Teemasessio II: Takaisin töihin uusin keinoin? Puheenjohtaja: Projektipäällikkö Kaija Ray, VATES säätiö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teemasessio II: Takaisin töihin uusin keinoin? Puheenjohtaja: Projektipäällikkö Kaija Ray, VATES säätiö"

Transkriptio

1 VATES-päivät Teemasessiot Teemasessio II: Takaisin töihin uusin keinoin? Puheenjohtaja: Projektipäällikkö Kaija Ray, VATES säätiö Tiimipäällikkö Nina Nevala, Työterveyslaitos Henkilöstöpäällikkö Marita Paajaste, Barona Oy Vice President Matti Vähäkuopus, Sodexo Oy Henkilöstöpäällikkö Maarit Latvala, McDonald s Oy

2 Työn ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla Nina Nevala Dosentti, tiimipäällikkö Työterveyslaitos

3 Työterveyslaitos Nina Nevala Työolosuhteiden mukauttaminen työn joustava organisointi: työnjako, työtehtävät, työaika, etätyö esteettömät tilaratkaisut helposti säädettävät työpisteet helppokäyttöiset ja ergonomiset työvälineet tarpeelliset apuvälineet saavutettavat palvelut (ml. työterveyshuolto) avunsaanti työmatkaliikkumisen ratkaisut Yhdenvertaisuuslaki 21/ Vammaisen henkilön työllistymis- ja kouluttautumisedellytysten parantaminen... yhdenvertaisuuden edistämiseksi työn teettäjän tai koulutuksen järjestäjän on tarvittaessa ryhdyttävä kohtuullisiin toimiin vammaisen henkilön työhön tai koulutukseen pääsemiseksi, työssä selviämiseksi ja työuralla etenemiseksi. Kohtuullisuus s on tapauskohtaisesti arvioitava. 1

4 Työterveyslaitos Nina Nevala Työturvallisuuslaki 738/ Työympäristön suunnittelu Työympäristön rakenteita, työtiloja, työ- tai tuotantomenetelmiä taikka työssä käytettävien koneiden, työvälineiden ja muiden laitteiden sekä terveydelle vaarallisten aineiden käyttöä suunnitellessa on tarvittaessa otettava huomioon vammaiset ja muut työntekijät, joiden työn tekeminen sekä terveyden ja turvallisuuden varmistaminen työssä muutoin edellyttää erityisiä toimenpiteitä. Työterveyshuoltolaki 1383/ Työterveyshuollon sisältö 1) työn ja työolosuhteiden terveellisyyden ja turvallisuuden selvittäminen ja arviointi toistuvin työpaikkakäynnein ja muita työterveyshuollon menetelmiä käyttäen ottaen huomioon työpaikan altisteet, työn kuormittavuus, työjärjestelyt sekä tapaturma- ja väkivaltavaara samoin kuin näiden tekijöiden huomioon ottaminen työtä, työmenetelmiä ja työtiloja suunniteltaessa sekä työolosuhteiden muutostilanteissa. 5) vajaakuntoisen työntekijän työssä selviytymisen seuranta ja edistäminen työntekijän terveydelliset edellytykset huomioon ottaen, kuntoutusta koskeva neuvonta ja hoitoon tai lääkinnälliseen tai ammatilliseen kuntoutukseen ohjaaminen. 2

5 Työterveyslaitos Nina Nevala Tutkimuksen tavoite selvittää avoimilla työmarkkinoilla työskentelevien vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työn sisältöä ja työolosuhteissa toteutettuja mukauttavia toimenpiteitä sekä niihin yhteydessä olevia tekijöitä. Menetelmät sähköinen kysely (Digium Enterprise) kyselyyn vastasi 205 henkilöä naisia 74 %, miehiä 26 % saivat Kelan 16 vuotta täyttäneen vammaistukea olivat työssä avoimilla työmarkkinoilla heillä oli käytössään sähköposti halusivat osallistua tutkimukseen 8 tapauskuvausta 3

6 Työterveyslaitos Nina Nevala Osallistujien taustatietoja yliopisto tai korkeakoulu 23 % puolet työskenteli julkisella sektorilla, kolmannes yksityissektorilla, muut järjestöissä tai yrittäjinä nykyisessä työpaikassa keskimäärin 17 v esimiehenä joka viides Osallistujien taustatietoja liikuntakyky y heikentynyt y 64 % näkökyky heikentynyt 28 % kuulo heikentynyt 20 % puhe/kommunikointi heikentynyt 12 % oppimisvaikeus 10 % 4

7 Työterveyslaitos Nina Nevala Työntekijöillä oli liikkumisen apuvälineitä Erityisjalkine Pyörätuoli Kyynär- tai kainalosauvat Kävelykeppi Erityisvarustettu auto Alaraajan tukisidos Tukiliivi Kävelyteline Alaraajaproteesi Sähköpyörätuoli Muu liikkumisapuväline Työntekijöillä oli näkemisen apuvälineitä Silmälasit/päätelasit Suurennuslasit Kiikari Häikäisyä estävät absorbtiolasit Lukutelevisio/taulukamera Kannettava suurennuslaite Ruudunlukuohjelma Suurennusohjelma Puhesyntetisaattori Skanneri ja tekstintunnistusohjelma Matkapuhelimen ruudunlukuohjelma ja/tai puheohjelma DAISY-kuuntelulaite ja sanelin (yhdistelmälaite) Lisävalaistus, valkoinen keppi 5

8 Työterveyslaitos Nina Nevala Työntekijöillä oli kuulemisen apuvälineitä Kuulokoje toisessa korvassa Kuulokoje molemmissa korvissa Vahvistinpuhelin/puhelinvah vistin Tekstipuhelin Matkapuhelimen induktiosilmukka FM-laite Induktiosilmukka (esim. kannettava) Muu kuulemisen apuväline Työntekijöillä oli kommunikoinnin ja oppimisen apuvälineitä Puhetta vahvistavat laitteet Tietokoneen asetusten muokkaaminen Äänikirjat Tekstin asettelu Tietokoneohjelma/sanaennustus 6

9 Työterveyslaitos Nina Nevala Työtilat ja työpisteet puolet (51 %) vastaajista sanoi, että heidän työtilansa eivät ole työn sujuvuuden kannalta toimivat ja käytännölliset sähköisesti säädettävä työpiste oli käytössä 9 %:lla (n=18), vaikka aineistossa oli 128 liikuntavammaista ja 40 näkövammaista henkilöä Tietokoneen käyttö tietotekniikka tasa-arvoistaa tutkimukseen osallistuneet työntekijät käyttivät työssään tietokonetta enemmän kuin suomalaiset työntekijät keskimäärin vastanneista 59 % käytti tietokonetta yli 4 h/pv (suomalaiset palkansaajat 33 %) alle kolmannes (27 %) tunsi erittäin hyvin tai hyvin tietokoneen käyttöä helpottavat apuvälineet ja tietokoneohjelmat 7

10 Työterveyslaitos Nina Nevala Tietokoneen käyttöä helpottavien apuvälineiden ja ohjelmien tunteminen vammaryhmittäin Liikuntavammaiset n= Erittäin huonosti Näkövammaiset n= Huonosti Kuulovammaiset n= Ei hyvin eikä huonosti Hyvin Erittäin hyvin Kommunikaatiohäiriö n= Muu toimintarajoite n= % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

11 Työterveyslaitos Nina Nevala Mukauttamisratkaisuja oli tehty riittävästi: työn sisältöön 46 % työvälineisiin 44 % työn organisointiin 43 % työpisteeseen 42 % rakennuksen saavutettavuuteen 21 % yhteisiin tiloihin 20 % työmatkan kulkemiseen 20 % Jos työpaikalla oli tehty riittävästi mukauttamisratkaisuja: työntekijöillä oli vähemmän stressiä ja rasitusta työssä he palautuivat työkuormituksesta paremmin he työskentelivät harvemmin jaksamisensa äärirajoilla he arvioivat työkykynsä paremmaksi 1

12 Työterveyslaitos Nina Nevala Osa-aikainen työ ratkaisuna osa-aikaisesti työskenteli vajaa puolet (44 %) joka neljäs (26 %) oli osatyökyvyttömyyseläkkeellä osa-aikaisesti työskentelevät kokivat useammin, että heidän työssään oli tehty riittävästi mukauttamisratkaisuja osa-aikaisesti työskentelevistä joka kuudes (17 %) koki voivansa kehittää itseään ammatillisesti (kokopäivätyötä tekevistä 49 %) Työterveyshuollon tuki työterveyslääkärin tai työterveyshoitajan vastaanotolla oli käynyt 75 %, työfysioterapeutin vastaanotolla 23 % ja työpsykologin vastaanotolla 8 % 40 % vammaisista ja pitkäaikaissairaista työntekijöistä sanoi, että työterveyshuolto ei ollut työpaikkaselvityksen yhteydessä tutustunut heidän työhönsä ja työpisteeseensä vastaajien arvion mukaan työterveyshuolto tuntee heidän erityisvaatimuksensa hyvin 20 % kohtalaisesti 43 % huonosti 23 % ei osaa sanoa 14 % yli puolet (54 %) sanoi, että työterveyshuolto ei ollut antanut mitään suosituksia heidän työhönsä ja työoloihinsa 2

13 Työterveyslaitos Nina Nevala Työterveyshuollon antamien suositusten kohde (n=201) työpiste 28 % työ- ja apuvälineet 12 % työaikajärjestelyt 7 % työn sisältö 6 % työpaikalla liikkuminen 3 % muu suositus 9 % työterveyshuolto ei ole antanut suosituksia 54 % 3

14 Työterveyslaitos Nina Nevala Työpisteeseen tehtyjen mukautusten riittävyys Liikuntavammaiset n= Näkövammaiset n= Ei tarvetta/ei osaa sanoa Liian vähän Kuulovammaiset n= Riittävästiä ti Kommunikaatiohäiriö n= Muu toimintarajoite n= % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

15 Työterveyslaitos Nina Nevala Mukauttamisratkaisujen kustannukset mukauttamisratkaisut voivat olla työnantajan itse kustantamia tai työnantaja voi saada niihin tukea palkkatukea oli saanut 5 % työantajista (n=10) TE-toimisto myöntää, /kk, vaikeasti työllistyvän henkilön osalta: enintään 1050 /kk rekrytointituki: työsuhteen alussa, pitkäkestoinen tuki: enintään 24 kk työolosuhteiden järjestelytukea oli saanut 6 % (n=11) työpaikan ulkoisiin olosuhteisiin tehtävät muutokset tai työntekijän henkilökohtainen opastus TE-toimisto, tapaturma- ja liikennevakuuttajat kertakorvauksena enintään 2500 tai 3500 / työllistyjä, enintään 250 tai 350 /kk, enintään 12 tai 24 kk työnantajan kustantamat mukautukset 43 % (n=88) < % % % > % ei osaa sanoa 43 % Työpaikan omat käytännöt tärkeitä yksilöön liittyvät tekijät ja työpaikkaa yleisesti luonnehtivat tekijät eivät selittäneet sitä, miksi toisilla työpaikoilla tehtiin mukauttamisratkaisuja ja toisilla ei tärkeäksi nousivat työpaikkojen omat valmiit käytännöt, joissa huomioitiin muidenkin kuin vammaisten ja pitkäaikaissairaiden tarpeita esim: avoin ja hyvä yhteistyö työntekijän ja esimiehen välillä, säännöllinen vuosittainen tilanteen arviointi yhteisissä keskusteluissa, joissa työterveyshuolto on mukana, mukautuksia tehdään aina tarpeen mukaisesti, työterveyshuolto hallitsee rahoitusinstrumentit ja koordinoi mukauttamisprosesseja. 1

16 Työterveyslaitos Nina Nevala Tuloksista käytäntöön Työntekijä tarvitaan hyvää ammattitaitoa, vammaistaitoja ja rohkeutta tietotekniset taidot ja sosiaaliset taidot tärkeitä yksilölliset tukitoimet, apuvälineet Työyhteisö työpaikkojen omat hyvät käytännöt valmiudet tehdä mukautuksia työnantajan asenteet ja tieto uskallus palkata työyhteisön asenteet työterveyshuollon tuki Yhteiskunta työllistymisen tuki, apuvälinepalvelut ja rahoitusinstrumentit > yhden luukun periaate työterveyshuollon valmiudet yleiset asenteet hyvät esimerkit yhteiskunnan esteettömyys (asenteet, liikkuminen, kommunikaatio, sosiaalinen) Tutkimuksen toteuttajat Tutkimusraportti Nevala N, Kalliomäki-Levanto TJääskeläinen T, K, Hirvonen M, Karojärvi H, Pekkarinen A, Elo J: Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla. Loppuraportti, raportti löytyy osoitteesta: > Ergonomia > Esteetön työelämä tutkimusta rahoitti Työsuojelurahasto Marjatta Varanka, toimitusjohtaja, VATES Erkki Kemppainen, lakimies, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Taru Tammi, työllisyyspäällikkö, Näkövammaisten keskusliitto Anniina Lavikainen, tutkija, Kuuloliitto Marja Nevalainen, projektipäällikkö, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Terttu Manelius, vammaispoliittinen suunnittelija, Invalidiliitto 2

17 Autamme organisaatioita ja ihmisiä kasvamaan VATES-päivät 2011 Suomi vammaisten työllistymisen mallimaaksi resurssit riittävät! Marita Paajaste

18 Barona Oy Marita Paajaste Barona Group Oy Liikevaihto noin 120 miljoonaa euroa v Työllistimme yli 8000 työntekijää v Kuukausitasolla palkansaajia 3500 Työntekijöitä asiakasyrityksissä sekä omassa palvelutuotannossa Kaksi palvelukeskusta, Joensuussa ja Lappeenrannassa Maapalveluyhtiö Barona Handling Oy Helsinki-Vantaalla Tytäryhtiöt Pietarissa ja Tallinnassa Palvelurakenne Baronan liiketoiminta-alueet Henkilöstöpalvelut Palveluratkaisut Majoituspalvelut Vuokraus Palvelukeskus-ratkaisut Majoitusratkaisut Suorarekrytointi In-house ulkoistukset Relocation Relocation Konsultointi Kansainvälinen työvoima 1

19 Barona Oy Marita Paajaste Takaisin töihin uusin keinoin - henkilöstöpalveluyritys väylä työelämään? Henkilöstöpalveluyritykset yhä merkittävämpi työllistäjä v ala työllisti noin työntekijää henkilötyövuosiksi muutettuna. Luku on kokonaistyövoimasta noin 1 %. Kansainvälisessä vertailussa Suomi on vuokratyön käytön osalta alle keskiarvon. Ns. vanhoissa EU-maissa ala työllistää n. 2,5-5 % työvoimasta. Henkilöstöpalveluala tarjoaa portin työelämään sekä monille työnhakijoille ill vakituisen i työpaikan. Henkilöstövuokraus madaltaa työllistämiskynnystä ja nopeuttaa työllistymistä. Takaisin töihin uusin keinoin - henkilöstöpalveluyritys väylä työelämään? Onko henkilöstöpalveluyritys todellinen keino takaisin töihin? Ala edelleen kasvussa Madaltaa ja nopeuttaa työllistymistä Portti työelämään Osaamista, valmiit prosessit 2

20 Barona Oy Marita Paajaste Takaisin töihin uusin keinoin - henkilöstöpalveluyritys väylä työelämään? Mahdollisuuksia siis on, onko halua? Toiminnan oltava kaikkia osapuolia hyödyttävää. Työvoiman tarjontapotentiaalin muutos Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot ja vuoden 2009 väestöennuste, Eläketurvakeskus 3

21 Barona Oy Marita Paajaste Barona toimii tuetun työllistämisen mahdollistajana Osatyökykyisten työllistämistä ja ammatillista kuntoutusta eläkeyhtiö Ilmarisen ja asiakasyritystemme kanssa yhteistyössä. Työ tehdään tavallisella työpaikalla ammatillisessa kuntoutuksessa, työkokeiluna tai tavallisessa työsuhteessa. Työnantaja saa motivoituneen työntekijän ja työntekijä saa kykyjään vastaavaa työtä. Käytännössä kuntoutujat tulevat kumppaneilta, työn tarjoaa Barona asiakkaidensa kautta. Takaisin töihin uusin keinoin - henkilöstöpalveluyritys väylä työelämään? Yhteisen mallin kehittäminen i miten kaikki hyötyvät? EU: Flexsecurity, decent work, job security vs. income security Sosiaalista dialogia Ei yhtä oikeaa tapaa varsin heterogeeninen joukko vaatii erilaisia, räätälöityjä tapoja ja malleja? 4

22 Barona Oy Marita Paajaste Takaisin töihin uusin keinoin - henkilöstöpalveluyritys väylä työelämään? Miten edistetään konkreettisesti, toiminnan tasolla? Yhteistyö ja dialogi, vastuut ja roolit Avoimuus Joustavuus Yksityisen ja julkisen sektorin yhteensovittaminen Yhteisen mallin kehittäminen miten kaikki hyötyvät? Mitä tehdään, kun ei onnistuta? Kyky on se mitä pystyt tekemään. Motivaatio määrää sen mitä teet. Asenne ratkaisee kuinka hyvin teet sen. -Lou Holtzbarona.fi 5

23 Matti Vähäkuopus Sodexo Oy

24 Sodexo Oy Matti Vähäkuopus Sodexo - jokaisesta päivästä parempi Olemme luotettava kumppani, joka tuottaa kokonaisvaltaisia palveluita. Osaamisemme tukee asiakkaidemme menestystä ja kehitystä. Tehtävämme Missiomme Visiomme on parantaa päivittäisen elämän laatua. on tehdä jokaisesta päivästä parempi. on olla maailmanlaajuisesti paras yhteistyökumppani elämänlaatua parantavien palveluiden alalla. Avainluvut Sodexo Oy Liikevaihto 153,1 milj. euroa Liikevoitto 1,7 milj. euroa Tulos 1,9 milj. euroa Työntekijöitä Toimipaikkoja 400 Sodexo Group Liikevaihto 15,3 mrd. euroa Työntekijöitä Toimipaikkoja Toimintaa 80 maassa Asiakasta päivittäin 50 milj. Maailmanlaajuinen johtaja useilla markkina-alueilla Työnantajana Työnantajana Maailman 21. suurin Euroopan 7. suurin 1

25 Sodexo Oy Matti Vähäkuopus Monimuotoisuuden arvostus houkuttelee osaajia Sodexon tavoitteena on olla tunnettu työnantajana, joka Houkuttelee lahjakkaita työntekijöitä Pitää parhaat osaajat yrityksessämme Kehittää heidän kykyjään Sitouttaa heidät yritykseen Jotta pääsemme tavoitteeseemme, meidän on luotava yrityksestämme työympäristö, jossa Monimuotoisuutta arvostetaan Jonne erilaisten ihmisten on hyvä tulla Jossa erilaisten ihmisten on hyvä olla Osatyökykyisyys osa globaalia monimuotoisuusohjelmaa Monimuotoisuuden edistäminen on eräs Sodexon maailmanlaajuisista strategisista painopisteistä Osatyökykyisten työllistäminen eräs globaaleista strategisista prioriteeteista Erilaiset ihmiset vahvistavat yrityksemme innovaatiokykyä Monimuotoisuus työyhteisössä on kilpailuetu ja muista toimijoista erottava tekijä Suomessa monimuotoisuusohjelman painopisteet Osatyökykyiset Ikääntyvät Etniset vähemmistöt Sukupuolten välinen tasa-arvo 2

26 Sodexo Oy Matti Vähäkuopus Osatyökykyiset Sodexolla Nykyiset työntekijät Työ- ja toimintakykyä ylläpidetään ja tuetaan erilaisin tukitoimin (ryhmäja yksilötoiminta) Tulevat työntekijät Työvoimavara Osa yrityksen y sosiaalista vastuuta Esimies avainroolissa Esimiestyö on avainasemassa osatyökykyisten työn räätälöinnissä, organisoinnissa, tukemisessa ja seurannassa Tukitoiminnoista apua esimiestyöhön Monimuotoisuusvalmennuksista uusia ajattelutapoja Tukea varhaisen tuen mallin käytössä Työterveyshuollon ja vakuutusyhtiön yhteistyön koordinointi Sisäinen tukimalli kannustamaan Edellytyksenä on esimiestyön jatkuva kehittäminen 3

27 Sodexo Oy Matti Vähäkuopus Monimuotoisuusvalmennukset Suomessa Työpajavalmennusten tavoitteena omien ennakkoluulojen huomaaminen ja sitä kautta asenteisiin vaikuttaminen Kaikki esimiehet ja asiantuntijat valmennettu 2011 loppuun mennessä Monimuotoisuus liitetty myös osaksi uusien sodexolaisten perehdytyskoulutusta Palautetta: en ollut ajatellut, millainen rikkaus ihmisten erilaisuus on meillä on kaikilla mahdollisuus oppia toisiltamme. Varhaisen tuen malli on välittämistä Ongelmien ehkäisy, varhainen havaitseminen ja korjaaminen on helpoin tapa hoitaa työ- ja toimintakykyyn liittyviä haasteita Mallilla tavoitellaan työntekijän hyvää työ- ja toimintakykyä ja työssä selviytymistä Se, että esimies ottaa puheeksi työssä selviytymisen haasteet on ihmisestä välittämistä page 9 4

28 Sodexo Oy Matti Vähäkuopus Varhaisen tuen malli Sodexolla Tavoite on toimia riittävän ajoissa Malli pähkinänkuoressa Työntekijä voi hakeutua työterveyshoitajan vastaanotolle, jos kokee terveydellisiä ongelmia tai ongelmia työssä selviytymisessä Esimies voi ohjata työntekijän työterveyshoitajan vastaanotolle keskusteltuaan työntekijän kanssa Yhteistyössä työntekijän, esimiehen ja työterveyshuollon kanssa etsitään ratkaisuja (mm. työkykytapaamiset) Työhönpaluun varmistaminen ja seuranta Sodexolla käytössä vuodesta 2007 Tehostettua valmennusta esimiehille Aktiivisella yhteistyöllä asiat eteenpäin Työpaikan ja työterveyshuollon yhteisillä ehkäisevillä ja korvaavilla toimenpiteillä vaikutetaan Työntekijöiden jaksamiseen työuran kaikissa vaiheissa Tuetaan työssä jatkamista nykyistä pidempään Työterveyshuollon ja eläkevakuutusyhtiön säännöllinen yhteistyö ja tietojen vaihtaminen tärkeää Edellytämme aktiivisia toimenpide-ehdotuksia yhteistyökumppaneiltamme Yhteisesti miettiä ratkaisuja (työntekijöiden) asioiden ja tilanteiden eteenpäin viemiseksi 5

29 Sodexo Oy Matti Vähäkuopus Yhteiskunnalta tukea työllistämiseen Tarve toimivalle ja keveämmälle järjestelmälle osatyökykyisten työllistämiseen Järjestelmän kautta osatyökykyisen työllistämisestä yhtä kevyt prosessi kuin normaali resursointi Kunkin yrityksen ei tarvitsisi palkata terveydenhuollon ammattilaista auttamaan osatyökykyisen työllistämisessä Osatyökykyisyys huomioitava myös palkkauksessa (TES-ratkaisut) Tahdosta huolimatta yrityksillä ei varaa maksaa vajaasta suorituksesta Kuntoisuuskokeilu yksityiselle y puolelle kannattaa Työkokeilu yrityksessä antaa hyvät mahdollisuudet työllistymiseen Oikeaa työtä oikeassa yrityksessä Julkisen terveydenhuollon / erikoissairaanhoidon rooli osatyökykyisten työllistämisessä Miksi osatyökykyisen työllistäminen kannattaa yritykselle Lisäarvoa työnantajalle Työntekijät erittäin sitoutuneita työhönsä Lisäarvoa taloudelliseen tulokseen Yhteistyössä saavutettu hyviä tuloksia osatyökykyisten työllistämisestä Lisäarvoa asiakkaille Osa yrityksen sosiaalista ja yhteiskunnallista vastuuta 6

30 Sodexo Oy Matti Vähäkuopus Onnistumisen edellytyksenä tahtotila Yrityksellä halu työllistää Yhteiskunnalta halu luoda mahdollisuuksia ja tukea työllistymistä Osatyökykyisellä halu työllistyä

31 Takaisin töihin uusin keinoin? Yrityksen puheenvuoro McDonald s Oy Vates-päivät Maarit Latvala, Henkilöstöpäällikkö

32 McDonalds Oy Maarit Latvala McDonald s yrityksenä McDonald's-ketjun vuoden 2010 veroton myynti Suomessa oli 142,6 miljoonaa euroa Ketjussa työntekijöitä noin pääasiassa vakituisissa työsuhteissa, keski-ikä 22 vuotta Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualan TES 84 ravintolaa Helsingistä Rovaniemelle 71 yksityisten lisenssinhaltijoiden omistuksessa, 17 yrittäjää 13 McDonald s Oy:n omistuksessa Arvioilta noin joka toisessa ravintolassamme työskentelee vammainen, vajaakuntoinen tai osatyökykyinen henkilö Toimintaperiaate Vajaakuntoisten, osatyökykyisten ja vammaisten palkkaaminen on osa yrityksen henkilöstöpolitiikkaa Henkilökunnan tulee heijastaa asiakaskuntaamme monimuotoisuutta 1

33 McDonalds Oy Maarit Latvala Kolme näkökulmaa ja hyötyjää win - win ja win Yksilö Yritys Yhteiskunta Hyödyt yritykselle Työ tai sen osatehtävät tarvitsevat tekijää Yksilö Yritys Yhteiskunta Henkilöiden jäljellä olevan työkyvyn hyödyntäminen työkykyä vastaaviin työtehtäviin, jotka ravintolatoiminnassa on jonkun hoidettava Yhteiskuntavastuun näkökulma Työyhteisön monimuotoisuus Nuoret oppivat kohtaamaan erilaisia työtovereita Motivaationa positiiviset kokemukset Ahkeria ja motivoituneita työntekijöitä, jotka arvostavat työtä ja haluavat tehdä sen hyvin ILO 2

34 McDonalds Oy Maarit Latvala Hyödyt yksilölle Yksilö Yritys Koko elämän muuttava merkitys! Yhteiskunta Mahdollisuus itsenäiseen tai itsenäisempään ää elämään Taloudellinen merkitys Työpaikka tarjoaa sosiaalisen ympäristön Minä olen tärkeä - työlläni on merkitystä ja arvoa Työ on parasta syrjäytymisen ehkäisyä Hyödyt yhteiskunnalle Yksilö Yritys Useilla työelämän ulkopuolella olevilla ihmisillä on työkykyä jäljellä; toisaalta yhteyskunnassa on tekemätöntä työtä tämä työkyky ja siihen sopivat työtehtävät tulisi saada kohtaamaan Yhteiskunta Työ on parasta syrjäytymisen ehkäisyä Mahdollisuus kaikille tulla hyödyllisiksi ja tuottaviksi yhteiskunnan jäseniksi 3

35 McDonalds Oy Maarit Latvala Sopiva työntekijä sopivaan työtehtävän Ymmärrys eri tavalla vammaisille, vajaakuntoisille tai osatyökykyisille soveltuvista työtehtävistä ravintoloissamme Kartoitetaan säännöllisesti ravintoloiden tarvetta / mahdollisuuksia palkata osatyökykyinen työntekijä Haetaan kyseiseen ravintolaan sopivaa työntekijää, joka on kykenevä tarjolla oleviin työtehtäviin Laaditaan yksilöllinen toimenkuva työntekijälle soveltuvista työtehtävistä (työntekijä, työhönvalmentaja, ravintolapäällikkö/yrittäjä, henkilöstökonsultti) Arvioidaan työntekijän, työtehtävän ja työpaikan soveltuvuutta toisilleen (työharjoittelun tai koeajan aikana) Yhteistyö Keskuspuiston ammattiopiston kanssa PEREHDYTYSPÄIVÄT TYÖHARJOITTELUT TAVOITTEENA TYÖLLISTYMINEN 4

36 McDonalds Oy Maarit Latvala Onnistuneen työllistämisen kriittiset mahdollistajat Vammaisen, vajaakuntoisen tai osa-työkykyisen työntekijän työhönvalmentajan rooli, ammattitaito, tuki ja apu tärkeä myös yritykselle Varmistettava palkattavan henkilön soveltuvuus työtehtäviin Realistiset odotukset puolin ja toisin Työtehtävien räätälöiminen vastaamaan työkykyä Lähimmän esimiehen johtamistaitojen merkitys sekä asenne ja kypsyys Työntekijä osaksi olemassa olevaa työyhteisöä 5

Työn mukauttamisen mahdollisuudet

Työn mukauttamisen mahdollisuudet Esteettömyys työssäoppimisessa ja työllistymisessä? Verkostoseminaari 4.11.2013 Työn mukauttamisen mahdollisuudet Nina Nevala LitT, tiimipäällikkö,työterveyslaitos Professori, Jyväskylän yliopisto Sosiaali-

Lisätiedot

Ergonomian "lukutaito"

Ergonomian lukutaito Ergonomian "lukutaito" Karwowski W: Ergonomics and human factors: the paradigms for science, engineering, design, technology and management of human-compatible systems. Ergonomics 2005; 48(5): 436-463

Lisätiedot

Työolosuhteiden mukauttaminen

Työolosuhteiden mukauttaminen Esteettä työelämään, Jyväskylä 4.2.2014 Työolosuhteiden mukauttaminen Nina Nevala LitT, vanhempi tutkija,työterveyslaitos Professori, Jyväskylän yliopisto Sosiaali- ja terveysministeriö: Osatyökykyiset

Lisätiedot

Työjärjestelyt ja työolosuhteiden mukauttaminen

Työjärjestelyt ja työolosuhteiden mukauttaminen Työkykykoordinaattoreiden koulutus 11.10.2016 Työjärjestelyt ja työolosuhteiden mukauttaminen Nina Nevala LitT, dos., vanhempi tutkija, Työterveyslaitos Esityksen sisältö 1. Viitekehys 2. Käsitteiden määrittelyä

Lisätiedot

Työkyvyt käyttöön vammasta tai sairaudesta huolimatta

Työkyvyt käyttöön vammasta tai sairaudesta huolimatta Työkyvyt käyttöön vammasta tai sairaudesta huolimatta Anne Korhonen Journalistipäivä 8.3.2016 Osatyökykyinen vai työkykyinen? 2 Osatyökykyisyys on työ ja tehtäväsidonnainen asia Työkyky muuttuu ja muuntuu

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus 30.10.2014 Petri Puroaho Kehittämispäivän tavoitteet YHTEISTYÖ: Vahvistaa välityömarkkinatoimijoiden ja TEhallinnon välistä yhteistyötä VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

TEMPO Polkuja työelämään Pirkko Mäkelä-Pusa/

TEMPO Polkuja työelämään Pirkko Mäkelä-Pusa/ TEMPO Polkuja työelämään 2015-2018 Pirkko Mäkelä-Pusa/25.8.2016 Osatyökykyisyys ja työelämä Hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen edellyttää korkeampaa työllisyysastetta ja pidempiä työuria. Osatyökykyisten

Lisätiedot

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Kuormittavuuden hallinta työssä seminaari, Orton 10.11.2011 FL, projektipäällikkö Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Työurien

Lisätiedot

Etsitkö työlle tekijää? Hyödynnä työhönvalmennusta.

Etsitkö työlle tekijää? Hyödynnä työhönvalmennusta. Etsitkö työlle tekijää? Hyödynnä työhönvalmennusta www.eksote.fi Onko yrityksessäsi työtehtäviä, jotka ovat vailla tekijää ja niiden tekemiseen menee vain muutama tunti päivässä? Olisivatko lisäkädet tarpeen

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

Osatyökykyiset keistä ja mistä puhutaan? Toimitusjohtaja Jaana Pakarinen

Osatyökykyiset keistä ja mistä puhutaan? Toimitusjohtaja Jaana Pakarinen Osatyökykyiset keistä ja mistä puhutaan? Toimitusjohtaja Jaana Pakarinen 8.3.2016 Vates-säätiö 1/2 2 Asiantuntijaorganisaatio, joka toimii vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Nakkila Pirkko 29.11.2012 Työllistyminen on yksi keskeinen keino syrjäytymisen ehkäisemiseen Riittävät

Lisätiedot

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille 25.8.2015 Petri Puroaho Taustani ja ketä edustan? Taustani: n. 15 vuoden tieto- ja kokemuspääomaa työllistymisasioihiin liittyen Suomesta

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta

Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta Asko Saastamoinen Asko Saastamoinen 13.10.2016 1 Työterveyshuoltolaki 2001 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään työnantajan velvollisuudesta

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumispäivä 7.10.2014 Työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Marianne Turja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Marianne.Turja@evira.fi

Lisätiedot

Kaikki irti mahdollisuuksista on kamalan työlästä olla tekemättä mitään. 23.9.2015 Petri Puroaho

Kaikki irti mahdollisuuksista on kamalan työlästä olla tekemättä mitään. 23.9.2015 Petri Puroaho Kaikki irti mahdollisuuksista on kamalan työlästä olla tekemättä mitään 23.9.2015 Petri Puroaho Vates-säätiö, projekti ja välityömarkkinat Vates-säätiö toimii (1993 - ) vammaisten, pitkäaikaissairaiden

Lisätiedot

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät 17.3.2016 Esityksen tavoite Taustalla mm. käynnissä oleva hanke Työuria pidentävät yhteistoiminnalliset keinot (Typyke),

Lisätiedot

Työllistymisen haasteet ja mahdollisuudet - kaikkien kyvyt käyttöön Turku

Työllistymisen haasteet ja mahdollisuudet - kaikkien kyvyt käyttöön Turku Työllistymisen haasteet ja mahdollisuudet - kaikkien kyvyt käyttöön Turku 18.11.2014 Petri Puroaho Taustaa Vates-säätiö Vates-säätiön asiantuntijapalvelut Työelämä 2020 hanke Välityömarkkinat osana työelämää

Lisätiedot

SUJUVAT SIIRTYMÄT OHJAUKSEN TEEMASEMINAARI. Osatyökykyisyys osana koulutusta ja työllistymisen tukemista. Helsinki 2.5.

SUJUVAT SIIRTYMÄT OHJAUKSEN TEEMASEMINAARI. Osatyökykyisyys osana koulutusta ja työllistymisen tukemista. Helsinki 2.5. SUJUVAT SIIRTYMÄT OHJAUKSEN TEEMASEMINAARI Osatyökykyisyys osana koulutusta ja työllistymisen tukemista Helsinki 2.5.2016 Kaija Ray Vates-säätiön toiminta 2 Perustettu 1993, nyt 36 taustayhteisöä, henkilöstöä

Lisätiedot

Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö

Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö Osatyökykyisyys ja työelämä Hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen edellyttää korkeampaa työllisyysastetta ja pidempiä

Lisätiedot

Osaavat naiset työelämään. Parhaita käytäntöjä ja ratkaisumalleja maahanmuuttajataustaisten naisten työllistämiseen

Osaavat naiset työelämään. Parhaita käytäntöjä ja ratkaisumalleja maahanmuuttajataustaisten naisten työllistämiseen Osaavat naiset työelämään Parhaita käytäntöjä ja ratkaisumalleja maahanmuuttajataustaisten naisten työllistämiseen 9.11.2015 Välitehtävä Pohdi vierustoverin kanssa: Mikä on paras tapa verkostoitua (=luoda

Lisätiedot

Saavutettavuus ja esteettömyys opetuksessa ja oppimisessa

Saavutettavuus ja esteettömyys opetuksessa ja oppimisessa Saavutettavuus ja esteettömyys opetuksessa ja oppimisessa Johanna Korkeamäki, VTM, tutkija, Kuntoutussäätiö 3.2.2014 1 Oppimisvaikeuksien yleisyys eri koulutusasteilla Itseraportoituja vaikeuksia koulunkäynnissä

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Tuula Poikonen. Etappeja matkan varrelta

Tuula Poikonen. Etappeja matkan varrelta Tuula Poikonen 2.12.2016 Tuettu työllistyminen ja työllistymisen tukipalvelut Etappeja matkan varrelta 2 1994 suunnitelma ja sosiaalilautakunnan päätös tuetun työllistymisen (avotyö!) kehittämisestä tausta

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon yhteistyö työkyvyn turvaajana Jari Latvala apulaisylilääkäri Työterveyslaitos, Oulu Terveydenhuollon yhteistyön lainsäädäntöpohja Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö. Työkyvyn suunnitelmallista johtamista

Työterveysyhteistyö. Työkyvyn suunnitelmallista johtamista Työterveysyhteistyö Työkyvyn suunnitelmallista johtamista Esityksessä 1. Työterveystoiminta on osa yrityksen/organisaation johtamista 2. Lainsäädäntö ohjaa työterveysyhteistyöhön 3. Tarpeiden tunnistaminen

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12. Voimassa

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12. Voimassa Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12 Voimassa 1.1.2012 ASLAK-prosessi Aloite Yleensä työterveyshuollosta tai työpaikalta Suunnittelukokous Työterveyshuolto Työpaikka

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita

K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita Lapin välityömarkkinoiden työkokous 26.9.2013 projektipäällikkö Anne-Mari Arola Kompassi-projektin ammatillisen kuntoutuksen

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

AMMATILLINEN KUNTOUTUS

AMMATILLINEN KUNTOUTUS AMMATILLINEN KUNTOUTUS Ammatillinen kuntoutus auttaa jatkamaan työssä Työkyvyn heikkeneminen voi estää työskentelysi jossain vaiheessa työuraa. Tällöin ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua jatkamaan

Lisätiedot

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä Kykyviisari Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä Kykyviisari sopii kaikille työikäisille Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmä kaikille työikäisille, myös työelämän ulkopuolella

Lisätiedot

Mitä ovat kohtuulliset mukautukset ja kenelle?

Mitä ovat kohtuulliset mukautukset ja kenelle? Mitä ovat kohtuulliset mukautukset ja kenelle? 13.4.2015 Pirkko Mahlamäki Pääsihteeri, Vammaisfoorumi ry Kohtuulliset mukautukset Nykytilanne Uudistettu yhdenvertaisuuslaki voimaan 1.1.2015 Käytäntöjä

Lisätiedot

EU-ohjelmakausi ja paikallisen kehittämisen suuntaviivat. Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Etelä-Savon ELY keskus

EU-ohjelmakausi ja paikallisen kehittämisen suuntaviivat. Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Etelä-Savon ELY keskus EU-ohjelmakausi ja paikallisen kehittämisen suuntaviivat Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Etelä-Savon ELY keskus 070514 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Monimuotoiset työyhteisöt yrityksen kilpailukykytekijänä teemailta 29.10.2015 Järvenpää

Monimuotoiset työyhteisöt yrityksen kilpailukykytekijänä teemailta 29.10.2015 Järvenpää Monimuotoiset työyhteisöt yrityksen kilpailukykytekijänä teemailta 29.10.2015 Järvenpää Mitä toivon saavani teemaillasta itselleni ja omaan työhöni? (etukäteiskysymys) Avoimin mielin : ) Ajankohtaiskatsauksen

Lisätiedot

Työssä jatkamisen inhimilliset ja taloudelliset kannustimet - näkökulma osatyökykyyn. Helsinki Kaija Ray

Työssä jatkamisen inhimilliset ja taloudelliset kannustimet - näkökulma osatyökykyyn. Helsinki Kaija Ray Työssä jatkamisen inhimilliset ja taloudelliset kannustimet - näkökulma osatyökykyyn Helsinki 1.3.2016 Kaija Ray Vates-säätiön toiminta 2 Perustettu 1993, nyt 36 taustayhteisöä, henkilöstöä 13, rahoittajana

Lisätiedot

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

Palvelujärjestelmän kokonaisuus ammattilaisen ja asiakkaan silmin

Palvelujärjestelmän kokonaisuus ammattilaisen ja asiakkaan silmin Palvelujärjestelmän kokonaisuus ammattilaisen ja asiakkaan silmin Anne Korhonen Vates-säätiö 7.6.2016 Taustaa Suomalaisista työikäisistä 1,9 miljoonalla (55%) on vähintään yksi pitkäaikaissairaus tai vamma

Lisätiedot

Työfysioterapeutit ry

Työfysioterapeutit ry Työfysioterapeutit ry JÄSENKYSELYN 2015 KESKEISET TULOKSET TYÖFYSIOTERAPEUTIT RY SYYSOPINTOPÄIVÄT TAMPERE 11.-12.2015 Sirpa Rauas-Huuhtanen kehittämiskonsultti, työfysioterapeutti Rauas-Huuhtanen Consulting

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj.

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Työn ja oppimisen integrointi Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Visio Korkeakouluissa on toimivat työkalut ja toimintaympäristöt työn opinnollistamiselle. Tämä antaa opiskelijoille entistä

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää 13.10.2011 Markku Liljeström SAK 13.10..2011/MLI/SAK 1 Elinikäisen ohjauksen kehittämistarve Elinikäisen oppimisen neuvosto esitti 2010, että TEM ja OKM ryhtyvät

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työtie-projektin ja kuntien yhteinen kokeilu. Mukana Juuka, Valtimo, Nurmes ja Lieksa. Kesto projektin rahoituspäätöksen mukaan. Käynnistynyt kuuden valitun työvalmentajan

Lisätiedot

Transaktioista arvoihin työterveyttä vaikuttavasti

Transaktioista arvoihin työterveyttä vaikuttavasti Transaktioista arvoihin työterveyttä vaikuttavasti Erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari 23.11.2010, Helsingin yliopisto Pääjohtaja Harri Vainio, Työterveyslaitos Maailma muuttuu pysyykö

Lisätiedot

Asiantuntijuus kuntoutuksessa. Patrik Kuusinen FT, ylitarkastaja Ammatillisen kuntoutuksen päivät

Asiantuntijuus kuntoutuksessa. Patrik Kuusinen FT, ylitarkastaja Ammatillisen kuntoutuksen päivät Asiantuntijuus kuntoutuksessa Patrik Kuusinen FT, ylitarkastaja Ammatillisen kuntoutuksen päivät 30.11.2010 Onko asiantuntijuus TE-toimistossa rapautunut (ammatillisen kuntoutuksen osalta) Vajaakuntoisen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen työterveyslääkäriyhdistys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Katri Tiitola 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-palvelut

Keski-Suomen TE-palvelut Keski-Suomen TE-palvelut Kirsi Elg Asiantuntija, Tuetun ja moniammatillisen tuen palvelut Toimialue: Keski-Suomi Toimipaikat: Jyväskylä, Äänekoski, Jämsä Yhteispalvelupisteet: Joutsa, Kannonkoski, Karstula,

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

Kelan työkykyneuvojaverkosto ja heidän tehtävänsä

Kelan työkykyneuvojaverkosto ja heidän tehtävänsä Kelan työkykyneuvojaverkosto ja heidän tehtävänsä Työ- ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskus Ismo Hiljanen KYKY -työkykyprosessin kehittämisohjelman tausta KYKY-hankkeen (työkykyprosessin kehittämisohjelma

Lisätiedot

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Work shop 1: Kuntien ja valtion välisen työjaon kokeilun mahdollisuudet (hallitusohjelma)

Lisätiedot

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan:

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan: 3.3.1 Miten eri maissa lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut tuotetaan eri hallintokuntien kuten sosiaali-, terveys- ja koulutoimen yhteistyöllä? Koko: 100 000 Aikajänne: 3/2016

Lisätiedot

Kummiyritystoiminta Liedossa

Kummiyritystoiminta Liedossa Kummiyritystoiminta Liedossa Ajatus syntyi vuonna 2009 Nuorten vastavalmistuneiden kasvava työttömyys Tiukka taloustilanne on vaikeuttanut työpaikan saantia Vastavalmistuneita on runsaasti valmiina työhön

Lisätiedot

Ammattina avustaminen

Ammattina avustaminen Ammattina avustaminen Henkilökohtaisen avustajan työ työelämän tutkimuksen näkökulmasta Milja Mäkinen, YTK Henkilökohtainen avustaja Tampereen yliopiston Porin yksikkö Ammattina avustaminen 2010 - tutkimus

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

SOTE- ja maakuntauudistus

SOTE- ja maakuntauudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne muuttuu miten kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus ja muu osallisuutta edistävä toiminta asemoituvat muutoksessa Eveliina Pöyhönen SOTE- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL

Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL Muodollinen yhdenvertaisuus (välittömän syrjinnän kielto) 10 Tosiasiallinen yhdenvertaisuus velvoite yhdenvertaisuuden edistämiseen eli yhdenvertaisuussuunnittelu

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI Luottamushenkilöpaneeli

LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI Luottamushenkilöpaneeli LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI 2011 19.9.2011 Luottamushenkilöpaneeli 1 Tiivistelmä Kyselyyn vastasi 770 paneelin jäsentä. Varhainen puuttuminen työkykyongelmiin Yli puolella (55 ) alle 20 henkilön työpaikoilla

Lisätiedot

Ajankohtaista. Työelämän sanasto

Ajankohtaista. Työelämän sanasto Ajankohtaista Työelämän sanasto www.tyoelamasanasto.fi (Työelämän verkko opisto, SAK) Yli 600 termiä selityksineen Nyt mukana myös osatyökykyisyyteen liittyvää sanastoa 2 1 Job Shadow Day 27.4. Lisää osatyökykyisten

Lisätiedot

TYÖTERVEYSNEUVOTTELU TYÖTERVEYSLAITOS, HELSINKI

TYÖTERVEYSNEUVOTTELU TYÖTERVEYSLAITOS, HELSINKI TYÖTERVEYSNEUVOTTELU 7.10.2016 TYÖTERVEYSLAITOS, HELSINKI Salla Hälikkä, työhyvinvoinnin asiantuntija YIT Sirkku Martti, valtakunnallinen vastuulääkäri YIT Mehiläinen Työelämäpalvelut Työkyvyn hallinnan

Lisätiedot

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaiset työnantajakäynnit työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaisten työnantajakäyntien opas julkaistu 6/2011 1 Sisältö Toimialakohtaisten työnantajakäyntien

Lisätiedot

Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena

Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena Hyvinvointia työstä Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena Marjo Wallin, erikoistutkija 14.10.2016 Työterveyslaitos Marjo Wallin www.ttl.fi 2 Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

TYÖMARKKINOIDEN MURROS HPL-SEMINAARI TURKU

TYÖMARKKINOIDEN MURROS HPL-SEMINAARI TURKU TYÖMARKKINOIDEN MURROS HPL-SEMINAARI 10.11.2016 TURKU TULEVAISUUDEN TYÖMARKKINAJÄRJESTELMÄ Sopiminen muutoksessa keskusjärjestöt, liitot, paikallisuus, henkilökohtaisuus Palkanmuodostus - Suomen malli

Lisätiedot

TK II arviointi/ kuntoutujanäkökulma

TK II arviointi/ kuntoutujanäkökulma TK II arviointi/ kuntoutujanäkökulma THL 21.5.2012 Esityksen nimi / Tekijä 1 Työelämän murros ja rakennemuutos Palveluala kasvaa, teollisuus vähenee Organisaatioiden uudelleenjärjestelyt (esim. fuusiot)

Lisätiedot

Osatyökykyiset työssä ohjelma Tutkimusosio

Osatyökykyiset työssä ohjelma Tutkimusosio Sosiaali- ja terveysministeriö: Osatyökykyiset työssä ohjelma Tutkimusosio Nina Nevala, LitT, dos., vanhempi tutkija, Työterveyslaitos/ STM Osatyökykyiset työssä ohjelma (nina.nevala@ttl.fi) Raija Tiainen,

Lisätiedot

Välityömarkkinat tienhaarassa

Välityömarkkinat tienhaarassa Työllistämisyksiköiden johdon päivät: Välityömarkkinat tienhaarassa Strategista muutosta tarvitaan Jaana Pakarinen johtaja 2.11.2016 Miksi strategia muuttuu / muutetaan? 2 Toimintaympäristön muutostahti

Lisätiedot

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus. Voimassa 1.1.

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus. Voimassa 1.1. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus Voimassa 1.1.2012 TYK-kuntoutus Työkyky ja ansiomahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet sairauden vuoksi tai asianmukaisesti

Lisätiedot

TYÖKYKYJOHTAMINEN. 19.11.2013 HOK-Elanto Jari Malmström

TYÖKYKYJOHTAMINEN. 19.11.2013 HOK-Elanto Jari Malmström TYÖKYKYJOHTAMINEN 19.11.2013 HOK-Elanto Jari Malmström 20.11.2013 S-ryhmä 20.11.2013 20 alueosuuskauppaa 20.11.2013 HOK-Elanto 20.11.2013 HOK-Elanto tänään S-ryhmän suurin alueosuuskauppa HOK-Elanto 2013:

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta 22.5.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Yksi ohjelma, joka pitää sisällään ESR- ja EAKR- rahoitukset Valtakunnalliset

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti!

Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti! Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti! Kelan syvennetyt asiakasprosessit Mats Enberg Vakuutuspiirin johtaja Länsi-Uudenmaan vakuutuspiiri 24.9.2014 2 Työkykyneuvonta Kelan tarjoaa uutta työhön paluuta

Lisätiedot

Kohti pidempiä työuria kaikki keinot käyttöön Mitä työeläkekuntoutus tarjoaa?

Kohti pidempiä työuria kaikki keinot käyttöön Mitä työeläkekuntoutus tarjoaa? Kohti pidempiä työuria kaikki keinot käyttöön Mitä työeläkekuntoutus tarjoaa? Tavoitteena on mahdollistaa työuran jatkaminen terveydellisistä rajoitteista huolimatta Ammatillisen kuntoutuksen eri toimijat

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Perhemyönteiset käytännöt kuntatyöpaikoilla 2016 kyselyn tulokset

Perhemyönteiset käytännöt kuntatyöpaikoilla 2016 kyselyn tulokset Hyvinvointia työstä Perhemyönteiset käytännöt kuntatyöpaikoilla 2016 kyselyn tulokset Salla Toppinen-Tanner Nina Olin Marjukka Laine 8.11.2016 Työterveyslaitos www.ttl.fi 2 Kyselyn toteutus Nettikysely

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa TORNION KAUPUNKI Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 8.12.2003 647 SISÄLLYSLUETTELO MENETTELYTAPAOHJE TYÖHÖN SOVELTUVUUTTA JA TYÖKYKYÄ KOSKEVISSA RISTIRIITATILANTEISSA 1. Menettelytapaohjeen tarkoitus..

Lisätiedot