AIKA NÄYTTÄÄ. Henkilöstöjohtamisen ja henkilöstöjohdon kehityshaasteita kunta-alalla. Kuntakehittäjän puheenvuoro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AIKA NÄYTTÄÄ. Henkilöstöjohtamisen ja henkilöstöjohdon kehityshaasteita kunta-alalla. Kuntakehittäjän puheenvuoro"

Transkriptio

1 AIKA NÄYTTÄÄ Henkilöstöjohtamisen ja henkilöstöjohdon kehityshaasteita kunta-alalla Kuntakehittäjän puheenvuoro Jari Salomaa Pro HR Group 2009

2 Sisältö ESIPUHE...3 TELAKALLA TAAS: TEOKSEN TAUSTA JA IDEA...4 MINNE MENET, HENKILÖSTÖJOHTAMINEN?...8 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN KUVA SUOMESSA...13 KUNNAT JA HENKILÖSTÖJOHTAMINEN VUOSINA TAVOITTEET, TOIMINTATAPA JA TULOKSELLISUUS HENKILÖSTÖTOIMESSA Henkilöstövoimavaroihin liittyvien tavoitteiden asettaminen Henkilöstövoimavarojen strateginen suunnittelu...21 Strateginen vuoropuhelu kunnissa...24 Kuntien yhteistyö henkilöstöasioissa Kokoava tarkastelu...31 Henkilöstötoimen ja -johdon voimavarat ja toimintatavat...33 Henkilöstötoimen voimavarat ja osaaminen...34 Henkilöstötoimen asiakkuuksien johtaminen ja kehittäminen...38 Henkilöstöjohtamisen painopisteet...41 Kokoava tarkastelu Henkilöstötoimen ja -johtamisen tuloksellisuuden varmistaminen Henkilöstötulosten seuranta ja arviointi...47 Henkilöstötoimen toimintatavan parantaminen...51 Tutkimus- ja kehitystarpeet...54 Kokoava tarkastelu Henkilöstötoimen ja - johtamisen tilan ja kehitystarpeiden arviointia Alle 500 työntekijän kuntayhteisöt: tunnuspiirteet ja kehittämisen kohteet työntekijän kuntayhteisöt: tunnuspiirteet ja kehittämisen kohteet...61 Yli 1000 työntekijän kuntayhteisöt: tunnuspiirteet ja kehittämisen kohteet Henkilöstöjohtamisen tila vastaajien arvioiden perusteella...65 HR-henkilöstön ja toimialan edustajien väliset näkemyserot: onko niitä?...66 Miten PARAS-hanke vaikuttaa henkilöstöstrategiatyöhön?...66 Miten PARAS-hanke vaikuttaa henkilöstöasioita koskevaan strategiseen vuoropuheluun? Miten PARAS-hanke vaikuttaa kuntien väliseen yhteistyöhön henkilöstöhallinnossa? Miten PARAS-hanke vaikuttaa henkilöstötoimen tehtäviin ja vastuisiin? Lisääkö PARAS-hanke henkilöstötoimen asiakaslähtöisyyttä? Miten PARAS-hanke vaikuttaa operatiiviseen henkilöstötyöhön? Henkilöstötunnusluvut muutoksen tulkkeina?...71 Henkilöstöjohtamisen ja - toimen tulevaisuudenkuva? KOHTI UUTTA HENKILÖSTÖN JA TALOUDEN TASAPAINOA AIKA NÄYTTÄÄ, KUNNAN HENKILÖSTÖTOIMI? LÄHTEET Julkaisija: Johtopäätös Oy ISBN

3 ESIPUHE Henkilöstöjohtaminen on poikkeuksetta kontekstisidonnaista johtamista, jossa korostuvat toimintaympäristön luonteenomaiset erityispiirteet. Henkilöstöjohtaminen on kokemukseni mukaan veden, tuulen ja tulen johtamista ennemmin kuin maan. Kun maa elementtinä edustaa pysyvyyttä, vakautta, ennustettavuutta ja konkreettisuutta, niin vesi, tuuli ja tuli edustavat jatkuvaa liikettä, muodonmuutosta, näkymättömyyttä ja uudistumista: ihmisten maailmaa monimutkaisine vaikutteineen teknisten rakenteiden, järjestelmien ja prosessien sijaan. Ehkäpä tässä on syy siihen, että henkilöstöjohtaminen nostetaan tavan takaa kaikkein vaativimmaksi ja haasteellisimmaksi johtamisen osa-alueeksi. Osa-alueeksi, jolla on vaikeinta saada näkyviä ja pysyviä tuloksia aikaiseksi ja epäonnistumisen riskit ovat ilmeisimmät. Miten johtaa vettä, tuulta ja tulta? on uskoakseni ikiaikainen kysymys. Eräs suosikkikirjailijoistani, Miyamoto Musashi, kuuluisin ja legendan mukaan voittamattomin samurai, kirjoitti vuonna 1645 kuolemattomia ajatuksia strategisesta ajattelusta ja johtamisesta. Musashin oppeja voi soveltaa niin strategiseen suunnitteluun, johtamistyöhön kuin itsensä johtamiseenkin. (Musashi, 2002). Musashin kirjassa on viisautta yllin kyllin, mutta muutaman ajatuksen nostaisin ylitse muiden: Katseen pitäisi nähdä kauas ja laajalti. Tämä on kaksinkertainen katse eli havainto ja näkö. Havainto on voimakas, pelkkä näkö yksinään heikko. Strategiassa on tärkeää nähdä kaukaiset esineet niin kuin ne olisivat lähellä ja saada lähellä olevista loitonnettu näkemys. Ja edelleen: Strategiassa on kyettävä katsomaan molemmille sivuille silmäteriä liikuttamatta. Tätä taitoa et voi oppia nopeasti. Hio hengen molempia puolia, sydäntä ja järkeä ja tarkenna kaksinkertaista katsetta, havaitsemista ja näkemistä. Toteuta strategiaa suvaitsevasti, moitteettomasti ja vilpittömästi. (Em. teos sivut 62 63, 103) Kokeneen samurain perintö on arvokas: strategiatyössä ja johtamisessa on tärkeätä taito liikkua eri tasoilla ja ulottuvuuksissa, kyky nähdä suuret ja pienet, jopa näkymättömät, asiat sekä aitous ja hengen puhtaus toimissa. Musashin oppeja soveltaen pyrin pitämään tässä teoksessa katseeni avoimena kunta-alaan liittyville ilmiöille ja asioille. Yritän noudattaa kaksinkertaisen katseen periaatetta eli tekemään havaintoja pelkän puhtaan näkemisen sijaan. Pyrin kuvaamaan ja tulkitsemaan sellaisia muutostekijöitä, jotka vaikuttavat kuntien toimintaympäristössä sitä muuttaen ja uudistaen. Keskityn erityisesti sellaisiin tekijöihin, joilla on merkitystä kunta-alan henkilöstöjohtamisen toteuttamisen reunaehtoihin. Teokseni on puheenvuoro kunta-alan henkilöstöjohtamisen puolesta, ei niinkään tutkimus tai selvitys. Toivon sen löytävän lukijakuntansa kuntien luottamushenkilöiden, johdon ja esimiesten sekä henkilöstön edustajien joukosta. Ennen kaikkea toivon kuntien henkilöstöjohdon ja -asiantuntijoiden tunnistavan kuvaamiani ilmiöitä ja kehitystarpeita. Uskon nimittäin, että henkilöstöprofession on aika näyttää uudenlaista osaamista ja näkemystä. Teosta on tukenut stipendin muodossa Työsuojelurahasto, mistä lämpimät kiitokset.

4 TELAKALLA TAAS: TEOKSEN TAUSTA JA IDEA Oletko joskus ajatellut, että olisi hyödyllistä ja henkisesti rikastavaa hypätä pois työelämän alati kiihtyvästä kyydistä, siirtyä hetkeksi telakalle? Voisi hetken hengähtää jatkuvasta suoriutumisesta? Saisi aikaa enemmän itselleen ja ajatuksilleen? Ehtisi mietiskellä asioita ihan rauhassa ja kiireettä, etäisyyttä hakien? Liian usein telakalle kiipeäminen jää toteutumattomaksi haaveeksi. Työn luonne ja aikataulut, työolosuhteet, vallitseva henkilöstöpolitiikka työpaikalla tai ansaintaan eli euroihin liittyvät realiteetit estävät kiipeämisen. Tai työhönsä uppoutuneet ihmiset eivät vain kerta kaikkiaan osaa irrottautua työstä ja työyhteisöstä. Etätyökin voi tuntua vieraalta. Itse huomaan peruutuspeiliin katsoessani, että olen viimeisen kymmenen vuoden aikana järjestänyt kalenteriini kaksi kertaa tilaa telakalle siirtymistä, itseni kehittämistä, varten. Mielen ja kropan korjaustaukoja tarvitsen näköjään kymmenen vuoden välein. Syksyllä 1998 paikkailin itseäni kolmen kuukauden verran lisensiaattityöni kirjoittamisen merkeissä. Keväällä 2007 oli vuorossa taas kolmen kuukauden irrottautuminen ansiotyöstä, kun käynnistin kirjallisen työn kunta-alan henkilöstöjohtamisen ajankohtaisista ilmiöistä. Molemmat telakkataukoni olen voinut rahoittaa Työsuojelurahaston myöntämin stipendein, mitä arvostan suuresti. Työsuojelurahaston myöntämä stipendi on merkinnyt minulle antoisaa tutkimusmatkaa paitsi kirjani aihepiiriin myös omiin arvostuksiini, ajatuksiini ja päivärutiineihini. Sain itse päättää aikatauluni ja aikaansaannokseni. Ei tarvinnut lähteä työmatkalle toiselle puolelle Suomea klo 5:ltä räntäsateisena talviaamuna. Univajeeni sain kuriin nukkumalla ja yläselän kivut hävisivät uimahallissa. Sokerina pohjalla: minulla oli aikaa ja voimia pitää ystäviini yhteyttä ja tehdä perheen kanssa kaikkea mukavaa yhdessä. Toki oli niin, että telakkatauon ensimmäiset viikot kuluvat enemmän tai vähemmän uuden elämäntilanteen haltuunotossa. Uuteen elämänrytmiin ja vapauteen täytyy totutella. Mutta kun kutakuinkin kolmannella taukoviikolla pääsee uuden elämän rytmiin, paluu tiukasti aikataulutettuun työelämään alkaakin ahdistaa. Kevään 2007 telakkatauko sai aikaan isommankin elämänmuutoksen: silloin päätin, että siirryn itsenäiseksi yrittäjäksi. Jokainen löytäköön oman tiensä tässäkin asiassa. Suosittelen lämpimästi telakalle kiipeämistä jokaiselle työelämässä toimivalle. Jo kolmen kuukauden mittainen intensiivinen keskittyminen omien kokemusten ja näkemysten kirjaamiseen voi tehdä ihmeitä. Telakalla poikkeaminen voi tarkoittaa myös sitä, että paluuta entiseen ei enää ole. Entinen elämä on pakko jättää taakse, jotta uusi ajanjakso voi alkaa. Oivallus ja kehityspolku Jokainen kirjallinen tuotos tarvitsee syntyäkseen oivalluksesta kumpuavan kehityspolun kulkemista. Lähdetään siis liikkeelle hieman kauempaa, polun alkupäästä, ja oivalluksesta. Kuten kirjan alkusivuilta on jo käynyt ilmi, olen toiminut julkisen hallinnon ja erityisesti kuntaorganisaatioiden konsulttina ja kehittäjänä viimeiset vuodet. Erityisen kiinnostukseni kohteena ovat olleet kuntaorganisaatioiden henkilöstöjohtamiseen liittyvät kehittämistarpeet: henkilöstöstrategiat, näiden strategioiden toimeenpano sekä johtoryhmien, esimiestyön ja työyhteisöjen toimivuuden kehittäminen. Erityistä osaamista ja näkemystä minulle on kertynyt asiakashankkeiden kautta henkilöstöstrategioiden laadinnasta erikokoisille kuntayhteisöille. Kunkin kuntayhteisön konteksti ja erityispiirteet vaikuttavat henkilöstöstrategiatyön edetessä henkilöstöstrategian tavoitteisiin ja ratkaisuihin. Koska kunnat toimivat yhä nopeammin muuttuvassa ja monimutkaistuvassa ympäristössä, on mielestäni kohtuullista, että strategiamallit tarjoavat yksinkertaistavia ja selkeitä pohdinta-alustoja päätöksentekijöille. Strategiatyön ei siis tarvitse olla korostetun monimutkaista tiedettä ja teoriaa, vaan ennen kaikkea yhteistä tulkintaa lähtökohdista ja toimenpiteistä.

5 Henkilöstöstrategian muutosvoima, sen todellinen vaikutus organisaation johtamisen ja toimintatapojen uudistamiseen perustuu osin siihen, miten paljon strategian laadintaan osallistuvilla henkilöillä on strategista kyvykkyyttä ja rohkeutta ratkaisuihin. Toisaalta siihen, miten onnistuneesti strategia kyetään muuttamaan toiminnaksi organisaation arjessa. Kompromissistrategiat ja tahdoton toimeenpano eivät johda hyviin tuloksiin, vaan pettymyksiin ja tehdyn työn mitätöitymiseen. Strategiatyöstä saadut kokemukset ja opit tallentuvat organisaation yhteiseen muistiin niin hyvässä kuin pahassakin. Strategioita tulee johtaa, jotta ne eläisivät. Henkilöstöstrategiatyön ja strategioiden toimeenpanon ytimessä on luonnollisesti kuntien henkilöstötoimi. Henkilöstöjohtajien, henkilöstöpäälliköitten, henkilöstösihteerien, henkilöstön kehittäjien ja kouluttajien ja palkitsemisen ja työhyvinvoinnin asiantuntijoitten tietotaito ja työpanos ovat korvaamatonta käyttövoimaa strategiatyössä onnistumisessa. Pienemmissä kuntayhteisöissä tätä työtä tekevät hallinto- ja talousjohtajat sekä palkkaasiamiehet. Henkilöstöammattilaisten kyky ja taito opastaa poliittisia päätöksentekijöitä, kunnan ylintä johtoa, toimialajohtoa ja koko henkilöstöä, ratkaisee hyvin usein sen, miten tuloksellisesti henkilöstövoimavaroja kuntayhteisössä johdetaan asetettujen toiminta- ja palvelutavoitteiden saavuttamiseksi. Henkilöstötoimen tehtävänä on tukea kunnan eri toiminnoissa ja palveluissa tehtävää johtamis- ja asiakastyötä. Tästä seuraa, että henkilöstötoimen tulisi seurata suurella mielenkiinnolla niitä tunnuslukuja ja mittareita, jotka kertovat kunnan palvelutoiminnan laadusta ja henkilöstön onnistumisen edellytyksistä eri työyhteisöissä. Henkilöstötilinpäätöksen tai -kertomuksen henkilöstömittareiden tulkinta ilman kunnan varsinaisen palvelutoiminnan mittareita ei anna riittävän kattavaa kuvaa kehityksen suunnasta ja vauhdista. Henkilöstötoimen työn tulokset näkyvätkin ennen muuta henkilöstöpolitiikan käytäntöinä, henkilöstötyön muotoina, henkilöstöpalveluina sekä organisaation ja sen henkilöstön muutoskykyisyytenä. Tässä hahmoteltu panos-tuotos-ketju voi tuntua äkkiseltään pitkältä, mutta on toki olemassa: henkilöstötoimi ja henkilöstöjohtaminen palvelevat viime kädessä aina kuntalaista. Välikäsien ja välivaiheiden määrä on vain runsaanpuoleinen ja ketjun eri osien tunnistaminen ja kuvaaminen edellyttää viitseliäisyyttä. Henkilöstötoimelle asetetut vaatimukset ovat nykyisin moninaiset: sen tulee olla samanaikaisesti sekä strateginen yhteistyökumppani poliittisille päätöksentekijöille ja kunnan ammattijohdolle (strateginen suunnittelu ja johtaminen) että koko organisaation muutoksen tulkki ja agentti (strategioiden toteutumisen johtaminen organisaatiossa ja ihmisten keskuudessa). Henkilöstötoimi on lisäksi henkilöstöhallinnon ja -palveluiden asiantuntijan (henkilöstöpalveluiden johtaminen) sekä henkilöstön valmentajan ja kehittäjän roolissa (osaamisen johtaminen). Oleellista on mielestäni huomata, että henkilöstötoimella on kuntaorganisaation sisällä tänä päivänä useita eri rooleja ja että kaikkiin näihin rooleihin liittyy vahva asiakasnäkökulma. Henkilöstötoimen asiakkaat ovat lähinnä kunnan oman organisaation toimijoita eli niin sanottuja sisäisiä asiakkaita. Henkilöstötoimella on myös ulkoisia asiakkaita, kuten yhteistyöviranomaiset, palkka- ja henkilöstöpalveluja tarjoavat yritykset ja yhteisöt, oppilaitokset ja työvoimahallinto. Suurin haaste lienee kuitenkin siinä, miten omat sisäiset asiakkaat tunnetaan ja miten heitä palvellaan. Edellä kuvattu henkilöstöstrategisen maiseman moniulotteisuus on viime vuosina noussut esille kaikissa asiakashankkeissani tavalla tai toisella. Tämän maiseman on maalannut omilla väreillään milloin kunnanhallituksen puheenjohtaja, kaupunginjohtaja tai toimialajohtaja, milloin henkilöstötoimen johto. Pensseliä ovat heiluttaneet myös pääluottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja työterveyshuollon ammattilaiset. Esimiehillä ja yksittäisillä työntekijöillä on myös oma vahva näkemyksensä maisemasta, siitä, miten meillä asiat todellisuudessa ovat. Ulkopuoliselle kehittäjälle kerrotaan usein mielipide hyvin suoraan ja kaartelematta. Valmennusohjelma vaikuttimena Kuntien eläkevakuutus ja HAUS kehittämiskeskus Oy toteuttivat vuosina yhteistyössä kolme valmennusohjelmaa, joiden ydinteemana oli työhyvinvoinnin kehittäminen strategisesti. Kussakin ohjelmassa oli viisi lähipäivää, jokaista lähipäivää edelsi verkkoopetusvaihe ja ohjelman aikana jokainen osallistuja laati omalle kuntaorganisaatiolleen työhyvinvointiin tai henkilöstöjohtamiseen liittyvän projektisuunnitelman. Työmuotoina olivat asiantuntija-alustukset, yksilö- ja parityöskentely sekä ryhmäkeskustelut. Valmennusohjelmiin ilmoittautui yhteensä 32 kuntaorganisaatiota: kaupunkeja, kuntia ja kuntayhtymiä eri puolilta Suomea. Näistä organisaatioista mukana oli 47 ihmistä, suurin osa henkilöstötoimen ja työsuojelun johto- ja asiantuntijatehtävissä toimivia. Lisäksi mukana oli kuntien toimialoja ja palvelualueita edustavia ihmisiä, henkilöstötoimen sisäisiä asiakkaita siis.

6 Esille nousivat niin koko kuntakenttää koskevat ilmiöt kuin yksittäistä kuntayhteisöäkin koskevat kysymykset. Kokoavana teemana oli kuitenkin koko ajan muutoksen kohtaaminen ja hallinta kuntayhteisössä henkilöstöjohtamisen näkökulmasta. Työhyvinvointiin liittyvät asiat käsiteltiin sujuvasti henkilöstöjohtamisen sateenvarjon alla. Erityisesti järjestäjiä ja osanottajia tuntuivat askarruttavan kysymykset, jotka liittyvät kunta-alan uudistumiseen: Mitkä ilmiöt luovat muutospaineita kunta-alan henkilöstöjohtamisen uudistamiselle? Mitä kunta-alan henkilöstöjohtamisessa tulee lähivuosina todennäköisesti tapahtumaan? Entä miten henkilöstötoimen tehtävät ja vastuut muuttuvat lähivuosina muutosten ristipaineessa? Millaiset strategiset valinnat ovat realistisia ja mahdollisia? Suuria ja vaikeita kysymyksiä, joihin ei totta vie voi vastata lyhyesti ja tyhjentävästi. Ei ainakaan kovin lyhyessä ajassa. Nyt lähestymme mainitsemaani oivallusta, joka syntyi keskustelujen ja pohdintojen myötä. Entäpä jos yrittäisin koota asiakashanketyöni kautta syntyneitä näkemyksiä yhteen ja yrittäisin näin auttaa kunta-alan henkilöstöjohtamisesta kiinnostuneita onnistumaan omassa työssään entistäkin paremmin? Jospa kirjoittaisin teoksen, jossa voisin esittää kyselyaineistoon perustuvan analyysin siitä, mitä kuntien henkilöstöjohtamisen toimintaympäristössä on tapahtumassa ja millainen uudistamispolitiikka kuntien kehitystä yleensäkin ohjaa? Olisi myös hienoa, jos saisin valmennusohjelmaan osallistuneita henkilöstöihmisiä arvioimaan nykyistä ja tulevaa. Voisin kenties yhdistää kunta-alan keskeisiä uudistuksia henkilöstöihmisten näkemyksiin ja näin yrittää tunnistaa ne jännitteet, joita on aina suurten uudistusten toteutuksessa läsnä. Teoksen idea Tämä teos pyrkii konkretisoimaan oivallukseni ja yhdistämään ne polkua ympäröivään maisemaan. Teos kokoaa edellä esitettyjä kysymyksiä yhteen ja etsii niihin vastauksia henkilöstöjohtamisen arkea helpottamaan. Esitys pyrkii olemaan olennaisiin kysymyksiin pureutuva puheenvuoro vastuullisen ja ajassa vahvasti elävän kunta-alan henkilöstöjohtamisen puolesta. Tehtävänä on myös löytää uusia kysymyksiä, jotta tarina voisi jatkua. Teen kirjan seuraavissa luvuissa yhden tulkinnan henkilöstöjohtamisen yleisestä kehityssuunnasta niin meillä Suomessa kuin muuallakin. Tarkastelen lisäksi kuntasektorin talouden ja henkilöstöjohtamisen kehittymistä viime valtuustokaudella eli vuosina Lähdeaineistona olen käyttänyt tutkimusyhteisöjen ja etujärjestöjen julkaisemia tutkimuksia, selvityksiä ja muistioita. Tunnustan, että lähdeaineisto olisi voinut olla huomattavasti laajempikin. Aikaa vain oli sittenkin niukanlaisesti - kolmisen kuukautta - ja toisaalta kirjan tarkoituksena on ennen kaikkea keskustelun herättäminen. Arvokasta aineistoa henkilöstötoimen tavoitteista, toimintatavasta ja tuloksellisuudesta olen saanut tätä kirjaa varten tehdyn internet-kyselyn tuloksista. Internetkysely lähetettiin helmi-huhtikuussa 2007 yhteensä 52 ihmiselle, jotka osallistuivat vuosina Kuntien eläkevakuutuksen Työhyvinvointia strategisesti -ohjelmiin. Kyselyn saaneet jakautuivat kolmeen tehtäväryhmään: henkilöstöjohtoon ja henkilöstön kehittäjäasiantuntijoihin, toimialajohtoon ja toimialan asiantuntijatehtäviin sekä työsuojelu-, työhyvinvointi- ja työterveyshuollon johtoon ja asiantuntijoihin. Ensimmäisen tehtäväryhmän potentiaalisten vastaajien lukumäärä oli 34, toisen tehtävänryhmän 11 ja kolmannen 7. Kysely lähetettiin seuraaviin kuntiin ja kuntayhtymiin: Alajärven kaupunki Asikkalan kunta Forssan Seudun terveydenhuollon kuntayhtymä Helsingin kaupunki Isojoen kunta Joutsan Seudun terveydenhuollon kuntayhtymä Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jämsänkosken kaupunki Järvenpään kaupunki Kainuun maakuntayhtymä Kangasalan kunta Kirkkonummen kunta Korpilahden kunta Korpilahden-Muuramen terveydenhuollon kuntayhtymä Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Lahden kaupunki Leppävirran kunta Lieksan kaupunki Maarianhaminan kaupunki Mouhijärven kunta Nastolan kunta Orimattilan kunta Paimion ammatillinen kurssikeskus Porin kaupunki Porvoon kaupunki Salon Seudun koulutuskuntayhtymä Sodankylän kaupunki Someron kaupunki Suonenjoen kaupunki Tammelan kunta Vahdon kunta Vantaan kaupunki

7 Kyselyyn vastaajilta pyydettiin aluksi perustiedot organisaatiostaan ja omasta tehtävästään. Aluksi kysyttiin, onko vastaajan kuntaorganisaatio alle asukkaan vai yli asukkaan kunta tai kuntayhtymä. Tämän jälkeen vastaavat sijoittivat työtehtävänsä johonkin annettuun tehtäväryhmään: päätoiminen henkilöstöjohdon, -asiantuntijan tai ammattihenkilön tehtävä tai toimialan johdon tai asiantuntijan tehtävä tai työhyvinvointi, työsuojelu- ja työturvallisuustehtävä. Vastaajia pyydettiin lisäksi ilmoittamaan kuntayhteisön palveluksessa olevan henkilöstön määrä asteikolla alle 500, ja 1000 tai enemmän. Kyselyssä esitettiin yhteensä 68 väitettä, joiden toteutumista tai tilaa vastaajien tuli arvioida omassa kuntayhteisössään. Väitteet oli ryhmitelty yhdeksään osaalueeseen: Strateginen henkilöstösuunnittelu Strateginen vuoropuhelu Kuntayhteistyö henkilöstöasioissa Henkilöstötoimen omat voimavarat Henkilöstötoimen asiakkuudet Henkilöstöjohtamisen painopisteet Henkilöstötulosten seuranta ja arviointi Toimintatavan jatkuva parantaminen Tutkimus- ja kehittämistarpeet Näiden väittämien lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan luottamushenkilöiden, henkilöstön edustajien ja henkilöstötoimen välisen yhteistyön toimivuutta sekä henkilöstöjohtamisen tulevaisuudennäkymiä kuntasektorilla. Avoimia kysymyksiä oli yhteensä neljä. Kyselyyn vastasi määräajassa 32 henkilöä eli hieman yli 60 prosenttia potentiaalisista vastaajista. Vastausaktiivisuutta voidaan pitää vähintäänkin tyydyttävänä. Alle 500 työntekijän organisaatioista saatiin vastauksia 12 henkilöltä. Keskisuurista eli työntekijää työllistävistä yhteisöistä vastaajia oli 9. Loput 11 vastaajaa työskentelivät yli 1000 työntekijän yhteisöissä. Suurimman vastaajaryhmän muodostivat odotetusti henkilöstöjohdon ja -asiantuntijoiden ryhmä: yhteensä 20 vastaajaa 34:stä. Toimialajohdon ja -asiantuntijoiden ryhmästä kyselyyn vastasi 7 henkilöä 11:stä ja työsuojelu- ja työhyvinvointiryhmästä 5 henkilöä 7:stä. Kyselyn tuloksia tarkastellaan tarkemmin luvussa 3: Tavoitteet, toimintatapa ja tuloksellisuus henkilöstötoimessa.

8 MINNE MENET, HENKILÖSTÖJOHTAMINEN? Jokaisella elämän alueella on omat esitaistelijansa ja gurunsa. Näin on laita myös henkilöstöjohtamisen kehittämisessä. Henkilöstöjohtamisen kansainvälinen guru on eittämättä Dave Ulrich, joka on viime vuosina niittänyt melkoisesti mainetta. Häneen ei voi olla törmäämättä, kun etsii tietoa henkilöstöjohtamisesta. Tämän Michiganin yliopiston liiketaloustieteen laitoksen professorin ja Yhdysvaltain Human Resources -akatemian jäsenen ovat Business Week- ja Fortune-lehdet nimenneet yhdeksi maailman johtavista liikkeenjohdon kouluttajista. Hänelle on myönnetty Pericles Pro Meritus -palkinto tunnustuksena merkittävästä panoksesta henkilöstöjohtamisen ja kouluttamisen saralla. Ulrich toimii yliopistonsa parissa pyörivien henkilöstöjohtamisen koulutusohjelmien vetäjänä menestyksekkäästi; nämä ohjelmat on toistuvasti valittu alansa parhaiksi. Ahkerana miehenä Ulrich ehtii toimia myös konsulttina ja tutkijana. Tässäkään suhteessa hänen ei tarvitse hävetä, sillä hän on työskennellyt yli puolessa Fortune 200 -listan yrityksiä. Hän on tietysti myös ehtinyt kirjoittaa lukuisan määrän aiheeseen liittyviä artikkeleita ja kirjoja. Varsinaiseksi bestselleriksi on noussut vuonna 1997 julkaistu Human Resources Champions. Ulrich toimitti yhdessä kahden ystävänsä, Sue Meisingerin ja Mike Loseyn kanssa vuonna 2005 mielenkiintoisen kirjan henkilöstöjohtamisen kehittymisen tulevaisuuspoluista. Monin tavoin puhuttelevan ja ajatuksia kirvoittavan kirjan täsmällinen nimi kuuluu The Future of Human Resource Management. Kirja rakentuu yhteensä 64 henkilöstöjohtajan, tutkijan ja vaikuttajan kirjoituksista eri henkilöstöjohtamisen osa-alueilta. Kirjoittajina ovat muun muassa Brian E. Becker (The HR ScoreCard), Lynda Gratton (Living Strategy), Mark A. Huselid (The Workforce Score- Card) ja Jeffrey Pfeffer muutamia nimiä mainitakseni. Ulrichin ja kumppaneiden kirja ei keskity selittämään tyhjentävästi henkilöstöjohtamisen yksittäisten osa-alueiden sisältöjä, vaan etsii henkilöstöjohtamiseen vaikuttavia suuria, jopa globaaleja kehityslinjoja. Erityisesti kirjoittajat nostavat esille henkilöstöjohdon ja HR-toiminnon muuttuvan roolin kehityslinjojen ohjaamisessa organisaatiotasolla. Henkilöstöjohtamisen uudistamisessa ovat muutoksen avaimet ennen muuta henkilöstöjohdolla itsellään. Mutta millaisia sitten ovat nuo edellä mainitut suuret kehityslinjat? Millaista transformaatiota henkilöstöjohdolta edellytetään? Kirjan tutkijoiden mukaan voimakkaimmin vaikuttavia kehityslinjoja voidaan tunnistaa kahdeksan. Kolme ensimmäistä trendiä tulevat muovaamaan käsitystämme henkilöstöjohtamisen ja toimintaympäristön välisestä suhteesta, kaksi seuraavaa muotoilee henkilöstöjohtamisen sisältöä ja loput kolme muovaavat henkilöstöjohdolle uuden roolin ja profiilin organisaatiossa. Tarkastelen näitä kahdeksaa väitettä seuraavaksi hieman tarkemmin. Henkilöstöjohtamisen uusi todellisuus Kirjoittajien käsityksen mukaan maailma on muuttumassa tavalla, joka nostaa väistämättä henkilöstöjohtamisen (Human Resources, HR) parrasvaloihin. Jatkuva muutos on tosiasia, haluttiinpa sitä tai ei, ja tämän muutoksen johtamisessa ja hallinnassa on henkilöstöjohtamisella ja -johdolla erityinen tehtävänsä. Voidaan puhua jopa missionäärisestä tehtävästä. Muutospainetta luovat ilmiöt ovat ennen kaikkea demografiaan, teknologiaan, globalisaatioon ja kilpailuun liittyviä. Demografiset kysymykset ovat ensinnäkin olennaisia niin työvoiman tarjonnan ja kysynnän vaihteluissa kuin työvoimaan liittyvissä erityisissä kysymyksissä. Esimerkiksi työvoiman ikääntymisen, sukupuolten tasa-arvon ja työyhteisöjen monikulttuurisuuden huomioivaa toimintapolitiikkaa tarvitaan taloudellisesta ja sosiaalisesta kehityksestä riippumatta jokaisessa työorganisaatiossa. Henkilöstöjohtamisessa näitä kysymyksiä ei voida ohittaa kevyin perustein. Teknologia muuttaa nopeasti ja voimakkaasti organisaatioiden strategioita ja toisaalta tapaamme tehdä työtä ja hyödyntää osaamistamme. Toimialasta riippumatta teknologiaa yhdistetään tuotantoon ja myös entistä enemmän palveluprosesseihin tuottavuuden parantaminen tähtäimessä. Teknologia ja erityisesti in-

9 formaatioteknologia muuttaa myös henkilöstötoimen organisointia ja palvelujärjestelmiä. Globalisoituminen ilmiönä mahdollistaa puolestaan informaation ja innovaatioiden nopean siirron ja hyödyntämisen ja tekee organisaatioista samalla haavoittuvampia. Kun organisaatiot kilpailevat globaalisti markkinaosuuksista, myös kilpailu osaamisesta muuttuu globaaliksi. Kiihtyvä, kiristyvä kilpailu markkinoilla ja asiakkaiden vaatimusten kasvaminen yhdessä pakottavat organisaatioita reagoimaan nopeasti muutoksiin. Tarve luoda joustavia strategioita kasvaa, mikä johtaa myös henkilöstövoimavarojen kehittämisen painopisteiden entistä nopeampaan suuntaamiseen. Ammattitaitoisilla, työelämän kaaren eri vaiheissa nopeasti paikasta toiseen siirtyvillä osaajilla on vaihtoehtoja tarjolla runsaasti. Työnantajat joutuvat kilpailemaan työnantajakuvilla, joiden tehtävänä on vahvistaa työntekijöiden henkistä sitoutuneisuutta organisaation arvoihin ja toimintaan. Muuta vaihtoehtoa ei ole; uhkailun tai pelon työkulttuurilla ei työntekijöitä voida sitoa työhön. Henkilöstöjohdon näkökulmasta syntyneen tilanteen hallinta edellyttää seuraavien painopisteiden strategista kehittämistä. Ensinnäkin, uskottavan työnantajakuvan - työnantajakuvabrändin eteen on tehtävä lujasti työtä, jotta rekrytointikilpailussa menestytään ja jotta osaajat sitoutuvat pitkällä tähtäimellä organisaatioon. Toiseksi, henkilöstöjohdon tulee tukea henkilöstöä uuden innovatiivisen teknologian hyödyntämisessä. Teknologian hyödyntämisen tarve koskee toki myös HR-toimintoa itseään: henkilöstötoimen peruspalvelujen (esimerkiksi palkka- ja matkahallinnon palvelut) ja henkilöjohtamisen työvälineiden (esimerkiksi suorituksen johtamisen ja arvioinnin ohjeet ja lomakkeet) sähköistäminen vapauttaa henkilöstöjohdon ja asiantuntijoiden voimavaroja strategisempien henkilöstöjohtamisen kysymysten pohdintaan. Kolmanneksi, henkilöstöjohdon on ymmärrettävä aiempaa syvällisemmin erilaisten työntekijöiden, ihmisten, organisaatioon sitoutumisen ehtoja globaalimmaksi muuttuvassa maailmassa. Elämäntilanteiden ja motivaatioperustojen ymmärtäminen auttaa henkilöstöjohtoa tulkitsemaan työelämän muutosta ja etsimään muutoksen hallinnan keinovalikoimaa organisaation edun mukaisesti. Ja vielä neljänneksi, henkilöstöjohdon on tuettava organisaation kilpailukykyisyyttä sitomalla inhimillinen työ tuotanto- ja palveluprosesseihin asiakaslähtöisesti. Henkilöstöjohdon on kyettävä osoittamaan henkilöstöjohtamisen ja HR-investointien hyödyt ja edut organisaation tuloksenteossa ja asiakkuuksien strategisessa kehittämisessä. Henkilöstöjohdon keskeiseksi haasteeksi nousee kilpailijoita tehokkaamman HR-systeemien kokonaisuuden luominen. Mitä strategisemmaksi ja tehokkaammaksi tämä systeemi saadaan luotua, sitä vahvemmin henkilöstöjohto nousee muutokseen reagoijasta muutoksen näkijäksi ja toteuttajaksi. Henkilöstöjohdon professionaalinen asema vahvistuu Ulrichin ja kumppaneiden mukaan henkilöstöjohdon ja -asiantuntijoiden (HR-professio) professionaalinen asema organisaatioissa on vahvistumassa. Tehtävänkuvat ovat vaihdelleet vuosikymmenten saatossa paljonkin; tehtävä- ja vastuualueita on kutsuttu useilla nimillä eri aikoina (työelämän suhteiden hoitaminen, henkilöstöhallinto, työnantajatoiminta, henkilöstöasioiden johtaminen ja ihmisten johtaminen). Tänä päivänä niin organisaatioiden ylin johto kuin linjajohtokin tunnustuvat HR-profession arvon ja merkityksen organisaation menestymisessä, eikä tähän päivään enää kuulu pahansuopaiset heitot johtoryhmässä Mihin ihmeeseen me tarvitsemme henkilöstöihmisiä? Nehän ovat vain kustannuserä meille!. Henkilöstöjohdon tekemän työn merkityksellisyyden kasvu luo tilaa henkilöstöjohdon profession kehittymiselle. Tilaa kehittymiselle ja kasvulle on olemassa, sosiaalinen tilaus on tunnustettu ja mahdollisuudet mielenkiintoisten ja menestyksellisten henkilökohtaisten työurien rakentamiselle ovat hyvät. HR-profession tehtäviin syventyminen voi työurana olla elämän parhaita valintoja. Yhteistyö linjajohdon kanssa korostuu Henkilöstöjohto toimii tulevaisuudessa entistä tiiviimmässä yhteistyössä johtoryhmien, linjajohdon ja esimiesten kanssa: HR-professio ei voi elää vakuumipaketissa, liiketoiminnasta ja asiakkuuksien kehittämisestä irrallisena, vaan sen tulee olla tuloksista vastuullisen linjajohdon kumppanina asiakaspinnassa, tulosta tekemässä. HR-profession osallistuminen linjajohdon vastuulla oleviin prosesseihin yleistyy ja päinvastoin. Henkilöstön sekoittaminen on yksi pätevimmistä tavoista oppia ja kehittyä. Linjajohdon lisäksi korostuvat henkilöstöjohdon kumppanuudet muun asiantuntijajohdon kanssa. Yhteistyötä talousjohdon ja -asiantuntijoiden kanssa tarvitaan, jotta organisaation tietämyksen hallintaan ja henkilöstötalouteen liittyvät tunnusluvut saadaan koottua strategista johtamista tukemaan. Markkinointi- ja myyntijohdon asiakkuusjohdon ja henkilöstöjohdon yhteistyö syventää asiakkaiden palvelutarpeiden tunnistamista sekä näihin tarpeisiin vastaamiseen liittyvien koulutus- ja kehitystarpeiden

10 suunnittelua. Yhteistyö laatu- ja teknisen johdon kanssa on myös tärkeätä: heiltä saadaan tukea prosessien kehittämiseen ja tuloksellisuuden arviointiin. Henkilöstöjohto voi puolestaan auttaa yhdistämään inhimilliset lähtökohdat uuden teknologian käyttöönottamiseen. Ja vielä, yhteistyötä viestintäjohdon ja -asiantuntijoiden kanssa tulee tehdä tiiviisti, jotta organisaation sisäinen ja ulkoinen työnantajakuva kehittyy haluttuun suuntaan. Henkilöstöprofession tuloksellisuutta arvioitaessa yhteistyötaidot ja kommunikointihalukkuus nousevat arvoon arvaamattomaan. Investointien tulee lisätä henkilöstön kyvykkyyksiä Sanotaan, että henkilöstössä piilee organisaation menestymisen siemen. Tällä viitataan siihen, että henkilöstö tuntee asiakaskunnan, oman osaamisensa ja sisäisen yhteistyön mahdollisuudet parhaiten itse. Henkilöstöllä on usein myös tieto siitä, missä organisaatio toimii epäviisaasti, osaamattomasti tai tehottomasti. Menestymisen avainten etsiminen kannattaa aloittaa sieltä, mikä on lähinnä, eli omasta organisaatiosta ja sen henkilöstöstä? Organisaatiossa, jossa henkilöstöä rohkaistaan jakamaan yhteiset tavoitteet osallistumisen avulla, nautitaan yleensä henkilöstön korkeasta sitoutuneisuudesta. Mikäli henkilöstö on lisäksi viisaudella sijoitettu tehtäviinsä, koulutettu ja kannustettu, on se myös työnantajan edun mukaista. Organisaatioon sitoutunut, hyvinvoiva ja osaava henkilöstö on myös tuottavin. Henkilöstöjohdon tehtävänä on get, keep and grow people : henkilöstöjohto luo ja kehittää edellytyksiä yksilöiden ja työyhteisöjen kyvykkyyksien kasvulle. Investoinnit voivat kohdistua yksittäisiin ihmisiin, ammatti- ja tehtäväryhmiin tai kokonaisiin työyhteisöihin. Henkilöstöjohdon tulee luoda työvälineitä ja vahvistaa kehittämisrakenteita, joiden avulla ja kautta organisaatio kehittyy saavuttamaan sille asetetut tavoitteet. Henkilöstöjohto organisaation kyvykkyyden lisääjänä Organisaation kyvykkyydet ilmentävät sen persoonallisuutta, sen identiteettiä. Organisaatiot tunnistetaan ja erotetaan niiden kulttuurillisista piirteistä, joita kootaan brändien johtamisessa (brand management) strategisesti yhteen. Onkin hyvä huomata, että henkilöstöjohto osallistuu organisaation kyvykkyyksien lisäämiseen ja identiteetin muotoutumiseen monin tavoin. Henkilöstöjohto osallistuu ensinnäkin organisaation strategiatyöhön täysivaltaisena jäsenenä. Mitä enemmän organisaatio on riippuvainen osaavasta työvoimasta, osallistavasta ja rajat ylittävästä työskentelytavasta ja reagointikyvyn nopeudesta, sitä suuremmalla syyllä henkilöstöjohdon oleminen strategisessa ytimessä on perusteltua. HR-profession työsarka ei pääty strategian tultua laadituksi, vaan itse asiassa se vasta alkaa sen jälkeen: strategioiden toimeenpaneminen ja ymmärrettäväksi tekeminen henkilöstön keskuudessa on henkilöstöjohdon ja linjajohdon välisen yhteistyösuhteen koetinkivi, testi. Huonosti lanseerattu ja toimeenpantu strategia viestii huonosta yhteistyön kulttuurista ja toimintamallista. Henkilöstöjohdon toiminta tai toimimattomuus vaikuttaa merkittävällä tavalla siihen, miten organisaatio elää kulttuurimuutoksiaan. Henkilöstötoiminto tuottaa ja ylläpitää normeja, menettelytapoja ja arvoja, jotka vaikuttavat suoraan henkilöstön käyttäytymiseen ja toimintakulttuuriin. Toiset näistä rajoittavat, toiset tarjoavat vaihtoehtoja ja valinnan vapautta. Ei siis ole merkityksetöntä, millaisia käytäntöjä henkilöstötoimi noudattaa rekrytoinnissa, kouluttamisessa, palkitsemisessa ja viestittäessä henkilöstön kanssa. Kolmanneksi, HR-profession tehtävänä on varmistaa kokonaisuuden optimaalinen toiminta eli se, että organisaatio on enemmän kuin osiensa summa. Tätä varmistustyötä sen tulee tehdä tuloksellisen viestinnän ja yhteistoiminnan edistämisen keinoin. Viestintää ja yhteistoimintaa toteutetaan vertikaalisesti johdolta henkilöstölle, horisontaalisesti eri toimintojen ja yksiköiden välillä ja yksilöiden kesken esimerkiksi tiimeissä ja projekteissa. Globalisaatio tarjoaa kansainvälisyyteen suuntautuneissa organisaatioissa HR-professiolle melkoisia haasteita ja samalla mahdollisuuksia. Henkilöstökäytäntöjen rakentaminen toisaalta globaaliin mittakaavaan ja toisaalta paikallisiin toiminnan ja kulttuurin tarpeisiin vaatii innovatiivisuutta ja teknologian rohkeata hyödyntämistä. Ja globaalissa maailman kylässä liikkuessaan HR-professiolta edellytetään kansainvälistä työotetta ja erilaisten kulttuurien ymmärtämistä sekä melkoisia kykyjä työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa. Sosiaalinen vastuullisuus, yhteiskuntavastuu, on noussut erääksi keskeiseksi liikkeenjohdon kehityshaasteeksi viime vuosina. Yhteiskuntavastuu tarkoittaa lyhyesti sitä, että organisaatio kantaa vastuunsa niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin ekologisestikin. Se huomioi nämä näkökulmat strategioissaan ja pyr- 10

11 kii huomioimaan kaikkien sidosryhmiensä tarpeita toiminnassaan. Yhteiskuntavastuullisuus on alkanut vaikuttaa myös kuluttajien käyttäytymiseen, sillä tiedostavat ja vaativat asiakkaat voivat omilla valinnoillaan vaikuttaa markkinoiden kehitykseen. Yhteiskuntavastuullisuus voi ilmetä henkilöstöjohtamisessa muun muassa siinä, että organisaatio osallistuu yhteiskuntavastuuta edistävään toimintaan ja noudattaa vastuullista henkilöstöpolitiikkaa esimerkiksi sopeuttamisen tai tervehdyttämisen tilanteissa. Vastuunottamista on myös se, että organisaatio luo työtilaisuuksia ja -edellytyksiä vammaisille, työkyvyttömyydestä tai työttömyydestä kärsiville sekä nuorille. Henkilöstöprofession uudet roolit Kirjoittajat kuvaavat kirjassaan osuvasti henkilöstöprofession uuden roolin ja tehtäväprofiilin. Keskeiset väitteet ja johtopäätökset ovat: HR-professio tulee saamaan uusia, vaativia rooleja vastuulleen, profession edustajilla tulee olla uutta osaamista, jota sen täytyy aktiivisesti hankkia ja kehittää. HR-profession rooleja ovat integraation johtaja, (liiketoiminnallisen) menestyksen aikaansaaja, monimuotoisuuden manageri, henkilöstövalmentaja, tuottavuuden varmistaja ja tehokkuuden asiantuntija. Näissä rooleissa yhdistyvät organisaation kokonaisuuden hallinnan tehtävät, liikkeenjohtaminen, erilaisuuden ja kulttuurien hyödyntäminen, henkilöstövoimavarojen ohjaus ja kyvykkyyden kehittäminen sekä tuottavuuden ja tehokkuuden parantaminen. Jotta HR-professio voisi saada nämä roolit itselleen, sen tulee saada lisää näkyvyyttä ja vastuuta. Organisaatioiden koko ja toiminnan erityispiirteet vaikuttavat luonnollisesti paljon siihen, millaisia roolien yhdistelmiä professiolla voi käytännössä olla. Lueteltujen kaikkien roolien kantajia löytyy eniten pienistä ja keskisuurista organisaatioista, joissa henkilöstöjohto tekee kaikkea. Suurissa organisaatioissa HR-profession sisällä voi esiintyä erikoistumista esimerkiksi palkitsemiseen, työhyvinvointiin tai henkilöstön kehittämiseen, jolloin jokin mainituista rooleista voi korostua ja nousta vahvimmaksi. Henkilöstöprofession uudet kompetenssit Uudet roolit edellyttävät toisaalta uusia kompetensseja, toisaalta vanhojen kompetenssien päivittämistä. Hallittavan tiedon määrä kasvaa ja johdettavien asiakokonaisuuksien monimutkaisuus lisääntyy. Henkilöstöprofession tulee ensinnäkin hallita syvällisesti HR-alueen erilaiset teoriat. Profession ominta asiantuntemusaluetta ovat luonnollisesti ihmisten johtamiseen liittyvät kysymykset, mutta myös muiden liiketoiminnan osa-alueiden tuntemusta tarvitaan aiempaa laajemmin (liikkeenjohto, asiakkuudet ja markkinointi, talous, laadun ja prosessien kehittäminen jne.). Henkilöstöprofession tulee kyetä arvioimaan, kehittämään ja muuntamaan organisaation kulttuuria liiketoimintaolosuhteiden vaatimusten mukaisesti. Uudelleenarvioinnissa korostuu inhimillisten voimavarojen, erityisesti osaamisen, näkökulma rakenteiden ja järjestelmien sijaan. Ajattele globaalisti, toimi paikallisesti -periaate on osa henkilöstöprofession missiota: suurissa organisaatioissa korostuvat yhteistyön mahdollistavat kehittämisrakenteet ja strateginen viestintä. Herkkyyttä tunnistaa sosiokulttuurisia ilmiöitä ja niiden vaikutuksia työelämään tarvitaan. Mutta ennen kaikkea henkilöstöprofessiolla tulee olla tahtoa ja rohkeutta ottaa uusia rooleja ja kompetensseja itselleen. Henkilöstöprofession tulee olla Competent, Curios, Courageous and Caring : HRkysymysten hoidossa asiantuntevia, luonteeltaan uteliaita, käytökseltään rohkeita ja kanssaihmisistä kiinnostuneita ihmisiä. Miten uusia kompetensseja voidaan hankkia ja kehittää? Henkilöstöjohtamisen kehittäjien ja tutkijoiden käsityksen mukaan henkilöstöprofession vaatimusten muuttuminen edellyttää jokaiselta professioon kuuluvalta itsekriittistä tarkastelua. Profession kehittyessä myös profession harjoittajien tulee kehittyä ja kasvaa. Miten kompetensseja voidaan sitten uudistaa? Esimerkiksi koulutuksen ja työssä oppimisen muodoin. HR-professiolle tulisi olla tarjolla myös teoriapainotteista koulutusta, jotta perusta vaativien ja laajojen HR-kokonaisuuksien hallintaan ja johtamiseen olisi vahvaa. Suurissa organisaatioissa tulisi kiinnittää huomiota myös uuden HR-sukupolven kasvattamiseen esimerkiksi sisäisten koulutusohjelmien muodossa (Trainee-ohjelmat). Työssä oppimisen muodot voivat täydentää koulutuksen vaikuttavuutta erinomaisesti. Henkilöstöprofession liikkuminen tehtävästä toiseen niin henkilöstötoimen sisällä kuin organisaation eri liiketoiminnan yksiköissä on mainio tapa hankkia uutta näkemystä ja kokemusta henkilöstöjohtamisen käytännöistä ja tuloksellisuudesta. Vierailut oman organisaation ulkopuolella ovat niin ikään rikastavia kokemuksia. Kirjoittajat ovat myös sitä mieltä, että työnantajat tulevat jatkossa kiinnittämään erityistä huomiota siihen, millaisia ihmisiä henkilöstöprofessioon valitaan. Valintaseula tulee kiristymään, koska rooli- ja kompetenssi- 11

12 vaatimukset ovat korkealle viritetyt. Henkilöstöprofessio ei ole mikään uran loppupuolen jäähdyttelypaikka tai rangaistusaitio, vaan toiminto, jonka tuloksentekokykyä arvioidaan ja mitataan tarkoin. Mutta toisaalta: tehtäviin valittavilla on mahdollisuudet tehdä menestyksekkäitä ja merkityksellisiä työuria entistä paremmin työehdoin. Mihin menet, henkilöstöjohtaminen? Olen edellä tarkastellut henkilöstöjohtamiseen, henkilöstöprofessioon ja sen kompetensseihin liittyviä kehityshaasteita 64 henkilöstöjohtamisen kehittäjän ja tutkijan esittämien näkemysten kautta. Millaisia ovat siis henkilöstöjohtamiseen liittyvät suuret kehityslinjat? Entä millaista transformaatiota henkilöstöprofessiolta edellytetään tulevaisuudessa? Tiivistäen kehityslinjat ja -haasteet voidaan esittää seuraavasti: - Maailma muuttuu tavalla, joka korostaa henkilöstöjohtamisen merkitystä suhteessa muihin organisaation toimintoihin. Painoarvoa nostavat muun muassa demografiaan, teknologiaan, globalisaatioon ja kilpailuun liittyvät kysymykset. - Henkilöstöprofession päätehtäväksi muodostuu kilpailijoita tehokkaamman HR-systeemikokonaisuuden rakentaminen. - Henkilöstöprofession tehtävä ja asema tunnustetaan: professioon kohdistuvat odotukset kasvavat ja muuttuvat vaativammiksi. - Henkilöstöjohtamisessa korostuu entisestään henkilöstöprofession ja linjajohdon välinen kumppanuus. Yhteistyö muun toimintojohdon (talous-, markkinointi- ja viestintäjohto) kanssa tiivistyy. - HR-investoinneilla lisätään ennen muuta henkilöstön kyvykkyyksiä hoitaa tehtäviään menestyksellisesti. Henkilöstöprofession vastuu organisaation kyvykkyyksien vahvistamisessa lisääntyy. - Henkilöstöprofession roolit ja tehtäväprofiilit muuttuvat vaativammiksi: liikkeenjohdolliset tehtävävastuut korostuvat ja muutoksen johtamisen taidot punnitaan. - Henkilöstöprofessiolta vaadittavat kompetenssit uudistuvat samalla, kun henkilöstöjohtamisen asiakokonaisuudet muuttuvat kompleksisemmiksi. - Henkilöstöprofession tulee itse ottaa uudet roolit ja kompetenssit rohkeasti ja ennakkoluulottomasti henkilökohtaisen kehittymisen kohteeksi. - Henkilöstöjohtamiseen liittyvä teoreettinen ja käytännönläheinen koulutus yhdistettynä erilaisiin työssä oppimisen muotoihin voi auttaa uuden roolin ja profiilin rakentamisessa. - Henkilöstöprofessioon valittavien henkilöiden rekrytoinnissa hyödynnetään rooli- ja kompetenssivaatimuksia, mikä johtaa valintaseulan kiristymiseen. Henkilöstöjohdon positiot eivät ole jäähdyttelypaikkoja, vaan strategisen johtamisen ydintehtäviä organisaatiossa. - Henkilöstöprofessiolta odotetaan tuloksia ja vaikuttavuutta, mikä osaltaan korostaa arviontia ja mitattavuutta. - Henkilöstöprofession tehtävät tarjoavat niihin hakeutuville henkilöille mielenkiintoisia ja merkityksellisiä työuria entistä paremmin työehdoin. Millainen kuva meillä Suomessa on henkilöstöjohtamisen trendeistä ja tilasta? Eroaako tilanteemme edellä esitellystä kansainvälisestä kehityskuvasta paljonkin? Vai onko kehitys samansuuntainen ja edellä mainittuja havaintoja vahvistava? Seuraavassa luvussa pyrin maalaamaan henkilöstöjohtamisen kehitysmaiseman suomalaisin silmin nähtynä. 12

13 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN KUVA SUOMESSA Henkilöstöjohtamista on Suomessa tutkittu systemaattisemmin vuodesta 1999 lähtien. Ensimmäisen raportin Henkilöstötyö uudella vuosituhannella, Tutkimus suomalaisesta henkilöstötyöstä 1999 laati PA Consulting Group. Tämän jälkeen vastaavia tutkimuksia on tehty parin kolmen vuoden välein. Viimeisimmän tutkimuksen toteuttajat Johtamistaidon Opisto JTO ja Henkilöstöjohdon ryhmä Henry ry julkistivat tutkimusraporttinsa huhtikuussa Raportin nimi on Henkilöstöjohtamisen trendit Näistä PA:n ja JTO:n laatimista raporteista on voinut suhteellisen hyvin seurata suomalaisen henkilöstöjohtamisen painopisteitä ja henkilöstöprofession kehityskaarta. Näitä käytännönläheisiä raportteja on pystytty hyödyntämään henkilöstöstrategiatyössä oheismateriaalina. Millaisia havaintoja näistä raporteista nousee esille? Luodaanpa lyhyt katsaus viimeisimpään, kevään 2007 raporttiin. Henkilöstöjohtamisen trendit 2007: taustatiedot Tutkimuksen kohteena olivat erikokoiset suomalaiset organisaatiot ja niiden henkilöstötoimen päättäjätasolla työskentelevät henkilöstötyön ammattilaiset (johtajat, henkilöstöpäälliköt ja henkilöstöjohtajat). Tutkimus suunnattiin tammi-helmikuussa 2007 Henry ry:n jäsenrekisteriin kuuluville henkilöstöammattilaisille ja se toteutettiin internetkyselynä. Vastausprosentti oli 16 eli vastauksia saatiin yhteensä 155 henkilöstöammattilaiselta. Vastaajista 80 prosenttia toimi yksityisellä sektorilla ja 20 prosenttia julkisella sektorilla. Vahvimmin edustettu toimiala oli teollisuus (28 prosenttia), mutta eri palvelualojen edustajia oli yhteensä yli puolet vastaajista. Suomalaisen henkilöstöjohtamisen kehityskuva Tulosten perusteella voidaan todeta, että lähivuosina kehittämisen alueina korostuvat strategiaa tukevien henkilöstösuunnitelmien laatiminen, muutosjohtaminen ja osaamisen johtaminen. Nämä kolme osaaluetta ovat olleet listan kärjessä jo vuodesta 2005 ja ne ovat siis edelleen vahvoilla vuoteen 2010 suunnattaessa. Henkilöstöjohtamisen strategisuuden asteen nostamisen ohella näyttää siltä, että elämme myös jatkossa jatkuvien organisaatiomuutosten aikaa. Nämä muutoshankkeet ja niiden huolellinen toimeenpano työllistävät henkilöstöjohtoa tulevaisuudessakin melkoisesti. Samanaikaisesti henkilöstöjohto painii henkilöstöhankinnan eli rekrytoinnin ja osaamisen kehittämisen kasvavien haasteiden kanssa. Trendeistä laskusuuntaan ovat kääntyneet sen sijaan muun muassa HR-tietojärjestelmät, työsuhdeasiat ja kehityskeskustelut. Eräänlaisina kestosuosikkeina ovat säilyneet johdon kehittäminen, henkilöstön hyvinvointi ja palkitseminen. Henkilöstöjohtamisen strateginen kytkentä on voimistumassa. Liiketoimintastrategia oli käytössä lähes kaikissa organisaatioissa (94 prosenttia) ja henkilöstöstrategiakin yli kahdella kolmanneksella (72 prosenttia). Valtaosa vastaajista (77 prosenttia) koki myös, että organisaation ylin johto keskustelee henkilöstöjohdon kanssa liiketoimintastrategian toteuttamisesta ja kehittämisestä ja että henkilöstöammattilaiset otetaan mukaan organisaation strategiseen suunnitteluun (johtoryhmätyö, yhteiset kehityshankkeet, ylimmältä johdolta tuleva tuki jne.). Henkilöstöjohdosta 65 prosenttia kuului organisaationsa johtoryhmään. Muutamia havaintoja tutkimuksesta Tutkimuksesta nousee edellä kerrotun ison kuvan lisäksi esille muutamia mielenkiintoisia havaintoja. Henkilöstöjohdon keskuudessa elää ilmeisen vahva toive siitä, että heidän tehtävänkuvansa kehittyisi 13

14 strategisempaan suuntaan ja kohti tiiviimpää kumppanuutta linjajohdon kanssa. Samoin toivotaan, että työ suuntautuu hallinnoinnista kehittämiseen. Hektisessä ajassa elettäessä toive suunnittelun aikajänteen pidentämisestä ja kokonaisvaltaisemmasta henkilöstöjohtamisesta tuntuu perustellulta. HR-investointien tulokset kun näkyvät usein vasta pitkähkön ajan päästä, mitä muu johto ei aina tunnu riittävästi tiedostavan. Henkilöstöjohto käyttää työajastaan enimmän osan hallinnollisiin asioihin (31 prosenttia työajasta). Muutoksen johtamiselle (15 prosenttia) ja strategiselle suunnittelulle (12 prosenttia) jää vastaajien mukaan aivan liian vähän aikaa. Ja tässä yhteydessä tulee muistaa, että vastaajat edustivat organisaationsa henkilöstöprofession ylintä kärkeä. Keskittyminen hallinnollisiin asioihin on toisaalta luonteva, joskin toisaalta pakollinen valinta: ylin johto priorisoi tärkeimmiksi seurattaviksi asioiksi palkat, palkkiot ja henkilöstökustannukset yleensäkin (75 prosenttia vastaajista katsoi näin olevan). Toisena asiaryppäänä tulevat suoritusten ja tavoitteiden saavuttamisen seuraaminen, kolmantena henkilöstömäärä ja vaihtuvuus, neljäntenä asiakastyytyväisyys ja työn laatu. Vähiten ylin johto näyttää seuraavan organisaation ilmapiirin ja viihtyvyyden kehittymistä (53 prosenttia). Erot viimeksi mainitun neljän asiaryhmän välillä ovat pienehköt, mutta järjestys viestinee ylimmän johdon arvostuksista jotain kuitenkin. Liiketoimintastrategioihin nostetaan kilpailuetuina ennen muuta teknologisia ja taloudellisia sekä markkinointiin ja asiakkaisiin liittyviä tekijöitä. Henkilöstöön ja toimintatapoihin liittyviä kilpailuetuja painotetaan vähiten. Vaikka henkilöstöjohto siis arvioi henkilöstöjohtamisen strategisuuden kehittyneen positiiviseen suuntaan, niin ainakaan vielä liiketoimintastrategioiden painotuksissa ei mitään merkittävää läpimurtoa ole tapahtunut. Vastuu henkilöstöjohtamisesta on sentään nykyisin jo selvä asia: vastuunkantajia ovat ylin johto ja linjaesimiehet yhdessä henkilöstöjohdon kanssa. Aikaisemmin henkilöstöjohtamisen vastuu sysättiin ensisijaisesti henkilöstötoimelle muiden tahojen suosiollisella avustuksella. Henkilöstötoiminnon asiakkaiksi nimetään toisaalta organisaation koko henkilöstö, toisaalta ylin johto ja linjaesimiehet. Henkilöstöä painottavissa arvioissa nähdään asiakkuuksien ulottuvan myös organisaation rajojen ylitse, ulkopuolisiin asiakkaisiin ja sidosryhmiin. Strategisuuden ja systemaattisuuden koetaan toteutuvan henkilöstöjohtamisen osa-alueista parhaiten muutoksen johtamisessa, yleisessä kehittämisessä, vuorovaikutuksessa ylimmän johdon kanssa, työturvallisuuden johtamisessa ja suorituksen johtamisessa. Vähiten strategisia osa-alueita ovat esimiesten tekemä henkilöstötyö, rekrytointi, tasa-arvoasiat, moninaisuuden johtaminen ja työsuhde- ja palkitsemisasiat. Ryhmittely ilmentää henkilöstöjohtamisen jakautumista strategisiin ja operatiivisiin kysymyksiin. Julkisen hallinnon henkilöstöjohdon kohdalla on hyvä tehdä eräs merkittävä huomio: henkilöstöprofession edustajaksi luetaan usein hallintojohtajan tai muulla nimikkeellä toimivat. Näiden tehtävien hoitajien vastuualue on kuitenkin käytännössä paljon muutakin kuin organisaation henkilöstöasioiden hoitaminen. Viraston tai kunnan hallintojohtaja vastaa hyvin usein yleishallinnon, taloushallinnon ja tietojärjestelmien tehtävien suunnittelusta ja johtamisesta. Tällaiset yhdistelmätehtävät vaativat useiden asiantuntemusalueiden hallintaa, henkilöstöasioiden hoidon keskittyessä lähinnä työsuhde- ja palkitsemisasioihin. Vastaavanlaisia yhdistelmätehtäviä löytyy toki kaikkialta, joten puhtaan henkilöstöprofession määrittämisessä on omat vaikeutensa. Minne menet, suomalainen henkilöstöjohtaminen? Miten edellä esitetty kuvaus suomalaisesta henkilöstöjohtamisen tilasta peilautuu Ulrichin ja kumppaneiden näkemyksiin? Onko suomalaisen ja kansainvälisen kehityskuvan välillä eroavuuksia? Merkittäviä eroavuuksia ei ainakaan tässä yhteydessä käytetyn materiaalin perusteella voi havaita. Enemmänkin on kyse henkilöstöjohtamisen kehittyneisyyden asteesta. Suomalaisen henkilöstöjohdon roolia ja tehtäväprofiilia tulee kehittää suunnitelmallisesti, jopa strategisesti, jotta se täyttää muuttuvan toimintaympäristön, liikkeenjohdon - ja myös henkilöstön - sille asettamat odotukset. Kehittämisen kohteita löytyykin useita: - Tehtäväprofiilia tulee kehittää edelleen strategisempaan suuntaan; hallinnollisten asioiden hoitamisesta kohti organisaation strategista suunnittelua ja kehittämistä. - Yhteistyötä linjajohdon ja muun asiantuntijajohdon kanssa tulee tiivistää strategiseksi kumppanuudeksi. - Organisaatioiden muutoksen johtamiselle ja strategiselle suunnittelulle tulee raivata enemmän aikaa, jotta kokonaisvaltainen henkilöstöjohtaminen mahdollistuu ja sen vaikutukset saadaan näkyviksi. Hallinnollisten prosessien virtaviivaistamisen tulee jatkua aktiivisena. - Henkilöstöön ja toimintatapoihin liittyvien kilpailuetujen määrittäminen on tarpeen, jotta HR-näkökulma liiketoimintastrategioissa vahvistuu. 14

15 Isosta kehityskuvasta sektorikohtaiseen kehityskuvaan Henkilöstöjohtamisen kehityskuvan tarkastelu niin kansainvälisessä kuin kotimaisessakin perspektiivissä on toki mielenkiintoista, mutta se ei vielä anna vastauksia sektorikohtaisiin erityiskysymyksiin. Henkilöstön, työvoiman ja johtamisen toimintaympäristöt eroavat toisistaan nimittäin melkoisesti: henkilöstöjohtamisen reunaehdot ovat erilaiset yksityissektorilla ja julkisessa hallinnossa. Isosta kehityskuvasta tulee siirtyä sektorikohtaiseen tarkasteluun. Millainen kehitysnäkymä syntyy siis kunnista ja niiden henkilöstöjohtamisen toimintaympäristöstä? 15

16 KUNNAT JA HENKILÖSTÖJOHTAMINEN VUOSINA Tarkastelen seuraavaksi kuntien talouden ja henkilöstövoimavarojen johtamisen tilaa eri lähteiden valossa. Tarkasteluajankohta on vuosi 2009, mutta tarkastelu ulotetaan koskemaan myös edellistä valtuustokautta eli vuosia Valtiovarainministeriö (VM) arvioi kesäkuussa 2009, että maailmantalouden pahin taantumavaihe on jäämässä taakse, mutta elpyminen on hidasta ja vaivalloista. VM arvioi Suomen bruttokansantuotteen supistuvan kuusi prosenttia vuonna Vuoden 2010 aikana tuotanto kasvaa hieman. Rakentamisen, muun investointitoiminnan ja viennin supistuminen johtaa nopeaan työttömyyden kasvuun. Työpaikat vähenevät :lla ja työttömyysaste nousee yhdeksään prosenttiin vuonna Työllisyystilanne pahenee myös seuraavana vuonna. Kunnat vastaavat noin kahdesta kolmasosasta julkisesta kulutuksesta ja hieman yli puolesta julkisista investoinneista. Kunnat työllistävät noin henkilöä. Kuntasektorin osuus Suomen kansantuotteesta ja työvoimasta on noin viidennes. Kunnat vastaavat kansalaisten kannalta tärkeistä peruspalveluista, joiden merkitys taantuman aikana korostuu. Suomen Kuntaliitto arvioi kesäkuussa 2009, että kuntien verotulot laskevat vuonna 2009 kolme prosenttia eli noin puoli miljardia euroa edellisvuoteen verrattuna ja jäävät 17 miljardiin euroon. Samaan aikaan kuntien menojen kasvu jatkuu ja on vuonna 2009 keskimäärin 4,5-5 prosenttia eli noin 1,5 miljardia euroa. Toimintamenojen ja verotulojen erotukseksi on siis muodostumassa noin 2 miljardia euroa eli runsaan kahden kunnallisveroprosenttiyksikön tuoton verran. Paineet kunnallisverotuksen kiristymiseen ja menoleikkauksiin ovat velkaantumisen hillitsemiseksi suuret. Vuodesta 2010 on tulossa kunnille erityisen vaikea. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen (KT) työllisyystiedustelun mukaan kuntasektorilla ei ole odotettavissa laajamittaisia lomautuksia vuonna Kuntatyönantajat arvioivat lomauttavansa vuonna 2009 taloudellisista syistä yhteensä noin henkilöä eli 0,8 prosenttia kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöstä. Lomautukset keskittyvät tiedustelun mukaan noin 30 kuntaan ja kuntayhtymään. Vertailun vuoksi on syytä palauttaa mieleen, että lamavuonna 1993 lomautettuna oli enimmillään viidesosa kuntien henkilöstöstä, henkilöä. Henkilöstön kokonaismäärän arvioidaan pysyvän lähivuosina ennallaan. Kuntien eläkevakuutuksen arvioiden mukaan kunta-alan ammateista jää eläkkeelle lähivuosina keskimäärin henkilöä vuodessa. Vuoteen 2025 mennessä puolet kunnallisesta henkilöstöstä siirtyy eläkkeelle. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen puitelaissa on kuntaliitoskuntia koskeva henkilöstön viiden vuoden irtisanomissuoja. Tilastokeskuksen työolotutkimusselvityksen mukaan suomalainen työelämä on uudistunut monin osin myönteisesti viimeisten 30 vuoden aikana. Palkansaajien osaamistaso on noussut ja mahdollisuudet kehittyä työssä ovat parantuneet. Työtehtävät ovat nyt monipuolisempia ja itsenäisempiä. Omat vaikutusmahdollisuudet työn eri osaalueilla ovat pääosin parantuneet ja työ koetaan itsessään tärkeäksi ja merkittäväksi osaksi elämää luvulta lähtien on kiire lisääntynyt koko palkansaajakunnan keskuudessa, työn ja vapaa-ajan rajat ovat hämärtyneet ja epävarmuus on lisääntynyt. Yksilöllisen työsuorituksen korostaminen ja lisääntynyt kilpailu työpaikoilla näkyy sosiaalisten suhteiden kärsimisenä sekä vähentyneenä tyytyväisyytenä tiimityön toimivuuteen ja tuloksellisuuteen. Työterveyslaitoksen Kunta 10 -tutkimuksen mukaan esimiestyö ja johtamisen oikeudenmukaisuus ovat kehittyneet henkilöstön hyvinvoinnin kannalta oikeaan suuntaan vuosina Toimiva kunnallinen palveluorganisaatio -tutkimuksen mukaan työelämän laadun ulottuvuuksista myönteisimmin on kehittynyt henkilöstöjohtaminen. SAKEA-oppimisverkoston (Kunta-alan strategisen johtamisen, arvioinnin ja pal- 16

17 kitsemisen oppimisverkosto-hanke ) tulokset viittaavat siihen, että henkilöstöjohtaminen ja harjoitettu henkilöstöpolitiikka ovat tärkeässä asemassa kehitettäessä työn mielekkyyttä ja innovatiivisuutta. Toimiva kunnallinen palveluorganisaatio -tutkimuksen mukaan yhteys henkilöstön työelämän laadun ja asiakkaiden palvelutyytyväisyyden välillä on erittäin vahva. Henkilöstöjohtaminen nousee palvelutyytyväisyyden kannalta keskeisimmäksi ulottuvuudeksi. Hyvillä, kehittyneillä henkilöstöjohtamisen käytännöillä on tärkeä rooli kunnallisten palvelujen tuloksellisuuden luomisessa. Tuloksellisuuden ja tuottavuuden kehittämisen haasteita ja tutkimustarpeita selvittäneessä, Tampereen teknillisen yliopiston tutkimuksessa kiinnitetään huomiota siihen, että tuottavuuden kehittäminen rakentuu työkulttuurien kehittyneisyydelle ja uudenlaisille toimintatavoille. Erityisesti työkulttuurien merkitys korostuu, kun työvoimasta kilpaillaan ja entistäkin vähemmällä henkilöstöllä tulee saada enemmän aikaan. Tuottavuuden paranemisen kannalta avainasemaan nousee työn kokeminen mielekkääksi ja työssä viihtyminen. Työntekijöiden sitoutuneisuuden ehtona on organisaatioiden sisäinen kehittäminen. Johdon on löydettävä tapoja, miten henkilöstö saadaan motivoituneeksi tekemisestä ja kehittämisestä. Lisäksi johdon on huolehdittava työn sisällöistä rakenteellisten muutosten yhteydessä. Henkilöstöjohtamisen ja toimintatapojen on palveltava muuttuvia rakenteita. Kunnallinen työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt julkaisivat kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskevan suosituksen joulukuussa Suosituksessa korostetaan sekä pitkän tähtäimen strategiatyön merkitystä että tarvetta suunnitella toimintaa ja taloutta lyhyellä tähtäimellä. Yhdessä näiden aikaulottuvuuksien hallinta tarkoittaa muutoksen johtamista. Tuloksellisuussuosituksessa todetaan, että kunnallisten palvelujen tuloksellisuudessa tulee korostumaan julkisen hyödyn merkitys kuntalaisille. Se merkitsee vaikuttavuuskeskeisen ja asiakaslähtöisen ajattelutavan omaksumista strategisessa johtamisessa ja asiakastyössä. Verkostojen ja palvelutoiminnan kehittäminen yli sektorirajojen edellyttää moniulotteista vaikuttavuuden tarkastelua sekä vuoropuhelu-, tulkinta- ja oppimiskyvyn kehittämistä. Tuloksellisuuden parantaminen edellyttää sekä mittaamista että onnistumisen arviointia. Kunnat ja henkilöstöjohtaminen vuosina Keväällä 2009 toteutettiin Työsuojelurahaston tuella kehittämishanke, jossa kuuden kunnan henkilöstö- ja talousjohdon edustajat kokoontuivat arvioimaan vuosien valtuustokautta talouden, palvelujen ja henkilöstöjohtamisen näkökulmista. Kyseisen HE- STRANET-hankkeen aikana tehdyt havainnot olivat siinä määrin kokoavia ja mielenkiintoisia, että esittelen ne tässä yhteydessä. Itse toimin tässä hankkeessa hankekoordinaattorina. Kuntien talous kehittyi suotuisasti Kuntien verotulot ja valtionosuudet kehittyivät kohdekunnissa viime valtuustokaudella pääosin myönteisesti. Samaan aikaan kuntien menot kuitenkin kasvoivat erittäin voimakkaasti osin kuntien velvoitteiden osin henkilöstömenojen kasvun takia. Kunnat nostivat veroprosenttejaan ja kuntien velkaantuminen kiihtyi. Rahan hinnan vaihtelut toivat ennakoimattomuutta talouden suunnitteluun. Hyvä taloustilanne ja vahva usko tulevaisuuteen pitivät palveluinvestoinnit korkealla tasolla rakentamisen ja energiankäytön yleisen kustannustason noususta huolimatta. Kuntarakennetta uudistettiin tarmolla Valtionhallinnon keskittämis- ja alueellistamispolitiikka uudisti hallinnon rakenteita myös kunnissa. Kuntaja palvelurakenneuudistus, Paras-hanke toi mukanaan kuntaliitoksia ja kuntien tiiviimmän yhteistyön. Kuntaorganisaatioiden rakenteita uudistettiin, joskin palveluprosessien uudistaminen on edelleen monilta osin työn alla. Tuottavuustavoitteet lisäsivät kustannustietoisuutta, joten palveluja alettiin tuotteistaa. Tilaaja-tuottajamalli, liikelaitostaminen ja yhtiöittäminen ja muut palvelutoiminnan organisointimuodot edellyttivät omistajaohjauksen vahvistamista. Pirstaloituvien ja monimutkaistuvien konserni- ja organisaatiokokonaisuuksien seurantaa ja arviointia tehostettiin konserniohjausta kehittämällä. Erityistä huomiota kiinnitettiin raportointi- ja tilastointikäytäntöjen parantamiseen, myös normivalvonnan osalta. Vahva kuntatalous toi resursseja myös henkilöstöjohtamiseen Palvelujen määrän ja laadun parantamisen sekä rakenteiden ja tuotantotapojen muutosten ohella investoitiin henkilöstöön. Kunnallistalouden myönteinen kehitys mahdollisti henkilöstömäärän kasvun ja positiivisen palkkakehityksen. Johtaminen ja esimiestyö korostuivat jatkuvan muutoksen hallinnassa. Henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvointitoiminta harppasivat askeleen eteenpäin. Henkilöstön ikääntyminen ja eläköityminen kiihtyi. Keski-ikä nousi neljän vuoden aikana arviolta vuoden 17

18 verran. Työvoiman vaihtuvuus kasvoi. Sitoutuminen työhön ja työpaikkaan väheni määräaikaisen työvoiman lisäännyttyä ja sukupolvien vaihtuvuuden myötä. Samoin muuttuivat työn mielekkyyden kokemukset. Työnantajat saivat pohdittavakseen, millaista palkka- ja muiden työehtojen räätälöintiä tarvitaan henkilöstön sitouttamiseksi. Palkkaliukumat lisääntyivät ja palkkojen ylärajat poistuivat. Työvoiman saatavuutta tehostettiin rekrytointitoimintaa uudistamalla ja vuokratyövoiman käytöllä. Työvoiman vuokraus laajentui uusille tehtäväalueille ja uusiin ammattiryhmiin rekrytointiongelmien myötä. Kun henkilöstön saatavuudessa oli ongelmia, myös vakinaisen henkilöstön työkuormitus lisääntyi. Henkilöstöjohtaminen sai lisää työvälineitä. Suomen Kuntaliitto, Kunnallinen työmarkkinalaitos ja Kuntien eläkevakuutus antoivat runsaasti suosituksia, ohjeita ja koulutusta henkilöstöpolitiikkaa tukemaan. Myös kuntiin liittyvää tutkimustietoa oli tarjolla runsaasti. Suositukset, ohjeet ja tutkimukset antoivat positiivisia sykäyksiä kuntien henkilöstösuunnitteluun ja -kehittämiseen. Henkilöstön normiohjaus lisääntyi, kun tasa-arvoja yhdenvertaisuusasioita, kelpoisuusehtoja, henkilöstömitoituksia, työturvallisuutta ja yhteistoimintaa sääteleviä lakeja muutettiin. Eläkeikien nostolla ja varhaiseläkemenoperusteisen ns. varhe-maksun käyttöönotolla pyrittiin myöhentämään eläkkeellesiirtymistä. Työnantajan ja henkilöstön dialogi toimi suhteellisen hyvin. Paikallinen sopiminen laajeni ja syveni. Työhyvinvoinnin resurssit, osaaminen ja asenneilmasto paranivat merkittävästi. Kuntien työnantajakuvaa kirkastettiin työhyvinvoinnin tuloksia korostamalla. Henkilöstökyselyjä kehitettiin. Kunnat hyödynsivät omia asiantuntijoitaan ulkopuolisten kehittäjien ohella. Sairauspoissaolojen seuranta ja tulkinta tehostuivat. Varhaisen tuen ja puuttumisen malleja otettiin yleisemmin käyttöön. Ennaltaehkäiseviä ja korjaavia toimenpiteitä voitiin tehdä ryhmä- ja yksilötasolla. Sairastavuuden ja toisaalta työhyvinvoinnin kustannustietoisuus kasvoi. Väkivalta ja uhkaavat tilanteet lisääntyivät kuntatyössä. Henkilöstön turvallisuuteen piti alkaa kiinnittää enemmän huomiota. Henkilöstöpolitiikan hallinta pirstaloitui Henkilöstöpolitiikan hallinta vaikeutui, kun ostopalveluja alettiin käyttää enemmän. Sijaisten rekrytointi, vuokratyön pakkokäyttö ja tukipalvelujen ulkoistaminen pirstaloivat työyhteisöjä ja työnjohtoa sekä vaikeuttivat ohjaus- ja seurantajärjestelmien yhteensovittamista. Itsepalveluratkaisut yleistyivät, myös henkilöstöhallinnossa. Sisäinen esimiestyö uudistui ja tehostui ehrratkaisujen myötä. Esimiehet saivat lisää henkilöstöhallinnollista työtä ja vastuuta ja nousivat tiiviimmäksi osaksi johtamisjärjestelmää. Uuden roolin omaksuminen aiheutti myös osaamis- ja asenneongelmia, joita lievennettiin muun muassa tehostamalla esimieskoulutusta (esimerkiksi JET-koulutus). Asiakkaitten mahdollisuudet käyttää sähköisiä palveluja lisääntyivät. Palvelu- ja asiointiprosessien kehittäminen ja yksinkertaistaminen merkitsi jatkuvaa kehitystyötä, mikä tarkoitti myös loputtomasti kokouksia ja hankkeita, joiden tulokset ja vaikutukset jäivät toisinaan epäselviksi. Projekti- ja hankeähkyä esiintyi. Monikulttuurisuus lisääntyi työpaikoilla, mikä merkitsi lisää haasteita työnjohdolle. Samaan aikaan monikulttuuriset kuntalaiset erilaisine kulttuureineen ja kielineen testasivat asiakastyön toimintatapoja ja palveluasenteita. Toimintaympäristön analyysistä henkilöstötoimen arkeen Kunnallistalouden ja myös henkilöstöjohtamisen näkökulmasta edellä kuvatut vuodet ovat olleet ilmeisen positiivisia. Talouden kasvu on heijastunut myönteisesti myös henkilöstöjohtamisen eri osa-alueisiin. Tiedossamme kuitenkin on, että vuodesta 2009 on tulossa taloudellisesti vaikein pitkään aikaan ja että vuodet tulevat olemaan palvelujen, talouden ja henkilöstön tasapainon kannalta erittäin haasteellisia. Entä mitä kuntayhteisöjen henkilöstötoimessa, henkilöstöjohdon ja -asiantuntijoiden työn arjessa, tapahtui viime valtuustokaudella? Miten kuntayhteisöt määrittelivät tavoitteita henkilöstövoimavaroille ja niiden johtamiselle? Millaisia toimintatapoja henkilöstötoimessa oli käytössä? Miten henkilöstötoimen ja -johtamisen tuloksellisuus varmistettiin? Miten PARAShanke vaikutti henkilöstötoimien toimintaan erilaisissa kuntayhteisöissä? Seuraavassa tarkastellaan kohdekuntien henkilöstöprofession edustajille toteutetun www-kyselyn tuloksia ja syvennetään samalla HESTRANET-hankkeen tuloksina esitettyä tulkintaa. 18

19 TAVOITTEET, TOIMINTATAPA JA TULOKSELLISUUS HENKILÖSTÖTOIMESSA Tuloksellinen henkilöstöjohtaminen perustuu kuntasektorillakin määrätietoiseen toiminnan suunnitteluun, johtamiseen ja arviointiin. Tulokset syntyvät siis määrätietoisen toiminnan seurauksena ja usein melko pitkällä viiveellä. Henkilöstöjohtaminen on taitolaji, jossa onnistuminen perustuu ankaraan harjoitteluun. Huipputuloksia ei synny kikkailemalla, vaan sitkeydellä ja oikeilla valinnoilla. Sitä kuuluisaa tuuriakin pitää olla. Kunta, joka kykenee asettamaan henkilöstövoimavarojen johtamiselle ja kehittämiselle viisaat, kunnan perustehtävästä johdetut tavoitteet ja joka kykenee yhdistämään henkilöstötoimen voimavarat ja toimintatavat saumattomasti johtamisjärjestelmään ja joka varmistaa henkilöstötoimen ja henkilöstöjohtamisen tuloksellisuuden seurannan ja arvioinnin, on mitä todennäköisimmin paras vertaisten joukossa, primus inter pares. Kannattaisiko jokaisen suomalaisen kunnan tavoitella tällaista tilaa tai asemaa omassa vertaisryhmässään? Ei siitä ainakaan haittaa olisi. Tarkastelen seuraavassa kuntien henkilöstöihmisten käsityksiä siitä, miten heidän omassa kunnassaan on henkilöstövoimavarojen johtamisessa onnistuttu. Tarkastelu on jaettu kolmeen osaan. Henkilöstöjohtamisen tavoitteita puntaroidaan sen kautta, miten kunnissa toteutuu henkilöstövoimavarojen strateginen suunnittelu, miten strategista vuoropuhelua toteutetaan ja miten kuntien välistä yhteistyötä henkilöstöasioissa harjoitetaan. Henkilöstötoimen osaamista ja voimavaroja arvioidaan sillä, miten henkilöstötoimessa johdetaan ja kehitetään sisäisiä asiakkuuksia ja miten henkilöstöjohtamisen painopisteet määräytyvät. Tuloksellista henkilöstöjohtamista tarkastellaan oman toiminnan seurannan ja arvioinnin sekä toimintaan ja palveluihin liittyvien prosessien ja käytäntöjen kehittämisen, laatutyön kautta. Lopuksi luon katsauksen kuntien henkilöstöjohtamisen ajankohtaisiin tutkimus- ja kehittämistarpeisiin. Uudet innovaatiot ja toimintatavat kun vaativat usein sekä perus- että soveltavan tutkimuksen siemeniä kasvualustaansa. Jotta teemme oikeutta suomalaisten kuntien erilaisuudelle, olen jaotellut henkilöstöprofession käsitykset kunnan koon mukaan. Henkilöstövoimavaroihin liittyvien tavoitteiden asettaminen Henkilöstövoimavarojen johtaminen ei eroa muista johtamisen osa-alueista tavoitteiden osalta: järkevästi organisoitu ja tuloksellisesti toteutettu henkilöstöjohtaminen perustuu aina realistisiin, mutta kunnianhimoisiin tavoitteisiin. Voiko henkilöstöjohtamista toteuttaa uskottavasti ilman tavoitteita? Ainakin silloin panosten ja tuotosten välinen suhde on epämääräinen, sattumanvarainen. Homma ei ole kenenkään hanskassa, mutta toivotaan, että mennään edes oikeaan suuntaan, kuulee joskus sanottavan. Henkilöstöjohtamisen tulokset tulevat useimmiten näkyviksi tai tunnistettaviksi pitkähkönkin ajan kuluessa. Suuri osa henkilöstöjohtamisesta tapahtuu organisaation ja ihmisten asenteiden muuttumisen ja käyttäytymismallien maailmassa. Henkilöstöjohtamisen idea kun on siinä, miten motivoida yksittäiset ihmiset, ihmisryhmät ja lopulta kokonaiset organisaatiokokonaisuudet käyttäytymään valitun tavoitteiston suuntaan ja mukaisesti. Henkilöstöjohtamisella on toki operatiivinen, lähinnä henkilöstöhallinnollisten työprosessien ohjauksen ulottuvuutensa, mutta uskallan väittää, että organisaation kokonaismenestyksen kannalta olennaisinta on tuon näkymättömän, henkisen johtajuuden johtaminen. Kuntayhteisöt ovat siinä mielessä erikoisia veijareita organisaatioiksi, että ne toimivat kuin aivot. Vasen 19

20 aivopuolisko (toimeenpano- ja palvelutoiminta) ohjaa kielellisiä toimintoja, joita ovat mm. puheen ymmärtäminen ja tuottaminen, kirjoittaminen ja laskeminen sekä kielellisen aineksen muistaminen. Oikea aivopuolisko (poliittinen toiminta) käsittelee, ymmärtää ja muistaa nähdyn, hahmottaa ulottuvuuksia ja ympäristön etäisyyksiä ja suuntia, mikä mahdollistaa liikkumisen samoin kuin sijaintien ja kulkureittien muistamisen. Silmän ja käden yhteistyö sekä kasvojen ilmeiden tunnistaminen perustuvat oikean aivopuoliskon toimintaan. Kunta on organisaationa dualistinen järjestelmä, aivan kuin aivotkin; poliittinen ohjausjärjestelmä vastaa toimintaympäristön tulkitsemisesta ja strategisista valinnoista sekä organisaation johtamisjärjestelmän toimivuudesta ja, toimeenpano- ja palvelujärjestelmä siitä, että informaatio virtaa organisaatiossa ja tuottaa haluttuja vaikutuksia kohteissaan. Organisaation toimiminen ja kehittyminen taas edellyttää molempien aivopuoliskojen hyvää koordinaatiota ja vuoropuhelua. Kuntayhteisön henkilöstövoimavaroihin liittyvien tavoitteiden asettaminen on - kuntayhteisön dualistisuudesta johtuen tehtävä, johon tulee tavalla tai toisella osallistaa sekä poliittinen että toimeenpaneva osa organisaatiota. Poliittisen järjestelmän pitää asettaa henkilöstövoimavarojen tavoitteet, mutta koska kyse on henkilöstöön suoraan tai välillisesti vaikuttavista ratkaisuista, on myös toimeenpanosta vastaavan henkilöstön osallistuttava. Koska henkilöstön järjestäytymisaste on kunta-alalla korkealla tasolla, on vähintään henkilöstön edustajien osallistaminen tavoiteasetantaan viisasta. Henkilöstöstrategia tai henkilöstöpoliittinen ohjelma on vakiintunut ohjausvälineeksi ja tahdonilmaisuksi myös kuntayhteisöissä. Strategiaan tai ohjelmaan voi sisältyä henkilöstösuunnitelma, joka linjaa henkilöstön määrän ja rakenteen tavoitekehityksen muutaman vuoden aikajaksolla. Henkilöstöstrategian tai ohjelman tulisi olla johtamisjärjestelmän aktiivisessa käytössä, karttasalkussa, muiden toimintaa ohjaavien strategioiden ja ohjelmien joukossa. Tässä yhteydessä ei voi riittävästi korostaa johtoryhmien vastuuta strategioiden ja ohjelmien tulkinnassa ja toteuttamisessa. Kuntatason ja toimialatason johtoryhmien tärkeimpiä tehtäviä on strategisen ja operatiivisen suunnittelun sekä johtamistyön yhdistäminen. Luonnollisesti henkilöstöstrategian tai ohjelman tulee tukea toimialajohdon johtamistyötä mahdollisimman hyvin, sillä kuntayhteisön henkilöstöstä saattaa yhdeksän henkilöä kymmenestä työskennellä toimialoilla erilaisissa työtehtävissä. Johtamistyön reunaehtoja ovat lisäksi toimivaltakysymykset eli missä määrin ammattijohdolla on valtaa tehdä ratkaisuja henkilöstöön liittyvissä asioissa. Strategioiden hyvyyttä arvioidaan yhä useammin sillä, miten hyvin strategia tunnetaan henkilöstön keskuudessa ja toisaalta, miten hyvin strategian tavoitteet muuttuvat uusiksi käytännöiksi työyhteisöjen arjessa. Henkilöstöstrategiankin hyvyyttä voidaan arvioida samoilla kriteereillä. Voimme perustellusti kysyä, miten hyvin henkilöstöstrategiasta on tiedotettu kuntayhteisössä? Tai miten hyvin on onnistuttu henkilöstöstrategian toimeenpanossa osaksi työyhteisöjen arkea? Totesimme edellä, että aivojen oikea puolisko eli poliittinen ohjausjärjestelmä vastaa toimintaympäristön tulkitsemisesta ja strategisista valinnoista. Vasen puolisko eli toimeenpano- ja palvelujärjestelmä taasen vastaa siitä, että strategiset valinnat ja tavoitteet viestitään ja toteutetaan organisaatiossa. Henkilöstöstrategian toimeenpano edellyttää, että yhteisön poliittinen johto sitoutuu tekemään yksittäisiä päätöksiä strategian linjausten mukaisesti. Hyvin laadittu, vahvan ohjausvoiman strategia edistää päätöksenteon rationaalisuutta ja ennustettavuutta, mutta toisaalta vähentää päätöksenteon poliittista poukkoilua, so. irtopisteiden keruuta. Henkilöstöstrategian tai -ohjelman hyvyyttä arvioidaan usein myös sillä, miten hyvin itse strategian tai ohjelman laadintatyöhön on kyetty osallistamaan johtavat luottamushenkilöt, yhteisön ammattijohto (ainakin ylin johto ja toimialan vastuullinen johto) ja henkilöstön edustajat (luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut). Parhaimmillaanhan hyvin suunniteltu ja toteutettu strategia- tai ohjelmaprosessi tarjoaa yhteisen oppimiskokemuksen. Onnistunut prosessi edellyttää toimivaa ja avointa keskustelukulttuuria eri toimijoiden välillä. Jos tällaista keskustelukulttuuria ei vielä ole, sen syntyä voidaan tukea edellä mainitun prosessia avulla. Hyvä strategioiden tai ohjelmien laadintaprosessikäytäntö varmistaa ehkäpä parhaiten sen, että strateginen vuoropuhelu kehittyy myönteisesti, jolloin kuntayhteisö kykenee tämän vahvuutensa ansiosta tekemään ratkaisuja myös vaativissa talous- ja henkilöstöolosuhteissa. Kuntien välinen yhteistyö on tiivistymässä entisestään, kiitos tästä kuuluu ennen kaikkea kunta- ja palvelurakenneuudistukselle (PARAS), joka ohjaa merkittävästi kuntien lukumäärän ja palvelujen tuotantotapojen muutosta vuosina Mutta missä ovat kuntien välisen yhteistyön hyödyt henkilöstöasioissa? Millä osaalueilla yhteistyön hyödyt ovat kenties ilmeisimmät? Miltä siis näyttää henkilöstövoimavarojen strateginen suunnittelu kohdekuntayhteisöissämme? Seuraavassa esitellään väitteittäin kyselyn tulokset tämän teeman osalta. Luvut on ilmoitettu prosentteina. 20

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Strateginen työhyvinvointijohtaminen kunta-alalla Pauli Forma Henkilöstöjohtamisen seminaari 9.4.2013 Perustuu Kevan julkaisuun 1/2013 (Pauli Forma,

Lisätiedot

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010 MPS Executive Search Johtajuustutkimus Marraskuu 2010 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö AddValue Internetkyselynä 1....2010. Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalaista yritysjohtoa

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen rooli reformin

Henkilöstöjohtamisen rooli reformin Henkilöstöjohtamisen rooli reformin toteuttamisessa Johtaminen, säästöt ja henkilöstö Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä 28.10.2015 Riikka-Maria Yli-Suomu, puheenjohtaja, AMKE:n HRMD-verkosto

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Ennakointiselvityshanke 2 Tilaajan Uudenmaan ELY-keskus Kohteena yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan organisaatioiden 2010-luvun

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT Vakanssi: Palvelualuejohtaja Perustehtävä: Johtaa ja kehittää palvelualuettaan/palvelualueitaan kokonaisvaltaisesti ja strategian mukaisesti koko

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarat kuntakonsernissa strategiat hallinnaksi?

Henkilöstövoimavarat kuntakonsernissa strategiat hallinnaksi? Henkilöstövoimavarat kuntakonsernissa strategiat hallinnaksi? 19.4.2012 Kuntatalo, Helsinki KT Kuntatyönantajat Erityisasiantuntija Jari Salomaa, Oy Audiapro Ab jari.salomaa@audiapro.fi 045 671 2322 Esitykseni

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa

Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa Pori 2.9.2015 Anne Jortikka Visio Työelämästrategia Suomen työelämä Euroopan paras vuoteen 2020 Työelämän laadun ja tuottavuuden samanaikainen kehittäminen

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Yliopistojen työsuojelupäivät 2006 Tulevaisuuden turvallisuutta - NYT Koulutuspäällikkö, työpsykologi Tiina Saarelma-Thiel tiina.saarelma-thiel@ttl.fi

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohdon seminaari 27.3.2012 Varatoimitusjohtaja Eija Lehto-Kannisto Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen Perspektiivinä viimeiset noin 10

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaja johdon kumppanina

Henkilöstöjohtaja johdon kumppanina Henkilöstöjohtaja johdon kumppanina HR-verkoston ideatyöpaja 2/2013 15.10.2013 henkilöstöjohtaja Kimmo Sarekoski Espoon kaupunki HR -historiaa Suomessa 1950-luvulle saakka työsuhdeasioita, rekrytointi-

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) S I S Ä L T Ö I Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------------------------- 3 II Yritysjohtamisen

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Toteuttajat: Tutkijat Aino Salimäki & Tina Sweins Tutkimusassistentit Jouko Heiskanen & Antti Salimäki Ohjaajat: Professorit Matti Vartiainen & Tomi Laamanen

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ.

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ. Henkilöstöosasto 6.10.2015 ESIMIESTYÖN VAATIVUUSLUOKITUS Yleistä Esimiestyön vaativuuden arviointi perustuu vahvistettuun toimenkuvaukseen. Esimies toimii usein myös itse asiantuntijana, jolloin toimenkuvaukseen

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET Oulun kaupungin tavoitteet ja arvot 1. Olemme työyhteisössämme käyneet Oulun kaupunkistrategian läpi ja yhdessä pohtineet sitä, miten

Lisätiedot

JÄMPTI HOMMA. henkilöstöstrategia 2016KV 13.6.2011

JÄMPTI HOMMA. henkilöstöstrategia 2016KV 13.6.2011 JÄMPTI HOMMA. 2016 henkilöstöstrategia 2016KV 13.6.2011 Sisältö Henkilöstöstrategian tiivistelmä 3 1. Henkilöstöstrategian lähtökohdat ja tehtävä 3 2. Henkilöstöstrategian arvot 4 3. Henkilöstövisio 2016

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Havaintoja henkilöstöammattilaisten haastatteluista. www.inno-vointi.fi

Havaintoja henkilöstöammattilaisten haastatteluista. www.inno-vointi.fi Havaintoja henkilöstöammattilaisten haastatteluista 1 Aineisto 7 organisaatiosta henkilöstöjohtaja 4 * henkilöstöpäällikkö henkilöstöosaston päällikkö henkilöstönkehittämispäällikkö koulutussuunnittelija

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Henkilöstöjohtaminen. Academic Life ohjausryhmän kokous Jyväskylän yliopisto Anna-Maija Lämsä

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Henkilöstöjohtaminen. Academic Life ohjausryhmän kokous Jyväskylän yliopisto Anna-Maija Lämsä Henkilöstöjohtaminen Academic Life ohjausryhmän kokous Jyväskylän yliopisto 2.5.2016 Anna-Maija Lämsä Sisältö Mitä henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan? Millainen on henkilöstöjohtamisen ja tuloksellisuuden

Lisätiedot

Onnistun hyvällä henkilöstöjohtamisella tutkimushankkeen ensimmäisten tulosten esittelyä. Kuntatalo , Helsinki

Onnistun hyvällä henkilöstöjohtamisella tutkimushankkeen ensimmäisten tulosten esittelyä. Kuntatalo , Helsinki Onnistun hyvällä henkilöstöjohtamisella tutkimushankkeen ensimmäisten tulosten esittelyä Kuntatalo 1.11.2017, Helsinki HENKILÖSTÖJOHTAMISEN KUNTOKARTOITUS Mukana 36 kaupunkia ja kuntaa Vastausprosentti

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin henkilöstöstrategian hyväksyminen 242/020/2013

Kokemäen kaupungin henkilöstöstrategian hyväksyminen 242/020/2013 KH:n henkilöstöjaosto 56 17.10.2013 Yhteistyötoimikunta 32 12.11.2013 KH:n henkilöstöjaosto 65 28.11.2013 KH:n henkilöstöjaosto 74 18.12.2013 KH:n henkilöstöjaosto 8 13.03.2014 Yhteistyötoimikunta 14 25.03.2014

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN Ossi Aura & Guy Ahonen Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media ja kirjoittajat ISBN 978-952-14-2780-0 ISBN 978-952-14-2781-7 (sähkökirja) ISBN 978-952-14-2782-4

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Henkilöstön työkyky ja yrityksen menestyminen Tulosten pohdintaa

Henkilöstön työkyky ja yrityksen menestyminen Tulosten pohdintaa Henkilöstön työkyky ja yrityksen menestyminen Tulosten pohdintaa Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi tapaaminen 13.2.2009 / Sinikka Vanhala Yksinkertaistettu HRM-tuloksellisuus -malli ( Black Box malli)

Lisätiedot

Uusi strategia tarvitsee uudistetun johtamisjärjestelmän

Uusi strategia tarvitsee uudistetun johtamisjärjestelmän Uusi strategia tarvitsee uudistetun johtamisjärjestelmän Talent Vectia johtamisjärjestelmäselvitys 13.06.2013 Arto Smolander & Sonja Tanskanen Yritysten näkemys johtamisjärjestelmänsä toimivuudesta Talent

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 Henkilöstövoimavarojen johtamisen ja kehittämisen strategiset päämäärät ja tavoitteet vuoteen 2017 sekä toimenpiteet vuoteen 2013 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN

Lisätiedot

Strategisen henkilöstöjohtamisen tutkinto-ohjelma

Strategisen henkilöstöjohtamisen tutkinto-ohjelma Strategisen henkilöstöjohtamisen tutkinto-ohjelma Kun haluat johtaa henkilöstöä tuloksellisesti Strategisen henkilöstöjoh Miksi tämä ohjelma? Elämme markkinatalouden ja globalisaation maailmassa, kvartaaleittain.

Lisätiedot

Kuntien työhyvinvoinnin johtamista koskeva selvitys

Kuntien työhyvinvoinnin johtamista koskeva selvitys Kuntien työhyvinvoinnin johtamista koskeva selvitys Tiivistelmä Kevalle luovutetusta raportista Vertikal Oy Simo Pokki ja Pirjo Tuosa 30.9.2017 Kevan toimeksianto Deskstudy -tutkimus työhyvinvoinnin ja

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

ITSENSÄ JOHTAMINEN KOTIHOIDON ESIMIEHEN TYÖSSÄ

ITSENSÄ JOHTAMINEN KOTIHOIDON ESIMIEHEN TYÖSSÄ ITSENSÄ JOHTAMINEN KOTIHOIDON ESIMIEHEN TYÖSSÄ Jonna Luhtaniemi Taija Rämä 2017 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 OPINNÄYTETYÖN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT... 3 3 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET... 4 4 LOPUKSI...

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä?

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? XXI Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari 22.1.2016 Tutkimusjohtaja, dos. Mikko Luoma Vaasan yliopisto Ajan henki Pitkä taantuma koettelee yksityistä ja

Lisätiedot

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat Piilotettu osaaminen tunnistammeko kansainväliset osaajat Työpaikoilla tarvitaan uteliaita ja sitkeitä muutoksentekijöitä. Kansainvälisissä osaajissa on juuri näitä ominaisuuksia. Millaista osaamista työelämä

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa

Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä ja työelämätaitoisina ratissa Nuori kuski osaa! -projektin tarkoituksena tuottaa kriteerit logistiikka-alan pk-yrityksiin nuoren työntekijän perehdyttämiseen

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI

Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1 Hoiva- ja hoito Perusterveydenhuolto TEHTÄVÄNKUVAUS ja TEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 1. TEHTÄVÄN PERUSTIEDOT Tehtävän nimike: Koulutus ja KVTES:n hinnoitteluryhmä: Työyksikkö (esim. kotihoito): Työpaikka

Lisätiedot

Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta

Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta Terveyskeskusjohdon päivät 10.2.2012 Eija Peltonen Johtava hoitaja, TtT 10.2.2012 1 Hyvä johtaminen ja henkilöstö? Hyvät johtamis-

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

5.10. Työ Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla

5.10. Työ Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla 5.10. Työ 2040 - Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla Hanna Kankainen, työkykyjohtaja, Varma Juho Kettunen, suurasiakasjohtaja, Varma Työkyvyn johtaminen tiedolla Liiketoimintalähtöinen

Lisätiedot

Monimuotoisuuden johtaminen työelämän laadun ja tuottavuuden tekijänä?

Monimuotoisuuden johtaminen työelämän laadun ja tuottavuuden tekijänä? Monimuotoisuuden johtaminen työelämän laadun ja tuottavuuden tekijänä? YES -hanke Helsinki 19.05.2010 Aulikki Sippola, KTT, kehityspäällikkö Tapiola-ryhmä 22.6.2010 1 Esityksen sisältö Miksi tasapuolinen

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen

Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen Pohjola Terveys Oy Työhyvinvointipalvelut vastaava työpsykologi Sabina Brunou Millaista työhyvinvointia tavoittelemme tämän päivän työelämässä? Tavoitteena työntekijöiden

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

Vuorovaikutustaidot asiakastyössä käytännön esimerkein. Maitotiimi ProAgria Oulu ry. MaitoManagement 2020 www.proagriaoulu.fi/maitomanagement2020

Vuorovaikutustaidot asiakastyössä käytännön esimerkein. Maitotiimi ProAgria Oulu ry. MaitoManagement 2020 www.proagriaoulu.fi/maitomanagement2020 Vuorovaikutustaidot asiakastyössä käytännön esimerkein Maitotiimi ProAgria Oulu ry MaitoManagement 2020 -hanke kehittää erityisesti isojen maitotilayritysten toimintamalleja sekä palveluja ja työvälineitä.

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

IÄSTÄ VOIMAA TYÖHÖN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työkaarimalli

IÄSTÄ VOIMAA TYÖHÖN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työkaarimalli IÄSTÄ VOIMAA TYÖHÖN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työkaarimalli Työhyvinvointiviikko, 28.1.2015 työhyvinvointisuunnittelija Saija Jokinen Työhyvinvointiviikko, 28.1.2015 Iästä voimaa työhön työhyvinvointisuunnittelija

Lisätiedot

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain)

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) 20.7.2011 TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) (1) Työn kehittävyys Minulla on mahdollisuus ajatella ja toimia itsenäisesti työssäni Minulla on mahdollisuus kehittää itselleni ominaisia

Lisätiedot

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 Työpaja: Eri-ikäisten johtaminen ja työkaarityökalu mitä uutta? Työpajan tavoitteet:

Lisätiedot

LIITE: Taantuman vaikutukset tiedustelun toteutus ja tuloskuvat sektoreittain

LIITE: Taantuman vaikutukset tiedustelun toteutus ja tuloskuvat sektoreittain Liite, sivu 1 LIITE: Taantuman vaikutukset tiedustelun toteutus ja tuloskuvat sektoreittain Tuloskuvat ja tulosten tulkinta Tuloskuvat esitetään järjestyksessä yritykset, kunnat, valtio ja kirkko. Yritykset

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Työhyvinvointia ja työkykyä rakentamassa Helsingissä

Työhyvinvointia ja työkykyä rakentamassa Helsingissä Työhyvinvointia ja työkykyä rakentamassa Helsingissä Titi Heikkilä Työhyvinvointipäällikkö Helsinki Suomi 100 johtamisseminaari 24.11.2017 Esityksen sisältö Lyhyt esittely Helsinki Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Miten työstä palkitaan Tampere 10.10.2006

Miten työstä palkitaan Tampere 10.10.2006 Studia generalia Työelämäosaamisen edistäminen Pirkanmaalla Suomen Palkitsemiskeskus Oy Strategiasta tekoihin Miten työstä palkitaan Tampere 10.10.2006 Juhani Kauhanen 040 585 9995 juhani.kauhanen@palkitsemiskeskus.fi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ 2010. Hyvinvointi Tavoitteena hyvä työkyky ja toimivat työyhteisöt. Palkitseminen Tavoitteena kannustavuus ja oikeudenmukaisuus

HENKILÖSTÖ 2010. Hyvinvointi Tavoitteena hyvä työkyky ja toimivat työyhteisöt. Palkitseminen Tavoitteena kannustavuus ja oikeudenmukaisuus TK-10-1635-03 HENKILÖSTÖ 2010 Toimintastrategia Valtion henkilöstöpolitiikan linja Valtioneuvoston periaatepäätös Henkilöstö 2010 Henkilöstö on menestyksen tekijä Osaaminen uudistuminen ja osaamisen turvaaminen

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

"Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein

Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein "Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein Maarit Kairala Sosiaalityön e- osaamisen maisterikoulutus Lapin yliopisto/ Oulu 18.4.2013 Lähtökohtiani:

Lisätiedot

Johtajan muuttuva työ sosiaali- ja terveydenhuollossa

Johtajan muuttuva työ sosiaali- ja terveydenhuollossa STM, TTL Johtamisen kehittämisverkosto, 28.5.2013 Johtajan muuttuva työ sosiaali- ja terveydenhuollossa Johtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa JOHTAVAT www.uef.fi/stj/johtavat-hanke Professori Vuokko

Lisätiedot

Elintarviketurvallisuusviraston henkilöstöstrategia 2017

Elintarviketurvallisuusviraston henkilöstöstrategia 2017 Elintarviketurvallisuusviraston henkilöstöstrategia 2017 Elintarviketurvallisuusviraston henkilöstöstrategia 2017 Laatija: Henkilöstö- ja talousyksikkö Taitto: Käyttäjäpalvelujen yksikkö Kansikuva: Scanstockphoto

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Pertti Malkki (FT, YTM) Henkilöstöjohtaja Sisältö Ajatuksia kuntien tuottavuuskehityksestä

Lisätiedot

Hyvän työpaikan kriteerit

Hyvän työpaikan kriteerit Hyvän työpaikan kriteerit Vetovoimaa ja työhyvinvointia terveydenhuoltoon! Hyvän työpaikan kriteerit 2 Hyvä lukija, esitteessä olevat Hyvän työpaikan kriteerit terveydenhuollon organisaatioille on laadittu

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Minna Kohmo, Henki-Tapiola 30.11.2011 23.11.2011 1 Tämä on Tapiola Noin 3 000 tapiolalaista palvelee noin 960 000 kuluttaja-asiakasta 63 000 yrittäjää 60 000 maa- ja metsätalousasiakasta

Lisätiedot

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta hankkeen seminaari 14.12.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Pääministeri Jyrki Kataisen

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen Uudista ja Uudistu 28.9.2011 Sirpa Ontronen ja Jori Silfverberg MARTELA OYJ SISÄLTÖ Mittaamalla oikea suunta johtamiseen

Lisätiedot

PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS. HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013

PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS. HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013 PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013 TAUSTATIEDOT TUTKIMUKSEN TOTEUTUS & TIETOA VASTAAJISTA! Sähköpostikutsu Päihteet työelämässä - tutkimukseen

Lisätiedot