1/43. POWERPOINT Tietotekniikka II

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1/43. POWERPOINT Tietotekniikka II"

Transkriptio

1 POWERPOINT Tietotekniikka II 1/43 POWERPOINT...4 DIAT, TEKSTI JA MUISTIINPANOT...4 Työskenteleminen dia-alueella...4 Uusien diojen lisääminen...4 Tekstin kirjoittaminen...5 Diasta toiseen siirtyminen...6 MUISTIINPANOJEN LUOMINEN ESITYSTÄ VARTEN...6 SUUNNITTELUMALLIN VALITSEMINEN...7 Rakenteen valitseminen...8 Työskenteleminen rakenteessa...8 Kuvan lisääminen rakenteeseen sisältyvän kuvakkeen avulla...9 Lisääminen valikon avulla...10 DIOJEN KOPIOIMINEN ESITYKSEEN...11 ESITYKSEN ESIKATSELU TIETOKONEESSA...11 OIKEINKIRJOITUKSEN TARKISTAMINEN JA TULOSTAMINEN...12 VÄRITULOSTUKSEN ASETUKSET...13 ESITYSPAKETIN LUOMINEN...13 TOIMET ENNEN ESITYSTÄ...14 Harmeilta säästävät vihjeet...14 TEKSTINKÄSITTELY POWERPOINTISSA...15 Tietoja tekstin lisäämisestä esitykseen...15 Word- tai Rich Text -muotoinen teksti...15 HTML-teksti...15 Pelkkä teksti...16 TEKSTIN LISÄÄMINEN DIAAN...16 Otsikko- tai leipätekstin lisääminen...16 Tekstin lisääminen automaattiseen muotoon...16 Tekstin lisääminen tekstikehykseen...16 WordArt-objektin lisääminen...16 JÄSENNYKSEN TEKSTIN LISÄÄMINEN POWERPOINT-ESITYKSEEN TOISESTA TIEDOSTOSTA..17 MERKKIEN,,, & JA MUIDEN NÄPPÄIMISTÖSTÄ PUUTTUVIEN MERKKIEN KIRJOITTAMINEN...17 TEKSTIN LAAJENTAMINEN TAI KUTISTAMINEN...18 Diassa olevan tekstin kutistaminen...18 Esityksen kaiken tekstin kutistaminen...18 Diassa olevan tekstin laajentaminen...18 Esityksen koko tekstin laajentaminen...18 TEKSTIN ETSIMINEN...18 TEKSTIN KORVAAMINEN...18 KIRJAINKOON MUUTTAMINEN...19 TEKSTIN KOON MUUTTAMINEN...19 TEKSTIN LIHAVOIMINEN, KURSIVOIMINEN TAI ALLEVIIVAAMINEN...19 TEKSTIN YLIVIIVAUS...19 TEKSTIN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN...19 TAULUKOIDEN JA MUOTOJEN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN...20 Diojen lähettäminen Microsoft Wordiin...20 DIOJEN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN...20 ERI VÄRIMALLIN KÄYTTÄMINEN DIOISSA...21 VÄRIMALLIN MUOKKAAMINEN...21 Dian taustan muuttaminen...21 DIAN TALLENTAMINEN KUVANA...22 UUDEN DIAN LISÄÄMINEN...22 DIAN POISTAMINEN...22 DIAN PIILOTTAMINEN...22 Piilotetun dian näyttäminen...22 Piilotetun dian palauttaminen diaesityksessä katseltavaksi...22 Piilotetun dian katseleminen diaesityksen aikana...23 MUIDEN DIOJEN OTSIKOT SISÄLTÄVÄN DIAN LUOMINEN...23

2 2/43 DIAN SUURENTAMINEN JA PIENENTÄMINEN NÄYTÖSSÄ...23 ESITYKSEN DIOJEN MONISTAMINEN...23 LEIPÄTEKSTIN JAKAMINEN KAHDELLE DIALLE...23 DIAJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN TAI LAJITTELEMINEN...23 TAULUKON LUOMINEN...24 Upotetun Word-taulukon luominen...24 Rivien tai sarakkeiden lisääminen taulukkoon...24 Taulukon solun täytön lisääminen, muuttaminen tai poistaminen...24 Taulukon sarakkeen leveyden tai rivin korkeuden muuttaminen...25 Taulukon reunan muuttaminen...25 Taulukon solujen yhdistäminen tai jakaminen...25 Taulukon rivien tai sarakkeiden poistaminen...26 Taulukon solun sisällön poistaminen...26 Tekstin tasaaminen tai sijoittaminen taulukkoon...26 Tekstin tasaaminen solun ylä- tai alareunaan tai solun keskelle...26 Tekstin tasaaminen solun vasempaan tai oikeaan reunaan tai solun keskelle...26 Solun reunusten muuttaminen...26 Sarkaimen lisääminen taulukon soluun...26 Taulukoiden tekstin kiertäminen...26 KAAVIOT...27 Kaavion luominen...27 Hierarkia...27 Muotojen lisääminen...28 Nimien lisääminen...29 Vinoviivoitettu reuna...29 Organisaatiokaavion piirtoalusta...30 Fontin koon muuttaminen...30 Kaavion skaalaaminen...31 Rakenteet ja värit...31 Erilaisen rakenteen määrittäminen kaavion eri osille...32 Automaattinen muotoilu...33 Tyylivalikoima...33 Tyylien valitseminen manuaalisesti...33 Kaavion muokkaaminen automaattisten muotojen avulla...34 Automaattisen rakenteen poistaminen käytöstä...34 Automaattisen rakenteen poistaminen käytöstä...35 Muista kuitenkin Muodon siirtäminen tai lisääminen...35 Muodon siirtäminen...36 Muodon lisääminen...36 Yhdysviivan piilottaminen...36 Yhdysviivan lisääminen...37 Muista kuitenkin Muotojen ryhmitteleminen siirtämistä varten...37 Tyyleihin liittyvä huomautus...38 LUETTELOMERKIT...38 Luettelomerkkien ja numeroinnin lisääminen tekstiin...38 Luettelomerkkien tai numeroinnin poistaminen tekstistä...38 Oletusluettelomerkin tai numerointityylin vaihtaminen...39 Luettelomerkin tyylin muuttaminen...39 Yhden luettelon luettelomerkin tyylin muuttaminen...39 Koko esityksen luettelomerkin tyylin muuttaminen...39 Luettelon numerointityylin muuttaminen...40 Yhden luettelon numerointityylin muuttaminen...40 Koko esityksen numerointityylin muuttaminen...40 Numeroidun luettelon aloitusnumeron muuttaminen...40 Luettelomerkkiluettelon tai numeroidun luettelon sisennyksen muuttaminen...41 Kuvatiedoston käyttäminen luettelomerkkinä...41 KAAVION LISÄÄMINEN...41 Kaavion luominen...41

3 3/43 Microsoft Excel -kaavion tuominen...41 Excel-taulukon ruudukoiden poistaminen käytöstä...42 Microsoft Excel -tietojen kopioiminen esitykseen...42 Excel-kaavion linkittäminen tai upottaminen...42 Uuden upotetun Microsoft Excel -kaavion luominen...42 Linkitetyn tai upotetun Excel-kaavion luominen aiemmin luodusta kaaviosta...42 Näytössä näkyvän Excel-laskentataulukon alueen muuttaminen...43 Excel-laskentataulukon solujen linkittäminen esitykseen...43

4 4/43 POWERPOINT DIAT, TEKSTI JA MUISTIINPANOT Työskenteleminen dia-alueella PowerPoint-ohjelmassa ensimmäisenä avautuvassa ikkunassa on keskellä iso työskentelyalue, jota ympäröivät pienet alueet. Keskiosa on dia-alue, jota kutsutaan diaruuduksi. Kun siirryt diaruutuun, voit kirjoittaa tekstin suoraan diaan. Alue, johon teksti kirjoitetaan, on katkoviivojen reunustama ruutu, jota kutsutaan paikkamerkiksi. Kaikki dioihin kirjoittamasi teksti sijaitsee tällaisissa ruuduissa. Useimmissa dioissa on useita paikkamerkkejä otsikoita ja luetteloiden ja peruskappaleiden kaltaista leipätekstiä varten sekä kuvien ja kaavioiden kaltaista muuta sisältöä varten. Kirjoita diaruudussa teksti suoraan diaan paikkamerkin sisällä. Vasemmalla on käsittelemäsi dian pikkukuva. Alue on Diat-välilehti, ja voit siirtyä diasta toiseen napsauttamalla diojen pikkukuvia alueella. Muistiinpanoruutu. Kirjoita muistiinpanot, joita käytät esityksen aikana. Voit suurentaa muistiinpanoaluetta ruudun reunoja vetämällä. Uusien diojen lisääminen Kun PowerPoint avautuu, esityksessä on vain yksi dia. Lisää itse tarvittava määrä dioja. Voit lisätä dioja työn edistyessä tai useita kerralla. Dian lisäämiseen on useita tapoja, joihin kaikkiin perehdytään käytännön harjoituksissa. Toistaiseksi riittää, kun hallitset kaksi nopeaa dian lisäämismenetelmää. Lisää dia Diat-välilehdellä ikkunan vasemmassa reunassa napsauttamalla sen dian pikkukuvaa, jonka jälkeen haluat lisätä uuden dian, ja painamalla sitten ENTER-näppäintä. Tai Napsauta välilehdellä hiiren kakkospainikkeella sen dian pikkukuvaa, jonka jälkeen haluat lisätä uuden dian, ja valitse sitten pikavalikosta Uusi dia.

5 5/43 Kun haluat lisätä uusia dioja, käytä vasemmassa reunassa sijaitsevaa Diat-välilehteä, jossa dian pikkukuva on. Napauta hiiren kakkospainikkeella pikkukuvaa, jonka jälkeen haluat lisätä uuden dian, ja valitse avautuvasta pikavalikosta Uusi dia. Tekstin kirjoittaminen Kuvassa näkyy teksti kohdistettuna leipätekstin (ei siis otsikon) paikkamerkkiin. Leipätekstin paikkamerkissä on tavallisesti käytettävissä viisi sisennystasoa, joille on kullekin määritetty oma luettelomerkkityylinsä ja pysyvästi pienennetty kirjainkoko. Viittä sisennystasoa tarvitaan vain harvoin, mutta PowerPoint tarjoaa mahdollisuuden niiden käyttämiseen. Jos et halua käyttää luettelomerkeillä varustettua luetteloa, valitse paikkamerkki napsauttamalla sen reunaa. Napsauta sitten Luettelomerkit-painiketta. Myös muista muotoilutyökalurivin painikkeista, kuten Keskitä-painikkeesta, on hyötyä tekstin sijoittelussa. Sisennyspainikkeet, kuten Pienennä sisennystä -painike, auttavat sijoittamaan tekstin oikealle sisennystasolle. Voit käyttää sijoittelussa myös näppäimistöä. Automaattinen tekstin sovittaminen Jos kirjoittamasi tekstimäärä ei mahdu paikkamerkkiin, PowerPoint pienentää tekstin koon niin, että se sopii kokonaan paikkamerkkiin. Voit myös halutessasi poistaa tämän ominaisuuden käytöstä. Kirjoita teksti, kuten luettelot, leipätekstin paikkamerkkiin. Leipätekstin paikkamerkki sijaistee tavallisesti otsikon alapuolella.

6 6/43 Oletusarvon mukainen muotoilu on luettelomerkeillä varustettu luettelo. Paina kappaleen lopussa peräjälkeen ENTER- ja SARKAIN-näppäintä, kun haluat siirtyä seuraavalle sisennystasolle. Diasta toiseen siirtyminen Kun esityksessä on useita dioja, sisällön lisääminen vaatii diasta toiseen siirtymistä. Voit siirtyä diasta toiseen käyttämällä esimerkiksi jotakin kolmesta seuraavasta menetelmästä: napsauta Diat-välilehdellä dian pikkukuvaa, kun haluat tuoda sen näkyviin tai napsauta dian vieressä oikealla puolella olevan vierityspalkin alareunassa Edellinen dia- tai Seuraava kuva -painiketta tai paina ylänuoli- tai alanuolinäppäintä. Eri siirtymismenetelmiä: Napsauta dian pikkukuvaa, kun haluat tuoda dian näkyviin, tai napsauta Edellinen dia- tai Seuraava dia -painiketta. MUISTIINPANOJEN LUOMINEN ESITYSTÄ VARTEN Kun lisäät tekstin dioihin, kirjoita samalla esittäjän muistiinpanot (tarvittaessa) muistiinpanoruutuun kunkin dian alapuolella. Voit suurentaa muistiinpanoruudun työskentelyn helpottamiseksi kuvassa esitetyllä tavalla. Muistiinpanot tallentuvat muistiinpanosivulle, jonka voit tulostaa ennen esitystä. Muistiinpanosivun tarkastelemista ja muokkaamista harjoitellaan kurssin aikana käytännössä. Ehdotus Painota tai täydennä diatekstin tärkeitä kohtia muistiinpanoilla. Siten et kuormita diaa ja yleisöä liialla tekstillä. Varoitus ja vihje Jos muistiinpanot eivät mahdu muistiinpanosivulle, ne rajautuvat tulostettaessa pois. Voit estää muistiinpanoja rajautumasta pois seuraavasti: muuta muistiinpanosivun asettelua tai lähetä esitys Microsoft Word -ohjelmaan ennen tulostusta. Kummastakin menetelmästä on tarkka kuvaus Pikaohjeessa.

7 7/43 Muistiinpanojen kirjoitusprosessi. Muistiinpanoruudun normaalinäkymä. Kun haluat suurentaa muistiinpanoruudun, vedä jakopalkkia ylöspäin ja kirjoita sitten muistiinpanoteksti. Muistiinpanosivun asettelu muistiinpanonäkymässä tai muistiinpanoja tulostettaessa. SUUNNITTELUMALLIN VALITSEMINEN Diojen ulkoasu ja värit perustuvat suunnittelumalliin, mukaan lukien dian tausta, luettelomerkkityylit, kirjasintyylit, fontin väri, fontin koko, paikkamerkin sijainti ja vaihtelevat korostukset. Voit ottaa mallin käyttöön missä tahansa esityksen luomisvaiheessa. Jos päätät myöhemmin käyttää toista suunnittelumallia, voit ottaa sen käyttöön. Kuvassa esitetyn mukaisesti Dian suunnittelu -tehtäväruutu on alue, johon on siirryttävä mallin käyttöönottoa varten. PowerPointissa on valittavana useita malleja. Ruudussa voit asentaa lisää PowerPoint-malleja tai etsiä lisämalleja siirtymällä suoraan Microsoft Office Online -palveluun. Huomautus Vaikka diat ovat oletusarvon mukaan tyhjiä, käytössä on malli. Suunnittelumallin ottaminen käyttöön Valitse yksi dian pikkukuva Diat-välilehdellä. Napsauta Dian suunnittelu -tehtäväruudussa mallin pikkukuvaa, kun haluat ottaa mallin käyttöön kaikissa dioissa.

8 Rakenteen valitseminen 8/43 Kun luot dioja, joudut miettimään, mihin kohtaan diaa sijoitat haluamasi kohteet. Ensimmäisellä oppitunnilla opitun mukaisesti PowerPoint auttaa päätöksenteossa näyttämällä valittavana olevat diarakenteet joka kerran, kun lisäät dian. Sisältö järjestyy käyttöön otetun rakenteen mukaisesti paikkamerkkien tiettyä yhdistelmää vastaavalla tavalla. Saatat esimerkiksi haluta luoda dian, joka sisältää tekstin lisäksi kuvan tai grafiikkaa. Valitse silloin rakenne, joka sisältää tarvittavan tyyppiset ja tarvittavassa järjestyksessä olevat paikkamerkit. Kuvassa on esitetty osa Dian rakenne -tehtäväruudussa käytettävissä olevista rakenteista. Rakenteiden käsittelyn käytännön harjoituksen aikana käytät rakenteen pikkukuviin liittyvää valikkoa. Valikossa on vaihtoehto, jota käyttämällä voit lisätä uusia dioja, joissa on käytössä sama rakenne kuin pikkukuvassa. Yritä valita työn edetessä paras mahdollinen rakenne. Voit myöhemmin ottaa toisen rakenteen käyttöön, mutta vaihto saattaa vaatia sisällön muuttamista. Rakenteen ottaminen käyttöön Valitse dian pikkukuva. Napsauta Dian rakenne -tehtäväruudussa rakenteen pikkukuvaa, kun haluat ottaa rakenteen käyttöön valitussa diassa. Työskenteleminen rakenteessa Kun kirjoitat paikkamerkkiin, työskentelet rakenteessa, koska paikkamerkit sisällön tyypistä ja paikkamerkkien sijoittelujärjestyksestä riippumatta muodostavat rakenteen. Kuvassa on esitetty, mikä vaikutus on sellaisen paikkamerkin käyttämisellä, jossa on tekstin paikkamerkki vasemmalla ja sisällön paikkamerkki oikealla. Paikkamerkkien sisäiset ominaisuudet tukevat tietyntyyppistä sisältöä. Sisällön paikkamerkki toimii omalla tavallaan. Paikkamerkki sijoittaa kuvan tai muun graafisen kohteen paikalleen ja sisältää kuvakkeet, joita napsauttamalla voit lisätä kuvia, kaavioita tai taulukoita. Paikkamerkki saattaa myös sijoittaa sisällön automaattisesti uudelleen, kun lisäät diaan uuden kohteen. Yksi tapa lisätä sisältöä on käyttää kuvaketta rakenteessa.

9 9/43 Dia, jonka rakenne sisältää otsikon, vasemmalle sijoittuvan tekstin ja oikealle sijoittuvan sisällön, kuten kuvan. Otsikon paikkamerkki Tekstin paikkamerkki Sisällön paikkamerkki. Napsauta tarvittavaa kuvaketta, kun haluat lisätä taulukon, kaavion, ClipArt-kuvan, kuvatiedoston tai kaavion Kaaviokuvavalikoimasta tai medialeikkeen, kuten äänitai videotiedoston. Kuvan lisääminen rakenteeseen sisältyvän kuvakkeen avulla Yksi tapa lisätä sisältöä on käyttää kuvakkeita. Voit lisätä ClipArt-kuvan käyttämällä tiettyä rakenteeseen sisältyvää kuvaketta kuvassa esitetyllä tavalla. ClipArt-kuvan koko sovitetaan automaattisesti rakenteeseen, vaikka kuvan koon muuttaminen olisi mahdollista. Voit lisätä kuvia ja muita kohteita myös muulla tavoin kuin käyttämällä rakenteisiin sisältyviä kuvakkeita. ClipArt-kuvan lisääminen rakenteeseen sisältyvän kuvakkeen avulla Napsauta Lisää ClipArt-kuva -kuvaketta paikkamerkissä. Kirjoita hakusana kuvan etsimistä varten. Napsauta leikettä Valitse kuva -valintaikkunassa ja valitse OK.

10 Lisääminen valikon avulla 10/43 Toinen tapa lisätä kuvan tai kaavion kaltainen kohde on käyttää Lisää-valikkoa. Jos paikkamerkki on valittuna ennen kohteen lisäämistä, kohde sijoittuu rakenteessa oikeaan kohtaan. Myös paikkamerkin sisäisestä automaattisesta rakenneomianaisuudesta saadaan silloin hyöty. Kuvassa näkyvät Lisää-valikon vaihtoehdot. Kun osoitat hiiriosoittimella Kuva-kohtaa, käytettäväksi avautuu useita lisävalintoja niiden vaihtoehtojen lisäksi, jotka saat käyttöön rakenteeseen sisältyvän kuvakkeen napsautuksella. Varoitus kuvista Kuvat, erityisesti tarkat valokuvat, voivat huomaamatta suurentaa esityksen kokoa. Myös Pikaohjeessa on aiheeseen liittyviä lisäresursseja. Sisällön lisääminen diaan Lisää-valikon avulla Valitse sisällön paikkamerkki ennen kohteen lisäämistä valikon avulla. Valitse haluamasi kohteen tyyppi Lisää-valikon lukuisista vaihtoehdoista.

11 11/43 DIOJEN KOPIOIMINEN ESITYKSEEN Haluat ehkä käyttää aiemmin luodun esityksen dioja uudessa esityksessä. Tämä ei ole ongelma. Muista, että dioissa on todennäköisesti käytössä eri suunnittelumalli kuin esityksessä käytössä oleva malli. PowerPoint ottaa lisätyt diat käyttöön nykyisessä rakenteessa ellet sitten määritä asetuksella toisin. Käytettävissä on seuraavat kaksi menetelmää: käytä tässä kuvattua Dian haku -valintaikkunaa (valitse Lisää-valikossa Diat tiedostoista) tai kopioi ja liitä diat ja määritä haluamasi rakenne käyttämällä Liittämisasetukset-painikkeen komentoja; Liittämisasetukset-painike tulee näkyviin liittämiesi diojen alapuolelle; osoita hiirellä painiketta, napsauta näkyviin tulevaa nuolta ja valitse muotoiluasetukset. Selaa Dian haku -valintaikkunassa sen esityksen kohdalle, joka sisältää haluamasi diat. Jos tarvitset vain osan dioista, valitse haluamasi diat. Kun haluat säilyttää diojen muotoilun, valitse Säilytä lähteen muotoilu -valintaruutu. Valitse Lisää, kun haluat lisätä valitut diat. Valitse Lisää kaikki, kun haluat lisätä kaikki esityksen diat. ESITYKSEN ESIKATSELU TIETOKONEESSA Kun luot esityksen, voit tarkastella sitä milloin tahansa esikatselutilassa avaamalla diaesitysnäkymän. Näkymässä tietokoneen näyttö täyttyy kuvassa esitetyllä tavalla dioista. Näkymässä diat näkyvät suunnilleen samanlaisina kuin valkokankaalle heijastettuina. Voit siirtyä esityksessä diasta toiseen käyttämällä useita eri tapoja: napsauta hiirtä paina alanuolinäppäintä napsauta Diaesitys-työkalurivillä Seuraava-nuolta (katso tietokoneen näytössä valittuna oleva nuoli kuvassa). Oletusarvon mukaan PowerPoint-esityksen pitää puhuja ja esitys heijastetaan valkokankaalle. Diaesitysnäkymän avaaminen, tarkasteleminen ja näkymästä poistuminen

12 12/43 Kun haluat avata diaesitysnäkymän, valitse ensimmäinen dia ja napsauta sitten Diaesityspainiketta. (Voit myös aloittaa aina diasta 1 painamalla F5-näppäintä.) Tietokoneen näytössä näkyy diaesitysnäkymä ja Diaesitys-työkalurivi vasemmassa alareunassa. Työkalurivillä on kaksi siirtymisnuolta ja kaksi valikkoa. Jos et halua tuoda kaikkia dioja näkyviin näkymässä napsauttamalla niitä, palaa PowerPointohjelman viime näkymään painamalla ESC-näppäintä. OIKEINKIRJOITUKSEN TARKISTAMINEN JA TULOSTAMINEN Käynnistä oikeinkirjoituksen tarkistus normaalinäkymässä napsauttamalla Kieliasun tarkistus - painiketta. Diojen ja muistiinpanojen oikeinkirjoitus tarkistetaan. Tiivistelmien tulostamiseen on useita eri vaihtoehtoja. Kuvassa on esitetty tulostuksen esikatselussa näkyvät vaihtoehdot. Voit valita seuraavista vaihtoehdoista: diojen tulostaminen yksi sivua kohti tiivistelmän tulostaminen, jolloin voit valita yhden tai usean dian tulostamisen sivua kohti (katso kuvan esimerkkiä) muistiinpanojentulostaminen. Tietoja tulostuksen esikatselusta: Ominaisuudesta on erittäin paljon hyötyä esityksen tulostuksen valmistelemisessa. Voit avata tulostuksen esikatselun napsauttamalla Esikatselu-painiketta. Vihje Voit tässä näkymässä myös muuttaa tulosteiden ylä- ja alatunnisteita, kuten dianumeroita, sivunumeroita, päivämäärää ja muuta tekstiä. Valitse tulostuksen esikatselussa tulostustyyppi Tulosta:-kentästä. Tiivistelmässä voi olla enintään yhdeksän diaa sivulla. Tiivistelmät (3 diaa sivua kohti) -vaihtoehto sisältää rivit yleisölle tarkoitettuja muistiinpanoja varten. Esikatselukuva tiivistelmästä, jossa on kolme diaa sivua kohti

13 13/43 VÄRITULOSTUKSEN ASETUKSET Tarkista tulostuksen esikatselussa käytettävissä olevat tulostusvaihtoehdot napsauttamalla Asetuksetpainiketta: Väri. Esityksen kaikki värit tulostuvat. Jos tulostat esityksen mustavalkotulostimella, asetukseksi tulee Väri (mustavalkotulostimessa). Tässä tapauksessa esityksen värit muuntuvat mustaksi, valkoiseksi ja harmaaksi. Harmaasävy. Esityksen värit muuntuvat mustan, valkoisen ja harmaan sävyiksi. Jos tulostat mustavalkotulostimella, vaihtoehto säästää mustetta ja tuottaa tyylitellyn tuloksen. Täysin mustavalkoinen. Tämä on oletusasetus. Koska väriasteikko on pieni sävyjä on vähän, mustetta säästyy sävytyksen kustannuksella. Asetukset-painikkeella käyttöön avautuu kolme eri tulostusvaihtoehtoa. Voit valita värivaihtoehdon tulostamista varten napsauttamalla Asetukset-painiketta ja valitsemalla sitten Väri/harmaasävy. Väri-vaihtoehdon vaikutus Harmaasävy-vaihtoehdon vaikutus Täysin mustavalkoinen -vaihtoehdon vaikutus. ESITYSPAKETIN LUOMINEN Luo esityksen valmistelujen osana esityksestä paketti kansioon tai CD-levylle (tarkat tiedot alla) ja tarkista, että voit käyttää pakettia esityksessä käytettävän tietokoneen avulla. "Paketin luominen" tarkoittaa esitystiedoston ja muiden esityksessä tarvittavien tiedostojen kopioimista. Lue eteenpäin. Microsoft Office PowerPoint 2003:n CD-paketti-toiminto pakkaa esitystiedoston ja muut siihen liittyvät tiedostot samaan kansioon, jonka voit kopioida verkkopalvelimeen tai tallentaa CD-levylle. (Lisätiedostot voivat olla esimerkiksi ääni- tai elokuvatiedostoja, jotka olet yhdistänyt esitykseen, mutta jotka eivät ole suora osa esitystiedostoa.) Tallenna esitys aina ennen sen pakkaamista kansioon tai CD-levylle. Tietoja CD-levylle pakkaamisesta Esityspaketin luominen ja kopioiminen PowerPoint-ohjelmasta CD-levylle edellyttää, että käytössä on Microsoft Windows XP -käyttöohjelmisto tai sitä uudempi ohjelmistoversio ja tallentava CD-asema.

14 14/43 Käytä Tiedosto-valikon CD-paketti-komentoa, kun haluat kopioida esitystiedoston ja muut esityksessä tarvittavat tiedostot kansioon tai CD-levylle. TOIMET ENNEN ESITYSTÄ Välttämättömät toimet ennen esitystä: Tarksita esitystilat ja varmista, että voit käyttää esitystä käytettävissä olevalla tietokoneella ja selaa diaesitys läpi. Ota tulostamasi muistiinpanot mukaan ja harjoittele niiden käyttämistä samalla, kun heijastat diat yksi kerrallaan valkokankaalle. Voit myös pyytää jotakuta kuuntelemaan esitystä ja antamaan palautetta. Harmeilta säästävät vihjeet Fontit Jos teksti rivittyy väärin käytettävissä olevassa tietokoneessa, koneessa ei todennäköisesti ole asennettuna alkuperäisessä esityksessä käyttämääsi fonttia. Voit tarkistaa puuttuvat fontit valitsemalla Muotoile-valikossa Korvaa fontit. Avaa Korvaa-luettelo ja etsi luettelosta ne fontit, joiden kohdalla näkyy kysymysmerkki. Kysymysmerkki ilmaisee, että kyseinen fontti puuttuu järjestelmästä. Voit joko yrittää asentaa puuttuvan fontin tai korvata sen jollakin toisella fontilla. Voit estää ongelman ilmenemisen valitsemalla fonttien upotusvaihtoehdon pakatessasi esityksen kansioon tai CD-levylle. Kaikkia fontteja ei kuitenkaan oikeudellisista syistä ole mahdollista upottaa, joten vaihtoehdon valitseminen ei välttämättä poista kaikkia fonttiongelmia. Kun valitset fontin värin, valitse väri, joka muodostaa voimakkaan visuaalisen kontrastin taustavärin kanssa. Tästä on paljon apua värisokeille ja heikkonäköisille. Näyttö Esitys näkyy näytössä parhaiten, jos määrität näytön tarkkuuden tietokoneessa saman suuruiseksi kuin projektorin tarkkuus. PowerPoint 2003 Varmista esityksen odotusten mukainen eteneminen tarkistamalla, että käytettävissä olevassa tietokoneessa on asennettuna PowerPoint Ellei ohjelmistoa ole asennettuna, käytä CD-paketin sisältämää katseluohjelmaa. Voit käyttää myös PowerPoint-ohjelmiston aiempaa versiota. Ota kuitenkin huomioon, että PowerPoint ohjelmaa aiemmat ohjelmistoversiot eivät tue joitakin animaatio-ominaisuuksia.

15 15/43 Esitystilojen tarkistaminen ja esityksen selaaminen läpi ennen varsinaista esitystä TEKSTINKÄSITTELY POWERPOINTISSA Tietoja tekstin lisäämisestä esitykseen Voit lisätä muissa ohjelmissa luotua tekstiä Jäsennys-välilehteen ja muotoilla tekstin automaattisesti otsikoiksi ja leipätekstiksi. Voit käyttää näin Microsoft Word -muotoisia tiedostoja (.doc), Rich Text Format (.rtf) (RTF-tiedosto: Tiedostotyyppi, jota käyttäen siirretään muotoiltuja tekstiasiakirjoja sovelluksista toisiin. Tätä muotoa voidaan käyttää jopa eri laiteympäristöissä ja ohjelmistoissa.) - tiedostoja ja pelkkä teksti -muotoisia (.txt) tiedostoja. Voit lisätä esitykseen HTML (HTML-kieli: Standardi merkintäkieli, jota käytetään Webin asiakirjoissa. HTML-tunnisteilla määritetään, kuinka Web-selainten tulee näyttää sivun elementit, kuten teksti ja kuvat, ja kuinka selainten tulee reagoida käyttäjien toimiin.)- muotoisen tiedoston ja säilyttää sen otsikkorakenteen. Tämä tiedosto näkyy tekstikehyksessä. Tekstin kopioimisen ja liittämisen sijasta voit käyttää Microsoft PowerPointin valikkokomentoja tekstin lisäämiseen tai luoda esityksen toisen tiedoston jäsennyksen pohjalta. Word- tai Rich Text -muotoinen teksti Kun lisäät Word- tai Rich Text Format -tiedoston, PowerPoint luo jäsennysrakenteen tiedoston otsikkotyylien perusteella. Tiedoston Otsikko 1 -tyylistä tulee PowerPointissa dian otsikko, Otsikko 2 - tyylistä tulee diassa leipätekstin ensimmäinen taso, Otsikko 3 -tyylistä dian tekstin toinen taso ja niin edelleen. Jos alkuperäisessä asiakirjassa ei ole otsikkotyylejä, PowerPoint luo jäsennyksen kappaleiden perusteella. Jos esimerkiksi.doc- tai.rtf-tiedostossa on useita rivejä tekstiä, jonka tyyli on Normaali, ja teksti on jaettu kappaleisiin, PowerPoint muuttaa kunkin kappaleen dian otsikoksi. Voit lisätä tekstiä Word-tiedostosta käyttäessäsi PowerPointia tai voit luoda Wordissa jäsennyksen ja luoda siihen perustuvan uuden esityksen lähettämällä sen PowerPointiin. HTML-teksti Kun lisäät HTML-jäsennyksen esitykseesi, alkuperäinen otsikkorakenne säilytetään, mutta kaikki tiedostosta saatava teksti näkyy diassa olevassa tekstikehyksessä. Voit muokata tekstikehystä diassa, mutta sitä ei voi muokata Jäsennys-välilehdessä. Voit luoda useita htm-tiedostoihin perustuvia dioja lisäämällä tiedoston niihin dioihin, joihin haluat sijoittaa tekstin. Kun lähetät jäsennystiedoston.htm-muodossa Wordista PowerPointiin, otsikot ja alaotsikot säilytetään ja jäsennyksen rakenne toteutetaan samoin kuin.doc- tai.rtf-tiedostoja lisättäessä.

16 16/43 Pelkkä teksti Kun lisäät tekstiä pelkkä teksti -muotoisesta tiedostosta, kappaleiden edessä olevat sarkaimet määrittävät jäsennyksen rakenteen. Näin siis sarkaimettomasta tekstistä tulee dian otsikko, yhden sarkainsisennyksen sisältävästä tekstistä tulee dian ensimmäisen tason leipäteksti, kaksi sarkainsisennystä sisältävästä tekstistä tulee toisen tason leipäteksti ja niin edelleen. Koska pelkkä teksti -muotoisessa tekstissä ei ole tyylejä, lisäämässäsi tekstissä käytetään esityksessä olevia tyylejä. TEKSTIN LISÄÄMINEN DIAAN Otsikko- tai leipätekstin lisääminen Napsauta paikkamerkin sisällä olevaa tekstiä ja kirjoita teksti tai liitä se. Huomautus Jos tekstin koko ylittää paikkamerkin koon, Microsoft PowerPoint sovittaa tekstin pienentämällä fonttikokoa ja riviväliä kirjoittaessasi. Tekstin lisääminen automaattiseen muotoon Voit lisätä muodon osaksi tulevaa tekstiä, joka liikkuu muodon mukana siirtäessäsi muotoa, valitsemalla automaattisen muodon ja aloittamalla kirjoittamisen. Voit lisätä itsenäisen tekstin, joka ei liiku siirtäessäsi muotoa, lisäämällä tekstikehyksen (tekstikehys: Siirrettävä tekstin tai grafiikan säilö, jonka kokoa voidaan muuttaa. Tekstikehysten avulla voidaan sijoittaa useita tekstilohkoja sivulle tai antaa tekstille muusta asiakirjan tekstistä poikkeava suunta.). 1. Napsauta Piirto-työkalurivin Tekstikehys-painiketta. 2. Tee jompikumpi seuraavista: Yhdellä rivillä pysyvän tekstin lisääminen Valitse diassa kohta, johon haluat sijoittaa tekstikehyksen, ja napsauta. Kirjoita haluamasi teksti tai liitä se. Rivittyvän tekstin lisääminen Valitse diassa kohta, johon haluat sijoittaa tekstikehyksen, ja vedä tekstikehys haluamasi kokoiseksi. Kirjoita haluamasi teksti tai liitä se. Huomautus Jos haluat lisätä tekstiä viivaan, yhdysviivaan tai puolivapaaseen (puolivapaa muoto: Muoto, joka piirretään käyttämällä Käyrä-, Puolivapaa piirto- ja Vapaa piirto -työkaluja. Puolivapaassa muodossa voi olla suoria ja vapaita viivoja. Ne voivat olla avoimia tai suljettuja, ja niitä voi muokata.) automaattiseen muotoon, sinun on käytettävä tekstikehystä. Tekstin lisääminen tekstikehykseen 1. Napsauta Piirto-työkalurivin Tekstikehys-painiketta. 2. Tee jompikumpi seuraavista: Yhdellä rivillä pysyvän tekstin lisääminen Valitse diassa kohta, johon haluat sijoittaa tekstikehyksen, ja napsauta. Kirjoita haluamasi teksti tai liitä se. Rivittyvän tekstin lisääminen Valitse diassa kohta, johon haluat sijoittaa tekstikehyksen, ja vedä tekstikehys haluamasi kokoiseksi. Kirjoita haluamasi teksti tai liitä se. WordArt-objektin lisääminen 1. Valitse dia, johon haluat lisätä WordArt (WordArt: Valmiita tehosteita käyttäen luotu tekstiobjekti, johon voidaan liittää lisämuotoiluja.)-objektin. 2. Napsauta Piirto-työkalurivin Lisää WordArt -painiketta. 3. Valitse haluamasi WordArt-tehoste ja valitse sitten OK. 4. Kirjoita haluamasi teksti Muokkaa WordArt-tekstiä -valintaikkunaan. 5. Tee jokin seuraavista:

17 Jos haluat muuttaa fonttia, valitse fontti Fontti-luettelosta. Jos haluat muuttaa fontin kokoa, valitse koko Koko-luettelosta. Jos haluat lihavoida tekstin, napsauta Lihavoi-painiketta. Jos haluat kursivoida tekstin, napsauta Kursivoi-painiketta. 17/43 JÄSENNYKSEN TEKSTIN LISÄÄMINEN POWERPOINT-ESITYKSEEN TOISESTA TIEDOSTOSTA Kun lisäät jäsennyksen Microsoft Office PowerPointiin.doc-,.rtf- tai.txt-tiedostosta, teksti muotoillaan lähdeasiakirjan otsikkotyylien mukaan. Jos lähdeasiakirjassa ei ole otsikkotyylejä (tällainen asiakirja voi olla esimerkiksi.txt-tiedosto, jossa on vain teksti -muotoista tekstiä), PowerPoint luo jäsennyksen kappaleiden perusteella. Kun jäsennyksen teksti lisätään.htm-asiakirjasta, lähdeasiakirjan otsikkorakenne säilytetään. Kaikki tiedoston tekstit näkyvät kuitenkin yhdessä dian tekstikehyksessä. Tee jokin seuraavista: Uuden tekstin luominen toisesta tiedostosta saatavan tekstin perusteella 1. Valitse PowerPointissa Tiedosto-valikosta Avaa. 2. Valitse Tiedostotyypit-ruudusta Kaikki jäsennykset. 3. Kaksoisnapsauta haluamaasi asiakirjaa tiedostoluettelossa. Huomautus Voit lisätä tekstiä.doc-,.rtf- tai.txt-tiedostosta. Tekstin lähettäminen Microsoft Office Wordista uuteen esitykseen 1. Avaa lähetettävä tiedosto Wordissa. 2. Valitse Tiedosto-valikosta Lähetä ja valitse sitten Microsoft Office PowerPoint. Huomautus Voit lähettää tekstiä.doc-,.rtf-,.txt- tai.htm-tiedostosta. Tekstin lisääminen aiemmin luotuun esitykseen 1. Valitse PowerPoint-ikkunan vasemmasta alakulmasta Normaalinäkymä ja valitse Jäsennysvälilehti. Jos Jäsennys-välilehti on piilossa, palauta se näkyviin. o Valitse PowerPoint-ikkunan vasemmasta alakulmasta Normaalinäkymä (palauta ruudut) ja valitse Jäsennys-välilehti. 2. Napsauta diakuvaketta, jonka jälkeen haluat sijoittaa lisätyn jäsennyksen tekstin. 3. Valitse Lisää-valikosta Diat jäsennyksestä. 4. Etsi Lisää jäsennys -valintaikkunassa tiedosto, jonka tekstin haluat lisätä esitykseen. 5. Lisää teksti kaksoisnapsauttamalla tiedostoa. Huomautus Voit lisätä tekstiä.doc-,.rtf-,.txt- tai.htm-tiedostosta..htm-tiedoston teksti näkyy tekstikehyksessä yhdessä diassa. MERKKIEN,,, & JA MUIDEN NÄPPÄIMISTÖSTÄ PUUTTUVIEN MERKKIEN KIRJOITTAMINEN 1. Siirrä kursori siihen kohtaan mihin haluat lisämerkin 2. Valitse ylävalikosta Lisää-luettelosta Merkki. 3. Valitse tarvitsemasi erityismerkki. Ellet löydä merkkiä, valitse jokin toinen fontti Fontti-luettelosta. 4. Valitse Lisää ja lopettaaksesi lisäämisen Sulje. 5. Jos merkki näyttää erilaiselta kuin valitsemasi merkki, valitse merkki ja sama fontti, jota käytät muussa tekstissä. Huom! Kaikki fontit eivät kykene näyttämään erikoismerkkejä.

18 18/43 TEKSTIN LAAJENTAMINEN TAI KUTISTAMINEN Kun käsittelet tekstiä normaalinäkymän Jäsennys-välilehdessä, voit kutistaa tekstin siten, että näkyvissä on ainoastaan ensimmäinen jäsennystaso (dian otsikot). Voit laajentaa tekstin uudelleen halutessasi. Diassa olevan tekstin kutistaminen Tee jompikumpi seuraavista: o Kaksoisnapsauta dian kuvaketta. o Paina ALT+VAIHTO+MIINUS. Esityksen kaiken tekstin kutistaminen Tee jompikumpi seuraavista: o Napsauta Vakio-työkalurivin Laajenna kaikki -painiketta. (Tämä toiminto joko laajentaa tai kutistaa tekstin.) o Paina ALT+VAIHTO+1. Diassa olevan tekstin laajentaminen Tee jompikumpi seuraavista: o Kaksoisnapsauta dian kuvaketta. o Paina ALT+VAIHTO+PLUS. Esityksen koko tekstin laajentaminen Tee jompikumpi seuraavista: o Napsauta Vakio-työkalurivin Laajenna kaikki -painiketta. o Paina ALT+VAIHTO+9. TEKSTIN ETSIMINEN 1. Valitse Muokkaa-valikosta Etsi. 2. Kirjoita etsimäsi teksti Etsittävä-ruutuun. 3. Valitse Etsi seuraava. Huomautus Voit keskeyttää käynnissä olevan etsimisen painamalla ESC-näppäintä. TEKSTIN KORVAAMINEN 1. Valitse Muokkaa-valikosta Korvaa. 2. Kirjoita Etsittävä-ruutuun teksti, jonka haluat etsiä ja korvata. 3. Kirjoita Korvaava-ruutuun teksti, jolla haluat korvata etsittävän tekstin. 4. Etsi tekstin seuraava esiintymä valitsemalla Etsi seuraava. 5. Tee jompikumpi seuraavista: Korvaa tekstin esiintymä valitsemalla Korvaa. Korvaa tekstin kaikki esiintymät valitsemalla Korvaa kaikki. Huomautus Voit keskeyttää käynnissä olevan etsimisen painamalla ESC-näppäintä.

19 19/43 KIRJAINKOON MUUTTAMINEN 1. Valitse muutettava teksti. 2. Valitse Muotoile-valikosta Muuta kirjainkoko. 3. Valitse haluamasi vaihtoehto. TEKSTIN KOON MUUTTAMINEN 1. Valitse muutettava teksti. 2. Valitse Muotoilu-työkalurivistä jompikumpi seuraavista: Suurenna tai pienennä tekstiä napsauttamalla Suurenna fonttikokoa- -painiketta tai Pienennä fonttikokoa -painiketta. Määritä fonttikoko numerona valitsemalla Fonttikoko-ruudusta haluamasi koko. TEKSTIN LIHAVOIMINEN, KURSIVOIMINEN TAI ALLEVIIVAAMINEN 1. Valitse muutettava teksti. 2. Napsauta Muotoilu-työkalurivin Lihavoi-painiketta, Kursivoi-painiketta tai Alleviivaapainiketta. TEKSTIN YLIVIIVAUS Toisin kuin Microsoft Office Wordissa, Microsoft Office PowerPointin Muotoile-valikossa ei ole tekstin yliviivauksen mahdollistavia tekstitehosteita. Vastaavaan tulokseen pääsee kuitenkin Piirto-työkaluriviä käyttämällä. 1. Tuo näkyviin dia, jossa tekstiä on tarkoitus yliviivata. 2. Valitse Viiva-työkalu piirtotyökaluriviltä näytön vasemmasta alakulmasta. 3. Vedä viiva sen tekstin yli, jonka haluat yliviivata. TEKSTIN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN 1. Jos kopioit tekstiä esityksestä toiseen, avaa molemmat esitykset ja valitse Ikkuna-valikosta Järjestä kaikki. 2. Valitse kopioitava teksti diassa, napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse Kopioi. 3. Näytä dia, johon haluat liittää tekstin, ja napsauta diassa kohtaa, johon haluat sen liittää, napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse sitten Liitä. Jos liittämäsi tekstin tyyli ei ole sama kuin sen dian tyyli, johon liitit tekstin, näkyviin tulee Liittämisvaihtoehdot-painike. Jos haluat käyttää liitetyn kohteen muotoilua, liittäminen on suoritettu. Siirry muussa tapauksessa vaiheeseen Voit käyttää erilaista muotoilua valitsemalla Liittämisvaihtoehdot-painikkeen ja tekemällä jommankumman seuraavista toimista: Säilytä liitetyn kohteen alkuperäinen muotoilu valitsemalla Säilytä lähteen muotoilu. Määritä liitetyn tekstin muotoiluksi nykyisen paikkamerkin muotoilu valitsemalla Säilytä vain teksti (tämä vaihtoehto on valittavissa silloin, kun liitetyn tekstin tai kohdepaikkamerkin fonttityyli kuuluu alkuperäiseen tai nykyiseen suunnittelumalliin). Jos valitset jommankumman edellä mainituista vaihtoehdoista ja haluat käyttää nykyisen suunnittelumallin tyylejä, valitse oletusarvo Käytä suunnittelumallin muotoilua.

20 20/43 TAULUKOIDEN JA MUOTOJEN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN 1. Jos kopioit tekstiä esityksestä toiseen, avaa molemmat esitykset ja valitse Ikkuna-valikosta Järjestä kaikki. 2. Valitse diassa kopioitava taulukko tai muoto, napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse Kopioi. 3. Näytä dia, johon haluat liittää, ja napsauta diassa kohtaa, johon haluat liittää kohteen, napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse sitten Liitä. Jos liittämässäsi kohteessa käytetään jotakin muuta suunnittelumallia (suunnittelumalli: Tiedosto, joka sisältää esityksessä käytettävät tyylit, kuten luettelomerkkien ja fonttien lajin ja koon, paikkamerkkien koot ja sijainnit, taustan rakenteen ja täytön, värimallit sekä dian perustyylin ja valinnaisen dian otsikon perustyylin.) kuin diassa, johon liitit kohteen, ja haluat säilyttää lähteen muotoilun (esimerkiksi muodon alkuperäisen täyttövärin), siirry vaiheeseen 4. Liitetyssä kohteessa käytetään muussa tapauksessa sen dian muotoilua, johon kohde on liitetty, ja liittäminen on suoritettu. 4. Voit säilyttää kohteen alkuperäisen muotoilun valitsemalla Liittämisvaihtoehdot-painikkeen, joka on liitetyn kohteen alla, ja valitsemalla painikevalikosta Säilytä lähteen muotoilu. Jos haluat käyttää nykyisen suunnittelumallin tyylejä, valitse oletusarvo Käytä suunnittelumallin muotoilua. Huomautuksia Jos haluat siirtää kohteen kopioimisen sijasta, valitse pikavalikosta Leikkaa, älä Kopioi. Diojen lähettäminen Microsoft Wordiin 1. Kun esitys on avattuna Microsoft PowerPointissa, valitse Tiedosto-valikosta Lähetä ja sitten Microsoft Word. 2. Tee Lisää diat Microsoft Word -tiedostoon -kohdassa jompikumpi seuraavista: Jos haluat upottaa diat Word-asiakirjaan, valitse Liitä. Jos haluat linkittää diat Word-asiakirjaan, valitse Liitä linkki. Huomautus Linkitetyt tiedostot päivitetään Word-asiakirjassa silloin, kun niitä muokataan PowerPointissa. DIOJEN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN Huomautus Jos kopioit dioja esityksestä toiseen, avaa molemmat esitykset ja valitse Ikkuna-valikosta Järjestä kaikki. 1. Valitse normaalinäkymässä Diat-välilehti ja valitse kopioitavat diat. Toimintaohjeet Tee jokin seuraavista toimista: Valitse yksittäinen dia napsauttamalla sitä. Valitse perättäisiä dioja pitämällä VAIHTONÄPPÄINTÄ painettuna dioja napsauttaessasi. Valitse ei-perättäisiä dioja pitämällä CTRL-näppäintä painettuna dioja napsauttaessasi. 2. Napsauta valittua diaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Kopioi. 3. Napsauta Diat-välilehdessä hiiren kakkospainikkeella diaa, jonka jälkeen haluat liittää kopioidut diat, ja valitse pikavalikosta Liitä. Jos liittämissäsi dioissa käytetään jotakin muuta suunnittelumallia (suunnittelumalli: Tiedosto, joka sisältää esityksessä käytettävät tyylit, kuten luettelomerkkien ja fonttien lajin ja koon, paikkamerkkien koot ja sijainnit, taustan rakenteen ja täytön, värimallit sekä dian perustyylin ja valinnaisen dian otsikon perustyylin.) kuin diassa, jonka jälkeen liitit valitsemasi diat, ja jos haluat säilyttää alkuperäisen muotoilun, siirry vaiheeseen 5. Liitetyissä dioissa käytetään muussa tapauksessa samaa muotoilua kuin niitä edeltävässä diassa, ja liittäminen on suoritettu. 4. Voit säilyttää diojen alkuperäisen muotoilun valitsemalla Liittämisasetukset-painikkeen, joka on liittämiesi diojen alla, ja valitsemalla painikkeen valikosta Säilytä lähteen muotoilu. Jos haluat käyttää nykyisen suunnittelumallin tyylejä, valitse oletusarvo Käytä suunnittelumallin muotoilua.

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla.

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Esitysgrafiikka Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Tallenna esimerkki.pptx tiedosto tuokion kansioon. Avaa esimerkki.pptx tiedosto PowerPoint ohjelmassa. Jäsennysnäkymä

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI

HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI Dia 1... 1 Suunnittelumallin luominen... 1 Suunnittelumallin tallennus... 2 Suunnittelumallin käyttö... 2 Esityksen rakentaminen... 3 Dia 3... 4 Dia 4... 5 Oman tekstin lisääminen...

Lisätiedot

POWERPOINT. A-ajokorttivaatimukset

POWERPOINT. A-ajokorttivaatimukset POWERPOINT A-ajokorttivaatimukset Kurssin suorittaminen Tunneille osallistuminen Tehtävien teko ja palauttaminen Tämän A-ajokorttivaatimukset tehtävän täydentäminen Tuo kuvakaappauksia ja tee malleja toiminnoista

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Esitysgrafiikka. Microsoft PowerPoint 2010 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011

Esitysgrafiikka. Microsoft PowerPoint 2010 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011 Esitysgrafiikka PERUSMATERIAALI Microsoft PowerPoint 2010 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011 materiaalimyynti@piuha.fi Copyright Esitysgrafiikka Microsoft PowerPoint 2010 3/32

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

PowerPoint. esitysgrafiikan perusteet. TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

PowerPoint. esitysgrafiikan perusteet. TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ PowerPoint esitysgrafiikan perusteet Sisällys PowerPoint 1 1 PowerPointin käynnistäminen 2 2 Esityksen luominen

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Mojtaba Sohrabzade Raportti 1 (1) Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinyo Palvelutehtävissä toimiminen Viestintä- ja vuorovaikutustaidot 20.9.

Mojtaba Sohrabzade Raportti 1 (1) Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinyo Palvelutehtävissä toimiminen Viestintä- ja vuorovaikutustaidot 20.9. Mojtaba Sohrabzade Raportti 1 (1) Kun olet suorittanut ensimmäisen tehtävän, osaat seuraavat toiminnot: 1. Uuden esityksen aloittaminen 2. Otsikkodian tekeminen 3. Teeman ottaminen käyttöön 4. Tekstin

Lisätiedot

PowerPoint -esitysgrafiikka

PowerPoint -esitysgrafiikka TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ PowerPoint -esitysgrafiikka jatkokurssi SisällysError! Not a valid link. 1 Automaattiset muodot 1 2 Piirrosobjektin

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE Opinnäytetyö mallipohja Kajaanin ammattikorkeakoulu 2.12.2005 SISÄLLYS 1 MALLIPOHJAN KÄYTTÖÖNOTTO 1 2 TEKSTIN KIRJOITTAMINEN 2 2.1 Valmiin tekstin siirtäminen 2 2.2

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatkokurssi

Tekstinkäsittelyn jatkokurssi TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Tekstinkäsittelyn jatkokurssi Word Error! Not a valid link. Sisällys 1 Tekstin asettelu 1 1.1 Sarkaimet 1 1.2 Sivun

Lisätiedot

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Yhdistäminen Yhdistämistoiminnolla voidaan tehdä esimerkiksi joukkokirjeitä, osoitetarroja, kirjekuoria, jne. Siinä yhdistetään kaksi tiedostoa: Pääasiakirja Tietolähde Pääasiakirjassa

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja Väitöskirja -mallipohja Ohje: Word 2003 -versiolle Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö Miksi tyylit ovat käteviä? Miten toimii asiakirjamallipohja? Miten lisään tekstiä: a) kirjoitan itse

Lisätiedot

Siirtyminen PowerPoint versioon

Siirtyminen PowerPoint versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin PowerPoint 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Älä tuhoa C-asemalla olevaa kansiota (säilytä varmuuskopiona).

Älä tuhoa C-asemalla olevaa kansiota (säilytä varmuuskopiona). Esitysgrafiikka 1 (8) ESITYSGRAFIIKKA Yleistä Kansiossa Y:\Taitaja2009\Materils\PowerPoint\Fi on tehtäviin liittyvät tiedostot. Kopioi kansio C:\Temp -kansioon. Muuta kansion nimeksi pp_omanimi, jossa

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän käytön aloitus

Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän käytön aloitus Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän käytön aloitus Windows 8.1 Support Center @ Lenovo support.lenovo.com/windows8.1 Hyvä lukija! Lenovo on laatinut tämän ohjeen helpottamaan Microsoft Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Microsoft Lync 2013 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Microsoft Lync 2013 Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi ja Sirpa Kemppainen

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

PageMaker 6.5 -moniste

PageMaker 6.5 -moniste PageMaker 6.5 -moniste by Sami Mäkinen Sisällysluettelo Yleiset asetukset...1 Uuden julkaisun aloittaminen...1 PageMakerin julkaisuikkunan osat...2 Värien määrittely...3 Piirtäminen...4 Apulinjat...5 Objektin

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Pikaopas M570 USB-pikatulostus 1. Liitä USB-asema laitteen etupaneelin USBporttiin. 2. USB-flash-asema-valikko avautuu. Selaa vaihtoehtoja nuolipainikkeilla. Tulosta asiakirja

Lisätiedot

Siirtyminen OneNote versioon

Siirtyminen OneNote versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft OneNote 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin OneNote 2007. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa tietoja uuden käyttöliittymän tärkeimmistä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

Win7 & Office 2010. Kouluttaja: Mikko Niskanen. Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu.

Win7 & Office 2010. Kouluttaja: Mikko Niskanen. Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu. Win7 & Office 2010 Kouluttaja: Mikko Niskanen Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu.fi Sisältö 1(2) Win7 Perustoiminnot Asetukset Pikakomennot SCCM

Lisätiedot

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Aloittaminen Hae video kansiosta, johon se on tallennettu painamalla Lisää videoita ja valokuvia painiketta. Kun video on tuotu elokuvatyökaluun sitä voi esikatsella

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN KÄYTTÖÖN Sisällysluettelo ImageViewer ja PDF Viewer Plus -ohjelmien esittelyt 1 Käytön aloittaminen 1 Työpöydän hyödylliset työkalut 2 Image View

Lisätiedot

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015 MUOTOSEIKKOJA Mitä asetuksia käytän? Tyypillisimpiä fontteja ovat Times New Roman (fonttikoko 12) tai Arial (fonttikoko 11). Käytä riviväliä 1,5, jotta asettelu on selkeä ja teksti on myös tältä osin helppolukuista.

Lisätiedot

Talentum Media Oy tarvitsee messuille PowerPoint-esityksen uutuustuotteistaan. Tee esityksestä mahdollisimman mallinmukainen.

Talentum Media Oy tarvitsee messuille PowerPoint-esityksen uutuustuotteistaan. Tee esityksestä mahdollisimman mallinmukainen. MULTIMEDIA 1 (5) H - Tehtävä 8 MULTIMEDIA Tässä osuudessa tarvitsemasi tiedostot löydät verkkokansiosta T:\Multimedia Kopioi kansio C: aseman juureen. Käytä tätä kansiota työhakemistonasi. Kun olet valmis,

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Versio 1.1 P/N 137-40340-20. Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Versio 1.1 P/N 137-40340-20. Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. HydraVision Käyttöopas Versio 1.1 P/N 137-40340-20 Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. ATI, kaikki ATI-tuotteiden ja tuotteen ominaisuuksien nimet ovat Ati Technologies Inc:in

Lisätiedot

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto HDS Gen3 Pikaopas FI Yleiskuvaus 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 Nro Näppäin Toiminto 1 Kosketusnäyttö 2 Sivut-näppäin Aktivoi aloitussivun Kohdistin- Siirtää kohdistinta, siirtyy valikkokohteissa ja säätää arvoja

Lisätiedot

Adobe Acrobat Edistynyt käyttö

Adobe Acrobat Edistynyt käyttö Edistynyt käyttö Kari J Keinonen 2008 Asiantuntijaosuuskunta Käyttöoikeustiedot Adobe Acrobat Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

Fronter - opiskelijan opas

Fronter - opiskelijan opas Fronter - opiskelijan opas 1 2 Yleisiä ohjeita 1.1 Kielen vaihtaminen 4 1.2 Omien perustietojen muokkaaminen 6 1.3 Oman sivun ulkoasu 7 1.4 Huoneeseen siirtyminen 9 1.5 Huoneen lisääminen alasvetovalikon

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager Missio: 1. Asentaminen 2. Valokuvien tarkastelu, tallennus/formaatit, koko, tarkkuus, korjaukset/suotimet, rajaus 3. Kuvan luonti/työkalut (grafiikka kuvat) 4. Tekstin/grafiikan lisääminen kuviin, kuvien/grafiikan

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Pikaopas M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Pikaopas M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Pikaopas M575 Tallennetun työn tulostaminen Seuraavien ohjeiden mukaan toimimalla voit tulosta laitteen muistiin tallennetun työn. 1. Selaa ohjauspaneelin aloitusnäytössä

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt Kun työ lähetetään tulostimeen, tulostinajurissa voidaan määrittää, että työ säilytetään muistissa. Kun tämä pidätetty työ halutaan tulostaa, se määritetään tulostettavaksi tulostimen käyttöpaneelin valikoissa.

Lisätiedot

Ylä- ja alatunniste. Tunnisteen kirjoittaminen. Tunnisteen muokkaaminen

Ylä- ja alatunniste. Tunnisteen kirjoittaminen. Tunnisteen muokkaaminen 1 Ylä- ja alatunniste Tunniste on tekstiä tai grafiikkaa, joka toistuu automaattisesti määritysten mukaan sivulta toiselle. View Print Layout näytössä ja esikatselussa tunnisteet näkyvät omilla paikoillaan.

Lisätiedot

5. Alaindeksi 6. Yläindeksi 7. Poista muotoilut 8. Tasaa teksti vasemmalle

5. Alaindeksi 6. Yläindeksi 7. Poista muotoilut 8. Tasaa teksti vasemmalle OHJELMAN ESITTELY OHJELMAN OSAT JA TERMINOLOGIA Valikkorivi Tekstikursori Pikapainikkeet Viivain Vierityspalkit = pienentää ikkunan alas = suurentaa ikkunan = sulkee ikkunan TYÖKALURIVIEN PAINIKKEET 1.

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi LIELAHDEN KIRJASTO TIETOTORI Teivaankatu 1, Lielahtikeskus 33400 Tampere

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Matti Vuorikoski ESITYSGRAFIIKKA

Matti Vuorikoski ESITYSGRAFIIKKA Esitysgrafiikka 2 PowerPoint ESITYSGRAFIIKKA Esitysgrafiikkaohjelmalla tarkoitetaan sovellusta, jolla voidaan tehdä useasta sivusta koostuvia diaesityksiä (kuvaesitys, Screen Show, Slide Show). Tällainen

Lisätiedot

Sini Jatta Suonio 7/1/2010

Sini Jatta Suonio 7/1/2010 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, FYSIIKAN LAITOS Microsoft Word 2007 Käyttöohje Sini Jatta Suonio 7/1/2010 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Wordin perusasetukset... 2 2.1 Tekstin ja kappaleiden asettelu...2 2.2

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

Kyläsivujen InfoWeb-ohje

Kyläsivujen InfoWeb-ohje Kyläsivujen InfoWeb-ohje Kirjoita internet-selaimesi osoitekenttään kyläsivujen hallintaosoite; www.yla -savo.fi/admin Saavut seuraavalle sivulle, johon kirjoitat käyttäjätunnuksesi ja salasanasi: Paina

Lisätiedot

Sivunumerot ja osanvaihdot

Sivunumerot ja osanvaihdot Sivunumerot ja osanvaihdot WORD 2010 Sivu 1 / 11 Sivunumerot ja osanvaihdot HUOM ohje on tehty toimimaan WORD 2010 -tekstinkäsittelyohjelmalla. Ohje saattaa toimia tai olla toimimatta myös uudemmille tai

Lisätiedot

Avaa sovellus (PERUSAURORA)

Avaa sovellus (PERUSAURORA) 23.12.2010. Päivitetty 12.01.2011. Täydennetty 01.02.2011 Kaarina Karjalainen 1 Tehdyn numeron kopioiminen omalle osastolle Tämä on ohje numeroiden kopioimista varattaville/lainattaville lehdille. Pääsääntönä

Lisätiedot

päivittäjän pikaopas

päivittäjän pikaopas 12.2.2012 päivittäjän pikaopas by Petteri Seppälä Sisällysluettelo 1 Sivun tietojen päivittäminen eli korjaaminen... 3 1.1 Toimenpiteet ennen muokkauksien tekemistä... 3 1.2 Virheellisen tekstin korjaaminen...

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

OTA KAIKKI IRTI MICROSOFT OFFICESTA (WORD, EXCEL, POWERPOINT)

OTA KAIKKI IRTI MICROSOFT OFFICESTA (WORD, EXCEL, POWERPOINT) MS Office 2013 Käytä työvälineohjelmia entistä tehokkaammin ja opi työtäsi helpottavia ominaisuuksia. Osallistujilta toivotaan tietokoneen peruskäytön hallintaa. Soveltuu myös Officen versioille 2007/2010.

Lisätiedot

OTA KAIKKI IRTI MICROSOFT OFFICESTA

OTA KAIKKI IRTI MICROSOFT OFFICESTA MS Office 2013 Käytä työvälineohjelmia entistä tehokkaammin ja opi työtäsi helpottavia ominaisuuksia. Osallistujilta toivotaan tietokoneen peruskäytön hallintaa. Soveltuu myös Officen versioille 2007/2010.

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA:

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: Kyvyt.fi-ohjeita / MR 22.12.2011 1(21) OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: HOPS-RYHMÄÄN LIITTYMINEN, HOPS-POHJIEN KOPIOINTI, SIVUSTON TEKEMINEN JA HOPSIN MUOKKAAMINEN SISÄLLYS JAMK HOPS-RYHMÄÄN

Lisätiedot

zotero www.zotero.org

zotero www.zotero.org zotero www.zotero.org Viitteidenhallintajärjestelmä Zotero toimii Firefox-selaimessa. Muita ilmaisia viitteidenhallintajärjestelmiä ovat esimerkiksi EndNote ja Mendeley. Näissä ohjeissa on kuvataan Zoteron

Lisätiedot

Office Video, pikaopas

Office Video, pikaopas Office 365 - Video, pikaopas Sisällys Palvelu... 2 Kanavan luonti... 3 Kuinka kanava kannattaa nimetä?... 4 Kanavan käyttöoikeudet... 4 Käyttöoikeustasot... 5 Videoiden lisääminen kanavalle... 6 Videon

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

OTA KAIKKI IRTI MICROSOFT OFFICESTA (WORD, EXCEL, POWERPOINT)

OTA KAIKKI IRTI MICROSOFT OFFICESTA (WORD, EXCEL, POWERPOINT) MS Office 2013 Käytä työvälineohjelmia entistä tehokkaammin ja opi työtäsi helpottavia ominaisuuksia. Osallistujilta toivotaan tietokoneen peruskäytön hallintaa. Soveltuu myös Officen versioille 2007/2010.

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Jos haluat uuden Share-työkalun, valitse Pods -> Share -> Add New Share tai jos sinulla on jo auki Share-työkalu, näyttää se tältä:

Jos haluat uuden Share-työkalun, valitse Pods -> Share -> Add New Share tai jos sinulla on jo auki Share-työkalu, näyttää se tältä: Share-työkalu Share-työkalulla voit jakaa Connect-huoneessa tietokoneesi näyttöä, koneellasi auki olevia sovelluksia tai valkotaulun, johon voi piirtää tai kirjoittaa. Jos haluat uuden Share-työkalun,

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

3 Taivuta ja ilmaa paperipino ja suorista sen reunat, ennen kuin lisäät sen tulostimeen. 2 Säädä ohjain lisättävän paperin koon mukaan.

3 Taivuta ja ilmaa paperipino ja suorista sen reunat, ennen kuin lisäät sen tulostimeen. 2 Säädä ohjain lisättävän paperin koon mukaan. Pikaopas Monisyöttölaitteen täyttö 1 Avaa monisyöttölaite. Paperin lisääminen Lokeroiden täyttäminen VAARA KAATUMISVAARA: Voit vähentää laitteen epävakauden riskiä lisäämällä jokaisen alustan erikseen.

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 2, käytä tehokkaasti

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 2, käytä tehokkaasti Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 2, käytä tehokkaasti Tämä on ensimmäisen kuvankäsittelyoppaan jatko-osa. Tässä jatko-osassa opimme käyttämään Picasan mainioita ominaisuuksia tehokkaasti ja monipuolisesti.

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

MicroStation V8i-käyttöympäristö

MicroStation V8i-käyttöympäristö MicroStation V8i-käyttöympäristö Liite 2 Pääkäyttäjän ohjeet Juha Orre Tekniikan koulutusalan opinnäytetyö Kone- ja tuotantotekniikka Insinööri (AMK) KEMI 2013 SISÄLLYS Liite 2 2(14) SISÄLLYS... 2 1 KÄYTTÖOHJEET...

Lisätiedot

5. Valitse Skannauslähde Skannaa-painike (etupaneeli) -ikkunasta Kuva tiedostoon.

5. Valitse Skannauslähde Skannaa-painike (etupaneeli) -ikkunasta Kuva tiedostoon. 1 Kuvien ja asiakirjojen skannaus HP Scanjet G4050 (PIKAOHJE!) VALOKUVIEN SKANNAUS 1. Käynnistä skanneri virtapainikkeesta 2. Avaa skannerin kansi ja aseta kuva seuraavasti: kuvapuoli, eli skannattava

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

PlanMan Project 2015 projektihallintaohjelmisto loma-aikataulu

PlanMan Project 2015 projektihallintaohjelmisto loma-aikataulu PlanMan Project 2015 projektihallintaohjelmisto loma-aikataulu (PlanMan Project 2015 projektihallintaohjelmisto on PlanMan Oy:n kehittämä ja ylläpitämä tuote) 23.10.2015 Pekka Väätänen Loma-aikataulupohjan

Lisätiedot

Pikaopas. Sähköposti. Faksaaminen. Kopioiminen. Tulostaminen. Sähköpostin lähettäminen. Faksin lähettäminen. Kopioiminen

Pikaopas. Sähköposti. Faksaaminen. Kopioiminen. Tulostaminen. Sähköpostin lähettäminen. Faksin lähettäminen. Kopioiminen Pikaopas Kopioiminen Kopioiminen Huomautuksia: Vältä kuvan leikkautuminen varmistamalla, että alkuperäinen asiakirja ja tuloste ovat samankokoisia. Voit kopioida nopeasti painamalla ohjauspaneelin - painiketta.

Lisätiedot

Mobiilimarkkinointi Routa. Ohjeet päivitystyökalun käyttöön

Mobiilimarkkinointi Routa. Ohjeet päivitystyökalun käyttöön Mobiilimarkkinointi Routa Ohjeet päivitystyökalun käyttöön 1 Kirjautuminen... 3 Sivujen päivitys... 3 Widgetit... 3 Muutosten julkaiseminen tai tallentaminen...4 Uuden sivun lisääminen... 5 Sivun poistaminen...

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten.

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Xerox WorkCentre 9/9 -monitoimitulostin Kopioiminen. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Laske syöttölaite alas.. Peruuta mahdolliset

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

Verkko-opas Usein kysytyt kysymykset V1.2

Verkko-opas Usein kysytyt kysymykset V1.2 Verkko-opas Usein kysytyt kysymykset V1.2 K: Kuinka etsin lentoja kartan avulla? Aloita haku napauttamalla jotain kartalla olevaa pistettä. Valitse sen jälkeen haluamasi vaihtoehto ruudulla näkyvästä valikosta

Lisätiedot