Tiedonlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen opetukseen ja oppimiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedonlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen opetukseen ja oppimiseen"

Transkriptio

1 Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen petukseen ja ppimiseen Edu.fi Opetushallituksen pettajille ylläpitämä verkksivust, jsta löytyy muun muassa ppimateriaaleja ja muuta aineista petuksen tueksi. Lukikulutuksen verkk-ppimatriaalit: Etälukin materiaalit ppiaineittain: Linkkiapaja Linkkiapaja n Opetushallituksen ylläpitämä linkkipalvelu. Sen tarkituksena n auttaa eri pulilla verkka levan ktimaisen ppimateriaalin löytymistä. Aineist n valikitu ja lukiteltu sen mukaan, miten ne sveltuvat petukseen eri kulumudissa, ppiaineissa tai aihekknaisuuksissa. Linkit vat maksuttmia, mutta mukaan tulssa tieta myös maksullisesta materiaalista. Opettaja.tv Oppimateriaaleja, tuntityökalu, ajankhtaista pettajan arjessa. Opettaja-tv:n ppimateriaalin haku: Opettaja.tv:stä saa käyttöönsä videita, audiita, tehtäviä ja tv-hjelmia. Niitä vi hakea jk hakusanalla tai valitsemalla ppiaineen alasvetvaliksta. Valmiita teemapaketteja ppiaineittain. Jaetut tuntiksteet vat tuntityökalulla tehtyjä interaktiivisia petuspaketteja, jita vi ttaa käyttöön tai itsekin tallentaa muiden käyttöön. Vaatii rekisteröitymisen. Opettaja-tv:n hjelmat - sivulla n nähtävissä ne lähetetyt hjelmat, jihin n katseluikeus. Tuntityökalulla vi kstaa petuspaketteja, jissa vi käyttää Opettaja.tv:n videita, audiita ja tehtäviä ja liittää niihin myös maa tekstiä. Vaatii YLE Passi-käyttäjätunnuksen. Kirjasamp kaunkirjallisuuden verkkpalvelu, jka n sa Kirjastt.fi palvelukknaisuutta

2 sisältää tietja nin :sta kaunkirjallisesta teksesta ja :sta kirjan kansikuvasta. Tietmäärää kartutetaan jatkuvasti. Tietkanta kerää lukuvinkkejä ja esittele uutta ja vanhempaa kaunkirjallisuutta. Sivupiiri.fi esitellään nurten kirjallisuutta, nurten kirjittamia kirja-arvsteluja sekä kirjastjen tuttamia kirjavinkkejä. Osa Kirjastt.fi -prtaalia. Linkki maailman runuteen Lahden kaupunginkirjast-maakuntakirjastn tuttama käännösrunaiheinen viitetietkanta Sisältää yli viitettä maailmanlyriikan sumennksiin antiikin ajasta nykyaikaan. Tietkannan tarkituksena n edistää maailmanlyriikan tunnettavuutta Sumessa. Runja vi hakea esim. runn nimen, kirjittajan, kääntäjän ja/tai alkusäkeiden perusteella. Helsingin sanmien klassikkautmaatti Laaja kkelma ja valikima kaunkirjallisuuden klassikkja. Klassikkautmaatti n suunnattu niille, jtka vat kiinnstuneet kaunkirjallisuudesta. Tavitteena n antaa vinkkejä teksista, jista lukija visi pitää. Autmaatilla vi myös testata, suuk ma ja kneen maku yksiin. Bks frm Finland Verkklehti, jssa painpistealueena sumalainen kirjallisuus, jsta kirjitetaan englanniksi. Kirjailijaprfiileja, arvsteluja ja käännöksiä. Erinmainen lähde, js haetaan englanninkielistä materiaalia sumalaisesta kirjallisuudesta Mnen sumalaisen kirjailijan ainat englanninkieliset käännökset vat ilmestyneet juuri Bks frm Finlandissa. On ilmestynyt vudesta 1967 lähtien, verkklehtenä v alkaen. Kiiltmat Kirjallisuuskritiikin verkklehti, jta kustantaa Lukukeskus. Arviitavana ktimaista ja käännettyä kaunkirjallisuutta sekä kirjallisuutta käsittelevää tietkirjallisuutta. Kirjavinkit Sivustlla esitellään uutta ja vanhaa, ktimaista ja ulkmaista kaunkirjallisuutta sekä tietkirjallisuutta sumeksi ja muilla kielillä. Kirjaseuranta

3 Kirjallisuussivust. jka sisältää kirjailijaesittelyjä, kirjja, hintatietja kirjakaupista, kirjaarvsteluja sekä kirjallisuuteen liittyviä uutisia. Kirjablgit Kirjallisuuteen erikistuneita blgeja löytyy Blgilistasta, Esimerkkeinä: Lastenkirjahylly. Lasten- ja nurtenkirjallisuuden kriitikk Päivi Heikkilä-Halttusen blgi. lastenkirjahylly.blgspt.cm/ ja Saran kirjat-blgi Sumen kirjallisuuden käännökset Tietkannan avulla saa tieta siitä, mitä sumalaista, sumenrutsalaista ja saamelaista kaunja tietkirjallisuutta n käännetty eri kielille. Tietkantaa ylläpitävät FILI ja SKS:n kirjast Hakukentän vi jättää tyhjäksi ja hakea pelkällä kielellä: Esim: Haun rajaus: valitse käännöskieleksi alasvetvaliksta kiina > Hae. Hakutulkseksi saat kaikki kiinankieliset käännökset. Viitetiedissa ilmitetaan tekijä, alkuteksen nimi, käännösvusi, kääntäjä ja kustantaja. Käännöksiä vi hakea myös teksen nimen, käännöksen nimen, alkuteksen tekijän tai kääntäjän mukaan. LibriVx tekijänikeusvapaita kirjja äänitiedstina. Pääasiassa englanninkielisiä teksia. Muun muassa uusimmista julkaisuista (New Releases) vi tilata RSS-syötteen. DekkariNetti Trnin kaupunginkirjastn ylläpitämä sivust dekkareista. Sivustlle n kttuna yhteen aiheeseen liittyviä blgeja, tesesittelyjä ja verkksivuja. Kirjallisuuden paikallisia sivustja Esimerkkinä: Tariniden Helsinki Helsinkiin liittyvää aineista, kirjallisuutta, musiikkia ja elkuvaa kartalla. Kaupungin tarinita vi selailla suraan kartalta.

4 Kielenkäyttöön ja kielenhultn liittyviä tiednlähteitä Verkk-Kielikelln, Kielenhulln tiedtuslehti, jnka sivuilta löytyy tieta kielestä viestinnän välineenä ja kielenkäyttöön liittyviä kysymyksiä. Lisäksi se antaa tieta ikeinkirjituksesta ja timii arkisen asiakirjittamisen ppaana. Ktimaisten kielten tutkimuskeskus Sivustn aiheina kielenhult, ikeakielisyys, nimistönhult, virkakielenhult sekä EU-kielenhult. Tiednhakijaa palvelee Kielitimistn hakukne. Nykysumen seura, Palvelusta saa tieta sumen kielen sekä sen kirjallisen ja suullisen käytön kehittämisestä. Seura julkaisee Kielikuvia-lehteä, jka vat luettavissa palvelun sivuilla. Kielijelppi, Tieteellisen viestinnän apuväline, jka sisältää hyödyllistä tieta itsepiskeluun, erilaisten tekstien ja esim. esitelmien laatimiseen ja viestinnän petuksen suunnitteluun. Kielijelppi n tarkitettu ensisijaisesti akateemisen tekstin apuvälineeksi ja ylipistlaisten käyttöön, mutta sen sisällöt n laadittu siten, että se spii kenelle tahansa, jka tarvitsee tukea erilaisiin puhe- ja kirjitusviestinnän tilanteissa. Kirjittajan ABC-krtti Verkk-ppimissivust, jnka avulla vi itsenäisesti piskella ja kerrata sumen kielen kirjittamisen sekä tekstin- ja kielenhulln taitja. Oppimateriaalissa käsitellään harjituksin ja tekstein kirjittamisprsessia, tekstinhulta ja kielenhulta. Datatekniikka ja viestintä Sivust n sa Jukka Krpelan avinta tietsivusta Datatekniikka ja viestintä, jka tarjaa tieta ja näkemyksiä tiettekniikasta ja sen hyödyntämisestä viestintään, erityisesti Internetissä.

5 Mediakasvatuksen tiednlähteitä Mediakasvatus.fi Mediakasvatusseuran ylläpitämä sivust, jnne ktaan mediakasvatusaiheisia uutisia, ppimateriaaleja, tieta ja timijita. Uudet lukutaidt ja ppimisen paikat kulussa Prfessri Reij Kupiaisen luennn diaesitys 14,4,2012 Siltamat-luentsarjassa (Aalt-ylipist), sisältää tämän hetken mediakasvatuksen peruskäsitteitä ja teriita kulun näkökulmasta sekä vinkkejä tutkimuksiin. Tiet- ja viestintätekniikka petuksessa Opetushallituksen mediakasvatussivust Aiheina mm. tiednhaku ja lähdekritiikki, internetin turvallinen käyttö, verkkpedaggiikka, ssiaalisen median käyttö petuksessa, käsitekarttatyökalu, ja petustilan tiet- ja viestintätekniikka Media ja median käyttö tutkimuksen näkökulmasta Mediakasvatus ssiaalisen median lähteissä Opeverkstt Verkstitumista ja ssiaalisen median käyttöä petuksessa tukeva wiki, jhn ktaan petusalaan liittyviä ryhmiä, sivuja ja prfiileja. Esittelyssä: Blgit, Diig, Facebk, Flickr, Jäsenkirjeet, LinkedIn, Ning, Qaiku, Twitter, virtuaalimaailmat, Wikit. Tiet- ja viestintätekniikka petuksessa/ict in Educatin https://www.facebk.cm/grup.php?gid= Facebk-ryhmä, jssa keskustelu kattaa kaikki petuksen asteet esipetuksesta krkeakuluihin ja jssa jaetaan linkkejä ja ideita tvt:n petuskäytöstä niin Sumessa kuin muualla. Smetu eli Ssiaalinen media ppimisen tukena -verkst Verkkpalvelu n avin kaikille ssiaalisesta mediasta ja ppimisesta kiinnstuneille. Tieta tapahtumista, ja tutkimuksesta, väylä sallistua, verkstitua ja jakaa tieta.

6 Peda.net -kuluverkk Jyväskylän ylipistn Kulutuksen tutkimuslaitksen ylläpitämä Kuluverkk pyrkii edistämään tiet- ja viestintätekniikan tarkituksenmukaista petuskäyttöä. Sivustlla n työkaluja kuten Verkklehti verkkjulkaisemiseen sekä Veräjä ppimateriaalin kkamista ja jakamista varten. Tieta ja ppimateriaaleja eri ppiaineista erityispetukseen: Vinkkiverkt-hanke Oppimisen ja pettamisen verkkja Vinkkiverkk-wiki - Ssiaalisen median avimet ppiresurssit pettajalle Linkkejä ja ppimateriaaleja eri ppiaineisiin

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi 1 / 21 Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä yrittäjille - valikima internetin lähteitä yritystiminnan tueksi Sisältö Ajantasaisen lakitiedn

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnittelu

Verkkokurssin suunnittelu Verkkkurssin suunnittelu Yleistä Kun suunnittelet verkk-petusta ja -hjausta, lähde liikkeelle ensin mahdllisimman yksinkertaisesta tteutuksesta. Näin pääset npeasti liikkeelle ja piskelijat speutuvat mahdllisesti

Lisätiedot

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010 TRITONIA LIITE 2 Jhtkunta 30.5.2011 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLLYS Tritnian vusi 2010 Kirjastn kkelmapalvelut Painetut kkelmat ja niiden käyttö Verkkkkelmat ja niiden käyttö Kulutus ja hjaus Tietaineistn

Lisätiedot

Valikoima tiedonlähteitä ja verkkomateriaaleja kielten opetukseen ja oppimiseen

Valikoima tiedonlähteitä ja verkkomateriaaleja kielten opetukseen ja oppimiseen 1 Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Valikoima tiedonlähteitä ja verkkomateriaaleja kielten opetukseen ja oppimiseen LeMill: kielet http://lemill.net/content/cloud?base=language

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio Yks, kaks timimaan! -materiaalin jhdant ja yleinen si Tämä n Kehittämiskeskus Opinkirjn tuttaman Yks, kaks timimaan! -materiaalin PDF-kirjastn tiedst. Linkki sähköiseen materiaaliin ja kaikki tukiaineistt

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ Lappeenrannan teknillinen ylipist 3.5.2012 Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma KANDIDAATINTYÖ Pilvipalveluiden eri tietturvaprfiilit ja -tast Työn hjaaja: prf. Jari Prras Lappeenrannassa,

Lisätiedot

Väliotsikointia suositellaan käytettäväksi, sillä se parantaa kirjoituksen luettavuutta.

Väliotsikointia suositellaan käytettäväksi, sillä se parantaa kirjoituksen luettavuutta. DOSIS KIRJOITUSOHJEET Dsikseen kirjitettaessa nudatetaan tässä esitettyjä periaatteita. Js käsikirjituksessa ei le nudatettu alla mainittuja hjeita, se vidaan palauttaa tekijälle krjattavaksi j ennen arviintia.

Lisätiedot

MUIKKU-LAATIKKO SISÄLTÄÄ: DVD:lle tallennettuna PDF-, PowerPoint tai Wordtiedostoina

MUIKKU-LAATIKKO SISÄLTÄÄ: DVD:lle tallennettuna PDF-, PowerPoint tai Wordtiedostoina MUIKKU-laatikk (muistikuntutusmateriaali) Keski-Sumen Muistiyhdistys ry:n Ktihita tukevaa kuntutusta Keski-Sumen kuntiin prjektin timesta valmistunut MUIKKU-laatikk (muistikuntutusmateriaali) n suunniteltu

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisiovastaanottimissa

YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisiovastaanottimissa YLEn palvelujen käyttö digitaalisissa televisivastaanttimissa YLE lähettää neljää (4) televisipalvelua: YLE TV1, YLE TV2, YLE FST5 ja YLE TEEMA ja klmea (3) radipalvelua: YLE Puhe, YLEN KLASSINEN ja YLE

Lisätiedot

Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus.

Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten kuntoutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkoituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus. Sisäkrvaistutteen saaneiden lasten kuntutuksen ja tulkkauspalvelujen tarkituksenmukaisuus ja tulevaisuuden tarve. 2. vaiheen haastattelututkimus. ---------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savn Kulutus Oy Etelä Savn ammattipist KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO KOSMETOLOGI Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 28.5.2012 Osaamisjhtaja

Lisätiedot

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä.

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä. 25.4.2012 MUISTIO 1 Tutkimusmatkalla päivähidn uusiin liikuntakäytäntöihin Verkstn pääsuunnitteluryhmän ensimmäinen tapaaminen Aika 25.4.2012 kl 9.00-16.00 Paikka: ravintla Vltavan Havel- kabinetti, Helsinki

Lisätiedot

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Vanhustyön Keskusliitt Ry / Elisa ikä hjelman krdinaati Iäkkäiden ihmisten psykssiaalisen hyvinvinnin edistäminen Yhteenvet järjestöille suunnatusta kyselystä Reija Heinla & Katja Hel 20.2.2012 Sisältö

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Omakielisenä opettajana Turun opetustoimessa. Opas koulujen käyttöön

Omakielisenä opettajana Turun opetustoimessa. Opas koulujen käyttöön Omakielisenä pettajana Turun petustimessa Opas kulujen käyttöön SISÄLLYSLUETTELO Yleistä Omakielisen petuksen tavitteet Omakielinen pettaja kulussa Tehtävät Rehtri esimiehenä Perehdyttäminen Salassapitvelvllisuus

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

Kauhavan keskustan kehittämissuunnitelman

Kauhavan keskustan kehittämissuunnitelman ideinti ja Kilpailuhjelma 10.6.2015 2 SISÄLTÖ 1. Suunnittelukilpailun tteutus... 3 1.1. Kilpailun järjestäjä, khde ja tarkitus... 3 1.2. Suunnittelukilpailun aikataulu... 4 1.3. Ohjelma-asiakirjat... 4

Lisätiedot

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA Mitä ja miksi? Markkinointi on yksi tärkeimmistä avaimista onnistuneeseen tapahtumaan. Tämä markkinointiopas on tehty käyttöösi tapahtumajärjestämisen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.4

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.4 Sumalaisen julkishallinnn Vetuma-palvelu Svelluksille tarjtun timinnallisuuden kuvaus versi 3.4 Vetuma Verkktunnistus ja -maksaminen Sisällysluettel 1. Jhdant... 3 1.1 Vetuma-palvelun timinnallisuus...

Lisätiedot

Muistio. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Seurantaryhmän 2. kokous. Päivämäärä ja paikka

Muistio. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Seurantaryhmän 2. kokous. Päivämäärä ja paikka Muisti Asia/prjekti Aihe Päivämäärä ja paikka PVO-Vesivima Oy Kllaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviinti Seurantaryhmän 2. kkus pe 14.3.2008 Pudasjärvi Kehittämiskeskus Phjantähti Aika Kl 10.00-13.40

Lisätiedot

Tuikki.fi ohjeistus Sisältö

Tuikki.fi ohjeistus Sisältö Tuikki.fi hjeistus Sisältö Yleistä Rekisteröinti Sisäänkirjautuminen Unhditk salasanan timint Saalispalaute rekisteröityneelle käyttäjälle Saalispalaute ilman sisäänkirjautumista Prfiili Päiväkirjani Valkuvat

Lisätiedot