Teemasessio II: Takaisin töihin uusin keinoin? Puheenjohtaja: Projektipäällikkö Kaija Ray, VATES säätiö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teemasessio II: Takaisin töihin uusin keinoin? Puheenjohtaja: Projektipäällikkö Kaija Ray, VATES säätiö"

Transkriptio

1 VATES-päivät Teemasessiot Teemasessio II: Takaisin töihin uusin keinoin? Puheenjohtaja: Projektipäällikkö Kaija Ray, VATES säätiö Tiimipäällikkö Nina Nevala, Työterveyslaitos Henkilöstöpäällikkö Marita Paajaste, Barona Oy Vice President Matti Vähäkuopus, Sodexo Oy Henkilöstöpäällikkö Maarit Latvala, McDonald s Oy

2 Työn ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla Nina Nevala Dosentti, tiimipäällikkö Työterveyslaitos

3 Työterveyslaitos Nina Nevala Työolosuhteiden mukauttaminen työn joustava organisointi: työnjako, työtehtävät, työaika, etätyö esteettömät tilaratkaisut helposti säädettävät työpisteet helppokäyttöiset ja ergonomiset työvälineet tarpeelliset apuvälineet saavutettavat palvelut (ml. työterveyshuolto) avunsaanti työmatkaliikkumisen ratkaisut Yhdenvertaisuuslaki 21/ Vammaisen henkilön työllistymis- ja kouluttautumisedellytysten parantaminen... yhdenvertaisuuden edistämiseksi työn teettäjän tai koulutuksen järjestäjän on tarvittaessa ryhdyttävä kohtuullisiin toimiin vammaisen henkilön työhön tai koulutukseen pääsemiseksi, työssä selviämiseksi ja työuralla etenemiseksi. Kohtuullisuus s on tapauskohtaisesti arvioitava. 1

4 Työterveyslaitos Nina Nevala Työturvallisuuslaki 738/ Työympäristön suunnittelu Työympäristön rakenteita, työtiloja, työ- tai tuotantomenetelmiä taikka työssä käytettävien koneiden, työvälineiden ja muiden laitteiden sekä terveydelle vaarallisten aineiden käyttöä suunnitellessa on tarvittaessa otettava huomioon vammaiset ja muut työntekijät, joiden työn tekeminen sekä terveyden ja turvallisuuden varmistaminen työssä muutoin edellyttää erityisiä toimenpiteitä. Työterveyshuoltolaki 1383/ Työterveyshuollon sisältö 1) työn ja työolosuhteiden terveellisyyden ja turvallisuuden selvittäminen ja arviointi toistuvin työpaikkakäynnein ja muita työterveyshuollon menetelmiä käyttäen ottaen huomioon työpaikan altisteet, työn kuormittavuus, työjärjestelyt sekä tapaturma- ja väkivaltavaara samoin kuin näiden tekijöiden huomioon ottaminen työtä, työmenetelmiä ja työtiloja suunniteltaessa sekä työolosuhteiden muutostilanteissa. 5) vajaakuntoisen työntekijän työssä selviytymisen seuranta ja edistäminen työntekijän terveydelliset edellytykset huomioon ottaen, kuntoutusta koskeva neuvonta ja hoitoon tai lääkinnälliseen tai ammatilliseen kuntoutukseen ohjaaminen. 2

5 Työterveyslaitos Nina Nevala Tutkimuksen tavoite selvittää avoimilla työmarkkinoilla työskentelevien vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työn sisältöä ja työolosuhteissa toteutettuja mukauttavia toimenpiteitä sekä niihin yhteydessä olevia tekijöitä. Menetelmät sähköinen kysely (Digium Enterprise) kyselyyn vastasi 205 henkilöä naisia 74 %, miehiä 26 % saivat Kelan 16 vuotta täyttäneen vammaistukea olivat työssä avoimilla työmarkkinoilla heillä oli käytössään sähköposti halusivat osallistua tutkimukseen 8 tapauskuvausta 3

6 Työterveyslaitos Nina Nevala Osallistujien taustatietoja yliopisto tai korkeakoulu 23 % puolet työskenteli julkisella sektorilla, kolmannes yksityissektorilla, muut järjestöissä tai yrittäjinä nykyisessä työpaikassa keskimäärin 17 v esimiehenä joka viides Osallistujien taustatietoja liikuntakyky y heikentynyt y 64 % näkökyky heikentynyt 28 % kuulo heikentynyt 20 % puhe/kommunikointi heikentynyt 12 % oppimisvaikeus 10 % 4

7 Työterveyslaitos Nina Nevala Työntekijöillä oli liikkumisen apuvälineitä Erityisjalkine Pyörätuoli Kyynär- tai kainalosauvat Kävelykeppi Erityisvarustettu auto Alaraajan tukisidos Tukiliivi Kävelyteline Alaraajaproteesi Sähköpyörätuoli Muu liikkumisapuväline Työntekijöillä oli näkemisen apuvälineitä Silmälasit/päätelasit Suurennuslasit Kiikari Häikäisyä estävät absorbtiolasit Lukutelevisio/taulukamera Kannettava suurennuslaite Ruudunlukuohjelma Suurennusohjelma Puhesyntetisaattori Skanneri ja tekstintunnistusohjelma Matkapuhelimen ruudunlukuohjelma ja/tai puheohjelma DAISY-kuuntelulaite ja sanelin (yhdistelmälaite) Lisävalaistus, valkoinen keppi 5

8 Työterveyslaitos Nina Nevala Työntekijöillä oli kuulemisen apuvälineitä Kuulokoje toisessa korvassa Kuulokoje molemmissa korvissa Vahvistinpuhelin/puhelinvah vistin Tekstipuhelin Matkapuhelimen induktiosilmukka FM-laite Induktiosilmukka (esim. kannettava) Muu kuulemisen apuväline Työntekijöillä oli kommunikoinnin ja oppimisen apuvälineitä Puhetta vahvistavat laitteet Tietokoneen asetusten muokkaaminen Äänikirjat Tekstin asettelu Tietokoneohjelma/sanaennustus 6

9 Työterveyslaitos Nina Nevala Työtilat ja työpisteet puolet (51 %) vastaajista sanoi, että heidän työtilansa eivät ole työn sujuvuuden kannalta toimivat ja käytännölliset sähköisesti säädettävä työpiste oli käytössä 9 %:lla (n=18), vaikka aineistossa oli 128 liikuntavammaista ja 40 näkövammaista henkilöä Tietokoneen käyttö tietotekniikka tasa-arvoistaa tutkimukseen osallistuneet työntekijät käyttivät työssään tietokonetta enemmän kuin suomalaiset työntekijät keskimäärin vastanneista 59 % käytti tietokonetta yli 4 h/pv (suomalaiset palkansaajat 33 %) alle kolmannes (27 %) tunsi erittäin hyvin tai hyvin tietokoneen käyttöä helpottavat apuvälineet ja tietokoneohjelmat 7

10 Työterveyslaitos Nina Nevala Tietokoneen käyttöä helpottavien apuvälineiden ja ohjelmien tunteminen vammaryhmittäin Liikuntavammaiset n= Erittäin huonosti Näkövammaiset n= Huonosti Kuulovammaiset n= Ei hyvin eikä huonosti Hyvin Erittäin hyvin Kommunikaatiohäiriö n= Muu toimintarajoite n= % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

11 Työterveyslaitos Nina Nevala Mukauttamisratkaisuja oli tehty riittävästi: työn sisältöön 46 % työvälineisiin 44 % työn organisointiin 43 % työpisteeseen 42 % rakennuksen saavutettavuuteen 21 % yhteisiin tiloihin 20 % työmatkan kulkemiseen 20 % Jos työpaikalla oli tehty riittävästi mukauttamisratkaisuja: työntekijöillä oli vähemmän stressiä ja rasitusta työssä he palautuivat työkuormituksesta paremmin he työskentelivät harvemmin jaksamisensa äärirajoilla he arvioivat työkykynsä paremmaksi 1

12 Työterveyslaitos Nina Nevala Osa-aikainen työ ratkaisuna osa-aikaisesti työskenteli vajaa puolet (44 %) joka neljäs (26 %) oli osatyökyvyttömyyseläkkeellä osa-aikaisesti työskentelevät kokivat useammin, että heidän työssään oli tehty riittävästi mukauttamisratkaisuja osa-aikaisesti työskentelevistä joka kuudes (17 %) koki voivansa kehittää itseään ammatillisesti (kokopäivätyötä tekevistä 49 %) Työterveyshuollon tuki työterveyslääkärin tai työterveyshoitajan vastaanotolla oli käynyt 75 %, työfysioterapeutin vastaanotolla 23 % ja työpsykologin vastaanotolla 8 % 40 % vammaisista ja pitkäaikaissairaista työntekijöistä sanoi, että työterveyshuolto ei ollut työpaikkaselvityksen yhteydessä tutustunut heidän työhönsä ja työpisteeseensä vastaajien arvion mukaan työterveyshuolto tuntee heidän erityisvaatimuksensa hyvin 20 % kohtalaisesti 43 % huonosti 23 % ei osaa sanoa 14 % yli puolet (54 %) sanoi, että työterveyshuolto ei ollut antanut mitään suosituksia heidän työhönsä ja työoloihinsa 2

13 Työterveyslaitos Nina Nevala Työterveyshuollon antamien suositusten kohde (n=201) työpiste 28 % työ- ja apuvälineet 12 % työaikajärjestelyt 7 % työn sisältö 6 % työpaikalla liikkuminen 3 % muu suositus 9 % työterveyshuolto ei ole antanut suosituksia 54 % 3

14 Työterveyslaitos Nina Nevala Työpisteeseen tehtyjen mukautusten riittävyys Liikuntavammaiset n= Näkövammaiset n= Ei tarvetta/ei osaa sanoa Liian vähän Kuulovammaiset n= Riittävästiä ti Kommunikaatiohäiriö n= Muu toimintarajoite n= % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

15 Työterveyslaitos Nina Nevala Mukauttamisratkaisujen kustannukset mukauttamisratkaisut voivat olla työnantajan itse kustantamia tai työnantaja voi saada niihin tukea palkkatukea oli saanut 5 % työantajista (n=10) TE-toimisto myöntää, /kk, vaikeasti työllistyvän henkilön osalta: enintään 1050 /kk rekrytointituki: työsuhteen alussa, pitkäkestoinen tuki: enintään 24 kk työolosuhteiden järjestelytukea oli saanut 6 % (n=11) työpaikan ulkoisiin olosuhteisiin tehtävät muutokset tai työntekijän henkilökohtainen opastus TE-toimisto, tapaturma- ja liikennevakuuttajat kertakorvauksena enintään 2500 tai 3500 / työllistyjä, enintään 250 tai 350 /kk, enintään 12 tai 24 kk työnantajan kustantamat mukautukset 43 % (n=88) < % % % > % ei osaa sanoa 43 % Työpaikan omat käytännöt tärkeitä yksilöön liittyvät tekijät ja työpaikkaa yleisesti luonnehtivat tekijät eivät selittäneet sitä, miksi toisilla työpaikoilla tehtiin mukauttamisratkaisuja ja toisilla ei tärkeäksi nousivat työpaikkojen omat valmiit käytännöt, joissa huomioitiin muidenkin kuin vammaisten ja pitkäaikaissairaiden tarpeita esim: avoin ja hyvä yhteistyö työntekijän ja esimiehen välillä, säännöllinen vuosittainen tilanteen arviointi yhteisissä keskusteluissa, joissa työterveyshuolto on mukana, mukautuksia tehdään aina tarpeen mukaisesti, työterveyshuolto hallitsee rahoitusinstrumentit ja koordinoi mukauttamisprosesseja. 1

16 Työterveyslaitos Nina Nevala Tuloksista käytäntöön Työntekijä tarvitaan hyvää ammattitaitoa, vammaistaitoja ja rohkeutta tietotekniset taidot ja sosiaaliset taidot tärkeitä yksilölliset tukitoimet, apuvälineet Työyhteisö työpaikkojen omat hyvät käytännöt valmiudet tehdä mukautuksia työnantajan asenteet ja tieto uskallus palkata työyhteisön asenteet työterveyshuollon tuki Yhteiskunta työllistymisen tuki, apuvälinepalvelut ja rahoitusinstrumentit > yhden luukun periaate työterveyshuollon valmiudet yleiset asenteet hyvät esimerkit yhteiskunnan esteettömyys (asenteet, liikkuminen, kommunikaatio, sosiaalinen) Tutkimuksen toteuttajat Tutkimusraportti Nevala N, Kalliomäki-Levanto TJääskeläinen T, K, Hirvonen M, Karojärvi H, Pekkarinen A, Elo J: Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla. Loppuraportti, raportti löytyy osoitteesta: > Ergonomia > Esteetön työelämä tutkimusta rahoitti Työsuojelurahasto Marjatta Varanka, toimitusjohtaja, VATES Erkki Kemppainen, lakimies, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Taru Tammi, työllisyyspäällikkö, Näkövammaisten keskusliitto Anniina Lavikainen, tutkija, Kuuloliitto Marja Nevalainen, projektipäällikkö, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Terttu Manelius, vammaispoliittinen suunnittelija, Invalidiliitto 2

17 Autamme organisaatioita ja ihmisiä kasvamaan VATES-päivät 2011 Suomi vammaisten työllistymisen mallimaaksi resurssit riittävät! Marita Paajaste

18 Barona Oy Marita Paajaste Barona Group Oy Liikevaihto noin 120 miljoonaa euroa v Työllistimme yli 8000 työntekijää v Kuukausitasolla palkansaajia 3500 Työntekijöitä asiakasyrityksissä sekä omassa palvelutuotannossa Kaksi palvelukeskusta, Joensuussa ja Lappeenrannassa Maapalveluyhtiö Barona Handling Oy Helsinki-Vantaalla Tytäryhtiöt Pietarissa ja Tallinnassa Palvelurakenne Baronan liiketoiminta-alueet Henkilöstöpalvelut Palveluratkaisut Majoituspalvelut Vuokraus Palvelukeskus-ratkaisut Majoitusratkaisut Suorarekrytointi In-house ulkoistukset Relocation Relocation Konsultointi Kansainvälinen työvoima 1

19 Barona Oy Marita Paajaste Takaisin töihin uusin keinoin - henkilöstöpalveluyritys väylä työelämään? Henkilöstöpalveluyritykset yhä merkittävämpi työllistäjä v ala työllisti noin työntekijää henkilötyövuosiksi muutettuna. Luku on kokonaistyövoimasta noin 1 %. Kansainvälisessä vertailussa Suomi on vuokratyön käytön osalta alle keskiarvon. Ns. vanhoissa EU-maissa ala työllistää n. 2,5-5 % työvoimasta. Henkilöstöpalveluala tarjoaa portin työelämään sekä monille työnhakijoille ill vakituisen i työpaikan. Henkilöstövuokraus madaltaa työllistämiskynnystä ja nopeuttaa työllistymistä. Takaisin töihin uusin keinoin - henkilöstöpalveluyritys väylä työelämään? Onko henkilöstöpalveluyritys todellinen keino takaisin töihin? Ala edelleen kasvussa Madaltaa ja nopeuttaa työllistymistä Portti työelämään Osaamista, valmiit prosessit 2

20 Barona Oy Marita Paajaste Takaisin töihin uusin keinoin - henkilöstöpalveluyritys väylä työelämään? Mahdollisuuksia siis on, onko halua? Toiminnan oltava kaikkia osapuolia hyödyttävää. Työvoiman tarjontapotentiaalin muutos Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot ja vuoden 2009 väestöennuste, Eläketurvakeskus 3

21 Barona Oy Marita Paajaste Barona toimii tuetun työllistämisen mahdollistajana Osatyökykyisten työllistämistä ja ammatillista kuntoutusta eläkeyhtiö Ilmarisen ja asiakasyritystemme kanssa yhteistyössä. Työ tehdään tavallisella työpaikalla ammatillisessa kuntoutuksessa, työkokeiluna tai tavallisessa työsuhteessa. Työnantaja saa motivoituneen työntekijän ja työntekijä saa kykyjään vastaavaa työtä. Käytännössä kuntoutujat tulevat kumppaneilta, työn tarjoaa Barona asiakkaidensa kautta. Takaisin töihin uusin keinoin - henkilöstöpalveluyritys väylä työelämään? Yhteisen mallin kehittäminen i miten kaikki hyötyvät? EU: Flexsecurity, decent work, job security vs. income security Sosiaalista dialogia Ei yhtä oikeaa tapaa varsin heterogeeninen joukko vaatii erilaisia, räätälöityjä tapoja ja malleja? 4

22 Barona Oy Marita Paajaste Takaisin töihin uusin keinoin - henkilöstöpalveluyritys väylä työelämään? Miten edistetään konkreettisesti, toiminnan tasolla? Yhteistyö ja dialogi, vastuut ja roolit Avoimuus Joustavuus Yksityisen ja julkisen sektorin yhteensovittaminen Yhteisen mallin kehittäminen miten kaikki hyötyvät? Mitä tehdään, kun ei onnistuta? Kyky on se mitä pystyt tekemään. Motivaatio määrää sen mitä teet. Asenne ratkaisee kuinka hyvin teet sen. -Lou Holtzbarona.fi 5

23 Matti Vähäkuopus Sodexo Oy

24 Sodexo Oy Matti Vähäkuopus Sodexo - jokaisesta päivästä parempi Olemme luotettava kumppani, joka tuottaa kokonaisvaltaisia palveluita. Osaamisemme tukee asiakkaidemme menestystä ja kehitystä. Tehtävämme Missiomme Visiomme on parantaa päivittäisen elämän laatua. on tehdä jokaisesta päivästä parempi. on olla maailmanlaajuisesti paras yhteistyökumppani elämänlaatua parantavien palveluiden alalla. Avainluvut Sodexo Oy Liikevaihto 153,1 milj. euroa Liikevoitto 1,7 milj. euroa Tulos 1,9 milj. euroa Työntekijöitä Toimipaikkoja 400 Sodexo Group Liikevaihto 15,3 mrd. euroa Työntekijöitä Toimipaikkoja Toimintaa 80 maassa Asiakasta päivittäin 50 milj. Maailmanlaajuinen johtaja useilla markkina-alueilla Työnantajana Työnantajana Maailman 21. suurin Euroopan 7. suurin 1

25 Sodexo Oy Matti Vähäkuopus Monimuotoisuuden arvostus houkuttelee osaajia Sodexon tavoitteena on olla tunnettu työnantajana, joka Houkuttelee lahjakkaita työntekijöitä Pitää parhaat osaajat yrityksessämme Kehittää heidän kykyjään Sitouttaa heidät yritykseen Jotta pääsemme tavoitteeseemme, meidän on luotava yrityksestämme työympäristö, jossa Monimuotoisuutta arvostetaan Jonne erilaisten ihmisten on hyvä tulla Jossa erilaisten ihmisten on hyvä olla Osatyökykyisyys osa globaalia monimuotoisuusohjelmaa Monimuotoisuuden edistäminen on eräs Sodexon maailmanlaajuisista strategisista painopisteistä Osatyökykyisten työllistäminen eräs globaaleista strategisista prioriteeteista Erilaiset ihmiset vahvistavat yrityksemme innovaatiokykyä Monimuotoisuus työyhteisössä on kilpailuetu ja muista toimijoista erottava tekijä Suomessa monimuotoisuusohjelman painopisteet Osatyökykyiset Ikääntyvät Etniset vähemmistöt Sukupuolten välinen tasa-arvo 2

26 Sodexo Oy Matti Vähäkuopus Osatyökykyiset Sodexolla Nykyiset työntekijät Työ- ja toimintakykyä ylläpidetään ja tuetaan erilaisin tukitoimin (ryhmäja yksilötoiminta) Tulevat työntekijät Työvoimavara Osa yrityksen y sosiaalista vastuuta Esimies avainroolissa Esimiestyö on avainasemassa osatyökykyisten työn räätälöinnissä, organisoinnissa, tukemisessa ja seurannassa Tukitoiminnoista apua esimiestyöhön Monimuotoisuusvalmennuksista uusia ajattelutapoja Tukea varhaisen tuen mallin käytössä Työterveyshuollon ja vakuutusyhtiön yhteistyön koordinointi Sisäinen tukimalli kannustamaan Edellytyksenä on esimiestyön jatkuva kehittäminen 3

27 Sodexo Oy Matti Vähäkuopus Monimuotoisuusvalmennukset Suomessa Työpajavalmennusten tavoitteena omien ennakkoluulojen huomaaminen ja sitä kautta asenteisiin vaikuttaminen Kaikki esimiehet ja asiantuntijat valmennettu 2011 loppuun mennessä Monimuotoisuus liitetty myös osaksi uusien sodexolaisten perehdytyskoulutusta Palautetta: en ollut ajatellut, millainen rikkaus ihmisten erilaisuus on meillä on kaikilla mahdollisuus oppia toisiltamme. Varhaisen tuen malli on välittämistä Ongelmien ehkäisy, varhainen havaitseminen ja korjaaminen on helpoin tapa hoitaa työ- ja toimintakykyyn liittyviä haasteita Mallilla tavoitellaan työntekijän hyvää työ- ja toimintakykyä ja työssä selviytymistä Se, että esimies ottaa puheeksi työssä selviytymisen haasteet on ihmisestä välittämistä page 9 4

28 Sodexo Oy Matti Vähäkuopus Varhaisen tuen malli Sodexolla Tavoite on toimia riittävän ajoissa Malli pähkinänkuoressa Työntekijä voi hakeutua työterveyshoitajan vastaanotolle, jos kokee terveydellisiä ongelmia tai ongelmia työssä selviytymisessä Esimies voi ohjata työntekijän työterveyshoitajan vastaanotolle keskusteltuaan työntekijän kanssa Yhteistyössä työntekijän, esimiehen ja työterveyshuollon kanssa etsitään ratkaisuja (mm. työkykytapaamiset) Työhönpaluun varmistaminen ja seuranta Sodexolla käytössä vuodesta 2007 Tehostettua valmennusta esimiehille Aktiivisella yhteistyöllä asiat eteenpäin Työpaikan ja työterveyshuollon yhteisillä ehkäisevillä ja korvaavilla toimenpiteillä vaikutetaan Työntekijöiden jaksamiseen työuran kaikissa vaiheissa Tuetaan työssä jatkamista nykyistä pidempään Työterveyshuollon ja eläkevakuutusyhtiön säännöllinen yhteistyö ja tietojen vaihtaminen tärkeää Edellytämme aktiivisia toimenpide-ehdotuksia yhteistyökumppaneiltamme Yhteisesti miettiä ratkaisuja (työntekijöiden) asioiden ja tilanteiden eteenpäin viemiseksi 5

29 Sodexo Oy Matti Vähäkuopus Yhteiskunnalta tukea työllistämiseen Tarve toimivalle ja keveämmälle järjestelmälle osatyökykyisten työllistämiseen Järjestelmän kautta osatyökykyisen työllistämisestä yhtä kevyt prosessi kuin normaali resursointi Kunkin yrityksen ei tarvitsisi palkata terveydenhuollon ammattilaista auttamaan osatyökykyisen työllistämisessä Osatyökykyisyys huomioitava myös palkkauksessa (TES-ratkaisut) Tahdosta huolimatta yrityksillä ei varaa maksaa vajaasta suorituksesta Kuntoisuuskokeilu yksityiselle y puolelle kannattaa Työkokeilu yrityksessä antaa hyvät mahdollisuudet työllistymiseen Oikeaa työtä oikeassa yrityksessä Julkisen terveydenhuollon / erikoissairaanhoidon rooli osatyökykyisten työllistämisessä Miksi osatyökykyisen työllistäminen kannattaa yritykselle Lisäarvoa työnantajalle Työntekijät erittäin sitoutuneita työhönsä Lisäarvoa taloudelliseen tulokseen Yhteistyössä saavutettu hyviä tuloksia osatyökykyisten työllistämisestä Lisäarvoa asiakkaille Osa yrityksen sosiaalista ja yhteiskunnallista vastuuta 6

30 Sodexo Oy Matti Vähäkuopus Onnistumisen edellytyksenä tahtotila Yrityksellä halu työllistää Yhteiskunnalta halu luoda mahdollisuuksia ja tukea työllistymistä Osatyökykyisellä halu työllistyä

31 Takaisin töihin uusin keinoin? Yrityksen puheenvuoro McDonald s Oy Vates-päivät Maarit Latvala, Henkilöstöpäällikkö

32 McDonalds Oy Maarit Latvala McDonald s yrityksenä McDonald's-ketjun vuoden 2010 veroton myynti Suomessa oli 142,6 miljoonaa euroa Ketjussa työntekijöitä noin pääasiassa vakituisissa työsuhteissa, keski-ikä 22 vuotta Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualan TES 84 ravintolaa Helsingistä Rovaniemelle 71 yksityisten lisenssinhaltijoiden omistuksessa, 17 yrittäjää 13 McDonald s Oy:n omistuksessa Arvioilta noin joka toisessa ravintolassamme työskentelee vammainen, vajaakuntoinen tai osatyökykyinen henkilö Toimintaperiaate Vajaakuntoisten, osatyökykyisten ja vammaisten palkkaaminen on osa yrityksen henkilöstöpolitiikkaa Henkilökunnan tulee heijastaa asiakaskuntaamme monimuotoisuutta 1

33 McDonalds Oy Maarit Latvala Kolme näkökulmaa ja hyötyjää win - win ja win Yksilö Yritys Yhteiskunta Hyödyt yritykselle Työ tai sen osatehtävät tarvitsevat tekijää Yksilö Yritys Yhteiskunta Henkilöiden jäljellä olevan työkyvyn hyödyntäminen työkykyä vastaaviin työtehtäviin, jotka ravintolatoiminnassa on jonkun hoidettava Yhteiskuntavastuun näkökulma Työyhteisön monimuotoisuus Nuoret oppivat kohtaamaan erilaisia työtovereita Motivaationa positiiviset kokemukset Ahkeria ja motivoituneita työntekijöitä, jotka arvostavat työtä ja haluavat tehdä sen hyvin ILO 2

34 McDonalds Oy Maarit Latvala Hyödyt yksilölle Yksilö Yritys Koko elämän muuttava merkitys! Yhteiskunta Mahdollisuus itsenäiseen tai itsenäisempään ää elämään Taloudellinen merkitys Työpaikka tarjoaa sosiaalisen ympäristön Minä olen tärkeä - työlläni on merkitystä ja arvoa Työ on parasta syrjäytymisen ehkäisyä Hyödyt yhteiskunnalle Yksilö Yritys Useilla työelämän ulkopuolella olevilla ihmisillä on työkykyä jäljellä; toisaalta yhteyskunnassa on tekemätöntä työtä tämä työkyky ja siihen sopivat työtehtävät tulisi saada kohtaamaan Yhteiskunta Työ on parasta syrjäytymisen ehkäisyä Mahdollisuus kaikille tulla hyödyllisiksi ja tuottaviksi yhteiskunnan jäseniksi 3

35 McDonalds Oy Maarit Latvala Sopiva työntekijä sopivaan työtehtävän Ymmärrys eri tavalla vammaisille, vajaakuntoisille tai osatyökykyisille soveltuvista työtehtävistä ravintoloissamme Kartoitetaan säännöllisesti ravintoloiden tarvetta / mahdollisuuksia palkata osatyökykyinen työntekijä Haetaan kyseiseen ravintolaan sopivaa työntekijää, joka on kykenevä tarjolla oleviin työtehtäviin Laaditaan yksilöllinen toimenkuva työntekijälle soveltuvista työtehtävistä (työntekijä, työhönvalmentaja, ravintolapäällikkö/yrittäjä, henkilöstökonsultti) Arvioidaan työntekijän, työtehtävän ja työpaikan soveltuvuutta toisilleen (työharjoittelun tai koeajan aikana) Yhteistyö Keskuspuiston ammattiopiston kanssa PEREHDYTYSPÄIVÄT TYÖHARJOITTELUT TAVOITTEENA TYÖLLISTYMINEN 4

36 McDonalds Oy Maarit Latvala Onnistuneen työllistämisen kriittiset mahdollistajat Vammaisen, vajaakuntoisen tai osa-työkykyisen työntekijän työhönvalmentajan rooli, ammattitaito, tuki ja apu tärkeä myös yritykselle Varmistettava palkattavan henkilön soveltuvuus työtehtäviin Realistiset odotukset puolin ja toisin Työtehtävien räätälöiminen vastaamaan työkykyä Lähimmän esimiehen johtamistaitojen merkitys sekä asenne ja kypsyys Työntekijä osaksi olemassa olevaa työyhteisöä 5

Esteetön työpaikka ja työolosuhteiden mukauttaminen vammaisille ja pitkäaikaissairaille

Esteetön työpaikka ja työolosuhteiden mukauttaminen vammaisille ja pitkäaikaissairaille Esteetön työpaikka ja työolosuhteiden mukauttaminen vammaisille ja pitkäaikaissairaille Vammaiset henkilöt avoimille työmarkkinoille arvokeskustelusta konkretiaan 28.4.2011 Nina Nevala, dosentti, tiimipäällikkö

Lisätiedot

Vammaiset ja työelämä Nina Nevala Tiimipäällikkö, Työterveyslaitos Professori (ma), Jyväskylän yliopisto

Vammaiset ja työelämä Nina Nevala Tiimipäällikkö, Työterveyslaitos Professori (ma), Jyväskylän yliopisto Vammaiset ja työelämä Nina Nevala Tiimipäällikkö, Työterveyslaitos Professori (ma), Jyväskylän yliopisto "Työ on vammaiselle yhtä tärkeää kuin vammattomallekin ehkäpä joskus jopa tärkeämpää" "Saa olla

Lisätiedot

Ergonomian "lukutaito"

Ergonomian lukutaito Ergonomian "lukutaito" Karwowski W: Ergonomics and human factors: the paradigms for science, engineering, design, technology and management of human-compatible systems. Ergonomics 2005; 48(5): 436-463

Lisätiedot

Työn mukauttamisen vaikuttavuus

Työn mukauttamisen vaikuttavuus Epilepsia ja työ aamiaistilaisuus, Lasipalatsi 10.2.2014 Työn mukauttamisen vaikuttavuus Nina Nevala LitT, vanhempi tutkija,työterveyslaitos Professori, Jyväskylän yliopisto Sosiaali- ja terveysministeriö:

Lisätiedot

Työn mukauttamisen mahdollisuudet

Työn mukauttamisen mahdollisuudet Esteettömyys työssäoppimisessa ja työllistymisessä? Verkostoseminaari 4.11.2013 Työn mukauttamisen mahdollisuudet Nina Nevala LitT, tiimipäällikkö,työterveyslaitos Professori, Jyväskylän yliopisto Sosiaali-

Lisätiedot

Työolosuhteiden mukauttaminen

Työolosuhteiden mukauttaminen Esteettä työelämään, Jyväskylä 4.2.2014 Työolosuhteiden mukauttaminen Nina Nevala LitT, vanhempi tutkija,työterveyslaitos Professori, Jyväskylän yliopisto Sosiaali- ja terveysministeriö: Osatyökykyiset

Lisätiedot

Työjärjestelyt ja työolosuhteiden mukauttaminen

Työjärjestelyt ja työolosuhteiden mukauttaminen Työkykykoordinaattoreiden koulutus 11.10.2016 Työjärjestelyt ja työolosuhteiden mukauttaminen Nina Nevala LitT, dos., vanhempi tutkija, Työterveyslaitos Esityksen sisältö 1. Viitekehys 2. Käsitteiden määrittelyä

Lisätiedot

Työtä tekijälle vaikutukset näkyviksi

Työtä tekijälle vaikutukset näkyviksi Työtä tekijälle vaikutukset näkyviksi Toiveista tekoihin -projekti 2012 2013 Teot tutuiksi -projekti 2013 2015 Osatyökykyisyys Osatyökykyisyydellä tarkoitetaan sellaista toimintakyvyn vajausta, josta on

Lisätiedot

Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön. Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012

Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön. Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012 Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012 Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Säätiö tukee pitkäaikaissairaita/vammaisia lapsia

Lisätiedot

Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä ESTE

Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä ESTE Työympäristön esteettömyyden arviointimenetelmä ESTE Nina Nevala, Tiina Juhola, Juha Anttila, Hannu Alaranta Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke 104373 Hankkeen toteuttajat Työterveyslaitos Invalidiliiton

Lisätiedot

Työkyvyt käyttöön vammasta tai sairaudesta huolimatta

Työkyvyt käyttöön vammasta tai sairaudesta huolimatta Työkyvyt käyttöön vammasta tai sairaudesta huolimatta Anne Korhonen Journalistipäivä 8.3.2016 Osatyökykyinen vai työkykyinen? 2 Osatyökykyisyys on työ ja tehtäväsidonnainen asia Työkyky muuttuu ja muuntuu

Lisätiedot

Esteetön työpaikka - arviointimenetelmä ja hyvien ratkaisujen tietopankki

Esteetön työpaikka - arviointimenetelmä ja hyvien ratkaisujen tietopankki Esteetön työpaikka - arviointimenetelmä ja hyvien ratkaisujen tietopankki Nina Nevala Tiimipäällikkö, dos. Millainen on esteetön työpaikka? työpaikkarakennus on esteetön työpaikalla on helppo liikkua ja

Lisätiedot

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Mikkeli 15.10.2014 Petri Puroaho Taustani Sosiaaliohjaaja, yhteiskuntatieteiden maisteri ja opettaja/kouluttaja Työkokemusta ja yhteistyötä

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

Valtti Työpaja, Kankaanpää 28.5.2014. Petri Puroaho, Vates-säätiö

Valtti Työpaja, Kankaanpää 28.5.2014. Petri Puroaho, Vates-säätiö Valtti Työpaja, Kankaanpää 28.5.2014 Petri Puroaho, Vates-säätiö Puheenvuoron sisältö Vates-säätiö ja sen toiminnan päämäärät Välityömarkkinat ja sen toimijat Vammaisten ja osatyökykyisten työllistyminen

Lisätiedot

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus 30.10.2014 Petri Puroaho Kehittämispäivän tavoitteet YHTEISTYÖ: Vahvistaa välityömarkkinatoimijoiden ja TEhallinnon välistä yhteistyötä VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

Työkykykoordinaattori työterveyshuollossa

Työkykykoordinaattori työterveyshuollossa Työkykykoordinaattori työterveyshuollossa Yhteistyöllä voimavaroja ja työkaluja työntekijän työkyvyn heiketessä Satu Tamsi Työkykykoordinaattori/Työterveyshoitaja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten organisaatioissa tuettiin osatyökykyisten työllistymistä ja työssä jatkamista ja mitkä tekijät estivät tai edistivät sitä. Tutkimuskysymyksiä

Lisätiedot

Kaikenikäisten työkykyyn kierroksia työkaarityökalulla tuloksia. Aina löytyy työkykyä. Miten työtä muokataan?

Kaikenikäisten työkykyyn kierroksia työkaarityökalulla tuloksia. Aina löytyy työkykyä. Miten työtä muokataan? Kaikenikäisten työkykyyn kierroksia työkaarityökalulla tuloksia Aina löytyy työkykyä. Miten työtä muokataan? Helsinki 17.4.2015 ja Jyväskylä 24.4.2015 Pirkko Mäkinen, Työturvallisuuskeskus Työpajan tavoite

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

Työn tuki -malli 2011

Työn tuki -malli 2011 Työn tuki -malli 2011 Kehittyvää erityisryhmien asumista Mikä Työn tuki -malli on? Työn tuki -malli on syntynyt Asumispalvelusäätiö ASPAn KoPa-projektissa (Koulutuksella palkkatyöhön) vuosina 2008-2010

Lisätiedot

Työyhteisön monimuotoisuus Työpaikkavalmentajakoulutus 6.10.2015

Työyhteisön monimuotoisuus Työpaikkavalmentajakoulutus 6.10.2015 Työyhteisön monimuotoisuus Työpaikkavalmentajakoulutus 6.10.2015 Petri Puroaho Miksi olen Kainuussa? 6.10: Kainuun työ- ja elinkeinotoimiston, Tuetun työllistymisen palveluiden pyynnöstä (Helena Karppinen,

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Kuinka vammainen nuori työllistyy? Antti Teittinen Kehitysvammaliitto ry.

Kuinka vammainen nuori työllistyy? Antti Teittinen Kehitysvammaliitto ry. Kuinka vammainen nuori työllistyy? Antti Teittinen Kehitysvammaliitto ry. Lähtökohdat Esitelmä perustuu tutkimukseen Ekholm E, Teittinen A. Vammaiset nuoret ja työntekijäkansalaisuus. Osallistumisen esteitä

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

Anna osaajalle mahdollisuus -seminaari Helsinki 24.3.2015 Vammaiset ja osatyökykyiset työelämässä realismia ja ratkaisuja

Anna osaajalle mahdollisuus -seminaari Helsinki 24.3.2015 Vammaiset ja osatyökykyiset työelämässä realismia ja ratkaisuja Anna osaajalle mahdollisuus -seminaari Helsinki 24.3.2015 Vammaiset ja osatyökykyiset työelämässä realismia ja ratkaisuja Petri Puroaho Taustaa Vates-säätiö: asiantuntijaorganisaatio, joka toimii (1993

Lisätiedot

Työhönvalmentaja etsii työlleen tekijän

Työhönvalmentaja etsii työlleen tekijän Yhdenvertaisuusseminaari 30.11.2017 Helsinki Työhönvalmentaja etsii työlleen tekijän Yhdenvertaisuus työelämässä 30.11.2017 Anne Korhonen Mitä mielikuvia tai ajatuksia tulee mieleen sanasta työhönvalmentaja?

Lisätiedot

Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla

Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla Loppuraportti 15.12.2010 Nina Nevala Tiina Kalliomäki-Levanto Kirsi Jääskeläinen Maria

Lisätiedot

Koulutuksella Palkkatyöhön-projekti

Koulutuksella Palkkatyöhön-projekti Koulutuksella Palkkatyöhön-projekti Ilmiöitä, merkityksiä, kokemuksia Työttömyys tänään-seminaari 22.10.10 Heidi Kaartinen Projektipäällikkö Asumispalvelusäätiö ASPA People are all different. When you

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

VATES-päivät 2014: Dialogin paikka!

VATES-päivät 2014: Dialogin paikka! VATES-päivät 2014: Dialogin paikka! Arcada, Helsinki 9.4.2014 Henrik Gustafsson, lakimies, ry 1 Syrjinnän kielto työelämässä Perustuslaki 6 - yhdenvertaisuus: ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta

Lisätiedot

Tuloksia yrityskyselystä vammaisten ja osatyökykyisten työllistämisestä

Tuloksia yrityskyselystä vammaisten ja osatyökykyisten työllistämisestä Tuloksia yrityskyselystä vammaisten ja osatyökykyisten työllistämisestä Tähän raporttiin on koottu alustavasti tuloksia kyselystä, jossa selvitettiin yritysten käsityksiä vammaisten ja osatyökykyisten

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Kiuruvesi 11.4.2013 Helena Määttälä 1 18.4.2013 Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto Otsikko TE-TOIMISTO UUDISTUS 2013 Palveluverkko Palvelumalli perustuu kolmeen palvelulinjaan

Lisätiedot

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma TTH-lain tarkoitus (1383/2001, 1 2mom) Yhteistoimin edistää: 1. työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä; 2. työn ja

Lisätiedot

PALKKATUKI OSATYÖKYKYISEN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMISEKSI

PALKKATUKI OSATYÖKYKYISEN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMISEKSI PALKKATUKI OSATYÖKYKYISEN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMISEKSI 11.5.2017 1 Palkkatuen myöntämisen yleiset edellytykset 1) työ- ja elinkeinotoimisto arvioi työttömän työnhakijan työttömyyden johtuvan ammatillisen

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Hyvä työntekijä, valmiina palvelukseen!

Hyvä työntekijä, valmiina palvelukseen! Hyvä työntekijä, valmiina palvelukseen! Sisällys 1. Johdanto... 4 2. TE-toimiston työkokeilu... 6 3. Kelan työkokeilu... 8 4. Palkkatuki... 10 5. Oppisopimuskoulutus... 12 6. Työolosuhteiden järjestelytuki...

Lisätiedot

Osatyökykyiset keistä ja mistä puhutaan? Toimitusjohtaja Jaana Pakarinen

Osatyökykyiset keistä ja mistä puhutaan? Toimitusjohtaja Jaana Pakarinen Osatyökykyiset keistä ja mistä puhutaan? Toimitusjohtaja Jaana Pakarinen 8.3.2016 Vates-säätiö 1/2 2 Asiantuntijaorganisaatio, joka toimii vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden

Lisätiedot

Osatyökykyiset keistä ja mistä puhutaan?

Osatyökykyiset keistä ja mistä puhutaan? Osatyökykyiset keistä ja mistä puhutaan? Toimitusjohtaja Jaana Pakarinen 8.3.2016 Vates-säätiö 1/2 2 Asiantuntijaorganisaatio, joka toimii vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden

Lisätiedot

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille 25.8.2015 Petri Puroaho Taustani ja ketä edustan? Taustani: n. 15 vuoden tieto- ja kokemuspääomaa työllistymisasioihiin liittyen Suomesta

Lisätiedot

Petri Puroaho Osatyökykyisten ja vammaisten työllistäminen

Petri Puroaho Osatyökykyisten ja vammaisten työllistäminen Petri Puroaho Osatyökykyisten ja vammaisten työllistäminen Puheenvuoron sisältö Vates-säätiö sosiaalisen yritystoiminnan tukijana Kohderyhmän työllisyystilanne Työllistämisen tukipalvelut työhönvalmennus

Lisätiedot

TEMPO Polkuja työelämään Pirkko Mäkelä-Pusa/

TEMPO Polkuja työelämään Pirkko Mäkelä-Pusa/ TEMPO Polkuja työelämään 2015-2018 Pirkko Mäkelä-Pusa/25.8.2016 Osatyökykyisyys ja työelämä Hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen edellyttää korkeampaa työllisyysastetta ja pidempiä työuria. Osatyökykyisten

Lisätiedot

Työnantaja osatyökykyistä nuorta rekrytoimassa

Työnantaja osatyökykyistä nuorta rekrytoimassa Työnantaja osatyökykyistä nuorta rekrytoimassa Patrik Tötterman FT, erityisasiantuntija Työ- ja elinkeinoministeriö Ja Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihanke 13.9.2017 Lukuja osatyökykyisyydestä Osatyökykyisyys

Lisätiedot

Osatyökykyiset työssä -ohjelma

Osatyökykyiset työssä -ohjelma Ohjelma joka kannattaa VATES 9.4.2014 Osatyökykyiset työssä -ohjelma STM:n käynnistämä ohjelma, jossa on kaksi kokonaisuutta: osatyökykyisten työssä jatkamista ja työllistymistä edistävä toimintakonsepti

Lisätiedot

TUETUN TYÖLLISTYMISEN PALVELU

TUETUN TYÖLLISTYMISEN PALVELU TUETUN TYÖLLISTYMISEN PALVELU Työelämää työvalmentajan tuella 2.10.2014 Työ kuuluu kaikille seminaari Nina Sohlberg-Ahlgren ja Merja Honkanen TUETTU TYÖLLISTYMINEN HELSINGISSÄ EU:n Employment Horizon-projektissa

Lisätiedot

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Kuormittavuuden hallinta työssä seminaari, Orton 10.11.2011 FL, projektipäällikkö Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Työurien

Lisätiedot

Vammaisfoorumin ja Varsinais- Suomen TE toimiston koulutuspäivä 2015: Työ kuuluu kaikille!

Vammaisfoorumin ja Varsinais- Suomen TE toimiston koulutuspäivä 2015: Työ kuuluu kaikille! Vammaisfoorumin ja Varsinais- Suomen TE toimiston koulutuspäivä 2015: Työ kuuluu kaikille! Varsinais-Suomen TE -toimisto, Turku 17.9.2015 Henrik Gustafsson, lakimies, ry 1 Syrjinnän kielto työelämässä

Lisätiedot

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Marjo Sinokki Työterveysjohtaja Turun Työterveystalo/Turun kaupunki LT, työterveyshuollon ja terveydenhuollon EL EI SIDONNAISUUKSIA Tänään pohditaan Taustaa Työkyky Yhteistyö

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

TYÖTERVEYSNEUVOTTELU tiedote työntekijälle

TYÖTERVEYSNEUVOTTELU tiedote työntekijälle LT, työterveyshuollon el Sini Lohi TYÖTERVEYSNEUVOTTELU tiedote työntekijälle Työterveysneuvottelussa sovitaan työntekijän työkykyä tukevista järjestelyistä yhteistyössä työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon

Lisätiedot

Yleistä kuntouttamiseen liittyen

Yleistä kuntouttamiseen liittyen Työhön kuntoutumisen tukitoimet TE-hallinnossa 3.11.2015 1 Yleistä kuntouttamiseen liittyen Julkisen työ ja yrityspalvelulakiin liittyviä palveluita. Ovat toissijaisia palveluita eli aina ensin selvitettävä

Lisätiedot

Osatyökykyisille tie työelämään

Osatyökykyisille tie työelämään Osatyökykyisille tie työelämään hankepäälikkö Päivi Mattila-Wiro ja projektipäällikkö Raija Tiainen 1 1.11.2017 Osatyökykyisille tie työelämään Osatyökykyisyys koskettaa lähes jokaista suomalaista työuran

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 19.11.2013 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Aina löytyy työkykyä miten työtä muokataan?

Aina löytyy työkykyä miten työtä muokataan? Aina löytyy työkykyä miten työtä muokataan? Työkaarityökalulla tuloksia -työseminaari 2014 3.10. Tampere 9.10. Helsinki 10.10. Oulu Pirkko Mäkinen, Työturvallisuuskeskus TTK Asiantuntija pirkko.makinen@ttk.fi

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Nakkila Pirkko 29.11.2012 Työllistyminen on yksi keskeinen keino syrjäytymisen ehkäisemiseen Riittävät

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon uudet toimet syrjäytymisen ehkäisyssä ja työurien pidentämisessä.

Työ- ja elinkeinohallinnon uudet toimet syrjäytymisen ehkäisyssä ja työurien pidentämisessä. Työ- ja elinkeinohallinnon uudet toimet syrjäytymisen ehkäisyssä ja työurien pidentämisessä. Ammatillisen kuntoutuksen päivät Verve, Oulu 18.9. 2014 Patrik Tötterman, FT, ylitarkastaja Työurien pidentäminen

Lisätiedot

Etsitkö työlle tekijää? Hyödynnä työhönvalmennusta.

Etsitkö työlle tekijää? Hyödynnä työhönvalmennusta. Etsitkö työlle tekijää? Hyödynnä työhönvalmennusta www.eksote.fi Onko yrityksessäsi työtehtäviä, jotka ovat vailla tekijää ja niiden tekemiseen menee vain muutama tunti päivässä? Olisivatko lisäkädet tarpeen

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

Kuka kuntouttaa, mikä kuntouttaa

Kuka kuntouttaa, mikä kuntouttaa Kuka kuntouttaa, mikä kuntouttaa -Te-toimiston palveluita osatyökykyisille Lääkäripäivät 24.11.2017 Maria von Bonsdorff, Uudenmaan Te-toimisto 24.11.2017 Osatyökykyisyys ja ammatillinen kuntoutus Tetoimistossa

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

Työolosuhteiden mukauttaminen uusin tutkimustieto ja käytännön ratkaisuja

Työolosuhteiden mukauttaminen uusin tutkimustieto ja käytännön ratkaisuja Työ kuuluu kaikille 2.10.2014 Työolosuhteiden mukauttaminen uusin tutkimustieto ja käytännön ratkaisuja Nina Nevala Vanhempi tutkija, Työterveyslaitos/STM Osatyökykyiset työssä -ohjelma Ma. prof. Jyväskylän

Lisätiedot

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Palkkatuki (vamman tai sairauden perusteella) Työolosuhteiden järjestelytuki Ritva Sillanterä 11.6.2014

Lisätiedot

Uusinta tutkimustietoa istumisen vähentämisestä ja aktiivisuuden lisäämisestä

Uusinta tutkimustietoa istumisen vähentämisestä ja aktiivisuuden lisäämisestä Uusinta tutkimustietoa istumisen vähentämisestä ja aktiivisuuden lisäämisestä Nina Nevala LitT, vanhempi tutkija Työterveyslaitos Ma. professori, Jyväskylän yliopisto 11.3.2014 Nevala Nina 1 Sonderborgin

Lisätiedot

työkyvyttömyyseläkkeistä

työkyvyttömyyseläkkeistä FINNISH CENTRE FOR PENSIONS KANSAINVÄLINEN VAMMAISNAISSEMINAARI 12.3.2008 Kuvitettua Naisten tietoa työkyky ja työkyvyttömyyseläkkeistä työkyvyttömyyseläkkeet Raija Gould Raija Gould Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus

Lisätiedot

Projektipäällikkö Raija Tiainen Tutkimuspäällikkö Nina Nevala. Ohjelma, joka kannattaa. www.stm.fi/osatyokykyiset

Projektipäällikkö Raija Tiainen Tutkimuspäällikkö Nina Nevala. Ohjelma, joka kannattaa. www.stm.fi/osatyokykyiset Projektipäällikkö Raija Tiainen Tutkimuspäällikkö Nina Nevala Ohjelma, joka kannattaa. www.stm.fi/osatyokykyiset Osatyökykyiset työssä -ohjelma, OSKU Osku-tiimi, STM Päivi Mattila-Wiro, ohjelmajohtaja

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 2.11.2017 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta

Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta Asko Saastamoinen Asko Saastamoinen 13.10.2016 1 Työterveyshuoltolaki 2001 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään työnantajan velvollisuudesta

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Osatyökykyisille tie työelämään

Osatyökykyisille tie työelämään Osatyökykyisille tie työelämään Kärkihanke osana strategisen hallitusohjelman toimeenpanoa 2016 2019 Painopistealue Hyvinvointi ja terveys Kuka on osatyökykyinen? Henkilö, jolla on käytössään osa työkyvystään

Lisätiedot

LIIKUNTAVAMMAINEN OPISKELIJA TYÖSSÄOPPIMASSA. P.Pyy

LIIKUNTAVAMMAINEN OPISKELIJA TYÖSSÄOPPIMASSA. P.Pyy LIIKUNTAVAMMAINEN OPISKELIJA TYÖSSÄOPPIMASSA P.Pyy OPISKELIJOIDEN ERILAISET TARPEET ovat tuoneet ammatilliselle koulutukselle haasteita: Kuinka tunnistaa yksilöllisiä tarpeita ja tukea heidän oppimistaan

Lisätiedot

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Hyvinvointia maakuntaan VIII, Hyvinvointia työssä ja vapaa-ajalla seminaari 21.1.2015 Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Kirsti Hupli, Työterveyshuollon ylilääkäri Etelä-Karjalan Työkunto Oy

Lisätiedot

TYÖTERVEYSNEUVOTTELU tiedote työnantajalle

TYÖTERVEYSNEUVOTTELU tiedote työnantajalle LT, työterveyshuollon el Sini Lohi TYÖTERVEYSNEUVOTTELU tiedote työnantajalle Työterveysneuvottelussa sovitaan työntekijän työkykyä tukevista järjestelyistä yhteistyössä työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon

Lisätiedot

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz TE-toimiston uudistettu palvelumalli Palvelumalli perustuu

Lisätiedot

Vammaisfoorumin ja Uudenmaan TE toimiston koulutuspäivä 2015: Työ kuuluu kaikille!

Vammaisfoorumin ja Uudenmaan TE toimiston koulutuspäivä 2015: Työ kuuluu kaikille! Vammaisfoorumin ja Uudenmaan TE toimiston koulutuspäivä 2015: Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE -toimisto, Vantaa 4.3.2015 Henrik Gustafsson, lakimies, ry 1 Syrjinnän kielto työelämässä Perustuslaki 6

Lisätiedot

Työllistymisen haasteet ja mahdollisuudet - kaikkien kyvyt käyttöön Turku

Työllistymisen haasteet ja mahdollisuudet - kaikkien kyvyt käyttöön Turku Työllistymisen haasteet ja mahdollisuudet - kaikkien kyvyt käyttöön Turku 18.11.2014 Petri Puroaho Taustaa Vates-säätiö Vates-säätiön asiantuntijapalvelut Työelämä 2020 hanke Välityömarkkinat osana työelämää

Lisätiedot

KVANK/Työn ja päivätoiminnan valiokunta

KVANK/Työn ja päivätoiminnan valiokunta KVANK/Työn ja päivätoiminnan valiokunta Visiotyöryhmä Kehitysvammaisten ihmisten työ- ja päivätoiminnan kehittämisvisio (versio 20.11.2013) Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 1 Tuettu päätöksenteko

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Tiedot Kyseessä on: Ennakointi/Uusi työnantaja: Arviointi/Työnantaja, joka on työllistänyt erityistä tukea tarvitsevan henkilön: Toimiala: Työnantaja: Katuosoite: Postinumero:

Lisätiedot

Masennuksesta toipuvan paluu töihin työterveyshuollon tuella

Masennuksesta toipuvan paluu töihin työterveyshuollon tuella Masennuksesta toipuvan paluu töihin työterveyshuollon tuella Kehittämisasiantuntija Työterveyshoitaja Leena Haakana Helsingin kaupungin työterveyskeskus 1 Työterveyshuollon näkökulma Työn ja terveyden

Lisätiedot

TUETUN TYÖLLISTYMISEN PALVELU. KVANK Työn ja päivätoiminnan valiokunta 1.10.2012 Nina Sohlberg-Ahlgren Johtava työvalmentaja

TUETUN TYÖLLISTYMISEN PALVELU. KVANK Työn ja päivätoiminnan valiokunta 1.10.2012 Nina Sohlberg-Ahlgren Johtava työvalmentaja TUETUN TYÖLLISTYMISEN PALVELU KVANK Työn ja päivätoiminnan valiokunta 1.10.2012 Nina Sohlberg-Ahlgren Johtava työvalmentaja Sosiaaliviraston vammaistyössä tuettua työtä järjestetään Tuetun työllistymisen

Lisätiedot

Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla

Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla Nina Nevala Tiina Kalliomäki-Levanto Kirsi Jääskeläinen Maria Hirvonen Anneli Pekkarinen

Lisätiedot

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Esityksen sisältö 1. Työkyvyn palauttamiseen ja työhön paluuseen liittyvät

Lisätiedot

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät 17.3.2016 Esityksen tavoite Taustalla mm. käynnissä oleva hanke Työuria pidentävät yhteistoiminnalliset keinot (Typyke),

Lisätiedot

SUJUVAT SIIRTYMÄT OHJAUKSEN TEEMASEMINAARI. Osatyökykyisyys osana koulutusta ja työllistymisen tukemista. Helsinki 2.5.

SUJUVAT SIIRTYMÄT OHJAUKSEN TEEMASEMINAARI. Osatyökykyisyys osana koulutusta ja työllistymisen tukemista. Helsinki 2.5. SUJUVAT SIIRTYMÄT OHJAUKSEN TEEMASEMINAARI Osatyökykyisyys osana koulutusta ja työllistymisen tukemista Helsinki 2.5.2016 Kaija Ray Vates-säätiön toiminta 2 Perustettu 1993, nyt 36 taustayhteisöä, henkilöstöä

Lisätiedot

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Työvoimaa ja osaamista poistuu Vaje 250.000 työntekijää Nykyinen työvoima 2.300.000 15 v. Poistuneita 900.000

Lisätiedot

Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90. Tanja Vuorela, ylilääkäri

Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90. Tanja Vuorela, ylilääkäri Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90 Tanja Vuorela, ylilääkäri 6.11.2012 Osallistava työterveyshuolto 2. Suunnittelu 3. Toiminta Varhainen tuki: Sairauspoissaolojen seuranta Hälytysrajat Esimiesvalmennus

Lisätiedot