Venäjä (A2-kieli) Tavoiteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Venäjä (A2-kieli) Tavoiteet"

Transkriptio

1 Venäjä (A2kieli) VUOSILUOKAT 56 Venäjän kielen opiskelun alkuvaiheessa suullinen viestintä on oppitunneilla tärkeintä. Opiskelun edetessä lisätään kirllista harjoittelua uuden kirjoitusjärjestelmän sisäistämiseksi. Perehtyminen kielen rakenteisiin alkaa heti viidennellä luokalla. Kielenopiskelutottumukset harantuvat venäläisen kulttuurin tuntemus arvostus lisääntyvät. Tavoiteet rohkeammaksi vieraan kielen puhuksi kertomaan perustieto itsestään lähipiiristään sekä viestimään venäjäksi yksinkertaisissa arkipäivän puhetilanteissa tarvittaessa puhekumppanin apuun tukeutuen ymmärtämään arkielämää rutiininomaisia tapahtumia käsittelevän puheen tai tekstin keskeisimmän sisällön tilanneyhteyden tukemana kirjoittamaan lyhyen viestin kaikkein tutuimmissa, helposti ennakoitavissa arkisiin tarpeisiin kokemuksiin liittyvissä tilanteissa kiinnostumaan venäläisestä kulttuurista tuntemaan venäläistä kulttuuria tutustuu keskeisiin venäläisen suomalaisen kulttuurin yhtäläisyyksiin eroihin viestimään venäläisten kanssa jokapäiväisissä tilanteissa luontevalla tavalla toimimaan vastuullisesti yritteliäästi kielenoppimistilanteissa käyttämään pari pienryhmätilanteita hyväkseen kielen opiskelussa käyttämään itsenäisesti oppikira, sanakira sekä tieto viestintätekniikkaa tiedonhankinnassa viestinnässä käyttämään uusia sano rakenteita omissa tuotoksissaan tunnistamaan omia vahvuuksiaan heikkouksiaan kielen opiskelina sekä arvioimaan työskentelyään kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin

2 Sisällöt LK 5 6 KESKEISET SISÄLLÖT jokapäiväinen elämä lähiympäristö perhe koti koulu venäläiset laulut, lorut, leikit sadut yleistietoa venäläisestä kulttuurista (lähinnä lastenkulttuurista) värit viikonpäivät asuminen maalla kaupungissa eläimet kasvit huonekalut kuukaudet vuodenat sää harrastukset ammatit musiikki elokuvat liikennevälineet vaatteet KOMMUNIKAATIO TILANTEET tervehtiminen tutustuminen kuulumisten kysely puhelinkeskustelut ostaminen oman perheenesittely asiointi kahvilassa kaupassa oppituntitilanteet asumisesta kertominen säästä eläimistä puhuminen harrastuksista tien neuvominen musiikista elokuvista mielipiteen ilmaiseminen kulkuneuvoissa matkustaminen kirjeen kirjoittaminen asioiminen kaupassa RAKENTEET kyrilliset aakkoset ääntäminen intonaatio teitittely elollisuuden elottomuuden käsitteet iän ilmaisut substantiivien suku sanaluokkien erot perusluvut persoonapronominit yksikön simuoto verbien preesens preteriti kellonat järjestysluvut imperatiivi aspektit liikeverbit futuuri monikon simuoto HARJOITELTAVAT TAIDOT vieraalla kielellä kommunikointi aktiivisuus yhteistoiminta kuulemansa arvaamalla täydentäminen uuden kirimiston oppiminen keskustelu arkiasioista parityöt painetun tekstin lukeminen sanojen merkityksen asiayhteydestä venäläisen kulttuurin piirteiden tunnistaminen ymmärtäminen oppikirn, sanakirn internetin käyttö tiedonhankinnassa toisten auttaminen oman työn kielitaidon arviointi suhteessa annettuihin tavoitteisiin kohtelias kielenkäyttö ryhmätyö vastuullinen yritteliäs toiminta kielenoppimistilanteissa yhteistoiminnallinen oppiminen

3 ARVIOINTI Oppilaan arviointi perustuu kaikkiin oppilaan kieli, kulttuuri opiskelutaitoihin. Arviointi annetaan numeerisena asteikolla KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 6. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ Arvosanan 8 saaneen oppilaan taidot vastaavat 6. luokan päättyessä taitotasoluokituksessa: kuullun A1.3 toimiva Kultturitaidot puhumisessa A1.2 tekstin A1.3 toimiva kirjoittamisessa A1.2 Oppilas tuntee oman venäläisen kulttuurin keskeisimpiä sisältöjä, yhtäläisyyksiä ero sekä pystyy vuorovaikutukseen venäläisten kanssa yksinkertaisissa arkipäivän tilanteissa. Oppilas käyttää luontevasti joitakin kielten opiskelun kannalta tehokkaita työtapo kuten pari pienryhmäkeskustelua sekä oppi sanakira sekä tieto viestintätekniikkaa tiedonhankinnassa viestinnässä. Oppilas ymmärtää sinnikkään harjoittelun merkityksen osaa arvioida omaa työskentelyään. VUOSILUOKAT 7 9 Vuosiluokilla 7 9 venäjän kielen opetus laajenee kehittämään oppilaan kielitaitoa vaativampiin sosiaalisiin tilanteisiin. Lisäksi opetetaan harrastuksiin, palveluihin julkisen elämään liittyviä asioita. Kirjoitetun kielen osuus kasvaa. Oppilaan taito toimia venäläisen kulttuurin edellyttämällä tavalla kehittyy kielenopiskelustrategiat lisääntyvät. Tavoitteet ymmärtämään kouluikäisen nuoren elämään liittyvää sekä yleis tai asiatietoa sisältävää selkeää yleiskielistä puhetta tekstiä selviytymään yksinkertaisista sosiaalisista kohtaamisista tavallisista palvelutilanteista kuvailemaan lähipiiriään kirjoittamaan suppeita viestejä luettelomaisia kuvauksia hyvin tutuista aiheista tuntemaan venäläistä kulttuuria ymmärtämään sitä omaa kulttuuritaustaansa vasten viestimään toimimaan venäläisessä kulttuurissa hyväksyttävällä tavalla tavanomaisissa arkipäivän tilanteissa

4 käyttämään erilaisia kielen opiskelun oppimisen kannalta tehokkaita työtapo opiskelustrategioita käyttämään hyväksi äidinkielessä muissa kielissä oppimaansa hyödyntämään aiempaa enemmän tieto viestintätekniikkaa tiedonhankinnassa viestinnässä tekemään pienimuotoisia projektitöitä itsenäisesti tai ryhmässä arvioimaan omaa työskentelyään kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin sekä tarvittaessa muuttamaan työskentelytapoan Sisällöt LK TEEMAT luokkien teemojen kertausta kirjeen kirjoitus arkielämä kotityöt koulunkäynti opiskelu liikenne matkustaminen luonto loma vapaaan vietto muoti terveys hyvinvointi tiedotusvälineet nuorten elämä KOMMUNIKAATIO TILANTEET kotiasioista koulusta arkipäivän keskustelu liikennevälineessä lomamatkoista, vapaaan vietosta muodista kellonaikojen kertaus ammatinvalinta mielipiteen ilmaisut julkiset palvelut neuvominen työ elinkeinoelämä kestävä kehitys luonnonsuojelu RAKENTEET adjektiivien, substantiivien persoonapronominie n taivutuksen kertaus verbien kertausta keskeisimmät refleksiiviverbit adverbien muodostus konditionaali etuliitteiset liikeverbit lukusanojen kertaus vuosiluvut päivämäärät indefiniittiset pronominit sivulauseet komparatiivi superlatiivi partisiippien gerundien tunnistaminen kysyvien pronominien taivutus passiivi OPETETTAVAT TAIDOT viestiä toimia kohdekulttuurin hyväksymällä tavalla viestin sisällön tilannevihjeisiin perustuen kirjeen laatiminen vuorovaikutustilanteess a saadun palautteen hyödyntäminen sanaston oppimisstrategiat arkikeskustelut viestin sisällön kielivihjeisiin perustuen kuvaus ihasteleminen puuttuvan kielitaidon kompensointi likimääräisellä ilmaisulla oman kielitaidon tarkkailu keskustelustrategiat: puheenvuoron ottaminen, ylläpito, palautteen antaminen

5 Arviointi Oppilaan arviointi perustuu kaikkiin edellä esitettyihin oppilaan kieli, kulttuuri opiskelutaitoihin. Arviointi annetaan numeerisena asteikolla PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 Kielen osaamisen taso 9. luokan päättyessä kielitaidon tasojen kuvausasteikon mukaan: kuullun A2.2 peruskielitaito puhumisessa A2.1 peruskielitaidon alkuvaihe tekstin A2.2 peruskielitaito kirjoittamisessa A2.1 peruskielitaidon alkuvaihe Oppilas tuntee venäläisiä tapo käytänteitä. Hän tietää perusasiat Venäjän historiasta kulttuurista. Oppilas käyttää säännöllisesti kielten opiskelun oppimisen kannalta tehokkaita työtapo on oivaltanut kielenopiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoittelun merkityksen.

7. 4 Toinen kotimainen kieli

7. 4 Toinen kotimainen kieli 7. 4 Toinen kotimainen kieli Toinen kotimainen kieli on ruotsi tai suomi (finska). RUOTSIN KIELI Ruotsin kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön maamme ruotsinkielisen

Lisätiedot

PORIN KUNTAKOHTAISET OPPIAINESISÄLLÖT VUOSI- LUOKITTAIN

PORIN KUNTAKOHTAISET OPPIAINESISÄLLÖT VUOSI- LUOKITTAIN 1 PORIN KUNTAKOHTAISET OPPIAINESISÄLLÖT VUOSI- LUOKITTAIN ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3. VUOSILUOKKA Vuorovaikutustaidot Mielipiteen ilmaisu Asiointi Kysymysten teko Kuuntelu Tekstin ymmärtäminen Kertomuksen

Lisätiedot

1. OPETUSSUUNNITELMA... 2 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN KOKEMÄELLÄ... 2 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 2.

1. OPETUSSUUNNITELMA... 2 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN KOKEMÄELLÄ... 2 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 2. 1. OPETUSSUUNNITELMA... 2 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN KOKEMÄELLÄ... 2 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 2 2.2 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ... 2 2.3 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

3-9 LUOKKIEN OPPIAINESISÄLLÖT JA AIHEKOKONAISUUDET... ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 3 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 12 VIERAAT KIELET...

3-9 LUOKKIEN OPPIAINESISÄLLÖT JA AIHEKOKONAISUUDET... ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 3 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 12 VIERAAT KIELET... 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 3-9 LUOKKIEN OPPIAINESISÄLLÖT JA AIHEKOKONAISUUDET... ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 3 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 12 VIERAAT KIELET... 14 MATEMATIIKKA... 23 YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO...

Lisätiedot

KERIMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA

KERIMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA KERIMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA Kerimäen kunnan perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 opetussuunnitelma OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. luku Opetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet

Lisätiedot

Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana.

Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana. 7.20 VALINNAISET AINEET 7.20.1 Ennen kuudetta vuosiluokkaa tehtävät valinnat 7.20.1.1 MUSIIKKILINJA Musiikkilinjan opinnot toteutetaan yhteistyössä Kankaanpään Musiikkiopiston ja Pohjanlinnan koulun kanssa.

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS VUOSILUOKAT 1-2 TAVOITTEET Äidinkielen opiskelun yleistavoitteena on, että oppilaan ilmaisuhalu ja -rohkeus herää, vahvistuu ja kehittyy. Hän kuuntelee keskittyen ja eläytyen

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN OPPIAINEIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT

MUHOKSEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN OPPIAINEIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT OPETUSLAUTAKUNTA 15.6.2011 110 2011 MUHOKSEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN OPPIAINEIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT MUHOKSEN KUNTA OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT s ISÄLLYS 10.1 ÄIDINKIELI JA

Lisätiedot

- oppii kirjoittamaan yksittäisiä sanoja ja lauseita pinyin-kirjoituksella - oppii kirjoittamaan joitakin kirjoitusmerkkejä

- oppii kirjoittamaan yksittäisiä sanoja ja lauseita pinyin-kirjoituksella - oppii kirjoittamaan joitakin kirjoitusmerkkejä VALINNAINEN KIELI (B2): KIINA B2-kiina Vuosiluokka: 8 Vuosiviikkotuntia: 2 TAVOITTEET Kielitaito Kuullun ymmärtäminen - oppii ymmärtämään helposti ennakoitavia arkielämään liittyviä tervehdyksiä, kysymyksiä,

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN 1-9 LUOKKIEN OPETUS- SUUNNITELMA

SODANKYLÄN KUNNAN 1-9 LUOKKIEN OPETUS- SUUNNITELMA SODANKYLÄN KUNNAN 1-9 LUOKKIEN OPETUS- SUUNNITELMA Hyväksytty: Sivistysltk 08.06.2011 64 Voimaantulo: 01.08.2011 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 4 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT

OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT 1 EURAN KUNTA KOULUTOIMI 1-9 LUOKKIEN OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT Koulutuslautakunta 13.12.2005/ 126 Luonnos koulutuslautakunta 11.6.2008 2 SISÄLLYSLUETTELO EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET

Lisätiedot

PAANAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

PAANAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA PAANAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1. OPETUSSUUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen.... 1 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT.. 1 2.1 Arvot Paanan koulussa. 1 2.2 Paanan koulun toiminta-ajatus. 1

Lisätiedot

Kanervalan koulun opetussuunnitelma 2012

Kanervalan koulun opetussuunnitelma 2012 Kanervalan koulun opetussuunnitelma 2012 1 LIITTEET 1. KANERVALAN KOULUN TOIMINTAOHJEET 2. ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELSUUNNITELMA, Läntinen alue 3. ALA- JA YLÄKOULUOPETUKSEN NIVELSUUNNITELMA, Läntinen

Lisätiedot

1 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 25.11.2009. Ainekohtaiset opetussuunnitelmat luokat 3 6

1 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 25.11.2009. Ainekohtaiset opetussuunnitelmat luokat 3 6 1 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 25.11.2009 Ainekohtaiset opetussuunnitelmat luokat 3 6 7.3 Äidinkieli ja kirjallisuus 2 SUOMI ÄIDINKIELENÄ Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen perustehtävänä

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNGIN PERUSKOULUN OPETUSSUUNNITELMA, AINEET Sisällysluettelo II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT 2

SOMERON KAUPUNGIN PERUSKOULUN OPETUSSUUNNITELMA, AINEET Sisällysluettelo II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT 2 1 SOMERON KAUPUNGIN PERUSKOULUN OPETUSSUUNNITELMA, AINEET Sisällysluettelo II OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT 2 9. AIHEKOKONAISUUDET JA OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN 2 9.1. Ihmisenä kasvaminen 2 9.2. Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Ikkalan koulun ops 2005

Ikkalan koulun ops 2005 PDF-XChange w w w.m m pro.fi Vahvista napsauttamalla "OSTA" PDF-XChange w w w.m m pro.fi Vahvista napsauttamalla "OSTA" Ikkalan koulun ops 2005 Sisällysluettelo Johdanto 1 Arvot ja toiminta-ajatus 2 Yleiset

Lisätiedot

Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma

Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma Vahvistettu kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa.. 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 2. Arvoperusta ja toiminta-ajatus...5

Lisätiedot

Espanjan A-kielen opetussuunnitelma vieraskielisillä suomi-espanja luokilla

Espanjan A-kielen opetussuunnitelma vieraskielisillä suomi-espanja luokilla Espanjan A-kielen opetussuunnitelma vieraskielisillä suomi-espanja luokilla Johdanto Vieraskielisen suomi-espanja opetuksen tavoite on kehittää oppijan kykyä kommunikoida suullisesti ja kirjallisesti ottaen

Lisätiedot

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Simon kunnan perusopetus Simon koulu Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Hyväksytty 28.1.2010 Sisällysluettelo I. VALINNAISAINEET VUOSILUOKILLE 8-9... 3 1.1. VALINNAINEN KIELI... 3 1.1.1.

Lisätiedot

7.3 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain. 7.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus

7.3 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain. 7.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus 7.3 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain 68 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain eri oppiaineissa ovat oppilaan arvioinnin perusta kullakin vuosiluokalla. Opetus on mahdollista

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKAT 3 9

PELKOSENNIEMEN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKAT 3 9 Opetussuunnitelma hyväksytty sivistyslautakunnassa 08.05.2006 17 1 PELKOSENNIEMEN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKAT 3 9 1. OPETUSSUUNNITELMA 1.1. Opetussuunnitelman laatiminen Pelkosenniemen

Lisätiedot

Suomi toisena kielenä. -opetuksen opetussuunnitelma

Suomi toisena kielenä. -opetuksen opetussuunnitelma Suomi toisena kielenä -opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 87 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO Suomi toisena kielenä perusopetuksessa... 3 1. Opetuksen järjestäminen... 3 2. Opetuksen

Lisätiedot

O S A I I P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A V U O S I L U O K I L L E 7-9

O S A I I P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A V U O S I L U O K I L L E 7-9 O S A I I P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A V U O S I L U O K I L L E 7-9 2013 2014 1 11. Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt vuosiluokilla 7. 9. 11.1 Eheyttäminen

Lisätiedot

Mäntyharjun peruskoulun opetussuunnitelma MÄNTYHARJUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

Mäntyharjun peruskoulun opetussuunnitelma MÄNTYHARJUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA MÄNTYHARJUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2005 1 2 1. MÄNTYHARJUN KUNNAN KEHITYSVISIO 2010 Mäntyharju on kansainvälisesti tunnettu Etelä-Savon kehittynein 7000 asukkaan kulttuurikunta, jonka

Lisätiedot

KARVIAN KUNNAN 1-9- LUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA

KARVIAN KUNNAN 1-9- LUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA 1 KARVIAN KUNNAN 1-9- LUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA 2 Sisällysluettelo 1 ARVOPERUSTA... 3 2 NOUDATETTAVA PAIKALLINEN TUNTIJAKO... 4 2.1 KIELIOHJELMA... 4 3 OPETUKSEN PAINOTUKSET JA AIHEALUEET... 4 4 OPPIMISYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA OPETUSSUUNNITELMA LUOKILLE 3.-9.

KOLARIN KUNTA OPETUSSUUNNITELMA LUOKILLE 3.-9. KOLARIN KUNTA OPETUSSUUNNITELMA LUOKILLE 3.-9. Sivltk 15.8.2005 35 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 1.1. Arvot ja toiminta-ajatus 2 1.2. Yleiset kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Arvot ja toiminta-ajatus 3 1.1. Toiminta-ajatus 3 2. Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet 3 3. Noudatettava paikallinen tuntijako 5 4. Oppimisympäristö ja koulujen toimintakulttuuri

Lisätiedot

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi.

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi. VALINNAISAINE/ -KURSSILUETTELO Lyhenne Valinnaisaine/ -kurssi Sivu AT Tietotekniikka 34 N EK Ekonomia 5 N ENAS Englannin syventävä lyhytkurssi 6 S ES Espanjan kieli ja kulttuuri 7 N/S IA Italian kieli

Lisätiedot

1 Hausjärven lukion opinto-opas

1 Hausjärven lukion opinto-opas 1 Hausjärven lukion opinto-opas YLEISTÄ... 3 OPPIMISKÄSITYS... 3 OPISKELUYMPÄRISTÖ JA -MENETELMÄT... 3 TOIMINTAKULTTUURI... 3 OPINTOJEN RAKENNE JA ITSENÄISEN OPISKELUN PERIAATTEET... 4 OPINTOSUUNNITELMAN

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus, Valma

OPETUSSUUNNITELMA Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus, Valma OPETUSSUUNNITELMA Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus, Valma SISÄLLYS 1. JOHDANTO JA YLEISET TAVOITTEET 2 2. OPINTOJEN MUODOSTUMINEN 2 3. OPINTOJEN TAVOITTEET, TOTEUTUS

Lisätiedot