Nuorten Naisten lähdeopas 2012 Oppikirja 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorten Naisten lähdeopas 2012 Oppikirja 1"

Transkriptio

1 Nuorten Naisten lähdeopas 2012 Oppikirja 1 Seuraava lähdeaineisto on valittu täydentämään Nuorten Naisten oppikirjan 1 oppiaiheita ja tarjoamaan Nuorten Naisten johtohenkilöille päivitettyjä viitteitä yleiskonferenssipuheisiin, keskustelukysymyksiä, pyhien kirjoitusten kohtia sekä muuta lähdeaineistoa, jotka ovat käyttökelpoisia ja merkityksellisiä niiden asioiden kannalta, joita nuoret naiset kohtaavat tänä aikana. Valitkaa rukoillen se lähdeaineisto, joka saa nuoret naiset mukaan oppimaan ja auttaa heitä vahvistamaan uskoaan ja todistustaan. Voitte halutessanne käyttää joidenkin oppiaiheiden opettamiseen enemmän kuin yhden viikon, ja teidän tulee miettiä keinoja, joiden avulla voitte vahvistaa näiden oppiaiheiden oppia ja evankeliumin periaatteita viikkotoiminnoissa. Voitte muuttaa näiden oppiaiheiden järjestystä nuorten naisten tarpeiden tai pappeusjohtajien neuvojen pohjalta. Pääsiäisenä ja jouluna voitte opettaa Vapahtajaa käsitteleviä oppiaiheita. Varatkaa kunkin yleiskonferenssin ja yleisen Nuorten Naisten kokouksen jälkeisellä viikolla aikaa keskustellaksenne profeettojen, muiden johtavien auktoriteettien ja Nuorten Naisten ylimmän johtokunnan viimeaikaisista sanoista. OPPIAIHE 1 Jumalan tytär Huomautus opettajalle: Huolehdi siitä, että nuoret naiset ymmärtävät Isän Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen erilaiset tehtävät. Voit halutessasi käyttää hakusanaartikkelia Isä Jumala julkaisussa Lujana uskossa (2005, s ) sekä hakusana-artikkelia Jumalanpalvelus (s ), joka on hyvin hyödyllinen selitettäessä, kuinka tulee palvella Isää. Mainitkaa joitakin taivaallisen Isämme piirteitä ja ominaisuuksia. Millä tavoin Hänen pelastussuunnitelmansa huolehtii tarpeistamme jokaisessa elämänvaiheessa? Millä tavoin voimme palvella taivaallista Isäämme enemmän? Kuinka tieto siitä, että olemme rakastavan taivaallisen Isän tyttäriä, auttaa meitä pysymään uskollisina evankeliumin tasovaatimuksille ja ymmärtämään jumalallisen arvomme? Kuinka voimme ymmärtää todellisen identiteettimme Jumalan tyttärinä, kun maailma lähettää meille niin monia ristiriitaisia viestejä siitä, keitä me olemme, kuinka olemme syntyneet, mitä meidän tulee olla ja mitä meidän tulee tehdä? Dieter F. Uchtdorf, Kertomuksenne onnellinen loppu, Liahona, toukokuu 2010, s Voit halutessasi käyttää puheesta kolmea kappaletta alkaen sanoista Tänään haluan kiinnittää huomionne Jeffrey R. Holland, Nuorille naisille, Liahona, marraskuu 2005, s Boyd K. Packer, Moraalinen ympäristömme, Liahona, heinäkuu 1992, s Elaine S. Dalton, Muistakaa, keitä olette!, Liahona, toukokuu 2010, s Mary N. Cook, Hyveellinen elämä askel askeleelta, Liahona, toukokuu 2009, s Voit halutessasi käyttää tämän puheen ensimmäistä kappaletta tähdentääksesi nuorille naisille, että he ovat Jumalan tyttäriä. Ap. t. 17:28; Room. 8:16 17; Hepr. 12:9; 1. Nefi 11:17; OL 76:23 24; Moos. 1:3 7. Perhe julistus maailmalle, Liahona, marraskuu 2010, s. 129; ks. myös Nuorten Naisten edistyminen, 2009, s Voit halutessasi käyttää julistuksen toista ja kolmatta kappaletta oppiaiheen osiossa Teitä rakastettiin ja rakastetaan. Nuorten Naisten johtoaihe, Edistyminen, s. 3. Musiikkia: Taivaan Isä, MAP-lauluja, 184; Isämme taivahan, MAP-lauluja,

2 Video: Dieter F. Uchtdorf, Our True Identity [Todellinen identiteettimme], sivustolla lds.org/ youth/video. Edistyminen: Jumalallinen luonne, arvoon liittyvä kokemus 1; Henkilökohtainen arvo, arvoon liittyvä kokemus 1. Voit halutessasi pyytää nuoria naisia tekemään kirjan hyveellisistä ominaisuuksista. Susan W. Tanner ehdottaa tätä toimintaa artikkelissa Taivaallisen Isän tyttäriä, Liahona, toukokuu 2007, s OPPIAIHE 2 Jeesus Kristus, Vapahtaja Mitä sanoisitte jollekulle, joka ei usko myöhempien aikojen pyhien olevan kristittyjä? Millä tavoin voimme osoittaa kiitollisuuttamme Vapahtajan sovitusuhrista? Thomas S. Monson, Erotessamme, Liahona, toukokuu 2011, s Voit halutessasi käyttää puheesta kolmea kappaletta alkaen sanoista Ennen kuin lähdemme täältä tänään Richard G. Scott, Hän elää, kunnia nimelleen!, Liahona, toukokuu 2010, s Quentin L. Cook, Me seuraamme Jeesusta Kristusta, Liahona, toukokuu 2010, s C. Scott Grow, Sovituksen ihme, Liahona, toukokuu 2011, s Kent F. Richards, Sovitus kattaa kaiken tuskan, Liahona, toukokuu 2011, s Gary J. Coleman, Äiti, olemmeko me kristittyjä?, Liahona, toukokuu 2007, s Ap. t. 4:12; 2. Nefi 2:9; 2. Nefi 25:23 26; Moosia 3:7; Alma 7:11 12; Alma 22:13 14; Alma 38:9; Hel. 5:9; Moroni 7:41. Musiikkia: Oi Jeesuksen laupeus, MAP-lauluja, 116. Kuvia: Jeesus rukoilee Getsemanessa, Ristiinnaulitseminen sekä Maria ja ylösnoussut Jeesus Kristus, Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009, s , 59. Video: He Lives: Testimonies of Jesus Christ [Hän elää todistuksia Jeesuksesta Kristuksesta], sivustolla lds.org/media-library, Mormon Messages. Video: Jeffrey R. Holland, The Only True God and Jesus Christ Whom He Has Sent [Ainoa todellinen Jumala ja Jeesus Kristus, jonka Hän on lähettänyt], sivustolla lds.org/media-library, Mormon Messages. Video: Strength of Youth 2011, DVD, We Believe in Christ: Personal Testimony [Uskomme Kristukseen henkilökohtainen todistus]. Edistyminen: Usko, arvoon liittyvä kokemus 5; Jumalallinen luonne, arvoon liittyvä kokemus 4; Usko, arvoon liittyvän projektin alakohta 1. OPPIAIHE 3 Jeesuksen Kristuksen esimerkin noudattaminen Kun joka sunnuntai nautimme sakramentin, meitä muistutetaan Jeesuksen Kristuksen esimerkin seuraamisesta, mutta viikon aikana maailmalliset vaikutukset toisinaan kääntävät helposti huomiomme pois. Mitä voimme tehdä noudattaaksemme Kristuksen esimerkkiä koko viikon ajan? Millä konkreettisilla tavoilla voimme noudattaa Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä, kun olemme kotona ja perheemme kanssa? Mitä voimme tehdä saadaksemme ystävämme, perheemme ja muut noudattamaan paremmin Vapahtajan esimerkkiä? Dieter F. Uchtdorf, Te olette minun käteni, Liahona, toukokuu 2010, s Quentin L. Cook, Me seuraamme Jeesusta Kristusta, Liahona, toukokuu 2010, s Russell M. Nelson, Näytä sinä hyvää esimerkkiä uskovista, Liahona, marraskuu 2010, s Voit halutessasi lukea puheen 16 viimeistä kappaletta alkaen sanoista Paavalin neuvo näyttää hyvää esimerkkiä uskovista Mary N. Cook, Ole esimerkki uskovista, Liahona, marraskuu 2010, s

3 3. Nefi 12:48; Moroni 7:48. Saarnatkaa minun evankeliumiani, luku 6: Kuinka kehitän itsessäni Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia? Musiikkia: Sua tahdon seurata, MAP-lauluja, 142. Musiikkia: Kuin Jeesus mä olla tahdon, Lasten laulukirja, s Video: He Lives: Testimonies of Jesus Christ [Hän elää todistuksia Jeesuksesta Kristuksesta], sivustolla lds.org/media-library, Mormon Messages. Video: Charity: An Example of the Believers [Rakkaus: esimerkki uskovista]. Edistyminen: Jumalallinen luonne, arvoon liittyvä kokemus 7. Nuorten voimaksi, kirjanen, 2002, Toisten palveleminen, s. 38, tai internetsivustolla youth.lds.org. Laadi luettelo päivittäisistä ystävällisistä teoista, joita voit tehdä muille. OPPIAIHE 4 Pyhän Hengen kumppanuus Kuinka tunnemme Pyhältä Hengeltä tulevia vaikutelmia? Tuntevatko kaikki ihmiset Hengen kuiskaukset ja vaikutelmat samalla tavoin? Kuinka voimme joka päivä olla kelvollisia Pyhän Hengen kumppanuuteen, johdatukseen ja varjelukseen? Robert D. Hales, Toimia omasta puolestamme tahdonvapauden lahja ja siunaukset, Liahona, toukokuu 2006, s Voit halutessasi käyttää puheesta kappaletta, joka alkaa sanoilla Kehotukset, joita saamme, paeta pahaa David A. Bednar, Ottakaa vastaan Pyhä Henki, Liahona, marraskuu 2010, s David A. Bednar, Ilmoituksen henki, Liahona, toukokuu 2011, s Dieter F. Uchtdorf, Odotusta Damaskoksen tiellä, Liahona, toukokuu 2011, s Boyd K. Packer, Pyhän Hengen ohjaamina, Liahona, toukokuu 2011, s Jay E. Jensen, Pyhä Henki ja ilmoitus, Liahona, marraskuu 2010, s Julie B. Beck, Ja myös palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, Liahona, toukokuu 2010, s Kun. 19:11 12; Gal. 5:22 23; 2. Nefi 32:5; Moosia 2:36 37; Hel. 5:45 46; 3. Nefi 12:6; 3. Nefi 19:9; Et. 12:41; OL 6:23; OL 11:12. Lujana uskossa, 2005, Pyhä Henki, s Musiikkia: Pyhä Henki, Lasten laulukirja, s. 56. Video: Voice of the Spirit [Hengen ääni]. Edistyminen: Valinnat ja vastuu, arvoon liittyvä kokemus 5; Nuhteettomuus, arvoon liittyvä kokemus 2; Hyveellisyys, arvoon liittyvä kokemus 2. OPPIAIHE 5 Jumalallisista mahdollisuuksistamme iloitseminen Huomautus opettajalle: Sen lisäksi että kutsut jonkun isoäidin, äidin ja nuoren naimisissa olevan sisaren, voit halutessasi kutsua jonkun naimattoman sisaren kertomaan nuorille naisille naisena olemiseen liittyvistä iloista. Kuinka selittäisitte jollekulle ystävälle jumalallisten mahdollisuuksien periaatetta? Kuinka tieto jumalallisista mahdollisuuksistamme auttaa meitä olemaan onnellisia? Kuinka voimme saada varmuutta ottaa vastaan avioliiton ja äitiyden vastuulliset tehtävät? Kuinka kokemuksemme täällä maan päällä voivat valmistaa meitä saavuttamaan jumalalliset mahdollisuutemme seuraavassa elämässä? Elaine S. Dalton, Muistakaa, keitä olette!, Liahona, toukokuu 2010, s Oppiaiheen alussa voit halutessasi käyttää puheesta kolmea kappaletta alkaen sanoista Te olette nuoria naisia, joilla on suuri usko 3

4 Margaret D. Nadauld, Naisena olemisen ilo, Liahona, tammikuu 2001, s Oppiaiheen lopussa voit halutessasi käyttää puheesta kahta kappaletta alkaen sanoista Tunnistatte naiset, jotka ovat kiitollisia Room. 8:16 17; Moosia 2:41. Opiskele aiheesta: Eternal Life [Iankaikkinen elämä], osoitteessa lds.org/study/topics/eternal-life. Opiskele aiheesta: Women in the Church [Naiset kirkossa], osoitteessa lds.org/study/topics/womenin-the-church. Julisteita: Individual Worth [Henkilökohtainen arvo]. Musiikkia: Walk Tall, You re a Daughter of God [Kulje pää pystyssä olet Jumalan tytär], sivustolla lds.org/youth/music. Musiikkia: Taivaan Isä, MAP-lauluja, 184. Video: Dieter F. Uchtdorf, Our True Identity [Todellinen identiteettimme], sivustolla lds.org/ youth/video. Video: Significant in Every Way [Joka tavalla merkittävä], sivustolla lds.org/youth/video. Edistyminen: Jumalallinen luonne, arvoon liittyvä kokemus 2; Henkilökohtainen arvo, arvoon liittyvä kokemus 1; Henkilökohtainen arvo, arvoon liittyvä kokemus 4. Voit halutessasi pyytää nuoria naisia tutkimaan perhejulistusta, jotta he voivat saada lisää tietoa naisten tehtävistä ja jumalallisista mahdollisuuksista. OPPIAIHE 6 Ilon kokeminen tässä ja nyt Monet ihmiset näyttävät suhtautuvan elämään kielteisesti. Kuinka me voimme välttää tämän asenteen ja auttaa muita suhtautumaan asioihin myönteisesti? Kuinka Pyhän Hengen antamien ajatusten ja kuiskausten tarkkaaminen sekä tietoisuus niistä lisäävät mahdollisuutta iloon? Kuinka taivaalliseen Isäämme ja Jeesukseen Kristukseen turvaaminen vaikuttaa siihen iloon, jota tunnemme elämässämme? Kuinka käskyjen noudattaminen ja liittojen pitäminen lisäävät tuntemaamme onnea ja iloa? Thomas S. Monson, Ilon löytäminen matkasta, Liahona, marraskuu 2008, s Voit halutessasi käyttää oppiaiheen johdantona puheesta kappaletta, joka alkaa sanoilla Tämä on ainutkertainen mahdollisuutemme Dieter F. Uchtdorf, Asioista, joilla on eniten merkitystä, Liahona, marraskuu 2010, s Oppiaiheen osiossa Me voimme olla onnellisia nyt voit halutessasi käyttää puheesta neljää kappaletta alkaen sanoista Olkaamme rehellisiä Richard G. Scott, Tie rauhaan ja iloon, Liahona, tammikuu 2001, s Oppiaiheen osiossa Taivaallinen Isä haluaa meidän olevan onnellisia voit halutessasi käyttää puheesta kappaletta, joka alkaa sanoilla Käytättekö te parannuksen lunastavan voiman täysin hyväksenne Mary N. Cook, Siis en unhoittaa saa, ett rakkaus alkavi minusta, Liahona, toukokuu 2011, s Oppiaiheen osiossa Me voimme olla onnellisia nyt voit halutessasi käyttää puheesta kappaletta, joka alkaa sanoilla Me voimme noudattaa laupiaan samarialaisen esimerkkiä Ann M. Dibb, Uskon, että tulee olla vilpitön ja uskollinen, Liahona, toukokuu 2011, s Oppiaiheen osiossa Me voimme olla onnellisia nyt voit halutessasi käyttää puheesta viittä kappaletta alkaen sanoista Presidentti Howard W. Hunter opetti Sananl. 29:18; 2. Nefi 2:13; 2. Nefi 5:27; Alma 50:24. OPPIAIHE 7 Kodinhoito Millaisen tunnelman haluatte tulevaan kotiinne? Mitkä lahjat ja kyvyt voivat auttaa meitä omalta osaltamme luomaan onnellisen kodin nyt ja tulevaisuudessa? Mitä taitoja ja asenteita meidän tulee edelleen kehittää saadaksemme onnistuneen ja onnellisen kodin? 4

5 L. Tom Perry, Äidit, jotka opettavat lapsia kotona, Liahona, toukokuu 2010, s M. Russell Ballard, Äidit ja tyttäret, Liahona, toukokuu 2010, s Richard J. Maynes, Kristus-keskeisen kodin luominen, Liahona, toukokuu 2011, s Gary E. Stevenson, Pyhiä koteja, pyhiä temppeleitä, Liahona, toukokuu 2009, s Voit halutessasi käyttää puheesta kahta kappaletta alkaen sanoista Hiljattain eräässä vaarnakonferenssissa Susan W. Tanner, Ole todistajana, Liahona, toukokuu 2008, s Voit halutessasi käyttää puheesta kahta kappaletta alkaen sanoista Kun olette todistajana omassa kodissanne Sananl. 31:10 31; 2. Nefi 5:17; Moosia 4:14 15; OL 88:119. Perhe julistus maailmalle, Liahona, marraskuu 2010, s. 129; ks. myös Nuorten Naisten edistyminen, 2009, s Susan W. Tanner, Tulevien äitien vahvistaminen, Liahona, kesäkuu 2005, s Kuvia: Maria ja Martta, Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009, s. 45. Musiikkia: Rakkaus luo kodistamme taivaan, MAPlauluja, 186; Tunnen rakkauden, Lasten laulukirja, s Video: Jeffrey R. Holland, Motherhood: An Eternal Partnership with God [Äitiys iankaikkista kumppanuutta Jumalan kanssa], sivustolla lds.org/ media-library, Mormon Messages. Video: Dieter F. Uchtdorf, Create [Luokaa], sivustolla lds.org/media-library, Mormon Messages. Video: Robert D. Hales, Becoming Provident Providers [Kaukonäköinen huolehtiminen], sivustolla lds.org/media-library, Mormon Messages. Edistyminen: Jumalallinen luonne, arvoon liittyvän projektin alakohdat 1 ja 4; Tieto, arvoon liittyvä kokemus 2; Tieto, arvoon liittyvän projektin alakohdat 1 ja 5. Kerro jollekulle toiselle nuorelle naiselle, mikä hänessä ihailemasi ominaisuus auttaa häntä tulemaan hyväksi äidiksi. Pyydä yhtä tai useampaa sisarta seurakunnastanne toimintailtaan opettamaan kodinhoitotaitoja tai kykyjä, joita nuoret naiset haluaisivat oppia. OPPIAIHE 8 Asenteemme jumalallisiin tehtäviin Kun maailmassa on niin monia ristiriitaisia näkemyksiä naisten rooleista, kuinka voimme tuntea taivaallisen Isän suunnitelman naisia varten ja noudattaa sitä? Kuinka se, että noudatamme profeettojen neuvoa hankkia koulutuksen, auttaa meitä täyttämään jumalalliset tehtävämme? Thomas S. Monson, Kolme tavoitetta oppaaksenne, Liahona, marraskuu 2007, s L. Tom Perry, Äidit, jotka opettavat lapsia kotona, Liahona, toukokuu 2010, s M. Russell Ballard, Äidit ja tyttäret, Liahona, toukokuu 2010, s Quentin L. Cook, MAP-naiset ovat uskomattomia!, Liahona, toukokuu 2011, s Voit halutessasi käyttää puheesta kolmea kappaletta alkaen sanoista Ymmärrämme, että naisia ja perheitä vastaan on järjestäytynyt valtavia voimia Julie B. Beck, Mitä myöhempien aikojen pyhien naiset tekevät parhaiten: pysyvät voimakkaina ja järkkymättöminä, Liahona, marraskuu 2007, s Elaine S. Dalton, Hyveellisyyden varjelijoita, Liahona, toukokuu 2011, s Voit halutessasi käyttää puheesta kahta kappaletta alkaen sanoista Nuoret naiset, maailmassa, jossa on yhä enemmän siveettömyyden saastetta Silvia H. Allred, Luja ja järkkymätön, Liahona, marraskuu 2010, s Voit halutessasi käyttää puheesta kappaletta, joka alkaa sanoilla Tiedän, että meillä kullakin on Jumalan tyttärenä erittäin tärkeä ja keskeinen rooli Julie B. Beck, Äidillinen sydän, Liahona, toukokuu 2004, s

6 Margaret D. Nadauld, Naisena olemisen ilo, Liahona, tammikuu 2001, s Sananl. 31; Luuk. 1:28; Alma 56:47 48; OL 25. Perhe julistus maailmalle, Liahona, marraskuu 2010, s. 129; ks. myös Nuorten Naisten edistyminen, 2009, s Voit halutessasi käyttää kappaleita kuusi ja seitsemän. Musiikkia: Me sisaret yhdessä, MAP-lauluja, 194; Tunnen rakkauden, Lasten laulukirja, s Video: M. Russell Ballard, Mothers and Daughters [Äidit ja tyttäret], sivustolla lds.org/media-library, Mormon Messages for Youth. Video: Jeffrey R. Holland, Motherhood: An Eternal Partnership with God [Äitiys iankaikkista kumppanuutta Jumalan kanssa], sivustolla lds.org/ media-library, Mormon Messages. Edistyminen: Jumalallinen luonne, arvoon liittyvä kokemus 3; Jumalallinen luonne, arvoon liittyvän projektin alakohta 3. Kehota nuoria naisia lukemaan perhejulistuksen seitsemäs kappale ja huomaamaan periaatteita, jotka liittyvät heidän jumalallisiin tehtäviinsä. OPPIAIHE 9 Vanhempien kunnioittaminen Mitä voitte tehdä vahvistaaksenne suhdettanne vanhempiinne? Kuinka voimme osoittaa kunnioitusta vanhempiamme ja isovanhempiamme kohtaan, kun heidän uskonkäsityksensä tai mielipiteensä ovat erilaisia kuin meidän? Thomas S. Monson, Olkaa esimerkkinä, Liahona, toukokuu 2005, s Voit halutessasi käyttää puheesta kolmea kappaletta alkaen sanoista Voi, kuinka teidän vanhempanne rakastavatkaan teitä Henry B. Eyring, Täydellinen esikuvamme, Liahona, marraskuu 2009, s Oppiaiheen osiossa Taivaallinen Isä on käskenyt jokaisen nuoren naisen kunnioittaa vanhempiaan voit halutessasi käyttää puheesta kappaletta, joka alkaa sanoilla Nyt tässä on neuvoni lapsille Richard J. Maynes, Kristus-keskeisen kodin luominen, Liahona, toukokuu 2011, s Bradley D. Foster, Äiti sanoi niin, Liahona, toukokuu 2010, s Ef. 6:1 3; 1. Nefi 1:1; 1. Nefi 2:16; 1. Nefi 16:23; Alma 56:47 48; Alma 57:21. Perhe julistus maailmalle, Liahona, marraskuu 2010, s. 129; ks. myös Nuorten Naisten edistyminen, 2009, s Nuorten voimaksi, kirjanen, 2002, Perhe, s , tai internetsivustolla youth.lds.org. Julisteita: Family [Perhe]. Musiikkia: Rakkaus luo kodistamme taivaan, MAPlauluja, 186. Kuvia: Lehi ja hänen kansansa saapuvat luvattuun maahan, Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009, s. 71. Video: M. Russell Ballard, Mothers and Daughters [Äidit ja tyttäret], sivustolla lds.org/media-library, Mormon Messages for Youth. Edistyminen: Jumalallinen luonne, arvoon liittyvä kokemus 5; Henkilökohtainen arvo, arvoon liittyvän projektin alakohta 1; Hyveellisyys, arvoon liittyvä kokemus 2. OPPIAIHE 10 Perheenjäsenten tukeminen Huomautus opettajalle: Kun valmistat tätä oppiaihetta, huomioi ne luokan jäsenet, joilla ei kenties ole kodissaan isää, äitiä tai sisaruksia tai joiden perheenjäsenet eivät ehkä ole aktiivisia kirkossa. Ajatelkaa perheenne jäseniä, jotka tarvitsevat tukea juuri nyt. Mitä voitte tehdä osoittaaksenne heitä kohtaan rakkautta ja tukea? Mitä voimme tehdä rakastaaksemme ja tukeaksemme perheenjäseniä, jotka eivät ehkä elä evankeliumin mukaan? 6

7 Dieter F. Uchtdorf, Asioista, joilla on eniten merkitystä, Liahona, marraskuu 2010, s Voit halutessasi käyttää puheesta kappaletta, joka alkaa sanoilla Toinen tärkeä suhteemme on suhde perheeseemme L. Tom Perry, Isyys, iankaikkinen kutsumus, Liahona, toukokuu 2004, s Voit halutessasi käyttää tätä puhetta täydentämään keskustelua isän tehtävistä. Richard J. Maynes, Kristus-keskeisen kodin luominen, Liahona, toukokuu 2011, s Voit halutessasi käyttää puheesta viittä kappaletta alkaen sanoista Ei voi korostaa liikaa sitä, kuinka tärkeää vanhempien on opettaa Mary N. Cook, Vahvista kotia ja perhettä, Liahona, marraskuu 2007, s Susan W. Tanner, Minä olen valo, joka teidän on pidettävä korkealla, Liahona, toukokuu 2006, s Moosia 4:14 15; Alma 39:10; 3. Nefi 18:21. Nuorten voimaksi, kirjanen, 2002, Perhe, s , tai internetsivustolla youth.lds.org. Julisteita: Family [Perhe]. Video: Fathers and Sons [Isiä ja poikia], sivustolla lds.org/media-library, Mormon Messages for Youth. Video: Two Brothers Apart [Kaksi veljestä], sivustolla lds.org/media-library, Mormon Messages for Youth. Video: A Father Indeed [Todellinen isä], sivustolla lds.org/media-library, Mormon Messages for Youth. Edistyminen: Jumalallinen luonne, arvoon liittyvä kokemus 3. OPPIAIHE 11 Kasvaminen ja kypsyminen itseluottamuksessa, osa 1 Mitä itsensä hallitseminen tarkoittaa? (Ks. Nuorten Naisten oppikirja 1, s. 43.) Kuinka Herran tasovaatimusten noudattaminen auttaa meitä hallitsemaan itseämme? Itseluottamuksessa kasvaminen tarkoittaa myös sitä, että oppii elämään kaukonäköisesti. Mitä kaukonäköinen elämäntapa tarkoittaa? Mitä hengellinen omavaraisuus tarkoittaa? Kuinka meistä voi tulla hengellisesti omavaraisempia? Henry B. Eyring, Tilaisuuksia tehdä hyvää, Liahona, toukokuu 2011, s Oppiaiheen osiossa Me voimme saada lisää itseluottamusta voit halutessasi käyttää puheesta kolmea kappaletta alkaen sanoista Tässä on joitakin periaatteita L. Tom Perry, Itseluottamus, Valkeus, tammikuu 1992, s Robert D. Hales, A Gospel Vision of Welfare: Faith in Action, vuoden 2009 maailmanlaajuinen johtajien koulutuskokous: huoltotyön ja omavaraisuuden perusperiaatteita. H. David Burton, Huoltotyö pyhittävää työtä, Liahona, toukokuu 2011, s Voit halutessasi käyttää puheesta kappaletta, joka alkaa sanoilla Omavaraisuus on tulosta Julie B. Beck, Mitä myöhempien aikojen pyhien naiset tekevät parhaiten: pysyvät voimakkaina ja järkkymättöminä, Liahona, marraskuu 2007, s Voit halutessasi korvata Nuorten Naisten oppikirjassa olevan runon puheen lainauksella, joka alkaa sanoilla Jos jokainen sisar olisi niin omavarainen, että kykenisi jakamaan auliisti (s. 110). Jos korvaat runon yllä mainitulla lainauksella, käytä pyhien kirjoitusten kohtaa koskevassa keskustelussa kohdan OL 29:1 2 sijaan kohtaa OL 58: Tess. 3:10 13; 1. Nefi 16:23, 31; 4. Nefi 7 10, Julisteita: Education [Koulutus], Finances [Rahaasiat]. Musiikkia: On maailmassa tarpeen hän, MAPlauluja, 166. Video: Robert D. Hales, Becoming Provident Providers [Kaukonäköinen huolehtiminen], sivustolla lds.org/media-library, Mormon Messages. 7

8 Nuorten voimaksi, kirjanen, 2002, Tahdonvapaus ja vastuu, s. 4 5, tai internetsivustolla youth.lds.org. Lue kaksi kappaletta alkaen sanoista Olet vastuussa tekemistäsi valinnoista ja päätä, kuinka sinä voit tulla hengellisesti ja ajallisesti omavaraiseksi. Edistyminen: Valinnat ja vastuu, arvoon liittyvä kokemus 1. OPPIAIHE 12 Kasvaminen ja kypsyminen itseluottamuksessa, osa 2 Kuinka voimme vahvistaa suhdettamme vanhempiimme? Kuinka voimme säilyttää vanhempiemme luottamuksen? Kuinka voimme säilyttää taivaallisen Isän luottamuksen? Robert D. Hales, Millaisena lapsemme muistavat meidät?, Valkeus, tammikuu 1994, s Mary N. Cook, Vahvista kotia ja perhettä, Liahona, marraskuu 2007, s Jean A. Stevens, Tulkaa pienen lapsen kaltaisiksi, Liahona, toukokuu 2011, s Voit halutessasi lukea puheen kolme ensimmäistä kappaletta alkaen sanoista Taivaallinen Isämme lähettää Mervyn B. Arnold, Mitä olet tehnyt nimelleni?, Liahona, marraskuu 2010, s Voit halutessasi lukea puheesta viisi kappaletta alkaen sanoista Vähän sen jälkeen kun rakastettuni 2. Nefi 28:30; Moosia 4:27; Hel. 10:4 5; OL 42:42. Video: Dieter F. Uchtdorf, Continue in Patience [Jatkakaa kärsivällisesti], sivustolla lds.org/medialibrary, Mormon Messages. Edistyminen: Jumalallinen luonne, arvoon liittyvä kokemus 5. OPPIAIHE 13 Pappeudenhaltijoiden tukeminen Huomautus opettajalle: Voit halutessasi opettaa ennen tätä oppiaihetta oppiaiheen 15, jossa esitetään pappeuden oppi pääpiirteittäin. Nuoret naiset arvostavat ja kunnioittavat pappeutta enemmän, jos he ymmärtävät sitä koskevan opin. Kuinka voit vaikuttaa myönteisellä tavalla tuntemiisi nuoriin miehiin, varsinkin niihin, joilla on Aaronin pappeus? Miksi on tärkeää kunnioittaa ja tukea piispaa? Mitä sellaisia avaimia piispalla on, jotka voivat olla meidän ja perheemme siunaukseksi? L. Tom Perry, Aaronin pappeus, Liahona, marraskuu 2010, s Voit halutessasi käyttää puheesta neljää kappaletta alkaen sanoista Presidentti Ezra Taft Benson sanoi kerran Elaine S. Dalton, Hyveellisyyden varjelijoita, Liahona, toukokuu 2011, s Voit halutessasi lukea puheesta kappaleen, joka alkaa sanoilla Hyveellisyyden varjelijana oleminen tarkoittaa myös sitä, että olette aina säädyllisiä 3. Nefi 12:1; OL 1:37 38; OL 21:4 5; OL 68:2 4; OL 84:36 39; OL 124:144. Musiikkia: Teit, Israelin vanhimmat, MAP-lauluja, 196. Musiikkia: Priesthood Men [Pappeudenhaltijoita], sivustolla lds.org/youth/music. Video: Strength of Youth 2011, DVD, Something Different about Us: Example [Meissä on jotakin erilaista: esimerkki]. Kutsu piispanne tai seurakunnanjohtajanne osallistumaan oppitunnille tai toimintailtaan ja vastaamaan kysymyksiin omista tehtävistään sekä selittämään, kuinka hän voi tehtävänsä kautta olla siunaukseksi nuorten naisten elämässä. 8

9 OPPIAIHE 14 Patriarkaalinen johtaminen kotona Huomautus opettajalle: Luokkasi nuoret naiset ovat taustoiltaan ja perhetilanteiltaan erilaisia. Joillakuilla on isä, joka on vanhurskas patriarkka perheessään. Joillakuilla toisilla saattaa olla isä, joka ei ole aktiivinen kirkossa tai ei ole jäsen. Joillakuilla ei ehkä ole isää kotona. Ole hienotunteinen kunkin nuoren naisen tilannetta kohtaan. Riippumatta tämänhetkisestä perhetilanteesta tämän oppiaiheen tavoitteena on opettaa, mitä patriarkaalinen järjestys on ja kuinka isä voi kodin patriarkkana siunata perhettään. Kuinka pappeus voi olla siunaukseksi elämässämme tällä hetkellä riippumatta yksilöllisistä olosuhteistamme? Mitä hengellisiä ominaisuuksia meidän tulee etsiä aviomiehessä? Kuinka nämä ominaisuudet auttavat häntä johtamaan perhettä vanhurskaudessa? Miettikää suhdettanne taivaalliseen Isäänne. Kuinka Hän on osoittanut suurta huolenpitoaan ja rakkauttaan teitä kohtaan yksilöinä? Dieter F. Uchtdorf, Jatkakaa kärsivällisesti, Liahona, toukokuu 2010, s Voit halutessasi lukea puheesta kaksi kappaletta alkaen sanoista Pappeudenhaltijoina ja Herran Jeesuksen Kristuksen edustajina Dieter F. Uchtdorf, Jumalan rakkaus, Liahona, marraskuu 2009, s Voit halutessasi lukea puheesta neljä kappaletta alkaen sanoista Ajatelkaa puhtainta, kaikenkattavinta rakkautta Dallin H. Oaks, Pappeuden valtuus perheessä ja kirkossa, Liahona, marraskuu 2005, s James E. Faust, Viesti lasteni pojille, Liahona, toukokuu 2007, s Voit halutessasi lukea puheesta kolme kappaletta alkaen sanoista Teillä kaikilla nuorilla miehillä, joilla on pappeus Mary N. Cook, Vahvista kotia ja perhettä, Liahona, marraskuu 2007, s Moos. 20:12; 1. Nefi 1:1; 1. Nefi 16:18 25, Perhe julistus maailmalle, Liahona, marraskuu 2010, s. 129; ks. myös Nuorten Naisten edistyminen, 2009, s Käyttäkää perhejulistusta löytääksenne vastauksia oppiaiheen yhdeksään kysymykseen. Musiikkia: Taivaan Isä, MAP-lauluja, 184; Tunnen rakkauden, Lasten laulukirja, s Video: Robert D. Hales, Parenting: Touching the Hearts of Our Youth [Vanhemmuus nuortemme sydämen koskettamista], sivustolla lds.org/medialibrary, Mormon Messages. Video: The Family Is Central to God s Plan [Perhe on keskeisellä sijalla Jumalan suunnitelmassa], sivustolla classic.lds.org/family. OPPIAIHE 15 Melkisedekin pappeus Huomautus opettajalle: Suuri osa tämän oppiaiheen aineistosta keskittyy Melkisedekin pappeuteen. Haluat kenties käsitellä Aaronin pappeutta samassa suhteessa. Nuorten naisten on hyödyllistä saada tietoa siitä pappeudesta, joka heidän ikäisillään nuorilla miehillä on ja josta he saavat tietoa. Voisit myös halutessasi perehdyttää nuoret naiset pappeuden valaan ja liittoon. Kuinka pappeus on ollut siunauksena elämässänne? Ajatelkaa jotakuta pappeudenhaltijaa, jota arvostatte. Kuvailkaa, kuinka hän kunnioittaa pappeutta, ja kertokaa, miksi te arvostatte häntä. Thomas S. Monson, Pappeus pyhä lahja, Liahona, toukokuu 2007, s Dieter F. Uchtdorf, Ylpeys ja pappeus, Liahona, marraskuu 2010, s Boyd K. Packer, Pappeuden voima, Liahona, toukokuu 2010, s Voit halutessasi lukea puheesta kolme kappaletta alkaen sanoista Joitakin vuosia sitten pidin puheen otsikolla Thomas S. Monson, Pappeuden voima, Liahona, toukokuu 2011, s James E. Faust, Jumalan tuntemisen avain, Liahona, marraskuu 2004, s Alma 13:1 19; OL 107:1 4, Kuvia: Melkisedekin pappeuden palautus (kuva siitä, kun Pietari, Jaakob ja Johannes palauttavat Melkisedekin 9

10 pappeuden Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle), Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009, s. 94. Opiskele aiheesta: Priesthood [Pappeus]. Video: Thomas S. Monson, Priesthood Power [Pappeuden voima], sivustolla lds.org/youth/video. Video: L. Tom Perry, Elder Perry on the Priesthood, Part One: The Oath and Covenant [Vanhin Perry puhuu pappeudesta, osa 1: Vala ja liitto], sivustolla lds.org/media-library. Edistyminen: Nuhteettomuus, arvoon liittyvä kokemus 7. Kehota jokaista nuorta naista pyytämään, että heidän isänsä tai joku pappeusjohtaja lausuu oman henkilökohtaisen todistuksensa pappeudesta ja siitä, kuinka se siunaa hänen perhettään ja vaikuttaa hänen päivittäisiin valintoihinsa. OPPIAIHE 16 Naiset ja pappeudenhaltijat Mitä te voitte tehdä auttaaksenne nuoria miehiä, jotka ovat ystäviänne, kunnioittamaan pappeuttaan, puolustamaan hyveellisyyttään ja säilyttämään sen sekä olemaan valmiita tuleviin tehtäviinsä? Mitä te voitte tehdä auttaaksenne rakentamaan Jumalan valtakuntaa nyt ja tulevaisuudessa? Dieter F. Uchtdorf, Vanhurskaiden naisten vaikutus, Liahona, syyskuu 2009, s Quentin L. Cook, MAP-naiset ovat uskomattomia!, Liahona, toukokuu 2011, s M. Russell Ballard, Prepare and Think in Terms of the Future [Valmistautukaa ja ajatelkaa tulevaisuuden kannalta], sivustolla lds.org kohdassa Prophets and Apostles Speak Today [Profeetat ja apostolit puhuvat tänä aikana]. Voit halutessasi kertoa ajatuksia puheen kahdesta kappaleesta alkaen sanoista This year in August Gordon B. Hinckley, Naiset elämässämme, Liahona, marraskuu 2004, s Elaine S. Dalton, Se näkyy kasvoiltasi, Liahona, toukokuu 2006, s Tim. 1:2 7; Alma 56:45 48; Alma 57: Nuorten voimaksi, kirjanen, 2002, Seurustelu, s , tai internetsivustolla youth.lds.org. Video: Gordon B. Hinckley, The Women in Our Lives [Naiset elämässämme], sivustolla lds.org/ media-library, Mormon Messages. Video: Jeffrey R. Holland, Motherhood: An Eternal Partnership with God [Äitiys iankaikkista kumppanuutta Jumalan kanssa], sivustolla lds.org/ media-library, Mormon Messages. Kutsu piispan tai seurakunnanjohtajan luvalla ja suosituksesta yksi tai useampia nuoria miehiä kertomaan siitä, kuinka heidän Aaronin pappeuden kokemuksensa auttavat heitä valmistautumaan tuleviin tehtäviinsä, kuten lähetystyöhön, avioliittoon ja perheen elättämiseen. Pyydä heitä kertomaan, kuinka nuoret naiset voivat tukea heitä heidän pappeuden tehtävissään ja tulevissa tehtävissään. Haluat ehkä pyytää Nuorten Naisten johtajaa neuvottelemaan piispan kanssa siitä, kuka tai ketkä nuorista miehistä tulee kutsua. OPPIAIHE 17 Liittojen ja toimitusten tarkoitus Mitkä ovat toimitusten ja liittojen tarkoitukset? Kuinka tietynlaiset toimet ja harrastukset voivat estää meitä pitämästä liittojamme Jumalan kanssa? David A. Bednar, Ottakaa vastaan Pyhä Henki, Liahona, marraskuu 2010, s Oppiaiheen osiossa Kun me saamme pappeuden toimituksen, me teemme pyhän liiton voit halutessasi käyttää puheesta kolmea kappaletta alkaen sanoista Upotuskaste on David A. Bednar, Jotta Hänen Henkensä olisi aina meidän kanssamme, Liahona, toukokuu 2006, s D. Todd Christofferson, Liittojen voima, Liahona, toukokuu 2009, s

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Aaronin pappeus 2014 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Aaronin pappeus 2014 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2013 Intellectual

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 2015. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 2015. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Pyhäkoulu 2015 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Pyhäkoulu 2015 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2014 Intellectual Reserve,

Lisätiedot

OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN. Evankeliumin opettamisen lähdeteos

OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN. Evankeliumin opettamisen lähdeteos OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN Evankeliumin opettamisen lähdeteos OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN Evankeliumin opettamisen lähdeteos Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteitä

Lisätiedot

Maailmanlaajuinen johtajien koulutuskokous

Maailmanlaajuinen johtajien koulutuskokous Maailmanlaajuinen johtajien koulutuskokous Perheen tukeminen 11. HELMIKUUTA 2006 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO FINNISH 4 02262 40130 2 26240 130 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen

Lisätiedot

USKO JUMALAAN. poikien opas. että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Joh.

USKO JUMALAAN. poikien opas. että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Joh. USKO JUMALAAN poikien opas että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Joh. 17:3 Nimeni on MINÄ OLEN JUMALAN LAPSI Tiedän, että taivaallinen

Lisätiedot

Uusi testamentti. Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas

Uusi testamentti. Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Uusi testamentti Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Uusi testamentti Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Kannessa: Carl Blochin maalaus

Lisätiedot

Opin ja Liittojen Kirja ja kirkon historia

Opin ja Liittojen Kirja ja kirkon historia Opin ja Liittojen Kirja ja kirkon historia S E M I N A A R I OPETTAJAN AINEISTO Opin ja Liittojen Kirja ja kirkon historia opettajan aineisto Valmistanut kirkon koululaitos Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen

Lisätiedot

MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO HUHTIKUU 2009. Kirkon uutisia

MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO HUHTIKUU 2009. Kirkon uutisia MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO HUHTIKUU 2009 Kirkon uutisia Tässä kuussa tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun presidentti David O. McKay kehotti jokaista jäsentä olemaan lähetyssaarnaaja.

Lisätiedot

RIIPPUVUUKSISTA TOIPUMISEN OHJELMA

RIIPPUVUUKSISTA TOIPUMISEN OHJELMA RIIPPUVUUKSISTA TOIPUMISEN OHJELMA Opas riippuvuuksista toipumiseen ja paranemiseen Oppaan ovat kirjoittaneet kirkon johtajien ja neuvonta-alan ammattilaisten tukemina riippuvuuksista kärsineet, jotka

Lisätiedot

Ajankohtainen tjö. Ellen G. White. Copyright 2015 Ellen G. White Estate, Inc.

Ajankohtainen tjö. Ellen G. White. Copyright 2015 Ellen G. White Estate, Inc. Ajankohtainen tjö Ellen G. White 1993 Copyright 2015 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger

Lisätiedot

KODIN HYVINVOINTI. Saavuin Golgatalle. Saavuin Golgatalle luokse Jeesuksen. Nostin hiljaa pääni vaiti katsellen.

KODIN HYVINVOINTI. Saavuin Golgatalle. Saavuin Golgatalle luokse Jeesuksen. Nostin hiljaa pääni vaiti katsellen. KODIN HYVINVOINTI JULKAISIJA: SPA-UP Kansainvälinen lähetysseurakunta Suomen lähetysyhdistys ry OSOITE: Satamatie 10 37800 TOIJALA PUHELIN: (03) 542 5100 PANKKI: Sampo 800015-715655 PAINOPAIKKA: Hämeen

Lisätiedot

Palveluskoulu. Hyody teokraattisen palveluskoulun opetuksesta

Palveluskoulu. Hyody teokraattisen palveluskoulun opetuksesta Palveluskoulu Hyody teokraattisen palveluskoulun opetuksesta be-fi MITA VOIT OPPIA menneisyydessa elaneiden Jehovan palvelijoiden ESIMERKISTA? Mooses eparoi aluksi, mutta asettui Jumalan kaytettavaksi

Lisätiedot

Ellen G.White KODIN. ihanteita. Ellen. G. Whiten kirjoituksista koottuja neuvoja perhe-elämäa varten TAMPERE

Ellen G.White KODIN. ihanteita. Ellen. G. Whiten kirjoituksista koottuja neuvoja perhe-elämäa varten TAMPERE Ellen G.White KODIN ihanteita Ellen. G. Whiten kirjoituksista koottuja neuvoja perhe-elämäa varten TAMPERE Sisällys Alkusanat 9 IHANNEKOTI Kodin ilmapiiri 13 Kodinhoidon oikea perusta 18 Eeden-mallikoti

Lisätiedot

On aika puhdas kirkko

On aika puhdas kirkko On aika puhdas kirkko Kun Jumala kutsui minut ministeriön Hän näytti, että visio tulevista asioista, että olisin paljastaa kolme suuret täplät Kristuksen ruumis. Hän sanoi tuolloin, "He ovat malleja."

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan 118 Luterilainen 6/2015 MARTTI LUTHER Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan Mooses ei ilmaise Jumalan Poikaa, vaan ilmaisee lain, synnin, pahan omantunnon, kuoleman, Jumalan vihan, tuomion ja helvetin;

Lisätiedot

hyoty Raamatun lukemisesta? SIVU 7 Kayta Jumalan sanaa hyodyksi SIVU 12 Varmistautukaa tarkeammista asioista SIVU 22

hyoty Raamatun lukemisesta? SIVU 7 Kayta Jumalan sanaa hyodyksi SIVU 12 Varmistautukaa tarkeammista asioista SIVU 22 34567 1 5. H U H T I KU U TA 201 3 TUTKITTAVAT KIRJOITUKSET 3. 9. KESAKUUTA Miten saada taysi hyoty Raamatun lukemisesta? SIVU 7 LAULUT: 114, 113 10. 16. KESAKUUTA Kayta Jumalan sanaa itsesi ja toisten

Lisätiedot

TAIVAS TOIVOSSA VALMIINA LÄHTÖÖN

TAIVAS TOIVOSSA VALMIINA LÄHTÖÖN TAIVAS TOIVOSSA VALMIINA LÄHTÖÖN Merja-Riitta Savolainen Merja-Riitta Savolainen J O H D A N T O Pohdiskelen elämää, tässä ajassa, Raamatun valossa. Ajatukset, tunteet ja päivät vaihtuvat kirjanteon aikana.

Lisätiedot

11. 17. marraskuuta Oletko sina muuttunut? 18. 24. marraskuuta Tee viisaita ratkaisuja

11. 17. marraskuuta Oletko sina muuttunut? 18. 24. marraskuuta Tee viisaita ratkaisuja 34567 15. SYYSKUUTA 2013 11. 17. marraskuuta Oletko sina muuttunut? SIVU 3 LAULUT: 69, 106 18. 24. marraskuuta Tee viisaita ratkaisuja SIVU 13 LAULUT: 27, 83 25. marraskuuta 1. joulukuuta Tienraivaus lujittaa

Lisätiedot

SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6. Tehokas ohjaaja... 6. Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA...

SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6. Tehokas ohjaaja... 6. Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA... 1 2 SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6 Tehokas ohjaaja... 6 Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA... 8 1.2 TUTUSTUMISTA RAAMATTUUN... 11 1.3 LOPPUSKABAN OHJEISTUS

Lisätiedot

Kotimaansivut. Jumalan rakkaus

Kotimaansivut. Jumalan rakkaus Kotimaansivut Euroopan vyöhykkeen johtohenkilön sanoma Jumalan rakkaus Vanhin José A. Teixeira, Portugali Euroopan vyöhykkeen johtaja Taivaallinen Isämme rakastaa meitä ja haluaa parasta meille jokaiselle.

Lisätiedot

Kotimaansivut. Ihmeellinen suunnitelma

Kotimaansivut. Ihmeellinen suunnitelma Kotimaansivut Euroopan vyöhykkeen johtohenkilön sanoma Ihmeellinen suunnitelma Vanhin José A. Teixeira, Portugali Euroopan vyöhykkeen johtaja S ain hiljattain sähköpostiviestin miniältäni Lisalta, joka

Lisätiedot

10 sanaa vapaaehtoisuudesta

10 sanaa vapaaehtoisuudesta HANS-ERIK NORDIN 10 sanaa vapaaehtoisuudesta teologista pohdintaa Johdanto Ruotsin kirkon kaltaisessa kirkossa, jossa on paljon työntekijöitä ja jonka johtaminen muistuttaa hyvin pitkälti kunnallista hallintomuotoa,

Lisätiedot

Kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan

Kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan Kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan Aineistoa Kristittyjen ykseyden rukousviikolle 2007 ja muuhun ekumeeniseen hartauselämään Suomen ekumeenisen neuvoston julkaisuja LXXX Herran rukous Isä meidän,

Lisätiedot

Uusi Elämä Nro. Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net. Nuoret julistajat herättävät Suomea

Uusi Elämä Nro. Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net. Nuoret julistajat herättävät Suomea Uusi Elämä Nro Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net 1/2015 Miri Moriah: Poikien ja tytärten kotiinpaluu Nuori leski sai kutsun avarasydämiseen äitiyteen sivut

Lisätiedot

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net. Tohmajärveläinen Tanja Jääskeläinen:

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net. Tohmajärveläinen Tanja Jääskeläinen: Tohmajärvi Extra sivut 3-10 Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net Numero 5/2012 Huutavan ääni erämaassa sivu 12 Leena Kataja: Mitä

Lisätiedot

Israelin Pelastuksen Shofarin jäsenet Jumalan opetuslapsia muuttumassa Arvottomista saviastioista astioiksi jaloon käyttöön.

Israelin Pelastuksen Shofarin jäsenet Jumalan opetuslapsia muuttumassa Arvottomista saviastioista astioiksi jaloon käyttöön. Pelastuksen Shofarin toimintaperiaate Israelin Pelastuksen Shofarin jäsenet Jumalan opetuslapsia muuttumassa Arvottomista saviastioista astioiksi jaloon käyttöön. Tehkää minun iloni täydelliseksi niin,

Lisätiedot

Ensimmäinen Mitä voittoon tarvitaan? Rich Froning, Dave Castro & David Thomas (300s.) Veriliitto Michael Franzese (400s.)

Ensimmäinen Mitä voittoon tarvitaan? Rich Froning, Dave Castro & David Thomas (300s.) Veriliitto Michael Franzese (400s.) Elämän Evästä 2015 32 Englanninkielinen mallikansi 9 7 8 9 5 2 7 0 5 8 1 9 0 Veriliitto Michael Franzese (400s.) Michael Franzesen tarina kertoo suuresta elämänmuutoksesta. Vuonna 1986 aikakauslehti Fortune

Lisätiedot

Elämänilo kumpuaa vapaudesta 4. Pyörät pyörivät 16 Rakkaus. 28 Telal Kham. Teltta-auton ELÄMÄ JA VALO. synnyttää tekoja. Aven Romale!

Elämänilo kumpuaa vapaudesta 4. Pyörät pyörivät 16 Rakkaus. 28 Telal Kham. Teltta-auton ELÄMÄ JA VALO. synnyttää tekoja. Aven Romale! EV ELÄMÄ JA VALO Romanilähetyslehti 7,50 3-2011 Teltta-auton Pyörät pyörivät 16 Rakkaus synnyttää tekoja 28 Telal Kham Aven Romale! 15 Valde Keväänranta 80 vuotta Elämänilo kumpuaa vapaudesta 4 EV ELÄMÄ

Lisätiedot

Paimenen kirje 1.2013. Löydä hengelliset vahvuutesi 6. Jeesuksen tuli kuolla 16. Kesä täynnä mahdollisuuksia

Paimenen kirje 1.2013. Löydä hengelliset vahvuutesi 6. Jeesuksen tuli kuolla 16. Kesä täynnä mahdollisuuksia Paimenen kirje 1.2013 Löydä hengelliset vahvuutesi 6 Jeesuksen tuli kuolla 16 LIBERO PURUS SODALES MAURIS, EU VEHICULA LECTUS VELIT NEC VELIT: Kesä täynnä mahdollisuuksia 23 www.apple.com/iwork JUMALA

Lisätiedot

3456715. HEINAKUUTA 2014

3456715. HEINAKUUTA 2014 3456715. HEINAKUUTA 2014 TUTKITTAVAT KIRJOITUKSET 1. 7. SYYSKUUTA Jehova tuntee ne, jotka kuuluvat hanelle SIVU 7 LAULUT: 63, 66 8. 14. SYYSKUUTA Jehovan palvelijat luopuvat epavan- hurskaudesta SIVU 12

Lisätiedot