Evankeliumin opettaminen ja oppiminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Evankeliumin opettaminen ja oppiminen"

Transkriptio

1 Evankeliumin opettaminen ja oppiminen Käsikirja seminaarien ja uskontoinstituuttien opettajille ja johtohenkilöille

2 Evankeliumin opettaminen ja oppiminen Käsikirja seminaarien ja uskontoinstituuttien opettajille ja johtohenkilöille Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi

3 Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä ne sekä huomaamasi virheet osoitteeseen Seminaries and Institutes of Religion Administration 50 E. North Temple Street, Floor 9 Salt Lake City, UT , USA Sähköpostiosoite: ldschurch.org Mainitse koko nimesi, osoitteesi, seurakuntasi ja vaarnasi. Mainitse myös julkaisun nimi. Esitä sitten kommenttisi Intellectual Reserve, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään Printed in the United States of America Hyväksytty englanniksi: 12/11 Hyväksytty käännettäväksi: 12/11 Alkuperäisjulkaisun nimi: Gospel Teaching and Learning Finnish

4 Sisällys Esipuhe...V Opettaminen Vapahtajan tavalla...v Johdanto... IX Kirkon koululaitos... IX Seminaarit ja uskontoinstituutit... IX 1. Tavoite...1 Päämäärämme [1.1]... 1 Elämme [1.2]... 2 Opetamme [1.3]... 5 Johdamme ja palvelemme [1.4] Evankeliumin opettamisen ja oppimisen perusasiat Opettakaa ja oppikaa Hengen avulla [2.1] Luokaa oppimisympäristö, jossa vallitsee rakkaus, arvostus ja tarkoituksellisuus [2.2] Tutkikaa pyhiä kirjoituksia päivittäin ja lukekaa oppikurssin aineisto [2.3] Ymmärtäkää pyhien kirjoitusten sekä profeettojen sanojen tausta ja sisältö [2.4] Tunnistakaa ja ymmärtäkää evankeliumin oppeja ja periaatteita, tuntekaa niiden totuus ja tärkeys sekä toteuttakaa niitä käytännössä [2.5] Selittäkää evankeliumin oppeja ja periaatteita sekä kertokaa ja todistakaa niistä [2.6] Hallitkaa pyhien kirjoitusten avainkohdat ja perusopit [2.7] Pyhien kirjoitusten opettaminen seminaareissa ja uskontoinstituuteissa Evankeliumin opettamisen ja oppimisen perusasioiden sisällyttäminen [3.1] Luukas 5: Esimerkki [3.2] Valmistautuminen opettamaan Henkilökohtainen valmistautuminen [4.1]...47 Oppilaan valmistautuminen [4.2] Oppiaiheen valmisteleminen [4.3] Opetusmenetelmiä, -taitoja ja -keinoja...60 Kysymykset [5.1] Luokkakeskustelu [5.2] Lukekaa pyhiä kirjoituksia yhdessä oppitunnilla [5.3] Opettajan esitys [5.4] Kertomukset [5.5] Pienryhmäkeskustelut ja -tehtävät [5.6] Kirjoitustehtävät [5.7]...71 Liitutaulu tai tussitaulu [5.8]...72 Esineet ja kuvat [5.9] Audiovisuaaliset ja tietokone-esitykset [5.10] Musiikki [5.11]...76 Yleisiä neuvoja ja varoituksia [5.12] Jatkuva kehittyminen opettajana Herran lupaus [6.1] Hakemisto...83

5

6 Esipuhe Kun alamme tarkastella itseämme ja haluamme kehittyä opettajina, mistä voisimmekaan löytää paremman mallin? Mihin sen hienompaan tutkimiseen voisimmekaan ryhtyä kuin analysoimaan ihanteitamme, päämääriämme ja menetelmiämme sekä vertaamaan niitä niihin, joita Jeesuksella Kristuksella oli? (Boyd K. Packer, Teach Ye Diligently, tarkistettu painos, 1991, s. 22.) Opettaminen Vapahtajan tavalla Mieti hetki, mitä tiedät Vapahtajasta. Pystytkö näkemään Hänet mielessäsi opetuslapset kokoontuneina ympärilleen? Näetkö, kuinka Hän opetti väkijoukkoja Galileanjärven rannalla tai puhui kahden kesken naisen kanssa kaivon luona? Mitä huomaat Hänen tavassaan opettaa ja johtaa? Kuinka Hän auttoi muita oppimaan, kasvamaan hengellisesti ja kokemaan kääntymyksen Hänen evankeliumiinsa? Hän rakasti heitä, rukoili heidän puolestaan ja palveli heitä jatkuvasti. Hän löysi tilaisuuksia olla heidän kanssaan ja osoittaa rakkauttaan. Hän tiesi heidän mielenkiinnon kohteistaan, toiveistaan ja pyrkimyksistään, ja Hän tiesi, mitä heidän elämässään tapahtui. Hän tiesi, keitä he olivat ja millaisia heistä voisi tulla. Hän huomasi ainutlaatuisia tapoja auttaa heitä oppimaan ja kasvamaan tapoja, jotka oli tarkoitettu juuri heille. Kun he kokivat kamppailuja, Hän ei luopunut toivosta heidän suhteensa vaan rakasti ja palveli heitä edelleen. Hän valmistautui opettamaan viettämällä aikaa yksin rukoillen ja paastoten. Päivittäin Hän etsi yksityisinä hetkinä taivaallisen Isänsä johdatusta. Hän käytti pyhiä kirjoituksia opettaakseen ja todistaakseen palvelutehtävästään. Hän opetti ihmisiä mietiskelemään itse pyhiä kirjoituksia ja etsimään niistä vastauksia omiin kysymyksiinsä. Heidän sydämensä hehkui innosta, kun Hän opetti Jumalan sanaa voimalla ja valtuudella, ja he tiesivät omakohtaisesti, että pyhät kirjoitukset ovat totta. Hän kertoi yksinkertaisia kertomuksia, vertauksia ja todellisen elämän esimerkkejä, jotka tuntuivat heistä järkeenkäyviltä. Hän auttoi heitä löytämään evankeliumin opetuksia omista kokemuksistaan ja ympärillään olevasta maailmasta. Hän puhui kalastamisesta, synnytyksestä, peltotöistä. Opettaessaan huolehtimaan toinen toisesta Hän kertoi kadonneiden lampaiden pelastamisesta. Opettaessaan opetuslapsiaan luottamaan taivaallisen Isän hellään huolenpitoon Hän kehotti heitä katsomaan kedon kukkia. Hän esitti kysymyksiä, jotka saivat heidät miettimään ja tuntemaan syvällisesti. Hän oli vilpittömän kiinnostunut heidän vastauksistaan ja iloitsi heidän osoittaessaan uskoa. Hän antoi heille tilaisuuksia esittää omia kysymyksiään ja kertoa omista oivalluksistaan, ja Hän vastasi heidän kysymyksiinsä ja kuunteli heidän kokemuksiaan. Hänen rakkautensa ansiosta he tunsivat olonsa turvalliseksi kertoessaan ajatuksistaan ja henkilökohtaisista tuntemuksistaan. V

7 Hän kutsui heitä todistamaan, ja kun he todistivat, Henki kosketti heidän sydäntään. Kuka minä teidän mielestänne olen? Hän kysyi. Pietarin todistus vahvistui hänen vastatessaan: Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Hän luotti heihin, valmensi heitä ja antoi heille tärkeitä tehtäviä opettaa, siunata ja palvella muita. Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille, oli Hänen toimeksiantonsa heille. Hänen tarkoituksenaan oli auttaa heitä kokemaan kääntymys palvelemalla muita. Hän kutsui heitä toimimaan uskossa ja elämään niiden totuuksien mukaan, joita Hän opetti. Kaikessa opettamisessaan Hän keskittyi auttamaan seuraajiaan elämään evankeliumin mukaan koko sydämestään. Tämän tehdäkseen Hän etsi tilaisuuksia, joissa he pystyivät oppimaan voimallisten kokemusten kautta. Kun Hän ilmestyi nefiläisille, Hän kutsui heitä tulemaan luokseen yksitellen, jotta he voisivat nähdä, tuntea ja tietää Hänet omakohtaisesti. Kun Hän aisti, etteivät he VI

8 täysin ymmärtäneet Hänen sanomaansa, Hän kehotti heitä menemään kotiin ja valmistautumaan tulemaan takaisin ja oppimaan lisää. Jokaisessa tilanteessa Hän oli heidän esimerkkinsä ja opettajansa. Hän opetti heitä rukoilemaan rukoilemalla heidän kanssaan. Hän opetti heitä rakastamaan ja palvelemaan samoin kuin Hän rakasti ja palveli heitä. Hän opetti heitä opettamaan evankeliumiaan samoin kuin Hän opetti sitä. Vapahtajan tapa opettaa on selvästikin erilainen kuin maailman tapa. Tämä on siis teidän pyhä kutsumuksenne opettaa samoin kuin Vapahtaja opetti. Kun teette niin, nuoret antavat sydämessään sijaa, niin että evankeliumin siemen voidaan kylvää ja se voi paisua ja kasvaa. Tämä johtaa kääntymykseen teidän opettamisenne perimmäiseen tavoitteeseen. Kun autatte nuoria kokemaan kääntymyksen, te autatte heitä valmistautumaan seuraamaan Vapahtajaa koko elämänsä ajan palvelemaan lähetystyössä, saamaan temppelitoimitukset, kasvattamaan vanhurskaan perheen ja rakentamaan Jumalan valtakuntaa kaikkialla maailmassa. VII

9

10 Johdanto Kirkon koululaitos Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon koululaitos toimii Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon kouluneuvottelukunnan ja hallintoneuvoston alaisuudessa. Kouluneuvottelukunnan jäseniä ovat ensimmäisen presidenttikunnan jäsenet, kahdentoista apostolin koorumin valitut jäsenet sekä muutamat johtavat auktoriteetit ja kirkon ylimmät virkailijat. Kirkon koululaitokseen kuuluvat itsenäisinä yksikköinä seminaarit ja uskontoinstituutit sekä Brigham Youngin yliopisto, Brigham Youngin yliopisto Idaho, Brigham Youngin yliopisto Havaiji sekä LDS Business College. Seminaarit ja uskontoinstituutit Seminaarit ja uskontoinstituutit tarjoaa nuorille sekä nuorille aikuisille uskonnonopetusta arkipäivinä. Lisäksi seminaarit ja uskontoinstituutit valvoo perus- ja keskiasteen kouluja eräillä alueilla Yhdysvaltain ulkopuolella. Seminaareissa ja uskontoinstituuteissa tehtävänämme ei ole pelkkä opettaminen tehtävänämme on uskonnon opettaminen. Uskonnon opettamisella on iankaikkisia seurauksia, ja se edellyttää Herran Hengen vaikutusta. Puhuessaan seminaarin- ja instituutinopettajille presidentti J. Reuben Clark jr. opetti: Teillä opettajilla on suuri tehtävä. Opettajina te olette kasvatuksen korkeimmalla huipulla, sillä mikä opetus on mittaamattomassa arvossaan ja vaikutusten kauaskantoisuudessa verrattavissa opetukseen, joka käsittelee ihmistä sellaisena kuin hän on ollut eilisen ikuisuudessa, sellaisena kuin hän on tämän päivän kuolevaisuudessa ja sellaisena kuin hän on huomisen iankaikkisuudessa. (Kirkon viitoitettu kurssi kasvatuksessa, tarkistettu painos, 2004, s. 10.) Tuhannet seminaarin ja instituutin opettajat ja johtohenkilöt kautta maailman auttavat kirkon nuoria ja nuoria aikuisia oppimaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumia ja elämään sen periaatteiden mukaan. Tämä käsikirja Evankeliumin opettaminen ja oppiminen on laadittu opettajien avuksi heidän pyrkimyksissään. Se on lähdeteos. Opettajien tulee tutustua sen sisältöön ja lukea sitä yhä uudestaan keskittyen niihin aiheisiin, jotka voisivat olla heille suurimmaksi avuksi. Kun opettajat tutkivat tätä käsikirjaa ja etsivät ohjausta Herralta, Hän innoittaa heitä heidän valmistautumisessaan, vahvistaa heidän suhdettaan oppilaisiin, voimistaa heidän opettamistaan ja siunaa heitä Hengellä niin että he voivat täydemmin toteuttaa Hänen työtään. IX

11 Seminaarien ja uskontoinstituuttien tavoite Päämääränämme on auttaa nuoria sekä nuoria aikuisia ymmärtämään Jeesuksen Kristuksen opetuksia ja sovitusta sekä turvaamaan niihin, tulemaan kelvollisiksi saamaan temppelin siunaukset sekä valmistautumaan itse ja valmistamaan perhettään ja muita iankaikkiseen elämään taivaallisen Isänsä luona. Päämäärämme saavuttamiseksi Elämme Elämme Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaan ja pyrimme Hengen kumppanuuteen. Käytöksemme ja ihmissuhteemme ovat esimerkillisiä kotona, luokassa ja yhteiskunnassa. Pyrimme jatkuvasti parantamaan suoritustamme, tietämystämme, asennettamme ja luonnettamme. Opetamme Opetamme oppilaille evankeliumin oppeja ja periaatteita sellaisina kuin ne sisältyvät pyhiin kirjoituksiin ja profeettojen sanoihin. Opetamme näitä oppeja ja periaatteita tavalla, joka johtaa ymmärtämiseen ja rakentumiseen. Autamme oppilaita täyttämään oman osansa oppimisprosessissa ja valmistamme heitä opettamaan evankeliumia muille. Johdamme ja palvelemme Johdamme ohjelmiamme ja käytämme voimavarojamme tarkoituksenmukaisesti. Pyrkimyksemme auttavat vanhempia heidän tehtävässään vahvistaa perhettään. Me teemme läheistä yhteistyötä pappeusjohtajien kanssa kutsuessamme oppilaita osallistumaan ja tarjotessamme hengellisen ympäristön, jossa oppilaat voivat olla tekemisissä toistensa kanssa ja oppia yhdessä. X

12 Tavoite Jeesuksen Kristuksen evankeliumin opettajille on uskottu pyhä luottamustehtävä. Heidän päämääränsä ulottuu pidemmälle kuin vain oppiaiheiden opettamiseen. Vanhin Dallin H. Oaks on sanonut: Evankeliumin opettaja ei koskaan tyydy vain välittämään sanomaa tai esittämään saarnaa. Erinomainen evankeliumin opettaja haluaa auttaa Herran työssä tuoda iankaikkinen elämä Hänen lapsilleen. ( Evankeliumin opettaminen, Liahona, tammikuu 2000, s ) Seminaarien ja uskontoinstituuttien tavoitteena on tarjota selkeätä ohjausta opettajille ja johtohenkilöille heidän pyrkiessään auttamaan Herran työssä. Notes 1 Päämäärämme [1.1] Päämääränämme on auttaa nuoria sekä nuoria aikuisia ymmärtämään Jeesuksen Kristuksen opetuksia ja sovitusta sekä turvaamaan niihin, tulemaan kelvollisiksi saamaan temppelin siunaukset sekä valmistautumaan itse ja valmistamaan perhettään ja muita iankaikkiseen elämään taivaallisen Isänsä luona. Taivaallinen Isä haluaa, että jokainen Hänen lapsistaan saa iankaikkisen elämän (ks. Moos. 1:39). Vapahtaja on opettanut: Ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen (Joh. 17:3). Siksi uskonnon opettamisen keskipisteenä on auttaa oppilaita tuntemaan taivaallinen Isänsä ja Hänen Poikansa Jeesus Kristus ja rakastamaan Heitä sekä auttaa oppilaita ymmärtämään Vapahtajan opetuksia ja sovitusta sekä turvaamaan niihin. Jeesuksen Kristuksen sovitus on keskeisellä sijalla pelastussuunnitelmassa. Se on perustavaa laatua oleva totuus, jonka varaan evankeliumin opit ja periaatteet rakentuvat, ja sen tulee olla kaiken evankeliumin opettamisen ja oppimisen ytimessä. Vanhin Boyd K. Packer on todistanut, että sovitus on koko kristinopin alkujuuri. Ihminen voi tietää paljon evankeliumista sellaisena kuin se haarautuu juuresta, mutta jos tunnette vain oksat eivätkä nuo oksat ole kosketuksissa tuohon juureen, jos ne on leikattu erilleen tuosta totuudesta, niissä ei ole mitään elämää eikä ydintä eikä lunastusta. ( Välimies, Valkeus, lokakuu 1977, s. 60.) Kun oppilaat oppivat lisää Jeesuksesta Kristuksesta, noudattavat Hänen opetuksiaan ja esimerkkiään sekä ottavat Hänen sovituksensa osaksi omaa elämäänsä, he voivat saada vahvistusta ja kokea anteeksiannon, parantumisen ja kääntymyksen. Vanhin Henry B. Eyring on opettanut: Meidän tulee kohottaa katseemme. Meidän on säilytettävä tavoitteet, jotka ovat olleet meillä aina: ilmoittautuminen, säännöllinen osallistuminen, ohjelman 1

13 EVANKELIUMIN OPETTAMINEN JA OPPIMINEN Kun opetamme nuoriamme rakastamaan Vapahtajaa Jeesusta Kristusta, heistä tulee Mestarin todellisia opetuslapsia. Tämä tapahtumasarja valmentaa heitä tulemaan uskollisiksi, rakastaviksi aviomiehiksi ja isiksi, vaimoiksi ja äideiksi iankaikkisten perheiden johtajiksi. Temppeleistä tulee luonnollinen ja tärkeä osa heidän elämäänsä. Heistä tulee lähetyssaarnaajia, jotka palvelevat Herraa lähetystyössä nuorina aikuisina ja myöhemmin varttuneina aviopareina. Kun vahvistamme nuoriamme ohjaamalla heitä kohti Kristusta, me vahvistamme myös perheitä ja kirkkoa. (Dieter F. Uchtdorf, Jumalan lasten opettaja, ilta presidentti Dieter F. Uchtdorfin seurassa, 28. tammikuuta 2011, s. 3) suorittaminen, pyhien kirjoitusten tuntemus, kokemus siitä, että tuntee Pyhän Hengen vahvistavan totuuden. Lisäksi meidän on tähdättävä lähetyskentälle ja temppeliin. Mutta oppilaat tarvitsevat muutakin sinä aikana, jolloin he ovat oppilaitamme. Jeesuksen Kristuksen puhtaan evankeliumin täytyy mennä oppilaiden sydämeen Pyhän Hengen voimalla. Tavoitteenamme täytyy olla se, että kun he ovat meidän kanssamme, he kokevat todellisen kääntymyksen Jeesuksen Kristuksen palautettuun evankeliumiin. ( We Must Raise Our Sights, puhe kirkon koululaitoksen Mormonin kirjaa käsittelevässä konferenssissa, 14. elokuuta 2001, s. 2.) Todellinen kääntymys johtaa Jeesuksen Kristuksen evankeliumin korkeimpiin siunauksiin, jotka tulevat mahdollisiksi temppelitoimitusten kautta. Kun oppilaat uskollisesti solmivat temppeliliittoja ja pitävät ne, he tulevat kelvollisiksi niihin siunauksiin, joihin sisältyvät korotus ja iankaikkiset perheet. He saavat osakseen enemmän hengellistä voimaa, suuremman rauhan ja lisää henkilökohtaista ilmoitusta. Oppilaat, jotka keskittävät elämänsä Vapahtajaan ja temppeliin, voivat saada suuremman suojan maailman houkutuksia ja petoksia vastaan ja olla paremmin valmistautuneita toteuttamaan kaiken, mitä taivaallinen Isä saattaa pyytää heiltä. He voivat saada voimaa pysyä lujasti polulla, joka johtaa iankaikkiseen elämään, ja he voivat paremmin auttaa perhettään ja muita löytämään tämän saman opetuslapseuden tien ja seuraamaan sitä. Elämme [1.2] Elämme Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaan ja pyrimme Hengen kumppanuuteen. [1.2.1] Yksi suurenmoisimmista tavoista, millä opettaja voi auttaa oppilaita saavuttamaan seminaarien ja instituuttien tavoitteessa esitetyn päämäärän, on se, että hän on johdonmukaisen ja uskollisen kuuliainen Jeesuksen Kristuksen evankeliumille. Kun opettaja pyrkii kehittämään itsessään Kristuksen kaltaista luonnetta ja pyrkii kaikilla elämänsä alueilla tuntemaan taivaallisen Isän ja olemaan Hänelle otollinen, hän saa siunauksena osakseen jumalallista voimaa, joka voi vaikuttaa siihen, kuinka hänen oppilaansa ottavat vastaan evankeliumin sanoman ja ymmärtävät sen. Kun opettaja elää uskollisesti evankeliumin mukaan, hän on kelvollinen saamaan Pyhän Hengen kumppanuuden. Tämä kumppanuus on ratkaisevan tärkeä opettajan menestymiselle seminaarissa ja instituutissa. Opissa ja liitoissa Herra tähdentää: Ellette saa Henkeä, teidän ei tule opettaa (OL 42:14). Vanhin Robert D. Hales on neuvonut: Seminaarin- ja uskontoinstituutinopettajien velvollisuudet ovat monilukuiset, ja täyttääkseen nämä velvollisuudet opettajien on ensiksi pyrittävä henkilökohtaiseen vanhurskauteen. Opettajina meidän täytyy elää evankeliumin mukaan sillä tavoin, että Henki on alati kanssamme. ( Teaching by Faith, ilta vanhin Robert D. Halesin seurassa, 1. helmikuuta 2002, s. 1.) 2

14 Tavoite Käytöksemme ja ihmissuhteemme ovat esimerkillisiä kotona, luokassa ja yhteiskunnassa. [1.2.2] Opettajalla on vastuullinen tehtävä elää nuhteettomasti ja olla kelvollisena esimerkkinä opettamistaan opeista ja periaatteista. Opettajan tulee kaikissa olosuhteissa puhua, palvella ja elää tavalla, joka on sovelias henkilölle, joka rakastaa Herraa ja jolla on Pyhän Hengen kumppanuus. Ensiarvoisen tärkeää on se, kuinka opettaja käyttäytyy oman kotinsa yksityisyydessä ja kuinka hän kohtelee puolisoaan ja lapsiaan. Näille tärkeimmille ihmissuhteille tulisi olla tunnusomaista taivutteleminen, pitkämielisyys, lempeys, sävyisyys ja vilpitön rakkaus (ks. OL 121:41). Presidentti Ezra Taft Benson on esittänyt seuraavaa: Toivomme, että teillä miehenä ja vaimona on välillänne erinomainen suhde. Toivomme, että kodissanne vallitsee Vapahtajan rauhan ja rakkauden henki ja että tämän huomaavat kaikki, jotka tulevat kotiinne. Teillä ei pitäisi olla kodissanne riitelyä eikä epäsopua. Avioparina te edustatte ensimmäistä presidenttikuntaa kaikessa, mitä teette ja kuinka esiinnytte. ( The Gospel Teacher and His Message, puhe kirkon koululaitoksen uskonnonopettajille, 17. syyskuuta 1976, s. 7.) Luokassa opettajalla on tilaisuus päivä toisensa jälkeen osoittaa Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia, kuten rakkautta, kärsivällisyyttä, ystävällisyyttä, arvonantoa ja kunnioitusta pyhiä Jokainen teistä on huomannut kauan sitten, että te opetatte sitä, mitä asioita kohtaan. Opettajan tulee säilyttää myönteinen ja itse olette. Teidän ominaisuutenne asianmukainen suhde oppilaisiin sekä välttää antamasta aiheetonta huomiota kenellekään tavalla, joka voitaisiin yhdistelmänä muistetaan paremmin ymmärtää tai tulkita väärin tai joka voisi aiheuttaa arvailuja kuin jonkin tietyn oppiaiheen jokin tai huhuja. tietty totuus. Sillä jos meidän opetuslapseutemme on Opettajan tulee pyrkiä käyttäytymään itse Kristuksen kaltaisella tavalla osallistuessaan ja toimiessaan koulussa, yhteiskunnassa sekä kirkon toiminnoissa ja tilaisuuksissa. Hänen tulee pyrkiä kehittämään ja ylläpitämään asianmukaisia ja kannustavia suhteita vanhempiin, työtovereihin, kirkon johtajiin ja paikkakuntalaisiin. Tekemällä näitä asioita johdonmukaisesti opettaja osoittaa aitoa sisäistä sitoutumista Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaiseen elämään ja hänellä on entistä suurempi voima vaikuttaa muiden elämään hyvällä tavalla. Pyrimme jatkuvasti parantamaan suoritustamme, tietämystämme, asennettamme ja luonnettamme. [1.2.3] Jumalan lapsena opettajalla on sisimmässään jumalallisuuden hiven, joka synnyttää halun kehittyä, edistyä, tulla enemmän taivaallisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen kaltaiseksi. Opettajan tulee jatkuvasti vaalia tätä halua sekä Herran ja muiden avulla toimia niiden vaikutelmien pohjalta, jotka johtavat edistymiseen. Vanhin Gordon B. Hinckley tähdensi henkilökohtaisen kasvun jatkuvaa tarvetta: Minä uskon edistymiseen. Minä uskon kasvuun. Jatkakaa tiedon hankkimista, veljeni ja sisareni, olittepa kolmenkymmenen tai seitsemänkymmenen. ( Four Imperatives for Religious Educators, puhe kirkon koululaitoksen uskonnonopettajille, 15. syyskuuta 1978, s. 2.) vakavaa, se näkyy ja se muistetaan. Nämä käsitykset siitä, kuinka teidät muistetaan, sekä henkilökohtainen vanhurskautenne suovat teidän vaikuttaa aidosti oppilaidenne elämään. (Neal A. Maxwell, But a Few Days, puhe kirkon koululaitoksen uskonnonopettajille, 10. syyskuuta 1982, s. 2) 3

15 EVANKELIUMIN OPETTAMINEN JA OPPIMINEN Edistyminen vaatii halua, ahkeruutta, kärsivällisyyttä ja Herran apua, jota tavoitellaan pohdiskelun ja rukouksen kautta. Vanhin Henry B. Eyring on opettanut itsensä kehittämistä koskevan tärkeän periaatteen: Useimmilla meistä on jonkin verran kokemusta itsensä kehittämisestä. Oma kokemukseni on opettanut minulle tämän asian siitä, kuinka ihmiset ja organisaatiot kehittyvät: on paras keskittyä siihen, mitä pieniä muutoksia voisimme tehdä niissä asioissa, joita teemme usein. Vakaudessa ja toistossa on voimaa. Ja jos innoitus voi johdattaa meitä valitsemaan muutettaviksi oikeat pienet asiat, niin johdonmukainen kuuliaisuus saa aikaan suurta kehitystä. ( The Lord Will Multiply the Harvest, ilta vanhin Henry B. Eyringin seurassa, 6. helmikuuta 1998, s. 3.) Seminaarissa ja instituutissa opettajan tulee pyrkiä jatkuvasti parantamaan suoritustaan, tietämystään, asennettaan ja luonnettaan. Suoritus. Opettajan tulee säännöllisesti pyrkiä parantamaan suoritustaan opetustehtävässä ja hallinnollisissa tehtävissä. Hän voi tehdä niin, kun hän pyrkii monipuolisesti, vakaasti ja uutterasti ymmärtämään sekä toteuttamaan perusperiaatteita ja -taitoja. Kun opettajat ja johtohenkilöt etsivät apua seminaari- ja instituuttiaineistoista sekä pyytävät apua valvojilta, työtovereilta, oppilailta, pappeusjohtajilta sekä muilta, he voivat tarkemmin arvioida suoritustaan sekä saada avukseen tarpeellista ohjausta kehittyäkseen siinä, missä heidän tarvitsee kehittyä eniten. Tietämys. Opettajan tulee pyrkiä jatkuvasti tutkimaan pyhien Kukaan meistä, veljeni ja sisareni, ei kirjoitusten ja profeettojen sanojen taustaa, sisältöä sekä oppeja ja periaatteita. Niin tehdessään hänen ymmärryksensä tiedä riittävästi. Oppimisprosessi on Vapahtajan evankeliumista ja sovituksesta kasvaa ja hän pystyy paremmin siunaamaan oppilaidensa elämää. Opettajan loputon. Meidän täytyy lukea, meidän täytyy havainnoida, meidän täytyy tulee kehittää tietämystään ja ymmärrystään opettamisen omaksua ja meidän täytyy pohtia sitä, periaatteista ja tehokkaista menetelmistä, joita on pyhissä kirjoituksissa sekä seminaari- ja instituuttiaineistoissa. Hänen minkä vaikutukselle saatamme mielemme alttiiksi. tulee myös tuntea asianmukaisen johtamisen ja palvelemisen (Gordon B. Hinckley, Four Imperatives for Religious Educators, s. 2) periaatteet (ks. osio 1.4 Johdamme ja palvelemme, s. 8) sekä ymmärtää seminaarien ja instituuttien menettelytavat ja käytännöt. Asenne. Opettajan asenne määrää suurelta osin hänen oman Jos ihmiset tulevat minun luokseni, onnellisuutensa ja hänen kykynsä vaikuttaa oppilaisiinsa myönteisesti. Opettaja, joka pyrkii jatkuvasti olemaan rohkealla mielellä (ks. OL 68:6), joka pyrkii palvelemaan muita, minä näytän heille heidän heikkoutensa. Ja minun armoni riittää kaikille joka tekee työtä ykseyden saavuttamiseksi ja hyödyntää haasteelliset tilanteet parhaalla mahdollisella tavalla, on siunauk- ihmisille, jotka nöyrtyvät minun edessäni; sillä jos he nöyrtyvät minun edessäni ja uskovat sena niiden oppilaiden ja työtovereiden elämässä, joiden minuun, niin minä teen sen, mikä on heikkoa, heissä kanssa hän on tekemisissä. vahvaksi. Luonne. Opettajalle, joka pyrkii elämään evankeliumin mukaan ja joka jatkuvasti ja vilpittömästi pyrkii parantamaan (Et. 12:27) suoritustaan, tietämystään ja asennettaan, kehittyy luontaisesti sellainen luonne, joka on välttämätön seminaarien ja instituuttien tavoitteen toteuttamisessa. Vanhin Richard G. Scott on opettanut: Meistä tulee sitä, mitä haluamme olla, kun olemme joka päivä sitä, mitä haluamme meistä tulevan. Vanhurskas luonne ilmentää kallisarvoisella tavalla sitä, mitä teistä on tulossa. Vanhurskas luonne on 4

16 Tavoite arvokkaampi kuin mikään aineellinen tavara, jonka omistatte, mikään tieto, jota olette opiskelemalla saaneet, tai mitkään tavoitteet, joita olette saavuttaneet. ( Uskon muuttava voima ja luonteenlujuus, Liahona, marraskuu 2010, s. 43.) Avain siihen, että pyrimme parantamaan suoritustamme, tietämystämme, asennettamme ja luonnettamme, piilee viime kädessä Jeesuksen Kristuksen esimerkin noudattamisessa. Presidentti Howard W. Hunter on sanonut: Herran Jeesuksen Kristuksen opetukset ja esimerkki muovaavat käyttäytymistämme ja luonnettamme kaikilla elämämme alueilla henkilökohtaisissa asioissa, kodissa, ammatissamme ja yhteisössämme sekä toiminnassamme kirkossa, joka kantaa Hänen nimeään ( Jumalan todistajina, Valkeus, heinäkuu 1990, s. 54). Opetamme [1.3] Opetamme oppilaille evankeliumin oppeja ja periaatteita sellaisina kuin ne sisältyvät pyhiin kirjoituksiin ja profeettojen sanoihin. [1.3.1] Jeesuksen Kristuksen evankeliumin oppeja ja periaatteita koskeva tietämys, ymmärrys ja todistus antavat oppilaille ohjausta ja riittävää voimaa tehdä valintoja, jotka ovat taivaallisen Isän tahdon mukaisia. Oppi on Jeesuksen Kristuksen evankeliumin perustavanlaatuinen, muuttumaton totuus. Vanhin Boyd K. Packer on opettanut: Tosi opin ymmärtäminen muuttaa asenteita ja käyttäytymistä. Evankeliumin oppien tutkiminen parantaa käyttäytymistä nopeammin kuin käyttäytymisen tutkiminen. (Ks. Pienet lapset, Valkeus, tammikuu 1987, s. 13.) Vanhin Richard G. Scott on tähdentänyt: Periaatteet ovat tiivistettyä totuutta, joka on esitetty lyhyesti ja sovellettavaksi moniin erilaisiin olosuhteisiin. Tosi periaate tekee päätökset selviksi kaikkein hämmentävimmissä ja pakottavimmissakin olosuhteissa. (Ks. Hengellisen tiedon saaminen, Valkeus, tammikuu 1994, s. 86.) Pyhät kirjoitukset ja profeettojen sanat sisältävät ne evankeliumin opit ja periaatteet, joita opettajien ja oppilaiden tulisi pyrkiä ymmärtämään, opettamaan ja toteuttamaan. Niille, jotka opettavat evankeliumia myöhempinä aikoina, Herra on antanut käskyn: [Opettakaa] minun evankeliumini periaatteita, jotka ovat Raamatussa ja Mormonin kirjassa, jossa on evankeliumin täyteys (OL 42:12). Herra on myös vahvistanut, kuinka tärkeää on ymmärtää ja noudattaa myöhempien aikojen profeettojen opetuksia. Sinun tulee ottaa varteen kaikki hänen sanansa ja käskynsä, jotka hän antaa sinulle, kun hän saa niitä. Teidän tulee ottaa vastaan hänen sanansa niin kuin minun omasta suustani. (OL 21:4 5.) Vuonna 1938 presidentti J. Reuben Clark jr. puhuen ensimmäisen presidenttikunnan puolesta piti merkittävän puheen seminaarin- ja instituutinopettajille. Siinä puheessa hän sanoi: Teidän päätehtävänne, tärkein ja miltei ainoa velvollisuutenne, on opettaa Herran Jeesuksen Kristuksen evankeliumia sellaisena kuin se on ilmoitettu 5

17 EVANKELIUMIN OPETTAMINEN JA OPPIMINEN näinä myöhempinä aikoina. Teidän tulee opettaa tätä evankeliumia käyttäen lähteinänne ja auktoriteetteinanne kirkon ohjekirjoja ja niiden sanoja, jotka Jumala on kutsunut johtamaan kansaansa näinä viimeisinä päivinä. Olipa virkanne korkealla tai matalalla, te ette saa muuttaa kirkon oppeja tai muunnella niitä siitä, millaisina ne on julistettu kirkon ohjekirjoissa ja millaisina ne, joilla on valtuus julistaa Herran mieli ja tahto, ovat ne kirkolle antaneet. (Kirkon viitoitettu kurssi kasvatuksessa, tarkistettu painos, 2004, s ; ks. myös OL 42:12 13.) Opetamme näitä oppeja ja periaatteita tavalla, joka johtaa ymmärtämiseen ja rakentumiseen. [1.3.2] Kun opettaja päättää, kuinka hän aikoo opettaa evankeliumin oppeja ja periaatteita, hänen tulee valita menetelmiä, jotka johtavat oppilaat ymmärtämään näitä tärkeitä totuuksia ja tulemaan Pyhän Hengen rakentamiksi ja kohottamiksi. Opettaja ja oppilaat ymmärtävät oppeja ja periaatteita, kun he tajuavat niiden merkityksen, näkevät niiden suhteen muihin periaatteisiin ja oppeihin sekä käsittävät niiden merkittävyyden niin pelastussuunnitelmassa kuin omassa elämässään. Iankaikkisten periaatteiden ja oppien todellista ymmärtämistä voi tapahtua vain silloin, kun ihminen elää evankeliumin periaatteiden mukaan ja Pyhä Henki valaisee hänen mielensä. Pyhien kirjoitusten ymmärtämisen mukana tulee seurata rakentuminen. [Englanninkielinen] sana edify [ valistaa, rakentua ] on lähtöisin latinankielisistä kantasanoista aedes, joka tarkoittaa asuntoa tai temppeliä, ja facere, joka tarkoittaa tehdä (ks. Collins English Dictionary Complete and Unabridged, 2003, hakusana edify ). Näin siis edify liittyy temppelin rakentamiseen ja tarkoittaa hengellistä rakentamista tai vahvistamista. Rakentumiseen liittyy ilo, rauha, valaistuminen ja halu elää vanhurskaasti. Pyhissä kirjoituksissa luvataan, että jos opettamis- ja oppimisprosessissa sekä opettaja että oppilas toimivat Hengen ohjaamina, silloin se, joka saarnaa, ja se, joka ottaa vastaan, ymmärtävät toisiansa, ja molemmat rakentuvat ja riemuitsevat yhdessä (OL 50:22). Autamme oppilaita täyttämään oman osansa oppimisprosessissa ja valmistamme heitä opettamaan evankeliumia muille. [1.3.3] Evankeliumin oppiminen, joka edistää kääntymystä ja auttaa evankeliumia painumaan syvälle oppilaiden sydämeen, edellyttää muutakin kuin opettajan uutteraa ponnistelua. Hengellinen oppiminen edellyttää oppijalta ponnistelua ja tahdonvapauden käyttämistä. Vanhin Henry B. Eyring on opettanut: Todellinen kääntymys on riippuvainen siitä, että oppilas etsii vapaaehtoisesti uskossa, suurin ponnistuksin ( We Must Raise Our Sights, s. 4). Vanhin David A. Bednar on tähdentänyt, että oppilaiden vaivannäkö kutsuu Pyhän Hengen vaikutuksen heidän sydämeensä: Opettaja voi selittää, havainnollistaa, suostutella ja todistaa ja tehdä sen suurella hengellisellä voimalla ja vaikuttavasti. Sanoman sisältö ja Pyhän Hengen todistus alkavat kuitenkin loppujen lopuksi vaikuttaa sydämessä vain, mikäli vastaanottaja sen sallii. 6

18 Tavoite Oppija, joka käyttää tahdonvapauttaan toimimalla oikeiden periaatteiden mukaan, avaa sydämensä Pyhälle Hengelle ja Juuri uskon innoittaman toiminnan pyytää Hänen opetustaan, todistavaa voimaansa ja vahvistavaa todistustaan. (Ks. Etsikää oppia uskon kautta, ilta vilpittömyydellä ja johdonmukaisuudella me osoitamme taivaalliselle Isällemme ja Hänen Pojalleen Jeesukselle vanhin David A. Bednarin seurassa, 3. helmikuuta 2006, s. 1, 3.) Kristukselle halukkuutemme oppia ja Pyhissä kirjoituksissa opetetaan, että niiden, jotka tavoittelevat hengellistä oppimista, tulee valmistaa mieltään ja sydän- saada opetusta Pyhältä Hengeltä. tään saamaan opetusta, etsiä tietoa ja ymmärrystä tutkimalla, (David A. Bednar, Etsikää oppia uskon kautta, s. 3) pohdiskelemalla ja rukoilemalla uutterasti sekä noudattaa Pyhältä Hengeltä saamiaan vaikutelmia (ks. Esra 7:10; 1. Nefi 10:17 19; OL 138:1 11; JS H 10 20). Monille oppilaille tällainen ponnisteleminen, jotta voisi oppia pyhistä kirjoituksista, saattaa tuntua vieraalta ja jossakin määrin vaikealta. Opettaja voi kuitenkin auttaa heitä ymmärtämään, hyväksymään ja täyttämään oman osansa evankeliumin oppimisessa. Opettaja voi auttaa oppilaita oppimaan, kuinka he voivat omaksua aktiivisen roolin hengellisessä oppimisessaan, kannustamalla heitä tekemään seuraavaa: Ota tavaksi tutkia pyhiä kirjoituksia päivittäin. Valmista sydäntäsi ja mieltäsi Hengen vaikutukselle. Etsi ja tuo esiin oppeja ja periaatteita, jotka ovat merkityksellisiä henkilökohtaisessa elämässäsi. Syvennä pyhien kirjoitusten ymmärrystä tutkimalla, mietiskelemällä ja rukoilemalla uutterasti. Esitä kysymyksiä ja etsi vastauksia, jotka auttavat sinua ymmärtämään paremmin evankeliumia ja sitä, kuinka se soveltuu elämääsi. Kerro oivalluksista, kokemuksista ja tuntemuksista. Selitä evankeliumin oppeja ja periaatteita muille ja todista niiden totuudesta. Opettele pyhien kirjoitusten tutkimiseen liittyviä taitoja, kuten merkitseminen, rinnakkaisviitteiden tekeminen ja pyhien kirjoitusten tutkimisen apuneuvojen käyttäminen. Täyttämällä oman osansa hengellisessä oppimisessa oppilaat ilmaisevat halukkuutensa saada opetusta Pyhältä Hengeltä. He ovat usein sitoutuneempia tutkimaan pyhiä kirjoituksia ja innostuneempia niistä. He ymmärtävät ja muistavat pelastavat opit ja periaatteet selvemmin, ja on todennäköisempää, että he toteuttavat käytännössä sitä, mitä heille on opetettu. Kun oppilaat löytävät evankeliumin oppeja ja periaatteita, esittävät kysymyksiä ja vastaavat kysymyksiin, he oppivat samalla arvokkaita taitoja, joita he voivat hyödyntää tutkiessaan itsenäisesti. Tällä tavoin osallistumalla oppilaista tulee kykeneviä opettamaan evankeliumia tehokkaammin perheelleen, ystävilleen ja muille. Heistä tulee myös paremmin valmistautuneita opettamaan evankeliumin oppeja ja periaatteita tulevaisuudessa lähetyssaarnaajina, vanhempina, opettajina ja kirkon johtohenkilöinä. [Oppilaiden] päätös osallistua merkitsee sitä, että he käyttävät tahdonvapauttaan, mikä sallii Pyhän Hengen välittää henkilökohtaisen sanoman, joka on sovitettu heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa. Osallistuvan ilmapiirin luominen lisää todennäköisyyttä, että Henki opettaa tärkeämpiä opetuksia kuin mitä sinä voit välittää. Tämä osallistuminen tuo oppilaiden elämään Hengen johdatuksen. (Richard G. Scott, To Learn and to Teach More Effectively, julkaisussa Brigham Young University Speeches, 2008, s. 4 5) 7

19 EVANKELIUMIN OPETTAMINEN JA OPPIMINEN Johdamme ja palvelemme [1.4] Johdamme ohjelmiamme ja käytämme voimavarojamme tarkoituksenmukaisesti. [1.4.1] [Englanninkielisen] sanan administering voidaan määritellä tarkoittavan sekä ihmisten johtamista ja palvelemista että ohjelmien ja voimavarojen johtamista ja hallinnoimista. Jeesus Kristus, joka on täydellinen esimerkki kaikessa, näytti mallin todellisen johtajan jumalallisista ominaisuuksista. Seminaarissa ja instituutissa kaikilla johtohenkilöillä ja opettajilla riippumatta heidän senhetkisestä toimenkuvastaan on mahdollisuus ja vastuullinen tehtävä sekä johtaa että hoitaa asioita Kristuksen kaltaisella tavalla. Sellaiset ominaisuudet kuin rakkaus, näkemys ja nöyryys suovat meidän toteuttaa Herran työtä kuten Hän haluaisi. Rakkauden eli Kristuksen puhtaan rakkauden tulee olla pohjana opettajan suhteelle oppilaisiin, pappeusjohtajiin, vanhempiin, työtovereihin ja valvojiin. Rakkaus ei ole pelkästään tunne vaan tapa toimia ja olla (ks. Moroni 7:45). Johtaja, jolla on näkemystä, antaa innoitettua ohjausta, luo tarkoituksellisuuden tunteen ja herättää lähellään olevissa innostusta. Pyhissä kirjoituksissa opetetaan: Siellä, missä näkemys puuttuu, kansa hukkuu (Sananl. 29:18, ks. englanninkielinen kuningas Jaakon raamatunkäännös). Nöyryys suo johtajien ja opettajien tunnistaa riippuvuutensa Herrasta ja kannustaa heitä tekemään yhteistyötä muiden kanssa saavuttaakseen seminaarien ja instituuttien tavoitteen. Herra on sanonut: Eikä kukaan voi auttaa tässä työssä, ellei hän ole nöyrä ja täynnä rakkautta, ellei hänellä ole uskoa, toivoa ja rakkautta, ellei hän ole itsensä hillitsevä kaikessa, mitä hänen huostaansa uskotaan (OL 12:8). Jokaisella opettajalla ja johtohenkilöllä on mahdollisuus ja Ja rakkaus on pitkämielinen ja vastuullinen tehtävä johtaa ja hallinnoida ohjelmia ja voimavaroja asianmukaisesti. Hallinnollisten tehtävien hengellisenä lempeä eikä kadehdi eikä pöyhkeile, tarkoituksena on siunata yksilöitä. Talousarvioiden laatiminen, raporttien täyttäminen, kirkon tilojen huoltaminen, tur- ei etsi omaansa, ei vihastu helposti, ei ajattele pahaa eikä iloitse vääryydestä vallisuudesta huolehtiminen, ohjelmien valvonta, neuvostoihin osallistuminen [sekä oppilaiden, vanhempien ja pap- vaan iloitsee totuudesta, kaiken se kestää, kaiken se uskoo, kaiken se toivoo, kaiken se kärsii. peusjohtajien kanssa kommunikoiminen] ovat kaikki olennaisia hallinnollisia tehtäviä (Tarkoituksenmukainen hallinnointi: käsikirja kirkon koululaitoksen johtajille ja opettajille, (Moroni 7:45) 2006, s. 2). Vanhin Henry B. Eyring on opettanut: Älkää milloinkaan, milloinkaan aliarvioiko sitä, millainen hengellinen arvo on sillä, että teette ajallisia asioita hyvin niiden hyväksi, joita palvelette (ks. Mormonin kirja muuttaa elämänne, Liahona, helmikuu 2004, s. 18). Pyrkimyksemme auttavat vanhempia heidän tehtävässään vahvistaa perhettään. [1.4.2] Vanhemmilla on ensisijainen vastuu opettaa lapsilleen Jeesuksen Kristuksen evankeliumia, valvoa heidän sosiaalista kehitystään, ihmissuhteitaan sekä pukeutumistaan ja ulkoasuaan koskevia mittapuita sekä vastata heidän opillisiin kysymyksiinsä. Kirkon johtohenkilöt auttavat vanhempia tässä vastuullisessa tehtävässä. Seminaarin ja instituutin johtohenkilöt ja opettajat auttavat vanhempia ensisijaisesti opettamalla oppilaille Jeesuksen Kristuksen evankeliumia pyhien 8

20 Tavoite kirjoitusten ja profeettojen sanojen mukaan tähdentäen perheen opillista merkitystä sekä perheenjäsenille ja perheen toiminnalle kuuluvaa tärkeää sijaa. (Ks. Tarkoituksenmukainen hallinnointi, s. 4 5.) Opettajan tulee kannustaa oppilaita kunnioittamaan vanhempiaan sekä pyytämään vanhemmiltaan neuvoa ja ohjausta. Opettaja voi myös kertoa vanhemmille, mitä luokassa opetetaan. Me teemme läheistä yhteistyötä pappeusjohtajien kanssa kutsuessamme oppilaita osallistumaan ja tarjotessamme hengellisen ympäristön, jossa oppilaat voivat olla tekemisissä toistensa kanssa ja oppia yhdessä. [1.4.3] Seminaarien ja uskontoinstituuttien kaikki ohjelmat toimivat niiden pappeusjohtajien sekä johtavien että paikallisten alaisuudessa, joilla on asiaankuuluvat pappeuden avaimet. On tärkeää, että pyrkiessään siunaamaan nuoria ja nuoria aikuisia seminaarin ja instituutin johtohenkilöt ja opettajat tekevät tiivistä yhteistyötä paikallisten pappeusjohtajien kanssa. Pappeusjohtajien johdolla he neuvottelevat ja tekevät yhteistyötä varmistaakseen, että jokainen nuori ja nuori aikuinen kutsutaan ja häntä kannustetaan ilmoittautumaan asiaankuuluville oppikursseille, osallistumaan niihin ja suorittamaan ne. Opettajien ja johtajien tulee toimia aktiivisesti pappeusjohtajien kanssa, kun seminaari- ja instituuttioppilaita pyritään saamaan mukaan ja pitämään mukana, eivätkä he saa tyytyä opettamaan vain niitä oppilaita, jotka tulevat heidän oppitunneilleen. Vakiintuneiden menettelytapojen ja käytäntöjen mukaisesti seminaarin ja instituutin johtohenkilöt ja opettajat tekevät myös tiivistä yhteistyötä pappeusjohtajien kanssa tarjotakseen tilat oppitunteja varten sekä luodakseen sopivan hengellisen ja sosiaalisen ympäristön, jossa todistusta voidaan vahvistaa ja evankeliumin tietämystä lisätä. Opettajien ja johtajien tulee noudattaa voimassa olevaa seminaarin ja instituutin menettelytapaa sekä neuvotella paikallisten pappeusjohtajien kanssa siitä, millaisia sosiaalisia ja palvelutoimintoja järjestetään ja kuinka usein, jotta ne pikemminkin tukevat kuin häiritsevät pappeusjohtajien ja apujärjestöjen johtohenkilöiden suunnittelemia ja johtamia toimintoja. Opettajien ja johtajien tulee lisäksi tehdä yhteistyötä Nuorten Miesten ja Nuorten Naisten johtohenkilöiden kanssa ja asianmukaisella tavalla kannustaa nuoria osallistumaan Velvollisuus Jumalaa kohtaan -ohjelmaan sekä Edistyminen-ohjelmaan. Aina kun mahdollista, seminaarinopettajan tulee neuvotella nuorten tarpeista nuorten muiden opettajien, neuvojien ja johtohenkilöiden kanssa. (Lisää yksityiskohtaista tietoa seminaarin ja instituutin johtamiseen ja hallinnoimiseen liittyvistä periaatteista ja käytännöistä on käsikirjassa Tarkoituksenmukainen hallinnointi.) 9

21 2 Notes Evankeliumin opettamisen ja oppimisen perusasiat Seminaarien ja uskontoinstituuttien tavoitteessa esitetään kolme pääasiallista opettamisen päämäärää, jotka johtajat ja opettajat pyrkivät saavuttamaan täyttääkseen seminaarien ja uskontoinstituuttien tarkoituksen: 1. Opetamme oppilaille evankeliumin oppeja ja periaatteita sellaisina kuin ne sisältyvät pyhiin kirjoituksiin ja profeettojen sanoihin. 2. Opetamme näitä oppeja ja periaatteita tavalla, joka johtaa ymmärtämiseen ja rakentumiseen. 3. Autamme oppilaita täyttämään oman osansa oppimisprosessissa ja valmistamme heitä opettamaan evankeliumia muille. Avuksi näiden päämäärien saavuttamisessa seminaarin ja instituutin opettajia ja oppilaita kannustetaan nimenomaan toteuttamaan evankeliumin opettamisen ja oppimisen perusasioita. Evankeliumin opettamisen ja oppimisen perusasiat Opettajan ja oppilaiden tulee tehdä seuraavaa: Opettakaa ja oppikaa Hengen avulla. Luokaa oppimisympäristö, jossa vallitsee rakkaus, arvostus ja tarkoituksellisuus. Tutkikaa pyhiä kirjoituksia päivittäin ja lukekaa oppikurssin aineisto. Ymmärtäkää pyhien kirjoitusten sekä profeettojen sanojen tausta ja sisältö. Tunnistakaa ja ymmärtäkää evankeliumin oppeja ja periaatteita, tuntekaa niiden totuus ja tärkeys sekä toteuttakaa niitä käytännössä. Selittäkää evankeliumin oppeja ja periaatteita sekä kertokaa ja todistakaa niistä. Hallitkaa pyhien kirjoitusten avainkohdat ja perusopit. Nämä periaatteet, käytännöt ja tulokset nivoutuvat toisiinsa. Kun näitä perusasioita toteutetaan viisaasti ja keskenään sopusoinnussa, ne lisäävät oppilaiden kykyä ymmärtää pyhiä kirjoituksia ja niiden sisältämiä oppeja ja periaatteita. Lisäksi ne kannustavat oppilaita omaksumaan aktiivisen roolin evankeliumin oppimisessaan ja lisäävät oppilaiden kykyä elää evankeliumin mukaan ja opettaa sitä muille. 10 Opettakaa ja oppikaa Hengen avulla [2.1] Evankeliumin opettaminen ja oppiminen tapahtuu Pyhän Hengen voimalla. Hengen avulla opettamista ja oppimista tapahtuu, kun Pyhä Henki täyttää tehtäväänsä eli toimii opettajan, oppilaan tai kummankin kanssa.

22 Evankeliumin opettamisen ja oppimisen perusasiat Vain Hengen avulla tapahtuvan opettamisen ja oppimisen avulla oppilaat oppivat ymmärtämään Jeesuksen Kristuksen opetuksia ja sovitusta sekä turvaamaan niihin sillä tavoin, että he voivat tulla kelvollisiksi iankaikkiseen elämään. Presidentti Henry B. Eyring korosti sitä ratkaisevan tärkeää roolia, joka Pyhällä Hengellä on hengellisessä oppimisessa, opettaessaan: Oppilaamme eivät voi tuntea Jumalaa eivätkä rakastaa siten kuin heidän täytyy rakastaa, elleivät he saa opetusta Pyhältä Hengeltä. Vain Hengen avulla he voivat tietää, että Jumala on rakastanut meitä niin paljon, että Hän on lähettänyt Poikansa sovittamaan syntimme, ja että Jeesus on Jumalan Poika ja että Kristus on maksanut heidän syntiensä hinnan. Vain Hengen avulla he voivat tietää, että taivaallinen Isä ja Hänen ylösnoussut ja kirkastettu Poikansa ilmestyivät Joseph Smithille. Vain Hengen avulla he voivat tietää, että Mormonin kirja on todella Jumalan sanaa. Ja vain innoituksen avulla he voivat tuntea, kuinka Isä ja Poika ovat rakastaneet heitä antaessaan meille toimitukset, jotka ovat välttämättömiä iankaikkisen elämän saamiseksi. Vasta kun he saavat todistuksen näistä asioista ja kun Pyhä Henki vie sen syvälle heidän sydämeensä, he saavat lujan perustan ja pysyvät vakaina elämänsä kiusauksissa ja koettelemuksissa. (Ks. Tuntea Jumala ja rakastaa Häntä, ilta presidentti Henry B. Eyringin seurassa, 26. helmikuuta 2010, s. 2.) Seuraavassa luetellaan Pyhän Hengen tehtäviä, jotka liittyvät suoraan Hänen rooliinsa evankeliumin opettamisessa ja oppimisessa: Hän todistaa Isästä Jumalasta ja Hänen Pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta (ks. 1. Kor. 12:3; Et. 12:41). Hän rakentaa (kohottaa eli rakentaa hengellisesti) sekä opettajaa että oppilasta (ks. 1. Kor. 14:12; OL 50:22 23; 84:106). Hän suo Hengen lahjoja, joita ovat muun muassa ilo, rakkaus, rauha, kärsivällisyys ja ystävällisyys (ks. Gal. 5:22 23; Room. 15:13; OL 6:23; 11:12 13). Hän antaa ihmiselle voiman puhua valtuudella ja rohkeasti (ks. 1. Nefi 10:22; Alma 18:35; Moroni 8:16). Hän todistaa evankeliumin oppien ja periaatteiden totuudellisuudesta (ks. Joh. 15:26; OL 21:9; 100:8). Hän antaa totuutta, tietoa, oivalluksia, ymmärrystä ja valistusta (ks. Joh. 16:13; 1. Kor. 2:9 11, 14; OL 6:14; 11:13 14; 76:5 10, 116). Hän auttaa opettajaa ja oppilaita muistamaan ajatuksia, käsityksiä tai periaatteita (ks. Joh. 14:26). Hän innoittaa ihmistä tietämään, mitä tulee sanoa ja mitä ei pidä sanoa (ks. Luuk. 12:11 12; 2. Nefi 32:7; OL 84:85; 100:5 6). Hän vie totuuden ihmisten sydämeen (ks. 2. Nefi 33:1). Hän pehmittää ihmisten sydämen (ks. 1. Nefi 2:16; Alma 24:8). Hän puolustaa ja lohduttaa (ks. Joh. 14:26; OL 88:3). Hän pyhittää ja muuttaa sydämen (ks. Moosia 5:2; 3. Nefi 27:20; Moroni 6:4). Ymmärtäessään, kuinka ratkaisevan tärkeä rooli Pyhällä Hengellä on hengellisessä oppimisessa, opettaja tekee kaikkensa kutsuakseen Hengen 11

23 EVANKELIUMIN OPETTAMINEN JA OPPIMINEN täyttämään nämä tehtävät. Tehdäkseen tämän opettaja pyrkii henkilökohtaiseen kelvollisuuteen. Hän lausuu uskon rukouksen (OL 42:14) ja pyrkii valmistautumaan perusteellisesti jokaista oppituntia varten. Hän pyrkii keskittymään oppilaidensa oppimiskokemukseen ja tuntemaan sydämessään rauhaa eikä hämmennystä tai huolta muista asioista. Hän osoittaa nöyrää kysymisen henkeä. Lisäksi hän kannustaa oppilaitaan kutsumaan Pyhän Hengen oppimiskokemukseensa. Opettaja ja oppilaat voivat auttaa luomaan Pyhän Hengen vaikutusta edistävän ilmapiirin tekemällä seuraavaa: Pitäkää merkityksellisiä hengellisiä tuokioita. Lukekaa pyhiä kirjoituksia ja profeettojen sanoja ja opettakaa niiden pohjalta. Keskittäkää esimerkit ja keskustelut Vapahtajaan ja todistakaa Hänestä. Esittäkää evankeliumin opit ja periaatteet yksinkertaisesti ja selkeästi. Käyttäkää innoitetun hiljaisuuden hetket mietiskelevään pohdiskeluun. Kertokaa sopivista omakohtaisista kokemuksista ja todistakaa opeista ja periaatteista. Käyttäkää innoittavaa musiikkia. Osoittakaa rakkautta ja kiitollisuutta toisianne ja Herraa kohtaan. Opettaja voi vaistota, ilmeneekö hänen oppitunneillaan Hengen vaikutuksia vai ei, miettimällä seuraavankaltaisia kysymyksiä: Tuntevatko oppilaat entistä suurempaa rakkautta Vapahtajaa, evankeliumia ja pyhiä kirjoituksia kohtaan? Ymmärtävätkö oppilaat selvästi ne periaatteet, joita opetetaan? Rakentuvatko oppilaat ja tuntevatko he innoitusta toimia oppimiensa periaatteiden mukaan? Lisääntyykö luokan ykseys? Lausutaanko todistuksia ja vahvistuvatko ne? Ovatko oppilaat kiinnostuneita oppimisprosessista ja mukana siinä? Tunnetaanko oppitunnilla rakkauden, ilon, rauhan, kärsivällisyyden, ystävällisyyden, hyvyyden ja uskollisuuden tunteita (ks. Gal. 5:22)? Kiireetön ilmapiiri on ehdottoman välttämätön, jos aiotte saada Herran Hengen luokkaanne. (Jeffrey R. Holland, Opettaminen ja oppiminen kirkossa, maailmanlaajuinen johtajien koulutuskokous, 10. helmikuuta 2007, Liahona, kesäkuu 2007, s. 59) On tärkeää muistaa, ettei yksikään opettaja, olipa hän kuinka lahjakas tai uskollinen tahansa, voi täyttää Hengen tehtäviä. Toisinaan opettaja saattaa yrittää itse tuottaa hengellisen kokemuksen. Vanhin Boyd K. Packer on opettanut: Ette voi saada hengellisiä asioita väkisin. Ette voi pakottaa Henkeä vastaamaan sen enempää kuin voitte pakottaa papua itämään tai linnunpoikaa kuoriutumaan ennen aikojaan. Voitte luoda kasvulle otollisen ilmapiirin, ravita ja suojella, mutta ette voi pakottaa. Teidän on odotettava kasvua. (Ks. Herran lamppu, Valkeus, heinäkuu 1983, s. 31.) Opettajan, joka pyrkii opettamaan Hengen avulla, ei pidä luottaa ensisijaisesti omaan älyynsä, opettamista koskevaan tietämykseensä tai omaan persoonaansa vaan Pyhän Hengen vaikutukseen (ks. 2. Nefi 4:34). Hänen tulee myös välttää manipuloimasta tunteita tai yrittämästä tietoisesti saada 12

24 Evankeliumin opettamisen ja oppimisen perusasiat oppilaita liikuttumaan todisteeksi siitä, että Henki on läsnä. Presidentti Howard W. Hunter on varoittanut: Arvelen, että ellemme ole varovaisia toimiessamme opettajina oppitunneilla päivittäin, saatamme yrittää jäljitellä Herran Hengen todellista vaikutusta kelvottomin ja manipuloivin keinoin. Huolestun, kun näyttää siltä, että vahva tunne tai vuolaat kyyneleet rinnastetaan Hengen läsnäoloon. Tietenkin Herran Henki voi herättää vahvoja emotionaalisia tunteita mukaan lukien kyyneleet, mutta sellaista ulkoista ilmausta ei pitäisi sekoittaa itse Hengen läsnäoloon. ( Eternal Investments, ilta presidentti Howard W. Hunterin seurassa, 10. helmikuuta 1989, s. 4.) Opettajan tulee varoa käyttämästä ilmauksia kuten Henki on kehottanut minua tai Henki on sanonut, että minun pitäisi Nämä ilmaukset voidaan tietoisesti tai tiedostamatta käsittää itsensä ylentämiseksi, ja ne voivat vihjata liioiteltuun hengellisyyden tasoon ja voisivat johtaa eräänlaiseen hengelliseen pakottamiseen. Yleensä riittää, että opettaja toimii Hengen johdatuksen mukaan ilman että hän ilmoittaa tekevänsä niin. Vanhin Henry B. Eyring on antanut tämän neuvon: On paljon tärkeämpää antaa oppilaille kokemuksia Hengestä kuin puhua siitä. Ja tiedostakaa myös, että jokainen ihminen kokee Hengen vähän eri tavoin. Luulen sen olevan niin yksilöllistä, että olisin hieman varovainen, jotten puhuisi siitä liian yksityiskohtaisesti. Luulen, että kokemus siitä saattaisi olla parempi kuin se, että kysytte jatkuvasti: Tunnetteko Hengen? Mielestäni sellainen voi vaikuttaa kielteisesti. ( Elder Richard G. Scott and Elder Henry B. Eyring Discussion, kirkon koululaitoksen satelliittikoulutuslähetys, elokuu 2003, s. 8.) Opettajan tulee pitää mielessä, ettei Hengen avulla opettaminen poista hänen vastuullista tehtäväänsä valmistella oppiaihe uutterasti ja harkiten sekä käyttää annettua opetusaineistoa. Toisaalta Hengen avulla opettaminen edellyttää muutakin kuin vain opetusaineiston jokaisen ehdotuksen noudattamista rukoilematta, miettimättä ja mahdollisesti soveltamatta. Lisäksi opettaja ei saa olla niin keskittynyt noudattamaan tiukasti oppiaiheen runkoa, ettei hän ole avoin saamaan ja noudattamaan Hengen antamia vaikutelmia oppiaiheen aikana. Luokaa oppimisympäristö, jossa vallitsee rakkaus, arvostus ja tarkoituksellisuus [2.2] Kun opettaja ja oppilaat rakastavat ja arvostavat Herraa, toisiaan ja Jumalan sanaa, oppiminen tehostuu. Yhteinen tarkoituksellisuuden tunne keskittää pyrkimykset ja odotukset sekä ohjaa kokemusta luokkahuoneessa. Tällaisen rakkauden, arvostuksen ja tarkoituksellisuuden ympäristön luominen ja vaaliminen on sekä opettajan että oppilaiden vastuulla ja luo otollisen ilmapiirin Pyhän Hengen rakentavalle vaikutukselle. Rakkaus ja arvostus [2.2.1] Rakkaus pehmittää sydämen ja luo otollisen ympäristön Pyhän Hengen vaikutukselle. Kun opettaja rakastaa samoin kuin Vapahtaja rakastaa, hän näkee muut siten kuin Vapahtaja näkee heidät. Kristuksen kaltainen rakkaus innoittaa opettajaa olemaan koskaan antamatta periksi auttaessaan jokaista nuorta miestä ja naista kokemaan todellisen kääntymyksen. Vanhin Dallin H. Oaks on opettanut: Kun meidät kutsutaan opettamaan, meidän tulee 13

Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, oppilaan lukutehtävät

Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, oppilaan lukutehtävät Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, oppilaan lukutehtävät Uskonto 250 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä ne sekä huomaamasi

Lisätiedot

Palautuksen perustukset, oppilaan lukutehtävät

Palautuksen perustukset, oppilaan lukutehtävät Palautuksen perustukset, oppilaan lukutehtävät Uskonto 225 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Salt Lake City, Utah, Yhdysvallat Kansikuva: Walter Ranen teos Melkisedekin pappeuden palautus

Lisätiedot

Iankaikkinen perhe, oppilaan lukutehtävät

Iankaikkinen perhe, oppilaan lukutehtävät Iankaikkinen perhe, oppilaan lukutehtävät Uskonto 200 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä ne sekä huomaamasi virheet osoitteeseen

Lisätiedot

Mormonin kirjan oppi ja opetukset, oppilaan lukutehtävät

Mormonin kirjan oppi ja opetukset, oppilaan lukutehtävät Mormonin kirjan oppi ja opetukset, oppilaan lukutehtävät Uskonto 275 [NO TRANSLATION] Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Salt Lake City, Utah, Yhdysvallat Mielipiteet ja oikaisut ovat

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

Evankeliumin opettaminen. Vapahtajan tavalla. Opas Tule ja seuraa minua -oppiaineistoon nuorille

Evankeliumin opettaminen. Vapahtajan tavalla. Opas Tule ja seuraa minua -oppiaineistoon nuorille Evankeliumin opettaminen Vapahtajan tavalla Opas Tule ja seuraa minua -oppiaineistoon nuorille Tämän oppaan omistaa AJATUKSIA JA VAIKUTELMIA Tutkiessasi ja pohdiskellessasi haluat ehkä kirjoittaa muistiin

Lisätiedot

Armolahjat ja luonnonlahjat

Armolahjat ja luonnonlahjat Armolahjat ja luonnonlahjat Rakkauden palvelua varten Jumalan antamat lahjat Luonnonlahjat ja armolahjat liittyvät t syvällisell llisellä tavalla ihmisen kokonaisvaltaiseen kutsumukseen. Luonnonlahjat

Lisätiedot

PERUSYKSIKKÖ- OHJELMAN OPAS

PERUSYKSIKKÖ- OHJELMAN OPAS PERUSYKSIKKÖ- OHJELMAN OPAS G U I D E B O O K Sisällysluettelo Johdanto perusyksikköohjelmaan 2 Perusyksikköohjelman viisi piirrettä 3 1. Organisaatio 3 2. Kokouspaikat 4 3. Opetusohjelma 5 4. Opetus 6

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F KUINKA RAAMATTU VOISI: 1. Tarttua meihin 2. Pysyä meissä 3. Tuottaa siunausta elämässämme Elämmekö sanasta? Elämän koulu Ei ihminen elä ainoastaan leivästä,

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 3. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 3. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Pyhäkoulu 3 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Pyhäkoulu Heinäkuu Syyskuu 2013 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2013 Intellectual

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa Saarna 12.10.2008 Ari Puonti Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään (abad) ja varjelemaan (shamar) sitä.

Lisätiedot

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta Kristus-keskeinen elämä Osa 4: Majakka-ilta 17.10.2009 Antti.Ronkainen@majakka.net Room. 8:29 (KR92) Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin

Lisätiedot

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille Matt. 11:28-30 Väsyneille ja stressaantuneille Tulkaa minun luokseni.. ..kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat.. Minä annan teille levon. Matt. 11:29-30..Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja oppikaa minusta:

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

Sukuni. Kertomuksia, jotka tuovat meidät yhteen

Sukuni. Kertomuksia, jotka tuovat meidät yhteen Erityisesti kannustamme nuoria ja nuoria naimattomia aikuisia käyttämään temppelityössä oman sukunsa nimiä tai seurakuntansa ja vaarnansa jäsenten esivanhempien nimiä. Pappeusjohtajien tulee varmistaa,

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

opetusohjelmaa koskevia ohjeita

opetusohjelmaa koskevia ohjeita Vu o d e n 2011 opetusohjelmaa koskevia ohjeita Tässä oppaassa on luettelo sunnuntaiopetukseen vuonna 2011 käytettävästä opetusaineistosta, ohjeita koorumien ja luokkien sunnuntaiopetuksen järjestämisestä

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

JEESUKSEN KRISTUKSEN EVANKELIUMI

JEESUKSEN KRISTUKSEN EVANKELIUMI JEESUKSEN KRISTUKSEN EVANKELIUMI MIKÄ ON JEESUKSEN KRISTUKSEN EVANKELIUMI? Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on meidän taivaallisen Isämme suunnitelma Hänen lastensa onneksi ja pelastukseksi*. Sitä kutsutaan

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 JES. 36:4-7 "Ilmoittakaa Hiskialle, että suurkuningas, Assyrian kuningas, sanoo näin: Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms. JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA

UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms. JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA Kaikille muille sydämenlyönnit ovat rummutus kohti hautaa, mutta me elämme elämää

Lisätiedot

Elämä Jumalan lapsena

Elämä Jumalan lapsena 1 Roomalaiskirjeen selitys 18 Room. 8:14 17 Savonlinnan Tuomiokirkko, 13.3.2013 Elämä Jumalan lapsena Kertausta Tähän mennessä Paavali on Roomalaiskirjeessään esittänyt pääasiat siitä, kuinka ihmisestä

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Opettaminen Vapahtajan tavalla

Opettaminen Vapahtajan tavalla Opettaminen Vapahtajan tavalla Jokaisen evankeliumin opettajan jokaisen vanhemman, jokaisen virallisesti kutsutun opettajan, jokaisen kotiopettajan ja kotikäyntiopettajan ja jokaisen Kristuksen seuraajan

Lisätiedot

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - pyhäkössä Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI

Lisätiedot

Apologia-forum 25.-27.4.2014

Apologia-forum 25.-27.4.2014 Mikä on kristinuskolle luovuttamatonta? Kuvat: sxc.hu Apologia-forum 25.-27.4.2014 Ryttylän Kansanlähetysopisto Pääpuhujana prof. John Lennox (oxfordin yliopisto) Tiede usko luominen evoluutio www.kansanlahetysopisto.fi/apologiaforum

Lisätiedot

Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa

Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa Nettiraamattu lapsille Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

Havaintomateriaalia - avuksi sinulle

Havaintomateriaalia - avuksi sinulle Havaintomateriaalia - avuksi sinulle - lapsi ja nuorisotyöhön - taide- ja leirikoulutyöhön - lähetyskasvatukseen - teemapäiviin - kirkollisiin tapahtumiin - ystävyysseurakunta- työhön - erityisryhmille

Lisätiedot

kotiin Pyhät kirjoitukset...2 Yleiskonferenssi...2 Lehdet...3 Musiikki...3 Evankeliumiaiheinen taide...3 Kirjat, oppikirjat ja lehtiset...

kotiin Pyhät kirjoitukset...2 Yleiskonferenssi...2 Lehdet...3 Musiikki...3 Evankeliumiaiheinen taide...3 Kirjat, oppikirjat ja lehtiset... Evankeliumiaiheista aineistoa kotiin Pyhät kirjoitukset...2 Yleiskonferenssi...2 Lehdet...3 Musiikki...3 Evankeliumiaiheinen taide...3 Kirjat, oppikirjat ja lehtiset...4 Sukututkimus...6 Lähetystyö...6

Lisätiedot

SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME

SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME Evankeliumi Matteuksen mukaan (Matt.12:33-37) Jeesus sanoi: Jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä, mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono.

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

1. KAPITTEL 2. KAPITTEL

1. KAPITTEL 2. KAPITTEL 1. KAPITTEL Joka alusta oli, jonka me kuulimme, jonka me silmillämme näimme, jota me katselleet olemme, ja meidän kätemme pidelleet ovat elämän sanasta, 2 (Ja elämä on ilmestynyt, ja me olemme nähneet,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME

PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME Pyhän Hengen maailmaan tuleminen Pyhän Hengen työ Elämä Pyhän Hengen kanssa Hengen hedelmä ja armolahjat Pyhän Hengen maailmaan tuleminen - Raamattu ilmaisee

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset 2015. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset 2015. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Nuoret Naiset 2015 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Nuoret Naiset 2015 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2014 Intellectual

Lisätiedot

PYHIEN KIRJOITUSTEN HALLITTAVAT KOHDAT. 2. Nefi 2:27 PYHIEN KIRJOITUSTEN HALLITTAVAT KOHDAT. 2. Nefi 32:3

PYHIEN KIRJOITUSTEN HALLITTAVAT KOHDAT. 2. Nefi 2:27 PYHIEN KIRJOITUSTEN HALLITTAVAT KOHDAT. 2. Nefi 32:3 1. Nefi 3:7 Minä menen ja teen. Herra antoi Nefille ja hänen veljilleen käskyn palata Jerusalemiin hakemaan pronssilevyt. Herra valmistaa meille keinon pitää Hänen käskynsä. Mitä sellaista Herra on käskenyt

Lisätiedot

PASTORI, TEOLOGIAN TOHTORI MARTTI VAAHTORANNAN VIRKAAN ASETTAMINEN Helsingissä

PASTORI, TEOLOGIAN TOHTORI MARTTI VAAHTORANNAN VIRKAAN ASETTAMINEN Helsingissä 1/6 Ryttylä 6.8.2008 Matti Väisänen PASTORI, TEOLOGIAN TOHTORI MARTTI VAAHTORANNAN VIRKAAN ASETTAMINEN Helsingissä 10.08.2008 Kristuksessa rakas veljemme Martti Vaahtoranta ja läsnä oleva seurakunta, tervehdin

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for Children,

Lisätiedot

Matt.7:15-23, Totuus ja harha

Matt.7:15-23, Totuus ja harha Matt.7:15-23, Totuus ja harha Matt.7:15-23: "Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. 16. Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän orjantappuroista

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

PYHÄN HENGEN LAHJAT SEURAKUNNAN RAKENTUMISEKSI

PYHÄN HENGEN LAHJAT SEURAKUNNAN RAKENTUMISEKSI PYHÄN HENGEN LAHJAT SEURAKUNNAN RAKENTUMISEKSI OPPITUNTI I Pyhä Henki persoona Markku Tenhunen 1 LUPAUS PYHÄSTÄ HENGESTÄ Joh.14:15-26 Apt. 1:7-9 RAAMATULLINEN POHJA Apt.2:1-21 Ef.1:11-14 Apt.10:38 Joh.16:7-14

Lisätiedot

Jakkara ja neljä jalkaa

Jakkara ja neljä jalkaa Jakkara ja neljä jalkaa Sanna Piirainen 1 Tunti 1 Jakkaran rakentamisen perusteet Eli mitä ihmettä varten pitäisi tulla uskoon 2 Mitähän se Jumala oikein hommaa? Jakkaran rakentamisen perusteet voi löytää

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE Osallisuus Elämän Sanaan 1:1-4 Keskinäinen Osallisuus Jumalassa erottaa synnistä ja vihasta 1:5-2:6 Uusi Käsky 2:7-11 Isän Rakkaus ja maailman rakkaus 2:12-17 Antikristus

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

Lähetysnäkymme 2014-2018. Lähetystyö raikkaassa Pyhän Hengen johdatuksessa

Lähetysnäkymme 2014-2018. Lähetystyö raikkaassa Pyhän Hengen johdatuksessa Lähetysnäkymme 2014-2018 Lähetystyö raikkaassa Pyhän Hengen johdatuksessa POHJOIS-KARJALAN HELLUNTAISEURAKUNTIEN LÄHETYSNÄKY 2014-2018 Seurakunnan lähetystyön näky ja tehtävä Näky: Sytyttää ja levittää

Lisätiedot

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET:

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET: 1 + SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + Nimesi: Osoitteesi: Puhelinnumerosi: PERUSOHJEET: Seurakunnan toimintaan tutustumista varten käyt 3-4 kertaa itsenäisesti jumalanpalveluksessa

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 2015. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 2015. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Pyhäkoulu 2015 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Pyhäkoulu 2015 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2014 Intellectual Reserve,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Lisätiedot

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta!1 LUENTO 1 MIKÄ SOLU ON?!2 Näky Tavoite, jota kohti ponnistelemme Toiminnan tulos Kaikille yhteinen Kuka näkymme määrittelee? Pastori tai vanhimmat? Jokainen

Lisätiedot

VUODEN 2012 OPETUSOHJELMAA

VUODEN 2012 OPETUSOHJELMAA VUODEN 2012 OPETUSOHJELMAA koskevia OHJEITA Sisällys Sunnuntain yleisopetusohjelma 2012............. 2 Sunnuntain perusopetusohjelma 2012............ 4 Sunnuntaiopetus koorumeissa ja luokissa.........

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Riitänkö sinulle - riitänkö minulle? 06.02.2010 Majakka Markku ja Virve Pellinen

Riitänkö sinulle - riitänkö minulle? 06.02.2010 Majakka Markku ja Virve Pellinen Riitänkö sinulle - riitänkö minulle? 06.02.2010 Majakka Markku ja Virve Pellinen Riittämättömyys Se kääntyy usein itseämme ja läheisiämme vastaan En riitä heille He eivät riitä minulle Suorittaminen, vertailu

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 1. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 1. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Pyhäkoulu 1 Oppiaineistoa nuorille Kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Pyhäkoulu Tammikuu maaliskuu 2013 Tietoa tästä oppikirjasta Oppiaiheet tässä oppikirjassa on järjestetty

Lisätiedot

Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, opettajan kirja

Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, opettajan kirja Preview Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, opettajan kirja Uskonto 250 [NO TRANSLATION] Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Preview Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunta vaikeuksissa

Nettiraamattu lapsille. Seurakunta vaikeuksissa Nettiraamattu lapsille Seurakunta vaikeuksissa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset 4. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset 4. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Nuoret Naiset 4 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Nuoret Naiset Lokakuu joulukuu 2013 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2013

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

Lupaus Pyhästä Hengestä

Lupaus Pyhästä Hengestä 1 Johanneksen evankeliumin selitys 42 Joh. 14:15-31 Lupaus Pyhästä Hengestä Viime kerralla käsittelimme tässä Johanneksen evankeliumin selityksessä luvun 14 alkua ja siinä olevaa Jeesuksen jäähyväispuhetta

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta Nettiraamattu lapsille Prinssi joesta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Heittäkää kaikki murheenne

Heittäkää kaikki murheenne 1 Heittäkää kaikki murheenne Otan lähtökohdaksi Pietarin 1 kirjeen 5-luvun 7 jakeen, jossa apostoli rohkaisee: "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen." Eikö olekin inhimillisä,

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa 1 opettaja Isak Penzev 08.03.2013 Shalom ystävät, me jatkamme oppitunteja ja tutkimme apostolien kirjeitä. Messiaan lähettiläät todistavat omasta uskostaan. Ja apostolien

Lisätiedot

TASAPAINOISET IHMISSUHTEET

TASAPAINOISET IHMISSUHTEET TASAPAINOISET IHMISSUHTEET Ihmissuhdeinventaario Jumalan suunnitelma ihmissuhteille Syntiinlankeemuksen seuraukset Terveet ihmissuhteet Riippuvuusjatkumo Epäterveet riippuvuudet Irti epäterveistä riippuvuuksista

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 5, aihe 1 Tehtäväni perusta

Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 5, aihe 1 Tehtäväni perusta Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 5, aihe 1 Tehtäväni perusta Nämä luennot ovat mukailtuja lyhennelmiä ja pohjautuvat MLM-kursseihin, joiden aiheet on saatu Raamatun ohjeista ja esimerkeistä, ja tässä esityksessä

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky Näky Kuva: SXC/S. Braswell Kansanlähetys Yhteystiedot Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Lisätiedot

Prinssistä paimeneksi

Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Sinnikkyys. Teet paljon töitä saattaaksesi loppuun sen, minkä aloitit.

Sinnikkyys. Teet paljon töitä saattaaksesi loppuun sen, minkä aloitit. Urheus Olet rohkea henkilö, joka ei peräänny uhkien, haasteiden, vaikeuksien tai kivun edessä. Puhut sen puolesta, mikä on oikein, vaikka kohtaisit vastustusta. Toimit vakaumuksesi mukaan. 1 Sinnikkyys

Lisätiedot

Minä olen Jeesus len Jees Minä

Minä olen Jeesus  len Jees Minä Minä olen Jeesus Nimilappu pussinnauhaan, peliohje pussiin. Voit tulostaa pelin kopiopaperille. Leikkaa ja liimaa kortit sitten kartongille tai pahville. Kontaktimuovilla tai laminaatilla saat korteista

Lisätiedot

Seurakunta vaikeuksissa

Seurakunta vaikeuksissa Nettiraamattu lapsille Seurakunta vaikeuksissa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista.

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista. 1 Efesolaiskirjeen selitys 4 Ef. 1:10-14 Pyhän Hengen sinetti Tämä on neljäs luento Paavalin Efesolaiskirjettä käsittelevässä luentosarjassa. Tähän mennessä olemme kuulleet siitä, kuinka meidät kristityt

Lisätiedot

Hyviä ja huonoja kuninkaita

Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Me lähdemme Herran huoneeseen

Me lähdemme Herran huoneeseen Me lähdemme l Herran huoneeseen "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta Ilo valtasi minut, kun

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Seurakunnan synty

Nettiraamattu. lapsille. Seurakunnan synty Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Millainen on Sinun Jumalasi?

Millainen on Sinun Jumalasi? Millainen on Sinun Jumalasi? Mielikuvat ja todellisuus Mikko Summala 12.01.2014 Johdanto Vuoden vaihde ja uuden vuoden alku on aina hyvää aikaa katsoa tarkemmin elämäämme, arvoida kulunutta vuotta sekä

Lisätiedot

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin Rukouskoulu 2014 2. jakso Mitä rukous on Ylösnousemuksen voima On Kristus ylösnoussut Hän elää minussa Kristus meissä, kirkkauden toivo Herätetyt yhdessä Hänen kanssaan,

Lisätiedot

Evankeliumitekstissä Jeesus kertoo, että Isä herättää kuolleet, ja että myös hänellä, Pojalla on valtaa antaa elämä kenelle tahtoo.

Evankeliumitekstissä Jeesus kertoo, että Isä herättää kuolleet, ja että myös hänellä, Pojalla on valtaa antaa elämä kenelle tahtoo. 1 Jeesus sanoi juutalaisille:»totisesti, totisesti: ei Poika voi tehdä mitään omin neuvoin, hän tekee vain sitä, mitä näkee Isän tekevän. Mitä Isä tekee, sitä tekee myös Poika. Isä rakastaa Poikaa ja näyttää

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 25/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 13.5.

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 25/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 13.5. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) ARMOTON PALVELIJA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Sillä, missä Jeesus tämän vertauksen kertoi, ei ole merkitystä. Mutta ilmeisesti

Lisätiedot

JEESUS TORJUTAAN NASARETISSA

JEESUS TORJUTAAN NASARETISSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS TORJUTAAN NASARETISSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Nasaretissa, Jeesuksen lapsuuskotikaupungissa,

Lisätiedot

RADIKAALI ELÄMÄ. =Raamatullinen elämä. Viisas taloudenhoito

RADIKAALI ELÄMÄ. =Raamatullinen elämä. Viisas taloudenhoito RADIKAALI ELÄMÄ =Raamatullinen elämä Viisas taloudenhoito RAHA RAAMATUSSA 38 vertausta, joista 16 kertoo rahan ja omaisuuden käyttämisestä Jeesus puhui rahasta enemmän kuin mistään muusta yksittäisestä

Lisätiedot

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia Saarna 16.7.2017 Evankeliumi Matt. 16: 13-19 Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan: Kuka Ihmisen Poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat? He vastasivat: Toisten

Lisätiedot