PowerPoint 2002/2003 Osa 1, perinteiset esitykset Hannu Matikainen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PowerPoint 2002/2003 Osa 1, perinteiset esitykset Hannu Matikainen"

Transkriptio

1 PowerPoint 2002/2003 Osa 1, perinteiset esitykset Päivitetty

2 Sisällysluettelo 1 PowerPointin käyttöliittymä Uuden esityksen luomisen alkutyövaiheet Uuden esityksen luomisvaihtoehdot Mallin valinta Värimallin valinta Dian rakenteen valinta Diojen käsittely Tiedon syöttäminen diaan Diojen hallinta Dianäkymät Näkymävaihtoehdot Jäsennysnäkymä Diaesitys Muistiinpanot dioissa Esityksen tehosteet Dian vaihtumisen tehosteet Tekstin vaihtumisen tehosteet Lisätoimintoja Ylä- ja alatunnisteet Kuvat, piirrokset ja kaaviot esityksessä Tulostaminen Suunnittelumallien luominen ja muokkaaminen...12

3 PowerPoint 2002/2003 s. 1/14 1 PowerPointin käyttöliittymä Tässä materiaalissa esimerkkinä on käytetty pääasiassa PowerPoint 2002:ta, mutta ohjeet soveltuvat myös uudemmalle versiolle PowerPoint 2002/2003:n käyttöliittymä on muuttunut jonkin verran aikaisemmista versioista ja on jotakuinkin alla oleva kuva mukainen. Suurimpana muutoksena on oikean reunan Tehtäväruudun käyttäminen erilaisiin esitykseen liittyviin asetuksiin. Keskellä näkyvälle alueelle luodaan esitys. Vaemmalta valitaan joko diaesitysnäkymä (oletuksena) tai jäsennysnäkymä. Oikeassa reunassa olevan Tehtäväruudun toiminnoilla voidaan muun muassa luoda uusi esitys käyttäen haluttua mallipohjaa tai määrittää esityksen tehosteiden asetukset. Alhaalla ovat piirtotyökalut, joilla on mahdollista vaikkapa luoda omia piirroksia ja muokata eri objektien ominaisuuksia. 2 Uuden esityksen luomisen alkutyövaiheet 2.1 Uuden esityksen luomisvaihtoehdot Uuden esityksen luomiseksi on olemassa useita erilaisia vaihtoehtoja. Vaihtoehdot löytyvät oikean reunan Tehtäväruudusta. Jos Tehtäväruutua ei näy, avaa se ensin valitsemalla Tiedosto, Uusi (Tiedosto-valikosta Uusi) tai Näytä, Tehtäväruutu (Näytä-valikosta Tehtäväruutu). Tehtäväruudun vasemmassa yläkulmassa on navigointipainikkeet; vasemmanpuoleisella nuolella pääsee takaisin edelliseen näkymään.

4 PowerPoint 2002/2003 s. 2/14 Tehtäväruudun valintavaihtoehdot ovat: Avaa esitys Uusi Uusi Uusi Uusi aiemmin luodusta esityksestä Yleiset mallit Avaa valintaikkunan, josta valitaan jokin aikaisemmin luotu esitys (.PPT-tiedosto) katseltavaksi tai muokattavaksi. Luo esityspohjan ilman mitään grafiikkaa. Käyttökelpoinen valinta silloin, kun halutaan luoda itse uusi esitysmalli. Tuo näkyville luettelon, josta esitykselle voi valita sopivan tyylimallin. Mallit näkyvät pieninä esikatselukuvakkeina. Tämä on useimmiten käyttökelpoisin valinta uutta esitystä luotaessa. Tästä toiminnosta on kerrottu edempänä tarkemmin. Tällä toiminnolla voi luoda esityksen tiettyyn tilanteeseen. Valittavana on yli 20 valmista mallia, esimerkiksi Yrityksen kokous, Projektikatsaus, Tuotteen tai idean myyminen jne. Luo uuden esityksen jostakin jo olemassa olevasta PowerPoint-esityksestä. Uusi esitys on tarkka kopio aiemmasta; esitystä voi muokata ja tallentaa uudelle nimelle. Avaa valintaikkunan, jossa valittavana on kaikki aikaisemmin Uusi-kohdissa esitetyt mallivaihtoehdot. Tämä mallinvalintatapa on kätevin silloin, kun halutaan valita malli nimen perusteella. Toiminto on sama kuin Power- Pointin vanhemmissa versioissa oleva Uusi esitys - toiminto. 2.2 Mallin valinta Diaesitysten suunnittelumalleissa on valmiiksi määritettynä kaikki ulkoasuun liittyvät seikat, kuten grafiikka, fonttilajit, fonttikoot ja asettelut. Valittua mallia voi myöhemmin vaihtaa vaikkapa jo valmiissa esityksessä. Suunnittelumallia pääsee valitsemaan napsauttamalla työkalurivin Suunnittelu-kuvaketta, jolloin Tehtäväruutuun tulee näkyville kaikki käytettävissä olevat mallit. Tehtäväruudusta valitaan haluttu malli sen kuvaketta napsauttamalla, jolloin malli päivittyy näkyvissä olevaan esitykseen. Tällä tavalla kokeilemalla on helppo etsiä sopiva malli esitykseen.

5 PowerPoint 2002/2003 s. 3/14 Huomaa! Jos olet jo luonut esitykseen useita sivuja, mallin vaihtaminen vaikuttaa kaikkiin sivuihin. 2.3 Värimallin valinta Suunnittelumalleihin sisältyy myös joukko erilaisia värimalleja. Värimalleja pääsee valitsemaan napsauttamalla Tehtäväruudun Värimallitlinkkiä (kuva oikealla) tai Tehtäväruudun alasvetonuolta (kuva alla). Nuolta napsautettaessa avautuu valikko, josta valitaan Dian suunnittelu - Värimallit. 2.4 Dian rakenteen valinta Jokaista esityksen näyttöä, sivua, kutsutaan diaksi (slide). Työkalurivin Uusi dia -kuvaketta napsauttamalla luodaan uusi dia ja valitaan sille haluttu rakenne. Silloin kun esitys luotiin, PowerPoint asetti automaattisesti ensimmäisen dian rakenteeksi Otsikkodian. Seuraaville uusille dioille PowerPoint antaa rakenteeksi Otsikko ja teksti, joka on tavallisimmin käytetty dian tyyppi. Jos haluat vaihtaa sillä hetkellä näkyvissä olevan dian rakennetta, valitse haluamasi rakenne luettelosta (kuva oikealla) hiirellä napsauttamalla. Dian rakennetta voi tarvittaessa vaihtaa myöhemmin valikkotoiminnolla Muotoile, Dian rakenne. 3 Diojen käsittely 3.1 Tiedon syöttäminen diaan Tekstit diaan lisätään napsauttamalla mallitekstiä ja kirjoittamalla haluttu teksti. Aloitusdiaan (otsikkodia) useimmiten kirjoitetaan esityksen aihe sekä esityksen tekijän yhteystiedot.

6 PowerPoint 2002/2003 s. 4/14 Aloitusdia (valittuna rakenteena otsikkodia) Seuraava dia (valittuna rakenteena Otsikko ja teksti) Yllä olevan kuvan mukaisessa luettelorakenteessa uusia luettelon kohtia lisätään näppäimistöltä Enter-painikkeella. Jos jokin luettelon kohta halutaan sisentää, käytetään työkalurivin -painikkeita. Sisennystoiminto vaikuttaa niihin tekstikappaleisiin, jotka on valittu (hiirellä maalaamalla), tai siihen kappaleeseen, jonka kohdalla tekstikohdistin on. Tekstikehyksen paikkaa ei ole hyvä muuttaa, koska esityksestä tulee levoton eri sivuilla eri kohtiin ilmestyvien tekstien takia. Kehyksen kokoa on kuitenkin mahdollista säätää sopivammaksi esimerkiksi silloin, kun sivulle lisätään kuva. Koon muuttaminen on tehtävä vain kehyksen oikeaa ja/tai alareunaa säätämällä.

7 PowerPoint 2002/2003 s. 5/ Diojen hallinta Uuden dian lisääminen Uusia dioja esitykseen luodaan työkalurivin Uusi dia - toiminnolla. Uusi dia lisätään sen hetkisen dian perään. Siirtyminen diasta toiseen Diasta toiseen voi siirtyä näppäimistön Page Up - ja Page Down -painikkeilla, ikkunan oikean reunan vierityspalkkia hiirellä vierittämällä tai hiiren rullaa pyörittämällä. Dian poistaminen Normaalissa diasuunnittelunäkymässä dian voi poistaa toiminnolla Muokkaa, Poista dia. Normaalinäkymässä dian voi poistaa myös valitsemalla poistettava dia vasemman reunan paletista (kuva oikealla) ja sen jälkeen näppäimistön Delete-painikkeella. Dian voi valita poistettavaksi sekä paletin Jäsennys- että Diat-näkymästä. Dian voi poistaa myös Dialajittelunäkymässä; valitse poistettava dia sitä hiirellä napsauttamalla ja paina näppäimistön Delete-painiketta. 3.3 Dianäkymät Näkymävaihtoehdot PowerPoint-ikkunan vasemman alareunan painikkeilla muokkausta tai katselua varten. voi vaihtaa dianäkymää Kuvake Toiminto Kuvaus Normaalinäkymä Dialajittelunäkymä Diaesitys Perusnäkymä, jossa ikkunan keskellä näkyy muokattava dia. Ikkunan vasemman reunan paletissa diat näkyvät joko graafisina pikkukuvakkeina ( Diat) tai teksteinä ( Jäsennys). Jäsennysnäkymästä on kerrottu tarkemmin kohdassa Jäsennysnäkymä. Tässä näkymässä kaikki diat näkyvät pienennetyssä koossa. Dioja voi siirtää hiirellä uuteen järjestykseen. Diojen muokkaaminen ei onnistu jäsennysnäkymässä. Kaksoisnapsautus diaan avaa sen normaalinäkymään. Käynnistää esityksen Jäsennysnäkymä PowerPoint-esityksen voi suunnitella ja tehdä kätevästi myös Jäsennysnäkymässä. Koska jokaisen dian otsikko sekä sisältötekstit ovat näkyvissä samanaikaisesti, on esityksen sisällön suunnittelu helppoa.

8 PowerPoint 2002/2003 s. 6/14 Otetaan esimerkki. Tarkoituksena on luoda vaikkapa seuraavanlainen esitys: Ensin mietitään kaikki esityksen pääotsikot, joita ovat PowerPointin käyttö, Käyttötapa ja Tehosteet. Luodaan uusi PowerPoint-esitys ja siirrytään välittömästi ensimmäisen dian luomisen jälkeen jäsennysnäkymään. Luodaan jokaista pääotsikkoa varten oma dia. Tämän jälkeen onkin sitten helppoa lisätä sisältö kuhunkin diaan. Kun kohdistin on otsikkorivillä, esimerkiksi ja painetaan Enteriä, syntyy uusia otsikoita (ja dioja). Luettelorivejä (alaotsikoita) pääsee luomaan painamalla Ctrl+Enteriä. Uusia luettelorivejä luodaan Enterillä. Kun kohdistin on luettelon viimeisellä rivillä ja painetaan Ctrl+Enteriä, syntyy puolestaan uusi dia. Dioja voi siirtää haluttuun järjestykseen hiirellä dian kuvakkeesta vetämällä. Vastaavasti luettelokohtia voi siirtää eri kohtaan tai eri diaan luettelomerkistä hiirellä vetämällä. Ylimääräiset diat voi poistaa valitsemalla hiirellä dian kuvake ja painamalla näppäimistön Delete-painiketta. Diaesityksen tekemisen voi luonnollisestikin aloittaa myös Dianäkymässä, joka on PowerPointin perusnäkymä. Näkymien välillä on helppo siirtyä, joten esitystä kannattaa tehdä siinä näkymässä, joka kulloinkin on käyttökelpoisin.

9 PowerPoint 2002/2003 s. 7/ Diaesitys Diaesitys käynnistyy sen hetkisestä diasta ikkunan vasemman alareunan -painikkeella. F5-näppäimellä esitys käynnistyy ensimmäisestä diasta riippumatta siitä, mikä dia sillä hetkellä on näkyvillä. Esityksessä edetään joko hiiren ykköspainiketta napsauttelemalla, näppäimistöltä Page Up - ja Page Down -näppäimillä, nuolinäppäimillä tai hiiren rullaa pyörittämällä. Jos esityksessä on tarve siirtyä sekä eteen- ja taaksepäin, on kätevintä käyttää näppäimistöä ta hiiren rullaa. Rullan ongelmana on, että epähuomiossa useampikin sivu saattaa vaihtua kerralla. Esitys lopetetaan ESC-painikkeella. 3.4 Muistiinpanot dioissa Normaalinäkymässä jokaiseen diaan voi liittää yksityiskohtaisempaa tietoa, kuva alla. Tämä on varteenotettava tapa tehdä esimerkiksi oppimateriaalia; diaesityksen avulla pidetään luento, ja muistiinpanosivuilta löytyy tarkempi kuvaus asioista. Esitystä tulostettaessa on mahdollista valita tuloste, jossa paperin yläosassa näkyy dia ja alaosassa muistiinpanot. Muistiinpanot Muistiinpanot voi näyttää diaesityksen aikana napsauttamalla hiiren kakkospainiketta ja valitsemalla avautuvasta valikosta Esittäjän muistiinpanot. Muistiinpanot voi myös tulostaa, katso kohta 5.3 Tulostaminen. Jos haluat lisätä muistiinpanoihin muutakin kuin pelkkää tekstiä, esimerkiksi kuvia, piirroksia ja kaavioita, valitse Näytä, Muistiinpanosivu, jolloin näkyville avautuu suurempi tila muistiinpanoille. Muistiinpanosivu on kunkin esityssivun rinnalla näkyvä lisäsivu, jolle on mahdollista lisätä ja piirtää mitä tahansa objekteja. Lisätyt objektit eivät kuitenkaan ole näytettävissä esityksen aikana, mutta ne tulostuvat paperille. Tulosteessa muistiinpanot näkyvät dian alapuolella. 4 Esityksen tehosteet Esityksessä voi olla kahdenlaisia tehosteita: dian vaihtumisen tehosteet ja tekstin näyttämisen tehosteet. Tehosteet määritetään valitulle dialle tai kaikille dioille kerralla. Dian vaihtumisen tehoste näytetään diaan saavuttaessa, eli kun dia tulee näkyville. Huomaa, että esityksessä ei ole pakko olla minkäänlaisia tehosteita!

10 PowerPoint 2002/2003 s. 8/14 Jos dialle on määritetty jokin tehoste, dian kuvakkeen vieressä näkyy sen merkkinä tähtisymboli. Tähteä napsauttamalla voi katsella kyseisen dian efektejä. Parhaiten efektit kuitenkin näkyvät Diaesitys-tilassa ( ). Seuraavissa kohdissa esitetään, miten tehosteet tehdään tavallisiin esityksiin. Toiminnolla Diaesitys, Mukautettu animaatio pystyy tekstitehosteita määrittämään vielä monipuolisemmin. Esityksestä on lisäksi mahdollista tehdä itsestään etenevä Slide Show - multimediaesitys. Näistä kerrotaan tarkemmin dokumenteissa PowerPoint 2002/2003 Osa 2, Multimediaesitykset ja PowerPoint 2002/2003 Mukautetut animaatiot. 4.1 Dian vaihtumisen tehosteet Valitse hiirellä napsauttamalla se dia, johon haluat tehosteen liittää. Jos olet Dialajittelunäkymässä, dian vaihtumisen tehosteet saat helpoiten näkyville työkalurivin -kuvakkeella. Jos olet Normaalinäkymässä, valitse Diaesitys, Dian vaihtuminen. Valitse luettelosta haluamasi tehoste, jolloin näet tehosteen valitsemassasi diassa. Valitse myös sopiva tehosteen esitysnopeus ja mahdollinen siihen liittyvä ääniefekti. Jos haluat käyttää samaa tehostetta kaikissa dioissa (joka on suositeltavaa), napsauta Käytä kaikissa dioissa -painiketta. Tavallisesti esitys etenee hiirtä napsauttelemalla, joten säilytetään rasti kohdassa Hiirtä napsauttamalla. Kohtaa Automaattinen käytetään silloin, kun esityksestä tehdään itsestään pyörivä Slide Show (katso erillinen ohje Osa 2, Multimediaesitykset). 4.2 Tekstin vaihtumisen tehosteet Tekstin vaihtumisen tehosteet on mahdollista tehdä sekä seuraavassa kuvattujen animaatiomallien avulla että Mukautettu animaatio -toiminnolla. Toiminnot ovat päällekkäisiä, joten tehosteet on tehtävä jommallakummalla tavalla ei molemmilla. Tavallisissa esityksissä yksinkertaisinta on käyttää tässä kuvattuja valmiita animaatiomalleja. Valitse Diaesitys, Animaatiomallit ja valitse luettelosta sopiva tekstitehoste, jolloin tehoste asetetaan valitulle tai näytössä näkyvälle dialle Jos haluat soveltaa samaa tehostetta kaikkiin dioihin (suositeltavaa), napsauta Käytä kaikissa dioissa -painiketta.

11 PowerPoint 2002/2003 s. 9/14 Animaatiomallin voi asettaa sekä Dialajittelu- että Normaalinäkymässä. Dialajittelunäkymässä mallien kokeilu on nopeampaa, koska animaatiot näytetään sivun pikkukuvakkeelle. Toisaalta Normaalinäkymässä animaatiot näkyvät lähes sellaisena kuin lopullisessa esitystilassa. 5 Lisätoimintoja 5.1 Ylä- ja alatunnisteet Diaesityksen alatunnisteisiin on mahdollista lisätä päivämäärä, esittäjän/esityksen nimi ja dian numero valitsemalla Näytä, Ylä- ja alatunniste. Tällöin tiedot näkyvät samoissa kohdissa läpi koko esityksen, eikä niitä tarvitse lisätä erikseen jokaiselle sivulle. Valinta Päivitä automaattisesti vaihtaa esityksessä näkyvää päivämäärää automaattisesti koneen päivämääräasetusten mukaisesti. Jos haluat asettaa jonkin kiinteän ajankohdan, valitse kohta Pysyvä ja kirjoita haluamasi päivämäärä. Valintaikkunan Muistiinpanot ja tiivistelmät -lehdellä on mahdollista määrittää myös haluttu ylätunniste. Nämä tunnistetiedot näkyvät vain tulosteessa valittaessa tulostustavaksi Muistiinpanosivut tai Tiivistelmät. Käytä-painikkeella tunnistetiedot asetetaan vain kyseiseen diaan. Suositeltavampi valinta on Käytä kaikissa, jolloin tiedot asetetaan kaikkiin dioihin. Toiminto Älä näytä otsikkodiassa kannattaa valita ensin, jolloin tietoja ei aseteta aloitusdiaan. 5.2 Kuvat, piirrokset ja kaaviot esityksessä Kuvia esitykseen on mahdollista lisätä leikepöydän kautta tai toiminnolla Lisää, Kuva, Tiedostosta. Kun esitykseen tuodaan skannattuja tai digikameralla otettuja kuvia, Power- Point-tiedoston koko saattaa nousta hyvinkin suureksi varsinkin silloin, jos kuvia siirretään esitykseen leikepöydän kautta (Kopioi/Liitä-toiminnolla). Helpoin tapa pienentää esityksen tiedostokokoa on käyttää seuraavassa kuvattua PowerPointin kuvanpakkaustoimintoa.

12 PowerPoint 2002/2003 s. 10/14 Kun olet lisännyt kuvat esitykseen, valitse Kuva-paletista Pakkaa kuvat -toiminto. Jos Kuva-palettia ei näy, valitse Näytä, Työkalurivit, Kuva. Avautuvassa valintaikkunassa voit määrittää kuvien pakkaukseen 1 liittyvät asetukset. Valitse pakattavaksi Kaikki asiakirjan kuvat. Pakkauksen suuruus määritetään valitsemalla joko Web tai näyttö tai Tulostus. Tulostus edellyttää kuvilta suurempaa tarkkuutta, mutta samalla tiedostokokokin pysyy suurempana. Jos esitysten pääasiallinen käyttötarkoitus ei ole tulostus, valitse Web tai näyttö. Huomaa kuitenkin, että jos olet valinnut kohdan Web tai näyttö (pienin tarkkuus ja pienin tiedostokoko), et voi myöhemmin saada enää takaisin menetettyjä kuvien yksityiskohtia valitsemalla jonkin paremman tarkkuusvaihtoehdon (Tulostus tai Ei muutosta). Kuvien pakkaaminen -toiminto vaikuttaa vain niihin kuviin, jotka on jo lisätty esitykseen; myöhemmin lisättävät kuvat on pakattava erikseen. Pakkaaminen kannattaisikin tehdä vasta sitten, kun esitys on muuten valmis, jolloin pakkaamista ei tarvitse tehdä useaan kertaan. Kuvien lisäksi PowerPointiin on mahdollista lisätä piirroksia, joita luodaan ikkunan alareunan piirtotyökaluilla. Lisää-valikosta tai Lisää, Kuva -valikosta löytyy lisäksi erilaisia kaaviotyökaluja, kuten Kaavio, Kaaviokuva ja Organisaatiokaavio. Näitä valmiita toimintoja kannattaa kokeilla ensin ennen kuin ryhtyy itse piirtämään vastaavia kaavioita. 1 Pakkaus on hieman väärä termi, koska tiedostokokoa pienennetään pääasiassa kuvien pikselimäärää vähentämällä, sen lisäksi käytetään pakkausta.

13 PowerPoint 2002/2003 s. 11/ Tulostaminen Tulostusvalinnat löytyvät toiminnolla Tiedosto, Tulosta avautuvasta valintaikkunasta. Tulostusalueen valitsemisen jälkeen valitaan Tulosta-listasta haluttu tulostustapa. Seuraavassa taulukossa on kuvattu tärkeimmät tulostuksen liittyvät asiat ja valintavaihtoehdot. Valinta Diat Tiivistelmät Muistiinpanosivut Jäsennysnäkymä Väri Harmaasävy Täysin mustavalkoinen Sovita paperille Diojen reunaviiva Kuvaus Tulostaa yhdelle paperille vain yhden dian. Käyttökelpoinen valinta esimerkiksi kalvoja tehtäessä. Jos haluat tulostaa useita dioja samalle paperille, napsauta Ominaisuudet-painiketta ja valitse tulostimen asetuksista haluamasi diamäärä paperia kohti. Tulostaa useita dioja samalle paperille. Valinnalla 3 diaa sivulle tulostetaan vaakaviivat diojen viereen, muutoin toiminto on vaihtoehtoinen edellisessä kohdassa kuvatun tulostusasetuksen kanssa. Tulostaa paperin yläreunaan dian ja alareunaan diaa koskevat muistiinpanot. Tulostaa esityksen Jäsennysnäkymän. Sopiva valinta väritulostimia varten, jolloin diat tulostetaan väreissä. Kun tulostetaan mustavalkotulostimella, valitaan Harmaasävy. Tulostaa harmaan eri sävyjen sijaan vain täysin mustaa tai valkoista. Harvemmin käytettävä valinta. Suurentaa hieman tulosteen kokoa käyttämällä niin pieniä marginaaleja kuin tulostin vain pystyy paperille tulostamaan. Tulostaa jokaisen dian ympärille kehyksen. Käyttökelpoinen valinta tulostettaessa useampi dia samalle paperille (tiivistelmät). Se, miltä värillinen esitys näyttää tavallisella mustavalkotulostimella tulostettuna, on helppo kokeilla ennen tulostusta työkalurivin Väri tai harmaasävy -toiminnolla. Esityksen suunnittelumallit on yleensä toteutettu niin, että harmaasävytilassa esimerkiksi värilliset taustat muutetaan valkoisiksi, jolloin diojen tulostaminen onnistuu hyvin muillakin kuin väritulostimilla.

14 PowerPoint 2002/2003 s. 12/14 6 Suunnittelumallien luominen ja muokkaaminen Suunnittelumalli sisältää esityksen grafiikan, värit, fonttityypit, fonttikoot ja asettelut, eli malli siis määrittää esityksen ulkoasun. Uusi malli voidaan luoda joko tyhjästä mallista, tallentamalla valmis diaesitys suunnittelumallina tai jotakin valmista mallia muokkaamalla. Esityksen tekemisestä poiketen malli tehdään pääasiassa Dian perustyyli -näkymässä, jossa muutetaan kaikkiin dioihin vaikuttavia asetuksia. Dian perustyylin lisäksi tiivistelmille ja muistiinpanoille on myös oma perustyylinsä. Seuraavassa kuvataan, miten suunnittelumalli luodaan tyhjästä mallista. 1. Valitse Tiedosto, Uusi ja oikeasta reunasta Tyhjä esitys. 2. Älä tee mitään muutoksia tai lisäyksiä esitykseen, vaan siirry perustyylinäkymään valitsemalla Näytä, Perustyyli, Dian perustyyli. 3. Yleensä suunnittelumalleissa on oma perustyylinsä otsikkodialle ja muille dioille. Nyt otsikkodian perustyyli puuttuu, joten luodaan se napsauttamalla Lisää uusi otsikkodian perustyyli -kuvaketta Näytä dian perustyyli -paletista. 4. Vasemmassa reunassa pitäisi nyt näkyä pikkukuvat molemmille perustyyleille. Voit siirtyä tyylien välillä niiden pikkukuvia napsauttamalla. Fontti-, grafiikka- yms. asetukset on tehtävä erikseen kumpaankin perustyyliin.

15 PowerPoint 2002/2003 s. 13/14 Värit ja taustan grafiikka Taustan suunnittelussa liikkeelle voi lähteä värimallin määrittämisellä. PowerPointissa on valittavana valmiita värimalleja, jotka löytyvät valitsemalla oikean reunan Tehtäväruudun alasvetovalikosta Dian suunnittelu Värimallit. Valittu värimalli vaihtaa taustan, tekstien ja luettelomerkkien värejä. Mallin kahdeksan väriä näkyvät monessa eri yhteydessä; on suositeltavaa käyttää näitä värejä. Tämän jälkeen taustan asetuksia voi vielä tarvittaessa muokata valitsemalla Muotoile, Tausta. Täytön tehosteet -valinnalla on mahdollista valita taustalle liukuväri, materiaalikuvio tai jokin kuvatiedosto. Lopuksi Käytäpainikkeella asetetaan tausta koskemaan dian perustyyliä. Käytä kaikissa asettaa taustan sekä dian että otsikkodian perustyyleille. Taustalle voi myös luoda objekteja PowerPointin piirtotyökaluilla, tai tuoda kuvia (Lisää, Kuva, Tiedostosta). Fonttimääritykset Tekstien asetuksia muutetaan napsauttamalla hiirellä tekstikehyksen paikkamerkin reunaa. Tämän jälkeen valitaan halutut fontti- yms. asetukset. Luettelomerkit Diaesityksessä tekstiluetteloissa voi olla viisi eri tasoa. Kullekin tasolle on mahdollista määrittää erilainen luettelomerkki. 1. Napsauta haluamaasi tekstitasoa. Riittää, että tekstikohdistin vilkkuu kyseisellä rivillä. 2. Valitse Luettelomerkit ja numerointi. Jos valintaikkunassa ei ole sopivia luettelomerkkejä, napsauta Mukauta-painiketta. Merkki-valintaikkunassa voit nyt valita sopivan fonttityypin ja merkin.

16 PowerPoint 2002/2003 s. 14/14 Napsauta OK-painiketta, jolloin pääset takaisin Luettelomerkit ja numerointi - valintaikkunaan. 3. Valitse luettelomerkille sopiva koko ja väri ja lisää se malliin OK-painikkeella. Suunnittelumallin tallentaminen ja käyttö Tallenna malli lopuksi valinnalla Tiedosto, Tallenna nimellä. Valitse tallennusmuodoksi Suunnittelumalli (*.pot), jolloin malli automaattisesti tallentuu oikeaan paikkaan. Kun haluat käyttää omaa malliasi uuden esityksen pohjana, valitse Tiedosto, Uusi, oikealta Yleiset mallit. Luomasi malli löytyy valintaikkunan Yleiset-lehdeltä.

E s i t y s g r a f i i k k a a s e l k o k i e l e l l ä MICROSOFT. PowerPoint. P e t r i V a i n i o P e t r i I l m o n e n TIKAS-SARJA

E s i t y s g r a f i i k k a a s e l k o k i e l e l l ä MICROSOFT. PowerPoint. P e t r i V a i n i o P e t r i I l m o n e n TIKAS-SARJA MICROSOFT E s i t y s g r a f i i k k a a s e l k o k i e l e l l ä PowerPoint P e t r i V a i n i o P e t r i I l m o n e n TIKAS-SARJA 6 Sisällysluettelo JOHDANTO TIKAS-PROJEKTI KIRJAN RAKENNE JA TASOMERKINNÄT

Lisätiedot

HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI

HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI Dia 1... 1 Suunnittelumallin luominen... 1 Suunnittelumallin tallennus... 2 Suunnittelumallin käyttö... 2 Esityksen rakentaminen... 3 Dia 3... 4 Dia 4... 5 Oman tekstin lisääminen...

Lisätiedot

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla.

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Esitysgrafiikka Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Tallenna esimerkki.pptx tiedosto tuokion kansioon. Avaa esimerkki.pptx tiedosto PowerPoint ohjelmassa. Jäsennysnäkymä

Lisätiedot

PowerPoint tutuksi Elävyyttä esityksiin Keijo Salakari 12. lokakuuta 2013

PowerPoint tutuksi Elävyyttä esityksiin Keijo Salakari 12. lokakuuta 2013 PowerPoint tutuksi Elävyyttä esityksiin Keijo Salakari 12. lokakuuta 2013 2 (25) Microsoft Excel perusteita Sisältö 1 MICROSOFT POWERPOINT... 3 1.1 MIKÄ ON MS POWERPOINT... 3 1.2 MS POWERPOINT OHJELMAN

Lisätiedot

Kotiope Aarno Hyvönen p. 045 349 05 99 1/13. Ohjelma löytyy Microsoft Office -ohjelmaryhmästä

Kotiope Aarno Hyvönen p. 045 349 05 99 1/13. Ohjelma löytyy Microsoft Office -ohjelmaryhmästä Kotiope Aarno Hyvönen p. 045 349 05 99 1/13 PowerPoint 2010 Ohjelman käynnistäminen Ohjelma löytyy Microsoft Office -ohjelmaryhmästä Kirjoita otsikko ja alaotsikko. Alaotsikkona voi olla myös oma nimi.

Lisätiedot

PowerPoint 2010. Hannu Matikainen

PowerPoint 2010. Hannu Matikainen PowerPoint 2010 Päivitetty 14.3.2012 Sisällysluettelo 1 PowerPointin käyttöliittymä... 1 2 Uuden esityksen ja uusien diojen luominen... 1 2.1 Tiedon syöttäminen diaan... 2 2.2 Teeman valinta... 3 2.3 Värit,

Lisätiedot

PowerPoint 2003:n käyttötoimintojen muutokset PowerPoint 2010:ssä

PowerPoint 2003:n käyttötoimintojen muutokset PowerPoint 2010:ssä 1/6 PowerPoint 2003:n käyttötoimintojen muutokset PowerPoint 2010:ssä PowerPoint 2003 toiminnot Toiminnot PowerPoint 2010:ssä Uusi tiedosto Avaa tiedosto Sivun asetukset valikosta painike ja avautuvasta

Lisätiedot

Mojtaba Sohrabzade Raportti 1 (1) Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinyo Palvelutehtävissä toimiminen Viestintä- ja vuorovaikutustaidot 20.9.

Mojtaba Sohrabzade Raportti 1 (1) Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinyo Palvelutehtävissä toimiminen Viestintä- ja vuorovaikutustaidot 20.9. Mojtaba Sohrabzade Raportti 1 (1) Kun olet suorittanut ensimmäisen tehtävän, osaat seuraavat toiminnot: 1. Uuden esityksen aloittaminen 2. Otsikkodian tekeminen 3. Teeman ottaminen käyttöön 4. Tekstin

Lisätiedot

Microsoft PowerPoint perusohje 2003

Microsoft PowerPoint perusohje 2003 1 Microsoft PowerPoint perusohje 2003 Mervi Ruotsalainen Kajaanin AMK 21.10.2005 2 YLEISTÄ POWERPOINT- ESITYKSEN TEOSTA...3 1. SUUNNITELUMALLIN VALINTA UUDELLE ESITYKSELLE...4 2. UUDEN DIAN LISÄÄMINEN...4

Lisätiedot

PowerPoint. esitysgrafiikan perusteet. TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

PowerPoint. esitysgrafiikan perusteet. TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ PowerPoint esitysgrafiikan perusteet Sisällys PowerPoint 1 1 PowerPointin käynnistäminen 2 2 Esityksen luominen

Lisätiedot

Esitysgrafiikka. Microsoft PowerPoint 2010 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011

Esitysgrafiikka. Microsoft PowerPoint 2010 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011 Esitysgrafiikka PERUSMATERIAALI Microsoft PowerPoint 2010 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011 materiaalimyynti@piuha.fi Copyright Esitysgrafiikka Microsoft PowerPoint 2010 3/32

Lisätiedot

MICROSOFT POWERPOINT 2010

MICROSOFT POWERPOINT 2010 1 MICROSOFT POWERPOINT 2010 Esitysgrafiikkaohjelman peruskäyttö ja uudet ominaisuudet 2 Voit tehdä näyttävät esitykset helposti Voit lisätä esitykseen kuvia, taulukoita, kaavioita, kuvia, piirroksia, ääntä,

Lisätiedot

Siirtymät, tehosteet, daesitys Sisällysluettelo

Siirtymät, tehosteet, daesitys Sisällysluettelo PowerPoint 2013 Siirtymät, tehosteet, daesitys Sisällysluettelo DIAESITYS, TEHOSTEET DIAESITYS, TEHOSTEET... 1 Diaesityksen käynnistäminen... 1 Diaesityksen siirtymät... 1 Siirtymän asettaminen... 1 Diasta

Lisätiedot

Microsoft PowerPoint - perusohjeet

Microsoft PowerPoint - perusohjeet 1 Microsoft PowerPoint - perusohjeet Mervi Ruotsalainen Kajaanin AMK 06.09.2002 2 YLEISTÄ POWERPOINT- ESITYKSEN TEOSTA...4 1. ESITYSTYYLIN VALINTA...4 1.1 OHJATUN SISÄLLÖN LUOMINEN...5 1.2 MALLI...6 1.3

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Tyylien käyttö on keskeinen osa tehokasta tekstinkäsittelyä. Merkki- ja kappalemuotoilujen tallentaminen valmiiksi tyyleiksi nopeuttavat tekstinkäsittelyä; tekstin kirjoittamista ja

Lisätiedot

POWERPOINT HARJOITUKSET OMAN ESITYSPOHJAN RAKENTAMINEN

POWERPOINT HARJOITUKSET OMAN ESITYSPOHJAN RAKENTAMINEN POWERPOINT HARJOITUKSET 3.1-3.7 OMAN ESITYSPOHJAN RAKENTAMINEN Tässä harjoituksessa luomme oman perustyylin, teemme omat värit, oman fonttiteeman, mukautamme perustyyliä ja tallennamme luomuksemme. 1/5

Lisätiedot

PowerPoint. esitysgrafiikan perusteet. TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

PowerPoint. esitysgrafiikan perusteet. TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ PowerPoint esitysgrafiikan perusteet Sisällys PowerPoint 1 1 PowerPointin käynnistäminen 2 2 Esityksen luominen

Lisätiedot

Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä

Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä 1/6 Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä WORD 2003 TOIMINNOT TOIMINNOT WORD 2010:ssä Uusi tiedosto Avaa tiedosto Sivun asetukset valikosta painike ja avautuvasta valikosta valitse haluamasi

Lisätiedot

POWERPOINT. A-ajokorttivaatimukset

POWERPOINT. A-ajokorttivaatimukset POWERPOINT A-ajokorttivaatimukset Kurssin suorittaminen Tunneille osallistuminen Tehtävien teko ja palauttaminen Tämän A-ajokorttivaatimukset tehtävän täydentäminen Tuo kuvakaappauksia ja tee malleja toiminnoista

Lisätiedot

PERUSTEET. Sisällysluettelo

PERUSTEET. Sisällysluettelo PowerPoint 2013 Perusteet Sisällysluettelo PERUSTEET POWERPOINT PERUSTEET... 1 Ohjelmaikkuna... 1 File-valikko... 2 Pikatyökalurivi... 2 Pikavalikoima... 2 Pikavalikot... 2 Näkymät, zoomaus... 2 Valintanauha...

Lisätiedot

1 Word- asiakirjan avaaminen Power Pointissa

1 Word- asiakirjan avaaminen Power Pointissa Office- työkalujen yhteiskäyttö 1 Word- asiakirjan avaaminen Power Pointissa Diaesitykseen voidaan lisätä tarvittavaa sisältöä valmiista Word- dokumentista. Diaesitykseen voidaan avata wordillä luotu asiakirja.

Lisätiedot

DIAESITYKSEN LUOMINEN

DIAESITYKSEN LUOMINEN PowerPoint 2013 Diaesityksen luominen Sisällysluettelo DIAESITYKSEN LUOMINEN DIAESITYKSEN LUOMINEN... 1 Esityksen koko, suunta ja sivunumerointi... 1 Kansidia... 1 Uuden dian lisääminen... 1 Teeman valitseminen...

Lisätiedot

Älä tuhoa C-asemalla olevaa kansiota (säilytä varmuuskopiona).

Älä tuhoa C-asemalla olevaa kansiota (säilytä varmuuskopiona). Esitysgrafiikka 1 (8) ESITYSGRAFIIKKA Yleistä Kansiossa Y:\Taitaja2009\Materils\PowerPoint\Fi on tehtäviin liittyvät tiedostot. Kopioi kansio C:\Temp -kansioon. Muuta kansion nimeksi pp_omanimi, jossa

Lisätiedot

Word 2010 Pikaopas Hannu Matikainen Päivitetty: 14.4.2012

Word 2010 Pikaopas Hannu Matikainen Päivitetty: 14.4.2012 Word 2010 Pikaopas Hannu Matikainen Päivitetty: 14.4.2012 1(5) Ohjelmaikkunan osat Valintanauhan tärkeimmät välilehdet ovat Tiedosto, Aloitus, Lisää ja Sivun asettelu. Kuvassa näkyy Aloitus-välilehti.

Lisätiedot

Palauta tehtävä nimellä E1_Omasukunimi.pptx Optimaan. Tallenna tiedosto myös USB -tikulle.

Palauta tehtävä nimellä E1_Omasukunimi.pptx Optimaan. Tallenna tiedosto myös USB -tikulle. Esitysgrafiikka 10 pistettä Tehtävään liittyvät tiedostot SkyDrive kansiossa: Kohtaamispaikka_kesken.pptx Matka tietotyön tulevaisuuteen Microsoft.pdf Microsoft_tyyliohjeistus.docx Kuvapankki kansio kohtaamispaikka.wma

Lisätiedot

RATKAISUT SIVU 1 / 15. Väriteemaan pääset käsiksi hieman eri tavoilla PowerPointin eri versioissa.

RATKAISUT SIVU 1 / 15. Väriteemaan pääset käsiksi hieman eri tavoilla PowerPointin eri versioissa. RATKAISUT SIVU 1 / 15 PowerPoint jatko Harjoitus 3.1-3.7: Harjoitus 3.1: Avaa ensin Harjoitustiedosto.pptx. Väriteemaan pääset käsiksi hieman eri tavoilla PowerPointin eri versioissa. Valitse joka tapauksessa

Lisätiedot

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistä-valikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

WORD TYYLILLÄ. Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi. Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen

WORD TYYLILLÄ. Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi. Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen WORD TYYLILLÄ Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö 2 h Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen Tyylien muokkaaminen Asiakirjamallit * Sisällysluettelo otsikkotyylien

Lisätiedot

ECDL Esitysgrafiikka. Copyright 2015 ECDL Foundation ECDL Esitysgrafiikka Sivu 1 / 7

ECDL Esitysgrafiikka. Copyright 2015 ECDL Foundation ECDL Esitysgrafiikka Sivu 1 / 7 ECDL Esitysgrafiikka Copyright 2015 ECDL Foundation ECDL Esitysgrafiikka Sivu 1 / 7 Tavoite Tässä esitellään tutkintovaatimukset moduulille ECDL Esitysgrafiikka, joka määrittelee tarvittavat tiedot ja

Lisätiedot

T e k s t i n k ä s i t t e l y ä s e l k o k i e l e l l ä WORD

T e k s t i n k ä s i t t e l y ä s e l k o k i e l e l l ä WORD 1 MICROSOFT T e k s t i n k ä s i t t e l y ä s e l k o k i e l e l l ä WORD Eero Seitsemän veljeksen Eero on vilkas, sukkelasanainen ja älykkäämpi kuin muut veljekset. Hän kiusoittelee ja pilkkaa puheillaan

Lisätiedot

POWER POINT- ESITYSGRAFIIKKA- OHJELMA

POWER POINT- ESITYSGRAFIIKKA- OHJELMA POWER POINT- ESITYSGRAFIIKKA- OHJELMA 2008/2012 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) Sisällysluettelo 1 POWERPOINT-ESITYSGRAFIIKKAOHJELMA JA SEN

Lisätiedot

9. Kappale -ryhmä - Kappalemuotoilut

9. Kappale -ryhmä - Kappalemuotoilut 9. Kappale -ryhmä - Kappalemuotoilut Aloitus -välilehdellä Kappale -ryhmästä löytyvät kaikki kappalemuotoilut. Huomaa, että kappalemuotoilut ovat aina voimassa seuraavaan kappalemerkkiin asti. Kappalemerkki

Lisätiedot

Pikaopas. Microsoft Word 2013 näyttää erilaiselta aiempiin versioihin verrattuna, joten laadimme tämän oppaan avuksi uusien ominaisuuksien opetteluun.

Pikaopas. Microsoft Word 2013 näyttää erilaiselta aiempiin versioihin verrattuna, joten laadimme tämän oppaan avuksi uusien ominaisuuksien opetteluun. Pikaopas Microsoft Word 2013 näyttää erilaiselta aiempiin versioihin verrattuna, joten laadimme tämän oppaan avuksi uusien ominaisuuksien opetteluun. Pikatyökalurivi Nämä komennot ovat aina näkyvissä.

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1. Avaa uusi työkirja 2. Tallenna työkirja nimellä perusfunktiot. 3. Kirjoita seuraava taulukko 4. Muista taulukon kirjoitusjärjestys - Ensin kirjoitetaan

Lisätiedot

powerpoint- ESITYSGRAFIIKKA- OHJELMA

powerpoint- ESITYSGRAFIIKKA- OHJELMA powerpoint- ESITYSGRAFIIKKA- OHJELMA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) SISÄLLYSLUETTELO POWERPOINT-ESITYSGRAFIIKKAOHJELMA JA SEN

Lisätiedot

Siirtyminen PowerPoint versioon

Siirtyminen PowerPoint versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin PowerPoint 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut. PP 2007 Startti. Tekijä: Matti Lehtonen

Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut. PP 2007 Startti. Tekijä: Matti Lehtonen PP 2007 Startti Tekijä: Matti Lehtonen Sisällysluettelo Ohjelman käynnistäminen... 1 Vista - käyttöjärjestelmä... 1 XP - käyttöjärjestelmä... 1 Ohjelman avautumisnäkymä... 2 Esityksen tallentaminen...

Lisätiedot

MICROSOFT PUBLISHER 2010

MICROSOFT PUBLISHER 2010 1 MICROSOFT PUBLISHER 2010 Julkaisuohjelman peruskäyttö 2 Kurssin sisältö Julkaisun aloittaminen mallien avulla, erilaiset käyttötavat ja mahdollisuudet Tekstiruutujen käyttäminen, linkitys Tekstin käsittely,

Lisätiedot

Ksenos Prime Käyttäjän opas

Ksenos Prime Käyttäjän opas Ksenos Prime Käyttäjän opas Versio 11.301 Turun Turvatekniikka Oy 2011 Selaa tallenteita. Tallenteiden selaaminen tapahtuu samassa tilassa kuin livekuvan katselu. Voit raahata hiirellä aikajanaa tai käyttää

Lisätiedot

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA SISÄLLYS 1. KUVAN TUOMINEN PAINTIIN...1 1.1. TALLENNETUN KUVAN HAKEMINEN...1 1.2. KUVAN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN...1 1.1. PRINT

Lisätiedot

FrontPage 2000 - Näkymät

FrontPage 2000 - Näkymät FrontPage 2000 - Näkymät FrontPagessa on kuusi erilaista näkymää sivustoon. Sivunäkymä Tässä näkymässä luodaan sivut eli näkymä vastaa paljolti Wordin tekstinkäsittelyohjelman näkymää. Tässä on myös muokattava

Lisätiedot

Office 365 Web Apps. Ohjelmat verkossa. 21.11.2011 Salcom Group Oy

Office 365 Web Apps. Ohjelmat verkossa. 21.11.2011 Salcom Group Oy Office 365 Web Apps Ohjelmat verkossa 1 Sisältö Esittely ja ohjelmat Yleiset toiminnot Word Web App Excelin Web App PowerPointin Web App 2 Esittely ja Ohjelmat Mitä ovat Web Appit? Office Web Apps SharePoint

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA Liiketalous ja tietojenkäsittely Huittinen Liiketalous Taloushallinto 2005 1

Lisätiedot

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ Windows XP-käyttöjärjestelmän asetuksilla sekä Word-asetuksilla voit vaikuttaa tietokoneen näytön ulkoasuun, selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen.. 1) ASETUKSET

Lisätiedot

VATT Talouden rakenteet. Ohje: Pdf-dian liittäminen PowerPoint -esitykseen. Sisällys:

VATT Talouden rakenteet. Ohje: Pdf-dian liittäminen PowerPoint -esitykseen. Sisällys: VATT Talouden rakenteet Ohje: Pdf-dian liittäminen PowerPoint -esitykseen Tämä ohje koskee Acrobat Reader -ohjelman versiota 9 sekä Firefox ja Internet Explorer -selaimia. Huomaa, että aikaisemmissa versioissa

Lisätiedot

1/43. POWERPOINT Tietotekniikka II

1/43. POWERPOINT Tietotekniikka II POWERPOINT Tietotekniikka II 1/43 POWERPOINT...4 DIAT, TEKSTI JA MUISTIINPANOT...4 Työskenteleminen dia-alueella...4 Uusien diojen lisääminen...4 Tekstin kirjoittaminen...5 Diasta toiseen siirtyminen...6

Lisätiedot

WORD TYYLILLÄ (4 h) Tietohallintokeskus Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen

WORD TYYLILLÄ (4 h) Tietohallintokeskus Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen WORD TYYLILLÄ (4 h) Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö 4 h Miksi tyylit? Tyylien lisääminen: joko jälkikäteen tai etukäteen Tyylien muokkaaminen Asiakirjamallit Sisällysluettelo otsikkotyylien

Lisätiedot

PowerPointin perusteet

PowerPointin perusteet Pikaohje PowerPoint 00 -ohjelman käyttöön. Käyttöliittymä.... Diaesityksen valmistaminen.... Dian rakenne (Slide Layout)... 4. Tallennus... 5. Kuvan lisääminen ja muokkaus... 6. Taulukon lisääminen...

Lisätiedot

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja.

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja. Pikaopas Microsoft Excel 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Komentojen lisääminen pikatyökaluriville Pidä

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

1. Word 2007 käyttöliittymä

1. Word 2007 käyttöliittymä 1. Word 2007 käyttöliittymä Word -tekstinkäsittelyohjelman versiossa 2007 ulkoasu ja suurin osa toiminnoista on muuttunut radikaalisti verrattuna edellisiin versioihin. Toimintoja ei enää suoriteta valikoiden

Lisätiedot

Projektit. Pikaopas. Jaa projekti muiden kanssa Kutsu muita projektiyhteistyöhön valitsemalla Jaa.

Projektit. Pikaopas. Jaa projekti muiden kanssa Kutsu muita projektiyhteistyöhön valitsemalla Jaa. Projektit Pikaopas Seuraa tehtäviä SharePoint-tehtäväluettelon avulla voit kätevästi seurata projektiin liittyviä tehtäviä. Voit lisätä aloituspäivät ja määräpäivät, määrittää tehtäviä eri henkilöille

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO jouni.laaksonen@olfellows.net www.olfellows.net olfellows www.olfellows.net

Lisätiedot

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Yhdistäminen Yhdistämistoiminnolla voidaan tehdä esimerkiksi joukkokirjeitä, osoitetarroja, kirjekuoria, jne. Siinä yhdistetään kaksi tiedostoa: Pääasiakirja Tietolähde Pääasiakirjassa

Lisätiedot

Esitysgrafiikka (20 pistettä)

Esitysgrafiikka (20 pistettä) Esitysgrafiikka (20 pistettä) Yleistä Tehtävänäsi on rakentaa PowerPoint esitys osavuosikatsauksesta mielikuvituksellista automyyntiä tekevälle yritykselle Skills Car Turku. Käytettävät tiedostot Tiedostot

Lisätiedot

Word 2007 käyttöliittymä

Word 2007 käyttöliittymä Word 2007 käyttöliittymä Word 2007n ulkoasu ja suurin osa toiminnoista on muuttunut radikaalisti verrattuna edellisiin Wordin versioihin. Toimintoja ei enää suoriteta valikoiden kautta, vaan valikot on

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti:

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti: HENKILÖKORTTIEN SUUNNITTELUSOVELLUS SOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJE Voit kokeilla korttien suunnittelemista valmiiden korttipohjien avulla ilman rekisteröitymistä. Rekisteröityminen vaaditaan vasta, kun olet valmis

Lisätiedot

Openoffice Impress-pikakurssi

Openoffice Impress-pikakurssi Openoffice Impress-pikakurssi Openofficen saat kotikoneellesi ilmaiseksi osoitteesta www.openoffice.org Writer on MS Wordin vastine, eli tekstinkäsittelyohjelma Calc on MS Exelin vastine, eli taulukkolaskenta-

Lisätiedot

Pikaopas. Löydä etsimäsi Kun napsautat mitä tahansa valintanauhan välilehteä, sen painikkeet ja komennot tulevat näkyviin.

Pikaopas. Löydä etsimäsi Kun napsautat mitä tahansa valintanauhan välilehteä, sen painikkeet ja komennot tulevat näkyviin. Pikaopas Microsoft PowerPoint 2013 näyttää erilaiselta aiempiin versioihin verrattuna, joten laadimme tämän oppaan avuksi uusien ominaisuuksien opetteluun. Löydä etsimäsi Kun napsautat mitä tahansa valintanauhan

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

2. Aloitus -välilehti, leikepöytä- ja fontti -ryhmät

2. Aloitus -välilehti, leikepöytä- ja fontti -ryhmät 2. Aloitus -välilehti, leikepöytä- ja fontti -ryhmät Aloitus -välilehdelle on sijoitettu eniten käytetyt muotoiluihin liittyvät komennot. Välilehti sisältää viisi eri ryhmää, johon komennot on sijoitettu

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

TEM Rakennerahastot. Graafinen ohjeistus PowerPoint-pohja

TEM Rakennerahastot. Graafinen ohjeistus PowerPoint-pohja TEM Rakennerahastot Graafinen ohjeistus Käytön ohjeistus, sivu TEM_Rakennerahastot -PowerPoint-paketti sisältää: TEM_Rakennerahastot_2014-2020_PPT-ohjeistus (tämä pdf) TEM_Rakennerahastot_2014-2020_mallipohja.potx

Lisätiedot

LibreOffice Writer perusteita

LibreOffice Writer perusteita LibreOffice Writer perusteita Käytetään Digabi-käyttöjärjestelmää (DigabiOS) ja harjoitellaan LibreOfficen käyttöä. 1. Ohjelman käynnistys Avaa Sovellusvalikko => Toimisto => LibreOffice Writer. Ohjelma

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Lomakkeet Lomake on asiakirja, joka sisältää täyttämistä ohjaavia tietoja tai merkintöjä. Wordin lomakekenttä-toiminnolla luodaan näytöllä täytettäviä lomakkeita tai tulostettavia lomakepohjia.

Lisätiedot

Oppimistasi avustavia keinoja:

Oppimistasi avustavia keinoja: Tämä materiaali EI korvaa opintojakson oppikirjaa tai sovelluksen ohjetta. Materiaali tukee opiskeluasi ja palauttaa jälkeenpäin mieleen keskeisimmät asiat esitysgrafiikkasovelluksen opintojen sisällöstä.

Lisätiedot

KTKO104 Demo 3. Marika Peltonen

KTKO104 Demo 3. Marika Peltonen KTKO104 Demo 3 Marika Peltonen 0504432380 marika.p.peltonen@jyu.fi Harjoitusryhmät Vko 41 Esitysgrafiikka, Powerpoint, Prezi ja pientä kuvankäsittelyä Vko 43 Tekstinkäsittely Vko 44 Tekstinkäsittely jatkuu

Lisätiedot

Esitysgrafiikka PowerPoint XP SISÄLLYSLUETTELO

Esitysgrafiikka PowerPoint XP SISÄLLYSLUETTELO Esitysgrafiikka PowerPoint XP SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...2 2. Esityksen suunnittelu...2 3. Esityksen aloittaminen...2 3.1. Tyhjän esityksen luominen... 2 3.2. Suunnittelumallin käyttäminen... 3 4.

Lisätiedot

Pelaajan tietojen lisääminen

Pelaajan tietojen lisääminen Käytön aloitus Ohjelma käynnistetään tuplaklikkaamalla Jäseri-kuvaketta työpöydältä, tai käynnistä-valikosta. Ohjelmasta aukeaa seuraavanlainen valikko; Jäsenrekisterissä muutetaan jäsentietoja, maksukirjassa

Lisätiedot

Pikaopas. Lisäasetusten näyttäminen Saat näkyviin lisää asetuksia valintaikkunassa napsauttamalla tätä nuolta.

Pikaopas. Lisäasetusten näyttäminen Saat näkyviin lisää asetuksia valintaikkunassa napsauttamalla tätä nuolta. Pikaopas Microsoft PowerPoint 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Löydä etsimäsi tiedot Saat valintanauhan

Lisätiedot

Fonttimuotoilut. Fontin tyyppi ja fonttikoko

Fonttimuotoilut. Fontin tyyppi ja fonttikoko Fonttimuotoilut Kun haluat muotoilla jonkin sanan tai osan tekstistä, sinun pitää ensin "maalata" ko. alue. Maalaaminen tapahtuu vetämällä alueen yli hiiren ykköspainike alas painettuna. Maalattu alue

Lisätiedot

POWERPOINT ESITYSGRAFIIKAN PERUSTEET

POWERPOINT ESITYSGRAFIIKAN PERUSTEET POWERPOINT 2010 -ESITYSGRAFIIKAN PERUSTEET (@- ja a-ajokortti) KÄYTTÖOIKEUSTIEDOT PowerPoint 2010 -esitysgrafiikan perusteet -opas on tuotettu Monimuotoiset opinpolut -hankkeen tuella. Opas on henkilökunnan

Lisätiedot

Excel-harjoitus 1. Tietojen syöttö työkirjaan. Taulukon muotoilu

Excel-harjoitus 1. Tietojen syöttö työkirjaan. Taulukon muotoilu Excel-harjoitus 1 Tietojen syöttö työkirjaan Kuvitteellinen yritys käyttää Excel-ohjelmaa kirjanpidon laskentaan. He merkitsevät taulukkoon päivittäiset ostot, kunnostuskulut, tilapäistilojen vuokramenot,

Lisätiedot

Symbol for Windows Blisskoostaja ( Versio 2.3 )

Symbol for Windows Blisskoostaja ( Versio 2.3 ) Handicom Symbol for Windows Blisskoostaja ( Versio 2.3 ) Handicom, 2004, Alankomaat Myynti Suomessa: Modemo Contents 1. Johdanto... 2 2. Blisskoostajan pääikkuna... 3 2.1 Toolbar... 3 2.2 Piirtoalue...

Lisätiedot

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUDU PALVELUUN...3 KÄVIJÄSEURANTA...4 SIVUJEN PÄIVITYS...5 Sisältö...6 Sisältö / Työkalut...8 Sisältö / Taulukko...9 Sisältö / Kuvien tuominen...10 Sisältö

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

KSAO Liiketalous 1. Asiakirjan ulkoasuun vaikuttavat tekstin muotoilut ja kappale muotoilut. Kappaleen ulkoasuun vaikuttavia tekijöitä:

KSAO Liiketalous 1. Asiakirjan ulkoasuun vaikuttavat tekstin muotoilut ja kappale muotoilut. Kappaleen ulkoasuun vaikuttavia tekijöitä: KSAO Liiketalous 1 Asiakirjan ulkoasuun vaikuttavat tekstin muotoilut ja kappale muotoilut. Kappaleen ulkoasuun vaikuttavia tekijöitä: tekstin tasaus sisennys riviväli; kappaleen sisäiset rivivälit kappaleiden

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

Microsoft PowerPoint 2010(2013) Esitysgrafiikka

Microsoft PowerPoint 2010(2013) Esitysgrafiikka Microsoft PowerPoint 2010(2013) Esitysgrafiikka (Ver 1.0) Esedu SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 3 1 OHJELMAN PERUSTEET... 3 1.1 IKKUNA... 3 1.2 TIEDOSTO VALIKKO (BACKSTAGE)... 4 1.3 VALINTANAUHA... 5 1.4 TÄRKEIMMÄT

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Opinnäytetyön mallipohjan ohje

Opinnäytetyön mallipohjan ohje Opinnäytetyön mallipohjan ohje Sisällys 1 Johdanto 1 2 Mallin käyttöönotto 1 3 Otsikot 2 3.1 Luvun otsikko 3 3.2 Alalukujen otsikot 5 4 Tekstikappaleet 5 5 Kuvat ja kuviot 6 6 Taulukot 6 7 Lainaus 7 8

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

Microsoft PowerPoint 2007 Esitysgrafiikka

Microsoft PowerPoint 2007 Esitysgrafiikka Microsoft PowerPoint 2007 Esitysgrafiikka 2011 AIKUISKOULUTUS ESedu 2007 by MA PowerPoint 2007 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. OHJELMAN PERUSTEET... VIRHE. KIRJANMERKKIÄ

Lisätiedot

Taulukot. 2002 Päivi Vartiainen 1

Taulukot. 2002 Päivi Vartiainen 1 Taulukot Taulukon lisääminen FrontPagessa tapahtuu samalla tavoin kuin Word tekstinkäsittelyohjelmassakin. Valitse vakiotyökaluriviltä Lisää taulukko painike. Kun olet napsauttanut painikkeen alas voit

Lisätiedot

Uuden työtilan luonti

Uuden työtilan luonti Uuden työtilan luonti 1. Valitaan Uusi työtila vasemmanpuoleisesta valikosta 2. Valitaan Tyhjä työtila aukeavasta valikosta. Tämä toiminto luo uuden tyhjän työtilan. 3. Kun uusi työtila on luotu, aukeaa

Lisätiedot

CABAS. Release Notes 5.4. Uusi kuvien ja dokumenttien käsittely

CABAS. Release Notes 5.4. Uusi kuvien ja dokumenttien käsittely Release Notes 5.4 CABAS Uusi kuvien ja dokumenttien käsittely Olemme päivittäneet ja nykyaikaistaneet CABASin kuvien ja dokumenttien käsittelyn. Nyt kuvia voi vetää hiiren osoittimella ja pudottaa ne kuvaluetteloon.

Lisätiedot

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Condess ratamestariohjelman käyttö Aloitus ja alkumäärittelyt Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Kun kysytään kilpailun nimeä, syötä kuvaava nimi. Samaa nimeä käytetään oletuksena

Lisätiedot

Tehtäväsi on tuottaa ja linkittää keskenään eri tiedostoja Tulikiven toiminnasta.

Tehtäväsi on tuottaa ja linkittää keskenään eri tiedostoja Tulikiven toiminnasta. TYÖVÄLINEOHJELMIEN YHTEISKÄYTTÖ 1 Tehtäväsi on tuottaa ja linkittää keskenään eri tiedostoja Tulikiven toiminnasta. Yhteiskäytön tehtävien lähtötiedostot löydät verkkokansiosta T:\Tasks\Yhteiskaytto\Suomi.

Lisätiedot

Talentum Media Oy tarvitsee messuille PowerPoint-esityksen uutuustuotteistaan. Tee esityksestä mahdollisimman mallinmukainen.

Talentum Media Oy tarvitsee messuille PowerPoint-esityksen uutuustuotteistaan. Tee esityksestä mahdollisimman mallinmukainen. MULTIMEDIA 1 (5) H - Tehtävä 8 MULTIMEDIA Tässä osuudessa tarvitsemasi tiedostot löydät verkkokansiosta T:\Multimedia Kopioi kansio C: aseman juureen. Käytä tätä kansiota työhakemistonasi. Kun olet valmis,

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 337200 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 337200 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 337200 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kirjautuminen Gmail-postiin

Lisätiedot

Kirjan toteutus BoD easybook -taittotyökalun avulla

Kirjan toteutus BoD easybook -taittotyökalun avulla Kirjan toteutus BoD easybook -taittotyökalun avulla Seuraavilla sivuilla esittelemme yksityiskohtaisesti, miten voit helposti ja nopeasti yhdistää kuvia ja tekstiä easybook -taittotyökalun avulla. Edellytykset

Lisätiedot

Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki.

Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki. Asiakirjan valmistelu Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki. Tarkista, ettei dokumentissa ole peräkkäisiä

Lisätiedot

Pikaopas. Online-tilin näyttäminen tai vaihtaminen Jos käytät pilvipalvelua, voit muuttaa asetuksia tai vaihtaa tiliä valitsemalla Tiedosto > Tili.

Pikaopas. Online-tilin näyttäminen tai vaihtaminen Jos käytät pilvipalvelua, voit muuttaa asetuksia tai vaihtaa tiliä valitsemalla Tiedosto > Tili. Pikaopas Microsoft Publisher 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Pikatyökalurivi Lisää usein käyttämiäsi

Lisätiedot

KAPPALEMUOTOILUT. Word Kappalemuotoilut

KAPPALEMUOTOILUT. Word Kappalemuotoilut Word 2013 Kappalemuotoilut KAPPALEMUOTOILUT KAPPALEMUOTOILUT... 1 Tekstin tasaaminen... 1 Sisentäminen... 1 Koko kappaleen sisentäminen... 2 Sisennyksen poistaminen... 2 Riippuva sisennys (sivuotsikko)...

Lisätiedot

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen 1 Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Sisällysluettelo Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen... 2 Tenttien opiskelijalistojen tulostaminen... 3

Lisätiedot

Pikaopas. Valintanauhan näyttäminen tai piilottaminen Avaa valintanauha napsauttamalla välilehteä, tai kiinnitä se pysyvästi näkyviin.

Pikaopas. Valintanauhan näyttäminen tai piilottaminen Avaa valintanauha napsauttamalla välilehteä, tai kiinnitä se pysyvästi näkyviin. Pikaopas Microsoft Visio 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Päivitetyt mallit Mallien avulla voit nopeasti

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

PowerPoint -esitysgrafiikka

PowerPoint -esitysgrafiikka TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ PowerPoint -esitysgrafiikka jatkokurssi SisällysError! Not a valid link. 1 Automaattiset muodot 1 2 Piirrosobjektin

Lisätiedot