Teemasessio II: Takaisin töihin uusin keinoin? Puheenjohtaja: Projektipäällikkö Kaija Ray, VATES säätiö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teemasessio II: Takaisin töihin uusin keinoin? Puheenjohtaja: Projektipäällikkö Kaija Ray, VATES säätiö"

Transkriptio

1 VATES-päivät Teemasessiot Teemasessio II: Takaisin töihin uusin keinoin? Puheenjohtaja: Projektipäällikkö Kaija Ray, VATES säätiö Tiimipäällikkö Nina Nevala, Työterveyslaitos Henkilöstöpäällikkö Marita Paajaste, Barona Oy Vice President Matti Vähäkuopus, Sodexo Oy Henkilöstöpäällikkö Maarit Latvala, McDonald s Oy

2 Työn ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla Nina Nevala Dosentti, tiimipäällikkö Työterveyslaitos

3 Työterveyslaitos Nina Nevala Työolosuhteiden mukauttaminen työn joustava organisointi: työnjako, työtehtävät, työaika, etätyö esteettömät tilaratkaisut helposti säädettävät työpisteet helppokäyttöiset ja ergonomiset työvälineet tarpeelliset apuvälineet saavutettavat palvelut (ml. työterveyshuolto) avunsaanti työmatkaliikkumisen ratkaisut Yhdenvertaisuuslaki 21/ Vammaisen henkilön työllistymis- ja kouluttautumisedellytysten parantaminen... yhdenvertaisuuden edistämiseksi työn teettäjän tai koulutuksen järjestäjän on tarvittaessa ryhdyttävä kohtuullisiin toimiin vammaisen henkilön työhön tai koulutukseen pääsemiseksi, työssä selviämiseksi ja työuralla etenemiseksi. Kohtuullisuus s on tapauskohtaisesti arvioitava. 1

4 Työterveyslaitos Nina Nevala Työturvallisuuslaki 738/ Työympäristön suunnittelu Työympäristön rakenteita, työtiloja, työ- tai tuotantomenetelmiä taikka työssä käytettävien koneiden, työvälineiden ja muiden laitteiden sekä terveydelle vaarallisten aineiden käyttöä suunnitellessa on tarvittaessa otettava huomioon vammaiset ja muut työntekijät, joiden työn tekeminen sekä terveyden ja turvallisuuden varmistaminen työssä muutoin edellyttää erityisiä toimenpiteitä. Työterveyshuoltolaki 1383/ Työterveyshuollon sisältö 1) työn ja työolosuhteiden terveellisyyden ja turvallisuuden selvittäminen ja arviointi toistuvin työpaikkakäynnein ja muita työterveyshuollon menetelmiä käyttäen ottaen huomioon työpaikan altisteet, työn kuormittavuus, työjärjestelyt sekä tapaturma- ja väkivaltavaara samoin kuin näiden tekijöiden huomioon ottaminen työtä, työmenetelmiä ja työtiloja suunniteltaessa sekä työolosuhteiden muutostilanteissa. 5) vajaakuntoisen työntekijän työssä selviytymisen seuranta ja edistäminen työntekijän terveydelliset edellytykset huomioon ottaen, kuntoutusta koskeva neuvonta ja hoitoon tai lääkinnälliseen tai ammatilliseen kuntoutukseen ohjaaminen. 2

5 Työterveyslaitos Nina Nevala Tutkimuksen tavoite selvittää avoimilla työmarkkinoilla työskentelevien vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työn sisältöä ja työolosuhteissa toteutettuja mukauttavia toimenpiteitä sekä niihin yhteydessä olevia tekijöitä. Menetelmät sähköinen kysely (Digium Enterprise) kyselyyn vastasi 205 henkilöä naisia 74 %, miehiä 26 % saivat Kelan 16 vuotta täyttäneen vammaistukea olivat työssä avoimilla työmarkkinoilla heillä oli käytössään sähköposti halusivat osallistua tutkimukseen 8 tapauskuvausta 3

6 Työterveyslaitos Nina Nevala Osallistujien taustatietoja yliopisto tai korkeakoulu 23 % puolet työskenteli julkisella sektorilla, kolmannes yksityissektorilla, muut järjestöissä tai yrittäjinä nykyisessä työpaikassa keskimäärin 17 v esimiehenä joka viides Osallistujien taustatietoja liikuntakyky y heikentynyt y 64 % näkökyky heikentynyt 28 % kuulo heikentynyt 20 % puhe/kommunikointi heikentynyt 12 % oppimisvaikeus 10 % 4

7 Työterveyslaitos Nina Nevala Työntekijöillä oli liikkumisen apuvälineitä Erityisjalkine Pyörätuoli Kyynär- tai kainalosauvat Kävelykeppi Erityisvarustettu auto Alaraajan tukisidos Tukiliivi Kävelyteline Alaraajaproteesi Sähköpyörätuoli Muu liikkumisapuväline Työntekijöillä oli näkemisen apuvälineitä Silmälasit/päätelasit Suurennuslasit Kiikari Häikäisyä estävät absorbtiolasit Lukutelevisio/taulukamera Kannettava suurennuslaite Ruudunlukuohjelma Suurennusohjelma Puhesyntetisaattori Skanneri ja tekstintunnistusohjelma Matkapuhelimen ruudunlukuohjelma ja/tai puheohjelma DAISY-kuuntelulaite ja sanelin (yhdistelmälaite) Lisävalaistus, valkoinen keppi 5

8 Työterveyslaitos Nina Nevala Työntekijöillä oli kuulemisen apuvälineitä Kuulokoje toisessa korvassa Kuulokoje molemmissa korvissa Vahvistinpuhelin/puhelinvah vistin Tekstipuhelin Matkapuhelimen induktiosilmukka FM-laite Induktiosilmukka (esim. kannettava) Muu kuulemisen apuväline Työntekijöillä oli kommunikoinnin ja oppimisen apuvälineitä Puhetta vahvistavat laitteet Tietokoneen asetusten muokkaaminen Äänikirjat Tekstin asettelu Tietokoneohjelma/sanaennustus 6

9 Työterveyslaitos Nina Nevala Työtilat ja työpisteet puolet (51 %) vastaajista sanoi, että heidän työtilansa eivät ole työn sujuvuuden kannalta toimivat ja käytännölliset sähköisesti säädettävä työpiste oli käytössä 9 %:lla (n=18), vaikka aineistossa oli 128 liikuntavammaista ja 40 näkövammaista henkilöä Tietokoneen käyttö tietotekniikka tasa-arvoistaa tutkimukseen osallistuneet työntekijät käyttivät työssään tietokonetta enemmän kuin suomalaiset työntekijät keskimäärin vastanneista 59 % käytti tietokonetta yli 4 h/pv (suomalaiset palkansaajat 33 %) alle kolmannes (27 %) tunsi erittäin hyvin tai hyvin tietokoneen käyttöä helpottavat apuvälineet ja tietokoneohjelmat 7

10 Työterveyslaitos Nina Nevala Tietokoneen käyttöä helpottavien apuvälineiden ja ohjelmien tunteminen vammaryhmittäin Liikuntavammaiset n= Erittäin huonosti Näkövammaiset n= Huonosti Kuulovammaiset n= Ei hyvin eikä huonosti Hyvin Erittäin hyvin Kommunikaatiohäiriö n= Muu toimintarajoite n= % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

11 Työterveyslaitos Nina Nevala Mukauttamisratkaisuja oli tehty riittävästi: työn sisältöön 46 % työvälineisiin 44 % työn organisointiin 43 % työpisteeseen 42 % rakennuksen saavutettavuuteen 21 % yhteisiin tiloihin 20 % työmatkan kulkemiseen 20 % Jos työpaikalla oli tehty riittävästi mukauttamisratkaisuja: työntekijöillä oli vähemmän stressiä ja rasitusta työssä he palautuivat työkuormituksesta paremmin he työskentelivät harvemmin jaksamisensa äärirajoilla he arvioivat työkykynsä paremmaksi 1

12 Työterveyslaitos Nina Nevala Osa-aikainen työ ratkaisuna osa-aikaisesti työskenteli vajaa puolet (44 %) joka neljäs (26 %) oli osatyökyvyttömyyseläkkeellä osa-aikaisesti työskentelevät kokivat useammin, että heidän työssään oli tehty riittävästi mukauttamisratkaisuja osa-aikaisesti työskentelevistä joka kuudes (17 %) koki voivansa kehittää itseään ammatillisesti (kokopäivätyötä tekevistä 49 %) Työterveyshuollon tuki työterveyslääkärin tai työterveyshoitajan vastaanotolla oli käynyt 75 %, työfysioterapeutin vastaanotolla 23 % ja työpsykologin vastaanotolla 8 % 40 % vammaisista ja pitkäaikaissairaista työntekijöistä sanoi, että työterveyshuolto ei ollut työpaikkaselvityksen yhteydessä tutustunut heidän työhönsä ja työpisteeseensä vastaajien arvion mukaan työterveyshuolto tuntee heidän erityisvaatimuksensa hyvin 20 % kohtalaisesti 43 % huonosti 23 % ei osaa sanoa 14 % yli puolet (54 %) sanoi, että työterveyshuolto ei ollut antanut mitään suosituksia heidän työhönsä ja työoloihinsa 2

13 Työterveyslaitos Nina Nevala Työterveyshuollon antamien suositusten kohde (n=201) työpiste 28 % työ- ja apuvälineet 12 % työaikajärjestelyt 7 % työn sisältö 6 % työpaikalla liikkuminen 3 % muu suositus 9 % työterveyshuolto ei ole antanut suosituksia 54 % 3

14 Työterveyslaitos Nina Nevala Työpisteeseen tehtyjen mukautusten riittävyys Liikuntavammaiset n= Näkövammaiset n= Ei tarvetta/ei osaa sanoa Liian vähän Kuulovammaiset n= Riittävästiä ti Kommunikaatiohäiriö n= Muu toimintarajoite n= % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

15 Työterveyslaitos Nina Nevala Mukauttamisratkaisujen kustannukset mukauttamisratkaisut voivat olla työnantajan itse kustantamia tai työnantaja voi saada niihin tukea palkkatukea oli saanut 5 % työantajista (n=10) TE-toimisto myöntää, /kk, vaikeasti työllistyvän henkilön osalta: enintään 1050 /kk rekrytointituki: työsuhteen alussa, pitkäkestoinen tuki: enintään 24 kk työolosuhteiden järjestelytukea oli saanut 6 % (n=11) työpaikan ulkoisiin olosuhteisiin tehtävät muutokset tai työntekijän henkilökohtainen opastus TE-toimisto, tapaturma- ja liikennevakuuttajat kertakorvauksena enintään 2500 tai 3500 / työllistyjä, enintään 250 tai 350 /kk, enintään 12 tai 24 kk työnantajan kustantamat mukautukset 43 % (n=88) < % % % > % ei osaa sanoa 43 % Työpaikan omat käytännöt tärkeitä yksilöön liittyvät tekijät ja työpaikkaa yleisesti luonnehtivat tekijät eivät selittäneet sitä, miksi toisilla työpaikoilla tehtiin mukauttamisratkaisuja ja toisilla ei tärkeäksi nousivat työpaikkojen omat valmiit käytännöt, joissa huomioitiin muidenkin kuin vammaisten ja pitkäaikaissairaiden tarpeita esim: avoin ja hyvä yhteistyö työntekijän ja esimiehen välillä, säännöllinen vuosittainen tilanteen arviointi yhteisissä keskusteluissa, joissa työterveyshuolto on mukana, mukautuksia tehdään aina tarpeen mukaisesti, työterveyshuolto hallitsee rahoitusinstrumentit ja koordinoi mukauttamisprosesseja. 1

16 Työterveyslaitos Nina Nevala Tuloksista käytäntöön Työntekijä tarvitaan hyvää ammattitaitoa, vammaistaitoja ja rohkeutta tietotekniset taidot ja sosiaaliset taidot tärkeitä yksilölliset tukitoimet, apuvälineet Työyhteisö työpaikkojen omat hyvät käytännöt valmiudet tehdä mukautuksia työnantajan asenteet ja tieto uskallus palkata työyhteisön asenteet työterveyshuollon tuki Yhteiskunta työllistymisen tuki, apuvälinepalvelut ja rahoitusinstrumentit > yhden luukun periaate työterveyshuollon valmiudet yleiset asenteet hyvät esimerkit yhteiskunnan esteettömyys (asenteet, liikkuminen, kommunikaatio, sosiaalinen) Tutkimuksen toteuttajat Tutkimusraportti Nevala N, Kalliomäki-Levanto TJääskeläinen T, K, Hirvonen M, Karojärvi H, Pekkarinen A, Elo J: Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla. Loppuraportti, raportti löytyy osoitteesta: > Ergonomia > Esteetön työelämä tutkimusta rahoitti Työsuojelurahasto Marjatta Varanka, toimitusjohtaja, VATES Erkki Kemppainen, lakimies, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Taru Tammi, työllisyyspäällikkö, Näkövammaisten keskusliitto Anniina Lavikainen, tutkija, Kuuloliitto Marja Nevalainen, projektipäällikkö, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Terttu Manelius, vammaispoliittinen suunnittelija, Invalidiliitto 2

17 Autamme organisaatioita ja ihmisiä kasvamaan VATES-päivät 2011 Suomi vammaisten työllistymisen mallimaaksi resurssit riittävät! Marita Paajaste

18 Barona Oy Marita Paajaste Barona Group Oy Liikevaihto noin 120 miljoonaa euroa v Työllistimme yli 8000 työntekijää v Kuukausitasolla palkansaajia 3500 Työntekijöitä asiakasyrityksissä sekä omassa palvelutuotannossa Kaksi palvelukeskusta, Joensuussa ja Lappeenrannassa Maapalveluyhtiö Barona Handling Oy Helsinki-Vantaalla Tytäryhtiöt Pietarissa ja Tallinnassa Palvelurakenne Baronan liiketoiminta-alueet Henkilöstöpalvelut Palveluratkaisut Majoituspalvelut Vuokraus Palvelukeskus-ratkaisut Majoitusratkaisut Suorarekrytointi In-house ulkoistukset Relocation Relocation Konsultointi Kansainvälinen työvoima 1

19 Barona Oy Marita Paajaste Takaisin töihin uusin keinoin - henkilöstöpalveluyritys väylä työelämään? Henkilöstöpalveluyritykset yhä merkittävämpi työllistäjä v ala työllisti noin työntekijää henkilötyövuosiksi muutettuna. Luku on kokonaistyövoimasta noin 1 %. Kansainvälisessä vertailussa Suomi on vuokratyön käytön osalta alle keskiarvon. Ns. vanhoissa EU-maissa ala työllistää n. 2,5-5 % työvoimasta. Henkilöstöpalveluala tarjoaa portin työelämään sekä monille työnhakijoille ill vakituisen i työpaikan. Henkilöstövuokraus madaltaa työllistämiskynnystä ja nopeuttaa työllistymistä. Takaisin töihin uusin keinoin - henkilöstöpalveluyritys väylä työelämään? Onko henkilöstöpalveluyritys todellinen keino takaisin töihin? Ala edelleen kasvussa Madaltaa ja nopeuttaa työllistymistä Portti työelämään Osaamista, valmiit prosessit 2

20 Barona Oy Marita Paajaste Takaisin töihin uusin keinoin - henkilöstöpalveluyritys väylä työelämään? Mahdollisuuksia siis on, onko halua? Toiminnan oltava kaikkia osapuolia hyödyttävää. Työvoiman tarjontapotentiaalin muutos Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot ja vuoden 2009 väestöennuste, Eläketurvakeskus 3

21 Barona Oy Marita Paajaste Barona toimii tuetun työllistämisen mahdollistajana Osatyökykyisten työllistämistä ja ammatillista kuntoutusta eläkeyhtiö Ilmarisen ja asiakasyritystemme kanssa yhteistyössä. Työ tehdään tavallisella työpaikalla ammatillisessa kuntoutuksessa, työkokeiluna tai tavallisessa työsuhteessa. Työnantaja saa motivoituneen työntekijän ja työntekijä saa kykyjään vastaavaa työtä. Käytännössä kuntoutujat tulevat kumppaneilta, työn tarjoaa Barona asiakkaidensa kautta. Takaisin töihin uusin keinoin - henkilöstöpalveluyritys väylä työelämään? Yhteisen mallin kehittäminen i miten kaikki hyötyvät? EU: Flexsecurity, decent work, job security vs. income security Sosiaalista dialogia Ei yhtä oikeaa tapaa varsin heterogeeninen joukko vaatii erilaisia, räätälöityjä tapoja ja malleja? 4

22 Barona Oy Marita Paajaste Takaisin töihin uusin keinoin - henkilöstöpalveluyritys väylä työelämään? Miten edistetään konkreettisesti, toiminnan tasolla? Yhteistyö ja dialogi, vastuut ja roolit Avoimuus Joustavuus Yksityisen ja julkisen sektorin yhteensovittaminen Yhteisen mallin kehittäminen miten kaikki hyötyvät? Mitä tehdään, kun ei onnistuta? Kyky on se mitä pystyt tekemään. Motivaatio määrää sen mitä teet. Asenne ratkaisee kuinka hyvin teet sen. -Lou Holtzbarona.fi 5

23 Matti Vähäkuopus Sodexo Oy

24 Sodexo Oy Matti Vähäkuopus Sodexo - jokaisesta päivästä parempi Olemme luotettava kumppani, joka tuottaa kokonaisvaltaisia palveluita. Osaamisemme tukee asiakkaidemme menestystä ja kehitystä. Tehtävämme Missiomme Visiomme on parantaa päivittäisen elämän laatua. on tehdä jokaisesta päivästä parempi. on olla maailmanlaajuisesti paras yhteistyökumppani elämänlaatua parantavien palveluiden alalla. Avainluvut Sodexo Oy Liikevaihto 153,1 milj. euroa Liikevoitto 1,7 milj. euroa Tulos 1,9 milj. euroa Työntekijöitä Toimipaikkoja 400 Sodexo Group Liikevaihto 15,3 mrd. euroa Työntekijöitä Toimipaikkoja Toimintaa 80 maassa Asiakasta päivittäin 50 milj. Maailmanlaajuinen johtaja useilla markkina-alueilla Työnantajana Työnantajana Maailman 21. suurin Euroopan 7. suurin 1

25 Sodexo Oy Matti Vähäkuopus Monimuotoisuuden arvostus houkuttelee osaajia Sodexon tavoitteena on olla tunnettu työnantajana, joka Houkuttelee lahjakkaita työntekijöitä Pitää parhaat osaajat yrityksessämme Kehittää heidän kykyjään Sitouttaa heidät yritykseen Jotta pääsemme tavoitteeseemme, meidän on luotava yrityksestämme työympäristö, jossa Monimuotoisuutta arvostetaan Jonne erilaisten ihmisten on hyvä tulla Jossa erilaisten ihmisten on hyvä olla Osatyökykyisyys osa globaalia monimuotoisuusohjelmaa Monimuotoisuuden edistäminen on eräs Sodexon maailmanlaajuisista strategisista painopisteistä Osatyökykyisten työllistäminen eräs globaaleista strategisista prioriteeteista Erilaiset ihmiset vahvistavat yrityksemme innovaatiokykyä Monimuotoisuus työyhteisössä on kilpailuetu ja muista toimijoista erottava tekijä Suomessa monimuotoisuusohjelman painopisteet Osatyökykyiset Ikääntyvät Etniset vähemmistöt Sukupuolten välinen tasa-arvo 2

26 Sodexo Oy Matti Vähäkuopus Osatyökykyiset Sodexolla Nykyiset työntekijät Työ- ja toimintakykyä ylläpidetään ja tuetaan erilaisin tukitoimin (ryhmäja yksilötoiminta) Tulevat työntekijät Työvoimavara Osa yrityksen y sosiaalista vastuuta Esimies avainroolissa Esimiestyö on avainasemassa osatyökykyisten työn räätälöinnissä, organisoinnissa, tukemisessa ja seurannassa Tukitoiminnoista apua esimiestyöhön Monimuotoisuusvalmennuksista uusia ajattelutapoja Tukea varhaisen tuen mallin käytössä Työterveyshuollon ja vakuutusyhtiön yhteistyön koordinointi Sisäinen tukimalli kannustamaan Edellytyksenä on esimiestyön jatkuva kehittäminen 3

27 Sodexo Oy Matti Vähäkuopus Monimuotoisuusvalmennukset Suomessa Työpajavalmennusten tavoitteena omien ennakkoluulojen huomaaminen ja sitä kautta asenteisiin vaikuttaminen Kaikki esimiehet ja asiantuntijat valmennettu 2011 loppuun mennessä Monimuotoisuus liitetty myös osaksi uusien sodexolaisten perehdytyskoulutusta Palautetta: en ollut ajatellut, millainen rikkaus ihmisten erilaisuus on meillä on kaikilla mahdollisuus oppia toisiltamme. Varhaisen tuen malli on välittämistä Ongelmien ehkäisy, varhainen havaitseminen ja korjaaminen on helpoin tapa hoitaa työ- ja toimintakykyyn liittyviä haasteita Mallilla tavoitellaan työntekijän hyvää työ- ja toimintakykyä ja työssä selviytymistä Se, että esimies ottaa puheeksi työssä selviytymisen haasteet on ihmisestä välittämistä page 9 4

28 Sodexo Oy Matti Vähäkuopus Varhaisen tuen malli Sodexolla Tavoite on toimia riittävän ajoissa Malli pähkinänkuoressa Työntekijä voi hakeutua työterveyshoitajan vastaanotolle, jos kokee terveydellisiä ongelmia tai ongelmia työssä selviytymisessä Esimies voi ohjata työntekijän työterveyshoitajan vastaanotolle keskusteltuaan työntekijän kanssa Yhteistyössä työntekijän, esimiehen ja työterveyshuollon kanssa etsitään ratkaisuja (mm. työkykytapaamiset) Työhönpaluun varmistaminen ja seuranta Sodexolla käytössä vuodesta 2007 Tehostettua valmennusta esimiehille Aktiivisella yhteistyöllä asiat eteenpäin Työpaikan ja työterveyshuollon yhteisillä ehkäisevillä ja korvaavilla toimenpiteillä vaikutetaan Työntekijöiden jaksamiseen työuran kaikissa vaiheissa Tuetaan työssä jatkamista nykyistä pidempään Työterveyshuollon ja eläkevakuutusyhtiön säännöllinen yhteistyö ja tietojen vaihtaminen tärkeää Edellytämme aktiivisia toimenpide-ehdotuksia yhteistyökumppaneiltamme Yhteisesti miettiä ratkaisuja (työntekijöiden) asioiden ja tilanteiden eteenpäin viemiseksi 5

29 Sodexo Oy Matti Vähäkuopus Yhteiskunnalta tukea työllistämiseen Tarve toimivalle ja keveämmälle järjestelmälle osatyökykyisten työllistämiseen Järjestelmän kautta osatyökykyisen työllistämisestä yhtä kevyt prosessi kuin normaali resursointi Kunkin yrityksen ei tarvitsisi palkata terveydenhuollon ammattilaista auttamaan osatyökykyisen työllistämisessä Osatyökykyisyys huomioitava myös palkkauksessa (TES-ratkaisut) Tahdosta huolimatta yrityksillä ei varaa maksaa vajaasta suorituksesta Kuntoisuuskokeilu yksityiselle y puolelle kannattaa Työkokeilu yrityksessä antaa hyvät mahdollisuudet työllistymiseen Oikeaa työtä oikeassa yrityksessä Julkisen terveydenhuollon / erikoissairaanhoidon rooli osatyökykyisten työllistämisessä Miksi osatyökykyisen työllistäminen kannattaa yritykselle Lisäarvoa työnantajalle Työntekijät erittäin sitoutuneita työhönsä Lisäarvoa taloudelliseen tulokseen Yhteistyössä saavutettu hyviä tuloksia osatyökykyisten työllistämisestä Lisäarvoa asiakkaille Osa yrityksen sosiaalista ja yhteiskunnallista vastuuta 6

30 Sodexo Oy Matti Vähäkuopus Onnistumisen edellytyksenä tahtotila Yrityksellä halu työllistää Yhteiskunnalta halu luoda mahdollisuuksia ja tukea työllistymistä Osatyökykyisellä halu työllistyä

31 Takaisin töihin uusin keinoin? Yrityksen puheenvuoro McDonald s Oy Vates-päivät Maarit Latvala, Henkilöstöpäällikkö

32 McDonalds Oy Maarit Latvala McDonald s yrityksenä McDonald's-ketjun vuoden 2010 veroton myynti Suomessa oli 142,6 miljoonaa euroa Ketjussa työntekijöitä noin pääasiassa vakituisissa työsuhteissa, keski-ikä 22 vuotta Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualan TES 84 ravintolaa Helsingistä Rovaniemelle 71 yksityisten lisenssinhaltijoiden omistuksessa, 17 yrittäjää 13 McDonald s Oy:n omistuksessa Arvioilta noin joka toisessa ravintolassamme työskentelee vammainen, vajaakuntoinen tai osatyökykyinen henkilö Toimintaperiaate Vajaakuntoisten, osatyökykyisten ja vammaisten palkkaaminen on osa yrityksen henkilöstöpolitiikkaa Henkilökunnan tulee heijastaa asiakaskuntaamme monimuotoisuutta 1

33 McDonalds Oy Maarit Latvala Kolme näkökulmaa ja hyötyjää win - win ja win Yksilö Yritys Yhteiskunta Hyödyt yritykselle Työ tai sen osatehtävät tarvitsevat tekijää Yksilö Yritys Yhteiskunta Henkilöiden jäljellä olevan työkyvyn hyödyntäminen työkykyä vastaaviin työtehtäviin, jotka ravintolatoiminnassa on jonkun hoidettava Yhteiskuntavastuun näkökulma Työyhteisön monimuotoisuus Nuoret oppivat kohtaamaan erilaisia työtovereita Motivaationa positiiviset kokemukset Ahkeria ja motivoituneita työntekijöitä, jotka arvostavat työtä ja haluavat tehdä sen hyvin ILO 2

34 McDonalds Oy Maarit Latvala Hyödyt yksilölle Yksilö Yritys Koko elämän muuttava merkitys! Yhteiskunta Mahdollisuus itsenäiseen tai itsenäisempään ää elämään Taloudellinen merkitys Työpaikka tarjoaa sosiaalisen ympäristön Minä olen tärkeä - työlläni on merkitystä ja arvoa Työ on parasta syrjäytymisen ehkäisyä Hyödyt yhteiskunnalle Yksilö Yritys Useilla työelämän ulkopuolella olevilla ihmisillä on työkykyä jäljellä; toisaalta yhteyskunnassa on tekemätöntä työtä tämä työkyky ja siihen sopivat työtehtävät tulisi saada kohtaamaan Yhteiskunta Työ on parasta syrjäytymisen ehkäisyä Mahdollisuus kaikille tulla hyödyllisiksi ja tuottaviksi yhteiskunnan jäseniksi 3

35 McDonalds Oy Maarit Latvala Sopiva työntekijä sopivaan työtehtävän Ymmärrys eri tavalla vammaisille, vajaakuntoisille tai osatyökykyisille soveltuvista työtehtävistä ravintoloissamme Kartoitetaan säännöllisesti ravintoloiden tarvetta / mahdollisuuksia palkata osatyökykyinen työntekijä Haetaan kyseiseen ravintolaan sopivaa työntekijää, joka on kykenevä tarjolla oleviin työtehtäviin Laaditaan yksilöllinen toimenkuva työntekijälle soveltuvista työtehtävistä (työntekijä, työhönvalmentaja, ravintolapäällikkö/yrittäjä, henkilöstökonsultti) Arvioidaan työntekijän, työtehtävän ja työpaikan soveltuvuutta toisilleen (työharjoittelun tai koeajan aikana) Yhteistyö Keskuspuiston ammattiopiston kanssa PEREHDYTYSPÄIVÄT TYÖHARJOITTELUT TAVOITTEENA TYÖLLISTYMINEN 4

36 McDonalds Oy Maarit Latvala Onnistuneen työllistämisen kriittiset mahdollistajat Vammaisen, vajaakuntoisen tai osa-työkykyisen työntekijän työhönvalmentajan rooli, ammattitaito, tuki ja apu tärkeä myös yritykselle Varmistettava palkattavan henkilön soveltuvuus työtehtäviin Realistiset odotukset puolin ja toisin Työtehtävien räätälöiminen vastaamaan työkykyä Lähimmän esimiehen johtamistaitojen merkitys sekä asenne ja kypsyys Työntekijä osaksi olemassa olevaa työyhteisöä 5

Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla

Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla Loppuraportti 15.12.2010 Nina Nevala Tiina Kalliomäki-Levanto Kirsi Jääskeläinen Maria

Lisätiedot

Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla

Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla Nina Nevala Tiina Kalliomäki-Levanto Kirsi Jääskeläinen Maria Hirvonen Anneli Pekkarinen

Lisätiedot

Opinnollistaminen haastaa työvalmennuskeskukset. lisää työn ymmärrystä! Saarioisilla on mukautettu työtä ja työolosuhteita

Opinnollistaminen haastaa työvalmennuskeskukset. lisää työn ymmärrystä! Saarioisilla on mukautettu työtä ja työolosuhteita Opinnollistaminen haastaa työvalmennuskeskukset TTL:n pääjohtaja: Työterveyshuoltoon lisää työn ymmärrystä! Saarioisilla on mukautettu työtä ja työolosuhteita 1 2011 Kyvyt käyttöön on vammaisten ja osatyökykyisten

Lisätiedot

Välityömarkkinat ja työnantajayhteistyön kehittäminen Keski-Suomi/Jyväskylä 10.2.2015

Välityömarkkinat ja työnantajayhteistyön kehittäminen Keski-Suomi/Jyväskylä 10.2.2015 Välityömarkkinat ja työnantajayhteistyön kehittäminen Keski-Suomi/Jyväskylä 10.2.2015 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Vahvistaa Keski-Suomen välityömarkkinatoimijoiden tietoa työllistämisen tukimuodoista

Lisätiedot

SOSIAALISET. Kannattavat INVESTOINNIT. Työllistämisinvestointi. Työelämä on muuttunut uudenlaisia ratkaisuja tarvitaan

SOSIAALISET. Kannattavat INVESTOINNIT. Työllistämisinvestointi. Työelämä on muuttunut uudenlaisia ratkaisuja tarvitaan Työllistämisinvestointi Kannattavat SOSIAALISET INVESTOINNIT Työelämä on muuttunut uudenlaisia ratkaisuja tarvitaan Osittainen työkyky käyttöön yksilöllisin mukautuksin Työhönvalmennus ja klubitalo kustannussäästöjä

Lisätiedot

Asiantuntijauralla. Työolojen mukauttaminen on tiimityötä. Oikea palkkatyö on lottovoitto. Mukautuva työpaikka. mukautuva työpaikka

Asiantuntijauralla. Työolojen mukauttaminen on tiimityötä. Oikea palkkatyö on lottovoitto. Mukautuva työpaikka. mukautuva työpaikka Työolojen mukauttaminen on tiimityötä Asiantuntijauralla Oikea palkkatyö on lottovoitto Mukautuva työpaikka Sijoittaisitko työllisyyteen? mukautuva työpaikka alkusanat Nina Nevala vanhempi tutkija Työterveyslaitos/Sosiaali-

Lisätiedot

Työolosuhteiden mukauttaminen uusin tutkimustieto ja käytännön ratkaisuja

Työolosuhteiden mukauttaminen uusin tutkimustieto ja käytännön ratkaisuja Työ kuuluu kaikille 2.10.2014 Työolosuhteiden mukauttaminen uusin tutkimustieto ja käytännön ratkaisuja Nina Nevala Vanhempi tutkija, Työterveyslaitos/STM Osatyökykyiset työssä -ohjelma Ma. prof. Jyväskylän

Lisätiedot

OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ

OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:29 Toimintakonsepti osatyökykyisten työllistymiseksi OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ Helsinki 2013 2 LUKIJALLE Osatyökykyinen on henkilö, jolla on käytössään

Lisätiedot

Raportti kyselytutkimuksesta: YRITYSPÄÄTTÄJIEN KÄSITYKSIÄ VAMMAISTEN HENKILÖIDEN TYÖLLISTÄMISESTÄ

Raportti kyselytutkimuksesta: YRITYSPÄÄTTÄJIEN KÄSITYKSIÄ VAMMAISTEN HENKILÖIDEN TYÖLLISTÄMISESTÄ Raportti kyselytutkimuksesta: YRITYSPÄÄTTÄJIEN KÄSITYKSIÄ VAMMAISTEN HENKILÖIDEN TYÖLLISTÄMISESTÄ VATES säätiö Versio 25.8.2011 Marjatta Varanka Jukka Lindberg Sisältö 1. Tiivistelmä tuloksista... 2 2.

Lisätiedot

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille Sisältö 1. Julkaisun tarkoitus... 1 2. Mitä tarkoitetaan vammaisella, vajaakuntoisella ja kuntoutujalla?... 2 3. Monimuotoinen

Lisätiedot

Ratkaisukeskeisyys työotteena. Emeritusprofessori. Jorma Sipilä. Pirkko Mahlamäki vaikuttaja ja vallan vahtikoira

Ratkaisukeskeisyys työotteena. Emeritusprofessori. Jorma Sipilä. Pirkko Mahlamäki vaikuttaja ja vallan vahtikoira Välityömarkkinoille talvisodan henkeä! s. 8 Kyyjärvellä ei tyydytä vanhaan s.4 Pirkko Mahlamäki vaikuttaja ja vallan vahtikoira Emeritusprofessori Jorma Sipilä ja ajan Heli Poikela henki koordinoi järjestöjen

Lisätiedot

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä Selvitys työkyvyn tuen malleista ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012 Kimmo Terävä 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Työkyvyn tuki vuokratyössä -hanke... 4 2.1 Tämä selvitys ja sen toteuttaminen...

Lisätiedot

Työpäällikkö Jukka-Pekka Mäkinen kiittelee Lassila&Tikanojan ja. kumppanuussopimusta. s. 4. Aika, kunnioitus ja. Päivi Nortion työn kulmakivet s.

Työpäällikkö Jukka-Pekka Mäkinen kiittelee Lassila&Tikanojan ja. kumppanuussopimusta. s. 4. Aika, kunnioitus ja. Päivi Nortion työn kulmakivet s. Vahvat vaikuttajanaiset sosiaaliturvaa uudistamaan s.10 Kunnan satsaus työllistämiseen säästi puoli miljoona s.16 PTT:n tutkimus osoitti: vammaiset merkittävä työvoimapotentiaali s.18 3 2007 Työpäällikkö

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

PERUSTUKSIA VALAMASSA

PERUSTUKSIA VALAMASSA Pauliina Juntunen, Jouni Puumalainen ja Pirkko Mäkelä-Pusa PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Kuntoutussäätiö PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Pauliina

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN

OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN Mirkka Vuorento ja Kimmo Terävä OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN Kirjallisuuskatsaus ja haastattelututkimus Kuntoutussäätiö OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN

Lisätiedot

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Kansallinen raportti Suomi Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland. - Tel: (+353 1) 204 31 00 - Fax: 282 42 09 / 282 64 56 email:

Lisätiedot

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ Sini Kujanpää Pro gradu-tutkielma Kasvatustieteiden laitos Turun Yliopisto Syyskuu 2012 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden laitos / Kasvatustieteiden

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ Asiasanat

TIIVISTELMÄ Asiasanat TIIVISTELMÄ Pysytään työssä. Vaikeavammaisten henkilöiden työssä pysymisen tukeminen. Helsinki 2008. 96 s. (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä, ISSN 1236-2115, 2008:13.). ISBN 978-952-00-2548-9

Lisätiedot

Työkyvyn tuki vuokratyössä

Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5, PL 39, 00411 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi ISBN

Lisätiedot

Kuulokojeen käyttäjät työelämässä

Kuulokojeen käyttäjät työelämässä Kuulokojeen käyttäjät työelämässä Tietoa työstä MONIMENETELMÄINEN TUTKIMUS KUULOKOJEEN KÄYTÖN ESTEISTÄ JA EDISTEISTÄ TYÖELÄMÄSSÄ Inka Koskela Johanna Ruusuvuori Pirjo Juvonen-Posti Nina Nevala Päivi Husman

Lisätiedot

Töihinkö? Näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisestä

Töihinkö? Näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisestä Töihinkö? Näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisestä Sisältö Johdanto s. 3 Erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistyminen s. 4 Työllistymiseen vaikuttavat tekijät s. 5 Erityistä

Lisätiedot

SISÄLTÖ ESIMIEHELLE 3

SISÄLTÖ ESIMIEHELLE 3 Henkilöstöjaosto 28.4.2009 SISÄLTÖ ESIMIEHELLE 3 I TYÖKYVYN PERUSTA ON TYÖYHTEISÖN TOIMIVUUDESSA 4 Esimies ennakoi johtamalla 4 Työntekijä tukee hyvinvointia omalla toiminnallaan 5 Työn tuloksellisuus

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

Oikeita töitä. Vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen toimivia käytäntöjä Ruotsista, Tanskasta, Virosta ja Suomesta

Oikeita töitä. Vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen toimivia käytäntöjä Ruotsista, Tanskasta, Virosta ja Suomesta Oikeita töitä Vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen toimivia käytäntöjä Ruotsista, Tanskasta, Virosta ja Suomesta Toimittaneet: Anna Idström, Marko Stenroos ja Minna Uimonen Oikeita töitä Vammaisten

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN Pekka Peltonen ja Outi Wallin IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN työntekijän, organisaation ja talouden näkökulmasta IKÄSTRATEGIA -HANKKEEN TUTKIMUSRAPORTTI Ikääntyneiden työntekijöiden työurien

Lisätiedot

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Sisällys 2 Tämä julkaisu on tuotettu osana YES Yhdenvertaisuus Etusijalle -hanketta, joka on saanut

Lisätiedot

Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta

Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta Raija-Liisa Kokko 0185462 Helena Bräysy 0417732 Pro gradu -tutkielma 6.5.2012 Kuntoutustiede 120 op SKUN3070 40 op Lapin yliopisto: YTK

Lisätiedot