Nuorten Naisten lähdeopas 2012 Oppikirja 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorten Naisten lähdeopas 2012 Oppikirja 1"

Transkriptio

1 Nuorten Naisten lähdeopas 2012 Oppikirja 1 Seuraava lähdeaineisto on valittu täydentämään Nuorten Naisten oppikirjan 1 oppiaiheita ja tarjoamaan Nuorten Naisten johtohenkilöille päivitettyjä viitteitä yleiskonferenssipuheisiin, keskustelukysymyksiä, pyhien kirjoitusten kohtia sekä muuta lähdeaineistoa, jotka ovat käyttökelpoisia ja merkityksellisiä niiden asioiden kannalta, joita nuoret naiset kohtaavat tänä aikana. Valitkaa rukoillen se lähdeaineisto, joka saa nuoret naiset mukaan oppimaan ja auttaa heitä vahvistamaan uskoaan ja todistustaan. Voitte halutessanne käyttää joidenkin oppiaiheiden opettamiseen enemmän kuin yhden viikon, ja teidän tulee miettiä keinoja, joiden avulla voitte vahvistaa näiden oppiaiheiden oppia ja evankeliumin periaatteita viikkotoiminnoissa. Voitte muuttaa näiden oppiaiheiden järjestystä nuorten naisten tarpeiden tai pappeusjohtajien neuvojen pohjalta. Pääsiäisenä ja jouluna voitte opettaa Vapahtajaa käsitteleviä oppiaiheita. Varatkaa kunkin yleiskonferenssin ja yleisen Nuorten Naisten kokouksen jälkeisellä viikolla aikaa keskustellaksenne profeettojen, muiden johtavien auktoriteettien ja Nuorten Naisten ylimmän johtokunnan viimeaikaisista sanoista. OPPIAIHE 1 Jumalan tytär Huomautus opettajalle: Huolehdi siitä, että nuoret naiset ymmärtävät Isän Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen erilaiset tehtävät. Voit halutessasi käyttää hakusanaartikkelia Isä Jumala julkaisussa Lujana uskossa (2005, s ) sekä hakusana-artikkelia Jumalanpalvelus (s ), joka on hyvin hyödyllinen selitettäessä, kuinka tulee palvella Isää. Mainitkaa joitakin taivaallisen Isämme piirteitä ja ominaisuuksia. Millä tavoin Hänen pelastussuunnitelmansa huolehtii tarpeistamme jokaisessa elämänvaiheessa? Millä tavoin voimme palvella taivaallista Isäämme enemmän? Kuinka tieto siitä, että olemme rakastavan taivaallisen Isän tyttäriä, auttaa meitä pysymään uskollisina evankeliumin tasovaatimuksille ja ymmärtämään jumalallisen arvomme? Kuinka voimme ymmärtää todellisen identiteettimme Jumalan tyttärinä, kun maailma lähettää meille niin monia ristiriitaisia viestejä siitä, keitä me olemme, kuinka olemme syntyneet, mitä meidän tulee olla ja mitä meidän tulee tehdä? Dieter F. Uchtdorf, Kertomuksenne onnellinen loppu, Liahona, toukokuu 2010, s Voit halutessasi käyttää puheesta kolmea kappaletta alkaen sanoista Tänään haluan kiinnittää huomionne Jeffrey R. Holland, Nuorille naisille, Liahona, marraskuu 2005, s Boyd K. Packer, Moraalinen ympäristömme, Liahona, heinäkuu 1992, s Elaine S. Dalton, Muistakaa, keitä olette!, Liahona, toukokuu 2010, s Mary N. Cook, Hyveellinen elämä askel askeleelta, Liahona, toukokuu 2009, s Voit halutessasi käyttää tämän puheen ensimmäistä kappaletta tähdentääksesi nuorille naisille, että he ovat Jumalan tyttäriä. Ap. t. 17:28; Room. 8:16 17; Hepr. 12:9; 1. Nefi 11:17; OL 76:23 24; Moos. 1:3 7. Perhe julistus maailmalle, Liahona, marraskuu 2010, s. 129; ks. myös Nuorten Naisten edistyminen, 2009, s Voit halutessasi käyttää julistuksen toista ja kolmatta kappaletta oppiaiheen osiossa Teitä rakastettiin ja rakastetaan. Nuorten Naisten johtoaihe, Edistyminen, s. 3. Musiikkia: Taivaan Isä, MAP-lauluja, 184; Isämme taivahan, MAP-lauluja,

2 Video: Dieter F. Uchtdorf, Our True Identity [Todellinen identiteettimme], sivustolla lds.org/ youth/video. Edistyminen: Jumalallinen luonne, arvoon liittyvä kokemus 1; Henkilökohtainen arvo, arvoon liittyvä kokemus 1. Voit halutessasi pyytää nuoria naisia tekemään kirjan hyveellisistä ominaisuuksista. Susan W. Tanner ehdottaa tätä toimintaa artikkelissa Taivaallisen Isän tyttäriä, Liahona, toukokuu 2007, s OPPIAIHE 2 Jeesus Kristus, Vapahtaja Mitä sanoisitte jollekulle, joka ei usko myöhempien aikojen pyhien olevan kristittyjä? Millä tavoin voimme osoittaa kiitollisuuttamme Vapahtajan sovitusuhrista? Thomas S. Monson, Erotessamme, Liahona, toukokuu 2011, s Voit halutessasi käyttää puheesta kolmea kappaletta alkaen sanoista Ennen kuin lähdemme täältä tänään Richard G. Scott, Hän elää, kunnia nimelleen!, Liahona, toukokuu 2010, s Quentin L. Cook, Me seuraamme Jeesusta Kristusta, Liahona, toukokuu 2010, s C. Scott Grow, Sovituksen ihme, Liahona, toukokuu 2011, s Kent F. Richards, Sovitus kattaa kaiken tuskan, Liahona, toukokuu 2011, s Gary J. Coleman, Äiti, olemmeko me kristittyjä?, Liahona, toukokuu 2007, s Ap. t. 4:12; 2. Nefi 2:9; 2. Nefi 25:23 26; Moosia 3:7; Alma 7:11 12; Alma 22:13 14; Alma 38:9; Hel. 5:9; Moroni 7:41. Musiikkia: Oi Jeesuksen laupeus, MAP-lauluja, 116. Kuvia: Jeesus rukoilee Getsemanessa, Ristiinnaulitseminen sekä Maria ja ylösnoussut Jeesus Kristus, Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009, s , 59. Video: He Lives: Testimonies of Jesus Christ [Hän elää todistuksia Jeesuksesta Kristuksesta], sivustolla lds.org/media-library, Mormon Messages. Video: Jeffrey R. Holland, The Only True God and Jesus Christ Whom He Has Sent [Ainoa todellinen Jumala ja Jeesus Kristus, jonka Hän on lähettänyt], sivustolla lds.org/media-library, Mormon Messages. Video: Strength of Youth 2011, DVD, We Believe in Christ: Personal Testimony [Uskomme Kristukseen henkilökohtainen todistus]. Edistyminen: Usko, arvoon liittyvä kokemus 5; Jumalallinen luonne, arvoon liittyvä kokemus 4; Usko, arvoon liittyvän projektin alakohta 1. OPPIAIHE 3 Jeesuksen Kristuksen esimerkin noudattaminen Kun joka sunnuntai nautimme sakramentin, meitä muistutetaan Jeesuksen Kristuksen esimerkin seuraamisesta, mutta viikon aikana maailmalliset vaikutukset toisinaan kääntävät helposti huomiomme pois. Mitä voimme tehdä noudattaaksemme Kristuksen esimerkkiä koko viikon ajan? Millä konkreettisilla tavoilla voimme noudattaa Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä, kun olemme kotona ja perheemme kanssa? Mitä voimme tehdä saadaksemme ystävämme, perheemme ja muut noudattamaan paremmin Vapahtajan esimerkkiä? Dieter F. Uchtdorf, Te olette minun käteni, Liahona, toukokuu 2010, s Quentin L. Cook, Me seuraamme Jeesusta Kristusta, Liahona, toukokuu 2010, s Russell M. Nelson, Näytä sinä hyvää esimerkkiä uskovista, Liahona, marraskuu 2010, s Voit halutessasi lukea puheen 16 viimeistä kappaletta alkaen sanoista Paavalin neuvo näyttää hyvää esimerkkiä uskovista Mary N. Cook, Ole esimerkki uskovista, Liahona, marraskuu 2010, s

3 3. Nefi 12:48; Moroni 7:48. Saarnatkaa minun evankeliumiani, luku 6: Kuinka kehitän itsessäni Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia? Musiikkia: Sua tahdon seurata, MAP-lauluja, 142. Musiikkia: Kuin Jeesus mä olla tahdon, Lasten laulukirja, s Video: He Lives: Testimonies of Jesus Christ [Hän elää todistuksia Jeesuksesta Kristuksesta], sivustolla lds.org/media-library, Mormon Messages. Video: Charity: An Example of the Believers [Rakkaus: esimerkki uskovista]. Edistyminen: Jumalallinen luonne, arvoon liittyvä kokemus 7. Nuorten voimaksi, kirjanen, 2002, Toisten palveleminen, s. 38, tai internetsivustolla youth.lds.org. Laadi luettelo päivittäisistä ystävällisistä teoista, joita voit tehdä muille. OPPIAIHE 4 Pyhän Hengen kumppanuus Kuinka tunnemme Pyhältä Hengeltä tulevia vaikutelmia? Tuntevatko kaikki ihmiset Hengen kuiskaukset ja vaikutelmat samalla tavoin? Kuinka voimme joka päivä olla kelvollisia Pyhän Hengen kumppanuuteen, johdatukseen ja varjelukseen? Robert D. Hales, Toimia omasta puolestamme tahdonvapauden lahja ja siunaukset, Liahona, toukokuu 2006, s Voit halutessasi käyttää puheesta kappaletta, joka alkaa sanoilla Kehotukset, joita saamme, paeta pahaa David A. Bednar, Ottakaa vastaan Pyhä Henki, Liahona, marraskuu 2010, s David A. Bednar, Ilmoituksen henki, Liahona, toukokuu 2011, s Dieter F. Uchtdorf, Odotusta Damaskoksen tiellä, Liahona, toukokuu 2011, s Boyd K. Packer, Pyhän Hengen ohjaamina, Liahona, toukokuu 2011, s Jay E. Jensen, Pyhä Henki ja ilmoitus, Liahona, marraskuu 2010, s Julie B. Beck, Ja myös palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, Liahona, toukokuu 2010, s Kun. 19:11 12; Gal. 5:22 23; 2. Nefi 32:5; Moosia 2:36 37; Hel. 5:45 46; 3. Nefi 12:6; 3. Nefi 19:9; Et. 12:41; OL 6:23; OL 11:12. Lujana uskossa, 2005, Pyhä Henki, s Musiikkia: Pyhä Henki, Lasten laulukirja, s. 56. Video: Voice of the Spirit [Hengen ääni]. Edistyminen: Valinnat ja vastuu, arvoon liittyvä kokemus 5; Nuhteettomuus, arvoon liittyvä kokemus 2; Hyveellisyys, arvoon liittyvä kokemus 2. OPPIAIHE 5 Jumalallisista mahdollisuuksistamme iloitseminen Huomautus opettajalle: Sen lisäksi että kutsut jonkun isoäidin, äidin ja nuoren naimisissa olevan sisaren, voit halutessasi kutsua jonkun naimattoman sisaren kertomaan nuorille naisille naisena olemiseen liittyvistä iloista. Kuinka selittäisitte jollekulle ystävälle jumalallisten mahdollisuuksien periaatetta? Kuinka tieto jumalallisista mahdollisuuksistamme auttaa meitä olemaan onnellisia? Kuinka voimme saada varmuutta ottaa vastaan avioliiton ja äitiyden vastuulliset tehtävät? Kuinka kokemuksemme täällä maan päällä voivat valmistaa meitä saavuttamaan jumalalliset mahdollisuutemme seuraavassa elämässä? Elaine S. Dalton, Muistakaa, keitä olette!, Liahona, toukokuu 2010, s Oppiaiheen alussa voit halutessasi käyttää puheesta kolmea kappaletta alkaen sanoista Te olette nuoria naisia, joilla on suuri usko 3

4 Margaret D. Nadauld, Naisena olemisen ilo, Liahona, tammikuu 2001, s Oppiaiheen lopussa voit halutessasi käyttää puheesta kahta kappaletta alkaen sanoista Tunnistatte naiset, jotka ovat kiitollisia Room. 8:16 17; Moosia 2:41. Opiskele aiheesta: Eternal Life [Iankaikkinen elämä], osoitteessa lds.org/study/topics/eternal-life. Opiskele aiheesta: Women in the Church [Naiset kirkossa], osoitteessa lds.org/study/topics/womenin-the-church. Julisteita: Individual Worth [Henkilökohtainen arvo]. Musiikkia: Walk Tall, You re a Daughter of God [Kulje pää pystyssä olet Jumalan tytär], sivustolla lds.org/youth/music. Musiikkia: Taivaan Isä, MAP-lauluja, 184. Video: Dieter F. Uchtdorf, Our True Identity [Todellinen identiteettimme], sivustolla lds.org/ youth/video. Video: Significant in Every Way [Joka tavalla merkittävä], sivustolla lds.org/youth/video. Edistyminen: Jumalallinen luonne, arvoon liittyvä kokemus 2; Henkilökohtainen arvo, arvoon liittyvä kokemus 1; Henkilökohtainen arvo, arvoon liittyvä kokemus 4. Voit halutessasi pyytää nuoria naisia tutkimaan perhejulistusta, jotta he voivat saada lisää tietoa naisten tehtävistä ja jumalallisista mahdollisuuksista. OPPIAIHE 6 Ilon kokeminen tässä ja nyt Monet ihmiset näyttävät suhtautuvan elämään kielteisesti. Kuinka me voimme välttää tämän asenteen ja auttaa muita suhtautumaan asioihin myönteisesti? Kuinka Pyhän Hengen antamien ajatusten ja kuiskausten tarkkaaminen sekä tietoisuus niistä lisäävät mahdollisuutta iloon? Kuinka taivaalliseen Isäämme ja Jeesukseen Kristukseen turvaaminen vaikuttaa siihen iloon, jota tunnemme elämässämme? Kuinka käskyjen noudattaminen ja liittojen pitäminen lisäävät tuntemaamme onnea ja iloa? Thomas S. Monson, Ilon löytäminen matkasta, Liahona, marraskuu 2008, s Voit halutessasi käyttää oppiaiheen johdantona puheesta kappaletta, joka alkaa sanoilla Tämä on ainutkertainen mahdollisuutemme Dieter F. Uchtdorf, Asioista, joilla on eniten merkitystä, Liahona, marraskuu 2010, s Oppiaiheen osiossa Me voimme olla onnellisia nyt voit halutessasi käyttää puheesta neljää kappaletta alkaen sanoista Olkaamme rehellisiä Richard G. Scott, Tie rauhaan ja iloon, Liahona, tammikuu 2001, s Oppiaiheen osiossa Taivaallinen Isä haluaa meidän olevan onnellisia voit halutessasi käyttää puheesta kappaletta, joka alkaa sanoilla Käytättekö te parannuksen lunastavan voiman täysin hyväksenne Mary N. Cook, Siis en unhoittaa saa, ett rakkaus alkavi minusta, Liahona, toukokuu 2011, s Oppiaiheen osiossa Me voimme olla onnellisia nyt voit halutessasi käyttää puheesta kappaletta, joka alkaa sanoilla Me voimme noudattaa laupiaan samarialaisen esimerkkiä Ann M. Dibb, Uskon, että tulee olla vilpitön ja uskollinen, Liahona, toukokuu 2011, s Oppiaiheen osiossa Me voimme olla onnellisia nyt voit halutessasi käyttää puheesta viittä kappaletta alkaen sanoista Presidentti Howard W. Hunter opetti Sananl. 29:18; 2. Nefi 2:13; 2. Nefi 5:27; Alma 50:24. OPPIAIHE 7 Kodinhoito Millaisen tunnelman haluatte tulevaan kotiinne? Mitkä lahjat ja kyvyt voivat auttaa meitä omalta osaltamme luomaan onnellisen kodin nyt ja tulevaisuudessa? Mitä taitoja ja asenteita meidän tulee edelleen kehittää saadaksemme onnistuneen ja onnellisen kodin? 4

5 L. Tom Perry, Äidit, jotka opettavat lapsia kotona, Liahona, toukokuu 2010, s M. Russell Ballard, Äidit ja tyttäret, Liahona, toukokuu 2010, s Richard J. Maynes, Kristus-keskeisen kodin luominen, Liahona, toukokuu 2011, s Gary E. Stevenson, Pyhiä koteja, pyhiä temppeleitä, Liahona, toukokuu 2009, s Voit halutessasi käyttää puheesta kahta kappaletta alkaen sanoista Hiljattain eräässä vaarnakonferenssissa Susan W. Tanner, Ole todistajana, Liahona, toukokuu 2008, s Voit halutessasi käyttää puheesta kahta kappaletta alkaen sanoista Kun olette todistajana omassa kodissanne Sananl. 31:10 31; 2. Nefi 5:17; Moosia 4:14 15; OL 88:119. Perhe julistus maailmalle, Liahona, marraskuu 2010, s. 129; ks. myös Nuorten Naisten edistyminen, 2009, s Susan W. Tanner, Tulevien äitien vahvistaminen, Liahona, kesäkuu 2005, s Kuvia: Maria ja Martta, Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009, s. 45. Musiikkia: Rakkaus luo kodistamme taivaan, MAPlauluja, 186; Tunnen rakkauden, Lasten laulukirja, s Video: Jeffrey R. Holland, Motherhood: An Eternal Partnership with God [Äitiys iankaikkista kumppanuutta Jumalan kanssa], sivustolla lds.org/ media-library, Mormon Messages. Video: Dieter F. Uchtdorf, Create [Luokaa], sivustolla lds.org/media-library, Mormon Messages. Video: Robert D. Hales, Becoming Provident Providers [Kaukonäköinen huolehtiminen], sivustolla lds.org/media-library, Mormon Messages. Edistyminen: Jumalallinen luonne, arvoon liittyvän projektin alakohdat 1 ja 4; Tieto, arvoon liittyvä kokemus 2; Tieto, arvoon liittyvän projektin alakohdat 1 ja 5. Kerro jollekulle toiselle nuorelle naiselle, mikä hänessä ihailemasi ominaisuus auttaa häntä tulemaan hyväksi äidiksi. Pyydä yhtä tai useampaa sisarta seurakunnastanne toimintailtaan opettamaan kodinhoitotaitoja tai kykyjä, joita nuoret naiset haluaisivat oppia. OPPIAIHE 8 Asenteemme jumalallisiin tehtäviin Kun maailmassa on niin monia ristiriitaisia näkemyksiä naisten rooleista, kuinka voimme tuntea taivaallisen Isän suunnitelman naisia varten ja noudattaa sitä? Kuinka se, että noudatamme profeettojen neuvoa hankkia koulutuksen, auttaa meitä täyttämään jumalalliset tehtävämme? Thomas S. Monson, Kolme tavoitetta oppaaksenne, Liahona, marraskuu 2007, s L. Tom Perry, Äidit, jotka opettavat lapsia kotona, Liahona, toukokuu 2010, s M. Russell Ballard, Äidit ja tyttäret, Liahona, toukokuu 2010, s Quentin L. Cook, MAP-naiset ovat uskomattomia!, Liahona, toukokuu 2011, s Voit halutessasi käyttää puheesta kolmea kappaletta alkaen sanoista Ymmärrämme, että naisia ja perheitä vastaan on järjestäytynyt valtavia voimia Julie B. Beck, Mitä myöhempien aikojen pyhien naiset tekevät parhaiten: pysyvät voimakkaina ja järkkymättöminä, Liahona, marraskuu 2007, s Elaine S. Dalton, Hyveellisyyden varjelijoita, Liahona, toukokuu 2011, s Voit halutessasi käyttää puheesta kahta kappaletta alkaen sanoista Nuoret naiset, maailmassa, jossa on yhä enemmän siveettömyyden saastetta Silvia H. Allred, Luja ja järkkymätön, Liahona, marraskuu 2010, s Voit halutessasi käyttää puheesta kappaletta, joka alkaa sanoilla Tiedän, että meillä kullakin on Jumalan tyttärenä erittäin tärkeä ja keskeinen rooli Julie B. Beck, Äidillinen sydän, Liahona, toukokuu 2004, s

6 Margaret D. Nadauld, Naisena olemisen ilo, Liahona, tammikuu 2001, s Sananl. 31; Luuk. 1:28; Alma 56:47 48; OL 25. Perhe julistus maailmalle, Liahona, marraskuu 2010, s. 129; ks. myös Nuorten Naisten edistyminen, 2009, s Voit halutessasi käyttää kappaleita kuusi ja seitsemän. Musiikkia: Me sisaret yhdessä, MAP-lauluja, 194; Tunnen rakkauden, Lasten laulukirja, s Video: M. Russell Ballard, Mothers and Daughters [Äidit ja tyttäret], sivustolla lds.org/media-library, Mormon Messages for Youth. Video: Jeffrey R. Holland, Motherhood: An Eternal Partnership with God [Äitiys iankaikkista kumppanuutta Jumalan kanssa], sivustolla lds.org/ media-library, Mormon Messages. Edistyminen: Jumalallinen luonne, arvoon liittyvä kokemus 3; Jumalallinen luonne, arvoon liittyvän projektin alakohta 3. Kehota nuoria naisia lukemaan perhejulistuksen seitsemäs kappale ja huomaamaan periaatteita, jotka liittyvät heidän jumalallisiin tehtäviinsä. OPPIAIHE 9 Vanhempien kunnioittaminen Mitä voitte tehdä vahvistaaksenne suhdettanne vanhempiinne? Kuinka voimme osoittaa kunnioitusta vanhempiamme ja isovanhempiamme kohtaan, kun heidän uskonkäsityksensä tai mielipiteensä ovat erilaisia kuin meidän? Thomas S. Monson, Olkaa esimerkkinä, Liahona, toukokuu 2005, s Voit halutessasi käyttää puheesta kolmea kappaletta alkaen sanoista Voi, kuinka teidän vanhempanne rakastavatkaan teitä Henry B. Eyring, Täydellinen esikuvamme, Liahona, marraskuu 2009, s Oppiaiheen osiossa Taivaallinen Isä on käskenyt jokaisen nuoren naisen kunnioittaa vanhempiaan voit halutessasi käyttää puheesta kappaletta, joka alkaa sanoilla Nyt tässä on neuvoni lapsille Richard J. Maynes, Kristus-keskeisen kodin luominen, Liahona, toukokuu 2011, s Bradley D. Foster, Äiti sanoi niin, Liahona, toukokuu 2010, s Ef. 6:1 3; 1. Nefi 1:1; 1. Nefi 2:16; 1. Nefi 16:23; Alma 56:47 48; Alma 57:21. Perhe julistus maailmalle, Liahona, marraskuu 2010, s. 129; ks. myös Nuorten Naisten edistyminen, 2009, s Nuorten voimaksi, kirjanen, 2002, Perhe, s , tai internetsivustolla youth.lds.org. Julisteita: Family [Perhe]. Musiikkia: Rakkaus luo kodistamme taivaan, MAPlauluja, 186. Kuvia: Lehi ja hänen kansansa saapuvat luvattuun maahan, Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009, s. 71. Video: M. Russell Ballard, Mothers and Daughters [Äidit ja tyttäret], sivustolla lds.org/media-library, Mormon Messages for Youth. Edistyminen: Jumalallinen luonne, arvoon liittyvä kokemus 5; Henkilökohtainen arvo, arvoon liittyvän projektin alakohta 1; Hyveellisyys, arvoon liittyvä kokemus 2. OPPIAIHE 10 Perheenjäsenten tukeminen Huomautus opettajalle: Kun valmistat tätä oppiaihetta, huomioi ne luokan jäsenet, joilla ei kenties ole kodissaan isää, äitiä tai sisaruksia tai joiden perheenjäsenet eivät ehkä ole aktiivisia kirkossa. Ajatelkaa perheenne jäseniä, jotka tarvitsevat tukea juuri nyt. Mitä voitte tehdä osoittaaksenne heitä kohtaan rakkautta ja tukea? Mitä voimme tehdä rakastaaksemme ja tukeaksemme perheenjäseniä, jotka eivät ehkä elä evankeliumin mukaan? 6

7 Dieter F. Uchtdorf, Asioista, joilla on eniten merkitystä, Liahona, marraskuu 2010, s Voit halutessasi käyttää puheesta kappaletta, joka alkaa sanoilla Toinen tärkeä suhteemme on suhde perheeseemme L. Tom Perry, Isyys, iankaikkinen kutsumus, Liahona, toukokuu 2004, s Voit halutessasi käyttää tätä puhetta täydentämään keskustelua isän tehtävistä. Richard J. Maynes, Kristus-keskeisen kodin luominen, Liahona, toukokuu 2011, s Voit halutessasi käyttää puheesta viittä kappaletta alkaen sanoista Ei voi korostaa liikaa sitä, kuinka tärkeää vanhempien on opettaa Mary N. Cook, Vahvista kotia ja perhettä, Liahona, marraskuu 2007, s Susan W. Tanner, Minä olen valo, joka teidän on pidettävä korkealla, Liahona, toukokuu 2006, s Moosia 4:14 15; Alma 39:10; 3. Nefi 18:21. Nuorten voimaksi, kirjanen, 2002, Perhe, s , tai internetsivustolla youth.lds.org. Julisteita: Family [Perhe]. Video: Fathers and Sons [Isiä ja poikia], sivustolla lds.org/media-library, Mormon Messages for Youth. Video: Two Brothers Apart [Kaksi veljestä], sivustolla lds.org/media-library, Mormon Messages for Youth. Video: A Father Indeed [Todellinen isä], sivustolla lds.org/media-library, Mormon Messages for Youth. Edistyminen: Jumalallinen luonne, arvoon liittyvä kokemus 3. OPPIAIHE 11 Kasvaminen ja kypsyminen itseluottamuksessa, osa 1 Mitä itsensä hallitseminen tarkoittaa? (Ks. Nuorten Naisten oppikirja 1, s. 43.) Kuinka Herran tasovaatimusten noudattaminen auttaa meitä hallitsemaan itseämme? Itseluottamuksessa kasvaminen tarkoittaa myös sitä, että oppii elämään kaukonäköisesti. Mitä kaukonäköinen elämäntapa tarkoittaa? Mitä hengellinen omavaraisuus tarkoittaa? Kuinka meistä voi tulla hengellisesti omavaraisempia? Henry B. Eyring, Tilaisuuksia tehdä hyvää, Liahona, toukokuu 2011, s Oppiaiheen osiossa Me voimme saada lisää itseluottamusta voit halutessasi käyttää puheesta kolmea kappaletta alkaen sanoista Tässä on joitakin periaatteita L. Tom Perry, Itseluottamus, Valkeus, tammikuu 1992, s Robert D. Hales, A Gospel Vision of Welfare: Faith in Action, vuoden 2009 maailmanlaajuinen johtajien koulutuskokous: huoltotyön ja omavaraisuuden perusperiaatteita. H. David Burton, Huoltotyö pyhittävää työtä, Liahona, toukokuu 2011, s Voit halutessasi käyttää puheesta kappaletta, joka alkaa sanoilla Omavaraisuus on tulosta Julie B. Beck, Mitä myöhempien aikojen pyhien naiset tekevät parhaiten: pysyvät voimakkaina ja järkkymättöminä, Liahona, marraskuu 2007, s Voit halutessasi korvata Nuorten Naisten oppikirjassa olevan runon puheen lainauksella, joka alkaa sanoilla Jos jokainen sisar olisi niin omavarainen, että kykenisi jakamaan auliisti (s. 110). Jos korvaat runon yllä mainitulla lainauksella, käytä pyhien kirjoitusten kohtaa koskevassa keskustelussa kohdan OL 29:1 2 sijaan kohtaa OL 58: Tess. 3:10 13; 1. Nefi 16:23, 31; 4. Nefi 7 10, Julisteita: Education [Koulutus], Finances [Rahaasiat]. Musiikkia: On maailmassa tarpeen hän, MAPlauluja, 166. Video: Robert D. Hales, Becoming Provident Providers [Kaukonäköinen huolehtiminen], sivustolla lds.org/media-library, Mormon Messages. 7

8 Nuorten voimaksi, kirjanen, 2002, Tahdonvapaus ja vastuu, s. 4 5, tai internetsivustolla youth.lds.org. Lue kaksi kappaletta alkaen sanoista Olet vastuussa tekemistäsi valinnoista ja päätä, kuinka sinä voit tulla hengellisesti ja ajallisesti omavaraiseksi. Edistyminen: Valinnat ja vastuu, arvoon liittyvä kokemus 1. OPPIAIHE 12 Kasvaminen ja kypsyminen itseluottamuksessa, osa 2 Kuinka voimme vahvistaa suhdettamme vanhempiimme? Kuinka voimme säilyttää vanhempiemme luottamuksen? Kuinka voimme säilyttää taivaallisen Isän luottamuksen? Robert D. Hales, Millaisena lapsemme muistavat meidät?, Valkeus, tammikuu 1994, s Mary N. Cook, Vahvista kotia ja perhettä, Liahona, marraskuu 2007, s Jean A. Stevens, Tulkaa pienen lapsen kaltaisiksi, Liahona, toukokuu 2011, s Voit halutessasi lukea puheen kolme ensimmäistä kappaletta alkaen sanoista Taivaallinen Isämme lähettää Mervyn B. Arnold, Mitä olet tehnyt nimelleni?, Liahona, marraskuu 2010, s Voit halutessasi lukea puheesta viisi kappaletta alkaen sanoista Vähän sen jälkeen kun rakastettuni 2. Nefi 28:30; Moosia 4:27; Hel. 10:4 5; OL 42:42. Video: Dieter F. Uchtdorf, Continue in Patience [Jatkakaa kärsivällisesti], sivustolla lds.org/medialibrary, Mormon Messages. Edistyminen: Jumalallinen luonne, arvoon liittyvä kokemus 5. OPPIAIHE 13 Pappeudenhaltijoiden tukeminen Huomautus opettajalle: Voit halutessasi opettaa ennen tätä oppiaihetta oppiaiheen 15, jossa esitetään pappeuden oppi pääpiirteittäin. Nuoret naiset arvostavat ja kunnioittavat pappeutta enemmän, jos he ymmärtävät sitä koskevan opin. Kuinka voit vaikuttaa myönteisellä tavalla tuntemiisi nuoriin miehiin, varsinkin niihin, joilla on Aaronin pappeus? Miksi on tärkeää kunnioittaa ja tukea piispaa? Mitä sellaisia avaimia piispalla on, jotka voivat olla meidän ja perheemme siunaukseksi? L. Tom Perry, Aaronin pappeus, Liahona, marraskuu 2010, s Voit halutessasi käyttää puheesta neljää kappaletta alkaen sanoista Presidentti Ezra Taft Benson sanoi kerran Elaine S. Dalton, Hyveellisyyden varjelijoita, Liahona, toukokuu 2011, s Voit halutessasi lukea puheesta kappaleen, joka alkaa sanoilla Hyveellisyyden varjelijana oleminen tarkoittaa myös sitä, että olette aina säädyllisiä 3. Nefi 12:1; OL 1:37 38; OL 21:4 5; OL 68:2 4; OL 84:36 39; OL 124:144. Musiikkia: Teit, Israelin vanhimmat, MAP-lauluja, 196. Musiikkia: Priesthood Men [Pappeudenhaltijoita], sivustolla lds.org/youth/music. Video: Strength of Youth 2011, DVD, Something Different about Us: Example [Meissä on jotakin erilaista: esimerkki]. Kutsu piispanne tai seurakunnanjohtajanne osallistumaan oppitunnille tai toimintailtaan ja vastaamaan kysymyksiin omista tehtävistään sekä selittämään, kuinka hän voi tehtävänsä kautta olla siunaukseksi nuorten naisten elämässä. 8

9 OPPIAIHE 14 Patriarkaalinen johtaminen kotona Huomautus opettajalle: Luokkasi nuoret naiset ovat taustoiltaan ja perhetilanteiltaan erilaisia. Joillakuilla on isä, joka on vanhurskas patriarkka perheessään. Joillakuilla toisilla saattaa olla isä, joka ei ole aktiivinen kirkossa tai ei ole jäsen. Joillakuilla ei ehkä ole isää kotona. Ole hienotunteinen kunkin nuoren naisen tilannetta kohtaan. Riippumatta tämänhetkisestä perhetilanteesta tämän oppiaiheen tavoitteena on opettaa, mitä patriarkaalinen järjestys on ja kuinka isä voi kodin patriarkkana siunata perhettään. Kuinka pappeus voi olla siunaukseksi elämässämme tällä hetkellä riippumatta yksilöllisistä olosuhteistamme? Mitä hengellisiä ominaisuuksia meidän tulee etsiä aviomiehessä? Kuinka nämä ominaisuudet auttavat häntä johtamaan perhettä vanhurskaudessa? Miettikää suhdettanne taivaalliseen Isäänne. Kuinka Hän on osoittanut suurta huolenpitoaan ja rakkauttaan teitä kohtaan yksilöinä? Dieter F. Uchtdorf, Jatkakaa kärsivällisesti, Liahona, toukokuu 2010, s Voit halutessasi lukea puheesta kaksi kappaletta alkaen sanoista Pappeudenhaltijoina ja Herran Jeesuksen Kristuksen edustajina Dieter F. Uchtdorf, Jumalan rakkaus, Liahona, marraskuu 2009, s Voit halutessasi lukea puheesta neljä kappaletta alkaen sanoista Ajatelkaa puhtainta, kaikenkattavinta rakkautta Dallin H. Oaks, Pappeuden valtuus perheessä ja kirkossa, Liahona, marraskuu 2005, s James E. Faust, Viesti lasteni pojille, Liahona, toukokuu 2007, s Voit halutessasi lukea puheesta kolme kappaletta alkaen sanoista Teillä kaikilla nuorilla miehillä, joilla on pappeus Mary N. Cook, Vahvista kotia ja perhettä, Liahona, marraskuu 2007, s Moos. 20:12; 1. Nefi 1:1; 1. Nefi 16:18 25, Perhe julistus maailmalle, Liahona, marraskuu 2010, s. 129; ks. myös Nuorten Naisten edistyminen, 2009, s Käyttäkää perhejulistusta löytääksenne vastauksia oppiaiheen yhdeksään kysymykseen. Musiikkia: Taivaan Isä, MAP-lauluja, 184; Tunnen rakkauden, Lasten laulukirja, s Video: Robert D. Hales, Parenting: Touching the Hearts of Our Youth [Vanhemmuus nuortemme sydämen koskettamista], sivustolla lds.org/medialibrary, Mormon Messages. Video: The Family Is Central to God s Plan [Perhe on keskeisellä sijalla Jumalan suunnitelmassa], sivustolla classic.lds.org/family. OPPIAIHE 15 Melkisedekin pappeus Huomautus opettajalle: Suuri osa tämän oppiaiheen aineistosta keskittyy Melkisedekin pappeuteen. Haluat kenties käsitellä Aaronin pappeutta samassa suhteessa. Nuorten naisten on hyödyllistä saada tietoa siitä pappeudesta, joka heidän ikäisillään nuorilla miehillä on ja josta he saavat tietoa. Voisit myös halutessasi perehdyttää nuoret naiset pappeuden valaan ja liittoon. Kuinka pappeus on ollut siunauksena elämässänne? Ajatelkaa jotakuta pappeudenhaltijaa, jota arvostatte. Kuvailkaa, kuinka hän kunnioittaa pappeutta, ja kertokaa, miksi te arvostatte häntä. Thomas S. Monson, Pappeus pyhä lahja, Liahona, toukokuu 2007, s Dieter F. Uchtdorf, Ylpeys ja pappeus, Liahona, marraskuu 2010, s Boyd K. Packer, Pappeuden voima, Liahona, toukokuu 2010, s Voit halutessasi lukea puheesta kolme kappaletta alkaen sanoista Joitakin vuosia sitten pidin puheen otsikolla Thomas S. Monson, Pappeuden voima, Liahona, toukokuu 2011, s James E. Faust, Jumalan tuntemisen avain, Liahona, marraskuu 2004, s Alma 13:1 19; OL 107:1 4, Kuvia: Melkisedekin pappeuden palautus (kuva siitä, kun Pietari, Jaakob ja Johannes palauttavat Melkisedekin 9

10 pappeuden Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle), Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009, s. 94. Opiskele aiheesta: Priesthood [Pappeus]. Video: Thomas S. Monson, Priesthood Power [Pappeuden voima], sivustolla lds.org/youth/video. Video: L. Tom Perry, Elder Perry on the Priesthood, Part One: The Oath and Covenant [Vanhin Perry puhuu pappeudesta, osa 1: Vala ja liitto], sivustolla lds.org/media-library. Edistyminen: Nuhteettomuus, arvoon liittyvä kokemus 7. Kehota jokaista nuorta naista pyytämään, että heidän isänsä tai joku pappeusjohtaja lausuu oman henkilökohtaisen todistuksensa pappeudesta ja siitä, kuinka se siunaa hänen perhettään ja vaikuttaa hänen päivittäisiin valintoihinsa. OPPIAIHE 16 Naiset ja pappeudenhaltijat Mitä te voitte tehdä auttaaksenne nuoria miehiä, jotka ovat ystäviänne, kunnioittamaan pappeuttaan, puolustamaan hyveellisyyttään ja säilyttämään sen sekä olemaan valmiita tuleviin tehtäviinsä? Mitä te voitte tehdä auttaaksenne rakentamaan Jumalan valtakuntaa nyt ja tulevaisuudessa? Dieter F. Uchtdorf, Vanhurskaiden naisten vaikutus, Liahona, syyskuu 2009, s Quentin L. Cook, MAP-naiset ovat uskomattomia!, Liahona, toukokuu 2011, s M. Russell Ballard, Prepare and Think in Terms of the Future [Valmistautukaa ja ajatelkaa tulevaisuuden kannalta], sivustolla lds.org kohdassa Prophets and Apostles Speak Today [Profeetat ja apostolit puhuvat tänä aikana]. Voit halutessasi kertoa ajatuksia puheen kahdesta kappaleesta alkaen sanoista This year in August Gordon B. Hinckley, Naiset elämässämme, Liahona, marraskuu 2004, s Elaine S. Dalton, Se näkyy kasvoiltasi, Liahona, toukokuu 2006, s Tim. 1:2 7; Alma 56:45 48; Alma 57: Nuorten voimaksi, kirjanen, 2002, Seurustelu, s , tai internetsivustolla youth.lds.org. Video: Gordon B. Hinckley, The Women in Our Lives [Naiset elämässämme], sivustolla lds.org/ media-library, Mormon Messages. Video: Jeffrey R. Holland, Motherhood: An Eternal Partnership with God [Äitiys iankaikkista kumppanuutta Jumalan kanssa], sivustolla lds.org/ media-library, Mormon Messages. Kutsu piispan tai seurakunnanjohtajan luvalla ja suosituksesta yksi tai useampia nuoria miehiä kertomaan siitä, kuinka heidän Aaronin pappeuden kokemuksensa auttavat heitä valmistautumaan tuleviin tehtäviinsä, kuten lähetystyöhön, avioliittoon ja perheen elättämiseen. Pyydä heitä kertomaan, kuinka nuoret naiset voivat tukea heitä heidän pappeuden tehtävissään ja tulevissa tehtävissään. Haluat ehkä pyytää Nuorten Naisten johtajaa neuvottelemaan piispan kanssa siitä, kuka tai ketkä nuorista miehistä tulee kutsua. OPPIAIHE 17 Liittojen ja toimitusten tarkoitus Mitkä ovat toimitusten ja liittojen tarkoitukset? Kuinka tietynlaiset toimet ja harrastukset voivat estää meitä pitämästä liittojamme Jumalan kanssa? David A. Bednar, Ottakaa vastaan Pyhä Henki, Liahona, marraskuu 2010, s Oppiaiheen osiossa Kun me saamme pappeuden toimituksen, me teemme pyhän liiton voit halutessasi käyttää puheesta kolmea kappaletta alkaen sanoista Upotuskaste on David A. Bednar, Jotta Hänen Henkensä olisi aina meidän kanssamme, Liahona, toukokuu 2006, s D. Todd Christofferson, Liittojen voima, Liahona, toukokuu 2009, s

11 Mervyn B. Arnold, Mitä olet tehnyt nimelleni?, Liahona, marraskuu 2010, s Oppiaiheen osiossa Me olemme vastuussa Herran kanssa solmimiemme liittojen pitämisestä voit halutessasi käyttää puheen kolmea ensimmäistä kappaletta alkaen sanoista Kun presidentti George Albert Smith oli nuori Mary N. Cook, Ole esimerkki uskovista, Liahona, marraskuu 2010, s Oppiaiheen osiossa Kun me saamme pappeuden toimituksen, me teemme pyhän liiton voit halutessasi käyttää puheesta kolmea kappaletta alkaen sanoista Seuraavaksi olkaa esimerkkinä uskovista puhtaudessa 1. Nefi 22:11; Alma 13:8, 16. Lainauksia kirkon johtohenkilöiltä: ordinances [toimitukset] ja covenant [liitto], sivustolla lds.org. Musiikkia: Suo enemmän mulle, MAP-lauluja, 76. Video: Elaine S. Dalton, Return to Virtue [Paluu hyveellisyyteen], sivustolla lds.org/media-library, Mormon Messages for Youth. Video: Quentin L. Cook, Seek the Higher Ground [Pyrkikää korkeammalle maaperälle], sivustolla lds.org/media-library, Mormon Messages. Edistyminen: Usko, arvoon liittyvä kokemus 4; Jumalallinen luonne, arvoon liittyvä kokemus 4. OPPIAIHE 18 Temppeliavioliitto iankaikkisen perheelämän edellytys Millä tavoin temppeliavioliitto on siunauksena perheelle? Mitä voit tehdä nyt valmistautuaksesi siihen, että sinut vihitään ja sinetöidään avioliittoon temppelissä? Thomas S. Monson, Pyhä temppeli johtotähti maailmalle, Liahona, toukokuu 2011, s Oppiaiheen osiossa Temppeliavioliitto on iankaikkinen toimitus voit halutessasi käyttää puheesta kahta kappaletta alkaen sanoista Ennen kuin olette käyneet Richard G. Scott, Avioliiton iankaikkiset siunaukset, Liahona, toukokuu 2011, s Oppiaiheen osiossa Temppeliavioliitto on iankaikkinen toimitus voit halutessasi käyttää puheesta kappaletta, joka alkaa sanoilla Kaksi niistä tärkeistä pilareista Russell M. Nelson, Selestinen avioliitto, Liahona, marraskuu 2008, s Oppiaiheen johdantona voit halutessasi käyttää puheesta kolmea kappaletta alkaen sanoista Avioliitosta keskustellaan Elaine S. Dalton, Hyveellisyyden varjelijoita, Liahona, toukokuu 2011, s Oppiaiheen osiossa Nyt on aika valmistautua temppeliavioliittoon voit halutessasi käyttää puheesta kahta kappaletta alkaen sanoista Viime kuussa minulla oli tilaisuus osallistua Gerrit W. Gong, Iankaikkisuuden kuvastimet temppelissä todistus perheestä ja suvusta, Liahona, marraskuu 2010, s Oppiaiheen osiossa Nuori nainen voi saada iloa temppeliavioliitosta voit halutessasi käyttää puheesta kolmea kappaletta alkaen sanoista Olin hiljattain Herran huoneessa 1. Moos. 1:27 28; 4. Nefi 11; OL 131:1 3; OL 132: Perhe julistus maailmalle, Liahona, marraskuu 2010, s. 129; ks. myös Nuorten Naisten edistyminen, 2009, s Julisteita: Marriage [Avioliitto]. Musiikkia: Perheeni mulle rakas on, MAP-lauluja, 188; In That Holy Place [Temppelin pyhyydessä], Young Women music, Saan käydä temppeliin, Lasten laulukirja, s. 99. Kuvia: Nuoripari menossa temppeliin, Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009, s Video: Elaine S. Dalton, Return to Virtue [Paluu hyveellisyyteen], sivustolla lds.org/media-library, Mormon Messages for Youth. Edistyminen: Valinnat ja vastuu, arvoon liittyvä kokemus 6; Nuhteettomuus, arvoon liittyvä kokemus 1. Kutsu piispa tai seurakunnanjohtaja opettamaan nuorille naisille temppelisuosituspuhutteluun liittyviä asioita (ks. Lujana uskossa, 2005, s. 169). 11

12 OPPIAIHE 19 Henkilökohtaiset aikakirjat Mistä Herralta saamistamme siunauksista voisimme kirjoittaa päiväkirjaamme? Kuinka näistä siunauksista kirjoittaminen muistuttaa meitä Herran rakkaudesta meitä kohtaan? Kenelle muulle saattaisi olla siunaukseksi se, että tallennamme henkilökohtaisia aikakirjoja? Kuinka? Henry B. Eyring, Oi muistakaa, muistakaa, Liahona, marraskuu 2007, s Don R. Clarke, Kuinka tulla välineeksi Jumalan käsissä, Liahona, marraskuu 2006, s Voit halutessasi lukea kappaleen, joka alkaa sanoilla Pidän mukanani pientä kirjaa 1. Nefi 1:1, 16 17; 1. Nefi 3:19 20; 2. Nefi 5:29 33; 2. Nefi 4:15; 3. Nefi 23:9 13. Julisteita: Choose to Write [Päätä kirjoittaa]. Kuvia: Mormon lyhentää levyjä, Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009, s. 73. Video: Henry B. Eyring, O Remember, Remember [Oi muistakaa, muistakaa], sivustolla lds.org/medialibrary, Mormon Messages. Pohdi kolmen viikon ajan joka ilta ennen nukkumaanmenoa vanhin Henry B. Eyringin kysymystä Lähettikö Jumala sanoman, joka oli juuri minua varten? Näinkö Hänen kätensä elämässäni? ( Oi muistakaa, muistakaa, Liahona, marraskuu 2007, s. 69.) Kirjoita näistä kokemuksista päiväkirjaasi. Tarkastele Edistyminen-päiväkirjaasi. Kuinka todistuksesi on kasvanut kuluneen puolen vuoden aikana? Mitä olet oppinut? OPPIAIHE 20 Toisista välittäminen Millä tavoin me voimme ystävystyä muiden kanssa ja kannustaa heitä osallistumaan aktiivisesti kirkon kokouksiin? Kuinka voimme voittaa oman hämillisyytemme ja ystävystyä muihin? Henry B. Eyring, Olkaa valmiit, Liahona, marraskuu 2009, s Oppiaiheen osiossa Me voimme osoittaa välittävämme muista voit halutessasi käyttää puheesta seitsemää kappaletta alkaen sanoista Me voimme auttaa heitä valmistautumaan M. Russell Ballard, Iloa rakastavasta palvelemisesta, Liahona, toukokuu 2011, s Oppiaiheen osiossa Me voimme osoittaa välittävämme muista voit halutessasi käyttää puheesta neljää kappaletta alkaen sanoista Toinen paikka, jossa meillä on runsaasti tilaisuuksia palvella Russell M. Nelson, Näytä sinä hyvää esimerkkiä uskovista, Liahona, marraskuu 2010, s Mary N. Cook, Siis en unhoittaa saa, ett rakkaus alkavi minusta, Liahona, toukokuu 2011, s Silvia H. Allred, Opetuslapseuden perusolemus, Liahona, toukokuu 2011, s Marlin K. Jensen, Ystävyys evankeliumin periaate, Liahona, heinäkuu 1999, s Matt. 25:40; Luuk. 15:4 7; 1. Tess. 2:7 8; Moosia 2:17; Moosia 18:8 9; Moroni 7:45 48; OL 81:5. Musiikkia: Tänään olenko hyvää mä tehnyt lain, MAP-lauluja, 144; Isän rakkaus aina loistaa, MAPlauluja, 1974, 36; Rakastaa laumaansa Paimen, MAP-lauluja, 143. Video: Charity: An Example of the Believers [Rakkaus: esimerkki uskovista]. Video: Thomas S. Monson, Have I Done Any Good in the World Today? [Tänään olenko hyvää mä tehnyt lain?], sivustolla lds.org/media-library, Mormon Messages. 12

13 Video: Strength of Youth 2011, DVD, Inviting All to Come unto Christ: Sharing the Gospel [Kutsumme kaikkia tulemaan Kristuksen luokse: evankeliumista kertominen]. Video: For Madison [Madisonin puolesta], sivustolla lds.org/media-library, Mormon Messages for Youth. Edistyminen: Henkilökohtainen arvo, arvoon liittyvä kokemus 3. Toiminta: Kokoonnu nuorten naisten kanssa (voit ottaa mukaan myös nuoret miehet), ja lukekaa ryhmänä Nuorten voimaksi -kirjasen (2002) sivut Keskustelkaa ystävyydestä ja siitä, kuinka voi olla hyvä ystävä. OPPIAIHE 21 Vanhurskas esimerkki vaikuttaa muihin Kuinka teidän ystävänne suhtautuvat, kun elätte kirkon tasovaatimusten mukaan? Kuinka voitte toimia, jos he pitävät kuuliaisuuttanne omahyväisyytenä? Mainitkaa joitakin tapoja, joilla voitte suhtautua muihin, jotka ehkä kiusaavat tai väheksyvät teitä sen vuoksi, että elätte kirkon tasovaatimusten mukaan. Kuinka meidän rehellisyytemme muita kohtaan vaikuttaa siihen, millainen on meidän suhteemme heihin? Thomas S. Monson, Vanhurskauden esimerkkejä, Liahona, toukokuu 2008, s Oppiaiheen lopussa voit halutessasi käyttää puheesta kappaletta, joka alkaa sanoilla Nuoret ystäväni, olkaa vahvoja Quentin L. Cook, MAP-naiset ovat uskomattomia!, Liahona, toukokuu 2011, s Oppiaiheen osiossa Hyvä esimerkki voi tuottaa iloa monelle ihmiselle voit halutessasi käyttää puheesta kolmea kappaletta alkaen sanoista Kun äskettäin sain tehtävän osallistua Russell M. Nelson, Näytä sinä hyvää esimerkkiä uskovista, Liahona, marraskuu 2010, s Oppiaiheen osiossa Pyhät kirjoitukset tähdentävät esimerkin tärkeyttä voit halutessasi käyttää puheesta kappaletta, joka alkaa sanoilla Paavali kirjoitti kirjeessä nuorelle Timoteukselle Quentin L. Cook, Tulkoon valo!, Liahona, marraskuu 2010, s Oppiaiheen osiossa Vanhurskas esimerkki voi vaikuttaa muihin voit halutessasi käyttää puheesta kolmea kappaletta alkaen sanoista Kolmastoista uskonkappale alkaa Mary N. Cook, Ole esimerkki uskovista, Liahona, marraskuu 2010, s Oppiaiheen osiossa Vanhurskas esimerkki voi vaikuttaa muihin voit halutessasi käyttää puheesta neljää kappaletta alkaen sanoista Saanen nyt sanoa sanasen kirkkomme erinomaisille nuorille 2. Nefi 31:9, 16; Alma 17:11; Alma 39:11; 3. Nefi 18:16; Moroni 7:10. Lainauksia kirkon johtohenkilöiltä: example [esimerkki], sivustolla lds.org. Musiikkia: We Believe [Me uskomme], sivustolla lds.org/youth/music. Video: I m a Young Woman, and I Believe [Olen nuori nainen ja uskon], sivustolla lds.org/youth/ video. Video: No Cussing Club, [Ei kiroilla -kerho], sivustolla lds.org/media-library, Mormon Messages for Youth. Video: Charity: An Example of the Believers [Rakkaus: esimerkki uskovista]. Edistyminen: Hyvät teot, arvoihin liittyvä kokemus 7. OPPIAIHE 22 Parannus Toisinaan saatamme yhä tuntea syyllisyyttä, vaikka olemme tehneet parannuksen. Kuinka voimme tietää, että olemme todella saaneet anteeksi? Dieter F. Uchtdorf, Kohta, josta on vielä turvallista palata, Liahona, toukokuu 2007, s Voit halutessasi lukea puheesta kuusi kappaletta alkaen sanoista Presidentti Harold B. Lee on sanonut Boyd K. Packer, Minä en muista teidän syntejänne enää, Liahona, toukokuu 2006, s Russell M. Nelson, Parannus ja kääntymys, Liahona, toukokuu 2007, s

14 Neil L. Andersen, Tehkää parannus, jotta minä voin parantaa teidät, Liahona, marraskuu 2009, s C. Scott Grow, Sovituksen ihme, Liahona, toukokuu 2011, s Moosia 26:29 30; Alma 26:22; Hel. 12:23; 3. Nefi 9:22; OL 18:10 13; OL 58: Lujana uskossa, 2005, Parannus, s Musiikkia: Niin hellä, lempeä, MAP-lauluja, 52. Kuvia: Jeesus rukoilee Getsemanessa, Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009, s. 56. Video: Lifting Burdens [Taakat kevenevät], sivustolla lds.org/media-library, Mormon Messages. Nuorten voimaksi, kirjanen, 2002, Parannus, s , tai internetsivustolla youth.lds.org. Lue parannusta koskeva osuus ja kirjoita päiväkirjaasi, mitä seurauksia on sillä, että rikkoo tietoisesti Jumalan käskyjä. Voisit myös sisällyttää merkintöihisi pyhien kirjoitusten esimerkkejä parannuksesta. Edistyminen: Usko, arvoon liittyvä kokemus 3; Hyveellisyys, arvoon liittyvä kokemus 4. OPPIAIHE 23 Anteeksianto Mitä tarkoittaa, että antaa anteeksi muille? Miksi on tärkeää antaa anteeksi muille? Kuinka voimme antaa anteeksi jollekulle, joka on todella loukannut meitä? Miltä teistä on tuntunut, kun olette antaneet anteeksi jollekulle? Miltä teistä on tuntunut, kun joku on antanut anteeksi teille? Thomas S. Monson, Rakkaus ei koskaan katoa, Liahona, marraskuu 2010, s Voit halutessasi lukea puheesta kahdeksan kappaletta alkaen sanoista Nuoripari Lisa ja John Dieter F. Uchtdorf, Kohta, josta on vielä turvallista palata, Liahona, toukokuu 2007, s Richard G. Scott, Raskaista kuormista vapautuminen, Liahona, marraskuu 2002, s Voit halutessasi lukea puheesta kappaleen, joka alkaa sanoilla Saatatte kantaa raskasta loukattujen tunteiden kuormaa Gordon B. Hinckley, Anteeksianto, Liahona, marraskuu 2005, s James E. Faust, Anteeksiannon parantava voima, Liahona, toukokuu 2007, s C. Scott Grow, Sovituksen ihme, Liahona, toukokuu 2011, s Voit halutessasi lukea puheesta kappaleen, joka alkaa sanoilla Jos kärsit syyllisyyden tai katumuksen, katkeruuden tai vihan tunteista 1. Nefi 7:16 21; 3. Nefi 12:38 44; 3. Nefi 13:11, 14 15; OL 64:9 11; OL 82:1. Musiikkia: Sua tahdon seurata, MAP-lauluja, 142. Musiikkia: I Will Forgive [Minä annan anteeksi], sivustolla lds.org/youth/music. Video: Forgiveness: My Burden Was Made Light [Anteeksianto taakkani keveni], sivustolla lds.org/media-library, Mormon Messages. Edistyminen: Nuhteettomuus, arvoon liittyvä kokemus 2. OPPIAIHE 24 Rukous ja mietiskely Mitä rukoileminen vakain aikein tarkoittaa? Kuinka voimme olla sitoutuneempia toimimaan saamiemme vastausten mukaan? (Ks. Saarnatkaa minun evankeliumiani, 2005, s. 73.) Russell M. Nelson, Herran rukouksista saatavia opetuksia, Liahona, toukokuu 2009, s Richard G. Scott, Rukouksen ylimaallisen lahjan hyödyntäminen, Liahona, toukokuu 2007, s Richard G. Scott, Miten opimme huomaamaan vastaukset rukouksiimme, Valkeus, tammikuu 1990, s

15 Boyd K. Packer, Rukous ja innoitus, Liahona, marraskuu 2009, s Voit halutessasi lukea puheesta kaksi kappaletta alkaen sanoista Rukoilkaa, vaikka olisitte nuoria ja eksyksissä Ann M. Dibb, Ole rohkea, Liahona, toukokuu 2010, s Voit halutessasi lukea puheesta neljä kappaletta alkaen sanoista Joosua ja israelilaiset elivät Rukous: 2. Nefi 32:8 9; Alma 34:17 28; 3. Nefi 14:7 8; OL 6:14 16, 21 23; OL 9:7 9. Mietiskely: 2. Nefi 4:15 16; 3. Nefi 17:3; Moroni 10:3 4. Pyhien kirjoitusten opas: hakusana Pohtiminen, s Lujana uskossa, 2005, s Tässä kohdassa kerrotaan, millaista kieltä tulee käyttää rukoillessa. Julisteita: Prayer [Rukous]. Musiikkia: Niin kallis ain on hetki tää, MAP-lauluja, 86; Rukous sielun halu on, MAP-lauluja, 89. Video: Thomas S. Monson, Prayer [Rukous], sivustolla lds.org/media-library, Mormon Messages. Video: Elaine S. Dalton, You re Never Alone [Et ole koskaan yksin]. Edistyminen: Nuhteettomuus, arvoon liittyvä kokemus 2; Jumalallinen luonne, arvoon liittyvä kokemus 3; Valinnat ja vastuu, arvoon liittyvä kokemus 1. OPPIAIHE 25 Lepopäivä Kuinka voimme parhaiten arvioida, mikä on sopivaa ja kohottavaa tekemistä lepopäivänä? Millä tavoin lepopäivä voi olla kirjaimellisesti levon päivä? Mitä siunauksia voimme saada, kun pyhitämme lepopäivän? (Ks. OL 59:9 21.) Kuinka pukeutumistapamme voi vaikuttaa jumalanpalvelukseemme ja toimiimme lepopäivänä? L. Tom Perry, Lepopäivä ja sakramentti, Liahona, toukokuu 2011, s Dallin H. Oaks, Evankeliumin opettaminen, Liahona, tammikuu 2000, s Jeffrey R. Holland, Nuorille naisille, Liahona, marraskuu 2005, s Voit halutessasi lukea puheesta kappaleen, joka alkaa sanoilla Vetoan erityisesti siihen, kuinka nuoret naiset James E. Faust, Herran päivä, Valkeus, tammikuu 1992, s Mary N. Cook, Todistuksen ankkurit, Liahona, toukokuu 2008, s Jes. 58:13 14; Moosia 18:23; OL 59:9 29. John H. Groberg, Lepopäivän pyhittämisen voima, Valkeus, 1985, konferenssiraportti 154. puolivuotiskonferenssista, s Nuorten voimaksi, kirjanen, 2002, Lepopäivä, s , tai internetsivustolla youth.lds.org. Musiikkia: Oi laula Hänen rakkauttaan, MAPlauluja, 105; Tervetullut, aamunkoitto, MAP-lauluja, 182. Kuvia: Sakramentin jakaminen, Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009, s Video: Remembering the Sacrament [Sakramentin muistaminen], sivustolla lds.org/youth/video. Video: The Miracle of Personal Progress [Edistyminen-ohjelman ihme], sivustolla lds.org/ media-library, Mormon Messages for Youth. Edistyminen: Usko, arvoon liittyvä kokemus 3. OPPIAIHE 26 Todistus Mikä on todistus? Miksi on tärkeää vahvistaa todistustamme jatkuvasti? Kuinka voimme lausua todistuksemme muille ilman että sanomme Haluan lausua todistukseni? 15

16 Thomas S. Monson, Hän on noussut!, Liahona, toukokuu 2010, s Henry B. Eyring, Elävä todistus, Liahona, toukokuu 2011, s Voit halutessasi käyttää tätä puhetta oppiaiheen osiossa Todistusta tulee jatkuvasti vahvistaa ja siitä tulee kertoa muille. Dieter F. Uchtdorf, Henkilökohtaisen todistuksen voima, Liahona, marraskuu 2006, s M. Russell Ballard, Puhdas todistus, Liahona, marraskuu 2004, s Cecil O. Samuelson jr., Todistus, Liahona, toukokuu 2011, s Ann M. Dibb, Ole rohkea, Liahona, toukokuu 2010, s Voit halutessasi lukea puheesta kappaleen, joka alkaa sanoilla Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäseninä Jay E. Jensen, Todistaminen, Liahona, lokakuu 2005, s Alma 5:45 46; Alma 34:8; OL 62:3; OL 76:19 24; OL 80:4; OL 84:61. Julisteita: Without a Doubt [Ilman epäilystä]. Musiikkia: Hän elää, Vapahtajani, MAP-lauluja, 82. Video: He Lives: Testimonies of Jesus Christ [Hän elää todistuksia Jeesuksesta Kristuksesta], sivustolla lds.org/media-library, Mormon Messages. Edistyminen: Usko, arvoon liittyvä kokemus 5. OPPIAIHE 27 Pyhien kirjoitusten tutkiminen Mainitkaa joitakin siunauksia, joita tulee pyhien kirjoitusten tutkimisesta. (Ks. 1. Nefi 15:24.) Millä tavoin pyhien kirjoitusten tutkiminen auttaa meitä elämässämme? (Ks. 2. Nefi 32:3.) Thomas S. Monson, Niin varma on perustus, Liahona, marraskuu 2006, s Voit halutessasi lukea puheesta kuusi kappaletta alkaen sanoista Toinen ohjeeni: ja käsitellä sitä, kuinka pyhien kirjoitusten lukeminen voi auttaa nuoria saamaan vastauksia heillä oleviin kysymyksiin. David A. Bednar, Pysykää valveilla hellittämättä, Liahona, toukokuu 2010, s D. Todd Christofferson, Pyhien kirjoitusten siunaus, Liahona, toukokuu 2010, s Julie B. Beck, Minun sieluni iloitsee kirjoituksista, Liahona, toukokuu 2004, s Gordon B. Hinckley, Elävä ja tosi todistus, Liahona, elokuu 2005, s Nefi 15:23 25; 2. Nefi 4:15; 2. Nefi 31:20; Alma 17:2; 3. Nefi 23:6 14; 3. Nefi 26:1 2; OL 1:37; OL 10:43 52; OL 18: Julisteita: Questions? Answers. [Kysymyksiä? Vastauksia.] Musiikkia: The Iron Rod, Hymns, 274; Kun mä sanaas tutkin, Herra, MAP-lauluja, 167. Video: Craig C. Christensen, A Book with a Promise [Kirja, johon liittyy lupaus], sivustolla lds.org/media-library, Mormon Messages. Video: Jeffrey R. Holland, Testimony of The Book of Mormon [Todistus Mormonin kirjasta], sivustolla lds.org/media-library, Mormon Messages. Video: Jeffrey R. Holland, God s Words Never Cease [Jumalan sanat eivät milloinkaan lakkaa], sivustolla lds.org/media-library, Mormon Messages. Edistyminen: Valinnat ja vastuu, arvoon liittyvä kokemus 1. Kehota nuoria naisia luomaan säännöllinen tapa tutkia pyhiä kirjoituksia ja rukoilla. Kannusta heitä asettamaan yksilöllisiä lukemistavoitteita. Anna nuorille naisille tilaisuuksia kertoa oivalluksista tai kokemuksista, joita he ovat saaneet tutkiessaan pyhiä kirjoituksia. OPPIAIHE 28 Synnin vastustaminen Kuinka voimme vahvistaa kykyämme vastustaa kiusausta? 16

17 Mitkä pyhien kirjoitusten kohdat ovat antaneet teille voimaa vastustaa kiusausta? Richard G. Scott, Kuinka elää hyvin keskellä lisääntyvää pahuutta, Liahona, toukokuu 2004, s M. Russell Ballard, Oi tuota Paholaisen viekasta suunnitelmaa!, Liahona, marraskuu 2010, s D. Todd Christofferson, Moraalinen kuri, Liahona, marraskuu 2009, s Jairo Mazzagardi, Synnin ansan välttäminen, Liahona, marraskuu 2010, s Elaine S. Dalton, Hyveellisyyden varjelijoita, Liahona, toukokuu 2011, s Moos. 39:1 9; 2. Nefi 4:27 28; 2. Nefi 9:39; Alma 39:9; Alma 59:9; OL 10:5; OL 27: Opiskele aiheesta: Temptation [Kiusaus]. Julisteita: Temptation [Kiusaus], Obedience [Kuuliaisuus]. Musiikkia: Näin meillä nuorilla Siionin, Liahona, huhtikuu 2000, s. 24; Voiko milloinkaan nuoremme, MAP-lauluja, 168; Pelko jo pois, Lasten laulukirja, s. 80. Video: Boyd K. Packer, Counsel to Youth [Neuvoja nuorille], sivustolla lds.org/media-library, Mormon Messages. Video: Dallin H. Oaks, Within Bounds [Rajojen sisäpuolella]. Edistyminen: Jumalallinen luonne, arvoon liittyvä kokemus 5; Valinnat ja vastuu, arvoon liittyvä kokemus 2. OPPIAIHE 29 Toinen tuleminen Kuinka voimme pysyä levollisina ja rauhallisella mielellä, kun jotkin toisen tulemisen merkeistä tuntuvat huolestuttavilta? Kuinka voimme valmistautua ollaksemme valmiita, kun Vapahtaja tulee jälleen? Dallin H. Oaks, Valmistautuminen toista tulemista varten, Liahona, toukokuu 2004, s Neil L. Andersen, Maailman valmistaminen toiseen tulemiseen, Liahona, toukokuu 2011, s Voit halutessasi lukea puheesta neljä kappaletta alkaen sanoista Pidän kovasti Harry Andersonin maalauksesta Keith B. McMullin, Kootkaa varastoon, Liahona, toukokuu 2007, s Voit halutessasi lukea puheesta kuusi kappaletta alkaen sanoista Oppi Messiaan toisesta tulemisesta Matt. 24 (JS M); Luuk. 21:34 36; 1. Kor. 15:22 28; 1. Tess. 5:1 6; 2. Piet. 3:10 14; Et. 4:19; OL 29:14 23; OL 38:30; OL 45:17 57; OL 68:11; OL 88:87 94; OL 133: Opiskele aiheesta: Second Coming of Jesus Christ [Jeesuksen Kristuksen toinen tuleminen]. Lujana uskossa, 2005, Jeesuksen Kristuksen toinen tuleminen, s Evankeliumin periaatteet, 2009, luku 43: Toisen tulemisen merkkejä. Oppi ja liitot ja kirkon historia, Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas, 2005, oppiaihe 21: Odottaa Herran suuren päivän tuloa, s Kuvia: Toinen tuleminen, Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009, s. 66; Vertaus kymmenestä morsiusneidosta, Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009, s. 53. Musiikkia: Kuningas kuningasten, MAP-lauluja, 28; Seimeen kerran syntynyt, MAP-lauluja, 120; Kun jälleen saapuu Hän, Lasten laulukirja, s. 46. Video: Quentin L. Cook, Seek the Higher Ground [Pyrkikää korkeammalle maaperälle], sivustolla lds.org/media-library, Mormon Messages. Video: They that Are Wise [Ne, jotka ovat viisaita], sivustolla lds.org/media-library. Voit halutessasi kirjoittaa päiväkirjaasi vastaukset seuraaviin kysymyksiin: Millä elämäni alueilla olen valmis toiseen tulemiseen? Mitkä elämäni alueet tarvitsevat kohennusta? 17

18 OPPIAIHE 30 Palveleminen Kuinka voimme oppia olemaan huomaavaisempia muiden ihmisten tunteita ja tarpeita kohtaan? Mainitkaa joitakin tapoja, joilla voimme palvella perhettämme, ystäviämme ja yhteiskuntaa. Kuinka palveleminen on siunauksena sekä sille, joka palvelee, että sille, jota palvellaan? Kuinka sydämemme aikeet saattavat vaikuttaa siihen, kuinka me palvelemme? Thomas S. Monson, Olkaa rohkeita, Liahona, toukokuu 2009, s Dieter F. Uchtdorf, Te olette minun käteni, Liahona, toukokuu 2010, s Dallin H. Oaks, Epäitsekäs palveleminen, Liahona, toukokuu 2009, s Mary N. Cook, Siis en unhoittaa saa, ett rakkaus alkavi minusta, Liahona, toukokuu 2011, s Moosia 2:17; Moosia 4:16 21, 26 27; Alma 34:28 29; 3. Nefi 12: Musiikkia: Tänään olenko hyvää mä tehnyt lain, MAP-lauluja, 144; Käden ken meille ojentaa, MAPlauluja, 173. Kuvia: Palveleminen, Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 2009, s Video: For Madison [Madisonin puolesta], sivustolla lds.org/media-library, Mormon Messages for Youth. Video: Time to Give, [Aikaa antamiseen], sivustolla lds.org/youth/video. Video: Strength of Youth 2011, DVD, We Believe in Doing Good to All Men: Service [Me uskomme, että tulee tehdä hyvää kaikille ihmisille: Palveleminen]. Video: Thomas S. Monson, Have I Done Any Good in the World Today? [Tänään olenko hyvää mä tehnyt lain?], sivustolla lds.org/media-library, Mormon Messages. Edistyminen: Jumalallinen luonne, arvoon liittyvä kokemus 2; Hyvät teot, arvoon liittyvä kokemus 2; Hyvät teot, arvoon liittyvä kokemus 5; Hyvät teot, arvoon liittyvä kokemus 6; Hyvät teot, arvoon liittyvän projektin alakohta 5. OPPIAIHE 31 Ryhmätoiminta pohja järkevälle seurustelulle Miksi nuoria on neuvottu välttämään usein toistuvia treffejä saman henkilön kanssa? Saattaa tulla hetkiä, jolloin teitä painostetaan toimimaan vastoin profeetan neuvoja, jotka koskevat varhaista tai vakituista seurustelua. Mitä voitte tehdä tai sanoa näissä tilanteissa pysyäksenne uskollisina Herran asettamille tasovaatimuksille? Kuinka kirkon seurustelua koskevien tasovaatimusten noudattaminen voi siunata elämäänne? Thomas S. Monson, Valmistautuminen tuo siunauksia, Liahona, toukokuu 2010, s Oppiaiheen osiossa Ryhmätoiminta on hyvän seurustelun perusta voit halutessasi käyttää puheesta kolmea kappaletta alkaen sanoista Alkakaa valmistautua temppeliavioliittoon John B. Dickson, Sitoutuminen Herralle, Liahona, toukokuu 2007, s MK Jaak. 2:28; OL 87:8. Elaine S. Dalton, Hyveellisyyden varjelijoita, Liahona, toukokuu 2011, s Nuorten voimaksi, kirjanen, 2002, Seurustelu, s , tai internetsivustolla youth.lds.org. Kysymys ja vastaus: Dating [Seurustelu], sivustolla youth.lds.org. Idealuettelo: The Do s of Dating [Ideoita seurusteluun], sivustolla youth.lds.org. Julisteita: Dating [Seurustelu]. 18

19 Musiikkia: Oikein tee, MAP-lauluja, 156; Lapset Herran, MAP-lauluja, 49. Video: Virtue: For Such a Time as This [Hyveellisyys tällaisia aikoja varten], sivustolla lds.org/media-library, Mormon Messages. Edistyminen: Valinnat ja vastuu, arvoihin liittyvän projektin alakohta 1. OPPIAIHE 32 Henkilökohtainen puhtaus itsekurin kautta Kuinka se, että päätätte nyt pysyä siveellisesti puhtaina, voi auttaa teitä säilyttämään henkilökohtaisen puhtautenne? Millä tavoin musiikki ja muut viihteen muodot vaikuttavat meidän ajatuksiimme ja tekoihimme? Kuinka meidän ajatuksemme ja tekomme voivat vaikuttaa siihen, millaisia naisia meistä tulee? Mainitkaa joitakin tapoja, joilla voimme vahvistaa itsekuria. Richard G. Scott, Uskon muuttava voima ja luonteenlujuus, Liahona, marraskuu 2010, s Oppiaiheen johdantona voit halutessasi käyttää puheesta kappaletta, joka alkaa sanoilla Te ette voi elämässä olla passiivisia David A. Bednar, Viattomat kädet ja puhdas sydän, Liahona, marraskuu 2007, s Oppiaiheen osiossa Itsekurin avulla voimme elää hyveellisesti voit halutessasi käyttää puheesta kappaletta, joka alkaa sanoilla Jeesuksen Kristuksen evankeliumi käsittää Elaine S. Dalton, Muistakaa, keitä olette!, Liahona, toukokuu 2010, s Elaine S. Dalton, Paluu hyveellisyyteen, Liahona, marraskuu 2008, s MK Jaak. 2:28; Moosia 4:30; Alma 38:12; Moroni 10:30; OL 10:5; OL 121:45 46; UK 13. Elaine S. Dalton, Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Liahona, toukokuu 2009, s Oppiaiheen osiossa Me voimme oppia hallitsemaan itsemme voit halutessasi käyttää puheesta kahta kappaletta alkaen sanoista Mitä tarkoittaa palata hyveellisyyteen? Nuorten voimaksi, kirjanen, 2002, Ajanviete ja tiedotusvälineet, s , tai internetsivustolla youth.lds.org. Nuorten voimaksi, kirjanen, 2002, Kielenkäyttö, s , tai internetsivustolla youth.lds.org. Nuorten voimaksi, kirjanen, 2002, Sukupuolinen puhtaus, s , tai internetsivustolla youth.lds.org. Julisteita: Language [Kielenkäyttö], [Tiedotusvälineet], Music [Musiikki], Self-discipline [Itsekuri]. Musiikkia: Suo enemmän mulle, MAP-lauluja, 76; Guardians of Virtue [Hyveellisyyden varjelijoita], sivustolla lds.org/youth/music. Video: Strength of Youth 2011, DVD, Honest, True, Chaste, Benevolent, Virtuous: Values [Vilpitön, uskollinen, siveellinen, hyväntahtoinen ja hyveellinen arvoja]. Video: Guardians of Virtue [Hyveellisyyden varjelijoita], sivustolla lds.org/youth/video. Video: No Cussing Club, [Ei kiroilla -kerho], sivustolla lds.org/media-library, Mormon Messages for Youth. Worthy Music, Worthy Thoughts -videoita [Kelvollista musiikkia, kelvollisia ajatuksia], sivustolla lds.org. Edistyminen: Nuhteettomuus, arvoon liittyvät kokemukset 1 ja 2. OPPIAIHE 33 Vältän tiedotusvälineiden alentavaa vaikutusta Mainitkaa joitakin asioita, jotka viittaavat siihen, että käytämme liikaa aikaa television katsomiseen, videopelien pelaamiseen, matkapuhelimilla tekstailuun tai yhteisöllisen median, internetin ja muiden median muotojen parissa. (Huom. Kun mietit, kuinka käytät näitä kysymyksiä, ajattele 19

20 seurakuntanne nuorten naisten olosuhteita ja sovita kysymykset niiden mukaan.) Kuinka voitte auttaa ystäviänne ymmärtämään ja kunnioittamaan tiedotusvälineitä koskevia henkilökohtaisia tasovaatimuksianne? Kaikki median muodot ovat välineitä. Kuinka voimme käyttää näitä välineitä siunauksena elämässämme ja muiden elämässä? Kuinka nämä välineet voivat olla vahingollisia tai haitallisia? Kuinka olet käyttänyt kirkon mediasivustoja kuten sivustoa youth.lds.org? Kuinka voimme kertoa evankeliumista yhteisöllistä mediaa käyttämällä? Thomas S. Monson, Pappeuden voima, Liahona, toukokuu 2011, s Voit halutessasi käyttää puheesta kolmea kappaletta alkaen sanoista Monet elokuvat ja televisio-ohjelmat esittävät Thomas S. Monson, Käyn Herran tietä mä uskollisesti, Liahona, toukokuu 2006, s Voit halutessasi käyttää puheesta neljää kappaletta alkaen sanoista Seuraavaksi Paholainen roikottaa edessämme myös M. Russell Ballard, Evankeliumista kertominen Internetin avulla, Liahona, kesäkuu 2008, s. K1 K5. L. Whitney Clayton, Autuaita ovat puhdassydämiset, Liahona, marraskuu 2007, s Moroni 7:12 17; OL 25:10; OL 45:32; UK 13. Nuorten voimaksi, kirjanen, 2002, Ajanviete ja tiedotusvälineet, s , tai internetsivustolla youth.lds.org. Social Helps for Members [Yhteisöllistä mediaa koskevia vinkkejä jäsenille], sivustolla lds.org; Using Social for Gospel Purposes [Yhteisöllisen median käyttäminen evankeliumin tarkoituksiin], sivustolla lds.org. Julisteita: [Tiedotusvälineet], Music [Musiikki]. Edistyminen: Valinnat ja vastuu, arvoon liittyvä kokemus 5; Valinnat ja vastuu, arvoon liittyvä kokemus 6; Valinnat ja vastuu, arvoon liittyvän projektin alakohta 3. OPPIAIHE 34 Kelvolliset ajatukset Saatamme toisinaan huomata olevamme tilanteissa, joissa meitä saartavat loukkaavat ja vastenmieliset sanat. Mitä voimme tehdä poistaaksemme nämä sanat ajatuksistamme? Kuinka kuuntelemamme musiikki ja näkemämme visuaalinen media vaikuttavat ajatuksiimme? Kuinka meidän ajatuksemme vaikuttavat meidän tekoihimme? Boyd K. Packer, Kelvollinen musiikki, kelvolliset ajatukset, Liahona, huhtikuu 2008, s Jeffrey R. Holland, Enkelien kieli, Liahona, toukokuu 2007, s Voit halutessasi lukea puheesta kappaleen, joka alkaa sanoilla Kaikessa tässä oletan olevan sanomattakin selvää Jeffrey R. Holland, Ei sijaa sieluni viholliselle, Liahona, toukokuu 2010, s Voit halutessasi käyttää puheesta kahta kappaletta alkaen sanoista Kuin varkaat yöllä Jay E. Jensen, Kirkon laulujen vahvistava voima, Liahona, toukokuu 2007, s Elaine S. Dalton, Hyveellisyyden varjelijoita, Liahona, toukokuu 2011, s Sananl. 23:7; Moosia 4:30; Alma 12:14; Alma 37:36; OL 6:36; OL 25:12. Nuorten voimaksi, kirjanen, 2002, Kielenkäyttö, s , tai internetsivustolla youth.lds.org. Julisteita: Music [Musiikki], Thoughts [Ajatukset]. Video: No Cussing Club, [Ei kiroilla -kerho], sivustolla lds.org/media-library, Mormon Messages for Youth. Edistyminen: Valinnat ja vastuu, arvoon liittyvän projektin alakohta 3. Voitte halutessanne lukea viikkotoiminnassa kirkon laulukirjasta ensimmäisen presidenttikunnan alkusanoista kohdan Musiikki henkilökohtaisessa elämässämme. Laulakaa 20

Iankaikkinen perhe, oppilaan lukutehtävät

Iankaikkinen perhe, oppilaan lukutehtävät Iankaikkinen perhe, oppilaan lukutehtävät Uskonto 200 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä ne sekä huomaamasi virheet osoitteeseen

Lisätiedot

Palautuksen perustukset, oppilaan lukutehtävät

Palautuksen perustukset, oppilaan lukutehtävät Palautuksen perustukset, oppilaan lukutehtävät Uskonto 225 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Salt Lake City, Utah, Yhdysvallat Kansikuva: Walter Ranen teos Melkisedekin pappeuden palautus

Lisätiedot

Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, oppilaan lukutehtävät

Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, oppilaan lukutehtävät Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, oppilaan lukutehtävät Uskonto 250 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä ne sekä huomaamasi

Lisätiedot

Mormonin kirjan oppi ja opetukset, oppilaan lukutehtävät

Mormonin kirjan oppi ja opetukset, oppilaan lukutehtävät Mormonin kirjan oppi ja opetukset, oppilaan lukutehtävät Uskonto 275 [NO TRANSLATION] Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Salt Lake City, Utah, Yhdysvallat Mielipiteet ja oikaisut ovat

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

opetusohjelmaa koskevia ohjeita

opetusohjelmaa koskevia ohjeita Vu o d e n 2011 opetusohjelmaa koskevia ohjeita Tässä oppaassa on luettelo sunnuntaiopetukseen vuonna 2011 käytettävästä opetusaineistosta, ohjeita koorumien ja luokkien sunnuntaiopetuksen järjestämisestä

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 3. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 3. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Pyhäkoulu 3 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Pyhäkoulu Heinäkuu Syyskuu 2013 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2013 Intellectual

Lisätiedot

Jakkara ja neljä jalkaa

Jakkara ja neljä jalkaa Jakkara ja neljä jalkaa Sanna Piirainen 1 Tunti 1 Jakkaran rakentamisen perusteet Eli mitä ihmettä varten pitäisi tulla uskoon 2 Mitähän se Jumala oikein hommaa? Jakkaran rakentamisen perusteet voi löytää

Lisätiedot

VUODEN 2012 OPETUSOHJELMAA

VUODEN 2012 OPETUSOHJELMAA VUODEN 2012 OPETUSOHJELMAA koskevia OHJEITA Sisällys Sunnuntain yleisopetusohjelma 2012............. 2 Sunnuntain perusopetusohjelma 2012............ 4 Sunnuntaiopetus koorumeissa ja luokissa.........

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset 2015. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset 2015. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Nuoret Naiset 2015 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Nuoret Naiset 2015 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2014 Intellectual

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

USKO JUMALAAN. poikien opas. että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Joh.

USKO JUMALAAN. poikien opas. että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Joh. USKO JUMALAAN poikien opas että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Joh. 17:3 Nimeni on MINÄ OLEN JUMALAN LAPSI Tiedän, että taivaallinen

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa Saarna 12.10.2008 Ari Puonti Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään (abad) ja varjelemaan (shamar) sitä.

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

kotiin Pyhät kirjoitukset...2 Yleiskonferenssi...2 Lehdet...3 Musiikki...3 Evankeliumiaiheinen taide...3 Kirjat, oppikirjat ja lehtiset...

kotiin Pyhät kirjoitukset...2 Yleiskonferenssi...2 Lehdet...3 Musiikki...3 Evankeliumiaiheinen taide...3 Kirjat, oppikirjat ja lehtiset... Evankeliumiaiheista aineistoa kotiin Pyhät kirjoitukset...2 Yleiskonferenssi...2 Lehdet...3 Musiikki...3 Evankeliumiaiheinen taide...3 Kirjat, oppikirjat ja lehtiset...4 Sukututkimus...6 Lähetystyö...6

Lisätiedot

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F KUINKA RAAMATTU VOISI: 1. Tarttua meihin 2. Pysyä meissä 3. Tuottaa siunausta elämässämme Elämmekö sanasta? Elämän koulu Ei ihminen elä ainoastaan leivästä,

Lisätiedot

JEESUKSEN KRISTUKSEN EVANKELIUMI

JEESUKSEN KRISTUKSEN EVANKELIUMI JEESUKSEN KRISTUKSEN EVANKELIUMI MIKÄ ON JEESUKSEN KRISTUKSEN EVANKELIUMI? Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on meidän taivaallisen Isämme suunnitelma Hänen lastensa onneksi ja pelastukseksi*. Sitä kutsutaan

Lisätiedot

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - pyhäkössä Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI

Lisätiedot

Sukuni. Kertomuksia, jotka tuovat meidät yhteen

Sukuni. Kertomuksia, jotka tuovat meidät yhteen Erityisesti kannustamme nuoria ja nuoria naimattomia aikuisia käyttämään temppelityössä oman sukunsa nimiä tai seurakuntansa ja vaarnansa jäsenten esivanhempien nimiä. Pappeusjohtajien tulee varmistaa,

Lisätiedot

TEILLE ANNETAAN VOIMA KORKEUDESTA TEMPPELISEMINAARI

TEILLE ANNETAAN VOIMA KORKEUDESTA TEMPPELISEMINAARI TEILLE ANNETAAN VOIMA KORKEUDESTA TEMPPELISEMINAARI OPETTAJAN OPAS TEILLE ANNETAAN VOIMA KORKEUDESTA TEMPPELISEMINAARI OPETTAJAN OPAS Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko SUOMI 1995, 2003

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset 2. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset 2. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Nuoret Naiset 2 Oppiaineistoa nuorille Kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Nuoret Naiset Huhtikuu kesäkuu 2013 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2013

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset 4. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset 4. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Nuoret Naiset 4 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Nuoret Naiset Lokakuu joulukuu 2013 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2013

Lisätiedot

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin Rukouskoulu 2014 2. jakso Mitä rukous on Ylösnousemuksen voima On Kristus ylösnoussut Hän elää minussa Kristus meissä, kirkkauden toivo Herätetyt yhdessä Hänen kanssaan,

Lisätiedot

PYHIEN KIRJOITUSTEN HALLITTAVAT KOHDAT. 2. Nefi 2:27 PYHIEN KIRJOITUSTEN HALLITTAVAT KOHDAT. 2. Nefi 32:3

PYHIEN KIRJOITUSTEN HALLITTAVAT KOHDAT. 2. Nefi 2:27 PYHIEN KIRJOITUSTEN HALLITTAVAT KOHDAT. 2. Nefi 32:3 1. Nefi 3:7 Minä menen ja teen. Herra antoi Nefille ja hänen veljilleen käskyn palata Jerusalemiin hakemaan pronssilevyt. Herra valmistaa meille keinon pitää Hänen käskynsä. Mitä sellaista Herra on käskenyt

Lisätiedot

Lähetysnäkymme 2014-2018. Lähetystyö raikkaassa Pyhän Hengen johdatuksessa

Lähetysnäkymme 2014-2018. Lähetystyö raikkaassa Pyhän Hengen johdatuksessa Lähetysnäkymme 2014-2018 Lähetystyö raikkaassa Pyhän Hengen johdatuksessa POHJOIS-KARJALAN HELLUNTAISEURAKUNTIEN LÄHETYSNÄKY 2014-2018 Seurakunnan lähetystyön näky ja tehtävä Näky: Sytyttää ja levittää

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Me lähdemme Herran huoneeseen

Me lähdemme Herran huoneeseen Me lähdemme l Herran huoneeseen "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta Ilo valtasi minut, kun

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Aaronin pappeus 2014 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Aaronin pappeus 2014 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2013 Intellectual

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Nuoret Naiset 2017 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Nuoret Naiset 2017 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2016 Intellectual

Lisätiedot

velvollisuuteni Jumalaa kohtaan

velvollisuuteni Jumalaa kohtaan Täytän velvollisuuteni Jumalaa kohtaan Aaronin pappeuden haltijat Täytän velvollisuuteni Jumalaa kohtaan Aaronin pappeuden haltijat Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi 2010 Intellectual

Lisätiedot

Armolahjat ja luonnonlahjat

Armolahjat ja luonnonlahjat Armolahjat ja luonnonlahjat Rakkauden palvelua varten Jumalan antamat lahjat Luonnonlahjat ja armolahjat liittyvät t syvällisell llisellä tavalla ihmisen kokonaisvaltaiseen kutsumukseen. Luonnonlahjat

Lisätiedot

Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, opettajan kirja

Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, opettajan kirja Preview Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, opettajan kirja Uskonto 250 [NO TRANSLATION] Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Preview Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita.

Lisätiedot

Puhun perheiden isille ja perheille

Puhun perheiden isille ja perheille Presidentti Boyd K. Packer kahdentoista apostolin koorumin presidentti Pappeuden voima Pappeudella ei ole sitä vahvuutta, joka sillä pitäisi olla, eikä sillä tule olemaankaan, ennen kuin pappeuden voima

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset 3. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset 3. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Nuoret Naiset 3 Oppiaineistoa nuorille käänty mykseen johtavaa opet ta mista ja oppimist a Nuoret Naiset Heinäkuu syyskuu 2013 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko

Lisätiedot

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI Päivitetty 26.12.2014 SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI P: Alkusiunaus L: Amen. Kunnia olkoon sinulle... Taivaallinen Kuningas... Pyhä Jumala... Isä meidän...

Lisätiedot

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Loisto yllättää Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Matt. 17:1-3 1 Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen.

Lisätiedot

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on?

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola i I V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Jeesuksen profetiat : Matteus 24 - Jesaja 2:1-4 62:6-7 (Jerusalem) - Hesekiel 36:19 ja 24 ja 28 - Sakarja 8:

Lisätiedot

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta!1 LUENTO 1 MIKÄ SOLU ON?!2 Näky Tavoite, jota kohti ponnistelemme Toiminnan tulos Kaikille yhteinen Kuka näkymme määrittelee? Pastori tai vanhimmat? Jokainen

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms. JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA

UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms. JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA Kaikille muille sydämenlyönnit ovat rummutus kohti hautaa, mutta me elämme elämää

Lisätiedot

1. Jumaluus. 2. Pelastussuunnitelma. Isä Jumala. Kuolevaisuutta edeltävä elämä. Jeesus Kristus. Pyhä Henki. Luominen

1. Jumaluus. 2. Pelastussuunnitelma. Isä Jumala. Kuolevaisuutta edeltävä elämä. Jeesus Kristus. Pyhä Henki. Luominen Perusoppeja tulee tähdentää sekä seminaari- että instituuttiluokissa. Opettajan tulee auttaa oppilaita tunnistamaan, ymmärtämään, uskomaan, selittämään ja toteuttamaan näitä evankeliumin oppeja. Tämä auttaa

Lisätiedot

PERUSYKSIKKÖ- OHJELMAN OPAS

PERUSYKSIKKÖ- OHJELMAN OPAS PERUSYKSIKKÖ- OHJELMAN OPAS G U I D E B O O K Sisällysluettelo Johdanto perusyksikköohjelmaan 2 Perusyksikköohjelman viisi piirrettä 3 1. Organisaatio 3 2. Kokouspaikat 4 3. Opetusohjelma 5 4. Opetus 6

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa 1 opettaja Isak Penzev 08.03.2013 Shalom ystävät, me jatkamme oppitunteja ja tutkimme apostolien kirjeitä. Messiaan lähettiläät todistavat omasta uskostaan. Ja apostolien

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 1. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 1. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Aaronin pappeus 1 Oppiaineistoa nuorille Kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Aaronin pappeus Tammikuu maaliskuu 2013 Tietoa tästä oppikirjasta Oppiaiheet tässä oppikirjassa

Lisätiedot

Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, opettajan kirja

Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, opettajan kirja Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, opettajan kirja Uskonto 250 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä ne sekä huomaamasi virheet

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 2015. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 2015. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Pyhäkoulu 2015 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Pyhäkoulu 2015 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2014 Intellectual Reserve,

Lisätiedot

Elämä Jumalan lapsena

Elämä Jumalan lapsena 1 Roomalaiskirjeen selitys 18 Room. 8:14 17 Savonlinnan Tuomiokirkko, 13.3.2013 Elämä Jumalan lapsena Kertausta Tähän mennessä Paavali on Roomalaiskirjeessään esittänyt pääasiat siitä, kuinka ihmisestä

Lisätiedot

Totta Mooses? Mitä mieltä on Jeesus? Mitä mieltä apostolit? Ajatuksia Ken Hamin kirjan VALHE EVOLUUTIO äärellä

Totta Mooses? Mitä mieltä on Jeesus? Mitä mieltä apostolit? Ajatuksia Ken Hamin kirjan VALHE EVOLUUTIO äärellä Totta Mooses? Mitä mieltä on Jeesus? Mitä mieltä apostolit? Ajatuksia Ken Hamin kirjan VALHE EVOLUUTIO äärellä AIKOINAAN käytettiin leikillisenä sanontana totta Mooses. Se lienee lähtöisin politiikkojen

Lisätiedot

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa Luottamus SISÄLTÖ Perusluottamus syntyy Vastavuoroinen kiintymyssuhde Pieni on suurta Lapsi luottaa luonnostaan Lapsen luottamuksen peruspilarit arjessa Lapsen itseluottamus vahvistuu Luottamuksen huoneentaulu

Lisätiedot

I JUMALA PUHUU Hepr. 3:7.Sentähden, niinkuin Pyhä Henki sanoo: "Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä,

I JUMALA PUHUU Hepr. 3:7.Sentähden, niinkuin Pyhä Henki sanoo: Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, 27.09.2009 EHTOOLLISSAARNA LÄHTÖKOHTA koko saarnaan on seuraava: KOSKA JEESUS ON NIIN SUURI, niin sen tähden. Hepr. 3:7-9 7.Sentähden, niinkuin Pyhä Henki sanoo: "Tänä päivänä, jos te kuulette hänen(hyvän

Lisätiedot

PASTORI, TEOLOGIAN TOHTORI MARTTI VAAHTORANNAN VIRKAAN ASETTAMINEN Helsingissä

PASTORI, TEOLOGIAN TOHTORI MARTTI VAAHTORANNAN VIRKAAN ASETTAMINEN Helsingissä 1/6 Ryttylä 6.8.2008 Matti Väisänen PASTORI, TEOLOGIAN TOHTORI MARTTI VAAHTORANNAN VIRKAAN ASETTAMINEN Helsingissä 10.08.2008 Kristuksessa rakas veljemme Martti Vaahtoranta ja läsnä oleva seurakunta, tervehdin

Lisätiedot

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! KIRKKOPÄIVÄT LAHDESSA 13.-15.5.2011 Saarna Kärkölän kirkossa 15.5.2011 3. sunnuntai pääsiäisestä (Jubilate) JUMALAN KANSAN KOTI-IKÄVÄ (Joh. 17:11-17) Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme

Lisätiedot

Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden

Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden lähteestä "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta 1. Aterian aikana

Lisätiedot

Apologia-forum 25.-27.4.2014

Apologia-forum 25.-27.4.2014 Mikä on kristinuskolle luovuttamatonta? Kuvat: sxc.hu Apologia-forum 25.-27.4.2014 Ryttylän Kansanlähetysopisto Pääpuhujana prof. John Lennox (oxfordin yliopisto) Tiede usko luominen evoluutio www.kansanlahetysopisto.fi/apologiaforum

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Tänään meillä on kaksi vertausta, joissa kutsutaan väkeä töihin viinitarhaan. 2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen Kukin

Lisätiedot

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille Matt. 11:28-30 Väsyneille ja stressaantuneille Tulkaa minun luokseni.. ..kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat.. Minä annan teille levon. Matt. 11:29-30..Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja oppikaa minusta:

Lisätiedot

Olen kiitollinen siitä, että saan

Olen kiitollinen siitä, että saan sillä itsemme näkeminen selkeästi on viisauden alku. Kun teemme niin, armelias Jumalamme taluttaa meitä kädestä ja meitä vahvistetaan ja siunataan korkeudesta. 14 Rakkaat ystäväni, ensimmäinen askel tällä

Lisätiedot

PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME

PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME Pyhän Hengen maailmaan tuleminen Pyhän Hengen työ Elämä Pyhän Hengen kanssa Hengen hedelmä ja armolahjat Pyhän Hengen maailmaan tuleminen - Raamattu ilmaisee

Lisätiedot

TASAPAINOISET IHMISSUHTEET

TASAPAINOISET IHMISSUHTEET TASAPAINOISET IHMISSUHTEET Ihmissuhdeinventaario Jumalan suunnitelma ihmissuhteille Syntiinlankeemuksen seuraukset Terveet ihmissuhteet Riippuvuusjatkumo Epäterveet riippuvuudet Irti epäterveistä riippuvuuksista

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 4. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 4. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Aaronin pappeus 4 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Aaronin pappeus Lokakuu joulukuu 2013 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Leirikirjan omistajan muotokuva:

Leirikirjan omistajan muotokuva: Leirikirjan omistajan muotokuva: MUISTIINPANOJA, OSOITTEITA JNE. Nimi: Leiri: Leiriaika: Harrastukseni: Parhaat kaverini: LEIRIOHJELMA TERVETULOA KESÄLEIRILLE 2003!! Rohkeutta on monenlaista: Oletko sinä

Lisätiedot

e olemme tyttäriä Me olemme todistajina Me valmistaudumme Nuorten Naisten EDI S T Y M I N E N J U M A L A N TODISTAJINA

e olemme tyttäriä Me olemme todistajina Me valmistaudumme Nuorten Naisten EDI S T Y M I N E N J U M A L A N TODISTAJINA e olemme tyttäriä Nuorten Naisten EDI S T Y M I N E N Me olemme todistajina Me uskomme J U M A L A N TODISTAJINA Me valmistaudumme Tulkaa Kristuksen luokse ja tulkaa täydellisiksi hänessä. (Moroni 10:32)

Lisätiedot

1. KAPITTEL 2. KAPITTEL

1. KAPITTEL 2. KAPITTEL 1. KAPITTEL Joka alusta oli, jonka me kuulimme, jonka me silmillämme näimme, jota me katselleet olemme, ja meidän kätemme pidelleet ovat elämän sanasta, 2 (Ja elämä on ilmestynyt, ja me olemme nähneet,

Lisätiedot

Tule sellaisena kuin olet. 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014

Tule sellaisena kuin olet. 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014 Tule sellaisena kuin olet 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014 Suvaitsevaisuus ja armo Syyllisyyden taakat Miksi tein / en tehnyt, miksi sanoin, miksi en estänyt, miksi petin, miksi valehtelin, miksi en

Lisätiedot

Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 5, aihe 1 Tehtäväni perusta

Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 5, aihe 1 Tehtäväni perusta Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 5, aihe 1 Tehtäväni perusta Nämä luennot ovat mukailtuja lyhennelmiä ja pohjautuvat MLM-kursseihin, joiden aiheet on saatu Raamatun ohjeista ja esimerkeistä, ja tässä esityksessä

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Roomalaiskirje. 20.7.2014, Eura. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia

Roomalaiskirje. 20.7.2014, Eura. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia 20.7.2014, Eura Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia - Rm 1:1 Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin

Lisätiedot

SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME

SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME Evankeliumi Matteuksen mukaan (Matt.12:33-37) Jeesus sanoi: Jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä, mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono.

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

Uusi testamentti. Oppilaan opiskeluopas

Uusi testamentti. Oppilaan opiskeluopas Uusi testamentti Oppilaan opiskeluopas Etukannessa: Carl Blochin maalaus Vuorisaarna. Käytetty Frederiksborgin museon luvalla. 1998 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Kaikki oikeudet

Lisätiedot

PYHÄN HENGEN LAHJAT SEURAKUNNAN RAKENTUMISEKSI

PYHÄN HENGEN LAHJAT SEURAKUNNAN RAKENTUMISEKSI PYHÄN HENGEN LAHJAT SEURAKUNNAN RAKENTUMISEKSI OPPITUNTI I Pyhä Henki persoona Markku Tenhunen 1 LUPAUS PYHÄSTÄ HENGESTÄ Joh.14:15-26 Apt. 1:7-9 RAAMATULLINEN POHJA Apt.2:1-21 Ef.1:11-14 Apt.10:38 Joh.16:7-14

Lisätiedot

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt)

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt) Draama-Taakankantajat Kirjoittanut Irma Kontu Draama perustuu Raamatunjakeisiin: Fil. 4:6-7 Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 1. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 1. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Pyhäkoulu 1 Oppiaineistoa nuorille Kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Pyhäkoulu Tammikuu maaliskuu 2013 Tietoa tästä oppikirjasta Oppiaiheet tässä oppikirjassa on järjestetty

Lisätiedot

KOTIMAANSIVUT. Joulun henki KOTIMAANSIVUT

KOTIMAANSIVUT. Joulun henki KOTIMAANSIVUT KOTIMAANSIVUT JOULUKUU 2015 VYÖHYKKEEN JOHTOHENKILÖN SANOMA Joulun henki Vanhin Patrick Boutoille, Ranska vyöhykeseitsenkymmen Vanhin Patrick Boutoille KOTIMAANSIVUT VALOKUVA JOHN LUKE, 2005 IRI E ikö

Lisätiedot

E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa

E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa Kasteesta ja siihen valmistautumisesta ks. Lapsen kasteen kaava (1. A). Kun kaste toimitetaan seurakunnan jumalanpalveluksessa (messu, sanajumalanpalvelus, viikkomessu,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia Saarna 16.7.2017 Evankeliumi Matt. 16: 13-19 Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan: Kuka Ihmisen Poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat? He vastasivat: Toisten

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Evankeliumin opettaminen. Vapahtajan tavalla. Opas Tule ja seuraa minua -oppiaineistoon nuorille

Evankeliumin opettaminen. Vapahtajan tavalla. Opas Tule ja seuraa minua -oppiaineistoon nuorille Evankeliumin opettaminen Vapahtajan tavalla Opas Tule ja seuraa minua -oppiaineistoon nuorille Tämän oppaan omistaa AJATUKSIA JA VAIKUTELMIA Tutkiessasi ja pohdiskellessasi haluat ehkä kirjoittaa muistiin

Lisätiedot

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa Reijo Telaranta Israel ja seurakunta Jumalan kaksi suunnitelmaa Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun

Lisätiedot

ValoaMaailmaan. VUODEN 2017 JOULUKAMPANJA 24. marraskuuta 25. joulukuuta 2017

ValoaMaailmaan. VUODEN 2017 JOULUKAMPANJA 24. marraskuuta 25. joulukuuta 2017 ValoaMaailmaan VUODEN 2017 JOULUKAMPANJA 24. marraskuuta 25. joulukuuta 2017 TEEMA Kun noudatamme Vapahtajan esimerkkiä ja elämme, kuten Hän eli ja kuten Hän opetti, tuo valo palaa sisimmässämme ja valaisee

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Kaste jumalanpalveluksen yhteydessä

Kaste jumalanpalveluksen yhteydessä Kaste jumalanpalveluksen yhteydessä Kun kaste toimitetaan seurakunnan yhteisessä jumalanpalveluksessa, siihen liitetään tässä esitetyt kohdat. Saarnan jälkeen vanhemmat ja kummit siirtyvät kastettavan

Lisätiedot

Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna. Pastori, seurakunnan johtaja Nuorisotyöntekijä

Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna. Pastori, seurakunnan johtaja Nuorisotyöntekijä Toimintakalenteri Marraskuu-Joulukuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

Mitä merkitsee olla Esirukoilija. Rukouskoulu jakso

Mitä merkitsee olla Esirukoilija. Rukouskoulu jakso Mitä merkitsee olla Esirukoilija Rukouskoulu 2014 4. jakso 1. Kertausta ja johdanto esirukoukseen A. Rukouksen yleinen, hallitseva ja kaiken läpäisevä olemus: Rukous on yhteyttä Jumalaan ja kaiken muun

Lisätiedot

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Kiperiä kysymyksiä Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Opetus Neljä jaksoa Vihasta ja riidasta (Matt. 5:21-26) Aviorikoksesta (5:27-32) Vannomisesta (5:33-37) Vihamiesten rakastamisesta (5:38-48) Matt.5:21-26

Lisätiedot