Luottamusmiesasiaa. Minna Anttonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luottamusmiesasiaa. Minna Anttonen"

Transkriptio

1 Luottamusmiesasiaa Minna Anttonen

2 Luottamusmiesjärjestelmä Perustuu luottamusmiessopimukseen Tes:n liite 3, sivut Sopimuksen soveltamisala Koskee Teknologiateollisuus ry:n jäseniä sekä niiden palveluksessa olevia työntekijöitä Järjestäytymättömissä yrityksissä voidaan valita luottamusmies yrityskohtaisella sopimuksella, muuten valitaan luottamusvaltuutettu Tietoalan toimihenkilöihin ja YTN-jäsenliittoihin järjestäytyneiden työntekijöiden järjestelmä Perustuu työehtosopimuksen osapuolena olemiseen 2

3 Mikä on luottamusmies? Järjestäytyneiden työntekijöiden keskuudestaan valitsema edustaja Luottamusmies toimii tiedonvälittäjänä työnantajan ja työntekijöiden välillä Toimii työntekijöiden edustajana myös ristiriitatilanteissa sekä edustaa ytneuvotteluissa Voi tehdä paikallisia sopimuksia, jotka sitovat kaikkia työntekijöitä -> edustaa siis koko henkilöstöä 3

4 Luottamusmies vs. luottamusvaltuutettu Edustaa kaikkia työntekijöitä kyllä kyllä Edustaa henkilöstöä tes:n tulkintaan liittyvissä asioissa kyllä ei Edustaa yksilöitä työsuhdeasioissa järjestäytyneitä kyllä Korotettu irtisanomissuoja kyllä kyllä Korvaus tehtävästä Luottamustehtävästä johtuvan ansionmenetyksen ja kulujen korvaaminen kyllä Annettava vapautus työstä % 0 % TES:n mukainen oikeus saada tietoja kyllä ei Oikeus osallistua liittojen sopimaan koulutukseen kyllä ei Oikeus säilytys- ja toimistotilojen käyttöön kyllä ei LM ei LV 4

5 Luottamusmiehen valinta Luottamusmies voi olla työpaikka- tai yrityskohtainen Työpaikalla järjestettävästä vaalista sovittava työnantajan kanssa viimeistään 14 vuorokautta ennen vaaleja Kaikille järjestäytyneille* työntekijöille varattava mahdollisuus osallistua vaaliin Vaalien toimittaminen ei saa häiritä työntekoa Toimikausi järjestöjen suosituksen mukaan 2 vuotta Vaalien järjestelystä vastaavat henkilöt (esim. vaalitoimikunta) ilmoittavat vaaleista liittoihin kun vaalia aletaan suunnitella Luottamusmies saa luottamusmiesaseman heti kun valinnasta on ilmoitettu kirjallisesti työnantajalle Suositeltavaa valita aina myös varaluottamusmies *) Järjestäytyneillä tarkoitetaan tässä YTN-liittojen ja Tietoalan toimihenkilöiden jäseniä. 5

6 Luottamusmiehen valinta Viimeistään 14 vrk ennen vaalia: Sovi TA:n kanssa vaaliajasta, - tavasta ja -paikasta. Ilmoita liittoon tulevista vaaleista. Informoi koko henkilöstöä. Ilmoita tulevista vaaleista koko henkilöstölle. Kerro ainakin ehdokasasettelun aikataulu sekä vaalipäivä. Apua saat liitosta. Välittömästi vaalin jälkeen: Valitut henkilöt tekevät lmilmoituksen. Tulosta ilmoitus sen tekemisen jälkeen. Vaalipäivä: Järjestä vaalit työnantajan kanssa sovitulla tavalla. Varmista kaikkien vaaliin osallistuvien jäsenyys liitossa. Toimita ilmoitus työnantajalle. Luottamusmiehen asema tulee voimaan vasta tämän jälkeen. Ilmoita valinnasta myös omaan liittoon. Ilmoittaudu luottamusmieskoulutukseen. Kurssikalenteri löytyy YTN:n ja Tietoalan toimihenkilöiden kotisivuilta. 6

7 Luottamusmiesvaali Yleensä sähköpostilla tai vaalitilaisuudessa Ehdokasasettelu Vaalikelpoisia vain YTN-jäsenliittojen sekä Tietoalan toimihenkilöiden jäsenet; sidottu sopimukseen Ehdokkaan oltava työehtosopimuksen soveltamisalan piirissä Työehtosopimuksessa myös kelpoisuutta ohjaava määräys; perehtynyt työpaikan olosuhteisiin Vaali Äänestyskelpoisia kaikki YTN-liittojen sekä Tietoalan toimihenkilöiden jäsenet, joihin sovelletaan työehtosopimusta Ilmoitus valitusta luottamusmiehestä ja varaluottamusmiehestä YTN:n luottamusmiesrekisteriin: Tietoalan toimihenkilöille: Työnantajalle Edustettaville 7

8 Ei varsinaisia kelpoisuusvaatimuksia, mutta hyvä luottamusmies on Ammattitaitoinen tuntee työlainsäädännön ja sopimukset Avarakatseinen ymmärtää kokonaisuuden Elää tässä ajassa näkee myös tulevaisuuteen Tarpeeksi voimaa väki tukee Luotettava ja rehellinen on sanansa mittainen Rohkea uskaltaa tehdä oikeat ratkaisut Yhteistyökykyinen ei kuitenkaan syö kädestä Karismaattinen saa väen mukaansa Yhtä aikaa pitäisi olla: juristi, valmentaja, konsultti, psykologi ja sosiaalityöntekijä 8

9 Rooli ja asema Luottamusmies on työsuhteessa työnantajaansa samassa asemassa kuin muutkin työntekijät: Luottamusmies on velvollinen noudattamaan yleisiä työehtoja, työaikoja, työnjohdon määräyksiä sekä työpaikan järjestysmääräyksiä. Luottamusmiehen palkkaa ja työsuhde-etuuksia ei saa alentaa luottamusmiestehtävän vuoksi. Luottamusmiehen ansiokehityksen tulee vastata yrityksen yleistä ansiokehitystä. Luottamusmiehen mahdollisuuksiaan kehittyä ja edetä ammatissaan ei saa heikentää luottamusmiestehtävän takia. Luottamusmiehellä on muita työntekijöitä parempi irtisanomissuoja. Työnantaja voi irtisanoa hänet vain erityisen painavasta syystä. 9

10 Luottamusmiehen irtisanomissuoja Luottamusmies säilyttää asemansa liikkeen luovutuksessa, jos liike tai sen osa säilyttää itsenäisyytensä. Korotettu irtisanomissuoja: Jos yrityksen työvoimaa vähennetään tai lomautetaan taloudellisista tai tuotannollisista syistä, luottamusmies lomautetaan tai irtisanotaan viimeiseksi. Luottamusmiehen työsopimusta ei voida irtisanoa luottamusmiehestä johtuvasta syystä ilman luottamusmiehen edustamien henkiöiden enemmistön suostumusta. 10

11 Luottamusmiehen tehtävät Edustaa liittoon kuuluvia työntekijöitä omalla työpaikalla ja/tai yrityksessä Liittoa ja jäsenjärjestöä työpaikalla ja/tai yrityksessä Valvoo että työpaikalla noudatetaan työehtosopimusta ja työelämän keskeisiä lakeja Neuvottelee työnantajan kanssa henkilöstöä koskevissa asioissa työntekijöiden kanssa heitä koskevista asioista ja vie niitä eteenpäin Kehittää työyhteisöä yhdessä työntekijöiden sekä työnantajan kanssa oman toimialan työehtosopimusta yhdessä liiton kanssa Tiedottaa liiton ja jäsenjärjestön ajankohtaisista asioista omalla työpaikalla ja/tai yrityksessä liitolle ja yhdistykselle työpaikalla esiin tulleista asioista 11

12 Luottamusmiehen tiedonsaanti Kaikki erimielisyyden kohteena olevan tapauksen selvittämiseen vaikuttavat tiedot. 1 x /vuosi: Listaus työntekijöistä (suku- ja etunimi, tehtäväryhmä, vaativuustaso, työsuhteen alkamisaika). Kunkin tehtäväryhmän ja vaativuustason keskipalkka, jos tehtäväryhmässä ja vaativuustasossa on vähintään viisi henkilöä. 2 x / vuosi: Yrityksen koko- ja osa-aikatyöntekijöiden lukumäärät. 4 x / vuosi Nimi, tehtäväryhmä, vaativuustaso ja palvelukseen tuloaika uusista työntekijöistä sekä tieto irtisanotuista ja lomautetuista työntekijöistä. Määräaikaisten työsuhteiden osalta ilmoitetaan työsuhteen sovittu kestoaika. 12

13 Luottamusmiehen tiedonsaanti Pyynnöstään selvitys siitä, millaisia tietoja työhönoton yhteydessä kerätään. Tieto varoituksesta, ellei varoituksen saaja sitä erikseen kiellä Oikeus perehtyä hätä- ja sunnuntaityöstä, ylityöstä ja niistä maksetuista korotetusta palkasta laadittuun luetteloon. Jos yrityksessä on käytössä työpaikkakohtainen palkkausjärjestelmä, luottamusmiehelle annetaan pyydettäessä tiedot järjestelmän peruskuvauksesta, tehtävän vaativuuden ja työntekijän suorituksen arvioinnin kriteereistä tai järjestelmän perusteena olevista nimikkeistä tai muista ryhmittelyistä. Mahdollisissa palkkausta koskevissa erimielisyystapauksissa luottamusmiehelle on annettava kaikki erimielisyyden kohteena olevan tapauksen selvittämiseen vaikuttavat tiedot. Luottamusmiehen on pidettävä tehtäviensä hoitamista varten saamansa tiedot luottamuksellisina. 13

Työehtosopimusosapuolet voivat sopia edellä olevasta poiketen seuraavaa:

Työehtosopimusosapuolet voivat sopia edellä olevasta poiketen seuraavaa: 1 Luottamusmiessopimus 6.11.2012 1 Sopimuksen soveltamisala Tämä sopimus koskee Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäseniä sekä niiden palveluksessa olevia työntekijöitä, jotka kuuluvat jäsenenä tämän

Lisätiedot

Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta seuraavasti:

Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta seuraavasti: PÖYTÄKIRJA YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta seuraavasti: 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Taloushallintoalan työehtosopimus

Taloushallintoalan työehtosopimus 1000 750 500 250 0 Taloushallintoalan työehtosopimus 1.11.2013 31.10.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA/ Tilitoimistojen Työnantajayhdistys Ammattiliitto Pro Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO 2001

Lisätiedot

KESKUSLIITTO TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK. Aika. Paikka TT:n toimisto, Eteläranta 10. Läsnä

KESKUSLIITTO TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK. Aika. Paikka TT:n toimisto, Eteläranta 10. Läsnä TEOLLISUUDEN JA TYÖNANTAJAIN KESKUSLIITTO TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika Paikka TT:n toimisto, Eteläranta 10 Läsnä 1 Sovittiin, että pöytäkirja tarkastetaan tässä kokouksessa

Lisätiedot

Tilitoimistoja koskeva työehtosopimus

Tilitoimistoja koskeva työehtosopimus Tilitoimistoja koskeva työehtosopimus 1.10.2008 30.9.2011 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Tilitoimistojen Työnantajayhdistys Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO/Toimihenkilöunioni TU Tilitoimistojen

Lisätiedot

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ammattiliitto PRO ry PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA ry PL 62, 00131 Helsinki (Eteläranta 10, 6 krs.) Tomi

Lisätiedot

Tullaajia ja huolintatyönjohtajia koskeva Työehtosopimus

Tullaajia ja huolintatyönjohtajia koskeva Työehtosopimus Tullaajia ja huolintatyönjohtajia koskeva Työehtosopimus 1.10.2007-30.4.2010 Erityispalvelujen Työnantajaliitto Ahtaus- ja Huolinta-alan Tekniset AHT PL 30 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin (09)

Lisätiedot

AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET

AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET 2012 SISÄLLYSLUETTELO YS YLEISSOPIMUS... 1 LPS LOMAPALKKASOPIMUS... 3 TSS SOPIMUS TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA TYÖPAIKOILLA... 6 LMS LUOTTAMUSMIESSOPIMUS... 19 UTS SOPIMUS

Lisätiedot

TT-SAK YLEISSOPIMUS. 1 (Virhe. Tuntematon valitsimen argumentti.) TT-SAK YLEISSOPIMUS 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

TT-SAK YLEISSOPIMUS. 1 (Virhe. Tuntematon valitsimen argumentti.) TT-SAK YLEISSOPIMUS 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 (Virhe. TT-SAK YLEISSOPIMUS 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Lähtökohtia Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto (TT) ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK pyrkivät kumpikin itse ja omien jäsenjärjestöjensä

Lisätiedot

Yksityissektorin luottamusmiesvaalit Vaaliohje kaudelle 2014 2016

Yksityissektorin luottamusmiesvaalit Vaaliohje kaudelle 2014 2016 Yksityissektorin luottamusmiesvaalit Vaaliohje kaudelle 2014 2016 www.tsn.fi TERVEYS- JA SOSIAALIALAN YKSITYISSEKTORIN LUOTTAMUSMIESVAALIT Vaaliohje kaudelle 2014 2016 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Yleistä 1 Luottamusmiesjärjestelmä

Lisätiedot

Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry Yleiset sopimukset ja Irtisanomissuojasopimus 2002

Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry Yleiset sopimukset ja Irtisanomissuojasopimus 2002 Sisällys Sivu YLEISET SOPIMUKSET... 4 1 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 4 Soveltamisala... 4 Perusoikeudet... 4 Työnjohto-oikeus... 4 Osapuolten oikeus tutustua työpaikkoihin... 4 Ennakkoilmoitus työtaisteluista...

Lisätiedot

Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1.

Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1. Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1. 2014 2017 Kaupan liitto Eteläranta 10 PL 340, 00131 Helsinki Puhelin (09) 172 850 Faksi (09) 664 616 www.kauppa.fi Nimet ja suorat puhelinnumerot

Lisätiedot

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS Viestinvälitys- ja logistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2014 31.10.2015 VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKA-ALAN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS ajalla 1.11.2014-31.10.2015.

Lisätiedot

TT-SAK YLEISSOPIMUS ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA TT-SAK ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA (MUUTOKSET)

TT-SAK YLEISSOPIMUS ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA TT-SAK ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA (MUUTOKSET) TT-SAK YLEISSOPIMUS TT-SAK YLEISSOPIMUS ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA TT-SAK:N YLEISSOPIMUKSEEN TULEVAT MUUTOKSET, LIITE TT-SAK ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA (MUUTOKSET) TT-SAK YLEISSOPIMUS 1 (15) TT-SAK YLEISSOPIMUS

Lisätiedot

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus

Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus Alko Oy:n myymälätyöntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.5.2010 31.3.2013 soveltamisala työsuhde työaika palkka vuosiloma poissaolot työpaikkakohtainen sopiminen erinäiset määräykset liitteet Työehtosopimus

Lisätiedot

KUMITEOLLISUUDEN KEMIANTEOLLISUUDEN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 30.11.2016

KUMITEOLLISUUDEN KEMIANTEOLLISUUDEN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 30.11.2016 Sisällysluettelo SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 30.11.2016... 4 KUMITEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 30.11.2016 1 Sopimuksen soveltamisala...

Lisätiedot

Informaatiologistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS

Informaatiologistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS Informaatiologistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013 31.10.2014 INFORMAATIOLOGISTIIKKA-ALAN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS ajalla 1.11.2013-31.10.2014 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...2

Lisätiedot

VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS

VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 281804 A. Soveltamisala 1 Soveltamisala Tätä työehtosopimusta sovelletaan Verohallinnon palveluksessa yksityisoikeudellisessa

Lisätiedot

Luottamusmiesvaalit Tee porukastasi v poruk astasi v ah empi.

Luottamusmiesvaalit Tee porukastasi v poruk astasi v ah empi. Luottamusmiesvaalit Tee porukastasi vahvempi. luottamusta.fi LUOTTAMUSTA. Työ on merkittävä osa ihmisen elämää. Työelämän laatu, reiluus ja kehitys vaikuttavat olennaisesti ihmisten hyvinvointiin. Järjestäytyneillä

Lisätiedot

AVAINTA TYÖEHTOSOPIMUKSEN JUKON LUOTTAMUSMIESVAALIEN VAALIOHJE 2015

AVAINTA TYÖEHTOSOPIMUKSEN JUKON LUOTTAMUSMIESVAALIEN VAALIOHJE 2015 AVAINTA TYÖEHTOSOPIMUKSEN JUKON LUOTTAMUSMIESVAALIEN VAALIOHJE 2015 Toimikausi 1.8.2015 31.7.2018 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. LUOTTAMUSMIEHEN TOIMIKAUSI... 3 2.1 Poikkeuksellinen vaalikausi... 4 2.2.

Lisätiedot

- pääluottamusmies tai joku muu yrityksen tai konsernin työntekijä

- pääluottamusmies tai joku muu yrityksen tai konsernin työntekijä OPAS talotekniikka-alan LUOTTAMUSTEHTÄVISSÄ toimiville 2012-2013 Tämä opas on tarkoitettu talotekniikka-alan luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Työntekijöiden edustajia koskeva sopimus löytyy

Lisätiedot

Sopijapuolet pyrkivät kehittämään näitä tavoitteita yhteistoiminnan eri muotoja hyväksikäyttäen sekä valvomaan osaltaan tehtyjä sopimuksia.

Sopijapuolet pyrkivät kehittämään näitä tavoitteita yhteistoiminnan eri muotoja hyväksikäyttäen sekä valvomaan osaltaan tehtyjä sopimuksia. 1 TT-SAK YLEISSOPIMUS 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Lähtökohtia Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto (TT) ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK pyrkivät kumpikin itse ja omien jäsenjärjestöjensä

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIESSOPIMUS TES: 313008 PL: 01

LUOTTAMUSMIESSOPIMUS TES: 313008 PL: 01 LUOTTAMUSMIESSOPIMUS TES: 313008 PL: 01 Työehtosopimusjärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen perustuu työnantaja ja työntekijäpuolen välisiin neuvottelusuhteisiin. Näi den suhteiden edellyttämän luottamusmiesjärjestelmän

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016

Teknologiateollisuus ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016 Teknologiateollisuus ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2016 ISBN 978-952-5998-51-1 Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkiöiden työehtosopimus

Lisätiedot

YLEISSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014

YLEISSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014 YLEISSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014 Sisällysluettelo YLEISSOPIMUS... 1 1 Sopimuksen ulottuvuus... 1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus... 1 3 Työsuhteen alkaminen... 1 4 Työsuhteen päättyminen...

Lisätiedot

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ammattiliitto Pro ry PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA ry PL 62, 00131 Helsinki (Eteläranta 10, 6 krs.) Tomi

Lisätiedot

VVO:N TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-30.11.2016

VVO:N TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-30.11.2016 Ammattiliitto Pro ry VVO-konserni VVO:N TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-30.11.2016 1 Sisällys 1. SOVELTAMISALA... 2 1 Sopimuksen ulottuvuus... 2 2. TYÖSUHDE... 2 2 Työn johto ja jakaminen sekä järjestäytyminen...

Lisätiedot

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db "! # "! &

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db ! # ! & Sisällysluettelo 1 Sopimuksen ulottuvuus...1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...1 3 Työsuhteen alkaminen...1 4 Työsuhteen päättyminen...2 5 Palkat...2 6 Työaika...3 7 Arkipyhät...6 8 Lisätyö...6

Lisätiedot

1.11.2010-30.9.2013. Työnantajalla on oikeus ottaa työhön, erottaa työntekijä sekä määrätä työn johtamisesta.

1.11.2010-30.9.2013. Työnantajalla on oikeus ottaa työhön, erottaa työntekijä sekä määrätä työn johtamisesta. 1 TURVETUOTANTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1 Sopimuksen soveltaminen 1.11.2010-30.9.2013 Tämän työehtosopimuksen säännöksiä sovelletaan Koneyrittäjien liiton ja sen jäsenyhdistysten jäsenyritysten turvetuotantotöissä

Lisätiedot

OPAS rakennustuoteteollisuuden LUOTTAMUSTEHTÄVISSÄ toimiville

OPAS rakennustuoteteollisuuden LUOTTAMUSTEHTÄVISSÄ toimiville OPAS rakennustuoteteollisuuden LUOTTAMUSTEHTÄVISSÄ toimiville 2012-2013 Tämä opas on tarkoitettu rakennustuoteteollisuusalan luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Työntekijöiden edustajia koskeva

Lisätiedot