJÄ VALINNAISAINE 289 YLEINEN TEHTÄVÄ Venäjän kielen opetus tukee koulun yleistä kasvatustehtävää. Venäjän kielen opiskelussa painotetaan suullisen kielitaidon ja viestintävalmiuksien kehittämistä

Lisätiedot

9.2.3.X A2-espanja KESKEISET SISÄLLÖT. 4. luokan keskeiset tavoitteet. Kielitaito

9.2.3.X A2-espanja KESKEISET SISÄLLÖT. 4. luokan keskeiset tavoitteet. Kielitaito 9.2.3.X A2-espanja Yleiset tavoitteet vuosiluokille 4.-6. oppii viestimään espanjaksi konkreettisissa ja itselleen läheisissä tilanteissa aluksi pääsääntöisesti suullisesti ja vähitellen kirjallista viestintää

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKIOON

TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKIOON TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKIOON SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIO-OPISKELU YLEENSÄ... 1 2. IIN LUKION TUNTIJAKO...4 3. KURSSIEN SISÄLLÖT...5 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 5 VIERAAT KIELET JA RUOTSIN KIELI...7

Lisätiedot

A-KIELET ENGLANTI JA SAKSA

A-KIELET ENGLANTI JA SAKSA A-KIELET ENGLANTI JA SAKSA A1 Vieraan kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa

Lisätiedot

5.4. Toinen kotimainen kieli

5.4. Toinen kotimainen kieli 5.4. Toinen kotimainen kieli 5.4.1. RUOTSI (RUB) YLEINEN OSA Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä

Lisätiedot

AVAIN. Kempeleen lukion kurssiopas 2015

AVAIN. Kempeleen lukion kurssiopas 2015 AVAIN Kempeleen lukion kurssiopas 2015 KEMPELEEN LUKIO PUHELIN koulusihteeri 050 316 9593 rehtori 050 568 1915 apulaisrehtori 050 316 9592 opinto-ohjaaja 050 463 6610 opettajat 050 316 9594, 050 316 9595

Lisätiedot

6. jakso. ENGLANTI 8 ENGLANNIN SUULLINEN KIELITAITO D-koodilla. Oppikirja: Open Road 2, Otava

6. jakso. ENGLANTI 8 ENGLANNIN SUULLINEN KIELITAITO D-koodilla. Oppikirja: Open Road 2, Otava 6. jakso ENGLANTI 2 B-koodilla Oppikirja: Open Road 2, Otava Opettaja: Kanni Kelder, Oulun lyseon lukio kanni.kelder@ouka.fi ENGLANTI 5 C- koodilla Oppikirja Open Road 5, Otava Opettaja Sonja Honkala,

Lisätiedot

Helsingin kuvataidelukio. KURSSIESITE lukuvuodelle 2014-2015

Helsingin kuvataidelukio. KURSSIESITE lukuvuodelle 2014-2015 Helsingin kuvataidelukio KURSSIESITE lukuvuodelle 2014-2015 KURSSIESITE 7.1.2014, SISÄLLYS SIVU VALINTAKORTTI (paperiversiossa) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI, Wilmassa AI)... 1 KIELET A-KIELET (pitkä

Lisätiedot

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT VIERAAT KIELET Englanti 2013 2014 Vieraat kielet ENGLANTI A1-KIELI EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET Ihmisenä kasvaminen Vieraan kielen taito edellyttää

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -ENGLANTI VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -ENGLANTI VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 A -ENGLANTI VUOSILUOKKA: 3 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 TAVOITTEET oppii ymmärtämään tavallisimpia sanoja ja fraaseja sekä yksinkertaisia tekstejä vastaamaan itseään ja lähiympäristöään

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus ai = ÄI Kurssin sisältö Arvosteluperusteet Suoritusjärjestys

Äidinkieli ja kirjallisuus ai = ÄI Kurssin sisältö Arvosteluperusteet Suoritusjärjestys 14 Äidinkieli ja kirjallisuus ai = ÄI Kurssin sisältö Arvosteluperusteet Suoritusjärjestys ai10 Opiskelutaidon ja kieliopin kertauksen kurssi ai-1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus ai-2 Tekstin rakentaminen

Lisätiedot

7.3.3 Vieraat kielet. Tietostrategia ja opiskeluympäristö

7.3.3 Vieraat kielet. Tietostrategia ja opiskeluympäristö 7.3.3 Vieraat kielet Tietostrategia ja opiskeluympäristö Vieraiden kielten opetuksen tavoitteena on monipuolisten viestintätaitojen oppiminen sekä valmius kohdata erilaisia ihmisiä ja kulttuureja. Tähän

Lisätiedot

B-ruotsin opintoihin kuuluu pakolliset kurssit BB01- BB05

B-ruotsin opintoihin kuuluu pakolliset kurssit BB01- BB05 B-RUOTSI B-ruotsin opintoihin kuuluu pakolliset kurssit BB01- BB05 Tämän lisäksi b-ruotsissa on kaksi syventävää kurssia: BB06 ja BB07. Tämän lisäksi b-ruotsissa on kaksi syventävää kurssia: BB06 ja BB07.

Lisätiedot

MEGAFON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

MEGAFON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET MEGAFON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Megafon-sarja toteuttaa valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita. Uuden opetussuunnitelman mukaan oppilas on oman oppimisensa subjekti. Oppilas on aktiivinen

Lisätiedot

Adjektiivit. Yleistä ja taivutus. Adjektiivi + substantiivi. Vertailumuodot

Adjektiivit. Yleistä ja taivutus. Adjektiivi + substantiivi. Vertailumuodot Adjektiivit Yleistä ja taivutus -> Bok ett -> Rakenteet -> Adjektiivit -> Tavallisia adjektiiveja Och: -> Bok tre -> Rakenteet -> Adjektiivi-palapeli http://www2.edu.fi/etalukio/psykka_ruotsi/index.php?cmscid=327&oid=488&subid=488

Lisätiedot

Helsingin kuvataidelukio Kurssiesite 2010 2011

Helsingin kuvataidelukio Kurssiesite 2010 2011 Helsingin kuvataidelukio Kurssiesite 2010 2011 maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai 8.10 9.25 8.20 9.35 1 3 8 7 5 9.25 9.45 9.35 9.45 9.45-11.00 11.00 12.00 12.00 13.15 11.00 11.30 1. ruoka

Lisätiedot

Vapaa. oo Kielentuntemuksen koe, koevastaus, kirjoitelma. Aktiivinen osallistuminen.

Vapaa. oo Kielentuntemuksen koe, koevastaus, kirjoitelma. Aktiivinen osallistuminen. ÄIDINKIELI ÄIDINKIELI ÄIDINKIELI ÄIDINKIELI ÄIDINKIELI ÄIDINKIELI ÄIDINKIELI ÄIDINKIELI 16 Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI Kurssin sisältö Arvosteluperusteet Suoritusjärjestys ÄI10 Opiskelutaidon ja kieliopin

Lisätiedot

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp) 1 YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN ARVIOINTI 3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp) tiedot opintopolku.fi eperusteet -palvelussa 3.1.1. Äidinkieli Amisäikkä näyttö 1: oman alan teksti asiakirjamallilla

Lisätiedot

B-kieli. Kielitaidon osa-alueet jaotellaan kielenopetuksen eurooppalaisessa viitekehyksessä seuraavasti:

B-kieli. Kielitaidon osa-alueet jaotellaan kielenopetuksen eurooppalaisessa viitekehyksessä seuraavasti: KIELET Viikin normaalikoulun kieliohjelma 3. luokalla alkavana A1-kielenä opetetaan englantia, ranskaa ja saksaa. 4/5 luokalla alkavana vapaaehtoisena kielenä (A2) tarjotaan englantia (alkaa 5. luokalla),

Lisätiedot

Opiskelussa korostuvat aihekokonaisuudet Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys sekä Viestintä- ja mediataito.

Opiskelussa korostuvat aihekokonaisuudet Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys sekä Viestintä- ja mediataito. Vieraat kielet Vieraan kielen opetus antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. Opetus totuttaa oppilaan käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa hänet ymmärtämään ja arvostamaan

Lisätiedot

KURSSIEN ARVIOINTI... 2 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI TOISENA KIELENÄ... 4 ENGLANTI... 8 RUOTSI... 10 SAKSA...

KURSSIEN ARVIOINTI... 2 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI TOISENA KIELENÄ... 4 ENGLANTI... 8 RUOTSI... 10 SAKSA... KURSSIEN ARVIOINTI... 2 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI TOISENA KIELENÄ... 4 ENGLANTI... 8 RUOTSI... 10 SAKSA... 12 RANSKA... 14 ESPANJA... 15 VENÄJÄ... 17 PITKÄ MATEMATIIKKA...

Lisätiedot

A 1 kieli englanti. Aihekokonaisuudet sisältyvät luontevasti kieltenopetukseen. Ne tulevat käsitellyiksi sisällöissä ja työtavoissa.

A 1 kieli englanti. Aihekokonaisuudet sisältyvät luontevasti kieltenopetukseen. Ne tulevat käsitellyiksi sisällöissä ja työtavoissa. A 1 kieli englanti Englannin kielen opetus antaa oppilaalle valmiuksia selviytyä kansainvälistyvässä maailmassa ja hyödyntää teknistyvän maailman mahdollisuuksia. Kielitaidon osa-alueet ovat puhuminen,

Lisätiedot

Fokus ja Opetussuunnitelman perusteet

Fokus ja Opetussuunnitelman perusteet Fokus ja Opetussuunnitelman perusteet Fokus-sarja toteuttaa uusia valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita. Uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti lukiokoulutus tähtää laaja-alaiseen yleissivistykseen

Lisätiedot

15 SAKSA A-KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLA 7 9

15 SAKSA A-KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLA 7 9 1 Liite 1. Ylä-Malmin peruskoulun opetussuunnitelman täydennys 15 SAKSA A-KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLA 7 9 Päätösehdotus: Päätös: Hyväksytään saksa A-kielenä opetussuunnitelma vuosiluokille

Lisätiedot

SAKSAN KIELI, B2-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKAT 7-9

SAKSAN KIELI, B2-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKAT 7-9 SAKSAN KIELI, B2-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKAT 7-9 Valinnaisen B2-kielen opetus järjestetään useimmiten vuosiluokilla 8-9. B2-kieli on oppilaalle äidinkielen jälkeen kolmas tai neljäs opiskeltava kieli, joten

Lisätiedot

enorssin verkkokurssitarjotin 2013-2014 (päivitetty 1.9.2013)

enorssin verkkokurssitarjotin 2013-2014 (päivitetty 1.9.2013) enorssin verkkokurssitarjotin 2013-2014 (päivitetty 1.9.2013) Kurssin nimi Oppiaine Opettaja ja koulu Ajankohta Ilmoittautuminen FI1 - Johdatus filosofiseen ajatteluun Filosofia Pekka Lempiäinen, Helsingin

Lisätiedot

PERUSKOULUN KURSSIT ENGLANTI. EN 0: Englanti - valinnainen. Ks. oppikirjaluettelo.

PERUSKOULUN KURSSIT ENGLANTI. EN 0: Englanti - valinnainen. Ks. oppikirjaluettelo. ENGLANTI EN 0: Englanti - valinnainen Perehdyttää englannin kielen alkeisiin jokapäiväisissä käyttötilanteissa. UNIT 1-4 englanti maailmankielenä, perheestä kertominen, tervehtiminen, ruoka-aineita, kahvilassa

Lisätiedot

5. jakson kielten kurssit

5. jakson kielten kurssit 5. jakson kielten kurssit ENGLANTI 1 B-koodilla Oppikirja: Open Road 1 (Otava) Opettaja: Pirjo Heikkinen, Oulun aikuislukio pirjo.heikkinen@eduouka.fi ENGLANTI 4 E-koodilla Oppikirja: Open Road 4 (Otava)

Lisätiedot

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinnon osa 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp ARVIOINNIN KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta Toteutus Ennen uuden tutkinnon

Lisätiedot

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu / yläkoulu. Englanti. KURSSIT 1 ja 2. Kurssit 1-8 suoritetaan mahdollisuuksien mukaan numerojärjestyksessä

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu / yläkoulu. Englanti. KURSSIT 1 ja 2. Kurssit 1-8 suoritetaan mahdollisuuksien mukaan numerojärjestyksessä Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu / yläkoulu Englanti Kurssit 1-8 suoritetaan mahdollisuuksien mukaan numerojärjestyksessä KURSSIT 1 ja 2 TAVOITTEET ymmärtämään selkeää yleiskielistä puhetta ja tekstiä,

Lisätiedot

JOHDANTO 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI TOISENA KIELENÄ S2 5 RUOTSIN KIELI RUA / RUB 7 ENGLANNIN KIELI EN 11

JOHDANTO 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI TOISENA KIELENÄ S2 5 RUOTSIN KIELI RUA / RUB 7 ENGLANNIN KIELI EN 11 JOHDANTO 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI TOISENA KIELENÄ S2 5 RUOTSIN KIELI RUA / RUB 7 ENGLANNIN KIELI EN 11 SAKSAN KIELI SA 13 RANSKAN KIELI RA 15 ESPANJAN KIELI EA

Lisätiedot

KAARINAN LUKIO KURSSIT

KAARINAN LUKIO KURSSIT KAARINAN LUKIO 2013 2014 KURSSIT Sisällysluettelo Tervetuloa Opiskelu nykylukiossa Ylioppilaskirjoitukset Opinto-ohjaus Suositeltava etenemisjärjestys sivu 3 5 6 7 8 Oppiaineet ja kurssiesittelyt Äidinkieli

Lisätiedot

Kaarinan lukio. Kurssit 2008-2009. Kaarinan Lukio Kurssit 2012-2013

Kaarinan lukio. Kurssit 2008-2009. Kaarinan Lukio Kurssit 2012-2013 Kaarinan lukio Kurssit 2008-2009 1 Kaarinan Lukio Kurssit 2012-2013 Sisällysluettelo sivu Kaarinan lukio 4 Opiskelu nykylukiossa 5 Ylioppilaskirjoitukset 6 Opinto-ohjaus 7 Suositeltava etenemisjärjestys

Lisätiedot

ETU-TÖÖLÖN LUKION KURSSIKUVAUKSET ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS /P

ETU-TÖÖLÖN LUKION KURSSIKUVAUKSET ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS /P ETU-TÖÖLÖN LUKION KURSSIKUVAUKSET ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS /P Suoritusohje: Ennen muita kursseja Kurssi käsittelee äidinkielen ja kirjallisuuden perusasioita. Käsiteltäviä

Lisätiedot

Jaksot 1. jakso 14.8. - 21.9. 4. jakso 7.1. - 15.2. 2. jakso 24.9. - 9.11. 5. jakso 18.2. - 15.4. 3. jakso 12.11. - 4.1. 6. jakso 16.4. - 31.5.

Jaksot 1. jakso 14.8. - 21.9. 4. jakso 7.1. - 15.2. 2. jakso 24.9. - 9.11. 5. jakso 18.2. - 15.4. 3. jakso 12.11. - 4.1. 6. jakso 16.4. - 31.5. SISÄLTÖ YHTEYSTIETOJA... 1 Oppituntien alkamisajat 1 Jaksot 1 Lomat 1 RYHMÄNOHJAAJAT.. 2 OPETTAJAT 2 KALAJOEN LUKION OPPILASKUNTA 3 TOIMINTA-AJATUS 4 SUORITUSOHJEET 4 ARVIOINTI.. 5 TUNTIJAKO. 10 KALAJOEN

Lisätiedot

Kurssit Pakolliset kurssit Kurssit s2 p1-p5 arvioidaan numeroasteikolla 4 10. Arviointi perustuu tuntityöskentelyyn ja loppukokeeseen.

Kurssit Pakolliset kurssit Kurssit s2 p1-p5 arvioidaan numeroasteikolla 4 10. Arviointi perustuu tuntityöskentelyyn ja loppukokeeseen. 5.3.2 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä Perusopetus Aikuisten perusopetuksessa edellytetään, että maahanmuuttaja tai muu tämän oppimäärän valinnut vieraskielinen on jo kotoutumiskoulutuksessa

Lisätiedot

Englanti (A-kieli) PAKOLLISET KURSSIT. 1. Nuori ja hänen maailmansa (ENA101)

Englanti (A-kieli) PAKOLLISET KURSSIT. 1. Nuori ja hänen maailmansa (ENA101) Englanti (A-kieli) Englannin opiskelu antaa valmiudet ymmärtää muita ja tulla ymmärretyksi sekä suullisesti että kirjallisesti kotimaassa ja ulkomailla. Opiskelun tavoitteena on oppia soveltamaan englannin

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA. Tavoitteet

KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA. Tavoitteet KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA Tavoitteet MODUULI 1 (A1.3+) Tavoitteena on, että oppija saavuttaa vahvan taitotason A1.3 kaikilla kielen osaalueilla ja joillakin mahdollisesti tason A2.1: A1.3: Ymmärtää joitakin

Lisätiedot

7.4 Toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet

7.4 Toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet 7.3.1 Muut äidinkielet Pietarsaaressa ei tällä hetkellä ole tarvetta laatia paikallista äidinkielen opetussuunnitelmaa muita äidinkieliä varten ja ruotsinkielistä kielikylpyä varten on laadittu oma opetussuunnitelmansa,

Lisätiedot

TOP JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

TOP JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET TOP JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET TOP-sarja toteuttaa valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita, ja niiden perustana olevaa oppimiskäsitystä: oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita

Lisätiedot

Jaksot 1. jakso 15.8. - 22.9. 4. jakso 2.1. - 16.2. 2. jakso 25.9. - 10.11. 5. jakso 19.2. - 5.4. 3. jakso 13.11. - 21.12. 6. jakso 11.4. - 2.6.

Jaksot 1. jakso 15.8. - 22.9. 4. jakso 2.1. - 16.2. 2. jakso 25.9. - 10.11. 5. jakso 19.2. - 5.4. 3. jakso 13.11. - 21.12. 6. jakso 11.4. - 2.6. 1 SISÄLLYS: YHTEYSTIETOJA...2 LUKUVUODEN AIKATAULUT...2 RYHMÄNOHJAAJAT...3 OPETTAJAT...3 KALAJOEN LUKION OPPILASKUNTA...4 TOIMINTA-AJATUS...5 SUORITUSOHJEET...5 ARVIOINTI...7 TUNTIJAKO...11 KALAJOEN LUKION

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ESPANJAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ESPANJAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ESPANJAN KIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 1 Espanjan kielen opetuksen suunnitelma Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle 1 Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle Hyvä kuudesluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus päättää oman koulutyösi sisällöstä. Saat valita kiinnostuksesi mukaan yhden lyhyen valinnan seitsemännelle

Lisätiedot

9. KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT KAUPPATIETEISSÄ

9. KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT KAUPPATIETEISSÄ 44 Kieli- ja viestintäopinnot kauppatieteissä 9. KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT KAUPPATIETEISSÄ Vieraiden kielten taito on tärkeää kauppatieteilijälle. Tutkintoon on hyödyllistä liittää pakollisia kieliopintoja

Lisätiedot

POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h)

POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) POHJOISSAAMEN KIELI 10 ov (400h) Verkko-opetuksena Learnlinc ympäristössä alkaen ma 8.9.2008 klo 17.30-19.25 Opintokokonaisuus sisältää 10 opintoviikkoa (200 h) verkko-oppitunteja sekä (200 h) opiskelijan

Lisätiedot

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017 Haarajoen koulu 4.3.2016 Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokkien oppilaille Uuden opetussuunnitelman mukaisesti taito-

Lisätiedot

Verkkokurssien kuvaukset

Verkkokurssien kuvaukset Verkkokurssien kuvaukset FI1 - Johdatus filosofiseen ajatteluun Kurssin tavoitteena on luoda yleiskatsaus filosofian maailmaan ja filosofiseen ajatteluun. Keskustelut kytketään länsimaisen filosofiseen

Lisätiedot

AVAIN. Kempeleen lukion kurssiopas 2016

AVAIN. Kempeleen lukion kurssiopas 2016 AVAIN Kempeleen lukion kurssiopas 2016 KEMPELEEN LUKIO PUHELIN koulusihteeri 050 316 9593 rehtori 050 568 1915 apulaisrehtori 050 316 9592 opinto-ohjaaja 050 463 6610 opettajat 050 316 9594, 050 316 9595

Lisätiedot

RUOTSI A2-KIELENÄ. Yleinen tehtävä

RUOTSI A2-KIELENÄ. Yleinen tehtävä RUOTSI A2-KIELENÄ Ruotsin A2-oppimäärää opiskellaan vapaaehtoisena kielenä. A2-kielen valintaa suositellaan oppilaalle, jolla on jo hyvät tiedot ja taidot äidinkielessä ja englannin kielessä. Yleinen tehtävä

Lisätiedot

Koe on kaksiosainen: siihen kuuluvat tekstitaidon koe ja esseekoe. Tekstitaidon kokeen arvioinnissa painottuu lukutaito ja esseekokeessa

Koe on kaksiosainen: siihen kuuluvat tekstitaidon koe ja esseekoe. Tekstitaidon kokeen arvioinnissa painottuu lukutaito ja esseekokeessa Koe on kaksiosainen: siihen kuuluvat tekstitaidon koe ja esseekoe. Tekstitaidon kokeen arvioinnissa painottuu lukutaito ja esseekokeessa kirjoitustaito. Kokeet järjestetään eri päivinä: esimerkiksi tänä

Lisätiedot

Kaarinan lukio. Kurssit 2008-2009. Kaarinan Lukio Kurssit 2009-2010

Kaarinan lukio. Kurssit 2008-2009. Kaarinan Lukio Kurssit 2009-2010 1 Kaarinan lukio Kurssit 2008-2009 Kaarinan Lukio Kurssit 2009-2010 Sisällysluettelo sivu Kaarinan lukio 4 Opiskelu nykylukiossa 5 Ylioppilaskirjoitukset 6 Opinto-ohjaus 7 Suositeltava etenemisjärjestys

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4

SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4 Opiskelu nykylukiossa 5 Ylioppilaskirjoitukset 6 Opinto-ohjaus 7 Suositeltava etenemisjärjestys 8 Oppiaineet ja kurssiesittelyt Äidinkieli 9 Englanti 11 Ruotsi

Lisätiedot

Lyhyet kurssi- kuvaukset

Lyhyet kurssi- kuvaukset Lyhyet kurssi- kuvaukset 2016-2017 KAURIALAN LUKIO Ennen 1.8.2016 aloittaneille päivitetty 26.1.2016 Tässä oppaassa on kuvattuna valtakunnallisten syventävien ja koulukohtaisten soveltavien kurssien sisällöt,

Lisätiedot

(TEKSTITAITOKOKEESEEN HARJOITTELUA)

(TEKSTITAITOKOKEESEEN HARJOITTELUA) Kurssikuvaukset 2015-2016 Sisällys ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 ENGLANTI A... 3 RUOTSI B1... 5 RANSKA A2... 7 RANSKA B2... 8 RANSKA B3... 9 SAAME A2... 9 SAAME B2... 11 SAAME B3... 11 SAKSA A2... 12

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ESPANJAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA

MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ESPANJAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA MAAHANMUUTTAJIEN ÄIDINKIELI ESPANJAN KIELEN OPETUSSUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun ja viestinnän

Lisätiedot

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Saksa Euroopan sydämessä on yli sata miljoonaa ihmistä, jotka puhuvat saksaa äidinkielenään, ja yhä useampi opiskelee sitä. Saksa on helppoa: ääntäminen on

Lisätiedot

ROMANIKIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA

ROMANIKIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA ROMANIKIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA 2005 ROMANIKIELEN OPETUKSEN SUUNNITELMA Opetuksen lähtökohdat Romanikielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun ja kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun ja viestinnän

Lisätiedot

YLEISET KIELITUTKINNOT

YLEISET KIELITUTKINNOT YLEISET KIELITUTKINNOT KIELITAIDON OSOITTAMINEN YLEISTEN KIELITUTKINTOJEN AVULLA Yleiset kielitutkinnot arvioivat aikuisten kielitaitoa. Yleisessä kielitutkinnossa sinä voit testata, miten hyvin puhut,

Lisätiedot

SISÄLTÖ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS. 3 SUOMI TOISENA KIELENÄ. 4 ENGLANTI (A1-KIELI). 5 RUOTSI (B1-KIELI). 7 RANSKA (B2-KIELI). 9 SAKSA (B2-KIELI).

SISÄLTÖ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS. 3 SUOMI TOISENA KIELENÄ. 4 ENGLANTI (A1-KIELI). 5 RUOTSI (B1-KIELI). 7 RANSKA (B2-KIELI). 9 SAKSA (B2-KIELI). IISALMEN LYSEOON AIKOVAN OPAS 2010 2 SISÄLTÖ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 3 SUOMI TOISENA KIELENÄ... 4 ENGLANTI (A1-KIELI)... 5 RUOTSI (B1-KIELI)... 7 RANSKA (B2-KIELI)... 9 SAKSA (B2-KIELI)... 10 VENÄJÄ

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot