ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi (5 op)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi (5 op)"

Transkriptio

1 ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi (5 op) Henrik Wallén Kevät 2018 Tämä luentomateriaali on suurelta osin Sami Kujalan ja Jari J. Hännisen tuottamaa

2 Luentoviikko 4 Kapasitanssi ja eristeet (YF 24) Kondensaattorit ja kapasitanssi Sarja- ja rinnankytketyt kondensaattorit Sähkökentän energia Eristeet Eriste molekyylitasolla Gaussin laki eristeissä Yhteenveto Virta, resistanssi ja sähkömotorinen voima (YF 25) Virta Resistiivisyys Resistanssi Sähkömotorinen voima Energia ja teho Yhteenveto P 1 E = 0 E 0 P P 2 2 v d t 2 (43)

3 Kapasitanssi ja eristeet (YF 24) Oppimistavoitteet Tavoitteena on oppia kondensaattoreiden olemus ja miten lasketaan kondensaattorin varauskykyä kuvaava suure analysoimaan yhteenkytkettyjä kondensaattoreita laskemaan kondensaattoriin varastoidun energian määrä mitä eristeet ovat ja miten niitä voi käyttää parantamaan kondensaattoreita miten Gaussin lakia käytetään eristeissä 3 (43)

4 Kapasitanssi ja eristeet (YF 24) Kondensaattorit ja kapasitanssi Kondensaattori Kondensaattori varastoi sähköistä potentiaalienergiaa ja varausta Käyttökohteita: pulssilaserien energialähteet, dynaamiset virtapiirit, kiihtyvyysanturit,... Muodostuu (yksinkertaisimmillaan) kahdesta toisistaan eristetystä johdekappaleesta V ab E Q Q Aluksi johdekappaleilla on nollavaraus Kondensaattori varataan (ladataan) kun ulkoinen voima tekee työtä siirtämällä elektroneja johdekappaleesta toiseen. Tehty työ varastoituu kondensaattorin sähkökentän energiaksi Varaamisen jälkeen johdekappleiden varaukset ovat +Q ja Q Sähkökenttä E Q joten potentiaaliero V ab on verrannollinen varaukseen Q 4 (43)

5 Kapasitanssi ja eristeet (YF 24) Kondensaattorit ja kapasitanssi Kapasitanssi C Kondensaattorin kapasitanssi C = Q V ab [C] = C V = F = faradi Kapasitanssi mittaa kondensaattorin kykyä varastoida energiaa (ja varausta) Yksinkertaisella väliaineella eristetyn kondensaattorin kapasitanssi riippuu vain kondensaattorin geometriasta (koosta ja muodosta) ja eristeaineen tyypistä Huomaa: (kursivoitu) C on kapasitanssi, (antiikva-)c on coulombi 5 (43)

6 Kapasitanssi ja eristeet (YF 24) Kondensaattorit ja kapasitanssi Levykondensaattori V ab +Q A E Q A Yksinkertainen mutta tärkeä perusrakenne: Kaksi A-pinta-alaista levyä välimatkalla d toisistaan. Sähkökenttä suurten lähekkäisten levyjen välillä on likimain vakio E = σ /ε 0 ja pintavaraus on likimain tasainen σ = ±Q/A, joten C = Q V ab, V ab = Ed = Qd ε 0 A C = ε 0 A d d Tämä on siis approksimaatio, joka pätee kun A on iso ja d on pieni. 6 (43)

7 Kapasitanssi ja eristeet (YF 24) Kondensaattorit ja kapasitanssi Kondensaattorigeometrioita Levykondensaattori Pallokondensaattori Sylinterikondensaattori L r b r b r a r a C = ε 0 A d r a r b L C = 4πε 0 C = 2πε r b r 0 a ln(r b /r a ) 7 (43)

8 Kondensaattorit sarjassa V +Q Q +Q Q C 1 C 2 V 1 V 2 = V +Q Q C eq Kondensaattorien C 1 ja C 2 yli potentiaaliero V Kondensaattorilevyillä varaukset +Q ja Q Vastaava (eli ekvivalentti) kondensaattori C eq : V 1 = Q C 1, V 2 = Q C 2 ja V = V 1 + V 2 V = Q C eq = Q C 1 + Q C 2

9 Kapasitanssi ja eristeet (YF 24) Sarja- ja rinnankytketyt kondensaattorit Kondensaattorit sarjassa (jatkoa) Vastinkytkennälle saatiin Q = Q + Q C eq C 1 C 2 1 = C eq C 1 C 2 N kondensaattoria sarjassa (kaikilla kondensaattorilevyillä varaus on suuruudeltaan sama) 1 C eq = N i 1 C i (sarjakytketyt kondensaattorit) 9 (43)

10 Kondensaattorit rinnan V +Q 1 Q 1 C 1 +Q 2 Q 2 C 2 = V +Q Q C eq Kondensaattorien yli potentiaaliero V Kondensaattoreilla erisuuret varaukset Q 1 = C 1 V ja Q 2 = C 2 V Vastaava kondensaattori C eq : Q = Q 1 + Q 2 = (C 1 + C 2 )V = C eq V N kondensaattoria rinnan (jokaisen osakondensaattorin jännite on sama) C eq = N i C i (rinnankytketyt kondensaattorit)

11 Kapasitanssi ja eristeet (YF 24) Kondensaattorit energiavarastoina ja sähkökentän energia Kondensaattorin varaaminen Kondensaattorien hyödyllisyys perustuu niiden kykyyn varastoida energiaa Määritetään kondensaattorin varaamiseen tarvittava työ: Jos kondensaattorin jännite ja varaus ovat kesken varaamisen v ja q ja kondensaattorissa siirretään varaus dq, tehdään työ dw = v dq = (q/c) dq Lopulta kondensaattorin jännite on V ja varaus Q Kokonaistyö saadaan integroimalla W W = dw = 1 Q q dq = Q2 0 C 0 2C Kondensaattorin potentiaalienergia (vrt. jousen potentiaalienergia) U = Q2 2C = 1 2 CV 2 = 1 2 QV Kapasitanssi mittaa kondensaattorin kykyä varastoida energiaa ja varausta 11 (43)

12 Kapasitanssi ja eristeet (YF 24) Kondensaattorit energiavarastoina ja sähkökentän energia Sähkökentän energiatiheys Varausten (elektronien) siirtäminen kondensaattorin johdekappaleelta toiselle vaatii työtä sähkökenttää vastaan voimme ajatella, että energia varastoituu kondensaattorin sähkökenttään 1 2 Kondensaattorin energiatiheys (energia tilavuusyksikössä) u = CV 2 tilavuus Esim. levykondensaattorin kapasitanssi C = ε 0 A/d, potentiaaliero V = Ed ja tilavuus = Ad u = 1 2 ε 0E 2 (sähköenergiatiheys tyhjiössä, yleispätevä tulos) Sähkökentän energian käsite on vaihtoehtoinen tapa tulkita varausjoukon potentiaalienergia Onko tyhjiö tyhjä? 12 (43)

13 Kapasitanssi ja eristeet (YF 24) Eristeet Eristeet Tähän asti kondensaattorilevyjen (eli johdekappaleiden realisaatioiden) välissä on ollut tyhjiö ( ilma) Käytännössä levyjen välissä on eristeainetta (eristettä) 1. Eriste pitää levyt (luotettavasti) erillään 2. Suurempi jännite (suurempi kentänvoimakkuus) mahdollinen ennen läpilyöntiä 3. Jos levyjen väliin lisätään eristettä, huomataan, että kapasitanssi C 0 (kapasitanssi, kun levyjen välissä ilmaa) kasvaa kertoimella K = ε r = suhteellinen permittiivisyys = eristevakio > 1 arvoon C (kapasitanssi, kun levyjen välissä eristettä): K = C C 0 (eristevakion määritelmä) K on suuruusluokkaa 1 (tyhjiö) (lasi)... jopa 80 (vesi) 13 (43)

14 Kapasitanssi ja eristeet (YF 24) Eristeet Indusoitunut varaus ja eristeen polarisaatio Kondensaattorilevyjen väliin eristettä C kasvaa, jännite V pienenee (jos Q vakio) sähkökenttä pienenee E 0 E: E = E 0 K eriste on polarisoitunut eristeseen on indusoitunut pintavarausta (jos Q on vakio) Sähkökenttä on muuttunut indusoituneen pintavaraustiheyden σ i vuoksi (oletus: σ i E): σ σ E 0 = σ E = σ netto = σ σ i = σ ε 0 ε 0 ε 0 Kε 0 ( indusoitunut pintavaraustiheys σ i = σ 1 1 ) K σ σ i σ i σ 14 (43)

15 Kapasitanssi ja eristeet (YF 24) Eristeet Permittiivisyys Permittiivisyys ε (= materiaalin ominaisuus) ɛ = Kε 0 Levykondensaattorin kapasitanssi eristeen kanssa Sähköenergiatiheys materiaalissa C = KC 0 = Kε 0 A d = ε A d u = 1 2 Kε 0E 2 = 1 2 ɛe2 Tyhjiössä (ja likimain ilmassa) K = 1 ja ε = ε 0 15 (43)

16 Kapasitanssi ja eristeet (YF 24) Eristeet Läpilyönti Kun sähkökentän voimakkuus esimerkiksi ilmassa nousee riittävän suureksi (E m V/m), ilmamolekyylit ionisoituvat ja ilma alkaa johtaa sähkövirtaa Varatun johdepallon potentiaalia ei voi nostaa rajatta: suuri potentiaali nostaa sähkökentän niin suureksi, että syntyy koronapurkaus (lievää kipinöintiä) tai (eristeen, ilman) läpilyönti (oikosulkuvirta eristeen läpi) Mitä pienempi on johdepallon säde, sitä suurempi on kenttä pallon pinnalla koronapurkauksen välttämiseksi on syytä käyttää suurisäteisiä elektrodeja (ellei tavoite ole purkauksen synnyttäminen, vrt. lasertulostin) Ukkosenjohdattimessa tylppä (pyöreä) kärki on parempi kuin terävä Suurin kentänvoimakkuus, jonka aine sietää, on aineen läpilyöntikestävyys (esim. polypropyleenille E m V/m) Läpilyönti esim. kondensaattorissa voi polttaa eristeeseen reiän ja pilata komponentin 16 (43)

17 Kapasitanssi ja eristeet (YF 24) Indusoituneen varauksen molekyylimalli Sähköinen polarisaatio Molekyylit Ideaalisessa eristeessä ei ole vapaita varauksia, jotka voisivat liikkua ulkoisessa kentässä pintavaraukseksi ja kumota ulkoisen kentän vaikutuksen mistä eristeen pintavaraus tulee? Molekyyleillä voi olla pysyvä dipolimomentti, joka on seurausta elektronien epätasaisesta jakautumisesta molekyylissä. Tällaisia polaarisia molekyylejä ovat esim. H 2 O, HCl muttei CO 2 O p 2 p 2 H O p p 1 H H p Cl C p 1 O (Kuvassa elektronegatiiviset atomit ovat sinisellä, elektropositiiviset punaisella) 17 (43)

18 Kapasitanssi ja eristeet (YF 24) Indusoituneen varauksen molekyylimalli Sähköinen polarisaatio Polaaristen molekyylien suunta Ilman ulkoista kenttää polaariset molekyylit suuntautuvat lämpöliikkeen vuoksi yleensä satunnaisesti Kokonaisuudella ei ole dipolimomenttia Ulkoinen sähkökenttä suuntaa dipolit osittain Lämpöliike sotkee edelleen molekyylien suuntausta Matalassa lämpötilassa suuntaus on likimain täydellinen 18 (43)

19 Kapasitanssi ja eristeet (YF 24) Indusoituneen varauksen molekyylimalli Sähköinen polarisaatio Atomit Pallosymmetrian vuoksi yksittäisillä atomeilla ei ole dipolimomenttia Ulkoinen sähkökenttä siirtää negatiivisia elektroneja ja positiivisia ytimiä toistensa suhteen atomeille indusoituu dipolimomentti + + p E ext Ei ulkoista kenttää Ulkoinen kenttä E ext 19 (43)

20 Kapasitanssi ja eristeet (YF 24) Indusoituneen varauksen molekyylimalli Sähköinen polarisaatio Polarisaatio mikroskooppisesti Polaariset molekyylit sähkökentässä Osittainen suuntautuminen Ei-polaariset molekyylit sähkökentässä Polarisoituminen (atomeilla) dipolimomentti Polarisoitumisen takia eristeelle syntyy pintavaraus, joka tuottaa ulkoista kenttää pienentävän sähkökentän (eristeen sisällä nettovaraustiheys = 0) Eristeen varaus on sidottua varausta, koska (molekyylien) varaus ei voi liikkua vapaasti Johteen varausta voi lisätä tai poistaa tai siirtää, joten se on vapaata varausta (43)

21 Kapasitanssi ja eristeet (YF 24) Gaussin laki eristeissä Gaussin laki eriste johde-rajapinnassa Sovelletaan Gaussin lakia eristeen ja johteen rajapintaan (esim. kondensaattorissa) käytetään Gaussin pintana tonnikalapurkkia : E d A = Q encl EA = (σ σ i)a & ε 0 σ i = σ ( 1 1 ) K EA = σ A Kε 0 ε 0 KEA = σ A ε 0 K E:n vuo on σ A/ε 0 :n suuruinen, joten Gaussin laki eristeessä on K E d A = Q encl free ε 0 Johde E = 0 σ Eriste E σ i (eristeessä) Q encl free on vapaa varaus Gaussin (eli integrointi-) pinnan sisällä 21 (43)

22 Yhteenveto luvusta 24 Keskeisiä käsitteitä Kondensaattori ja kapacitanssi C Kondensaattoriin varastoitunut energia U Kentän energiatiheys u Eristeaineet, eristevakio K ja permittiivisyys ε = Kε 0 Läpilyöntikestävyys E m Tärkeitä kaavoja Kondensaattoreille yleensä C = Q V ab, Kentän energiatiheys Tasokondensaattori u = 1 2 εe2 U = Q2 2C C = KC 0 = ε A d Gaussin laki eristeessä K E d A = Q encl free ε 0

23 Virta, resistanssi ja sähkömotorinen voima (YF 25)

24 Virta, resistanssi ja sähkömotorinen voima (YF 25) Oppimistavoitteet Tavoitteena on oppia mitä sähkövirta tarkoittaa ja miten varaukset liikkuvat johteessa mitä aineen resistiivisyys ja johtavuus tarkoittavat miten lasketaan johtimen resistanssi, kun tiedetään johtimen mitat ja resistiivisyys miten sähkömotorinen voima (smv) mahdollistaa virran kulkemisen virtapiirissä miten lasketaan energioita ja tehoja piireissä 24 (43)

25 Virta, resistanssi ja sähkömotorinen voima (YF 25) Virta Varaus johteessa (Sähkö)virta on varausten liikettä paikasta toiseen Jos varaukset kulkevat suljettua johdinsilmukkaa pitkin, silmukka muodostaa (sähkö)virtapiirin Virtapiireillä siirretään energiaa ilman liikkuvia osia [varaukset liikkuvat] Sähköstaattisessa tilanteessa johteen elektronit liikkuvat satunnaisesti ja törmäilevät materiaalin positiivisiin ioneihin (nettovirtaa ei synny) Jos johteeseen herätetään pysyvä sähkökenttä E (miten: tulossa), varauksiin kohdistuu voima F = q E E 0 Vapaat varaukset törmäilevät yhä ioneihin, mutta sähköinen voima F ajaa varauksia hitaasti voiman suuntaan: tätä kuvaa ajautumisnopeus v d (d = drift) P 1 E = 0 P P 2 2 v d t 25 (43)

26 Virta, resistanssi ja sähkömotorinen voima (YF 25) Virta Virran suunta ja määritelmä Varausta kuljettavat metalleissa elektronit plasmassa (= ionisoituneessa kaasussa) ja liuoksissa elektronit ja ionit puolijohteissa elektronit ja positiiviset aukot (= puuttuvat elektronit) Virran suunta on positiivisten varausten suunta Jos poikkipinnan A läpi kulkee aikayksikössä dt nettovaraus dq, virta I = dq dt [I] = C s = A = ampeeri v d E v d E Virta I 26 (43)

27 Virta, resistanssi ja sähkömotorinen voima (YF 25) Virta Virta ja ajautumisnopeus I + v d A v d dt Ajassa dt varaukset siirtyvät matkan v d dt Kiekossa on na v d dt hiukkasta (jos hiukkastiheys on n, [n] = 1/m 3 ) varaus dq = nqv d A dt Virta I = dq dt = n q v da (miksi q?) kiekossa on 27 (43)

28 Virta, resistanssi ja sähkömotorinen voima (YF 25) Virta Virrantiheys Virta yksikköpoikkipinnan läpi on nimeltään virrantiheys J = I A = n q v d [J] = A m 2 Virta ja virrantiheys eivät riipu liikkuvan varauksen etumerkistä (kun postitiivisen varauksen eli virran kulkusuunta on selvitetty) Virrantiheys voidaan myös esittää vektorina, jonka suunta on virtauksen suunta: J = nq v d Huomaa: Itseisarvomerkit eivät kuulu tähän! (Miksi?) Virta ei ole vektori, vaikka sillä on suunta. Virrantiheys on vektori, mutta se on paikallinen mitta virran määrälle ja suunnalle. Virta kuvaa laajemman alueen läpi kulkevaa varausvirtausta. 28 (43)

29 Virta, resistanssi ja sähkömotorinen voima (YF 25) Resistiivisyys Ohmin laki Ideaalitapauksessa virrantiheys johteessa on suoraan verrannollinen sähkökentän voimakkuuteen eli suureiden suhde on vakio: ρ = E J Ohmin laki Verrannollisuuskerroin ρ on resistiivisyys, [ρ] = V m/a = Ω m Resistiivisyyden käänteisluku 1/ρ on johtavuus, [1/ρ] = S/m, S = 1/Ω = siemens = [siimens] [johtavuuden symboli olisi σ, mutta säästämme sen pintavaraustiheydelle] Ohmin lakia noudattava materiaali on ohminen eli lineaarinen johde (esim. metallit likimain) Jos materiaali ei noudata Ohmin lakia, se on ei-ohminen eli epälineaarinen Ohmin laki on idealisaatio (oikeastaan Ohmin laki ) 29 (43)

30 Virta, resistanssi ja sähkömotorinen voima (YF 25) Resistiivisyys Aineiden resistiivisyyksiä Johteet hopea kupari alumiini manganiini Puolijohteet (puhtaat) germanium pii Eristeet kvartsi (sulatettu) lasi teflon (PTFE) Ω m Ω m Ω m Ω m 0.60 Ω m 2300 Ω m Ω m Ω m >10 13 Ω m seos: Cu 84 %, Mn 12 % ja Ni 4 % Eristeiden ja johteiden resistiivisyydet ovat aivan eri suuruusluokkaa: esim. piirilevyn [eristettä] päällä olevien johdinliuskojen välillä ei kulje johtavuusvirtaa 30 (43)

31 Virta, resistanssi ja sähkömotorinen voima (YF 25) Resistiivisyys Resistiivisyyden lämpötilariippuvuus Metallien resistiivisyys kasvaa lämpötilan kasvaessa Ionit värähtelevät enemmän lisää törmäyksiä Lämpötilariippuvuus ρ(t ) = ρ 0 [1 + α(t T 0 )], missä ρ 0 on resistiivisyys lämpötilassa T 0 (esim. 0 C tai 20 C) ja α on resistiivisyyden lämpötilakerroin kaava pätee vain rajoitetusti Puolijohteiden resistiivisyys tyypillisesti pienenee lämpötilan kasvaessa ρ ρ 0 ρ T 0 T Suprajohteiden resistiivisyys putoaa nollaan kriittisen lämpötilan alapuolella ρ T T c T 31 (43)

32 Virta, resistanssi ja sähkömotorinen voima (YF 25) Resistanssi Resistanssi Ohmin lain mukaan johteessa sähkökenttä E = ρ J Virta johtimessa ja jännite johtimen päiden välillä ovat kiinnostavampia ja mitattavampia suureita kuin E ja J Valitaan sylinterimäinen johdin (pituus L, poikkipinta-ala A) ja asetetaan sen yli jännite V : E = V L = ρj = ρ I A V = ρl A I = RI Verrannollisuuskerroin R on resistanssi: R = ρl A (suora johdin) Lineaarinen riippuvuus V = RI on toinen tapa esittää Ohmin laki Resistanssin yksikkö ohmi = Ω = V/A = [oomi] Vastus = komponentti, jolla on resistanssia 32 (43)

33 Virta, resistanssi ja sähkömotorinen voima (YF 25) Resistanssi Kapasitanssin ja resistanssin vertailu Levykondensaattorin kapasitanssi Suoran johtimen resistanssi C = ε A d Sarjakytkentä (sama Q) R = ρ L A Sarjakytkentä (sama I) 1 1 R eq = i R i C eq = i C i Rinnankytkentä (sama V ab ) Rinnankytkentä (sama V ab ) C eq = i C i 1 R eq = i 1 R i 33 (43)

34 Virta, resistanssi ja sähkömotorinen voima (YF 25) Resistanssi Virta jännite-käyrä Ideaalisen vastuksen I(V )-käyrä on suora (vasemmalla) Tyhjiödiodin ja puolijohdediodin käyrät (keskellä ja oikealla) ovat hyvin epälineaarisia (komponentit eivät noudata Ohmin lakia) I I I V V V 34 (43)

35 Esimerkki J J J dr b r J a Mikä on onton h-pituisen sylinterin säteittäinen resistanssi? Sisä- ja ulkoelektrodit ovat ideaalijohdetta, ja niihin kytketty jännitelähde synnyttää säteittäisen virran täyteaineeseen, jonka resistiivisyys on ρ > 0. Poikkipinta-ala ei ole vakio, joten yhtälöä R = ρl/a ei voi käyttää suoraan Sylinterimäisen kuoren (paksuus dr ja pinta-ala 2πr h) resistanssi on dr = ρ dr 2πr h R = dr = ρ b dr 2πh a r = ρ 2πh ln b a

36 Virta, resistanssi ja sähkömotorinen voima (YF 25) Sähkömotorinen voima ja piirit Virtapiiri Yritetään saada tasavirta (= tasainen sähkön virtaus) kulkemaan irtaimessa johtimessa Asetetaan sähkökenttä E 1 johtimeen Virrantiheys J = E 1 /ρ, varaukset liikkuvat Johtimen toiseen päähän kertyy negatiivista varausta Toiseen päähän kertyy positiivista varausta Varaukset muodostavat sähkökentän E 2, joka kumoaa ulkoisen kentän: E = E 1 + E 2 = 0 J = 0 ei virtaa Epätäydellisessä (= avoimessa) piirissä ei voi kulkea tasavirtaa Jotta tasavirta saadaan kulkemaan, tarvitaan johdinsilmukka eli suljettu virtapiiri Kun varaus kulkee kierroksen suljetussa virtapiirissä, potentiaalienergian on oltava sama lopussa kuin alussa Vastuksessa potentiaalienergia aina vähenee, joten jossain täytyy olla potentiaalienergian lisäin (ajattele suihkulähdettä ja vesipumppua) Pelkkä ulkoinen staattinen sähkökenttä ei riitä tasavirran herättämiseen 36 (43)

37 Virta, resistanssi ja sähkömotorinen voima (YF 25) Sähkömotorinen voima ja piirit Sähkömotorinen voima Virtapiireissä virtaa liikuttaa sähkömotorinen voima (smv) E Sähkömotorisen voiman yksikkö on voltti Smv:n lähteenä voi olla esimerkiksi paristo (kemiallinen reaktio), generaattori (varauksiin magneettikentässä kohdistettu mekaaninen työ) tai aurinkokenno (valon fotonit luovat elektroni aukko-pareja pn-liitoksessa) Ideaalinen smv:n lähde luo napojen a ja b välille potentiaalieron (V a > V b ), joka pysyy vakiona virrasta riippumatta Varauksiin kohdistuu lähteen sisällä sähköstaattinen voima F e = q E ja F e :lle vastakkainen ei-sähköstaattinen (eli ei-konservatiivinen) voima F n, joka ylläpitää potentiaalieroa napojen välillä (eli tuottaa smv:n E) 37 (43)

38 Virta, resistanssi ja sähkömotorinen voima (YF 25) Sähkömotorinen voima ja piirit Smv virtapiirissä (ideaalinen lähde) + a E b F n + q F e Jos positiivinen varaus q siirretään lähteessä b a, ei-sähköstaattinen voima F n tekee varaukselle työn W n = qe > 0 ja sähköstaattinen voima F e lisää varaukseen liittyvää potentiaalienergiaa määrällä qv ab Ideaalisessa lähteessä F n + F e = 0 (q:n kineettinen energia ei muutu), joten varaukselle tehdään nollanettotyö: qe qv ab = 0 eli V ab = E Kytketään smv:n lähteeseen johto (resistanssi R) Napojen välinen jännite synnyttää johtoon sähkökentän ja virran a b Johdossa varaus kokeen potentiaalin laskun V ab = IR Lähteessä varaus kokee potentiaali nousun E = V ab 38 (43)

39 Virta, resistanssi ja sähkömotorinen voima (YF 25) Sähkömotorinen voima ja piirit Sisäinen resistanssi (todellinen lähde) Todellisella lähteellä on sisäinen resistanssi r, joka pienentää lähteen napajännitettä V ab (ja voimaa F e ) Kun varaus q siirtyy lähteessä b a, ansaittu potentiaalienergialisä qv ab < qe, koska F n :n tekemää työtä kuluu resistanssin voittamiseen Jos r käyttäytyy ohmisesti, V ab = E Ir napajännite Napajännite V ab = E vain, jos virtaa ei kulje Ulkoisen piirin virta (koska yhä V ab = IR) on E r E Ir = IR I = E R + r todellinen lähde: smv ja sisäinen resistanssi Sisäisen resistanssin muutos selittää paristojen tyhjentymisen käytössä ja akkujen virranantokyvyn heikentymisen pakkasessa. 39 (43)

40 Virta, resistanssi ja sähkömotorinen voima (YF 25) Sähkömotorinen voima ja piirit Virran ja jännitteen mittaamisesta Piireihin (teoriassa tai käytännössä) kytketään usein kahden perustyypin (ideaalisia tai lähes ideaalisia) mittareita: Jännitemittari mittaa napojensa välisen jännitteen; mittarin sisäinen resistanssi on ääretön (virta ei kulje mittarin läpi); piirrosmerkki: V Virtamittari mittaa lävitseen kulkevan virran; mittarin sisäinen resistanssi on nolla (mittarin yli ei ole jännitettä); piirrosmerkki: A 40 (43)

41 Virta, resistanssi ja sähkömotorinen voima (YF 25) Energia ja teho sähköpiireissä Teho sähköpiirissä I a b I Olkoon piirielementin yli potentiaaliero V ab = V a V b ja läpi virta I Elementin läpi ajassa dt kulkevalle varaukselle dq tehdään työ dw = V ab dq = V ab I dt Energiaa siirtyy elementtiin tai elementistä tahdilla, joka saadaan jakamalla työ ajalla; tämähän on teho P = dw dt = V abi [P] = V A = J C C s = J = W = watti = [vatti] s Jos V ab < 0, piirielementti on lähde Vastuksen tapauksessa P = V ab I = I 2 R = V 2 ab R (muuttuu lämmöksi) 41 (43)

42 Virta, resistanssi ja sähkömotorinen voima (YF 25) Energia ja teho sähköpiireissä Lähteen teho Lähteen antotehoon vaikuttavat kuormavastus ja sisäinen vastus P = V ab I = (E Ir )I = EI I 2 r Lähde kierrättää varauksia sisällään teholla EI Lähteen sisäisessä resistanssissa kuluu teho I 2 r Ulkoisen piirin käytettäväksi jää (netto)teho EI I 2 r Jos smv:n lähteeseen (E) kytketään suurempi smv vastakkaissuuntaisesti, jälkimmäinen lähde syöttää tehoa alkuperäiseen lähteeseen (esim. akun lataaminen): E-lähteen ottoteho P = V ab I = EI + I 2 r (mitä EI tarkoittaa nyt?) Kielenhuoltoa: Pistorasiassa on 230 V:n jännite (ei virta) Piirissä kiertää virta (virta ei kulu ) Vastuksessa kuluu teho, sen yli on jännite ja sen läpi kulkee virta 42 (43)

43 Yhteenveto luvusta 25 Keskeisiä käsitteitä Virta I ja virrantiheys J Ajautumisnopeus v d Resistiivisyys ρ, resistanssi R ja vastus Virtapiiri Tärkeitä kaavoja Virta ja virrantiheys I = dq dt = n q vd A, Ohmin laki J = nq v d Sähkömotorinen voima (smv) E ρ = E J, R = V I Sisäinen resistanssi r ja napajännite V ab Energia ja teho P Sylinterivastus R = ρ L A Napajännite (todellisen lähteen malli) Teho P = V ab I V ab = E Ir

ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi (5 op)

ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi (5 op) ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi (5 op) Jari J. Hänninen 2015 16/IV V Luentoviikko 3 Tavoitteet Sähköpotentiaali Sähköpotentiaali Sähköpotentiaalin määrittäminen Tasapotentiaalipinnat Potentiaaligradientti

Lisätiedot

Coulombin laki. Sähkökentän E voimakkuus E = F q

Coulombin laki. Sähkökentän E voimakkuus E = F q Coulombin laki Kahden pistemäisen varatun hiukkasen välinen sähköinen voima F on suoraan verrannollinen varausten Q 1 ja Q 2 tuloon ja kääntäen verrannollinen etäisyyden r neliöön F = k Q 1Q 2 r 2, k =

Lisätiedot

ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi (5 op)

ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi (5 op) ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi (5 op) Jari J. Hänninen 2015 16/IV V Luentoviikko 4 Tavoitteet Virta, resistanssi ja smv Virta Resistiivisyys Resistanssi Sähkömotorinen voima Energia ja teho Sähkönjohtavuuden

Lisätiedot

Luku 23. Esitiedot Työ, konservatiivinen voima ja mekaaninen potentiaalienergia Sähkökenttä

Luku 23. Esitiedot Työ, konservatiivinen voima ja mekaaninen potentiaalienergia Sähkökenttä Luku 23 Tavoitteet: Määritellä potentiaalienergia potentiaali ja potentiaaliero ja selvittää, miten ne liittyvät toisiinsa Määrittää pistevarauksen potentiaali ja sen avulla mielivaltaisen varausjakauman

Lisätiedot

1. Tasavirta. Virtapiirin komponenttien piirrosmerkit. Virtapiiriä havainnollistetaan kytkentäkaaviolla

1. Tasavirta. Virtapiirin komponenttien piirrosmerkit. Virtapiiriä havainnollistetaan kytkentäkaaviolla Fy3: Sähkö 1. Tasavirta Virtapiirin komponenttien piirrosmerkit Virtapiiriä havainnollistetaan kytkentäkaaviolla Sähkövirta I Sähkövirran suunta on valittu jännitelähteen plusnavasta miinusnapaan (elektronit

Lisätiedot

Luku Ohmin laki

Luku Ohmin laki Luku 9 Sähkövirrat Sähkövirta määriteltiin kappaleessa 7.2 ja huomattiin, että magneettikenttä syntyy sähkövirtojen vaikutuksesta. Tässä kappaleessa tarkastellaan muita sähkövirtaan liittyviä seikkoja

Lisätiedot

SÄHKÖ KÄSITTEENÄ. Yleisnimitys suurelle joukolle ilmiöitä ja käsitteitä:

SÄHKÖ KÄSITTEENÄ. Yleisnimitys suurelle joukolle ilmiöitä ja käsitteitä: FY6 SÄHKÖ Tavoitteet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää sähköön liittyviä peruskäsitteitä, tutustuu mittaustekniikkaan osaa tehdä sähköopin perusmittauksia sekä rakentaa ja tutkia yksinkertaisia

Lisätiedot

kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki.

kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki. Sähkö 25 Esineet saavat sähkövarauksen hankauksessa kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki. Hankauksessa esineet voivat varautua sähköisesti. Varaukset syntyvät, koska hankauksessa kappaleesta siirtyy

Lisätiedot

Passiiviset piirikomponentit. 1 DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

Passiiviset piirikomponentit. 1 DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen DEE-11000 Piirianalyysi Passiiviset piirikomponentit 1 DEE-11000 Piirianalyysi Risto Mikkonen Passiiviset piirikomponentit - vastus Resistanssi on sähkövastuksen ominaisuus. Vastuksen yli vaikuttava jännite

Lisätiedot

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET Kurssin esittely Sähkömagneettiset ilmiöt varaus sähkökenttä magneettikenttä sähkömagneettinen induktio virta potentiaali ja jännite sähkömagneettinen energia teho Määritellään

Lisätiedot

a P en.pdf KOKEET;

a P  en.pdf KOKEET; Tässä on vanhoja Sähkömagnetismin kesäkurssin tenttejä ratkaisuineen. Tentaattorina on ollut Hanna Pulkkinen. Huomaa, että tämän kurssin sisältö on hiukan eri kuin Soveltavassa sähkömagnetiikassa, joten

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKKA. NTUTAS13 Tasasähköpiirit Jussi Hurri kevät 2015

SÄHKÖTEKNIIKKA. NTUTAS13 Tasasähköpiirit Jussi Hurri kevät 2015 SÄHKÖTEKNIIKKA NTTAS13 Tasasähköpiirit Jussi Hurri kevät 2015 1. PERSKÄSITTEITÄ 1.1. VIRTAPIIRI Virtapiiri on johtimista ja komponenteista tehty reitti, jossa sähkövirta kulkee. 2 Virtapiirissä on vähintään

Lisätiedot

DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet

DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet Antti Stenvall Passiiviset piirikomponentit Luennon keskeinen termistö ja tavoitteet vastus käämi kondensaattori puolijohdekomponentit Tarkoitus on esitellä piiriteorian

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKKA. NBIELS13 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2015

SÄHKÖTEKNIIKKA. NBIELS13 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2015 SÄHKÖTEKNIIKKA NBIELS13 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2015 1. PERSKÄSITTEITÄ 1.1. VIRTAPIIRI Virtapiiri on johtimista ja komponenteista tehty reitti, jossa sähkövirta kulkee. 2 Virtapiirissä on vähintään

Lisätiedot

SÄHKÖSTATIIKKA JA MAGNETISMI. NTIETS12 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2013

SÄHKÖSTATIIKKA JA MAGNETISMI. NTIETS12 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2013 SÄHKÖSTATIIKKA JA MAGNETISMI NTIETS12 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2013 1. RESISTANSSI Resistanssi kuvaa komponentin tms. kykyä vastustaa sähkövirran kulkua Johtimen tai komponentin jännite on verrannollinen

Lisätiedot

RATKAISUT: 18. Sähkökenttä

RATKAISUT: 18. Sähkökenttä Physica 9 1. painos 1(7) : 18.1. a) Sähkökenttä on alue, jonka jokaisessa kohdassa varattuun hiukkaseen vaikuttaa sähköinen voia. b) Potentiaali on sähkökenttää kuvaava suure, joka on ääritelty niin, että

Lisätiedot

DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet

DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet Antti Stenvall Peruskäsitteet Luennon keskeinen termistö ja tavoitteet sähkövaraus teho ja energia potentiaali ja jännite sähkövirta Tarkoitus on määritellä sähkötekniikan

Lisätiedot

Maxwell ja hänen yhtälönsä mitä seurasi?

Maxwell ja hänen yhtälönsä mitä seurasi? Maxwell ja hänen yhtälönsä mitä seurasi? Oleteaan tyhjiö: ei virtoja ei varauksia Muutos magneettikentässä saisi aikaan sähkökentän. Muutos vuorostaan sähkökentässä saisi aikaan magneettikentän....ja niinhän

Lisätiedot

Luento 2. SMG-2100 Sähkötekniikka Risto Mikkonen

Luento 2. SMG-2100 Sähkötekniikka Risto Mikkonen SMG-2100 Sähkötekniikka Luento 2 1 Sähköenergia ja -teho Hetkellinen teho p( t) u( t) i( t) Teho = työ aikayksikköä kohti; [p] = J/s =VC/s = VA = W (watti) Energian kulutus aikavälillä [0 T] W T 0 p( t)

Lisätiedot

Tehtävä 1. a) sähkövirta = varausta per sekunti, I = dq dt = 1, A = 1, C s protonin varaus on 1, C

Tehtävä 1. a) sähkövirta = varausta per sekunti, I = dq dt = 1, A = 1, C s protonin varaus on 1, C Tehtävä a) sähkövirta = varausta per sekunti, I = dq dt =, 5 0 3 =, 5 0 3 C s protonin varaus on, 6 0 9 C Jaetaan koko virta yksittäisille varauksille:, 5 0 3 C s kpl = 9 05, 6 0 9 s b) di = Jd = J2πrdr,

Lisätiedot

Sähköstatiikan laskuissa useat kaavat yksinkertaistuvat hieman, jos vakio C kirjoitetaan muotoon

Sähköstatiikan laskuissa useat kaavat yksinkertaistuvat hieman, jos vakio C kirjoitetaan muotoon 30 SÄHKÖVAKIO 30 Sähkövakio ja Coulombin laki Coulombin lain mukaan kahden tyhjiössä olevan pistevarauksen q ja q 2 välinen voima F on suoraan verrannollinen varauksiin ja kääntäen verrannollinen varausten

Lisätiedot

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET DEE-0: SÄHKÖTEKNIIKAN PEUSTEET Passiiviset piirikomponentit vastus kondensaattori käämi Tarkoitus on yrittää ymmärtää passiivisten piirikomponenttien toiminnan taustalle olevat luonnonilmiöt. isäksi johdetaan

Lisätiedot

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA SMG-: SÄHKÖTEKNIIKKA Passiiviset piirikomponentit vastus kondensaattori käämi Tarkoitus on yrittää ymmärtää passiivisten piirikomponenttien toiminnan taustalle olevat luonnonilmiöt. isäksi johdetaan näiden

Lisätiedot

ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi (5 op)

ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi (5 op) ELECA4130 Sähkö ja magnetismi (5 op) Henrik Wallén Kevät 2018 Tämä luentomateriaali on suurelta osin Sami Kujalan ja Jari J. Hännisen tuottamaa Luentoviikko 2 Gaussin laki (YF 22) Oppimistavoitteet Varaus

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2015 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/7

Fy06 Koe 20.5.2015 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/7 Fy06 Koe 0.5.015 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/7 alitse kolme tehtävää. 6p/tehtävä. 1. Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä. Perustele lyhyesti ovatko väitteet totta vai tarua. a. irtapiirin hehkulamput

Lisätiedot

SMG-5250 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Jari Kangas Tampereen teknillinen yliopisto Elektroniikan laitos

SMG-5250 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Jari Kangas Tampereen teknillinen yliopisto Elektroniikan laitos SMG-5250 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Jari Kangas jari.kangas@tut.fi Tampereen teknillinen yliopisto Elektroniikan laitos Sähkömagnetiikka 2009 1 Sähköstatiikka Coulombin laki ja sähkökentän

Lisätiedot

Aktiiviset piirikomponentit. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

Aktiiviset piirikomponentit. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen DEE-11000 Piirianalyysi Aktiiviset piirikomponentit 1 Aktiiviset piirikomponentit Sähköenergian lähteitä Jännitelähteet; jännite ei merkittävästi riipu lähteen antamasta virrasta (akut, paristot, valokennot)

Lisätiedot

Maxwell ja hänen yhtälönsä mitä seurasi?

Maxwell ja hänen yhtälönsä mitä seurasi? Maxwell ja hänen yhtälönsä mitä seurasi? Oleteaan tyhjiö: ei virtoja ei varauksia Muutos magneettikentässä saisi aikaan sähkökentän. Muutos vuorostaan sähkökentässä saisi aikaan magneettikentän....ja niinhän

Lisätiedot

Magneettinen energia

Magneettinen energia Luku 11 Magneettinen energia 11.1 Kelojen varastoima energia Sähköstatiikan yhteydessä havaittiin, että kondensaattori kykenee varastoimaan sähköstaattista energiaa. astaavalla tavalla kela, jossa kulkee

Lisätiedot

Luento 2. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

Luento 2. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen DEE-11000 Piirianalyysi Luento 2 1 Luento 1 - Recap Opintojakson rakenne ja tavoitteet Sähkötekniikan historiaa Sähköiset perussuureet Passiiviset piirikomponentit 2 Luento 2 - sisältö Passiiviset piirikomponentit

Lisätiedot

Fy06 Koe ratkaisut 29.5.2012 Kuopion Lyseon lukio (KK) 5/13

Fy06 Koe ratkaisut 29.5.2012 Kuopion Lyseon lukio (KK) 5/13 Fy06 Koe ratkaisut 9.5.0 Kuopion Lyseon lukio (KK) 5/3 Koe. Yksilöosio. 6p/tehtävä.. Kun 4,5 V:n paristo kytketään laitteeseen, virtapiirissä kulkee,0 A:n suuruinen sähkövirta ja pariston napojen välinen

Lisätiedot

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I SMG-00: PIIIANAYYSI I Passiiviset piirikomponentit vastus kondensaattori käämi Kirja: luku. (vastus), luku 6. (käämi), luku 6. (kondensaattori) uentomoniste: luvut 3., 3. ja 3.3 VASTUS ja ESISTANSSI (Ohm,

Lisätiedot

Luku 5. Johteet. 5.1 Johteiden vaikutus sähkökenttään E = 0 E = 0 E = 0

Luku 5. Johteet. 5.1 Johteiden vaikutus sähkökenttään E = 0 E = 0 E = 0 Luku 5 Johteet 5.1 Johteiden vaikutus sähkökenttään Johteessa osa atomien elektroneista on ns. johde-elektroneja, jotka pääsevät vapaasti liikkumaan sähkökentän vaikutuksesta. Hyvässä johteessa (kuten

Lisätiedot

ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2016)

ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2016) ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2016) Henrik Wallén / versio 26. syyskuuta 2016 Sähköstatiikka (Ulaby, luku 4.1 4.5) Maxwellin yhtälöt statiikassa Coulombin voimalaki Gaussin laki Potentiaali Dipolin potentiaali

Lisätiedot

Kuva 1. Ohmin lain kytkentäkaavio. DC; 0 6 V.

Kuva 1. Ohmin lain kytkentäkaavio. DC; 0 6 V. TYÖ 37. OHMIN LAKI Tehtävä Tutkitaan metallijohtimen päiden välille kytketyn jännitteen ja johtimessa kulkevan sähkövirran välistä riippuvuutta. Todennetaan kokeellisesti Ohmin laki. Välineet Tasajännitelähde

Lisätiedot

ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2015)

ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2015) ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2015) Henrik Wallén Luentoviiko 4 / versio 30. syyskuuta 2015 Sähköstatiikka (Ulaby, luku 4.1 4.5) Maxwellin yhtälöt statiikassa Coulombin voimalaki Gaussin laki Potentiaali

Lisätiedot

Sähkötekiikka muistiinpanot

Sähkötekiikka muistiinpanot Sähkötekiikka muistiinpanot Tuomas Nylund 6.9.2007 1 6.9.2007 1.1 Sähkövirta Symboleja ja vastaavaa: I = sähkövirta (tasavirta) Tasavirta = Virran arvo on vakio koko tarkasteltavan ajan [ I ] = A = Ampeeri

Lisätiedot

Elektroniikka. Tampereen musiikkiakatemia Elektroniikka Klas Granqvist

Elektroniikka. Tampereen musiikkiakatemia Elektroniikka Klas Granqvist Elektroniikka Tampereen musiikkiakatemia Elektroniikka Klas Granqvist Kurssin sisältö Sähköopin perusteet Elektroniikan perusteet Sähköturvallisuus ja lainsäädäntö Elektroniikka musiikkiteknologiassa Suoritustapa

Lisätiedot

Jännite, virran voimakkuus ja teho

Jännite, virran voimakkuus ja teho Jukka Kinkamo, OH2JIN oh2jin@oh3ac.fi +358 44 965 2689 Jännite, virran voimakkuus ja teho Jännite eli potentiaaliero mitataan impedanssin yli esiintyvän jännitehäviön avulla. Koska käytännön radioamatöörin

Lisätiedot

Luento 2. 1 DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

Luento 2. 1 DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen DEE-11000 Piirianalyysi Luento 2 1 DEE-11000 Piirianalyysi Risto Mikkonen Passiiviset piirikomponentit - vastus Vastus on komponentti, jossa sähköenergiaa muuttuu lämpöenergiaksi (esim. sähkökiuas, silitysrauta,

Lisätiedot

Sähköstatiikka ja magnetismi Coulombin laki ja sähkökenttä

Sähköstatiikka ja magnetismi Coulombin laki ja sähkökenttä Sähköstatiikka ja magnetismi Coulombin laki ja sähkökenttä Antti Haarto.5.13 Sähkövaraus Aine koostuu Varauksettomista neutroneista Positiivisista protoneista Negatiivisista elektroneista Elektronien siirtyessä

Lisätiedot

VASTUSMITTAUKSIA. 1 Työn tavoitteet

VASTUSMITTAUKSIA. 1 Työn tavoitteet Oulun yliopisto Fysiikan opetuslaboratorio Sähkö ja magnetismiopin laboratoriotyöt VASTUSMTTAUKSA Työn tavoitteet Tässä työssä tutustut Ohmin lakiin ja joihinkin menetelmiin, joiden avulla vastusten resistansseja

Lisätiedot

Yleistä sähkömagnetismista SÄHKÖMAGNETISMI KÄSITEKARTTANA: Varaus. Coulombin voima Gaussin laki. Dipoli. Sähkökenttä. Poissonin yhtälö.

Yleistä sähkömagnetismista SÄHKÖMAGNETISMI KÄSITEKARTTANA: Varaus. Coulombin voima Gaussin laki. Dipoli. Sähkökenttä. Poissonin yhtälö. Yleistä sähkömagnetismista IÄLTÖ: ähkömagnetismi käsitekarttana ähkömagnetismin kaavakokoelma ähkö- ja magneettikentistä Maxwellin yhtälöistä ÄHKÖMAGNETIMI KÄITEKARTTANA: Kapasitanssi Kondensaattori Varaus

Lisätiedot

SÄHKÖMAGNETISMI: kevät 2017

SÄHKÖMAGNETISMI: kevät 2017 SÄHKÖMAGNETISMI: kevät 2017 Viikko Aihe kirjan luku Viikko 1 Sähköken>ä, pistevaraukset 14 Viikko 2 Varausjakauman sähköken>ä 16 Viikko 2 Sähköinen poteniaalienergia ja poteniaali 17 Viikko 3 Sähköken>ä

Lisätiedot

SATE2180 Kenttäteorian perusteet Faradayn laki ja sähkömagneettinen induktio Sähkötekniikka/MV

SATE2180 Kenttäteorian perusteet Faradayn laki ja sähkömagneettinen induktio Sähkötekniikka/MV SATE2180 Kenttäteorian perusteet Faradayn laki ja sähkömagneettinen induktio Sähkötekniikka/MV Faradayn laki E B t Muuttuva magneettivuon tiheys B aiheuttaa ympärilleen sähkökentän E pyörteen. Sähkökentän

Lisätiedot

SMG-5250 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Jari Kangas Tampereen teknillinen yliopisto Elektroniikan laitos

SMG-5250 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Jari Kangas Tampereen teknillinen yliopisto Elektroniikan laitos SMG-5250 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) Jari Kangas jari.kangas@tut.fi Tampereen teknillinen yliopisto Elektroniikan laitos Sähkömagnetiikka 2009 1 1 Maxwellin & Kirchhoffin laeista Piirimallin

Lisätiedot

Sähkövirran määrittelylausekkeesta

Sähkövirran määrittelylausekkeesta VRTAPRLASKUT kysyttyjä suureita ovat mm. virrat, potentiaalit, jännitteet, resistanssit, energian- ja tehonkulutus virtapiirin teho lasketaan Joulen laista: P = R 2 sovelletaan Kirchhoffin sääntöjä tuntemattomien

Lisätiedot

Harjoitustehtäviä kokeeseen: Sähköoppi ja magnetismi

Harjoitustehtäviä kokeeseen: Sähköoppi ja magnetismi Harjoitustehtäviä kokeeseen: Sähköoppi ja magnetismi 3. Selitä: a. Suljettu virtapiiri Suljettu virtapiiri on sähkövirran reitti, jonka muodostavat johdot, paristot ja komponentit. Suljetussa virtapiirissä

Lisätiedot

RATKAISUT: 22. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi

RATKAISUT: 22. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi Physica 9. painos (0) RATKAST. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi RATKAST:. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi. a) Vaihtovirran tehollinen arvo on yhtä suuri kuin sellaisen tasavirran arvo, joka tuottaa vastuksessa

Lisätiedot

Fysiikan perusteet 2

Fysiikan perusteet 2 Fysiikan perusteet 2 Petri Välisuo petri.valisuo@uva.fi 2. lokakuuta 2013 Sisältö 1 Sähkövaraus ja sähkökenttä 5 1.1 Sähkövaraus ja aineen rakenne................... 5 1.2 Johteet, eristeet ja indusoitunut

Lisätiedot

Magneettikenttä ja sähkökenttä

Magneettikenttä ja sähkökenttä Magneettikenttä ja sähkökenttä Gaussin laki sähkökentälle suljettu pinta Ampèren laki suljettu käyrä Coulombin laki Biot-Savartin laki Biot-Savartin laki: Onko virtajohdin entisensä? on aina kuvan tasoon

Lisätiedot

MS-A0305 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Luento 10: Stokesin lause

MS-A0305 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Luento 10: Stokesin lause MS-A0305 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 Luento 10: Stokesin lause Antti Rasila Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto Syksy 2016 Antti Rasila (Aalto-yliopisto) MS-A0305 Syksy

Lisätiedot

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus Antti Karjalainen, PRK 14.11.2013 Komponenttien esittelytaktiikka Toiminta, (Teoria), Käyttö jännite, virta, teho, taajuus, impedanssi ja näiden yksiköt:

Lisätiedot

Fysiikka 1. Kondensaattorit ja kapasitanssi. Antti Haarto

Fysiikka 1. Kondensaattorit ja kapasitanssi. Antti Haarto Fysiikka Konensaattorit ja kapasitanssi ntti Haarto 4..3 Yleistä Konensaattori toimii virtapiirissä sähköisen potentiaalin varastona Kapasitanssi on konensaattorin varauksen Q ja jännitteen suhe Yksikkö

Lisätiedot

KURSSIN TÄRKEIMPIÄ AIHEITA

KURSSIN TÄRKEIMPIÄ AIHEITA KURSSIN TÄRKEIMPIÄ AIHEITA varausjakauman sähköken/ä, Coulombin laki virtajakauman ken/ä, Biot n ja Savar8n laki erilaisten (piste ja jatkuvien) varaus ja virtajakautumien poten8aalienergia, poten8aali,

Lisätiedot

SÄHKÖMAGNETISMI: kevät 2017

SÄHKÖMAGNETISMI: kevät 2017 SÄHKÖMAGNETISMI: kevät 2017 Viikko Aihe kirjan luku Viikko 1 Sähköken>ä, pistevaraukset 14 Viikko 2 Varausjakauman sähköken>ä 16 Viikko 2 Sähköinen poteniaalienergia ja poteniaali 17 Viikko 3 Sähköken>ä

Lisätiedot

ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2016)

ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2016) ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2016) Henrik Wallén / versio 15. syyskuuta 2016 Johdanto (Ulaby 1.2 1.3) Merkinnät ja yksiköt Kenttä- ja lähdesuureet Maxwellin yhtälöt ja väliaineyhtälöt Vektorit ja koordinaatistot

Lisätiedot

ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi (5 op)

ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi (5 op) ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi (5 op) Henrik Wallén Kevät 2017 Tämä luentomateriaali on pääosin Sami Kujalan ja Jari J. Hännisen tuottamaa Luentoviikko 6 Tavoitteet Sähkömagneettinen induktio Induktiokokeet

Lisätiedot

TN T 3 / / SÄH Ä KÖAS A IOI O TA T Vi taniemen koulu

TN T 3 / / SÄH Ä KÖAS A IOI O TA T Vi taniemen koulu TN 3 / SÄHKÖASIOITA Viitaniemen koulu SÄHKÖSTÄ YLEISESTI SÄHKÖ YMPÄRISTÖSSÄ = monen erilaisen ilmiön yhteinen nimi = nykyihminen tulee harvoin toimeen ilman sähköä SÄHKÖN MUODOT SÄHKÖN MUODOT pistorasioista

Lisätiedot

SMG KENTTÄ JA LIIKKUVA KOORDINAATISTO

SMG KENTTÄ JA LIIKKUVA KOORDINAATISTO SMG KENTTÄ JA LIIKKUVA KOORDINAATISTO LiikeJla vaiku5aa siihen, miten kentät syntyvät ja miten hiukkaset kokevat kenben väli5ämät vuorovaikutukset ja miltä kentät näy5ävät. Vara5u hiukkanen kokee sähkömagneebsen

Lisätiedot

Kondensaattori ja vastus piirissä (RC-piiri)

Kondensaattori ja vastus piirissä (RC-piiri) Kondensaattori ja vastus piirissä (RC-piiri) Virta alkaa kulkea, kondensaattori varautua, vastustaa yhä enemmän virran kulkua I Kirchhoffin lait ovat hyvä idea 1. Homogeeniyhtälön yleinen ratkaisu: 2.

Lisätiedot

Elektrodynamiikan tenttitehtäviä kl 2018

Elektrodynamiikan tenttitehtäviä kl 2018 Elektrodynamiikan tenttitehtäviä kl 2018 Seuraavista 30 tehtävästä viisi tulee Elektrodynamiikka I:n loppukokeeseen 6.3.2018. Koska nämä tehtävät ovat kurssin koetehtäviä, vihjeitä niiden ratkaisemiseen

Lisätiedot

FY6 - Soveltavat tehtävät

FY6 - Soveltavat tehtävät FY6 - Soveltavat tehtävät 21. Origossa on 6,0 mikrocoulombin pistevaraus. Koordinaatiston pisteessä (4,0) on 3,0 mikrocoulombin ja pisteessä (0,2) 5,0 mikrocoulombin pistevaraus. Varaukset ovat tyhjiössä.

Lisätiedot

Fysiikka 1. Coulombin laki ja sähkökenttä. Antti Haarto

Fysiikka 1. Coulombin laki ja sähkökenttä. Antti Haarto ysiikka 1 Coulombin laki ja sähkökenttä Antti Haarto 7.1.1 Sähkövaraus Aine koostuu Varauksettomista neutroneista Positiivisista protoneista Negatiivisista elektroneista Elektronien siirtyessä voi syntyä

Lisätiedot

FYSA220/1 (FYS222/1) HALLIN ILMIÖ

FYSA220/1 (FYS222/1) HALLIN ILMIÖ FYSA220/1 (FYS222/1) HALLIN ILMIÖ Työssä perehdytään johteissa ja tässä tapauksessa erityisesti puolijohteissa esiintyvään Hallin ilmiöön, sekä määritetään sitä karakterisoivat Hallin vakio, varaustiheys

Lisätiedot

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA. Kirchhoffin lait Aktiiviset piirikomponentit Resistiiviset tasasähköpiirit

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA. Kirchhoffin lait Aktiiviset piirikomponentit Resistiiviset tasasähköpiirit SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA Kirchhoffin lait Aktiiviset piirikomponentit Resistiiviset tasasähköpiirit jännitelähde virtalähde Kirchhoffin virtalaki Kirchhoffin jännitelaki Käydään läpi Kirchhoffin lait,

Lisätiedot

SATE1120 Staattinen kenttäteoria kevät / 5 Laskuharjoitus 14: Indusoitunut sähkömotorinen voima ja kertausta magneettikentistä

SATE1120 Staattinen kenttäteoria kevät / 5 Laskuharjoitus 14: Indusoitunut sähkömotorinen voima ja kertausta magneettikentistä ATE112 taattinen kenttäteoria kevät 217 1 / 5 Tehtävä 1. Alla esitetyn kuvan mukaisesti y-akselin suuntainen sauvajohdin yhdistää -akselin suuntaiset johteet (y = ja y =,5 m). a) Määritä indusoitunut jännite,

Lisätiedot

Sähkömagneettinen induktio

Sähkömagneettinen induktio Sähkömagneettinen induktio Vuonna 1831 Michael Faraday huomasi jotakin, joka muuttaisi maailmaa: sähkömagneettisen induktion. ( Magneto-electricity ) M. Faraday (1791-1867) M.Faraday: Experimental researches

Lisätiedot

ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2015)

ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2015) ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2015) Henrik Wallén Luentoviiko 1 / versio 8. syyskuuta 2015 Johdanto (ti) Merkinnät ja yksiköt Kenttä- ja lähdesuureet Maxwellin yhtälöt ja väliaineyhtälöt Aallot ja osoittimet

Lisätiedot

Jakso 5. Johteet ja eristeet Johteista

Jakso 5. Johteet ja eristeet Johteista Jakso 5. Johteet ja eristeet Johteista Johteet ja eristeet käyttäytyvät sähkökentässä eri tavalla. Koska johteessa on vaaasti liikkuvia varauksia, ne siirtyvät joko sähkökentän suuntaan (ositiiviset varaukset)

Lisätiedot

TASASUUNTAUS JA PUOLIJOHTEET

TASASUUNTAUS JA PUOLIJOHTEET TASASUUNTAUS JA PUOLIJOHTEET (YO-K06+13, YO-K09+13, YO-K05-11,..) Tasasuuntaus Vaihtovirran suunta muuttuu jaksollisesti. Tasasuuntaus muuttaa sähkövirran kulkemaan yhteen suuntaan. Tasasuuntaus toteutetaan

Lisätiedot

Luento 1 / SMG-1100 Piirianalyysi I Risto Mikkonen

Luento 1 / SMG-1100 Piirianalyysi I Risto Mikkonen SMG-1100 Piirianalyysi I Luento 1 / 12 1 SMG-1100 Piirianalyysi I Viikot 22-24 (27.5. 14.6.) Luennot Harjoitukset ma, ti, ke, to 16-19 S2 pe 11-14 S2 ti 28.5. ja ke 29.5. SC 105B pe 14.6. SC 105B, SH 311

Lisätiedot

Mittalaitetekniikka. NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014

Mittalaitetekniikka. NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014 Mittalaitetekniikka NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014 1 1. VAIHTOSÄHKÖ, PERUSKÄSITTEITÄ AC = Alternating current Jatkossa puhutaan vaihtojännitteestä. Yhtä hyvin voitaisiin tarkastella

Lisätiedot

SÄHKÖMAGNETISMI: kevät 2017

SÄHKÖMAGNETISMI: kevät 2017 SÄHKÖMAGNETISMI: kevät 2017 Viikko Aihe kirjan luku Viikko 1 Sähköken>ä, pistevaraukset 14 Viikko 2 Varausjakauman sähköken>ä 16 Viikko 2 Sähköinen poteniaalienergia ja poteniaali 17 Viikko 3 Sähköken>ä

Lisätiedot

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET. Kirchhoffin lait Aktiiviset piirikomponentit Resistiiviset tasasähköpiirit

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET. Kirchhoffin lait Aktiiviset piirikomponentit Resistiiviset tasasähköpiirit DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET Kirchhoffin lait Aktiiviset piirikomponentit Resistiiviset tasasähköpiirit jännitelähde virtalähde Kirchhoffin virtalaki Kirchhoffin jännitelaki Käydään läpi Kirchhoffin

Lisätiedot

a) Kuinka pitkän matkan punnus putoaa, ennen kuin sen liikkeen suunta kääntyy ylöspäin?

a) Kuinka pitkän matkan punnus putoaa, ennen kuin sen liikkeen suunta kääntyy ylöspäin? Luokka 3 Tehtävä 1 Pieni punnus on kiinnitetty venymättömän langan ja kevyen jousen välityksellä tukevaan kannattimeen. Alkutilanteessa punnusta kannatellaan käsin, ja lanka riippuu löysänä kuvan mukaisesti.

Lisätiedot

DEE Aurinkosähkön perusteet

DEE Aurinkosähkön perusteet DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet Neljännen luennon aihepiirit Aurinkokennon virta-jännite-käyrän muodostuminen Edellisellä luennolla tarkasteltiin aurinkokennon toimintaperiaatetta kennon sisäisten tapahtumisen

Lisätiedot

RESISTANSSIMITTAUKSIA

RESISTANSSIMITTAUKSIA Oulun yliopisto Fysiikan opetuslaboratorio Fysiikan laboratoriotyöt 1 1 ESSTNSSMTTUKS 1 Työn tavoitteet Tässä työssä tutustut sähköisiin perusmittauksiin. Harjoittelet digitaalisen yleismittarin käyttöä

Lisätiedot

SÄHKÖMAGNETISMI: kevät 2017

SÄHKÖMAGNETISMI: kevät 2017 SÄHKÖMAGNETISMI: kevät 2017 Viikko Aihe kirjan luku Viikko 1 Sähköken>ä, pistevaraukset 14 Viikko 2 Varausjakauman sähköken>ä 16 Viikko 2 Sähköinen poteniaalienergia ja poteniaali 17 Viikko 3 Sähköken>ä

Lisätiedot

SATE2180 Kenttäteorian perusteet Induktanssi ja magneettipiirit Sähkötekniikka/MV

SATE2180 Kenttäteorian perusteet Induktanssi ja magneettipiirit Sähkötekniikka/MV SATE2180 Kenttäteorian perusteet nduktanssi ja magneettipiirit Sähkötekniikka/MV nduktanssin määrittäminen Virta kulkee johtimessa, jonka poikkipinta on S a J S a d S A H F S b Virta aiheuttaa magneettikentän

Lisätiedot

DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet

DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet Antti Stenvall Kirchhoffin lait, rinnan- ja sarjakytkentä, lähdemuunnokset Luennon keskeinen termistö ja tavoitteet Kirchhoffin virtalaki rinnankytkentä sarjakytkentä

Lisätiedot

Luku 27. Tavoiteet Määrittää magneettikentän aiheuttama voima o varattuun hiukkaseen o virtajohtimeen o virtasilmukkaan

Luku 27. Tavoiteet Määrittää magneettikentän aiheuttama voima o varattuun hiukkaseen o virtajohtimeen o virtasilmukkaan Luku 27 Magnetismi Mikä aiheuttaa magneettikentän? Magneettivuon tiheys Virtajohtimeen ja varattuun hiukkaseen vaikuttava voima magneettikentässä Magneettinen dipoli Hallin ilmiö Luku 27 Tavoiteet Määrittää

Lisätiedot

HALLIN ILMIÖ 1. TUTKITTAVAN ILMIÖN TEORIAA

HALLIN ILMIÖ 1. TUTKITTAVAN ILMIÖN TEORIAA 1 ALLIN ILMIÖ MOTIVOINTI allin ilmiötyössä tarkastellaan johteen varauksenkuljettajiin liittyviä suureita Työssä nähdään kuinka all-kiteeseen generoituu all-jännite allin ilmiön tutkimiseen soveltuvalla

Lisätiedot

7. Resistanssi ja Ohmin laki

7. Resistanssi ja Ohmin laki Nimi: LK: SÄHKÖ-OPPI Tarmo Partanen Teoria (Muista hyödyntää sanastoa) 1. Millä nimellä kuvataan sähköisen komponentin (laitteen, johtimen) sähkön kulkua vastustavaa ominaisuutta? 2. Miten resistanssi

Lisätiedot

Katso Opetus.tv:n video: Kirchhoffin 1. laki http://opetus.tv/fysiikka/fy6/kirchhoffin-lait/

Katso Opetus.tv:n video: Kirchhoffin 1. laki http://opetus.tv/fysiikka/fy6/kirchhoffin-lait/ 4.1 Kirchhoffin lait Katso Opetus.tv:n video: Kirchhoffin 1. laki http://opetus.tv/fysiikka/fy6/kirchhoffin-lait/ Katso Kimmo Koivunoron video: Kirchhoffin 2. laki http://www.youtube.com/watch?v=2ik5os2enos

Lisätiedot

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus Antti Karjalainen, PRK 30.10.2014 Komponenttien esittelytaktiikka Toiminta, (Teoria), Käyttö jännite, virta, teho, taajuus, impedanssi ja näiden yksiköt:

Lisätiedot

4. Gaussin laki. (15.4)

4. Gaussin laki. (15.4) Luku 15 Maxwellin yhtälöt 15.1 iirrosvirta Voidaan osoittaa, että vektorikenttä on yksikäsitteisesti määrätty, jos tunnetaan sen divergenssi, roottori ja reunaehdot. Tämän vuoksi sähkö- ja magneettikenttien

Lisätiedot

ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi (5 op)

ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi (5 op) ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi (5 op) Henrik Wallén Kevät 2018 Tämä luentomateriaali on suurelta osin Sami Kujalan ja Jari J. Hännisen tuottamaa Luentoviikko 7 Sähkömagneettinen induktio (YF 29) Induktiokokeet

Lisätiedot

Eristeet. - q. Johdannoksi vähän sähköisestä dipolista. Eristeistä

Eristeet. - q. Johdannoksi vähän sähköisestä dipolista. Eristeistä risteet Johdannoksi vähän sähköisestä diolista Diolin muodostaa kaksi itseisarvoltaan yhtä suurta vastakkaismerkkistä varausta, jotka ovat lähellä toisiaan. +q - q a Jos diolin varauksien itseisarvo on

Lisätiedot

ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2016)

ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2016) ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2016) Henrik Wallén / versio 13. lokakuuta 2016 Luentoviikko 7 Dynaamiset kentät (Ulaby, luku 6) Maxwellin yhtälöt Faradayn induktiolaki ja Lenzin laki Muuntaja Generaattori

Lisätiedot

ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2015)

ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2015) ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2015) Henrik Wallén Luentoviiko 5 / versio 6. lokakuuta 2015 Sähköstatiikka (Ulaby, luku 4.6 4.11) Johteet ja eristeet Ohmin ja Joulen lait Reunaehdot Kapasitanssi Sähköstaattinen

Lisätiedot

Sähköstaattinen energia

Sähköstaattinen energia Luku 4 Sähköstaattinen energia oiman, työn ja energian käsitteet ovat keskeisiä fysiikassa. Sähkö- ja magneettikenttiä mitataan voimavaikutuksen kautta. Kun voima vaikuttaa varaukselliseen hiukkaseen,

Lisätiedot

2 Eristeet. 2.1 Polarisoituma

2 Eristeet. 2.1 Polarisoituma 2 Eristeet Eristeissä kaikki elektronit ovat sitoutuneita atomeihin tai molekyyleihin, eivätkä voi siis liikkua vapaasti kuten johdeelektronit johteissa. Ulkoinen sähkökenttä aiheuttaa kuitenkin vähäisiä

Lisätiedot

1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla

1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla PERMITTIIVISYYS Johdanto Tarkastellaan tasokondensaattoria, joka koostuu kahdesta yhdensuuntaisesta metallilevystä. Siirretään varausta levystä toiseen, jolloin levyissä on varaukset +Q ja Q ja levyjen

Lisätiedot

PERMITTIIVISYYS. 1 Johdanto. 1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla . (1) , (2) (3) . (4) Permittiivisyys

PERMITTIIVISYYS. 1 Johdanto. 1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla . (1) , (2) (3) . (4) Permittiivisyys PERMITTIIVISYYS 1 Johdanto Tarkastellaan tasokondensaattoria, joka koostuu kahdesta yhdensuuntaisesta metallilevystä Siirretään varausta levystä toiseen, jolloin levyissä on varaukset ja ja levyjen välillä

Lisätiedot

Kuva 8.1 Suoran virrallisen johtimen magneettikenttä (A on tarkastelupiste). /1/

Kuva 8.1 Suoran virrallisen johtimen magneettikenttä (A on tarkastelupiste). /1/ 8 SÄHKÖMAGNETISMI 8.1 Yleistä Magneettisuus on eräs luonnon ilmiö, joka on tunnettu jo kauan, ja varmasti jokaisella on omia kokemuksia magneeteista ja magneettisuudesta. Uudempi havainto (1820, Christian

Lisätiedot

ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2016)

ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2016) ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2016) Henrik Wallén Luentoviikko 5 / versio 7. lokakuuta 2016 Luentoviikko 5 Magnetostatiikka (Ulaby, luku 5) Magneettiset voimat ja vääntömomentit Biot Savartin laki Magnetostaattiset

Lisätiedot

ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi (5 op)

ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi (5 op) ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi (5 op) Jari J. Hänninen 2015 16/IV V Luentoviikko 6 Tavoitteet Sähkömagneettinen induktio Induktiokokeet Faradayn laki Lenzin laki Liikkeen tuottama smv Indusoituneet sähkökentät

Lisätiedot

Sähkön perusteet. Elektroniikka ja sähköoppi. Klas Granqvist Akun Tehdas / Oy Aku s Factory Ltd

Sähkön perusteet. Elektroniikka ja sähköoppi. Klas Granqvist Akun Tehdas / Oy Aku s Factory Ltd Sähkön perusteet Elektroniikka ja sähköoppi Klas Granqvist Akun Tehdas / Oy Aku s Factory Ltd Sisältö Sähkön perusteet Termit ja suureet Käytännön ilmiöt Laskelmat Äänilaitteiston sähköistys Sähköverkkojen

Lisätiedot

Magneettikentät. Haarto & Karhunen. www.turkuamk.fi

Magneettikentät. Haarto & Karhunen. www.turkuamk.fi Magneettikentät Haarto & Karhunen Magneettikenttä Sähkövaraus aiheuttaa ympärilleen sähkökentän Liikkuva sähkövaraus saa aikaan ympärilleen myös magneettikentän Magneettikenttä aiheuttaa voiman liikkuvaan

Lisätiedot