1/43. POWERPOINT Tietotekniikka II

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1/43. POWERPOINT Tietotekniikka II"

Transkriptio

1 POWERPOINT Tietotekniikka II 1/43 POWERPOINT...4 DIAT, TEKSTI JA MUISTIINPANOT...4 Työskenteleminen dia-alueella...4 Uusien diojen lisääminen...4 Tekstin kirjoittaminen...5 Diasta toiseen siirtyminen...6 MUISTIINPANOJEN LUOMINEN ESITYSTÄ VARTEN...6 SUUNNITTELUMALLIN VALITSEMINEN...7 Rakenteen valitseminen...8 Työskenteleminen rakenteessa...8 Kuvan lisääminen rakenteeseen sisältyvän kuvakkeen avulla...9 Lisääminen valikon avulla...10 DIOJEN KOPIOIMINEN ESITYKSEEN...11 ESITYKSEN ESIKATSELU TIETOKONEESSA...11 OIKEINKIRJOITUKSEN TARKISTAMINEN JA TULOSTAMINEN...12 VÄRITULOSTUKSEN ASETUKSET...13 ESITYSPAKETIN LUOMINEN...13 TOIMET ENNEN ESITYSTÄ...14 Harmeilta säästävät vihjeet...14 TEKSTINKÄSITTELY POWERPOINTISSA...15 Tietoja tekstin lisäämisestä esitykseen...15 Word- tai Rich Text -muotoinen teksti...15 HTML-teksti...15 Pelkkä teksti...16 TEKSTIN LISÄÄMINEN DIAAN...16 Otsikko- tai leipätekstin lisääminen...16 Tekstin lisääminen automaattiseen muotoon...16 Tekstin lisääminen tekstikehykseen...16 WordArt-objektin lisääminen...16 JÄSENNYKSEN TEKSTIN LISÄÄMINEN POWERPOINT-ESITYKSEEN TOISESTA TIEDOSTOSTA..17 MERKKIEN,,, & JA MUIDEN NÄPPÄIMISTÖSTÄ PUUTTUVIEN MERKKIEN KIRJOITTAMINEN...17 TEKSTIN LAAJENTAMINEN TAI KUTISTAMINEN...18 Diassa olevan tekstin kutistaminen...18 Esityksen kaiken tekstin kutistaminen...18 Diassa olevan tekstin laajentaminen...18 Esityksen koko tekstin laajentaminen...18 TEKSTIN ETSIMINEN...18 TEKSTIN KORVAAMINEN...18 KIRJAINKOON MUUTTAMINEN...19 TEKSTIN KOON MUUTTAMINEN...19 TEKSTIN LIHAVOIMINEN, KURSIVOIMINEN TAI ALLEVIIVAAMINEN...19 TEKSTIN YLIVIIVAUS...19 TEKSTIN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN...19 TAULUKOIDEN JA MUOTOJEN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN...20 Diojen lähettäminen Microsoft Wordiin...20 DIOJEN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN...20 ERI VÄRIMALLIN KÄYTTÄMINEN DIOISSA...21 VÄRIMALLIN MUOKKAAMINEN...21 Dian taustan muuttaminen...21 DIAN TALLENTAMINEN KUVANA...22 UUDEN DIAN LISÄÄMINEN...22 DIAN POISTAMINEN...22 DIAN PIILOTTAMINEN...22 Piilotetun dian näyttäminen...22 Piilotetun dian palauttaminen diaesityksessä katseltavaksi...22 Piilotetun dian katseleminen diaesityksen aikana...23 MUIDEN DIOJEN OTSIKOT SISÄLTÄVÄN DIAN LUOMINEN...23

2 2/43 DIAN SUURENTAMINEN JA PIENENTÄMINEN NÄYTÖSSÄ...23 ESITYKSEN DIOJEN MONISTAMINEN...23 LEIPÄTEKSTIN JAKAMINEN KAHDELLE DIALLE...23 DIAJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN TAI LAJITTELEMINEN...23 TAULUKON LUOMINEN...24 Upotetun Word-taulukon luominen...24 Rivien tai sarakkeiden lisääminen taulukkoon...24 Taulukon solun täytön lisääminen, muuttaminen tai poistaminen...24 Taulukon sarakkeen leveyden tai rivin korkeuden muuttaminen...25 Taulukon reunan muuttaminen...25 Taulukon solujen yhdistäminen tai jakaminen...25 Taulukon rivien tai sarakkeiden poistaminen...26 Taulukon solun sisällön poistaminen...26 Tekstin tasaaminen tai sijoittaminen taulukkoon...26 Tekstin tasaaminen solun ylä- tai alareunaan tai solun keskelle...26 Tekstin tasaaminen solun vasempaan tai oikeaan reunaan tai solun keskelle...26 Solun reunusten muuttaminen...26 Sarkaimen lisääminen taulukon soluun...26 Taulukoiden tekstin kiertäminen...26 KAAVIOT...27 Kaavion luominen...27 Hierarkia...27 Muotojen lisääminen...28 Nimien lisääminen...29 Vinoviivoitettu reuna...29 Organisaatiokaavion piirtoalusta...30 Fontin koon muuttaminen...30 Kaavion skaalaaminen...31 Rakenteet ja värit...31 Erilaisen rakenteen määrittäminen kaavion eri osille...32 Automaattinen muotoilu...33 Tyylivalikoima...33 Tyylien valitseminen manuaalisesti...33 Kaavion muokkaaminen automaattisten muotojen avulla...34 Automaattisen rakenteen poistaminen käytöstä...34 Automaattisen rakenteen poistaminen käytöstä...35 Muista kuitenkin Muodon siirtäminen tai lisääminen...35 Muodon siirtäminen...36 Muodon lisääminen...36 Yhdysviivan piilottaminen...36 Yhdysviivan lisääminen...37 Muista kuitenkin Muotojen ryhmitteleminen siirtämistä varten...37 Tyyleihin liittyvä huomautus...38 LUETTELOMERKIT...38 Luettelomerkkien ja numeroinnin lisääminen tekstiin...38 Luettelomerkkien tai numeroinnin poistaminen tekstistä...38 Oletusluettelomerkin tai numerointityylin vaihtaminen...39 Luettelomerkin tyylin muuttaminen...39 Yhden luettelon luettelomerkin tyylin muuttaminen...39 Koko esityksen luettelomerkin tyylin muuttaminen...39 Luettelon numerointityylin muuttaminen...40 Yhden luettelon numerointityylin muuttaminen...40 Koko esityksen numerointityylin muuttaminen...40 Numeroidun luettelon aloitusnumeron muuttaminen...40 Luettelomerkkiluettelon tai numeroidun luettelon sisennyksen muuttaminen...41 Kuvatiedoston käyttäminen luettelomerkkinä...41 KAAVION LISÄÄMINEN...41 Kaavion luominen...41

3 3/43 Microsoft Excel -kaavion tuominen...41 Excel-taulukon ruudukoiden poistaminen käytöstä...42 Microsoft Excel -tietojen kopioiminen esitykseen...42 Excel-kaavion linkittäminen tai upottaminen...42 Uuden upotetun Microsoft Excel -kaavion luominen...42 Linkitetyn tai upotetun Excel-kaavion luominen aiemmin luodusta kaaviosta...42 Näytössä näkyvän Excel-laskentataulukon alueen muuttaminen...43 Excel-laskentataulukon solujen linkittäminen esitykseen...43

4 4/43 POWERPOINT DIAT, TEKSTI JA MUISTIINPANOT Työskenteleminen dia-alueella PowerPoint-ohjelmassa ensimmäisenä avautuvassa ikkunassa on keskellä iso työskentelyalue, jota ympäröivät pienet alueet. Keskiosa on dia-alue, jota kutsutaan diaruuduksi. Kun siirryt diaruutuun, voit kirjoittaa tekstin suoraan diaan. Alue, johon teksti kirjoitetaan, on katkoviivojen reunustama ruutu, jota kutsutaan paikkamerkiksi. Kaikki dioihin kirjoittamasi teksti sijaitsee tällaisissa ruuduissa. Useimmissa dioissa on useita paikkamerkkejä otsikoita ja luetteloiden ja peruskappaleiden kaltaista leipätekstiä varten sekä kuvien ja kaavioiden kaltaista muuta sisältöä varten. Kirjoita diaruudussa teksti suoraan diaan paikkamerkin sisällä. Vasemmalla on käsittelemäsi dian pikkukuva. Alue on Diat-välilehti, ja voit siirtyä diasta toiseen napsauttamalla diojen pikkukuvia alueella. Muistiinpanoruutu. Kirjoita muistiinpanot, joita käytät esityksen aikana. Voit suurentaa muistiinpanoaluetta ruudun reunoja vetämällä. Uusien diojen lisääminen Kun PowerPoint avautuu, esityksessä on vain yksi dia. Lisää itse tarvittava määrä dioja. Voit lisätä dioja työn edistyessä tai useita kerralla. Dian lisäämiseen on useita tapoja, joihin kaikkiin perehdytään käytännön harjoituksissa. Toistaiseksi riittää, kun hallitset kaksi nopeaa dian lisäämismenetelmää. Lisää dia Diat-välilehdellä ikkunan vasemmassa reunassa napsauttamalla sen dian pikkukuvaa, jonka jälkeen haluat lisätä uuden dian, ja painamalla sitten ENTER-näppäintä. Tai Napsauta välilehdellä hiiren kakkospainikkeella sen dian pikkukuvaa, jonka jälkeen haluat lisätä uuden dian, ja valitse sitten pikavalikosta Uusi dia.

5 5/43 Kun haluat lisätä uusia dioja, käytä vasemmassa reunassa sijaitsevaa Diat-välilehteä, jossa dian pikkukuva on. Napauta hiiren kakkospainikkeella pikkukuvaa, jonka jälkeen haluat lisätä uuden dian, ja valitse avautuvasta pikavalikosta Uusi dia. Tekstin kirjoittaminen Kuvassa näkyy teksti kohdistettuna leipätekstin (ei siis otsikon) paikkamerkkiin. Leipätekstin paikkamerkissä on tavallisesti käytettävissä viisi sisennystasoa, joille on kullekin määritetty oma luettelomerkkityylinsä ja pysyvästi pienennetty kirjainkoko. Viittä sisennystasoa tarvitaan vain harvoin, mutta PowerPoint tarjoaa mahdollisuuden niiden käyttämiseen. Jos et halua käyttää luettelomerkeillä varustettua luetteloa, valitse paikkamerkki napsauttamalla sen reunaa. Napsauta sitten Luettelomerkit-painiketta. Myös muista muotoilutyökalurivin painikkeista, kuten Keskitä-painikkeesta, on hyötyä tekstin sijoittelussa. Sisennyspainikkeet, kuten Pienennä sisennystä -painike, auttavat sijoittamaan tekstin oikealle sisennystasolle. Voit käyttää sijoittelussa myös näppäimistöä. Automaattinen tekstin sovittaminen Jos kirjoittamasi tekstimäärä ei mahdu paikkamerkkiin, PowerPoint pienentää tekstin koon niin, että se sopii kokonaan paikkamerkkiin. Voit myös halutessasi poistaa tämän ominaisuuden käytöstä. Kirjoita teksti, kuten luettelot, leipätekstin paikkamerkkiin. Leipätekstin paikkamerkki sijaistee tavallisesti otsikon alapuolella.

6 6/43 Oletusarvon mukainen muotoilu on luettelomerkeillä varustettu luettelo. Paina kappaleen lopussa peräjälkeen ENTER- ja SARKAIN-näppäintä, kun haluat siirtyä seuraavalle sisennystasolle. Diasta toiseen siirtyminen Kun esityksessä on useita dioja, sisällön lisääminen vaatii diasta toiseen siirtymistä. Voit siirtyä diasta toiseen käyttämällä esimerkiksi jotakin kolmesta seuraavasta menetelmästä: napsauta Diat-välilehdellä dian pikkukuvaa, kun haluat tuoda sen näkyviin tai napsauta dian vieressä oikealla puolella olevan vierityspalkin alareunassa Edellinen dia- tai Seuraava kuva -painiketta tai paina ylänuoli- tai alanuolinäppäintä. Eri siirtymismenetelmiä: Napsauta dian pikkukuvaa, kun haluat tuoda dian näkyviin, tai napsauta Edellinen dia- tai Seuraava dia -painiketta. MUISTIINPANOJEN LUOMINEN ESITYSTÄ VARTEN Kun lisäät tekstin dioihin, kirjoita samalla esittäjän muistiinpanot (tarvittaessa) muistiinpanoruutuun kunkin dian alapuolella. Voit suurentaa muistiinpanoruudun työskentelyn helpottamiseksi kuvassa esitetyllä tavalla. Muistiinpanot tallentuvat muistiinpanosivulle, jonka voit tulostaa ennen esitystä. Muistiinpanosivun tarkastelemista ja muokkaamista harjoitellaan kurssin aikana käytännössä. Ehdotus Painota tai täydennä diatekstin tärkeitä kohtia muistiinpanoilla. Siten et kuormita diaa ja yleisöä liialla tekstillä. Varoitus ja vihje Jos muistiinpanot eivät mahdu muistiinpanosivulle, ne rajautuvat tulostettaessa pois. Voit estää muistiinpanoja rajautumasta pois seuraavasti: muuta muistiinpanosivun asettelua tai lähetä esitys Microsoft Word -ohjelmaan ennen tulostusta. Kummastakin menetelmästä on tarkka kuvaus Pikaohjeessa.

7 7/43 Muistiinpanojen kirjoitusprosessi. Muistiinpanoruudun normaalinäkymä. Kun haluat suurentaa muistiinpanoruudun, vedä jakopalkkia ylöspäin ja kirjoita sitten muistiinpanoteksti. Muistiinpanosivun asettelu muistiinpanonäkymässä tai muistiinpanoja tulostettaessa. SUUNNITTELUMALLIN VALITSEMINEN Diojen ulkoasu ja värit perustuvat suunnittelumalliin, mukaan lukien dian tausta, luettelomerkkityylit, kirjasintyylit, fontin väri, fontin koko, paikkamerkin sijainti ja vaihtelevat korostukset. Voit ottaa mallin käyttöön missä tahansa esityksen luomisvaiheessa. Jos päätät myöhemmin käyttää toista suunnittelumallia, voit ottaa sen käyttöön. Kuvassa esitetyn mukaisesti Dian suunnittelu -tehtäväruutu on alue, johon on siirryttävä mallin käyttöönottoa varten. PowerPointissa on valittavana useita malleja. Ruudussa voit asentaa lisää PowerPoint-malleja tai etsiä lisämalleja siirtymällä suoraan Microsoft Office Online -palveluun. Huomautus Vaikka diat ovat oletusarvon mukaan tyhjiä, käytössä on malli. Suunnittelumallin ottaminen käyttöön Valitse yksi dian pikkukuva Diat-välilehdellä. Napsauta Dian suunnittelu -tehtäväruudussa mallin pikkukuvaa, kun haluat ottaa mallin käyttöön kaikissa dioissa.

8 Rakenteen valitseminen 8/43 Kun luot dioja, joudut miettimään, mihin kohtaan diaa sijoitat haluamasi kohteet. Ensimmäisellä oppitunnilla opitun mukaisesti PowerPoint auttaa päätöksenteossa näyttämällä valittavana olevat diarakenteet joka kerran, kun lisäät dian. Sisältö järjestyy käyttöön otetun rakenteen mukaisesti paikkamerkkien tiettyä yhdistelmää vastaavalla tavalla. Saatat esimerkiksi haluta luoda dian, joka sisältää tekstin lisäksi kuvan tai grafiikkaa. Valitse silloin rakenne, joka sisältää tarvittavan tyyppiset ja tarvittavassa järjestyksessä olevat paikkamerkit. Kuvassa on esitetty osa Dian rakenne -tehtäväruudussa käytettävissä olevista rakenteista. Rakenteiden käsittelyn käytännön harjoituksen aikana käytät rakenteen pikkukuviin liittyvää valikkoa. Valikossa on vaihtoehto, jota käyttämällä voit lisätä uusia dioja, joissa on käytössä sama rakenne kuin pikkukuvassa. Yritä valita työn edetessä paras mahdollinen rakenne. Voit myöhemmin ottaa toisen rakenteen käyttöön, mutta vaihto saattaa vaatia sisällön muuttamista. Rakenteen ottaminen käyttöön Valitse dian pikkukuva. Napsauta Dian rakenne -tehtäväruudussa rakenteen pikkukuvaa, kun haluat ottaa rakenteen käyttöön valitussa diassa. Työskenteleminen rakenteessa Kun kirjoitat paikkamerkkiin, työskentelet rakenteessa, koska paikkamerkit sisällön tyypistä ja paikkamerkkien sijoittelujärjestyksestä riippumatta muodostavat rakenteen. Kuvassa on esitetty, mikä vaikutus on sellaisen paikkamerkin käyttämisellä, jossa on tekstin paikkamerkki vasemmalla ja sisällön paikkamerkki oikealla. Paikkamerkkien sisäiset ominaisuudet tukevat tietyntyyppistä sisältöä. Sisällön paikkamerkki toimii omalla tavallaan. Paikkamerkki sijoittaa kuvan tai muun graafisen kohteen paikalleen ja sisältää kuvakkeet, joita napsauttamalla voit lisätä kuvia, kaavioita tai taulukoita. Paikkamerkki saattaa myös sijoittaa sisällön automaattisesti uudelleen, kun lisäät diaan uuden kohteen. Yksi tapa lisätä sisältöä on käyttää kuvaketta rakenteessa.

9 9/43 Dia, jonka rakenne sisältää otsikon, vasemmalle sijoittuvan tekstin ja oikealle sijoittuvan sisällön, kuten kuvan. Otsikon paikkamerkki Tekstin paikkamerkki Sisällön paikkamerkki. Napsauta tarvittavaa kuvaketta, kun haluat lisätä taulukon, kaavion, ClipArt-kuvan, kuvatiedoston tai kaavion Kaaviokuvavalikoimasta tai medialeikkeen, kuten äänitai videotiedoston. Kuvan lisääminen rakenteeseen sisältyvän kuvakkeen avulla Yksi tapa lisätä sisältöä on käyttää kuvakkeita. Voit lisätä ClipArt-kuvan käyttämällä tiettyä rakenteeseen sisältyvää kuvaketta kuvassa esitetyllä tavalla. ClipArt-kuvan koko sovitetaan automaattisesti rakenteeseen, vaikka kuvan koon muuttaminen olisi mahdollista. Voit lisätä kuvia ja muita kohteita myös muulla tavoin kuin käyttämällä rakenteisiin sisältyviä kuvakkeita. ClipArt-kuvan lisääminen rakenteeseen sisältyvän kuvakkeen avulla Napsauta Lisää ClipArt-kuva -kuvaketta paikkamerkissä. Kirjoita hakusana kuvan etsimistä varten. Napsauta leikettä Valitse kuva -valintaikkunassa ja valitse OK.

10 Lisääminen valikon avulla 10/43 Toinen tapa lisätä kuvan tai kaavion kaltainen kohde on käyttää Lisää-valikkoa. Jos paikkamerkki on valittuna ennen kohteen lisäämistä, kohde sijoittuu rakenteessa oikeaan kohtaan. Myös paikkamerkin sisäisestä automaattisesta rakenneomianaisuudesta saadaan silloin hyöty. Kuvassa näkyvät Lisää-valikon vaihtoehdot. Kun osoitat hiiriosoittimella Kuva-kohtaa, käytettäväksi avautuu useita lisävalintoja niiden vaihtoehtojen lisäksi, jotka saat käyttöön rakenteeseen sisältyvän kuvakkeen napsautuksella. Varoitus kuvista Kuvat, erityisesti tarkat valokuvat, voivat huomaamatta suurentaa esityksen kokoa. Myös Pikaohjeessa on aiheeseen liittyviä lisäresursseja. Sisällön lisääminen diaan Lisää-valikon avulla Valitse sisällön paikkamerkki ennen kohteen lisäämistä valikon avulla. Valitse haluamasi kohteen tyyppi Lisää-valikon lukuisista vaihtoehdoista.

11 11/43 DIOJEN KOPIOIMINEN ESITYKSEEN Haluat ehkä käyttää aiemmin luodun esityksen dioja uudessa esityksessä. Tämä ei ole ongelma. Muista, että dioissa on todennäköisesti käytössä eri suunnittelumalli kuin esityksessä käytössä oleva malli. PowerPoint ottaa lisätyt diat käyttöön nykyisessä rakenteessa ellet sitten määritä asetuksella toisin. Käytettävissä on seuraavat kaksi menetelmää: käytä tässä kuvattua Dian haku -valintaikkunaa (valitse Lisää-valikossa Diat tiedostoista) tai kopioi ja liitä diat ja määritä haluamasi rakenne käyttämällä Liittämisasetukset-painikkeen komentoja; Liittämisasetukset-painike tulee näkyviin liittämiesi diojen alapuolelle; osoita hiirellä painiketta, napsauta näkyviin tulevaa nuolta ja valitse muotoiluasetukset. Selaa Dian haku -valintaikkunassa sen esityksen kohdalle, joka sisältää haluamasi diat. Jos tarvitset vain osan dioista, valitse haluamasi diat. Kun haluat säilyttää diojen muotoilun, valitse Säilytä lähteen muotoilu -valintaruutu. Valitse Lisää, kun haluat lisätä valitut diat. Valitse Lisää kaikki, kun haluat lisätä kaikki esityksen diat. ESITYKSEN ESIKATSELU TIETOKONEESSA Kun luot esityksen, voit tarkastella sitä milloin tahansa esikatselutilassa avaamalla diaesitysnäkymän. Näkymässä tietokoneen näyttö täyttyy kuvassa esitetyllä tavalla dioista. Näkymässä diat näkyvät suunnilleen samanlaisina kuin valkokankaalle heijastettuina. Voit siirtyä esityksessä diasta toiseen käyttämällä useita eri tapoja: napsauta hiirtä paina alanuolinäppäintä napsauta Diaesitys-työkalurivillä Seuraava-nuolta (katso tietokoneen näytössä valittuna oleva nuoli kuvassa). Oletusarvon mukaan PowerPoint-esityksen pitää puhuja ja esitys heijastetaan valkokankaalle. Diaesitysnäkymän avaaminen, tarkasteleminen ja näkymästä poistuminen

12 12/43 Kun haluat avata diaesitysnäkymän, valitse ensimmäinen dia ja napsauta sitten Diaesityspainiketta. (Voit myös aloittaa aina diasta 1 painamalla F5-näppäintä.) Tietokoneen näytössä näkyy diaesitysnäkymä ja Diaesitys-työkalurivi vasemmassa alareunassa. Työkalurivillä on kaksi siirtymisnuolta ja kaksi valikkoa. Jos et halua tuoda kaikkia dioja näkyviin näkymässä napsauttamalla niitä, palaa PowerPointohjelman viime näkymään painamalla ESC-näppäintä. OIKEINKIRJOITUKSEN TARKISTAMINEN JA TULOSTAMINEN Käynnistä oikeinkirjoituksen tarkistus normaalinäkymässä napsauttamalla Kieliasun tarkistus - painiketta. Diojen ja muistiinpanojen oikeinkirjoitus tarkistetaan. Tiivistelmien tulostamiseen on useita eri vaihtoehtoja. Kuvassa on esitetty tulostuksen esikatselussa näkyvät vaihtoehdot. Voit valita seuraavista vaihtoehdoista: diojen tulostaminen yksi sivua kohti tiivistelmän tulostaminen, jolloin voit valita yhden tai usean dian tulostamisen sivua kohti (katso kuvan esimerkkiä) muistiinpanojentulostaminen. Tietoja tulostuksen esikatselusta: Ominaisuudesta on erittäin paljon hyötyä esityksen tulostuksen valmistelemisessa. Voit avata tulostuksen esikatselun napsauttamalla Esikatselu-painiketta. Vihje Voit tässä näkymässä myös muuttaa tulosteiden ylä- ja alatunnisteita, kuten dianumeroita, sivunumeroita, päivämäärää ja muuta tekstiä. Valitse tulostuksen esikatselussa tulostustyyppi Tulosta:-kentästä. Tiivistelmässä voi olla enintään yhdeksän diaa sivulla. Tiivistelmät (3 diaa sivua kohti) -vaihtoehto sisältää rivit yleisölle tarkoitettuja muistiinpanoja varten. Esikatselukuva tiivistelmästä, jossa on kolme diaa sivua kohti

13 13/43 VÄRITULOSTUKSEN ASETUKSET Tarkista tulostuksen esikatselussa käytettävissä olevat tulostusvaihtoehdot napsauttamalla Asetuksetpainiketta: Väri. Esityksen kaikki värit tulostuvat. Jos tulostat esityksen mustavalkotulostimella, asetukseksi tulee Väri (mustavalkotulostimessa). Tässä tapauksessa esityksen värit muuntuvat mustaksi, valkoiseksi ja harmaaksi. Harmaasävy. Esityksen värit muuntuvat mustan, valkoisen ja harmaan sävyiksi. Jos tulostat mustavalkotulostimella, vaihtoehto säästää mustetta ja tuottaa tyylitellyn tuloksen. Täysin mustavalkoinen. Tämä on oletusasetus. Koska väriasteikko on pieni sävyjä on vähän, mustetta säästyy sävytyksen kustannuksella. Asetukset-painikkeella käyttöön avautuu kolme eri tulostusvaihtoehtoa. Voit valita värivaihtoehdon tulostamista varten napsauttamalla Asetukset-painiketta ja valitsemalla sitten Väri/harmaasävy. Väri-vaihtoehdon vaikutus Harmaasävy-vaihtoehdon vaikutus Täysin mustavalkoinen -vaihtoehdon vaikutus. ESITYSPAKETIN LUOMINEN Luo esityksen valmistelujen osana esityksestä paketti kansioon tai CD-levylle (tarkat tiedot alla) ja tarkista, että voit käyttää pakettia esityksessä käytettävän tietokoneen avulla. "Paketin luominen" tarkoittaa esitystiedoston ja muiden esityksessä tarvittavien tiedostojen kopioimista. Lue eteenpäin. Microsoft Office PowerPoint 2003:n CD-paketti-toiminto pakkaa esitystiedoston ja muut siihen liittyvät tiedostot samaan kansioon, jonka voit kopioida verkkopalvelimeen tai tallentaa CD-levylle. (Lisätiedostot voivat olla esimerkiksi ääni- tai elokuvatiedostoja, jotka olet yhdistänyt esitykseen, mutta jotka eivät ole suora osa esitystiedostoa.) Tallenna esitys aina ennen sen pakkaamista kansioon tai CD-levylle. Tietoja CD-levylle pakkaamisesta Esityspaketin luominen ja kopioiminen PowerPoint-ohjelmasta CD-levylle edellyttää, että käytössä on Microsoft Windows XP -käyttöohjelmisto tai sitä uudempi ohjelmistoversio ja tallentava CD-asema.

14 14/43 Käytä Tiedosto-valikon CD-paketti-komentoa, kun haluat kopioida esitystiedoston ja muut esityksessä tarvittavat tiedostot kansioon tai CD-levylle. TOIMET ENNEN ESITYSTÄ Välttämättömät toimet ennen esitystä: Tarksita esitystilat ja varmista, että voit käyttää esitystä käytettävissä olevalla tietokoneella ja selaa diaesitys läpi. Ota tulostamasi muistiinpanot mukaan ja harjoittele niiden käyttämistä samalla, kun heijastat diat yksi kerrallaan valkokankaalle. Voit myös pyytää jotakuta kuuntelemaan esitystä ja antamaan palautetta. Harmeilta säästävät vihjeet Fontit Jos teksti rivittyy väärin käytettävissä olevassa tietokoneessa, koneessa ei todennäköisesti ole asennettuna alkuperäisessä esityksessä käyttämääsi fonttia. Voit tarkistaa puuttuvat fontit valitsemalla Muotoile-valikossa Korvaa fontit. Avaa Korvaa-luettelo ja etsi luettelosta ne fontit, joiden kohdalla näkyy kysymysmerkki. Kysymysmerkki ilmaisee, että kyseinen fontti puuttuu järjestelmästä. Voit joko yrittää asentaa puuttuvan fontin tai korvata sen jollakin toisella fontilla. Voit estää ongelman ilmenemisen valitsemalla fonttien upotusvaihtoehdon pakatessasi esityksen kansioon tai CD-levylle. Kaikkia fontteja ei kuitenkaan oikeudellisista syistä ole mahdollista upottaa, joten vaihtoehdon valitseminen ei välttämättä poista kaikkia fonttiongelmia. Kun valitset fontin värin, valitse väri, joka muodostaa voimakkaan visuaalisen kontrastin taustavärin kanssa. Tästä on paljon apua värisokeille ja heikkonäköisille. Näyttö Esitys näkyy näytössä parhaiten, jos määrität näytön tarkkuuden tietokoneessa saman suuruiseksi kuin projektorin tarkkuus. PowerPoint 2003 Varmista esityksen odotusten mukainen eteneminen tarkistamalla, että käytettävissä olevassa tietokoneessa on asennettuna PowerPoint Ellei ohjelmistoa ole asennettuna, käytä CD-paketin sisältämää katseluohjelmaa. Voit käyttää myös PowerPoint-ohjelmiston aiempaa versiota. Ota kuitenkin huomioon, että PowerPoint ohjelmaa aiemmat ohjelmistoversiot eivät tue joitakin animaatio-ominaisuuksia.

15 15/43 Esitystilojen tarkistaminen ja esityksen selaaminen läpi ennen varsinaista esitystä TEKSTINKÄSITTELY POWERPOINTISSA Tietoja tekstin lisäämisestä esitykseen Voit lisätä muissa ohjelmissa luotua tekstiä Jäsennys-välilehteen ja muotoilla tekstin automaattisesti otsikoiksi ja leipätekstiksi. Voit käyttää näin Microsoft Word -muotoisia tiedostoja (.doc), Rich Text Format (.rtf) (RTF-tiedosto: Tiedostotyyppi, jota käyttäen siirretään muotoiltuja tekstiasiakirjoja sovelluksista toisiin. Tätä muotoa voidaan käyttää jopa eri laiteympäristöissä ja ohjelmistoissa.) - tiedostoja ja pelkkä teksti -muotoisia (.txt) tiedostoja. Voit lisätä esitykseen HTML (HTML-kieli: Standardi merkintäkieli, jota käytetään Webin asiakirjoissa. HTML-tunnisteilla määritetään, kuinka Web-selainten tulee näyttää sivun elementit, kuten teksti ja kuvat, ja kuinka selainten tulee reagoida käyttäjien toimiin.)- muotoisen tiedoston ja säilyttää sen otsikkorakenteen. Tämä tiedosto näkyy tekstikehyksessä. Tekstin kopioimisen ja liittämisen sijasta voit käyttää Microsoft PowerPointin valikkokomentoja tekstin lisäämiseen tai luoda esityksen toisen tiedoston jäsennyksen pohjalta. Word- tai Rich Text -muotoinen teksti Kun lisäät Word- tai Rich Text Format -tiedoston, PowerPoint luo jäsennysrakenteen tiedoston otsikkotyylien perusteella. Tiedoston Otsikko 1 -tyylistä tulee PowerPointissa dian otsikko, Otsikko 2 - tyylistä tulee diassa leipätekstin ensimmäinen taso, Otsikko 3 -tyylistä dian tekstin toinen taso ja niin edelleen. Jos alkuperäisessä asiakirjassa ei ole otsikkotyylejä, PowerPoint luo jäsennyksen kappaleiden perusteella. Jos esimerkiksi.doc- tai.rtf-tiedostossa on useita rivejä tekstiä, jonka tyyli on Normaali, ja teksti on jaettu kappaleisiin, PowerPoint muuttaa kunkin kappaleen dian otsikoksi. Voit lisätä tekstiä Word-tiedostosta käyttäessäsi PowerPointia tai voit luoda Wordissa jäsennyksen ja luoda siihen perustuvan uuden esityksen lähettämällä sen PowerPointiin. HTML-teksti Kun lisäät HTML-jäsennyksen esitykseesi, alkuperäinen otsikkorakenne säilytetään, mutta kaikki tiedostosta saatava teksti näkyy diassa olevassa tekstikehyksessä. Voit muokata tekstikehystä diassa, mutta sitä ei voi muokata Jäsennys-välilehdessä. Voit luoda useita htm-tiedostoihin perustuvia dioja lisäämällä tiedoston niihin dioihin, joihin haluat sijoittaa tekstin. Kun lähetät jäsennystiedoston.htm-muodossa Wordista PowerPointiin, otsikot ja alaotsikot säilytetään ja jäsennyksen rakenne toteutetaan samoin kuin.doc- tai.rtf-tiedostoja lisättäessä.

16 16/43 Pelkkä teksti Kun lisäät tekstiä pelkkä teksti -muotoisesta tiedostosta, kappaleiden edessä olevat sarkaimet määrittävät jäsennyksen rakenteen. Näin siis sarkaimettomasta tekstistä tulee dian otsikko, yhden sarkainsisennyksen sisältävästä tekstistä tulee dian ensimmäisen tason leipäteksti, kaksi sarkainsisennystä sisältävästä tekstistä tulee toisen tason leipäteksti ja niin edelleen. Koska pelkkä teksti -muotoisessa tekstissä ei ole tyylejä, lisäämässäsi tekstissä käytetään esityksessä olevia tyylejä. TEKSTIN LISÄÄMINEN DIAAN Otsikko- tai leipätekstin lisääminen Napsauta paikkamerkin sisällä olevaa tekstiä ja kirjoita teksti tai liitä se. Huomautus Jos tekstin koko ylittää paikkamerkin koon, Microsoft PowerPoint sovittaa tekstin pienentämällä fonttikokoa ja riviväliä kirjoittaessasi. Tekstin lisääminen automaattiseen muotoon Voit lisätä muodon osaksi tulevaa tekstiä, joka liikkuu muodon mukana siirtäessäsi muotoa, valitsemalla automaattisen muodon ja aloittamalla kirjoittamisen. Voit lisätä itsenäisen tekstin, joka ei liiku siirtäessäsi muotoa, lisäämällä tekstikehyksen (tekstikehys: Siirrettävä tekstin tai grafiikan säilö, jonka kokoa voidaan muuttaa. Tekstikehysten avulla voidaan sijoittaa useita tekstilohkoja sivulle tai antaa tekstille muusta asiakirjan tekstistä poikkeava suunta.). 1. Napsauta Piirto-työkalurivin Tekstikehys-painiketta. 2. Tee jompikumpi seuraavista: Yhdellä rivillä pysyvän tekstin lisääminen Valitse diassa kohta, johon haluat sijoittaa tekstikehyksen, ja napsauta. Kirjoita haluamasi teksti tai liitä se. Rivittyvän tekstin lisääminen Valitse diassa kohta, johon haluat sijoittaa tekstikehyksen, ja vedä tekstikehys haluamasi kokoiseksi. Kirjoita haluamasi teksti tai liitä se. Huomautus Jos haluat lisätä tekstiä viivaan, yhdysviivaan tai puolivapaaseen (puolivapaa muoto: Muoto, joka piirretään käyttämällä Käyrä-, Puolivapaa piirto- ja Vapaa piirto -työkaluja. Puolivapaassa muodossa voi olla suoria ja vapaita viivoja. Ne voivat olla avoimia tai suljettuja, ja niitä voi muokata.) automaattiseen muotoon, sinun on käytettävä tekstikehystä. Tekstin lisääminen tekstikehykseen 1. Napsauta Piirto-työkalurivin Tekstikehys-painiketta. 2. Tee jompikumpi seuraavista: Yhdellä rivillä pysyvän tekstin lisääminen Valitse diassa kohta, johon haluat sijoittaa tekstikehyksen, ja napsauta. Kirjoita haluamasi teksti tai liitä se. Rivittyvän tekstin lisääminen Valitse diassa kohta, johon haluat sijoittaa tekstikehyksen, ja vedä tekstikehys haluamasi kokoiseksi. Kirjoita haluamasi teksti tai liitä se. WordArt-objektin lisääminen 1. Valitse dia, johon haluat lisätä WordArt (WordArt: Valmiita tehosteita käyttäen luotu tekstiobjekti, johon voidaan liittää lisämuotoiluja.)-objektin. 2. Napsauta Piirto-työkalurivin Lisää WordArt -painiketta. 3. Valitse haluamasi WordArt-tehoste ja valitse sitten OK. 4. Kirjoita haluamasi teksti Muokkaa WordArt-tekstiä -valintaikkunaan. 5. Tee jokin seuraavista:

17 Jos haluat muuttaa fonttia, valitse fontti Fontti-luettelosta. Jos haluat muuttaa fontin kokoa, valitse koko Koko-luettelosta. Jos haluat lihavoida tekstin, napsauta Lihavoi-painiketta. Jos haluat kursivoida tekstin, napsauta Kursivoi-painiketta. 17/43 JÄSENNYKSEN TEKSTIN LISÄÄMINEN POWERPOINT-ESITYKSEEN TOISESTA TIEDOSTOSTA Kun lisäät jäsennyksen Microsoft Office PowerPointiin.doc-,.rtf- tai.txt-tiedostosta, teksti muotoillaan lähdeasiakirjan otsikkotyylien mukaan. Jos lähdeasiakirjassa ei ole otsikkotyylejä (tällainen asiakirja voi olla esimerkiksi.txt-tiedosto, jossa on vain teksti -muotoista tekstiä), PowerPoint luo jäsennyksen kappaleiden perusteella. Kun jäsennyksen teksti lisätään.htm-asiakirjasta, lähdeasiakirjan otsikkorakenne säilytetään. Kaikki tiedoston tekstit näkyvät kuitenkin yhdessä dian tekstikehyksessä. Tee jokin seuraavista: Uuden tekstin luominen toisesta tiedostosta saatavan tekstin perusteella 1. Valitse PowerPointissa Tiedosto-valikosta Avaa. 2. Valitse Tiedostotyypit-ruudusta Kaikki jäsennykset. 3. Kaksoisnapsauta haluamaasi asiakirjaa tiedostoluettelossa. Huomautus Voit lisätä tekstiä.doc-,.rtf- tai.txt-tiedostosta. Tekstin lähettäminen Microsoft Office Wordista uuteen esitykseen 1. Avaa lähetettävä tiedosto Wordissa. 2. Valitse Tiedosto-valikosta Lähetä ja valitse sitten Microsoft Office PowerPoint. Huomautus Voit lähettää tekstiä.doc-,.rtf-,.txt- tai.htm-tiedostosta. Tekstin lisääminen aiemmin luotuun esitykseen 1. Valitse PowerPoint-ikkunan vasemmasta alakulmasta Normaalinäkymä ja valitse Jäsennysvälilehti. Jos Jäsennys-välilehti on piilossa, palauta se näkyviin. o Valitse PowerPoint-ikkunan vasemmasta alakulmasta Normaalinäkymä (palauta ruudut) ja valitse Jäsennys-välilehti. 2. Napsauta diakuvaketta, jonka jälkeen haluat sijoittaa lisätyn jäsennyksen tekstin. 3. Valitse Lisää-valikosta Diat jäsennyksestä. 4. Etsi Lisää jäsennys -valintaikkunassa tiedosto, jonka tekstin haluat lisätä esitykseen. 5. Lisää teksti kaksoisnapsauttamalla tiedostoa. Huomautus Voit lisätä tekstiä.doc-,.rtf-,.txt- tai.htm-tiedostosta..htm-tiedoston teksti näkyy tekstikehyksessä yhdessä diassa. MERKKIEN,,, & JA MUIDEN NÄPPÄIMISTÖSTÄ PUUTTUVIEN MERKKIEN KIRJOITTAMINEN 1. Siirrä kursori siihen kohtaan mihin haluat lisämerkin 2. Valitse ylävalikosta Lisää-luettelosta Merkki. 3. Valitse tarvitsemasi erityismerkki. Ellet löydä merkkiä, valitse jokin toinen fontti Fontti-luettelosta. 4. Valitse Lisää ja lopettaaksesi lisäämisen Sulje. 5. Jos merkki näyttää erilaiselta kuin valitsemasi merkki, valitse merkki ja sama fontti, jota käytät muussa tekstissä. Huom! Kaikki fontit eivät kykene näyttämään erikoismerkkejä.

18 18/43 TEKSTIN LAAJENTAMINEN TAI KUTISTAMINEN Kun käsittelet tekstiä normaalinäkymän Jäsennys-välilehdessä, voit kutistaa tekstin siten, että näkyvissä on ainoastaan ensimmäinen jäsennystaso (dian otsikot). Voit laajentaa tekstin uudelleen halutessasi. Diassa olevan tekstin kutistaminen Tee jompikumpi seuraavista: o Kaksoisnapsauta dian kuvaketta. o Paina ALT+VAIHTO+MIINUS. Esityksen kaiken tekstin kutistaminen Tee jompikumpi seuraavista: o Napsauta Vakio-työkalurivin Laajenna kaikki -painiketta. (Tämä toiminto joko laajentaa tai kutistaa tekstin.) o Paina ALT+VAIHTO+1. Diassa olevan tekstin laajentaminen Tee jompikumpi seuraavista: o Kaksoisnapsauta dian kuvaketta. o Paina ALT+VAIHTO+PLUS. Esityksen koko tekstin laajentaminen Tee jompikumpi seuraavista: o Napsauta Vakio-työkalurivin Laajenna kaikki -painiketta. o Paina ALT+VAIHTO+9. TEKSTIN ETSIMINEN 1. Valitse Muokkaa-valikosta Etsi. 2. Kirjoita etsimäsi teksti Etsittävä-ruutuun. 3. Valitse Etsi seuraava. Huomautus Voit keskeyttää käynnissä olevan etsimisen painamalla ESC-näppäintä. TEKSTIN KORVAAMINEN 1. Valitse Muokkaa-valikosta Korvaa. 2. Kirjoita Etsittävä-ruutuun teksti, jonka haluat etsiä ja korvata. 3. Kirjoita Korvaava-ruutuun teksti, jolla haluat korvata etsittävän tekstin. 4. Etsi tekstin seuraava esiintymä valitsemalla Etsi seuraava. 5. Tee jompikumpi seuraavista: Korvaa tekstin esiintymä valitsemalla Korvaa. Korvaa tekstin kaikki esiintymät valitsemalla Korvaa kaikki. Huomautus Voit keskeyttää käynnissä olevan etsimisen painamalla ESC-näppäintä.

19 19/43 KIRJAINKOON MUUTTAMINEN 1. Valitse muutettava teksti. 2. Valitse Muotoile-valikosta Muuta kirjainkoko. 3. Valitse haluamasi vaihtoehto. TEKSTIN KOON MUUTTAMINEN 1. Valitse muutettava teksti. 2. Valitse Muotoilu-työkalurivistä jompikumpi seuraavista: Suurenna tai pienennä tekstiä napsauttamalla Suurenna fonttikokoa- -painiketta tai Pienennä fonttikokoa -painiketta. Määritä fonttikoko numerona valitsemalla Fonttikoko-ruudusta haluamasi koko. TEKSTIN LIHAVOIMINEN, KURSIVOIMINEN TAI ALLEVIIVAAMINEN 1. Valitse muutettava teksti. 2. Napsauta Muotoilu-työkalurivin Lihavoi-painiketta, Kursivoi-painiketta tai Alleviivaapainiketta. TEKSTIN YLIVIIVAUS Toisin kuin Microsoft Office Wordissa, Microsoft Office PowerPointin Muotoile-valikossa ei ole tekstin yliviivauksen mahdollistavia tekstitehosteita. Vastaavaan tulokseen pääsee kuitenkin Piirto-työkaluriviä käyttämällä. 1. Tuo näkyviin dia, jossa tekstiä on tarkoitus yliviivata. 2. Valitse Viiva-työkalu piirtotyökaluriviltä näytön vasemmasta alakulmasta. 3. Vedä viiva sen tekstin yli, jonka haluat yliviivata. TEKSTIN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN 1. Jos kopioit tekstiä esityksestä toiseen, avaa molemmat esitykset ja valitse Ikkuna-valikosta Järjestä kaikki. 2. Valitse kopioitava teksti diassa, napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse Kopioi. 3. Näytä dia, johon haluat liittää tekstin, ja napsauta diassa kohtaa, johon haluat sen liittää, napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse sitten Liitä. Jos liittämäsi tekstin tyyli ei ole sama kuin sen dian tyyli, johon liitit tekstin, näkyviin tulee Liittämisvaihtoehdot-painike. Jos haluat käyttää liitetyn kohteen muotoilua, liittäminen on suoritettu. Siirry muussa tapauksessa vaiheeseen Voit käyttää erilaista muotoilua valitsemalla Liittämisvaihtoehdot-painikkeen ja tekemällä jommankumman seuraavista toimista: Säilytä liitetyn kohteen alkuperäinen muotoilu valitsemalla Säilytä lähteen muotoilu. Määritä liitetyn tekstin muotoiluksi nykyisen paikkamerkin muotoilu valitsemalla Säilytä vain teksti (tämä vaihtoehto on valittavissa silloin, kun liitetyn tekstin tai kohdepaikkamerkin fonttityyli kuuluu alkuperäiseen tai nykyiseen suunnittelumalliin). Jos valitset jommankumman edellä mainituista vaihtoehdoista ja haluat käyttää nykyisen suunnittelumallin tyylejä, valitse oletusarvo Käytä suunnittelumallin muotoilua.

20 20/43 TAULUKOIDEN JA MUOTOJEN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN 1. Jos kopioit tekstiä esityksestä toiseen, avaa molemmat esitykset ja valitse Ikkuna-valikosta Järjestä kaikki. 2. Valitse diassa kopioitava taulukko tai muoto, napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse Kopioi. 3. Näytä dia, johon haluat liittää, ja napsauta diassa kohtaa, johon haluat liittää kohteen, napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse sitten Liitä. Jos liittämässäsi kohteessa käytetään jotakin muuta suunnittelumallia (suunnittelumalli: Tiedosto, joka sisältää esityksessä käytettävät tyylit, kuten luettelomerkkien ja fonttien lajin ja koon, paikkamerkkien koot ja sijainnit, taustan rakenteen ja täytön, värimallit sekä dian perustyylin ja valinnaisen dian otsikon perustyylin.) kuin diassa, johon liitit kohteen, ja haluat säilyttää lähteen muotoilun (esimerkiksi muodon alkuperäisen täyttövärin), siirry vaiheeseen 4. Liitetyssä kohteessa käytetään muussa tapauksessa sen dian muotoilua, johon kohde on liitetty, ja liittäminen on suoritettu. 4. Voit säilyttää kohteen alkuperäisen muotoilun valitsemalla Liittämisvaihtoehdot-painikkeen, joka on liitetyn kohteen alla, ja valitsemalla painikevalikosta Säilytä lähteen muotoilu. Jos haluat käyttää nykyisen suunnittelumallin tyylejä, valitse oletusarvo Käytä suunnittelumallin muotoilua. Huomautuksia Jos haluat siirtää kohteen kopioimisen sijasta, valitse pikavalikosta Leikkaa, älä Kopioi. Diojen lähettäminen Microsoft Wordiin 1. Kun esitys on avattuna Microsoft PowerPointissa, valitse Tiedosto-valikosta Lähetä ja sitten Microsoft Word. 2. Tee Lisää diat Microsoft Word -tiedostoon -kohdassa jompikumpi seuraavista: Jos haluat upottaa diat Word-asiakirjaan, valitse Liitä. Jos haluat linkittää diat Word-asiakirjaan, valitse Liitä linkki. Huomautus Linkitetyt tiedostot päivitetään Word-asiakirjassa silloin, kun niitä muokataan PowerPointissa. DIOJEN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN Huomautus Jos kopioit dioja esityksestä toiseen, avaa molemmat esitykset ja valitse Ikkuna-valikosta Järjestä kaikki. 1. Valitse normaalinäkymässä Diat-välilehti ja valitse kopioitavat diat. Toimintaohjeet Tee jokin seuraavista toimista: Valitse yksittäinen dia napsauttamalla sitä. Valitse perättäisiä dioja pitämällä VAIHTONÄPPÄINTÄ painettuna dioja napsauttaessasi. Valitse ei-perättäisiä dioja pitämällä CTRL-näppäintä painettuna dioja napsauttaessasi. 2. Napsauta valittua diaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Kopioi. 3. Napsauta Diat-välilehdessä hiiren kakkospainikkeella diaa, jonka jälkeen haluat liittää kopioidut diat, ja valitse pikavalikosta Liitä. Jos liittämissäsi dioissa käytetään jotakin muuta suunnittelumallia (suunnittelumalli: Tiedosto, joka sisältää esityksessä käytettävät tyylit, kuten luettelomerkkien ja fonttien lajin ja koon, paikkamerkkien koot ja sijainnit, taustan rakenteen ja täytön, värimallit sekä dian perustyylin ja valinnaisen dian otsikon perustyylin.) kuin diassa, jonka jälkeen liitit valitsemasi diat, ja jos haluat säilyttää alkuperäisen muotoilun, siirry vaiheeseen 5. Liitetyissä dioissa käytetään muussa tapauksessa samaa muotoilua kuin niitä edeltävässä diassa, ja liittäminen on suoritettu. 4. Voit säilyttää diojen alkuperäisen muotoilun valitsemalla Liittämisasetukset-painikkeen, joka on liittämiesi diojen alla, ja valitsemalla painikkeen valikosta Säilytä lähteen muotoilu. Jos haluat käyttää nykyisen suunnittelumallin tyylejä, valitse oletusarvo Käytä suunnittelumallin muotoilua.

Esitysgrafiikka PowerPoint XP SISÄLLYSLUETTELO

Esitysgrafiikka PowerPoint XP SISÄLLYSLUETTELO Esitysgrafiikka PowerPoint XP SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...2 2. Esityksen suunnittelu...2 3. Esityksen aloittaminen...2 3.1. Tyhjän esityksen luominen... 2 3.2. Suunnittelumallin käyttäminen... 3 4.

Lisätiedot

PowerPoint 2007 Näyttävä Diaesitys FIN

PowerPoint 2007 Näyttävä Diaesitys FIN PowerPoint 2007 Näyttävä Diaesitys FIN TÄMÄ MATERIAALI ON TARKOITETTU AINOASTAAN SUOMALAISEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIMIN HENKILÖSTÖN KÄYTTÖÖN. MATERIAALILLA EI OLE LEVITYSLUPAA. HELSINKI TAMPERE TURKU OULU

Lisätiedot

Sisällys... 2. Tekstinkäsittely... 5

Sisällys... 2. Tekstinkäsittely... 5 SISÄLLYS Sisällys... 2 Tekstinkäsittely... 5 Osa 1... 6 Aloitus... 6 Wordin perusteet... 6 Ohjelman käynnistäminen... 6 Tehtäväruutu... 7 Viivain... 7 Tilarivi... 7 Kysymysruutu... 7 Työkalurivit... 7

Lisätiedot

Keynote 09 Käyttöopas

Keynote 09 Käyttöopas Keynote 09 Käyttöopas KKApple Inc. Copyright 2011 Apple Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Apple-logo on Apple Incorporatedin Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki. Näppäimistön Apple-logon

Lisätiedot

LIBREOFFICE. Published : 2012-06-02 License : GPLv2

LIBREOFFICE. Published : 2012-06-02 License : GPLv2 LIBREOFFICE Published : 2012-06-02 License : GPLv2 1 LIBREOFFICE 1. LIBREOFFICE 2 1. LIBREOFFICE LibreOffice on täysi toimisto-ohjelmistopaketti, joka sisältää kaikki tarvitsemasi ohjelmat tekstinkäsittelystä

Lisätiedot

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen Word 2010 Perusteet Päivitetty 3.10.2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Ohjelmaikkunan osat ja asetukset... 1 3 Asiakirjanäkymät... 3 4 Uusi asiakirja... 4 5 Asiakirjan hallinta... 5 5.1 Tallentaminen...

Lisätiedot

Adob Acrobat 2 PDF-tiedostot SISÄLLYS

Adob Acrobat 2 PDF-tiedostot SISÄLLYS Adob Acrobat 2 PDF-tiedostot SISÄLLYS Sisällys...2 Acrobat...4 Digitaalinen paperi... 4 Acrobat-teknologia... 4 Perusidea... 4 PDF-tiedostomuoto... 4 Adobe Acrobat ohjelma... 5 Välilehtien näyttäminen

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyä tutkielman tekijälle... 3

Tekstinkäsittelyä tutkielman tekijälle... 3 SISÄLLYS Tekstinkäsittelyä tutkielman tekijälle... 3 Tutkielman ulkoasu ja jäsentely... 4 Nimiölehti... 4 Sivun asettelu ja kappalejako... 5 Typografia... 5 Erilaiset tavuviivat... 6 Tyylit ja mallit...

Lisätiedot

ADOBE INCOPY. Ohje ja opastusohjelmat. Jotkin linkit voivat viitata vain englanninkieliseen sisältöön.

ADOBE INCOPY. Ohje ja opastusohjelmat. Jotkin linkit voivat viitata vain englanninkieliseen sisältöön. ADOBE INCOPY Ohje ja opastusohjelmat Jotkin linkit voivat viitata vain englanninkieliseen sisältöön. Kesäkuu 2013 Uudet ominaisuudet Osa sisällöstä, johon pääsee tällä sivulla olevien linkkien kautta,

Lisätiedot

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excel perusteita 2 (36) Sisältö 1 MS EXCEL OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN... 4 1.1 KÄYNNISTÄ-VALIKON KAUTTA... 4 1.2 TYÖPÖYDÄN PIKAKUVAKE...

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

Käyttöopas DYMO Label TM. v.8

Käyttöopas DYMO Label TM. v.8 Käyttöopas DYMO Label TM v.8 Copyright 2009 Sanford, L.P. Kaikki oikeudet pidätetään. Muokattu 9/09. Mitään tämän asiakirjan tai ohjelmiston osaa ei saa kopioida eikä lähettää missään muodossa tai millään

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. DYMO LABEL SOFTWARE V7.6 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2816912

Käyttöoppaasi. DYMO LABEL SOFTWARE V7.6 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2816912 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen Word 2010 Tehokas käyttö Päivitetty 2.11.2012 2000-2012 Sisällysluettelo: 1 Johdanto... 1 2 Asetukset... 1 2.1 Oletusasetukset... 1 2.2 Riviväli ja välistys... 1 3 Tyylit asiakirjassa... 4 3.1 Yleistä

Lisätiedot

PowerPointin jatkokurssi

PowerPointin jatkokurssi 1 PowerPointin jatkokurssi Ohje PowerPoint 00 -ohjelman monipuoliseen käyttöön 1 Kuvion liittäminen diaesitykseen... 1 1.1 Kuvion piirtäminen... 1. Kuvion siirtäminen... 1. Kuvion koon muuttaminen... 1.4

Lisätiedot

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 1 WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 2 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1 OFFICE- OHJELMIEN MUUTTAMINEN SUOMEN KIELELLE... 3 1.2 WORDIN OMA OHJETOIMINTO... 3 1.3 WORDIN IKKUNAN

Lisätiedot

SISÄLLYS. Sisällys... 2. Excel 2003

SISÄLLYS. Sisällys... 2. Excel 2003 SISÄLLYS Sisällys... 2 Taulukkolaskenta... 5 Excel taulukkolaskentaohjelma... 6 Työkalurivit... 7 Valikot... 7 Työkalurivien ja valikoiden asetukset... 7 Työkalurivin näyttäminen ja piilottaminen... 7

Lisätiedot

DYMO Label Software - käyttöopas. Versio 7

DYMO Label Software - käyttöopas. Versio 7 DYMO Label Software - käyttöopas Versio 7 DYMO Corporation 44 Commerce Road Stamford, CT 06902-4561 Puhelin: (203) 355-9000 Faksi: (203) 355-9090 Laitetiedot Kuvaus: Lämpösiirtotulostin Mallit: LabelWriter

Lisätiedot

WINDOWS XP perusteita osa I

WINDOWS XP perusteita osa I WINDOWS XP perusteita osa I Hannu Mikkonen 1 1(1) WINDOWS XP perusteita osa I 2 WINDOWS XP Perusteita osa I Hannu Mikkonen 2(2) WINDOWS XP perusteita osa I 3 SISÄLLYSLUETTELO 1 WINDOWS XP...1 1.1 Käyttöliittymä...1

Lisätiedot

Ohjeiden käyttäminen

Ohjeiden käyttäminen Ohjeiden käyttäminen Tietoja online-ohjeiden ominaisuuksista Ohjeiden käyttäminen: näkö- tai liikuntarajoitteiset Ohjedokumentaation avaaminen Miten-sivujen käyttäminen Tietoja online-ohjeiden ominaisuuksista

Lisätiedot

versio 3 pikaopas Olli Ruohomäki

versio 3 pikaopas Olli Ruohomäki versio 3 pikaopas Olli Ruohomäki SISÄLLYS ALKUSANAT...5 OSA 1: KÄYTTÖÖNOTTO...6 1 OPENOFFICEN LATAAMINEN...6 2 OPENOFFICEN ASENTAMINEN...7 3 VOIKON LATAAMINEN JA ASENTAMINEN...9 4 OHJELMIEN KÄYNNISTÄMINEN...11

Lisätiedot

OpenOffice.org Writer 3.1.0

OpenOffice.org Writer 3.1.0 OpenOffice.org Writer 3.1.0 Sisällysluettelo 1 Näppäimistö...1 2 Tulostumattomien merkkien näyttäminen...1 3 Tekstin kirjoittamisen perussäännöt...2 4 Kumoaminen...2 5 Näkymät ja zoomaus...2 6 Tiedoston

Lisätiedot

MICROSOFT OFFICE 2007- KOULUTUSPAKETTI KRTT - OULU

MICROSOFT OFFICE 2007- KOULUTUSPAKETTI KRTT - OULU MICROSOFT OFFICE 2007- KOULUTUSPAKETTI KRTT - OULU Tehoa työskentelyyn koulutuskiertue 10.12.2008 Oulu Kimmo Rousku Materiaalin edelleenlevittäminen on kielletty. 10.12.2008 Office 2007-koulutusmateriaali

Lisätiedot

ADOBE CREATIVE SUITE 5

ADOBE CREATIVE SUITE 5 ADOBE CREATIVE SUITE 5 Lakisääteiset ilmoitukset Lakisääteiset ilmoitukset Lakisääteiset ilmoitukset ovat osoitteessa http://help.adobe.com/fi_fi/legalnotices/index.html. iii Sisällys Luku 1: Resurssit

Lisätiedot

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa.

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Tekijänoikeus Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Käsikirjaa voi vapaasti levittää kokonaisena

Lisätiedot

VERSIO KÄYTTÖOPAS 16-BITTINEN WINDOWS

VERSIO KÄYTTÖOPAS 16-BITTINEN WINDOWS VERSIO KÄYTTÖOPAS 16BITTINEN WINDOWS TM Vastuuvapautuslauseke Novell Incorporated ei takaa, että tämän oppaan tiedot ja ohjeet ovat virheettömiä, ja torjuu nimenomaiset tai oletetut takuut tuotteen soveltuvuudesta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sisällysluettelo 3

Sisällysluettelo. Sisällysluettelo 3 Toimittajan käsikirja EPiServer CMS 7 Versio A, 2012 Sisällysluettelo 3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Johdanto 5 Tietoja näistä ohjeista 5 EPiServer-ohjeen käyttäminen 5 EPiServer World -verkkoyhteisö

Lisätiedot

Alkutoimien pääkohdat

Alkutoimien pääkohdat Alkutoimien pääkohdat Alkutoimet Tobii Communicator Alkutoimien pääkohdat Koskee Tobii Communicator -malleja alkaen versiosta 4.6. Sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tarkasta tämän käyttöoppaan

Lisätiedot

Sisällysluettelo Tervetuloa Corel Paint Shop Pro Photo -ohjelman käyttäjäksi......................................... 1

Sisällysluettelo Tervetuloa Corel Paint Shop Pro Photo -ohjelman käyttäjäksi......................................... 1 Sisällysluettelo Tervetuloa Corel Paint Shop Pro Photo -ohjelman käyttäjäksi......................................... 1 Tämän käyttöoppaan sisältö............................. 1 Corel Paint Shop Pro Photo

Lisätiedot

Kotiope Aarno Hyvönen p. 045 349 05 99 1/13. Ohjelma löytyy Microsoft Office -ohjelmaryhmästä

Kotiope Aarno Hyvönen p. 045 349 05 99 1/13. Ohjelma löytyy Microsoft Office -ohjelmaryhmästä Kotiope Aarno Hyvönen p. 045 349 05 99 1/13 PowerPoint 2010 Ohjelman käynnistäminen Ohjelma löytyy Microsoft Office -ohjelmaryhmästä Kirjoita otsikko ja alaotsikko. Alaotsikkona voi olla myös oma nimi.

Lisätiedot