velvollisuuteni Jumalaa kohtaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "velvollisuuteni Jumalaa kohtaan"

Transkriptio

1 Täytän velvollisuuteni Jumalaa kohtaan Aaronin pappeuden haltijat

2 Täytän velvollisuuteni Jumalaa kohtaan Aaronin pappeuden haltijat Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi 2010 Intellectual Reserve, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään Printed in the United States of America Hyväksytty englanniksi: 1/08 Hyväksytty käännettäväksi: 1/08 Alkuperäisjulkaisun nimi: Fulfilling My Duty to God: For Aaronic Priesthood Holders ISBN Finnish

3 Tämän kirjasen omistaa: Valokuvani Diakoni Minut asetettiin diakoniksi (pvm): Minut asetti: Opettaja Minut asetettiin opettajaksi (pvm): Minut asetti: Pappi Minut asetettiin papiksi (pvm): Minut asetti: Melkisedekin pappeus Minä sain Melkisedekin pappeuden (pvm): Minut asetti vanhimmaksi:

4 Sisällys Sanoma ensimmäiseltä presidenttikunnalta Sinun velvollisuutesi Jumalaa kohtaan Diakoni Hengellinen voima Pappeusvelvollisuudet Nuorten voimaksi: Fyysinen terveys Opettaja Hengellinen voima Pappeusvelvollisuudet Nuorten voimaksi: Koulunkäynti Pappi Hengellinen voima Pappeusvelvollisuudet Nuorten voimaksi: Perhe ja ystävät Valmistautuminen Melkisedekin pappeuden saamiseen Kooruminjohtajille Koorumin neuvojille ja vanhemmille Liite Aaronin pappeuden toimitukset Elävä Kristus apostolien todistus Perhe julistus maailmalle Muistiinpanoja

5 4 Sanoma ensimmäiseltä presidenttikunnalta

6 Sinä elät suurenmoisten mahdollisuuksien ja haasteiden aikana aikana, jolloin pappeus on palautettu. Sinulla on valtuus suorittaa Aaronin pappeuden toimituksia. Kun käytät sitä valtuutta rukoillen ja kelvollisesti, olet suurena siunauksena ympärilläsi olevien ihmisten elämässä. Tämä kirjanen sekä pyhät kirjoitukset ja Nuorten voimaksi -kirjanen auttavat sinua täyttämään velvollisuutesi. Taivaallinen Isä uskoo ja luottaa sinuun suuresti, ja Hänellä on sinulle tärkeä tehtävä. Hän auttaa sinua, kun käännyt Hänen puoleensa rukouksessa, kuuntelet Hengen kuiskauksia, noudatat käskyjä ja pidät tekemäsi liitot. Täyttäessäsi velvollisuuksiasi tunnet suurta tyydytystä saavutuksistasi ja valmistaudut saamaan Melkisedekin pappeuden, ottamaan vastaan temppeliliitot ja -toimitukset, palvelemaan kelvollisesti kokoaikaisessa lähetystyössä ja tulemaan vanhurskaaksi aviomieheksi ja isäksi. Herra siunatkoon sinua edelleenkin näissä pyrkimyksissä. Ensimmäinen presidenttikunta 5

7 6

8 Sinun velvollisuutesi Jumalaa kohtaan Olet Jumalan poika. Hän on palauttanut pappeutensa meidän aikanamme, ja Hän on uskonut sen sinulle. Tämän kirjasen tarkoituksena on auttaa sinua vahvistamaan todistustasi ja suhdettasi Jumalaan oppimaan ja täyttämään pappeusvelvollisuutesi soveltamaan käytäntöön Nuorten voimaksi -kirjasen tasovaatimuksia. Herra on luvannut, että kun täytät pappeusvelvollisuutesi, Henki pyhittää sinut, sinusta tulee Jumalan valittu ja lopulta sinä saat kaiken, mitä Isällä on (ks. OL 84:33 38). Palvelusi pappeudenhaltijana tuo suurenmoisia siunauksia niille, joita palvelet. Ja katso, sinä olet minun poikani. Ja minulla on työ sinulle. (Moos. 1:4, 6.) 7

9 Sinun velvollisuutesi Jumalaa kohtaan Keskity siihen, mitä sinusta on tulossa Velvollisuutesi täyttäminen Jumalaa kohtaan on elinikäinen kokemus. Älä pidä tätä kirjasta luettelona tehtävistä, joista sinun on pikaisesti suoriuduttava ansaitaksesi palkinnon. Keskity sen sijaan siihen, kuinka valitsemasi toiminnat voivat auttaa sinua kehittämään hengellisiä ominaisuuksia ja tulemaan sellaiseksi pappeudenhaltijaksi, jollainen taivaallinen Isä haluaa sinun olevan. Tämän kirjasen toimintojen suorittaminen ei ole edellytyksenä pappeudessa etenemiselle. Toimintojen tarkoituksena on auttaa sinua valmistautumaan pappeuden palvelustehtävään. Opi, toimi, kerro Herra on käskenyt: Jokainen oppikoon nyt velvollisuutensa ja toimimaan virassa, johon hänet on nimitetty, kaikessa uutteruudessa (OL 107:99). Kun suoritat uutterasti tässä kirjasessa olevia toimintoja, sinulla on tilaisuuksia oppia velvollisuuksiasi, laatia suunnitelmia niiden täyttämiseksi ja kertoa kokemuksistasi vanhemmillesi ja koorumisi jäsenille. Laadi suunnitelmia omien harrastustesi ja omien tarpeidesi mukaan. Tee suunnitelmista haastavia, mutta myös hauskoja. Keskity tapoihin, joilla voit käyttää pappeutta toisten palvelemiseen. Suunnittelemalla itse ja toteuttamalla omat suunnitelmasi otat itse vastuuta omasta hengellisestä kasvustasi. 8

10 Sinun velvollisuutesi Jumalaa kohtaan Joissakin oppimistoiminnoissa sinua pyydetään kirjoittamaan ajatuksiasi ja tunteitasi siitä, mitä olet tutkimassa. Voit kirjoittaa näitä asioita vihkoon tai päiväkirjaan. Avun saaminen Tähän kirjaseen laatimasi suunnitelmat ovat henkilökohtaisia, mutta vanhempasi, koorumisi jäsenet, koorumisi johtaja ja muut kirkon johtohenkilöt voivat auttaa. Voit esimerkiksi tehdä seuraavaa: Pyydä heidän apuaan, kun opit velvollisuuksiasi ja laadit suunnitelmiasi. Esimerkiksi koorumisi johtajalla on pappeuden avaimet koorumiasi varten, ja hänen tehtävänään on auttaa sinua oppimaan ja täyttämään pappeusvelvollisuutesi. Kerro kokemuksistasi heille puhutteluissa, koorumin kokouksissa ja toiminnoissa sekä epävirallisissa keskusteluissa. Tämä auttaa sinua huomaamaan edistymisesi ja antaa sinulle varmuutta puhua evankeliumista. Kertomasi asiat voivat myös vahvistaa toisten todistusta. Pyydä myös vanhempiasi tai koorumisi jäseniä laatimaan suunnitelmia, ja työskennelkää yhdessä suunnitelmienne toteuttamiseksi. Kun työskentelet jonkun toisen kanssa suunnitelmienne toteuttamiseksi, te tuette ja kannustatte toinen toistanne. 9

11 Sinun velvollisuutesi Jumalaa kohtaan Tämän kirjasen jäsentely Opit periaatteita ja laadit suunnitelmia seuraavilla osa-alueilla: Hengellinen voima. Kun sovellat tässä osiossa oppimaasi käytäntöön, saat hengellistä voimaa, jota tarvitset pysyäksesi vanhurskauden polulla. Omaksut tavan rukoilla ja tutkia säännöllisesti pyhiä kirjoituksia, myös elävien profeettojen sanoja. Sinä opit Jeesuksen Kristuksen evankeliumin oppeja ja opetat niitä muille. Lisäksi opit ja sovellat käytäntöön periaatteita, jotka auttavat sinua olemaan kelvollinen pappeudenhaltija. Pappeusvelvollisuudet. Kun sovellat tässä osiossa oppimaasi käytäntöön, lähestyt Vapahtajaa käyttäessäsi Hänen pappeuttaan. Rakkautesi muita kohtaan kasvaa, kun heitä palvellessasi edustat Vapahtajaa. Opit suorittamaan pappeuden toimituksia, palvelemaan muita ja kutsumaan kaikkia tulemaan Kristuksen luokse. Nuorten voimaksi. Tässä osiossa opit joitakin Nuorten voimaksi -kirjasen tasovaatimuksia, mukaan lukien kohdat Fyysinen terveys, Koulunkäynti, Perhe ja Ystävät, sekä sovellat niitä käytäntöön. Soveltamalla näitä tasovaatimuksia käytäntöön opit palvelemaan Herraa tehokkaammin ja valmistautumaan paremmin tulevaisuuttasi varten. Valmistautuminen Melkisedekin pappeuden saamiseen. Kaikki tähän kirjaseen laatimasi suunnitelmat auttavat sinua valmistautumaan Melkisedekin pappeuden saamiseen ja olemaan kelvollinen palvelemaan kokoaikaisessa lähetystyössä. 10

12 Sinun velvollisuutesi Jumalaa kohtaan Pappina sinulla on tilaisuus laatia projekti, joka valmistaa sinua lisää. Opit liitoista, jotka teet saadessasi Melkisedekin pappeuden, ja ominaisuuksista, jotka tekevät lähetyssaarnaajista tehokkaita. Velvollisuus Jumalaa kohtaan -kunniakirjat Kun olet toteuttanut suunnitelmasi diakonina ja opettajana, saat kunniakirjat, joihin on merkitty edistymisesi täyttäessäsi velvollisuuttasi Jumalaa kohtaan. Kun olet toteuttanut suunnitelmasi pappina, myös Melkisedekin pappeuteen valmistavan projektisi, saat kunniakirjan, johon on merkitty saavutuksesi kaikilta vuosiltasi Aaronin pappeuden haltijana. 11

13 12 Diakoni

14 Diakoni Hengellinen voima Herra on kehottanut pappeudenhaltijoita: Pitäkää itsenne puhtaina (OL 38:42). Tässä osiossa opit, kuinka henkilökohtainen kelvollisuus on yhteydessä pappeuden voimaan (ks. OL 121:34 46). Laadit myös suunnitelman ottaa tavaksesi rukoilla ja tutkia säännöllisesti pyhiä kirjoituksia, myös elävien profeettojen sanoja, tai vahvistaa tätä tapaa entisestään. Tämä osio on jäsennelty seuraaviin osa-alueisiin: Rukoile ja tutki pyhiä kirjoituksia Elä kelvollisesti Ymmärrä oppia 13

15 Kestitkää itseänne Kristuksen sanoilla (2. Nefi 32:3). Rukoile ja tutki pyhiä kirjoituksia Opi Tutki huolella kohtia Joos. 1:8; 1. Nefi 15:23 24; 2. Nefi 32:3; Alma 17:2 3 ja OL 21:4 6. Kun tutkit, laadi luettelo sanoista ja ilmauksista, jotka kertovat, 1. kuinka sinun tulee tutkia pyhiä kirjoituksia ja elävien profeettojen sanoja 2. mitä siunauksia saat, kun tutkit pyhiä kirjoituksia ja elävien profeettojen sanoja. Näytä luetteloasi vanhemmillesi, pappeusjohtajillesi tai toisille koorumisi jäsenille. Keskustele erityisistä siunauksista, joita olet saanut noudattamalla neuvoja, joita Herra on antanut pyhissä kirjoituksissa ja elävien profeettojen kautta. Kirjoita seuraavalle sivulle, kuinka olet aikonut omaksua tavan rukoilla ja tutkia pyhiä kirjoituksia säännöllisesti tai vahvistaa sitä tapaa. Voisit esimerkiksi suunnitella, että tutkit Mormonin kirjaa tietyn ajan joka päivä. Pyhien kirjoitusten tutkimiseesi voisi sisältyä elävien profeettojen sanojen tutkimista Liahonan konferenssinumeroista. 14

16 Diakoni Toimi Näin aion omaksua tavan rukoilla ja tutkia pyhiä kirjoituksia säännöllisesti: Kerro Kerro, mitä opit tutkiessasi pyhiä kirjoituksia. Voisit esimerkiksi kertoa siitä perheellesi, ystävillesi tai koorumin kokouksissa. Se vahvistaa todistustasi siitä, mitä olet oppimassa, ja auttaa sinua oppimaan, kuinka voit opettaa evankeliumia. Se vahvistaa myös toisten todistusta. Pyhien kirjoitusten tutkimisen suunnitelmaasi voisi sisältyä saamiesi oivallusten kirjoittaminen muistiin. Aina kun tutkit pyhiä kirjoituksia, pyydä rukouksessa taivaalliselta Isältä, että Hän auttaisi sinua ymmärtämään lukemaasi. 15

17 Se, joka on tehnyt parannuksen synneistään, se saa anteeksi, enkä minä, Herra, muista niitä enää (OL 58:42). Elä kelvollisesti Opi Lue kohta Parannus kirjasesta Nuorten voimaksi ja kirjoita vihkoon tai päiväkirjaan vastauksesi seuraaviin kysymyksiin: 1. Mitä tämä kohta opettaa sinulle sovituksesta ja parannuksesta? 2. Kuinka parannus auttaa sinua kasvamaan hengellisesti? 3. Kuinka parannus, sovitus ja henkilökohtainen kelvollisuus ovat yhteydessä toisiinsa? Keskustele vastauksistasi vanhempiesi tai koorumisi jäsenten kanssa. Keskustele siitä, kuinka parannus auttaa sinua valmistautumaan menemään temppeliin ja osallistumaan pyhiin toimituksiin. Valitse kirjasesta Nuorten voimaksi ainakin kolme muuta kohtaa, jotka auttavat sinua elämään kelvollisesti. Tutki näissä kohdissa olevia tasovaatimuksia ja kirjoita, mitä aiot tehdä elääksesi näiden tasovaatimusten mukaan ja auttaaksesi muita tekemään samoin. 16

18 Diakoni Toimi Tutkin näitä Nuorten voimaksi -kirjasen kohtia: Erityisiä asioita, joita aion tehdä elääkseni näiden tasovaatimusten mukaan ja auttaakseni muita tekemään samoin: Kerro Kun olet tutkinut ja soveltanut käytäntöön näitä tasovaatimuksia, kerro vanhemmillesi tai koorumisi jäsenille, mitä opit, kuinka se vaikuttaa elämääsi ja siihen, millainen ihminen sinusta on tulossa. Voisit tutkia ja soveltaa käytäntöön Nuorten voimaksi -kirjasen kohtia Pukeutuminen ja ulkoinen olemus, Ajanviete ja tiedotusvälineet tai Kielenkäyttö. 17

19 Minä annan teille käskyn, että teidän tulee opettaa toisillenne valtakunnan oppia (OL 88:77). Ymmärrä oppia Opi Lue kohta OL 11:21. Mitä lupauksia Herra antaa niille, jotka tutkivat Hänen sanaansa? Sinä tarvitset perusymmärryksen ja todistuksen evankeliumin totuuksista, jotta voit täyttää velvollisuutesi nyt pappeudenhaltijana ja tulevaisuudessa kokoaikaisena lähetyssaarnaajana sekä aviomiehenä ja isänä. Katso luetteloa opillisista aiheista sivulla 20, ja valitse ainakin neljä, joista haluaisit oppia. Yhden niistä tulee olla Pappeus ja pappeuden avaimet. Voit saada lisää tietoa näistä aiheista käyttämällä pyhiä kirjoituksia (mukaan lukien Pyhien kirjoitusten opas), julkaisuja Lujana uskossa ja Saarnatkaa minun evankeliumiani sekä myöhempien aikojen profeettojen sanoja. Tee yksinkertainen jäsentely jokaisesta tutkimastasi aiheesta. Siihen voisi sisältyä 1) aiheen määritelmä, 2) opetuksia ja esimerkkejä pyhistä kirjoituksista ja omasta elämästäsi sekä 3) omia ajatuksiasi ja tunteitasi siitä, miksi tämä aihe on tärkeä. Esimerkkejä jäsentelyistä on julkaisussa Saarnatkaa minun evankeliumiani (luvut 2 ja 3). 18

20 Diakoni Toimi Tutkin näitä opillisia aiheita: Kerro Opeta näitä opillisia aiheita toisille käyttäen laatimiasi jäsentelyjä. Neuvottele vanhempiesi ja koorumisi johtajien kanssa siitä, milloin voit tehdä sen. Milloin opetan näitä aiheita: Kun hankit tietoa pappeudesta, harkitse seuraavien kohtien tutkimista: OL 4; 13; 20:46 60; 84:18 27; 107:1 21; 121:34 46; 124: Voit tutkia muitakin Pyhien kirjoitusten oppaassa lueteltuja kohtia. 19

21 Diakoni Opillisia aiheita Jumaluus Pelastussuunnitelma Jeesuksen Kristuksen sovitus Profeetat Luopumus ja evankeliumin palautus Pappeuden palautus Pappeus ja pappeuden avaimet Palveleminen Liitot ja toimitukset Usko Parannus Kaste Pyhän Hengen lahja Rukous ja henkilökohtainen ilmoitus Tahdonvapaus Temppelit Iankaikkiset perheet ja sukututkimustyö Siveyden laki Viisauden sana Kymmenykset 20

22 Diakoni Selonteko Kun aikasi diakonina on päättymässä, keskustele vanhempiesi tai jonkun pappeusjohtajan kanssa kokemuksista, joita sinulla on ollut, kun olet toteuttanut suunnitelmiasi rukoilla ja tutkia pyhiä kirjoituksia, elää kelvollisesti ja ymmärtää oppia. Keskustele siitä, kuinka näiden asioiden tekeminen auttaa sinua vahvistamaan todistustasi sekä suhdettasi taivaalliseen Isään. Oma allekirjoitus Päiväys Vanhemman tai johtajan allekirjoitus Päiväys 21

23 Diakoni Pappeusvelvollisuudet 22

24 Diakoni Herra on sanonut, että jokainen pappeudenhaltija oppikoon nyt velvollisuutensa ja toimimaan kaikessa uutteruudessa (OL 107:99). Tämä osio auttaa sinua oppimaan ja täyttämään velvollisuutesi diakonina. Ne on mainittu kohdissa OL 20:57, 59; 84:111. Velvollisuutesi voidaan jakaa kolmeen ryhmään: Suorita pappeuden toimituksia Diakonit jakavat sakramentin. Palvele toisia Diakonit auttavat piispaa palvelemalla ajallisissa asioissa (OL 107:68). Siihen voi sisältyä paastouhrien keräämistä, huolenpitoa köyhistä ja tarvitsevista, huolenpitoa seurakuntakeskuksesta ja sen piha-alueesta, toimimista piispan lähettinä kirkon kokouksissa sekä kooruminjohtajan antamien muiden tehtävien suorittamista. Kutsu kaikkia tulemaan Kristuksen luokse Diakonit valvovat seurakuntaa ja ovat pysyviä palvelijoita seurakunnalle (ks. OL 84:111). He varoittavat, selittävät, kehottavat ja opettavat ja kutsuvat kaikkia tulemaan Kristuksen luokse (ks. OL 20:59). Tähän sisältyy hyvänä esimerkkinä olemista, ystävystymistä koorumin jäseniin ja muihin, kirkon kokouksista tiedottamista jäsenille, puheen pitämistä kirkon kokouksissa, evankeliumista kertomista ja todistamista. 23

25 Ja pitäkää aina huoli, että teette tämän niin kuin minä olen tehnyt, niin kuin minä olen murtanut leivän ja siunannut sen ja antanut sitä teille (3. Nefi 18:6). Suorita pappeuden toimituksia Opi Lue kohta OL 20: Minkä vertauskuvia ovat sakramenttileipä ja -vesi? Lue kohdat Luuk. 22:19 20 ja 3. Nefi 18:1 11. Ketä sinä edustat jakaessasi sakramenttia? Tee vanhemmillesi tai koorumisi johtohenkilöille seuraavat kysymykset ja kirjoita heidän vastauksensa: 1. Mitä sakramenttitoimitus merkitsee sinulle? 2. Mitä minä voin tehdä diakonina auttaakseni sinua niin että sakramentti olisi sinulle merkityksellinen kokemus? Neuvoteltuasi asiasta koorumisi kanssa kirjoita seuraavalle sivulle, mitä aiot tehdä jakaaksesi sakramenttia tavalla, joka osoittaa kunnioitusta Vapahtajaa ja Hänen sovitustaan kohtaan sekä kannustaa muita osoittamaan samaa kunnioitusta. Kirjoita myös, mitä aiot tehdä, jotta sakramentin nauttiminen olisi sinulle merkityksellisempi kokemus. 24

26 Diakoni Toimi Aion tehdä seuraavat asiat osoittaakseni kunnioitusta jakaessani sakramenttia ja kannustaakseni muita osoittamaan samaa kunnioitusta: Näin aion toimia, jotta sakramentin nauttiminen olisi minulle merkityksellisempi kokemus: Kerro Kun olet toteuttanut suunnitelmasi, keskustele koorumisi jäsenten kanssa siitä, kuinka sakramenttiin liittyvät kokemuksesi ovat auttaneet sinua tulemaan kunnioittavammaksi. Kun laadit suunnitelmaasi, mieti sellaisia asioita kuten pukeutumistasi, ajatuksiasi ja käyttäytymistäsi ennen toimitusta ja sen aikana. 25

27 Kun olette lähimmäistenne palveluksessa, olette pelkästään Jumalanne palveluksessa (Moosia 2:17). Palvele toisia Opi Kirjoita, mitä opit toisten palvelemisesta seuraavista pyhien kirjoitusten kohdista: Jaak. 1:27; Moosia 2:17 ja Moosia 18:8 10. Keskustele vanhempasi tai koorumin johtohenkilön kanssa siitä, kuinka pappeudenhaltijana oleminen ja toisten palveleminen ovat yhteydessä toisiinsa. Keskustele koorumisi jäsenten kanssa tilaisuuksista, joita teillä on palvella muita (kysykää ideoita piispaltanne tai kooruminne johtohenkilöiltä). Aaronin pappeuden haltijana sinä palvelet muita auttamalla piispaanne tai seurakuntanne johtajaa ajallisissa asioissa (OL 107:68). Siihen saattaa sisältyä huolenpitoa köyhistä ja tarvitsevista, huolenpitoa seurakuntakeskuksesta ja sen piha-alueesta, paastouhrien keräämistä sekä koorumisi johtajan antamien tehtävien suorittamista. Siihen voisi sisältyä myös palveluprojekteja, joita päätät tehdä oma-aloitteisesti. Laadi luettelo erityisistä asioista, joita koorumisi aikoo tehdä palvellakseen muita. Suunnittele myös muutamia asioita, joita aiot tehdä oma-aloitteisesti palvellaksesi muita, kuten palvellaksesi oman perheesi jäseniä. 26

28 Diakoni Toimi Näin koorumini aikoo palvella: Näin aion palvella itse: Kerro Kerro vanhemmallesi tai koorumin jäsenille kokemuksistasi muiden palvelemisesta. Voisit esimerkiksi kertoa siitä, kuinka palvelemisesi on vaikuttanut sinuun ja niihin, joita olet palvellut. Pyydä vanhempiasi palvelemaan kanssasi. Tämä on hyvä tapa vahvistaa suhdettasi heihin ja kehittää palvelemisesi laatua. 27

29 Näytä sinä uskoville hyvää esimerkkiä puheissasi ja elämäntavoissasi, rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa (1. Tim. 4:12). Kutsu kaikkia tulemaan Kristuksen luokse Opi Lue kohta OL 20:59. Mitä ilmaus tulla Kristuksen luokse merkitsee sinulle? Kerro ajatuksistasi ja tunteistasi koorumin johtohenkilölle tai vanhemmillesi ja kysy, mitä tuo ilmaus merkitsee heille. Vertaa Ammonin (Alma 17 19) ja Koriantonin (Alma 39:1 11) lähetystyökertomuksia. Mikä vaikutus heidän teoillaan oli ihmisiin, joita he opettivat? Mieti, kuinka sinä voit olla hyvänä esimerkkinä ja siten auttaa ihmisiä tulemaan Kristuksen luokse. Mieti, keitä perheenjäseniä ja ystäviä sinä voisit kutsua tulemaan Kristuksen luokse. Kirjoita heidän nimensä ja se, mitä aiot tehdä auttaaksesi heitä (esimerkiksi kutsua heidät johonkin kirkon toimintaan tai antaa heille Mormonin kirjan tai kirkon lehden). 28

30 Diakoni Toimi Näin aion olla hyvänä esimerkkinä toisille: Aion auttaa seuraavia henkilöitä tulemaan Kristuksen luokse, ja näin aion tehdä sen: Kerro Kirjoita päiväkirjaan tai vihkoon kokemuksiasi kutsuessasi muita tulemaan Kristuksen luokse. Kirjoita myös siitä, millä tavoin tunnet tulevasi paremmaksi lähetyssaarnaajaksi. Voit kertoa kokemuksistasi muillekin. Sinä voit olla lähetyssaarnaaja kauan ennen kuin sinut kutsutaan palvelemaan kokoaikaiseen lähetystyöhön. Mieti, kuinka voit olla lähetyssaarnaaja kotona, koulussa ja ystäviesi parissa. 29

31 Diakoni Selonteko Kun aikasi diakonina on päättymässä, keskustele vanhempiesi tai jonkun pappeusjohtajan kanssa kokemuksista, joita sinulla on ollut, kun olet toteuttanut suunnitelmiasi suorittaa pappeuden toimituksia, palvella toisia ja kutsua kaikkia tulemaan Kristuksen luokse. Keskustele siitä, kuinka olet pystynyt siunaamaan toisia pappeuden palvelustehtäväsi kautta. Kerro, kuinka kokemuksesi auttavat sinua tulemaan uskolliseksi palvelijaksi pappeudessa. Oma allekirjoitus Päiväys Vanhemman tai johtajan allekirjoitus Päiväys 30

32 Diakoni Nuorten voimaksi: Fyysinen terveys Kun olet saanut Hengellinen voima ja Pappeusvelvollisuudet -osioiden suunnitelmat työn alle, laadi projekti, jonka pohjana ovat Nuorten voimaksi -kirjasen kohdan Fyysinen terveys tasovaatimukset. Käytä oppaana seuraavilla sivuilla olevia vaiheita. Projektisi tulisi olla haastava, ja siihen tulisi käyttää huomattavan paljon aikaa. Sen tulisi perustua omiin tarpeisiisi ja harrastuksiisi. Sen tulisi luoda malli, joka auttaa sinua vahvistamaan ja ylläpitämään fyysistä terveyttä koko elämäsi ajan. Vaihe 1: Opi Lue Fyysinen terveys kirjasesta Nuorten voimaksi ja tutki seuraavia pyhien kirjoitusten kohtia: OL 88:124; OL 89 ja 1. Kor. 3: Tunnista periaatteita, jotka liittyvät fyysiseen terveyteen. Kirjoita muistiin vastauksesi seuraaviin kysymyksiin ja kerro niistä vanhemmallesi, pappeusjohtajalle tai koorumin jäsenille: Voisit tehdä vaiheen 1 yhdessä koorumisi kanssa. Harkitse myös sitä, että teet projektisi yhdessä jonkun toisen, kuten jonkun koorumin jäsenen, vanhemman tai johtajan, kanssa. Tällä tavoin voitte tukea ja vahvistaa toinen toistanne. 31

33 1. Miksi on tärkeää olla fyysisesti terve? Kuinka fyysinen terveys auttaa sinua täyttämään pappeusvelvollisuutesi (myös lähetyssaarnaajana, isänä ja palvellessasi muita)? Jumalan temppeli on pyhä, ja tämä temppeli olette te (1. Kor. 3:17). 2. Mitä hengellistä hyötyä koituu fyysisestä terveydestä? Millaisia hengellisiä seurauksia on siitä, jos emme huolehdi kunnolla fyysisestä ruumiistamme? Vaihe 2: Laadi projekti Laadi projekti, joka auttaa sinua soveltamaan käytäntöön sitä, mitä olet oppinut fyysisestä terveydestä. Sen tulisi sisältää kaksi osaa: 1) säännöllinen liikunta ja 2) ravitsemus. Pyydä vanhempaasi tai johtajaa hyväksymään projektisi, ennen kuin alat työskennellä sen parissa. Tässä on esimerkkejä asioista, joita voisit sisällyttää projektisi kumpaankin osaan: Esimerkkejä Säännöllinen liikunta Tee kuukausittainen kuntoilutaulukko. Ota mukaan erilaisia liikuntamuotoja, jotka auttavat sinua parantamaan kuntoasi, esimerkiksi juoksu, pyöräily tai jonkin urheilulajin harjoittelu. Opettele jokin urheilulaji ja osallistu siihen. 32

34 Diakoni Vahvista kykyjäsi sellaisessa liikuntamuodossa, jota jo harrastat. Esimerkkejä Ravitsemus Sitoudu elämään viisauden sanan mukaan. Sisällytä sitoumukseesi seuraavia asioita: a) kuinka vältät tilanteita, jolloin saatat tuntea kiusausta rikkoa tämän sitoumuksen ja b) kuinka reagoit kiusauksiin (esimerkiksi kuinka voisit selittää toisille, miksi noudatat viisauden sanaa). Opi kunnollisen ravitsemuksen periaatteita kohdasta OL 89 sekä kirjoista, internetistä tai muista lähteistä. Opeta perheellesi tai koorumillesi, mitä saat selville. Pidä kuukauden ajan kirjaa syömisistäsi ja tee sitten muutoksia ruokavalioosi sen perusteella, mitä olet oppinut ravitsemuksesta. Opettele valmistamaan kolme ravinto-opillisesti tasapainoista ateriaa. Valmista ne perheellesi. 33

35 Diakoni Projektini Säännöllinen liikunta Ravitsemus Vanhemman tai johtajan hyväksyntä Arvioitu suorittamispäivä Oma allekirjoitus suorittamispäivä 34

36 Diakoni Vaihe 3: Raportoi kokemuksistasi Kirjoita alla olevaan tilaan, mitä olet oppinut suorittaessasi projektiasi ja kuinka aiot soveltaa sitä käytäntöön koko elämäsi ajan. Raportoi kokemuksistasi perheellesi tai koorumisi jäsenille. 35

37 36 Opettaja

38 Opettaja Hengellinen voima Herra on kehottanut pappeudenhaltijoita: Pitäkää itsenne puhtaina (OL 38:42). Tässä osiossa syvennät ymmärrystäsi henkilökohtaisen kelvollisuuden ja pappeuden voiman välisestä yhteydestä (ks. OL 121:34 46). Laadit myös suunnitelman siitä, kuinka voit vahvistaa tapaasi rukoilla ja tutkia säännöllisesti pyhiä kirjoituksia, myös elävien profeettojen sanoja. Tämä osio on jäsennelty seuraaviin osa-alueisiin: Rukoile ja tutki pyhiä kirjoituksia Elä kelvollisesti Ymmärrä oppia 37

39 Rukoile ja tutki pyhiä kirjoituksia Opi Ajattele henkilökohtaisia rukouksiasi. Rukoile alati, että Kuinka usein rukoilet? Miltä sinusta selviytyisit voittajaksi, tuntuu, kun rukoilet? Tutki kohtia niin, että voittaisit Saatanan (OL 10:5). Jaak. 1:5 6; Alma 34:17 28; 3. Nefi 18:15 21 ja Moroni 10:3 5. Tunnista periaatteita, joiden avulla rukouksistasi tulee merkityksellisempiä, ja siunauksia, jotka tulevat, kun rukoilet alati. Tutki huolella kohtia Hel. 3:29 30 ja OL 18:33 36; 84:85. Kun tutkit, etsi sanoja ja ilmauksia, jotka kertovat, 1. kuinka sinun tulee tutkia pyhiä kirjoituksia ja elävien profeettojen sanoja 2. mitä siunauksia saat, kun tutkit pyhiä kirjoituksia ja elävien profeettojen sanoja. Kirjoita seuraavalle sivulle, kuinka olet aikonut kehittää henkilökohtaisia rukouksiasi ja pyhien kirjoitusten tutkimistasi niinä vuosina, jolloin olet opettaja. Pyhien kirjoitusten tutkimiseesi voisi sisältyä elävien profeettojen sanojen tutkimista Liahonan konferenssinumeroista. 38

40 Opettaja toimi näin aion vahvistaa tapaani rukoilla ja tutkia pyhiä kirjoituksia säännöllisesti: Kerro kerro, mitä opit tutkiessasi pyhiä kirjoituksia. Voit esimerkiksi kertoa siitä perheellesi, ystävillesi, seminaarissa tai koorumin kokouksissa. Yritä ottaa tavaksi kertoa säännöllisesti oppimastasi. se vahvistaa todistustasi ja auttaa sinua oppimaan, kuinka voit opettaa evankeliumia. se vahvistaa myös toisten todistusta. Voit sovittaa yhteen pyhien kirjoitusten tutkimisen suunnitelmasi sen kanssa, mitä opiskelet seminaarissa, pyhäkoulussa tai perheessäsi. 39

41 Suuntautukoot kaikki ajatuksesi Herraan (Alma 37:36). Elä kelvollisesti Opi Tutki kohtaa OL 121:41 45 ja kirjoita muistiin periaatteita, jotka ohjaavat pappeuden käyttämistä. Tee sitten seuraavaa (mikäli mahdollista, pyydä apua vanhemmaltasi tai pappeusjohtajalta): 1. Selvitä mahdollisten outojen sanojen merkitys. 2. Mieti esimerkkejä siitä, kuinka näitä periaatteita sovelletaan käytäntöön. Tutki jakeita 45 ja 46 ja tunnista siunaukset, joita saa elämällä näiden periaatteiden mukaan. Toista ylläolevat vaiheet 1 ja 2 kunkin siunauksen kohdalla. Tutki kohtaa OL 63:16 ja tunnista epäpuhtaiden ajatusten hautomisen seurauksia. Vertaa näitä varoituksia siunauksiin, joita tulee siitä, että antaa hyveen kaunistaa ajatuksiaan lakkaamatta (ks. OL 121:45). Valitse kirjasesta Nuorten voimaksi ainakin neljä kohtaa ja tutki niitä. Harkitse keskittymistä niihin kohtiin, jotka auttavat sinua ajattelemaan hyveellisiä ajatuksia. Mieti erityisesti sitä, mitä voit tehdä välttääksesi vaaroja, joita kuvataan kohdassa OL 63:16. 40

42 Opettaja Toimi Tutkin näitä Nuorten voimaksi -kirjasen kohtia: Erityisiä asioita, joita aion tehdä elääkseni näiden tasovaatimusten mukaan ja auttaakseni muita tekemään samoin: Kerro Kerro vanhemmallesi tai koorumin johtohenkilölle, kuinka näiden tasovaatimusten mukaan eläminen on vaikuttanut sinuun sekä ympärilläsi oleviin ihmisiin. Kerro samalla siitä, millainen ihminen sinusta on tulossa. Voit käyttää Nuorten voimaksi -kirjasen tasovaatimuksia arvioidaksesi kuuntelemaasi musiikkia ja katsomiasi elokuvia. Tee tarvittavia muutoksia. 41

43 Tämän kirkon vanhinten, pappien ja opettajien tulee opettaa minun evankeliumini periaatteita (OL 42:12). Ymmärrä oppia Opi Kirjoita kysymyksiä, joita kirkon ulkopuolisilla ihmisillä saattaisi olla kirkkomme uskonkäsityksistä. Mitä sellaisia opillisia aiheita voisit tutkia, jotka auttaisivat vastaamaan näihin kysymyksiin? Käy läpi luettelo opillisista aiheista, joita tutkit diakonina ollessasi (ks. s. 19). Päivitä jäsentelysi aiheesta Pappeus ja pappeuden avaimet saamiesi kokemusten pohjalta sekä tutkittuasi aihetta lisää. Valitse ainakin neljä muuta aihetta, joista haluaisit oppia ja joita haluaisit opettaa (ks. s. 44), ja kirjoita valintasi seuraavalle sivulle. Voit saada lisää tietoa näistä aiheista käyttämällä pyhiä kirjoituksia (mukaan lukien Pyhien kirjoitusten opas), julkaisuja Lujana uskossa ja Saarnatkaa minun evankeliumiani sekä myöhempien aikojen profeettojen sanoja. Tee yksinkertainen jäsentely jokaisesta tutkimastasi aiheesta. Siihen voisi sisältyä 1) aiheen määritelmä, 2) opetuksia ja esimerkkejä pyhistä kirjoituksista ja omasta elämästäsi sekä 3) omia ajatuksiasi ja tunteitasi siitä, miksi tämä aihe on tärkeä. Esimerkkejä jäsentelyistä on julkaisussa Saarnatkaa minun evankeliumiani (luvut 2 ja 3). 42

44 Opettaja Toimi Tutkin näitä opillisia aiheita: Kerro Opeta näitä opillisia aiheita toisille käyttäen laatimiasi jäsentelyjä. Voit tehdä sen virallisessa opetustilanteessa (perheillassa, koorumin kokouksessa, seminaarissa, sakramenttikokouksessa tai toimintaillan alkuohjelmassa) tai keskustellessasi ystävän kanssa. Milloin opetan näitä aiheita: Voit pyytää seminaarinopettajaltasi tilaisuuksia kertoa luokassa siitä, mitä opit näistä opeista. 43

45 Opettaja Opillisia aiheita Jumaluus Pelastussuunnitelma Jeesuksen Kristuksen sovitus Profeetat Luopumus ja evankeliumin palautus Pappeuden palautus Pappeus ja pappeuden avaimet Palveleminen Liitot ja toimitukset Usko Parannus Kaste Pyhän Hengen lahja Rukous ja henkilökohtainen ilmoitus Tahdonvapaus Temppelit Iankaikkiset perheet ja sukututkimustyö Siveyden laki Viisauden sana Kymmenykset 44

46 Opettaja Selonteko Kun aikasi opettajana on päättymässä, keskustele vanhempiesi tai jonkun pappeusjohtajan kanssa kokemuksista, joita sinulla on ollut, kun olet toteuttanut suunnitelmiasi rukoilla ja tutkia pyhiä kirjoituksia, elää kelvollisesti ja ymmärtää oppia. Keskustele siitä, kuinka näiden asioiden tekeminen auttaa sinua vahvistamaan todistustasi sekä suhdettasi taivaalliseen Isään. Oma allekirjoitus Päiväys Vanhemman tai johtajan allekirjoitus Päiväys 45

47 Opettaja Pappeusvelvollisuudet Herra on sanonut, että jokainen pappeudenhaltija oppikoon nyt velvollisuutensa ja toimimaan kaikessa uutteruudessa (OL 107:99). Tämä osio auttaa sinua oppimaan ja täyttämään velvollisuutesi opettajana. Ne on mainittu kohdissa OL 20:53 59 ja 84:111, ja niihin sisältyvät kaikki diakonin velvollisuudet (ks. s. 23). Velvollisuutesi voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 46

48 Opettaja Suorita pappeuden toimituksia Opettajat valmistavat ja jakavat sakramentin. Palvele toisia Opettajat auttavat piispaa palvelemalla ajallisissa asioissa (OL 107:68). Siihen voi sisältyä paastouhrien keräämistä, huolenpitoa köyhistä ja tarvitsevista, huolenpitoa seurakuntakeskuksesta ja sen piha-alueesta, toimimista piispan lähettinä kirkon kokouksissa sekä kooruminjohtajan antamien muiden tehtävien suorittamista. Kutsu kaikkia tulemaan Kristuksen luokse Opettajien tulee valvoa aina seurakuntaa ja olla sen kanssa ja vahvistaa sitä (OL 20:53). Yksi tapa tehdä tätä on palvella kotiopettajana. Opettajien tulee myös katsoa, ettei seurakunnassa ole mitään pahuutta eikä kovuutta toisia kohtaan, ei valehtelemista, panettelua eikä pahan puhumista ja katsoa, että seurakunta kokoontuu usein yhteen (OL 20:54 55). Tähän velvollisuuteen sisältyy rauhantekijänä olemista sekä olemista esimerkkinä moraalisesta nuhteettomuudesta ja ryhdikkyydestä sekä toisten kutsumista kirkon kokouksiin. Edelleen heidän tulee varoittaa, selittää, kehottaa ja opettaa ja kutsua kaikkia tulemaan Kristuksen luokse (OL 20:59). Tähän sisältyy hyvänä esimerkkinä olemista, ystävystymistä koorumin jäseniin ja muihin, puheen pitämistä kirkon kokouksissa, evankeliumista kertomista ja todistamista. 47

49 Suorita pappeuden toimituksia Opi Lue kohta OL 38:42. Käskyllä Pitäkää itsenne puhtaina, te Herran Hän otti leipää ja mursi ja siunasi sen, ja hän astioiden kantajat on erityinen merkitys, kun täytät velvollisuuttasi val- antoi opetuslapsille ja käski heidän syödä (3. Nefi 18:3). mistaa sakramentti. Muinoin joukko pappeja kantoi astioita maljoja tai pikareja käytettäväksi temppelissä (ks. Esra 1:5 11). Nykyään sinä käsittelet astioita, joissa on sakramenttileipä ja -vesi Jeesuksen Kristuksen sovitustyön muistoksi. Lue kohta Matt. 26: Kirjoita seuraavalle sivulle vastauksesi näihin kysymyksiin: 1. Mitä sinä voit tehdä valmistaaksesi sakramentin kunnioittavasti ja arvokkaasti (vaikka useimmat ihmiset eivät näekään sinun suorittavan tätä velvollisuutta)? 2. Kuinka voit olla hyvänä esimerkkinä diakoneille, kun sinua pyydetään jakamaan sakramentti? 48

50 Opettaja Toimi Näin aion valmistaa sakramentin kunnioittavasti ja arvokkaasti: Näin aion näyttää hyvää esimerkkiä diakoneille, kun minua pyydetään jakamaan sakramentti: Kerro Kun olet toteuttanut suunnitelmasi, keskustele koorumisi jäsenten kanssa siitä, kuinka saamasi kokemukset ovat vaikuttaneet siihen, mitä tunnet sakramenttia ja Vapahtajaa kohtaan. Mieti, kuinka sinun tulisi suhtautua tilaisuuksiin auttaa diakoneja jakamaan sakramentti. 49

51 Palvele toisia Opi Vertaa keskenään Nefin sekä vastaavasti Lamanin ja Lemuelin suhtautumista saamiinsa tehtäviin (ks. Kukin antakoon, ei vastahakoisesti, sillä 1. Nefi 2:16 18; 3:1 7, 28 31; 4:1 2; iloista antajaa Jumala 17:7 19, 50 51; 18:1 4). Kirjoita alla rakastaa (2. Kor. 9:7). olevaan tilaan tutkimistasi kohdista muutamia ilmauksia, jotka kuvaavat asennetta, joka meillä tulisi olla suorittaessamme tehtäviä. Voit kertoa luettelostasi koorumisi jäsenille. Esimerkki: Olkaamme uskollisia (1. Nefi 4:1). Keskustele koorumisi kanssa tilaisuuksista, joita teillä on palvella muita (kysykää ideoita piispaltanne tai kooruminne johtohenkilöiltä). Laadi luettelo erityisistä asioista, joita koorumisi aikoo tehdä palvellakseen muita. Suunnittele myös muutamia asioita, joita aiot tehdä oma-aloitteisesti palvellaksesi muita, kuten palvellaksesi oman perheesi jäseniä. 50

52 Opettaja Toimi Näin koorumini aikoo palvella: Näin aion palvella itse: Kerro Kerro vanhemmallesi, johtajalle tai koorumin jäsenille kokemuksistasi muiden palvelemisesta. Voisit esimerkiksi kertoa, kuinka palvelemisesi on vaikuttanut ihmisiin, joita olet palvellut, ja kuinka oma asenteesi on vaikuttanut kokemuksiisi. Voisit kertoa myös siitä, kuinka nämä kokemukset auttavat sinua palvelemaan Jeesusta Kristusta (ks. Matt. 25:35 40) ja tulemaan enemmän Hänen kaltaisekseen. Pyydä vanhempiasi suorittamaan oppimistoiminta kanssasi. Lisää luetteloosi heidän löytämänsä ilmaukset. 51

53 Kutsu kaikkia tulemaan Kristuksen luokse Opi He olivat omistautuneet paljolle rukoukselle ja Lue kohta OL 20:53. Osana velvollisuuttasi valvoa aina seurakuntaa paastolle; ja kun he opettivat, he opettivat ja olla sen kanssa ja vahvistaa sitä Jumalan voimalla ja sinulla on nyt tilaisuus palvella valtuudella (Alma 17:3). kotiopettajana. Keskustele kooruminjohtajasi, vanhempiesi tai kotiopetustoverisi kanssa siitä, mitä voisit tehdä tullaksesi hyväksi kotiopettajaksi. Lue kohdat Alma 17:2 3, 9 ja kirjoita, mitä Moosian pojat tekivät valmistautuakseen lähetystyöhön. Mieti, kuinka sinä voit noudattaa heidän esimerkkiään. Pyri edelleen kertomaan evankeliumista toisille. Mieti, keitä perheenjäseniä ja ystäviä sinä voisit kutsua tulemaan Kristuksen luokse. Kirjoita heidän nimensä ja se, mitä aiot tehdä auttaaksesi heitä (esimerkiksi kutsua heidät kirkon toimintaan tai antaa heille Mormonin kirjan tai kirkon lehden). 52

54 Opettaja Toimi Näin aion tulla hyväksi kotiopettajaksi: Näitä henkilöitä aion auttaa tulemaan Kristuksen luokse, ja näin aion tehdä sen: Kerro Kun olet toteuttanut suunnitelmasi, keskustele vanhempasi tai koorumin johtohenkilöiden kanssa kokemuksista, joita sinulla on ollut palvellessasi kotiopettajana ja kertoessasi toisille evankeliumista. Kerro, kuinka nämä kokemukset auttavat sinua valmistautumaan kokoaikaiseen lähetystyöhön. Suunnitelmaasi tulla hyväksi kotiopettajaksi voisi sisältyä se, että otat selville, mitä tarpeita ja harrastuksia on perheillä, joiden luona käyt. 53

55 Opettaja Selonteko Kun aikasi opettajana on päättymässä, keskustele vanhempiesi tai jonkun pappeusjohtajan kanssa kokemuksista, joita sinulla on ollut, kun olet toteuttanut suunnitelmiasi suorittaa pappeuden toimituksia, palvella toisia ja kutsua kaikkia tulemaan Kristuksen luokse. Keskustele siitä, kuinka olet pystynyt siunaamaan toisia pappeuden palvelustehtäväsi kautta. Kerro, kuinka kokemuksesi auttavat sinua tulemaan uskolliseksi palvelijaksi pappeudessa. Oma allekirjoitus Päiväys Vanhemman tai johtajan allekirjoitus Päiväys 54

56 Opettaja Nuorten voimaksi: Koulunkäynti Kun olet saanut Hengellinen voima ja Pappeusvelvollisuudet -osioiden suunnitelmat työn alle, laadi projekti, jonka pohjana ovat Nuorten voimaksi -kirjasen kohdan Koulunkäynti tasovaatimukset. Käytä oppaana seuraavilla sivuilla olevia vaiheita. Projektisi tulisi olla haastava, ja siihen tulisi käyttää huomattavan paljon aikaa. Sen tulisi myös perustua omiin tarpeisiisi ja harrastuksiisi. Sen tulisi auttaa sinua luomaan elinikäisen oppimisen malli. Vaihe 1: Opi Oppiaksesi, kuinka tärkeää on hankkia tietoa, tutki Nuorten voimaksi -kirjasen kohtaa nimeltä Koulunkäynti sekä kohtia OL 88:77 80, 118. Etsi näistä jakeista, a) mitä Herra haluaa sinun oppivan, b) miksi Hän haluaa sinun oppivan ja c) kuinka Hän haluaa sinun suhtautuvan oppimiseen. Lue Perhe julistus maailmalle ja tunnista roolisi tulevana aviomiehenä ja isänä (ks. tämän kirjasen sivu 107). Jotkin osat projektistasi voisivat sopia koorumin toiminnoiksi (esimerkiksi käynti jollakin työpaikalla tai työ- ja elinkeinotoimistossa). 55

57 Kirjoita vastauksesi seuraaviin kysymyksiin ja keskustele niistä vanhempiesi tai koorumisi jäsenten kanssa: 1. Mitä hyötyä on koulutuksen hankkimisesta? Etsikää parhaista kirjoista viisauden sanoja; etsikää oppia vieläpä tutkimalla sekä uskon kautta (OL 88:118). 2. Kuinka koulutuksen hankkiminen auttaa sinua täyttämään pappeusvelvollisuutesi (myös lähetyssaarnaajana, aviomiehenä, isänä ja palvellessasi toisia)? Vaihe 2: Laadi projekti Laadi projekti, joka auttaa sinua soveltamaan käytäntöön sitä, mitä olet oppinut koulutuksen hankkimisesta. Sen tulisi sisältää kaksi osaa: 1) suunnitelmia hankkiaksesi koulutusta ja 2) suunnitelmia tutustuaksesi tuleviin ammattivaihtoehtoihin. Pyydä vanhempaasi tai johtajaa hyväksymään projektisi, ennen kuin alat työskennellä sen parissa. Tässä on esimerkkejä asioista, joita voisit sisällyttää projektisi kumpaankin osaan: Esimerkkejä Koulunkäynti Tee luettelo asioista, joissa menestyt koulussa hyvin. Tee sitten luettelo asioista, joita voisit tehdä menestyäksesi koulussa paremmin. Tee niitä asioita ja huomaa, miten se vaikuttaa suoritukseesi, asenteeseesi koulua kohtaan jne. 56

58 Opettaja Laadi suunnitelma koulutuksen hankkimiseksi. Voit sisällyttää suunnitelmaasi sen, missä oppilaitoksissa haluaisit opiskella tai millaista ammatillista koulutusta haluaisit saada. Sisällytä siihen myös, mitä sinun on tehtävä päästäksesi haluamaasi oppilaitokseen tai koulutusohjelmaan ja mitä vaihtoehtoja on olemassa tällaisen koulutuksen rahoittamiseksi. Valitse jokin aihe, josta olet kiinnostunut ja jota et opiskele koulussa, ja tutki sitä aihetta omatoimisesti. Kerro oppimastasi pitämällä esitelmä tai kirjoittamalla siitä tutkielma. Esimerkkejä Ammatti Ota selvää sinua kiinnostavista ammateista tai työpaikoista. Siihen voisi sisältyä työpaikkakäyntejä ja niillä työskentelevien ihmisten haastattelemista. Vieraile paikallisessa työ- ja elinkeinotoimistossa ja keskustele virkailijan kanssa tulevista ammateista ja työpaikoista, joita harkitset. Kysy häneltä, mitä sinun täytyisi tehdä saadaksesi työpaikan kyseisillä aloilla. Kerro oppimastasi koorumin kokouksessa tai toimintaillassa. Jos sinulla on tuloja, laadi henkilökohtainen säästö- ja rahankäyttösuunnitelma ja noudata sitä. Siihen tulisi sisältyä kymmenysten maksaminen ja rahan säästäminen lähetystyötä varten. Kerro suunnitelmastasi vanhemmillesi tai koorumisi jäsenille. 57

59 Opettaja Projektini Koulunkäynti Ammatti Vanhemman tai johtajan hyväksyntä Arvioitu suorittamispäivä Oma allekirjoitus suorittamispäivä 58

60 Opettaja Vaihe 3: Raportoi kokemuksistasi Kirjoita alla olevaan tilaan, mitä olet oppinut suorittaessasi projektiasi ja kuinka se on valmentanut sinua tuleviin tehtäviisi. Raportoi kokemuksistasi perheellesi tai koorumisi jäsenille. 59

61 60 Pappi

62 Pappi Hengellinen voima Herra on kehottanut pappeudenhaltijoita: Pitäkää itsenne puhtaina (OL 38:42). Tässä osiossa syvennät ymmärrystäsi henkilökohtaisen kelvollisuuden ja pappeuden voiman välisestä yhteydestä (ks. OL 121:34 46). Laadit myös suunnitelman siitä, kuinka voit vahvistaa tapaasi rukoilla ja tutkia säännöllisesti pyhiä kirjoituksia, myös elävien profeettojen sanoja. Tämä osio on jäsennelty seuraaviin osa-alueisiin: Rukoile ja tutki pyhiä kirjoituksia Elä kelvollisesti Ymmärrä oppia 61

63 He olivat miehiä, joilla oli terve ymmärrys, ja he olivat tutkineet tarkoin kirjoituksia tunteakseen Jumalan sanan (Alma 17:2). Rukoile ja tutki pyhiä kirjoituksia Opi Pohdi seuraavia kysymyksiä ja harkitse vastaustesi kirjoittamista vihkoon tai tutkimuspäiväkirjaan: 1. Mikä vaikutus jatkuvalla rukouksella ja pyhien kirjoitusten tutkimisella on a) kykyysi pitää käskyt? b) suhteeseesi omaan perheeseesi? c) suhteeseesi Jumalaan? 2. Mitkä pyhien kirjoitusten kohdat ovat erityisen merkityksellisiä sinulle? Miksi? 3. Mitä erityisiä asioita opit eläviltä profeetoilta viimeisimmässä yleiskonferenssissa? Millä tavoin näiden neuvojen noudattaminen on siunannut sinua? Kirjoita seuraavalle sivulle, kuinka aiot rukoilla ja tutkia pyhiä kirjoituksia merkityksellisesti niinä vuosina, jolloin olet pappi. Pyhien kirjoitusten tutkimiseesi voisi sisältyä elävien profeettojen sanojen tutkimista Liahonan konferenssinumeroista. 62

64 Pappi Toimi Näin aion vahvistaa tapaani rukoilla ja tutkia pyhiä kirjoituksia säännöllisesti: Kerro Kerro, mitä opit tutkiessasi pyhiä kirjoituksia. Voit esimerkiksi kertoa siitä perheellesi, ystävillesi, seminaarissa tai koorumin kokouksissa. Ota tavaksi kertoa säännöllisesti oppimastasi. Se vahvistaa todistustasi ja auttaa sinua oppimaan, kuinka voit opettaa evankeliumia. Se vahvistaa myös toisten todistusta. Aina kun tutkit, rukoile ensin innoitusta Pyhältä Hengeltä. Voit kirjoittaa muistiin saamasi vaikutelmat. 63

65 Elä kelvollisesti Opi Lue kohta OL 121:34 40, ja tunnista, miten synti vaikuttaa pappeuden voimaan. Vertaa esimerkkejä Joosefista ja Millaisia miehiä teidän siis tulee olla? Totisesti Daavidista kohdissa 1. Moos. 39, 41 ja minä sanon teille: 2. Sam Pohdi, kuinka heidän Sellaisia kuin minä olen. (3. Nefi 27:27.) tekonsa vaikuttivat heidän hengelliseen voimaansa ja kerro ajatuksistasi vanhemmallesi tai koorumin johtohenkilölle. Keskustele siitä, mitä Daavid olisi voinut tehdä välttääkseen elämässään tapahtuneen murhenäytelmän. Valmista oppiaihe tai puhe siitä, kuinka parannus ja sovitus voivat auttaa meitä pysymään kelvollisina pappeudenhaltijoina. Voit käyttää seuraavia julkaisuja: Saarnatkaa minun evankeliumiani, s ; Lujana uskossa, s tai Elävä Kristus (ks. tämä kirjanen, s. 106). Päätä yhdessä vanhempiesi tai pappeusjohtajan kanssa, missä ja milloin voit pitää puheesi tai oppiaiheesi, ja kirjoita suunnitelmasi seuraavalle sivulle. Valitse kirjasesta Nuorten voimaksi ainakin neljä kohtaa tutkittavaksi ja käytäntöön sovellettavaksi; valitse kohtia, jotka auttavat sinua elämään kelvollisesti, jotta voit mennä temppeliin ja osallistua pyhiin toimituksiin. 64

66 Pappi Toimi Aion pitää puheen tai oppiaiheen parannuksesta ja sovituksesta: Tutkin näitä Nuorten voimaksi -kirjasen kohtia: Erityisiä asioita, joita aion tehdä elääkseni näiden tasovaatimusten mukaan ja auttaakseni toisia tekemään samoin: Kerro Kerro toisille, kuinka Nuorten voimaksi -kirjasen tasovaatimusten mukaan eläminen on vaikuttanut sinuun sekä ympärilläsi oleviin ihmisiin. Voisit kertoa siitä perheellesi, kirkossa tai seminaarissa. Voisit tutkia Nuorten voimaksi -kirjasen kohtia Kielenkäyttö, Sukupuolinen puhtaus, Rehellisyys tai Kymmenykset ja uhrit. 65

67 Ymmärrä oppia Opi Lue kohta OL 20:68. Osa velvollisuuttasi pappina on selittää kaikkia Kristuksen kirkkoa koskevia asioita. Käy Älä pyri julistamaan minun sanaani, vaan pyri läpi luettelo opillisista aiheista, joita ensiksi saamaan minun tutkit diakonina ja opettajana ollessasi sanani, niin silloin kielesi kirpoaa (OL 11:21). (ks. s. 19 ja 43). Kirjoita sitten seuraavalle sivulle ainakin neljä muuta aihetta, joista haluat oppia ja joita haluat opettaa seuraavien kahden vuoden aikana (ks. s. 68). Valmista jokaisesta tutkimastasi aiheesta oppiaiheen jäsentely niiden periaatteiden ja menetelmien pohjalta, joista kerrotaan julkaisussa Saarnatkaa minun evankeliumiani (ks. luvut 2 ja 3). Tutki uudelleen sivulla 19 lueteltuja pyhien kirjoitusten kohtia. Pohdi kokemuksiasi ja päivitä jäsentelysi aiheesta Pappeus ja pappeuden avaimet (ks. s. 18). Kirjoita siitä, kuinka oma ymmärryksesi ja arvostuksesi pappeutta kohtaan on muuttunut. Valmistautuaksesi tulemaan kokoaikaiseksi lähetyssaarnaajaksi tee luettelo kysymyksistä, joita joku saattaisi tehdä tutkimistasi aiheista, ja keskustele näistä kysymyksistä vanhempasi tai pappeusjohtajan kanssa. 66

68 Pappi Toimi Tutkin näitä opillisia aiheita: Kerro Opeta näitä opillisia aiheita toisille laatimiasi jäsentelyjä käyttäen. Voisit tehdä sen perheillassa, koorumin kokouksessa, kotiopetuksen yhteydessä, seminaarissa tai ollessasi opettamassa kokoaikaisten lähetyssaarnaajien kanssa. Milloin opetan näitä aiheita: Kun valmistelet oppiaiheesi jäsentelyä, voit kysyä neuvoa joltakulta kokoaikaiselta lähetyssaarnaajalta tai joltakulta äskettäin lähetystyöstä palanneelta. 67

69 Pappi Opillisia aiheita Jumaluus Pelastussuunnitelma Jeesuksen Kristuksen sovitus Profeetat Luopumus ja evankeliumin palautus Pappeuden palautus Pappeus ja pappeuden avaimet Palveleminen Liitot ja toimitukset Usko Parannus Kaste Pyhän Hengen lahja Rukous ja henkilökohtainen ilmoitus Tahdonvapaus Temppelit Iankaikkiset perheet ja sukututkimustyö Siveyden laki Viisauden sana Kymmenykset 68

70 Pappi Selonteko Kun aikasi pappina on päättymässä, keskustele vanhempiesi tai jonkun pappeusjohtajan kanssa kokemuksista, joita sinulla on ollut, kun olet toteuttanut suunnitelmiasi rukoilla ja tutkia pyhiä kirjoituksia, elää kelvollisesti ja ymmärtää oppia. Keskustele siitä, kuinka näiden asioiden tekeminen auttaa sinua vahvistamaan todistustasi sekä suhdettasi taivaalliseen Isään. Oma allekirjoitus Päiväys Vanhemman tai johtajan allekirjoitus Päiväys 69

71 Pappi Pappeusvelvollisuudet Herra on sanonut, että jokainen pappeudenhaltija oppikoon nyt velvollisuutensa ja toimimaan kaikessa uutteruudessa (OL 107:99). Tämä osio auttaa sinua oppimaan ja täyttämään velvollisuutesi pappina. Ne on mainittu kohdissa OL 20:46 52, 75 79, ja niihin sisältyvät kaikki diakonin ja opettajan velvollisuudet (ks. s. 23 ja 46 47). Velvollisuutesi voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 70

72 Pappi Suorita pappeuden toimituksia Papit toimivat sakramenttipöydän ääressä ja lausuvat sakramenttirukoukset. He voivat valmistaa sakramentin ja jakaa sen. He voivat myös kastaa, antaa Aaronin pappeuden sekä asettaa diakoneja, opettajia ja muita pappeja. Palvele toisia Papit auttavat piispaa palvelemalla ajallisissa asioissa (OL 107:68). Siihen voi sisältyä paastouhrien keräämistä, huolenpitoa köyhistä ja tarvitsevista, huolenpitoa seurakuntakeskuksesta ja sen piha-alueesta, toimimista piispan lähettinä sekä muiden piispan antamien tehtävien suorittamista. Kutsu kaikkia tulemaan Kristuksen luokse Pappien tulee saarnata, opettaa, selittää, kehottaa ja käydä jokaisen jäsenen kodissa ja kehottaa heitä rukoilemaan ääneen ja salassa ja huolehtimaan kaikista perhevelvollisuuksista (OL 20:46 47). Yksi tapa tehdä tätä on palvella kotiopettajana. Edelleen pappien tulee myös katsoa, ettei seurakunnassa ole mitään pahuutta eikä kovuutta toisia kohtaan, ei valehtelemista, panettelua eikä pahan puhumista (OL 20:54). Tähän velvollisuuteen sisältyy rauhantekijänä olemista sekä olemista esimerkkinä moraalisesta nuhteettomuudesta ja ryhdikkyydestä. Heidän tule edelleen varoittaa, selittää, kehottaa ja opettaa ja kutsua kaikkia tulemaan Kristuksen luokse (OL 20:59). Tähän sisältyy hyvänä esimerkkinä olemista, ystävystymistä koorumin jäseniin ja muihin, puheen pitämistä kirkon kokouksissa, evankeliumista kertomista ja todistamista. 71

73 Hänelle minä annan vallan murtaa leipää ja siunata sen ja antaa sitä minun kirkkoni väelle (3. Nefi 18:5). Suorita pappeuden toimituksia Opi Lue kohdat 3. Nefi 18:1 11 ja Matt. 26: Mitä nämä jakeet opettavat sinulle velvollisuudestasi siunata ja jakaa sakramentti? Lue sakramenttirukoukset ajatuksella (ks. OL 20:77, 79). Kirjoita muistiin ajatuksiasi näissä rukouksissa mainittujen liittojen ja pyhien sanojen tarkoituksesta. Kirjoita seuraavalle sivulle vastauksesi näihin kysymyksiin: 1. Kun toimit sakramenttipöydän ääressä, mitä voit tehdä ollaksesi hyvänä esimerkkinä toisille Aaronin pappeuden haltijoille? 2. Mitä voit tehdä auttaaksesi, että sakramentista tulisi merkityksellisempi kokemus seurakunnan jäsenille? Osallistu kastetilaisuuteen ja kerro vanhemmallesi tai koorumin johtohenkilölle, mitä opit kastetoimituksesta. 72

74 Pappi Toimi Näin aion toimia sakramenttia siunatessani ollakseni hyvänä esimerkkinä toisille Aaronin pappeuden haltijoille: Näin aion auttaa tekemään sakramentista merkityksellisemmän kokemuksen seurakunnan jäsenille: Kerro Kun olet toteuttanut suunnitelmasi, keskustele koorumisi jäsenten kanssa siitä, kuinka saamasi kokemukset ovat vaikuttaneet siihen, mitä tunnet sakramenttia ja Vapahtajaa kohtaan. Nuoremmat Aaronin pappeuden haltijat pitävät sinua esimerkkinään. Kun laadit suunnitelmiasi, mieti kuinka pukeutumisesi, ulkoinen olemuksesi ja tekosi voivat vaikuttaa heihin. 73

75 Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne (Joh. 13:35). Palvele toisia Opi Ajattele sitä palvelutyötä, jota olet tehnyt diakoni- ja opettajavuosinasi ja vastaa seuraaviin kysymyksiin: 1. Millä tavoin asenteesi on vaikuttanut tekemääsi palvelutyöhön? (Kertaa ilmaukset, jotka kirjoitit sivulle 50.) 2. Millä tavoin palveleminen auttaa sinua keskittymään vähemmän itseesi ja tiedostamaan paremmin toisten tarpeita? 3. Millä tavoin palvelemisesi on vaikuttanut ihmisiin, joita olet palvellut? 4. Mitä voit tehdä pappina palvellaksesi vielä tehokkaammin? Lue kohdat Matt. 22:36 40, Joh. 13:34 35 ja Moosia 2:17 ja etsi syitä, miksi palvelemme toisia. Keskustele koorumisi kanssa tilaisuuksista, joita teillä on palvella toisia (kysykää ideoita piispaltanne tai kooruminne johtohenkilöiltä). Laadi luettelo erityisistä asioista, joita koorumisi aikoo tehdä palvellakseen muita. Suunnittele myös muutamia asioita, joita aiot tehdä oma-aloitteisesti palvellaksesi perhettäsi ja muita. 74

USKO JUMALAAN. poikien opas. että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Joh.

USKO JUMALAAN. poikien opas. että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Joh. USKO JUMALAAN poikien opas että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Joh. 17:3 Nimeni on MINÄ OLEN JUMALAN LAPSI Tiedän, että taivaallinen

Lisätiedot

PERUSYKSIKKÖ- OHJELMAN OPAS

PERUSYKSIKKÖ- OHJELMAN OPAS PERUSYKSIKKÖ- OHJELMAN OPAS G U I D E B O O K Sisällysluettelo Johdanto perusyksikköohjelmaan 2 Perusyksikköohjelman viisi piirrettä 3 1. Organisaatio 3 2. Kokouspaikat 4 3. Opetusohjelma 5 4. Opetus 6

Lisätiedot

Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, oppilaan lukutehtävät

Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, oppilaan lukutehtävät Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, oppilaan lukutehtävät Uskonto 250 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä ne sekä huomaamasi

Lisätiedot

PYHIEN KIRJOITUSTEN HALLITTAVAT KOHDAT. 2. Nefi 2:27 PYHIEN KIRJOITUSTEN HALLITTAVAT KOHDAT. 2. Nefi 32:3

PYHIEN KIRJOITUSTEN HALLITTAVAT KOHDAT. 2. Nefi 2:27 PYHIEN KIRJOITUSTEN HALLITTAVAT KOHDAT. 2. Nefi 32:3 1. Nefi 3:7 Minä menen ja teen. Herra antoi Nefille ja hänen veljilleen käskyn palata Jerusalemiin hakemaan pronssilevyt. Herra valmistaa meille keinon pitää Hänen käskynsä. Mitä sellaista Herra on käskenyt

Lisätiedot

opetusohjelmaa koskevia ohjeita

opetusohjelmaa koskevia ohjeita Vu o d e n 2011 opetusohjelmaa koskevia ohjeita Tässä oppaassa on luettelo sunnuntaiopetukseen vuonna 2011 käytettävästä opetusaineistosta, ohjeita koorumien ja luokkien sunnuntaiopetuksen järjestämisestä

Lisätiedot

Evankeliumin opettaminen. Vapahtajan tavalla. Opas Tule ja seuraa minua -oppiaineistoon nuorille

Evankeliumin opettaminen. Vapahtajan tavalla. Opas Tule ja seuraa minua -oppiaineistoon nuorille Evankeliumin opettaminen Vapahtajan tavalla Opas Tule ja seuraa minua -oppiaineistoon nuorille Tämän oppaan omistaa AJATUKSIA JA VAIKUTELMIA Tutkiessasi ja pohdiskellessasi haluat ehkä kirjoittaa muistiin

Lisätiedot

Sukuni. Kertomuksia, jotka tuovat meidät yhteen

Sukuni. Kertomuksia, jotka tuovat meidät yhteen Erityisesti kannustamme nuoria ja nuoria naimattomia aikuisia käyttämään temppelityössä oman sukunsa nimiä tai seurakuntansa ja vaarnansa jäsenten esivanhempien nimiä. Pappeusjohtajien tulee varmistaa,

Lisätiedot

VUODEN 2012 OPETUSOHJELMAA

VUODEN 2012 OPETUSOHJELMAA VUODEN 2012 OPETUSOHJELMAA koskevia OHJEITA Sisällys Sunnuntain yleisopetusohjelma 2012............. 2 Sunnuntain perusopetusohjelma 2012............ 4 Sunnuntaiopetus koorumeissa ja luokissa.........

Lisätiedot

JEESUKSEN KRISTUKSEN EVANKELIUMI

JEESUKSEN KRISTUKSEN EVANKELIUMI JEESUKSEN KRISTUKSEN EVANKELIUMI MIKÄ ON JEESUKSEN KRISTUKSEN EVANKELIUMI? Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on meidän taivaallisen Isämme suunnitelma Hänen lastensa onneksi ja pelastukseksi*. Sitä kutsutaan

Lisätiedot

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET:

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET: 1 + SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + Nimesi: Osoitteesi: Puhelinnumerosi: PERUSOHJEET: Seurakunnan toimintaan tutustumista varten käyt 3-4 kertaa itsenäisesti jumalanpalveluksessa

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

PAPPEUSJOHTAJIEN JA APUJÄRJESTÖJEN JOHTAJISTON OPAS

PAPPEUSJOHTAJIEN JA APUJÄRJESTÖJEN JOHTAJISTON OPAS PAPPEUSJOHTAJIEN JA APUJÄRJESTÖJEN JOHTAJISTON OPAS PAPPEUSJOHTAJIEN JA APUJÄRJESTÖJEN JOHTAJISTON OPAS Julkaisija Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko SUOMI Sisällysluettelo Johdanto

Lisätiedot

Iankaikkinen perhe, oppilaan lukutehtävät

Iankaikkinen perhe, oppilaan lukutehtävät Iankaikkinen perhe, oppilaan lukutehtävät Uskonto 200 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä ne sekä huomaamasi virheet osoitteeseen

Lisätiedot

e olemme tyttäriä Me olemme todistajina Me valmistaudumme Nuorten Naisten EDI S T Y M I N E N J U M A L A N TODISTAJINA

e olemme tyttäriä Me olemme todistajina Me valmistaudumme Nuorten Naisten EDI S T Y M I N E N J U M A L A N TODISTAJINA e olemme tyttäriä Nuorten Naisten EDI S T Y M I N E N Me olemme todistajina Me uskomme J U M A L A N TODISTAJINA Me valmistaudumme Tulkaa Kristuksen luokse ja tulkaa täydellisiksi hänessä. (Moroni 10:32)

Lisätiedot

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa Saarna 12.10.2008 Ari Puonti Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään (abad) ja varjelemaan (shamar) sitä.

Lisätiedot

1. Jumaluus. 2. Pelastussuunnitelma. Isä Jumala. Kuolevaisuutta edeltävä elämä. Jeesus Kristus. Pyhä Henki. Luominen

1. Jumaluus. 2. Pelastussuunnitelma. Isä Jumala. Kuolevaisuutta edeltävä elämä. Jeesus Kristus. Pyhä Henki. Luominen Perusoppeja tulee tähdentää sekä seminaari- että instituuttiluokissa. Opettajan tulee auttaa oppilaita tunnistamaan, ymmärtämään, uskomaan, selittämään ja toteuttamaan näitä evankeliumin oppeja. Tämä auttaa

Lisätiedot

Oppien hallinta. peruskirja

Oppien hallinta. peruskirja Oppien hallinta peruskirja Oppien hallinta peruskirja Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Salt Lake City, Utah, USA Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä ne osoitteella:

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 3. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 3. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Pyhäkoulu 3 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Pyhäkoulu Heinäkuu Syyskuu 2013 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2013 Intellectual

Lisätiedot

Olen kiitollinen siitä, että saan

Olen kiitollinen siitä, että saan sillä itsemme näkeminen selkeästi on viisauden alku. Kun teemme niin, armelias Jumalamme taluttaa meitä kädestä ja meitä vahvistetaan ja siunataan korkeudesta. 14 Rakkaat ystäväni, ensimmäinen askel tällä

Lisätiedot

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta!1 LUENTO 1 MIKÄ SOLU ON?!2 Näky Tavoite, jota kohti ponnistelemme Toiminnan tulos Kaikille yhteinen Kuka näkymme määrittelee? Pastori tai vanhimmat? Jokainen

Lisätiedot

Palautuksen perustukset, oppilaan lukutehtävät

Palautuksen perustukset, oppilaan lukutehtävät Palautuksen perustukset, oppilaan lukutehtävät Uskonto 225 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Salt Lake City, Utah, Yhdysvallat Kansikuva: Walter Ranen teos Melkisedekin pappeuden palautus

Lisätiedot

Ensimmäisen presidenttikunnan. sanoma nuorille

Ensimmäisen presidenttikunnan. sanoma nuorille Nuorten voimaksi Ensimmäisen presidenttikunnan sanoma nuorille RAKKAAT NUORET MIEHET JA NUORET NAISET, luotamme teihin suuresti. Te olette Jumalan rakkaita poikia ja tyttäriä, ja Hän on tietoinen teistä.

Lisätiedot

PERHEEN OPAS. Julkaisija Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi

PERHEEN OPAS. Julkaisija Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi PERHEEN OPAS PERHEEN OPAS Julkaisija Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi 1994, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006 Intellectual Reserve, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään Printed in Germany

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 4. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 4. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Aaronin pappeus 4 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Aaronin pappeus Lokakuu joulukuu 2013 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 1. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 1. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Aaronin pappeus 1 Oppiaineistoa nuorille Kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Aaronin pappeus Tammikuu maaliskuu 2013 Tietoa tästä oppikirjasta Oppiaiheet tässä oppikirjassa

Lisätiedot

kotiin Pyhät kirjoitukset...2 Yleiskonferenssi...2 Lehdet...3 Musiikki...3 Evankeliumiaiheinen taide...3 Kirjat, oppikirjat ja lehtiset...

kotiin Pyhät kirjoitukset...2 Yleiskonferenssi...2 Lehdet...3 Musiikki...3 Evankeliumiaiheinen taide...3 Kirjat, oppikirjat ja lehtiset... Evankeliumiaiheista aineistoa kotiin Pyhät kirjoitukset...2 Yleiskonferenssi...2 Lehdet...3 Musiikki...3 Evankeliumiaiheinen taide...3 Kirjat, oppikirjat ja lehtiset...4 Sukututkimus...6 Lähetystyö...6

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

Mormonin kirjan oppi ja opetukset, oppilaan lukutehtävät

Mormonin kirjan oppi ja opetukset, oppilaan lukutehtävät Mormonin kirjan oppi ja opetukset, oppilaan lukutehtävät Uskonto 275 [NO TRANSLATION] Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Salt Lake City, Utah, Yhdysvallat Mielipiteet ja oikaisut ovat

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

ELÄVÄ KRISTUS APOSTOLIEN TODISTUS MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO. 1. tammikuuta 2000

ELÄVÄ KRISTUS APOSTOLIEN TODISTUS MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO. 1. tammikuuta 2000 Opiskelupäiväkirja Huolellisesti tallennettu tieto on tarvittaessa käytettävissä. Hengellisesti herkkää tietoa tulee säilyttää pyhässä paikassa, mikä osoittaa Herralle, kuinka sitä vaalitaan. Tämä käytäntö

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Aaronin pappeus 2014 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Aaronin pappeus 2014 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2013 Intellectual

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky Näky Kuva: SXC/S. Braswell Kansanlähetys Yhteystiedot Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset 2. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset 2. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Nuoret Naiset 2 Oppiaineistoa nuorille Kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Nuoret Naiset Huhtikuu kesäkuu 2013 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2013

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

TEILLE ANNETAAN VOIMA KORKEUDESTA TEMPPELISEMINAARI

TEILLE ANNETAAN VOIMA KORKEUDESTA TEMPPELISEMINAARI TEILLE ANNETAAN VOIMA KORKEUDESTA TEMPPELISEMINAARI OPETTAJAN OPAS TEILLE ANNETAAN VOIMA KORKEUDESTA TEMPPELISEMINAARI OPETTAJAN OPAS Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko SUOMI 1995, 2003

Lisätiedot

Elämä Jumalan lapsena

Elämä Jumalan lapsena 1 Roomalaiskirjeen selitys 18 Room. 8:14 17 Savonlinnan Tuomiokirkko, 13.3.2013 Elämä Jumalan lapsena Kertausta Tähän mennessä Paavali on Roomalaiskirjeessään esittänyt pääasiat siitä, kuinka ihmisestä

Lisätiedot

Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa

Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa Nettiraamattu lapsille Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for

Lisätiedot

Jakkara ja neljä jalkaa

Jakkara ja neljä jalkaa Jakkara ja neljä jalkaa Sanna Piirainen 1 Tunti 1 Jakkaran rakentamisen perusteet Eli mitä ihmettä varten pitäisi tulla uskoon 2 Mitähän se Jumala oikein hommaa? Jakkaran rakentamisen perusteet voi löytää

Lisätiedot

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA Onnittelut uuden perheenjäsenen vanhemmille! Odotus on päättynyt, ja hän lepää sylissänne. Toivottavasti kaikki on mennyt hyvin. Ja vaikka ei menisikään, Jeesus lupaa olla

Lisätiedot

Mitä merkitsee olla Esirukoilija. Rukouskoulu jakso

Mitä merkitsee olla Esirukoilija. Rukouskoulu jakso Mitä merkitsee olla Esirukoilija Rukouskoulu 2014 4. jakso 1. Kertausta ja johdanto esirukoukseen A. Rukouksen yleinen, hallitseva ja kaiken läpäisevä olemus: Rukous on yhteyttä Jumalaan ja kaiken muun

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Saarnatkaa minun evankeliumiani

Saarnatkaa minun evankeliumiani Lähetystyöpalvelun opas Saarnatkaa minun evankeliumiani (Ks. OL 50:14.) Tehkää parannus, kaikki te maan ääret, ja tulkaa minun luokseni ja ottakaa kaste minun nimeeni, jotta te pyhittyisitte ottamalla

Lisätiedot

Oppi ja liitot sekä kirkon historia. Oppilaan opiskeluopas

Oppi ja liitot sekä kirkon historia. Oppilaan opiskeluopas Oppi ja liitot sekä kirkon historia Oppilaan opiskeluopas # # i Kansi: Del Parsonin maalaus Ensimmäinen näky. 2000, 2005 Intellectual Reserve, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Printed in Germany. Hyväksytty

Lisätiedot

LÄHETYSSEURA- KUNNAN OPAS

LÄHETYSSEURA- KUNNAN OPAS LÄHETYSSEURA- KUNNAN OPAS LÄHETYSSEURA- KUNNAN OPAS Julkaisija Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko SUOMI 1994, 2001 Intellectual Reserve, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään Printed in Germany

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 1. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 1. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Pyhäkoulu 1 Oppiaineistoa nuorille Kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Pyhäkoulu Tammikuu maaliskuu 2013 Tietoa tästä oppikirjasta Oppiaiheet tässä oppikirjassa on järjestetty

Lisätiedot

JEESUKSEN KRISTUKSEN EVANKELIUMIN

JEESUKSEN KRISTUKSEN EVANKELIUMIN JEESUKSEN KRISTUKSEN EVANKELIUMIN PALAUTUS JUMALA ON SINUN RAKASTAVA TAIVAALLINEN ISÄSI Jumala on sinun taivaallinen Isäsi. Hän tuntee sinut henkilökohtaisesti ja rakastaa sinua enemmän kuin voit käsittää.

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 2015. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 2015. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Pyhäkoulu 2015 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Pyhäkoulu 2015 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2014 Intellectual Reserve,

Lisätiedot

PASTORI, TEOLOGIAN TOHTORI MARTTI VAAHTORANNAN VIRKAAN ASETTAMINEN Helsingissä

PASTORI, TEOLOGIAN TOHTORI MARTTI VAAHTORANNAN VIRKAAN ASETTAMINEN Helsingissä 1/6 Ryttylä 6.8.2008 Matti Väisänen PASTORI, TEOLOGIAN TOHTORI MARTTI VAAHTORANNAN VIRKAAN ASETTAMINEN Helsingissä 10.08.2008 Kristuksessa rakas veljemme Martti Vaahtoranta ja läsnä oleva seurakunta, tervehdin

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Nuoret Naiset 2017 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Nuoret Naiset 2017 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2016 Intellectual

Lisätiedot

Nuorten voimaksi. Uskollisuus Jumalalle

Nuorten voimaksi. Uskollisuus Jumalalle Nuorten voimaksi Uskollisuus Jumalalle Sivu 7: Hänen luokseen tuli silloin muuan spitaalinen, Harry Andersonin maalaus. Pacific Press Publishing Association, Nampa, Idaho. Käytetty luvalla. 2002 Intellectual

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Armolahjat ja luonnonlahjat

Armolahjat ja luonnonlahjat Armolahjat ja luonnonlahjat Rakkauden palvelua varten Jumalan antamat lahjat Luonnonlahjat ja armolahjat liittyvät t syvällisell llisellä tavalla ihmisen kokonaisvaltaiseen kutsumukseen. Luonnonlahjat

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SADANPÄÄMIEHEN USKO 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Meille jo tutussa Jeesuksen kotikaupungissa, Kapernaumissa b) Kertomuksessa

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset 3. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset 3. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Nuoret Naiset 3 Oppiaineistoa nuorille käänty mykseen johtavaa opet ta mista ja oppimist a Nuoret Naiset Heinäkuu syyskuu 2013 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2014 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 30.4.2014 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset 2015. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset 2015. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Nuoret Naiset 2015 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Nuoret Naiset 2015 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2014 Intellectual

Lisätiedot

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA STI, 25.9.2013 DANIEL NUMMELA LUTERILAISUUS TÄNÄÄN OPINKOHTIEN VALOSSA TUNNUSTUSKIRJAT TUTUIKSI JOHDANTO - 1517 Lutherin 95 teesiä - 1530 Augsburgin tunnustus - 1537 Schmalkaldenin opinkohdat 1 JOHDANTO

Lisätiedot

01125_130_Salv.qxd 12-07-2011 9:46 Page 1 PE P LA E STUS LA SUUNNIT STUS E SUUNNIT LMA E

01125_130_Salv.qxd 12-07-2011 9:46 Page 1 PE P LA E STUS LA SUUNNIT STUS E SUUNNIT LMA E PELASTUSSUUNNITELMA MIKÄ ON PELASTUSSUUNNITELMA? Pelastussuunnitelma* on Jumalan suunnitelma Hänen lastensa onneksi. Sen keskipisteenä on Jeesuksen Kristuksen sovitus. Jos noudatat Jeesuksen Kristuksen

Lisätiedot

94 3. sunnuntai ennen paastonaikaa (Septuagesim a)

94 3. sunnuntai ennen paastonaikaa (Septuagesim a) S isä lly slu e tte lo : 7 1. adventtisunnuntai Kristuksesta, oikeasta kuninkaasta Matt. 21:1-9 14 2. adventtisunnuntai Varoitus, lohdutus ja kehotus Luuk. 21:25-36 21 3. adventtisunnuntai Kristuksen ylistyspuhe

Lisätiedot

Opettaminen Vapahtajan tavalla

Opettaminen Vapahtajan tavalla Opettaminen Vapahtajan tavalla Jokaisen evankeliumin opettajan jokaisen vanhemman, jokaisen virallisesti kutsutun opettajan, jokaisen kotiopettajan ja kotikäyntiopettajan ja jokaisen Kristuksen seuraajan

Lisätiedot

Palat esitellään kinkeritilanteessa, tämän voi tehdä opettaja tai etukäteen valittu oppilas. Kullekin palalle on aikaa muutama minuutti.

Palat esitellään kinkeritilanteessa, tämän voi tehdä opettaja tai etukäteen valittu oppilas. Kullekin palalle on aikaa muutama minuutti. JOHDANTO - sopisi 2. luokkalaisille 1) JOHDANTO pala aiheena anteeksi pyytäminen Liturgisena lauluna alkusiunaus: Pappi: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen Seurakunta: Aamen, aamen, aamen Pappi: Herra,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. PYHÄ RAAMATTU 2. PYHÄ KASTE 3. HERRAN PYHÄ EHTOOLLINEN 4. RIPPI ELI AVAINTEN VALTA 5. APOSTOLINEN PAIMENVIRKA

SISÄLLYSLUETTELO 1. PYHÄ RAAMATTU 2. PYHÄ KASTE 3. HERRAN PYHÄ EHTOOLLINEN 4. RIPPI ELI AVAINTEN VALTA 5. APOSTOLINEN PAIMENVIRKA SISÄLLYSLUETTELO 1. PYHÄ RAAMATTU 2. PYHÄ KASTE 3. HERRAN PYHÄ EHTOOLLINEN 4. RIPPI ELI AVAINTEN VALTA 5. APOSTOLINEN PAIMENVIRKA 6. JULKINEN RUKOUS ELI JUMALANPALVELUS 7. PYHÄ RISTI 1 / 5 Luterilaisen

Lisätiedot

Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna. Pastori, seurakunnan johtaja Nuorisotyöntekijä

Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna. Pastori, seurakunnan johtaja Nuorisotyöntekijä Toimintakalenteri Marraskuu-Joulukuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2012 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 29.4.2012 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot

PYHÄN HENGEN LAHJAT SEURAKUNNAN RAKENTUMISEKSI

PYHÄN HENGEN LAHJAT SEURAKUNNAN RAKENTUMISEKSI PYHÄN HENGEN LAHJAT SEURAKUNNAN RAKENTUMISEKSI OPPITUNTI I Pyhä Henki persoona Markku Tenhunen 1 LUPAUS PYHÄSTÄ HENGESTÄ Joh.14:15-26 Apt. 1:7-9 RAAMATULLINEN POHJA Apt.2:1-21 Ef.1:11-14 Apt.10:38 Joh.16:7-14

Lisätiedot

Puhun perheiden isille ja perheille

Puhun perheiden isille ja perheille Presidentti Boyd K. Packer kahdentoista apostolin koorumin presidentti Pappeuden voima Pappeudella ei ole sitä vahvuutta, joka sillä pitäisi olla, eikä sillä tule olemaankaan, ennen kuin pappeuden voima

Lisätiedot

POLKUNI KOHTI OMAVARAISUUTTA

POLKUNI KOHTI OMAVARAISUUTTA POLKUNI KOHTI OMAVARAISUUTTA POLKUNI KOHTI OMAVARAISUUTTA OHJEITA AVUSTA JALLE Hartaustilaisuutta koskevat ohjeet avustajalle näkyvät aina violetin värisissä laatikoissa. Lisäohjeita avuksi hartaustilaisuuden

Lisätiedot

Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto

Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto 7.11.2012 Kirkko- ja seurakuntakäsitys, jossa sekä salatulla että näkyvällä on paikkansa Kaksinaisuus kirkon / seurakunnan

Lisätiedot

Vanhaa viiniä uusiin leileihin...

Vanhaa viiniä uusiin leileihin... Vanhaa viiniä uusiin leileihin... Ensimmäinen liitto Hebr 8:7 Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle. Toinen liitto Hebr 10 9 sanoo hän sitten: "Katso, minä

Lisätiedot

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta Kristus-keskeinen elämä Osa 4: Majakka-ilta 17.10.2009 Antti.Ronkainen@majakka.net Room. 8:29 (KR92) Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin

Lisätiedot

OPETTAMISEN OPAS. Julkaisija Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko SUOMI

OPETTAMISEN OPAS. Julkaisija Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko SUOMI OPETTAMISEN OPAS OPETTAMISEN OPAS Julkaisija Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko SUOMI 2000, 2001 Intellectual Reserve, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään Printed in Germany Hyväksytty englanniksi:

Lisätiedot

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia Saarna 16.7.2017 Evankeliumi Matt. 16: 13-19 Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan: Kuka Ihmisen Poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat? He vastasivat: Toisten

Lisätiedot

26. LIPUN SIUNAAMINEN

26. LIPUN SIUNAAMINEN 26. LIPUN IUNAAMINEN Pappi siunaa pyydettäessä lipun. Lipun siunaaminen voidaan toimittaa kirkossa tai muussa sopivassa paikassa. Ennen toimitusta kannetaan kuoriin uomen lippu ja sen jäljessä siunattava

Lisätiedot

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin Rukouskoulu 2014 2. jakso Mitä rukous on Ylösnousemuksen voima On Kristus ylösnoussut Hän elää minussa Kristus meissä, kirkkauden toivo Herätetyt yhdessä Hänen kanssaan,

Lisätiedot

Yhteenveto johtajan huoltotyöoppaasta. Huoltotyötä Herran tavalla

Yhteenveto johtajan huoltotyöoppaasta. Huoltotyötä Herran tavalla Yhteenveto johtajan huoltotyöoppaasta Huoltotyötä Herran tavalla Huoltotyöohjelman todellinen kaukotavoite on kirkon jäsenten, niin antajien kuin saajienkin, luonteen vahvistaminen, kaiken sen pelastaminen,

Lisätiedot

LUJANA USKOSSA EVANKELIUMIAIHEINEN HAKUTEOS

LUJANA USKOSSA EVANKELIUMIAIHEINEN HAKUTEOS LUJANA USKOSSA EVANKELIUMIAIHEINEN HAKUTEOS LUJANA USKOSSA EVANKELIUMIAIHEINEN HAKUTEOS Julkaisija Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko SUOMI Kansi: Simon Deweyn maalaus Light and Truth

Lisätiedot

Millainen on Sinun Jumalasi?

Millainen on Sinun Jumalasi? Millainen on Sinun Jumalasi? Mielikuvat ja todellisuus Mikko Summala 12.01.2014 Johdanto Vuoden vaihde ja uuden vuoden alku on aina hyvää aikaa katsoa tarkemmin elämäämme, arvoida kulunutta vuotta sekä

Lisätiedot

Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 5, aihe 1 Tehtäväni perusta

Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 5, aihe 1 Tehtäväni perusta Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 5, aihe 1 Tehtäväni perusta Nämä luennot ovat mukailtuja lyhennelmiä ja pohjautuvat MLM-kursseihin, joiden aiheet on saatu Raamatun ohjeista ja esimerkeistä, ja tässä esityksessä

Lisätiedot

PERKELE KIUSAA JEESUSTA

PERKELE KIUSAA JEESUSTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PERKELE KIUSAA JEESUSTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Erämaassa b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 4, aihe 1 Sinulle tarkoitettu elämä

Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 4, aihe 1 Sinulle tarkoitettu elämä Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 4, aihe 1 Sinulle tarkoitettu elämä Nämä luennot ovat mukailtuja lyhennelmiä ja pohjautuvat MLM-kursseihin, joiden aiheet on saatu Raamatun ohjeista ja esimerkeistä, ja tässä

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s )

MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s ) MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s. 168-179) MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Annie Dillard: Tapa, jolla vietämme päivämme, on tapa jolla vietämme elämämme. MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI?

Lisätiedot

Hyviä ja huonoja kuninkaita

Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

KIELENOPPIJOITA TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS NÄKEMÄLLÄ

KIELENOPPIJOITA TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS NÄKEMÄLLÄ KIELENOPPIJOITA KIELEN KÄYTTÖ, VUOROVAIKUTUS TIEDONHANKINTA KESKIÖSSÄ KUUNTELEMALLA OPPIJA (AUDITIIVINEN) TEKEMÄLLÄ OPPIJA (KINESTEETTINEN) LUOVA KIELENKÄYTTÄJÄ HOLISTINEN OPPIJA (KOKONAISUUDET TÄRKEITÄ)

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Daniel leijonien luolassa

Daniel leijonien luolassa Nettiraamattu lapsille Daniel leijonien luolassa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset 4. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset 4. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Nuoret Naiset 4 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Nuoret Naiset Lokakuu joulukuu 2013 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2013

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi!

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Työkykypassi Jotain yleistä tekstiä työkykypassista? Suoritukset Liikunta (40 h) Terveys (40 h) Työvalmiudet (40 h) Kiinnostukset

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Pyhäinpäivän iltajumalanpalvelus

Pyhäinpäivän iltajumalanpalvelus Pyhäinpäivän iltajumalanpalvelus Pyhäinpäivän iltajumalanpalveluksessa muistetaan uskossa Kristukseen kuolleita ja erityisesti seurakunnan poisnukkuneita jäseniä sekä rukoillaan heidän puolestaan (ks.

Lisätiedot