YT-Neuvottelut Yara Hva

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YT-Neuvottelut Yara Hva 2014-2015"

Transkriptio

1 YT-Neuvottelut Yara Hva YT-Neuvottelujen tilanne. 2. YT-Neuvottelujen päättäminen Tukipaketit (diat 2-5). Tulospalkkio/Jabo 2015 Henkilöstöetuudet. Palvelusvuosipalkkio. Lomien ja vapaiden pitäminen. Eläköitymisratkaisut. Muuttoavustukset. Lomautusten henkilöstövaikutukset (diat 6-8). Lomautusten kohdentaminen, ajoittaminen ja kesto. Muun työn vastaanotto lomautusaikana. Vapautuvien tehtävien haku työssäoloaikana ja lomautettuna. Ansiosidonnainen päiväraha lomautusajalta. Työsuhteen irtisanominen ja irtisanomisajan palkka. Irtisanomisajan palkan vaikutus työssäoloehtoon. Muut mahdolliset vaikutukset (dia 9). En halua lomautusta ja/tai irtisanoudun ennen 200-päivän rajaa. Päiväraha karenssi mikäli kieltäytyy tarjotusta työstä. Kouluttautuminen ja muutosturva.

2 YT-Neuvottelujen tilanne 1.1. NT-Yara neuvottelut. Selvityksiä ja laskelmia on tehty ja neuvottelut ovat edenneet myönteisesti. Vaikka neuvottelut ovat loppusuoralla niin tämä vaihe voi kestää niin pitkään, että mennessä lopullista ratkaisua ei ole käytettävissä Industrial toimintojen jatko Harjavallassa. Lopullista päätöstä siitä mitenkä nämä toiminnot aiotaan jatkossa organisoida ei ole tehty. Tässäkin odotetaan NT-kaupan ratkeamista Maa-alueiden ja rakennusten mahdollinen myynti yms. Nämä neuvottelut ovat olleet toistaiseksi pysähdyksissä Tulospalkkio ja Jabo Työnantajan kanssa on keskusteltu aiheesta. Ratkaisuun pyritään pidettävässä neuvottelussa. Henkilöstöltä saadun palautteen pohjalta on pidetty tärkeinä seuraavia asioita. Palkkiomatriisissa mitattavia osatekijöitä järkevä määrä (esim. BBS ja TRI). Palkkion maksu; tilien yhteydessä kiinteä osa ja 3kk välein muuttuva osa Työllistyminen muille tehdaspaikkakunnille. Ensimmäiset uudelleentyöllistymiset on saatu tehtyä (Svi ja Uki). Ukin osalta isompi määrä haettavia tehtäviä tulossa hakuun (5kpl prosessimiehen tehtäviä) YT-Neuvotteluiden päättäminen. Työnantaja on esittänyt, että neuvottelut päätetään pidettävässä neuvottelussa. Jos ja ilmeisesti kun kohtien 1.1 ja 1.2 asiat ovat vielä tuolloin ratkaisematta, työnantaja esittää neuvottelujen päättämistä seuraavasti. Seuraavissa dioissa olevat asiat perustuvat alustaviin keskusteluihin ja tekemiimme selvityksiin ko. asioista. Lopullinen sopimus tehdään neuvottelussa. Mikäli teillä tulee mieleen jotain kysyttävää ja lisäselvitysten tarvetta, niin sana on vapaa.

3 2. Tukipaketit Tulospalkkio / Jaksamisbonus 2015 (tästä ei ole vielä sovittu). Keskusteltu mm. seuraavista mitattavista asioista. BBS ja TRI, tuotantomäärät ja kiinteät kustannukset. Henkilöstön toiveena kerrottu, että palkkio muodostuisi seuraavasti. Kokonaiskustannusvaikutus henkilökohtaista kk-palkkaa vastaava summa 3kk tarkastelujakson aikana. Kiinteä osa palkkiosta (esim. 60%) normaalin palkanmaksun yhteydessä. Muuttuva mitattava osa palkkiosta (40%) palkanmaksun yhteydessä Henkilöstöetuudet. Kaikki työsuhteeseen kuuluvat henkilöstöetuudet säilyvät normaalisti ko. etuuksien sääntöjen mukaisesti. Sairauskassa osalta etuuksien säilyttäminen vaatii vapaaehtoisen jäsenmaksun maksamista (20 /kk). Maksulappuja saa kassanhoitajalta (Sari Villa).

4 2. Tukipaketit jatkuu Palvelusvuosipalkkio. Maksetaan työsuhteen päättyessä. Laskenta tapahtuu tulospalkkio/jabo huomioiden (ttp-tuntirvolla) ja palvelussuhteen kesto suhteessa täyteen palkkioon (Sovittu työnantajan kanssa) Lomien ja vapaiden pitäminen (Toimintatapa vielä sopimatta). Toimitaan pääosin TES:in mukaan, mutta tässä voi tulla kysymykseen kaikkiaan kolme erilaista tapaa. Voidaan pitää mennessä tapauskohtaisesti sopimalla. Mahdollisesti pitämättä jääneet lomat ja vapaat käytetään lyhentämään lomautusaikaa. Lomat ja vapaat voisi säästetään myöhempää käyttöä varten. Mikäli kaikki lomat ehtii pitämään esim. ennen varsinaisen lomautuksen alkua ja pystyykin työllistymään esim. Ukiin heti lomautuksen alkupuolella, niin seuraavalla varsinaisella lomakaudella ei ole käyttää lomia ja vapaita.

5 2. Tukipaketit jatkuu Eläköitymisratkaisut. Vuonna syntyneet. Mikäli ehdit täyttää 60-vuotta ennen kuin päivärahan enimmäisaika päättyy, sinulla on oikeus lisäpäiviin. Tällöin päivärahaa maksetaan vanhuuseläkkeelle asti. Vuonna 1957 tai sen jälkeen syntyneet. Mikäli ehdit täyttää 61-vuotta ennen kuin päivärahan enimmäisaika päättyy, sinulla on oikeus lisäpäiviin. Tällöin päivärahaa maksetaan vanhuuseläkkeelle asti. Lisäeläke-etuuden omaavat henkilöt. Mikäli työsuhteen päättyessä olet 55-vuotias saat vapaakirjan mukaasi säätiön sääntöjen mukaisesti. Alle 55-vuotiaat henkilöt, jotka eivät työllisty Yaran tehtävissä, myönnetään OP- Henkivakuutuksen ryhmävakuutus aiemman Yara Suomi Oy:ssä noudatetun käytännön mukaisesti. Mahdollisen liikkeenluovutuksen yhteydessä siirtyvien lisäeläke-etuuden omaavien henkilöiden tilanne ratkaistaan neuvotteluissa Muuttoavustukset. Silloin kun HVA:n yt-neuvottelun piirissä olevan henkilö joutuu vaihtamaan vakituisen asuinpaikkansa ja muuttamaan Yaran muulle toimipaikalle, maksetaan muuttokorvauksena: Muutto Siilinjärvelle tai Kokkolaan, muuttokorvaus yhteensä euroa brutto. Muutto Uuteenkaupunkiin, muuttokorvaus yhteensä euroa brutto.

6 3. Lomautusten henkilöstövaikutukset. Jos ja ilmeisesti kun kohtien 1.1 ja 1.2 asiat ovat vielä ratkaisematta, työnantaja haluaa käynnistää koko henkilöstöä koskevat toistaiseksi voimassaolevat lomautukset. Tämä vaikuttaa henkilöstön asemaan seuraavasti Lomautusten kohdentaminen (tästä ei ole vielä sovittu). Työnantaja laatii suunnitelman, jossa otetaan huomioon toimintojen käyntiajat ja jäljelle jäävien työmäärien henkilöstötarpeet Lomautusten ajoittaminen (tästä ei ole vielä sovittu). Kompan käynti päättyy , josta alkaen osa henkilöstöstä lomautetaan jälkeen tehtaalle jää tarpeellinen määrä osaajia vastaamaan mm. seuraavien toimintojen asianmukaisesta suorittamisesta. Kompan tuotteiden pakkaus, varastointi ja mahdollinen toimitus asiakkaille. NH3 laitteiden lakien mukaisten tarkastusten ja operoinnin suorittaminen. Rakennusten ja laitteiden turvallisen säilytyskunnon varmistaminen Lomautusten kesto. Työn vähentyessä olennaisesti ja pysyvästi on mahdollista lomauttaa henkilöstöä taloudellisilla tuotannollisilla perusteilla toistaiseksi. Lomautuksen enimmäiskestoa ei ole laissa määritelty (työsopimuslaki). Työnantaja esittää seuraavaa muotoilua tähän kohtaan (tästä ei ole vielä sovittu). Mikäli henkilö ei sijoittunut uuteen tehtävään Yaran tai yhteistyökumppanin työsuhteeseen vuoden kuluessa toteutetaan irtisanominen. Irtisanomisajan palkka maksetaan lomautustilanteessa irtisanomisen yhteydessä.

7 3. Lomautusten henkilöstövaikutukset jatkuu Muun työn vastaanottaminen lomautusaikana. Lomautuksen aikana on oikeus ottaa vastaan muuta työtä (työsopimuslaki). Saattaa olla, että tällöin tulee kuitenkin huomioida kilpailevan toiminnan kielto (tästä ei ole vielä sovittu) Vapautuvien tehtävien haku. Työssä olo aikana lomautetuilla on mahdollista hakea vapautuvia paikkoja normaalisti. Lomautusaikana lomautetuille ilmoitetaan haettavista paikoista esim. sähköpostilla/tekstiviestillä (toimintatapa vielä sopimatta). Lomautus voidaan perua tai sen kestoa säätää sen mukaan kuin uuden tehtävän vastaanotto sitä edellyttää (tästä ei ole vielä sovittu).

8 3. Lomautusten henkilöstövaikutukset jatkuu Ansiosidonnainen päiväraha lomautusajalta (Hva keskipalkka 2850 /kk). Maksettava päiväraha (75 /pvä) vastaa keskimäärin n. 60% normaalista käteen jäävästä palkasta. Hva keskipalkalla tämä tarkoittaa n /kk käteen jäävää päivärahaa. Muutosturvan piirissä oleville korotettu päiväraha (97 /pvä) on n.1670 /kk käteen (tieto tarkistettu TT-kassalta) Työsuhteen irtisanominen ja irtisanomisajan palkka. Mikäli työnantaja irtisanoo sinut lomautuksen aikana tulee työnantajan noudattaa työsopimuksesi mukaista irtisanomisaikaa. Irtisanomisajalta on oikeus saada normaali palkka. Mikäli lomautus kestää yli 200 kalenteripäivää, työntekijällä on oikeus irtisanoa työsopimuksensa päättymään heti ja olet oikeutettu saamaan korvauksena irtisanomisajan palkan työnantajan irtisanomisajan mukaan (työsopimuslaki) Irtisanomisajan palkan vaikutus työssäoloehtoon. Työssäoloehto on 26 viikkoa ja se tulee täyttyä 28 kuukauden pituisen tarkastelujakson aikana. 6kk irtisanomisajan palkka on puoli vuotta eli 26vko. Työssäoloehdon täyttyminen oikeuttaa uuteen 500 päivän jaksoon (tieto tarkistettu TT-kassalta).

9 4. Muut mahdolliset vaikutukset En halua lomautusta ja/tai irtisanoudun ennen 200-päivän rajaa. Lomautuksen aikana on oikeus irtisanoa työsopimus päättymään heti ilman irtisanomisaikaa. Menettelytapa työntekijän irtisanoutuessa esim. irtisanomisajan palkan maksun suhteen on sopimatta. Laki lähtee siitä, että tällöin voidaan soveltaa työntekijän irtisanoutumisaikaa 1kk (tästä ei ole vielä sovittu) Päiväraha karenssi mikäli kieltäytyy tarjotusta työstä. Ammattisuoja on 3 kk, jolloin työttömän tai lomautetun ei tarvitse ottaa vastaan muuta kuin oman ammattialan työtä. Muistakaa keskustella te-virkailijan yhteydenoton yhteydessä siitä, että haette työhön Yarassa ja työt on tosiaan alkamassa jossain vaiheessa, niin vältytään turhilta tarjouksilta ja karensseilta (tieto tarkistettu TE-toimistolta) Kouluttautuminen ja muutosturva. Muutosturvan piiriin kuuluvat taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanotut ja lomautetut seuraavasti. Vähintään 180 päiväksi tai toistaiseksi lomautetut. Vähintään 200 päivän yhtäjaksoisen lomautuksen jälkeen itse irtisanoutuvat. Muutosturva mahdollistaa kouluttautumisen uuteen ammattiin tai olemassa olevan päivittämisen ilman ansioiden romahtamista (korotettu päiväraha).

Ohjeita lomautuksen ja työttömyyden varalle

Ohjeita lomautuksen ja työttömyyden varalle YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ YTN RY OHJE Tietotekniikan palvelualan taustaryhmä / Mko 18.5.2009 1 (9) Ohjeita lomautuksen ja työttömyyden varalle YTN ja TAS tukevat kaikin tavoin jäseniään

Lisätiedot

TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN

TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN TIETOJA TYÖTTÖMYYSTURVASTA 1.1.2009 ALKAEN MITÄ ETUUKSIA TYÖTTÖMYYSKASSA MAKSAA? Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen työttömyyden johdosta ansiopäivärahaa, työvoimakoulutuksen ajalta koulutustukea, vuorotteluvapaan

Lisätiedot

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Jäsenyysedellytys Palkansaajan jäsenyysehdon pituus lyheni 34 viikosta 26 viikkoon Uutta lyhyempää jäsenyysehtoa sovelletaan, kun henkilö on 29.12.2013 jälkeen ollut yhden

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa 1 Sisällys: 4 Työttömän ja lomautetun hakuohje lyhyesti 5 Työttömyyskassan palvelut 6 Työttömyysturvasanastoa 8 Ansiopäiväraha

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 3. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS KEMIANLIITTO TOIMIHENKILÖUNIONI YTN Sisällysluettelo 1. Taustatiedot 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja koulutus 3 1.2 Verkostot kuntoon

Lisätiedot

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8 Ansioturvan ABC 2010 SISÄLLYSLUETTTELO Sisällysluettelo Päivärahan hakeminen 3 Päivärahaoikeuden esteet 8 Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Päivärahan suuruus 12 Päivärahan kesto 13 Työllistymistä edistävät

Lisätiedot

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA OHJEITA TYÖTTÖMYYSETUUTTA HAKEVALLE 2013 PUUKASSA PUUKASSA Sisällysluettelo Ansiopäivärahan hakeminen 7 Ensimmäinen hakemus työttömyyden alussa 7 Jatkohakemus työttömyyden jatkuessa 7 Lähetä hakemuksesi

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 4. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS TEAM PRO YTN Sisällysluettelo YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUOPAS HENKILÖSTÖVAIKUTUKSISTA 3 1. TAUSTATIEDOT 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja

Lisätiedot

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN ABC Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa YTK uudella ilmeellä vuoteen 2012 YTK uudisti vuoden 2011 lopussa visuaalista ilmettä. Myös tämä Ansioturvan ABC muuttui tässä yhteydessä.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Ansioturvan ABC 2011 YTK viettää juhlavuottaan jäsenten palvelun merkeissä Vuosi 2010 oli haasteellinen vuosi työttömyyskassoille. Taantuman johdosta työttömyys kosketti voimakkaasti myös YTK:n jäsenistöä.

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2014

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2014 YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2014 Sisältää liittymislomakkeen Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT-KASSAN JÄSENMAKSU JA PÄIVÄRAHAN SUURUUS VUONNA 2014 JÄSENMAKSU: 2,7 % 5 800 /v ylittävästä

Lisätiedot

TIETO OYJ:N INFO-TILAISUUS. 19.4.2012 OTL, VT Esa Schön

TIETO OYJ:N INFO-TILAISUUS. 19.4.2012 OTL, VT Esa Schön TIETO OYJ:N INFO-TILAISUUS 19.4.2012 OTL, VT Esa Schön Esityksen sisältö Työsuhteen päättämismenettely Työsuhteen päättäminen sopimuksella Työttömyysturva TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMISMENETTELY Työsuhteen päättämismenettely

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan. vuosilomaopas 2014

Yksityisen sosiaalipalvelualan. vuosilomaopas 2014 Yksityisen sosiaalipalvelualan vuosilomaopas 2014 Sisällys Yksityisen sosiaalipalvelu-alan vuosilomaopas 2014... 1 Yksityisen sosiaalipalvelualan vuosilomaopas... 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vuosiloman

Lisätiedot

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN ABC Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Tämä on Ansioturvan ABC 2013, ole hyvä! Maksoimme vuonna 2012 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 408 miljoonaa

Lisätiedot

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Ansioturvan ABC 2014 Maksoimme vuonna 2013 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 500 miljoonaa euroa. Kuukausittain

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVA JA LOMAUTUSASIAA

TYÖTTÖMYYSTURVA JA LOMAUTUSASIAA TYÖTTÖMYYSTURVA JA LOMAUTUSASIAA 13.1.2009 Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Asemamiehenkatu 2 00520 Helsinki www.erko.fi Puh. 7206 4343 Fax. 272 1212 Päivärahan saamisen edellytykset (1/3) Jotta työttömyyspäivärahaa

Lisätiedot

Yrittäjän työlainsäädäntöopas

Yrittäjän työlainsäädäntöopas Yrittäjän työlainsäädäntöopas Yrittäjänaisten Keskusliitto ry Kaisaniemenkatu 1 B a 4 00100 Helsinki Puh. (0) 4 4140 Fax. (0) 4 41 40 www. yrittajanaiset.fi Sirpa Majaniemi 2007 Esipuhe Yrittäjänaisten

Lisätiedot

Peruspäiväraha 18.02.2014

Peruspäiväraha 18.02.2014 Peruspäiväraha 18.02.2014 Sisällysluettelo Peruspäiväraha * Etuusohje - Hyvä hallinto - Tavoite - Etuuden osat - Peruspäiväraha - Lapsikorotus - Korotusosa - Kolmen vuoden työhistorian perusteella - Pitkän

Lisätiedot

Roikkolomautuksesta. Hanna Kurtto. 1. Johdanto. 1.1. Yleistä lomauttamisesta

Roikkolomautuksesta. Hanna Kurtto. 1. Johdanto. 1.1. Yleistä lomauttamisesta Hanna Kurtto Roikkolomautuksesta 1. Johdanto 1.1. Yleistä lomauttamisesta Työsopimuslain 5 luvun 1 :n 1 momentin mukaan lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan päätökseen tai hänen aloitteestaan tehtävään

Lisätiedot

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN!

TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! TYÖELÄMÄN ABC TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! Työelämässä pärjää, kun osaa pelisäännöt. Ne ovat kaikille samat. Omista oikeuksista kannattaa pitää kiinni ja omat velvollisuudet pitää myös tuntea. Työelämän ABC-opas

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10. 18.11.2014 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.2014, 109 ) Sisältö 1 Tukea työnantajuuteen 4 1.1 Oppaassa käytettävät

Lisätiedot

E uusopas 2008 tuusopas 2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009

E uusopas 2008 tuusopas 2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009 Etuusopas 2008 2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009 IAET-kassan Etuusopas 2/2009 IAET-kassa 2009 Kuvat: Olavi Mäki IAET-kassa on vuonna 1969 perustettu ylempien toimihenkilöiden tai vastaavassa asemassa olevien

Lisätiedot

Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2013 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA

Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2013 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA Työttömyysturvaohjeita Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille 2013 JYTYN TYÖTTÖMYYSKASSA SISÄLTÖ 1 TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS...4 2 ETUUDET...4 3 OIKEUS ANSIOPÄIVÄRAHAAN...5 4 TYÖTTÖMYYDEN ALKAESSA...6 5 RAJOITUKSET...7

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010 TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010 Ansiopäiväraha Soviteltu ansiopäiväraha Työllistymistä edistävät palvelut Vuorottelukorvaus Muiden sosiaalietuuksien vaikutus Yrittäjän työttömyysturva Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

Julkaisija STTK-Opiskelijat ry Mikonkatu 8 A PL 421 00101 Helsinki

Julkaisija STTK-Opiskelijat ry Mikonkatu 8 A PL 421 00101 Helsinki Toimihenkilökeskusjärjestö STTK käyntiosoite Mikonkatu 8 A, 6. kerros postiosoite PL 421 00101 Helsinki puhelin (09) 131 521 sähköposti etunimi.sukunimi@sttk.fi www.sttk.fi Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

Lisätiedot

Lyhyesti tietoa työelämästä

Lyhyesti tietoa työelämästä Lyhyesti tietoa työelämästä Työnhaku ja valmistautuminen Työnhakuun valmistautuminen, mieti o Mitä haluat työltäsi o Mitä koulutuksesi, kokemuksesi, henkilökohtaiset ominaisuutesi mahdollistavat / mitä

Lisätiedot

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2013 Ansiopäivärahan edellytykset ja suuruus Ansioturvan kesto Yrittäjän työttömyysturva Työtulon ja sosiaalietuuksien vaikutus Vuorottelukorvaus Näin haet etuutta Keskeiset

Lisätiedot

Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa

Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa Kuntatyönantajan 2/2009 eripainos Julkaisija Kunnallinen työmarkkinalaitos Säästetään henkilöstömenoissa! Kuntatyönantajan teemasivut, huhtikuu 2009 Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa Säästöjä kohdentaen

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 4. uudistettu painos ISBN 952-213-135-0 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot