EVANKELIUMI TUOTTOISA ELÄMÄ OPPILAAN KIRJA. Uskonto 150

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EVANKELIUMI TUOTTOISA ELÄMÄ OPPILAAN KIRJA. Uskonto 150"

Transkriptio

1 EVANKELIUMI JA TUOTTOISA ELÄMÄ OPPILAAN KIRJA Uskonto 150

2 EVANKELIUMI JA TUOTTOISA ELÄMÄ OPPILAAN KIRJA Uskonto 150 Kirkon koululaitos Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi

3 Huomautukset ja oikaisut, myös painovirheitä koskevat oikaisut, lähetetään osoitteeseen: CES Curriculum, 50 E. North Temple Street, Floor 8, Salt Lake City, UT USA. Sähköposti: 2004 Intellectual Reserve, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään Printed in Germany 2007 Hyväksytty englanniksi: 8/03 Hyväksytty käännettäväksi: 8/03 Alkuperäisjulkaisun nimi: The Gospel and the Productive Life Student Manual Finnish

4 SISÄLTÖ Johdanto oppilaan kirjaan IV Luku 1 Pelastussuunnitelma taivaallisen Isän lapsia varten Luku 2 Hengen johdatus Luku 3 Tavoitteiden asettaminen ja ajanhallinta Luku 4 Taloudellisten resurssien viisas hoito Luku 5 Usko Jeesukseen Kristukseen antaa meille voimaa huolehtia itsestämme ja muista Luku 6 Itsestä, perheestä ja muista huolehtiminen Luku 7 Lahjojen ja kykyjen löytäminen ja kehittäminen Luku 8 Jokainen meistä voi omalta osaltaan rakentaa Jumalan valtakuntaa maan päällä Luku 9 Omavaraiseksi tuleminen Herran tavalla Luku 10 Etsi oppia tutkimalla ja uskon kautta Luku 11 Iankaikkisen kumppanin valitseminen ja sellaiseksi tuleminen Luku 12 Fyysisen terveyden lakien noudattaminen Luku 13 Kaikki tämä antaa sinulle kokemusta Luku 14 Liittojen kunnioittaminen Luku 15 Toistemme palveleminen Perhe julistus maailmalle

5 IV JOHDANTO OPPILAAN KIRJAAN Kun me sovellamme evankeliumin periaatteita omaan elämäämme, meistä voi tulla hengellisesti ja ajallisesti tuotteliaampia. Evankeliumi opettaa meitä tekemään parhaamme valmistautuaksemme menestykselliseen tulevaisuuteen samalla kun nautimme nykyhetkestä. Se opettaa meitä etsimään taivaallisen Isämme apua kehittääksemme piileviä kykyjämme, jotta voimme myötävaikuttaa muiden elämään ja olla esimerkkejä uskollisista myöhempien aikojen pyhistä. Sen tekeminen edellyttää meidän puoleltamme uskoa Jumalaan ja ponnistelua. Vapahtaja opetti, että Hän on hyvä paimen ja tuntee lampaansa. Hän todisti: Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän (Joh. 10:10). Yltäkylläisen elämän täyteys on iankaikkista elämää ikuista elämää perheinä Jumalan luona (ks. OL 132:19 20, 24, 55). Iankaikkisen elämän on tehnyt mahdolliseksi sovitus. Vapahtajan sovitus voi tehdä yltäkylläisempää myös elämästämme kuolevaisuudessa. Vanhin Joseph B. Wirthlin, kahdentoista apostolin koorumin jäsen, on selittänyt: Jeesuksen Kristuksen sovitus antoi Vapahtajalle voiman auttaa teitä kasvamaan sellaisiksi [ihmisiksi], kuin Hän tietää teidän kykenevän tulemaan ( Pappeuteen kasvaminen, Liahona, tammikuu 2000, s. 47). Ajallisen edistymisen täytyy täydentää hengellistä kasvuamme. On tärkeää, että kouluttaudut ja valmentaudut, jotta kykenet paremmin elättämään perheesi ja palvelemaan kotona, kirkossa ja yhteiskunnassa. Oppikurssin Evankeliumi ja tuottoisa elämä tarkoituksena on auttaa sinua ymmärtämään hengellisen suhde ajalliseen. Palautetussa evankeliumissa ei ole kyse vain hengellisistä totuuksista. Monet hengelliset periaatteet soveltuvat ajallisiin asioihin, ja ajallinen elämämme vaikuttaa usein kykyymme kasvaa hengellisesti. Presidentti James E. Faust ensimmäisestä presidenttikunnasta on opettanut: Meidän tulee pyrkiä elämään tarkasti, mitä tulee henkilökohtaiseen elämäntapaamme. Tarkkaan elämään kuuluu varojemme mukaan eläminen ja varautuminen tuleviin tarpeisiin ja tapahtumiin. Meidän tulisi pyrkiä hoitamaan asiamme niin, että kykenemme paremmin ottamaan vastaan kutsumukset, joita meille voi tulla nyt ja tulevaisuudessa. ( Pappeuden voima, Valkeus, heinäkuu 1997, s ) Tämän oppikirjan tarkoituksena on auttaa sinua ymmärtämään oppikurssilla Evankeliumi ja tuottoisa elämä opetettavat periaatteet ja soveltamaan niitä käytäntöön. Jokainen luku alkaa Johdannolla. Sen jälkeen on kohta Periaatteita, jotka tulee ymmärtää, jossa on lueteltu jokainen luvussa opetettu periaate. Niiden jälkeen on kustakin oppiaiheen periaatteesta Aihetta valaisevia pyhien kirjoitusten kohtia ja lausuntoja. Lausunnot on otettu myöhempien aikojen profeettojen ja apostolien sekä muiden kirkon johtohenkilöiden opetuksista. Kun luet ja pohdit heidän innoitettuja opetuksiaan, opit, kuinka voit soveltaa paremmin evankeliumin periaatteita elämääsi. Seuraavassa kohdassa Käytäntöön soveltaminen ja esimerkkejä on oletettuja tilanteita ja niitä koskevia kysymyksiä. Kohdassa Pohdittavia seikkoja on lisäkysymyksiä, jotka auttavat sinua ymmärtämään ja soveltamaan tutkimiasi periaatteita. Kunkin luvun lopussa olevassa kohdassa Muistiinpanoja ja vaikutelmia on tilaa omien oivallustesi kirjaamiseen sekä luokassa annettuihin tehtäväkysymyksiin vastaamiseen.

6 1 LUKU 1 PELASTUSSUUNNITELMA TAIVAALLISEN ISÄN LAPSIA VARTEN jotka pysyvät uskollisina ensimmäisessä asemassansa; ja niille, jotka pysyvät uskollisina toisessa asemassansa, annetaan lisää kirkkautta heidän päänsä päälle aina ja ikuisesti. (Abr. 3:24 26.) JOHDANTO Taivaallisella Isällä on ilon täyteys. Hän rakastaa lapsiaan ja haluaa meidän tulevan Hänen kaltaisikseen. Hän laati pelastussuunnitelman, jota kutsutaan myös onnensuunnitelmaksi, jotta meidän olisi mahdollista kokea samaa iloa. Kun ymmärryksemme taivaallisen Isän suunnitelmasta kasvaa ja kun pidämme Hänen käskynsä, meistä tulee enemmän Hänen kaltaisiaan. Taivaallinen Isä selittää pelastussuunnitelman. PERIAATTEITA, JOTKA TULEE YMMÄRTÄÄ Taivaallinen Isä laati pelastussuunnitelman. Se opettaa meille, mistä me tulimme, miksi olemme täällä ja minne olemme menossa kuolevaisuuden jälkeen. Ymmärrys asemastamme pelastussuunnitelmassa auttaa meitä vahvistamaan uskoa ja löytämään iloa maailmassa, jossa on paljon epäoikeudenmukaisuutta. Voimme käyttää tietoamme pelastussuunnitelmasta avuksi maallisissa haasteissamme. AIHETTA VALAISEVIA PYHIEN KIRJOITUSTEN KOHTIA JA LAUSUNTOJA Taivaallinen Isä laati pelastussuunnitelman. Se opettaa meille, mistä me tulimme, miksi olemme täällä ja minne olemme menossa kuolevaisuuden jälkeen. Otamme näitä aineita ja teemme maan, jonka päällä nämä saavat asua; ja koettelemme heitä näin nähdäksemme, tekevätkö he kaiken, mitä Herra, heidän Jumalansa, käskee heidän tehdä; ja niille, jotka pysyvät uskollisina ensimmäisessä asemassansa, annetaan lisää; mutta ne, jotka eivät pysy uskollisina ensimmäisessä asemassansa, eivät saa kirkkautta samassa valtakunnassa niiden kanssa, Kuolevaisuus on hyvin lyhyt mutta mittaamattoman tärkeä aika. Jumala puhui ihmisten kanssa ja ilmaisi heille lunastussuunnitelman, joka oli ollut valmistettuna maailman perustamisesta asti; ja tämän hän ilmaisi heille heidän uskonsa ja parannuksensa ja heidän pyhien tekojensa mukaisesti (Alma 12:30). Sillä katso, tämä on minun työni ja kirkkauteni ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen (Moos. 1:39 [hallittava kohta]). Vanhin Richard G. Scott kahdentoista apostolin koorumista: Me elimme Jumalan, iankaikkisen Isämme, ja Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen luona ennen kuin tulimme tämän maan päälle, vaikka meidän muistomme siitä on pyyhitty pois. Me huusimme ääneen iloamme, kun meille annettiin etuoikeus tulla tämän maan päälle saamaan ruumis ja edistymään Jumalan suunnitelmassa, jonka hän oli laatinut meidän onneksemme. Me tiesimme, että meitä koeteltaisiin täällä. Me päätimme elää kuuliaisina voidaksemme palata Isämme luokse koko iankaikkisuudeksi. Osa tuota koetusta täällä on se, että meillä on niin paljon näennäisen mielenkiintoista tekemistä, että me voimme unohtaa täällä olemisen päätarkoituksen. Saatana tekee ahkerasti työtä estääkseen noita olennaisia asioita tapahtumasta. (Ks. Jeesus Kristus, Vapahtajamme, Valkeus, heinäkuu 1997, s ) Vanhin Joseph B. Wirthlin kahdentoista apostolin koorumista: Aikaisemmassa olemassaolossa pidetyssä neuvonpidossa, jossa me kaikki olimme läsnä, [Jeesus Kristus] hyväksyi Isämme suuren onnensuunnitelman lapsiaan varten, ja Isä valitsi Hänet toteuttamaan tuon

7 2 P ELASTUSSUUNNITELMA TAIVAALLISEN I SÄN LAPSIA VARTEN suunnitelman. Hän johti hyvän joukkoja Saatanan ja hänen seuraajiensa joukkoja vastaan taistelussa ihmisten sieluista ennen kuin tämä maailma oli luotu. Tuo taistelu jatkuu nykyisin. Olimme silloin kaikki Jeesuksen puolella. Me olemme tänä päivänä Jeesuksen puolella. ( Kristittyjen usko ja toiminta, Valkeus, tammikuu 1997, s ) Ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin koorumi: Perhe on Jumalan säätämä. Hänen iankaikkisessa suunnitelmassaan on olennaista miehen ja naisen välinen avioliitto. ( Perhe julistus maailmalle, Liahona, lokakuu 2004, s. 49.) Vanhin Joseph B. Wirthlin: Ymmärrämme, että elämme kestoltaan äärettömän elämän kuoleman jälkeen, ja että määräämme ajatuksillamme ja teoillamme kuolevaisuudessa sen, millaista elämää se tulee olemaan. Kuolevaisuus on hyvin lyhyt mutta mittaamattoman tärkeä aika. Tiedämme, että kuolema on välttämätön siirtymävaihe. Se tulee ennemmin tai myöhemmin meidän jokaisen kohdalle. Kuolevainen ruumiimme palaa maahan, ja henkemme palaa henkimaailmaan. Vapahtajan sovitusuhrin nojalla me kaikki nousemme ylös. Jokainen meistä tulee seisomaan suuren Jehovan tuomioistuimen edessä ja saamaan palkkansa kuolevaisuudessa tekemiemme tekojen perusteella. Jos teemme jokaisen päätöksemme maan päällä pitäen mielessämme tämän tuomion, olemme käyttäneet kuolevaisen koetusaikamme viisaasti, ja sen päivät antavat meille rauhan tässä elämässä ja iankaikkisen elämän tulevassa elämässä. ( Valmistautumisaika, Valkeus, heinäkuu 1998, s. 14, 17.) Vanhin L. Tom Perry kahdentoista apostolin koorumista: Herra varasi Jeesuksen Kristuksen sovituksen voittamaan lankeemuksen vaikutukset. Sovitus on keino, jonka kautta epätäydellinen ihminen pääsee sovintoon täydellisen Jumalan kanssa. Sovitus tarjoaa ylösnousemuksen kaikille, jotka ovat eläneet kuolevaisuudessa, ja palauttaa heidät Jumalan kasvojen eteen tuomittaviksi. Sen lisäksi ne, jotka ottavat vastaan evankeliumin periaatteet ja elävät niiden mukaan ja luottavat Kristuksen ansioihin ja armoon, Kun ymmärrämme Jeesuksen Kristuksen evankeliumin ja seuraamme Häntä Vapahtajanamme ja Lunastajanamme, se vaikuttaa koko elämäämme. voittavat lopulta hengellisen kuoleman ja saavat korotuksen selestisessä valtakunnassa. ( Ottakaa vaarin Herran sanasta, kirkon koululaitoksen takkavalkeailta nuorille aikuisille 2. toukokuuta 1999, s. 4.) Presidentti Boyd K. Packer, kahdentoista apostolin koorumin virkaa toimittava presidentti: Kun kuolette, menette henkimaailmaan [ks. Profeetta Joseph Smithin opetuksia, toim. Joseph Fielding Smith, 1985, s. 309]. Se on onnea, paratiisi vanhurskaille. Se on kurjuutta jumalattomille (ks. 2. Nefi 9:10 16; Alma 40:7 14). Kummassakin tapauksessa me edelleen opimme ja olemme vastuussa teoistamme (ks. OL 138:10 22). Kun kaikkia on kohdeltu tasapuolisesti, annetaan tuomio (ks. Moosia 3:18; ks. myös Profeetta Joseph Smithin opetuksia, s ). Jokainen nousee kuolleista omassa järjestyksessään (ks. 1. Kor. 15:21 23). Kunkin saama kirkkaus riippuu kuitenkin kuuliaisuudesta Isämme suunnitelman laeille ja toimituksille (ks. 1. Kor. 15:40 42). Ne, jotka ovat tulleet puhtaiksi parannusta tekemällä, saavat iankaikkisen elämän ja palaavat Jumalan eteen. Heidät korotetaan Jumalan perillisiksi yhdessä Kristuksen kanssa (ks. Room. 8:17; OL 76:94 95; 84:35; 132:19 20; ks. myös Profeetta Joseph Smithin opetuksia, s ). ( The Play and the Plan, kirkon koululaitoksen takkavalkeailta nuorille aikuisille 7. toukokuuta 1995, s. 3.) Ymmärrys asemastamme pelastussuunnitelmassa auttaa meitä saamaan uskoa ja löytämään iloa maailmassa, jossa on paljon epäoikeudenmukaisuutta. Ja Eeva, hänen vaimonsa, kuuli kaiken tämän ja iloitsi ja sanoi: Ellei rikkomustamme olisi ollut, meillä ei olisi koskaan ollut jälkeläisiä emmekä olisi koskaan tienneet hyvää emmekä pahaa, emme lunastuksemme iloa emmekä iankaikkista elämää, jonka Jumala antaa kaikille kuuliaisille (Moos. 5:11). Aadam lankesi, jotta ihmisiä voisi olla, ja ihmiset ovat, jotta heillä voisi olla ilo (2. Nefi 2:25 [hallittava kohta]).

8 P ELASTUSSUUNNITELMA TAIVAALLISEN I SÄN LAPSIA VARTEN 3 Vanhin M. Russell Ballard kahdentoista apostolin koorumista: Kun ymmärrämme Jeesuksen Kristuksen evankeliumin ja seuraamme Häntä Vapahtajanamme ja Lunastajanamme, se vaikuttaa koko elämäämme, mukaan lukien kaikki meidän henkilökohtaiset valintamme. Ne, jotka elävät taivaallisen Isän iankaikkisen suunnitelman mukaan, eivät halua imeä itseensä mitään sellaista tietoa, joka on laitonta tai sopimatonta, eivätkä he halua tuhota hengellistä herkkyyttään moraalittomien tekojen tai minkään haitallisen aineen nauttimisen kautta. He eivät myöskään etsi opillisia porsaanreikiä uhmatakseen kirkon asetettuja johtajia eivätkä peukaloi evankeliumin yksinkertaisia totuuksia. He eivät pyri puolustelemaan mitään elämäntyyliä, joka on vastoin autuuden suunnitelmaa. Jos he tekevät jotakin näistä, he eivät löydä koskaan sitä sisäistä rauhaa ja iloa, jonka evankeliumin mukainen elämä antaa. Kaikki Isämme lapset voivat rukoillen pyrkiä tietämään, keitä he ovat, ja he voivat löytää todellisen onnen, jos he ovat kuuliaisia Jumalan käskyille ja pysyvät vahvana loppuun asti. ( Vastauksia elämän kysymyksiin, Valkeus, heinäkuu 1995, s. 24.) Presidentti Boyd K. Packer: Jostakin syystä me ajattelemme, että Kristuksen sovitus koskee ainoastaan lunastusta lankeemuksesta, hengellisestä kuolemasta kuolevaisen elämän lopussa. Se on paljon muutakin. Se on alati läsnä oleva voima käytettäväksi arkielämässä. Kun syyllisyys vaivaa tai raastaa tai kun murhe painaa meitä, Hän voi parantaa meidät. Vaikka emme täysin ymmärräkään, kuinka Kristuksen sovitus saatiin aikaan, voimme tuntea Jumalan rauhaa, joka ylittää kaiken ymmärryksen [Fil. 4:7]. ( Mestarin käden kosketus, Liahona, heinäkuu 2001, s. 26.) Vanhin Richard G. Scott: Lupaan sinulle, että kuuliaisuutesi ja jatkuvan uskosi kautta Jeesukseen Kristukseen ja sen kautta, että ymmärrät koko onnensuunnitelman, vaikka tärkeä osa suunnitelmaa ei olekaan toteutunut kohdallasi juuri nyt, se tulee toteutumaan Herran hyväksi katsomana aikana. Lupaan sinulle myös, että tulet kokemaan merkittävää kasvua ja onnea nytkin nykyisissä olosuhteissasi. Elä Jumalan tyttärenä tai poikana niiden suunnitelman osien mukaan, joiden mukaan voit elää, parhaan kykysi mukaan. ( Ilo saada elää suurta onnensuunnitelmaa, Valkeus, tammikuu 1997, s. 72.) Voimme käyttää tietoamme pelastussuunnitelmasta avuksi maallisissa haasteissamme. Minä annan ihmisille heikkoutta, jotta he olisivat nöyriä, ja minun armoni riittää kaikille ihmisille, jotka nöyrtyvät minun edessäni; sillä jos he nöyrtyvät minun edessäni ja uskovat minuun, niin minä teen sen, mikä on heikkoa, heissä vahvaksi (Et. 12:27 [hallittava kohta]). Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua: minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. (Matt. 11:28 30.)

9 4 P ELASTUSSUUNNITELMA TAIVAALLISEN I SÄN LAPSIA VARTEN Vanhin Bruce R. McConkie kahdentoista apostolin koorumista: Meidän on tultava riippumattomiksi maailmasta luottamalla Herraan. Meidän on tultava toimeen omillamme. Käyttämällä Jumalan meille antamaa vapaata tahtoa meidän on selviydyttävä itse taloudellisista ja ajallisista ongelmistamme. Olemme täällä maan päällä tehdäksemme työtä tehdäksemme pitkiä, raskaita päiviä ja työskennelläksemme, kunnes selkäämme kivistää ja väsyneet lihaksemme menevät solmuun; meidän on tehtävä työtä koko elinaikamme. Tämä kuolevaisuuden koetusaika on aikaa, jolloin meidän on syötävä leipämme otsamme hiessä, kunnes tulemme maaksi, josta meidät on otettu. Työ on elämän laki. Se on pyhien elämää hallitseva periaate. Emme voi siirtää elantomme hankkimista muitten huoleksi, jos fyysisesti kykenemme sen itse hankkimaan. Almut saavat pahaa aikaan. Ahkeruus, säästäväisyys ja itsensä kunnioittaminen ovat välttämättömiä edellytyksiä pelastukselle. Meidän on huolehdittava terveydestämme, hoidettava omaa kasvimaatamme, varastoitava omat ruokatarvikkeemme, koulutettava itseämme hoitamaan elämän jokapäiväisiä tehtäviä. Kukaan muu ei pysty tekemään ajalliselle tai hengelliselle pelastuksellemme välttämätöntä työtä puolestamme. Olemme täällä maan päällä huolehtiaksemme perheemme jäsenten tarpeista. Vaimolla on etuoikeus saada elantonsa mieheltään, lapsilla vanhemmiltaan, vanhemmilla lapsiltaan, veljellä veljeltään ja sukulaisilla toisiltaan. ( Olkaa riippumattomia kaikista muista luoduista, Valkeus, lokakuu 1979, s ) Vanhin Richard G. Scott: Voi kuinka haluaisinkaan kannustaa teitä kutomaan syvälle sielunne kankaaseen ymmärryksen, että tämänhetkinen elämänne on osa paljon suurempaa suunnitelmaa, joka Herralla on teitä varten. Elitte osan siitä kuolevaisuutta edeltäneessä olemassaolossa. Olitte siellä uskollisia ja tulitte tänne, koska halusitte kasvaa ja kokea suurempaa onnea. Se, mitä päätätte tehdä nyt, vaikuttaa siihen, kuinka hyvin täytätte sen jumalallisen, henkilökohtaisen suunnitelman, joka Herralla on teitä varten. ( Hän elää, Liahona, tammikuu 2000, s. 105.) Vanhin Richard G. Scott: Taivaallinen Isänne on antanut teidän syntyä tiettyyn sukuun, josta saatte rodullisen, kulttuurisen ja muun perintönne. Tuo suku voi antaa runsaan perinnön ja suurenmoisia syitä iloita. Teidän velvollisuutenanne on kuitenkin päättää, onko tuossa perinnössä jotakin sellaista, mikä on hylättävä, koska se on vastoin Herran onnensuunnitelmaa. ( Onnen esteiden poistaminen, Valkeus, heinäkuu 1998, s. 97.) Presidentti Gordon B. Hinckley, kirkon viidestoista presidentti: Edessänne on suuria haasteita. Te olette siirtymässä kohti ankaran kilpailun maailmaa. Teidän täytyy hankkia niin paljon koulutusta kuin voitte. Herra on antanut meille neuvoja koulutuksen tärkeydestä. Sen kautta te voitte saada parempia mahdollisuuksia. Se antaa teille valmiudet saada aikaan jotain arvokasta edessä olevassa suurten mahdollisuuksien maailmassa. Jos voitte opiskella yliopistossa ja haluatte sitä, niin opiskelkaa siellä. Jos ette halua opiskella yliopistossa, niin menkää ammatilliseen tai kaupallisen alan kouluun kehittääksenne taitojanne ja lisätäksenne kykyjänne. ( Käännynnäisiä ja nuoria miehiä, Valkeus, heinäkuu 1997, s. 49.) KÄYTÄNTÖÖN SOVELTAMINEN JA ESIMERKKEJÄ Presidentti Marion G. Romney ensimmäisestä presidenttikunnasta on sanonut: Muutama kuukausi sitten istuin lentokoneessa erään Kaukoidästä kotoisin olevan herrasmiehen vieressä. Vaihdettuamme joitakin kohteliaisuuksia hän kertoi pyynnöstäni liiketoimistaan. Sitten hän tiedusteli minun toimialaani. Siitä sukeutui luonnollisesti keskustelu evankeliumista. Hän ei tunnustanut mitään uskontoa, vaikka hän sanoi äitinsä olleen kristitty. Hänellä ei ollut mitään käsitystä Jumalasta eikä minkäänlaista ajatusta siitä, oliko hän elänyt aikaisemmin ja eläisikö hän kuoleman jälkeen. Hänellä ei ollut elämässään mitään muuta tarkoitusta kuin tehdä kovasti työtä ja saavuttaa kohtuullinen elintaso. Keskusteltuamme eräistä evankeliumin perusasioista hän sanoi: Tuollaiset käsitykset antaisivat ihmiselle varmasti päämäärän, mitä varten elää. ( Elämän tie, Valkeus, lokakuu 1976, s. 71.) Kuinka tieto taivaallisen Isän pelastussuunnitelmasta voi antaa tarkoitusta ja näkökulmaa kuolevaisuuden haasteisiin?

10 P ELASTUSSUUNNITELMA TAIVAALLISEN I SÄN LAPSIA VARTEN 5 Elämä on vaikeaa monille ihmisille paikkakunnalla, jolla Carlos asuu. Uutena käännynnäisenä kirkossa hän on innoissaan juuri löytämästään uskonnosta. Hän on saanut nyt vastauksen hyvin moniin elämän kysymyksiin. Yksi asia häntä kuitenkin vielä askarruttaa. Monilla ihmisillä eri puolilla maailmaa ja jopa hänen omassa maassaan on enemmän aineellista hyvää kuin hänen tuntemillaan ihmisillä. Hän miettii, miksi niin on. Miksi Jumala on sallinut, että niin monilla hyvillä ihmisillä on vaikeuksia elannon hankkimisessa, vaikka me kaikki valitsimme Hänen suunnitelmansa ennen tuloamme maan päälle? Kuinka vastaisit Carlosin kysymykseen? Mitä neuvoja antaisit Carlosille? POHDITTAVIA SEIKKOJA Kuinka pelastussuunnitelman kuvaus siitä, keitä me olemme, eroaa siitä, mitä muut uskonnot tai filosofiat opettavat? Millä tavoin tieto pelastussuunnitelmasta voisi auttaa meitä selviytymään koettelemuksista ja epäoikeudenmukaisuudesta? Kuinka maailma muuttuisi, jos kaikki ymmärtäisivät, että me olemme taivaallisen Isän poikia ja tyttäriä? MUISTIINPANOJA JA VAIKUTELMIA:

11 6 P ELASTUSSUUNNITELMA TAIVAALLISEN I SÄN LAPSIA VARTEN

12 P ELASTUSSUUNNITELMA TAIVAALLISEN I SÄN LAPSIA VARTEN 7

13 8 LUKU 2 HENGEN JOHDATUS AIHETTA VALAISEVIA PYHIEN KIRJOITUSTEN KOHTIA JA LAUSUNTOJA JOHDANTO Koko elämämme ajan me teemme monia tärkeitä päätöksiä. Jotkin päätökset koskevat arkisia asioita, joiden jokaiseen yksityiskohtaan emme kenties tarvitse Herran ohjausta. Herra on kuitenkin luvannut, että voimme kääntyä Hänen puoleensa avun ja johdatuksen saamiseksi. Pyhällä Hengellä on pelastussuunnitelmassa erityinen tehtävä siunata ja innoittaa taivaallisen Isän lapsia. Meille on luvattu, että Pyhän Hengen voimalla te voitte tietää totuuden kaikesta (Moroni 10:5). Presidentti Ezra Taft Benson, kirkon kolmastoista presidentti, on selittänyt: Pyhä Henki on lahja taivaalliselta Isältä. Pyhä Henki auttaa teitä valitsemaan oikein. Pyhä Henki suojelee teitä pahalta. Hän kuiskaa teille hiljaisella äänellä, mikä on oikein. Kun te teette hyvää, teistä tuntuu hyvältä, ja se on Pyhän Hengen puhetta teille. Pyhä Henki on ihmeellinen toveri. Hän on aina läsnä auttamassa teitä. ( Kirkon lapsille, Valkeus, heinäkuu 1989, s. 76.) Meidän on mahdollista saada tätä hengellistä johdatusta kaikilla elämämme alueilla, mukaan lukien koulutus, työelämä ja avioliitto. PERIAATTEITA, JOTKA TULEE YMMÄRTÄÄ Pyhä Henki voi tuoda lohtua, rauhaa ja suuntaa elämäämme. Kaikki kelvolliset kirkon jäsenet voivat saada Pyhän Hengen johdatusta. Rukous on keino saada Hengen johdatusta. Me tarvitsemme Pyhän Hengen jatkuvaa toveruutta auttamaan meitä tekemään parempia valintoja päivittäin eteemme tulevissa tilanteissa. Pyhä Henki voi tuoda lohtua, rauhaa ja suuntaa elämäämme. Puolustaja, Pyhä Henki opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut (Joh. 14:26). Totuuden Henki on sinut valaissut. Enkö minä puhunut rauhaa sinun mieleesi? Minkä suuremman todistuksen voit saada kuin todistuksen Jumalalta? (OL 6:15, 23.) Sillä katso, vielä minä sanon teille, että jos te menette sisälle oikealla tavalla ja saatte Pyhän Hengen, se osoittaa teille kaiken, mitä teidän tulee tehdä (2. Nefi 32:5). Vanhin Robert D. Hales kahdentoista apostolin koorumista: Me tarvitsemme Pyhän Hengen jatkuvaa toveruutta auttamaan meitä tekemään parempia valintoja päivittäin eteemme tulevissa tilanteissa. Nuoria miehiämme ja naisiamme pommitetaan maailman rumuudella. Hengen toveruus antaa heille voimaa vastustaa pahaa ja auttaa heitä tarpeen tullen tekemään parannuksen ja palaamaan suoralle ja kaidalle polulle. Kukaan meistä ei ole suojassa vastustajan kiusauksilta. Me kaikki tarvitsemme Pyhän Hengen tarjoamaa vahvistusta. Äitien ja isien tulisi rukoillen kutsua Pyhää Henkeä asumaan heidän pyhitettyyn kotiinsa. Pyhän Hengen lahja auttaa perheenjäseniä tekemään viisaita valintoja valintoja, jotka auttavat heitä palaamaan perheineen taivaallisen Isänsä ja Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen luo asuakseen Heidän kanssaan iankaikkisesti. ( Kasteenliitto: Olla Jumalan valtakunnassa ja kuulua siihen, Liahona, tammikuu 2001, s. 8.)

14 H ENGEN JOHDATUS 9 Vanhin James E. Faust, silloinen kahdentoista apostolin koorumin jäsen: Pyhä Henki on varmin tae sisäisestä rauhasta tässä epävakaassa maailmassa. Se voi avartaa mieltämme ja antaa meille paremman hyvänolon tunteen kuin mikään kemikaali tai muu maallinen aine. Se rauhoittaa hermot; se huokuu rauhaa meidän sieluumme. Tämä Puolustaja voi olla kanssamme, kun yritämme tulla paremmiksi. Se voi toimia ilmoituksen lähteenä varoittaen meitä uhkaavasta vaarasta ja myös estää meitä tekemästä erehdyksiä. Se voi terävöittää luonnollisia aistejamme, niin että voimme nähdä selkeämmin, kuulla tarkemmin ja muistaa sen, mitä meidän tulee muistaa. Se on keino mahdollisimman suuren onnen saavuttamiseen. ( Pyhän Hengen lahja varma kompassi, Valkeus, heinäkuu 1989, s. 28.) Presidentti James E. Faust ensimmäisestä presidenttikunnasta: Jos ne, joilla on tämä hengellinen lahja, ovat kelvollisia, he voivat nauttia suuremmasta ymmärryksestä sekä edistymisestä ja ohjauksesta kaikissa elämän toimissa, niin hengellisissä kuin ajallisissakin. Pyhä Henki todistaa meille totuudesta ja juurruttaa sieluumme tiedon Isän Jumalan ja Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen todellisuudesta niin täysin, ettei mikään maallinen voima tai valta voi erottaa meitä tästä tiedosta. Todellakin, Pyhän Hengen lahjan puuttuminen on kuin keho olisi vailla immuunijärjestelmää. ( Uudestisyntyminen, Liahona, heinäkuu 2001, s. 70.) Kaikki kelvolliset kirkon jäsenet voivat saada Pyhän Hengen johdatusta. Sille, joka kastetaan minun nimeeni, Isä antaa Pyhän Hengen (2. Nefi 31:12). Jumala suo [Pyhän Hengen] niille, jotka rakastavat häntä ja puhdistautuvat hänen edessään (OL 76:116). Vanhin Henry B. Eyring kahdentoista apostolin koorumista: Kun haluat Pyhän Hengen kumppaniksesi, sinun on oltava kelvollinen, Jeesuksen Kristuksen sovituksen puhdistama. Se, kuinka selkeästi Mestari voi opastaa sinua vastauksilla rukouksiisi, riippuu siis kuuliaisuudestasi käskyille, halustasi tehdä Hänen tahtonsa ja siitä, että pyydät uskossa. ( Kohoa kutsusi veroiseksi, Liahona, marraskuu 2002, s. 76.) Vanhin Joseph B. Wirthlin kahdentoista apostolin koorumista: Pyhä Henki voi auttaa teitä kaikissa vanhurskaissa pyrkimyksissänne, joita teillä on, myös koulussa ja ystävien seurassa. Pyhän Hengen pääasiallinen tehtävä on kuitenkin todistaa meidän taivaallisesta Isästämme ja Hänen rakkaasta Pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta. Jos pidätte huolella käskyt, Pyhä Henki auttaa teitä oppimaan enemmän taivaallisesta Isästä ja Jeesuksesta Kristuksesta. Hän valaisee ymmärryksenne, kun pohditte ja tutkitte pyhiä kirjoituksia päivittäin. Pyhän Hengen kuiskaukset voivat tulla teille hiljaisena äänenä. Te ette voi kasvaa sellaisiksi [ihmisiksi] kuin teidän odotetaan tulevan, ellette ensin nouse sellaisten maailman asioiden yläpuolelle, jotka vaativat kovaäänisesti huomiotanne. Esimerkiksi osa maailman musiikista on alentavaa, karkeaa ja sopimatonta ja hukuttaa alleen Pyhän Hengen kuiskaukset. Herran viisauden sanassa kieltämien aineiden nauttiminen estää teitä tuntemasta ja tunnistamasta Pyhän Hengen kuiskauksia. Kykenemättömyys elää puhdasta ja siveellistä elämää vaimentaa Hengen kuiskaukset. Viekää ajatuksenne karkeaa ja moraalitonta korkeammille tasoille. Välttäkää kyseenalaisia televisio-ohjelmia ja elokuvia, pahoja Internet-paikkoja ja kaikenlaista viihdettä, joka esittää tai rohkaisee moraalittomuutta ja väkivaltaa. Välttäkää pornografiaa kuin tappavaa, tarttuvaa syntiä ja tautia. Teillä ei ole varaa tulla

15 10 H ENGEN JOHDATUS riippuvaisiksi sen kahleista ja orjuudesta. Se karkottaa Pyhän Hengen ja Hänen vaikutuksensa elämästänne. ( Pappeuteen kasvaminen, Liahona, tammikuu 2000, s. 48.) Vanhin Dallin H. Oaks kahdentoista apostolin koorumista: Meistä tulee vastaanottavaisia innoitukselle ja ilmoitukselle, kun olemme kuuliaisia Jumalan käskyille, rukoilemme ja kiinnitämme huomion elävien profeettojen opetuksiin ( Scripture Reading and Revelation, Ensign, tammikuu 1995, s. 7). Rukous on keino saada Hengen johdatusta. Pyytäkää uskossa Isältä minun nimessäni uskoen saavanne, niin te saatte Pyhän Hengen, joka ilmoittaa kaikki asiat, jotka ovat hyväksi (OL 18:18). Te saatte Hengen rukouksen kautta (OL 63:64). Presidentti James E. Faust: Ihmisen täytyy noudattaa muutamia ohjeita ja sääntöjä voidakseen saada ilmoitusta ja innoitusta. Hänen täytyy 1) yrittää rehellisesti ja vilpittömästi pitää Jumalan käskyt, 2) olla hengellisesti virittynyt vastaanottamaan jumalallisen sanoman, 3) pyytää Jumalalta nöyrässä, palavassa rukouksessa ja 4) etsiä vastauksia horjumattomassa uskossa. ( Yhteys Pyhään Henkeen, Liahona, maaliskuu 2002, s. 5.) Vanhin Henry B. Eyring: Minun rukouksiini on vastattu. Nuo vastaukset ovat olleet selkeimpiä silloin, kun vastustamaton tarve tietää, mitä Jumala halusi, on vaientanut sen, mitä minä halusin. Juuri silloin hiljainen ääni voi puhua rakastavan taivaallisen Isän vastauksen mieleemme, ja se voidaan kirjoittaa sydämeemme. ( Kirjoita sydämeeni, Liahona, tammikuu 2001, s. 100.) Vanhin Dallin H. Oaks: Emme saa aina innoitusta tai ilmoitusta silloin kun sitä pyydämme. Joskus saamme ilmoituksen vasta myöhemmin, ja joskus asian päättäminen jätetään oman harkintamme sekä tutkimiseen ja päättelyyn perustuvan ymmärryksemme varaan. Emme voi saada hengellisiä asioita pakolla. Niin on oltava. Elämämme tarkoitus saada kokemusta ja kehittyä uskossa raukeaisi tyhjiin, jos taivaallinen Isämme valistaisi meitä heti jokaisessa kysymyksessä tai ohjaisi meitä jokaisessa teossa. Meidän on tehtävä päätöksiä ja koettava niiden seuraukset saadaksemme itseluottamusta ja uskoa. Emme voi saada hengellisiä asioita pakolla. Jopa sellaisten päätösten kohdalla, joita pidämme erittäin tärkeinä, jäämme joskus ilman rukousvastausta. Se ei merkitse, ettei rukouksiamme olisi kuultu. Se merkitsee vain sitä, että olemme rukoilleet sellaista asiaa, josta meidän on syystä tai toisesta päätettävä itse ilman ilmoituksen suomaa ohjausta. Ehkäpä olemme pyytäneet ohjausta valitaksemme kahdesta vaihtoehdosta, jotka ovat yhtä hyväksyttäviä tai huonoja. Jokaiseen kysymykseen ei ole olemassa oikeata tai väärää vastausta. Moniin kysymyksiin on vain kaksi väärää tai kaksi oikeaa vastausta. Vastausta ei todennäköisesti tule myöskään sille, joka etsii ohjausta valitessaan kahdesta vaihtoehdosta, jotka ovat Herralle yhtä hyväksyttäviä. Toisinaan voimmekin palvella hedelmällisesti kahdella eri työsaralla. Kumpikin vastaus on oikea. Samoin Herran Henki ei todennäköisesti anna meille ilmoituksia toisarvoisista asioista. Uskon, että Herra odottaa meidän käyttävän Hänen meille antamaansa älyä ja kokemusta tämäntapaisten päätösten teossa. Kun eräs jäsen kysyi profeetta Joseph Smithiltä neuvoa eräässä asiassa, profeetta sanoi: On suurta kysyä jotakin Jumalalta tahi astua Hänen kasvojensa eteen. Me pelkäämme lähestyä Häntä asioissa, joiden merkitys on vähäinen tai olematon. [Profeetta Joseph Smithin opetuksia, toim. Joseph Fielding Smith, 1985, s. 24.] (The Lord s Way, 1991, s )

16 H ENGEN JOHDATUS 11 Vanhin Richard G. Scott kahdentoista apostolin koorumista: 1. Milloin Jumala vastaa rukouksiimme? Minua vastapäätä istui itkevä nainen. Kyynelsilmin hän sanoi minulle: En enää tiedä, mitä uskoisin. Hän kertoi ponnistelleensa ja rukoilleensa monta päivää saadakseen selville, miten tehdä tärkeä ratkaisu elämässään, siinä kuitenkaan onnistumatta. Hän tuskaili: En tiedä, mitä tekisin. Jos sanot minulle, mitä tehdä, teen sen. Käsi pyhien kirjoitusten päällä hän sanoi: Jumala lupasi meille, että Hän auttaisi meitä. Hän vastaa kaikkien muiden rukouksiin. Miksei Hän vastaa minun rukouksiini? Kun ihminen joutuu tunteiden pyörteisiin, on vaikeaa löytää ulospääsyä yksin. Rukoukseni on voida auttaa teitä, joilla on samanlaisia tuntemuksia. Kun vastauksia kiireellisiin kysymyksiin ei näytä tulevan, se voi johtua siitä, että emme ymmärrä joitakin asioita rukouksesta, tai emme huomaa vastauksia, kun ne tulevat. Taivaallinen Isämme ei pannut meitä maan päälle epäonnistumaan vaan onnistumaan loistokkaasti. Tämä voi vaikuttaa paradoksaaliselta, mutta juuri siksi rukouksiin saatujen vastausten huomaaminen saattaa joskus olla erittäin vaikeata. Jotkut kohtaavat elämän apunaan vain omat kokemuksensa ja oma kykynsä auttaa itse itseään. Jotkut etsivät rukouksen kautta jumalallista innoitusta tietääkseen, mitä pitäisi tehdä. Tarvittaessa he ovat oikeutettuja saamaan voimaa yli omien kykyjensä sen tekemiseen. Kommunikointi taivaallisen Isämme kanssa ei ole yksinkertainen asia. Se on pyhä etuoikeus. Se perustuu muuttumattomiin periaatteisiin. Kun saamme apua taivaalliselta Isältämme, se on vastauksena uskoon, kuuliaisuuteen ja tahdonvapauden oikeaan käyttämiseen. On virhe olettaa, että jokaiseen rukoukseemme vastattaisiin heti. Jotkin rukoukset vaativat huomattavasti omia ponnistelujamme. On totta, että joskus saamme tunteen jostakin asiasta, vaikka emme sitä ole erityisesti pyytäneet. Tällaiset tunteet koskevat yleensä jotakin sellaista, mitä meidän on syytä tietää ja mitä emme muuten voisi saada tietää. Olemme täällä maan päällä saamassa kokemuksia, joita emme voi millään muulla tavalla saada. Meille on annettu mahdollisuus kasvaa, kehittyä ja saavuttaa hengellistä kypsyyttä. Siihen päästäksemme Taivaallinen Isämme ei pannut meitä maan päälle epäonnistumaan. meidän on opittava soveltamaan totuutta. Se, miten me kohtaamme haasteet ja ratkaisemme vaikeat ongelmat, vaikuttaa ratkaisevasti onnellisuuteemme. 2. Miten meidän tulisi rukoilla? Ymmärtääkseni paremmin rukousta olen kuunnellut muiden neuvoja, mietiskellyt pyhien kirjoitusten kohtia ja tutkinut profeettojen ja muiden henkilöiden elämää. Kuitenkin eniten apua näyttää olleen siitä, että ajattelen mielessäni lasta, joka luottavaisena lähestyy rakastavaa, lempeää, viisasta ja ymmärtäväistä Isää, joka haluaa meidän onnistuvan. Älä ole huolissasi kömpelösti ilmaistuista ajatuksistasi. Puhu vain Isällesi. Hän kuulee jokaisen rukouksen ja vastaa niihin omalla tavallaan. Kun selitämme ongelmamme ja esitämme siihen ratkaisua, Hän vastaa joskus myöntävästi, joskus kieltävästi. Usein Hän jättää vastaamatta, ei siksi, ettei Hän välittäisi, vaan siksi, että Hän rakastaa meitä täydellisesti. Hän haluaa meidän soveltavan totuuksia, jotka Hän on meille antanut. Kasvaaksemme meidän tulee luottaa kykyymme tehdä oikeita ratkaisuja. Meidän on tehtävä se, mikä meistä tuntuu oikealta. Ajallaan Hän vastaa. Hän ei petä meitä. Olen kuvannut suhdettamme Isäämme sellaisena kuin se on. Meissä ei ole mitään, mitä Hän ei tietäisi. Hän tietää jokaisen tarpeemme, ja Hän voisi antaa kaikki vastaukset. Mutta koska Hänen tavoitteenaan on meidän iankaikkinen onnemme, Hän kehottaa meitä tekemään oikeita ratkaisuja. Joskus me lapsen tavoin käyttäydymme huonosti tai typerästi, ja meistä tuntuu siltä, että emme voi lähestyä Isäämme ongelmamme kanssa. Kun kommunikointi on vaikeaa, miten suurenmoista onkaan se, että meillä on Välimies, joka selvittää asiat, kun noudatamme Hänen ohjeitaan ja teemme parannuksen. Sellainen on vanhin veljemme, Vapahtaja. 3. Kuinka me huomaamme sen, kun rukouksiimme vastataan? Ehkäpä Oliver Cowderyn kokemukset kirjoitettiin muistiin meitä varten, jotta ymmärtäisimme, miten meidän tulee rukoilla ja miten voimme oppia huomaamaan vastauksen rukoukseen. Oliverille sanottiin:

17 12 H ENGEN JOHDATUS Niin totta kuin Herra elää, aivan yhtä varmasti sinä saat tiedon mistä tahansa asioista, joita kysyt uskossa, vilpittömin sydämin, uskoen, että saat. Minä puhun sinulle sinun mielessäsi ja sinun sydämessäsi Pyhän Hengen kautta. (OL 8:1 2, kursivointi lisätty.) Kun saamme tunteen sydämeemme, voimme joko mielessämme järkeillä sen sivuun tai menetellä sen mukaisesti. Olkaa tarkkoja siinä, mitä teette Herralta saamallanne tunteella. 4. Mikä osuus uskolla on vastausten saamisessa rukouksiimme? Oliverille opetettiin edelleen: Muista, että ilman uskoa et voi tehdä mitään. Pyydä siis uskossa. Älä suhtaudu kevytmielisesti näihin asioihin. Älä pyydä sitä, mitä sinun ei pitäisi pyytää. Sinulle tapahtuu uskosi mukaan. (OL 8:10 11, kursivointi lisätty.) Pyydä uskossa tarkoittaa pyytämistä luottaen pyhään Isäämme. Kuten monet meistä, Oliver ei huomannut niitä selviä vastauksia rukouksiinsa, jotka Herra oli jo antanut. Hänen silmiensä, ja meidän silmiemme, avaamiseksi annettiin Joseph Smithin kautta tämä ilmoitus: Sinä olet siunattu sen vuoksi, mitä olet tehnyt, sillä sinä olet kysynyt minulta, ja katso, niin usein kuin olet kysynyt, olet saanut opetusta minun Hengeltäni. Ellei niin olisi tapahtunut, et olisi siinä, missä olet tällä hetkellä. Katso, sinä tiedät, että olet kysynyt minulta ja että minä valaisin sinun mielesi; ja nyt minä sanon sinulle tämän, jotta tietäisit, että totuuden Henki on sinut valaissut. (OL 6:14 15, kursivointi lisätty.) Jos sinusta tuntuu siltä, että Jumala ei ole vastannut sinun rukouksiisi, pohdiskele näitä pyhien kirjoitusten kohtia etsi sitten huolellisesti omasta elämästäsi osoituksia siitä, että Hän on jo vastannut sinulle. 5. Kuinka vastaukset tavoittavat sydämen ja mielen? Auttaakseen meitä kaikkia huomaamaan saamamme vastaukset Herra sanoi: Jos haluat lisätodistuksen, muistele yötä, jolloin huusit minun puoleeni sydämessäsi, jotta saisit tietää totuuden näistä asioista. Enkö minä puhunut asiasta rauhaa sinun mieleesi? (OL 6:22 23, kursivointi lisätty.) Herra antaa meille lisää ymmärrystä neuvomalla meitä etsimään ratkaisua mielessämme ja sitten kysymään, onko se oikein: Jos se on oikein, minä saatan sinun sydämesi palamaan sisälläsi; sen tähden sinä tunnet, että se on oikein. Mutta ellei se ole oikein, sinulla ei ole mitään sellaisia tunteita, vaan ajatuksesi hämärtyvät. (OL 9:8 9, kursivointi lisätty.) 6. Mitä jos tavoittelemamme vastaus viipyy? On erittäin tärkeätä huomata, että Herra vastaa rukouksiin myös kolmannella tavalla pidättymällä vastaamasta, kun rukoilemme. Miksi Hän tekee niin? Hän on täydellinen Isämme. Hän rakastaa meitä enemmän kuin voimme ymmärtää. Hän tietää, mikä meille on parhaaksi. Hän näkee lopun alusta asti. Hän haluaa meidän toimivan saadaksemme tarvittavia kokemuksia. Kun Hän vastaa kyllä, sen tarkoituksena on antaa meille itseluottamusta. Kun Hän vastaa ei, sen tarkoituksena on estää meitä tekemästä virheitä. Kun Hän pidättyy vastaamasta, sen tarkoituksena on saada meidät kasvamaan uskossa Häneen, kuuliaisuudessa Hänen käskyilleen ja halussa toimia totuuden mukaan. Meidän odotetaan toimivan vastuullisesti sellaisen päätöksen mukaan, joka on sopusoinnussa Hänen opetustensa kanssa, ilman ennakkovahvistusta. Meidän ei pidä istua passiivisina odottaen tai valittaen, koska Herra ei ole puhunut. Meidän pitää toimia. Useimmiten se, mitä olemme päättäneet tehdä, on oikein. Hän vahvistaa valintamme oikeellisuuden omalla tavallaan. Tällainen vahvistus tulee yleensä matkan varrella saamamme avun muodossa. Me huomaamme sen olemalla hengellisesti vastaanottavaisia. Se on kuin viesti rakastavalta Isältä osoituksena Hänen hyväksymisestään. Jos ryhdymme luottaen johonkin sellaiseen, mikä ei ole oikein, Hän ilmoittaa meille ennen kuin olemme menneet liian pitkälle. Huomaamme tämän avun, kun huomaamme huolestuneisuuden tai epämukavuuden tunteita. 7. Kuinka me voimme olla hengellisesti vastaanottavaisempia Hengen kuiskauksille? Nefin yritykset saada pronssilevyt osoittavat, miten nämä periaatteet toimivat. Kun vanhempia

18 H ENGEN JOHDATUS 13 veljiä pyydettiin lähtemään mukaan, he nurisivat eivätkä saaneet apua. Nefille vakuutettiin: Sinä olet Herran suosiossa, koska et ole nurissut (1. Nefi 3:6). Nefin sanat, Minä menen ja teen, paljastavat ehdottoman sitoumuksen toimia ja onnistua hengellisen lain avulla (1. Nefi 3:7). Kahden epäonnistuneen yrityksen jälkeenkin Nefi pysyi luottavaisena. Hän hiipi kaupunkiin ja kohti Labanin taloa ilman että hänellä olisi ollut kaikkia vastauksia. Hän huomasi: Henki johdatti minua edeltä käsin tietämättäni, mitä minun pitäisi tehdä. Ja hän lisäsi erityisesti: Kuitenkin minä kuljin eteenpäin. (1. Nefi 4:6 7, kursivointi lisätty.) Nefi oli halukas yrittämään yhä uudelleen, tehden parhaansa. Hän osoitti uskoa siihen, että häntä autettaisiin. Hän kieltäytyi masentumasta. Koska hän toimi, luotti Herraan, oli kuuliainen ja käytti tahdonvapauttaan oikealla tavalla, hän sai johdatusta. Häntä innoitettiin askel askeleelta kohti onnistumista, ja hän sai, kuten hänen äitinsä sanoi, voimaa toteuttaa sen, mitä Herra käski (1. Nefi 5:8, kursivointi lisätty). Nefi tiesi, että häneltä vaadittiin luottamusta Jumalaan, uskon osoittamista ja toimimista niin, että hän voisi saada apua, askel askeleelta. Hän ei nurissut eikä vaatinut täyttä selitystä. Mutta, huomaa erityisesti, hän ei odottanut passiivisesti apua. Hän toimi! Seuraamalla hengellistä lakia hän sai innoitusta ja hänelle annettiin voimaa toimia. 8. Kuinka me voimme estää henkilökohtaisia toiveitamme sekoittumasta Hengen vaikutukseen? Joskus vastauksia rukouksiin ei huomata, koska olemme liian halukkaita saamaan vahvistuksen omille toivomuksillemme. Emme huomaa, että Herra haluaisi meidän tekevän jotakin muuta. Etsikää tarkoin Hänen tahtoaan. Tunnustan, etten tiedä, miten muuten voidaan tehdä oikeita ratkaisuja kuin vanhurskaudessa ja luottaen taivaalliseen Isään. Periaatteet eivät yksinkertaisesti toimi, jos vapaata tahtoa käytetään vastoin Jumalan tahtoa. Jos emme ole tehneet parannusta jostakin synnistä, meidät jätetään yksin kamppailemaan. Me voimme pelastua oman parannuksemme kautta. 9. Millä tavoin vastaukset useimmin tulevat? Kun etsimme innoitusta voidaksemme tehdä ratkaisuja, Herra antaa meille lempeitä kehotuksia. Ne Kun etsimme innoitusta voidaksemme tehdä ratkaisuja, Herra antaa meille lempeitä kehotuksia. edellyttävät meiltä ajattelemista, uskon käyttämistä, työtä, joskus kamppailua ja toimintaa. Harvoin saamme koko vastauksen ratkaisevan tärkeään asiaan tai monimutkaiseen ongelmaan yhdellä kertaa. Useammin vastaus tulee pala kerrallaan, ilman että loppua olisi näkyvissä. 10. Mikä osa kiitollisuudella Herraa kohtaan on rukouksissamme? Olen säästänyt kaikkein tärkeimmän asian rukouksesta loppuun. Se on kiitollisuus! Meidän vilpittömät yrityksemme kiittää rakasta Isäämme tuovat ihmeellisiä rauhan, omanarvontunnon ja rakkauden tunteita. Riippumatta siitä, miten vaikeat olosuhteemme ovat, täyttää vilpitön kiitollisuus mielemme ylitsevuotavasti. Miksi on niin, että kaikkein köyhimmät näyttävät parhaiten osaavan kiittää Herraa? Guatemalan ylängöllä jäsenet tulevat hädin tuskin toimeen. Temppeliin meneminen vaatii suuria uhrauksia. Yksi käynti edellyttää vuoden valmisteluja. Kovaa työtä, uhrauksia rahan ja ruoan säästämiseksi, kehräämistä, värjäämistä ja kutomista uusien vaatteiden saamiseksi. Pitkä kävelymatka vuoristosta avojaloin, Isabeljärven ylitys, bussimatkat eikä paljonkaan ruokaa. Väsyneinä ja uupuneina he saapuvat temppeliin. He peseytyvät, kunnes loistavat puhtauttaan, pukeutuvat uusiin vaatteisiinsa ja astuvat Herran huoneeseen. Valkoisiin puettuina he saavat Hengen opetusta, vastaanottavat toimituksia ja tekevät liittoja. Yksi vuoristolaisnainen sai tuntea syvästi temppeliendaumentin hengen ja tarkoituksen. Astuessaan selestiseen huoneeseen hän näki muita istumassa pää kunnioittavasti painettuna. Luottavaisesti hän polvistui huoneen sisäänkäynnin luo unohtaen muut huoneessa olijat. Hän painoi päänsä ja itki ja vuodatti kahdenkymmenen minuutin ajan sydäntään taivaalliselle Isälleen. Lopulta, asu kyynelten kastelemana, hän kohotti päänsä. Ymmärtäväinen temppelinemäntä kysyi: Voinko auttaa? Hän vastasi: Voisitteko todellakin? Tämä on minun ongelmani: Olen yrittänyt kertoa taivaalliselle Isälleni kiitollisuudestani kaikista siunauksistani, mutta minusta tuntuu, etten ole saanut yhteyttä. Auttaisitteko minua kertomaan Hänelle, kuinka kiitollinen minä olen? Oppi rukouksesta on tosi. Olen kokeillut sitä perusteellisesti oman elämäni laboratoriossa.

19 14 H ENGEN JOHDATUS Olen huomannut, että se, mikä joskus vaikuttaa läpipääsemättömältä esteeltä kommunikoinnille taivaallisen Isän kanssa, on jättiaskel, joka tulee ottaa luottaen. Jos etsit Hänen apuaan, varmistu siitä, että oma elämäsi on puhdas, motiivisi kelvolliset ja että olet valmis tekemään sen, mitä Hän pyytää koska Hän varmasti vastaa rukouksiisi. Hän on rakastava Isäsi; sinä olet Hänen rakas lapsensa. Hän rakastaa sinua täydellisesti ja haluaa auttaa sinua. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. (Ks. Miten opimme huomaamaan vastaukset rukouksiimme, Valkeus, tammikuu 1990, s ) Kuvaile, kuinka sinusta voisi tulla vastaanottavaisempi Hengelle, kun rukoilet koulu- tai työasioista. KÄYTÄNTÖÖN SOVELTAMINEN JA ESIMERKKEJÄ Oliver Cowdery toimi opettajana Palmyrassa New Yorkin osavaltiossa siihen aikaan kun profeetta Joseph Smith käänsi Mormonin kirjaa Harmonyssa Pennsylvanian osavaltiossa. Oliver sai kuulla profeetan työstä ja sai tunteen, että hänen pitäisi auttaa. Hän matkusti Pennsylvaniaan ja alkoi palvella Joseph Smithin kirjurina. Useita päiviä myöhemmin Oliver pyysi Josephia kysymään Herralta, oliko Oliver tekemässä oikein. Vastauksena Herra sanoi: Sinä olet siunattu sen vuoksi, mitä olet tehnyt, sillä sinä olet kysynyt minulta, ja katso, niin usein kuin olet kysynyt, olet saanut opetusta minun Hengeltäni. Ellei niin olisi tapahtunut, et olisi siinä, missä olet tällä hetkellä. (OL 6:14.) Herra kiitti Oliver Cowderya tämän henkilökohtaisista rukouksista ja opetti, että Oliver oli jo saanut vastauksia rukouksiinsa Hengen kautta. Miksi me emme toisinaan huomaa Pyhän Hengen johdatusta? Emekalla on enää yksi kuukausi jäljellä lukiota. Hän ei ole juuri uhrannut ajatuksia sille, mitä hän tekee lukion jälkeen. Hänen huomionsa on keskittynyt opiskeluun, urheiluun ja ystäviin. Emekan perhe on vähätuloinen eikä voi rahoittaa Emekan opintoja, jos hän lähtee yliopistoon tai opiskelemaan kaupallista alaa. Hänestä tuntuu, että hän on tienhaarassa ja että sillä, mitä hän päättää, on kauaskantoinen vaikutus hänen loppuelämäänsä. Hän on aina uskonut, että jos hän tekisi lujasti töitä ja ajattelisi myönteisesti, hän menestyisi, tekipä hän mitä tahansa. Nyt hänellä on edessään joitakin elämää mullistavia päätöksiä, jotka ovat tärkeämpiä kuin mikään, mitä hänen on tarvinnut tehdä aiemmin. Mistä Emeka voi hakea apua? Mitä hän voi tehdä hengellisesti ennen näiden päätösten tekemistä? Mitä kahta tapaa, joilla kohtien OL 6:15 ja 23 mukaan ilmoitus tulee, me emme ehkä huomaa?

20 H ENGEN JOHDATUS 15 Kuinka Pyhä Henki voi auttaa Emekaa, kun hän on ensin pyrkinyt tekemään kaiken voitavansa? POHDITTAVIA SEIKKOJA Mistä totuuksista Pyhä Henki on todistanut sinulle? Mistä voit tietää, milloin koet Hengen vaikutusta? Mitä voit joka päivä tehdä lisätäksesi Pyhän Hengen vaikutusta elämässäsi? MUISTIINPANOJA JA VAIKUTELMIA:

21 16 H ENGEN JOHDATUS

22 17 LUKU 3 TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN JA AJANHALLINTA JOHDANTO Meidän tulee asettaa tavoitteita monilla eri alueilla. Hallitsemalla ajankäyttöämme pystymme ohjaamaan elämäämme, niin että voimme palvella tehokkaammin. AIHETTA VALAISEVIA PYHIEN KIRJOITUSTEN KOHTIA JA LAUSUNTOJA Tavoitteet voivat auttaa meitä ottamaan elämällemme oikean suunnan ja keskittymään arvokkaisiin asioihin, jotta emme olisi kaikenlaisten opin tuulten heiteltävinä (Ef. 4:14). Vanhin Marvin J. Ashton, joka oli kahdentoista koorumin jäsen, on sanonut: Suunta, johon kuljemme, on tärkeämpi kuin se, missä nyt olemme. Tavoitteittemme tulee vaatia meiltä paljon niihin pyrkiessämme. (Ks. Sitoutumisesta on kysymys, Valkeus, huhtikuu 1984, s. 112.) Kun tavoitteemme ovat selvillä, on tärkeää käyttää aikamme viisaasti. Kuten yhdessä kirkon lauluista sanotaan: Pois aika siivin kiitää, Ei saavu uudestaan. Ja vierähtänyt hetki On poissa ainiaan. Jos et sä siihen tartu, Se karkaa kiiruhtain. On kaari elonretken Kuin lyhyt päivä vain. [ Ain käytä hetkes oikein, MAP-lauluja, 147.] Kun suunnittelemme elämäämme ja käytämme aikaamme viisaasti, Herra siunaa meitä ja lisää kykyjämme palvella paremmin Hänen valtakunnassaan. PERIAATTEITA, JOTKA TULEE YMMÄRTÄÄ Arvokkaiden tavoitteiden asettaminen antaa elämällemme suuntaa. Pitäkää tavoitteet tasapainossa. Arvokkaiden tavoitteiden asettaminen antaa elämällemme suuntaa. Älä tuhlaa aikaasi joutilaisuuteen äläkä hautaa talenttiasi, niin että siitä ei tiedettäisi (OL 60:13). Jos joku teistä aikoo rakentaa tornin, niin kai hän ensin istuutuu arvioimaan kustannuksia nähdäkseen, onko hänellä varoja rakentaa se valmiiksi (Luuk. 14:28). Piispa John H. Vandenberg, silloinen kirkon johtava piispa: Mielestäni tavoitteiden asettaminen on onnellisen elämän ehdoton edellytys. Mutta tavoite on vain osa siitä, mitä tarvitaan. Meidän on tiedettävä, mitä meidän on tehtävä tavoitteen saavuttamiseksi. Monissa tapauksissa me asetamme kauaskantoisia tavoitteita mutta laiminlyömme lyhyen aikavälin tavoitteet. Näissä lyhyen aikavälin suunnitelmissa me tarvitsemme toiminnassamme itsekuria opiskelua kun on aika opiskella, unta kun on aika nukkua, lukemista kun on aika lukea ja niin edelleen sallimatta ei-toivottua päällekkäisyyttä ja saamalla sen sijaan ansaitsemamme palkinnot ja siunaukset ajasta, jonka sijoitamme johonkin tiettyyn toimintaan. (Julkaisussa Conference Report, huhtikuu 1966, s. 94.) Vanhin M. Russell Ballard kahdentoista apostolin koorumista: Ensimmäiseksi: Ajatelkaa elämäänne ja asettakaa asiat tärkeysjärjestykseen. Varatkaa säännöllisesti jokin rauhallinen hetki, jolloin voitte ajatella syvällisesti sitä, minne olette menossa ja mitä teidän täytyy tehdä päästäksenne sinne. Jeesus, joka on esikuvamme, vetäytyi usein erämaahan rukoilemaan (ks. Luuk. 5:16). Meidän täytyy tehdä aika ajoin samoin voidaksemme uudistua hengellisesti niin kuin Vapahtaja teki. Kirjoittakaa muistiin ne tehtävät, jotka haluatte hoitaa kunakin päivänä. Kun kirjoitatte päivittäistä aikatauluanne, pitäkää ennen kaikkea mielessänne ne pyhät liitot, jotka olette tehneet Herran kanssa.

23 18 T AVOITTEIDEN ASETTAMINEN JA AJANHALLINTA Toiseksi: Asettakaa lyhyen ajan tavoitteita, jotka pystytte saavuttamaan. Pitäkää tavoitteet tasapainossa: ei liikaa eikä liian vähän, ei liian korkeita eikä liian matalia. Kirjoittakaa muistiin nämä saavutettavissa olevat tavoitteet ja pyrkikää niihin tärkeysjärjestyksessä. Tavoitteita asettaessamme meidän tulee rukoilla jumalallista johdatusta. ( Tasapainon säilyttäminen elämässä, Valkeus, heinäkuu 1987, s. 10.) Vanhin Ben B. Banks, silloinen seitsemänkymmenen johtokunnan jäsen, puhui polkupyöräretkestä, jonka hän teki perheensä kanssa: Matkamme kolmantena päivänä opin, että vaikka me saatamme kohdata joitakin ylämäkien taisteluita elämässämme, niin meidän asenteemme ratkaisee, miten selviydymme niistä. Tuona päivänä ylitimme mantereen vedenjakajan kolme kertaa ja nousimme jalan [1 460 m] korkeudesta jalan [2 530 m] korkeuteen. Jyrkkien vuoristosolien nouseminen polkupyörällä edellyttää oikeaa asennetta, jotta voi päästä oikealle korkeudelle. Samoin tapahtuu elämässä. Asettamalla hyödyllisiä tavoitteita ja pitämällä katseen kiinnitettynä niihin voi oppia itsekuria ja saavuttaa paljon. Niin, jyrkkiä vuoristoteitä kiivetessäni jouduin ajoittain antamaan kaikkeni, mutta en luovuttanut, koska olin päättänyt päästä tavoitteeseeni. ( Tämä tie, jota kutsumme elämäksi, Liahona, heinäkuu 2002, s. 47.) Presidentti Ezra Taft Benson, kirkon kolmastoista presidentti: Jokaisen vastuullisen Jumalan lapsen täytyy asettaa tavoitteita, lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita. Ihminen, joka ponnistelee saavuttaakseen arvokkaita tavoitteita, voi piankin alistaa toivottomuuden jalkainsa alle, ja kun yksi tavoite on saavutettu, voidaan asettaa uusia. Jotkut tavoitteet tulevat olemaan jatkuvia. Joka viikko sakramentin nauttiessamme me asetamme tavoitteeksemme sen, että otamme Kristuksen nimen päällemme, aina muistamme Hänet ja pidämme Hänen käskynsä. Pyhät kirjoitukset kertovat Jeesuksen valmistautumisesta palvelustehtäväänsä, että Hänelle karttui ikää ja viisautta; Jumalan ja ihmisten suosio seurasi häntä (Luuk. 2:52). Tähän sisältyy neljä tärkeintä tavoitealuetta: hengellinen, henkinen, fyysinen ja sosiaalinen. Millaisia miehiä teidän siis tulee olla? Mestari kysyi ja vastasi: Sellaisia kuin minä olen. (3. Nefi 27:27.) Tässä on elinikäinen tavoite seurata Hänen jälkiään, tehdä itsestämme täydellisiä kaikissa hyveissä niin kuin Hän, etsiä Hänen kasvojaan ja pyrkiä tekemään kutsumisemme ja valitsemisemme varmaksi. ( Älkää vaipuko epätoivoon, Valkeus, maaliskuu 1987, s. 6 7.) Vanhin Joseph B. Wirthlin kahdentoista apostolin koorumista: Maratonjuoksijat asettavat itselleen täsmällisiä tavoitteita. Teidän pitäisi katsoa nyt tulevaisuuteen ja päättää, mitä haluatte tehdä elämässänne. Luokaa mieleenne selvä kuva siitä, mitä haluatte olla vuoden kuluttua, viiden vuoden kuluttua, kymmenen vuoden kuluttua ja siitä eteenpäin. Pyytäkää patriarkallinen siunaus ja pyrkikää elämään kelvollisina sen lupauksille. Patriarkallinen siunaus on tärkeimpiä elämänoppaita, mitä kirkon jäsenet voivat saada. Kirjoittakaa tavoitteenne muistiin ja lukekaa niitä säännöllisesti. Pitäkää ne mielessänne jatkuvasti, merkitkää muistiin edistymisenne ja oikaiskaa niitä, kun tilanne niin vaatii. Suurimpana tavoitteenanne pitäisi olla iankaikkinen elämä sellainen, jota Jumala elää, suurin kaikista Jumalan lahjoista. ( Maratonia juoksemassa, Valkeus, tammikuu 1990, s. 67.) Vanhin Marvin J. Ashton: Ryhtykäämme viipymättä asettamaan itsellemme evankeliumikeskeisiä päämääriä tietäen, että jos käytämme kykyjämme autamme muita, rakennamme rauhaa, vältämme liikaa haavoittuvuutta tai liikaa arvostelua meidän omiin kykyihimme lisätään voimaa voiman päälle, ja siirrymme välittömästi kohti suurempaa kasvua, onnea ja iankaikkista iloa. ( Niin he jättivät kohta verkot, Valkeus, lokakuu 1983, s. 60.) Presidentti Gordon B. Hinckley, kirkon viidestoista presidentti: Aloittakaa nyt niiden tavoitteiden saavuttaminen, jotka tuovat teille onnea koulutus valitsemissanne taidoissa tai valitsemallanne oppialalla, oli se mikä tahansa; lähetystyö, jossa voitte antautua kokonaan Herralle tekemään Hänen työtään; tuleva avioliitto Herran huoneessa suurenmoisen ja ihastuttavan kumppanin kanssa, jonka arvollisia olette sen vuoksi, miten te olette eläneet ( Käännynnäisiä ja nuoria miehiä, Valkeus, heinäkuu 1997, s. 49). Meidän tulee asettaa tavoitteita monilla eri alueilla. [Saakaa] täydellisempää opetusta siitä, mikä on niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla; siitä, mikä on ollut; siitä, mikä on; siitä, minkä täytyy pian tapahtua; siitä, mikä on kotimaassa; siitä, mikä on ulkomailla; kansakuntien sodista ja sekasorrosta; ja tuomioista, jotka ovat maan päällä; sekä tietoa maista ja valtakunnista (OL 88:78 79).

Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, oppilaan lukutehtävät

Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, oppilaan lukutehtävät Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, oppilaan lukutehtävät Uskonto 250 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä ne sekä huomaamasi

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Palautuksen perustukset, oppilaan lukutehtävät

Palautuksen perustukset, oppilaan lukutehtävät Palautuksen perustukset, oppilaan lukutehtävät Uskonto 225 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Salt Lake City, Utah, Yhdysvallat Kansikuva: Walter Ranen teos Melkisedekin pappeuden palautus

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

Iankaikkinen perhe, oppilaan lukutehtävät

Iankaikkinen perhe, oppilaan lukutehtävät Iankaikkinen perhe, oppilaan lukutehtävät Uskonto 200 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä ne sekä huomaamasi virheet osoitteeseen

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Mormonin kirjan oppi ja opetukset, oppilaan lukutehtävät

Mormonin kirjan oppi ja opetukset, oppilaan lukutehtävät Mormonin kirjan oppi ja opetukset, oppilaan lukutehtävät Uskonto 275 [NO TRANSLATION] Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Salt Lake City, Utah, Yhdysvallat Mielipiteet ja oikaisut ovat

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa Saarna 12.10.2008 Ari Puonti Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään (abad) ja varjelemaan (shamar) sitä.

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille Matt. 11:28-30 Väsyneille ja stressaantuneille Tulkaa minun luokseni.. ..kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat.. Minä annan teille levon. Matt. 11:29-30..Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja oppikaa minusta:

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Jakkara ja neljä jalkaa

Jakkara ja neljä jalkaa Jakkara ja neljä jalkaa Sanna Piirainen 1 Tunti 1 Jakkaran rakentamisen perusteet Eli mitä ihmettä varten pitäisi tulla uskoon 2 Mitähän se Jumala oikein hommaa? Jakkaran rakentamisen perusteet voi löytää

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F KUINKA RAAMATTU VOISI: 1. Tarttua meihin 2. Pysyä meissä 3. Tuottaa siunausta elämässämme Elämmekö sanasta? Elämän koulu Ei ihminen elä ainoastaan leivästä,

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

JEESUKSEN KRISTUKSEN EVANKELIUMI

JEESUKSEN KRISTUKSEN EVANKELIUMI JEESUKSEN KRISTUKSEN EVANKELIUMI MIKÄ ON JEESUKSEN KRISTUKSEN EVANKELIUMI? Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on meidän taivaallisen Isämme suunnitelma Hänen lastensa onneksi ja pelastukseksi*. Sitä kutsutaan

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

PYHIEN KIRJOITUSTEN HALLITTAVAT KOHDAT. 2. Nefi 2:27 PYHIEN KIRJOITUSTEN HALLITTAVAT KOHDAT. 2. Nefi 32:3

PYHIEN KIRJOITUSTEN HALLITTAVAT KOHDAT. 2. Nefi 2:27 PYHIEN KIRJOITUSTEN HALLITTAVAT KOHDAT. 2. Nefi 32:3 1. Nefi 3:7 Minä menen ja teen. Herra antoi Nefille ja hänen veljilleen käskyn palata Jerusalemiin hakemaan pronssilevyt. Herra valmistaa meille keinon pitää Hänen käskynsä. Mitä sellaista Herra on käskenyt

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Elämä Jumalan lapsena

Elämä Jumalan lapsena 1 Roomalaiskirjeen selitys 18 Room. 8:14 17 Savonlinnan Tuomiokirkko, 13.3.2013 Elämä Jumalan lapsena Kertausta Tähän mennessä Paavali on Roomalaiskirjeessään esittänyt pääasiat siitä, kuinka ihmisestä

Lisätiedot

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - pyhäkössä Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI

Lisätiedot

Läheisen kuoltua. Voidaan käyttää esimerkiksi virttä 249, 383, 384 tai 397.

Läheisen kuoltua. Voidaan käyttää esimerkiksi virttä 249, 383, 384 tai 397. Läheisen kuoltua Rukoushetki läheisen kuoltua (saattohartaus) vietetään omaisten pyynnöstä. Se pidetään potilashuoneessa, sairaalan kappelissa tai kodissa. Rukoushetken johtaa pappi, muu seurakunnan työntekijä

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana

Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana Pyhien isiemme esirukouksien tähden Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, armahda meitä. Aamen. Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia

Lisätiedot

Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa

Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa Nettiraamattu lapsille Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Hyviä ja huonoja kuninkaita

Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa

E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa Kasteesta ja siihen valmistautumisesta ks. Lapsen kasteen kaava (1. A). Kun kaste toimitetaan seurakunnan jumalanpalveluksessa (messu, sanajumalanpalvelus, viikkomessu,

Lisätiedot

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt)

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt) Draama-Taakankantajat Kirjoittanut Irma Kontu Draama perustuu Raamatunjakeisiin: Fil. 4:6-7 Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

01125_130_Salv.qxd 12-07-2011 9:46 Page 1 PE P LA E STUS LA SUUNNIT STUS E SUUNNIT LMA E

01125_130_Salv.qxd 12-07-2011 9:46 Page 1 PE P LA E STUS LA SUUNNIT STUS E SUUNNIT LMA E PELASTUSSUUNNITELMA MIKÄ ON PELASTUSSUUNNITELMA? Pelastussuunnitelma* on Jumalan suunnitelma Hänen lastensa onneksi. Sen keskipisteenä on Jeesuksen Kristuksen sovitus. Jos noudatat Jeesuksen Kristuksen

Lisätiedot

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 JES. 36:4-7 "Ilmoittakaa Hiskialle, että suurkuningas, Assyrian kuningas, sanoo näin: Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms. JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA

UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms. JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA Kaikille muille sydämenlyönnit ovat rummutus kohti hautaa, mutta me elämme elämää

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Apologia-forum 25.-27.4.2014

Apologia-forum 25.-27.4.2014 Mikä on kristinuskolle luovuttamatonta? Kuvat: sxc.hu Apologia-forum 25.-27.4.2014 Ryttylän Kansanlähetysopisto Pääpuhujana prof. John Lennox (oxfordin yliopisto) Tiede usko luominen evoluutio www.kansanlahetysopisto.fi/apologiaforum

Lisätiedot

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Loisto yllättää Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Matt. 17:1-3 1 Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen.

Lisätiedot

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista.

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista. 1 Efesolaiskirjeen selitys 4 Ef. 1:10-14 Pyhän Hengen sinetti Tämä on neljäs luento Paavalin Efesolaiskirjettä käsittelevässä luentosarjassa. Tähän mennessä olemme kuulleet siitä, kuinka meidät kristityt

Lisätiedot

MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s )

MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s ) MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s. 168-179) MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Annie Dillard: Tapa, jolla vietämme päivämme, on tapa jolla vietämme elämämme. MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI?

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Sukuni. Kertomuksia, jotka tuovat meidät yhteen

Sukuni. Kertomuksia, jotka tuovat meidät yhteen Erityisesti kannustamme nuoria ja nuoria naimattomia aikuisia käyttämään temppelityössä oman sukunsa nimiä tai seurakuntansa ja vaarnansa jäsenten esivanhempien nimiä. Pappeusjohtajien tulee varmistaa,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta Nettiraamattu lapsille Prinssi joesta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Maahan kätkeminen. Rukoushetken johtaja laatii johdantosanat itse tai käyttää seuraavia vaihtoehtoja:

Maahan kätkeminen. Rukoushetken johtaja laatii johdantosanat itse tai käyttää seuraavia vaihtoehtoja: Maahan kätkeminen Kaavaa voidaan käyttää uurnaa tai tuhkaa maahan kätkettäessä tai kun vainaja lasketaan hautaan toisella paikkakunnalla varsinaisen hautaan siunaamisen jo tapahduttua. Rukoushetken johtaa

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Me lähdemme Herran huoneeseen

Me lähdemme Herran huoneeseen Me lähdemme l Herran huoneeseen "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta Ilo valtasi minut, kun

Lisätiedot

Heittäkää kaikki murheenne

Heittäkää kaikki murheenne 1 Heittäkää kaikki murheenne Otan lähtökohdaksi Pietarin 1 kirjeen 5-luvun 7 jakeen, jossa apostoli rohkaisee: "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen." Eikö olekin inhimillisä,

Lisätiedot

Vainoajan tie saarnaajaksi

Vainoajan tie saarnaajaksi Nettiraamattu lapsille Vainoajan tie saarnaajaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

Kaste jumalanpalveluksen yhteydessä

Kaste jumalanpalveluksen yhteydessä Kaste jumalanpalveluksen yhteydessä Kun kaste toimitetaan seurakunnan yhteisessä jumalanpalveluksessa, siihen liitetään tässä esitetyt kohdat. Saarnan jälkeen vanhemmat ja kummit siirtyvät kastettavan

Lisätiedot

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Suoraa puhetta, kuuleeko kukaan? Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Matt. 7: 1-6 1."Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. 2. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte,

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Kiperiä kysymyksiä Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Opetus Neljä jaksoa Vihasta ja riidasta (Matt. 5:21-26) Aviorikoksesta (5:27-32) Vannomisesta (5:33-37) Vihamiesten rakastamisesta (5:38-48) Matt.5:21-26

Lisätiedot

Jumalan lupaus Abrahamille

Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Lastentuntien opettaminen Taso 1

Lastentuntien opettaminen Taso 1 Lastentuntien opettaminen Taso 1 OSA 2: JAKSOT 8-12 LEIKIN MERKITYS JA OHJAAMINEN BAHÀ Ì-LASTENTUNNEILLA Ruhi-instituutti Kirja 3 JAKSO 8 Sanotaan, että leikkiminen on lasten työtä. Itse asiassa leikit

Lisätiedot

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde?

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? DOGMATIIKKA Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? JUMALA RAKKAUS EHTOOLLINEN KIRKKO PELASTUS USKONTUNNUSTUKSET

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin Rukouskoulu 2014 2. jakso Mitä rukous on Ylösnousemuksen voima On Kristus ylösnoussut Hän elää minussa Kristus meissä, kirkkauden toivo Herätetyt yhdessä Hänen kanssaan,

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jaakob, petturi

Nettiraamattu. lapsille. Jaakob, petturi Nettiraamattu lapsille Jaakob, petturi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Kerr; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible

Lisätiedot

Minä olen Jeesus len Jees Minä

Minä olen Jeesus  len Jees Minä Minä olen Jeesus Nimilappu pussinnauhaan, peliohje pussiin. Voit tulostaa pelin kopiopaperille. Leikkaa ja liimaa kortit sitten kartongille tai pahville. Kontaktimuovilla tai laminaatilla saat korteista

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

TASAPAINOISET IHMISSUHTEET

TASAPAINOISET IHMISSUHTEET TASAPAINOISET IHMISSUHTEET Ihmissuhdeinventaario Jumalan suunnitelma ihmissuhteille Syntiinlankeemuksen seuraukset Terveet ihmissuhteet Riippuvuusjatkumo Epäterveet riippuvuudet Irti epäterveistä riippuvuuksista

Lisätiedot

Prinssistä paimeneksi

Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 25/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 13.5.

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 25/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 13.5. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) ARMOTON PALVELIJA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Sillä, missä Jeesus tämän vertauksen kertoi, ei ole merkitystä. Mutta ilmeisesti

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa)

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for

Lisätiedot

Evankeliumin periaatteet

Evankeliumin periaatteet Evankeliumin periaatteet He tulevat tuntemaan Lunastajansa ja hänen oppinsa kohta kohdalta tietääkseen, kuinka tulla hänen luoksensa ja pelastua. 1. Nefi 15:14 Evankeliumin periaatteet Myöhempien Aikojen

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Ruut: Rakkauskertomus

Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Matt.7:15-23, Totuus ja harha

Matt.7:15-23, Totuus ja harha Matt.7:15-23, Totuus ja harha Matt.7:15-23: "Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. 16. Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän orjantappuroista

Lisätiedot

RUKOUSHETKI SEURAKUNNAN TOIMITILAA KÄYTÖSTÄ POISTETTAESSA. 3. Psalmi. 1. Alkuvirsi. 2. Johdanto Alkusiunaus. Johdantosanat

RUKOUSHETKI SEURAKUNNAN TOIMITILAA KÄYTÖSTÄ POISTETTAESSA. 3. Psalmi. 1. Alkuvirsi. 2. Johdanto Alkusiunaus. Johdantosanat RUKOUHETKI EURAKUNNAN TOIMITILAA KÄYTÖTÄ POITETTAEA 1. Alkuvirsi Voidaan käyttää esimerkiksi virttä 38: 1-3, 176: 1-3, 181: 1-3, 194, 317. Virren sijasta voi olla muuta musiikkia. 2. Johdanto Alkusiunaus

Lisätiedot

Aamen. Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme kunnia sinulle.

Aamen. Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme kunnia sinulle. ORTODOKSINEN RUKOUSHETKI 2014 Kiitetty olkoon Jumalamme alati, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen Aamen. Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme kunnia sinulle. Taivaallinen kuningas, lohduttaja

Lisätiedot

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Tapahtuman paikka on joku kylä Samarian ja Galilean rajalla b) Vieraat

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Ruut: Rakkauskertomus

Nettiraamattu lapsille. Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus, suuri Opettaja

Nettiraamattu lapsille. Jeesus, suuri Opettaja Nettiraamattu lapsille Jeesus, suuri Opettaja Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu. lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot