Ohjeita lomautuksen ja työttömyyden varalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjeita lomautuksen ja työttömyyden varalle"

Transkriptio

1 YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ YTN RY OHJE Tietotekniikan palvelualan taustaryhmä / Mko (9) Ohjeita lomautuksen ja työttömyyden varalle YTN ja TAS tukevat kaikin tavoin jäseniään yhteistoimintaneuvottelujen aikana. Mikäli siis joudut työvoiman vähennystä koskevaan neuvotteluun, pyydämme olemaan välittömästi yhteydessä omaan YTN-liittoosi. Juridista apua on saatavissa paitsi yhteistoimintaneuvotteluiden aikana myös niiden jälkeen esim. työsuhteen päättämisen tai lomautuksen laillisuusarviointiin, neuvotteluihin työantajaosapuolen kanssa, mahdolliseen riitautukseen YTN liiton jäsenilleen ottamalla oikeusturvavakuutuksella sekä esim. työttömyysturvaan liittyvissä kysymyksissä. Ohessa on pääperiaatteita koskien 1. Ohjeita lomautukseen...3 Yleistä lomauttamisesta...3 Lomauttaminen toistaiseksi:...3 Lomauttaminen määräajaksi:...3 Osa-aikainen lomauttaminen:...3 Lomauttamisesta ei tule sopia!...3 Lomautetun mahdollisuudesta tehdä ja hakea muita töitä...4 Määräaikaisessa työsuhteessa olevien työntekijöiden lomauttamisesta...4 Lomautus ja kilpailukieltosopimus...4 Lomautus ja työttömyysturva Yleistä taloudellisin ja tuotannollisin syin tehdystä irtisanomisesta...5 Irtisanomisen sijasta toisen työn tarjoaminen tai kouluttaminen uusiin tehtäviin...5 Määräaikaisen työsopimuksen irtisanominen...6 Perhevapailla tai raskaana olevan työntekijän irtisanominen...6 Työsuhteen päättösopimukset Ohjeita työttömyysturvaan...7 Yleistä...7 Jos joudut työttömäksi (lomautetuksi tai irtisanotuksi), niin...7 Työttömyysturvan määrä...8 Työttömyysturva irtisanomistilanteessa...8 Lomautetun oikeudesta työttömyysturvaan Jäsenmaksusta lomautuksen ja työttömyyden ajalta Taloudellinen tuki ennen päivärahan saamista Kun työttömyyden jälkeen työllistyt Tee muutosehdotuksia...9

2 YTN / Tietotekniikan palveluala 2 (9) Täsmällisemmät ohjeet löydät oman YTN-liittosi jäsensivuilta, YTN:n oppaista tai työttömyyskassastasi (nettisivuilla on erinomaisia ohjeita sekä lomakepalvelua). Yhteystiedot YTN-liitoihin löydät YTN:n nettisivulta. Työttömyyskassojen yhteystiedot, joissa YTN liitot ovat jäsenkuntansa pääsääntöisesti vakuuttaneet: IAET-kassa, Vakuuttajina mm. UIL, TEK, SEFE, TRAL, YTY Ratavartijankatu 2, HELSINKI, faksi (09) Päiväraha: (09) , arkisin klo 13:00-15:00 Jäsenasiat: (09) , ma-ti sekä to-pe klo 13:00-15:00 Koulutus- ja vuorottelukorvausasiat: (09) , ma-ti sekä to-pe klo 13:00-15:00 Erityiskoulutettujen työttömyyskassa (Erko), Vakuuttajina mm. AE, AGRL, LAL, SMHL, STTHL, SVAL Erko työttömyyskassa, Asemamiehenkatu 2, Helsinki, faksi (09) Palvelunumero (09) , palveluaika on maanantaista torstaihin klo Info-puhelimesta etuuden hakija saa tiedon viimeisimmästä maksupäivästä 24 tuntia vuorokaudessa. Puhelun hinta on pvm + 0,37 euroa minuutissa. Lakimiesten työttömyyskassa, Vakuuttajana SLML Uudenmaankatu 4-6 B, Helsinki, faksi (09) (09) tai (09) ; ma , ke ja to

3 YTN / Tietotekniikan palveluala 3 (9) 1. Ohjeita lomautukseen Yleistä lomauttamisesta Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan aloitteesta tapahtuvaa työnteon ja palkanmaksun keskeyttämistä työsuhteen ehtojen pysyessä muutoin voimassa. Lomauttaminen voi olla voimassa joko toistaiseksi tai määräajan. Tavoitteena on joka tapauksessa väliaikainen ratkaisu. Työsopimuslain mukaan työntekijää ei saa lomauttaa työntekijän henkilöön liittyvän irtisanomisperusteen eikä työsopimuslain purkamisperusteen täyttyessä. Joissakin työehtosopimuksissa on kuitenkin sallittu tällainen kurinpidollinen lomautus. Lomauttaminen toistaiseksi: Työnantaja saa lomauttaa työntekijän toistaiseksi, mikäli hänellä on taloudellinen tai tuotannollinen peruste irtisanomiseen. Työntekijä voidaan siis lomauttaa toistaiseksi, mikäli tarjolla oleva työ on vähentynyt taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä olennaisesti ja pysyvästi, eikä työntekijää voida sijoittaa tai kohtuudella kouluttaa uudelleen. Lomauttaminen ajatellaan silloin tehtävän irtisanomisen sijaan, lievempänä toimenpiteenä. Lomauttaminen määräajaksi: Lomauttaminen voi tulla kyseeseen myös silloin, kun työn vähentyminen on luonteeltaan tilapäistä ja sen voidaan arvioida kestävän enintään 90 päivää. Tällöinkin edellytyksenä on, että työntekijää ei voida sijoittaa tai kouluttaa uusiin tehtäviin. Osa-aikainen lomauttaminen: Lomauttaminen voidaan toteuttaa joko keskeyttämällä työnteko kokonaan tai lyhentämällä työntekijän työaikaa (osa-aikainen lomautus). Jos lomauttamisen syynä on työn tilapäinen väheneminen, voi lomautusaika pääsääntöisesti olla enintään 90 päivää. Jos lomauttamisen peruste on pysyvä, voidaan osa-aikainen lomauttaminen toteuttaa toistaiseksi. Lomauttaminen voidaan kohdistaa työntekijöihin, joiden työsopimus on voimassa toistaiseksi. Lomauttaa voidaan kuitenkin myös sellainen määräaikainen työntekijä, joka tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työtekijä, jos tämä olisi työssä. Työnantaja ei voi lomauttaa työntekijää sen jälkeen, kun työntekijän työsuhde on työnantajan toimesta irtisanottu. Työnantaja ei siis voi tällä tavalla vapautua irtisanomisajan palkan maksuvelvollisuudesta. Lomauttamisesta ei tule sopia! Lomautuksista ei tule sopia, koska on olemassa riski, että työttömyyskassa (työvoimatoimikunnan lausunnon johdosta) hylkää oikeuden työttömyyspäivärahaan, koska henkilö on itse sopinut työttömyydestään. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö luottamusmies voi neuvotella työnantajan kanssa yt-neuvotteluissa lomautusten ajankohdista ym. Neuvotteluita käydään ja on käytävä, mutta päätöksenteko ja vastuu lomautuksista on työnantajalla.

4 YTN / Tietotekniikan palveluala 4 (9) Lomautetun mahdollisuudesta tehdä ja hakea muita töitä Lomautetun työsuhteessa on joitain merkittäviä poikkeamia suhteessa "aktiivissa työsuhteessa olevaan työntekijään. Näitä ovat mm. seuraavat: - Lomautettu voi ottaa vastaan uutta työtä ilman, että irtisanoutuu lomautustyöpaikasta (eli on siis lomautettuna ollessaan töissä toisella työnantajalla) - Uudesta työstä on viiden (5) päivän irtisanomisaika, mikä mahdollistaa lomautetun nopean töihin paluun lomautustyöpaikkaan (työnantajallasi on velvollisuus tiedottaa toistaiseksi voimassa olevan lomautuksen päättymisestä 7 päivää etukäteen) - Lomautetusta työstä ei ole irtisanomisaikaa, eli jos lomautettuna löydät uuden työn, voit irtisanoutua ja aloittaa uudessa työssä melko helposti. Jos lomautus on kestänyt yhtäjaksoisesti yli 200 päivää, on työnantajalla kuitenkin palkanmaksuvelvollisuus irtisanomisajalta. Määräaikaisessa työsuhteessa olevien työntekijöiden lomauttamisesta Pääsääntö on, että määräaikaisessa työsuhteessa (ml. oppisopimussuhteessa) olevaa työntekijää ei voi lomauttaa. Työsopimuslain 5:3 sisältää poikkeuksen pääsääntöön ja ko. pykälän mukaan työnantajalla on oikeus lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä, jos tämä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä. Lomautus ja kilpailukieltosopimus Työsopimuslaissa on todettu, ettei lomautus estä työntekijää ottamasta lomautusajaksi muuta työtä. Lomautuksen aikana muuta työtä vastaanottanut työntekijä saa irtisanoa lomautuksen aikaisen toisen työnantajan kanssa tekemänsä työsopimuksen viiden päivän irtisanomisaikaa noudattaen muutoin noudatettavasta irtisanomisajasta riippumatta. Työntekijällä on siis oikeus tehdä työsopimus ammattiaan vastaavasta työstä lomautuksen ajaksi. Kysymys ei kuitenkaan saa olla suoranaisesti työnantajan kanssa kilpailevasta toiminnasta, sillä työsuhteeseen liittyvä kilpailukielto on voimassa myös lomautuksen aikana. Epäselvissä tilanteissa on syytä olla yhteydessä omaan YTN-liittosi asinatuntijaan. Työntekijä ei lomautuksen aikana myöskään saa paljastaa työnantajan liike- ja ammattisalaisuuksia. Lisää tietoa lomautuksesta löydät YTN:n työsuhdeoppaan luvusta 22, alkaen sivulta 69. Työsuhdeoppaan löydät oman YTN-liittosi jäsensivuilta tai voit tilata sitä omasta YTN-liitostasi. Lomautus ja työttömyysturva Lomautettu työntekijä on oikeutettu työttömyysturvaan pääsääntöisesti samoin edellytyksin kuin irtisanottukin. Lomautettu työntekijä ei kuitenkaan ole oikeutettu työttömyysturvan korotettuun ansio-osaan eikä muutosturvaan liittyvään työllistymisohjelmalisään. Myös luontaisetujen käyttö lomautuksen aikana voivat vaikuttaa työttömyysturvaan. Kohdassa 4, YTN-liittojen asiantuntijoilta sekä työttömyyskassojen nettisivuilta saa täsmällisempää tietoa lomautetun työttömyysturvasta.

5 YTN / Tietotekniikan palveluala 5 (9) 2. Yleistä taloudellisin ja tuotannollisin syin tehdystä irtisanomisesta Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Laki edellyttää siis, että työ on yhtä aikaa vähentynyt sekä olennaisesti että pysyvästi. Jos näin ei ole, irtisanominen ei tule kysymykseen. Tällöin työntekijän määräaikainen lomauttaminen tai osa-aikaistaminen saattaa olla mahdollista. Laissa on lyhyt esimerkkiluettelo tilanteista, joissa ei ole riittävää syytä työntekijän irtisanomiseen taloudellisista ja tuotannollisista syistä. Tämän lainkohdan mukaan irtisanomisperustetta ei ole ainakaan silloin, kun - työnantaja on joko ennen irtisanomista tai sen jälkeen ottanut uuden työntekijän samankaltaisiin tehtäviin, vaikka hänen toimintaedellytyksensä eivät ole vastaavana aikana muuttuneet tai - töiden uudelleenjärjestelystä ei ole aiheutunut työn tosiasiallista vähentymistä. Työn vähenemistä arvioitaessa on tilannetta tarkasteltava erikseen jokaisen työntekijän osalta. Käytännössä on tarkasteltava, mitä kyseiseen työhön sisältyville tehtäville tehdään. Jos tehtävät lakkaavat tai ne jaetaan yritykseen jäävän henkilökunnan kesken, työ on todennäköisesti vähentynyt. Jos toinen henkilö ryhtyy hoitamaan irtisanotun työntekijän tehtäviä, työ ei ilmeisesti ole vähentynyt. Ajallisesti työn pitää vähentyä irtisanomisajan päättyessä. Mikäli työn väheneminen on vain tilapäistä, työntekijää ei saa irtisanoa. Tällöin lomautus tulee lähinnä kysymykseen. Työn vähenemistä pidetään pääsääntöisesti tilapäisenä, jos aika jolta työ on vähentynyt, ei ylitä 90 päivää. Työn väheneminen voi johtua monesta eri syystä. Tällaisia ovat esimerkiksi kysynnän väheneminen, kiristynyt kilpailu, siirtyminen alihankintaan, työnantajan rationalisointitoimenpiteet ja toiminnan supistaminen tai uudelleen suuntaaminen. Ongelmallisia ovat tilanteet, joissa työ ei varsinaisesti ole vähentynyt, mutta yritys on tuottanut tappiota ja irtisanoo työvoimaa kustannussäästön saamiseksi. Tilannetta on tällöin tarkasteltava kokonaisuutena ja pyrittävä selvittämään, onko työvoiman vähentämisestä aiheutuva kustannussäästö todella oleellinen tekijä yrityksen toiminnan jatkumiselle. Irtisanomisen sijasta toisen työn tarjoaminen tai kouluttaminen uusiin tehtäviin Työntekijän työsopimusta ei saa työsopimuslain mukaan irtisanoa, jos työntekijä on sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin tehtäviin. Työntekijälle on tarjottava ensisijaisesti hänen työsopimuksensa mukaista työtä. Jos tällaista työtä ei ole, työntekijälle on tarjottava muuta hänen koulutustaan, ammattitaitoaan tai kokemustaan vastaavaa työtä. Työnantajan on myös järjestettävä työntekijälle sellaista uusien tehtävien edellyttämää koulutusta, jota voidaan molempien sopijapuolten kannalta pitää tarkoituksenmukaisena ja kohtuullisena. Jos työnantajalla, joka tosiasiallisesti käyttää henkilöstöasioissa määräysvaltaa toisessa yrityksessä tai yhteisössä omistuksen, sopimuksen tai muun järjestelyn perusteella, ei ole tarjota työntekijälle sopivaa työtä, on hänen selvitettävä, voiko hän täyttää työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuutensa tarjoamalla työntekijälle työtä muista määräysvallassaan olevista

6 YTN / Tietotekniikan palveluala 6 (9) yrityksistä tai yhteisöistä. Tällöin määräysvallan lisäksi edellytetään yritysten toimintojen riittävää yhteisyyttä lähinnä henkilöstöasioiden hoidossa. Yllä tarkoitettu työn tarjoamisvelvollisuus koskee kaikkia työnantajan Suomessa olevia toimipisteitä ja kestää työsuhteen päättymiseen saakka. Tämän jälkeen työnantajalla on kuitenkin laissa tarkoitettu takaisinottovelvollisuus. Määräaikaisen työsopimuksen irtisanominen Määräaikainen työsuhde voidaan irtisanoa taloudellisin ja tuotannollisin syin vain, jos työsopimukseen on otettu erikseen irtisanomisehto, jossa on sovittu, että sekä työnantaja että työntekijä ovat oikeutettuja määräaikaisuuden kestäessä irtisanomaan sopimuksen. Jos irtisanomismahdollisuudesta ei ole määräaikaisessa työsopimuksessa mainintaa, ei määräaikaista sopimusta voida irtisanoa, vaan se päättyy normaalisti määräajan päättyessä. Perhevapailla tai raskaana olevan työntekijän irtisanominen Työnantaja ei saa irtisanoa äitiys-, erityisäitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaalla olevan työntekijän työsopimusta taloudellisista ja tuotannollisista syistä. Poikkeuksena on vain tilanne, jossa työnantajan toiminta päättyy kokonaan ja tällöin myös perhevapailla olevat työntekijät voidaan irtisanoa. Jos työnantaja irtisanoo raskaana olevan työntekijän työsopimuksen taloudellisista ja tuotannollisista syistä ennen äitiysvapaan alkua, työnantajan on osoitettava, ettei irtisanomisen kohdistuminen raskaana olevaan ole johtunut työntekijän raskaudesta. Työnantajan on näytettävä, että irtisanomisperuste on todellinen, eikä raskaana oleva valikoitunut irtisanottavaksi millään lailla sen johdosta, että hän on raskaana tai aikoo käyttää perhevapaata. Työntekijällä on velvollisuus esittää selvitys raskaudestaan, mikäli työnantaja sitä pyytää. Työsuhteen päättösopimukset Viime aikoina työnantajat ovat usein ehdottaneet erilaisten sopimusten tekoa työsuhteen päättämisestä vaihtoehtona sille, että yrityksessä käytäisiin normaalit yt-neuvottelut ja irtisanottaisiin sen jälkeen työntekijöitä irtisanomisaikaa käyttäen. Tällaiset sopimukset johtavat usein siihen, että työntekijän työsuhde päätetään huonommilla ehdoilla kuin mitä laissa säädetään ja työntekijä voi menettää oikeutensa mm korkeampaan ansiosidonnaiseen päivärahaan eli ns. työllistymisohjelmalisään, jota maksetaan taloudellisin ja tuotannollisin syin irtisanotuille. Lisäksi työntekijälle tulee tällaisissa tilanteissa 90 päivän karenssi työttömyysturvaan, jos työvoimatoimisto katsoo, että työsuhde onkin päättynyt yhteisestä sopimuksesta eikä taloudellisin ja tuotannollisin syin. Älä siis mene heti hyväksymään työnantajan ehdottamaan ns. pakettiratkaisua, vaan tarkistuta tällaiset ehdotukset YTN-liiton lakimiehellä!

7 YTN / Tietotekniikan palveluala 7 (9) 3. Ohjeita työttömyysturvaan Yleistä Ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan ovat pääsääntöisesti oikeutettuja YTN-liiton jäsenet, jotka ovat vakuutettuja työttömyyskassassa ja joilla sekä kassan jäsenyysehto että työssäoloehto täyttyvät. Voit tarkistaa oman työttömyyskassajäsenyytesi omasta YTN-liitostasi. Työttömyysturvasta löydät lisää tietoa YTN:n työttömyysturvaoppaasta, jonka löydät oman YTN liittosi jäsensivuilta tai voit tilata omasta YTN liitostasi. Lisätietoja löydät myös oman työttömyyskassasi nettisivuilta. Jos joudut työttömäksi (lomautetuksi tai irtisanotuksi), niin 1. Ilmoittaudu viimeistään ensimmäisenä työttömyys-/lomautuspäivänä työ- ja elinkeinotoimistoon (poikkeuksena ns. ryhmälomautus, jolloin työnantaja hoitaa ilmoittamisen). 2. Pidä työnhakusi voimassa työ- ja elinkeinotoimistossa. 3. Lähetä työttömyyskassaan ansiopäivärahahakemus saatavilla olevien liitteiden kera jo ensimmäisen työttömyys-/lomautuspäivän jälkeen (IAET kassan suositus) tai kun 2 viikkoa työttömyyttä on kulunut (muiden YTN liittojen kassojen suositus). Suosituksien eroavaisuudet perustuvat työttömyyskassojen käsittelytilanteen ruuhkaisuuteen. 4. Täydennä hakemustasi puuttuvilla liitteillä myöhemmin. Tarkista tarvittavat liitteet oman työttömyyskassasi nettisivulta ja toimita kaikki mitä vaaditaan. Yleisimmät vaaditut liitteet ovat - Työsopimus tai työnantajan kirjallinen selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista - Irtisanomisilmoitus tai lomautusilmoitus - Työnantajan antama palkkatodistus työttömyyttä välittömästi edeltävältä vähintään 43/34 työssäoloehdon täyttävältä kalenteriviikolta. Suosittelemme käyttämään Työttömyyskassojen yhteisjärjestön laatimaa palkkatodistuspohjaa. - Alkuperäinen verokortti, mikäli olet hakenut muutosverokortin etuutta varten. - Palkkatodistus/-erittely sekä kopio työsopimuksesta, jos työskentelet hakujaksolla. - Päätös muusta sosiaalietuudesta/eläkkeestä. 5. Lähetä jatkohakemukset käsittelyn nopeuttamiseksi aina joko tasan neljän kalenteriviikon tai yhden kuukauden jaksoissa. Työ- ja elinkeinotoimisto antaa lausunnon työttömyydestäsi työttömyyskassalle. Työttömyyskassa huolehtii työttömyyspäivärahasi määrittelystä ja maksatuksesta. Saat päätökset työttömyyspäivärahasta työttömyyskassalta. Voit seurata hakemuksesi käsittelytilannetta oman työttömyyskassasi palvelutarjonnan mukaisesti. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Kun hakemus on käsitelty, lähetetään päätös ja maksuilmoitukset postitse. Käsittelijä ottaa yhteyttä, mikäli hakemukseen tarvitaan täydennystä. Ansiopäivärahaa maksetaan hakemuksen perusteella ja hakemuksia saat työvoimatoimistosta tai netistä oman työttömyyskassasi sivuilta. Työvoimatoimisto tai -toimikunta antaa

8 YTN / Tietotekniikan palveluala 8 (9) työttömyyskassalle sitä sitovan lausunnon hakijan työvoimapoliittisista edellytyksistä eli siitä, onko oikeutettu työttömyysturvaan vai ei. Ennen ensimmäisen hakemuksen lähettämistä tulee tarkistaa, että hakemus on täytetty kaikilta osin ohjeiden mukaisesti ja että kaikki tarvittavat liitteet ovat mukana ja palkkatodistuksessa olevat summat ovat oikein. Työttömyyspäivärahaa on haettava kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta sitä halutaan maksettavaksi. Työttömäksi jäävän tulee huolehtia siitä, että hän toimittaa hakemuksensa työttömyyskassalle aina viimeistään kolmen kuukauden kuluessa. Suositeltavaa on lähettää päivärahahakemukset ensimmäisen hakemuksen jälkeen joko neljän viikon tai kalenterikuukauden jaksoissa. Työttömyysturvan määrä Ansiosidonnainen työttömyysturva perustuu ennen työttömyyttä olleeseen keskimääräiseen kuukausiansioon. Työttömyyspäivärahan suhteellinen osuus ansioista kuitenkin pienenee ansiotason noustessa, eikä työttömyysturva ole saman prosenttimäärän suuruinen eri tuloluokissa. Työttömyysturvan määrä vaihtelee sen mukaan, oletko oikeutettu - vain peruspäivärahaan - ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan - korotettuun päivärahaan (ansio-osaan) - työllistymisohjelmalisään Työttömyyskassojen nettisivuilta löydät päivärahalaskureita, joiden avulla saat arvion tulevan päivärahasi määrästä. Työttömyysturva irtisanomistilanteessa Mikäli sinut yt-neuvotteluiden seurauksena irtisanotaan, sinun tulee ilmoittautua kotipaikkakuntasi työvoimatoimistoon työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Työvoimatoimistoon on kuitenkin hyvä ottaa yhteyttä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ennen työttömyyden alkamista. Työnhakijaksi ilmoittautuminen on ehdoton edellytys päivärahan hakuprosessin käynnistämiselle, eikä esimerkiksi työsuhteen päättymisen jälkeinen tukipakettiaika ole hyväksyttävä syy olla pois työmarkkinoilta. Ilmoittautumisen jälkeen työvoimatoimisto tai -toimikunta antaa työttömyyskassaa sitovan lausunnon hakijan työttömyyspäivärahaoikeuden työvoimapoliittisista edellytyksistä. Lomautetun oikeudesta työttömyysturvaan Lomautettuna olevalla on mahdollisuus ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan. Lomautettu työntekijä ei kuitenkaan ole oikeutettu korotettuun ansio-osaan eikä työllistymisohjelmalisään. YTN ajaa tämän epäkohdan poistamista lainsäädännöstä. Erityisesti toistaiseksi lomautettujen osalta YTN katsoo tämän olevan lomautettuja syrjivää. Jos sinut lomautetaan, ota heti yhteys työvoimatoimistoon ja ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi. Ilmoittaudu työvoimatoimistoon viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä eli

9 YTN / Tietotekniikan palveluala 9 (9) ensimmäisenä työ-/virkasuhteesi päättymispäivänä tukipaketeista, kultaisista kädenpuristuksista tai muista vastaavista taloudellisista etuuksista huolimatta. 4. Jäsenmaksusta lomautuksen ja työttömyyden ajalta on useimmissa YTN liitoilla mahdollisuus saada alennusta. Katso asiasta tarkemmin oman liittosi nettisivulta. 5. Taloudellinen tuki ennen päivärahan saamista Useat YTN:n jäsenliitot antavat jäsenilleen korotonta lainaa päivärahapäätöksen odotusajaksi. Liitot haluavat näin helpottaa jäsenen arkea ja kantaa vastuuta heikkenevän taloudellisen tilanteen tuomista ongelmista henkilökohtaisella tasolla.tarkista menettelytavat ja lainaehdot oman liittosi nettisivuilta. 6. Kun työttömyyden jälkeen työllistyt Työttömyyden jälkeen työllistyessä, muista ilmoittaa uuden työpaikkasi tiedot oman YTN liittosi jäsentietopalveluun. Yhteystiedot löydät oman liittosi nettisivuilta. Jos tiesi päätyy erkanemaan Tieto-konsernista, ole hyvä ja ilmoita uudesta työpaikastasi myös TASsille. Maltti on myös valttia uutta työsopimusta kirjoittaessa on syytä noudattaa uudessakin työpaikassa alan vakiintuneita pelisääntöjä työsopimuksen osalta eikä ottaa ensimmäistä mahdolista työpaikkaa epämääräisine ehtoineen vastaan. YTN-liittosi palvelut auttavat työsopimuksen tarkistamisessa ennen sen allekirjoittamista. 7. Tee muutosehdotuksia Tiedot on koonnut TASin hallitus. Työttömyyskassojen ohjeet saattavat maksatusruuhkasta ja muista syistä muuttua nopeastikin, joten TAS ei ota vastuuta näiden ohjeiden täsmällisestä ajantasaisuudesta, mutta toivomme näistä olevan hyötyä jäsenillemme. Ilmoita virheistä tai muutosehdotuksista TASin tiedottajalle osoitteeseen

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Lisätiedot

Kuntatyönantaja lomauttaa minut. tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa

Kuntatyönantaja lomauttaa minut. tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa Kuntatyönantaja lomauttaa minut tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa varten Lomauttamisen perusteet Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan aloitteesta tapahtuvaa työnteon

Lisätiedot

Roikkolomautuksesta. Hanna Kurtto. 1. Johdanto. 1.1. Yleistä lomauttamisesta

Roikkolomautuksesta. Hanna Kurtto. 1. Johdanto. 1.1. Yleistä lomauttamisesta Hanna Kurtto Roikkolomautuksesta 1. Johdanto 1.1. Yleistä lomauttamisesta Työsopimuslain 5 luvun 1 :n 1 momentin mukaan lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan päätökseen tai hänen aloitteestaan tehtävään

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE

1 (6) Toukokuu 2010 TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Toukokuu 2010 1 (6) TYÖTTÖMYYSTURVAA TYÖTTÖMÄLLE Miten toimit, kun työ päättyy Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistossa työttömäksi työnhakijaksi välittömästi työsuhteen päätyttyä tai lomautuksen alkaessa.

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS www.tyj.fi Työttömyyskassojen etuusopas 2015 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas sisältää

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 4. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS TEAM PRO YTN Sisällysluettelo YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUOPAS HENKILÖSTÖVAIKUTUKSISTA 3 1. TAUSTATIEDOT 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2015 Sisältää liittymislomakkeen Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT-KASSAN JÄSENMAKSU JA PÄIVÄRAHAN SUURUUS VUONNA 2015 JÄSENMAKSU: 2,7 % 5 800 /v ylittävästä

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

KÄTTÄ PIDEMPÄÄ YRI- TYSTEN MUUTOSTILAN- TEISIIN. Ohje luottamushenkilöille

KÄTTÄ PIDEMPÄÄ YRI- TYSTEN MUUTOSTILAN- TEISIIN. Ohje luottamushenkilöille KÄTTÄ PIDEMPÄÄ YRI- TYSTEN MUUTOSTILAN- TEISIIN Ohje luottamushenkilöille Helmikuu 2012 1 SISÄLTÖ SIVU SAATESANAT... 2 1. OSAKEKAUPPA... 3 2. LIIKKEEN LUOVUTUS... 3 3. FUUSIOT... 6 4. YRITYKSEN TOIMINNAN

Lisätiedot

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT Kun tietoon tulee yrityksessä tapahtuvia lomautuksia tai irtisanomisia, kannattaa ottaa ajoissa asioista selvää. Neuvoja lomautus- ja työttömyysasioissa

Lisätiedot

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.5.2010 31.3.2013 soveltamisala työsuhde työaika palkka vuosiloma poissaolot työpaikkakohtainen sopiminen erinäiset määräykset liitteet Työehtosopimus

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 1 TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Työehtosopimuksen perusosa 1 Irtisanomissuojasopimus 2 Allekirjoituspöytäkirja 3 2 YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT - PRIVATSKOGSBRUKETS ARBETSGIVARE RY:n ja METO METSÄALAN

Lisätiedot

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT 1 9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT Liikkeen luovutusta koskevat kysymykset ovat jatkuvasti ajankohtaisia. Useimmin pyydetään apua sen arvioimiseen, onko jotakin yksittäistä tilannetta

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen 2. Tarkistettu painos. 2014 PDF sähköinen kirja TJS Opintokeskus ISBN 978-952-5091-24-3 Kannen sarja-asu KEDM Taitto: Taittopalvelu Yliveto Oy Seppo Koskinen Potkut?

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Työlainsäädäntö... 5 Yleistä... 5 Työsopimuslaki (55/2001)... 6 Palkkaturva... 11 Työehtosopimuslaki (436/1946)... 11 Laki lähetetyistä

Lisätiedot

lähihoitajan opas työelämään

lähihoitajan opas työelämään lähihoitajan opas työelämään Hyvä lähihoitaja, Työelämän pelisäännöt ovat monisäikeisiä ja välillä hankaliakin. Työntekijällä ja työnantajalla on oikeuksia ja velvollisuuksia toisiaan kohtaan. Näistä asioista

Lisätiedot

VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013

VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013 2010-2013 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN VIHERALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.1.2013 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Työsopimuslaki Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Sisällys 1 Lain rakenne ja soveltamisala... 4 2 Työsopimuksen tekeminen... 6 Muoto... 6 Kesto... 8 Koeaika... 10 3 Työnantajan velvollisuudet...

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

VIHER- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMISALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017

VIHER- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMISALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 2014-2017 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN VIHER- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMISALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan

Lisätiedot

Yksin ei riitä rahkeet Ajankohtaista työsuhdeasiaa yrityksen arkea tukemaan

Yksin ei riitä rahkeet Ajankohtaista työsuhdeasiaa yrityksen arkea tukemaan Yksin ei riitä rahkeet Ajankohtaista työsuhdeasiaa yrityksen arkea tukemaan SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto: Yksin ei riitä rahkeet 2. Virvon työsuhde- ja palkanlaskentapalvelut 3. Asiantuntija-artikkeli:

Lisätiedot

Taloushallintoalan työehtosopimus

Taloushallintoalan työehtosopimus 1000 750 500 250 0 Taloushallintoalan työehtosopimus 1.11.2013 31.10.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA/ Tilitoimistojen Työnantajayhdistys Ammattiliitto Pro Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO 2001

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA Tekstin koonnut Mari Lehtinen 1 Koonnut Mari Lehtinen, lakimies, Tehy ry Määräaikaisten vakinaistaminen kunta-alalla. ISBN 951-9172-44-0 Painopaikka: Multiprint

Lisätiedot

Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen. K-kauppiasliiton suositus

Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen. K-kauppiasliiton suositus Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen K-kauppiasliiton suositus K-KAUPPIASYRITTÄJILLE Kehitysvammaiset ovat olleet vähän käytetty voimavara työelämässä. Tähän mennessä kokemukset ovat kuitenkin hyviä.

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 I SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLOAIKA 1 Sopimuksen ulottuvuus Tällä sopimuksella määrätään Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsenliikkeiden palveluksessa olevien parturien,

Lisätiedot