HALLITUS Puheenjohtaja Tuomo Heinonen Maanmittauslaitos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLITUS Puheenjohtaja Tuomo Heinonen Maanmittauslaitos"

Transkriptio

1 Kiinteistöarviointi 3/08 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti

2 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry. HALLITUS Puheenjohtaja Tuomo Heinonen Maanmittauslaitos JÄSEN Kauko Viitanen, vpj. Teknillinen Korkeakoulu Arja Lehtonen Catella Property Oy Antti Orama Maanomistajien Arviointikeskus Oy Hannu Ridell Maakanta Oy Jyrki Halomo Ovenia Oy Perttu Pyykkönen Helsingin yliopisto VARAJÄSEN Juhani Väänänen Maanmittauslaitos Kaisa Vuorio Citycon Oyj Markku Airaksinen Maanmittauslaitos Juhani Tuuttila Helsingin kaupunki Henrik Ungern Maanmittauslaitos Simo Hannelius Metsäntutkimuslaitos SIHTEERI Juhana Hiironen . Puh JÄSENREKISTERI TALOUDENHOITAJA Raija Valonen / MIL Kellosilta 10, Helsinki Puh Fax LEHDEN ILMOITUSHINNAT Takakansi 165 Muu sivu 135 ½ sivu 85 ¼ sivu 50 Meripaino Oy Kiinteistöarviointi 3/08 2

3 Sisällysluettelo Puheenjohtajalta... 4 Lausunto kiinteistörahastolain uudistuksesta... 5 Asuntomarkkinat ja hintaindeksit... 9 Ympäristöpäivänä teemana oli ympäristöriskien hinnoittelu Puheenvuoro: Vertailukauppamenetelmästä edelleen Tulevia tapahtumia Kannen valokuva: 3 Kiinteistöarviointi 3/08

4 Puheenjohtajalta Pian - vääjäämättömästi - koittava syksy tulee olemaan mielenkiintoista aikaa kiinteistöarvioinnin ammattilaisille. Perinteisesti kesälomien ajaksi hiljentyneet kiinteistömarkkinat näyttänevät vuoden viimeisinä kuukausina omalta osaltaan todeksi tai epätodeksi tiedotusvälineissä pitkin kesää esitettyjä arvailut talouden taantumasta tai peräti lamasta. Syksyn ensimmäisessä esitelmätilaisuudessamme 21. elokuuta esitettävät tilastot kesään 2008 mennessä tehdyistä kiinteistökaupoista kertonevat jo jotain. Odotamme mielenkiinnolla Juhani Väänäsen esitystä. Syksyllä käsitellään eduskunnassa Valtionvarainministeriön valmistelemaa hallituksen esitystä kiinteistörahastolain muuttamiseksi. Esitys sisältää monia mahdollisesti syvällekin käyviä vaikutuksia kiinteistöarviointitoimintaan ja sen valvontaan. Ehdotetun virkavastuulla toimivan Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan tehtäviin tulisi kuulumaan mm. kiinteistöarviointitoimintaa koskevien suositusten antaminen ja suositeltavien menettelytapojen noudattamisen ohjaaminen. Vastuunjakoa tulevan kiinteistönarviointilautakunnan ja yhdistyksemme välillä jouduttaisiin punnitsemaan. Esimerkiksi kansainvälisten arviointistandardien vaativa käännöstyö voisi jatkossa kuulua kiinteistönarviointilautakunnan ohjaamiin tehtäviin. Tämän kuten muidenkin lautakunnan uusien tehtävien vaatimat taloudelliset resurssit jäävät kuitenkin VM:n esityksessä toistaiseksi kysymysmerkeiksi. Yhdistyksemme esityksestä antamasta lausunnosta ja sen vaikutuksista kirjoitetaan jäljempänä tässä lehdessä. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan vuodenvaihdetta. Järvenpäässä 31. heinäkuuta 2008 Tuomo Heinonen Sähköposti: PS. Alkukesän aktiviteeteista mainittakoon Tukholmassa kesäkuuta järjestetty kansainvälisen maanmittarijärjestön FIG:n Working Week. Kiinteistönarviointia käsittelevän, professori Kauko Viitasen luotsaaman komissio 9:n aihealueelta seminaarissa pidettiin lukuisia päteviä esitelmiä. Suosittelen niihin tutustumista kongressin web-sivuilla osoitteessa: Kiinteistöarviointi 3/08 4

5 Lausunto kiinteistörahastolain uudistuksesta Valtiovarainministeriö on parhaillaan viimeistelemässä ehdotustaan kiinteistörahastolain (1174/1997) muuttamiseksi. Ehdotusluonnosten keskeisimpänä kiinteistöarviointiin liittyvänä sisältönä on mainitun lain mukaisiin arviointitehtäviin kelpuutettavien kiinteistönarvioitsijoiden pätevöityminen ja Keskuskauppakamarin kiinteistöarviointilautakunnan tehtävien laajeneminen mainitun lain mukaisen arvioinnin valvojana. Merkittävän ehdotuksesta tekee myös se, että ensimmäistä kertaa kiinteistöarvioinnista (muusta kuin ns. viranomais- ja lunastusarvioinnista) säädettäisiin laissa. VM pyysi esityksestään lausuntoa joukolta intressitahoja. Myös Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys toi VM:lle osoittamassaan lausunnossa esille tärkeiksi katsomiaan näkökohtia (lausunto seuraavalla sivulla). Pian lausuntojen jättöajan jälkeen VM:stä saadun palautteen perusteella voi yhdistyksemme lausunnon, yhdessä Keskuskauppakamarin ja Teknillisen korkeakoulun samansuuntaisten lausuntojen kanssa, todeta vaikuttaneen ehdotuksen seuraavaan versioon. Mm. AKAkiinteistöarvioijien pätevyys ja ammattitaito on huomioitu uudessa ehdotuksessa paremmin. Yleisauktorisoidulle AKA-arvioijalle varattaisiin mahdollisuus rekisteröityä kiinteistönarvioitsijaksi kuuden kuukauden mittaisena siirtymäaikana. Yhdistyksen esitys kiinteistöarviontia koskevan erillislain säätämisestä on myös sisällytetty uuteen perustelutekstiin, joskin tässä yhteydessä sitä ei vielä alettaisi valmistella. Mielenkiintoinen on perustelujen maininta siitä, että mikäli erillislakia alettaisiin valmistella, tulisi sen ohella arvioida kiinteistönarviointilautakunnan sijaintipaikkaa koskevat vaihtoehdot, joita ovat Keskuskauppakamarin lisäksi eräät viranomaiset, kuten Finanssivalvonta ja Maanmittauslaitos. Nykyisessä esityksessä ehdotetaan lautakunnan sijoittamista kuitenkin Keskuskauppakamarin yhteyteen toiminnan jatkuvuuden nimissä. Merkille pantavaa on myös se, että tarve saattaa toimitilojen kauppahinnat kiinteistöjen kauppahintarekisteristä annetun lain (552/1980) mukaisesti julkista luotettavuutta nauttivan rekisteröinnin piiriin on myös huomioitu lausuntomme jälkeen VM:n uudessa tekstissä. Viimeisen tiedon mukaan hallituksen esitys kiinteistörahastolain muuttamiseksi annettaisiin eduskunnalle lokakuun 2008 aikana. Tuomo Heinonen 5 Kiinteistöarviointi 3/08

6 SUOMEN KIINTEISTÖARVIOINTIYHDISTYKSEN LAUSUNTO KIINTEISTÖ- RAHASTOLAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTTAMISESTA Valtiovarainministeriö on pyytänyt Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n lausuntoa hallituksen esityksestä, joka koskee kiinteistörahastolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamista. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry lausuu asiasta seuraavaa. Taustaa Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n (myöh. yhdistys ) tarkoituksena on edistää ammattitaitoisen ja hyvään kiinteistöarviointitapaan perustuvan kiinteistöarviointitoiminnan yleisiä edellytyksiä sekä kiinteistöarviointitoiminnan yleistä tuntemusta maassamme. Yhdistys järjestää esitelmä-, keskusteluja koulutustilaisuuksia sekä tiedottaa jäsenistölleen (vajaat 200 henkilö- ja 10 yhteisöjäsentä) alan kehityksestä ja uusista julkaisuista. Yhdistys osallistuu myös kiinteistöarviointiin liittyvään tutkimus- ja julkaisutoimintaan sekä kiinteistöarviointialan kansainväliseen yhteistyöhön. Yhdistys on mm. vapaaehtoisvoimin kääntänyt kansainvälisiä IVS -arviointistandardeja suomeksi. Yhdistyksellä on ollut merkittävä rooli kiinteistöarvioinnin auktorisointijärjestelmän luomisessa. Vuonna 1994 se oli perustamassa yhdessä Suomen Kiinteistöliitto ry:n ja Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry:n kanssa Kiinteistöarvioinnin Auktorisointiyhdistys KA ry:tä. Vuonna 2004 auktorisointitoiminnan siirtyessä Keskuskauppakamarin alaisuuteen KA ry lakkautettiin ja samalla yhdistyksen osuus auktorisointijärjestelmän ylläpidossa lakkasi. Yhdistys toimii kuitenkin edelleen läheisessä yhteistoiminnassa auktorisoitujen kiinteistöarvioijien AKA -yhdistyksen kanssa. Yleistä Yhdistyksen taustan ja toiminnan tavoitteet huomioon ottaen sillä on edellytyksiä lausua lähinnä joihinkin lakiesityksen kohtiin, jotka liittyvät kiinteistöarvioinnin hyvän laadun ja toimintaedellytysten säilymiseen sekä edelleen kehittymiseen maassamme. Lain päätavoitteeseen eli kiinteistörahastomarkkinoiden toimivuuden parantamiseen erityisesti vuokraasuntotuotannon edistämiseksi yhdistys ei ota lausunnossaan yksityiskohtaisemmin kantaa. Yhdistys pitää tätä pyrkimystä kuitenkin erittäin kannatettavana. Kiinteistöarviointitoiminnan sääntelystä lainsäädännössä Lakiesityksessä kiinteistöarviointitoiminta tuodaan ensimmäistä kertaa Suomessa lainsäädösten piiriin, lukuun ottamatta ns. viranomais- ja lunastusarviointia, jonka säädöstaustalla maassamme on jo pitkät perinteet. Yhdistys pitää tätä tavoitetta ja kehitystä kannatettavana. Se on omiaan luo- Kiinteistöarviointi 3/08 6

7 maan luottamusta kiinteistöarviointipalvelujen käyttäjien keskuudessa paitsi kotimaassa myös erityisesti ulkomaisissa kiinteistösijoittajapiireissä. Yhdistys esittää kuitenkin harkittavaksi sitä, onko nyt muutettavana oleva laki oikea sijoituspaikka kiinteistöarviointitoimintaa koskevalle ohjaukselle. Jos katsotaan tarpeelliseksi säätää arviointiin liittyvästä toiminnasta laissa, tätä varten on syytä olla oma erikoislakinsa. Tällainen laki palvelisi samalla myös muita luotettavaa kiinteistöjen arvonmääritystä vaativia talouden osaalueita. Kiinteistöarviointilautakunnasta ja arvioitsijoiden kelpoisuusvaatimuksista Lakiesityksessä Keskuskauppakamarin kiinteistöarviointilautakunnalle esitetään merkittävää roolia kiinteistörahastojen kiinteistöomaisuuden arviointiin kelpaavien arvioitsijoiden pätevöittämisessä ja jopa toiminnan tuessa. Keskuskauppakamari tullee antamaan lakiesityksestä oman lausuntonsa ja on pätevin taho arvioimaan lautakunnan toimintaedellytyksiä ehdotetussa uudessa roolissa. Yhdistys toteaakin vain, että lakiesityksessä lautakunnalle annetun virkavastuun ja velvoitteiden kantamiseen tulee samalla taata sekä riittävät taloudelliset että toiminnalliset edellytykset. Ehdotetussa muodossaan lakiesitys ei näitä sisällä. Yhdistys perustaa näkemyksensä omaan kokemukseensa kiinteistöarvioinnin tukimateriaalin tuottamisen vaikeudesta yhdistyksen jäsenten vapaaehtoisvoimin. Mm. kiinteistöarvioinnin kansainvälisen IVS -standardin suomennoksen tuottaminen, täydentämisineen ja päivittämisineen on tällaisena valtava urakka - ruotsinnoksesta puhumattakaan. Ehdotetusta arvioitsijoiden kelpoisuusvaatimuksesta eli ns. AKA - järjestelmän ulkopuolisesta kokeen suorittamisesta mm. AKA -yhdistys ja Keskuskauppakamari tullevat lausumaan oman asiantuntevan mielipiteensä. Yhdistys lausuukin lyhyesti mielipiteenään, että kiinteistörahastoarvioijien pätevyys tulee mieluummin kytkeä nykyiseen toimivaan AKA - järjestelmään kuin perustaa kokonaan uusi kustannuksia ja tarpeetonta hallintoa aiheuttava, asiakkaiden näkökulmasta sekavuutta lisäävä järjestelmä. AKA -järjestelmän yleisauktorisoidut ammattilaiset ovat päteviä rahastojen arviointitehtävään kuten yleensäkin monipuolisten kiinteistöjen arviointiin. Osaamista tulee toki jatkuvasti kehittää nykyisen AKA - järjestelmänkin piirissä. Kuriositeetinomaisesti voisi myös puuttua termiin kiinteistönarvioitsija. kiinteistönarvioija tai kiinteistöarvioija on vakiintunut ja suositeltavampi nimike. Luotettavasta ja laadukkaasta arvonmäärityksestä Lakiesityksen ilmeisenä tavoitteena on varmistaa kiinteistörahastoihin sisältyvien kiinteistöjen luotettava arvonmääritys. Mainittakoon, että tämä on vain osa - joskin tärkeä sellainen - siitä liiketoiminnan kokonaisuudesta, 7 Kiinteistöarviointi 3/08

8 jonka perusteella rahastojen tuottavuutta sijoituskohteina punnitaan. Ehkä lakiteksti painottuukin liikaa kiinteistöjen kiinteistöarvioinnin sääntelyn suuntaan (vrt. viittaus arviointia koskevien säännösten sijoituspaikkaan aiemmin). Luotettavaan kiinteistöjen arvon määritykseen ja arvioiden laatuun voidaan pyrkiä muilla, ehkä tehokkaammillakin tavoilla kuin pelkästään kiinteistöarviointitoiminnan rakenteista säätämällä. Eräs suurimmista tällä hetkellä alalla vallitsevista puutteista on luotettavan markkina- ja hintainformaation puute käyvän arvon määrittämisen pohjaksi. Tämä tarkoittaa nimenomaan puutetta osakemuotoisina tehtävien asunto- ja toimitilakiinteistöjen kattavasta kauppahintainformaatiosta. Näiden kauppojen saattaminen kiinteistöjen kauppahintarekisteristä vuonna 1980 annetun lain (nro 552) tapaan julkista luotettavuutta nauttivan rekisteröinnin piiriin toisi luotettavuutta arviointeihin luvun puolessa välissä alan toimijat pyrkivät luomaan Maanmittauslaitoksen ylläpidettäväksi ns. toimitilojen kauppahintarekisterin, johon mm. suurimpien kiinteistösijoittajien odotettiin toimittavan vapaaehtoispohjalta tietoja tekemistään kaupoista. Rekisteri ei menestynyt etenkin tuon vapaaehtoisuusperiaatteensa takia. Kiinteistötalouden instituutti on sittemmin jatkanut toimitilakiinteistöjen hinta- ja indeksitietojen jalostamista suurempien kiinteistönomistajien toimeksiannosta. Kattavuutta ja tietojen vapaata käytettävyyttä kaikkien, myös kiinteistövälitystoiminnasta riippumattomien kiinteistöarvioijien keskuudessa ei kuitenkaan ole olemassa. Yhdistys pitääkin tärkeänä lainsäädäntöponnistusten suuntaamista tälle alueelle. Laadukas kiinteistöarviointi edellyttää myös jatkuvaa menetelmäkehitystä, koulutusta ja kansainvälisen ympäristön seuraamista. Tässä voidaan viitata aiemmin lausunnossa mainittuun kiinteistöarviointilautakunnan riittävien toimintaedellytysten ja resurssien turvaamistarpeeseen. Lopuksi Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry kiittää Valtionvarainministeriötä saamastaan tilaisuudesta lausua lakiesityksestä. Yhdistys on tyytyväinen kiinteistöarviointitoiminnan sääntelytarpeen saamaan huomiosta ministeriössä ja on valmis yhteistoimintaan tulevaisuudessakin. Helsingissä 11. kesäkuuta 2008 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry Tuomo Heinonen Puheenjohtaja Kiinteistöarviointi 3/08 8

9 Asuntomarkkinat ja hintaindeksit Asuntomarkkinoiden tilanne puhuttaa niin alan ammattilaisia kuin tavallisia kansalaisiakin harvase päivä. Tuoreimpana uutisena mainittakoon tilastokeskuksen indeksi vanhojen kerrostalosasuntojen hintakehityksestä viimeisimpien vuosineljännesten aikana. Tilasto kertoo, että vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat ovat nousseet viime vuodesta keskimäärin 2-3 prosenttia, mikä tarkoittaa käytännössä reaalihintojen laskua. Täytyy kuitenkin muistaa, että indeksi perustuu neliöhintojen keskiarvojen vertailuun, mikä saattaa aiheuttaa indeksiin melkoisia virhetulkintoja. Ilman laatuvakiointia on indeksi altis virheille, sillä ei voida olettaa, että myytyjen asuntojen koostumus säilyisi vakiona eri ajanhetkinä. Alla on esitetty esimerkkinä markkinoiden muutosta kuvaavia aikasarjoja eri muuttujien suhteen (Carlson 2003: Visual Explorations in Real Estate Market). Aineistona on käytetty Helsingin kerrostaloasuntojen kauppoja tammikuusta 1992 maaliskuuhun Havaintoja aineistossa on kappaletta. Alla olevassa kuvassa on esitetty Helsingin kerrostaloasuntojen myyntihintaindeksi ko. ajanjaksolta, missä paksumpi viiva kuvaa vakioitua hintaindeksiä ja ohuempi viiva asuntojen keskimääräistä myyntihintaa. Hintaindeksistä voidaan havaita, että itse indeksi kääntyi laskuun vuoden 1994 kesäkuussa, vaikkakin asuntojen keskimääräinen myyntihinta jatkoi nousuaan aina tarkastelujakson loppuun eli vuoden 1995 maaliskuuhun saakka. Alla olevasta kuvasta voidaan edelleen havaita, että kauppojen lukumäärä kääntyi laskuun jo puolta vuotta aikaisemmin kuin edellä esitetty hintaindeksi. 9 Kiinteistöarviointi 3/08

10 Alla olevasta kuvasta voidaan taasen havaita, että samanaikaisesti kauppojen lukumäärän vähentyessä, pidentyivät asuntojen keskimääräiset myyntiajat noin kymmenellä päivällä. Myös muut asuntojen ominaisuudet, kuten kauppojen keskimääräinen sijainti, muuttuivat hintaindeksin taitepisteessä. Kuten yllä olevista esimerkeistä voidaan havaita, ei nykyisin useimmiten käytettävä keskihintojen muutosten seuranta ole tyydyttävä tai riittävä ratkaisu kiinteistömarkkinoiden analysoinnissa, koska keskihinnat muuttuvat myös sen vuoksi, että eri ajankohtina myytyjen asuntojen koostumus muuttuu. Mikä sitten on tämän hetken asuntomarkkinoiden tilanne? Esimerkiksi Talouselämän artikkelissa Asuntosi säästyi alennusmyynniltä, todetaan, että hyvillä alueilla sijaitsevat arvoasunnot myyvät edelleen hyvin. Voidaanko siis päätellä, että asuntojen nimellishinnat ovat kutakuinkin vakiintuneet vai ovatko ne sittenkin jo laskusuunnassa, kuten vuoden 1994 jälkipuoliskolla. Tällöinhän asuntojen keskihinta jatkoi nousuaan huolimatta siitä, että indeksin pisteluku oli kääntynyt laskuun jo huomattavasti aikaisemmin. Voidaankin perustellusti kysyä, onko tällä hetkellä myytävien asuntojen koostumus ennallaan vai myydäänkö nyt keskimäärin niitä parempia asuntoja? Mikäli koostumus on muuttunut, voivat asuntojen hinnat olla todellisuudessa laskeneet huomattavastikin tilastoa enemmän. Juhana Hiironen Kiinteistöarviointi 3/08 10

11 Ympäristöpäivänä teemana oli ympäristöriskien hinnoittelu Kansainvälisenä ympäristöpäivänä 5. kesäkuuta pidettiin yhdistyksen esitelmätilaisuus Tieteiden talolla. Tilaisuuden aiheina olivat Environmental Due Diligence sekä pilaantuneiden maiden lunastusarviointi. Environmental Due Diligence - Noora Hyyryläinen Environmental Due Diligence -aiheesta esitelmöi Pöyry Environmentin ympäristöasiantuntija Noora Hyyryläinen. Environmental Due Diligence (EDD) tarkoittaa ympäristöriskien ja - vastuiden määrittämistä joko kiinteistön ostajalle tai myyjälle. EDD:llä pyritään asianmukaiseen huolellisuuteen, jota noudattaen etenkin yritysjärjestelyihin liittyvät riskit voidaan kartoittaa ennakolta. Noora Hyyryläinen / Pöyry Environment. EDD:n laajuus ja painotus räätälöidään kohteen ja halutun arviointitarkkuuden mukaan, kertoi Hyyryläinen. Pääasiallisia määritystarkkuuksia on kolme: alustava kartoitus (Dataroom), vaihe 1 (Phase I EDD) ja vaihe 2 (Phase II EDD). Alustava kartoitus eli dataroom -vaihe koostuu pääsääntöisesti käytettävissä olevan tiedon analysoinnista ja raportoinnissa. Tämän ns. nolla -vaiheen arviointitarkkuus on suuntaa-antava. Mikäli riskit halutaan kartoittaa tarkemmin, on seuraava askel ns. vaihe 1, jossa nolla -vaiheen lisäksi suoritetaan sekä kohdekäyntejä että haastatteluja. Tarkin EDD eli ns. vaihe 2 sisältää edellisten lisäksi maaperä-, pohjavesi- ja rakennetutkimukset. Havaittujen riskien suorat seuraukset ja mahdolliset myöhemmät epävarmuudet analysoidaan ja strukturoidaan sopimuksiin. EDD:ssä havaittujen riskien suuruuteen vaikuttavat pitkälti riskin todennäköisyys sekä toteutuneen riskin aiheuttama kustannus. Koska esimerkiksi vanhasta maanalaisesta öljysäiliöstä aiheutuneen maaperän pilaantumisen puhdistuskustannus on pienehkö mutta kustannuksen toteutumisen todennäköisyys vastaavasti suurehko, on riskin hintalappu on lähempänä mahdollisia kustannuksia, kertoi Hyyryläinen. 11 Kiinteistöarviointi 3/08

12 Aikataulu on usein EDD:n rajoittavin tekijä, mutta lyhyessäkin ajassa voidaan kohteesta saada jotain irti, kuvasi Hyyryläinen. Oleellista EDD:ssä on priorisoida oikeat asiat ja määritellä tehtävä oikein. Lopullinen riskin hintalappu riippuu monista tekijöistä - ja luonnollisesti - mitä tarkemmin tutkitaan, sitä luotettavampi hintalappu saadaan. Pilaantuneen maa-alueen lunastusarviointi - Juhana Hiironen Toisen esitelmän aiheena oli lunastusarviointi, missä Maanmittauslaitoksen asiantuntija Juhana Hiironen pohti pilaantuneen maa-alueen lunastukseen liittyvää problematiikkaa. Hiironen kertoi, että lunastuskorvaus pilaantuneesta maa-alueesta on määrättävä täyden korvauksen periaatteen mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että luovuttajan varallisuusaseman tulee säilyä ennallaan. Korvaus määrätään haltuunoton mukaisen ajankohdan käyvän arvon perusteella. Pilaantuneen maa-alueen korkein käypä arvo näyttää vastaavan Hiirosen mukaan pääsääntöisesti puhtaan maa-alueen arvoa vähennettyinä puhdistamiskustannuksilla. Näin siis silloin, kun pilaantunut maa olisi tullut puhdistaa ilman lunastuksen taustalla olevaa hankettakin esimerkiksi normaalin kiinteistökaupan yhteydessä. Muutoin pilaantuneen maa-alueen lunastusarvioinnissa joudutaan tukeutumaan Hiirosen mukaan myös EDD:ssä esitettyyn hintalaputukseen, jossa pilaantumisen kiinteistön arvoa alentava vaikutus riippuu riskin todennäköisyydestä ja toteutuneen riskin suuruudesta. Koska tienpitoviranomainen puhdistaa toisen saastuttaman kiinteistön kustannuksellaan, voitaneen jäljelle jäävän kiinteistön arvonnousua pitää Hiirosen mukaan tietyissä tilanteissa lunastuksesta aiheutuvana hyötynä, mikä voidaan edelleen vähentää esimerkiksi melusta määrättävästä kiinteistön Kiinteistöarviointi 3/08 12

13 arvonalennuskorvauksesta kohtuuden mukaan sovitellen. Itse asiassa lunastuslain esitöissä on katsottu mahdolliseksi jopa niin suuri hyötyminen, ettei korvauksia tule lainkaan määrättäviksi, kertoi Hiironen. Negatiiviseksi ei lunastuskorvaus voine kuitenkaan muodostua nykyisen lainsäädännön puitteissa. Hiirosen mukaan seurauksena saattaa olla, että pilaantuneiden maa-alueiden lunastuksissa luovuttajan taloudellinen hyötyminen on joissakin tilanteissa tosiasia, vaikkakin lopputulos tuntuisi sotivan täyden korvauksen ja etenkin aiheuttamisen periaatteita vastaan. Juhana Hiironen Esitelmätilaisuuden yleisöä Kiinteistöarviointi 3/08

14 Puheenvuoro: Vertailukauppamenetelmästä edelleen Nuori insinööri (DI) Juhana Hiironen kirjoitti puheenvuorossaan Kiinteistöarvioinnin numerossa 2/08: Tärkeintä on siis huomata, että yksittäiset vertailukaupat korjataan vastaamaan arvioitavaa kohdetta. Ei siten, että vertailukauppojen ominaisuuksien keskiarvot korjattaisiin arvioitavaa kohdetta vastaaviksi. Hiirosen mukaan Myhrbergin ja Hauloksen menetelmä, joka perustuu vain yhteen kohteen koon kasvun yksikköhintaa alentavaan vaikutukseen, antaa väärän tuloksen ja on toistunut jo useamman vuosikymmenen ajan vääristäen arvioinnin lopputuloksia jopa useita kymmeniä prosentteja toimituksesta toiseen. Kirjoituksessani Yksikköhinta vai kokonaishinta lomarakennuspaikan hinnan perusteeksi Kiinteistöarvioinnin numerossa 1/00 totesin, että käytettäessä kokonaishintojen keskiarvoa pinta-alan kasvun yksikköhintaa alentava vaikutus tulee otetuksi huomioon kahteen kertaan, eikä enää voida puhua käyvän hinnan tasosta. Näin käy myös sovellettaessa Hiirosen ehdottamaa menettelyä, jossa ensin lasketaan kohteen kokoon perustuva yksikköhinta, jota sen jälkeen vielä korjataan koon suhteellista hintavaikutusta osoittavalla, tutkimusten tuloksiin perustuvan parametrin avulla. Toivoisin Maanmittauslaitoksessa pohdittavan ennen Hiirosen lupaamien ohjeiden antamista kentälle, onko hänen menetelmänsä asianmukainen ja oikeudenmukainen. Mielestäni ei ole. Olavi Myhrberg Kiinteistöarviointi 3/08 14

15 Tulevia tapahtumia Yhdistyksen esitelmätilaisuus torstaina 21. elokuuta Esitelmä- ja keskusteluaiheina ovat alkuvuoden 2008 kauppahintatilastot (Juhani Väänänen) ja markkinavoimien kehitys metsäalalla ja niiden vaikutus metsän hintaan viime vuosina (Markku Airaksinen ja Simo Hannelius). Tilaisuus alkaa kello paikkana Tieteidentalo (Kirkkokatu 6, Helsinki). Kahvitarjoilu! Baltic Valuation Conference Klaipédassa syyskuuta 2008 Syyskuussa järjestetään Liettuassa Baltic Valuation Conference 2008 eli Itämeren maiden arviointiyhdistysten kokoontuminen. Tilaisuuden ajankohta on ja paikkana Klaipéda. Aiheena tapahtumassa ovat mm. ympäristömuutosten ja virkistysalueiden arviointi. Lue lisää tilaisuudesta ALV-koulutusta syksyllä Yhdistyksen järjestämä koulutustilaisuus käsittelee ALV uudistusta. Huom. Tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan sähköpostein ja yhdistyksen web-sivuilla ( Koska yhdistyksellä ei ole rekistereissään hallussa kaikkien jäsentensä sähköpostiosoitteita, voi uutisia yhdistyksen toiminnasta haluavat henkilöt lähettää sähköpostiosoitteensa sihteerille FIG -seminaari Pekingissä lokakuuta 2008 Lokakuussa järjestetään FIG 9. komission (kiinteistöarviointi) Seminar on Appraisal and Property Protection Pekingissä. Lisää tietoa tilaisuudesta saatavilla FIG:n web-sivuilta ( Esitelmätilaisuus raakamaan arvioinnista loppusyksystä Yhdistyksen esitelmätilaisuus käsittelee raakamaan arviointia, missä näkemyksiä saataneen niin Suomesta kuin Taiwanistakin. Yhdistyksen jäsenmatka Pietariin marraskuuta 2008 SKAY:n jäsenmatkalle Pietariin ilmoittautui määräaikaan 13. kesäkuuta mennessä alun noin 30 jäsentä seuralaisineen. Matkalle lähtee myös runsas joukko Uudenmaan maanmittariklubin jäseniä. Matkan tarkemmista järjestelyistä tiedotetaan ilmoittautuneille lähiviikkoina sähköpostitse (matkanjärjestäjä: 15 Kiinteistöarviointi 3/08

16 YHTEISÖJÄSENEMME Kiinteistöalan Koulutussäätiö Catella Property Oy Auktorisoidut Kiinteistöarvioijat ry. Maanomistajien Arviointikeskus Oy Fingrid Oyj Maakanta Oy Huoneistokeskus Oy Suomen Toimitila-asiantuntijat Oy Laatumaa Jones Lang LaSalle Ovenia Oy Palautusosoite: Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry. Juhana Hiironen Kivenhakkaajankuja 3 B Espoo Kiinteistöarviointi 3/08 16

Kiinteistöarviointi 2/07

Kiinteistöarviointi 2/07 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Suomen Kiinteistöarviointiyhdistyksen kesäkuun esitelmätilaisuus torstaina 7.6.2007 Tieteiden talolla. Lisätietoa sivulla 7! Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 2/05

Kiinteistöarviointi 2/05 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Suomen Kiinteistöarviointiyhdistyksen järjestämä esitelmätilaisuus tiistaina 24.5.2005 Tieteiden talolla. kts. sivu 8 HUOM! LEHTI SISÄLTÄÄ SKAY:N JÄSENILLE

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 2/06

Kiinteistöarviointi 2/06 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Suomen Kiinteistöarviointiyhdistyksen järjestämä esitelmätilaisuus maanantaina 5.6.2006 Tieteiden talolla. Lisätietoa sivulla 8. Kuva: Ian Britton LEHTI

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2013

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2013 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2013 Aika: Torstai 27.2.2013 n. klo 17.00 Paikka: Gentti, Vaisalantie 8, Espoo Asialistan 5, kohta i käsiteltiin sähköpostikokouksessa 1.3-4.3.2013. Läsnä: Kauko Viitanen Puheenjohtaja

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 4/07

Kiinteistöarviointi 4/07 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Syksyn esitelmätilaisuus torstaina 18.10.2007 vierailijana Aivar Tomson Virosta. IVS-koulutustilaisuus 29.11.2007. Lisätietoa sivuilla 6 ja 7. Suomen

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 1/06

Kiinteistöarviointi 1/06 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n lehti VUOSIKOKOUSKUTSU Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n vuosikokoukseen Aika: tiistai 28.3.2006 klo 17.20 Paikka: Teknillisen korkeakoulun maanmittausosaston

Lisätiedot

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2010

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2010 Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2010 Kaj Söderman Seppo Koponen Jukka Uusitalo 18.1.2011 Toimeksiannon määritys Toimeksianto Technopolis Oyj (Technopolis) ja Realia

Lisätiedot

1(5) EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNNALLE

1(5) EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNNALLE 1(5) EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNNALLE ASIA Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain muuttamisesta ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä sekä eräiksi niihin liittyviksi

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 4/06

Kiinteistöarviointi 4/06 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Tervetuloa glögeille! Esitelmätilaisuus torstaina 14.12.2006 klo 17.00 Tieteiden talolla. Aiheena Suomalainen epäsuora kiinteistösijoittaminen. Katso

Lisätiedot

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2012

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2012 Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2012 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen 17.1.2013 An International Associate of Toimeksiannon määritys Toimeksianto Technopolis

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 3/05

Kiinteistöarviointi 3/05 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Suomen Kiinteistöarviointiyhdistyksen järjestämä ARVIOINTISEMINAARI 25.8.2005 kts. sivu 6 BALTIC VALUATION CONFERENCE 22-24.9.2005 Tallinn, Estonia, kts

Lisätiedot

Omakotitalojen hinnat laskivat heinä syyskuussa 1,4 prosenttia

Omakotitalojen hinnat laskivat heinä syyskuussa 1,4 prosenttia Asuminen 2012 Kiinteistöjen hinnat 2012, 3. vuosineljännes Omakotitalojen hinnat laskivat heinä syyskuussa 1,4 prosenttia Omakotitalojen hinnat laskivat vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä koko maassa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

Pääkirjoitus: Yhdistyksemme rooli nyt ja tulevaisuudessa, 4. Neurotaloustiede ja evoluutioteoria metsän arvioinnissa, 5

Pääkirjoitus: Yhdistyksemme rooli nyt ja tulevaisuudessa, 4. Neurotaloustiede ja evoluutioteoria metsän arvioinnissa, 5 Kiinteistöarviointi 1/10 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Pääkirjoitus: Yhdistyksemme rooli nyt ja tulevaisuudessa, 4 Neurotaloustiede ja evoluutioteoria metsän arvioinnissa, 5 Kiinteistöalan

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 3/15. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti

Kiinteistöarviointi 3/15. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Kiinteistöarviointi 3/15 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property Oy Antti Orama Maanomistajien

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Juuan kunta. Arviokirja (AKA -arvio) Teollisuus- ja yritystontit 26 kpl Rivitalotontit. 5 kpl Paritalotontit

Juuan kunta. Arviokirja (AKA -arvio) Teollisuus- ja yritystontit 26 kpl Rivitalotontit. 5 kpl Paritalotontit An International Associate of Juuan kunta Arviokirja (AKA -arvio) Teollisuus- ja yritystontit 26 kpl Rivitalotontit 5 kpl Paritalotontit 2 kpl Asuinliiketontit 3 kpl Lisämaaksi tuleva tontti 1 kpl Juuan

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 1/08

Kiinteistöarviointi 1/08 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti VUOSIKOKOUSKUTSU Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n vuosikokoukseen maanantaina 31.3.2008 klo 17.00 Tieteiden talo, sali 309 Kirkkokatu 6, 00170

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Technopolis Oyj. Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2013 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen 28.1.

Technopolis Oyj. Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2013 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen 28.1. An International Associate of Technopolis Oyj Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2013 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen 28.1.2014 Muodosta pdf arko-työkalut

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 193/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi nimilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nimilakia. Lainmuutoksella ehdotetaan henkilön suku- ja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Technopolis Oyj. Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2014 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen 22.1.

Technopolis Oyj. Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2014 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen 22.1. An International Associate of Technopolis Oyj Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2014 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen 22.1.2015 Muodosta pdf arko-työkalut

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

LUNASTUSLAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN. Maanmittauspäivät Lsn Jari Salila

LUNASTUSLAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN. Maanmittauspäivät Lsn Jari Salila LUNASTUSLAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN Maanmittauspäivät 31.5.2017 Lsn Jari Salila 1 Hankkeen tausta Pääministeri Juha Sipilän hallituksen Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase nousuun kärkihankkeen

Lisätiedot

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Tutkimus Marraskuu 2005 *connectedthinking Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 Yleistä... 3 Kyselytutkimuksen tulokset... 3 Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla...

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT 31.1.2008 1 SISÄLLYSLUETTELO I Kiinteistöarviointilautakunta 2 1 Lautakunnan tehtävät 2 2 Lautakunnan jäsenet 2 3 Lautakunnan toiminta 2 4 Esteellisyys

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 3/06 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti

Kiinteistöarviointi 3/06 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Suomen Kiinteistöarviointiyhdistyksen järjestää esitelmätilaisuuden tiistaina 17.10.2006 Tieteiden talolla. Lisätietoa sivulla 6! Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys

Lisätiedot

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskus (jäljempänä ETK) on perustettu hoitamaan yksityisten eläkelaitosten yhteisiä palvelu-, ohjaus-, rekisteröinti- ja neuvonta-asioita.

Lisätiedot

HE 18/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 :n muuttamisesta

HE 18/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilötietojen käsittelystä

Lisätiedot

KIINTEISTÖARVIOINTI 1/13

KIINTEISTÖARVIOINTI 1/13 KIINTEISTÖARVIOINTI 1/13 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Kiinteistöarviointi 1/13 1 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella Property

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta

Lisätiedot

KIINTEISTÖARVIOINTI 2/11

KIINTEISTÖARVIOINTI 2/11 KIINTEISTÖARVIOINTI 2/11 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti 1 Sisällys KIINTEISTÖARVIOINTI 2/11 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Teknillinen Korkeakoulu HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Omakotitalojen hinnat nousivat tammi maaliskuussa 0,6 prosenttia

Omakotitalojen hinnat nousivat tammi maaliskuussa 0,6 prosenttia Asuminen 2012 Kiinteistöjen hinnat 2012, 1. vuosineljännes Omakotitalojen hinnat nousivat tammi maaliskuussa 0,6 prosenttia Omakotitalojen hinnat nousivat vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä koko

Lisätiedot

SKAY:n 30 -vuotista taivalta juhlistettiin Pietarissa, s. 5 Tuottovaatimus kiinteistösijoittamisessa ja - arvioinnissa, s. 7 Yhdistyksen vuosikokous

SKAY:n 30 -vuotista taivalta juhlistettiin Pietarissa, s. 5 Tuottovaatimus kiinteistösijoittamisessa ja - arvioinnissa, s. 7 Yhdistyksen vuosikokous Kiinteistöarviointi 1/09 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti SKAY:n 30 -vuotista taivalta juhlistettiin Pietarissa, s. 5 Tuottovaatimus kiinteistösijoittamisessa ja - arvioinnissa, s. 7

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotuesta annettua lakia korottamalla

Lisätiedot

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 44/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikenteen tietojärjestelmästä

Lisätiedot

Kiinteistön edustalla oleva vesijättö voidaan liittää sen kohdalla olevaan kiinteistöön laissa säädetyin edellytyksin täyttä korvausta vastaan.

Kiinteistön edustalla oleva vesijättö voidaan liittää sen kohdalla olevaan kiinteistöön laissa säädetyin edellytyksin täyttä korvausta vastaan. Vesijätön lunastus Kari Tuppurainen kari.tuppurainen@maanmittauslaitos.fi 0400-719023 28.4.2015, Pohjois-Savon Kalatalouskeskus ry:n vuosikokous Hotelli Iso Valkeinen, Kuopio Kiinteistön edustalla oleva

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle.

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle. HE 69/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamista

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle 1993 vp - HE 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

LAKIEN MUUTOSESITYKSESTÄ (134:00/2007)

LAKIEN MUUTOSESITYKSESTÄ (134:00/2007) Valtiovarainministeriö Rahoitusmarkkinaosasto PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO valtiovarainministerio@vm.fi ilkka.harju@vm.fi LAUSUNTO KIINTEISTÖRAHASTOLAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTOSESITYKSESTÄ

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Markkinakommentti. Julkaisuvapaa 7.10.2009 ARVOASUNTOJEN KAUPPA KIIHTYY PERHEASUNTOJEN RINNALLA

Markkinakommentti. Julkaisuvapaa 7.10.2009 ARVOASUNTOJEN KAUPPA KIIHTYY PERHEASUNTOJEN RINNALLA Markkinakommentti Julkaisuvapaa 7.10.2009 ARVOASUNTOJEN KAUPPA KIIHTYY PERHEASUNTOJEN RINNALLA Jos perheasuntojen kauppalukumäärät ovat loppukesän ja alkusyksyn aikana kasvaneet voimakkaasti verrattuna

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle metsälainsäädännön eräiden viittaussäännösten tarkistamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan teknisesti muutettaviksi metsänhoitoyhdistyksistä annetun

Lisätiedot

Omakotitalojen hinnat nousivat loka joulukuussa 1,4 prosenttia

Omakotitalojen hinnat nousivat loka joulukuussa 1,4 prosenttia Asuminen 2013 Kiinteistöjen hinnat 2012, 4. vuosineljännes Omakotitalojen hinnat nousivat loka joulukuussa 1,4 prosenttia Omakotitalojen hinnat nousivat vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä koko maassa

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖNARVIOINTILAUTAKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖNARVIOINTILAUTAKUNNAN TYÖJÄRJESTYS KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖNARVIOINTILAUTAKUNNAN TYÖJÄRJESTYS Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan sääntöjen 8 :n mukaan lautakunta voi antaa tarkempia ohjeita ja määräyksiä asioiden

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

KEHITTÄMISKORVAUSTEN ARVIOINTI

KEHITTÄMISKORVAUSTEN ARVIOINTI KEHITTÄMISKORVAUSTEN ARVIOINTI KUNTIEN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN KIINTEISTÖTEHTÄVIEN KOULUTUSPÄIVÄ 20.9.2011 Seppo Sadeharju Varsinais-Suomen maanmittaustoimisto 1 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA MIKÄ KEHITTÄMISKORVAUS,

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Kaksi lunastustapausta

Kaksi lunastustapausta Kaksi lunastustapausta Case 1: Y-tontin lunastus Espoossa Case2: Kaavanmuutoksen jälkeinen liikennealueen lunastus Vantaalla Petri Lukin 7.9.2016, Kuntien ja Maanmittauslaitoksen yhteinen kiinteistötehtävien

Lisätiedot

HE 17/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 17/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 17/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi taiteen edistämisen

Lisätiedot

POHJOISMAINEN TUTKIMUS ASUNTOKAUPAN AJANKOHTAISISTA ASIOISTA (=tulosten julkistaminen Suomen tulosten osalta)

POHJOISMAINEN TUTKIMUS ASUNTOKAUPAN AJANKOHTAISISTA ASIOISTA (=tulosten julkistaminen Suomen tulosten osalta) Jukka Malila Toimitusjohtaja KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN KESKUSLIITTO RY POHJOISMAINEN TUTKIMUS ASUNTOKAUPAN AJANKOHTAISISTA ASIOISTA (=tulosten julkistaminen Suomen tulosten osalta) Helsinki 6.9.2011 ESITYKSEN

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta HEL 2016-009624

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 242/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia muutettaviksi

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

HALLITUS Puheenjohtaja Kauko Viitanen Teknillinen Korkeakoulu

HALLITUS Puheenjohtaja Kauko Viitanen Teknillinen Korkeakoulu Kiinteistöarviointi 3/09 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Täysi korvaus vai melkein täysi, s - 4 Visbyssä arvioitiin kiinteistöarviointia, s - 6 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry.

Lisätiedot

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin:

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin: Opetus- ja kulttuuriministeriölle Gramex ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Ulvila 8.5.2014 Kari Nykänen 1 Vesiosuuskuntatoimintaa määrittävät keskeiset lait laki Osuuskuntalaki 1.1.2014 Vesihuolto- 1.9.2014 Vesiosuuskunnat OSUUSKUNTALAKI MÄÄRITTELEE

Lisätiedot

ORAVA RAHASTOT OIKOTIE-ORAVA 20 ASUNTOHINTAINDEKSIN LASKENTASÄÄNNÖT

ORAVA RAHASTOT OIKOTIE-ORAVA 20 ASUNTOHINTAINDEKSIN LASKENTASÄÄNNÖT ORAVA RAHASTOT OIKOTIE-ORAVA 20 ASUNTOHINTAINDEKSIN LASKENTASÄÄNNÖT Johdanto Oikotie-Orava indeksit ovat asuntojen hintakehitystä kuvaavia indeksejä, jotka lasketaan asuntojen myynti-ilmoitusten velattomista

Lisätiedot

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 174/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 2 ja :n sekä merimiesten palkkaturvalain 2 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan rikosvahinkojen korvaamisesta

Lisätiedot

28.9.2015 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ TUPAKKALAIN UUDISTAMISEKSI

28.9.2015 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ TUPAKKALAIN UUDISTAMISEKSI Lausunto 1 (5) 28.9.2015 Sosiaali- ja terveysministeriö kirjaamo@stm.fi Lausuntopyyntö 11.08.2015 STM046:00/2015 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ TUPAKKALAIN UUDISTAMISEKSI kiittää mahdollisuudesta saada

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Muuramen kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi

Lisätiedot

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2011

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2011 Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2011 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen Toimeksiannon määritys Toimeksianto Technopolis Oyj (Technopolis) ja Realia Management

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 4/15. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti

Kiinteistöarviointi 4/15. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Kiinteistöarviointi 4/15 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Sisällys KIINTEISTÖARVIOINTI 4/2015 HALLITUS PUHEENJOHTAJA Kauko Viitanen Aalto-yliopisto HALLITUKSEN JÄSENET Arja Lehtonen Catella

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007 EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON LAUSUNTO nro 04/2007 komission asetuksesta, jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilmaalusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

HALLITUS Puheenjohtaja Kauko Viitanen Teknillinen Korkeakoulu

HALLITUS Puheenjohtaja Kauko Viitanen Teknillinen Korkeakoulu Kiinteistöarviointi 2/09 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti Kiinteistöarviointi nykyisessä suhdannetilanteessa, s - 6 Raakamaan hinta seuraa asuntojen hintoja, s - 10 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

se~ lc?~i. 6b ~( 6 L SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Diakonia-ammattikorkeakoulu Kyläsaarenkuja Helsinki

se~ lc?~i. 6b ~( 6 L SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Diakonia-ammattikorkeakoulu Kyläsaarenkuja Helsinki SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ L 0-09- 2016 se~ lc?~i. 6b ~( 6 Kyläsaarenkuja 2 00580 Helsinki Kirjaamo Sosiaali- ja terveysministeriö Pl33 00023 Valtioneuvosto Hei, ohessa käyttöönne n lausunto Jausuntopyyntöönne

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkeindeksistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkeindeksistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkeindeksistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kansaneläkeindeksistä. Se korvaisi nykyisen kansaneläkelaissa säädettyjen

Lisätiedot

Kiinteistön kuntotodistus

Kiinteistön kuntotodistus Kiinteistön kuntotodistus Remontti-ilta Pekka Luoto 2.11.2006 Idean liikkeelleläht htö Oulun läänin kiinteistöyhdistyksen hallitus teki 20.12.2004 Suomen Kiinteistöliitolle aloitteen tutkimushankkeen käynnistämiseksi

Lisätiedot

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 1 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman HE 212/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kaupanvahvistajista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 1/07

Kiinteistöarviointi 1/07 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti VUOSIKOKOUSKUTSU Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n vuosikokoukseen tiistaina 27.3.2007 klo 17.00 Teknillisen korkeakoulun maanmittausosaston luentosali

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Sivistysvaliokunnalle

Sivistysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 24/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta Sivistysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Sivistysvaliokunta on 8 päivänä

Lisätiedot

Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon, kotimaan myynnin ja viennin kehitys. Heinäkuu 2017

Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon, kotimaan myynnin ja viennin kehitys. Heinäkuu 2017 Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon, kotimaan myynnin ja viennin kehitys Heinäkuu 2017 Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon kehitys

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen Maa-20.2334 Korvausarviointi 15.9.2015 TkT Juhana Hiironen Päivän aikataulu 14:15 14:45 Kertausta lukutehtävän aihepiiristä 14:45 15:15 Ryhmätyö 15:15 15:40 Ryhmätöiden esittely 15:40 15:45 Seuraavaksi

Lisätiedot

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

kerta kaikkiaan annetun lain muuttamista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1991 vp - HE 23 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan annetun lain 1 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan eräiden

Lisätiedot

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I P7_TA-PROV(2012)0294 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. heinäkuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain 47 a ja 47 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että sairaanhoitopiiriä

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot