Palautuksen perustukset, oppilaan lukutehtävät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palautuksen perustukset, oppilaan lukutehtävät"

Transkriptio

1

2

3 Palautuksen perustukset, oppilaan lukutehtävät Uskonto 225 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Salt Lake City, Utah, Yhdysvallat

4 Kansikuva: Walter Ranen teos Melkisedekin pappeuden palautus Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä ne sekä huomaamasi virheet osoitteeseen Seminaries and Institutes of Religion Curriculum Services 50 E. North Temple St., Floor 8 Salt Lake City, Utah USA Sähköposti: Mainitse koko nimesi, osoitteesi, seurakuntasi ja vaarnasi. Mainitse myös julkaisun nimi. Esitä sitten palautteesi Intellectual Reserve, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Printed in the United States of America Versio 2, 6/15 Hyväksytty englanniksi: 3/16 Hyväksytty käännettäväksi: 3/16 Alkuperäisjulkaisun nimi: Jesus Christ and the Everlasting Gospel Student Readings Finnish PD

5 Palautuksen perustukset, oppilaan lukutehtävät Huom. Sinun odotetaan lukevan vain ne ehdotetut lukutehtävät, jotka ovat saatavilla omalla kielelläsi. Oppiaihe Otsikko Ehdotetut lukutehtävät 1 Ihmeellinen teko ja ihme Jes. 29:13 14; Aam. 8:11 12; 2. Nefi 27:1 5, 25 26; OL 1:12 30; JS H Ensimmäinen näky JS H Mormonin kirjan esiintulo OL 17; JS H Gordon B. Hinckley, Aikojen huipulla, Liahona, tammikuu 2000, s Gordon B. Hinckley, Uskomme ihmeellinen perustus, Liahona, marraskuu 2002, s Neal A. Maxwell, By the Gift and Power of God, Ensign, tammikuu 1997, s Mormonin kirja uskontomme lakikivi OL 17:6; 19:26; 20:5 12. Jeffrey R. Holland, Turvaa sielulle, Liahona, marraskuu 2009, s Pappeuden palautus JS H 68 72; OL 13:1; 84:18 22; 107:1 19. Thomas S. Monson, Pappeus pyhä lahja, Liahona, toukokuu 2007, s Kirkon perustaminen OL 1:30; 20:1 3, 17 37, Henry B. Eyring, Tosi ja elävä kirkko, Liahona, toukokuu 2008, s Julistakaa ikuista evankeliumia 8 Myöhempien aikojen Israelin kokoaminen 9 Seuratkaa elävää profeettaa OL 4:1 7; 18:10 16; 29:4 7; 31:1 12; 33:2 7; 34:5 6; 39:20 23; 88:81. Neil L. Andersen, Se on ihme, Liahona, toukokuu 2013, s OL 37:1 3; 38:31 33; 39:15; 45:62 67; 95:8; 110:9; 115:5 6. Russell M. Nelson, Hajallaan olevan Israelin kokoaminen, Liahona, marraskuu 2006, s OL 21:1 6; 28:2, 6 7; 43:1 7; 90:1 6, 16. Russell M. Nelson, Profeettojen hyväksyminen ja tukeminen, Liahona, marraskuu 2014, s Etsikää totuutta OL 88: ; 91:1 6. Dieter F. Uchtdorf, Mitä on totuus?, kirkon koululaitoksen hartaustilaisuus, 13. tammikuuta 2013; lds.org/broadcasts. 1

6 OPPILAAN LUKUTEHTÄVÄT Oppiaihe Otsikko Ehdotetut lukutehtävät 11 Herran ääni Opissa ja liitoissa 12 Muita pyhiä kirjoituksia meidän aikanamme Johdanto Oppiin ja liittoihin; OL 1:1 39; 5:10. Ezra Taft Benson, Mormonin kirja ja Oppi ja liitot, Liahona, tammikuu 2005, s OL 1:38; 42:56; 45:60 62; 68:3 5; 76:15 19; 93:53; 94:10. Jeffrey R. Holland, Sanani eivät milloinkaan lakkaa, Liahona, toukokuu 2008, s Näky OL 76. L. Tom Perry, Pelastussuunnitelma, Liahona, marraskuu 2006, s Kirtlandin temppeli ja pappeuden avaimet 15 Voimaa vastustuksen keskellä OL 109:1 28; 110:1 16. David A. Bednar, Jolla on kunniallinen nimi ja asema, Liahona, toukokuu 2009, s OL 112:10 15; 121:1 10, 16 17; 122:1 9. Neil L. Andersen, Uskonne koettelemus, Liahona, marraskuu 2012, s Kuolleiden lunastaminen OL 124:30 41; 127:1 9; 128:1 18; 137:1 10; 138: Richard G. Scott, Kuolleiden lunastamisen aikaansaama ilo, Liahona, marraskuu 2012, s Evankeliumin opetuksia Nauvoossa Ps. 82:6; Matt. 5:48; Joh. 10:32 34; Room. 8:16 17; 2. Piet. 1:3 4; 1. Joh. 3:2 3; OL 93:11 22; 124:25 28, 37 42; 132: Jumala, iankaikkinen Isä, luku 2 julkaisussa Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 2007, s Apuyhdistys ja kirkko OL 25. Julie B. Beck, Profeettojen näkemys Apuyhdistyksestä: usko, perhe, auttaminen, Liahona, toukokuu 2012, s Oppi iankaikkisesta avioliitosta ja perheestä OL 49:15 17; 131:1 4; 132:1 24. Russell M. Nelson, Selestinen avioliitto, Liahona, marraskuu 2008, s Pluraaliavioliitto MK Jaak. 2:27 30; OL 132:1 3, 34 48, 54, 63; VJ 1. Plural Marriage in The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Gospel Topics, lds.org/topics. 21 Joseph Smithin profeetallinen tehtävä 2. Nefi 3:1 21; OL 122:1 2; 135:3; JS H 33. Neil L. Andersen, Joseph Smith, Liahona, marraskuu 2014, s

7 OPPILAAN LUKUTEHTÄVÄT Oppiaihe Otsikko Ehdotetut lukutehtävät 22 Profeetta Joseph Smithin marttyyrikuolema 23 Seuraanto presidenttikunnassa 24 Lähtö Nauvoosta ja matka länteen 25 Utahin sota ja Mountain Meadowsin verilöyly OL 135:1 7; 136: Thomas S. Monson, Profeetta Joseph Smith opettaja esimerkillään, Liahona, marraskuu 2005, s OL 107:33; 112:30 32; 124: Boyd K. Packer, Kaksitoista apostolia, Liahona, toukokuu 2008, s OL 136. Gordon B. Hinckley, Käyn Herran tietä mä uskollisesti, Valkeus, heinäkuu 1997, s Peace and Violence among 19th-Century Latter-day Saints, Gospel Topics, lds.org/topics. 26 Ilmoitus pappeudesta 2. Nefi 26:33; VJ 2. Race and the Priesthood, Gospel Topics, lds.org/ topics. 27 Maailman valmistaminen Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemiseen 28 Pelastuksen työtä joudutetaan OL 29:7 9; 34:5 7; 39:19 23; 45:15 46, 56 57; 88: Neil L. Andersen, Maailman valmistaminen toiseen tulemiseen, Liahona, toukokuu 2011, s Dieter F. Uchtdorf, Nukutteko te läpi palautuksen?, Liahona, toukokuu 2014, s

8

Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, oppilaan lukutehtävät

Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, oppilaan lukutehtävät Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, oppilaan lukutehtävät Uskonto 250 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä ne sekä huomaamasi

Lisätiedot

Iankaikkinen perhe, oppilaan lukutehtävät

Iankaikkinen perhe, oppilaan lukutehtävät Iankaikkinen perhe, oppilaan lukutehtävät Uskonto 200 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä ne sekä huomaamasi virheet osoitteeseen

Lisätiedot

Mormonin kirjan oppi ja opetukset, oppilaan lukutehtävät

Mormonin kirjan oppi ja opetukset, oppilaan lukutehtävät Mormonin kirjan oppi ja opetukset, oppilaan lukutehtävät Uskonto 275 [NO TRANSLATION] Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Salt Lake City, Utah, Yhdysvallat Mielipiteet ja oikaisut ovat

Lisätiedot

Palautuksen perustukset. Opettajan kirja Uskonto 225. Kulmakivikurssi

Palautuksen perustukset. Opettajan kirja Uskonto 225. Kulmakivikurssi Palautuksen perustukset Opettajan kirja Uskonto 225 Kulmakivikurssi Palautuksen perustukset, opettajan kirja Uskonto 225 [NO TRANSLATION] Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Salt Lake

Lisätiedot

kotiin Pyhät kirjoitukset...2 Yleiskonferenssi...2 Lehdet...3 Musiikki...3 Evankeliumiaiheinen taide...3 Kirjat, oppikirjat ja lehtiset...

kotiin Pyhät kirjoitukset...2 Yleiskonferenssi...2 Lehdet...3 Musiikki...3 Evankeliumiaiheinen taide...3 Kirjat, oppikirjat ja lehtiset... Evankeliumiaiheista aineistoa kotiin Pyhät kirjoitukset...2 Yleiskonferenssi...2 Lehdet...3 Musiikki...3 Evankeliumiaiheinen taide...3 Kirjat, oppikirjat ja lehtiset...4 Sukututkimus...6 Lähetystyö...6

Lisätiedot

Seminaarin ja instituutin päättäjäisten opas

Seminaarin ja instituutin päättäjäisten opas Seminaarin ja instituutin päättäjäisten opas MAALISKUU 2018 Seminaarin ja instituutin päättäjäisten opas Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Salt Lake City, Utah, USA Mielipiteet ja oikaisut

Lisätiedot

Oppien hallinta, Oppi ja liitot sekä kirkon historia opettajan aineisto

Oppien hallinta, Oppi ja liitot sekä kirkon historia opettajan aineisto Oppien hallinta, Oppi ja liitot sekä kirkon historia opettajan aineisto Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Salt Lake City, Utah, USA Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Ne pyydetään

Lisätiedot

Palautuksen perustukset, opettajan kirja

Palautuksen perustukset, opettajan kirja Palautuksen perustukset, opettajan kirja Uskonto 225 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Salt Lake City, Utah, Yhdysvallat Kansikuva: Walter Ranen teos Melkisedekin pappeuden palautus

Lisätiedot

VUODEN 2012 OPETUSOHJELMAA

VUODEN 2012 OPETUSOHJELMAA VUODEN 2012 OPETUSOHJELMAA koskevia OHJEITA Sisällys Sunnuntain yleisopetusohjelma 2012............. 2 Sunnuntain perusopetusohjelma 2012............ 4 Sunnuntaiopetus koorumeissa ja luokissa.........

Lisätiedot

opetusohjelmaa koskevia ohjeita

opetusohjelmaa koskevia ohjeita Vu o d e n 2011 opetusohjelmaa koskevia ohjeita Tässä oppaassa on luettelo sunnuntaiopetukseen vuonna 2011 käytettävästä opetusaineistosta, ohjeita koorumien ja luokkien sunnuntaiopetuksen järjestämisestä

Lisätiedot

Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, opettajan kirja

Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, opettajan kirja Preview Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, opettajan kirja Uskonto 250 [NO TRANSLATION] Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Preview Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita.

Lisätiedot

Sukuni. Kertomuksia, jotka tuovat meidät yhteen

Sukuni. Kertomuksia, jotka tuovat meidät yhteen Erityisesti kannustamme nuoria ja nuoria naimattomia aikuisia käyttämään temppelityössä oman sukunsa nimiä tai seurakuntansa ja vaarnansa jäsenten esivanhempien nimiä. Pappeusjohtajien tulee varmistaa,

Lisätiedot

PERUSYKSIKKÖ- OHJELMAN OPAS

PERUSYKSIKKÖ- OHJELMAN OPAS PERUSYKSIKKÖ- OHJELMAN OPAS G U I D E B O O K Sisällysluettelo Johdanto perusyksikköohjelmaan 2 Perusyksikköohjelman viisi piirrettä 3 1. Organisaatio 3 2. Kokouspaikat 4 3. Opetusohjelma 5 4. Opetus 6

Lisätiedot

Oppien hallinta, Uusi testamentti opettajan aineisto

Oppien hallinta, Uusi testamentti opettajan aineisto Oppien hallinta, Uusi testamentti opettajan aineisto Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Salt Lake City, Utah, USA Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä ne osoitteella: Seminaries

Lisätiedot

Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, opettajan kirja

Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, opettajan kirja Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, opettajan kirja Uskonto 250 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä ne sekä huomaamasi virheet

Lisätiedot

POLKUNI KOHTI OMAVARAISUUTTA

POLKUNI KOHTI OMAVARAISUUTTA POLKUNI KOHTI OMAVARAISUUTTA POLKUNI KOHTI OMAVARAISUUTTA OHJEITA AVUSTA JALLE Hartaustilaisuutta koskevat ohjeet avustajalle näkyvät aina violetin värisissä laatikoissa. Lisäohjeita avuksi hartaustilaisuuden

Lisätiedot

Nuorten Naisten lähdeopas 2012 Oppikirja 1

Nuorten Naisten lähdeopas 2012 Oppikirja 1 Nuorten Naisten lähdeopas 2012 Oppikirja 1 Seuraava lähdeaineisto on valittu täydentämään Nuorten Naisten oppikirjan 1 oppiaiheita ja tarjoamaan Nuorten Naisten johtohenkilöille päivitettyjä viitteitä

Lisätiedot

Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, opettajan kirja

Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, opettajan kirja Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, opettajan kirja Uskonto 250 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä ne sekä huomaamasi virheet

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset 2. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset 2. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Nuoret Naiset 2 Oppiaineistoa nuorille Kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Nuoret Naiset Huhtikuu kesäkuu 2013 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2013

Lisätiedot

Puhun perheiden isille ja perheille

Puhun perheiden isille ja perheille Presidentti Boyd K. Packer kahdentoista apostolin koorumin presidentti Pappeuden voima Pappeudella ei ole sitä vahvuutta, joka sillä pitäisi olla, eikä sillä tule olemaankaan, ennen kuin pappeuden voima

Lisätiedot

Iankaikkinen perhe, opettajan kirja

Iankaikkinen perhe, opettajan kirja Iankaikkinen perhe, opettajan kirja Uskonto 200 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä ne sekä huomaamasi virheet osoitteeseen Seminaries

Lisätiedot

Instituutin Kohota oppimisen tasoa -kokemus

Instituutin Kohota oppimisen tasoa -kokemus Instituutin Kohota oppimisen tasoa -kokemus Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Salt Lake City, Utah Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä ne sekä huomaamasi virheet osoitteeseen

Lisätiedot

Oppi ja liitot sekä kirkon historia. Oppilaan opiskeluopas

Oppi ja liitot sekä kirkon historia. Oppilaan opiskeluopas Oppi ja liitot sekä kirkon historia Oppilaan opiskeluopas # # i Kansi: Del Parsonin maalaus Ensimmäinen näky. 2000, 2005 Intellectual Reserve, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Printed in Germany. Hyväksytty

Lisätiedot

Oppien hallinta. peruskirja

Oppien hallinta. peruskirja Oppien hallinta peruskirja Oppien hallinta peruskirja Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Salt Lake City, Utah, USA Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä ne osoitteella:

Lisätiedot

JOHTA JAN OPAS OMAVARAISUUSHANKE

JOHTA JAN OPAS OMAVARAISUUSHANKE JOHTA JAN OPAS OMAVARAISUUSHANKE ALKUSANAT VAARNOJEN JA SEURAKUNTIEN JOHTOHENKILÖILLE Monet kirkon jäsenet voivat parantaa omavaraisuuttaan, joka on kyky, sitoumus ja pyrkimys huolehtia omista ja perheen

Lisätiedot

54. VUOSIKERTA NUMERO 11 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO MARRASKUU 2002 LIAHONA

54. VUOSIKERTA NUMERO 11 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO MARRASKUU 2002 LIAHONA 54. VUOSIKERTA NUMERO 11 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO MARRASKUU 2002 LIAHONA Clark Kelley Pricen maalaus Mutta jos te olette valmiita, te ette pelkää Ja tapahtui, että minä, Nefi,

Lisätiedot

1. Jumaluus. 2. Pelastussuunnitelma. Isä Jumala. Kuolevaisuutta edeltävä elämä. Jeesus Kristus. Pyhä Henki. Luominen

1. Jumaluus. 2. Pelastussuunnitelma. Isä Jumala. Kuolevaisuutta edeltävä elämä. Jeesus Kristus. Pyhä Henki. Luominen Perusoppeja tulee tähdentää sekä seminaari- että instituuttiluokissa. Opettajan tulee auttaa oppilaita tunnistamaan, ymmärtämään, uskomaan, selittämään ja toteuttamaan näitä evankeliumin oppeja. Tämä auttaa

Lisätiedot

Oppien hallinta peruskirja

Oppien hallinta peruskirja Oppien hallinta peruskirja MAALISKUU 2018 Oppien hallinta peruskirja Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä ne sekä huomaamasi virheet

Lisätiedot

Seminaarin oppimisarvioinnit

Seminaarin oppimisarvioinnit Seminaarin oppimisarvioinnit Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Salt Lake City, Utah, USA Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Ne pyydetään lähettämään osoitteeseen: Seminaries

Lisätiedot

ELÄVÄ KRISTUS APOSTOLIEN TODISTUS MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO. 1. tammikuuta 2000

ELÄVÄ KRISTUS APOSTOLIEN TODISTUS MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO. 1. tammikuuta 2000 Opiskelupäiväkirja Huolellisesti tallennettu tieto on tarvittaessa käytettävissä. Hengellisesti herkkää tietoa tulee säilyttää pyhässä paikassa, mikä osoittaa Herralle, kuinka sitä vaalitaan. Tämä käytäntö

Lisätiedot

Pyhien kirjoitusten tutkiminen

Pyhien kirjoitusten tutkiminen Pyhien kirjoitusten tutkiminen sanan voima Opettajan ohjekirja U S K O N T O 1 1 5 Pyhien kirjoitusten tutkiminen sanan voima Opettajan ohjekirja Uskonto 115 Kirkon koululaitos Myöhempien Aikojen Pyhien

Lisätiedot

Oppien hallinta, Mormonin kirja opettajan aineisto

Oppien hallinta, Mormonin kirja opettajan aineisto Oppien hallinta, Mormonin kirja opettajan aineisto Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Salt Lake City, Utah Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Ne pyydetään lähettämään osoitteeseen:

Lisätiedot

Opiskelupäiväkirja. Ks. Richard G. Scott, Hengellisen tiedon saaminen, Valkeus, tammikuu 1994, s. 88

Opiskelupäiväkirja. Ks. Richard G. Scott, Hengellisen tiedon saaminen, Valkeus, tammikuu 1994, s. 88 Opiskelupäiväkirja Huolellisesti tallennettu tieto on tarvittaessa käytettävissä. Hengellisesti herkkää tietoa tulee säilyttää pyhässä paikassa, mikä osoittaa Herralle, kuinka sitä vaalitaan. Tämä käytäntö

Lisätiedot

Mormonin kirjan oppi ja opetukset, opettajan kirja

Mormonin kirjan oppi ja opetukset, opettajan kirja Mormonin kirjan oppi ja opetukset, opettajan kirja Uskonto 275 [NO TRANSLATION] Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Salt Lake City, Utah, Yhdysvallat Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita.

Lisätiedot

Opin ja Liittojen Kirja ja kirkon historia

Opin ja Liittojen Kirja ja kirkon historia Opin ja Liittojen Kirja ja kirkon historia S E M I N A A R I OPETTAJAN AINEISTO Opin ja Liittojen Kirja ja kirkon historia opettajan aineisto Valmistanut kirkon koululaitos Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen

Lisätiedot

LÄHETYSTYÖHÖN VALMISTAUTUMINEN OPETTAJAN OHJEKIRJA. Uskonto 130

LÄHETYSTYÖHÖN VALMISTAUTUMINEN OPETTAJAN OHJEKIRJA. Uskonto 130 LÄHETYSTYÖHÖN VALMISTAUTUMINEN OPETTAJAN OHJEKIRJA Uskonto 130 LÄHETYSTYÖHÖN VALMISTAUTUMINEN OPETTAJAN OHJEKIRJA Uskonto 130 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Huomautukset ja

Lisätiedot

MORMONIN KIRJA. Opettajan kirja Uskonto 121 122

MORMONIN KIRJA. Opettajan kirja Uskonto 121 122 MORMONIN KIRJA Opettajan kirja Uskonto 121 122 MORMONIN KIRJA, OPETTAJAN KIRJA USKONTO 121 122 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä

Lisätiedot

KOTIMAANSIVUT. Joulun henki KOTIMAANSIVUT

KOTIMAANSIVUT. Joulun henki KOTIMAANSIVUT KOTIMAANSIVUT JOULUKUU 2015 VYÖHYKKEEN JOHTOHENKILÖN SANOMA Joulun henki Vanhin Patrick Boutoille, Ranska vyöhykeseitsenkymmen Vanhin Patrick Boutoille KOTIMAANSIVUT VALOKUVA JOHN LUKE, 2005 IRI E ikö

Lisätiedot

Yleiskonferenssipuheet. Presidentti Monson kehottaa valmistautumaan lähetystyöhön ja palvelemaan lähetystyössä

Yleiskonferenssipuheet. Presidentti Monson kehottaa valmistautumaan lähetystyöhön ja palvelemaan lähetystyössä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Marraskuu 2010 Yleiskonferenssipuheet Presidentti Monson kehottaa valmistautumaan lähetystyöhön ja palvelemaan lähetystyössä Walter Ranen teos Hän

Lisätiedot

Uusi testamentti, opiskeluopas kotiopiskeluseminaarin oppilaille

Uusi testamentti, opiskeluopas kotiopiskeluseminaarin oppilaille Uusi testamentti, opiskeluopas kotiopiskeluseminaarin oppilaille Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Salt Lake City, Utah, Yhdysvallat Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä

Lisätiedot

JEESUKSEN KRISTUKSEN EVANKELIUMIN

JEESUKSEN KRISTUKSEN EVANKELIUMIN JEESUKSEN KRISTUKSEN EVANKELIUMIN PALAUTUS JUMALA ON SINUN RAKASTAVA TAIVAALLINEN ISÄSI Jumala on sinun taivaallinen Isäsi. Hän tuntee sinut henkilökohtaisesti ja rakastaa sinua enemmän kuin voit käsittää.

Lisätiedot

O P P I L A A N A I N E I S T O

O P P I L A A N A I N E I S T O Mormonin Kirja O P P I L A A N A I N E I S T O Mormonin Kirja Oppilaan aineisto Valmistanut kirkon koululaitos Julkaisija Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko SUOMI Alkuperäisjulkaisun

Lisätiedot

TEILLE ANNETAAN VOIMA KORKEUDESTA TEMPPELISEMINAARI

TEILLE ANNETAAN VOIMA KORKEUDESTA TEMPPELISEMINAARI TEILLE ANNETAAN VOIMA KORKEUDESTA TEMPPELISEMINAARI OPETTAJAN OPAS TEILLE ANNETAAN VOIMA KORKEUDESTA TEMPPELISEMINAARI OPETTAJAN OPAS Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko SUOMI 1995, 2003

Lisätiedot

KANSIKUVAKERTOMUS: Ylösnoussut Vapahtajamme, s. 2 Kuinka tuntea olosi paremmaksi, s. 22 Perhehistoriakäärö, s. Y9

KANSIKUVAKERTOMUS: Ylösnoussut Vapahtajamme, s. 2 Kuinka tuntea olosi paremmaksi, s. 22 Perhehistoriakäärö, s. Y9 57. VUOSIKERTA NUMERO 4 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO HUHTIKUU 2005 KANSIKUVAKERTOMUS: Ylösnoussut Vapahtajamme, s. 2 Kuinka tuntea olosi paremmaksi, s. 22 Perhehistoriakäärö, s.

Lisätiedot

PITÄKÄÄ KIINNI PROFEETTOJEN SANOISTA

PITÄKÄÄ KIINNI PROFEETTOJEN SANOISTA PITÄKÄÄ KIINNI PROFEETTOJEN SANOISTA Vanhin Neil L. Andersen seitsemänkymmenen koorumien johtokunnasta Kirkon koululaitoksen takkavalkeailta nuorille aikuisille 4. maaliskuuta 2007 Brigham Youngin yliopisto

Lisätiedot

ONKO MAAILMA PÄÄSSYT SISÄLLE SEURAKUNTAAN

ONKO MAAILMA PÄÄSSYT SISÄLLE SEURAKUNTAAN ONKO MAAILMA PÄÄSSYT SISÄLLE SEURAKUNTAAN Yhteyden ilta 2.10.2012 Tapani Talikainen Lähtökohtia illan opetukseen Sielujemme vihollinen pyrkii hävittämään Israelin ja uuden liiton seurakunnan Hyökkäys tapahtuu

Lisätiedot

Kuinka pyhät kirjoitukset käännetään? s. 20

Kuinka pyhät kirjoitukset käännetään? s. 20 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO HUHTIKUU 2016 Kuinka pyhät kirjoitukset käännetään? s. 20 Tutustumme uuteen apostoliimme, vanhin Ronald A. Rasbandiin, s. 12 Vanhemmat avioparit kutsuttuja

Lisätiedot

Mormonien pyhät tekstit muutoksessa

Mormonien pyhät tekstit muutoksessa Mormonien pyhät tekstit muutoksessa FT, TkT Kim Östman Eksegeettinen päivä Helsinki, 7. helmikuuta 2019 Johdanto Pyhiin teksteihin liitetään usein ajatus muuttumattomuudesta Nissinen & Vähäkylä (toim.),

Lisätiedot

Olen kiitollinen siitä, että saan

Olen kiitollinen siitä, että saan sillä itsemme näkeminen selkeästi on viisauden alku. Kun teemme niin, armelias Jumalamme taluttaa meitä kädestä ja meitä vahvistetaan ja siunataan korkeudesta. 14 Rakkaat ystäväni, ensimmäinen askel tällä

Lisätiedot

53. VUOSIKERTA NUMERO 7 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO HEINÄKUU 2001 LIAHONA

53. VUOSIKERTA NUMERO 7 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO HEINÄKUU 2001 LIAHONA 53. VUOSIKERTA NUMERO 7 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO HEINÄKUU 2001 LIAHONA Linda Curley Christensenin maalaus Susquehannajoki Metsiköt Susquehannajoen varrella Pennsylvanian ja

Lisätiedot

Evankeliumin opettaminen ja oppiminen

Evankeliumin opettaminen ja oppiminen Evankeliumin opettaminen ja oppiminen Käsikirja seminaarien ja uskontoinstituuttien opettajille ja johtohenkilöille Evankeliumin opettaminen ja oppiminen Käsikirja seminaarien ja uskontoinstituuttien opettajille

Lisätiedot

54. VUOSIKERTA NUMERO 3 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO MAALISKUU 2002 LIAHONA

54. VUOSIKERTA NUMERO 3 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO MAALISKUU 2002 LIAHONA 54. VUOSIKERTA NUMERO 3 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO MAALISKUU 2002 LIAHONA 54. VUOSIKERTA NUMERO 3 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO MAALISKUU 2002 LIAHONA

Lisätiedot

08:00 Herätyksen läpimurto: Rajoitusten voittaminen 08:30 Derek Prince: Jumala. pitää seurakuntaa Sivu 1/5

08:00 Herätyksen läpimurto: Rajoitusten voittaminen 08:30 Derek Prince: Jumala. pitää seurakuntaa Sivu 1/5 Aamun uusinta Taivas TV7 - Viikon 15 ohjelmat - www.tv7.fi 08:00 Koputus: Jari Korpela Lapualta 08:30 Raamattu puhuu sinulle: Psalmit 54-57 08:40 Armon kalliolla: Suurinta rakkautta ihmistä kohtaan 09:00

Lisätiedot

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde?

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? DOGMATIIKKA Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? JUMALA RAKKAUS EHTOOLLINEN KIRKKO PELASTUS USKONTUNNUSTUKSET

Lisätiedot

54. VUOSIKERTA NUMERO 1 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO TAMMIKUU 2002 LIAHONA

54. VUOSIKERTA NUMERO 1 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO TAMMIKUU 2002 LIAHONA 54. VUOSIKERTA NUMERO 1 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO TAMMIKUU 2002 LIAHONA Max Gestalin maalaus Jerusalem Öljymäeltä nähtynä Varhaisemman ajan Jerusalem, nähtynä Kidroninlaakson

Lisätiedot

Kirkon presidentit. Uskonto 345

Kirkon presidentit. Uskonto 345 Kirkon presidentit OPETTAJAN Uskonto 345 K I R J A Kirkon presidentit Opettajan kirja Uskonto 345 Kirkon koululaitos Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko SUOMI Huomautukset ja oikaisut,

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 3. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 3. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Pyhäkoulu 3 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Pyhäkoulu Heinäkuu Syyskuu 2013 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2013 Intellectual

Lisätiedot

VASTUSTAKAA PERKELEEN JOKAISTA KIUSAUSTA

VASTUSTAKAA PERKELEEN JOKAISTA KIUSAUSTA VASTUSTAKAA PERKELEEN JOKAISTA KIUSAUSTA Vanhin W. Rolfe Kerr seitsemänkymmenen ensimmäisestä koorumista Kirkon koululaitoksen takkavalkeailta nuorille aikuisille 5. helmikuuta 2006 Brigham Youngin yliopisto

Lisätiedot

Liahona 55. VUOSIKERTA NUMERO 5 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO TOUKOKUU 2003

Liahona 55. VUOSIKERTA NUMERO 5 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO TOUKOKUU 2003 Liahona 55. VUOSIKERTA NUMERO 5 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO TOUKOKUU 2003 Del Parsonin maalaus Vaikene, ole hiljaa [Vapahtaja] nousi, nuhteli tuulta ja käski merta: Vaikene, ole

Lisätiedot

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Loisto yllättää Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Matt. 17:1-3 1 Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen.

Lisätiedot

KATSOKAA ETEENPÄIN USKON SILMIN

KATSOKAA ETEENPÄIN USKON SILMIN KATSOKAA ETEENPÄIN USKON SILMIN Vanhin Merrill J. Bateman seitsemänkymmenen koorumien johtokunnasta Kirkon koululaitoksen takkavalkeailta nuorille aikuisille 5. maaliskuuta 2006 Brigham Youngin yliopisto

Lisätiedot

JEESUKSEN KRISTUKSEN EVANKELIUMI

JEESUKSEN KRISTUKSEN EVANKELIUMI JEESUKSEN KRISTUKSEN EVANKELIUMI MIKÄ ON JEESUKSEN KRISTUKSEN EVANKELIUMI? Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on meidän taivaallisen Isämme suunnitelma Hänen lastensa onneksi ja pelastukseksi*. Sitä kutsutaan

Lisätiedot

MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO MARRASKUU Yleiskonferenssipuheet

MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO MARRASKUU Yleiskonferenssipuheet MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO MARRASKUU 2017 Yleiskonferenssipuheet MARK MISSMAN JA MARK MABRY, KOPIOINTI KIELLETTY Kuinka tulemme Hänen luokseen? Viime huhtikuussa presidentti

Lisätiedot

Opin ja Liittojen Kirja ja kirkon historia

Opin ja Liittojen Kirja ja kirkon historia Opin ja Liittojen Kirja ja kirkon historia S E M I N R I OPPILN OPISKELUOPS Opin ja Liittojen Kirja ja kirkon historia oppilaan opiskeluopas Valmistanut kirkon koululaitos Myöhempien ikojen Pyhien Jeesuksen

Lisätiedot

2. huhtikuuta (Luettavaksi sakramenttikokouksessa) Vahvistuneiden Melkisedekin pappeuden koorumien ja Apuyhdistysten tekemä palvelutyö

2. huhtikuuta (Luettavaksi sakramenttikokouksessa) Vahvistuneiden Melkisedekin pappeuden koorumien ja Apuyhdistysten tekemä palvelutyö 2. huhtikuuta 2018 Vastaanottajat: Johtavat auktoriteetit, apujärjestöjen ylimmät johtokunnat, vyöhykeseitsenkymmenet, vaarnanjohtajat, lähetysjohtajat, piirinjohtajat, piispat ja seurakunnanjohtajat sekä

Lisätiedot

Mormonin Kirja. Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas

Mormonin Kirja. Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Mormonin Kirja Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Mormonin Kirja Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteet ja ehdotukset Tätä

Lisätiedot

EVANKELIUMI TUOTTOISA ELÄMÄ OPPILAAN KIRJA. Uskonto 150

EVANKELIUMI TUOTTOISA ELÄMÄ OPPILAAN KIRJA. Uskonto 150 EVANKELIUMI JA TUOTTOISA ELÄMÄ OPPILAAN KIRJA Uskonto 150 EVANKELIUMI JA TUOTTOISA ELÄMÄ OPPILAAN KIRJA Uskonto 150 Kirkon koululaitos Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Huomautukset

Lisätiedot

Mormonin kirja. opiskeluopas kotiopiskeluseminaarin oppilaille

Mormonin kirja. opiskeluopas kotiopiskeluseminaarin oppilaille Mormonin kirja opiskeluopas kotiopiskeluseminaarin oppilaille Mormonin kirja opiskeluopas kotiopiskeluseminaarin oppilaille Julkaisija Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteet

Lisätiedot

Aamun uusinta Taivas TV7 - Viikon 10 ohjelmat -

Aamun uusinta Taivas TV7 - Viikon 10 ohjelmat - Aamun uusinta Taivas TV7 - Viikon 10 ohjelmat - www.tv7.fi 08:00 Valerie ja Gregg Ellis - Perintö: Kovaäänisin voittaa 08:30 Raamattu puhuu sinulle: Johanneksen evankeliumi 17 ja 18:1-24 08:40 Armon kalliolla:

Lisätiedot

AVIOLIITTO JA. PERHESUHTEET OSALLISTUJAN OPISKELUOPAS

AVIOLIITTO JA. PERHESUHTEET OSALLISTUJAN OPISKELUOPAS AVIOLIITTO JA. PERHESUHTEET OSALLISTUJAN OPISKELUOPAS AVIOLIITTO JA. PERHESUHTEET OSALLISTUJAN OPISKELUOPAS Julkaisija Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko SUOMI Mielipiteet ja ehdotukset

Lisätiedot

Presidentti Gordon B. Hinckley optimismia, rakkautta ja näkemystä, s. 22

Presidentti Gordon B. Hinckley optimismia, rakkautta ja näkemystä, s. 22 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO TAMMIKUU 2017 Presidentti Gordon B. Hinckley optimismia, rakkautta ja näkemystä, s. 22 Kuinka päästä kysymysten esittämisen ytimeen, s. 14 Oppi ja

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset 3. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset 3. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Nuoret Naiset 3 Oppiaineistoa nuorille käänty mykseen johtavaa opet ta mista ja oppimist a Nuoret Naiset Heinäkuu syyskuu 2013 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko

Lisätiedot

Oppi ja liitot ja kirkon historia Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas

Oppi ja liitot ja kirkon historia Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Oppi ja liitot ja kirkon historia Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Oppi ja liitot ja kirkon historia Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko

Lisätiedot

Juuri ennen kuin kiistelty kirjailija

Juuri ennen kuin kiistelty kirjailija Vanhin Quentin L. Cook kahdentoista apostolin koorumista Juuria ja oksia Sukututkimus- ja temppelityön jouduttaminen meidän aikanamme on keskeistä perheiden pelastukselle ja korotukselle. puoleen ja lasten

Lisätiedot

Kirjailija ja historioitsija Wallace

Kirjailija ja historioitsija Wallace Vanhin Quentin L. Cook kahdentoista apostolin koorumista MAP-naiset ovat uskomattomia! Suuri osa siitä, mitä saamme kirkossa aikaan, on naisten epäitsekkään palvelun ansiota. Kirjailija ja historioitsija

Lisätiedot

Saarnatkaa minun evankeliumiani

Saarnatkaa minun evankeliumiani Lähetystyöpalvelun opas Saarnatkaa minun evankeliumiani (Ks. OL 50:14.) Tehkää parannus, kaikki te maan ääret, ja tulkaa minun luokseni ja ottakaa kaste minun nimeeni, jotta te pyhittyisitte ottamalla

Lisätiedot

54. VUOSIKERTA NUMERO 7 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO HEINÄKUU 2002 LIAHONA

54. VUOSIKERTA NUMERO 7 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO HEINÄKUU 2002 LIAHONA 54. VUOSIKERTA NUMERO 7 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO HEINÄKUU 2002 LIAHONA Grant Romney Clawsonin maalaus Lion House vuonna 2000 Salt Lake Cityssä sijaitseva vuonna 1856 rakennettu

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Nuoret Naiset 2017 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Nuoret Naiset 2017 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2016 Intellectual

Lisätiedot

Evankeliumin opettaminen. Vapahtajan tavalla. Opas Tule ja seuraa minua -oppiaineistoon nuorille

Evankeliumin opettaminen. Vapahtajan tavalla. Opas Tule ja seuraa minua -oppiaineistoon nuorille Evankeliumin opettaminen Vapahtajan tavalla Opas Tule ja seuraa minua -oppiaineistoon nuorille Tämän oppaan omistaa AJATUKSIA JA VAIKUTELMIA Tutkiessasi ja pohdiskellessasi haluat ehkä kirjoittaa muistiin

Lisätiedot

Aamun uusinta Taivas TV7 - Viikon 47 ohjelmat -

Aamun uusinta Taivas TV7 - Viikon 47 ohjelmat - Aamun uusinta Taivas TV7 - Viikon 47 ohjelmat - www.tv7.fi 08:00 Koputus: Haastateltavana Erja Saari Kokkolasta 08:30 Raamattu puhuu ilmestys 12-14 08:40 Armon kalliolla: Erityisen onniteltava ihminen

Lisätiedot

EVANKELIUMI TUOTTOISA ELÄMÄ OPETTAJAN KIRJA. Uskonto 150

EVANKELIUMI TUOTTOISA ELÄMÄ OPETTAJAN KIRJA. Uskonto 150 EVANKELIUMI JA TUOTTOISA ELÄMÄ OPETTAJAN KIRJA Uskonto 150 EVANKELIUMI JA TUOTTOISA ELÄMÄ OPETTAJAN KIRJA Uskonto 150 Kirkon koululaitos Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Huomautukset

Lisätiedot

Kolme puutarhaa ja ensimmäinen pääsiäinen, s. 10 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO MAALISKUU 2016

Kolme puutarhaa ja ensimmäinen pääsiäinen, s. 10 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO MAALISKUU 2016 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO MAALISKUU 2016 Kolme puutarhaa ja ensimmäinen pääsiäinen, s. 10 Mitä lapseni opettavat minulle evankeliumista, s. 24 Kahdeksan siunausta lepopäivästä,

Lisätiedot

Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 4, aihe 1 Sinulle tarkoitettu elämä

Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 4, aihe 1 Sinulle tarkoitettu elämä Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 4, aihe 1 Sinulle tarkoitettu elämä Nämä luennot ovat mukailtuja lyhennelmiä ja pohjautuvat MLM-kursseihin, joiden aiheet on saatu Raamatun ohjeista ja esimerkeistä, ja tässä

Lisätiedot

Ekklesiologia- Oppi seurakunnasta 2014 kevät tunti 1

Ekklesiologia- Oppi seurakunnasta 2014 kevät tunti 1 Ekklesiologia- Oppi seurakunnasta 2014 kevät tunti 1 Kristinoppi 3 sisältää eskatologian ja ekklesiologian. Eli opit lopun ajoista ja seurakunnasta. Eskatologian katsaus meillä oli syksyllä Nyt meillä

Lisätiedot

Aamun uusinta Taivas TV7 - Viikon 04 ohjelmat -

Aamun uusinta Taivas TV7 - Viikon 04 ohjelmat - Aamun uusinta Taivas TV7 - Viikon 04 ohjelmat - www.tv7.fi 08:00 Uusi elämä: Profeetallinen parantumisherätys 08:30 Raamattu puhuu sinulle: Johanneksen evankeliumi luku 12 08:40 Armon kalliolla: Immanuel

Lisätiedot

Milloin apostolit syntyivät uudesti ylhäältä?

Milloin apostolit syntyivät uudesti ylhäältä? Milloin apostolit syntyivät uudesti ylhäältä? Anteeksipyyntö ja korjaus opetukseeni Pyydän anteeksi, että olen opettanut väärin siitä, milloin apostolit syntyivät uudesti ylhäältä. Uskoin aiemmin, että

Lisätiedot

Rakkaat veljeni ja sisareni, esitän

Rakkaat veljeni ja sisareni, esitän ymmärrystä ilmoituksen hengestä. Vertauskuvallisesti Oliver oli kulkenut pilvisenä aamuna sarastavan auringon valossa. Niissä monissa epätietoisuuden hetkissä ja haasteissa, joita kohtaamme elämässämme,

Lisätiedot

Johtajan temppeli- ja sukututkimustyöopas Kääntämään sydämet (OL 110:15)

Johtajan temppeli- ja sukututkimustyöopas Kääntämään sydämet (OL 110:15) Johtajan temppeli- ja sukututkimustyöopas Kääntämään sydämet (OL 110:15) WHERE GENERATIONS MEET Johtajan temppeli- ja sukututkimustyöopas Kääntämään sydämet (OL 110:15) Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen

Lisätiedot

Meyer: Kuinka voittaa. taistelunsa? Osa 2/2 11:30 Korinttolaiskirje 1: Rakkaus

Meyer: Kuinka voittaa. taistelunsa? Osa 2/2 11:30 Korinttolaiskirje 1: Rakkaus Aamun uusinta Taivas TV7 - Viikon 34 ohjelmat - www.tv7.fi 08:00 Anne Miettinen - Jumala haluaa näkyä ja kuulua: Ihmeet ovat uskovan elämää 08:30 Raamattu sinulle: Psalmi 78 08:40 Armon kalliolla: Erityisten

Lisätiedot

PERUSTUKSENI KOHTI OMAVARAISUUTTA

PERUSTUKSENI KOHTI OMAVARAISUUTTA PERUSTUKSENI KOHT I O M AVA R A IS U U T TA NÄIN KÄYTÄT TÄTÄ KIRJAA Perustukseni auttaa yksilöitä oppimaan hengelliseen ja ajalliseen omavaraisuuteen johtavia opillisia periaatteita ja elämään niiden mukaan.

Lisätiedot

Löydä oma polkusi kohti omavaraisuutta, s. 32, 40 43

Löydä oma polkusi kohti omavaraisuutta, s. 32, 40 43 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO LOKAKUU 2017 Löydä oma polkusi kohti omavaraisuutta, s. 32, 40 43 Temppeli ja sukututkimus: presidentti ja sisar Nelsonin kutsu, s. 14 Oletko mennyt

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 1. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 1. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Aaronin pappeus 1 Oppiaineistoa nuorille Kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Aaronin pappeus Tammikuu maaliskuu 2013 Tietoa tästä oppikirjasta Oppiaiheet tässä oppikirjassa

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset 2015. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset 2015. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Nuoret Naiset 2015 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Nuoret Naiset 2015 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2014 Intellectual

Lisätiedot

Meyer: Jumalan pitäminen

Meyer: Jumalan pitäminen Aamun uusinta Taivas TV7 - Viikon 36 ohjelmat - www.tv7.fi 08:00 Anne Miettinen - Jumala haluaa näkyä ja kuulua: Uudistuminen tuo esille uskonnollisuuden 08:30 Raamattu puhuu sinulle: Psalmit 79-82 08:40

Lisätiedot

3. Johtaminen Jeesuksen Kristuksen kirkossa

3. Johtaminen Jeesuksen Kristuksen kirkossa 3. Johtaminen Jeesuksen Kristuksen kirkossa 3.1 Vapahtajan tapa johtaa Kaikki kirkon johtohenkilöt kutsutaan auttamaan muita ihmisiä tulemaan Jeesuksen Kristuksen todellisiksi seuraajiksi (ks. Moroni 7:48).

Lisätiedot

Aamun uusinta Taivas TV7 - Viikon 30 ohjelmat -

Aamun uusinta Taivas TV7 - Viikon 30 ohjelmat - Aamun uusinta Taivas TV7 - Viikon 30 ohjelmat - www.tv7.fi 08:00 Koputus: Haastateltavana Erja Saari Kokkolasta 08:30 Armon kalliolla: Harrastuksen ja evankelioinnin yhdistäminen 09:00 Tule Jeesuksen luo!:

Lisätiedot

MIKSI JUMALA KÄSKEE KUOLLEITA PARANNUKSEEN? Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.

MIKSI JUMALA KÄSKEE KUOLLEITA PARANNUKSEEN? Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen. MIKSI JUMALA KÄSKEE KUOLLEITA PARANNUKSEEN? Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS:

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. PYHÄ RAAMATTU 2. PYHÄ KASTE 3. HERRAN PYHÄ EHTOOLLINEN 4. RIPPI ELI AVAINTEN VALTA 5. APOSTOLINEN PAIMENVIRKA

SISÄLLYSLUETTELO 1. PYHÄ RAAMATTU 2. PYHÄ KASTE 3. HERRAN PYHÄ EHTOOLLINEN 4. RIPPI ELI AVAINTEN VALTA 5. APOSTOLINEN PAIMENVIRKA SISÄLLYSLUETTELO 1. PYHÄ RAAMATTU 2. PYHÄ KASTE 3. HERRAN PYHÄ EHTOOLLINEN 4. RIPPI ELI AVAINTEN VALTA 5. APOSTOLINEN PAIMENVIRKA 6. JULKINEN RUKOUS ELI JUMALANPALVELUS 7. PYHÄ RISTI 1 / 5 Luterilaisen

Lisätiedot

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA STI, 25.9.2013 DANIEL NUMMELA LUTERILAISUUS TÄNÄÄN OPINKOHTIEN VALOSSA TUNNUSTUSKIRJAT TUTUIKSI JOHDANTO - 1517 Lutherin 95 teesiä - 1530 Augsburgin tunnustus - 1537 Schmalkaldenin opinkohdat 1 JOHDANTO

Lisätiedot

velvollisuuteni Jumalaa kohtaan

velvollisuuteni Jumalaa kohtaan Täytän velvollisuuteni Jumalaa kohtaan Aaronin pappeuden haltijat Täytän velvollisuuteni Jumalaa kohtaan Aaronin pappeuden haltijat Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi 2010 Intellectual

Lisätiedot