Perusjakelun yt-neuvottelut kysymyksiä ja vastauksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusjakelun yt-neuvottelut kysymyksiä ja vastauksia"

Transkriptio

1 Perusjakelun yt-neuvottelut kysymyksiä ja vastauksia Itellan yt-neuvottelut ovat päättyneet. Perusjakelusta irtisanotaan 495 työntekijää, määräaikaisuudet päättyvät ja enintään 180 työntekijää osa-aikaistetaan. Miksi? Itella perustelee vähentämistarvetta postialan murroksella ja lähetysmäärien kiihtyvällä laskulla. PAU arvostelee voimakkaasti Itellan irtisanomisia. Itella olisi halutessaan voinut käyttää pehmeämpiä keinoja, joilla irtisanomisia ja osa-aikaistamisia olisi voitu välttää. Liiton neuvottelijat saivat yt-neuvotteluissa kuitenkin pienennettyä irtisanottavien määrää sadoilla henkilöillä. Itellan alkuperäinen tavoite oli irtisanoa 800 vakituista työntekijää. Neuvotteluissa luku putosi 494:ään, joka sekin on liikaa Kuka päättää irtisanottavat? Työnantaja. Tes:n vähentämisjärjestystä on noudatettava. Mikä on irtisanottavien vähentämisjärjestys eli missä järjestyksessä työntekijöitä irtisanotaan? Vähentämisjärjestyksessä noudatetaan työehtosopimusta, ellei yt-neuvotteluissa toisin sovita. Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksessa (4 6. mom) on sovittu vähentämisjärjestyksestä näin: Irtisanomisen (ja lomauttamisen) yhteydessä on mahdollisuuksien mukaan noudatettava sääntöä, jonka mukaan viimeksi irtisanotaan (tai lomautetaan) yrityksen toiminnalle tärkeitä tai erikoistehtäviin tarvittavia työntekijöitä, vaikeasti työllistettäviä ja saman työnantajan työssä osan työkyvystään menettäneitä. Toissijaisesti kiinnitetään huomiota myös työsuhteen kestoaikaan ja työntekijän huoltovelvollisuuden määrään. Yt-neuvotteluissa ei tuotu esille yrityksen toiminnalle tärkeitä tai erikoistehtäviin tarvittavia työntekijöitä. Tärkein vähentämisjärjestystä määrittävä tekijä on työsuhteen kestoaika ja työntekijän huoltovelvollisuuden määrä. Kuinka vähentämisjärjestystä tarkastellaan; toimipaikoittain, alueittain vai miten? Vähentämisjärjestys tehdään työpaikkakäsitteen mukaisesti eli perusjakelussa kaupunkien keskusta-alueiden toimipaikat ovat yhdessä samassa vähentämisjärjestyksessä. Esimerkiksi Helsinki, Espoo ja Vantaa omanaan. Vastaavasti keskustojen ulkopuolisten toimipaikkojen osalta yksi toimipaikka on oma vähentämisjärjestysalue. Kuinka yhteistekijät eli sanomalehdenjakajat, jotka tekevät myös perusjakelun tehtäviä, sijoittuvat vähentämisjärjestyksessä? Asiaa käsitellään, kun vähentämisjärjestystä tehdään

2 Jos pariskunnan molemmat osapuolet ovat Itellassa töissä, voiko molemmat joutua irtisanotuksi? Eivät, jos he ovat vakinaisessa työsuhteessa. Asiasta on sovittu yt-neuvotteluissa. Millä tavalla työnantaja käytännössä selvittää työntekijän aseman vähentämisjärjestyksessä? Luoko esimerkiksi työnantaja rankinglistan, jota edunvalvonta alkaa kommentoida? Haastatteleeko palveluesimies kaikki vaarassa olevat vai ylempää tulleen listan? Kenet työntekijällä on oikeus ottaa tuekseen? Työnantaja tietää työntekijöiden työsuhteiden pituudet. Jos työnantajalla on esimerkiksi työntekijän huoltovelvollisuus tiedossa, tämä tulee vähentämisjärjestyksessä ottaa huomioon. Työnantaja ohjeistaa omia esimiehiään yt-neuvotteluiden jälkeen irtisanomiskeskustelujen käynnistämisestä. PAUn jäsenellä on aina halutessaan mahdollisuus ottaa keskusteluihin mukaan työpaikan luottamusmies tai pääluottamusmies. Työpaikan luottamusmiehen rooli korostuu tes:n mukaisen vähentämisjärjestyksen valvomisessa. Mikäli vähentämisjärjestystä on rikottu, kyseessä on tes-rikkomus ja irtisanominen voidaan riitauttaa. Miten varmennetaan etukäteen, että sosiaalinen tilanne perheessä on selvitetty tai terveydentilan huomiointi on tehty? Asiat nousevat esille keskustelujen kuluessa. Olen syntynyt vuonna 1954 ja haluaisin lähteä Itellasta vapaaehtoisesti ansiosidonnaisille lisäpäiville (ns.eläkeputkeen). Onko työnantajalla tällainen eläkeputki nyt auki? Työnantaja on ilmoittanut, että vapaaehtoista mahdollisuutta ns. eläkeputkeen muutosturvalla ei tässä yt-menettelyssä tarjota. Vapaaehtoisiin ratkaisuihin antaa mahdollisuuden Itellan Uusi Polku-ohjelma. Minulla on useita peräkkäisiä määräaikaisia työsopimuksia. Kuinka tulkitaan irtisanomisaikaa laskettaessa "työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä? Ennen vakinaista työsuhdetta olleet määräaikaiset työsuhteet otetaan huomioon, jos niiden katko on alle 8 päivää. Mikä on Itellan tapa ilmoittaa työntekijälle irtisanomisesta? Jokaisen kanssa tulee käydä henkilökohtaiset keskustelut irtisanomisesta. Kuka tekee työt, kun väki on irtisanottu? Se on työnantajan huoli. Työnantajan tehtävänä on huolehtia siitä, että työt tulee hoidettua. Työntekijät tekevät työt työsopimuksessa olevan työajan puitteissa normaalijoutuisuudella kaikki tauot pitäen. Ylitöiden tekeminen perustuu lain mukaan vapaaehtoisuuteen.

3 Keitä PAUn neuvottelema muutosturvasopimus koskee? Sopimusta sovelletaan Itella-konsernissa tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla käytävien yt-menettelyjen yhteydessä. Muutosturvakokonaisuus pitää sisällään muun muassa muutosturvarahan, joka maksetaan tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanotulle työntekijälle. Muutosturvasopimus on voimassa saakka. Lisätietoja muutosturvasopimuksesta löydät PAUn verkkosivuilta Mitä tarkoitetaan työnantajan takaisinottovelvoitteella? Itellalla on lakisääteinen takaisinottovelvoite eli työnantajan on tarjottava avoinna olevia tehtäviä aina ensin TE-toimistoon (työvoimatoimisto) ilmoittautuneelle työnhakijalle. Lain mukaisen yhdeksän kuukauden sijasta käytetään PAUn muutosturvasopimuksen mukaista 13 kuukauden takaisinottovelvoitetta. Mitä tehtäviä takaisinottovelvoite koskee? Koskeeko takaisinottovelvoite myös postikeskuksessa avautuvaa työtä? Entä Itellan tytäryhtiössä tai OpusCapitassa avautuvia työpaikkoja? Takaisinottovelvoite koskee postityötä myös postikeskuksessa. Lain mukaan Itella Logisticsiin ei ole takaisinottovelvoitetta. Kuitenkin yt-neuvotteluissa on keskusteltu siitä, että avautuvia työpaikkoja tarjottaisiin myös Itella Logistics Oy:stä. OpusCapitan tehtäviä takaisinottovelvoite ei koske. Jos pääsen takaisin töihin työsuhteeseen irtisanomisen jälkeen, palkataanko minut vanhana vai uutena työntekijänä? Entä jos minulle on ehditty jo maksaa muutosturvaraha, joudunko maksamaan sen takaisin? Jos irtisanotulle työntekijälle tarjotaan takaisinottovelvoitteen aikana aiempia työtehtäviä vastaavaa työtä, katsotaan hänen työsuhteensa palvelussuhteen ehtojen osalta jatkuneen keskeytyksettä. Jos työsuhteiden välillä on ollut katkos, maksettua muutosturvarahaa ei tarvitse maksaa takaisin. Täyttyykö työnantajan takaisinottovelvoite, jos minulle tarjotaan irtisanomisen jälkeen määräaikaista työsopimusta, vaikka olen ennen irtisanomista ollut vakituinen? Työnantaja voi tarjota sinulle myös määräaikaista työsopimusta. Koskeeko takaisinottovelvoite muutosturvasopimuksen voimassaoloaikana myös määräaikaisia työntekijöitä? Ei koske. Työehtosopimuksen mukaan määräaikaisissa työsuhteissa ollutta työntekijää ei saa kuitenkaan syrjiä täytettäessä tehtävää, jota hän on viimeksi hoitanut.

4 Mikä ero liiton muutosturvasopimuksella ja Itellan Uusi polku-ohjelmalla on? Kannattaako minun lähteä Uusi polku-ohjelmaan? PAUn neuvottelema sopimuspohjainen muutosturva on lähtökohtaisesti tarkoitettu käytettäväksi tuotannollis-taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja sen soveltamisesta neuvottelee viime kädessä liitto. Uusi polku on Itella Oyj:n vapaaehtoiseen irtisanoutumiseen ja henkilötasoiseen sopimiseen perustuva järjestelmä, jonka tavoitteena on etukäteen keventää ytmenettelyjen aiheuttamaa irtisanomispainetta. Uuden polun käyttö perustuu aina henkilökohtaiseen sopimiseen. Jos sopimusta ei synny ja henkilö päätyy irtisanottavaksi, on hänellä oikeus PAUn sopimuspohjaiseen muutosturvaan. Uusi polku-ohjelman mukaisiin tukitoimiin pääsevät automaattisesti mukaan myös tuotannollis-taloudellisin perustein irtisanotut työntekijät. Uuteen polkuun osallistuminen on jokaisen henkilökohtainen valinta. Voiko Itellan Uusi polku-ohjelmaan hakeutua myös perusjakelun ulkopuolelta? Kyllä. Uusi polku-ohjelman palvelut on tarkoitettu kaikille Itella Oyj:n, Itella Posti Oy:n ja Itella Logistics Oy:n työntekijöille Suomessa. Otan Itellan Uusi polku-ohjelman vastaan ja sanon itseni irti. Saanko heti myös ansiosidonnaista päivärahaa vai joudunko karenssiin? Kuinka karenssi kuluu, kun minulle maksetaan rahallinen kertakorvaus? Henkilölle tulee kolmen kuukauden karenssi, jonka jälkeen maksetaan ansiosidonnaista päivärahaa. Rahallinen kertakorvaus jaksotetaan niin, että henkilö ei saa ansiosidonnaista päivärahaa samanaikaisesti kertakorvauksen kanssa. Esim. Henkilö saa kolmen kuukauden kuukausipalkkaa vastaavan rahallisen korvauksen ja karenssi kuluu samanaikaisesti. Tämän jälkeen hän on oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan. Karenssi lähtee kulumaan heti työsuhteen päättymisen jälkeen. Jos otan Uusi polku-ohjelman vastaan ja sanon itseni irti, olenko työttömänä oikeutettu korotettuun ansiopäivärahaan? Et ole. Korotettua ansio-osaa maksetaan irtisanotulle, ei itse irtisanoutuneelle. Korotettua päivärahaa maksetaan enintään 90 päivältä henkilölle, jolla on vähintään 20 vuoden työhistoria ja joka on ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 5 vuotta. Korotettu ansio-osa on 65 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Esimerkiksi 2000 euron kk-palkalla ilman lapsikorotuksia ansiopäiväraha korotetulla ansio-osalla on 1492,10 /kk ja 69,40 /päivä, ilman korotettua ansio-osaa 1248,94 /kk ja 58,09 /pv.

5 Miten muutosturvaraha tai Uusi polku-ohjelman rahallinen kertakorvaus vaikuttavat eläkekertymään? Ne eivät kerrytä eläkettä. Kuinka verotus toimii Uusi polku-ohjelman rahallisessa kertakorvauksessa ja muutosturvarahassa? Voinko saada myöhemmin niiden takia veromätkyjä? Koska korvaus maksetaan pääsääntöisesti yhtenä eränä, kannattaa hankkia verotoimistosta vuosiverokortti. Pyydä asiasta lisäselvitystä verotoimistosta tai vero.fiverkkopalvelusta. Kuulin, että alle 25-vuotias irtisanottu työntekijä voi jäädä ilman ansiosidonnaista päivärahaa. Voiko tämä olla mahdollista? Periaatteessa kyllä. Alle 25-vuotias nuori, joka ei ole suorittanut peruskoulun tai lukion jälkeistä tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta, on työttömyysetuutta saadakseen haettava vähintään kahta opiskelupaikkaa, joiden opiskelijaksi ottamisen perusteet hän täyttää. Haettavan koulutuksen ei tarvitse olla yhteishaun piiriin kuuluvaa. Työ- ja elinkeinoviranomaisen tulee informoida työtöntä työnhakijaa yleisistä velvollisuuksista sekä työttömyyspäivärahan tai työmarkkinatuen saamisen keskeisistä edellytyksistä. Viranomaisen velvollisuuksiin kuuluu myös tarjota jokaiselle alle 25- vuotiaalle ja alle 30 -vuotiaalle vastavalmistuneelle työttömälle viimeistään kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen työtä, koulutusta, työkokeilua, työnhakuvalmennusta tai ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluja alkaen siitä, kun hän on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi. Velvollisuus on osa nuorisotakuuta, joka astui voimaan vuoden 2013 alusta.

Yt-neuvotteluohjeisto

Yt-neuvotteluohjeisto 1 Yt-neuvotteluohjeisto Ohjeita työvoiman vähentämisestä taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla koskeviin neuvotteluihin 2 Sisällysluettelo Saatteeksi... 3 Yt-kutsun tullessa... 3 Neuvotteluvelvoitteet

Lisätiedot

Ohjeita lomautuksen ja työttömyyden varalle

Ohjeita lomautuksen ja työttömyyden varalle YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ YTN RY OHJE Tietotekniikan palvelualan taustaryhmä / Mko 18.5.2009 1 (9) Ohjeita lomautuksen ja työttömyyden varalle YTN ja TAS tukevat kaikin tavoin jäseniään

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 3. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS KEMIANLIITTO TOIMIHENKILÖUNIONI YTN Sisällysluettelo 1. Taustatiedot 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja koulutus 3 1.2 Verkostot kuntoon

Lisätiedot

työelämän abc TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN s i v u

työelämän abc TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN s i v u TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN w w w. s t t k. f i T e r v e t u l o a t y ö e l ä m ä ä n TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN Työelämässä sinulla on työnantajaasi kohtaan oikeuksia ja velvollisuuksia, joista on hyvä tietää

Lisätiedot

Julkaisija STTK-Opiskelijat ry Mikonkatu 8 A PL 421 00101 Helsinki

Julkaisija STTK-Opiskelijat ry Mikonkatu 8 A PL 421 00101 Helsinki Toimihenkilökeskusjärjestö STTK käyntiosoite Mikonkatu 8 A, 6. kerros postiosoite PL 421 00101 Helsinki puhelin (09) 131 521 sähköposti etunimi.sukunimi@sttk.fi www.sttk.fi Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

Lisätiedot

Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen taloudellisilla, tuotannollisilla ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla

Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen taloudellisilla, tuotannollisilla ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen taloudellisilla, tuotannollisilla ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla teknologiateollisuudessa tekstiä tekstiä Sisällysluettelo

Lisätiedot

TIETO OYJ:N INFO-TILAISUUS. 19.4.2012 OTL, VT Esa Schön

TIETO OYJ:N INFO-TILAISUUS. 19.4.2012 OTL, VT Esa Schön TIETO OYJ:N INFO-TILAISUUS 19.4.2012 OTL, VT Esa Schön Esityksen sisältö Työsuhteen päättämismenettely Työsuhteen päättäminen sopimuksella Työttömyysturva TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMISMENETTELY Työsuhteen päättämismenettely

Lisätiedot

Työsuhteen sopimusperusteinen päättäminen ja sen taloudelliset vaikutukset työntekijälle

Työsuhteen sopimusperusteinen päättäminen ja sen taloudelliset vaikutukset työntekijälle Työsuhteen sopimusperusteinen päättäminen ja sen taloudelliset vaikutukset työntekijälle Jaana Salo Kaupan ja kulttuurin osaamisala Liiketalouden opinnäytetyö Tradenomi TORNIO 2014 TIIVISTELMÄ 2 LAPIN

Lisätiedot

Informaatiologistiikka-alan TYÖEHTOSOPIMUS

Informaatiologistiikka-alan TYÖEHTOSOPIMUS Informaatiologistiikka-alan TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013 31.10.2014 INFORMAATIOLOGISTIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013 31.10.2014 SISÄLTÖ: ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA TYÖEHTOSOPIMUS PALKKALIITTEET MUUT LIITTEET

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 4. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS TEAM PRO YTN Sisällysluettelo YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUOPAS HENKILÖSTÖVAIKUTUKSISTA 3 1. TAUSTATIEDOT 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Lyhyesti tietoa työelämästä

Lyhyesti tietoa työelämästä Lyhyesti tietoa työelämästä Työnhaku ja valmistautuminen Työnhakuun valmistautuminen, mieti o Mitä haluat työltäsi o Mitä koulutuksesi, kokemuksesi, henkilökohtaiset ominaisuutesi mahdollistavat / mitä

Lisätiedot

1. Yleistä vuokratyöstä... 4 6. Työturvallisuus ja työterveyshuolto... 11 2. Työsopimuksen tekeminen... 5 7. Sairausloma ja sairausajanpalkka...

1. Yleistä vuokratyöstä... 4 6. Työturvallisuus ja työterveyshuolto... 11 2. Työsopimuksen tekeminen... 5 7. Sairausloma ja sairausajanpalkka... VUOKRATYÖOPAS Sisällys Johdanto... 3 1. Yleistä vuokratyöstä... 4 Mitä vuokratyö tarkoittaa?... 4 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista?... 4 Saako vuokratyöntekijältä periä välityspalkkiota?...

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN ABC SELKOESITE

TYÖELÄMÄN ABC SELKOESITE TYÖELÄMÄN ABC SELKOESITE TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! Tämä opas tarjoaa perustietoa työelämästä. Oppaassa käydään läpi työelämän sanastoa ja muuta perustietoa työelämästä. Työpaikalla kannattaa pitää kiinni

Lisätiedot

TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN

TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN MITÄ ETUUKSIA TYÖTTÖMYYSKASSA MAKSAA? Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen työttömyyden johdosta ansiopäivärahaa, työvoimakoulutuksen ajalta koulutustukea, vuorotteluvapaan

Lisätiedot

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Jäsenyysedellytys Palkansaajan jäsenyysehdon pituus lyheni 34 viikosta 26 viikkoon Uutta lyhyempää jäsenyysehtoa sovelletaan, kun henkilö on 29.12.2013 jälkeen ollut yhden

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa 1 Sisällys: 4 Työttömän ja lomautetun hakuohje lyhyesti 5 Työttömyyskassan palvelut 6 Työttömyysturvasanastoa 8 Ansiopäiväraha

Lisätiedot

OHJEITA LOMAUTUS- JA VARALTA IRTISANOMIS TILANTEIDEN JA PIKAOPAS

OHJEITA LOMAUTUS- JA VARALTA IRTISANOMIS TILANTEIDEN JA PIKAOPAS OHJEITA JA PIKAOPAS LOMAUTUS- JA IRTISANOMIS TILANTEIDEN VARALTA OHJEITA JA PIKAOPAS LOMAUTUS- JA IRTISANOMIS TILANTEIDEN VARALTA ALKUSANAT OHJEITA LOMAUTUS- JA IRTISANOMIS TILANTEIDEN VARALTA Irtisanomis-

Lisätiedot

Työsuhdeturva viestintäalalla

Työsuhdeturva viestintäalalla Työsuhdeturva viestintäalalla Mediaunioni MDU Suomen Journalistiliitto Toimihenkilöunioni TU Viestintäalan ammattiliitto Viestinnän Keskusliitto Esipuhe Tämä opas on syntynyt Viestinnän Keskusliiton, Viestintäalan

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010 TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010 Ansiopäiväraha Soviteltu ansiopäiväraha Työllistymistä edistävät palvelut Vuorottelukorvaus Muiden sosiaalietuuksien vaikutus Yrittäjän työttömyysturva Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN!

TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! TYÖELÄMÄN ABC TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! Työelämässä pärjää, kun osaa pelisäännöt. Ne ovat kaikille samat. Omista oikeuksista kannattaa pitää kiinni ja omat velvollisuudet pitää myös tuntea. Työelämän ABC-opas

Lisätiedot

Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017. Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry

Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017. Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017 Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry Sisältö 1 Sopimuksen soveltamisala... 5 2 Työsuhteen alkaminen... 5

Lisätiedot

Töihin? Apua viranhakuun. Kristiina Tuhkiainen, työmarkkinalakimies, OAJ

Töihin? Apua viranhakuun. Kristiina Tuhkiainen, työmarkkinalakimies, OAJ Töihin? Apua viranhakuun. Kristiina Tuhkiainen, työmarkkinalakimies, OAJ Viran- ja toimenhaku Opetustyössä käytetään kahta erilaista palvelussuhdelajia: virka- ja työsuhde Virkasuhteisia Valtion ja kunnan

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Työnantajan kirjallinen neuvotteluesitys yhteistoimintamenettelyn käymistä varten Esitys sisältää työllistymistä edistävän toimintasuunnitelman

Työnantajan kirjallinen neuvotteluesitys yhteistoimintamenettelyn käymistä varten Esitys sisältää työllistymistä edistävän toimintasuunnitelman 1 Työnantajan kirjallinen neuvotteluesitys yhteistoimintamenettelyn käymistä varten Esitys sisältää työllistymistä edistävän toimintasuunnitelman Ruoveden kunta Yhteistyökomitea 2.2.2015 klo 8.00 Kunnanhallitus

Lisätiedot

E uusopas 2008 tuusopas 2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009

E uusopas 2008 tuusopas 2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009 Etuusopas 2008 2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009 IAET-kassa 2009 Kuvat: Olavi Mäki IAET-kassa on vuonna 1969 perustettu ylempien toimihenkilöiden tai vastaavassa asemassa olevien

Lisätiedot

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2013 Ansiopäivärahan edellytykset ja suuruus Ansioturvan kesto Yrittäjän työttömyysturva Työtulon ja sosiaalietuuksien vaikutus Vuorottelukorvaus Näin haet etuutta Keskeiset

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt 1

Työelämän pelisäännöt 1 Työelämän pelisäännöt 1 Ammattiliittoon kuulumisesta on monta etua:» Palkka ja muut työehdot Ammattiliitto neuvottelee puolestasi palkoista ja muista työehdoista. Oman alan työehtosopimuksessa sovitaan,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Ansioturvan ABC 2011 YTK viettää juhlavuottaan jäsenten palvelun merkeissä Vuosi 2010 oli haasteellinen vuosi työttömyyskassoille. Taantuman johdosta työttömyys kosketti voimakkaasti myös YTK:n jäsenistöä.

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄSSÄ TOIMINTASUUNNITELMA

YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄSSÄ TOIMINTASUUNNITELMA YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄSSÄ TOIMINTASUUNNITELMA 1. Toimenpiteiden perusteet Taustaa ja perusteita neuvotteluiden käynnistämiselle Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän hallitus

Lisätiedot