Iankaikkinen perhe, opettajan kirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Iankaikkinen perhe, opettajan kirja"

Transkriptio

1

2

3 Iankaikkinen perhe, opettajan kirja Uskonto 200 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi

4 Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä ne sekä huomaamasi virheet osoitteeseen Seminaries and Institutes of Religion Curriculum Services 50 E. North Temple St., Floor 8 Salt Lake City, Utah USA Sähköposti: Mainitse koko nimesi, osoitteesi, seurakuntasi ja vaarnasi. Mainitse myös julkaisun nimi. Esitä sitten palautteesi. 2015, 2016 Intellectual Reserve, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään Printed in the United States of America Versio 2, 5/16 Hyväksytty englanniksi: 8/14 Hyväksytty käännettäväksi: 8/14 Alkuperäisjulkaisun nimi: The Eternal Family Teacher Manual Finnish

5 Sisällys Johdanto: Iankaikkinen perhe, opettajan kirja (Uskonto 200) V 1 Perhe julistus maailmalle julkaistaan Profeettojen ja apostolien juhlallinen julistus Jumalalliset mahdollisuutemme Perhe ja suuri onnensuunnitelma Kuolevaisuuden olosuhteet Perhe on keskeisellä sijalla taivaallisen Isän suunnitelmassa Avioliitto miehen ja naisen välillä on Jumalan säätämä Sukupuoli ja iankaikkinen identiteetti Miesten jumalalliset tehtävät ja velvollisuudet Naisten jumalalliset tehtävät ja velvollisuudet Valmistautukaa iankaikkiseen avioliittoon Temppelitoimitukset ja -liitot Parantakaa temppelipalveluanne Tulkaa pelastajiksi Siionin vuorella Iankaikkinen avioliitto Pyhät lisääntymisen voimat Käsky lisääntyä ja täyttää maa Vaalikaa aviosuhdetta Luokaa Kristus-keskeinen elämä ja koti Varjelkaa uskoa ja todistusta Kasvattakaa lapset rakkaudessa ja vanhurskaudessa Perustakaa onnellinen perhe Huolehtikaa ajallisista tarpeista Naimattomat aikuiset kirkon jäsenet Osoittakaa uskoa vaikeissakin perheolosuhteissa Tilivelvollisina Jumalan edessä Perhettä koskevia profeetallisia varoituksia Tukekaa perhettä yhteiskunnan perusyksikkönä

6

7 Johdanto: Iankaikkinen perhe, opettajan kirja (Uskonto 200) Mitä uskonnonopettajalta odotetaan? Kun valmistaudut opettamaan, on tärkeää ymmärtää seminaarien ja uskontoinstituuttien tavoite: Päämääränämme on auttaa nuoria sekä nuoria aikuisia ymmärtämään Jeesuksen Kristuksen opetuksia ja sovitusta sekä turvaamaan niihin, tulemaan kelvollisiksi saamaan temppelin siunaukset sekä valmistautumaan itse ja valmistamaan perhettään ja muita iankaikkiseen elämään taivaallisen Isänsä luona (Evankeliumin opettaminen ja oppiminen käsikirja seminaarien ja uskontoinstituuttien opettajille ja johtohenkilöille, 2012, s. X). Voit saavuttaa tämän tavoitteen, kun elät evankeliumin mukaan tunnollisesti, opetat evankeliumia oppilaillesi tehokkaasti ja johdat luokkaa tai ohjelmaa tarkoituksenmukaisesti. Kun valmistaudut ja opetat evankeliumia tällä tavoin, olet kelvollinen saamaan Pyhän Hengen innoitusta (ks. OL 42:14). Sinulla on tilaisuus auttaa oppilaita oppimaan Hengen avulla, jotta he voivat vahvistaa uskoaan ja syventää kääntymystään. Voit auttaa oppilaita saavuttamaan tämän, kun johdatat heitä tunnistamaan, ymmärtämään ja tuntemaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumin merkittävien oppien ja periaatteiden totuuden ja tärkeyden sekä soveltamaan niitä käytäntöön. Käsikirja Evankeliumin opettaminen ja oppiminen on välttämätön lähdeaineisto, jonka avulla opit ymmärtämään opetuksen kulkua ja opit onnistumaan luokkatilanteessa. Mitkä ovat tämän oppikurssin tavoitteet? Tämä kurssi Iankaikkinen perhe (Uskonto 200) on oppikurssi, jolla tutkitaan perheen keskeistä sijaa pelastussuunnitelmassa, niin kuin sitä opetetaan pyhissä kirjoituksissa ja nykyajan profeettojen sanoissa. Kurssilla käsiteltävät opit, teemat ja periaatteet on valittu erityisesti asiakirjasta Perhe julistus maailmalle (Liahona, marraskuu 2010, s. 129). Tällä kurssilla tutkitaan, käsitellään ja arvioidaan avioliittoon ja perheeseen liittyviä kysymyksiä ja aiheita Jeesuksen Kristuksen evankeliumin viitekehyksessä. Tämän kurssin käytyään oppilaat ymmärtävät paremmin, kuinka liittojen tekeminen ja niiden pitäminen on yhteydessä siunausten saamiseen tässä elämässä ja tulevassa maailmassa. Avioliittoa ja perhettä koskeva oppi ja niihin liittyvät periaatteet tunnistetaan ja niitä tarkastellaan siten, että oppilaat ymmärtävät niiden pätevän nykyolosuhteissakin. Oppilaat ymmärtävät paremmin, miksi he voivat luottaa nykyajan profeettojen opetuksiin ja noudattaa niitä. V

8 JOHDANTO Mitä oppilailta odotetaan? Saadakseen oppikurssista suorituksen instituutin päättötodistukseen oppilaiden tulee lukea kunkin oppiaiheen osiossa Oppilaan lukutehtävät luetellut pyhien kirjoitusten kohdat, yleiskonferenssipuheet sekä muu aineisto. Oppilaiden tulee myös täyttää läsnäolovaatimukset ja osoittaa hallitsevansa kurssilla opetetut asiat läpäisemällä oppimisarviointi. Millainen rakenne tämän kirjan oppiaiheissa on? Tämä oppikurssi on suunniteltu lukukauden mittaiseksi. Se sisältää 28 oppiaihetta 50 minuutin mittaisia oppitunteja varten. Jos luokkasi kokoontuu kahdesti viikossa, opeta yksi oppiaihe kullakin oppitunnilla. Jos luokkasi kokoontuu vain kerran viikossa noin puolentoista tunnin ajan, yhdistä kaksi oppiaihetta ja opeta ne yhden oppitunnin aikana. Jokainen oppiaiheen runko sisältää neljä osiota: Johdanto Taustalukemista Opetusehdotuksia Oppilaan lukutehtävät. Johdanto Tässä osiossa esitetään lyhyt johdanto oppiaiheeseen sisältyvistä aiheista ja oppiaiheen tavoitteista. Taustalukemista Tässä osiossa suositellaan lähteitä, esimerkiksi myöhempien aikojen profeettojen ja muiden kirkon johtohenkilöiden sanomia, jotka voivat auttaa sinua ymmärtämään paremmin oppia, periaatteita ja evankeliumin totuuksia, joita oppiaiheen rungossa on käsitelty. Opetusehdotuksia Opetusehdotuksia-osiossa on aineistoa, joka auttaa sinua tietämään sekä mitä tulee opettaa että kuinka sitä tulee opettaa (ks. käsikirjan Evankeliumin opettaminen ja oppiminen osiot ja 4.3.4). Ehdotetut oppimistoiminnat on suunniteltu niin, että ne auttavat oppilaita tunnistamaan ja ymmärtämään pyhiä totuuksia sekä soveltamaan niitä käytäntöön. Voit päättää käyttää joitakin ehdotuksia tai kaikkia niitä, kun sovellat niitä vastaamaan omaa tapaasi opettaa sekä oppilaidesi tarpeita ja olosuhteita. Kun mietit oppiaineiston soveltamista, noudata tätä kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Dallin H. Oaksin antamaa neuvoa: Olen kuullut presidentti Packerin opettavan usein, että ensin me omaksumme, sitten sovellamme. Jos tunnemme ennalta laaditun oppiaiheemme perin pohjin, voimme sitten noudattaa Hengen kehotusta soveltaa sitä. Mutta kun puhumme tästä joustavuudesta, on houkutus aloittaa soveltamisella omaksumisen sijasta. Se vaatii tasapainoilua. Se on jatkuva haaste. Mutta sellainen asenne, että omaksumme ensin ja sovellamme sitten, on hyvä tapa pysyä vakaalla pohjalla. VI

9 JOHDANTO ( Paneelikeskustelu vanhin Dallin H. Oaksin kanssa, seminaarien ja uskontoinstituuttien satelliittilähetys, 7. elokuuta 2012; si.lds.org.) Tähän kurssiin kuuluu kirkon johtajien lausuntoja, jotka ovat todennäköisesti saatavilla monella kielellä. Kun valmistaudut opettamaan, voit soveltaa oppiaihetta käyttämällä muita saatavilla olevia kirkon johtajien lausuntoja, jotka liittyvät käsiteltävään aiheeseen. Kunkin oppiaiheen Opetusehdotuksia-osiossa on ainakin yksi oppia tai periaatetta koskeva lausuma, joka näkyy tekstissä lihavoituna. Kun oppilaat saavat oivalluksia näistä totuuksista ja kun he kertovat oppimastaan, he saattavat käyttää eri sanoja kuin kirjassa. Kun niin tapahtuu, pidä huoli, ettet anna heidän ymmärtää, että heidän vastauksensa olisivat vääriä. Jos heidän vastauksensa ei kuitenkaan ole riittävän täsmällinen, harkitse, kuinka voit selventää sitä. Tämä opetussuunnitelma osoittaa, kuinka evankeliumin opettamisen ja oppimisen perusasiat sisällytetään aihekohtaiseen kurssiin (ks. Evankeliumin opettaminen ja oppiminen, s. 10, 24 32, 38 41). Tulevina kuukausina seminaarit ja instituutit julkaisevat asiakirjan nimeltä Aihekohtainen opettaminen uskontoinstituuteissa, jossa selitetään tarkemmin, kuinka evankeliumin opettamisen ja oppimisen perusasiat sisällytetään aihekohtaiseen kurssiin. Vanhin David A. Bednar kahdentoista apostolin koorumista on kuvaillut hyötyjä, joita evankeliumin tutkiminen aihekohtaisesti tuo: Kun jonkin pyhän kirjan lukeminen alusta loppuun laajentaa perustietojamme, aiheittain tutkiminen syventää tietojamme. Kytkösten, kaavojen ja teemojen etsiminen ilmoituksista rakentuu hengelliselle tiedollemme ja lisää sitä ; se avartaa näkemystämme ja ymmärrystämme pelastussuunnitelmasta. Käsittääkseni uuttera kytkösten, kaavojen ja teemojen etsiminen on osaltaan sitä, mitä Kristuksen sanoilla kestitsemisellä tarkoitetaan. Tällainen menettely voi avata hengellisen varannon tulvaportit, valaista ymmärrystämme Hänen Henkensä kautta sekä synnyttää syvän kiitollisuuden pyhiä kirjoituksia kohtaan ja sellaisen hengellisen sitoutumisen, jota ei voi saada millään muulla tavalla. Sellaisen etsimisen ansiosta me voimme rakentaa Lunastajamme kalliolle ja kestää jumalattomuuden tuulet näinä myöhempinä aikoina. ( Elävän veden varanto, Brigham Youngin yliopiston takkavalkeailta, 4. helmikuuta 2007, s. 2 3, speeches.byu.edu.) Oppilaan lukutehtävät Tässä osiossa luetellaan pyhien kirjoitusten kohtia, kirkon johtajien puheita ja muuta aineistoa, jotka auttavat oppilaita ymmärtämään paremmin oppiaiheissa tähdennettyjä aiheita. Anna tämä aineisto oppilaille lukutehtäväksi ja kannusta heitä lukemaan se aina ennen oppitunnille tulemista. Kun he tutkivat tätä innoitettua aineistoa, he ovat paremmin valmistautuneita ottamaan osaa luokassa käytävään keskusteluun ja he saavat myös laajemman ja syvemmän ymmärryksen oppikurssin aiheista. Anna oppilaille luettelo kaikista oppilaan lukutehtävistä heti lukukauden alkaessa. VII

10 JOHDANTO Kuinka voin valmistautua opettamaan? Herra auttaa sinua valmistautuessasi opettamaan. Kun valmistaudut, saatat hyötyä siitä, että esität itsellesi seuraavat kysymykset: Pyrinkö elämään evankeliumin mukaan, niin että voin olla vastaanottavainen Hengelle valmistautuessani ja opettaessani? Olenko rukoillut saadakseni Pyhän Hengen johdatusta? Olenko tutkinut annetut pyhien kirjoitusten kohdat ja kohdassa Taustalukemista annetun aineiston? Olenko lukenut opetusaineiston ja ottanut selville, onko siinä jotakin sellaista, mitä minun on sovellettava tai mukautettava vastaamaan oppilaideni tarpeita? Kuinka voin tarkkailla oppilaiden edistymistä ja siten varmistaa, että lukutehtävistä on heille mahdollisimman paljon hyötyä? Kuinka voin auttaa jokaista oppilasta osallistumaan täysipainoisesti oppitunnilla? Seuraavista ehdotuksista voi myös olla apua: Kannusta oppilaita lukemaan annetut pyhien kirjoitusten kohdat ja artikkelit aina ennen oppituntia. Odota oppilaiden tekevän oman osansa oppijoina. Anna oppilaille usein mahdollisuuksia selittää oppia ja periaatteita omin sanoin, kertoa asiaankuuluvia kokemuksiaan sekä todistaa siitä, mitä he tietävät ja tuntevat. Vaihtele käyttämiäsi oppimistoimintoja ja lähestymistapoja jokaisella oppitunnilla samoin kuin oppiaiheesta toiseen siirryttäessä. Luo sellainen oppimisympäristö, joka on otollinen Hengen läsnäololle ja antaa oppilaille etuoikeuden ja vastuun opettaa toinen toistaan ja oppia toisiltaan (ks. OL 88:78, 122). Viittauksia pyhien kirjoitusten tutkimiseen liittyviin taitoihin on kautta kurssin. Käytä hyväksesi näitä tilaisuuksia ja auta oppilaita tulemaan omavaraisemmiksi pyhien kirjoitusten tutkimisessaan ja omistautumaan sille koko elämänsä ajan. Vanhin Richard G. Scott kahdentoista apostolin koorumista on opettanut: Varmistukaa siitä, että osallistuminen on runsasta, koska se, että oppilaat käyttävät sillä tavalla tahdonvapauttaan, antaa Pyhälle Hengelle mahdollisuuden opettaa. Kun oppilaat esittävät näitä totuuksia omin sanoin, ne varmentuvat heidän sielussaan ja vahvistavat heidän henkilökohtaista todistustaan. ( Ymmärtää totuus ja elää sen mukaan, ilta vanhin Richard G. Scottin seurassa, 4. helmikuuta 2005, s. 3, si.lds.org.) VIII

11 JOHDANTO Kuinka voin mukauttaa oppiaiheita niitä varten, joilla on jokin vamma? Kun valmistaudut opettamaan, ota huomioon oppilaat, joilla on erityistarpeita. Sopeuta toimintoja ja odotuksia, jotta voit auttaa heitä onnistumaan. Pyri auttamaan heitä niin että he tuntevat olevansa rakastettuja ja tervetulleita sekä kuuluvansa joukkoon. Rakenna luottamukselliset suhteet. Lisää ideoita ja lähdeaineistoa on vammaisten lähdeaineiston verkkosivustolla disabilities.lds.org sekä seminaarien ja uskontoinstituuttien menettelytapaoppaan osiossa Adapted Classes and Programs for Students with Disabilities [Mukautettuja luokkia ja ohjelmia oppilaille, joilla on jokin vamma]. IX

12

13 OPPIAIHE 1 Perhe julistus maailmalle julkaistaan Johdanto Syyskuussa 1995 ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi antoivat kirkkoa ja maailmaa varten asiakirjan nimeltä Perhe julistus maailmalle (Liahona, marraskuu 2010, s. 129). Tämä profeetallinen julistus opettaa, että perheellä on jumalallinen tehtävä Jumalan iankaikkisessa suunnitelmassa. Tämä oppiaihe auttaa oppilaita ymmärtämään paremmin, miksi myöhempien aikojen profeetat, näkijät ja ilmoituksensaajat antoivat tämän innoitetun asiakirjan. Taustalukemista Perhe julistus maailmalle, Liahona, marraskuu 2010, s M. Russell Ballard, Eniten merkitsee se, mikä on pitkäikäisintä, Liahona, marraskuu 2005, s Opetusehdotuksia Moosia 8:15 17; Mooses 6:26 27, 31 36; 7:16 21 Perhe julistus maailmalle on näkijöiden kirjoittama Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moos. 6: Kehota luokan jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Herra sanoi kansan sydämestä, korvista ja silmistä. Kuinka Herra kuvaili kansan jumalattomuutta? Mitä tarkoittaa se, että paatunut on tämän kansan sydän, ja vain vaivoin he kuulevat korvillaan, eivätkä heidän silmänsä näe kauaksi? Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moos. 6: Jos olisitte Henokin asemassa, millä tavoin Herran sanat rohkaisisivat teitä? Mitä näissä jakeissa opetetaan siitä, kuinka Herra antaa voimaa profeetoilleen? Anna oppilaille hetki aikaa lukea Moos. 6: Mitä Henok kykeni näkemään pestyään saven silmistään? Mitä savi voisi edustaa? (Savi voisi olla maailmallisuuden vertauskuvana. Pyydä oppilaita pohtimaan, mitä he saattaisivat nähdä, jos maailmalliset asiat pestäisiin heidän silmistään.) Kuinka jae 36 auttaa määrittelemään, mikä näkijä on? (Vastauksiin tulisi sisältyä seuraava totuus: Näkijä kykenee näkemään sellaista, mikä ei ole näkyvää luonnollisille silmille. Voisit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät jakeen 36 kohdan Moosia 8:15 17 rinnakkaisviitteeksi.) 1

14 OPPIAIHE 1 Näkijän määrittelemiseksi tarkemmin laita näkyville kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin John A. Widtsoen ( ) seuraavat sanat ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen: Näkijä on henkilö, joka näkee hengellisillä silmillä. Hän havaitsee merkityksen asioissa, jotka näyttävät muista epäselviltä. Siksi hän on iankaikkisen totuuden tulkitsija ja selventäjä. Hän on henkilö, joka näkee, joka kulkee Herran valossa avoimin silmin [ks. Moosia 8:15 17]. (Evidences and Reconciliations, toim. G. Homer Durham, 1960, s. 258.) Ehdota, että oppilaat kirjoittavat lyhennelmän tästä määritelmästä pyhiin kirjoituksiinsa kohdan Moos. 6:35 36 viereen. Selitä, että näkijät ovat myös profeettoja. Tee yhteenveto kohdasta Moos. 7:16 21 auttaaksesi oppilaita ymmärtämään, mitä tapahtui niille, jotka hyväksyivät Henokin näkijäksi ja noudattivat hänen sanojaan. Miten nämä jakeet valaisevat sitä, kuinka tärkeää on kuunnella nykyajan profeettoja ja näkijöitä? (Pidä huoli, että oppilaat ymmärtävät seuraavan opin: Profeetat auttavat meitä näkemään asioita Jumalan näkökulmasta, ja me olemme siunattuja, kun luotamme heidän sanoihinsa.) Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin M. Russell Ballardin seuraava lausunto: Veljet ja sisaret, tänä vuonna tulee kuluneeksi kymmenen vuotta siitä, kun ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi antoivat perhejulistuksen vuonna 1995 [ks. Perhe julistus maailmalle Liahona, marraskuu 2010, s. 129]. Se oli silloin ja on yhä kauas kaikuva kutsu suojella ja vahvistaa perheitä. Julistus on profeetallinen asiakirja, ei pelkästään siksi, että se on profeettojen antama, vaan koska se oli edellä aikaansa. Siinä varoitetaan monista niistä asioista, jotka ovat uhanneet ja nakertaneet perhettä viime vuosikymmenen aikana, ja kuulutetaan perheen ensisijaisuutta ja sen aseman tähdentämistä, mikäli sen halutaan säilyvän ympäristössä, joka vaikuttaa yhä vaarallisemmalta perinteiselle avioliitolle sekä vanhempien ja lasten välisille suhteille. Julistuksen selkeä ja yksinkertainen kieli on voimakkaana vastakohtana sellaisen yhteiskunnan sekaville ja monimutkaisille käsityksille, joka ei edes pääse yksimielisyyteen perheen määritelmästä. ( Eniten merkitsee se, mikä on pitkäikäisintä, Liahona, marraskuu 2005, s. 41.) Mitä arvelette vanhin Ballardin tarkoittaneen, kun hän sanoi perhejulistuksen olleen edellä aikaansa? Kuinka perhejulistus vahvistaa uskoanne siihen, että ensimmäinen presidenttikunta ja kaksitoista apostolia ovat profeettoja, näkijöitä ja ilmoituksensaajia? Todista, että koska taivaallinen Isä rakastaa meitä ja haluaa meidän tulevan Hänen kaltaisikseen, Hän lähettää meille profeettoja ja näkijöitä. 2

15 OPPIAIHE 1 Perhe julistus maailmalle Perhejulistus julkaistaan Pidä huoli siitä, että jokaisella oppilaalla on käytössään Perhe julistus maailmalle (lds.org/topics/family-proclamation). (Sinun täytyy ehkä ottaa kopioita sitä tarvitseville oppilaille.) Kannusta oppilaita ottamaan mukaansa painettu tai digitaalinen kopio perhejulistuksesta kurssin jokaiselle oppitunnille. Selitä, että presidentti Gordon B. Hinckley ( ) esitti kirkolle asiakirjan Perhe julistus maailmalle ensimmäisen kerran yleisessä Apuyhdistyksen kokouksessa 23. syyskuuta Mitä tämän julistuksen otsikko kertoo teille sen tarkoitetusta kohderyhmästä? Mistähän syystä tämä julistus annettiin koko maailmalle eikä vain kirkon jäsenille? (Kun oppilaat vastaavat, kirjoita taululle seuraava totuus: Jumala kutsuu profeettoja julistamaan totuuksiaan kaikille Hänen lapsilleen.) Selitä, että kirkon perustamisesta lähtien kirkon johtajat ovat julkaisseet vain viisi julistusta. Yhden julkaisi ensimmäinen presidenttikunta, toisen kahdentoista apostolin koorumi ja loput ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi yhdessä. Julistukset on varattu vain erittäin tärkeitä lausuntoja varten. (Jos oppilailla on kysymyksiä näistä viidestä julistuksesta, kerro heille englanninkielisestä tietolähteestä Encyclopedia of Mormonism, 5 osaa, 1992, Proclamations of the First Presidency and the Quorum of the Twelve Apostles, osa 3, s. 1151, eom.byu.edu.) Kerro oppilaille, että ennen kuin presidentti Hinckley luki perhejulistuksen ääneen, hän ilmaisi syitä siihen, miksi kirkon johtajat katsoivat tarpeelliseksi julkaista tämän tärkeän asiakirjan. Laita näkyville presidentti Hinckleyn seuraavat sanat ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen: Minun ei ole tarpeen muistuttaa teille, että maailma, jossa olemme, on sekasorron ja vaihtuvien arvojen maailma. Läpitunkevat äänet kutsuvat asiassa jos toisessakin pettämään ajan koettelemat käyttäytymisnormit. Yhteiskuntamme moraalisia ankkuriköysiä on ravisteltu ankarasti. ( Pysykää lujina maailman houkutuksia vastaan, Valkeus, tammikuu 1996, s. 98.) Mitä arvelette presidentti Hinckleyn tarkoittaneen, kun hän sanoi, että yhteiskuntamme moraalisia ankkuriköysiä on ravisteltu ankarasti? (Voisit huomauttaa, että ankkuriköysillä tarkoitetaan köysiä tai kettinkejä, jotka pitävät laivan paikoillaan.) Kuinka kuvailisitte sitä, mitä yhteiskunnan moraalisille ankkuriköysille on tapahtunut sitten vuoden 1995, jolloin presidentti Hinckley puhui vakavasta moraalisesta rappiosta? Laita näkyville seuraava kappale presidentti Hinckleyn puheesta. Anna oppilaille hetki aikaa lukea se ja panna merkille sanoja tai ilmauksia, jotka selittävät tarkemmin ongelmia, joita kirkon johtajat näkivät maailmassa, sekä syitä sille, miksi he antoivat tämän julistuksen. 3

16 OPPIAIHE 1 Koska on niin paljon [vääristelyä], jota tarjotaan totuutena, niin paljon harhakäsityksiä normien ja arvojen suhteen, niin paljon houkutuksia ja viettelyksiä sortua pikkuhiljaa maailman paheisiin, olemme tunteneet tarvetta varoittaa ja varoittaa ennalta. Tämän edistämiseksi me, ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin neuvosto, annamme nyt kirkolle ja maailmalle lausunnon julistuksena ja vahvistuksena perheeseen liittyvistä normeista, opeista ja käytännöistä, jotka tämän kirkon profeetat, näkijät ja ilmoituksensaajat ovat toistuvasti esittäneet kautta sen historian. ( Pysykää lujina maailman houkutuksia vastaan, s. 100.) Samalla kun oppilaat kertovat, mitä he panivat merkille, kirjoita heidän vastauksiaan taululle. Taululla voisi lukea vaikkapa tällaista: Mitä ongelmia kirkon johtajat näkivät maailmassa? Vääristelyä tarjotaan totuutena Normeja ja arvoja koskevia harhakäsityksiä Houkutuksia ja viettelyksiä maailman tavoille Mistä syistä kirkon johtajat antoivat tämän julistuksen? Varoittaakseen ja varoittaakseen ennalta Julistaakseen ja vahvistaakseen nykyisten ja aiempien kirkon johtajien opettamia normeja, oppeja ja käytäntöjä Mitä on vääristely? (Vääristely on virheellistä järkeilyä, joka esitetään totuutena.) Millä tavoin olette nähneet perhettä koskevia erheellisiä ajatuksia opetettavan totuutena? (Voit viitata kohtaan OL 89:4 esimerkkinä vääristelystä.) Mitä me voimme oppia myöhempien aikojen profeettojen ja apostolien velvollisuuksista presidentti Hinckleyn sanojen perusteella? (Oppilaiden vastauksiin tulisi kuulua seuraava totuus: Profeetoilla on pyhä velvollisuus julistaa Herran antamia perheeseen liittyviä normeja, oppeja ja käytäntöjä.) Anna oppilaille hetki aikaa silmäillä perhejulistusta ja etsiä vastauksia, joita se tarjoaa nykyisiin perhettä koskeviin kysymyksiin. Riittävän ajan kuluttua pyydä oppilaita kertomaan, mitä he ovat löytäneet. Älkää käyttäkö tähän toimintaan kovin paljon aikaa, koska perhejulistusta käsitellään yksityiskohtaisemmin muissa oppiaiheissa. Todista seuraavista totuuksista: Perhejulistus on täynnä innoitettuja vastauksia yhteiskunnallisiin ongelmiin. Tämä julistus on yksilöille ja perheille luja ankkuri muuttuvien arvojen maailmassa. Selitä, että luettuaan perhejulistuksen ääneen presidentti Hinckley julisti: 4

17 OPPIAIHE 1 Kehotamme kaikkia lukemaan tämän julistuksen huolellisesti, ajatellen ja rukoillen. Jokaisen kansan voima lähtee sen kotien seinien sisäpuolelta. Kehotamme kansaamme kaikkialla vahvistamaan perheitään näiden ajan punnitsemien arvojen mukaisesti. ( Pysykää lujina maailman houkutuksia vastaan, Valkeus, tammikuu 1996, s. 101.) Mitä perhejulistuksen lukeminen rukoillen teille merkitsee? Millä tavoin perhejulistuksen periaatteet ovat vaikuttaneet siihen, mitä te ajattelette avioliitosta ja perheestä? Auta oppilaita pohtimaan itsekseen ja kertomaan toisilleen, kuinka he voisivat soveltaa käytäntöön presidentti Hinckleyn kehotusta oppia ja toteuttaa perhejulistuksen oppeja ja periaatteita (esimerkiksi opettelemalla ulkoa otteita julistuksesta). Kirjoita oppilaiden vastaukset taululle ja kehota heitä pohtimaan rukoillen, kuinka he voivat vahvistaa itseään ja perhettään soveltamalla käytäntöön näitä ajan punnitsemia arvoja. Oppilaan lukutehtävät Ef. 4:11 14; Moosia 8:15 17; Moos. 6:26 39; 7: Perhe julistus maailmalle, Liahona, marraskuu 2010, s. 129, lds.org/topics/ family-proclamation. M. Russell Ballard, Eniten merkitsee se, mikä on pitkäikäisintä, Liahona, marraskuu 2005, s

18 OPPIAIHE 2 Profeettojen ja apostolien juhlallinen julistus Johdanto Perhe julistus maailmalle alkaa sanoilla: Me, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin neuvosto, julistamme juhlallisesti ( Liahona, marraskuu 2010, s. 129). Jokaisella taloudenhoitokaudella profeetoilla on velvollisuus julistaa Herran tahto ja varoittaa synnin seurauksista. Tämä oppiaihe auttaa oppilaita ymmärtämään profeettojen roolin vartijoina, jotka varoittavat meitä ennalta nähdyistä onnettomuuksista. Taustalukemista M. Russell Ballard, Pysykää veneessä ja pidelkää kiinni!, Liahona, marraskuu 2014, s Henry B. Eyring, Turvalliset neuvot, Valkeus, heinäkuu 1997, s Carol F. McConkie, Eläkää profeettojen sanojen mukaan, Liahona, marraskuu 2014, s Opetusehdotuksia Hesekiel 33:1 7; Oppi ja liitot 1:4 5, 11, 14 Vartijoina tornissa Näytä oppilaille kuva vartiotornista ja kysy heiltä, tunnistavatko he kuvassa näkyvän rakennelman. Selitä, että rakennelma on kopio muinaisesta vartiotornista. (Vaihtoehtoisesti, mikäli video Watchman on the Tower [Vartijana tornissa], lds.org/media-library on saatavissa omalla kielellänne, näytä siitä ensimmäinen minuutti.) Kysy oppilailta, mitä kaikkea vartijat mahtavat tarkkailla ja miksi heidän on tärkeä suorittaa tehtävänsä. Kehota oppilaita lukemaan Hes. 33:1 3 ja panemaan merkille vartiomiehen tehtävä. Mikä on vartiomiehen tehtävä? (Varoittaa ihmisiä lähestyvästä vaarasta.) Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Hes. 33:4 7. Minkä velvollisuuden Herra antoi Hesekielille? Millä tavoin profeetat ovat kuin vartijoita tornissa? (Oppilaille voi olla hyödyksi lukea kohdat OL 1:4 5, 11, 14, jotka auttavat heitä ymmärtämään, että nykyajan 6

19 OPPIAIHE 2 profeetat palvelevat vartijoina. Voisit ehdottaa, että oppilaat merkitsisivät nämä jakeet kohdan Hes. 33:4 7 rinnakkaisviitteeksi. Voit tuoda esiin, että vanhin M. Russell Ballard kahdentoista apostolin koorumista on julistanut: Herran Jeesuksen Kristuksen apostoleina meidän velvollisuutenamme on olla vartijoina tornissa [ Varokaa vääriä profeettoja ja vääriä opettajia, Liahona, tammikuu 2000, s. 73].) Todista seuraavasta opista: Taivaallinen Isä on kutsunut myöhempien aikojen profeettoja varoittamaan meitä lähestyvästä vaarasta. Vahvistaaksesi tätä oppia laita näkyville ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen, presidentti Henry B. Eyringin seuraavat sanat ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen: Vapahtajan halu johdattaa meidät turvaan näyttää olevan loputon. Ja Hän ohjaa meitä polulle alituisesti. Hän kutsuu useammalla kuin yhdellä tavalla, niin että kutsu tavoittaa ne, jotka haluavat ottaa sen vastaan. Ja noihin keinoihin kuuluu sanoman lähettäminen Hänen profeettojensa suulla aina kun ihmiset ovat kelvollisia siihen, että heidän keskuudessaan on Jumalan profeettoja. Näiden valtuutettujen palvelijoiden velvollisuutena on aina varoittaa ihmisiä ja kertoa heille turvaan vievästä tiestä. ( Turvalliset neuvot, Valkeus, heinäkuu 1997, s. 23.) Milloin olette tunteneet olevanne turvassa noudattaessanne profeettojen neuvoja? Mitä sellaisia neuvoja olette kuulleet nykyajan apostoleilta ja profeetoilta, jotka voivat suoda hengellistä suojaa perheille? Millä tavoin perhejulistus on varoituksen ääni taivaalliselta Isältämme? Aamos 3:6 7 Profeetat ja apostolit auttavat meitä ymmärtämään, mitä Herra ajattelee perheestä Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin M. Russell Ballardin seuraavat sanat. Pyydä oppilaita panemaan merkille tapoja, joilla profeetat saavat tietää nykyajan maailmassa olevista vaaroista. Olen kuullut, että jotkut luulevat kirkon johtohenkilöiden elävän kuplassa. He unohtavat, että me olemme kokeneita miehiä ja naisia ja olemme eläneet elämäämme hyvin monissa paikoissa ja työskennelleet monien taustoiltaan erilaisten ihmisten kanssa. Nykyiset tehtävämme vievät meidät kirjaimellisesti ympäri maapalloa, jolloin tapaamme maailman poliittisia ja uskonnollisia johtajia sekä liike-elämässä ja kansalaisjärjestöissä toimivia johtajia. Olemme [tavanneet johtajia] Valkoisessa talossa Washington D.C:ssä ja kansakuntien [ja uskontokuntien] johtajia eri puolilla maailmaa, mutta olemme käyneet myös mitä [vaatimattomimpien perheiden ja ihmisten luona] maan päällä. Kun pohditte syvällisesti elämäämme ja palvelutyötämme, olette mitä todennäköisimmin yhtä mieltä siitä, että harva pääsee näkemään ja kokemaan maailmaa samoin kuin me. Ymmärrätte, että elämme kuplassa vähemmän kuin useimmat ihmiset. 7

20 OPPIAIHE 2 [Kirkon johtajien] yksilöllisessä ja yhdistetyssä viisaudessa on kuitenkin jotakin sellaista, minkä pitäisi tuoda hieman lohtua. Olemme kokeneet paljon, myös yhteiskunnan erilaisten lakien ja menettelytapojen seurauksia sekä pettymyksiä, murhenäytelmiä ja kuolemaa omissa perheissämme. Emme ole menettäneet kosketustamme teidän elämäänne. ( Pysykää veneessä ja pidelkää kiinni!, Liahona, marraskuu 2014, s ) Kuinka kirkon johtajien laaja kokemus voi auttaa heitä heidän tehtävässään vartijoina? Selitä, että profeetoilla on käytössään jotakin paljon tärkeämpääkin kuin elämänkokemus, mikä auttaa heitä täyttämään heidän Jumalalta saamansa velvollisuudet. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Aam. 3:6 7. Tähdennä oppilaille, että Joseph Smithin raamatunkäännöksessä on jakeessa 6 sanan aiheuttamatta tilalla sana tietämättä. Tässä yhteydessä on erinomainen tilaisuus kannustaa oppilaita käyttämään myös Joseph Smithin raamatunkäännöstä henkilökohtaisessa pyhien kirjoitusten tutkimisessaan. Mitä kohta Aam. 3:6 7 opettaa profeetoista? Lue oppilaille seuraava määritelmä: Profeetta on Jumalan kutsuma henkilö, joka puhuu Jumalan puolesta. Jumalan sanansaattajana profeetta saa käskyjä, profetioita ja ilmoituksia Jumalalta. Profeetta tuomitsee synnin ja ennustaa, mitä siitä seuraa. (PKO, Profeetta, scriptures.lds.org.) Jäljennä taululle seuraava kaavio: Anna oppilaille aikaa pohtia kaaviota ja keskustella siitä. Voit halutessasi selittää, että kaavio kuvaa sitä, kuinka Jumalan näkemys perheestä kattaa kuolevaisuutta edeltävän elämän, kuolevaisuuden sekä kuoleman jälkeisen elämän. Ilmoituksen välityksellä profeetat saavat laajemman näkemyksen, ja he puolestaan auttavat meitä laajentamaan omaa näkemystämme ja ymmärrystämme. Kuinka tämä kaavio havainnollistaa sitä, miksi meidän olisi viisasta tutkia perhejulistusta? Kirjoita taululle seuraava toteamus: Tutkimalla perhejulistusta saamme tietää taivaallisen Isän näkemyksen perheestä. 8

21 OPPIAIHE 2 Pyydä oppilaita ottamaan esille oma kappaleensa asiakirjasta Perhe julistus maailmalle. Tähdennä julistuksen alkusanoja: Me, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin neuvosto, julistamme juhlallisesti. Anna oppilaille muutama minuutti aikaa tutkia perhejulistusta ja etsiä todisteita siitä, että Jumalan näkemys avioliitosta ja perheestä eroaa maailman näkemyksestä. Kehota oppilaita kertomaan, mitä he ovat löytäneet, ja kirjoita heidän vastauksiaan taululle. Oppi ja liitot 90:1 5 Perhejulistuksessa olevien profeettojen neuvojen noudattaminen suojelee meitä Kehota oppilaita tutkimaan kohtaa OL 90:1 3 ja katsomaan, mitä Herra antoi profeetta Joseph Smithille. Mitä Herra antoi Joseph Smithille? (Valtakunnan avaimet, mikä tarkoittaa presidenttikunnan oikeuksia eli valtuutta johtaa Jumalan valtakuntaa maan päällä.) Kenellä on nuo samat avaimet tänä päivänä? (Jokaisella ensimmäisen presidenttikunnan ja kahdentoista apostolin koorumin jäsenellä.) Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen OL 90:4 5. Pyydä luokan jäseniä panemaan merkille, mitä Herra lupasi kirkon saavan profeetan välityksellä. (Herra sanoi, että kirkolle annetaan ilmoituksia.) Minkä varoituksen Herra antoi pyhille jakeessa 5? Minkä periaatteen me voimme oppia tästä varoituksesta? (Vastausten tulisi osoittaa seuraavan periaatteen ymmärtämistä: Jos pidämme köykäisinä ilmoituksia, jotka Jumala antaa profeettojensa kautta, me kompastumme ja kaadumme. Voisit kirjoittaa tämän periaatteen taululle.) Laita näkyville Nuorten Naisten ylimpään johtokuntaan kuuluvan sisar Carol F. McConkien sekä kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin M. Russell Ballardin seuraavat sanat: Me voimme päättää olla piittaamatta Kristuksen sanoista, joita Hänen asetetut palvelijansa ovat puhuneet, tai väheksyä tai polkea niitä tai kapinoida niitä vastaan. Mutta Vapahtaja opetti, että ne, jotka niin tekevät, erotetaan pois Hänen liittokansastaan [ks. 3. Nefi 20:23]. (Carol F. McConkie, Eläkää profeettojen sanojen mukaan, Liahona, marraskuu 2014, s. 79.) Busath.com Olen palvelutehtävässäni oivaltanut, että ne, jotka ovat eksyneet [ja] hämmentyneet, ovat yleensä niitä, jotka ovat useimmiten unohtaneet, että kun ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista koorumi puhuvat yhteisellä äänellä, se on Herran ääni sillä hetkellä. Herra on muistuttanut meille: Olipa se puhuttu minun omalla äänelläni tai minun palvelijoideni äänellä, se on sama [OL 1:38]. (M. Russell Ballard, Pysykää veneessä ja pidelkää kiinni!, s. 90.) 9

22 OPPIAIHE 2 Mitkä asiat voisivat osoittaa sen, että joku pitää perhejulistuksen neuvoja köykäisinä? Mitä siunauksia te tai jotkut muut olette saaneet noudattamalla perhejulistuksen neuvoja? Mitä sellaisia ajatuksia ja tunteita teillä on myöhempien aikojen profeetoista, joista voisitte kertoa luokalle? Todista, että perhejulistus on innoitettu julistus, jossa voidaan kuulla viidentoista profeetan, näkijän ja ilmoituksensaajan yhteinen ääni. Kannusta oppilaita rukoilemaan koko kurssin ajan saadakseen syvemmän todistuksen perhejulistuksen sisältämistä totuuksista. Oppilaan lukutehtävät Hes. 33:1 7; Aam. 3:6 7; OL 1:4 5, 11, 14, 37 38; 90:1 5; 124: Henry B. Eyring, Turvalliset neuvot, Valkeus, heinäkuu 1997, s

23 OPPIAIHE 3 Jumalalliset mahdollisuutemme Johdanto Taivaallinen Isä on antanut suunnitelman, joka tarjoaa meille keinon palata Hänen luokseen ja tulla Hänen kaltaisikseen. Presidentti Dieter F. Uchtdorf on opettanut: Me olimme Hänen lapsiaan, ennen kuin tulimme tähän maailmaan, ja me tulemme olemaan Hänen lapsiaan ikuisesti. Tämän perustotuuden pitäisi muuttaa se tapa, jolla näemme itsemme, veljemme ja sisaremme sekä itse elämän. ( Neljä nimitystä, Liahona, toukokuu 2013, s. 58.) Kun oppilaat ymmärtävät paremmin jumalalliset mahdollisuutensa, he suhtautuvat todennäköisemmin oikealla tavalla kuolevaisuudessa kohtaamiinsa haasteisiin. Taustalukemista Dieter F. Uchtdorf, Neljä nimitystä, Liahona, toukokuu 2013, s Gospel Topics, Becoming Like God [Jumalan kaltaiseksi tuleminen], lds.org/ topics. Opetusehdotuksia 1. Mooses 1:27; Jesaja 55:8 9; Apostolien teot 17:29; Heprealaiskirje 12:9; 1. Johannes 3:1; 4:8 9; 1. Nefi 9:6; 2. Nefi 9:20; Moroni 8:18; Oppi ja liitot 76:4; 88:41; 130:22 Me olemme Jumalan lapsia Kehota oppilaita kuvittelemaan, että joku kirkkoon kuulumaton ystävä kysyy heiltä, minkälainen taivaallinen Isä meidän kirkkomme uskon mukaan on. Pyydä oppilaita kertomaan lyhyesti, kuinka he saattaisivat vastata. Kirjoita seuraavat pyhien kirjoitusten viitteiden sarjat taululle tai jaa ne monisteena: 1. Moos. 1:27; OL 130:22 1. Nefi 9:6; 2. Nefi 9:20 Jes. 55:8 9; OL 88:41 1. Joh. 3:1; 4:8 9 Moroni 8:18; OL 76:4 Ap. t. 17:29; Hepr. 12:9 Anna oppilaille tehtäväksi tutkia muutamia näistä pyhien kirjoitusten kohtien sarjoista ja kertoa, mitä ne opettavat meidän taivaallisesta Isästämme. Pidä huoli, että kukin pyhien kirjoitusten sarja annetaan ainakin yhden oppilaan tehtäväksi. Riittävän ajan kuluttua kehota oppilaita kertomaan, kuinka he voisivat käyttää yhtä 11

24 OPPIAIHE 3 tai useampaa näistä pyhien kirjoitusten kohdista selittääkseen, mitä he tietävät tai uskovat taivaallisesta Isästä. Kuinka tieto näistä taivaallisen Isän ominaisuuksista voi auttaa teitä palvelemaan Häntä? Kuinka tieto siitä, että taivaallinen Isä on todellinen olento, jolla on kirkastettu, ylösnoussut, lihaa ja luuta oleva ruumis ja että Hän on teidän henkenne Isä, vaikuttaa teidän suhteeseenne Häneen? Miksi Jumalaa palvellessa on hyvä muistaa, että Hän on meidän henkemme Isä? (Tähdennä keskustelun aikana sitä, että koska Jumala on meidän henkemme Isä, meidän jumalallisena mahdollisuutenamme on tulla Hänen kaltaisikseen. Voi myös olla hyödyksi lukea ääneen seuraava lausunto, jonka ensimmäinen presidenttikunta antoi vuonna 1909 presidentti Joseph F. Smithin [ ] johdolla: Kaikki miehet ja naiset ovat maailmankaikkeuden Isän ja Äidin kaltaisia ja kirjaimellisesti Jumalan poikia ja tyttäriä. [ Gospel Classics: The Origin of Man, Ensign, helmikuu 2002, s. 29.]) Jaa monisteena profeetta Joseph Smithin seuraavat sanat. Pyydä oppilaita lukemaan ne itsekseen ja panemaan merkille ilmauksia, jotka osoittavat, kuinka tärkeää on ymmärtää, kuka Jumala on. Jos ihmiset eivät käsitä Jumalan luonnetta, he eivät käsitä itseään. Jumala oli itse kerran sellainen, kuin me olemme nyt, ja Hän on korotettu ihminen, joka istuu korotettuna valtaistuimella tuolla taivaissa! Jos verho repäistäisiin auki tänä päivänä ja suuri Jumala, joka pysyttää tämän maailman radallaan ja joka voimallansa ylläpitää kaikkia maailmoja ja kaikkea, näyttäytyisi sanon, että jos näkisitte Hänet tänä päivänä, te näkisitte Hänet ihmisen muotoisena, koko persoonassaan teidän itsenne kaltaisena, teidän kuvananne ja aivan ihmisen kaltaisena, sillä Aadam luotiin Jumalan muotoiseksi, kuvaksi ja kaltaiseksi, ja Aadam sai opetusta Häneltä, kulki Hänen kanssaan, puhui ja keskusteli Hänen kanssaan, niin kuin ihminen puhuu toisen kanssa. (Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 2007, s. 42.) Kuinka ymmärrys siitä, kuka taivaallinen Isä on, auttaa meitä ymmärtämään itseämme? (Kun oppilaat vastaavat, kirjoita taululle seuraava toteamus: Kun opimme ymmärtämään taivaallista Isäämme, voimme ymmärtää paremmin mahdollisuutemme tulla taivaallisten vanhempiemme kaltaisiksi. Laita näkyville kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Dallin H. Oaksin seuraavat sanat ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen. Ajatelkaapa sen ajatuksen voimaa, jota opetetaan rakastetussa laulussamme Oon lapsi Jumalan [MAP-lauluja, 187]. Tässä on vastaus yhteen elämän suurista kysymyksistä: Kuka minä olen? Minä olen Jumalan lapsi, jonka hengellä on taivaalliset vanhemmat. Se, että meillä on taivaalliset vanhemmat, määrää meidän iankaikkiset mahdollisuutemme. Tuo voimallinen ajatus ehkäisee tehokkaasti masennusta. Se voi vahvistaa jokaista meistä, niin että teemme 12

25 OPPIAIHE 3 vanhurskaita valintoja ja tavoittelemme parasta, mitä meissä on. ( Voimalliset ajatukset, Valkeus, tammikuu 1996, s. 26.) Kirjoita taululle seuraavaa: Se, että tiedän olevani Jumalan lapsi, voi auttaa minua, kun. Se, että tiedän olevani Jumalan lapsi, on auttanut minua, kun. Kehota muutamia oppilaita kertomaan, kuinka he täydentäisivät nämä lauseet. Roomalaiskirje 8:16 17; 1. Johannes 3:2; 3. Nefi 12:48 Jumalalliset mahdollisuutemme Sano luokan jäsenille, että joskus kuulemme sanottavan, että jollakulla on suuret mahdollisuudet. Mitä tämä ilmaus mielestänne tarkoittaa? Kirjoita taululle seuraavat pyhien kirjoitusten viitteet ja pyydä oppilaita tutkimaan niitä saadakseen tietää lisää jumalallisista mahdollisuuksistamme: Room. 8:16 17; 1. Joh. 3:2; 3. Nefi 12:48. Voisit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät nämä pyhien kirjoitusten kohdat rinnakkaisviittein kirjoittamalla toiset kaksi viitettä kunkin kohdan marginaaliin. Kun otatte huomioon Jumalan luonnetta kuvaavat pyhien kirjoitusten kohdat, joita olemme tutkineet, mitä sanat meistä tulee hänen kaltaisiaan merkitsevät teille? Mitä mielestänne tarkoittaa se, että olemme perillisiä yhdessä Jeesuksen Kristuksen kanssa? (Koska Jeesus Kristus oli Isän ainosyntyinen Poika lihassa, Hänellä on oikeus periä kaikki, mitä Isällä on. Ne, jotka ovat kuuliaisia ja ottavat vastaan Vapahtajan sovituksen täydet siunaukset, perivät myös kaiken, mitä Isällä on [ks. Room. 8:14 18; Gal. 3:26 29; OL 84:38]. Tähdennä seuraavaa periaatetta: Taivaallisen Isän suunnitelma suo meille keinon tulla taivaallisten vanhempiemme kaltaisiksi. Tähdennä, että vaikka jotkut saattavat arvostella uskonkäsitystämme siitä, että meistä voi tulla Jumalan kaltaisia, tämä uskonkäsitys perustuu Raamatun opetuksiin.) Kirjoita taululle seuraava kysymys: Mitä vanhin Dallin H. Oaks opetti kuolevaisen elämämme tarkoituksesta? 13

26 OPPIAIHE 3 Lue ääneen vanhin Dallin H. Oaksin seuraavat sanat ja pyydä oppilaita etsimään vastauksia taululla olevaan kysymykseen: Jeesuksen Kristuksen palautetun kirkon teologiassa maanpäällisen elämän tarkoitus on valmistaa meidät saavuttamaan päämäärämme Jumalan poikina ja tyttärinä tulemaan Hänen kaltaisikseen. Raamattu kuvaa kuolevaisia ihmisiä Jumalan lapsiksi ja Jumalan perillisiksi yhdessä Kristuksen kanssa (Room. 8:16 17). Se myös selittää, että jos kerran kärsimme yhdessä Kristuksen kanssa, pääsemme myös osallisiksi samasta kirkkaudesta kuin hän (Room. 8:17), ja että meistä tulee hänen kaltaisiaan (1. Joh. 3:2). Me otamme nämä Raamatun opetukset kirjaimellisesti. Me uskomme, että maanpäällisen elämän tarkoitus on saada fyysinen ruumis ja Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta ja kuuliaisuuden kautta evankeliumin laeille ja toimituksille osoittautua kelvolliseksi kirkastettuun, selestiseen ylösnousemuksen tilaan, jota kutsutaan korotukseksi eli iankaikkiseksi elämäksi. (Tämän iankaikkisen elämän eli Jumalan elämän päämäärän pitäisi olla tuttu kaikille, jotka ovat tutkineet muinaista kristillistä oppia ja uskoa, että ihminen voi kehittyä jumalaksi.) Meidän teologiamme alkaa taivaallisista vanhemmista. Korkein pyrkimyksemme on olla heidän kaltaisiaan. Isän armollisessa suunnitelmassa kaikki tämä on mahdollista Isän Ainosyntyisen, Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen, sovituksen kautta. (Ks. Luopumus ja palauttaminen, Valkeus, heinäkuu 1995, s ) (Huom. Sinun on ehkä tarpeen selittää, että sanalla teologia, joka tarkoittaa myös uskontoa tutkivaa oppialaa, tarkoitetaan tässä yhteydessä uskontomme opillista järjestelmää eli sitä, mihin me uskomme.) Keskustelkaa oppilaiden vastauksista taululla oleviin kysymyksiin. Kysy sen jälkeen: Mitä ajatuksia tulee mieleenne, kun mietitte sitä, että taivaallisen Isän suunnitelma antaa teille mahdollisuuden tulla Hänen kaltaisikseen? Miksi Jeesuksen Kristuksen sovitus on välttämätön, jotta meistä voisi tulla Jumalan kaltaisia? Jotta keskustelu aiheesta etenisi, käy oppilaidesi kanssa läpi seuraava lausuma: Myöhempien aikojen pyhät ymmärtävät Kristuksen sovituksen suuruuden, mitä tulee sen ihmisille suomiin valtaviin mahdollisuuksiin. Paitsi että Kristuksen sovitus tarjoaa anteeksiannon synnistä ja voiton kuolemasta, se lunastaa myös vajavaiset ihmissuhteet, parantaa kehitystä tukahduttavat hengelliset haavat ja vahvistaa ihmisiä ja tekee heille mahdolliseksi kehittää itsessään Kristuksen ominaisuuksia [ks. Alma 7:11 12]. Myöhempien aikojen pyhät uskovat, että ainoastaan Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta meillä voi olla varma toivo iankaikkisesta kirkkaudesta. He uskovat myös, että ihmiset pääsevät täysin osallisiksi Hänen sovituksensa voimasta ainoastaan silloin, kun he uskovat Jeesukseen Kristukseen, tekevät parannuksen, menevät kasteelle, saavat Pyhän Hengen lahjan ja kestävät loppuun asti noudattaen Kristuksen opetuksia ja esimerkkiä [ks. 2. Nefi 31:20; UK 4]. Siten niiden, joista tulee Jumalan kaltaisia ja jotka saavat Hänen kirkkautensa täyteyden, kuvaillaan olevan ihmisiä, jotka on tehty täydellisiksi Jeesuksen, uuden liiton välimiehen kautta, joka sai aikaan tämän täydellisen sovituksen vuodattamalla oman verensä [OL 76:69]. [Gospel Topics, Becoming Like God,lds.org/topics.) 14

27 OPPIAIHE 3 Jaa monisteena ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen, presidentti Dieter F. Uchtdorfin seuraavat sanat. Kehota oppilaita lukemaan lausunto ja merkitsemään ajatuksia, jotka antavat heille toivoa siitä, että he voivat saavuttaa jumalalliset mahdollisuutensa. Tähdennä sitä, että presidentti Uchtdorf piti tämän puheen yleiskonferenssin pappeuskokouksessa, mutta sen ajatukset sopivat kaikille: Yksi nimitys, joka määrittelee meidät kaikki perustavinta laatua olevalla tavalla, on taivaallisen Isän poika [tai tytär]. Riippumatta siitä, mitä muuta me olemme tai teemme elämässä, emme saa koskaan unohtaa, että me olemme Jumalan kirjaimellisia henkilapsia. Me olimme Hänen lapsiaan, ennen kuin tulimme tähän maailmaan, ja me tulemme olemaan Hänen lapsiaan ikuisesti. Tämän perustotuuden pitäisi muuttaa se tapa, jolla näemme itsemme, veljemme ja sisaremme sekä itse elämän. Toisinaan voi olla masentavaa tietää, mitä tarkoittaa olla Jumalan [lapsi], ja silti olla yltämättä siihen. Vastustaja mielellään hyödyntää näitä tuntemuksia. Saatana haluaisi, että te määrittäisitte itsenne pikemminkin syntienne mukaan kuin jumalallisten mahdollisuuksienne mukaan. Veljet [ja sisaret], älkää kuunnelko häntä. Olemme kaikki nähneet, kun pieni lapsi opettelee kävelemään. Hän ottaa pienen askeleen ja horjuu. Hän kaatuu. Torummeko me sellaista yritystä? Emme tietenkään. Kuka isä rankaisisi taaperoa kaatumisesta? Me kannustamme, kehumme ja ylistämme, koska jokaisen pienen askeleen myötä lapsesta on tulossa enemmän vanhempiensa kaltainen. Veljet [ja sisaret], verrattuna Jumalan täydellisyyteen me kuolevaiset olemme tuskin enempää kuin kömpelöitä, kompastelevia taaperoita. Mutta rakastava taivaallinen Isämme haluaa meidän tulevan enemmän Hänen kaltaisikseen, ja rakkaat veljet [ja sisaret], sen pitäisi olla meidänkin iankaikkinen päämäärämme. Jumala ymmärtää, että me emme pääse sinne hetkessä vaan ottamalla yhden askeleen kerrallaan. ( Neljä nimitystä, Liahona, toukokuu 2013, s. 58.) Kuinka näiden iankaikkisten totuuksien muistaminen voi auttaa teitä, kun pyritte saavuttamaan jumalalliset mahdollisuutenne? Kuinka näiden totuuksien muistaminen saattaisi vaikuttaa siihen, miten te kohtelette perheenne jäseniä? Kuinka se, että tunnette nämä totuudet, saattaisi vaikuttaa haluunne etsiä tietoja kuolleista sukulaisistanne ja tehdä temppelitoimitukset heidän puolestaan? Kannusta oppilaita kertomaan tulevalla viikolla jollekulle perheenjäsenelle tai ystävälle, mitä he ovat oppineet ja tunteneet tämän oppitunnin aikana. He voisivat myös pohtia, mitä he voisivat päivittäin tehdä muistaakseen tietoisesti sen, että he ovat taivaallisen Isän lapsia. He voivat myös suunnitella kirjoittavansa päiväkirjaan, kuinka tämän pyhän totuuden muistaminen vaikuttaa heidän tekoihinsa. Oppilaan lukutehtävät 1. Moos. 1:27; Jes. 55:8 9; Ap. t. 17:29; Room. 8:16 17; Hepr. 12:9; 1. Joh. 3:1 2; 4:8 9; 1. Nefi 9:6; 2. Nefi 9:20; 3. Nefi 12:48; Moroni 8:18; OL 76:4; 88:41; 130:22. Gospel Topics, Becoming Like God [Jumalan kaltaiseksi tuleminen], lds.org/ topics. 15

28 OPPIAIHE 4 Perhe ja suuri onnensuunnitelma Johdanto Aadamin ja Eevan luomisen myötä ihmiskunta asetettiin maan päälle. Aadamin ja Eevan lankeemus mahdollisti sen, että maailmaan syntyisi lapsia. Sovitus puolestaan mahdollistaa sen, että voimme voittaa lankeemuksen kielteiset vaikutukset. Tämä oppiaihe auttaa oppilaita ymmärtämään paremmin, kuinka luominen, lankeemus ja sovitus toimivat yhdessä perheiden pelastukseksi. Taustalukemista M. Russell Ballard, Sovitus ja yhden sielun arvo, Liahona, toukokuu 2004, s Julie B. Beck, Opettakaa perhettä koskevaa oppia, Liahona, maaliskuu 2011, s Opetusehdotuksia Mooses 1:27 39; Oppi ja liitot 49:15 17 Mooses sai tietää maan luomisen tarkoituksen Tuo luokkaan pieni purkillinen hiekkaa ja lasillinen vettä. Kehota yhtä oppilasta kastamaan sormensa ensin veteen ja sitten hiekkaan. Pyydä sitten häntä arvioimaan, kuinka monta hiekanjyvää hänen sormeensa tarttui. Kuinka monta hiekanjyvää arvelette hiekkapurkissa olevan? Entä merien rannoilla? Pyydä oppilaita ottamaan esiin luku Moos. 1, jossa on muistiin merkittynä sarja Mooseksen näkemiä näkyjä. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moos. 1:27 29 ja kehota oppilaita ottamaan selville, mitä Herra näytti Moosekselle. Mitä Mooses näiden jakeiden mukaan näki näyssään? Mitä ajatuksia teillä olisi saattanut olla, jos olisitte kokeneet tämän näyn? Pyydä oppilaita lukemaan Moos. 1:30 ja merkitsemään kaksi kysymystä, jotka Mooses esitti Herralle (miksi ja millä maa ja sen asukkaat luotiin). Auta oppilaita kehittämään pyhien kirjoitusten tutkimiseen liittyviä taitojaan kannustamalla heitä pyhiä kirjoituksia tutkiessaan etsimään niissä olevia kysymyksiä ja vastauksia. Kehota oppilaita lukemaan Moos. 1:31 33 ja panemaan merkille, kuinka Herra vastasi Mooseksen kahteen kysymykseen. Miksi Jumala jakeen 31 mukaan loi maailman? Mitä oppia jakeissa opetetaan siitä, miten taivaallinen Isä loi maailmoja? (Oppilaiden tulisi panna merkille seuraava oppi: Isän johdolla Jeesus Kristus loi maan ja lukemattomia maailmoja.) 16

29 OPPIAIHE 4 Kehota oppilaita lukemaan Moos. 1:36 39 ja panemaan merkille, mitä muuta Mooses halusi ja kuinka Herra vastasi siihen. Mitä tarkoitusta varten taivaallinen Isä loi maan ja sen asukkaat? (Oppilaiden tulisi tunnistaa seuraava oppi: Maa luotiin ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttamiseksi.) Huomatkaa, että kuolemattomuus tarkoittaa ikuista elämää ylösnousseessa tilassa, kun taas iankaikkinen elämä tarkoittaa sellaista elämää kuin Jumala elää eli elämää iankaikkisesti osana iankaikkista perhettä.) Millä tavoin maan luominen auttaa taivaallisen Isän työn ja kirkkauden toteuttamisessa? (Osoita kohdan OL 49:15 17 avulla, että maa luotiin paikaksi, jossa perheet voisivat asua kuolevaisuudessa.) Todista, että maa luotiin Jumalan lasten kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttamiseksi. Perheyksikkö on suunniteltu auttamaan meitä saavuttamaan iankaikkinen elämä, joka tarkoittaa, että elämme ikuisesti osana iankaikkista perhettä niin kuin Jumala elää. 2. Nefi 2:19 25; Mooses 3:16 17; 5:9 11 Aadamin ja Eevan lankeemus oli olennainen osa Jumalan suunnitelmaa Selitä, että Eedenin puutarhassa Jumala antoi Aadamille ja Eevalle erityisiä ohjeita. Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen Moos. 3:16 17 ja kysy sitten: Mitä Herran sanojen mukaan Aadamille ja Eevalle tapahtuisi, jos he söisivät kiellettyä hedelmää? Selitä, että kun Aadam ja Eeva söivät kiellettyä hedelmää, he aiheuttivat ihmiskunnalle kahdenlaisen kuoleman. Kirjoita taululle seuraavaa: Hengellinen kuolema = ero Jumalasta Fyysinen kuolema = hengen ero fyysisestä ruumiista Kehota oppilaita tutkimaan kohtaa 2. Nefi 2:19 25 ja tekemään luettelo lankeemuksen muista seurauksista. Millä tavoin kielletyn hedelmän syöminen mahdollisti sen, että Aadam ja Eeva sekä koko ihmiskunta voisivat tulla enemmän taivaallisen Isän kaltaisiksi? Laita näkyville kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Jeffrey R. Hollandin seuraava lausunto: 17

30 OPPIAIHE 4 Lankeemus kuului olennaisena osana taivaallisen Isän jumalalliseen suunnitelmaan. Ilman sitä ei Aadamille ja Eevalle olisi syntynyt yhtään lasta kuolevaisuudessa eikä olisi ollut ihmissukua kokemassa vastakohtaisuutta, kasvua, tahdonvapautta eikä ylösnousemuksen, lunastuksen ja iankaikkisen elämän iloa. ( Jeesuksen Kristuksen sovitus, Liahona, maaliskuu 2008, s. 35.) Lue oppilaiden kanssa Moos. 5:9 11. Auta heitä ilmaisemaan näissä jakeissa oleva totuus kysymällä: Mitä totuuksia Aadam ja Eeva saivat tietää sen jälkeen, kun heidät oli karkotettu Eedenin puutarhasta? (Oppilaiden tulisi ymmärtää seuraavat totuudet: Aadam ja Eeva kykenivät lankeemuksen ansiosta saamaan lapsia, ja heidän jälkeläisensä saattoivat edistyä kohti iankaikkista elämää.) Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Richard G. Scottin seuraavat sanat. Pyydä oppilaita etsimään syitä, miksi olimme innokkaita tulemaan maan päälle. Yhtä riemullisimmista hetkistä elämässänne kun olitte täynnä odotusta, intoa ja kiitollisuutta te ette pysty muistamaan. Tämä tapahtui kuolevaisuutta edeltävässä elämässä, kun teille kerrottiin, että vihdoinkin oli tullut teidän aikanne lähteä henkimaailmasta ja asua maan päällä kuolevaisessa ruumiissa. Tiesitte saavanne oppia omakohtaisen kokemuksen kautta ne asiat, jotka toisivat onnea maan päällä ja jotka lopulta johtaisivat teidät korotukseen ja iankaikkiseen elämään kirkastettuina, selestisinä olentoina pyhän Isänne ja Hänen rakkaan Poikansa kasvojen edessä. ( Tärkeimmät asiat ensin, Liahona, heinäkuu 2001, s. 6.) Kuinka ymmärrys lankeemuksen ja kuolevaisuuden tarkoituksista vaikuttaa valintoihin, joita teette tässä elämässä? 2. Nefi 9:6 12 Sovitus voittaa lankeemuksen vaikutukset Lue ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin M. Russell Ballardin seuraava lausunto: Perheemme kärsi viime tammikuussa murheellisen menetyksen, kun pojanpoikamme Nathan sai surmansa lentokoneen maahansyöksyssä. Nathan oli palvellut Baltian venäjänkielisellä lähetyskentällä. Hän rakasti ihmisiä ja tiesi, että oli etuoikeus palvella Herraa. Tämä onnettomuus riisti hänen henkensä kolme kuukautta sen jälkeen kun olin vihkinyt hänet iankaikkiseen avioliittoon hänen rakkaan Jenniferinsä kanssa. ( Sovitus ja yhden sielun arvo, Liahona, toukokuu 2004, s. 84.) Selitä, että Aadamin ja Eevan lankeemuksen tähden me kaikki voimme Ballardin perheen tavoin joutua kokemaan onnettomia ja traagisia asioita. Onneksi 18

31 OPPIAIHE 4 taivaallinen Isä on tarjonnut keinon, jolla lankeemuksen vaikutukset voidaan voittaa. Kehota oppilaita tutkimaan kohtaa 2. Nefi 9:6 12 ja panemaan merkille, kuinka Jeesuksen Kristuksen sovitus voi auttaa meitä jokaista voittamaan fyysisen ja hengellisen kuoleman. Voisit kannustaa oppilaita pyhiä kirjoituksia lukiessaan merkitsemään avainsanoja ja -ilmauksia. Kehota sen jälkeen oppilaita kertomaan, mitä he ovat löytäneet. Mitä oppia nämä jakeet opettavat Aadamin lankeemuksen ja Jeesuksen Kristuksen sovituksen välisestä suhteesta? (Varmista, että oppilaat ymmärtävät seuraavan periaatteen: Jeesuksen Kristuksen sovitus antaa kaikille taivaallisen Isän lapsille keinon voittaa sekä fyysinen että hengellinen kuolema. Voisit kannustaa oppilaita pyhiä kirjoituksia tutkiessaan panemaan merkille pyhissä kirjoituksissa toistuvan kytköksen lankeemuksen ja sovituksen välillä. Voit halutessasi lukea ääneen tämän lainauksen: Kytkös on suhde tai yhteys ideoiden, ihmisten, asioiden tai tapahtumien välillä. Tällaisten kytkösten tunnistaminen, niistä oppiminen ja niiden pohtiminen rukoillen johtaa innoitettuihin oivalluksiin ja salatun tiedon aarteisiin. [David A. Bednar, Elävän veden varanto, kirkon koululaitoksen takkavalkeailta nuorille aikuisille, 4. helmikuuta 2007, s. 3, lds.org/media-library.]) Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen jatkoa vanhin M. Russell Ballardin sanoille: Se, että Nathan niin äkisti otettiin pois keskuudestamme kuolevaisuudessa, on kääntänyt meidän kaikkien sydämen ja mielen Herran Jeesuksen Kristuksen sovitukseen. Vapahtajan kallisarvoinen syntymä, elämä, sovitus Getsemanen puutarhassa, kärsiminen ristillä, hautaaminen Joosefin hautaan ja voittoisa ylösnousemus tulivat kaikki uudenlaiseksi todellisuudeksi meille. Vapahtajan ylösnousemus vakuuttaa meille kaikille, että jonakin päivänä mekin seuraamme Häntä ja koemme oman ylösnousemuksemme. Mikä rauha, mikä lohtu onkaan tämä suuri lahja, joka tulee Jeesuksen Kristuksen, koko ihmiskunnan Vapahtajan ja Lunastajan, rakastavan armon kautta. Hänen ansiostaan me tiedämme, että voimme taas olla Nathanin kanssa. (Ks. Sovitus ja yhden sielun arvo, s. 84.) Millä tavoin vanhin Ballardin sukulaisten suhtautuminen perheenjäsenen kuolemaan valaisee sitä, kuinka Jeesuksen Kristuksen sovitus voi auttaa perheitä selviytymään lankeemuksen yleismaailmallisista vaikutuksista? Mitä sovitus tekee mahdolliseksi Nathanin perheelle sekä meidän jokaisen perheelle iankaikkisuudessa? Anna oppilaille hetki aikaa pohtia seuraavaa kysymystä ja pyydä heitä sitten vastaamaan siihen: Millä tavoin Kristuksen sovitus on auttanut teidän perhettänne voittamaan lankeemuksen vaikutuksia? (Selitä keskustelun yhteydessä, että vain ne, jotka on tehty täydellisiksi Jeesuksen Kristuksen sovituksen voimalla, saavat elää yhdessä iankaikkisesti avioliitossa ja perheenä.) 19

32 OPPIAIHE 4 Päätä oppiaihe laittamalla näkyville Apuyhdistyksen ylijohtajana toimineen sisar Julie B. Beckin oheinen lausunto. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan se ääneen. Busath.com Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa meillä on perhettä koskeva teologia, joka perustuu luomiseen, lankeemukseen ja sovitukseen. Maan luominen tarjosi paikan, jossa perheet voisivat elää. Jumala loi miehen ja naisen, jotka muodostavat perheen kaksi olennaista puoliskoa. Taivaallisen Isän suunnitelmaan kuului, että Aadam ja Eeva sinetöitäisiin yhteen ja että he muodostaisivat iankaikkisen perheen. Lankeemus tarjosi perheelle tilaisuuden kasvaa. Aadam ja Eeva olivat perheen johtajia, jotka päättivät kokea kuolevaisuuden. Lankeemuksen ansiosta heidän oli mahdollista saada poikia ja tyttäriä. Sovitus antaa perheelle mahdollisuuden tulla sinetöidyksi yhteen iankaikkisesti. Se antaa perheille mahdollisuuden iankaikkiseen lisääntymiseen ja täydelliseksi kehittymiseen. Onnensuunnitelma, jota myös pelastussuunnitelmaksi kutsutaan, oli perheitä varten luotu suunnitelma. ( Opettakaa perhettä koskevaa oppia, Liahona, maaliskuu 2011, s. 32.) Kannusta oppilaita miettimään omaa todistustaan luomisesta, lankeemuksesta ja sovituksesta sekä sitä, mitä he voivat tehdä päästäkseen suuremmassa määrin osallisiksi sovituksen voimasta omassa elämässään ja perheensä elämässä. Oppilaan lukutehtävät Moos. 1:27 39; 3:16 17; 5:6 12; 2. Nefi 2:19 25; 9:6 12; OL 49: Julie B. Beck, Opettakaa perhettä koskevaa oppia, Liahona, maaliskuu 2011, s

33 OPPIAIHE 5 Kuolevaisuuden olosuhteet Johdanto Kuolevaisuutta edeltävässä maailmassa me hyväksyimme taivaallisen Isän suunnitelman, jonka mukaan Hänen lapsensa voivat saada fyysisen ruumiin ja saada maanpäällistä kokemusta edistyäkseen kohti täydellisyyttä ( Perhe julistus maailmalle, Liahona, marraskuu 2010, s. 129). Meidän kuolevainen ruumiimme on suuri siunaus. Se on kuitenkin alttiina monille Saatanan kiusauksille. Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta me voimme voittaa nämä kiusaukset ja palata taivaallisen Isämme luokse. Taustalukemista David A. Bednar, Asiat niin kuin ne todella ovat, Liahona, kesäkuu 2010, s David A. Bednar, Sovitus ja kuolevaisuuden taival, Liahona, huhtikuu 2012, s Opetusehdotuksia 2. Nefi 2:27 29; Abraham 3:25 Meidän kokemuksemme kuolevaisuudessa on välttämätön iankaikkiselle elämälle Laita näkyville kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin David A. Bednarin seuraavat sanat ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen: Olemmeko koskaan todella pohtineet, miksi on niin tärkeää, että meillä on fyysinen ruumis? Ymmärrämmekö todella, miksi meidän ruumiimme on niin keskeisellä sijalla taivaallisen Isän onnensuunnitelmaa? Toistelemmeko ehkä tätä vastausta niin usein ja rutiininomaisesti, ettemme oivalla sen todellista tärkeyttä? Haluaisin syventyä vähän tarkemmin tähän iankaikkisesti tärkeään kysymykseen siitä, miksi ruumiimme on niin tärkeä. Loppujen lopuksi vastaus siihen vaikuttaa kaikkeen, mitä teemme. ( Ye Are the Temple of God, Ensign, syyskuu 2001, s. 14.) Minkä vuoksi meidän tulisi vanhin Bednarin mukaan pyrkiä ymmärtämään, miksi meidän fyysinen ruumiimme on niin tärkeä? Kehota oppilaita kirjoittamaan vastaus seuraavaan kysymykseen. Kannusta heitä oppiaiheen aikana kirjoittamaan muistiin lisää ajatuksiaan ja ideoitaan. Miksi meidän fyysinen ruumiimme on niin tärkeä taivaallisen Isän onnensuunnitelmassa? Kehota oppilaita lukemaan itsekseen kolmas kappale asiakirjasta Perhe julistus maailmalle ja etsimään lausuma, joka selventää, miksi fyysinen ruumis on välttämätön iankaikkiselle edistymisellemme. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen vanhin David A. Bednarin seuraavat sanat. Pyydä luokan jäseniä kuuntelemaan ja panemaan merkille, miksi meidän 21

34 OPPIAIHE 5 ruumiimme on niin tärkeä taivaallisen Isän suunnitelmassa. Voisit antaa oppilaille kopion tästä lausumasta ennen sen ääneen lukemista. Fyysisen ruumiimme ansiosta meidän on mahdollista saada monipuolisia, syviä ja voimakkaita kokemuksia, joita emme yksinkertaisesti kyenneet saamaan kuolevaisuutta edeltävässä tilassamme. Presidentti Boyd K. Packer ( ), kahdentoista apostolin koorumin presidentti, on opettanut: Henkemme ja ruumiimme on yhdistetty sellaisella tavalla, että ruumiistamme tulee mielemme työväline ja luonteemme perusta [ Mielenne työväline ja luonteenne perusta, puhe Brigham Youngin yliopiston takkavalkeaillassa, 2. helmikuuta 2003, speeches.byu.edu]. Siten fyysinen ruumiimme vahvistaa suhdettamme muihin ihmisiin, kykyämme tunnistaa totuus ja toimia sen mukaan sekä kykyämme noudattaa Jeesuksen Kristuksen evankeliumin periaatteita ja toimituksia. Kuolevaisuuden luokkahuoneessa me koemme hellyyttä, rakkautta, ystävällisyyttä, onnea, surua, pettymystä, tuskaa ja jopa fyysisten rajoitusten tuomia haasteita tavoilla, jotka valmistavat meitä iankaikkisuuteen. Yksinkertaisesti sanottuna on läksyjä, jotka meidän on opittava, ja kokemuksia, jotka meidän on saatava, kuten pyhissä kirjoituksissa kuvataan, lihan mukaan (1. Nefi 19:6; Alma 7:12 13). ( Asiat niin kuin ne todella ovat, Liahona, kesäkuu 2010, s. 23.) Mitä vanhin Bednar opetti siitä, miksi fyysinen ruumis on välttämätön meidän iankaikkiselle kehityksellemme? (Vaikka vastaukset saattavat olla erilaisia, tähdennä tätä totuutta: Fyysisessä ruumiissa me koemme kuolevaisuuden olosuhteita, mikä valmistaa meitä iankaikkisuutta varten.) Millä tavoin meidän ruumiimme on mielemme työväline ja luonteemme perusta? Kuinka fyysinen ruumiimme vahvistaa kykyämme noudattaa evankeliumin periaatteita ja toimituksia? (Mahdollisia vastauksia voisivat olla seuraavat: Fyysinen ruumis tekee meille mahdolliseksi noudattaa käskyä lisääntyä ja täyttää maa. Fyysisessä ruumiissa voimme myös kokea perheenä elämisen iloja. Perheessä voimme oppia evankeliumin periaatteita kotona ja toteuttaa niitä opimme esimerkiksi hallitsemaan tunteitamme perheen kesken.) Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen kohdat Abr. 3:25 ja 2. Nefi 2:27 29 samalla kun luokan jäsenet panevat merkille, kuinka nämä pyhien kirjoitusten kohdat toimivat yhdessä auttaen meitä ymmärtämään paremmin fyysisen ruumiin tarkoitukset. Vaikka fyysinen ruumis on suuri siunaus, millä tavalla se on osa koetustamme kuolevaisuudessa? (Monet Saatanan kiusauksista korostuvat, koska meillä on fyysinen ruumis.) Millä tavalla lihan tahdon valitseminen antaa riivaajalle vallan orjuuttaa? Moosia 3:19; Mooses 6:49, Luonnollinen ihminen on Jumalan vihollinen Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moos. 6: Pyydä luokan jäseniä panemaan merkille ja sitten selittämään, mitä näissä jakeissa opetetaan tilastamme 22

35 OPPIAIHE 5 silloin kun me synnymme. Huomaa, että sanalla puhtaita tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että he ovat vapaita Aadamin rikkomuksen vaikutuksista. Pyydä tätä oppilasta lukemaan sen jälkeen Moos. 6:49 ja 55. Kysy luokan jäseniltä: Mitä nämä jakeet opettavat siitä, kuinka Aadamin ja Eevan lankeemus vaikuttaa meihin koko kuolevaisen elämämme ajan? (Kun annamme periksi Saatanan houkutuksille, saamme maistaa katkerat seuraukset, jotka johtuvat valinnastamme olla lihallisia, aistillisia ja perkeleellisiä. Voit viitata kohtaan Et. 3:2, jossa opetetaan, että lankeemuksen tähden meidän luontomme on tullut jatkuvasti pahaksi.) Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen jakeen Moos. 3:19 ensimmäiset rivit. Kirjoita taululle seuraavat kysymykset: Mikä on luonnollinen ihminen? Miksi luonnollinen ihminen on Jumalan vihollinen? Anna oppilaille muutama minuutti aikaa etsiä vastauksia näihin kysymyksiin ja laajentaa ymmärrystään termistä luonnollinen ihminen tutkimalla jakeen 19 alaviitteitä (etenkin alaviitettä a samoin kuin muita alaviitteissä mainittuja pyhien kirjoitusten kohtia). Riittävän ajan kuluttua keskustelkaa oppilaiden löytämistä asioista. Tähdennä, että tällä termillä kuvataan tilaa, joka koskee yhtä lailla miehiä ja naisia. Jos jollakulla on luonnollisen ihmisen luonteenpiirteet, mitä vaikutusta sillä voi olla avioliittoon tai perheeseen? Pyydä samaa oppilasta lukemaan kohta Moosia 3:19 loppuun ja kehota luokan jäseniä panemaan merkille periaate, jonka avulla voimme voittaa luonnollisen ihmisen. (Kun oppilaat vastaavat, kirjoita taululle tämä periaate: Ottamalla vastaan Jeesuksen Kristuksen sovituksen ja taipumalla Pyhän Hengen kehotuksiin voimme riisua päältämme luonnollisen ihmisen ja tulla pyhäksi.) Selitä, että tässä yhteydessä taipuminen tarkoittaa sitä, että antautuu Pyhän Hengen kehotuksille tai on herkkä niille. Kuinka henkilö voi erottaa, mitä Pyhä Henki kehottaa häntä tekemään? Voitteko kertoa kokemuksesta, joka ei ole liian henkilökohtainen, jolloin Pyhä Henki on kehottanut teitä riisumaan päältänne luonnollisen ihmisen? Todista, että kun me taivumme Pyhän Hengen kehotuksiin, pääsemme osallisiksi sovituksen voimasta. 23

36 OPPIAIHE 5 Moosia 3:19; 16:3 6 Ottakaa vastaan Jeesuksen Kristuksen sovitus Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moosia 16:3 6 samalla kun luokan jäsenet seuraavat mukana ja panevat merkille, mikä auttaa meitä voittamaan lankeemuksen vaikutukset elämässämme. Mikä järjestely taivaallisen Isän suunnitelmassa mahdollistaa sen, että voimme voittaa langenneen luontomme? Kirjoita taululle seuraava oppi: Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta meidät voidaan lunastaa kadotetusta ja langenneesta tilastamme. Laita näkyville vanhin David A. Bednarin seuraavat sanat ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen: Jeesuksen Kristuksen sovituksen avulla ja kautta voi voittaa luonnollisen ihmisen jokaisen himon, halun, alttiuden ja mielijohteen. Me olemme täällä maan päällä kehittääksemme jumalallisia ominaisuuksia ja hillitäksemme kaikki lihan himot. ( Me uskomme, että tulee olla siveellinen, Liahona, toukokuu 2013, s. 43.) Selitä oppilaille, että kun uskomme sovitukseen, saamme Jeesuksen Kristuksen armon, minkä Hänen sovitusuhrinsa tekee mahdolliseksi. Sanan armo päämerkitys on jumalallinen apu tai voima, jota annetaan Jeesuksen Kristuksen armeliaisuuden ja rakkauden kautta. Se on kaiken mahdollistava voima, joka auttaa meitä tekemään parannusta ja kehittämään itsessämme ominaisuuksia, joita emme omin voimin voi kehittää (ks. Bible Dictionary, Grace ). Auttaaksesi oppilaita tunnistamaan Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia, joita meidän tulisi kehittää itsessämme, pyydä heitä silmäilemään luetteloa ominaisuuksista, jotka kohdan Moosia 3:19 mukaan tekevät meidät pyhiksi. Kuinka Vapahtaja on auttanut teitä kehittämään itsessänne jotakin kohdassa Moosia 3:19 olevista ominaisuuksista? Kuinka olette nähneet jonkun ihmisen, jolla on yksi tai useampia näistä ominaisuuksista, olevaan siunauksena perheessään? Miten yhden tai useamman mainitun ominaisuuden kehittäminen itsessänne Vapahtajan armon kaiken mahdolliseksi tekevän voiman avulla auttaisi teitä tulemaan paremmaksi aviomieheksi tai vaimoksi, isäksi tai äidiksi? Selitä oppilaille, että tämänpäiväisen oppiaiheen tuloksena jokaisen meistä tulisi vastata erääseen tärkeään kysymykseen. Laita näkyville vanhin David A. Bednarin seuraavat sanat ja pyydä oppilaita lukemaan ne itsekseen: 24

37 OPPIAIHE 5 Kuolevaisuuden koetuksen täsmällinen luonne voidaan siis tiivistää seuraavaan kysymykseen: Vastaanko luonnollisen ihmisen taipumuksiin vai taivunko Pyhän Hengen kehotuksiin, riisunko päältäni luonnollisen ihmisen ja tulenko pyhäksi Kristuksen, Herran sovituksen kautta (ks. Moosia 3:19)? Juuri se on koe. ( Me uskomme, että tulee olla siveellinen, s. 43.) Anna oppilaille muutama minuutti aikaa kirjoittaa vastaus vanhin Bednarin kysymykseen. Kehota heitä pohtimaan kohdassa Moosia 3:19 olevia Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia ja suunnittelemaan, kuinka he voisivat kehittyä paremmaksi jossakin noista ominaisuuksista. Oppilaan lukutehtävät 2. Nefi 2:27 29; Moosia 3:19; 16:3 6; Moos. 6:49, 53 55; Abr. 3:25. David A. Bednar, Sovitus ja kuolevaisuuden taival, Liahona, huhtikuu 2012, s

38 OPPIAIHE 6 Perhe on keskeisellä sijalla taivaallisen Isän suunnitelmassa Johdanto Nykyajan profeetat ja apostolit ovat julistaneet, että perhe on keskeisellä sijalla Luojan suunnitelmassa Hänen lastensa iankaikkiseksi päämääräksi ( Perhe julistus maailmalle, Liahona, marraskuu 2010, s. 129). Tämä oppiaihe auttaa oppilaita huomaamaan, että olemalla uutterampi ja toimeliaampi kotona (OL 93:50) he voivat asettaa perheensä keskeisemmälle sijalle elämässään. Taustalukemista Robert D. Hales, Iankaikkinen perhe, Valkeus, tammikuu 1997, s David A. Bednar, Uutterampi ja huolehtivampi kotona, Liahona, marraskuu 2009, s Käsikirja 2: Johtaminen ja palveleminen kirkossa, 2010, 1.1.1, ja (mikäli saatavilla). Opetusehdotuksia Perhe on keskeisellä sijalla taivaallisen Isän suunnitelmassa Mainitse luokallesi, että viimeaikaisissa yleiskonferensseissa perhe on kuulunut yleisimmin käsiteltyihin aiheisiin. Miksihän kirkon johtajat puhuvat perheestä niin usein? Kirjoita taululle seuraava totuus perhejulistuksesta ja pyydä oppilaita kertomaan, mitä se heille merkitsee: Perhe on keskeisellä sijalla Luojan suunnitelmassa Hänen lastensa iankaikkiseksi päämääräksi. Auttaaksesi oppilaita ymmärtämään paremmin, millä tavoin perhe on keskeisellä sijalla iankaikkisessa päämäärässämme, jaa jokaiselle oppiaiheen lopussa oleva moniste. Jaa luokka pieniin ryhmiin. Anna kullekin ryhmälle tehtäväksi lukea yksi monisteen kolmesta osiosta ja keskustella siihen kuuluvista kysymyksistä. Pidä huoli, että kukin osio annetaan ainakin yhden ryhmän tehtäväksi. Kehota riittävän ajan kuluttua ainakin yhtä oppilasta monisteen kunkin osion tehtäväkseen saaneesta ryhmästä kertomaan luokan jäsenille pääpiirteittäin pienryhmänsä keskustelusta. Todista seuraavasta totuudesta: Perhe on keskeisellä 26

39 OPPIAIHE 6 sijalla Jumalan suunnitelmassa kuolevaisuutta edeltävässä, kuolevaisessa sekä iankaikkisessa elämässä. Millaiset kokemukset ovat auttaneet teitä tuntemaan, että perhe on keskeisellä ja tärkeällä sijalla taivaallisen Isän suunnitelmassa? Oppi ja liitot 93:39 50 Asettakaa perhe etusijalle Valmista oppilaita oppimaan luvussa OL 93 olevia asioita selittämällä, että tässä luvussa on muistiin merkittyinä mm. Herran ohjeita siitä, kuinka tärkeää on kasvattaa lapset valossa ja totuudessa ja asettaa perheemme etusijalle. Kirjoita taululle seuraavat pyhien kirjoitusten viitteet: OL 93:39 43 OL 93:44 OL 93:45 48 OL 93:50 Pyydä oppilaita lukemaan vähintään yksi kohdista (pidä huoli, että jokaisen kohdan lukee ainakin yksi oppilas). Pyydä oppilaita panemaan merkille, kenelle Herra puhui ja mitä ohjeita Hän antoi. Riittävän ajan kuluttua pyydä oppilaita kertomaan, mitä he ovat oppineet. Pidä huoli, että oppilaat ymmärtävät, että ne neljä miestä, joille Herra osoitti sanansa, olivat ensimmäinen presidenttikunta ja kirkon piispa Ohiossa Yhdysvalloissa. Niinpä nämä pyhien kirjoitusten kohdat muistuttavat kaikkia kirkon jäseniä, myös johtotehtävissä olevia, asettamaan oman perheensä etusijalle. Voisit ehdottaa oppilaille, että he merkitsevät näistä jakeista löytämänsä toiston eli mallin kirkon jäsenten tulee saattaa [perheensä] järjestykseen (ks. jakeet 43, 44 ja 50). Mitä me voimme jakeiden 42, 48 ja 50 mukaan tehdä saattaaksemme perheemme järjestykseen? (Oppilaiden tulisi mainita seuraavat asiat: opettaa lapsille valoa ja totuutta, tehdä parannus, hylätä epävanhurskaat asiat, olla uutterampia ja toimeliaampia kotona ja rukoilla alati.) Kirjoita taululle seuraava periaate: Me autamme toteuttamaan Herran käskyn saattaa perheemme järjestykseen, kun olemme uutterampia ja toimeliaampia kotona. Kuinka nuori aikuinen voi olla uutterampi ja toimeliaampi kotona? Laita näkyville seuraava lausuma ensimmäisen presidenttikunnan kirjeestä vuodelta 1999 ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan se ääneen: Koti on vanhurskaan elämän perusta, eikä mikään muu taho voi ottaa sen paikkaa tai täyttää sen perustehtäviä tämän Jumalan antaman vastuun täyttämisessä. 27

40 OPPIAIHE 6 Neuvomme vanhempia ja lapsia asettamaan perherukouksen, perheillat, evankeliumin opiskelun ja opettamisen sekä perheen tervehenkisen toiminnan etusijalle. Olivatpa muut vaatimukset tai toiminnat miten kelvollisia ja soveliaita tahansa, niiden ei saa sallia syrjäyttää Jumalan antamia velvollisuuksia, jotka vain vanhemmat ja perheet voivat asianmukaisesti täyttää. (Ks. Ensimmäisen presidenttikunnan kirje, 11. helmikuuta 1999, lainattuna julkaisussa Käsikirja 2: Johtaminen ja palveleminen kirkossa, 2010, ) Mitä perustehtäviä ja Jumalan antamia velvollisuuksia oman kokemuksenne mukaan toteutetaan parhaiten perheessä? Laita näkyville seuraava lausuma ja kannusta oppilaita pohtimaan siunauksia, joita tulee, kun jokainen perheenjäsen pyrkii toteuttamaan Jumalan antamia perhevelvollisuuksia. Missä tahansa kirkon jäsenet asuvatkin, heidän tulee perustaa koti, jossa Henki on läsnä. Koti, jossa on rakastavat ja uskolliset vanhemmat, on ympäristö, jossa lasten hengelliset ja fyysiset tarpeet täyttyvät tehokkaimmin. Koti, jonka keskipisteenä on Kristus, tarjoaa aikuisille ja lapsille suojan synniltä, turvapaikan maailmasta, parantumista emotionaalisesta ja muusta kivusta sekä sitoutunutta, aitoa rakkautta. (Käsikirja 2: Johtaminen ja palveleminen kirkossa, ) Millä tavalla te autatte luomaan perheellenne Kristus-keskeisen kodin? Mitä vaikutuksia sillä on teidän perheessänne? Laita näkyville kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin M. Russell Ballardin seuraavat sanat ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen: Pitäkää huoli siitä, että kaikki, mitä teette kodin ulkopuolella, palvelee ja tukee sitä, mitä tapahtuu kodissanne. Muistakaa presidentti Harold B. Leen neuvo, että tärkeintä, mitä koskaan teette, on se, mitä teette oman kotinne seinien sisäpuolella, ja presidentti David O. McKayn ajaton mikään muu menestys ei voi korvata kodissa tapahtunutta epäonnistumista. ( Jotta eksyneet löydettäisiin, Liahona, toukokuu 2012, s. 99.) Anna oppilaille hetki aikaa kirjoittaa muistiin asioita, joita he voisivat tehdä ollakseen uutterampia ja toimeliaampia kotona ja asettaakseen perheensä keskeisemmälle sijalle elämässään. Kannusta oppilaita suunnittelemaan, kuinka he toteuttavat jonkin kirjoittamansa ajatuksen. Todista, että kun oppilaat toimivat tavoitteidensa toteuttamiseksi, Herra vahvistaa heitä hengellisesti ja auttaa heitä huomaamaan, kuinka heidän tekonsa vahvistavat myös heidän perhettään. Oppilaan lukutehtävät OL 93: Robert D. Hales, Iankaikkinen perhe, Valkeus, tammikuu 1997, s

41

42 IANKAIKKINEN PERHE OPPIAIHE 6 Iankaikkinen perheemme Jumalallinen onnensuunnitelma tekee mahdolliseksi perhesuhteiden jatkumisen haudan tuolla puolen ( Perhe julistus maailmalle, Liahona, marraskuu 2010, s. 129). Vaikka yksilön pelastus riippuukin kuuliaisuudesta, yhtä tärkeää on ymmärtää, että kukin meistä on tärkeä ja olennainen osa perhettä ja että korkeimmat siunaukset voidaan saavuttaa vain iankaikkisessa perheessä. Kun perheet toimivat Jumalan suunnitelman mukaan, perheen jäsenten keskinäiset suhteet ovat kuolevaisuuden arvokkaimmat. Isän suunnitelma on, että perherakkaus ja toveruus jatkuu iankaikkisuuksiin. Perheenjäsenenä olemiseen kuuluu suuri vastuu hoivata, rakastaa, kohottaa ja vahvistaa jokaista perheenjäsentä, niin että kaikki voivat pysyä vanhurskaina loppuun asti kuolevaisuudessa ja asua yhdessä koko iankaikkisuuden. Ei riitä, että pelastamme vain itsemme. Yhtä tärkeää on, että vanhemmat, veljet ja sisaret perheistämme pelastuvat. Jos palaamme kotiin taivaallisen Isämme luo yksin, meiltä kysytään: Missä muut perheenjäsenet ovat? Tämän vuoksi opetamme, että perheet ovat ikuisia. Yksilön iankaikkinen luonne tulee perheen iankaikkiseksi luonteeksi. (Robert D. Hales, Iankaikkinen perhe, Valkeus, tammikuu 1997, s. 62.) Keskustelukysymyksiä: Millä tavoin perhe on keskeisellä sijalla iankaikkisessa päämäärässämme? Mitä vanhurskaita asioita perheenjäsenet voivat tehdä toinen toisensa pelastuksen hyväksi? Milloin joku perheenjäsen on kohottanut tai vahvistanut teitä tavalla, joka on innoittanut teitä kestämään loppuun asti? 2015 INTELLECTUAL RESERVE, INC. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

43

44 OPPIAIHE 7 Avioliitto miehen ja naisen välillä on Jumalan säätämä Johdanto Taivaallinen Isä asetti avioliiton jumalallisen mallin Aadamin ja Eevan solmiessa avioliiton Eedenin puutarhassa. Meidän aikanamme ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi ovat vahvistaneet tämän mallin ilmoittamalla: Avioliitto miehen ja naisen välillä on Jumalan säätämä ( Perhe julistus maailmalle, Liahona, marraskuu 2010, s. 129). Vaikka ihmisten lait saattavat yrittää muuttaa tätä määritelmää, Jumalan lait pysyvät samoina ikuisesti. Taustalukemista D. Todd Christofferson, Miksi avioliitto, miksi perhe, Liahona, toukokuu 2015, s Dallin H. Oaks, Ei muita jumalia, Liahona, marraskuu 2013, s Sheri L. Dew, Ei ole hyvä ihmisen olla yksinänsä, Liahona, tammikuu 2002, s The Divine Institution of Marriage [Avioliiton jumalallinen instituutio], mormonnewsroom.org/article/the-divine-institution-of-marriage. Gospel Topics, Same-Sex Marriage [Samaa sukupuolta olevien avioliitto], lds.org/topics. Opetusehdotuksia Oppi ja liitot 49:15 17; Mooses 3:21 24 Avioliitto miehen ja naisen välillä on Jumalan säätämä Kirjoita taululle seuraava oppi: Avioliitto miehen ja naisen välillä on Jumalan säätämä. Kysy oppilailta, mitä sanalla säätää tässä lauseessa tarkoitetaan. (Mahdollisia vastauksia voisivat olla: järjestää, määrätä, päättää.) Kysy oppilailta, kuinka tämä määritelmä auttaa heitä ymmärtämään taululla olevan opin merkitystä. Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen OL 49:15 17 ja etsimään, kuinka tämä oppi esitetään pyhissä kirjoituksissa. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moos. 3: Kehota luokkaa panemaan merkille, mitä tärkeää pelastussuunnitelman vaihetta näissä jakeissa kuvaillaan. (Kun oppilaat vastaavat, selitä, että viittaus Aadamin kylkiluuhun on symbolinen Jumala ei tosiasiassa poistanut Aadamilta kylkiluuta. Voit myös halutessasi ehdottaa, että oppilaat kirjoittaisivat pyhien kirjoitustensa marginaaliin seuraavan määritelmän sanalle liittyä: muodostaa läheinen, pysyvä ja horjumaton liitto.) Mitähän Jumala halusi opettaa meille kuvaillessaan Eevan fyysisen luomisen tällä tavalla? Vanhin Russell M. Nelson kahdentoista apostolin koorumista on opettanut: Kylkiluu, joka on kyljestä, näyttää kuvaavan kumppanuutta. Kylkiluu ei merkitse alistamista eikä alistumista vaan tasavertaista 30

45 OPPIAIHE 7 kumppanuussuhdetta, jossa tehdään työtä ja eletään rinta rinnan. [ Mitä voimme oppia Eevasta, Valkeus, tammikuu 1988, s. 81.]) Mitä voimme oppia kohdasta Moos. 3:24? (Vanhin D. Todd Christofferson kahdentoista apostolin koorumista on opettanut, että Jumala liitti [Aadamin ja Eevan] yhteen aviomiehenä ja vaimona. Emme me eikä kukaan muukaan kuolevainen voi muuttaa tätä avioliiton jumalallista järjestystä. Se ei ole ihmiskeksintöä. [ Miksi avioliitto, miksi perhe, Liahona, toukokuu 2015, s. 52.]) Laita näkyville kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin David A. Bednarin seuraavat sanat ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen. Pyydä luokan jäseniä panemaan merkille oivalluksia siitä, miksi Jumala on määrännyt avioliiton ainoastaan miehen ja naisen väliseksi. Kun maailma oli luotu, Aadam asetettiin Eedenin puutarhaan. Mikä tärkeää, Jumala kuitenkin sanoi, ettei ollut hyvä, että ihminen olisi yksinään (ks. Moos. 3:18; ks. myös 1. Moos. 2:18), ja Eeva tehtiin Aadamin kumppaniksi ja avuksi. Onnensuunnitelman toteuttamiseksi tarvittiin ainutlaatuinen yhdistelmä sekä miehen että naisen hengellisiä, fyysisiä, henkisiä ja emotionaalisia kykyjä. Herran edessä ei kuitenkaan ole naista ilman miestä eikä miestä ilman naista (1. Kor. 11:11). Miehen ja naisen on tarkoitus oppia toisiltaan sekä vahvistaa, siunata ja täydentää toisiaan. ( Me uskomme, että tulee olla siveellinen, Liahona, toukokuu 2013, s ) Sen pohjalta, mitä ymmärrätte taivaallisen Isän onnensuunnitelmasta, miksi Hän sääti avioliiton miehen ja naisen välillä? Mooses 3:18; 5:1 5, 12, 16 Aviomies ja vaimo ovat yhdenvertaisia kumppaneita Miksi jonkin vaatekappaleen valmistamisessa on hyvä käyttää kaavaa mallina? Miksi avioliitossa olisi hyvä pitää kaavana avioliiton ihanteellista mallia? Selitä, että Aadamin ja Eevan avioliitto näyttää meille Herran antaman mallin siitä, millainen avioliiton tulisi olla. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Moos. 3:18. Mitä ymmärrätte ilmauksella avuksi sopiva kumppani? ( Apu on käännetty kahden heprean kielen kantasanan yhdistelmästä, joista toinen tarkoittaa pelastamista ja toinen sitä, että on vahva. Kumppani on käännetty heprean kielen sanasta, joka tarkoittaa sopivaa ja tasavertaista. Avuksi sopiva kumppani on siis sopiva ja tasavertainen kumppani, jolla on voima pelastaa. Ehdota, että oppilaat kirjoittavat tämän määritelmän pyhiin kirjoituksiinsa jakeen Moos. 3:18 viereen. Ks. myös Howard W. Hunter, Vanhurskas aviomies ja isä, Valkeus, tammikuu 1995, s. 49.) Millaiseen suhteeseen tämä termi viittaa aviomiehen ja vaimon välillä? (Tiivistä oppilaiden vastaukset kirjoittamalla taululle seuraava oppi: Taivaallinen Isä on säätänyt, että miehen ja vaimon tulee olla tasavertaisia kumppaneita.) Mitä mielestänne tarkoittaa, että mies ja vaimo ovat tasavertaisia kumppaneita? 31

46 OPPIAIHE 7 Jaa luokka ryhmiin, joissa on kolme tai neljä oppilasta. Pyydä oppilaita silmäilemään kohtia Moos. 5:1 5, 12 ja 16 ja panemaan merkille tapoja, joilla Aadam ja Eeva työskentelivät yhdessä tasavertaisina kumppaneina. Kehota heitä sitten keskustelemaan havainnoistaan ryhmänsä kesken. Laita näkyville presidentti Ezra Taft Bensonin ( ) sekä aiemmin Apuyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa neuvonantajana toimineen sisar Sheri L. Dew n seuraavat sanat. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen. Tästä innoitetusta kirjoituksesta [Moos. 5:1 2, 4, 12, 16] näemme, että Aadam ja Eeva antoivat meille ihanteellisen esimerkin avioliiton liittosuhteesta. He tekivät yhdessä työtä, he saivat yhdessä lapsia, he rukoilivat yhdessä ja he opettivat lapsilleen evankeliumia yhdessä. Tämä on kaava, jota Jumala haluaisi kaikkien vanhurskaiden miesten ja naisten noudattavan. (Kirkon presidenttien opetuksia: Ezra Taft Benson, 2014, s. 190.) Miettikää pyhien kirjoitusten kuvauksia Aadamista ja Eevasta ja katsokaa, mitä sellaista Herra opettaa teille, mikä vahvistaa teidän avioliittoanne [ja] perhettänne. Isämme mallit auttavat meitä välttämään petosta. Ottakaa Herrasta älkääkä maailmasta ajatuksenne ja ihanteenne miehistä ja naisista. (Sheri L. Dew, Ei ole hyvä ihmisen olla yksinänsä, Liahona, tammikuu 2002, s. 15.) Milloin olette nähneet, kuinka mies ja vaimo työskentelevät yhdessä tasavertaisina kumppaneina? Millä tavoin arvelette tämän jumalallisen avioliittomallin ymmärtämisen voivan vaikuttaa omaan tulevaisuuteenne? Anna oppilaille muutama minuutti aikaa laatia kaksi luetteloa: 1) heidän tämänhetkiset asenteensa, jotka auttavat heitä etenemään kohti Jumalan säätämää avioliittoa, ja 2) asenteet, joita heidän on ehkä tarpeen muuttaa voidakseen lähestyä tuota tavoitetta. Ilmaise luottamuksesi siihen, että Herra siunaa heitä heidän pyrkimyksissään. Mormon 9:9 Herran opetuksia samaa sukupuolta olevien avioliitosta (Huom. Suhtaudu hienotunteisesti oppilaisiin, jotka ilmaisevat tähän aiheeseen liittyviä eriäviä mielipiteitä. Keskittykää luokkakeskustelussanne kirkon johtavien auktoriteettien lausuntoihin.) Mitä vaikutusta Jumalan säätämään avioliittomalliin on sillä, että hallintoelimet hyväksyvät lakeja, jotka laillistavat tämän mallin vastaisia käyttäytymistapoja? (Kun oppilaat vastaavat, käytä apuna kohtaa Morm. 9:9 osoittaaksesi, että Jumala ja Hänen lakinsa ovat muuttumattomia. Jumalan muuttumaton luonne auttaa meitä luottamaan ja uskomaan Häneen. 32

47 OPPIAIHE 7 Anna jokaiselle oppilaalle monisteena seuraava ensimmäisen presidenttikunnan ja kahdentoista apostolin koorumin lausunto ja kehota oppilaita etsimään syitä siihen, mitä kirkon johtajat ovat puhuneet samaa sukupuolta olevien avioliitosta: Oikeudenkäyntimenettelyt ja lainsäädäntötoimet lukuisissa maissa ovat tunnustaneet samaa sukupuolta olevien väliset aviosuhteet siviilioikeudellisesti, ja samaa sukupuolta olevien välisestä avioliitosta keskustellaan edelleen laajasti. Tämän ja muiden kysymysten edessä kannustamme kaikkia pitämään mielessä taivaallisen Isämme päämäärät Hänen luodessaan maan ja suodessaan meille mahdollisuuden syntyä kuolevaisuuteen ja saada täällä kokemuksia Hänen lapsinaan [ks. 1. Moos. 1:27 28; 2:24]. Avioliitto miehen ja naisen välillä on Jumalan säätämä ja keskeisellä sijalla Hänen suunnitelmassaan Hänen lapsiaan ja yhteiskunnan hyvinvointia varten. Rakastavan äidin ja isän johtamat vahvat perheet ovat niitä perusyksikköjä, joissa hoivataan lapsia, juurrutetaan uskoa ja välitetään tuleville sukupolville moraaliin liittyvää voimaa ja arvoja, jotka ovat tärkeitä sivilisaatiolle ja ratkaisevan tärkeitä iankaikkisen pelastumisen kannalta. Siviililakeihin tehdyt muutokset eivät muuta eivätkä voikaan muuttaa sitä moraalilakia, jonka Jumala on säätänyt. Jumala odottaa meidän pitävän kunniassa Hänen käskynsä ja noudattavan niitä riippumatta poikkeavista mielipiteistä ja suuntauksista yhteiskunnassa. Hänen antamansa siveyden laki on selkeä: sukupuolisuhteet ovat soveliaita vain miehen ja naisen välillä, jotka on laillisesti ja lainmukaisesti vihitty aviomieheksi ja vaimoksi. (Lainaus sivustolla Gospel Topics, Same-Sex Marriage [Samaa sukupuolta olevien avioliitto], lds.org/topics.) Kuinka Jumalan suunnitelman ja opin ymmärtäminen auttaa meitä tunnustamaan miehen ja naisen välisen avioliiton tärkeyden? Anna jokaiselle oppilaalle monisteena myös seuraava lausuma, joka on peräisin kirkon julkaisemasta asiakirjasta nimeltä The Divine Institution of Marriage [Avioliiton jumalallinen instituutio]. Pyydä oppilaita etsimään syitä siihen, miksi määritelmä miehen ja naisen välisestä avioliitosta tulisi säilyttää laeissa ja menettelytavoissa. Avioliitto on paljon muutakin kuin yksilöiden välinen sopimus kiintymyksensä vahvistamiseksi ja keskinäisistä velvoitteista huolehtimiseksi. Pikemminkin avioliitto on elintärkeä instituutio lasten kasvattamiseksi ja heidän opettamisekseen, jotta heistä tulisi vastuullisia aikuisia. Kautta aikojen kaikenlaisen valtiovallan edustajat ovat tunnustaneet avioliiton olevan välttämätön yhteiskunnan vakauden säilyttämiseksi sekä elämän jatkumiseksi. Riippumatta siitä, onko avioliittoja solmittu uskonnollisena riittinä vai siviiliseremoniana, valtiovalta on miltei jokaisessa kulttuurissa suojellut ja suosinut avioliittoa ensi sijassa suojellakseen ja edistääkseen instituutiota, joka on kaikkein keskeisin lasten kasvattamisessa ja niiden moraalisten arvojen opettamisessa heille, jotka tukevat sivilisaatiota. Kun ajattelemme niitä läheisiä yhteyksiä, jotka ovat pitkään vallinneet avioliiton, suvunjatkamisen, sukupuolen ja vanhemmuuden välillä, samaa sukupuolta olevien avioliittoa ei yksinkertaisesti voi pitää vain uuden oikeuden suomisena. Se tarkoittaa koko avioliiton luonteen kauaskantoista uudelleen määrittämistä. Se tarkoittaa avioliittoinstituution perustavaa laatua olevaa muuttumista tavoilla, jotka ovat vastoin Jumalan tarkoituksia Hänen lapsiaan varten, ja pidemmän päälle haitaksi yhteiskunnalle. ( The Divine Institution of Marriage [Avioliiton jumalallinen instituutio], mormonnewsroom.org/article/the-divine-institution-of-marriage.) 33

48 OPPIAIHE 7 Mistä syistä yhteiskunnat ovat perinteisesti suosineet ja suojelleet miehen ja naisen välistä avioliittoa? Kuinka ihminen voi oppia ymmärtämään kirkon kannan totuudellisuuden tässä merkittävässä asiassa? Kannusta oppilaita pohtimaan, miten heidän mielipiteensä vastaavat Jumalan opetuksia avioliitosta niin kuin kirkon johtajat niitä opettavat. Lausu todistuksesi siitä, että uskominen Jumalan avioliittomalliin ja sen tukeminen tuovat iankaikkisia siunauksia. Oppilaan lukutehtävät Morm. 9:9; OL 49:15 17; Moos. 3:18 25; 5:1 16. The Divine Institution of Marriage [Avioliiton jumalallinen instituutio], mormonnewsroom.org/article/the-divine-institution-of-marriage. 34

49 OPPIAIHE 8 Sukupuoli ja iankaikkinen identiteetti Johdanto Meidän sukupuolemme oli luotu ennen syntymäämme kuolevaisuuteen, ja se on olennainen piirre meidän iankaikkisessa identiteetissämme. Kirkon johtajat tekevät eron samaan sukupuoleen kohdistuvan viehtymyksen joka ei ole syntiä ja homoseksuaalisen käyttäytymisen välillä. Jälkimmäistä pidetään synnillisenä, koska se on vastoin taivaallisen Isän suunnitelmaa meidän korotustamme varten. Tämä oppiaihe auttaa oppilaita näkemään tämän eron profeetallisen perustan ja ymmärtämään myös, että kaikki Jumalan lapset ovat yhtä rakkaita ja ansaitsevat sen, että heitä kohdellaan rakastaen ja hyvien tapojen mukaisesti. Taustalukemista Robert D. Hales, Pelastussuunnitelma: pyhä tiedon aarre oppaanamme, Liahona, lokakuu 2015, s Jeffrey R. Holland, Kuinka auttaa niitä, jotka kamppailevat samaan sukupuoleen kohdistuvan viehtymyksen kanssa, Liahona, lokakuu 2007, s Dallin H. Oaks, Samaan sukupuoleen kohdistuva viehtymys, Valkeus, maaliskuu 1996, s Gospel Topics, Same-Sex Attraction [Samaan sukupuoleen kohdistuva viehtymys], lds.org/topics. Love One Another: A Discussion on Same-Sex Attraction ; mormonsandgays.org. Jos oppilailla on kysymyksiä homoseksuaalisuuteen liittyvistä kirkon menettelytavoista, kehota heitä tutustumaan tähän kirkon viralliseen verkkosivustoon. Opetusehdotuksia Oppi ja liitot 76:24; Mooses 2:27; Perhe julistus maailmalle Sukupuoli on tärkeä osa iankaikkista identiteettiämme Pyydä kolmea oppilasta lukemaan ääneen OL 76:24; Moos. 2:27 sekä asiakirjan Perhe julistus maailmalle (Liahona, marraskuu 2010, s. 129) toinen kappale. Kehota luokan jäseniä pohtimaan, mitä näissä lähteissä opetetaan tai annetaan ymmärtää sukupuolesta. Kuinka tiivistäisitte sen, mitä näissä lähteissä opetetaan meidän iankaikkisesta identiteetistämme? (Oppilaiden tulisi mainita seuraava asia: Sukupuoli on yksilön iankaikkisen identiteetin ja tarkoituksen oleellinen ominaisuus.) Miksi meidän on hyödyllistä ymmärtää, että meidän sukupuolemme oli olemassa jo kauan ennen kuin tulimme maan päälle? (Oppilaiden vastattua voisit lukea heille presidentti Joseph Fielding Smithin [ ] seuraavat sanat: Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta luemme: Ja Jumala loi ihmisen 35

50 OPPIAIHE 8 kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät [1. Moos. 1:27, kursivointi lisätty]. Eikö olekin ilmeistä uskoa, että naispuoliset henget luotiin taivaallisen Äidin kuvaksi? [Answers to Gospel Questions, toim. Joseph Fielding Smith jr., 5 osaa, , osa 3, s. 144.]) Kuinka se, että ymmärrämme sukupuolen iankaikkisen luonteen, auttaa meitä elämään sopusoinnussa taivaallisen Isän onnensuunnitelman kanssa, vaikka yhteiskunta joskus hyväksyykin hyvin erilaisia käyttäytymisen mittapuita? Saat apua edellä olevan kysymyksen käsittelemiseen lukemalla ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Dallin H. Oaksin seuraavat opilliset sanat. Voisitte lukea jokaisen kappaleen itseksenne ja keskustella, mitä se opettaa siitä, kuinka homoseksuaalinen käyttäytyminen on vastoin taivaallisen Isän suunnitelmaa lastensa korotukseksi. Kuolevaisen elämän tarkoitus ja Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon tehtävä on valmistaa Jumalan poikia ja tyttäriä heidän päämääräänsä tulla taivaallisten vanhempiemme kaltaisiksi. Iankaikkinen päämäärämme korotus selestisessä valtakunnassa on tullut mahdolliseksi ainoastaan Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta (jonka kautta me tulimme ja voimme jäädä viattomiksi Jumalan edessä [OL 93:38]), ja se on mahdollinen vain miehelle ja naiselle, jotka ovat solmineet iankaikkisen avioliiton Jumalan temppelissä ja olleet uskollisia liitoilleen (ks. OL 131:1 4; 132). Koska Saatana haluaa, että kaikki ihmiset olisivat yhtä kurjia kuin hän itse (2. Nefi 2:27), hän pyrkii hellittämättä yllyttämään sellaisiin valintoihin ja tekoihin, jotka tekevät tyhjäksi Jumalan lapsiaan varten laatiman suunnitelman. Hän pyrkii väheksymään yksilönvastuun periaatetta suostuttelemalla meidät käyttämään väärin pyhiä luomisvoimiamme, vastustamaan kelvollisten miesten ja naisten avioliittoa ja lasten hankkimista sekä hämmentämään käsityksen siitä, mitä on olla mies tai nainen. (Ks. Samaan sukupuoleen kohdistuva viehtymys, Valkeus, maaliskuu 1996, s ) Oppi ja liitot 59:6 Kirkko tekee eron samaan sukupuoleen kohdistuvan viehtymyksen ja homoseksuaalisen käyttäytymisen välillä Anna jokaiselle oppilaalle moniste, jossa on kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Jeffrey R. Hollandin seuraavat sanat. Kehota oppilaita tutkimaan lausumaa, etsimään periaatteita, joita vanhin Holland opettaa niistä, jotka tuntevat viehtymystä samaa sukupuolta kohtaan, ja siitä, kuinka suhtautua heihin rakastavasti. Eräs miellyttävä nuori mies, parikymppinen, istui minua vastapäätä. Hänellä oli valloittava hymy, vaikkei hän keskustelumme aikana paljon hymyillytkään. Se, mikä eniten kiinnitti huomioni, oli tuska hänen silmissään. En tiedä, pitäisikö minun olla enää kirkon jäsen, hän sanoi. En usko olevani kelvollinen. Mikset olisi kelvollinen? kysyin. 36

51 OPPIAIHE 8 Olen homo. Luulen hänen ajatelleen, että hätkähtäisin. En hätkähtänyt. Niin? kysyin. Huojennuksen häivähdys kävi hänen kasvoillaan, kun hän huomasi minun osoittavan yhä myötätuntoa. En tunne vetoa naisia kohtaan. Tunnen vetoa miehiä kohtaan. Olen yrittänyt olla välittämättä näistä tunteista tai muuttaa niitä, mutta Hän huokaisi. Miksi olen tällainen? Ne tunteet ovat hyvin todellisia. Olin hetken vaiti, sitten sanoin: Tarvitsen hiukan lisää tietoja, ennen kuin voin neuvoa sinua. Katsos, samaan sukupuoleen kohdistuva viehtymys ei ole synti, mutta niiden tunteiden mukaan toimiminen on aivan samoin kuin on laita heteroseksuaalisten tunteiden suhteen. Rikotko siveyden lakia? Hän pudisti päätään. Ei, en riko. Olin huojentunut. Kiitos, että haluat käsitellä tätä asiaa kanssani, sanoin. Se vaatii rohkeutta, ja kunnioitan sinua sen vuoksi, että pidät itsesi puhtaana. Mitä siihen tulee, miksi sinulla on näitä tunteita, siihen kysymykseen en osaa vastata. Asiaan saattaa liittyä monia tekijöitä, ja ne voivat olla yhtä erilaisia kuin ihmisetkin ovat erilaisia. Joitakin asioita, mukaan lukien syytä näihin tunteisiisi, emme saa tietää ehkä koskaan tässä elämässä. Mutta tieto siitä, miksi sinulla on näitä tunteita, ei ole niin tärkeä kuin tieto siitä, ettet ole rikkonut. Jos elämäsi on sopusoinnussa käskyjen kanssa, silloin olet kelvollinen palvelemaan kirkossa, nauttimaan täysistä jäsenoikeuksista jäsenten keskuudessa, käymään temppelissä ja saamaan Vapahtajan sovituksen kaikki siunaukset. Hän istui nyt hieman ryhdikkäämmin. Jatkoin: Teet itsellesi hallaa, kun määrittelet itsesi pääasiassa sukupuolisten tunteittesi mukaan. Se ei ole ainoa ominaisuutesi, joten älä anna sille suhteetonta huomiota. Ensiksi ja ensisijaisesti olet Jumalan lapsi, ja Hän rakastaa sinua. ( Kuinka auttaa niitä, jotka kamppailevat samaan sukupuoleen kohdistuvan viehtymyksen kanssa, Liahona, lokakuu 2007, s. 40.) Mitä periaatteita löysitte vanhin Hollandin neuvoista? Kirjoita oppilaiden vastatessa taululle seuraavat lihavoidut periaatteet, ja keskustelkaa niistä hienotunteisesti: Voimme tuntea Jumalan rakkauden, kun keskitymme omaan identiteettiimme Hänen poikinaan ja tyttärinään. Se, että tuntee viehtymystä samaa sukupuolta olevia kohtaan, ei ole siveyden lain rikkomista, mutta tuon viehtymyksen mukaan toimiminen on. Voisit lukea ääneen kohdasta OL 59:6: Älä tee aviorikosta äläkä tee mitään sen kaltaista. Tähdennä sitä, että sanoilla sen kaltaista tarkoitetaan kaikenlaista avioliiton ulkopuolista sukupuolista läheisyyttä. Homoseksuaalinen käyttäytyminen on syntiä samoin kuin avioliiton ulkopuoliset heteroseksuaaliset suhteet. Jokainen, joka syyllistyy minkäänlaiseen sukupuolisyntiin, voi saada anteeksiannon tekemällä parannuksen. Riippumatta syistä, joiden vuoksi jotkut ihmiset tuntevat viehtymystä samaa sukupuolta olevia kohtaan, kaikki ihmiset voivat päättää elää sopusoinnussa Jumalan käskyjen kanssa. Tähdennä kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Dallin H. Oaksin seuraavia sanoja: Tässä asiassa on paljon sellaista, mitä emme ymmärrä, ja meidän on parasta pitäytyä siinä, mitä me tiedämme Jumalan ilmoitetusta sanasta. Ja me tiedämme sen, että kirkon 37

52 OPPIAIHE 8 oppi, jonka mukaan seksuaalinen kanssakäyminen kuuluu ainoastaan miehen ja naisen välille, jotka ovat naimisissa keskenään, ei ole muuttunut eikä tule muuttumaan. ( What Needs to Change, mormonsandgays.org.) Kun elämme sopusoinnussa Jumalan käskyjen kanssa, voimme nauttia kaikista kirkon jäsenyyden etuoikeuksista sekä Vapahtajan sovituksen siunauksista. Vaikka ihmiset eivät ehkä voi valita, tuntevatko he viehtymystä samaa sukupuolta olevia kohtaan, he voivat valita, kuinka he reagoivat siihen. Kun olet kirjoittanut nämä periaatteet taululle, kysy: Millä tavoin nämä periaatteet voivat antaa toivoa niille, jotka tuntevat samaan sukupuoleen kohdistuvaa viehtymystä? Mitä muita periaatteita voimme oppia vanhin Hollandin sanoista? Matteus 7:12; Johannes 8:1 11; 15:12 Meidän tulee kohdella toisia rakastaen ja kunnioittaen (Huom. Kun opetat oppiaiheen tätä osiota, muista tähdentää, etteivät ne, jotka tuntevat viehtymystä samaa sukupuolta kohtaan toimimatta sen mukaisesti, ole syntisiä niin kuin aviorikoksesta tavattu nainen oli. Kristuksen käytös tuota naista kohtaan on kuitenkin esimerkkinä siitä, kuinka meidän tulisi kohdella kaikkia ihmisiä käyttäytyivätpä he moraalittomasti tai eivät.) Kerro oppilaille, että apostoli Johannes merkitsi muistiin tapauksen, jolloin Vapahtaja joutui hyvin arkaluonteisen tilanteen eteen. Anna oppilaille hetki aikaa tutkia jakeita Joh. 8:1 11 ja panna merkille, kuinka Vapahtaja kohteli aviorikoksesta tavattua naista. Auta oppilaita rinnastamaan tätä kertomusta omiin asenteisiinsa ja tekoihinsa niitä kohtaan, jotka osallistuvat homoseksuaaliseen tai muunlaiseen moraalittomaan käytökseen, esittämällä heille seuraavat kysymykset: Mitä Vapahtajan teot opettavat meille siitä, kuinka meidän tulee kohdella toisiamme? (Vaikka Hän ei hyväksynyt naisen syntiä, Hän kohteli tätä ystävällisesti ja kunnioittaen eikä julmasti.) Kuinka voimme soveltaa Vapahtajan esimerkkiä omiin asenteisiimme ja tekoihimme homoja ja lesboja veljiämme ja sisariamme kohtaan riippumatta siitä, ovatko he toimineet moraalittomasti? (Kun oppilaat vastaavat, kirjoita taululle seuraava periaate: Me noudatamme Vapahtajan esimerkkiä, kun tunnemme myötätuntoa kaikkia Jumalan lapsia kohtaan ja kohtelemme heitä hienotunteisesti ja ystävällisesti.) (Ks. myös Matt. 7:12; Joh. 15:12.) Laita halutessasi näkyville kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Dallin H. Oaksin seuraavat sanat ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen: Herra ei selvästikään oikeuttanut naisen syntiä. Hän yksinkertaisesti sanoi tälle, ettei tuominnut tätä eli Hän ei sillä hetkellä antanut tälle viimeistä tuomiota. Tämän tulkinnan vahvistavat sanat, jotka Hän sen jälkeen sanoi fariseuksille: Te tuomitsette niin kuin ihmiset ainakin, minä en tuomitse ketään (Joh. 8:15). Aviorikoksesta tavatulle naiselle suotiin aikaa tehdä parannus, minkä he, jotka 38

53 OPPIAIHE 8 halusivat kivittää hänet, olisivat evänneet häneltä. ( Judge Not and Judging, Ensign, elokuu 1999, s. 8.) Oppilaille voi olla hyödyllistä kuulla, että Joseph Smithin raamatunkäännöksen mukaan kohdassa Joh. 8:11 kerrotaan, että tavattuaan Vapahtajan nainen ylisti Jumalaa siitä hetkestä lähtien ja uskoi hänen nimeensä. Laita näkyville kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Quentin L. Cookin seuraavat sanat ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen: Meidän kirkkona pitäisi olla kaikkia muita rakastavampia ja myötätuntoisempia. Olkaamme ensimmäisinä ilmaisemassa rakkautta ja myötätuntoa ja antamassa apua. Älköön joukossamme olko perheitä, jotka sulkevat luotaan ne, jotka valitsevat erilaisen elämäntyylin omaan sukupuoleensa kohdistuvien tunteidensa johdosta, älköönkä perheitä, jotka ovat epäkohteliaita heitä kohtaan. ( Love One Another: A Discussion on Same-Sex Attraction [Keskustelu samaan sukupuoleen kohdistuvasta viehtymyksestä], mormonsandgays.org.) Kehota oppilaita arvioimaan omia asenteitaan ja tekojaan niitä ihmisiä kohtaan, jotka tuntevat viehtymystä samaan sukupuoleen. Ovatko nuo asenteet ja teot sopusoinnussa Herran opetusten ja esimerkin kanssa? Mitä tekisitte, jos olisitte joukossa, jossa esitetään halventavia kommentteja ihmisistä, jotka tuntevat viehtymystä samaa sukupuolta olevia kohtaan? Todista, että jos osoitamme suurempaa rakkautta ja ystävällisyyttä homoja ja lesboja veljiämme ja sisariamme kohtaan, elämät voivat muuttua, perheet voivat eheytyä ja ihmiset, jotka ovat tunteneet joutuneensa kirkon ulkopuolelle, voivat tuntea, että kirkon jäsenet toivottavat heidät tervetulleiksi mukaan. Muistuta oppilaille, että Jeesuksen Kristuksen sovituksen siunaukset ovat kaikkien niiden ulottuvilla, jotka pyrkivät pitämään käskyt ja pysymään uskollisina evankeliumin liitoille. Kehota oppilaita ajattelemaan tuntemiaan ihmisiä, jotka tuntevat viehtymystä samaa sukupuolta kohtaan, ja miettimään, mitä he aikovat tehdä ollakseen myötätuntoisempia heitä kohtaan samalla kun he pysyvät uskollisina Herran siveyden laille. Oppilaan lukutehtävät Matt. 7:12; Joh. 8:1 11; 15:12; OL 76:24; Moos. 2:27; asiakirjan Perhe julistus maailmalle toinen kappale, Liahona, marraskuu 2010, s Jeffrey R. Holland, Kuinka auttaa niitä, jotka kamppailevat samaan sukupuoleen kohdistuvan viehtymyksen kanssa, Liahona, lokakuu 2007, s

54 OPPIAIHE 9 Miesten jumalalliset tehtävät ja velvollisuudet Johdanto Tärkeänä osana onnensuunnitelmaansa taivaallinen Isä on säätänyt miehet tulemaan aviomiehiksi ja isiksi. Tämä oppiaihe keskittyy heidän velvollisuuksiinsa: Jumalallisen suunnitelman mukaan isän on määrä johtaa perhettään rakkaudessa ja vanhurskaudessa, ja hän on velvollinen suojelemaan perhettään ja huolehtimaan sen toimeentulosta ( Perhe julistus maailmalle, Liahona, marraskuu 2010, s. 129). Taustalukemista Richard G. Scott, Avioliiton iankaikkiset siunaukset, Liahona, toukokuu 2011, s D. Todd Christofferson, Olkaamme miehiä, Liahona, marraskuu 2006, s Linda K. Burton, Yhdessä me ylennymme, Liahona, toukokuu 2015, s Howard W. Hunter, Vanhurskas aviomies ja isä, Valkeus, tammikuu 1995, s Isien ja äitien pyhät kutsumukset, luku 15 julkaisussa Kirkon presidenttien opetuksia: Ezra Taft Benson, 2014, s Opetusehdotuksia Efesolaiskirje 5:25 Miesten tulee mennä naimisiin ja pitää vaimoaan arvossa Aloita oppiaihe kysymällä: Keillä miehillä on ollut suuri vaikutus teidän elämässänne? Miksi heillä on ollut sellainen vaikutus teihin? Selitä, että tässä oppiaiheessa käsitellään miesten jumalallisesti säädettyjä tehtäviä. Miehellä ei voi olla tärkeämpiä tehtäviä kuin aviomiehen ja isän tehtävät. Pyrkiessään vanhurskaasti täyttämään nämä tehtävät miehistä tulee enemmän taivaallisen Isänsä kaltaisia. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Ef. 5:25. Minkä periaatteen opitte tästä pyhien kirjoitusten kohdasta siitä, kuinka aviomiesten tulisi käyttäytyä? (Oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, mutta heidän tulisi ilmaista tämä periaate: Aviomiehen tulee rakastaa vaimoaan niin kuin Kristus rakastaa kirkkoa. Millä tavoin Jeesus Kristus osoittaa rakkautensa kirkkoa kohtaan? Mitä aviomiehet voisivat tehdä ottaakseen mallia Jeesuksesta Kristuksesta tavassa, jolla he kohtelevat vaimoaan? 40

55 OPPIAIHE 9 Laita näkyville presidentti Spencer W. Kimballin ( ) seuraavat sanat ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen: Kristus rakasti kirkkoa ja sen kansaa niin paljon, että Hän kesti vapaaehtoisesti vainoa heidän vuokseen, kärsi häpeällisiä nöyryytyksiä heidän vuokseen, sieti stoalaisen tyynesti kipua ja fyysistä väkivaltaa heidän vuokseen ja antoi lopulta kallisarvoisen henkensä heidän puolestaan. Kun aviomies on valmis kohtelemaan perhekuntaansa tuolla tavoin, niin sekä hänen vaimonsa että myös lapsensa ovat mielellään hänen rakastavassa ja esimerkillisessä johdossaan. ( Home, the Place to Save Society, Ensign, tammikuu 1975, s. 5.) Mitä ajatuksia mieleenne tulee, kun ajattelette presidentti Kimballin lausuntoa? Millä tavoin isä saattaa tehdä uhrauksia perheensä vuoksi meidän aikanamme? Todista, että taivaallinen Isä haluaa miesten pyrkivän olemaan vanhurskaita aviomiehiä. Efesolaiskirje 5:23; Oppi ja liitot 121:36 46 Isien on johdettava perhettään vanhurskaudessa Pyydä oppilaita tutkimaan asiakirjan Perhe julistus maailmalle seitsemättä kappaletta ja ottamaan selville, mitä taivaallinen Isämme odottaa isiltä. Mitä sana johtaa tässä yhteydessä tarkoittaa? (Opastaa ja ohjata muita.) Kuinka ilmaisun jumalallisen suunnitelman mukaan muistaminen auttaa miestä täyttämään Jumalan isille antamat velvollisuudet? Auttaaksesi oppilaita ymmärtämään paremmin, kuinka isän tulee johtaa kotona, pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Ef. 5:23. Pyydä sitten toista oppilasta lukemaan presidentti Ezra Taft Bensonin ( ) seuraavat sanat: Apostoli Paavali huomauttaa, että mies on vaimonsa pää, niin kuin Kristus on seurakunnan pää (Ef. 5:23, kursivointi lisätty). Tätä esikuvaa meidän tulee seurata roolissamme johtaa kotona. Emme näe Vapahtajan johtavan seurakuntaa kovalla tai epäystävällisellä tavalla. Emme näe Vapahtajan kohtelevan seurakuntaansa epäkunnioittavasti tai laiminlyövän sitä. Emme näe Vapahtajan käyttävän voimakeinoja tai pakkoa toteuttaakseen tarkoituksensa. Emme koskaan näe Vapahtajan tekevän mitään muuta kuin sellaista, mikä rakentaa, kohottaa, lohduttaa ja korottaa seurakuntaa. Hän on se esikuva, jota meidän on seurattava johtaessamme perhettämme hengellisesti. (Kirkon presidenttien opetuksia: Ezra Taft Benson, 2014, s. 204.) Kuinka te ilmaisisitte periaatteen, jota apostoli Paavali ja presidentti Benson opettivat? (Oppilaiden tulisi ilmaista periaate seuraavaan tapaan: Kun mies harjoittaa pappeutta kelvollisesti kotonaan, hänellä voi olla vanhurskas vaikutus vaimoonsa ja lapsiinsa. Kerro oppilaille myös tämä periaate: Pyrkiessään täyttämään vanhurskaasti aviomiehen ja isän tehtävät miehistä tulee enemmän taivaallisen Isänsä kaltaisia.) 41

56 OPPIAIHE 9 Selittääksesi edelleen sitä, kuinka aviomiehen ja isän tulee johtaa kotona, voit lukea ääneen presidentti Howard W. Hunterin ( ) seuraavat sanat: Jumalan säädöksellä johtavan virkamiehen tehtävä kodissa kuuluu pappeudenhaltijalle (ks. Moos. 4:22). Herra halusi, että vaimo olisi miehelle avuksi kumppanina eli kumppani, joka on yhdenvertainen, välttämätön ja täysivaltainen. Vanhurskas johtaminen edellyttää sitä, että mies ja vaimo jakavat vastuun. He toimivat yhdessä kaikissa perhettä koskevissa asioissa. Jos mies toimii yksin tai välittämättä vaimonsa tunteista ja neuvoista perheen johdossa, hän hallitsee vääryydellä. (Ks. Vanhurskas aviomies ja isä, Valkeus, tammikuu 1995, s. 49.) Pyydä oppilaita ottamaan esiin OL 121: Ehdota, että he merkitsevät näiden jakeiden rinnakkaisviitteeksi kohdan Ef. 5:23, 25. (Auta oppilaita kehittämään pyhien kirjoitusten tutkimiseen liittyvää taitoa tehdä rinnakkaisviitteitä kehottamalla heitä tekemään niitä aina kun se sopii.) Anna oppilaille muutama minuutti aikaa tutkia kohtaa OL 121:36 39 ja pohtia, kuinka näissä jakeissa kuvattu johtajuus on päinvastaista kuin sellainen johtajuus, josta Jeesus on esimerkkinä. Mitä mielestänne tarkoittaa ilmaus pappeuden oikeudet? (Kun mies saa pappeuden, Jumala antaa hänelle tiettyjä oikeuksia ja valtuuksia. Mies voi harjoittaa noita oikeuksia vain silloin, kun hän toimii vanhurskaasti.) Mitä tapahtuu, kun pappeudenhaltija ei elä vanhurskaasti? (Jumala vetää tältä mieheltä taivaan voimat pois, eikä hän saa enää harjoittaa pappeuden valtuutta; Pyhä Henki tulee murheelliseksi.) Sen ymmärtämiseksi, kuinka isän tulisi johtaa perhettään, pyydä muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet OL 121: Mitä Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia näissä jakeissa kuvaillaan? Mistähän syystä isä, jolla on näitä ominaisuuksia, voi käyttää taivaan voimia? Kuinka nämä Kristuksen kaltaiset ominaisuudet auttaisivat isiä johtamaan perheessään? (Voisit selventää, että myös naisten tulisi kehittää itsessään näitä Kristuksen kaltaisia ominaisuuksia.) Kuvaile, miltä voisi tuntua olla sellaisen miehen puoliso tai lapsi, joka pyrkii noudattamaan taivaallisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä tavassa, jolla hän johtaa perhettään. Laita näkyville ja lue ääneen kahdentoista apostolin koorumin kirjoittama lausunto vuodelta 1973: Isyys on johtajuutta tärkeintä laatuaan. Se on aina ollut sitä ja tulee aina olemaan. Isä, iankaikkisen toverisi avun, neuvojen ja rohkaisun avulla sinä johdat kotona. Ei ole kysymys siitä, oletko arvollisin tai pätevin, on kysymys laista ja jumalallisesta määräyksestä. (Ks. Isä, tutkistele tapojasi, lehtinen, s. 10). 42

57 OPPIAIHE 9 Sisaret, kuinka voisitte kannustaa nuoria miehiä täyttämään parhaansa mukaan jumalalliset tehtävänsä ja velvollisuutensa tulevassa perheessään? Mitä kukin teistä sekä miehet että naiset voisi tehdä nyt ollakseen paremmin valmistautunut johtamaan tulevassa perheessään? Matteus 2:13 16; 1. kirje Timoteukselle 5:8; Oppi ja liitot 75:28; 83:2, 4 Isän tulee huolehtia perheensä toimeentulosta ja suojella perhettään Pyydä oppilaita lukemaan 1. Tim. 5:8 ja OL 75:28; 83:2, 4 ja panemaan merkille toinen tärkeä isien velvollisuus. (Voisit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät nämä kohdat rinnakkaisviittein.) Miksihän Herra odottaa isiltä, että he huolehtivat perheensä toimeentulosta? (Kun oppilaat vastaavat, tähdennä sitä, että kodeissa, joissa on yksinhuoltajaäiti, äiti voi huolehtia perheensä toimeentulosta.) Mitä merkitystä näillä kappaleilla voisi olla nuorelle miehelle, joka ei vielä ole naimisissa? Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen presidentti Gordon B. Hinckleyn ( ) seuraavat sanat: Tehkää työtä opintojenne eteen. Hankkikaa mahdollisimman paljon koulutusta. Maailma maksaa teille enimmäkseen sen mukaan, minkä arvoisena se teitä pitää. Tärkein velvollisuutenne on elättää perheenne. ( Eläkää sen tytön arvoisina, jonka kanssa menette joskus naimisiin, Valkeus, heinäkuu 1998, s. 57.) Tähdennä oppilaille, että turvatakseen tulevan perheensä toimeentulon on hyvin tärkeää, että nuoret miehet ja nuoret naiset käyttävät hyväkseen tämän ajan elämässään ja hankkivat mahdollisimman paljon koulutusta ja työharjoittelua. Korosta sitä, että perhejulistuksessa kirkon johtajat ovat opettaneet, että isien tulee suojella perhettään ja huolehtia sen toimeentulosta. Millaiset vaarat uhkaavat perheitä tänä päivänä? Miten olette nähneet vanhurskaiden isien suojelevan perhettään? Laita näkyville presidentti Howard W. Hunterin seuraavat sanat ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen: Vanhurskas isä varjelee lapsiaan antamalla heille aikaa ja olemalla heidän kanssaan heidän sosiaalisissa, kouluun liittyvissä ja hengellisissä riennoissaan ja tehtävissään ( Vanhurskas aviomies ja isä, Valkeus, tammikuu 1995, s. 50). 43

58 OPPIAIHE 9 Kuinka voisitte soveltaa tätä neuvoa tulevassa perheessänne tai nykyisessä perheessänne? Kehota oppilaita miettimään, kuinka he aikovat pyrkiä vahvistamaan ja suojelemaan perhettään. Pyydä heitä sitten merkitsemään vaikutelmiaan muistiin. Selitä, että me voimme oppia tärkeän periaatteen siitä, kuinka Joosef huolehti nuoresta Jeesuksesta. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 2:13 16 ja panemaan merkille, mitä Joosef teki suojellakseen Kristus-lasta vaaralta. Kerro oppilaille, että vaikka he eivät ehkä joutuisikaan muuttamaan muualle suojellakseen perhettään, he voivat verrata tai soveltaa näitä jakeita itseensä tarkastelemalla joitakin tärkeitä yksityiskohtia: Mitä Herra ilmoitti Joosefille jakeessa 13? Milloin ja kuinka Joosef reagoi tähän varoitukseen? Millä tavoin isät voivat noudattaa Joosefin esimerkkiä suojellakseen perhettään? (Varmista, että oppilaat ymmärtävät tämän periaatteen: Kun isät pyrkivät saamaan opastusta Herralta ja noudattavat sitä, he voivat paremmin suojella perhettään.) Miesten ja naisten tulisi toteuttaa Herran suunnitelmaa Laita näkyville kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Richard G. Scottin seuraavat sanat ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen: Jos olette sopivan ikäisiä nuorukaisia ettekä ole naimisissa, älkää tuhlatko aikaa tyhjänpäiväisyyksiin. Menkää eteenpäin elämässä ja tähdätkää naimisiinmenoon. Älkää vain ajelehtiko tämän elämänvaiheen läpi. Nuoret miehet, palvelkaa kelvollisesti lähetystyössä. Asettakaa sitten kelvollisen iankaikkisen kumppanin löytäminen tärkeimmälle sijalle elämässänne. Avioliitto luo ihanteelliset puitteet voittaa mahdolliset taipumukset itsekkyyteen tai itsekeskeisyyteen. Uskon, että yksi syy siihen, että meitä neuvotaan menemään naimisiin varhain elämässä, on se, että vältymme omaksumasta sopimattomia luonteenpiirteitä, joita on vaikea muuttaa. ( Avioliiton iankaikkiset siunaukset, Liahona, toukokuu 2011, s ) Mitä paineita nuorilla miehillä ja nuorilla naisilla nykymaailmassa on viivyttää avioliiton solmimista? Miksi vastustaja pyrkii häiritsemään nuoria miehiä ja nuoria naisia, jotta he eivät solmisi ihmissuhteita, jotka voisivat johtaa avioliittoon ja lasten saamiseen? Miksihän kirkon johtajat johdonmukaisesti neuvovat nuoria miehiä pyrkimään aktiivisesti solmimaan ihmissuhteita, jotka voivat johtaa avioliittoon? (Huom. Kun tätä asiaa käsitellään, ole hienotunteinen sen suhteen, että jotkut nuoret miehet luokassasi eivät itsestään riippumattomista syistä ehkä koskaan solmi avioliittoa tai tule isäksi.) Ajattele oppilaidesi olosuhteita, kun päätät oppiaiheen. Minkä haasteen voisit antaa miespuolisille oppilaillesi, jotta he täyttäisivät velvoitteensa tulla 44

59 OPPIAIHE 9 vanhurskaiksi aviomiehiksi ja isiksi? Voisit kehottaa kaikkia oppilaitasi keskittymään siihen, että he kehittäisivät itsessään jotakin Kristuksen kaltaista hyvettä, joka olisi hyödyksi heidän perheessään, kuten kärsivällisyyttä tai rakkauden osoittamista muita kohtaan. Oppilaan lukutehtävät Matt. 2:13 16; Ef. 5:23, 25; 1. Tim. 5:8; OL 75:28; 83:2, 4; 121: D. Todd Christofferson, Olkaamme miehiä, Liahona, marraskuu 2006, s

60 OPPIAIHE 10 Naisten jumalalliset tehtävät ja velvollisuudet Johdanto Tärkeänä osana onnensuunnitelmaansa taivaallinen Isä on antanut naisille jumalalliset tehtävät olla vaimoja ja äitejä. Asiakirjassa Perhe julistus maailmalle opetetaan, että äiti on ensisijaisesti vastuussa lastensa hoivaamisesta ja että isän ja äidin tulee auttaa toisiaan tasavertaisina kumppaneina ( Liahona, marraskuu 2010, s. 129). Taustalukemista Dieter F. Uchtdorf, Vanhurskaiden naisten vaikutus, Liahona, syyskuu 2009, s Ymmärtäkää naisten jumalalliset roolit, Liahona, helmikuu 2009, s. 25. Naiset kirkossa, luku 20 julkaisussa Kirkon presidenttien opetuksia: Spencer W. Kimball, 2006, s Opetusehdotuksia Oppi ja liitot 25:1 3, 10, Vanhurskaiden myöhempien aikojen pyhiin kuuluvien naisten vaikutus viimeisinä aikoina Laita näkyville presidentti Spencer W. Kimballin ( ) seuraava profetia ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan se ääneen: Suuri osa siitä suuresta kasvusta, jota kirkossa tapahtuu viimeisinä aikoina, tapahtuu siitä syystä, että kirkkoon tulee suurin joukoin maailmasta hyviä naisia. Tätä tapahtuu siinä määrin kuin kirkossa olevien naisten elämässä on vanhurskautta ja selväsanaisuutta, ja siinä määrin kuin heitä pidetään muista maailmassa elävistä naisista erottuvina ja erilaisina myönteisellä tavalla. (Ks. Kirkon presidenttien opetuksia: Spencer W. Kimball, 2006, s. 240.) Mistähän syystä vanhurskaat myöhempien aikojen pyhiin kuuluvat naiset tulevat olemaan syynä suureen kasvuun kirkossa? Jotta voisitte käsitellä tätä ajatusta laajemmin, pyydä oppilaita tutkimaan kohtia OL 25:1 3, 10 ja ja panemaan merkille sanoja ja ilmauksia, jotka osoittavat, kuinka myöhempien aikojen pyhiin kuuluvat naiset voivat elää myönteisellä tavalla erottuvina ja erilaisina maailmassa elävistä naisista. Auta oppilaita ymmärtämään tämän ilmoituksen asiayhteyttä selittämällä, että se on henkilökohtainen ilmoitus Emma Smithille, mutta se sopii kaikkiin naisiin kirkossa. Mitä me voimme näiden jakeiden perusteella oppia luonteenpiirteistä, joita vanhurskaiden naisten tulisi pyrkiä saamaan itselleen? 46

61 OPPIAIHE 10 Kuinka ilmaisisitte luvussa OL 25 opetetun opin tai periaatteen? (Kun oppilaat vastaavat, tähdennä tätä periaatetta: Herran opetuslapsina naiset voivat käyttää jumalallisia lahjojaan ja kykyjään auttaakseen Jumalan valtakunnan rakentamisessa.) Laita näkyville presidentti Spencer W. Kimballin ja kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin M. Russell Ballardin seuraavat sanat: Minä aikakautena tahansa on ollut kunniakasta olla vanhurskas nainen. Aivan erityisen korkea kutsumus on olla vanhurskas nainen loppunäytösten aikana tämän maan päällä ennen Vapahtajamme toista tulemista. Vanhurskaan naisen voima ja vaikutus voi nykyaikana olla kymmenkertainen verrattuna siihen, mitä se saattaa olla tyynempinä aikoina. (Kirkon presidenttien opetuksia: Spencer W. Kimball, 2006, s ) 2014, s. 37.) Sisaret, teidän vaikutuspiirinne on ainutlaatuinen sellainen, jota miehet eivät voi jäljitellä. Kukaan ei voi puolustaa Vapahtajaamme yhtään taivuttelevammin tai voimallisemmin kuin voitte te Jumalan tyttäret, joilla on suurta sisäistä voimaa ja vakaumusta. Kääntymyksen kokeneen naisen äänen voima on mittaamaton, ja kirkko tarvitsee teidän ääntänne nyt enemmän kuin koskaan. (M. Russell Ballard, Miehet ja naiset ja pappeuden voima, Liahona, syyskuu Kysy luokassasi olevilta naisilta, mitä ajatuksia ja tunteita heillä on pohtiessaan sitä vaikutusta, joka heillä voi olla kodissaan, kirkossa ja paikkakunnallaan. Tähdennä naisten merkittäviä rooleja johtajina kirkossa. Voisit pyytää luokassasi olevia veljiä kertomaan, kuinka he ovat nähneet seurakunnassaan olevien naisten voiman ja vaikutuksen tuovan ihmisiä lähemmäksi taivaallista Isää. 2. kirje Timoteukselle 1:5; 3:14 15; Alma 56:47 48; 57:21 Naisten jumalallisesti säädetty tehtävä äiteinä Siionissa Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin M. Russell Ballardin seuraavat sanat. Miehillä ja naisilla on erilaisia lahjoja, erilaisia vahvuuksia ja erilaisia näkemyksiä sekä taipumuksia. Se on yksi niistä perustavaa laatua olevista syistä, miksi me tarvitsemme toisiamme. Perheen perustamiseen tarvitaan mies ja nainen, ja Herran työn toteuttamiseen tarvitaan miehiä ja naisia. ( Miehet ja naiset ja pappeuden voima, s. 36.) Millä tavoin olette huomanneet miesten ja naisten tavallisesti eroavan toisistaan ilmeisten fyysisten erojen lisäksi? 47

62 OPPIAIHE 10 Selitä, että näistä tavallisista eroista huolimatta miehillä ja naisilla on myös erilaiset jumalallisesti säädetyt tehtävät, kuten asiakirjassa Perhe julistus maailmalle (ks. seitsemäs kappale) kuvaillaan. Laita näkyville kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Russell M. Nelsonin seuraavat sanat: Teidät sisaret valittiin ennen maailman perustamista synnyttämään ja hoivaamaan Jumalan lapsia, ja niin tehdessänne te kirkastatte Jumalan (ks. OL 132:63) ( Mitä te valitsette?, Liahona, tammikuu 2015, s. 19). Kuinka naiset voivat kirkastaa Jumalan synnyttäessään Jumalan lapsia ja huolehtiessaan heistä? (Kun oppilaat kertovat ajatuksiaan, auta heitä ymmärtämään tämä periaate: Kun naiset omaksuvat jumalallisesti säädetyn tehtävänsä äiteinä synnyttää Jumalan lapsia ja huolehtia heistä, he kirkastavat Jumalan ja heistä tulee enemmän jumalallisten vanhempiemme kaltaisia. Selitä, että lasten saattaminen maailmaan on olennainen osa taivaallisen Isän pelastussuunnitelmaa.) Lue ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Neil L. Andersenin seuraavat sanat: Nykymaailmassa monet äänet väheksyvät lasten saamisen tärkeyttä tai esittävät lasten saamisen lykkäämistä tai lasten määrän rajoittamista perheessä. Hiljattain tyttäreni suosittivat minulle blogia, jota kirjoittaa eräs kristitty äiti (ei meidän uskoamme), jolla on viisi lasta. Hän totesi: [Kun varttuu] tässä kulttuurissa, on hyvin vaikeaa saada raamatullinen näkemys äitiydestä. Lapsia arvostetaan paljon vähemmän kuin yliopistoa. Varmasti paljon vähemmän kuin matkustamista maailmalla. Vähemmän kuin mahdollisuutta mennä iltaisin ulos kaikessa rauhassa. Vähemmän kuin mitään työpaikkaa, joka sinulla on tai jonka toivot saavasi. Sitten hän lisää: Äitiys ei ole harrastus, se on kutsumus. ( Lapset, Liahona, marraskuu 2011, s. 28.) Mitä tarkoitetaan sillä, että lasten saamisen tärkeyttä väheksytään? Mitä paineita teidän näkemänne mukaan naisilla on väheksyä lasten saamisen tärkeyttä? Mitä nuoret aikuiset kirkossa voivat tehdä säilyttääkseen oikean näkökulman lasten hankkimisen tärkeydestä? Vakuuta oppilaille, että päätökset siitä, milloin lapsia hankitaan ja kuinka monta, ovat yksityisiä asioita aviomiehen ja vaimon sekä Jumalan välillä. Tulevassa oppiaiheessa näitä aiheita käsitellään yksityiskohtaisemmin. Kehota oppilaita lukemaan kohdat 2. Tim. 1:5; 3:14 15 sekä Alma 56:47 48 ja 57:21 ja vertaamaan niitä keskenään. Pyydä heitä panemaan merkille vanhurskas vaikutus, joka äideillä voi olla lapsiinsa. (Se, että oppii vertailemaan pyhien kirjoitusten kohtia keskenään, on pyhien kirjoitusten tutkimiseen liittyvä taito, jota oppilaat voivat käyttää koko elämänsä ajan.) 48

63 OPPIAIHE 10 Mitä nämä pyhien kirjoitusten kohdat opettavat äidin tehtävästä? (Tähdennä seuraavaa periaatetta: Kun äidit opettavat lapsilleen evankeliumia, he auttavat lapsiaan saamaan uskoa ja valmistavat heitä elämään vanhurskaina.) Kuinka nämä pyhien kirjoitusten kohdat auttavat selittämään sitä, miksi Saatana työskentelee niin kovasti halventaakseen äitien tehtävää? Mitä sellaisia luonteenpiirteitä naisilla on, jotka voivat auttaa heitä menestymään tehtävässään äitinä? Ole hienotunteinen sen suhteen, että jotkut nuoret naiset luokassasi eivät ehkä koskaan mene naimisiin, tai jos he solmivat avioliiton, he eivät ehkä voi saada lapsia. Käytä apunasi Apuyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa aiemmin palvelleen sisar Sheri L. Dew n seuraavaa lausumaa saadaksesi oppilaat ymmärtämään, että äidin tehtävä on kaikkien naisten jumalallinen perintöosa: Aivan kuten kelvolliset miehet asetettiin ennalta pappeudenhaltijoiksi kuolevaisuudessa, vanhurskaille naisille annettiin kuolevaisuutta edeltävässä elämässä äitiyden etuoikeus. Äitiys on enemmän kuin lasten synnyttämistä, vaikka se varmasti on sitäkin. Se on sen ydin, keitä me olemme naisina. Se määrittelee todellisen identiteettimme, jumalallisen suuruutemme ja luonteemme sekä ainutlaatuiset ominaisuudet, jotka Isämme antoi meille. Joitakin naisia vaaditaan odottamaan lasten saamista. Mutta Herran aikataulu jokaiselle meistä ei tee tyhjäksi luonnettamme. Joidenkin meistä täytyy yksinkertaisesti löytää muita tapoja hoivata. Ja kaikkialla ympärillämme on niitä, jotka kaipaavat rakastamista ja johdattamista. ( Emmekö me kaikki ole äitejä?, Liahona, tammikuu 2002, s ) Millä tavalla sisar Dew n lausuma auttaa laajentamaan ymmärrystäsi äitiydestä? Kysy oppilailta, haluaisivatko jotkut heistä kertoa ajatuksiaan ja tunteitaan oman äitinsä vanhurskaasta vaikutuksesta. Laita näkyville Apuyhdistyksen ylijohtajana toimineen sisar Julie B. Beckin seuraavat sanat. Hän puhui naisille heidän tarpeestaan täyttää Jumalan heille antamat tehtävät. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan lausuma ääneen ja kehota oppilaita pohtimaan, mitä tapahtuisi, jos naiset eivät täyttäisikään tehtäviään. Meidän on huolehdittava naisten puolikkaasta, ja ellemme me tee osaamme, kukaan muu ei tule tekemään sitä puolestamme. Emme voi siirtää [osaamme taivaallisen Isän onnensuunnitelmassa] toisille. Emme voi luovuttaa sitä kenellekään. Se on meidän. Voimme torjua sen, voimme kieltää sen, mutta se on silti osamme ja me olemme siitä vastuussa. Tulee päivä, jolloin me kaikki muistamme, mitä tiesimme ennen syntymäämme. Me muistamme, että Busath.com taistelimme suuressa sodassa tästä etuoikeudesta. Kuinka me kohtaamme tämän vastuun? Panemme päivittäin tarmomme työhön, joka on annettu ainoastaan meille. ( Ymmärtäkää naisten jumalalliset roolit, Liahona, helmikuu 2009, s. 25.) Mitä ajatuksia ja tunteita mieleenne nousee ilmauksesta ellemme me tee osaamme, kukaan muu ei tule tekemään sitä puolestamme? 49

64 OPPIAIHE 10 Mitä perheenne, seurakuntanne tai maailma menettäisi, jos naiset eivät enää tekisi osaansa? Millä tavoilla nuoret aikuiset naiset voivat täyttää jumalalliset tehtävänsä naisina taivaallisen Isän valtakunnassa? Todista naisten pyhästä ja olennaisesta tehtävästä olla vanhurskaita vaimoja ja äitejä. Tähdennä sitä, että jonakin päivänä taivaallinen Isämme antaa vanhurskaille lapsilleen kaikki siunaukset. Kehota oppilaita harkitsemaan, että he kertoisivat äidilleen, kuinka paljon he ihailevat tapaa, jolla hän on täyttänyt jumalallisen tehtävänsä. Päätä oppiaihe kysymällä oppilailta, haluaisivatko jotkut heistä lausua todistuksensa siunauksista, jotka tulevat, kun naiset tietävät, keitä he ovat taivaallisen Isän pelastussuunnitelmassa, ja toimivat sen tiedon mukaan. Oppilaan lukutehtävät 2. Tim. 1:5; 3:14 15; Alma 56:47 48; 57:21; OL 25:1 3, 10, Ymmärtäkää naisten jumalalliset roolit, Liahona, helmikuu 2009, s

65 OPPIAIHE 11 Valmistautukaa iankaikkiseen avioliittoon Johdanto Kun nuoret naimattomat aikuiset elävät Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaan, he voivat odottaa innolla tulevaisuutta ja elää toivossa. Taivaallinen Isä opastaa heitä heidän päätöksissään iankaikkisesta avioliitosta, kun he pyrkivät saamaan Hänen ohjaustaan. Tämä oppiaihe auttaa oppilaita suhtautumaan avioliittoon luottavaisemmin ja tietoisina siitä, että he voivat saada Herralta jumalallista apua. Taustalukemista Dieter F. Uchtdorf, Kuvajainen vedessä, kirkon koululaitoksen hartaustilaisuus, 1. marraskuuta 2009, lds.org/media-library. Jeffrey R. Holland, Älä pelkää, vaan usko, ilta vanhin Jeffrey R. Hollandin seurassa, 6. helmikuuta 2015, lds.org/broadcasts. Opetusehdotuksia Oppi ja liitot 88:40 Valmistautumista avioliittoon Pyydä oppilaita nostamaan kätensä, jos he ovat laatineet luettelon luonteenpiirteistä, joita he haluavat tulevalla puolisollaan olevan. Kehota muutamaa oppilasta kertomaan muutamia luonteenpiirteitä, joita heidän luettelossaan on. Laita näkyville kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin David A. Bednarin seuraavat sanat ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen: Joillakin nuorilla näyttää olevan ostoslista luonteenpiirteistä, joita he haluavat kumppanillaan olevan, ja he mittaavat tämän mahdollisuuksia: Onko sinulla kaikki se, mitä vaadin? Jos toivotte saavanne iankaikkisen kumppanin, jolla on tiettyjä hengellisiä ominaisuuksia, niin teidän täytyy pyrkiä kehittämään niitä samoja ominaisuuksia itsessänne. Silloin joku, jolla on nuo ominaisuudet, kiinnostuu teistä. ( Understanding Heavenly Father s Plan, lds.org.) Minkä periaatteen voimme oppia vanhin Bednarin sanoista? (Pidä huoli, että oppilaat huomaavat seuraavan periaatteen: Jos toivotte saavanne iankaikkisen kumppanin, jolla on tiettyjä hengellisiä ominaisuuksia, niin teidän täytyy pyrkiä kehittämään niitä samoja ominaisuuksia itsessänne. ) Pyydä oppilaita lukemaan OL 88:40 ja panemaan merkille, kuinka tämä jae tukee juuri mainittua periaatetta. 51

66 OPPIAIHE 11 Millä tavalla avioliittoa tavoittelevat ihmiset voivat soveltaa käytäntöön tässä jakeessa muistiin merkittyjä totuuksia? Kuinka olette nähneet tämän jakeen totuuksien pätevän valintoihin, joita nuoret tekevät ystäviensä suhteen? Pyydä oppilaita miettimään ominaisuuksia, joita he haluaisivat nähdä tulevassa puolisossaan. Kehota oppilaita miettimään, onko heillä noita samoja ominaisuuksia. Pyydä heitä pohtimaan, kuinka he voisivat toteuttaa kohdassa OL 88:40 olevia periaatteita valmistautuakseen paremmin avioliittoon. Markus 5:35 36; Oppi ja liitot 6:36 Älä pelkää, vaan usko Kysy oppilailta: Mitä odotatte innolla avioliitolta? Mitkä asiat voivat saada nuoret pelkäämään avioliittoa? (Kirjoita vastaukset taululle.) Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Jeffrey R. Hollandin seuraavat sanat. Pyydä luokkaa kuuntelemaan, mistä syistä jotkut nuoret pelkäävät avioliittoa. Äärimmäisissä tapauksissa [nuoret] pelkäävät, että maailma on päättymässä verenvuodatukseen ja katastrofiin eivätkä he halua viedä puolisoa tai lasta sellaiseen. Vähemmän vakavissa, yleisemmissä tapauksissa he pelkäävät, että maailmasta tulee entistä vaikeampi, että työpaikkaa on liian vaikea löytää ja että pitäisi olla loppututkinto, vailla velkaa, uraputkessa ja omistaa talo, ennen kuin voi harkita avioliittoa. Lisäksi hyvin monet nuoret, joiden kanssa puhun, pelkäävät, että jos he menevät naimisiin, heistä tulee vain uusi lisä avioerotilastoihin. Kun tuohon epäilyyn avioliiton onnistumisesta yhdistää sen alhaisen, vastenmielisen ja usein pirullisen pilkkaamisen, joka kohdistuu siveyteen, uskollisuuteen ja perhe-elämään ja jota niin usein näkyy elokuvissa ja televisiossa, niin ongelma on valmis. ( Älä pelkää, vaan usko, ilta vanhin Jeffrey R. Hollandin seurassa, 6. helmikuuta 2015, lds.org/broadcasts.) Kuinka moni teistä tuntee jonkun, jota avioliitto pelottaa jostakin vanhin Hollandin mainitsemasta syystä? Kehota oppilaita lukemaan OL 6:36 ja pohtimaan, miten Herran neuvot Oliver Cowderylle soveltuvat iankaikkiseen avioliittoon valmistautumiseen. Kehota sitten yhtä oppilasta lukemaan ääneen Mark. 5: Selitä, että Jairos, synagogan esimies, tuli Jeesuksen luokse toivoen, että tämä parantaisi hänen tyttärensä. Pyydä luokan jäseniä miettimään, kuinka Vapahtajan kannustavat sanat Jairokselle voisivat soveltua niihin, jotka valmistautuvat avioliittoon. Kuinka Herraan katsominen jokaisessa ajatuksessa auttaa meitä olemaan epäilemättä ja pelkäämättä, kun pohdimme tulevaisuuttamme? Kuinka Herran neuvot Oliver Cowderylle ja Jairokselle auttavat ihmisiä, joilla on avioliiton solmimiseen liittyviä pelkoja? (Kun oppilaat vastaavat, kirjoita taululle 52

67 OPPIAIHE 11 seuraava periaate: Kun katsomme Jeesukseen Kristukseen uskoen, voimme voittaa pelon ja saada luottamusta tulevaisuuteen. Lue ääneen vanhin Jeffrey R. Hollandin seuraava lausunto. Pyydä luokan jäseniä kuuntelemaan, miksi vanhin ja sisar Holland tarvitsivat uskoa päättäessään aikoinaan solmia avioliiton. Kun [sisar Holland ja minä] solmimme avioliiton, me kumpikin opiskelimme edelleen kandidaatintutkintoa varten BYU:ssa, kummankaan vanhemmat eivät kyenneet ollenkaan auttamaan meitä taloudellisesti, meillä ei ollut mitään käsitystä vielä edessäpäin olevista maisteriopinnoista ja hääpäivänämme meillä oli yhteensä 300 dollaria rahaa! Se ei ehkä ole ihanteellinen tapa aloittaa avioliittoa, mutta millainen avioliitto se onkaan ollut ja mitä olisimmekaan menettäneet, jos olisimme odottaneet päivänkään kauemmin kuin odotimme siitä hetkestä, kun tiesimme, että se avioliitto oli oikein. Vapisen ajatellessani, mitä olisimme menettäneet, jos olisimme kuunnelleet pelkojemme tarjoamia neuvoja. Sitä kuten presidentti James E. Faust sanoi minulle myöhemmin yhä uudestaan en minä eikä kukaan muukaan saa koskaan tehdä. ( Älä pelkää, vaan usko.) Kuinka vanhin ja sisar Hollandin tilanne muistuttaa monen nuoren tilannetta tänä päivänä? Mitä pelkojensa tarjoamien neuvojen kuunteleminen tarkoittaa? Miksi se on kehno tapa tehdä päätöksiä? Kehota yhtä oppilasta lukemaan tämä presidentti Thomas S. Monsonin todistus ja lupaus: Rakkaat veljeni ja sisareni, älkää pelätkö. Olkaa rohkealla mielellä. Tulevaisuus on yhtä kirkas kuin uskonne. ( Olkaa rohkealla mielellä, Liahona, toukokuu 2009, s. 92.) Mitä ajatuksia ja tunteita tulevaisuudesta mieleenne nousee, kun ajattelette tätä profeetallista kannustusta? Auta oppilaita ajattelemaan, kuinka he voisivat soveltaa käytäntöön oppiaiheen tätä osiota, pyytämällä heitä miettimään, onko heillä avioliiton solmimiseen liittyviä pelkoja. Kehota heitä pohtimaan, kuinka he voisivat korvata tulevaisuutta koskevat pelkonsa uskolla Herraan. Oppi ja liitot 6:22 23; 8:2 3; 9:7 9; 11:12 14 Jumalallisen ohjauksen pyytämisestä aviopuolison valinnassa Laita näkyville presidentti Gordon B. Hinckleyn ( ) seuraavat sanat ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen: 53

68 OPPIAIHE 11 Tämä päätös, aviopuolison valinta, on elämänne tärkein päätös. Avioliiton solmimiselle temppelissä ei ole vastinetta. Solmikaa avioliitto oikean ihmisen kanssa oikeassa paikassa oikeaan aikaan. ( Elämän velvollisuudet, Liahona, toukokuu 1999, s. 4.) Kuinka voitte oikealla tavalla tehdä tämän mitä tärkeimmän päätöksen siitä, kenen kanssa menette naimisiin? Järjestä luokan jäsenet pareittain. Anna jokaiselle parille tehtäväksi lukea yhdessä seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat: OL 6:22 23; 8:2 3; 9:7 9; 11: (Nämä jakeet ovat esimerkkinä toistuvasta teemasta, kuinka saada henkilökohtaista ilmoitusta. Sitä käsitellään monissa Opin ja liittojen varhaisissa luvuissa. Teemat ovat kattavia, toistuvia ja yhdistäviä ominaisuuksia tai ideoita [David A. Bednar, Elävän veden varanto, Brigham Youngin yliopiston takkavalkeailta, 4. helmikuuta 2007, s. 5, speeches.byu.edu].) Pyydä oppilaita pohtimaan seuraavaa tilannetta Opin ja liittojen jakeita tutkiessaan: Kuvitelkaa, että teidän ystävänne on seurustellut jo jonkin aikaa ja tulee luoksenne kysymään neuvoa siitä, pitäisikö hänen mennä naimisiin seurustelukumppaninsa kanssa. Mitä neuvoisitte ystäväänne tekemään? Kun oppilaat ovat ehtineet tutkia pyhiä kirjoituksia, pyydä jompaakumpaa oppilasta kustakin parista esittämään tätä seurustelevaa ystävää. Pyydä sitten jokaisen parin toista oppilasta selittämään, kuinka nämä jakeet voisivat auttaa ystävää tekemään päätöksen. Kun toiminta on päättynyt, pidä huoli, että oppilaat ymmärtävät seuraavat periaatteet päätöksenteosta: Meidän tulisi tutkia päätöstä mielessämme, tehdä päätös parhaamme mukaan ja kysyä sitten Jumalalta, onko päätös oikea. Sen jälkeen, jos sydämeemme ja mieleemme tulee rauhan ja ilon tunteita, päätös on hyvä. Tähdennä seuraavaa periaatetta: Kun pyrimme saamaan Herran johdatusta päätöksiä tehdessämme, Hän puhuu mielellemme ja täyttää sielumme rauhalla ja ilolla, kun valintamme ovat oikeita. Kuinka olette tulleet tietämään totuuden siitä, mitä nämä jakeet opettavat henkilökohtaisen ilmoituksen saamisesta? Pyydä oppilaita pohtimaan, kuinka he vastaisivat seuraavassa tilanteessa: henkilö, jonka kanssa olette seurustelleet, selittää noudattaneensa päätösten tekemisen prosessia ja on saanut vaikutelman, että teidän kahden tulisi mennä naimisiin. Laita näkyville kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Dallin H. Oaksin seuraavat sanat ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen: Olen kuullut tapauksista, jolloin nuori mies on sanonut nuorelle naiselle, että tämän on mentävä hänen kanssaan naimisiin, koska mies on saanut ilmoituksen, että tästä on tuleva hänen iankaikkinen kumppaninsa. Jos tämä ilmoitus on tosi, se vahvistetaan suoraan naiselle, jos tämä pyrkii sen tietämään. Siihen asti naisella ei ole mitään velvollisuutta noudattaa sitä. Hänen pitäisi etsiä itse johdatusta ja tehdä itse päätös. Mies voi saada ilmoitusta omia tekojaan 54

69 OPPIAIHE 11 ohjaamaan, mutta ei ole asianmukaista, että hän saisi ilmoitusta naisen tekojen ohjaamiseksi. Nainen on hänen määräysvaltansa ulkopuolella. ( Revelation, Brigham Youngin yliopiston hartaustilaisuus, 29. syyskuuta 1981, s. 6, speeches.byu.edu.) Todista, että oppilaat voivat tuntea rauhaa odottaessaan innolla iankaikkista avioliittoa uskoa osoittaen. Kannusta heitä käyttämään tässä oppiaiheessa käsiteltyjä periaatteita valmistautuessaan iankaikkisen avioliiton loisteliaaseen mahdollisuuteen. Oppilaan lukutehtävät Mark. 5:35 36; OL 6:22 23, 36; 8:2 3; 9:7 9; 11:12 14; 88:40. Dieter F. Uchtdorf, Kuvajainen vedessä, kirkon koululaitoksen hartaustilaisuus, 1. marraskuuta 2009, lds.org/media-library. 55

70 OPPIAIHE 12 Temppelitoimitukset ja -liitot Johdanto Myöhempien aikojen profeetat ovat julistaneet: Pyhissä temppeleissä tarjolla olevat pyhät toimitukset ja liitot suovat yksilöille mahdollisuuden palata Jumalan kasvojen eteen ( Perhe julistus maailmalle, Liahona, marraskuu 2010, s. 129). Tässä oppiaiheessa oppilaat saavat tietoa siitä, että ottamalla vastaan temppelitoimitukset he voivat saada osakseen pyhiä siunauksia kuolevaisuudessa ja saavuttaa iankaikkisen elämän. Taustalukemista Boyd K. Packer, Pyhä temppeli, Liahona, lokakuu 2010, s D. Todd Christofferson, Liittojen voima, Liahona, toukokuu 2009, s Opetusehdotuksia Oppi ja liitot 97:10 17; 109:12 21; 124:37 40, 55 Temppelien tarkoituksia Näytä luokalle kuva temppelistä, josta pidät eniten, ja kerro, miksi se on suosikkisi. Miksi meillä on temppeleitä? Auttaaksesi vastaamaan tähän kysymykseen kirjoita taululle seuraavat pyhien kirjoitusten viitteet. Kehota oppilaita lukemaan jompikumpi näistä kohdista ja etsimään syitä, miksi taivaallinen Isä on antanut meille temppeleitä. OL 97:10 17 OL 124:37 40, 55 Mistä syistä näiden jakeiden mukaan taivaallinen Isä on antanut meille temppeleitä? (Kun oppilaat vastaavat, auta heitä ymmärtämään seuraava periaate: Taivaallinen Isä antaa meille temppeleitä, jotta Hänen lapsensa voisivat saada välttämättömiä toimituksia ja tietoa sekä valmistautua elämään Hänen luonaan.) Mitkä ilmaukset näissä jakeissa opettavat, että temppelit auttavat valmistamaan meitä elämään Jumalan luona? Kerro oppilaille, että luvussa OL 109 on Kirtlandin temppelin vihkimisrukous. Pyydä oppilaita silmäilemään kohtaa OL 109:12 21 ja laatimaan luettelo tavoista, joilla temppelit valmistavat meitä asumaan Jumalan luona. Kuinka temppelit näiden jakeiden mukaan valmistavat meitä asumaan Jumalan luona? (Oppilaat saattavat ehdottaa jotakin seuraavan kaltaista: temppeleissä 56

71 OPPIAIHE 12 voimme tuntea Herran voiman, oppia viisautta ja saada Pyhän Hengen täyteyden, meitä kannustetaan temppelissä nopeaan parannuksentekoon ja meiltä edellytetään puhtautta astuessamme sisälle temppeliin. Jos aikaa on, voit pyytää oppilaita ottamaan esiin kohdan 2. Moos. 19:10 14, jossa kerrotaan, kuinka Mooses yritti valmistaa muinaista Israelia fyysisesti ja hengellisesti tulemaan Herran luokse.) Laita näkyville kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Robert D. Halesin sekä presidentti Brigham Youngin ( ) seuraavat sanat: Temppelin ensisijainen tarkoitus on suoda toimitukset, jotka ovat välttämättömiä saadaksemme korotuksemme selestisessä valtakunnassa. Temppelitoimitukset ohjaavat meitä Vapahtajamme luo ja suovat siunauksia, jotka tulevat osaksemme Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta. ( Temppelin siunauksia, Liahona, lokakuu 2009, s. 14.) Teidän temppeliendaumenttinne tarkoittaa sitä, että te saatte Herran huoneessa kaikki ne toimitukset, jotka ovat teille välttämättömät lähdettyänne tästä elämästä, niin että voitte kulkea takaisin Isän kasvojen eteen ohi vartijoina seisovien enkelien (Ks. Kirkon presidenttien opetuksia: Brigham Young, 1997, s. 302). Kuinka nämä lausumat auttavat teitä arvostamaan temppelitoimitusten saamisen tärkeyttä? Oppi ja liitot 84:19 21 Temppeleissä saatavat pappeuden toimitukset auttavat meitä tulemaan enemmän Jumalan kaltaisiksi Laita näkyville seuraavat sanat ja kehota yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen: Kirkossa toimitus on pyhä, tiettyä kaavaa noudattava teko, joka suoritetaan pappeuden valtuudella. Eräät toimitukset ovat pelastuksemme edellytyksiä. Näitä toimituksia kutsutaan pelastaviksi toimituksiksi. Niitä ovat kaste, konfirmointi, Melkisedekin pappeuteen asettaminen (miehet), temppeliendaumentti ja avioliittoon sinetöiminen. (Lujana uskossa evankeliumiaiheinen hakuteos, 2005, s. 173.) Kuinka pelastavat toimitukset eroavat muista evankeliumin toimituksista? (Muut toimitukset, kuten nimen ja siunauksen antaminen lapselle ja sairaan siunaaminen, eivät ole välttämättömiä korotuksen saamiseksi.) Ennen kuin jatkatte eteenpäin, tähdennä, että jotkin pelastavat toimitukset kuten kaste ja Melkisedekin pappeuteen asettaminen tapahtuvat ennen temppelitoimitusten saamista. Oppiaiheen tässä osassa keskitytään kuitenkin temppelissä suoritettaviin pelastaviin toimituksiin. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen OL 84: Pyydä luokan jäseniä panemaan merkille, mitä me voimme 57

72 OPPIAIHE 12 saada osallistuessamme Melkisedekin pappeuden haltijoiden suorittamiin toimituksiin. Mitä mielestänne tarkoittaa ilmaus jumalisuuden voima? (Voisit selittää, että jumalisuuden voima on voima tulla jumalalliseksi eli Jumalan kaltaiseksi.) Kuinka te ilmaisisitte kohdassa OL 84:20 21 opetetun periaatteen? (Kun oppilaat vastaavat, kirjoita taululle seuraavaa: Temppelitoimitusten ja -liittojen välityksellä meistä voi tulla enemmän Jumalan kaltaisia.) Anna jokaiselle oppilaalle moniste, jossa on kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Robert D. Halesin seuraavat sanat. Pyydä oppilaita merkitsemään sanoja tai ilmauksia, jotka opettavat, kuinka temppelitoimituksiin osallistuminen auttaa meitä tulemaan enemmän Jumalan kaltaisiksi. Suurimmat pappeuden siunaukset, mitkä ovat [nuorten miesten tai naisten] ulottuvilla, löytyvät temppelistä. Siellä he saavat pilkahduksen taivaasta. Iankaikkisuuden ilot, jotka voivat tuntua hyvin etäisiltä temppelin ulkopuolella, tuntuvat yhtäkkiä olevankin saavutettavissa. Temppelissä selitetään pelastussuunnitelmaa ja solmitaan pyhiä liittoja. Nämä liitot sekä pyhien temppelivaatteiden pito vahvistavat ja suojelevat temppelipyhityksen saanutta henkilöä vastustajan voimilta. Korkeimmassa temppelitoimituksessa iankaikkisen avioliiton solmimisessa morsiamelle ja sulhaselle luvataan, että jos he ovat uskollisia, he voivat nauttia perheyhteydestä keskenään, lastensa kanssa ja Herran kanssa kautta koko iankaikkisuuden. Sitä sanotaan iankaikkiseksi elämäksi. (Ks. Pappeuden siunaukset, Valkeus, tammikuu 1996, s. 35.) Keskustelkaa oppilaiden merkinnöistä. Kuinka osallistuminen temppelitoimituksiin on siunannut teitä vanhin Halesin kuvailemilla tavoilla? Anna oppilaille pieni hetki aikaa kirjoittaa muistiin asioita, joita he voisivat tehdä saadakseen temppelipalvelustaan merkityksellisemmän ja sellaisen, että se auttaisi heitä paremmin tulemaan Jumalan kaltaisiksi. 2. Mooses 19:3 6; Oppi ja liitot 109:22 26 Temppeliliittojen pitämisestä Kerro oppilaille, että temppelipalvelulla on toinenkin tärkeä tarkoitus, joka liittyy läheisesti temppelitoimitusten saamiseen. Pyydä heitä panemaan merkille tuo tarkoitus, kun luet ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin D. Todd Christoffersonin seuraavat sanat: Todistan, että Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa on pappeuden valtuus toimittaa ne toimitukset, joiden kautta voimme solmia sitovia liittoja taivaallisen Isämme kanssa Hänen Pyhän Poikansa nimessä. Todistan, että Jumala pitää teille antamansa lupaukset, kun te pidätte kunniassa Hänen kanssaan tekemänne liitot. ( Liittojen voima, Liahona, toukokuu 2009, s. 22.) 58

73 OPPIAIHE 12 Mitä me solmimme, kun saamme evankeliumin pelastavat toimitukset? Laita näkyville kahdentoista apostolin koorumin jäsenten, vanhin David A. Bednarin ja vanhin Jeffrey R. Hollandin seuraavat sanat ja kehota oppilaita panemaan merkille Herran kanssa tekemiemme liittojen tärkeitä piirteitä: Liitto on Jumalan ja Hänen maan päällä asuvien lastensa välinen sopimus, ja on tärkeää ymmärtää, että Jumala määrittää kaikkien evankeliumin liittojen ehdot. Te ja minä emme päätä liiton luonnetta emmekä sen yksityiskohtia. Käyttäessämme tahdonvapauttamme me päinvastoin hyväksymme liiton ehdot ja vaatimukset sellaisina kuin iankaikkinen Isämme on ne asettanut. (David A. Bednar, Jotta Hänen Henkensä olisi aina meidän kanssamme, Liahona, toukokuu 2006, s ) Liitto on sitova hengellinen sopimus, Isällemme Jumalalle annettu pyhä lupaus, että tulemme elämään, ajattelemaan ja toimimaan tietyllä tavalla Hänen Poikansa, Herran Jeesuksen Kristuksen tavalla. Isä, Poika ja Pyhä Henki puolestaan lupaavat meille iankaikkisen elämän täyden ihanuuden. (Jeffrey R. Holland, Pitäkää liitot: sanoma niille, jotka aikovat palvella lähetystyössä, Liahona, tammikuu 2012, s. 49.) Mihin näissä liittoja koskevissa lausumissa kiinnititte eniten huomiota? Miksi on tärkeää, että Jumala määrittää kaikkien evankeliumin liittojen ehdot? (Koska Hän on se, joka tarjoaa meille iankaikkisen elämän, Hänellä on oikeus asettaa ehdot, joiden mukaan se voidaan saada. Ainoa uhri, jonka voimme Hänelle antaa, on meidän tahdonvapautemme, kun päätämme totella Häntä. Tähdennä keskustelun yhteydessä seuraavaa asiaa: Kun pidämme liittomme Herran kanssa, meitä siunataan kuolevaisuudessa ja voimme saavuttaa iankaikkisen elämän.) Pyydä oppilaita järjestäytymään pareiksi. Pyydä kunkin parin jompaakumpaa oppilasta lukemaan 2. Moos. 19:3 6 ja toista oppilasta lukemaan OL 109: Kehota oppilaita etsimään siunauksia, jotka ovat niiden ulottuvilla, jotka pitävät liittonsa, etenkin temppeliliitot. Riittävän ajan kuluttua kehota pareja keskustelemaan löytämästään. (Toisen Mooseksen kirjan jakeiden yhteydessä voisit varmistaa, että oppilaat ymmärtävät, että juuri temppeleissä meistä alkaa tulla kelvollisia olemaan kuninkaita ja kuningattaria, joista voi jonakin päivänä tulla pyhä kansakunta ja jotka voivat asua Jumalan luona; ks. myös Ilm. 1:6; 5:10; 19:16; OL 76:55 56.) Kuinka teidän liittonne Herran kanssa ovat olleet teille siunauksena tai suojana? Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen presidentti Joseph Fielding Smithin ( ) seuraavat sanat: 59

74 OPPIAIHE 12 Jos menemme temppeliin, me kohotamme kätemme ja teemme liiton, että palvelemme Herraa ja noudatamme Hänen käskyjään ja varjelemme itsemme niin, ettei maailma saastuta. Jos ymmärrämme, mitä teemme, niin silloin endaumentti on oleva meille suoja koko elämämme ajan suoja, jota ihmisellä, joka ei mene temppeliin, ei ole. Olen kuullut isäni sanovan, että koettelemuksen hetkenä, kiusauksen hetkenä, hänellä oli tapana ajatella lupauksia, liittoja, jotka hän teki Herran huoneessa, ja ne olivat hänelle suoja. Tämä suoja on osaltaan syy, mitä varten nämä seremoniat ovat olemassa. Ne pelastavat meidät nyt ja korottavat meidät tämän jälkeen, jos me kunnioitamme niitä. (Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Fielding Smith, 2013, s ) Mitä sellaisia ajatuksia ja vaikutelmia teillä on ollut tämän oppiaiheen aikana, joista haluaisitte kertoa luokalle? Laita näkyville kahdentoista apostolin koorumin presidentin Boyd K. Packerin ( ) seuraavat sanat ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen: Elämä on meille kaikille matka kotia kohti, takaisin Jumalan kasvojen eteen Hänen selestiseen valtakuntaansa. Toimituksista ja liitoista tulee valtakirjoja, joilla pääsemme Hänen kasvojensa eteen. Niiden kelvollinen vastaanottaminen on koko elämän tärkein tavoite; niiden pitäminen sen jälkeen on kuolevaisuuden suurin haaste. ( Liitot, Valkeus, heinäkuu 1987, s. 19.) Todista, että temppelitoimitusten saaminen on todellakin koko elämän tärkein tavoite. Temppelitoimitukset auttavat meitä saamaan tarvittavat valtakirjat päästäksemme taivaallisen Isän luokse. Kehota oppilaita pohtimaan, ovatko temppelipalvelu ja toimitusten saaminen temppelissä tärkeällä sijalla heidän elämässään. Pyydä heitä kirjoittamaan muistiin, mitä he voisivat tehdä keskittyäkseen paremmin liittoihin, joita he ovat tehneet temppelissä tai tekevät tulevaisuudessa. Oppilaan lukutehtävät 2. Moos. 19:3 6; OL 84:19 21; 97:10 17; 109:12 26; 124:37 40, 55. Boyd K. Packer, Pyhä temppeli, Liahona, lokakuu 2010, s

75 OPPIAIHE 13 Parantakaa temppelipalveluanne Johdanto Pyhissä temppeleissä palveleminen valmistaa meitä tulemaan paremmiksi Jeesuksen Kristuksen opetuslapsiksi, ja niissä tarjolla olevat pyhät toimitukset ja liitot suovat yksilöille mahdollisuuden palata Jumalan kasvojen eteen ( Perhe julistus maailmalle, Liahona, marraskuu 2010, s. 129). Presidentti Howard W. Hunter ( ) kehotti kirkon jäseniä pitämään temppeliä jäsenyytensä suurena vertauskuvana ( Jäsenyytemme suuri vertauskuva, Valkeus, marraskuu 1994, s. 3). Tässä oppiaiheessa oppilaat saavat tietää tavoista, joilla he voivat rikastaa temppelipalveluaan ja siten tuoda suurempia siunauksia perheensä elämään. Taustalukemista Richard G. Scott, Temppelipalvelus voiman lähde avuntarpeen aikoina, Liahona, toukokuu 2009, s L. Lionel Kendrick, Temppelikokemuksemme rikastuttaminen, Liahona, heinäkuu 2001, s Valmistaudun astumaan pyhään temppeliin, kirjanen, Opetusehdotuksia Psalmit 24:3 5; Johannes 2:13 16; Oppi ja liitot 109:10 13, Kelvollisuus astua temppeliin Laita näkyville kuva lähimmästä temppelistä. Tähdennä, että sanat Herralle pyhitetty on kaiverrettu jokaisen temppelin ulkoseinään. Kehota oppilaita lukemaan Joh. 2:13 16 ja pohtimaan, kuinka tämä kertomus valaisee temppelien pyhää luonnetta. Kuinka tämä kertomus valaisee sitä, miten meidän pitäisi asennoitua temppeliin? Millä tavoin ihmiset tänä päivänä saattavat osoittaa kunnioituksen puutetta temppeliä kohtaan? Pyydä yhtä oppilasta lukemaan OL 109:20, joka on osa Kirtlandin temppelin vihkimisrukousta: Minkä periaatteen me voimme oppia tästä jakeesta? (Oppilaiden vastauksiin tulisi sisältyä tämä periaate: Jumala on antanut käskyn, ettei mikään epäpuhdas saa tulla Hänen huoneeseensa. Tuo esiin, että pyhissä kirjoituksissa temppelit esitetään aina puhtauden, tahrattomuuden, pyhyyden ja kelvollisuuden tyyssijoina. Voisit kannustaa oppilaita etsimään tätä yhteyttä lukiessaan temppeleistä. Mitä kelvollisuuden mittapuita ihmisten täytyy täyttää ennen kuin he voivat astua temppeliin? 61

76 OPPIAIHE 13 Anna oppilaille muutama minuutti aikaa tutkia kohtia OL 109:10 13, ja Ps. 24:3 5 ja panna merkille siunauksia, jotka liittyvät temppelissä palvelemiseen kelvollisena. Voisit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät löytämänsä asiat. Mitä lupauksia näissä jakeissa annetaan niille, jotka astuvat temppeliin kelvollisina? (Herran kirkkaus asettuu Hänen kansansa päälle, ne, jotka astuvat temppeliin, tuntevat Herran voiman ja tunnustavat, että se on pyhitetty ja pyhä paikka, temppeleissä Herra asettaa nimensä meidän päällemme ja me lähdemme varustettuina Hänen voimallaan ja temppeleissä me voimme saada siunauksia Herralta ja Hän katsoo meidät vanhurskaiksi.) Miksihän nämä lupaukset ovat riippuvaisia meidän kelvollisuudestamme? Mitä voisitte sanoa jollekulle, joka miettii, maksaako vaivan tulla kelvolliseksi saamaan temppelisuosituksen? Kehota yhtä oppilasta lukemaan presidentti Thomas S. Monsonin seuraavat sanat: Ne, jotka ymmärtävät ne iankaikkiset siunaukset, jotka temppelistä saa, tietävät, ettei mikään uhraus ole liian suuri, mikään hinta liian korkea, mikään ponnistelu liian vaikea noiden siunausten saamiseksi. Temppelissä saatavat pelastavat toimitukset, joiden ansiosta voimme palata jonakin päivänä taivaallisen Isämme luo iankaikkisissa perhesuhteissa ja saada lahjaksi siunauksia ja voimaa korkeudesta, ovat jokaisen uhrauksen ja jokaisen ponnistelun arvoisia. ( Pyhä temppeli johtotähti maailmalle, Liahona, toukokuu 2011, s. 92.) Mitä siunauksia olette saaneet, kun olette osallistuneet temppelitoimituksiin? Kannusta oppilaita hankkimaan temppelisuositus ja pitämään se voimassa koko elämänsä ajan. Tähdennä sitä, että kun he palvelevat nöyrästi Herraa Hänen temppelissään, he saavat siunaukset, jotka ovat vain uskollisten saatavilla Hänen pyhässä huoneessaan. 3. Nefi 17:1 3 Temppelipalvelumme parantamista Kirjoita taululle seuraavaa ja kysy oppilailta, kuinka he jatkaisivat lausetta: Se, mitä me temppelistä saamme, riippuu. Muutaman vastauksen jälkeen laita näkyville kahdentoista apostolin koorumin presidentin Boyd K. Packerin ( ) seuraavat sanat: 62

77 OPPIAIHE 13 Se, mitä me temppelistä saamme, riippuu suuresti siitä, kuinka nöyriä ja kunnioittavia ja opinhaluisia me olemme temppeliin tullessamme. Jos me haluamme oppia, niin Pyhä Henki opettaa meitä temppelissä. (The Holy Temple, 1980, s. 42.) Millähän tavalla temppelikokemukseenne vaikuttaisi se, että sinne mennessänne olisitte nöyriä ja kunnioittavia ja opinhaluisia? (Kun oppilaat vastaavat, kirjoita taululle seuraava periaate: Jos menemme temppeliin nöyrinä, kunnioittavina ja opinhaluisina, Henki opettaa meitä.) Selitä oppilaille, että kun Vapahtaja vieraili nefiläisten luona, Hän opetti heille mallin pyhien asioiden ymmärtämisestä. Me voimme noudattaa tätä mallia temppelissä käydessämme. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen 3. Nefi 17:1 3. Mitä sellaista Vapahtaja opetti kuulijoitaan tekemään, mikä voisi auttaa heitä valmistautumaan ymmärtämään pyhiä asioita? Kuinka voimme noudattaa tätä mallia parantaaksemme temppelikokemustemme laatua? (Meidän tulisi pohdiskella sitä, mitä me koemme temppelissä, rukoilla ymmärrystä, valmistautua seuraavaa kertaa varten ja palata sinne niin usein kuin mahdollista.) Lue ääneen seitsemänkymmenen koorumin jäsenen, vanhin L. Lionel Kendrickin seuraavat sanat. Pyydä oppilaita panemaan merkille ilmauksia, joissa ehdotetaan tapoja parantaa temppelipalveluamme. Se, että vain käymme temppelissä, on eri asia kuin se, että saamme rikkaan hengellisen kokemuksen. Todellisia temppelin siunauksia saamme, kun rikastutamme temppelikokemustamme. Tehdäksemme niin meidän täytyy tuntea kunnioituksen henkeä temppeliä kohtaan ja jumalanpalveluksen henkeä. Kunnioitus on muutakin kuin hiljaa olemista. Siihen kuuluu tietoisuus siitä, mitä tapahtuu. Siihen kuuluu jumalallinen halu oppia ja olla vastaanottavainen Hengen kuiskauksille. Siihen kuuluu pyrkimys tavoitella lisää valkeutta ja tietoa. Epäkunnioittavuus ei ole vain osoitus kunnioituksen puutteesta Jumalaa kohtaan, vaan se myös tekee mahdottomaksi Hengen opettaa meille niitä asioita, jotka meidän täytyy tietää. (Ks. Temppelikokemuksemme rikastuttaminen, Liahona, heinäkuu 2001, s ) Millä tämän lausunnon ilmauksilla on teille erityistä merkitystä? Miksi? Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Richard G. Scottin seuraavat neuvot. Pyydä oppilaita kuuntelemaan ehdotuksia, joita he voisivat soveltaa käytäntöön temppelissä käydessään. 63

78 OPPIAIHE 13 Hankkikaa ymmärrystä temppelitoimituksiin liittyvästä opista, etenkin Jeesuksen Kristuksen sovituksen merkityksestä. Kun osallistutte temppelitoimituksiin, pohtikaa suhdettanne Jeesukseen Kristukseen ja Hänen suhdettaan taivaalliseen Isäämme. Tämä yksinkertainen teko johtaa suurempaan ymmärrykseen temppelitoimitusten taivaallisesta luonteesta. Ilmaiskaa aina rukouksessa kiitollisuutta niistä verrattomista siunauksista, jotka tulevat temppelitoimituksista. Eläkää joka päivä niin, että voitte osoittaa taivaalliselle Isälle ja Hänen rakkaalle Pojalleen, kuinka paljon nuo siunaukset merkitsevät teille. Suunnitelkaa säännöllisiä käyntejä temppelissä. Jättäkää riittävästi aikaa ollaksenne kiireettömiä temppelin sisällä. Vaihdelkaa toimintoja, niin että voitte osallistua kaikkiin temppelitoimituksiin. Ottakaa kello kädestänne, kun astutte Herran huoneeseen. Kuunnelkaa tarkkaavaisesti toimituksen kunkin osan esittämistä avoimin mielin ja sydämin. Ajatelkaa sitä henkilöä, jonka puolesta suoritatte sijaistoimitusta. Rukoilkaa aika ajoin, että hän käsittää toimitusten suuren merkityksen ja on kelvollinen tai valmistautuu tulemaan kelvolliseksi hyötyäkseen niistä. ( Temppelipalvelus voiman lähde avuntarpeen aikoina, Liahona, toukokuu 2009, s ) Mikä näistä ideoista voisi olla suurimmaksi hyödyksi teille itsellenne? Mitä olette tehneet tai mitä muut ovat tehneet, jotta palveleminen Herran huoneessa olisi merkityksellisempää? Mitä vaikutusta noiden asioiden tekemisellä on? (Keskustelun yhteydessä voisitte käsitellä ensimmäisen presidenttikunnan seuraavaa lausuntoa: Kun kirkon jäsenet löytävät esivanhempiensa nimiä ja vievät nuo nimet temppeliin toimitustyötä varten, temppelikokemus voi olla hyvin antoisa [ensimmäisen presidenttikunnan kirje, 8. lokakuuta 2012].) Kannusta oppilaita kirjoittamaan muistiin, mitä he ovat tunteneet innoitusta tehdä parantaakseen temppelikokemustaan. Kannusta heitä toimimaan kirjoittamansa mukaisesti. Oppi ja liitot 109:8 Ilmoituksen tyyssija Selitä, että Kirtlandin temppelin vihkimisrukouksessa profeetta Joseph Smith kuvaili temppelien tarkoituksia. Pyydä oppilaita lukemaan OL 109:8. Tähdennä, että yksi tarkoituksista on olla opin huone. Mitä voimme odottaa oppivamme temppelissä? Laita näkyville presidentti Gordon B. Hinckleyn ( ) seuraavat sanat ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen: 64

79 OPPIAIHE 13 Tämä pyhä rakennus palvelee myös opetuksen kehtona, jossa opetetaan Jumalan ylentäviä ja pyhiä asioita. Täällä meille esitetään rakastavan Isän suunnitelma Hänen poikiensa ja tyttäriensä pelastukseksi kaikkien sukupolvien keskuudessa. Täällä meille hahmotellaan ihmisen iankaikkinen matka aikaisemmasta olemassaolosta tämän elämän kautta tuonpuoleiseen elämään. Suuria, merkittäviä perustotuuksia opetetaan niin selkeästi ja yksinkertaisesti, että kaikki, jotka ne kuulevat, ymmärtävät ne. (Ks. Suolajärven temppeli, Valkeus, marraskuu 1993, s. 6.) Kuinka temppelitoimituksiin osallistuminen auttaa meitä oppimaan taivaallisen Isän suunnitelman suurenmoisia ja perustavanlaatuisia totuuksia? Kuinka jakeisiin 3. Nefi 17:1 3 muistiin merkityn mallin noudattaminen auttaa meitä oppimaan enemmän temppelissä ollessamme? Laita näkyville presidentti Gordon B. Hinckleyn seuraavat sanat: Lukemattomia ovat ne, jotka vaikeina aikoina, kun on täytynyt tehdä vaikeita päätöksiä tai käsitellä pulmallisia ongelmia, ovat tulleet temppeliin paaston ja rukouksen hengessä hakemaan jumalallista ohjausta. Monet ovat todistaneet, että vaikka he eivät kuulleet ilmoituksen ääniä, he kokivat saaneensa vastauksena rukouksiinsa vaikutelmia siitä, miten heidän tuli edetä juuri silloin tai myöhemmin. (Ks. Suolajärven temppeli, Valkeus, marraskuu 1993, s. 6.) Päätä oppiaihe kysymällä oppilailta, haluaisiko joku heistä kertoa tunteistaan temppeliä kohtaan ja lausua todistuksensa siitä. Tähdennä sitä, että oppilaat elävät hyvin tärkeää aikaa elämässään, jolloin heidän on tehtävä monia päätöksiä. Todista, että Herran huoneessa oppilaat voivat tuntea Jumalan Hengen, saada lohtua ja johdatusta. Oppilaan lukutehtävät Ps. 24:3 5; Joh. 2:13 16; 3. Nefi 17:1 3; OL 109:8 22. Richard G. Scott, Temppelipalvelus voiman lähde avuntarpeen aikoina, Liahona, toukokuu 2009, s

80 OPPIAIHE 14 Tulkaa pelastajiksi Siionin vuorella Johdanto Temppelityön välityksellä Herra on antanut kaikille niille, jotka ovat kuolleet tuntematta Jeesuksen Kristuksen evankeliumia, mahdollisuuden palata Jumalan kasvojen eteen ja perheille mahdollisuuden tulla liitetyksi yhteen iankaikkisuudeksi ( Perhe julistus maailmalle, Liahona, marraskuu 2010, s. 129). Tässä oppiaiheessa oppilaat saavat tietää, kuinka Elian henki innostaa meitä osallistumaan sukututkimustyöhön ja tulemaan pelastajiksi Siionin vuorella (ks. Ob. 21, vuoden 1933 suomennos). Taustalukemista David A. Bednar, Lasten sydämet kääntyvät, Liahona, marraskuu 2011, s Quentin L. Cook, Juuria ja oksia, Liahona, toukokuu 2014, s Opetusehdotuksia Oppi ja liitot 138:27 37, Jeesuksen Kristuksen palvelutyö henkimaailmassa Kehota oppilaita pohtimaan, kuinka monet heidän esivanhemmistaan ovat kuolleet kuulematta evankeliumia tai saamatta pelastavia toimituksia. Muistuta oppilaita, että kuolemansa jälkeen Vapahtaja ilmestyi kuolleiden hengille. Tietoja tästä vierailusta, niin kuin presidentti Joseph F. Smith ( ) näki näyssään, on kirjoitettu muistiin lukuun OL 138. (Huomaa, että tämä on esimerkki siitä, kuinka oppilaita voi auttaa ymmärtämään asiayhteyden pyhiä kirjoituksia tutkittaessa.) Pyydä muutamaa oppilasta lukemaan vuorotellen ääneen jakeet OL 138: Kehota luokan jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä Herra teki palvelutehtävänsä aikana henkimaailmassa. Kuinka Vapahtaja valmisti tien kuolleiden henkien lunastamiseksi? (Tähdennä seuraavaa totuutta: Vapahtaja valtuutti, opetti ja valmisti vanhurskaita henkiä saarnaamaan evankeliumia henkivankilassa oleville.) Miksi jakeen 34 mukaan evankeliumin periaatteita täytyy saarnata henkivankilassa oleville? (Selitä, että ilmaus lihassa ovat saaneet saman tuomion kuin kaikki ihmiset tarkoittaa, että kaikki Jumalan lapset, elävät ja kuolleet, saavat tilaisuuden ottaa evankeliumi vastaan ja saada pelastavat toimitukset, jotta kaikki voidaan tuomita samojen mittapuiden mukaan. Ks. myös OL 137:7 9.) Pyydä oppilaita lukemaan OL 138:31, ja panemaan merkille, mitä henkilöiden, joille on opetettu evankeliumia henkimaailmassa, täytyy tehdä tullakseen pelastuksen [perillisiksi]. 66

81 OPPIAIHE 14 Mitä kuolleiden henkien on näiden jakeiden mukaan tehtävä tullakseen pelastuksen perillisiksi? (Auta selventämään tätä periaatetta: Sen jälkeen kun henkimaailmassa oleville ihmisille on opetettu evankeliumin sanoma, he voivat päättää tehdä parannuksen ja ottaa vastaan temppeleissä suoritetut sijaistoimitukset.) Lue ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin D. Todd Christoffersonin seuraavat sanat: Jotkut ovat ymmärtäneet väärin ja olettavat, että kuolleet sielut kastetaan mormoniuskontoon tietämättään tai että aiemmin toisiin uskontokuntiin kuuluneet ihmiset voidaan pakottaa mormoniuskontoon jälkikäteen. He olettavat, että meillä on jonkinlainen valta pakottaa sielua uskonasioiden suhteen. Tietenkään meillä ei ole. Jumala antoi ihmiselle tahdonvapauden alusta alkaen. Kuolleet, jotka tekevät parannuksen, lunastetaan kuuliaisuuden kautta Jumalan huoneen toimituksille [OL 138:58], mutta vain silloin, jos he hyväksyvät nuo toimitukset. (Ks. Kuolleiden lunastus ja todistus Jeesuksesta, Liahona, tammikuu 2001, s. 10.) Kehota oppilaita jakautumaan pareihin ja selittämään roolileikin avulla kirkkoon kuulumattomalle, kuinka Jumalan suunnitelma tekee mahdolliseksi sen, että kaikki ihmiset, elävät ja kuolleet, voivat ottaa vastaan evankeliumin ja pelastavat toimitukset. Obadja 1:21, vuoden 1933 suomennos; Malakia 3:23 24; Oppi ja liitot 110:13 16; 128:18 Meidän tulee olla pelastajia Siionin vuorella (ks. Ob. 21, vuoden 1933 suomennos) Kehota oppilaita laatimaan luettelo tavoista, joilla voimme tehdä sukututkimustyötä. (Sukulaisten nimien etsiminen ja niiden vieminen temppeliin, perhevalokuvien ja kertomusten kerääminen ja säilyttäminen, indeksointi jne.) Millä tavalla sukututkimustyön tekeminen vaikuttaa tunteisiimme kuolleita sukulaisiamme kohtaan? Auttaaksesi oppilaita ymmärtämään, mistä nuo tunteet tulevat, laita näkyville kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin David A. Bednarin seuraavat sanat ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen: Vanhin Russell M. Nelson on opettanut, että Elian henki on Pyhän Hengen ilmoitus, joka todistaa perheen jumalallisesta luonteesta ( Uusi sadonkorjuun aika, Valkeus, heinäkuu 1998, s. 38). Tämä Pyhän Hengen erikoislaatuinen vaikutus kannustaa ihmisiä etsimään, dokumentoimaan ja pitämään rakkaina esivanhempiaan ja sukulaisiaan sekä edesmenneitä että nykyisiä. Elian henki vaikuttaa sekä kirkkomme jäseniin että kirkkoomme kuulumattomiin. ( Lasten sydämet kääntyvät, Liahona, marraskuu 2011, s. 25.) Kirjoittakaa taululle seuraava määritelmä Elian hengestä : 67

82 OPPIAIHE 14 Elian henki on Pyhän Hengen ilmentymä, joka vaikuttaa meihin niin, että etsimme ja kirjoitamme muistiin edesmenneiden ja nykyisten sukulaistemme nimiä ja pidämme heitä arvossa. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Mal. 3: Kuinka tämän pyhien kirjoitusten kohdan mukaan profeetta Elian luvattu vierailu vaikuttaisi maailman perheisiin ja Herran pelastuksen työhön myöhempinä aikoina? (Muistuta oppilaille, että ylösnoussut Elia ilmestyi Joseph Smithille ja Oliver Cowderylle Kirtlandin temppelissä 3. huhtikuuta 1836 ja antoi heille Melkisedekin pappeuden sinetöimisavaimet [ks. OL 110:13 16].) Mitä tarkoittaa, että isien ja lasten sydämet kääntyisivät toistensa puoleen? Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen profeetta Joseph Smithin ( ) seuraava selitys näistä jakeista: Sanan kääntää pitäisi kuulua sitoa eli sinetöidä. Mutta mikä on tämän tärkeän palvelutehtävän tarkoitus ja miten se toteutetaan? Avaimet annetaan, Elian henki on tuleva, ja pyhät tulevat pelastajiksi Siionin vuorelle [ks. Ob. 21, vuoden 1933 suomennos]. Mutta miten heistä tulee pelastajia Siionin vuorella? Rakentamalla temppeleitään, pystyttämällä kastealtaan ja astumalla esiin ja saamalla kaikki toimitukset kaikkien kuolleiden esivanhempiensa hyväksi ja heidän lunastamisekseen ; ja tässä on ketju, joka sitoo isien sydämet lapsiin ja lapset isiin, mikä täyttää Elian palvelutehtävän. (Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 2007, s ) Mitä meistä Joseph Smithin sanojen mukaan tulee, kun saamme temppelitoimitukset kuolleiden sukulaistemme puolesta? (Pelastajia Siionin vuorella.) Laita näkyville presidentti Gordon B. Hinckleyn ( ) seuraavat sanat ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen: 2004, s. 105.) Meistä tulee kirjaimellisesti pelastajia Siionin vuorella. Mitä se tarkoittaa? Aivan kuten Lunastajamme antoi henkensä sijaisuhrina kaikkien ihmisten puolesta ja tekemällä sen tuli Vapahtajaksemme, samoin meistäkin pienemmässä mittakaavassa kun toimimme sijaisena temppelissä, tulee vapahtajia niille toisella puolella oleville, joilla ei ole mahdollisuutta edetä, elleivät maan päällä olevat tee jotakin heidän puolestaan. ( Päätössanat, Liahona, marraskuu Selitä, että Jeesus Kristus toteutti sovituksen sijaisena meidän puolestamme. Kun me suoritamme sijaistoimituksia kuolleiden puolesta, meistä tulee pelastajia Siionin vuorella. Ilmauksella Siionin vuori voidaan viitata useampaan paikkaan, kuten Jumalan taivaalliseen kaupunkiin tai Uuden-Jerusalemin kaupunkiin (ks. Hepr. 12:22; OL 76:66; 84:2 4; 1. Kun. 8:1). 68

83 OPPIAIHE 14 Millä tavoin ilmauksen pelastajia Siionin vuorella ymmärtäminen voi kannustaa meitä tekemään enemmän auttaaksemme edesmenneitä ja nykyisiä sukulaisiamme saamaan temppelin siunaukset? Tämän keskustelun kuluessa voisit myös lukea ääneen vanhin D. Todd Christoffersonin seuraavat sanat: Ottamalla selville esivanhempiemme nimet ja tekemällä heidän puolestaan pelastavat toimitukset, joita he eivät voi itse tehdä, me todistamme Jeesuksen Kristuksen sovituksen äärettömyydestä. Kristus on kuollut kaikkien puolesta [2. Kor. 5:15]. ( Kuolleiden lunastus ja todistus Jeesuksesta, Liahona, tammikuu 2001, s. 11.) Selitä, että luku OL 128 oli alun perin kirje, jonka Joseph Smith kirjoitti pyhille. Hän lainasi siinä kohtaa Mal. 3:23 24 ja antoi sitten innoitetun selityksen noista jakeista. Kehota oppilaita lukemaan itsekseen OL 128:18. Pyydä heitä merkitsemään syitä, jotka Joseph Smith esitti osallistumiselle kuolleiden sukulaistemme lunastustyöhön. Keskusteltuanne oppilaiden huomioista keskustelkaa seuraavista asioista: Millä tavalla se, että ponnistelemme tarjotaksemme pelastavat toimitukset esivanhemmillemme, voi tuoda pelastuksen myös meille itsellemme? Kirjoita taululle seuraavat sanat: Etsikää, Viekää ja Opettakaa. Pyydä oppilaita selittämään, kuinka nämä kolme sanaa voisivat kuvailla vaiheita, joita meitä kannustetaan suorittamaan, kun teemme temppeli- ja sukututkimustyötä. (Pidä huoli, että oppilaat mainitsevat seuraavat asiat: Etsikää ja valmistakaa nimiä temppelitoimituksia varten, viekää nuo nimet temppeliin ja suorittakaa temppelitoimitukset sijaistyönä heidän puolestaan sekä opettakaa muita toimimaan samoin.) Auttaaksesi oppilaita ymmärtämään siunauksia, joita näiden vaiheiden noudattamisesta seuraa, laita näkyville vanhin David A. Bednarin seuraavat sanat ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen tai näytä video The Promised Blessings of Family History [Sukututkimuksesta luvatut siunaukset] (lds.org/topics/family-history/fdd-cook/blessings-video). Kun oppilaat lukevat tai katsovat, kehota heitä etsimään luvattuja siunauksia, joita seuraa sukututkimustyöhön osallistumisesta. Kutsun kirkon nuoria oppimaan Elian hengestä ja kokemaan sitä. Kannustan teitä tutkimaan, etsimään esivanhempanne ja valmistautumaan sijaiskasteisiin Herran huoneessa omien kuolleiden sukulaistenne puolesta (ks. OL 124:28 36). Ja kehotan teitä auttamaan muita ihmisiä selvittämään omaa sukuhistoriaansa. Kun vastaatte uskossa tähän kutsuun, sydämenne kääntyy isien puoleen. Rakkautenne ja kiitollisuutenne esivanhempianne kohtaan lisääntyy. Todistuksenne Vapahtajasta ja kääntymisenne Hänen puoleensa syvenee ja kestää. Ja minä 69

84 OPPIAIHE 14 lupaan, että teitä varjellaan vastustajan voimistuvalta vaikutukselta. Kun osallistutte tähän pyhään työhön ja rakastatte sitä, teitä suojellaan nuoruudessanne ja koko elämänne ajan. ( Lasten sydämet kääntyvät, Liahona, marraskuu 2011, s ) Mitä siunauksia saavat ne, jotka tekevät sukututkimustyötä? Kysy, haluaako joku oppilaista kertoa omakohtaisia kokemuksiaan siunauksista, joita hän on saanut tehtyään sukututkimustyötä. Voisitteko te, jotka olette saaneet toimituksia esivanhempienne puolesta, kertoa omia tuntemuksianne osallistumisesta näihin pyhiin kokemuksiin? Kehota oppilaita tutkimaan omaa sukuaan käyttämällä sivustolla FamilySearch.org olevaa aineistoa ja pyytämään tarvittaessa apua seurakuntansa sukututkimusneuvojalta. Kannusta oppilaita tekemään suunnitelma etsiä esivanhempiensa nimiä, viedä näiden sukulaisten nimet temppeliin ja suorittaa toimitukset heidän puolestaan sekä opettaa muita toimimaan samoin. Oppilaan lukutehtävät Ob. 21, vuoden 1933 suomennos; Mal. 3:23 24; OL 110:13 16; 128:18; 138:27 37, David A. Bednar, Lasten sydämet kääntyvät, Liahona, marraskuu 2011, s

85 OPPIAIHE 15 Iankaikkinen avioliitto Johdanto Iankaikkinen avioliitto on välttämätön korotuksen saamiseksi selestisen valtakunnan korkeimmassa asteessa. Se voidaan saavuttaa vain tulemalla sinetöidyksi temppelissä asianmukaisella valtuudella ja elämällä sen jälkeen tuolloin solmittujen liittojen mukaan. Tämä oppiaihe vahvistaa oppilaille sen totuuden, että avioliiton solmiminen oikean henkilön kanssa oikeassa paikassa ja oikealla valtuudella on tärkein päätös, minkä he koskaan tulevat tekemään. Taustalukemista Russell M. Nelson, Selestinen avioliitto, Liahona, marraskuu 2008, s Kunniallinen, onnellinen, onnistunut avioliitto, luku 18 julkaisussa Kirkon presidenttien opetuksia: Spencer W. Kimball, 2006, s Cree-L Kofford, Marriage in the Lord s Way, Part One, Ensign, kesäkuu 1998, s Opetusehdotuksia Oppi ja liitot 132:1 24 Oppi iankaikkisesta avioliitosta Selitä, että avioliiton tärkeyttä on opetettu kirkon alkuajoista lähtien. Profeetta Joseph Smith ei kuitenkaan laajemmin opettanut oppia iankaikkisesta avioliitosta ennen kuin Nauvoon aikoina. Laita näkyville kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Parley P. Prattin ( ) seuraavat sanat, jotka kuvailevat sitä, miltä hänestä tuntui kuulla ensimmäistä kertaa avioliiton voivan kestää iankaikkisuuden. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen: [Joseph Smithiltä] opin, että rakas vaimoni voi kuulua minulle ajan ja koko iankaikkisuuden. Häneltä opin, että me voimme säilyttää tämän kiintymyksen ja kasvaa ja kehittyä siinä koko iankaikkisuuden ja että loputtoman liittomme tuloksena saisimme jälkeläisiä, jotka olisivat lukemattomat kuin taivaan tähdet tai merenrannan hiekkajyvät. Olin rakastanut ennenkin mutta en tiennyt, miksi. Mutta nyt rakastin puhtaasti, ylevän, korotetun tunteen voimalla. (Autobiography of Parley P. Pratt, toim. Parley P. Pratt jr., 1938, s ) Mikä vaikutus vanhin Prattin uudella ymmärryksellä avioliitosta oli hänen tunteisiinsa vaimoaan kohtaan? Selitä, että monia Herran opetuksia iankaikkisesta avioliitosta on luvussa OL 132. Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen OL 132:19. Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille ehdot, jotka on täytettävä, jotta avioliitto olisi iankaikkinen. Minkä ehtojen on täytyttävä, jotta avioliitto olisi iankaikkinen? (Oppilaiden tulisi ymmärtää seuraava totuus: Avioliitto on iankaikkinen niille, jotka on 71

86 OPPIAIHE 15 vihitty avioliittoon Jumalan sanan kautta, joiden avioliiton lupauksen Pyhä Henki sinetöi ja jotka pysyvät liitossa.) Mitä liitossa pysyminen tarkoittaa? (Sitä, että noudattaa avioliiton ehtoja ja sopimuksia. Kun mies ja nainen astuvat iankaikkiseen avioliittoon, he antavat pyhiä lupauksia toisilleen ja Jumalalle. He lupaavat puolisolleen rakastavansa ja palvelevansa häntä vakaasti ja täysin uskollisena. Jumalalle he lupaavat pyhästi noudattavansa temppelissä tehtyjen liittojen ehtoja ja sopimuksia.) Mitä tarkoittaa se, että avioliiton sinetöi heille lupauksen Pyhä Henki? (Voit halutessasi huomauttaa, että lupauksen Pyhä Henki on yksi Pyhän Hengen nimityksistä. Pyhällä Hengellä on monta nimitystä, kuten Lohduttaja ja Ilmoittaja. Kukin näistä nimityksistä viittaa johonkin Pyhän Hengen erityiseen tehtävään tai tarkoitukseen.) Auttaaksesi oppilaita ymmärtämään nimitystä lupauksen Pyhä Henki laita näkyville seuraavat sanat ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen: Pyhä Henki on lupauksen Pyhä Henki (Ap. t. 2:33). Hän vahvistaa sen, että ihmisten vanhurskaat teot, toimitukset ja liitot ovat Jumalan mielen mukaisia. Lupauksen Pyhä Henki todistaa Isälle, että pelastavat toimitukset on suoritettu oikein ja että niihin liittyvät liitot on pidetty. (PKO, Lupauksen Pyhä Henki, scriptures.lds.org/fi.) Kuinka tämä lausunto auttaa selittämään, miksi korotukseen tarvitaan muutakin kuin sinetöinti temppelissä? Mitä muuta täytyy tapahtua? (Meidän täytyy myös elää vanhurskaasti ja pysyä uskollisina kaikille pelastaville toimituksille kuten kaste, sakramentti, pappeustoimitukset ja temppelitoimitukset. Vain sikäli kuin me pysymme uskollisina, Pyhä Henki todistaa Isälle, että olemme pitäneet liittomme. Auta oppilaita ymmärtämään paremmin iankaikkista avioliittoa vertailemalla sitä muualla kuin temppelissä solmittuun avioliittoon. Käytä apuna seuraavaa kaaviota ja jäljennä se taululle: Järjestä luokan jäsenet pareittain. Pyydä kunkin parin kohdalla ensimmäistä oppilasta tutkimaan kohtaa OL 132:15 18 ja toista oppilasta tutkimaan kohtaa OL 132: Kehota oppilaita panemaan merkille sanoja ja ilmauksia, jotka kuvailevat niiden tilaa, jotka solmivat avioliiton muualla kuin temppelissä, ja siunauksia, jotka odottavat niitä, jotka solmivat avioliiton iankaikkisuudeksi. 72

87 OPPIAIHE 15 Riittävän ajan kuluttua pyydä oppilaita kertomaan toisilleen, mitä he ovat löytäneet. Kysy sen jälkeen: Kuinka niiden kuoleman jälkeinen tila, jotka solmivat avioliiton muualla kuin temppelissä, eroaa niiden tilasta, jotka solmivat avioliiton iankaikkisuudeksi? (Samalla kun oppilaat vastaavat, voisit kirjoittaa heidän vastauksiaan taululla olevaan kaavioon. Voisit tuoda esiin, että jakeissa kuvatut olosuhteet ovat samankaltaiset kuin Abrahamin liitossa luvatut siunaukset [ks. 1. Moos. 17:1 7; 22:17].) Auttaaksesi vastaamaan tähän kysymykseen voisit lukea seitsemänkymmenen koorumin jäsenen, vanhin Cree-L Koffordin seuraavat sanat: Valtuus selestisen avioliiton sisältämiin lupauksiin tulee Jumalalta. Samoin seuraukset, jotka koituvat noiden lupausten kunnioittamatta jättämisestä, tulevat Jumalalta. Muualla kuin temppelissä solmitussa avioliitossa morsiamen ja sulhasen välisten lupausten valtuus perustuu noiden kahden ihmisen nuhteettomuuteen. Sen korkeammalle se ei kohoa. Se ei voi. Se valtuus on peräisin ihmisestä eikä Jumalasta. ( Marriage in the Lord s Way, Part One, Ensign, kesäkuu 1998, s. 9.) Mitä ajatuksia tulee mieleenne, kun ajattelette taululla mainittuja olosuhteita? Mitä siunauksia olette huomanneet niiden kodissa, jotka ovat solmineet avioliiton temppelissä ja pyrkivät elämään uskollisina tekemilleen liitoille? Mitä huomaatte näiden avioparien tekevän kunnioittaakseen liittojaan? (Tämän keskustelun kuluessa voisit myös lukea ääneen seitsemänkymmenen koorumin jäsenen, vanhin L. Whitney Claytonin seuraavat sanat avioliitosta: Mikään muu suhde [ei] voi suoda niin paljon iloa, tuottaa niin paljon hyvää tai saada aikaan niin paljon henkilökohtaista hioutumista [ Avioliitto: katso ja opi,liahona, toukokuu 2013, s. 83].) Selitä luokan jäsenille, että luku OL 132 sisältää myös Herran ohjeita, jotka koskevat pluraaliavioliiton harjoittamista. Osana kaiken palauttamista Herra käski pyhiä noudattamaan pluraaliavioliiton lakia (ks. Ap. t. 3:21; OL 132:45). Kirkon jäsenet noudattivat tätä lakia vuoteen 1890 saakka, jolloin Herra ilmoitti presidentti Wilford Woodruffille, ettei Hän enää vaatinut kirkon jäseniä toimimaan niin. Selventääksesi kirkon kantaa pluraaliavioliittoa kohtaan nykyaikana kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen presidentti Gordon B. Hinckleyn ( ) seuraavat sanat: Jos joidenkuiden jäsenistämme todetaan harjoittavan pluraaliavioliittoa, heidät erotetaan kirkosta, mikä on vakavin rangaistus, minkä kirkko voi langettaa. Jumala ilmoitti yli sata vuotta sitten selkeästi profeetalleen Wilford Woodruffille, että pluraaliavioliittokäytäntö tuli lakkauttaa, mikä merkitsee sitä, että se on nykyisin Jumalan lain vastaista. Jopa maissa, joissa maalliset tai uskonnolliset lait hyväksyvät moniavioisuuden, tämä kirkko opettaa, että avioliiton tulee olla yksiavioinen, eikä hyväksy jäsenikseen pluraaliavioliittoa harjoittavia. (Ks. Mitä ihmiset kyselevät meistä?, Liahona, tammikuu 1999, s. 84.) 73

88 OPPIAIHE 15 Jos oppilailla on kysymyksiä pluraaliavioliitosta, kehota heitä tutustumaan sivustoon Gospel Topics, Plural Marriage in The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, lds.org/topics. Oppi ja liitot 131:1 4 Iankaikkisen avioliiton valitsemisen tärkeys Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen OL 131:1 4. Pyydä luokan jäseniä panemaan merkille, miksi meidän on tärkeä solmia avioliitto Herran säätämällä tavalla. Mitkä siunaukset odottavat niitä, jotka päättävät astua avioliiton uuteen ja ikuiseen liittoon? (Varmista, että oppilaat ymmärtävät tämän periaatteen: Kun astumme avioliiton uuteen ja ikuiseen liittoon, voimme saada korotuksen selestisen valtakunnan korkeimpaan asteeseen. Selitä, että tässä yhteydessä sana uusi tarkoittaa sitä, että liitto palautettiin uudelleen meidän taloudenhoitokaudellamme. Sana ikuinen tarkoittaa sitä, että tämä liitto kestää kautta iankaikkisuuden ja että se asetettiin kuolevaisuutta edeltävässä henkimaailmassa osaksi pelastussuunnitelmaa. Se on kuulunut Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin Aadamin ajoista alkaen. Profeetta Joseph Smith opetti lisääntymisestä, että ne, jotka saavuttavat selestisen valtakunnan korkeimman asteen, tulevat edelleen lisääntymään ja saamaan lapsia selestisessä kirkkaudessa [julkaisussa History of the Church, osa 5, s. 391].) Laita näkyville vanhin Russell M. Nelsonin seuraavat lausumat ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen: Pelastus tarkoittaa pelastumista fyysisestä ja hengellisestä kuolemasta. Korotuksella viitataan korkeimpaan onnen ja kirkkauden asteeseen selestisessä valtakunnassa. ( Pelastus ja korotus, Liahona, toukokuu 2008, s. 8.) Pelastus on yksityisasia, mutta korotus on perheasia. Ainostaan ne, jotka on vihitty avioliittoon temppelissä ja joiden avioliiton on lupauksen Pyhä Henki sinetöinyt, ovat edelleen puolisoita kuoleman jälkeen ja pääsevät selestisen kirkkauden korkeimpaan asteeseen eli korotukseen. ( Selestinen avioliitto, Liahona, marraskuu 2008, s. 92.) Miksi iankaikkinen avioliitto on niin tärkeä? (Kun oppilaat vastaavat, voit Hengen ohjauksen mukaan tuoda esiin nykymaailmassa vallitsevan tuhoisan suuntauksen, jossa ihmiset päättävät olla solmimatta avioliittoa, koska he arvostavat sellaisia asioita kuten työuraa enemmän kuin Jumalan heitä varten laatiman suunnitelman täyttämistä. Hylkäämällä avioliiton he luopuvat siunauksista, joita Jumala haluaisi antaa heille nyt ja iankaikkisuudessa.) Miksihän temppeliavioliitto antaa avioparille suuremmat mahdollisuudet onneen kuin muualla kuin temppelissä solmittu avioliitto tai avoliitto? Voit auttaa oppilaita ymmärtämään, että kaikki pyhät saavat lopulta iankaikkisen avioliiton siunauksen, mikäli he eivät millään tavoin alenna tasovaatimuksiaan. 74

89 OPPIAIHE 15 Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen presidentti Howard W. Hunterin ( ) seuraavat sanat: Mitään siunausta, mukaan lukien iankaikkisen avioliiton ja iankaikkisen perheen siunaus, ei evätä keneltäkään kelvolliselta ihmiseltä. Vaikka toisilla saattaa kulua hieman pidempään kenties jopa tämän kuolevaisen elämän tuolle puolen ennen kuin he saavuttavat tämän siunauksen, sitä ei evätä. (Ks. Kirkko on kaikkia ihmisiä varten, Valkeus, elokuu 1990, s. 43.) Kuinka moni teistä tuntee ihmisiä, jotka haluaisivat solmia avioliiton temppelissä mutta joilla ei ole ollut tilaisuutta tehdä niin? Kuinka presidentti Hunterin lausumassa oleva lupaus voisi auttaa näitä ihmisiä? Päätä oppiaihe kehottamalla oppilaita kirjoittamaan vastaus toiseen tai kumpaankin seuraavista kysymyksistä: Mitä sellaisia päätöksiä minä teen, jotka johtavat minua kohti temppelissä sinetöintiä? Mitkä elämäni alueet tarvitsevat muutosta tai kehittymistä, jotta olisin valmis tulemaan sinetöidyksi temppelissä? Kehota muutamia oppilaita kertomaan, kuinka he valmistautuvat temppeliavioliittoon. Lausu todistuksesi siitä, että kun aviomies ja vaimo pitävät liitot, jotka he tekivät, kun heidät sinetöitiin temppelissä, he ovat yhdessä iankaikkisesti. Kerro, kuinka tieto tästä on siunannut sinun elämääsi. Oppilaan lukutehtävät OL 131:1 4; 132:1 24 Russell M. Nelson, Selestinen avioliitto, Liahona, marraskuu 2008, s

90 OPPIAIHE 16 Pyhät lisääntymisen voimat Johdanto [Jumala on määrännyt], että pyhiä lisääntymisen voimia tulee käyttää ainoastaan miehen ja naisen kesken, jotka on laillisesti vihitty aviomieheksi ja vaimoksi ( Perhe julistus maailmalle, Liahona, marraskuu 2010, s. 129). Kaikille Jumalan lapsille siveyden lain mukaan eläminen tarkoittaa sitä, että olemme hyveellisiä sekä käytöksessämme että ajatuksissamme. Aviomiehen ja vaimon välinen intiimisuhde on kaunis ja pyhä, ja Jumala on säätänyt sen lisääntymistä ja rakkauden ilmaisemista varten. Taustalukemista David A. Bednar, Me uskomme, että tulee olla siveellinen, Liahona, toukokuu 2013, s Dallin H. Oaks, Pornografia, Liahona, toukokuu 2005, s Linda S. Reeves, Kristukseen keskittyvä koti suoja pornografiaa vastaan, Liahona, toukokuu 2014, s Sukupuolinen puhtaus, Nuorten voimaksi, kirjanen, 2011, s Opetusehdotuksia Psalmit 24:3 4; Matteus 5:8; MK Jaakob 2:31 35; Alma 39:3 5, 9; Oppi ja liitot 42:22 24; 121:45 46 Herran antama siveyden laki Kirjoita taululle seuraavaa ja kysy oppilailta, kuinka he jatkaisivat lausetta: Ruton kaltainen synti tämän sukupolven keskuudessa on. Laita näkyville presidentti Ezra Taft Bensonin ( ) seuraavat sanat ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen: Ruton kaltainen synti tämän sukupolven keskuudessa on sukupuolinen moraalittomuus. Profeetta Joseph sanoi, että tästä tulisi Israelin vanhimmille enemmän kiusauksia, Saatanan rusikoimista ja vaikeuksia kuin mistään muusta. (Kirkon presidenttien opetuksia: Ezra Taft Benson, 2014, s. 230.) Kuinka presidentti Bensonin sanat soveltuvat nykyiseen yhteiskuntaamme? Laita näkyville seuraava lausuma kirjasesta Nuorten voimaksi ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan se ääneen. Kehota oppilaita kuunnellessaan miettimään, kuinka he ilmaisisivat Herran antaman siveyden lain yhdellä lauseella. 76

91 OPPIAIHE 16 Herran mittapuu, joka koskee sukupuolista puhtautta, on selkeä ja muuttumaton. Älä ryhdy mihinkään sukupuolisuhteisiin ennen avioliittoa ja pysy täysin uskollisena puolisollesi avioliiton solmimisen jälkeen. Älä osallistu ennen avioliiton solmimista intohimoiseen suutelemiseen, älä makaa toisen päällä äläkä koskettele toisen intiimejä ruumiinosia älä vaatteiden päältä äläkä alta. Älä tee mitään muutakaan, mikä herättää seksuaalisia tunteita. Älä herätä sellaisia tunteita omassa ruumiissasi. (Nuorten voimaksi, kirjanen, 2011, s ) Kuinka ilmaisisitte Herran antaman siveyden lain yhdellä lauseella? (Kun oppilaat vastaavat, tähdennä seuraavaa perhejulistuksen oppia: [Jumala on määrännyt], että pyhiä lisääntymisen voimia tulee käyttää ainoastaan miehen ja naisen kesken, jotka on laillisesti vihitty aviomieheksi ja vaimoksi [ Perhe julistus maailmalle, Liahona, marraskuu 2010, s. 129].) Millä tavalla Nuorten voimaksi-kirjasesta lainatun kohdan toisessa kappaleessa mainitut varokeinot voisivat auttaa estämään jotakuta tekemästä vakavampia moraalittomuuden syntejä? Jäljennä taululle seuraava kaavio. Jaa luokka kahteen ryhmään ja pyydä ensimmäistä ryhmää tutkimaan otsikon seurauksia alla olevia kohtia ja toista ryhmää tutkimaan otsikon siunauksia alla olevia kohtia. Kannusta oppilaita katsomaan alaviitteitä tutkiessaan pyhiä kirjoituksia. Siveyden lain rikkomisen seurauksia: MK Jaak. 2:31 35 Alma 39:3 5, 9 OL 42:22 24 Siveyden lain noudattamisen tuomia siunauksia: Ps. 24:3 4 Matt. 5:8 OL 121:45 46 Riittävän ajan kuluttua keskustelkaa yhdessä siitä, mitä luokan jäsenet ovat oppineet. Esitä seuraavan kaltaisia kysymyksiä: Kuinka siveyden lain rikkomisen seuraukset osoittavat, miksi on tärkeää pitää tämä käsky? Mitä siunauksia te olette saaneet siveyden lain noudattamisesta? Laita näkyville seuraava totuus perhejulistuksesta: 77

92 OPPIAIHE 16 Me julistamme, että keino, jolla kuolevainen elämä luodaan, on Jumalan säätämä ( Perhe julistus maailmalle, Liahona, marraskuu 2010, s. 129). Mitä tämä lausuma tarkoittaa teille? Käytä kahdentoista apostolin koorumin jäsenten, vanhin Jeffrey R. Hollandin ja vanhin David A. Bednarin seuraavia sanoja auttaaksesi oppilaita ymmärtämään paremmin tämän totuuden. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan lausumat ääneen samalla kun luokan jäsenet kuuntelevat syitä siihen, miksi siveyden lailla on iankaikkista merkitystä. Ruumis on olennainen osa sielua. Tämä selväpiirteinen ja erittäin tärkeä myöhempien aikojen pyhien oppi korostaa sitä, miksi sukupuolisynti on niin vakava. Me julistamme, että se, joka käyttää toisen Jumalalta saamaa ruumista ilman jumalallista lupaa, käyttää väärin tuon yksilön sielua, käyttää väärin elämän keskeistä tarkoitusta ja tapahtumaa, itse elämän avainta, kuten presidentti Boyd K. Packer kerran sitä kutsui. Toisen ihmisen ruumiin hyväksikäytössä mikä tarkoittaa hänen sielunsa hyväksikäyttöä ihminen häpäisee Kristuksen sovituksen, joka pelasti tuon sielun ja joka tekee mahdolliseksi iankaikkisen elämän lahjan. (Jeffrey R. Holland, Henkilökohtainen puhtaus, Valkeus, tammikuu 1999, s ) Näin ollen avioliitto miehen ja naisen välillä on se valtuutettu väylä, jonka kautta kuolevaisuutta edeltävän elämän henget tulevat kuolevaisuuteen. Täydellinen pidättäytyminen sukupuolisesta kanssakäymisestä ennen avioliittoa ja täydellinen uskollisuus avioliitossa suojelevat tämän pyhän väylän pyhyyttä. Lisääntymisvoima on hengellisesti merkittävä. Tämän voiman väärinkäyttö horjuttaa Isän suunnitelmaa sekä kuolevaisen olemassaolomme tarkoituksia. Taivaallinen Isämme ja Hänen rakas Poikansa ovat luojia ja ovat uskoneet kullekin meistä osan luomisvoimastaan. Se, mitä me ajattelemme tästä ylimaallisesta voimasta ja kuinka me käytämme sitä, määrää suurelta osin onnemme kuolevaisuudessa ja kohtalomme iankaikkisuudessa. (David A. Bednar, Me uskomme, että tulee olla siveellinen, Liahona, toukokuu 2013, s. 42.) Miksi siveyden lailla on iankaikkista merkitystä? Millä tavalla se, kuinka me käytämme lisääntymisen voimaa, vaikuttaa onneemme kuolevaisuudessa ja iankaikkisuudessa? Anna oppilaille hetki aikaa kirjoittaa muistiin varokeinoja, joita he voivat käyttää apunaan noudattaakseen siveyden lakia. Matteus 5:27 28; Roomalaiskirje 8:6; Oppi ja liitot 63:16 Pornografian vaarat Pyydä oppilaita lukemaan seuraavat jakeet: Matt. 5:27 28; Room. 8:6 ja OL 63:16. Voisit pyytää oppilaita harjoittelemaan pyhien kirjoitusten tutkimiseen liittyvää taitoa laatia pyhien kirjoitusten viiteketjuja. Pyydä heitä ottamaan esiin 78

93 OPPIAIHE 16 ensimmäinen kohta, kirjoittamaan rinnakkaisviite seuraavaan kohtaan ja niin edelleen, viimeiseen kohtaan saakka. Mitä käyttäytymistapoja nämä kohdat kieltävät? (Yksi käyttäytymistapa, joka oppilaiden tulisi mainita, on pornografian käyttö.) Mitä pornografian katsomisen tai lukemisen seurauksia näissä pyhien kirjoitusten kohdissa mainitaan? Laita näkyville kahdentoista apostolin koorumin jäsenten, vanhin Dallin H. Oaksin ja vanhin Richard G. Scottin sekä Apuyhdistyksen ylimmän johtokunnan toisen neuvonantajan, sisar Linda S. Reevesin seuraavat lausumat. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen ja kehota luokan jäseniä panemaan merkille muita pornografian käytön seurauksia. Pornografia heikentää ihmisen kykyä nauttia normaalista emotionaalisesta, romanttisesta ja hengellisestä suhteesta vastakkaista sukupuolta olevan henkilön kanssa (Dallin H. Oaks, Pornografia, Liahona, toukokuu 2005, s. 89). Saatanasta on tullut mestari pornografian riippuvuutta aiheuttavan voiman hyödyntämisessä rajoittamaan yksilön kykyä saada Hengen johdatusta. Pornografian ankara hyökkäys kaikkine viheliäisine, rappeuttavine, tuhoisine muotoineen on aiheuttanut suurta murhetta, kärsimystä ja sydänsuruja ja tuhonnut avioliittoja. (Richard G. Scott, Hengellisen johdatuksen saaminen, Liahona, marraskuu 2009, s. 8 9.) [Lasten ja nuorten] täytyy tietää pornografian vaaroista ja siitä, kuinka se valtaa elämän aiheuttamalla Hengen menettämisen, tunteiden vääristymistä, vilpillisyyttä, ihmissuhteiden särkymistä ja itsehillinnän menetystä sekä nielaisemalla lähes kaiken ajan, ajatukset ja energian (Linda S. Reeves, Kristukseen keskittyvä koti suoja pornografiaa vastaan, Liahona, toukokuu 2014, s. 15). Kannusta oppilaita, jotka kamppailevat pornografian käytön tai jonkin muun moraalittomuuden muodon kanssa, käymään piispansa tai seurakunnanjohtajansa luona. Vakuuta heille, että parannuksen kautta he voivat löytää tien takaisin rauhaan ja onneen. Todista seuraavasta totuudesta: Pornografian välttäminen johtaa suurempaan onneen tässä elämässä ja iankaikkisuudessa. Auttaaksesi oppilaita, jotka ovat tekemisissä pornografian kanssa, voit halutessasi kirjoittaa taululle seuraavat kirkon verkkosivujen osoitteet: overcomingpornography.org 79

94 OPPIAIHE 16 addictionrecovery.lds.org 1. Mooses 2:21 24 Intiimisuhteen merkitys avioliitossa Huom. Tämän oppiaiheen osion arkaluonteisuuden vuoksi turvaudu profeetallisiin opetuksiin ja opeta vain sitä, mitä tässä aineistossa on esitetty. Älä esimerkiksi kerro yksityiskohtia suhteestasi puolisoosi. Todista, että fyysinen intiimisuhde on pyhä, sopiva ja erityinen, kun se tapahtuu avioliitossa Herran säätämällä tavalla. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 1. Moos. 2: Vaikka sitä ei suoraan mainitakaan, mitä nämä jakeet antavat ymmärtää miehen ja vaimon välisen fyysisen intiimisuhteen tarkoituksesta? (Sen tarkoituksena on tulla yhdeksi puolisomme kanssa.) Laita näkyville vanhin Jeffrey R. Hollandin seuraava lausunto: Sukupuolisuhde on varattu avioparille, koska se on perimmäinen vertauskuva täydellisestä yhtymisestä, sellaisesta täydellisyydestä ja yhdistymisestä, jonka Jumala on asettanut ja määrännyt. Eedenin puutarhasta asti avioliiton oli määrä tarkoittaa miehen ja naisen heidän sydämensä, toiveidensa, elämänsä, rakkautensa, perheensä, tulevaisuutensa, kaiken täydellistä yhdistymistä. ( Henkilökohtainen puhtaus, Liahona, tammikuu 1999, s. 91.) Kuinka vanhin Hollandin sanat auttavat teitä ymmärtämään paremmin miehen ja vaimon välisen fyysisen intiimisuhteen tarkoituksia? (Oppilaiden tulisi ymmärtää seuraava totuus: Intiimisuhde avioliitossa vahvistaa hengellisiä ja emotionaalisia siteitä miehen ja vaimon välillä. Voit halutessasi jakaa seuraavat lausumat monisteena. Anna jokaiselle oppilaalle oma kopio ja pyydä heitä alleviivaamaan fyysisen intiimisuhteen tarkoitukset avioliitossa. Sukupuolten, miehen ja vaimon (ja vain aviomiehen ja aviovaimon), liiton pääasiallisena tarkoituksena oli lasten saattaminen maailmaan. Herra ei ole milloinkaan tarkoittanut sukupuolikokemuksia vain leikin asiaksi tai pelkästään halujen ja himojen tyydyttämiseksi. (Spencer W. Kimball, Herran suunnitelma miehiä ja naisia varten, Valkeus, maaliskuu 1976, s. 3.) 80

95 OPPIAIHE 16 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa on yksi järkähtämätön siveyden mittapuu: sukupuolisuhde on asianmukainen vain miehen ja naisen välillä aviosuhteessa siten kuin Jumalan suunnitelmassa on säädetty. Sellainen suhde ei ole pelkästään ihmeellisyyttä, jota voi tutkia, halua, jonka voi tyydyttää, tai ajanvietettä tai viihdykettä, jota voi tavoitella itsekkäästi. Sen sijaan se on kuolevaisuudessa yksi jumalallisen luonteemme ja mahdollisuuksiemme tärkeimmistä ilmaisemistavoista sekä keino vahvistaa emotionaalisia ja hengellisiä siteitä aviomiehen ja vaimon välillä. (David A. Bednar, Me uskomme, että tulee olla siveellinen, Liahona, toukokuu 2013, s. 42.) Keskustelkaa oppilaiden alleviivaamista tarkoituksista. Pyydä oppilaita pohtimaan, mitä he ovat oppineet siveyden laista, ja kirjoittamaan sitten päiväkirjaansa vastaukset seuraaviin kysymyksiin: Kuinka siveyden lain ymmärtäminen vahvistaa päätöstänne elää moraalisesti puhtaana? Mistä syistä te elätte siveyden lain mukaan? Lausu lopuksi oma todistuksesi luokassa käsitellyistä periaatteista. Oppilaan lukutehtävät 1. Moos. 2:21 24; Ps. 24:3 4; Matt. 5:8, 27 28; Room. 8:6; MK Jaak. 2:28, 31 35; Alma 39:1 9; OL 42:22 24; 63:16; 121: David A. Bednar, Me uskomme, että tulee olla siveellinen, Liahona, toukokuu 2013, s Sukupuolinen puhtaus, Nuorten voimaksi, kirjanen, 2011, s

96 OPPIAIHE 17 Käsky lisääntyä ja täyttää maa Johdanto Käsky lisääntyä ja täyttää maa on keskeinen osa taivaallisen Isän suunnitelmaa, ja se on edelleen voimassa tänä aikana. Tämä oppiaihe auttaa oppilaita huomaamaan, että he voivat saada ohjausta päätöksissään lasten saattamisesta maailmaan, kun he tutkivat elävien profeettojen sanoja ja kääntyvät rukoillen taivaallisen Isän puoleen saadakseen johdatusta. Taustalukemista Neil L. Andersen, Lapset, Liahona, marraskuu 2011, s Russell M. Nelson, Abortti hyökkäys puolustuskyvyttömiä vastaan, Liahona, lokakuu 2008, s Opetusehdotuksia 1. Mooses 1:27 28; 9:1; 35:11 Käsky saada lapsia on edelleen voimassa Kirjoita ennen oppituntia taululle seuraavat sanat asiakirjasta Perhe julistus maailmalle : Ensimmäinen käsky, jonka Jumala antoi Aadamille ja Eevalle, koski heidän mahdollisuuttaan aviomiehenä ja vaimona tulla vanhemmiksi. Me julistamme, että Jumalan lapsilleen antama käsky lisääntyä ja täyttää maa on yhä voimassa. Aloita oppiaihe kysymällä: Mitä ajattelette, kun pohditte näitä kahta lausetta? Kehota oppilaita tutkimaan kohtia 1. Moos. 1:27 28, 1. Moos. 9:1 ja 1. Moos. 35:11 ja panemaan merkille niiden ihmisten nimet, joita Jumala käski lisääntymään ja täyttämään maan. Voisit kannustaa oppilaita yhdistämään nämä kohdat toisiinsa tekemällä niistä pyhien kirjoitusten viiteketjun. Pidä huoli, että oppilaat ymmärtävät, että tämä käsky on annettu jokaisella evankeliumin taloudenhoitokaudella. Laita näkyville kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Neil L. Andersenin seuraavat sanat ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen: 82

97 OPPIAIHE 17 Miehellä ja vaimolla, jotka voivat saada lapsia, on suuri etuoikeus antaa näille Jumalan henkilapsille kuolevainen ruumis. Me uskomme perheisiin, ja me uskomme lapsiin. Kun miehelle ja vaimolle syntyy lapsi, he täyttävät taivaallisen Isämme suunnitelmaa saattaa lapsia maailmaan. ( Lapset, Liahona, marraskuu 2011, s. 28.) Tähdennä tämän lausunnon viimeistä lausetta esittämällä seuraava periaate: Kun aviomies ja vaimo saattavat lapsen maailmaan, he täyttävät taivaallisen Isän onnensuunnitelmaa. Viittaa taululla oleviin lauseisiin ja kysy: Mistähän syystä Herra on meidän aikamme profeettojen välityksellä toistanut käskyn lisääntyä ja täyttää maa nykyaikana? (Voisit esimerkiksi kertoa oppilaille, että vuoden 1960 jälkeen naimisissa olevien äitien synnytysten määrä Yhdysvalloissa on laskenut 45 prosenttia.) Mistä syistä avioparit saattavat haluta nykyään vähemmän lapsia? (Mahdollisia vastauksia voivat olla tulojen vähyys, halu suorittaa opinnot loppuun ja aloittaa työura.) Kuinka se, että aviomies ja vaimo ymmärtävät Jumalan suunnitelman lapsiaan varten, auttaa heitä päättämään, milloin saada lapsia ja kuinka monta? Selitä, että aviomies ja vaimo saavat Jumalalta siunauksia, jotka mahdollistavat sen, että he voivat vaikeissakin olosuhteissa pitää käskyn saada lapsia. Lue ääneen seuraava kokemus seitsemänkymmenen koorumin jäsenen, vanhin James O. Masonin elämästä. Vanhin Neil L. Andersen kertoo: Vanhin Masonilla oli vain viikkoja häidensä jälkeen kokemus, joka auttoi häntä asettamaan tehtävänsä perheessä etusijalle. Hän sanoi: Marie ja minä olimme järkeilleet, että hänen olisi välttämätöntä pysyä töissä, jotta minä saisin loppuun lääketieteelliset opintoni. Vaikka tämä ei ollut sitä, mitä [halusimme] tehdä, lasten vuoron olisi tultava myöhemmin. [Katsellessani vanhempieni kodissa kirkon lehteä] näin silloin kahdentoista apostolin koorumiin kuuluneen vanhin Spencer W. Kimballin artikkelin, joka [tähdensi] avioliittovelvollisuuksia. Vanhin Kimballin mukaan yksi pyhä velvollisuus oli lisääntyä ja täyttää maa. Vanhempieni koti sijaitsi [lähellä] kirkon hallintorakennusta. Kävelin välittömästi toimistorakennukseen, ja puoli tuntia vanhin Spencer W. Kimballin artikkelin lukemisesta huomasin istuvani hänen työpöytänsä ääressä häntä vastapäätä. (Nykyään se ei olisi näin helppoa.) Selitin, että halusin lääkäriksi. Ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin lykätä perheen perustamista myöhemmäksi. Vanhin Kimball kuunteli kärsivällisesti ja vastasi sitten lempeästi: Veli Mason, haluaisiko Herra sinun rikkovan yhtä tärkeistä käskyistään, jotta sinusta tulisi lääkäri? Herran avulla sinulla voi olla perheesi ja sinusta voi silti tulla lääkäri. Missä on uskosi? Vanhin Mason jatkoi: Ensimmäinen lapsemme syntyi vajaa vuosi myöhemmin. Marie ja minä teimme kovasti työtä, ja Herra avasi taivaan ikkunat. Masoneita siunattiin vielä kahdella lapsella, ennen kuin veli Mason valmistui lääketieteellisestä tiedekunnasta neljä vuotta myöhemmin. ( Lapset, s. 29.) Mikä tässä kokemuksessa tekee teihin vaikutuksen? 83

98 OPPIAIHE 17 Tähdennä sitä, että avioliiton solmiminen on olennainen osa sitä, että noudattaa käskyä saada lapsia. Lue perhejulistuksesta seuraavat sanat: Lapsilla on oikeus syntyä avioliitossa ja saada kasvatuksensa sellaiselta isältä ja äidiltä, jotka pitävät avioliittolupaukset kunniassa olemalla täysin uskollisia. Mitä etuja avioliitossa syntyneillä lapsilla on? Mitä ajatuksia ja tuntemuksia teissä herää, kun ajattelette auttavanne taivaallista Isää täyttämään suunnitelmansa tuomalla lapsia tähän maailmaan? 1. Nefi 15:11; Oppi ja liitot 29:6. Etsikää Herran johdatusta Laita näkyville vanhin Neil L. Andersenin seuraavat sanat ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen: Päätös siitä, milloin lapset tulevat ja kuinka monta lasta perheeseen tulee, on henkilökohtainen, ja se tulee tehdä miehen ja vaimon sekä Herran välillä. Nämä ovat pyhiä päätöksiä päätöksiä, jotka tulisi tehdä vilpittömästi rukoillen ja suuressa uskossa toimien. ( Lapset, s. 28, kursivointi lisätty.) Mitä tarkoittaa se, että nämä päätökset tulisi tehdä suuressa uskossa toimien? Pyydä oppilaita tutkimaan kohtia 1. Nefi 15:11 ja OL 29:6 saadakseen tietää periaatteita, joita aviomies ja vaimo voisivat käyttää etsiessään vastauksia kysymyksiin siitä, milloin saada lapsia ja kuinka monta lasta heidän tulisi saada. Mitä sellaisia periaatteita löysitte näistä kohdista, jotka voivat auttaa aviomiestä ja vaimoa päättämään, milloin saada lapsia ja kuinka monta? (Tähdennä seuraavaa periaatetta: Kun aviomies ja vaimo harjoittavat uskoa ja kääntyvät Herran puoleen rukoillen, Hän ohjaa heitä heidän lasten saamista koskevissa päätöksissään.) Miksihän on tärkeää, että aviomies ja vaimo pyytävät neuvoa Herralta näissä asioissa? Laita näkyville kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Dallin H. Oaksin seuraavat sanat ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen: Kuinka monta lasta avioparin pitäisi hankkia? Kaikki, joista he pystyvät huolehtimaan! Tietysti lapsista huolehtiminen tarkoittaa enemmän kuin sitä, että antaa heille elämän. Lapsia täytyy rakastaa, hoivata, opettaa, ruokkia ja vaatettaa, ja heille täytyy antaa koti ja hyvät lähtökohdat saada kykyjä tulla itse hyviksi vanhemmiksi. ( Suuri autuudensuunnitelma, Valkeus, tammikuu 1994, s. 72.) 84

99 OPPIAIHE 17 Kuinka vanhin Oaksin opetukset voisivat auttaa avioparia päättämään, kuinka monta lasta heidän tulisi saada? Ole tämän oppiaiheen aikana hienotunteinen sen suhteen, että joillakin oppilailla ei ehkä ole mahdollisuutta saada lapsia tässä elämässä. Seuraavista vanhin Neil L. Andersenin sanoista voi olla hyötyä: Lasten saaminen voi olla sydäntäsärkevä aihe vanhurskaille pareille, jotka solmivat avioliiton ja huomaavat, etteivät he voi saada lapsia, joita he niin innokkaasti odottivat, tai miehelle ja vaimolle, jotka suunnittelevat suurta perhettä mutta joita siunataan pienemmällä perheellä. Me emme aina pysty selittämään kuolevaisuutemme vaikeuksia. Toisinaan elämä tuntuu kovin epäoikeudenmukaiselta erityisesti silloin, kun suurin halumme on tehdä juuri niin kuin Herra on käskenyt. Herran palvelijana vakuutan teille, että tämä lupaus on varma: Uskolliset jäsenet, joiden olosuhteet eivät salli heidän saada iankaikkisen avioliiton ja vanhemmuuden siunauksia tässä elämässä, tulevat saamaan kaikki luvatut siunaukset iankaikkisuuksissa, [kun] he pitävät Jumalan kanssa tekemänsä liitot [Käsikirja 2: Johtaminen ja palveleminen kirkossa, 2010, 1.3.3]. ( Lapset, s. 30.) Psalmit 127:3; Oppi ja liitot 59:6 Elämän pyhyys Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Ps. 127:3. Mitä tarkoittaa, että lapset ovat Herran lahja? (Lapset ovat lahja Jumalalta.) Lue perhejulistuksesta seuraavat sanat: Me vahvistamme, että elämä on pyhä ja että se on tärkeä Jumalan iankaikkisessa suunnitelmassa. Todista tästä periaatteesta: Kun ymmärrämme, että lapset ovat lahja Jumalalta, ymmärrämme paremmin heidän elämänsä pyhyyden. Eri puolilla maailmaa aborttia pidetään hyväksyttävänä, ja vuosittain tehdään miljoonittain abortteja. Auttaaksesi oppilaita ymmärtämään kirkon kannan aborttiin lue ääneen seuraava lausunto ja pyydä oppilaita kuuntelemaan, missä olosuhteissa abortti saattaisi olla oikeutettu: Ihmiselämä on pyhä lahja Jumalalta. Henkilökohtaisista tai sosiaalisista syistä tehty abortti on vastoin Jumalan tahtoa ja käskyjä. Myöhempien aikojen profeetat ovat tuominneet abortin viitaten Herran julistukseen: Älä tapa, äläkä tee mitään sen kaltaista (OL 59:6). Heidän neuvonsa tässä asiassa on selvä: Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenet eivät saa suostua aborttiin eivätkä tehdä eivätkä kehottaa ketään tekemään aborttia eivätkä maksaa eivätkä järjestää abortin tekemistä. Kirkon jäsenet, jotka kannustavat aborttiin millä tavalla tahansa, saattavat joutua kirkkokurin alaisiksi. Kirkon johtajat ovat sanoneet, että jotkin poikkeustilanteet saattavat oikeuttaa aborttiin, kuten jos raskaus on insestin tai raiskauksen seurausta, jos äidin henki tai terveys on pätevien lääketieteen asiantuntijoiden mukaan vakavasti uhattuna tai jos pätevän lääketieteen asiantuntijan mukaan sikiö on niin vammainen, ettei lapsi selviäisi hengissä synnytyksen jälkeen. Mutta edes nämä olosuhteet eivät automaattisesti oikeuta aborttiin. Näihin tilanteisiin joutuneiden tulee harkita aborttia vasta, kun he ovat neuvotelleet paikallisten 85

100 OPPIAIHE 17 pappeusjohtajiensa kanssa ja saaneet siihen vilpittömästi rukoiltuaan vahvistuksen. (Gospel Topics, Abortti, lds.org/topics.) Missä poikkeuksellisissa tapauksissa abortti saattaisi olla oikeutettu? Vaikka kyseessä olisivatkin sellaiset olosuhteet, mitä neuvoja aborttia harkitsevien tulisi hakea? Lue seuraava lausunto auttaaksesi oppilaita ymmärtämään, että adoptio on epäitsekäs vaihtoehto abortille: Me ilmaisemme tukemme vanhemmille, jotka eivät ole naimisissa ja antavat lapsensa adoptoitavaksi vakaaseen kotiin, jossa on äiti ja isä. Ilmaisemme myös tukemme niille naimisissa oleville äideille ja isille, jotka adoptoivat näitä lapsia. Turvallinen, hoivaava ja jatkuva suhde isään ja äitiin on lapsen hyvinvoinnille välttämätöntä. Adoption valitessaan vanhemmat, jotka eivät ole naimisissa, suovat lapsilleen tämän mitä tärkeimmän siunauksen. Adoptio on epäitsekäs, rakastava päätös, joka on lapsen, biologisten vanhempien ja adoptiovanhempien siunaukseksi tässä elämässä ja kautta iankaikkisuuksien. (Ensimmäisen presidenttikunnan lausunto, 4. lokakuuta 2006, lainattu julkaisussa Ensign, lokakuu 2008, s. 37.) Päättäessäsi oppiaihetta lausu todistuksesi siitä ilosta, jota lapset ovat tuoneet omaan elämääsi. Kannusta oppilaita valmistautumaan kelvollisina pyhään mahdollisuuteen tuoda lapsia tähän maailmaan. Oppilaan lukutehtävät 1. Moos. 1:27 28; 9:1; 35:11; Ps. 127:3; 1. Nefi 15:11; OL 29:6; 59:6; Moos. 2: Neil L. Andersen, Lapset, Liahona, marraskuu 2011, s

101 OPPIAIHE 18 Vaalikaa aviosuhdetta Johdanto Aviomiehellä ja vaimolla on vakava velvollisuus rakastaa toinen toistaan ja huolehtia toisistaan ( Perhe julistus maailmalle, Liahona, marraskuu 2010, s. 129). Ottamalla taivaallisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen mukaan suhteeseensa ja elämällä yhdessä Jeesuksen Kristuksen evankeliumin periaatteiden mukaan aviomies ja vaimo voivat saavuttaa suurimman onnen, mikä on Jumalan suunnitelman tarkoitus. Taustalukemista Russell M. Nelson, Avioliiton vaaliminen, Liahona, toukokuu 2006, s David A. Bednar, Avioliitto on olennainen osa Jumalan iankaikkista suunnitelmaa, Liahona, kesäkuu 2006, s L. Whitney Clayton, Avioliitto: katso ja opi, Liahona, toukokuu 2013, s Opetusehdotuksia Matteus 19:3 8; Efesolaiskirje 5:25, 28 31; Oppi ja liitot 25:5, 13 15; 42:22 Rakentakaa onnistunut avioliitto Laita näkyville kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Russell M. Nelsonin seuraavat sanat ja kehota yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen: 2006, s. 36.) Avioliitto suo suuremmat mahdollisuudet onneen kuin mikään muu ihmissuhde. Jotkut avioparit eivät kuitenkaan saavuta kaikkea, mikä olisi mahdollista. He antavat romanssinsa ruostua, pitävät toisiaan itsestäänselvyyksinä, sallivat muiden mielenkiinnon kohteiden tai laiminlyönnin pilvien sumentaa näkemystä siitä, mitä heidän avioliittonsa voisi todella olla. Avioliitot olisivat onnellisempia, jos niitä vaalittaisiin huolellisemmin. ( Avioliiton vaaliminen, Liahona, toukokuu Mitkä tavat tai asenteet mielestänne voisivat johtaa avioliiton ruostumiseen? Selitä, että avioparit, jotka antavat avioliittonsa ruostua, päätyvät joskus avioeroon. Kerro oppilaille, että Vapahtajan kuolevaisen palvelutehtävän aikana jotkut fariseukset väittivät, että avioero oli oikeutettu mitättömistäkin syistä. He pyrkivät ottamaan Jeesuksen mukaan väittelyynsä kysymällä Hänen mielipidettään avioerosta. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Matt. 19:3 8 ja kehota oppilaita panemaan merkille, miten Vapahtajan ja fariseusten asenteet avioliittoa kohtaan eroavat toisistaan. Selitä tarvittaessa, että erokirja oli laillinen asiakirja, joka miehen oli annettava vaimolleen ennen kuin lähetti tämän pois luotaan. Mitkä sanat jakeessa 3 kuvaavat fariseusten asennetta avioliittoa ja avioeroa kohtaan? (Oli luvallista hylätä vaimonsa eli erota hänestä mistä syystä tahansa.) 87

102 OPPIAIHE 18 Mitä sellaista Jeesus opetti jakeessa 8, joka oli vastoin tätä ajattelutapaa ja vahvisti avioliiton pyhän luonteen? (Aadamin ja Eevan ajoista lähtien Jumala on tarkoittanut avioliiton kestävän iankaikkisesti. Vahvistaaksesi tätä oppia voisit pyytää oppilaita merkitsemään jakeen 8 rinnakkaisviitteiksi kohdat Saarn. 3:14 ja Moos. 4:18.) Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Dallin H. Oaksin seuraavat sanat: Korotukseen vaadittavassa avioliitossa kestoltaan iankaikkisessa ja piirteiltään jumalallisessa avioeroa ei pidetä vaihtoehtona. Avioparit vihitään Herran temppeleissä koko iankaikkisuudeksi. Mutta jotkin avioliitot eivät etene kohti tuota ihannetta. Koska [olemme] niin kovasydämisiä [Matt. 19:8], Herra ei tällä hetkellä sovita käytäntöön tämän selestisen periaatteen seurauksia. Hän sallii eronneiden henkilöiden mennä uudelleen naimisiin ilman moraalittomuuden tahraa, joka on määritelty korkeammassa laissa. ( Avioero, Liahona, toukokuu 2007, s. 70.) Auttaaksesi oppilaita ymmärtämään, mitä aviomies ja vaimo voivat tehdä saavuttaakseen sellaisen avioliiton, jota korotus edellyttää, pyydä oppilaita lukemaan ensimmäinen lause perhejulistuksen kuudennesta kappaleesta. Mikä velvollisuus aviomiehellä ja vaimolla on toisiaan kohtaan? (Kun oppilaat vastaavat, kirjoita taululle tämä lause perhejulistuksesta: Aviomiehellä ja vaimolla on vakava velvollisuus rakastaa toinen toistaan ja huolehtia toisistaan. ) Mitä teille merkitsee se, että avioparilla on vakava velvollisuus rakastaa toinen toistaan ja huolehtia toisistaan? Auttaaksesi oppilaita ymmärtämään paremmin tätä velvollisuutta kehota puolta luokasta lukemaan OL 25:5, ja toista puolta luokasta lukemaan OL 42:22 ja Ef. 5:25, Pyydä oppilaita etsimään periaatteita, jotka opettavat, kuinka avioliittoa vaalitaan. Kirjoita sitten taululle, mitä he löytävät. Riittävän ajan kuluttua pyydä oppilaita valitsemaan yksi taululla olevista asioista ja selittämään, mitä se heille merkitsee. Lue ääneen seitsemänkymmenen koorumin johtokunnan jäsenen, vanhin L. Whitney Claytonin seuraavat sanat ja pyydä luokan jäseniä panemaan merkille erityisiä oivalluksia, jotka koskevat sanoja liittyä ja jättää: Onnellisimmat näkemäni avioliitot säteilevät kuuliaisuutta käskylle, joka on yksi kaikkein autuaallisimmista että meidän tulee elää keskenämme rakkaudessa [ks. OL 42:45]. Puhuessaan aviomiehille Herra käski: Rakasta vaimoasi koko sydämestäsi ja liity häneen äläkä kehenkään muuhun [OL 42:22]. Eräässä kirkon käsikirjassa opetetaan: Sana liittyä tarkoittaa sitä, että on jollekulle täysin omistautunut ja uskollinen. Aviopari liittyy Jumalaan ja toisiinsa palvelemalla ja rakastamalla toisiaan ja pitämällä liitot täysin uskollisina toisilleen ja Jumalalle. Sekä aviomies että vaimo jättävät taakseen elämänsä naimattomina ja antavat avioliitolleen tärkeimmän sijan elämässään. He eivät salli kenenkään tai minkään saada tärkeämpää sijaa kuin mikä on niiden liittojen pitämisellä, joita he ovat solmineet Jumalan ja toistensa kanssa. [Käsikirja 2: 88

103 OPPIAIHE 18 Johtaminen ja palveleminen kirkossa, 2010, ] Katso ja opi: menestyksekkäät avioparit rakastavat toisiaan täydellisellä antaumuksella. ( Avioliitto: katso ja opi, Liahona, toukokuu 2013, s. 85.) Mitä asioita aviomiehen tai vaimon voi olla tarpeen jättää taakseen voidakseen liittyä toinen toiseensa? Kuinka tuntemanne avioparit osoittavat rakastavansa ja huolehtivansa puolisostaan? Mitä sellaista teette nyt, mikä auttaa teitä valmistautumaan rakastamaan tulevaa puolisoanne epäitsekkäästi ja huolehtimaan hänestä? Abraham 5:15 18 Tulkaa yhdeksi avioliitossa Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen Abr. 5: Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja panemaan merkille, mitä nämä jakeet opettavat aviomiehen ja vaimon välisestä suhteesta. Minkä tavoitteen saavuttamiseksi näiden jakeiden mukaan aviomiehen ja vaimon tulisi työskennellä? (Tullakseen yhdeksi lihaksi.) Piirrä taululle seuraava kaavio: Anna jokaiselle oppilaalle moniste, jossa on kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin David A. Bednarin seuraavat sanat. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen ensimmäinen kappale samalla kun luokan jäsenet panevat merkille, mitä kaavio esittää: Herra Jeesus Kristus on avioliiton liittosuhteen keskipiste. Huomatkaa, kuinka Vapahtaja on sijoitettu tämän kolmion kärkeen naisen ollessa toisessa alakulmassa ja miehen toisessa. Miettikää nyt, mitä tapahtuu miehen ja naisen väliselle suhteelle, kun he yksilöinä ja vakaasti tulevat Kristuksen luokse ja pyrkivät tulemaan täydellisiksi Hänessä (ks. Moroni 10:32). Lunastajan ansiosta ja kautta mies ja nainen tulevat lähemmäs toisiaan. Kun mies ja vaimo tulevat kumpikin vedetyiksi Herran luo (ks. 3. Nefi 27:14), kun he oppivat palvelemaan ja hellästi hoivaamaan toisiaan, kun he saavat yhteisiä elämänkokemuksia ja kasvavat yhdessä ja tulevat yhdeksi ja kun heitä siunataan heidän erilaisten luonteidensa yhdistymisellä, he alkavat tajuta sen täyttymyksen, jota taivaallinen Isä haluaa lapsilleen. Suurin onni, joka on Isän suunnitelman tärkein tavoite, saadaan tekemällä iankaikkiseen avioliittoon kuuluvat liitot ja pitämällä ne kunniassa. ( Avioliitto on olennainen osa Jumalan iankaikkista suunnitelmaa, Liahona, kesäkuu 2006, s. 54.) 89

104 OPPIAIHE 18 Mikä vanhin Bednarin mukaan mahdollistaa sen, että aviomies ja vaimo tulevat lähemmäksi toisiaan? (Kun oppilaat vastaavat, tähdennä seuraavaa periaatetta: Kun aviomies ja vaimo pyrkivät tulemaan Kristuksen luokse, he voivat tulla yhdeksi avioliitossa.) Kuinka mielestänne Kristuksen luokse tuleminen auttaa aviomiestä ja vaimoa tulemaan lähemmäksi toisiaan? Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen vanhin Bednarin lausuman toinen kappale. Kysy sen jälkeen: Mitä vanhin Bednarin mukaan avioparin tulee tehdä saavuttaakseen suurimman onnen, minkä Jumala haluaa heidän saavan? Mitä asioita olette nähneet avioparien tekevän saavuttaakseen ykseyden ja ilon avioliitossaan? Lue ääneen presidentti Ezra Taft Bensonin ( ) seuraavat sanat ja todista sen jälkeen niiden totuudesta: Avioliittoa tulee pitää pyhänä liittona Jumalan edessä. Avioparilla ei ole velvollisuuksia ainoastaan toisiaan vaan myös Jumalaa kohtaan. Hän on luvannut siunauksia niille, jotka kunnioittavat tätä liittoa. (Ks. Kirkon presidenttien opetuksia: Ezra Taft Benson, 2014, s. 191.) Kuinka puolisot saattaisivat toimia toisin, jos he pitäisivät avioliittoa pyhänä liittona, joka on tehty paitsi heidän välillään myös Jumalan kanssa? Miten voitte nyt valmistautua temppeliavioliittoon? Kannusta oppilaita kirjoittamaan omaan päiväkirjaansa, mitä he tekevät nyt ja mitä he voisivat tehdä tulevaisuudessa valmistautuakseen iankaikkiseen avioliittoon. Oppilaan lukutehtävät Matt. 19:3 8; Ef. 5:25, 28 31; OL 25:5, 13 15; 42:22; Abr. 5: L. Whitney Clayton, Avioliitto: katso ja opi, Liahona, toukokuu 2013, s

105 OPPIAIHE 19 Luokaa Kristus-keskeinen elämä ja koti Johdanto Profeetta Helaman opetti pojilleen, että jos he rakentaisivat elämänsä Jeesuksen Kristuksen varmalle perustukselle, Saatanalla ei olisi voimaa tuhota heitä (ks. Hel. 5:12). Tässä oppiaiheessa oppilaat keskustelevat siitä, kuinka he voivat rakentaa perheensä Jeesuksen Kristuksen perustukselle. Kun perheenjäsenet keskittävät elämänsä Jeesuksen Kristuksen opetuksiin, he voivat korjata ja vahvistaa perhesuhteitaan ja löytää suurempaa onnea. Taustalukemista Henry B. Eyring, Täydellinen esikuvamme, Liahona, marraskuu 2009, s Richard G. Scott, Jotta meillä olisi kotona rauha, Liahona, toukokuu 2013, s Opetusehdotuksia Johannes 15:1 5, 10 11; Helaman 5:12 Luokaa Kristus-keskeinen elämä ja koti Aloita oppitunti piirtämällä taululle yksinkertainen talo tai muu rakennus. Keskustele oppilaiden kanssa seuraavista asioista: Kuinka tärkeä perustus on rakennukselle? Miksi joistakin rakennusaineista tulee vahvempi perustus kuin joistakin muista? Muistuta oppilaille, että kaikilla perheillä on jonkin verran vaikeuksia ja Saatana pyrkii tuhoamaan kaikki perheet. Mormonin kirjasta me saamme tietää varman tavan pienentää Saatanan vaikutusta perheessämme mahdollisimman vähiin. Pyydä oppilaita tutkimaan kohtaa Hel. 5:12 ja panemaan merkille, mitä siinä opetetaan perustuksesta. Mitä mielestänne tarkoittaa se, että rakennamme perustuksemme Jeesuksen Kristuksen kalliolle? Mitä perhe voi tehdä rakentaakseen Jeesuksen Kristuksen kalliolle? (Mahdollisia vastauksia: Tutkia Jeesuksen Kristuksen evankeliumia ja elää sen mukaan, pyrkiä seuraamaan Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä, noudattaa Jumalan käskyjä ja turvautua Kristuksen sovituksen voimaan.) Kuinka kohdassa Hel. 5:12 mainitut lupaukset soveltuvat perheisiin, jotka pyrkivät rakentamaan perustuksensa Jeesuksen Kristuksen kalliolle? (Vastausten tulisi osoittaa seuraavan periaatteen ymmärtämistä: Kun perheet rakentavat perustuksensa Jeesuksen Kristuksen kalliolle, Saatanalla ei ole voimaa tuhota niitä.) 91

106 OPPIAIHE 19 Selitä, että vähän ennen kuolemaansa Vapahtaja esitti vertauksen, joka voi auttaa perheitä ymmärtämään, kuinka he voivat rakentaa perustuksensa Hänen kalliolleen. Kehota muutamaa oppilasta lukemaan ääneen Joh. 15:1 5, Pyydä luokan jäseniä seuraamaan mukana ja pohtimaan, kuinka Vapahtajan vertaus näissä jakeissa voi soveltua perheisiin, jotka pyrkivät rakentamaan perustuksensa Jeesuksen Kristuksen kalliolle. Jos Jeesus Kristus on viinipuu ja me olemme oksat, mitähän hedelmät mahtavat kuvata? (Hedelmät voivat kuvata Jeesuksen Kristuksen opetuslasten hyviä tekoja.) Auta oppilaita huomaamaan, että kohdassa Joh. 15:4 10 Vapahtaja mainitsi useita kertoja sanan pysyä. Selitä, että sana pysyä tarkoittaa tässä yhteydessä pysyä mutta pysyä ikuisesti, mikä antaa ymmärtää, että meidän tulisi pysyä lujasti ja pysyvästi kiinni Jeesuksessa Kristuksessa ja Hänen kirkossaan (Jeffrey R. Holland, Pysykää minussa, Liahona, toukokuu 2004, s. 32). Voisit selittää oppilaille lyhyesti, että sanojen toistamisen huomaaminen on pyhien kirjoitusten tutkimiseen liittyvä taito, jota he voivat käyttää henkilökohtaisessa tutkimisessaan. Jonkin sanan toistaminen pyhissä kirjoituksissa tarkoittaa usein sitä, että kirjoittaja tähdentää jotakin tärkeää ajatusta. Mitä siunauksia jakeiden 5 ja 11 mukaan Vapahtajassa pysymisestä seuraa? (Jos me pysymme Vapahtajassa, me voimme tuottaa paljon hedelmää ja ilomme voi tulla täydelliseksi.) Millaisia siunauksia arvelisitte tulevan perheiden osaksi, kun perheenjäsenet ponnistelevat pysyäkseen Vapahtajassa? Lue ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Richard G. Scottin seuraavat sanat: Riippumatta olosuhteistanne te voitte keskittää kotinne ja elämänne Herraan Jeesukseen Kristukseen, sillä Hän on todellisen rauhan lähde tässä elämässä ( Jotta meillä olisi kotona rauha, Liahona, toukokuu 2013, s. 29). Kuinka kuvailisitte kotia, joka on keskittynyt Jeesukseen Kristukseen? Mitkä piirteet tekisivät kodista Kristus-keskeisen? Kannusta oppilaita pohtimaan, mitä he voivat tehdä pysyäkseen täydellisemmin Vapahtajassa, jotta Hänellä olisi suurempi vaikutus heidän kodissaan. Kannusta heitä ajattelemaan, kuinka he voisivat parantaa suhdettaan perheenjäseniin. Helaman 14:30 31; 3. Nefi 11:29 30 Hallitkaa tunteitanne käyttämällä tahdonvapautta vanhurskaasti Siirry oppiaiheen seuraavaan osioon toistamalla, että kaikilla perheillä on haasteita. Vaikka perheenjäsenet yrittävät keskittää elämänsä Jeesukseen Kristukseen, he voivat kohdata tilanteita, jotka uhmaavat heidän vanhurskaita toiveitaan. Kirjoita taululle seuraavaa: 92

107 OPPIAIHE 19 Sinä sait minut vihaiseksi! Sinä sait minut menettämään malttini! Kehota oppilaita pohtimaan, perustuvatko nämä lauseet totuuteen. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Hel. 14: Kehota oppilaita miettimään, kuinka nämä jakeet liittyvät taululla oleviin lausumiin. Mikä tärkeä totuus näissä jakeissa soveltuu suhteeseemme muihin ihmisiin? (Tähdennä seuraavaa totuutta: Koska taivaallinen Isä on antanut meille tahdonvapauden, me voimme valita, suutummeko vai olemmeko suuttumatta. Selitä, että vanhin Lynn G. Robbins seitsemänkymmenen koorumista on opettanut: Vihastuminen on tietoinen valinta, se on päätös. Sen vuoksi me voimme päättää olla suuttumatta. Me valitsemme! [ Valinnanvapaus ja viha, Valkeus, heinäkuu 1998, s. 90.]) Mitä ongelmia seuraa siitä luulosta, että muiden teot tai sanat voivat saada meidät suuttumaan? Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen 3. Nefi 11: Tuo esiin Vapahtajan opetus kiistelystä: Sellaisen on loputtava (3. Nefi 11:30). Muistuta oppilaille, ettei karkea kielenkäyttö ja muu epävanhurskas käytös kuten henkinen tai fyysinen väkivalta ole koskaan oikeutettua. Kehota oppilaita miettimään asioita, joita he voivat tehdä, jotta he muistaisivat päättää olla suuttumatta. Pyydä heitä kertomaan ajatuksiaan. Pyydä oppilaita sitoutumaan siihen, että he käyttävät tahdonvapauttaan vanhurskaasti ja päättävät olla vihastumatta, etenkin perhepiirissä. 3. Nefi 12:22 24; Moroni 7:45, 48; Oppi ja liitot 64:9 11; 88:119, Parannus ja anteeksianto voivat korjata rikkoutuneita perhesuhteita Kirjoita taululle seuraava periaate: Perhe-elämän onni saavutetaan todennäköisimmin silloin, kun sen perustana ovat Herran Jeesuksen Kristuksen opetukset. Kerro oppilaille, että tämä lause on peräisin asiakirjasta Perhe julistus maailmalle ( Liahona, marraskuu 2010, s. 129). Auttaaksesi oppilaita huomaamaan joitakin Jeesuksen Kristuksen opetuksia, jotka voivat tuoda suurempaa onnea perheille, pyydä oppilaita lukemaan itsekseen OL 88:119, Ehdota, että he merkitsevät tai korostavat avainopetuksia. Pyydä sitten oppilaita keskustelemaan siitä, kuinka perheet voisivat vahvistua elämällä näissä jakeissa olevien opetusten mukaan. Muistuta oppilaille, että perheet kohtaavat usein ongelmia ja vaikeuksia, kun he jättävät Jeesuksen Kristuksen opetukset huomiotta. Laita näkyville ensimmäisen 93

108 OPPIAIHE 19 presidenttikunnan jäsenen, presidentti Dieter F. Uchtdorfin seuraavat sanat ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen: Kireät ja rikkoutuneet välit ovat yhtä vanhoja kuin ihmiskunta itse. Uskoisin, että jokainen ihminen maan päällä on jollakin tavoin saanut tuntea kiistelyn, kaunan ja koston aikaansaamaa tuhoa. Ehkäpä on myös aikoja, jolloin tunnistamme tuon hengen itsessämme. ( Armeliaat saavat armon, Liahona, toukokuu 2012, s. 70.) Mitkä Herran Jeesuksen Kristuksen opetukset voivat auttaa korjaamaan kireitä tai jopa rikkoutuneita suhteita perheenjäsenten välillä? Kirjoita taululle seuraavat pyhien kirjoitusten viitteet. Selitä, että kaikissa näissä jakeissa on Vapahtajan opettamia totuuksia, jotka voivat vahvistaa perhesuhteita. 3. Nefi 12:22 24 Moroni 7:45, 48 OL 64:9 11 Kehota oppilaita lukemaan nämä kohdat ja keskustelemaan sen jälkeen seuraavista kysymyksistä: Mitkä opetukset näissä jakeissa voivat auttaa korjaamaan perhesuhteita, jotka ovat huonontuneet riitelyn, epäystävällisyyden tai muiden tekojen vuoksi? Kuinka olette nähneet anteeksiannon parantavan perhesuhteita? Miksi joskus on vaikeampi antaa anteeksi meitä vastaan rikkoneille perheenjäsenille kuin muille ihmisille? Laita näkyville presidentti Dieter F. Uchtdorfin ja presidentti Howard W. Hunterin ( ) seuraavat sanat ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen: Kukaan meistä ei ole synnitön. Meistä jokainen tekee virheitä, myös te ja minä. Meitä kaikkia on loukattu. Me kaikki olemme loukanneet muita. Vapahtajamme uhrin ansiosta me voimme saada korotuksen ja iankaikkisen elämän. Kun me hyväksymme Hänen tiensä ja voitamme ylpeytemme pehmittämällä sydämemme, me voimme tuoda sovinnon ja anteeksiannon perheeseemme ja omaan elämäämme. (Dieter F. Uchtdorf, Yksi avain onnelliseen perheeseen,liahona, lokakuu 2012, s. 6.) 94

109 OPPIAIHE 19 Kaikki, mihin Jeesus kätensä laskee, elää. Jos Jeesus laskee kätensä avioliiton ylle, se elää. Jos Hänen annetaan laskea kätensä perheen ylle, se elää. (Kirkon presidenttien opetuksia: Howard W. Hunter, 2015, s. 153.) Kuinka tänään käsiteltyjen periaatteiden noudattaminen voi antaa Vapahtajalle tilaisuuden laskea kätensä perheen ylle? Kehota oppilaita pohtimaan, kuinka parannuksen ja anteeksiannon periaatteet voisivat auttaa korjaamaan tai vahvistamaan heidän omia perhesuhteitaan. Kannusta heitä soveltamaan näitä periaatteita viipymättä omissa perhesuhteissaan. Oppilaan lukutehtävät Joh. 15:1 5, 10 11; Hel. 5:12; 14:30 31; 3. Nefi 11:29 30; 12:22 24; Moroni 7:45, 48; OL 64:9 11; 88:119, Richard G. Scott, Jotta meillä olisi kotona rauha, Liahona, toukokuu 2013, s

110 OPPIAIHE 20 Varjelkaa uskoa ja todistusta Johdanto Perheillä ja yksilöillä on pyhä velvollisuus kehittää itsessään uskoa Jeesukseen Kristukseen ja säilyttää luja todistus. Vapahtaja varoitti, että viimeisinä aikoina saatetaan eksyttää jopa valitutkin (JS M 22). Tässä oppiaiheessa keskitytään vahvistamaan todistusta, jotta se toimisi suojana vastustajan voimia vastaan, jotka pyrkivät tuhoamaan uskon. Taustalukemista Dieter F. Uchtdorf, Tulkaa, liittykää joukkoomme, Liahona, marraskuu 2013, s Jeffrey R. Holland, Minä uskon, Liahona, toukokuu 2013, s Opetusehdotuksia Johannes 14:26 27; Efesolaiskirje 4:11 14; 1. Nefi 15:23 24; 2. Nefi 31:19 20; Alma 5:45 46; Helaman 3:28 30; Oppi ja liitot 11:13 14; 21:4 6 Luja todistus antaa suojan vastustajaa vastaan Selitä, että vanhin Joseph B. Wirthlin ( ) kahdentoista apostolin koorumista puhui kerran susilaumoista, joita vaelsi Ukrainan maaseudulla vuosia sitten. Ainut asia, jota ne pelkäsivät, oli tuli. Matkatessaan kaupunkien ulkopuolella ihmisten oli susien karkottamiseksi rakennettava suuria nuotioita ja pidettävä tulta yllä läpi yön. Kehota yhtä oppilasta lukemaan seuraavat sanat: Matkustajat tiesivät, että roihuavia nuotioita ei sytytetty ja pidetty palamassa vain mukavuussyistä, vaan ne olivat keino säilyä hengissä. Meidän ei tarvitse tänä aikana suojautua susilaumoilta matkatessamme elämän tietä, mutta hengellisessä mielessä me kohtaamme paholaisen petollisia susia kiusauksien, pahuuden ja synnin muodossa. Me elämme vaarallista aikaa, jolloin nämä ahnaat sudet vaeltelevat hengellisellä maaseudulla etsimässä niitä, joiden usko saattaa olla heikko tai vakaumus horjuva. Me olemme kaikki alttiina hyökkäykselle. Mutta me voimme vahvistaa itsemme palavan todistuksen antamalla suojalla; todistuksen, joka on nuotion tavoin sytytetty hyvin ja joka huolella pidetään palavana. ( Todistuksen hengelliset nuotiot, Valkeus, tammikuu 1993, s. 33.) Miksi lujan todistuksen ylläpitäminen on nykymaailmassa keino säilyä hengissä? (Kirjoita lyhyen keskustelun jälkeen taululle seuraava totuus: Kun vahvistamme todistustamme, me olemme vähemmän alttiina hyökkäyksille uskoamme vastaan.) 96

111 OPPIAIHE 20 Millä tavalla luja todistus voi auttaa teitä vahvistamaan perheenjäseniä ja muita, joiden uskoa vastaan hyökätään? Laita näkyville tai kirjoita taululle seuraava kaavio. Älä kirjoita sulkeissa olevia lihavoituja periaatteita; nämä periaatteet on tarkoitettu vain opettajan avuksi. Pyydä oppilaita lukemaan yhden sarakkeen kohdalla olevat jakeet ja etsimään periaatteita, jotka auttavat suojautumaan uskoa heikentäviä voimia vastaan. Kehota oppilaita tiivistämään lukemansa selkeäksi lausumaksi, joka sisältää opin tai periaatteen, ja esittämään sen sitten muille. 2. Nefi 31:19 20 Hel. 3:28 30 Ef. 4:11 14 OL 21:4 6 Joh. 14:26 27 OL 11: Nefi 15:23 24 Alma 5:45 46 (Kun säilytämme lujan uskon Jeesukseen Kristukseen, voimme kulkea eteenpäin kaidalla ja kapealla polulla, joka johtaa iankaikkiseen elämään.) (Kun seuraamme Herran apostoleja, profeettoja ja muita kirkon johtajia, meitä suojataan petoksilta.) (Kun uskoamme vastaan hyökätään, Herra voi lähettää rauhaa ja ohjausta Pyhän Hengen kautta.) (Paasto, rukous ja pyhien kirjoitusten tutkiminen vahvistavat uskoa ja todistusta ja mahdollistavat sen, että voimme kestää haasteissamme.) Kuinka nämä periaatteet ovat vahvistaneet teitä tai jotakuta tuntemaanne henkilöä uskoon suunnattuja hyökkäyksiä vastaan? Kuinka voisitte käyttää tätä tietoa vahvistaaksenne jotakuta tuntemaanne henkilöä, jonka usko horjuu? Muistuta oppilaita seuraavasta asiasta: Usko on Jumalan lahja, joka suodaan palkinnoksi henkilökohtaisesta vanhurskaudesta. Sitä annetaan aina kun on vanhurskautta, ja mitä suuremmassa määrin on kuuliaisuutta Jumalan laeille, sitä suuremmassa määrin suodaan uskoa. (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2. painos, 1966, s. 264.) Todista, että usko Jeesukseen Kristukseen, profeettojen seuraaminen, Hengen tavoitteleminen ja pyhien kirjoitusten tutkiminen suojaavat ja vahvistavat todistusta. Kun me emme tee näitä asioita, usko voi heiketä ja todistus hävitä. Tämän seikan havainnollistamiseksi kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin M. Russell Ballardin seuraavat sanat: 97

112 OPPIAIHE 20 Yksi hyvistä lähetyssaarnaajistani, joka palveli kanssani, kun olin lähetysjohtajana Torontossa, tuli tapaamaan minua joitakin vuosia myöhemmin. Kysyin häneltä: Vanhin, kuinka voin auttaa sinua? Lähetysjohtaja, hän sanoi, luulen, että olen menettämässä todistukseni. En voinut uskoa sitä. Kysyin häneltä, kuinka se saattoi olla mahdollista. Ensimmäistä kertaa olen lukenut mormonien vastaista kirjallisuutta, hän sanoi. Minulla on kysymyksiä, eikä kukaan vastaa niihin. Olen hämmentynyt ja luulen, että olen menettämässä todistukseni. Kysyin häneltä, mitä hänen kysymyksensä olivat, ja hän kertoi ne minulle. Ne olivat tavanomaisia kirkon vastaisia asioita, mutta halusin hieman aikaa kerätäkseni aineistoa, jotta voisin antaa merkityksellisiä vastauksia. Niinpä sovimme tapaamisesta 10 päivän kuluttua, ja sanoin hänelle vastaavani silloin jokaiseen hänen kysymykseensä. Kun hän oli aikeissa lähteä, pysäytin hänet. Vanhin, olet juuri esittänyt minulle useita kysymyksiä, sanoin. Minullakin on yksi kysymys sinulle. Niin, lähetysjohtaja? Kuinka kauan aikaa on kulunut siitä kun viimeksi luit Mormonin kirjaa? kysyin. Hän painoi päänsä alas. Hän katsoi jonkin aikaa lattiaan. Sitten hän katsoi minuun. Siitä on kauan, lähetysjohtaja, hän myönsi. Selvä, sanoin. Sinä olet antanut minulle tehtävän. On vain reilua, että minäkin annan sellaisen sinulle. Haluan sinun lupaavan minulle, että luet Mormonin kirjaa ainakin tunnin joka päivä tämän hetken ja seuraavan tapaamisemme välisenä aikana. Hän suostui tekemään niin. Kymmenen päivää myöhemmin hän palasi toimistooni ja olin valmiina. Otin esiin paperini aloittaakseni vastaamisen hänen kysymyksiinsä, mutta hän pysäytti minut. Lähetysjohtaja, hän sanoi, se ei ole tarpeen. Sitten hän selitti: Tiedän, että Mormonin kirja on totta. Tiedän, että Joseph Smith on Jumalan profeetta. Sehän on hienoa, sanoin. Mutta saat joka tapauksessa vastaukset kysymyksiisi. Olen käyttänyt niihin paljon aikaa, joten sinun pitää vain istua siinä ja kuunnella. Niinpä vastasin kaikkiin hänen kysymyksiinsä, ja sitten kysyin: Vanhin, mitä olet oppinut tästä? Ja hän vastasi: Anna Herralle yhtä paljon aikaa. Juurruttakaamme tämä ajatus mieleemme ja säilyttäkäämme se sisimmässämme, kun kuljemme läpi tämän kuolevaisuuden prosessin. Antakaamme Herralle yhtä paljon aikaa. ( When Shall These Things Be?, Ensign, joulukuu 1996, s. 60.) Mitä opitte vanhin Ballardin kertomasta kokemuksesta? Millä tavalla se, että annatte Herralle yhtä paljon aikaa omassa elämässänne ja perheenne elämässä, vahvistaa teitä ja perhettänne Saatanaa vastaan? Kuinka näiden periaatteiden harjoittaminen nyt voisi valmistaa teitä tulemaan paremmaksi aviopuolisoksi ja vanhemmaksi? Päätä oppiaiheen tämä osio pyytämällä yhtä oppilasta lukemaan kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Richard G. Scottin seuraavat sanat: 98

113 OPPIAIHE 20 Kun me johdonmukaisesti rukoilemme aamuin ja illoin, tutkimme päivittäin pyhiä kirjoituksia, pidämme viikoittaisen perheillan ja käymme säännöllisesti temppelissä, me vastaamme tietoisesti Hänen kutsuunsa tulla Hänen luokseen. Mitä enemmän me omaksumme näitä tapoja, sitä innokkaampi Saatana on vahingoittamaan meitä, mutta sitä vähemmän hänellä on kykyä tehdä niin. Kun käytämme näitä apuneuvoja, me käytämme tahdonvapauttamme siihen, että otamme täysin vastaan Hänen sovitusuhrinsa lahjat. Todistan, että kun me tulemme tietoisesti Hänen luokseen, me voimme kestää jokaisen kohtaamamme kiusauksen, jokaisen murheen, jokaisen haasteen. ( Asettakaa uskon osoittaminen etusijalle, Liahona, marraskuu 2014, s. 94.) Kysy oppilailta, haluaisivatko jotkut heistä kertoa jostakin kokemuksestaan, joka ei ole liian henkilökohtainen, jolloin he ovat voittaneet uskoonsa kohdistuneita haasteita. Luukas 22:31 32; 3. Nefi 18:32; Oppi ja liitot 108:7 8 Vahvistakaa muiden uskoa Pyydä oppilaita nostamaan kätensä, jos he tuntevat jonkun, jolla on vaikeuksia säilyttää todistuksensa. Pyydä oppilaita tutkimaan ja vertaamaan toisiinsa kohtia Luuk. 22:31 32, 3. Nefi 18:32 ja OL 108:7 8 saadakseen tietää velvollisuudesta, joka meillä on kirkon uskollisina jäseninä etenkin perheenjäseniä kohtaan. Riittävän ajan kuluttua kehota oppilaita kertomaan, mitä he saivat selville. Oppilaiden tulisi ymmärtää seuraava periaate: Kun olemme kääntyneet Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin, meillä on velvollisuus vahvistaa muiden uskoa. Lue ääneen presidentti Thomas S. Monsonin seuraavat sanat: Olen huomannut, että paluu aktiivisuuteen sekä asenteiden, tapojen ja tekojen muuttumiseen johtuu pääosin kahdesta perussyystä. Ensiksi, ihmiset palaavat, kun joku on näyttänyt heille heidän iankaikkiset mahdollisuutensa ja on auttanut heitä tekemään päätöksen saavuttaa ne. Vähemmän aktiiviset eivät voi pitkään tyytyä keskinkertaisuuteen, kun he näkevät, että erinomaisuus on heidän tavoitettavissaan. Toiseksi, ihmiset palaavat, koska heidän rakkaansa tai samaan kansaan kuuluvat pyhät [Ef. 2:19] ovat noudattaneet Vapahtajan kehotusta, ovat rakastaneet lähimmäistään niin kuin itseään ja ovat auttaneet heitä toteuttamaan unelmansa ja tavoitteensa. Katalysaattorina tässä prosessissa on ollut ja tulee olemaan rakkauden periaate. ( Tehtävämme on pelastaa, Liahona, lokakuu 2013, s. 5.) Miksihän rakkaus on niin tärkeä katalysaattori muiden uskon vahvistamisessa? Mitä te olette tehneet tai mitä tuntemanne ihmiset ovat tehneet vahvistaaksenne jonkun sellaisen uskoa, jonka hengellisyys horjuu? Mitä voitte tehdä vahvistaaksenne tehokkaammin muiden uskoa? 99

114 OPPIAIHE 20 Päätä oppiaihe lausumalla todistuksesi siitä, että oppilaat voivat auttaa ystäviään ja perheenjäseniään palauttamaan ja vahvistamaan näiden uskoa, kun he ilmaisevat rakkautensa ja noudattavat tässä oppiaiheessa käsiteltyjä periaatteita. Oppilaan lukutehtävät Luuk. 22:31 32; Joh. 14:26 27; Ef. 4:11 14; 1. Nefi 15:23 24; 2. Nefi 31:19 20; Alma 5:45 46; Hel. 3:28 30; 3. Nefi 18:32; OL 11:13 14; 21:4 6; 108:7 8. Jeffrey R. Holland, Minä uskon, Liahona, toukokuu 2013, s

115 OPPIAIHE 21 Kasvattakaa lapset rakkaudessa ja vanhurskaudessa Johdanto Vanhemmilla on pyhä velvollisuus kasvattaa lapsensa rakkaudessa ja vanhurskaudessa ( Perhe julistus maailmalle, Liahona, marraskuu 2010, s. 129). Vanhemmat auttavat täyttämään tämän velvollisuuden, kun he ilmaisevat rakkautensa ja todistuksensa sanoin ja teoin ja tekevät perheillan pitämisestä, perherukouksesta ja perheen yhteisestä pyhien kirjoitusten tutkimisesta säännöllisen tavan. Taustalukemista Richard G. Scott, Asettakaa uskon osoittaminen etusijalle, Liahona, marraskuu 2014, s Jeffrey R. Holland, Rukous lasten puolesta, Liahona, toukokuu 2003, s Opetusehdotuksia Luukas 15:11 20; Efesolaiskirje 6:4 Vanhemmilla on velvollisuus rakastaa lapsiaan ja huolehtia heistä Lue ääneen seuraavat kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Russell M. Nelsonin sanat: Kun nuorin tyttäremme oli noin nelivuotias, tulin eräänä iltana varsin myöhään kotiin sairaalatehtävistäni. Huomasin, että rakas vaimoni oli hyvin uupunut. Niinpä minä tarjouduin panemaan nelivuotiaamme nukkumaan. Aloin jaella määräyksiä: Riisu vaatteesi, ripusta ne paikoilleen. Pue yöpuku päällesi, harjaa hampaasi, pidä iltarukous jne. komennellen siihen tyyliin, mikä sopii karskille armeijan kersantille. Yhtäkkiä hän kallisti päänsä sivulle, katsoi minua mietteliäästi ja sanoi: Isi, omistatko sinä minut? Hän antoi minulle tärkeän opetuksen. Ei, me emme omista lapsiamme. Meidän etuoikeutemme vanhempina on rakastaa heitä, johdattaa heitä ja päästää heidät menemään. ( Kuunnelkaa oppiaksenne, Valkeus, heinäkuu 1991, s. 22.) Minkä periaatteen vanhin Nelson opetti tämän kokemuksen avulla? (Vanhemmilla on etuoikeus rakastaa ja johdattaa lapsiaan.) Lue tai laita näkyville seuraavat sanat perhejulistuksesta ja pyydä oppilaita panemaan merkille avainsanoja ja -ilmauksia: Aviomiehellä ja vaimolla on vakava velvollisuus rakastaa toinen toistaan ja huolehtia toisistaan sekä rakastaa lapsiaan ja huolehtia heistä. Vanhemmilla on pyhä velvollisuus kasvattaa lapsensa rakkaudessa ja vanhurskaudessa. ( Perhe julistus maailmalle, Liahona, 101

116 OPPIAIHE 21 marraskuu 2010, s. 129.) Kysy oppilailta, mitkä sanat kiinnittivät heidän huomionsa ja miksi. Tarvittaessa voit kysyä: Miksihän vanhempien velvollisuuksia kuvailemaan käytetään sanoja vakava ja pyhä? Kerro oppilaille, että Vapahtaja opetti vertauksen, joka osoittaa, kuinka rakkaudella kasvatettu lapsi turvautuu jatkossakin perhesuhteisiinsa. Kehota oppilaita lukemaan itsekseen Luuk.15:11 20 ja panemaan merkille asioita, jotka todistavat tuhlaajapojan tienneen, että hänen isänsä rakasti häntä. Riittävän ajan kuluttua kehota oppilaita kertomaan, mitä he ovat löytäneet. Auta oppilaita ymmärtämään vertauksen isää kehottamalla yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Robert D. Halesin seuraavat sanat: Vertauksessa tuhlaajapojasta on vaikuttava opetus perheille ja etenkin vanhemmille. Kun nuorempi veli meni itseensä [Luuk. 15:17], hän päätti palata kotiin. Mistä hän tiesi, ettei hänen isänsä torjuisi häntä? Koska hän tunsi isänsä. Voin kuvitella, että pojan nuoruuden väistämättömissä väärinkäsityksissä, ristiriidoissa ja mielettömyyksissä hänen isänsä on ollut paikalla ymmärtävin ja myötätuntoisin sydämin, leppein vastauksin, kuulevin korvin ja anteeksiantavin halauksin. Voin myös kuvitella tämän pojan tienneen, että hän voi tulla kotiin, koska hän tiesi, millainen koti häntä odotti. ( Kaikin vanhempien lempein tuntein toivon sanoma perheille, Liahona, toukokuu 2004, s. 90.) Mitä isän rakkauden osoituksia vanhin Hales mainitsi? Mitkä muut vanhempien teot johtavat rakastavaan, huolehtivaan ilmapiiriin kodissa? (Voit halutessasi käyttää kohtaa Ef. 6:4 täydentämään luokan keskustelua tästä aiheesta.) Mitä esimerkkejä olette nähneet vanhemmista, jotka osoittavat rakkautta lapsiaan kohtaan? Mitä sellaista teette nyt, mikä valmistaa teitä rakastamaan tulevia lapsianne ja huolehtimaan heistä? Oppi ja liitot 68:25 28; 93:36 40 Kasvattakaa lapset vanhurskaudessa Näytä oppilaille kuvaa pienestä lapsesta, ehkäpä omasta lapsestasi. Mitä olennaisia opetuksia lapsi tarvitsee voidakseen kehittyä hengellisesti? Pyydä oppilaita pohtimaan tätä kysymystä, kun he tutkivat ja vertaavat toisiinsa kohtien OL 93:36 40 ja 68:25 28 opetuksia. (Huom. Jokin pyhien kirjoitusten kohta tai oppi tai periaate usein selvenee, kun sitä vertaa johonkin muuhun pyhien kirjoitusten kohtaan [Evankeliumin opettaminen ja oppiminen käsikirja seminaarien ja uskontoinstituuttien opettajille ja johtohenkilöille, 2012, s. 22].) 102

117 OPPIAIHE 21 Minkä periaatteen vanhempien velvollisuuksista me voimme oppia näistä jakeista? (Vaikka oppilaat saattavat käyttää eri sanoja, heidän tulisi ymmärtää seuraava periaate: Vanhemmat noudattavat Herran käskyä, kun he kasvattavat lapsensa valossa ja totuudessa. Selitä, että näiden jakeiden yhteydessä valo viittaa hengelliseen tietoon ja vanhurskaiden periaatteiden ymmärtämiseen.) Miksi on hyvin tärkeää, että vanhemmat opettavat kotona lapsilleen Jeesuksen Kristuksen evankeliumin periaatteita ja toimituksia? Auta oppilaita vastaamaan tähän kysymykseen lukemalla ääneen kahdentoista apostolin koorumin presidentin Boyd K. Packerin ( ) seuraavat sanat: Pyhät kirjoitukset puhuvat uskon kilvestä, jolla niin Herra sanoi te voitte sammuttaa kaikki jumalattomien palavat nuolet (OL 27:17). Tuo uskon kilpi valmistetaan parhaiten kotiteollisuudessa [kotona]. Vaikka kilpeä kiillotetaankin kirkon luokissa ja toiminnoissa, se pitää valmistaa käsityönä kotona ja sovittaa kullekin yksilölle sopivaksi. ( Älkää pelätkö, Liahona, toukokuu 2004, s. 79.) Kuinka olette nähneet vanhempien opettavan tehokkaasti lapsilleen vanhurskaita periaatteita, jotka johdattavat näitä valoon ja totuuteen? Mitä seurauksia kohdassa OL 68:25 mainitaan koituvan niille vanhemmille, jotka tuntevat Jeesuksen Kristuksen evankeliumin, mutta eivät opeta evankeliumin periaatteita lapsilleen? (Auta oppilaita ymmärtämään seuraava periaate: Vanhempia, jotka tuntevat Jeesuksen Kristuksen evankeliumin, pidetään tilivelvollisina Jumalalle, jos he eivät opeta evankeliumin periaatteita lapsilleen.) Selitä, että kirkon johtajat ovat toistuvasti kertoneet vanhurskaista tavoista, joiden avulla vanhempien tulisi kotonaan opettaa lapsilleen evankeliumin periaatteita. Anna jokaiselle oppilaalle oppiaiheen lopussa oleva moniste ja lue ääneen monisteen sisältämät ohjeet. Riittävän ajan kuluttua esitä Pyhän Hengen johdattamana seuraavanlaisia kysymyksiä: Kuinka te olette hyötyneet näistä kolmesta perheen toiminnasta? Miksihän on tärkeää ottaa tavaksi rukoilla, tutkia pyhiä kirjoituksia ja pitää perheiltoja jo ennen avioliiton solmimista ja lasten saamista? Auttaaksesi oppilaita ymmärtämään, että on muitakin tilanteita, joissa vanhemmat voivat opettaa lapsilleen evankeliumin periaatteita, lue ääneen vanhin David A. Bednarin ja vanhin Jeffrey R. Hollandin seuraavat lausumat: 103

118 OPPIAIHE 21 Vanhempien tulee olla valppaita ja hengellisesti tarkkaavaisia huomatakseen spontaanisti ilmaantuvat tilaisuudet todistaa lapsilleen. Sellaisten tilanteiden ei tarvitse olla suunniteltuja, aikatauluun merkittyjä tai valmisteltuja. Itse asiassa mitä vähemmän suunniteltua sellainen todistaminen on, sitä todennäköisemmin sillä on rakentava ja kestävä vaikutus. Esimerkiksi perheen luonteva keskustelu päivällisellä voi olla täydellinen hetki isän tai äidin kertoa ja todistaa erityisistä siunauksista, joita hän on saanut sen päivän verrattain rutiininomaisten toimien lomassa. (David A. Bednar, Pysykää valveilla hellittämättä, Liahona, toukokuu 2010, s. 42.) Eläkää evankeliumin mukaan niin näkyvästi kuin kykenette. Pitäkää liitot, jotka lapsenne tietävät teidän tehneen. Antakaa pappeuden siunauksia. Ja todistakaa! Älkää pelkästään otaksuko, että lapsenne saavat jotenkin käsityksen uskostanne omin neuvoin. Tietävätkö lapsemme, että me rakastamme pyhiä kirjoituksia? Näkevätkö he meidän lukevan niitä ja tekevän niihin merkintöjä ja turvautuvan niihin arkielämässä? Ovatko lapsemme koskaan yllättäen avanneet suljetun oven ja löytäneet meidät polviltamme rukoilemasta? Ovatko he kuulleet meidän sekä rukoilevan heidän kanssaan että rukoilevan heidän puolestaan pelkästään puhtaasta rakkaudestamme heihin? Tietävätkö lapsemme, että me uskomme paastoon? Tietävätkö he, että me rakastamme temppelissä käymistä? Tietävätkö he, että me rakastamme ja tuemme paikallisia johtajia ja johtavia veljiä, vaikka he ovatkin epätäydellisiä? Tietävätkö lapsemme, että me rakastamme Jumalaa koko sydämestämme ja että me haluamme nähdä Hänen ainosyntyisen Poikansa kasvot ja langeta Hänen jalkoihinsa? Rukoilen, että he tietävät sen. (Jeffrey R. Holland, Rukous lasten puolesta, Liahona, toukokuu 2003, s. 87.) Kuinka olette nähneet omien vanhempienne tai muiden vanhempien käyttävän hyväkseen luontevia tilaisuuksia opettaa evankeliumin periaatteita? Miksi vanhempien on tärkeä elää näkyvästi evankeliumin mukaan? Mitä te teette nyt syventääksenne evankeliumin tietämystänne, niin että voitte opettaa lapsillenne valoa ja totuutta? Todista, että vanhemmat voivat kasvattaa lapsensa rakkaudessa ja vanhurskaudessa johdattamalla heidät takaisin taivaallisen Isänsä luokse rakastamalla heitä, opettamalla heille evankeliumin periaatteita ja näyttämällä hyvää esimerkkiä. Oppilaan lukutehtävät Luuk. 15:11 20; Ef. 6:4; 2. Tim. 3:15; 3. Nefi 18:21; OL 68:25 28; 93: Jeffrey R. Holland, Rukous lasten puolesta, Liahona, toukokuu 2003, s

119

120 OPPIAIHE 22 Perustakaa onnellinen perhe Johdanto Asiakirjassa Perhe julistus maailmalle kuvaillaan periaatteita, joita vanhempien tulee opettaa lapsilleen. Tässä oppiaiheessa keskustellaan vanhempien velvollisuudesta opettaa lapsilleen kunnioituksen, myötätunnon, työn ja tervehenkisen virkistystoiminnan periaatteita. Oppiaiheessa käsitellään myös vanhempien velvollisuutta opettaa lapsiaan rakastamaan ja palvelemaan toisiaan, noudattamaan Jumalan käskyjä ja olemaan lainkuuliaisia kansalaisia. ( Liahona, marraskuu 2010, s. 129.) Näiden periaatteiden opettaminen auttaa vanhempia luomaan onnellisen perheen. Taustalukemista Dallin H. Oaks, Hyvä, parempi, paras, Liahona, marraskuu 2007, s Susan W. Tanner, Kerroinko sinulle?, Liahona, toukokuu 2003, s Opetusehdotuksia Onnellisten perheiden periaatteita Valmista oppilaita tätä oppiaihetta varten laittamalla näkyville presidentti David O. McKayn ( ) seuraavat sanat: Mikään muu menestys ei voi korvata kotona tapahtunutta epäonnistumista (Kirkon presidenttien opetuksia: David O. McKay, 2004, s. 166). Mitkä periaatteet tällä kurssilla oppimanne pohjalta auttavat osaltaan luomaan onnellisen perheen? Auttaaksesi vastaamaan tähän kysymykseen laita näkyville ja lue ääneen seuraavat sanat asiakirjasta Perhe julistus maailmalle : Onnistuneet avioliitot ja perheet perustuvat uskon, rukouksen, parannuksen, anteeksiannon, kunnioituksen, rakkauden, myötätunnon, työn ja tervehenkisen virkistystoiminnan periaatteille ja säilyvät näitä periaatteita noudattamalla. Selitä oppilaille, että useimmista tämän lausunnon periaatteista on jo keskusteltu aiemmissa oppiaiheissa. Jotta voisitte keskittyä periaatteisiin, joita ei vielä ole käsitelty, kirjoita taululle seuraavaa: 106

121 OPPIAIHE 22 Kunnioitus Myötätunto Työ Tervehenkinen virkistystoiminta Jaa luokka pienryhmiin ja anna kullekin ryhmälle tehtäväksi yksi näistä aiheista. Pyydä ryhmiä keskustelemaan seuraavista kysymyksistä: Kunnioitus Mitä hyviä asioita perheissä tapahtuu, kun vanhemmat osoittavat kunnioittavansa lapsiaan? Kun lapset osoittavat kunnioittavansa vanhempiaan? Kun vanhemmat osoittavat kunnioittavansa toisiaan? Mitä esimerkkejä kunnioittamisesta voitte kertoa oman perheenne kokemuksista? Myötätunto Millä tavoin vanhemmat voivat opettaa lapsiaan tuntemaan myötätuntoa muita perheenjäseniä kohtaan? Mitä esimerkkejä myötätunnon opettamisesta voitte kertoa oman perheenne tai tuntemienne perheiden kokemuksista? Työ Miksi työnteko kuuluu osana onnelliseen perheeseen? Kuinka vanhemmat voivat auttaa lapsiaan pitämään työnteosta ja saamaan siitä tyydytystä? Mitä esimerkkejä voitte kertoa siitä, kuinka omassa perheessänne tai tuntemissanne perheissä on opetettu lapsia tekemään työtä? Tervehenkinen virkistystoiminta Kerro tälle ryhmälle, että kun perheillä on rajallisesti aikaa yhteisiin perhetoimintoihin, on viisasta valita toimintoja, jotka ovat kaikkein arvokkaimpia. Pyydä tätä ryhmää lukemaan kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Dallin H. Oaksin seuraavat sanat ja keskustelemaan jäljempänä olevista kysymyksistä: Harkitessamme eri vaihtoehtoja meidän tulee muistaa, ettei riitä, että jokin on hyvää. Toiset vaihtoehdot ovat parempia ja edelleen toiset parhaita. Jotkin tärkeimmistä valinnoistamme liittyvät perheen toimintoihin. Kun valitsemme, kuinka vietämme aikaa perheen kesken, meidän on syytä varoa kuluttamasta koko käytettävissämme olevaa aikaamme asioihin, jotka ovat pelkästään hyviä, jolloin jää tuskin ollenkaan aikaa siihen, mikä on parempaa tai parasta. Eräs ystäväni vei nuoren perheensä usealle kesälomareissulle, joihin kuului käyntejä ikimuistettavilla historiallisilla paikoilla. Kesän lopussa hän kysyi teini-ikäiseltä pojaltaan, mistä 107

122 OPPIAIHE 22 näistä hyvistä kesätoiminnoista tämä oli nauttinut eniten. Isä otti opikseen pojan vastauksesta, ja niin tekivät muutkin, joille hän kertoi siitä. Eniten tänä kesänä, poika vastasi, pidin siitä illasta, jolloin sinä ja minä makasimme nurmikolla ja katselimme tähtiä ja juttelimme. Huippuhienot perhetoiminnot voivat olla lapsille hyviä, mutta ne eivät aina ole parempia kuin kahdenkeskinen aika rakastavan vanhemman kanssa. ( Hyvä, parempi, paras, Liahona, marraskuu 2007, s. 105.) Kuinka tämän isän ja pojan kokemus voi auttaa meitä ymmärtämään tervehenkisen virkistystoiminnan arvon perheessä? Mitä perhe voisi tehdä saadakseen virkistystoiminnasta merkityksellisempää? Riittävän ajan kuluttua pyydä ryhmiä kertomaan yhteenveto keskustelustaan koko luokalle. Päätä oppiaiheen tämä osio laittamalla näkyville ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen, presidentti Dieter F. Uchtdorfin seuraavat sanat. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen. Koska mikään muu menestys ei voi korvata kotona tapahtunutta epäonnistumista, meidän on asetettava perheemme tärkeysjärjestyksessä korkealle. Rakennamme syvät ja rakastavat perhesuhteet tekemällä yhdessä yksinkertaisia asioita kuten syömällä päivällistä, pitämällä perheillan ja vain pitämällä hauskaa yhdessä. Perhesuhteissa rakkaus tarkoittaa itse asiassa a-i-k-a-a, aikaa. Se, että vietämme aikaa toistemme kanssa, on avain sopusointuun kotona. ( Asioista, joilla on eniten merkitystä, Liahona, marraskuu 2010, s. 22.) Voitteko kertoa jonkin oman kokemuksenne, jolloin vanhempanne tai joku muu perheenjäsen on viettänyt kanssanne laatuaikaa? Kysy oppilailta, haluaisivatko jotkut heistä kertoa ajatuksiaan tai todistaa siitä, kuinka jokin taululla olevista asioista voi olla siunaukseksi perheille. 5. Mooses 6:4 7; Oppi ja liitot 134:5 6; Uskonkappaleet 12 Vanhemmilla on velvollisuus opettaa lapsiaan Pyydä oppilaita tutkimaan perhejulistuksen kuudetta kappaletta ja panemaan merkille, mitä asioita vanhemmilla on pyhä velvollisuus opettaa lapsilleen. Kun oppilaat vastaavat, kirjoita taululle seuraavaa: Rakastakaa ja palvelkaa toisianne Noudattakaa Jumalan käskyjä Olkaa lainkuuliaisia kansalaisia 108

123 O PPIAIHE 22 Tähdennä seuraavaa periaatetta: Vanhempia käsketään opettamaan lapsiaan rakastamaan ja palvelemaan toisiaan, noudattamaan Jumalan käskyjä ja olemaan lainkuuliaisia kansalaisia. Pyydä oppilaita ottamaan esiin 5. Moos. 6. Selitä, että tähän lukuun on tallennettu Mooseksen ohjeet Israelin lapsille käskyjen pitämisestä. Kehota oppilaita lukemaan itsekseen 5. Moos. 6:4 7 ja soveltamaan jakeiden sanoma itseensä lisäämällä jokaisen käskymuodon eteen oma nimensä. Kuinka oman nimenne lisääminen auttaa teitä ymmärtämään näitä jakeita? Kuinka usein jakeen 7 mukaan vanhempien tulee opettaa lapsiaan? Kiinnitä oppilaiden huomio taululla olevaan ilmaukseen rakastakaa ja palvelkaa toisianne. Aloita keskustelu siitä, mitä tämä ilmaus merkitsee, lukemalla ääneen ensimmäisen presidenttikunnan jäsenen, presidentti James E. Faustin ( ) seuraavat sanat ja esittämällä jäljempänä olevat kysymykset: Melkein jokainen päivä tuo tilaisuuksia suorittaa epäitsekkäitä tekoja toisten hyväksi. Sellaisia tekoja on loputtomasti, ja ne voivat olla niinkin yksinkertaisia kuin ystävällinen sana, auttava käsi tai rakastettava hymy. ( Mitä hyötyä siitä on minulle?, Liahona, marraskuu 2002, s ) Kuinka monia tilaisuuksia teillä on päivittäin rakastaa ja palvella perheenne jäseniä? Mitä voisitte tehdä, jotta perheenne jäsenten palveleminen olisi tärkeämmällä sijalla elämässänne? Anna oppilaille hetki aikaa pohdiskella, mitä he voisivat tehdä palvellakseen perheensä jäseniä paremmin ja osoittaakseen enemmän rakkautta heitä kohtaan. Kiinnitä oppilaiden huomio taululla olevaan ilmaukseen noudattakaa Jumalan käskyjä ja kysy: Miksi vanhempien tulisi olla ensisijaisesti vastuussa siitä, että he opettavat lapsilleen Jumalan käskyjä? Lue ääneen Nuorten Naisten ylijohtajana palvelleen sisar Susan W. Tannerin seuraavat sanat. Selitä, että tässä puheessaan sisar Tanner muisteli neuvoja, joita hän oli antanut tyttärelleen, joka oli vastikään mennyt naimisiin ja alkanut perustaa omaa kotia. Ota esimerkkiä isovanhempiesi kodeista. Kummatkin isovanhemmat kasvattivat lapsensa valossa ja totuudessa (OL 93:40). [Koti, jossa isäsi varttui,] oli opin huone. Hän sanoi isänsä hautajaisissa, ettei hän ole koskaan oppinut kirkon kokouksessa sellaista evankeliumin periaatetta, jota hän ei olisi jo oppinut kotonaan. Kirkko oli hänen kotinsa täydennys. ( Kerroinko sinulle?, Liahona, toukokuu 2003, s. 73.) 109

124 OPPIAIHE 22 Kuinka voitte valmistautua luomaan kodistanne omalle perheellenne opin huoneen sellaisen, jota sisar Tanner kuvailee? Mitä ajatuksia teillä saattaisi olla, jos tulevat lapsenne puhuisivat tällä tavoin omasta lapsuudenkodistaan? Kiinnitä oppilaiden huomio taululla olevaan ilmaukseen olkaa lainkuuliaisia kansalaisia. Kerro oppilaille, että luvussa OL 134 on muistiin merkittynä uskon julistus hallitusvallasta ja laeista (luvun 134 johdanto). Auta oppilaita ymmärtämään tämän luvun asiayhteys pyytämällä yhtä oppilasta lukemaan ääneen luvun johdanto. Kehota sitten yhtä oppilasta lukemaan ääneen OL 134:5 6 ja toista oppilasta lukemaan ääneen kahdestoista uskonkappale. Pyydä luokan jäseniä panemaan merkille, mitä Herra opettaa maan laeista. Mitkä opetukset hallitusvallasta ja maan laeista kiinnittävät huomionne? (Voit halutessasi kehottaa oppilaita etsimään lisätietoa lukemalla kohdat OL 58:21 ja 98:4 6 ja merkitsemään ne rinnakkaisviittein.) Mistähän syystä on tärkeää, että koti on ensisijainen paikka, jossa lapset oppivat noudattamaan maan lakeja? Voit halutessasi lukea ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Neal A. Maxwellin ( ) seuraavat sanat: Kun vanhempien vaikutus vähenee, lisääntyy poliisivoimien tarve. Poliiseja on aina oleva liian vähän, jos kerran tehokkaita vanhempia on liian vähän. Samalla tavalla, vankiloita ei milloinkaan ole tarpeeksi, ellei meillä ole tarpeeksi hyviä koteja. ( Pidä erityistä huolta perheestäsi, Valkeus, heinäkuu 1994, s. 86.) Kuinka vanhemmat voisivat teidän mielestänne opettaa lapsiaan noudattamaan maan lakeja? Tunnetteko jonkun, joka tunnollisesti noudattaa maan lakeja ja kunnioittaa niitä sekä viranomaisia? Millaisen vaikutuksen luulette tällä käytöksellä olevan hänen lapsiinsa? Kannusta oppilaita käyttämään tulevina päivinä aikaa siihen, että he pohtivat periaatteita, joita vanhempien täytyy opettaa luodakseen onnellisen perheen. Pyydä heitä suunnittelemaan, kuinka he voisivat noudattaa näitä periaatteita elämässään nyt ja tehdä niistä osan tulevan perheensä elämää. Oppilaan lukutehtävät 5. Moos. 6:1 7; Joos. 24:15; Moosia 4:14 15; OL 58:21; 98:4 6; 134:5 6; UK 12. Dallin H. Oaks, Hyvä, parempi, paras, Liahona, marraskuu 2007, s

125 OPPIAIHE 23 Huolehtikaa ajallisista tarpeista Johdanto Jumala antaa ihmisille vastuullisen tehtävän huolehtia omista ajallisista tarpeistaan ja perheensä perustarpeista. Vanhemmilla on pyhä velvollisuus huolehtia lastensa ajallisista elämän perustarpeista (ks. Perhe julistus maailmalle, Liahona, marraskuu 2010, s. 129). Tämän oppiaiheen myötä oppilaat saavat tietää, kuinka omavaraisuuden periaate voi vaikuttaa heidän ajalliseen ja hengelliseen vakauteensa nyt ja tulevaisuudessa. Taustalukemista M. Russell Ballard, Becoming Self-Reliant Spiritually and Physically, Ensign, maaliskuu 2009, s Robert D. Hales, Kaukonäköinen huolehtiminen ajallisesti ja hengellisesti, Liahona, toukokuu 2009, s Marvin J. Ashton, One for the Money, Ensign, syyskuu 2007, s Kaukonäköinen elämäntapa -aiheinen internetsivusto: providentliving.org Opetusehdotuksia Markus 6:1 3; Luukas 2:51 52 Omavaraisuus Kirjoita taululle seuraava kysymys: Millä tavoin Jeesus Kristus valmistautui palvelutehtäväänsä kuolevaisuudessa? Kehota oppilaita lukemaan Mark. 6:1 3 ja Luuk. 2:51 52 ja panemaan merkille, millä tavoilla Vapahtaja valmistautui varhaisina vuosinaan tulevaa palvelutehtäväänsä varten. Kun oppilaat vastaavat, kirjoita taululle seuraava luettelo: Työskenteli isänsä kanssa rakennusmiehenä (ammatillisesti) Hänelle karttui viisautta (koulutuksellisesti) Hänelle karttui ikää (fyysisesti) Jumalan suosio seurasi Häntä (hengellisesti) Ihmisten suosio seurasi Häntä (sosiaalisesti) Kuinka Vapahtajan esimerkin noudattaminen näillä viidellä osa-alueella auttaa teitä valmistautumaan niin, että voitte huolehtia omista tarpeistanne ja tulevan perheenne tarpeista? 111

126 OPPIAIHE 23 Lue ääneen presidentti Spencer W. Kimballin ( ) seuraavat sanat. Pyydä oppilaita panemaan merkille, minkä presidentti Kimball sanoo olevan jokaisen myöhempien aikojen pyhän velvollisuus. Herra on käskenyt kirkkoa ja sen jäseniä olemaan omavaraisia ja riippumattomia. (Ks. OL 78:13 14.) Vastuu ihmisen sosiaalisesta, henkisestä, hengellisestä, fyysisestä tai taloudellisesta hyvinvoinnista on ensi sijassa hänellä itsellään, toiseksi hänen perheellään ja kolmanneksi kirkolla, jos hän on sen uskollinen jäsen. Ei kukaan todellinen myöhempien aikojen pyhä, jos hän on fyysisesti ja henkisesti kykenevä, siirrä vapaaehtoisesti vastuuta omasta hyvinvoinnistaan eikä perheensä hyvinvoinnista kenellekään muulle. Niin pitkään kuin hän voi, hän hankkii Jumalan innoittamana ja omalla työllään itselleen ja perheelleen hengelliset ja ajalliset elämisen tarpeet. (Kirkon presidenttien opetuksia: Spencer W. Kimball, 2006, s. 124.) Mistä presidentti Kimballin mukaan jokainen meistä on vastuussa? Miksi on tärkeää, että meistä tulee omavaraisia ja riippumattomia? (Oppilaiden tulisi tunnistaa seuraava periaate: Kun meistä tulee omavaraisia, voimme huolehtia omista sekä perheemme hengellisistä ja ajallisista tarpeista.) Kehota oppilaita kertomaan, mitä omavaraisuus merkitsee heille. Laita sen jälkeen näkyville kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Robert D. Halesin seuraavat sanat ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen: Omavaraisuus on vastuun ottamista omasta hengellisestä ja ajallisesta hyvinvoinnistamme sekä niiden hyvinvoinnista, jotka taivaallinen Isä on uskonut hoiviimme. Vain kun olemme omavaraisia, voimme todella jäljitellä Vapahtajaa palvelemalla muita ja olemalla heille siunaukseksi. On tärkeää ymmärtää, että omavaraisuus on keino päämäärän saavuttamiseksi. Perimmäinen tavoitteemme on tulla Vapahtajan kaltaisiksi, ja kun palvelemme epäitsekkäästi muita, pääsemme lähemmäksi tuota tavoitetta. Kykymme palvella lisääntyy tai vähenee sen mukaan, miten omavaraisia olemme. ( A Gospel Vision of Welfare: Faith in Action, Basic Principles of Welfare and Self-Reliance, kirjanen, 2009, s. 1 2.) Mikä on omavaraisuuden perimmäinen tarkoitus? Millä tavoin meidän kykymme palvella muita vähenee, jos emme ole omavaraisia? Auttaaksesi oppilaita ymmärtämään omavaraisuutta paremmin laita näkyville Apuyhdistyksen ylijohtajana toimineen sisar Julie B. Beckin oheinen lausunto. 112

127 OPPIAIHE 23 Busath.com Kuinka meistä tulee omavaraisia? Meistä tulee omavaraisia, kun hankimme riittävästi tietoa ja koulutusta sekä riittävän luku- ja kirjoitustaidon, kun hoidamme raha-asioitamme ja voimavarojamme viisaasti, kun olemme hengellisesti vahvoja, kun valmistaudumme hätätilanteisiin ja muihin mahdollisiin tilanteisiin ja kun olemme fyysisesti terveitä ja voimme hyvin sosiaalisesti ja emotionaalisesti. ( The Welfare Responsibilities of the Relief Society President, Basic Principles of Welfare and Self-Reliance, s. 4.) Kirjoita taulun yläreunaan seuraavat sanat: koulutus, raha-asiat, hengellinen voima, kotivara, terveys sekä työllisyys. Selitä oppilaille, että omavaraisuuteen kuuluvat nämä kuusi tasapainoisen elämän osatekijää (ks. Huoltotyötä Herran tavalla yhteenveto johtajan huoltotyöoppaasta, kirjanen, 2009, s. 1 2). Keskustelkaa luokassa jonkin aikaa siitä, mitä nuoret naimattomat aikuiset voisivat tehdä tullakseen omavaraisemmiksi kullakin näistä osa-alueista ja voidakseen paremmin huolehtia tulevan perheensä ajallisista ja hengellisistä tarpeista ja palvella kirkossa. Kirjoita oppilaiden vastaukset taululle. Mahdollisia vastauksia: Koulutus: Valmistukaa korkeakoulusta tai ammatillisesta oppilaitoksesta, kehittäkää opiskelutapojanne, oppikaa lisää työhön liittyviä taitoja, oppikaa suorittamaan yksinkertaisia kodin ja auton korjaustöitä. Raha-asiat: Maksakaa rehelliset kymmenykset ja paastouhri, oppikaa laatimaan talousarvio ja pysymään siinä, oppikaa itsekuria, välttäkää tarpeetonta velkaa, maksakaa velkanne, laittakaa jokaisesta palkasta vähän rahaa säästöön. Hengellinen voima: Rukoilkaa, tutkikaa pyhiä kirjoituksia, paastotkaa jonkin tarkoituksen vuoksi, käykää temppelissä säännöllisesti. Kotivara: Oppikaa säilömään ja varastoimaan ruokatarvikkeita, hoitakaa puutarhaa (edes muutamia kasveja). Terveys: Noudattakaa viisauden sanaa, harrastakaa liikuntaa säännöllisesti, syökää terveellisesti, nukkukaa riittävästi, hankkikaa riittävä vakuutusturva. Työllisyys: Harjoitelkaa uusia työtaitoja, noudattakaa vahvaa työmoraalia, hankkikaa jatkokoulutusta. Mitä te olette tehneet lisätäksenne omavaraisuuttanne jollakin näistä osa-alueista? Kuinka tämä pyrkimys on vahvistanut omavaraisuuttanne ja itseluottamustanne? Millä tavalla se ovat lisännyt kykyänne huolehtia omista tarpeistanne ja palvella paremmin kirkossa? Kehota oppilaita asettamaan tavoitteekseen kehittyä jollakin näistä kuudesta osa-alueesta. Malakia 3:8 12; Matteus 6:19 21; 1. kirje Timoteukselle 6:7 10; 2. Nefi 9:51; MK Jaakob 2:13 14, 18 19; Oppi ja liitot 104:13 18 Raha-asiat Muistuta oppilaita siitä, että vaikka he eivät vielä olisikaan vastuussa omista ja mahdollisesti perheensä tarpeista huolehtimisesta, niin jonakin päivänä he tulevat 113

128 OPPIAIHE 23 olemaan. Sen vuoksi heidän täytyy oppia hoitamaan viisaasti ajallisia voimavarojaan. Pyydä jokaista oppilasta lukemaan joitakin seuraavista kohdista ja etsimään periaatteita, jotka liittyvät viisaaseen raha-asioiden hoitoon. Mal. 3:8 12 (noudattakaa kymmenysten ja uhrilahjojen lakia) Matt. 6:19 21 (välttäkää kiinnittämästä sydäntänne maalliseen omaisuuteen) 1. Tim. 6:7 10 (tyytykää siihen, mitä teillä on rahanhimo on kaiken pahan alkujuuri ) 2. Nefi 9:51 (älkää tuhlatko rahojanne tai työtänne arvottomiin asioihin) MK Jaak. 2:13 14, (etsikää rikkauksia vanhurskaita tarkoituksia varten) OL 104:13 18 (antakaa runsaudestanne köyhien ja puutteenalaisten auttamiseksi) Riittävän ajan kuluttua kehota oppilaita kertomaan luokalle, mitä he ovat löytäneet. Varmista, että oppilaat ymmärtävät seuraavan periaatteen: Kun yksilöt ja perheet soveltavat käytäntöön viisaita taloudellisia periaatteita, he voivat parantaa omaa taloudellista vakauttaan ja olla valmiina auttamaan muita. (Voisit tähdentää, että pyhissä kirjoituksissa Herra liittää usein yhteen rikkauksien hankkimisen sekä velvoitteen auttaa köyhiä ja tarvitsevia. Ks. esim. MK Jaak. 2:18 19 ja OL 104:18.) Mitä siunauksia olette saaneet, kun olette omassa elämässänne soveltaneet käytäntöön viisaita taloudellisia periaatteita? Oppi ja liitot 104:78 Välttäkää tarpeetonta velkaa Lue ääneen OL 104:78. Laita sen jälkeen näkyville kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Joseph B. Wirthlinin ( ) seuraavat sanat ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen: Muistakaa tämä: velka on yhdenlaista orjuutta. Se on taloutta tuhoava termiitti. Kun me ostamme luotolla, se antaa meille vain vaurauden harhan. Luulemme omistavamme tavaroita, mutta todellisuudessa tavaramme omistavat meidät. Jotkin velat kuten vaatimatonta kotia, kohtuullisia opiskelukuluja, ehkä tarpeellista ensimmäistä autoa varten voivat olla välttämättömiä. Mutta meidän ei pidä koskaan asettaa itseämme kulutusluoton taloudelliseen orjuuteen, ellemme ole tarkoin punninneet kustannuksia. ( Maallisia velkoja, taivaallisia velkoja, Liahona, toukokuu 2004, s. 41.) Miksi velka on yhdenlaista orjuutta? (Kun oppilaat vastaavat, auta heitä ymmärtämään seuraava periaate: Tarpeettoman velan välttäminen auttaa yksilöitä ja perheitä pysymään vapaina taloudellisesta orjuudesta.) Presidentti Gordon B. Hinckley ( ) on opettanut: Omavaraisuutta ei [ole] silloin, kun taloutta uhkaa vakava velka. Ihmisellä ei ole itsenäisyyttä eikä 114

129 OPPIAIHE 23 vapautta orjuudesta, kun hän on velkaa toisille. (Ks. Pojille ja miehille, Liahona, tammikuu 1999, s. 66.) Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen seuraava presidentti Thomas S. Monsonin antama neuvo: Välttäkää sitä elämänkatsomusta ja puolustelua, jonka mukaan eilispäivän ylellisyyksistä on tullut tämän päivän välttämättömyyksiä. Ne eivät ole välttämättömyyksiä, ellemme itse tee niistä sellaisia. Nykyään monet nuorista aviopareistamme haluavat aloittaa elämän omistamalla useamman auton sekä sellaisen kodin, jonka hankkimiseen heidän vanhempansa käyttivät koko ikänsä. Sen vuoksi nuoret parit ottavat pitkäaikaista lainaa kummankin palkan perusteella. Kenties liian myöhään he huomaavat, että muutoksia ilmaantuu, lapsia syntyy, sairaudet väijyvät joitakin perheitä, työpaikka saattaa mennä, luonnonvoimat aiheuttavat tuhojaan ja tapahtuu kaikkea muuta, eikä kahden palkkaan perustuvia kiinnityslainamaksuja voidakaan enää maksaa. On välttämätöntä, että elämme varojemme mukaan. ( Pysyviä totuuksia muuttuvia aikoja varten, Liahona, toukokuu 2005, s. 20.) Mitä seurauksia yksilöille ja perheille voi koitua siitä, että he eivät tunnista halujen ja tarpeiden välistä eroa? Millä tavoilla voi oppia erottamaan halut ja tarpeet toisistaan? Kannusta oppilaita ajattelemaan seuraavia kysymyksiä ja kirjoittamaan vastauksensa päiväkirjaansa: Millä elämänne alueilla te voisitte tulla omavaraisemmiksi? Kuinka voisitte paremmin hoitaa ajallisia voimavarojanne? Oppilaan lukutehtävät Mal. 3:8 12; Matt. 6:19 21; Mark. 6:1 3; Luuk. 2:51 52; 1. Tim. 6:7 10; 2. Nefi 9:51; MK Jaak. 2:17 19; OL 56:17; 75:28; 104:13 18, 78. Robert D. Hales, Kaukonäköinen huolehtiminen ajallisesti ja hengellisesti, Liahona, toukokuu 2009, s

130 OPPIAIHE 24 Naimattomat aikuiset kirkon jäsenet Johdanto Jeesuksen Kristuksen evankeliumi tähdentää avioliiton ja perhesuhteiden välityksellä saatavia iankaikkisia siunauksia. Monet kirkon jäsenet huomaavat kuitenkin olevansa tilanteessa, jossa heillä ei tällä hetkellä ole mahdollisuutta solmia avioliittoa ja perustaa perhettä. Tässä oppiaiheessa korostetaan, että naimattomat kirkon jäsenet saavat paljon hyvää aikaan Herran valtakunnassa. Vaikka avioliiton ja perheen siunaukset joskus lykkääntyvätkin, niitä ei koskaan evätä niiltä, jotka pitävät vanhurskaasti liittonsa Jumalan kanssa. Taustalukemista Gordon B. Hinckley, Keskustelu yksinäisten aikuisten kanssa, Valkeus, marraskuu 1997, s Spencer J. Condie, Lunastakaa itsellenne suuret ja kalliit lupaukset, Liahona, marraskuu 2007, s Opetusehdotuksia 1. Korinttilaiskirje 12:12 20, Yksin elävät jäsenet perhekeskeisessä kirkossa Kehota oppilaita kertomaan haasteista, joita naimattomilla kirkon jäsenillä saattaa olla osallistuessaan toimintoihin seurakunnassa, jossa monet jäsenet ovat naimisissa ja heillä on lapsia. (Naimattomat kirkon jäsenet voivat tuntea itsensä masentuneiksi, eristyneiksi ja ulkopuolisiksi kokouksissa ja luokissa, joissa opetetaan asioita avioliitosta ja perheestä.) Millähän tavalla muut kirkon jäsenet voivat auttaa naimattomia aikuisia tuntemaan kirkon kokouksissa ja toiminnoissa, että he kuuluvat joukkoon ja että heitä arvostetaan? Laita näkyville presidentti Howard W. Hunterin ( ) seuraavat sanat ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen: Kirkko on kaikkia jäseniä varten. Meillä kaikilla, yksinäisillä ja naimisissa olevilla, on oma minuutemme ja omat tarpeemme, joihin kuuluu toive, että meitä pidetään arvollisina Jumalan lapsina. Tämä on Jeesuksen Kristuksen kirkko, ei naimisissa olevien eikä naimattomien eikä minkään muunkaan ryhmän eikä kenenkään yksittäisen ihmisen kirkko. (Ks. Kirkko on kaikkia ihmisiä varten, Valkeus, elokuu 1990, s. 42.) Selitä, että apostoli Paavali vertasi kirkkoa ihmisruumiiseen ja yksittäisiä kirkon jäseniä eri ruumiinosiin. Kehota muutamaa oppilasta lukemaan vuorotellen ääneen 116

131 OPPIAIHE 24 jakeet 1. Kor. 12: Pyydä muita luokan jäseniä panemaan merkille, kuinka Paavali vertasi fyysisen ruumiin osia kirkon jäseniin. Mitä haasteita meillä olisi, jos yksi tai useampi osa ruumiistamme puuttuisi? Minkä periaatteen Paavalin vertaus opettaa meille kirkosta ja sen jäsenistä? (Oppilaat saattavat mainita monia tärkeitä periaatteita. Varmista, että seuraava periaate korostuu: Jokainen kirkon jäsen on arvokas ja voi saada paljon hyvää aikaan kirkossa.) Mitä hyvää te olette nähneet seurakuntanne naimattomien jäsenten saavan aikaan kirkossa? Pyydä yhtä oppilasta lukemaan 1. Kor. 12: Kehota luokan jäseniä panemaan merkille, mitä kirkon jäsenet voivat tehdä kuuluakseen yhteen. Mitä kaikki kirkon jäsenet, naimisissa olevat tai naimattomat, voivat tehdä auttaakseen toisiaan tuntemaan ykseyttä muiden jäsenten kanssa seurakunnassa? Laita näkyville kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Robert D. Halesin seuraavat sanat ja lue ne ääneen: Me kaikki kuulumme pyhien yhteisöön, me kaikki tarvitsemme toinen toistamme ja me kaikki teemme työtä päästäksemme samaan tavoitteeseen. Kuka tahansa meistä voisi eristäytyä tästä seurakuntaperheestä erilaisuuksiensa perusteella. Emme kuitenkaan saa sulkeutua ulkopuolelle tai eristää itseämme tilaisuuksista niiden erilaisuuksien takia, joita huomaamme itsessämme. Jakakaamme sen sijaan lahjoistamme ja kyvyistämme toisille tuoden heille toivon ja ilon valoa ja ylentäkäämme niin tekemällä omaa henkeämme. ( Seurakuntaperheeseen kuuluminen, Liahona, maaliskuu 1999, s. 12.) Kuinka teidän pyrkimyksenne ottaa vastaan tehtäviä ja osallistua seurakuntanne toimintaan on auttanut teitä tuntemaan ykseyttä muiden jäsenten kanssa? Heprealaiskirje 11:1, 6, 8 13, 16 Odottakaa luvattuja siunauksia Laita näkyville kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Dallin H. Oaksin seuraavat sanat ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen: Naimattomien tulee haluta temppeliavioliittoa ja pitää ponnistelua sen saavuttamiseksi etusijalla. Nuorten ja nuorten naimattomien tulee vastustaa sitä poliittisesti korrektia mutta iankaikkisuuden näkökulmasta väärää käsitystä, joka häpäisee avioliiton solmimisen ja lasten saamisen tärkeyden. ( Mitä me todella haluamme, Liahona, toukokuu 2011, s. 45.) Miksihän jotkut naimattomat jäsenet saattavat tuntea lannistuvansa, kun he pohtivat oppia, jonka mukaan avioliitto miehen ja naisen välillä on Jumalan 117

132 OPPIAIHE 24 säätämä ja että perhe on keskeisellä sijalla Luojan suunnitelmassa Hänen lastensa iankaikkiseksi päämääräksi ( Perhe julistus maailmalle, Liahona, marraskuu 2010, s. 129)? Selitä, että vaikka avioliitto ja perhe ovat ihanne, monet naimattomat aikuiset kirkon jäsenet ovat epävarmoja siitä, menevätkö he koskaan naimisiin. Eronneet tai leskeksi jääneet saattavat pohtia, solmivatko he enää koskaan avioliittoa. Lue ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin D. Todd Christoffersonin seuraavat sanat ja pyydä oppilaita panemaan merkille, mitä Vapahtaja on tehnyt saattaakseen iankaikkiset siunaukset niiden ulottuville, joilla ei ole avioliiton ja perheen siunausta: Se, että julistamme avioliittoon ja perheeseen kuuluvia perustotuuksia, ei tarkoita, että jättäisimme huomiotta tai väheksyisimme niiden uhrauksia ja menestystä, joiden elämässä tämä ihanne ei ole tällä hetkellä todellisuutta. Jotkut teistä eivät ole saaneet avioliiton siunausta syistä, joita ovat muun muassa kelvollisten mahdollisuuksien puute, samaan sukupuoleen kohdistuva viehtymys, fyysiset tai henkiset vammat tai yksinkertaisesti pelko epäonnistumisesta, joka ainakin tällä hetkellä jättää varjoonsa uskon. Tai olette kenties olleet naimisissa mutta tuo avioliitto on päättynyt ja olette jääneet selviytymään yksin siitä, mistä kaksi yhdessäkin hädin tuskin selviytyy. Jotkut teistä, jotka olette naimisissa, eivät saa lapsia pakahduttavista toiveista ja anovista rukouksista huolimatta. Me todistamme varmuudella, että Jeesuksen Kristuksen sovitus on ennakoinut ja tulee lopulta hyvittämään kaikki puutteet ja menetykset niiltä, jotka kääntyvät Hänen puoleensa. Ketään ei ole ennalta määrätty saamaan vähemmän kuin kaikki, mitä Isällä on lapsiaan varten. ( Miksi avioliitto, miksi perhe, Liahona, toukokuu 2015, s. 52.) Minkä opin vanhin Christofferson opettaa siitä, ketkä saavat Jumalan suurimmat siunaukset? (Kirjoita taululle seuraava oppi: Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta jokainen meistä voi lopulta saada kaikki taivaallisen Isämme lupaamat siunaukset.) Mitä ihmisen täytyy tehdä, jotta hän saisi osakseen tässä opissa kuvatun toivon? Laita näkyville presidentti Spencer W. Kimballin ( ) seuraava vakuutus ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan se ääneen: 1980, s. 4.) Ja sillä välin lupaamme teille, että mitä iankaikkisuuteen tulee, yhdeltäkään sielulta ei tulla riistämään runsaita ja korkeita siunauksia minkään sellaisen vuoksi, mille ihminen itse ei voinut mitään. Herra ei koskaan petä lupauksiaan, ja jokainen vanhurskas ihminen tulee lopulta saamaan kaiken, mihin hän on oikeutettu ja mitä hän ei ole menettänyt omasta syystään. ( Ensimmäisen presidenttikunnan sanoma: Selestisen avioliiton tärkeys, Valkeus, heinäkuu Todista, että vaikka Jumalan siunauksia joskus lykätäänkin, niitä ei koskaan evätä iankaikkisuuksissa niiltä, jotka pyrkivät elämään vanhurskaasti. 118

133 OPPIAIHE 24 Pyydä oppilaita pohtimaan esimerkkiä Abrahamista ja Saarasta, joille Jumala oli antanut perhettä koskevia lupauksia, mutta joita lykättiin tai ne jäivät toteutumatta heidän kuolevaisen elämänsä aikana (ks. 1. Moos. 13:14 17; 15:4 7; 17:1 8, 15 16). Muistuta oppilaille, että Abrahamin ja Saaran tavoin meidän uskoamme koetellaan joskus lupauksilla, joita viivytetään tai jotka jäävät täyttymättä kuolevaisuudessa. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen Hepr. 11:1, 6 samalla kun luokan jäsenet panevat merkille sanan usko määritelmän. Mitä nämä jakeet opettavat siitä, mitä usko tarkoittaa? Muista auttaa oppilaita kehittämään henkilökohtaisia pyhien kirjoitusten tutkimiseen liittyviä taitojaan. Tee se viittaamalla oppitunnilla tutkimisen apuneuvoihin. Mitä tarkoitetaan ilmauksella sen näkemistä, mitä ei nähdä? (Usko on varmuus tai todistus tosiasioista, jotka eivät ole nähtävissä. Tällaisen varmuuden toivotuista ja näkymättömissä olevista asioista saa vain silloin, kun noudatamme evankeliumin periaatteita ja toimimme niiden mukaan erityisesti silloin, kun se on vaikeaa. Usko on kuuliaista toimintaa, joka johtaa todistuksen hengelliseen lahjaan. Se tarkoittaa sitä, että uskoo ja luottaa Herraan tarpeeksi, niin että tottelee Häntä näkemättä ensin lopputulosta.) Kehota muutamaa oppilasta lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Hepr. 11:8 13, 16 samalla kun muut luokan jäsenet panevat merkille, kuinka Abraham ja Saara osoittivat uskoa vaikeissa olosuhteissa. Ehdota luokan jäsenille, että he alleviivaisivat sanoja ja ilmauksia, jotka tuovat esiin sen, kuinka Abraham ja Saara osoittivat uskonsa. Jakeessa 13 sanotaan, että vaikka Abraham, Saara ja monet muut kuolivat saamatta sitä mikä heille oli luvattu, he näkivät luvatut asiat etäältä, ja heillä oli uskoa Jumalan kykyyn toteuttaa nämä siunaukset. Kuinka näiden muinaisten pyhien esimerkki voisi auttaa nykyajan pyhiä, joiden uskoa koetellaan, koska he eivät ole saaneet luvattuja siunauksia kuolevaisuudessa? (Meidän kaikkien on tarpeen oppia osoittamaan uskoa ja noudattamaan Herran käskyjä silloinkin, kun toivomamme siunaukset eivät näytä tulevan silloin kun me haluamme niitä.) Mitä mielestänne tarkoittaa se, että nämä muinaiset pyhät olivat eläessään kuin vieraita ja muukalaisia maan päällä? (He tiesivät, että kuolevainen elämä oli väliaikaista ja että tämä maailma ei ollut heidän pysyvä kotinsa.) Laita näkyville kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Jeffrey R. Hollandin seuraavat sanat: Jotkin siunaukset tulevat pian, jotkin tulevat myöhemmin, jotkin tulevat vasta taivaassa mutta niille, jotka omaksuvat Jeesuksen Kristuksen evankeliumin, ne tulevat. Tästä todistan henkilökohtaisesti. ( Meitä odottavan hyvän ylipappi, Liahona, tammikuu 2000, s. 45.) 119

134 OPPIAIHE 24 Kuinka tieto siitä, ettei mitään siunauksia evätä uskollisilta, voi auttaa kirkon jäseniä, jotka ovat surullisia tai epätoivoisia sen tähden, että he eivät ole solmineet avioliittoa tai saaneet lapsia? Tuleeko mieleenne tilanne, jolloin olitte lannistuneita mutta päätitte toimia uskossa ja mennä elämässänne eteenpäin kaikesta huolimatta? Jos aikaa riittää, lue ääneen vanhin Dallin H. Oaksin neuvo: Jos vain kulutatte aikaa odottamalla mahdollisuutta päästä naimisiin, lakatkaa odottamasta. Teillä ei ole kenties tässä elämässä koskaan tilaisuutta solmia sopivaa avioliittoa, joten lakatkaa odottamasta ja alkakaa toimia. Valmistautukaa elämään jopa naimattomaan elämään hankkimalla koulutusta ja kokemuksia ja suunnittelemalla. Älkää odottako, että onni työnnetään syliinne. Etsikää sitä palvelemalla ja oppimalla. Tehkää itsellenne elämä. Ja luottakaa Herraan. ( Dating versus Hanging Out, Ensign, kesäkuu 2006, s. 14.) Kannusta oppilaita pohtimaan, mitä he voivat tehdä vahvistaakseen uskoaan Jeesukseen Kristukseen ja luottamustaan Hänen kykyynsä toteuttaa luvatut siunaukset. Oppilaan lukutehtävät 1. Kor. 12:12 20, 25 27; Hepr. 11:1, 6, 8 13, 16. Gordon B. Hinckley, Keskustelu yksinäisten aikuisten kanssa, Valkeus, marraskuu 1997, s

135 OPPIAIHE 25 Osoittakaa uskoa vaikeissakin perheolosuhteissa Johdanto Asiakirjassa Perhe julistus maailmalle sanotaan, että vamma, kuolema tai muut [perhe]olosuhteet saattavat vaatia yksilöllisiä sovellutuksia. Sukulaisten tulisi tarvittaessa antaa tukeaan. ( Liahona, marraskuu 2010, s. 129.) Kun joudumme vaikeisiin olosuhteisiin, Jeesuksen Kristuksen evankeliumi antaa näkökulman ja voimia tehdä tarvittavia muutoksia. Taustalukemista David A. Bednar, Sovitus ja kuolevaisuuden taival, Liahona, huhtikuu 2012, s Perheen vahvistaminen: Sopeutuminen olosuhteisiin, Valkeus, joulukuu 2005, s Opetusehdotuksia 1. Nefi 16:34 39; 17:1 4 Haastaviin perheolosuhteisiin sopeutuminen Aloita oppitunti selittämällä, että kirkon johtajat tavallisesti opettavat meille, kuinka voimme saavuttaa ihanteen ja pitää sitä yllä kuten esimerkiksi ihanteellinen avioliitto ja perhe. Joissakin tapauksissa elämän olosuhteet kuitenkin estävät meitä saavuttamasta tuota ihannetta. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Richard G. Scottin seuraavat sanat: Palautetun evankeliumin kautta tiedämme, että on olemassa ihanneperhe. Se on perhe, joka koostuu vanhurskaasta Melkisedekin pappeuden haltijasta ja häneen sinetöidystä vanhurskaasta vaimosta sekä lapsista, jotka ovat syntyneet liiton alaisina tai jotka on sinetöity vanhempiinsa. Äiti on kotona, ja rakkauden ja palvelemisen ilmapiirissä vanhemmat opettavat lapsilleen esimerkkinsä ja ohjeidensa avulla Herran teitä ja totuuksia. Vanhemmat toteuttavat Jumalan heille määräämiä tehtäviä, jotka on mainittu perhejulistuksessa. Lapset kasvavat eläen niiden opetusten mukaisesti, jotka heihin on juurrutettu syntymästä lähtien. Heidän luonteenpiirteikseen muodostuvat kuuliaisuus, suoraselkäisyys, rakkaus Jumalaa kohtaan ja usko Hänen pyhään suunnitelmaansa. (Ks. Tärkeimmät asiat ensin, Liahona, heinäkuu 2001, s. 7.) Millaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat estää meitä, ainakin joksikin aikaa, saavuttamasta ihanteellisia perheolosuhteita? (Mahdollisia vastauksia: kuolema, 121

136 OPPIAIHE 25 vamma, avioero, tahaton lapsettomuus, työttömyys ja useampaa työtä tekevät vanhemmat.) Kehota oppilaita tutkimaan perhejulistuksen seitsemättä kappaletta ja ottamaan selville, mitä taivaallinen Isä odottaa meidän tekevän, jos perheolosuhteemme eivät ole ihanteelliset: Vamma, kuolema tai muut olosuhteet saattavat vaatia yksilöllisiä sovellutuksia. Sukulaisten tulisi tarvittaessa antaa tukeaan. ( Perhe julistus maailmalle, Liahona, marraskuu 2010, s. 129.) Lue sitten ääneen seuraava lausuma ja pyydä oppilaita panemaan merkille, millaisia sovellutuksia perheiden on ehkä tehtävä haasteita kohdatessaan: Ihanteellisessa maailmassa kaikki aikuiset olisivat onnellisesti naimisissa, kaikkia avioliittoja siunattaisiin lapsilla ja kaikki perheenjäsenet olisivat terveitä ja kuuliaisia ja tukisivat toisiaan. Mutta elämä on harvoin ihanteellista. Jokainen yksilö kokee vastoinkäymisiä, eikä yhdenkään perheen matka kuolevaisuudessa ole jatkuvasti ongelmatonta. Sairaus, vamma, kuolema, avioero ja muut elämää hämmentävät tekijät voivat tuoda haasteita. Sellaisissa tilanteissa roolien yksilölliset sovellutukset voivat olla välttämättömiä. Isän on ehkä otettava lisää vastuuta kodinhoidosta ja lastenkasvatuksesta tai äidin, joka on ollut kotona, on kenties lähdettävä töihin kodin ulkopuolelle. Lastenkin on ehkä otettava vastuulleen uusia tehtäviä. Kun eteen tulee elämää hämmentäviä tapahtumia, myös suvun on kenties tultava apuun. Tuki voi olla taloudellista apua tai ajan antamista lastenhoitoon, apua kotitöissä tai sairaasta tai vammaisesta perheenjäsenestä huolehtimista. Sukulaisilta tarvittavan avun määrä riippuu tilanteesta ja perheen tarpeista. (Ks. Perheen vahvistaminen: Sopeutuminen olosuhteisiin, Liahona, joulukuu 2005, s ) Mitä sovellutuksia perheet tai yksilöt voivat joutua tekemään haasteita kohdatessaan? Mitä asioita olette nähneet perheiden tai yksilöiden tekevän sopeutuakseen ja pysyäkseen vahvoina jouduttuaan vaikeaan tai häiritsevään tilanteeseen? Milloin olette nähneet sukulaisten tarjoavan apuaan, kun siihen on ollut tarvetta? Kehota yhtä oppilasta lukemaan ääneen seitsemänkymmenen koorumin jäsenen, vanhin Merrill J. Batemanin seuraavat sanat. Pyydä luokan jäseniä kuuntelemaan ja panemaan merkille, mikä vanhin Batemanin mukaan voi auttaa perheitä, jotka ovat joutuneet vaikeisiin olosuhteisiin. 122

137 O PPIAIHE 25 Koettelemuksia ja kärsimyksiä on monenlaisia: rakkaan kuolema, toisenlainen avioliitto kuin mitä oli kuvitellut, naimattomuus, avioero, vammainen lapsi, lapsettomuus, työttömyys, virheitä tekevät vanhemmat, tottelematon poika tai tytär, heikko terveys. Luettelo on loputon. Miksi Jumala salli suunnitelmassaan sijaa pettymykselle, tuskalle, kärsimykselle ja kuolemalle? Ymmärrys pelastussuunnitelmasta, aikaisemmasta olemassaolosta, maanpäällisestä elämästä ja kuoleman jälkeisestä elämästä tarjoaa näkökulman. ( Eläminen Kristukseen keskittyen, Liahona, joulukuu 1999, s. 20.) Kuinka Jumalan suunnitelman ymmärtäminen valmistaa perheitä kohtaamaan haasteita? Kirjoita taululle seuraava periaate: Herran suunnitelman ymmärtäminen mahdollistaa sen, että perheet kohtaavat maanpäällisiä haasteita vahvistuneella uskolla ja iankaikkisella näkökulmalla varustettuina. Millä tavalla evankeliumin näkökulma antaa meille enemmän rohkeutta tehdä sovellutuksia tai jopa ottaa hoitaaksemme uusia velvollisuuksia perheessämme tarpeen niin vaatiessa? Kysy oppilailta, keksivätkö he pyhistä kirjoituksista esimerkkejä perheistä, jotka kohtasivat haasteita ja saivat jumalallista apua selviytyäkseen niistä ja kestääkseen ne. Muistuta oppilaille Lehin ja Ismaelin perheistä, jotka matkasivat Jerusalemista lähdettyään kolkon erämaan halki. Kehota oppilaita ajattelemaan haasteita, joita näillä perheillä on saattanut olla matkallaan kohti luvattua maata. Pyydä heitä sitten kertomaan ajatuksistaan luokalle. Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen 1. Nefi 16:34 39 ja 17:1 4. Pyydä luokan jäseniä panemaan merkille esimerkkejä siitä, millä tavoin Lehin ja Ismaelin perheen eri jäsenet suhtautuivat kohtaamiinsa haasteisiin. Miksihän jotkut Lehin ja Ismaelin perheen jäsenet kykenivät kestämään uskoen ja luottaen Jumalaan, vaikka toiset nurisivat vaikeuksiensa tähden? Millä tavoin olette nähneet tiedon evankeliumista ja todistuksen siitä siunaavan perheitä, joilla on haasteita? Hengen innoituksen ja oppilaidesi tarpeiden mukaan voit halutessasi lukea ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Richard G. Scottin seuraavat sanat: Pyrkikää koko maanpäällisen elämänne ajan toteuttamaan ahkerasti tämän elämän perimmäistä tarkoitusta ihanneperheen kautta. Jos ette ole vielä saavuttaneet tätä ihannetta, tehkää kaikkenne olemalla kuuliaisia ja uskomalla Herraan, jotta määrätietoisesti etenisitte niin lähelle sitä kuin mahdollista. Älkää antako minkään saada teitä luopumaan tästä tavoitteesta. Älkää koskaan tehkö mitään sellaista, mikä tekisi teidät siihen kelvottomiksi. Jos olette kadottaneet haaveenne iankaikkisesta avioliitosta, kaivakaa se uudelleen esiin. Jos unelmanne vaatii kärsivällisyyttä, antakaa sille sitä. ( Tärkeimmät asiat ensin, s. 7.) 123

138 OPPIAIHE 25 Sananlaskut 3:5 6; Matteus 11:28 30; Moosia 24:8 16; Oppi ja liitot 121:7 8 Kun tulemme Kristuksen luokse, Hän vahvistaa meitä Muistuta oppilaita Mormonin kirjan kertomuksesta, jossa Alma ja hänen kansansa pakenivat kuningas Nooan sotajoukkoja ja perustivat vanhurskaan kaupungin. Kun Alma ja hänen kansansa olivat eläneet jonkin aikaa rauhassa, lamanilaisten sotajoukko löysi heidät ja otti heidät orjikseen. Kun Alma ja hänen kansansa osoittivat uskoa ja kärsivällisyyttä, Herra kevensi heidän kuormansa ja lopulta vapautti heidät orjuudesta. Kehota muutamia oppilaita lukemaan vuorotellen ääneen jakeet Moosia 24:8 16. Pyydä luokan jäseniä kuvittelemaan mielessään, kuinka näissä jakeissa mainitut vaikeudet saattoivat vaikuttaa Alman ja hänen kansansa perheisiin. (Huom. Mielikuvien muodostaminen on pyhien kirjoitusten tutkimiseen liittyvä taito, joka voi tehdä pyhien kirjoitusten kertomuksista elävämpiä ja todellisempia lukijalleen.) Pyydä luokan jäseniä panemaan myös merkille, mitä Alma ja hänen kansansa tekivät selvitäkseen vaikeuksistaan. Kun kuvittelette mielessänne näiden jakeiden tapahtumia, millähän tavalla nämä olosuhteet ovat vaikuttaneet perheisiin? Mitä Alman kansa teki saadakseen apua Herralta? (Vaikka oppilaat saattavat mainita monia tärkeitä periaatteita, tähdennä seuraavaa: Kun osoitamme uskoa ja kärsivällisyyttä ahdingoissamme ja käännymme Jumalan puoleen, Hän voi vahvistaa meitä, jotta voimme helpommin kantaa taakkamme.) Millä tavalla arvelette Herran vahvistaneen heitä niin, että he saattoivat kantaa kuormansa helposti? Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin David A. Bednarin seuraava lausuma, jossa hän kertoo Alman kansasta: Mikä tässä tilanteessa muuttui? Kuorma ei muuttunut, kansalta ei otettu heti pois vainon aiheuttamia haasteita ja vaikeuksia. Mutta Almaa ja hänen seuraajiaan vahvistettiin, ja heidän lisääntyneet kykynsä ja voimansa tekivät heidän kantamistaan kuormista keveämpiä. Nämä hyvät ihmiset saivat sovituksesta voimaa toimia ja vaikuttaa olosuhteisiinsa. Ja Herran voimassa Alma ja hänen kansansa sitten johdatettiin turvaan Sarahemlan maahan. ( Sovitus ja kuolevaisuuden taival, Liahona, huhtikuu 2012, s. 16.) Miksi on tärkeää ymmärtää, ettei Herra aina poista yksittäisten ihmisten tai perheiden kuormia, ota pois haasteitamme tai tee meille mahdolliseksi kokea ihanteellisia olosuhteita? Millä tavalla tietomme Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen sovituksestaan antaa meille voimia toimia uskossa, kun kärsimme vaikeista perheolosuhteista? Auttaaksesi vastaamaan tähän kysymykseen laita näkyville seitsemänkymmenen koorumin jäsenen, vanhin Steven E. Snow n seuraavat sanat ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen: 124

139 OPPIAIHE 25 Meidän toivomme sovituksesta antaa meille iankaikkisen näkökulman. Sellainen näkökulma antaa meidän nähdä tämän hetken tuolle puolen lupaukseen iankaikkisuuksista. ( Toivo, Liahona, toukokuu 2011, s. 54.) Kirjoita taululle seuraavat pyhien kirjoitusten viitteet. Kehota oppilaita tutkimaan näitä kohtia ja panemaan merkille lupauksia, jotka on annettu koettelemuksensa uskollisesti kestäville: Sananl. 3:5 6 Matt. 11:28 30 OL 121:7 8 Kuinka näiden lupausten muistaminen voi auttaa perheitä, joilla on haasteita? Päättäessäsi oppiaiheen kehota oppilaita ajattelemaan tilannetta, jolloin heidän perheensä on vaikeuksista huolimatta tuntenut uskonsa Jumalaan kasvavan tai jolloin heitä on siunattu, koska heillä on ollut tieto Jeesuksen Kristuksen evankeliumista. Kehota sitten halukkaita oppilaita kertomaan luokalle kokemuksistaan, mikäli ne ovat soveliaita muille kerrottaviksi. Kannusta oppilaita kirjoittamaan päiväkirjaansa todistuksensa siitä, kuinka Jumala voi siunata ja vahvistaa perheitä. Oppilaan lukutehtävät Sananl. 3:5 6; Matt. 11:28 30; 1. Nefi 16:34 39; 17:1 4; Moosia 24:8 16; OL 121:7 8. Perheen vahvistaminen: Sopeutuminen olosuhteisiin, Valkeus, joulukuu 2005, s

140 OPPIAIHE 26 Tilivelvollisina Jumalan edessä Johdanto Profeetat ja apostolit ovat varoittaneet, että ne, jotka rikkovat siveyden liittoja, jotka kohtelevat pahasti puolisoaan tai jälkeläisiään tai jotka jättävät perhevelvollisuudet täyttämättä, seisovat eräänä päivänä tilivelvollisina Jumalan edessä ( Perhe julistus maailmalle, Liahona, marraskuu 2010, s. 129). Tässä oppiaiheessa käsitellään sitä, kuinka nämä vakavat rikkomukset Jumalan lakia vastaan johtavat seurauksiin tässä elämässä ja tulevassa. Oppiaiheessa tähdennetään myös sitä, että Jeesuksen Kristuksen sovitus tarjoaa toivoa ja parantumista sille, joka tekee parannuksen. Taustalukemista Jeffrey R. Holland, Enkelien kieli, Liahona, toukokuu 2007, s Richard G. Scott, Hyväksikäytön tuhoisista seurauksista parantuminen, Liahona, toukokuu 2008, s Opetusehdotuksia Matteus 18:1 6; Oppi ja liitot 42:22 25; 93:39 44 Siveyden liittojen rikkominen, kaltoinkohtelu ja hyväksikäyttö sekä perhevelvollisuuksien täyttämättä jättäminen Muistuta oppilaille, että aiempien oppiaiheiden yhteydessä he ovat saaneet tietää tärkeistä perhevelvollisuuksista, joita ovat mm. seuraavat: 1) aviomiehen ja vaimon tulee rakastaa toisiaan ja huolehtia toinen toisestaan, 2) lapset tulee kasvattaa rakkaudessa ja vanhurskaudessa ja 3) vanhempien tulee huolehtia perheensä tarpeista. Mitä perheessä voisi tapahtua, jos puolisot ja vanhemmat jättäisivät nämä vastuut täyttämättä? Auttaaksesi oppilaita saamaan selville, mitä nykyajan profeetat ovat sanoneet perhevelvollisuuksien täyttämisen tärkeydestä, pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen kappale kahdeksan asiakirjasta Perhe julistus maailmalle. Tähdennä seuraavaa periaatetta: Ne, jotka rikkovat siveyden liittoja, jotka kohtelevat pahasti puolisoaan tai jälkeläisiään tai jotka jättävät perhevelvollisuudet täyttämättä, seisovat eräänä päivänä tilivelvollisina Jumalan edessä. Mitä tarkoittaa, että ne, jotka syyllistyvät näihin rikkomuksiin, seisovat tilivelvollisina Jumalan edessä? (Tuomiopäivänä me seisomme Jumalan edessä ja teemme Hänelle tiliä synneistä, joista emme ole tehneet parannusta; ks. Ilm. 20:11 15; 2. Nefi 9:15 16.) Laita näkyville seitsemänkymmenen koorumin jäsenen, vanhin Dennis B. Neuenschwanderin seuraava lausunto: 126

141 OPPIAIHE 26 Meidän tilivelvollisuutemme Jumalalle, joka on Isämme ja Luojamme, kuuluu evankeliumin perusopetuksiin ( The Path of Growth, Ensign, joulukuu 1999, s. 15). Kuinka se periaate, että olemme tilivelvollisia Jumalalle teoistamme, auttaa meitä kehittymään hengellisesti? Kirjoita taululle kolmen sarakkeen otsikoiksi seuraavat ilmaukset: Siveyden liittojen rikkominen Puolison tai jälkeläisten kaltoinkohtelu tai hyväksikäyttö Perhevelvollisuuksien täyttämättä jättäminen Jaa luokka kolmeen ryhmään. Kehota yhtä ryhmää lukemaan OL 42:22 25, toista ryhmää lukemaan Matt. 18:1 6 ja kolmatta ryhmää lukemaan OL 93: Pyydä oppilaita katsomaan, minkä taululla olevan otsikon alle heidän saamansa pyhien kirjoitusten viite kuuluu. Pyydä heitä myös panemaan merkille sanoja ja ilmauksia, jotka opettavat näiden rikkomusten vakavuutta. Riittävän ajan kuluttua pyydä oppilaita kertomaan, mitä he saivat selville. (Kun oppilaat vastaavat, kirjoita pyhien kirjoitusten viitteet oikean otsikon alle.) Mitkä sanat ja ilmaukset näissä pyhien kirjoitusten kohdissa kertovat näiden rikkomusten vakavuudesta? Kutakin rikkomusta käsiteltäessä voit halutessasi kiinnittää oppilaiden huomion taululla olevaan otsikkoon ja esittää seuraavat kysymykset. Kun oppilaat vastaavat, kirjoita heidän vastauksiaan kunkin otsikon alle. Millaiset asenteet tai käyttäytymistavat, jos niitä ei hillitä, voisivat saada henkilön tekemään tällaisen rikkomuksen? (Esimerkiksi puolison tai jälkeläisten kaltoinkohtelun tai hyväksikäytön tapauksessa vastauksiin voisivat kuulua kärsimättömyys muiden ihmisten suhteen, taipumus arvostella muita sekä uskominen virheellisiin miehiä tai naisia koskeviin stereotypioihin.) Mitä neuvoja antaisitte henkilölle, joka osoittaa elämässään tällaisia asenteita tai käyttäytymistapoja? Kuinka kirkon jäsen voi päästä eroon näistä asenteista tai käyttäytymistavoista? (Kun oppilaat kertovat vastauksiaan, auta heitä ymmärtämään, että kun harjoitamme sellaisia evankeliumin periaatteita kuten parannuksenteko, Kristuksen kaltainen palveleminen, myötätunto, kärsivällisyys ja anteeksianto, voimme päästä osallisiksi sovituksen kaiken mahdollistavasta voimasta.) 127

142 OPPIAIHE Korinttilaiskirje 5:17 21 Toivo parannuksesta, anteeksiannosta ja muutoksesta Todista, että Jeesuksen Kristuksen evankeliumi tarjoaa yksilöille ja perheille keinot menestyä ja nauttia yltäkylläistä elämää. Kuitenkin me kaikki teemme huonoja valintoja, ja joillakin niistä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia itseemme tai muihin. Onneksi on olemassa toivoa. Selitä, että on kirkon jäseniä, jotka ovat joutuneet jonkun toisen esimerkiksi uskottoman puolison tai väkivaltaisen tai hyväksikäyttävän puolison tai vanhemman uhriksi, ja nuo uhrit miettivät, mitä he voivat tehdä tilanteessaan. Pyydä yhtä oppilasta lukemaan kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Richard G. Scottin seuraava lausuma: Jos olet joutunut hyväksikäytetyksi, Saatana pyrkii saamaan sinut vakuuttuneeksi siitä, ettei ratkaisua ole. Silti hän tietää aivan varmasti, että sellainen löytyy. Saatana käsittää, että parantuminen tapahtuu taivaallisen Isän jokaista lastaan kohtaan tunteman horjumattoman rakkauden kautta. Hän ymmärtää myös, että parantumisen voima kuuluu luonnostaan Jeesuksen Kristuksen sovitukseen. Sen tähden hänen menettelytapanaan on tehdä kaikki mahdollinen sinun erottamiseksesi Isästäsi ja Hänen Pojastaan. Älä anna Saatanan uskotella sinulle, että olet avun ulottumattomissa. ( Hyväksikäytön tuhoisista seurauksista parantuminen, Liahona, toukokuu 2008, s. 41.) Miksi Saatana yrittää saada hyväksikäytön uhrit uskomaan, ettei heidän ongelmiinsa ole ratkaisua? Mihin se voi johtaa, jos ihmiset uskovat, ettei heidän ongelmiinsa ole toivoa tai ratkaisua? Lue ääneen vanhin Richard G. Scottin seuraava todistus ja neuvo: Todistan, että tunnen vakavan hyväksikäytön uhreja, jotka ovat sovituksen voiman kautta onnistuneet kulkemaan vaikean tien täydelliseen parantumiseen. Eräs nuori nainen, jota hänen isänsä oli käyttänyt törkeästi hyväkseen, pyysi päästä uuteen puhutteluun kanssani, kun hänen uskonsa sovituksen parantavaan voimaan oli haihduttanut hänen omat huolensa. Hän tuli takaisin iäkkäänpuoleisen avioparin kanssa. Vaistosin, että hän rakasti näitä kahta hyvin syvästi. Hänen kasvonsa säteilivät onnea. Hän aloitti: Vanhin Scott, tämä on isäni. Minä rakastan häntä. Hän on huolissaan joistakin asioista, jotka tapahtuivat varhaisessa lapsuudessani. Minulle ne eivät enää ole ongelma. Voisitko auttaa häntä? Kuinka voimallinen vahvistus Vapahtajan kyvystä parantaa! Tämä nainen ei kärsinyt enää hyväksikäytön seurauksista, koska hänellä oli riittävä ymmärrys Vapahtajan sovituksesta ja kylliksi uskoa ja hän oli kuuliainen Hänen lailleen. Kun tutkitte tarkasti sovitusta ja osoitatte uskoanne siihen, että Jeesuksella Kristuksella on voima parantaa, te voitte saada saman siunatun huojennuksen. Parantuminen voi alkaa ystävällisen piispan tai vaarnanjohtajan tai viisaan ammattiauttajan avulla. Jos sääresi olisi murtunut, et päättäisi parantaa sitä itse. Myös vakavasti hyväksikäytetty voi hyötyä ammattiavusta. ( Hyväksikäytön tuhoisista seurauksista parantuminen, s ) Kuinka vanhin Scottin innoitettu neuvo voisi auttaa hyväksikäytettyä ihmistä? 128

143 OPPIAIHE 26 Laita näkyville kahdentoista apostolin koorumin presidentin Boyd K. Packerin seuraavat sanat ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen: Jeesuksen Kristuksen armo ja laupeus eivät rajoitu niihin, jotka syyllistyvät syntiin joko tekemällä tai jättämällä tekemättä jotakin, vaan ne sisältävät lupauksen ikuisesta rauhasta kaikille, jotka ottavat vastaan Hänet ja Hänen opetuksensa ja jotka seuraavat Häntä ja noudattavat Hänen opetuksiaan. Hänen armonsa on voimallinen parantaja, jopa loukatun viattoman kohdalla. ( Toivomme perustus, Liahona, marraskuu 2014, s. 7.) Kuinka Jeesuksen Kristuksen sovitus tarjoaa toivoa ja parantumista? (Kun oppilaat esittävät vastauksiaan, auta heitä ymmärtämään seuraava periaate: Kaikki, jotka seuraavat Jeesusta Kristusta ja noudattavat Hänen opetuksiaan, voivat kokea parantumisen ja saada ikuisen rauhan Hänen laupeutensa ja armonsa välityksellä.) Opettaaksesi oppilaille, kuinka Jeesuksen Kristuksen sovitus voi auttaa ihmisiä, jotka käyttävät muita hyväkseen tai vahingoittavat heitä muuten, lukekaa yhdessä kohta 2. Kor. 5: Mitä tarkoittaa se, että tulee uudeksi luomukseksi Kristuksessa? (Mahdollisiin vastauksiin kuuluu ajatus siitä, että vastauksena uutteraan kuuliaisuuteemme Herran käskyjä kohtaan Hän siunaa meitä Hengen lahjoilla, jotka ovat jumalallisia ominaisuuksia. Nämä lahjat saavat meissä aikaan perustavanlaatuisia muutoksia, ja meistä tulee uusia luomuksia, jotka ovat enemmän Jumalan kaltaisia.) Kuinka se jakeen 21 mukaan tapahtuu? (Jeesus oli täysin synnitön, mutta Hän otti päälleen meidän syntimme, jotta meistä voisi Hänen avullaan tulla vanhurskaita, jos teemme parannuksen. Hän uhrasi itsensä meidän vuoksemme. Kun teemme parannuksen ja pyrimme noudattamaan Hänen esimerkkiään, voimme päästä osallisiksi Hänen voimastaan, joka auttaa meitä tulemaan uusiksi luomuksiksi.) Mitä sana sovinto tarkoittaa jakeessa 18? ( Sovinnolla tarkoitetaan ihmisen lunastamista synnillisestä tilastaan ja hengellisestä pimeydestä ja hänen saattamistaan takaisin sopusointuun ja yhteyteen Jumalan kanssa. Sen myötä Jumala ja ihminen eivät enää ole vihollisia keskenään. [Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 osaa, , osa 2, s. 422.]) Kysy oppilailta, tuntevatko he ketään, joka on kokenut toivon ja parantumisen, jonka Jeesuksen Kristuksen sovitus on tehnyt mahdolliseksi. Kehota muutamia oppilaita halutessaan kertomaan tietämistään esimerkeistä, mikäli ne eivät ole liian henkilökohtaisia. Lue kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Jeffrey R. Hollandin seuraava lausunto: 129

144 OPPIAIHE 26 En tiedä, kenen tässä laajassa kuulijakunnassa tänään kenties on saatava kuulla [vertaukseen viinitarhan työmiehistä; ks. Matt. 20:1 15] sisältyvä anteeksiannon sanoma, mutta riippumatta siitä, kuinka myöhässä luulette olevanne, kuinka monia tilaisuuksia luulette menettäneenne, kuinka monia virheitä tunnette tehneenne tai riippumatta kyvyistä, joita luulette itseltänne puuttuvan, tai riippumatta siitä, kuinka kauas kodista ja perheestä ja Jumalasta tunnette matkanneenne, minä todistan, että te ette ole matkanneet jumalallisen rakkauden ulottumattomiin. Teidän ei ole mahdollista vajota niin alas, etteikö Kristuksen sovituksen ääretön valo loistaisi sinne. Jos siis olette tehneet liittoja, pitäkää ne. Jos ette ole tehneet niitä, tehkää ne. Jos olette tehneet ne ja rikkoneet ne, tehkää parannus ja korjatkaa ne. Koskaan ei ole liian myöhäistä niin kauan kuin viinitarhan Mestari sanoo, että aikaa on. Kuuntelettehan, kuinka Pyhän Hengen kehotus kertoo teille juuri nyt, juuri tällä hetkellä, että teidän tulee ottaa vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen sovituksen lahja ja nauttia osallisuudesta Hänen työhönsä. ( Viinitarhan työmiehet, Liahona, toukokuu 2012, s. 33.) Kehota oppilaita kirjoittamaan muistiin, mitä Pyhä Henki on vahvistanut heille tänään. Oppilaan lukutehtävät Matt. 18:1 6; 2. Kor. 5:17 21; Moosia 4:30; Alma 5:15 22; 12:14; OL 42:22 25; 93: Richard G. Scott, Hyväksikäytön tuhoisista seurauksista parantuminen, Liahona, toukokuu 2008, s

145 OPPIAIHE 27 Perhettä koskevia profeetallisia varoituksia Johdanto Nykyajan profeetat ovat varoittaneet, että perheen hajoaminen tuo yksilöille, yhteisöille ja kansakunnille ne onnettomuudet, joista muinaiset ja nykyiset profeetat ovat ennustaneet ( Perhe julistus maailmalle, Liahona, marraskuu 2010, s. 129). Tässä oppiaiheessa korostetaan, että perheitä varjellaan, jos ne ovat kuuliaisia Jumalan käskyille. On luvattu, että vanhurskaat vanhemmat saavat avukseen hengelliset voimat kasvattaessaan lapsiaan viimeisinä aikoina. Taustalukemista Russell M. Nelson, Faith and Families, Ensign, maaliskuu 2007, s Quentin L. Cook, Jeremian valitusvirret: varokaa orjuutta, Liahona, marraskuu 2013, s Bonnie L. Oscarson, Perhejulistuksen puolustajia, Liahona, toukokuu 2015, s Opetusehdotuksia 2. kirje Timoteukselle 3:1 7, 13 Perheen laiminlyömisestä koituu seurauksia Kehota muutamia oppilaita kertomaan esimerkkejä paikoista tai tuotteista, joissa odotamme olevan varoituksia (esimerkiksi liikennemerkit, lääkepullot tai vaarallista ainetta sisältävät säiliöt). Mitä mahdollisia seurauksia on siitä, että jättää nämä varoitukset huomiotta? Mitä varoituksia profeetat ovat antaneet meidän aikanamme vallitsevista ajallisista ja hengellisistä vaaroista? Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen 2. Tim. 3:1 7 ja 13 samalla kun muut luokan jäsenet panevat merkille viimeisten aikojen vaaroja, joista apostoli Paavali varoitti. Mitä Paavalin kuvailemia vaaroja olet nähnyt tai mistä olet kuullut puhuttavan? Mikä vaikutus näillä vaaroilla voisi olla yksilöille, avioliitoille ja perheille? Pyydä yhtä oppilasta lukemaan ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Robert D. Halesin seuraavat sanat. Kehota luokkaa panemaan merkille syitä siihen, miksi Saatana keskittyy niin kovasti perheiden tuhoamiseen. 131

146 OPPIAIHE 27 Koska perhe on tärkeä iankaikkiselle onnensuunnitelmalle, Saatana yrittää kaikkensa tuhotakseen perheen pyhyyden, vähätelläkseen miehen ja naisen roolin tärkeyttä, kannustaakseen siveelliseen epäpuhtauteen ja siveyden pyhien lakien rikkomiseen ja estääkseen vanhempia asettamasta lasten synnyttämistä ja kasvattamista yhdeksi elämänsä tärkeimmistä asioista. Perhe on niin olennainen pelastussuunnitelmassa, että Jumala on julistanut varoituksena, että perheen hajoaminen tuo yksilöille, yhteisöille ja kansakunnille ne onnettomuudet, joista muinaiset ja nykyiset profeetat ovat ennustaneet. (Ks. Iankaikkinen perhe, Valkeus, tammikuu 1997, s. 62.) Tähdennä seuraavaa periaatetta: Perheen hajoaminen tuo yksilöille, yhteisöille ja kansakunnille ne onnettomuudet, joista muinaiset ja nykyiset profeetat ovat ennustaneet ( Perhe julistus maailmalle, Liahona, marraskuu 2010, s. 129). Muistuta oppilaille, että tämä varoitus on peräisin perhejulistuksesta. Kirjoita taululle seuraavaa: Perheen hajoaminen Seurauksia Kehota oppilaita ajattelemaan näkemiään todisteita siitä, että perheen hajoamista tapahtuu kaikkialla maailmassa. (Mahdollisia esimerkkejä: avioerojen lisääntyminen, abortit ja hyväksikäyttö, avioliittojen väheneminen ja avioparien lapsiluvun pieneneminen, toimintahäiriöisten perheiden lisääntyminen.) Pyydä heitä kirjoittamaan todisteita taululle otsikon Perheen hajoaminen alle. Kehota oppilaita ajattelemaan esimerkkejä yksilöä ja yhteiskuntaa koskevista seurauksista, joita voi koitua perheen hajoamisesta. (Mahdollisia esimerkkejä: Hengen menettäminen, murhe ja tyytymättömyys, kasvava rikollisuus, nuorisorikollisuus sekä yhteiskuntarauhan ja vakauden menetys.) Pyydä heitä kirjoittamaan esimerkkejä taululle otsikon Seurauksia alle. Esitä sen jälkeen seuraavat kysymykset: Kuinka perhejulistuksen opeista ja periaatteista kiinni pitäminen voisi auttaa yksilöitä, perheitä, yhteisöjä ja kansoja välttymään näiltä seurauksilta? 1. Nefi 14:14 17; 22:16 17; Oppi ja liitot 97:22 28 Perheillä on toivoa Selitä oppilaille, että nykymaailmassa vallitsevasta jumalattomuudesta huolimatta ei ole liian myöhäistä vahvistaa perheitä. Heillä voi olla hyvä vaikutus omassa perheessään, seurakunnassaan ja asuinpaikkakunnallaan. Todista, että Herran käskyjä noudattavilla yksilöillä ja perheillä on toivoa. Pyydä oppilaita lukemaan itsekseen OL 97:22 28 ja panemaan merkille, mitä meidän pitää tehdä välttyäksemme Herran kostolta ja synnistä koituvilta seurauksilta. (Selvennä sitä, että näissä jakeissa Siionilla tarkoitetaan Myöhempien 132

147 OPPIAIHE 27 Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoa ja sen jäseniä.) Voisit ehdottaa, että oppilaat merkitsevät sanat jos ja ellei aina kun ne esiintyvät näissä jakeissa. (Auta oppilaita ymmärtämään, että syyn ja seurauksen tai jos/niin-lauseiden huomaaminen on hyödyllinen pyhien kirjoitusten tutkimiseen liittyvä taito.) Miten tiivistäisitte nämä jakeet yksinkertaiseksi periaatelauselmaksi? (Oppilaiden vastauksista tulisi kuvastua seuraava periaate: Jos me olemme kuuliaisia kaikille käskyille, me voimme saada suuria siunauksia ja välttyä Herran kostolta.) Lue ääneen kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Bruce R. McConkien ( ) seuraavat sanat: Emme tarkoita, että kaikki pyhät välttävät tulevan tuhon päivän ja pelastuvat siltä. Mutta sen me sanomme, että vain niille, jotka rakastavat Herraa ja pyrkivät tekemään kaiken, mitä Hän on käskenyt, on olemassa lupaus turvallisuudesta. Niinpä kohotamme äänemme varoittaaksemme: Olkaa varuillanne, valmistautukaa, olkaa valmiit. Turvaa tarjoaa ainoastaan kuuliaisuuden, lakien noudattamisen ja vanhurskauden polku. Sillä näin sanoo Herra: Herran vitsaus tulee öin ja päivin, ja sanoma siitä vaivaa kaikkia ihmisiä; niin, sitä ei pysäytetä, ennen kuin Herra tulee. Kuitenkin Siion välttää sen, jos se noudattaa tarkoin kaikkea, mitä minä olen käskenyt sen tehdä. [OL 97:23, 25.] (Ks. Olkaa riippumattomia kaikista muista luoduista, Valkeus, lokakuu 1979, s ) Kuinka tämä lausuma voisi toimia kannustimena perheelle, niin että perheenjäsenet olisivat kuuliaisia Herran käskyille? Muistuta oppilaille, että Nefi näki useita näkyjä viimeisistä ajoista. Hän näki noissa näyissään, että vanhurskaita varjeltaisiin. Pyydä oppilaita lukemaan 1. Nefi 14:14 17 ja 22:16 17 ja panemaan merkille tapoja, joilla pyhiä varjellaan. (Huom. Näissä pyhien kirjoitusten kohdissa tuodaan esiin se yleinen pyhien kirjoitusten teema, että kuuliaisuus tuo mukanaan Herran lupauksen varjeluksesta. Vanhin David A. Bednar on tähdentänyt, kuinka tärkeää on etsiä pyhistä kirjoituksista sellaisia kytköksiä, malleja ja teemoja [ Elävän veden varanto, kirkon koululaitoksen takkavalkeailta nuorille aikuisille, 4. helmikuuta 2007, s. 3; lds.org/media-library]. Tämä teema tai malli on erityisen yleinen Mormonin kirjassa.) Kuinka Nefin kirjoitukset antavat teille toivoa? Lue seitsemänkymmenen koorumin jäsenen, vanhin Bruce D. Porterin seuraavat sanat. Kehota oppilaita kuuntelemaan, mitä siunauksia uskollisille vanhemmille annetaan viimeisinä aikoina. 133

148 OPPIAIHE 27 Riippumatta siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, Jumala on säätänyt, että aikojen täyttymisen taloudenhoitokaudella kirkon vanhemmille annetaan voima auttaa heitä pelastamaan lapsensa ympärillään vallitsevalta pimeydeltä. Kun isien ja äitien sydämet kääntyvät heidän lastensa puoleen ja lasten sydämet kääntyvät heidän vanhempiensa puoleen, saamme lopulta nähdä sellaisen sukupolven nousemisen, joka on jalostettu ja valmis kohtaamaan Vapahtajan Hänen tulemisessaan. Jumalan valtakunnan voitto myöhempinä aikoina tulee olemaan voitto paitsi kirkolle organisaationa myös niille kymmenille tuhansille perheille, jotka ovat uskonsa avulla voittaneet maailman. ( Defending the Family in a Troubled World, Ensign, kesäkuu 2011, s. 18.) Mitä lupauksia on annettu tällä taloudenhoitokaudella vanhemmille, jotka pyrkivät kasvattamaan lapsensa vanhurskaudessa? Kuinka olette nähneet Herran antavan vanhemmille voimaa heidän pyrkimyksissään vahvistaa ja varjella lapsiaan maailman pimeydeltä? Kehota oppilaita pohtimaan, mitkä vaikutukset tai voimat pyrkivät hajottamaan heidän perhettään ja kuinka Saatana yrittää estää heitä pyrkimästä siihen, että he perustaisivat tulevaisuudessa oman perheen. Kannusta oppilaita pohtimaan, mitä he voivat tehdä saadakseen Herran apua vahvistaakseen itseään ja suojellakseen perhettään. Oppilaan lukutehtävät 2. Tim. 3:1 7, 13; 1. Nefi 14:14 17; 22:16 17; OL 97: Bonnie L. Oscarson, Perhejulistuksen puolustajia, Liahona, toukokuu 2015, s

149 OPPIAIHE 28 Tukekaa perhettä yhteiskunnan perusyksikkönä Johdanto Nykyajan profeetat ovat julistaneet: Me vetoamme vastuuntuntoisiin kansalaisiin ja viranhaltijoihin kaikkialla sellaisten toimenpiteiden edistämiseksi, joiden tarkoituksena on ylläpitää ja vahvistaa perhettä yhteiskunnan perusyksikkönä ( Perhe julistus maailmalle, Liahona, marraskuu 2010, s. 129). Tämä oppiaihe auttaa oppilaita ymmärtämään, kuinka he voivat noudattaa ja puolustaa tätä profeetallista neuvoa. Taustalukemista Thomas S. Monson, Olkaa rohkeita ja lujia, Liahona, toukokuu 2014, s Dallin H. Oaks, Totuuden ja suvaitsevaisuuden tasapainottamista, Liahona, helmikuu 2013, s L. Tom Perry, Miksi avioliitto ja perhe ovat tärkeitä kaikkialla maailmassa, Liahona, toukokuu 2015, s Transcript of News Conference on Religious Freedom and Nondiscrimination, 27. tammikuuta 2015, mormonnewsroom.org/article/ publicstatement-on-religious-freedom-and-nondiscrimination. Opetusehdotuksia Alma 43:9, 30, 45, 48 Velvollisuutemme puolustaa oppia perheestä sekä perheen moraalisia perustuksia Valmista oppilaita tätä oppiaihetta varten kertomalla heille, että tällä oppitunnilla keskitytään meidän velvollisuuteemme puolustaa perhettä. Lue ääneen seitsemänkymmenen koorumin jäsenen, vanhin Bruce D. Porterin seuraavat sanat: Kirkko on koko maailmaan verrattuna pieni instituutio. Kansana me myöhempien aikojen pyhät emme kuitenkaan saa aliarvioida esimerkkimme voimaa emmekä kykyämme vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen, kääntää kielteisiä suuntauksia myönteisiksi tai kehottaa etsiviä sieluja astumaan sisään portista ja kulkemaan Herran valitulla tiellä. Meidän tulee tehdä parhaamme yhdessä samoin ajattelevien ihmisten ja instituutioiden kanssa puolustaaksemme perhettä ja korottaaksemme varoituksen äänen ja kutsun maailmalle. ( Defending the Family in a Troubled World, Ensign, kesäkuu 2011, s. 18.) Mitä ajatuksia teillä on myöhempien aikojen pyhien velvollisuudesta puolustaa perhettä tämän päivän maailmassa? 135

150 OPPIAIHE 28 Kerro oppilaille, että nefiläiset kokivat ajoittain lamanilaiset uhkana uskonnonvapaudelleen ja perhearvoilleen. Tutkimalla heidän kokemuksiaan voimme oppia periaatteita, joita voimme soveltaa omaan aikaamme. (Pyhien kirjoitusten soveltaminen itseemme on pyhien kirjoitusten tutkimiseen liittyvä taito, jota voit tähdentää tämän oppiaiheen yhteydessä.) Selitä, että yksi nefiläisten kokemuksista on kirjoitettu muistiin lukuun Alma 43. Kirjoita taululle Alma 43:9, 30, 45, 48 ja pyydä oppilaita etsimään sanoja ja ilmauksia, jotka auttavat meitä ymmärtämään, kuinka tärkeää nykymaailmassa on puolustaa perhearvoja ja uskonnonvapautta. Ehdota oppilaille, että he merkitsevät nämä sanat ja ilmaukset. Mitkä sanat ja ilmaukset osoittavat, kuinka tärkeää on puolustaa perhearvojamme ja uskonnonvapauttamme? Minkä periaatteen opitte siitä, kuinka tärkeää on puolustaa perhearvojamme ja uskonnonvapauttamme? (Vastauksiin tulisi sisältyä seuraava periaate: Meillä on pyhä velvollisuus puolustaa ja tukea perhearvojamme ja uskonnonvapauttamme.) Mistähän syystä on tärkeää, että kirkon jäsenet tukevat ja puolustavat perhettä asuinpaikkakunnillaan? Kuinka voimme tukea ja puolustaa perhettä sosiaalista mediaa käyttämällä? Laita näkyville kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin L. Tom Perryn ( ) seuraavat sanat: Me haluamme, että meidän äänemme tulee kuulluksi kaikkia vääristyneitä ja vaihtoehtoisia elämäntyylejä vastaan, jotka yrittävät korvata perheorganisaation, jonka itse Jumala on säätänyt. Me haluamme myös, että äänemme tulee kuulluksi tukiessamme sitä iloa ja täyttymystä, jonka perinteinen perhe tuo. Meidän täytyy jatkuvasti tuoda kautta maailman tuo ääni julistamaan, miksi avioliitto ja perhe ovat niin tärkeitä, miksi avioliitolla ja perheellä on todella merkitystä ja miksi niillä tulee aina olemaan. ( Miksi avioliitto ja perhe ovat tärkeitä kaikkialla maailmassa, Liahona, toukokuu 2015, s. 42.) Mitä meidän vanhin Perryn mukaan tulee julistaa perheestä? Mitä olette huomanneet muiden tekevän puolustaakseen ja vahvistaakseen perheen tärkeyttä tai puolustautuakseen hyökkäyksiltä perhettä vastaan? (Tähdennä sitä, että perheen puolustamiseen kuuluu vahvan perheen kasvattaminen samoin kuin tarvittaessa julkinen perheen puolustaminen.) Lue ääneen seuraava kokemus, josta kahdentoista apostolin koorumin jäsen, vanhin Neil L. Andersen on kertonut: Puhuin hiljattain erään lehvänsitojan kanssa, joka asuu Yhdysvalloissa. Lainaan hänen sähköpostiviestiään: Tänä kuluvana vuonna jotkut ystävistäni Facebookissa alkoivat julkaista kantaansa avioliitosta. Monet kannattivat samaa sukupuolta olevien avioliittoa, 136

151 OPPIAIHE 28 ja useat meidän kirkon nuoret ilmaisivat tykkäävänsä noista kannanotoista. Minä en kommentoinut. Päätin julistaa uskoni perinteiseen avioliittoon huomaavaisella tavalla. Lisäsin profiilikuvani viereen tekstin: Minä uskon miehen ja naisen väliseen avioliittoon. Aloin saada kommentteja miltei välittömästi. Sinä olet itsekäs. Sinä tuomitset. Yksi vertasi minua orjanomistajaan. Ja hyvältä ystävältä, joka on uskollinen kirkon jäsen, sain tämän kommentin: Sinun pitää olla ajan tasalla. Asiat muuttuvat, ja niin pitäisi sinunkin. Minä en taistellut vastaan, hän sanoi, mutta en myöskään poistanut kannanottoani. Hän lopettaa viestinsä: Joskus, kuten presidentti Monson sanoo, On seistävä yksin. Toivottavasti me nuoret seisomme yhdessä ja olemme uskollisia Jumalalle ja Hänen elävien profeettojensa opetuksille. ( Hengellisiä pyörretuulia, Liahona, toukokuu 2014, s ) Millaisia kokemuksia teillä on ollut perheen tukemisesta ja puolustamisesta? Mikä vaikutus teidän sanoillanne tai teoillanne oli muihin? Todista, että meillä voi olla myönteinen vaikutus asuinpaikkakunnallamme ja voimme edistää taivaallisen Isämme suunnitelman tarkoituksia, kun tuemme ja puolustamme perhettä vahvistavia toimia. Alma 46:10 13, 16; 48:7 13 Puolustakaa perhettä Jumalan avulla ja muita kunnioittaen Kerro oppilaille, että Alman kirjan luvuissa 46 ja 48 on muistiin merkittynä, että lamanilaiset uhkasivat jälleen nefiläisiä. Jaa luokka kahteen ryhmään. Pyydä puolta luokkaa tutkimaan kohtaa Alma 46:10 13, 16 ja toista puolta tutkimaan kohtaa Alma 48:7 13. Pyydä oppilaita kertomaan, kuinka voimme noudattaa sotapäällikkö Moronin esimerkkiä ja asianmukaisin tavoin tukea toimia, jotka ylläpitävät ja vahvistavat perhettä. Riittävän ajan kuluttua auta oppilaita soveltamaan näitä pyhien kirjoitusten kohtia omaan aikaamme esittämällä seuraavat kysymykset: Kuinka Amalikkian ja hänen seuraajiensa pyrkimyksiä voitaisiin verrata niiden pyrkimyksiin, jotka hyökkäävät perhettä vastaan tänä päivänä? Mitä me voimme oppia sotapäällikkö Moronin toimista? (Auta oppilaita ymmärtämään seuraava periaate: Kun käännymme Jumalan puoleen saadaksemme apua ja pyrimme käyttämään kaikkia voimavarojamme, saamme viisautta ja voimaa puolustaa perhettämme, uskontoamme ja vapauksiamme.) Millä asianmukaisilla tavoilla me voimme tukea toimia perheiden vahvistamiseksi ja puolustamiseksi? Voit halutessasi käyttää presidentti Gordon B. Hinckleyn ( ) ja kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Dallin H. Oaksin seuraavia sanoja täydentämään keskustelua edellisestä kysymyksestä: 137

152 OPPIAIHE 28 Olkaamme mukana hyvissä yhteiskunnallisissa hankkeissa. Saattaa olla tilanteita, jolloin on kyse vakavista moraaliin liittyvistä kysymyksistä emmekä voi taipua periaatetta koskevissa asioissa. Mutta sellaisissa tilanteissa voimme kohteliaasti olla eri mieltä olematta töykeitä. Voimme tunnustaa niiden vilpittömyyden, joiden kantaa emme voi hyväksyä. Voimme puhua mieluummin periaatteista kuin henkilöistä. (Teachings of Gordon B. Hinckley, 1997, s. 131.) Kun uskovat edistävät kantaansa julkisuudessa, heidän tulee aina olla suvaitsevaisia niiden kantoja ja mielipiteitä kohtaan, jotka eivät yhdy heidän uskonkäsityksiinsä. Uskovien tulee aina puhua rakastavasti ja osoittaa kärsivällisyyttä, ymmärtämystä ja myötätuntoa vastustajiaan kohtaan. Kristittyjä uskovia on käsketty rakastamaan lähimmäisiään (ks. Luuk. 10:27) ja antamaan anteeksi (ks. Matt. 18:21 35). Heidän tulee myös muistaa Vapahtajan opetus siunata niitä, jotka heitä kiroavat, tehdä hyvää niille, jotka heitä vihaavat, ja rukoilla niiden puolesta, jotka vahingoittavat heitä ja vainoavat heitä (ks. Matt. 5:44, englanninkielinen kuningas Jaakon raamatunkäännös; ks. myös 3. Nefi 12:44). (Dallin H. Oaks, Totuuden ja suvaitsevaisuuden tasapainottamista, Liahona, helmikuu 2013, s ) Kuinka voisitte toteuttaa presidentti Hinckleyn ja vanhin Oaksin opettamia periaatteita käytännössä? Tähdennä seuraavaa periaatetta: Kun tuemme perhettä puolustavia ja vahvistavia toimia, meidän tulee osoittaa kunnioitusta muita kohtaan ja suvaitsevuutta heidän mielipiteitään kohtaan. Tukekaa perhettä vahvistavia toimia Laita näkyville seuraavat sanat ja pyydä yhtä oppilasta lukemaan ne ääneen: Me vetoamme vastuuntuntoisiin kansalaisiin ja viranhaltijoihin kaikkialla sellaisten toimenpiteiden edistämiseksi, joiden tarkoituksena on ylläpitää ja vahvistaa perhettä yhteiskunnan perusyksikkönä ( Perhe julistus maailmalle, Liahona, marraskuu 2010, s. 129). Kerro oppilaille, että tammikuussa 2015 kirkon johtajat pitivät virallisen lehdistötilaisuuden, jossa he kehottivat viranomaisia hyväksymään uskonnonvapautta suojelevia ja perheen pyhyyttä turvaavia lakeja. Selitä, että vaikka kirkon johtajat puhuivat tässä tiedonannossa erityisesti uskonnonvapauden puolustamisesta, heidän sanansa pätevät myös perhearvojen puolustamiseen. Monet uskonnolliset vapaudet, kuten esimerkiksi avioliiton pyhyys, liittyvät suoraan perheeseen. Lue oppilaille kahdentoista apostolin koorumin jäsenen, vanhin Dallin H. Oaksin seuraavat sanat tiivistelmänä siitä, mitä lehdistötilaisuudessa esitettiin: 138

153 OPPIAIHE 28 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko vahvistaa seuraavat periaatteet, jotka perustuvat Jeesuksen Kristuksen opetuksiin sekä oikeudenmukaisuuteen kaikkia myös uskovia kohtaan: 1. Me vaadimme jokaiselle Jumalan antaman ja perustuslaillisen oikeuden elää oman uskonsa mukaan ja oman omantuntonsa vaatimusten mukaisesti kuitenkin niin, ettei se vahingoita muiden terveyttä tai turvallisuutta. 2. Me myönnämme, että saman omantunnonvapauden tulee koskea miehiä ja naisia kaikkialla, jotta he voivat noudattaa valitsemaansa uskontoa tai olla noudattamatta mitään uskontoa, jos he niin valitsevat. 3. Me uskomme, että lait tulee laatia niin, että niillä saavutetaan tasapaino kaikkien ihmisten vapauksien turvaamisessa ja samanaikaisesti niiden kunnioittamisessa, joilla on eriävä arvomaailma. 4. Me emme hyväksy mitään vainoa emmekä minkäänlaisia kostotoimia, kuten vainoa, joka perustuu rotuun, etniseen taustaan, uskonkäsityksiin, taloudellisiin olosuhteisiin, sukupuolten välisiin eroihin tai eroihin seksuaalisessa suuntautumisessa. (Dallin H. Oaks, Transcript of News Conference on Religious Freedom and Nondiscrimination, 27. tammikuuta 2015, mormonnewsroom.org/article/publicstatement-on-religious-freedom-and-nondiscrimination.) Mitä sellaista opitte tästä lausunnosta, mikä voi auttaa teitä tukemaan sellaisia toimia, jotka vahvistavat perhettä yhteiskunnan perusyksikkönä? (Tähdennä tämän keskustelun yhteydessä, että lasten kasvattaminen niin, että he kulkevat Herran teitä, muiden perheiden tukeminen, kirkon tehtävien tekeminen parhaansa mukaan sekä oman asuinpaikkakuntamme vahvistaminen ovat kaikki perhettä tukevia toimia.) Kehota oppilaita miettimään, miten he voisivat tukea perhettä vahvistavia ja puolustavia toimia. Oppilaan lukutehtävät Alma 43:9, 30, 45, 48; 46:11 16; 48:9 13. Dallin H. Oaks, Totuuden ja suvaitsevaisuuden tasapainottamista, Liahona, helmikuu 2013, s L. Tom Perry, Miksi avioliitto ja perhe ovat tärkeitä kaikkialla maailmassa, Liahona, toukokuu 2015, s

154

Iankaikkinen perhe, oppilaan lukutehtävät

Iankaikkinen perhe, oppilaan lukutehtävät Iankaikkinen perhe, oppilaan lukutehtävät Uskonto 200 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä ne sekä huomaamasi virheet osoitteeseen

Lisätiedot

Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, oppilaan lukutehtävät

Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, oppilaan lukutehtävät Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, oppilaan lukutehtävät Uskonto 250 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä ne sekä huomaamasi

Lisätiedot

Palautuksen perustukset, oppilaan lukutehtävät

Palautuksen perustukset, oppilaan lukutehtävät Palautuksen perustukset, oppilaan lukutehtävät Uskonto 225 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Salt Lake City, Utah, Yhdysvallat Kansikuva: Walter Ranen teos Melkisedekin pappeuden palautus

Lisätiedot

Mormonin kirjan oppi ja opetukset, oppilaan lukutehtävät

Mormonin kirjan oppi ja opetukset, oppilaan lukutehtävät Mormonin kirjan oppi ja opetukset, oppilaan lukutehtävät Uskonto 275 [NO TRANSLATION] Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Salt Lake City, Utah, Yhdysvallat Mielipiteet ja oikaisut ovat

Lisätiedot

Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, opettajan kirja

Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, opettajan kirja Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, opettajan kirja Uskonto 250 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä ne sekä huomaamasi virheet

Lisätiedot

Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, opettajan kirja

Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, opettajan kirja Preview Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, opettajan kirja Uskonto 250 [NO TRANSLATION] Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Preview Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita.

Lisätiedot

Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, opettajan kirja

Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, opettajan kirja Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, opettajan kirja Uskonto 250 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä ne sekä huomaamasi virheet

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

Mormonin kirjan oppi ja opetukset, opettajan kirja

Mormonin kirjan oppi ja opetukset, opettajan kirja Mormonin kirjan oppi ja opetukset, opettajan kirja Uskonto 275 [NO TRANSLATION] Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Salt Lake City, Utah, Yhdysvallat Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita.

Lisätiedot

Oppien hallinta. peruskirja

Oppien hallinta. peruskirja Oppien hallinta peruskirja Oppien hallinta peruskirja Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Salt Lake City, Utah, USA Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä ne osoitteella:

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

1. Jumaluus. 2. Pelastussuunnitelma. Isä Jumala. Kuolevaisuutta edeltävä elämä. Jeesus Kristus. Pyhä Henki. Luominen

1. Jumaluus. 2. Pelastussuunnitelma. Isä Jumala. Kuolevaisuutta edeltävä elämä. Jeesus Kristus. Pyhä Henki. Luominen Perusoppeja tulee tähdentää sekä seminaari- että instituuttiluokissa. Opettajan tulee auttaa oppilaita tunnistamaan, ymmärtämään, uskomaan, selittämään ja toteuttamaan näitä evankeliumin oppeja. Tämä auttaa

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

ELÄVÄ KRISTUS APOSTOLIEN TODISTUS MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO. 1. tammikuuta 2000

ELÄVÄ KRISTUS APOSTOLIEN TODISTUS MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO. 1. tammikuuta 2000 Opiskelupäiväkirja Huolellisesti tallennettu tieto on tarvittaessa käytettävissä. Hengellisesti herkkää tietoa tulee säilyttää pyhässä paikassa, mikä osoittaa Herralle, kuinka sitä vaalitaan. Tämä käytäntö

Lisätiedot

Sukuni. Kertomuksia, jotka tuovat meidät yhteen

Sukuni. Kertomuksia, jotka tuovat meidät yhteen Erityisesti kannustamme nuoria ja nuoria naimattomia aikuisia käyttämään temppelityössä oman sukunsa nimiä tai seurakuntansa ja vaarnansa jäsenten esivanhempien nimiä. Pappeusjohtajien tulee varmistaa,

Lisätiedot

Palautuksen perustukset. Opettajan kirja Uskonto 225. Kulmakivikurssi

Palautuksen perustukset. Opettajan kirja Uskonto 225. Kulmakivikurssi Palautuksen perustukset Opettajan kirja Uskonto 225 Kulmakivikurssi Palautuksen perustukset, opettajan kirja Uskonto 225 [NO TRANSLATION] Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Salt Lake

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 3. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 3. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Pyhäkoulu 3 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Pyhäkoulu Heinäkuu Syyskuu 2013 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2013 Intellectual

Lisätiedot

Palautuksen perustukset, opettajan kirja

Palautuksen perustukset, opettajan kirja Palautuksen perustukset, opettajan kirja Uskonto 225 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Salt Lake City, Utah, Yhdysvallat Kansikuva: Walter Ranen teos Melkisedekin pappeuden palautus

Lisätiedot

Kleopas, muukalainen me toivoimme

Kleopas, muukalainen me toivoimme Luukas 24 : 13-35 16 18 : Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt, niin etteivät he tunteneet häntä. Ja hän sanoi heille: "Mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne?" Niin he seisahtuivat murheellisina

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

kotiin Pyhät kirjoitukset...2 Yleiskonferenssi...2 Lehdet...3 Musiikki...3 Evankeliumiaiheinen taide...3 Kirjat, oppikirjat ja lehtiset...

kotiin Pyhät kirjoitukset...2 Yleiskonferenssi...2 Lehdet...3 Musiikki...3 Evankeliumiaiheinen taide...3 Kirjat, oppikirjat ja lehtiset... Evankeliumiaiheista aineistoa kotiin Pyhät kirjoitukset...2 Yleiskonferenssi...2 Lehdet...3 Musiikki...3 Evankeliumiaiheinen taide...3 Kirjat, oppikirjat ja lehtiset...4 Sukututkimus...6 Lähetystyö...6

Lisätiedot

Elämä Jumalan lapsena

Elämä Jumalan lapsena 1 Roomalaiskirjeen selitys 18 Room. 8:14 17 Savonlinnan Tuomiokirkko, 13.3.2013 Elämä Jumalan lapsena Kertausta Tähän mennessä Paavali on Roomalaiskirjeessään esittänyt pääasiat siitä, kuinka ihmisestä

Lisätiedot

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa Saarna 12.10.2008 Ari Puonti Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään (abad) ja varjelemaan (shamar) sitä.

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin Rukouskoulu 2014 2. jakso Mitä rukous on Ylösnousemuksen voima On Kristus ylösnoussut Hän elää minussa Kristus meissä, kirkkauden toivo Herätetyt yhdessä Hänen kanssaan,

Lisätiedot

VUODEN 2012 OPETUSOHJELMAA

VUODEN 2012 OPETUSOHJELMAA VUODEN 2012 OPETUSOHJELMAA koskevia OHJEITA Sisällys Sunnuntain yleisopetusohjelma 2012............. 2 Sunnuntain perusopetusohjelma 2012............ 4 Sunnuntaiopetus koorumeissa ja luokissa.........

Lisätiedot

Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa

Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa Nettiraamattu lapsille Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for

Lisätiedot

Oppien hallinta, Uusi testamentti opettajan aineisto

Oppien hallinta, Uusi testamentti opettajan aineisto Oppien hallinta, Uusi testamentti opettajan aineisto Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Salt Lake City, Utah, USA Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä ne osoitteella: Seminaries

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista.

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista. 1 Efesolaiskirjeen selitys 4 Ef. 1:10-14 Pyhän Hengen sinetti Tämä on neljäs luento Paavalin Efesolaiskirjettä käsittelevässä luentosarjassa. Tähän mennessä olemme kuulleet siitä, kuinka meidät kristityt

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

01125_130_Salv.qxd 12-07-2011 9:46 Page 1 PE P LA E STUS LA SUUNNIT STUS E SUUNNIT LMA E

01125_130_Salv.qxd 12-07-2011 9:46 Page 1 PE P LA E STUS LA SUUNNIT STUS E SUUNNIT LMA E PELASTUSSUUNNITELMA MIKÄ ON PELASTUSSUUNNITELMA? Pelastussuunnitelma* on Jumalan suunnitelma Hänen lastensa onneksi. Sen keskipisteenä on Jeesuksen Kristuksen sovitus. Jos noudatat Jeesuksen Kristuksen

Lisätiedot

PERUSYKSIKKÖ- OHJELMAN OPAS

PERUSYKSIKKÖ- OHJELMAN OPAS PERUSYKSIKKÖ- OHJELMAN OPAS G U I D E B O O K Sisällysluettelo Johdanto perusyksikköohjelmaan 2 Perusyksikköohjelman viisi piirrettä 3 1. Organisaatio 3 2. Kokouspaikat 4 3. Opetusohjelma 5 4. Opetus 6

Lisätiedot

opetusohjelmaa koskevia ohjeita

opetusohjelmaa koskevia ohjeita Vu o d e n 2011 opetusohjelmaa koskevia ohjeita Tässä oppaassa on luettelo sunnuntaiopetukseen vuonna 2011 käytettävästä opetusaineistosta, ohjeita koorumien ja luokkien sunnuntaiopetuksen järjestämisestä

Lisätiedot

PYHIEN KIRJOITUSTEN HALLITTAVAT KOHDAT. 2. Nefi 2:27 PYHIEN KIRJOITUSTEN HALLITTAVAT KOHDAT. 2. Nefi 32:3

PYHIEN KIRJOITUSTEN HALLITTAVAT KOHDAT. 2. Nefi 2:27 PYHIEN KIRJOITUSTEN HALLITTAVAT KOHDAT. 2. Nefi 32:3 1. Nefi 3:7 Minä menen ja teen. Herra antoi Nefille ja hänen veljilleen käskyn palata Jerusalemiin hakemaan pronssilevyt. Herra valmistaa meille keinon pitää Hänen käskynsä. Mitä sellaista Herra on käskenyt

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

TEILLE ANNETAAN VOIMA KORKEUDESTA TEMPPELISEMINAARI

TEILLE ANNETAAN VOIMA KORKEUDESTA TEMPPELISEMINAARI TEILLE ANNETAAN VOIMA KORKEUDESTA TEMPPELISEMINAARI OPETTAJAN OPAS TEILLE ANNETAAN VOIMA KORKEUDESTA TEMPPELISEMINAARI OPETTAJAN OPAS Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko SUOMI 1995, 2003

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

PERKELE KIUSAA JEESUSTA

PERKELE KIUSAA JEESUSTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PERKELE KIUSAA JEESUSTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Erämaassa b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE 1 JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE 1 luku Johannes julistaa elämän Sanaa, Messiasta, että lukijoillakin olisi yhteys ISÄN ja Pojan kanssa 1 4. Ollakseen tässä yhteydessä heidän tulee vaeltaa valkeudessa ja

Lisätiedot

Jakkara ja neljä jalkaa

Jakkara ja neljä jalkaa Jakkara ja neljä jalkaa Sanna Piirainen 1 Tunti 1 Jakkaran rakentamisen perusteet Eli mitä ihmettä varten pitäisi tulla uskoon 2 Mitähän se Jumala oikein hommaa? Jakkaran rakentamisen perusteet voi löytää

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 1. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 1. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Aaronin pappeus 1 Oppiaineistoa nuorille Kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Aaronin pappeus Tammikuu maaliskuu 2013 Tietoa tästä oppikirjasta Oppiaiheet tässä oppikirjassa

Lisätiedot

JEESUKSEN KRISTUKSEN EVANKELIUMI

JEESUKSEN KRISTUKSEN EVANKELIUMI JEESUKSEN KRISTUKSEN EVANKELIUMI MIKÄ ON JEESUKSEN KRISTUKSEN EVANKELIUMI? Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on meidän taivaallisen Isämme suunnitelma Hänen lastensa onneksi ja pelastukseksi*. Sitä kutsutaan

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for Children,

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 1. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 1. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Pyhäkoulu 1 Oppiaineistoa nuorille Kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Pyhäkoulu Tammikuu maaliskuu 2013 Tietoa tästä oppikirjasta Oppiaiheet tässä oppikirjassa on järjestetty

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Evankeliumin opettaminen. Vapahtajan tavalla. Opas Tule ja seuraa minua -oppiaineistoon nuorille

Evankeliumin opettaminen. Vapahtajan tavalla. Opas Tule ja seuraa minua -oppiaineistoon nuorille Evankeliumin opettaminen Vapahtajan tavalla Opas Tule ja seuraa minua -oppiaineistoon nuorille Tämän oppaan omistaa AJATUKSIA JA VAIKUTELMIA Tutkiessasi ja pohdiskellessasi haluat ehkä kirjoittaa muistiin

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

MORMONIN KIRJA. Opettajan kirja Uskonto 121 122

MORMONIN KIRJA. Opettajan kirja Uskonto 121 122 MORMONIN KIRJA Opettajan kirja Uskonto 121 122 MORMONIN KIRJA, OPETTAJAN KIRJA USKONTO 121 122 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Nuoret Naiset 2017 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Nuoret Naiset 2017 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2016 Intellectual

Lisätiedot

Uusi testamentti, opiskeluopas kotiopiskeluseminaarin oppilaille

Uusi testamentti, opiskeluopas kotiopiskeluseminaarin oppilaille Uusi testamentti, opiskeluopas kotiopiskeluseminaarin oppilaille Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Salt Lake City, Utah, Yhdysvallat Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset 2015. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset 2015. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Nuoret Naiset 2015 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Nuoret Naiset 2015 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2014 Intellectual

Lisätiedot

VASTUSTAKAA PERKELEEN JOKAISTA KIUSAUSTA

VASTUSTAKAA PERKELEEN JOKAISTA KIUSAUSTA VASTUSTAKAA PERKELEEN JOKAISTA KIUSAUSTA Vanhin W. Rolfe Kerr seitsemänkymmenen ensimmäisestä koorumista Kirkon koululaitoksen takkavalkeailta nuorille aikuisille 5. helmikuuta 2006 Brigham Youngin yliopisto

Lisätiedot

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia Saarna 16.7.2017 Evankeliumi Matt. 16: 13-19 Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan: Kuka Ihmisen Poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat? He vastasivat: Toisten

Lisätiedot

Opin ja Liittojen Kirja ja kirkon historia

Opin ja Liittojen Kirja ja kirkon historia Opin ja Liittojen Kirja ja kirkon historia S E M I N A A R I OPETTAJAN AINEISTO Opin ja Liittojen Kirja ja kirkon historia opettajan aineisto Valmistanut kirkon koululaitos Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen

Lisätiedot

PYHÄN HENGEN LAHJAT SEURAKUNNAN RAKENTUMISEKSI

PYHÄN HENGEN LAHJAT SEURAKUNNAN RAKENTUMISEKSI PYHÄN HENGEN LAHJAT SEURAKUNNAN RAKENTUMISEKSI OPPITUNTI I Pyhä Henki persoona Markku Tenhunen 1 LUPAUS PYHÄSTÄ HENGESTÄ Joh.14:15-26 Apt. 1:7-9 RAAMATULLINEN POHJA Apt.2:1-21 Ef.1:11-14 Apt.10:38 Joh.16:7-14

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa 1 opettaja Isak Penzev 08.03.2013 Shalom ystävät, me jatkamme oppitunteja ja tutkimme apostolien kirjeitä. Messiaan lähettiläät todistavat omasta uskostaan. Ja apostolien

Lisätiedot

PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME

PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME Pyhän Hengen maailmaan tuleminen Pyhän Hengen työ Elämä Pyhän Hengen kanssa Hengen hedelmä ja armolahjat Pyhän Hengen maailmaan tuleminen - Raamattu ilmaisee

Lisätiedot

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta!1 LUENTO 1 MIKÄ SOLU ON?!2 Näky Tavoite, jota kohti ponnistelemme Toiminnan tulos Kaikille yhteinen Kuka näkymme määrittelee? Pastori tai vanhimmat? Jokainen

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 2015. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 2015. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Pyhäkoulu 2015 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Pyhäkoulu 2015 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2014 Intellectual Reserve,

Lisätiedot

Opettaminen Vapahtajan tavalla

Opettaminen Vapahtajan tavalla Opettaminen Vapahtajan tavalla Jokaisen evankeliumin opettajan jokaisen vanhemman, jokaisen virallisesti kutsutun opettajan, jokaisen kotiopettajan ja kotikäyntiopettajan ja jokaisen Kristuksen seuraajan

Lisätiedot

Evankeliumitekstissä Jeesus kertoo, että Isä herättää kuolleet, ja että myös hänellä, Pojalla on valtaa antaa elämä kenelle tahtoo.

Evankeliumitekstissä Jeesus kertoo, että Isä herättää kuolleet, ja että myös hänellä, Pojalla on valtaa antaa elämä kenelle tahtoo. 1 Jeesus sanoi juutalaisille:»totisesti, totisesti: ei Poika voi tehdä mitään omin neuvoin, hän tekee vain sitä, mitä näkee Isän tekevän. Mitä Isä tekee, sitä tekee myös Poika. Isä rakastaa Poikaa ja näyttää

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Aaronin pappeus 2014. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Aaronin pappeus 2014 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Aaronin pappeus 2014 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2013 Intellectual

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Lundin hiippakunnan visio Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Oppimaan innostaen ja toivon ympärille kokoontuen... kaste perustana kohtaamaan elämän ja maailman haasteet Armoon pohjaten, maailmassa

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Evankeliumin opettaminen ja oppiminen

Evankeliumin opettaminen ja oppiminen Evankeliumin opettaminen ja oppiminen Käsikirja seminaarien ja uskontoinstituuttien opettajille ja johtohenkilöille Evankeliumin opettaminen ja oppiminen Käsikirja seminaarien ja uskontoinstituuttien opettajille

Lisätiedot

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta Kristus-keskeinen elämä Osa 4: Majakka-ilta 17.10.2009 Antti.Ronkainen@majakka.net Room. 8:29 (KR92) Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin

Lisätiedot

Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 2, aihe 3 Yhteenlaskusta kertolaskuun

Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 2, aihe 3 Yhteenlaskusta kertolaskuun Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 2, aihe 3 Yhteenlaskusta kertolaskuun Nämä luennot ovat mukailtuja lyhennelmiä ja pohjautuvat MLM-kursseihin, joiden aiheet on saatu Raamatun ohjeista ja esimerkeistä, ja

Lisätiedot

Armolahjat ja luonnonlahjat

Armolahjat ja luonnonlahjat Armolahjat ja luonnonlahjat Rakkauden palvelua varten Jumalan antamat lahjat Luonnonlahjat ja armolahjat liittyvät t syvällisell llisellä tavalla ihmisen kokonaisvaltaiseen kutsumukseen. Luonnonlahjat

Lisätiedot

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Loisto yllättää Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Matt. 17:1-3 1 Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen.

Lisätiedot

JEESUKSEN KRISTUKSEN EVANKELIUMIN

JEESUKSEN KRISTUKSEN EVANKELIUMIN JEESUKSEN KRISTUKSEN EVANKELIUMIN PALAUTUS JUMALA ON SINUN RAKASTAVA TAIVAALLINEN ISÄSI Jumala on sinun taivaallinen Isäsi. Hän tuntee sinut henkilökohtaisesti ja rakastaa sinua enemmän kuin voit käsittää.

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60.

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60. Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 55/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

YKSI JUMALA KOLME PERSOONAA. TV7 raamattukoulu 15.2.2010 Reijo Telaranta

YKSI JUMALA KOLME PERSOONAA. TV7 raamattukoulu 15.2.2010 Reijo Telaranta YKSI JUMALA KOLME PERSOONAA TV7 raamattukoulu 15.2.2010 Reijo Telaranta PYHÄ KOLMINAISUUS, Antonio de Pereda, 1640-luvulla KOLMINAISUUDEN YLISTYS, Albrecht Dürer, V. 1511 Jumala antoi sydämen ja aivot

Lisätiedot

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F KUINKA RAAMATTU VOISI: 1. Tarttua meihin 2. Pysyä meissä 3. Tuottaa siunausta elämässämme Elämmekö sanasta? Elämän koulu Ei ihminen elä ainoastaan leivästä,

Lisätiedot

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA Onnittelut uuden perheenjäsenen vanhemmille! Odotus on päättynyt, ja hän lepää sylissänne. Toivottavasti kaikki on mennyt hyvin. Ja vaikka ei menisikään, Jeesus lupaa olla

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset 2. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Nuoret Naiset 2. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Nuoret Naiset 2 Oppiaineistoa nuorille Kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Nuoret Naiset Huhtikuu kesäkuu 2013 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2013

Lisätiedot

Daniel leijonien luolassa

Daniel leijonien luolassa Nettiraamattu lapsille Daniel leijonien luolassa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Mormonin Kirja OPETTAJAN AINEISTO

Mormonin Kirja OPETTAJAN AINEISTO Mormonin Kirja OPETTAJAN AINEISTO Mormonin Kirja Opettajan aineisto Valmistanut kirkon koululaitos Julkaisija Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko SUOMI 2001 Intellectual Reserve, Inc.

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Heittäkää kaikki murheenne

Heittäkää kaikki murheenne 1 Heittäkää kaikki murheenne Otan lähtökohdaksi Pietarin 1 kirjeen 5-luvun 7 jakeen, jossa apostoli rohkaisee: "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen." Eikö olekin inhimillisä,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 4, aihe 1 Sinulle tarkoitettu elämä

Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 4, aihe 1 Sinulle tarkoitettu elämä Pyhiinvaeltajan matkaopas Osa 4, aihe 1 Sinulle tarkoitettu elämä Nämä luennot ovat mukailtuja lyhennelmiä ja pohjautuvat MLM-kursseihin, joiden aiheet on saatu Raamatun ohjeista ja esimerkeistä, ja tässä

Lisätiedot

Tule sellaisena kuin olet. 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014

Tule sellaisena kuin olet. 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014 Tule sellaisena kuin olet 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014 Suvaitsevaisuus ja armo Syyllisyyden taakat Miksi tein / en tehnyt, miksi sanoin, miksi en estänyt, miksi petin, miksi valehtelin, miksi en

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Daniel leijonien luolassa

Nettiraamattu lapsille. Daniel leijonien luolassa Nettiraamattu lapsille Daniel leijonien luolassa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot