PÖYTÄKIRJA OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 18/2014. Aika: klo 14:00 Paikka: HO / Osakuntabaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 18/2014. Aika: 23.11.2014 klo 14:00 Paikka: HO / Osakuntabaari"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 18/2014 Aika: klo 14:00 Paikka: HO / Osakuntabaari Läsnä: Pekka Hassinen, kuraattori Jenni Rönkkö, sihteeri Olga Penkkilä Juhani Takkunen Paula Talonen Kari Tuominen Mari Teinilä Anna Zitting Laura Kylliäinen, taloudenhoitaja Iina Jokilaakso Teemu Laakso (saapui kohdassa 9.) 1. Avaus Kuraattori avasi kokouksen kello 14: Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Työjärjestys Esityslista (liite 1) hyväksyttiin työjärjestykseksi. 4. Edellisten kokousten pöytäkirjat (liitteet 2 ja 3) Pöytäkirjoja korjattiin muutamasta kohdasta, hyväksyttiin tehdyin muutoksin. 5. Ilmoitusasiat Toiminannohjaaja ei ollut paikalla. 6. Tehdyt edustusvierailut Kuraattori, toimari, inspehtori, säätiön hallituksen puheenjohtaja ja Tavastia ry:n edustaja olivat kunniajäsenemme Esko Rekolan hautajaisissa.

2 7. Toiminnanohjaajan asiat Päätettiin, että palataan asiaan tarvittaessa. 8. Taloudenhoitajan asiat Taloudenhoitajan asia oli budjetti. 9. Budjetti 2015: toinen käsittely Viime budjettikokouksen jälkeen oltiin käyty keskustelua erityisteemoista. Kuraattori sanoi, että valtuuskunnalle voi vielä viedä tiedoksi, että toimintamäärärahan tarve olisi suurempi kuin säätiön hallituksen ehdottama. Viime kokouksen tuloksena budjettiehdotus 2015 olisi yli 8000 euroa miinuksella. Keskusteltiin remonttiin määrättävästä rahasta. Ajateltiin 1500 euroa budjetoitavaksi talkoisiin ja muuttolaatikoita varten. Mikäli joudutaan palkkaamaan muuttofirma tai ylimääräisiä varastotiloja, ensi vuoden hallitus pyytää yleiskokoukselta mandaattia käyttää rahaa puskurirahastosta. Päätettiin budjetoida 1500 euroa remonttikuluihin. Muut juhlat: kuraattorinvaihtokaronkkaan budjetoitiin 1700 euroa. Vappusillikseen budjetoitiin 100 euroa, linjattiin että tarvittaessa silliksen osallistujahintaa voi nostaa. Toiminnanohjaaja kertoi, että Juristikerhon Kristot järjestetään 16.5., eli alustavan aikataulun mukaan remontti osakunnalla on silloin jo alkanut. Kristoilla ei välttämättä olekaan cocktail tai jatkopaikkaa osakunnalla, joten Juristikerhon tulevan vuoden puheenjohtaja Paula Talonen haki 1200 euron lisärahaa Juristikerholle muita juhlatiloja varten. Määräraha on ehdollinen: jos kerho ei tarvitsekaan muita juhlatiloja, raha palauu muuhun käyttöön. Raha voitaisiin budjetoida myös YTM:aan. Selkeyden vuoksi kuraattori ehdotti 1200 euron budjetoimista momenttiin muut juhlat. Ehdotus hyväksyttiin. ATK: YVK:n ehdottamien hankintojen budjetointi oli sijoitettu momenttiin ATK. Puhuttiin, jospa 100 euron oheislaitteet momentti poistettaisiin ja nostettaisiin atk momenttia 400 euroon. Näin päätettiin tehdä. Keskusteltiin YVK:n hakemien erittelyjen myöntämisestä. Ratinan koneen

3 uusi näyttö jäi vielä epävarmaksi, muut saivat kannatusta. Muut huoneistokulut: YVK:n hakema kiuas ja päältäajettava ruohonleikkuri Koivuniemeen eivät saaneet rahaa. Kiukaan maksaa luultavasti säätiö ja ruohonleikkurin hankinta siirretään myöhemmille vuosille. Koivuniemen pyykinpesukoneesta keskusteltiin, YVK:n hallitusvastaava oli sitä mieltä, että uusi tarvitaan, joten 800 euroa myönnettiin pesukoneelle. Koivuniemen tuvan sisustamiseen oli haettu 300 euroa. Päätettiin lykätä sisustusrahaa Koivuniemeen tulevan keittiöremontin yhteyteen ensi vuoden hallitukselle. Budjetoitiin 200 euroa Koivuniemen keittiön varustelutason korjaamiseen. USB kaiuttimia varten oli tehty 250 euron hakemus. Päätettiin budjetoida tähän 150 euroa. Perinnönhankkimiskuluista keskusteltiin. Juristin palkkion voisi merkitä negatiivisiksi tuloiksi, joka saadaan perinnöstä. Budjetoitiin euroa juristin palkkioon momenttiin Tilintarkastus ja asianajokulut ja lisättiin muihin tuottoihin euroa. Päätettiin, että lisäbudjetissa 2014 budjetoitua 5000 euroa lakimiehen palkkioon ei laiteta siirtovelkoihin, koska laskutus ei toteudu vielä vuonna Pidettiin tauko. UAV: 300 euroa oli haettu Tarton yliopiston juhliin osallistumiseen. Ei nähty tarpeellisena tukea matkaa noin suurella summalla. Hallitusvastaava Kari Tuominen sanoi, että vierailut ystävyysosakuntiin momentti on kasvanut paljon viime vuosina. Vierailijat Hämäläis Osakunnassa momenttiin haettiin 300 euroa enemmän kuin tälle vuodelle oli haettu. Taloudenhoitaja ehdotti UAV:n määrärahan korottamista, mutta ei niin paljon kuin mitä oli haettu. Kaunasin reissuun ei budjetoitu haettua 400 euroa. Vierailijat Hämäläis Osakunnassa momenttiin budjetoitiin 3000 euroa. KoVK: Koulutusvaliokunta oli pohtinut momenttien abi infot ja maakuntatoiminta yhdistämistä. Kuraattori ehdotti momenttien pitämistä erillään, ehdotus hyväksyttiin. Maakuntatoimintaan budjetoitiin 100 euroa, Abi infoihin 300 euroa. YVK: Hakemus hyväksyttiin sellaisenaan. Kesäpaikkatoiminnan kulut ja kesäpaikan korjauskulut ja hankinnat momenttien yhdistämisestä keskusteltiin. Momentit päätettiin

4 yhdistää ja kutsua sitä momentiksi Kesäpaikkatoiminnan kulut. JVK: Kappakankaita ei oltu hankittu. Edellisessä budjettikokouksessa tehdyt muutokset hyväksyttiin JVK:n budjetiksi. VVK: Edellisen budjettikokouksen ehdotus hyväksyttiin VVK:n budjetiksi. LVK: Maanantaitarjoilujen määräraha laskettiin 500 euroon. Varsinainen toiminta Ilveshiihto: 3800 euroa budjetoitiin ilveshiihtoon. Pidot: Vähennettiin määrärahaa 200 eurolla, budjeotitiin 2800 euroa. Lynces Academici: Ei nähty ongelmaa budjetoida lyncesille rahaa, mikäli se onnistuu järjestämään toimintaa osakuntalaisille. Pohdittiin, tehdäänkö määrärahasta ehdollinen. Budjetoitiin 800 euroa ehdollisesti, mutta ehtoa ei muotoiltu. Kesäjuhlaan budjetoitiin 1800 euroa. Vuosijuhlan budjettia ehdotettiin laskettavaksi 9000 euroon, ehdotus hyväksyttiin. Fuksisitsien ja itsenäisyyspäiväsitsien määräraha pidettiin 150 eurossa, kuten ennenkin. Momenttiin Muut juhlat budjetoitiin 100 euroa Tavastia sitseille. Kerhot HOL: Ei oltu tarkistettu, onko kuoromatkaa Eurooppaan aikaisemmin sponsoroitu. Oltiin sitä mieltä, että matkaa voitaisiin tukea, sillä osakunnan sponsoroima määrä on hakemuksen mukaan kohtuullinen. Päätettiin budjetoida 1300 euroa HOLille. HOLin palkat hyväksyttiin. HOT: Päätettiin aiempien keskustelujen perusteella budjetoida HOTille 0 euroa. HOS: Toiminnanohjaaja sanoi, että tilanne on se, että HOS voi jatkaa ilman kapellimestarin

5 palkkaa. Palkanmaksun lakkauttamisen tavoite oli nostaa kerhon osakuntalaisuusastetta, mutta se ei ole toiminut. Päätettiin maksaa puolet kapellimestarin palkasta eli kevään palkka, 1170 euroa budjetoitiin momenttiin HOS palkat. HOSin määrärahaan myönnettiin haettu 300 euroa. HORes: Määrärahan kasvatusta kannatettiin. Budjetoitiin HOResille 500 euroa, joista 100 euroa on seppelettä varten. Pop klubben: Hakemusta ei ollut tullut. Budjetoitiin Pop klubbenille 300 euroa. HäVis: Budjetoitiin 700 euroa. HONK: Kerho oli hakenut 850 euron määrärahaa. Kerhon toiminnasta keskusteltiin. Kerholle budjetoitiin 350 euroa. Määrärahaa laskettiin näytelmäprojektin vaikeuksien takia. Jos näytelmä kuitenkin lähtee toteutumaan, voi HONK hakea ylimääräistä toiminta avustusta. Mimmikerho: Kerholla on ollut enemmän toimintaa kuin viime vuosina. Päätettiin budjetoida Mimmikerholle 450 euroa. Kokkikerho: Budjetoitiin 300 euroa. Koirakerho: Ei budjetoitu mitään. Pidettiin tauko. Palkat: Lomarahojen lopettamisesta oltiin keskusteltu, lomarahan summa siirrettäisiin palkkioihin. Ehdotettiin, että momentin nimi muutettaisiin Palkkioiksi. Ehdotusta kannatettiin. Palkkiot pyöristettiin indeksikorotuksen jälkeen lähimpään kymppiin. Hallintokulut Momenttiin Toimistotarvikkeet oli lisätty 800 euroa tulostinten mustekasettien säännöllistä hankkimista varten. Budjetoitiin momenttiin 1350 euroa.

6 Vakuutuksiin hyväksyttiin taloudenhoitajan ehdotus. Budjetoitiin 2700 euroa. Vartiointiin budjetoitiin 3000 euroa ja toiminnanohjaaja ehdotti, että vartiointi kilpailutettaisiin ensi vuonna uudestaan. Virkailijaedut momentti laskettiin 7050 eurosta selkeämpään 7000 euroon. Juhani Takkunen ehdotti, että Riemuylioppilasjuhlia ei järjestettäisikään vuonna 2015, koska silloin säästettäisiin budjetissa 1400 euroa ja erityisesti siksi, koska ei ole varmuutta, ovatko mitkään osakunnan tilat vapaana juhlille floran päivän aikaan. Ehdotusta kannatettiin, riemut poistettiin budjetista. Henkilöstökulut eivät olleet kokonaisuudessaan valmiit, päätettiin hyväksyä budjetin valmis versio seuraavassa kokouksessa. 10. Saapunut posti Postia ei ollut tullut. 11. Saapuneet kutsut Kutsuja ei ollut tullut. 12. Valiokuntien ja kerhojen kuulumiset (liite) Paula Talonen ilmotti, että LVK on palkkaamassa toista jumppaohjaajaa. Hyväksyttiin kerhojen kuulumiset. 13. Ulkojäsenhakemukset Ulkojäsenhakemuksia ei ollut. 14. Määräraha anomukset a. Nettisivujen uudistaminen (vuodelle 2014) (liite) Hakemuksesta oltiin keskusteltu edellisissä kokouksissa, mutta keskusteltua jatkettiin vielä. Hakemus hylättiin.

7 15. Tilahakemukset Tilahakemuksia ei ollut tullut. 16. Muut asiat Juhani Takkunen kertoi, että virkailijawikiin tulee päivitys, jonka avulla wiki on helppo laittaa salasanan taakse. Iina Jokilaakso sanoi, että olisi hyvä pitää taidekerhon sääntömääräinen syyskokous osakuntalaisten voimin, sillä on oletettavissa, ettei puheenjohtaja pidä kokousta. Sovittiin, että kerhon hallitusvastaava Mari Teinilä järjestää syyskokouksen. Mari Teinilä lupasi järjestää myös kokkikerhon syyskokouksen aktiivisten kerhovirkailijoiden puuttuessa. 17. Kokouksesta tiedotettavat asiat Budjettiehdotus tulisi laittaa vähintään virkailijalistalle, lisäksi joulukuun yleiskokouksen kokouskutsussa mainitaan budjetin sijaitsevan ilmoitustaululla. 18. Seuraava kokous Taloudenhoitaja avaa sähköpostikokouksen budjetin hyväksymisestä. Sihteeri tekee doodlen seuraavista kokouksista. 19. Kokouksen päättäminen Kuraattori päätti kokouksen kello 19:58. Tämän pöytäkirjan vakuudeksi Hämäläisten talossa Pekka Hassinen Kuraattori Jenni Rönkkö Sihteeri

Kokous oli kutsuttu ajoissa koolle ja paikalla oli riittävästi hallituksen jäseniä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous oli kutsuttu ajoissa koolle ja paikalla oli riittävästi hallituksen jäseniä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1 (8) Pöytäkirja Hämäläis Osakunnan hallituksen kokouksesta 15/2013 Aika: 24.10.2013 klo 18.00 Paikka: HO/Paasikivi Läsnä: Pekka Hassinen, kuraattori Olga Penkkilä, toiminnanohjaaja (saapui kohdassa 11.)

Lisätiedot

(Poistui kohdassa 10.b, palasi kohdan 10. jälkeen)

(Poistui kohdassa 10.b, palasi kohdan 10. jälkeen) PÖYTÄKIRJA OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 05/2015 Aika: 15.3.2015 klo 14.00 Paikka: HO / Paasikivi Paikalla: Pekka Hassinen Olga Penkkilä Maija Häkkinen Taneli Laine Ville Timonen Jenni Rönkkö Laura

Lisätiedot

1 (6) Pöytäkirja Hämäläis Osakunnan hallituksen kokouksesta 3/2013. Aika: 6.2.2013 klo 18.00. Paikka: HO/Paasikivi

1 (6) Pöytäkirja Hämäläis Osakunnan hallituksen kokouksesta 3/2013. Aika: 6.2.2013 klo 18.00. Paikka: HO/Paasikivi 1 (6) Pöytäkirja Hämäläis Osakunnan hallituksen kokouksesta 3/2013 Aika: 6.2.2013 klo 18.00 Paikka: HO/Paasikivi Läsnä: Juhani Takkunen, hallituksen varapuheenjohtaja Olga Penkkilä, toiminnanohjaaja (saapui

Lisätiedot

Kokous oli kutsuttu ajoissa koolle ja paikalla oli riittävästi hallituksen jäseniä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous oli kutsuttu ajoissa koolle ja paikalla oli riittävästi hallituksen jäseniä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1 (6) Pöytäkirja Hämäläis Osakunnan hallituksen kokouksesta 5/2013 Aika: 7.3.2013 klo 17.00 Paikka: HO/Paasikivi Läsnä: Valtteri Aaltonen, kuraattori Olga Penkkilä, toiminnanohjaaja Emilia Aikio, sihteeri

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN TAMMIKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2015

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN TAMMIKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2015 PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN TAMMIKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2015 Aika 27.01.2015 klo 17 Paikka HO / Osakuntabaari Paikalla: Petri Pellikka inspehtori (saapui kohdassa 7.) Pekka Hassinen kuraattori Maija Häkkinen

Lisätiedot

Kymenlaakson Osakunta

Kymenlaakson Osakunta HALLITUKSEN KOKOUS 7/2014 PÖYTÄKIRJA Aika 11.4.2014 klo 19.00 Paikka Kokoushuone Seppele, Domus Gaudium Läsnä 7 hallituksen jäsentä, 1 osakuntalainen ja 1 vierailija Jenni-Maria Käki, hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Kymenlaakson Osakunta

Kymenlaakson Osakunta HALLITUKSEN KOKOUS 1/2014 PÖYTÄKIRJA Aika 13.1.2014 klo 18:00 Paikka Patolassa, Sinin kotona Läsnä 9 hallituksen jäsentä ja 1 osakuntalainen Jenni-Maria Käki, hallituksen pj Joonas Ollila, kuraattori Tiina

Lisätiedot

RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA RY PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2015

RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA RY PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2015 Aika: 23.2.2015 klo 18.00 Paikka: Rakentajanaukio 4A, Espoo Huone K2 Läsnä: Janne Nikkonen, pj. Janne Peltola (poistui kohdassa 14.1) Mikko Tuohino, s. Juho Keiski (poistui kohdassa 14.2) Marketta Ruutiainen

Lisätiedot

K ymenlaakson Osakunta OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 1/2015 PÖYTÄKIRJA

K ymenlaakson Osakunta OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 1/2015 PÖYTÄKIRJA OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 1/2015 PÖYTÄKIRJA Aika 15.1.2015 klo 18:45 Paikka DG Osakuntatilat Läsnä 9 (Joonas Ollila, Jenni-Maria Käki, Sofia Rahikainen, Esa-Pekka Helanne, Pasi Pykälistö, Tiina Heikkilä,

Lisätiedot

13.02.2014. Läsnä Johanna Hollström puheenjohtaja Iisa Lehtiniemi varapuheenjohtaja ja Specia-vastaava

13.02.2014. Läsnä Johanna Hollström puheenjohtaja Iisa Lehtiniemi varapuheenjohtaja ja Specia-vastaava Emile ry Pöytäkirja 13.02.2014 Emile ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika 13.02.2014 klo 17.36-19.12 Paikka Ylä-Ruthin kabinetti Läsnä Johanna Hollström puheenjohtaja Iisa Lehtiniemi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hallituksen kokous 1/2011

Hallituksen kokous 1/2011 Hallituksen kokous 1/2011 Aika:!! 21.1.2011 klo 18:00 Paikka:! Kokoushuone Lakki (Mechelininkatu 3C, 00100 Helsinki) Läsnä:! Vertti Virkajärvi (puheenjohtaja), Alpo Martikainen (sihteeri), Mikko Nieminen,!!

Lisätiedot

Hallituksen kokous 2 / 2014

Hallituksen kokous 2 / 2014 Maatalous-metsäylioppilaiden liitto MMYL ry Agrikultur-forststudenternas förbund AFSF rf Y-tunnus 1734154-9 Hallituksen kokous 2 / 2014 Pöytäkirja Aika: 03.02.2014 klo 12 Paikka: MMYL: kerhotila, B-talo,

Lisätiedot

Vice President for Student Trainee Exchange Programme

Vice President for Student Trainee Exchange Programme HALLITUKSEN KOKOUS 32/2014 PÖYTÄKIRJA Aika: 18.11.2014 klo 16.00 Paikka: Vanha mikroluokka Caloniankuja 3 20014 Turun yliopisto Läsnä: Jussi Raitanen Jenni Jalonen Noora Hyvönen Johanna Kirveskoski Elena

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 3.11.2004 klo 13:10-15:20 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, Ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm Nanna Hakala (sihteeri) Annu Jauhiainen

Lisätiedot

Tiedotusvastaava Sunnarin, yleisvastaava Tolvasen ja avustavan kurssipäällikkö Kärjen muutto on pahasti kesken.

Tiedotusvastaava Sunnarin, yleisvastaava Tolvasen ja avustavan kurssipäällikkö Kärjen muutto on pahasti kesken. PÖYTÄKIRJA 6.1.2005 1/2005 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Torstai 6.1.2005 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen huoneisto Sörnäisten rantatie 33 Emilia Kaikkonen, puheenjohtaja Elina Lemmetty, sihteeri Ritva

Lisätiedot

Rakennusinsinöörikilta IK Rakentajanaukio 4 02150 Espoo. Aika: 24.2.2011 klo 15. Paikka: K2

Rakennusinsinöörikilta IK Rakentajanaukio 4 02150 Espoo. Aika: 24.2.2011 klo 15. Paikka: K2 Rakennusinsinöörikilta IK Rakentajanaukio 4 02150 Espoo Aika: 24.2.2011 klo 15. Paikka: K2 Läsnä: Konsta Tuokko, pj. Elisa Aaltonen, siht. Hamilkar Bergroth, Eppu Henriksson, Jakob Mirea, Mikko Närvänen,

Lisätiedot

Reetta toi kokoustuomisiksi ruisnachoja, aakkoskarkkeja ja suklaata.

Reetta toi kokoustuomisiksi ruisnachoja, aakkoskarkkeja ja suklaata. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 4/2015 Aika: 29.1.2015, 16.30 Paikka: T Talo, B122 Paikalla: Aleksi Pyykkönen, Helinä Hakala, Lauri Lavanti, Mira Lindroos, Jooel Friman, Johannes

Lisätiedot

Läsnäolijat: Veera Koskinen, Kea Tossavainen, Ville Korhonen, Marjo Suvanto, Janne Saarela. Pöytäkirja

Läsnäolijat: Veera Koskinen, Kea Tossavainen, Ville Korhonen, Marjo Suvanto, Janne Saarela. Pöytäkirja Jyvioni - Jyväskylän vihreät nuoret ja opiskelijat ry Hallituksen kokous 11/2011 Aika: 13.10.2011 klo 18 Paikka: Keski-Suomen vihreiden toimisto, Kyllikinkatu 1, 2krs. Läsnäolijat: Veera Koskinen, Kea

Lisätiedot

Maatalous-metsäylioppilaiden liitto MMYL ry

Maatalous-metsäylioppilaiden liitto MMYL ry Maatalous-metsäylioppilaiden liitto MMYL ry Hallituksen kokous 8 / 2014 Pöytäkirja Aika: 26.11.2014 klo 14 Paikka: Kabinetti, Ravintola Ladonlukko Paikalla: Tommi Jalo (pj), Mari Lahti, Terhi Mäkinen,

Lisätiedot

Maatalous-metsäylioppilaiden liitto MMYL ry

Maatalous-metsäylioppilaiden liitto MMYL ry Maatalous-metsäylioppilaiden liitto MMYL ry Hallituksen kokous 3 / 2014 Pöytäkirja Aika: 17.2.2014, klo 14.15 Paikka: Agronomiliitto, Pohjoinen Makasiinikatu 6 A 8 Paikalla: Laura Niiranen (pj), Tommi

Lisätiedot

Päätettiin lisätä kohdaksi 6 Jäsenrekisteri ja hyväksyä esityslista tällä muutoksella.

Päätettiin lisätä kohdaksi 6 Jäsenrekisteri ja hyväksyä esityslista tällä muutoksella. HALLITUKSEN KOKOUS 29/2014 PÖYTÄKIRJA Aika: 31.10.2014 klo 12.00 Paikka: Läsnä: Vanha mikroluokka Caloniankuja 3 20014 Turun yliopisto Jussi Raitanen Jenni Jalonen Noora Hyvönen Antti Malmberg Elena Lukkarinen

Lisätiedot

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00

Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002. AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 Pöytäkirjat 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/2002 AIKA: Keskiviikko 16.1. 2002, klo 15.00 PAIKKA:Kuntaliitto, 2. Linja 14, kokoushuone B 3.2 LÄSNÄ: Camilla von Bonsdorff, puheenjohtaja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 7/2012. Ravintola Medicin Man, Uudenmaankatu 1, Hyvinkää

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 7/2012. Ravintola Medicin Man, Uudenmaankatu 1, Hyvinkää YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 7/2012 AIKA: Keskiviikko 28.11.2012 klo 17.30 PAIKKA: LÄSNÄ: Ravintola Medicin Man, Uudenmaankatu 1, Hyvinkää Heli Jutila Kirsi Järvinen, sihteeri Jani

Lisätiedot

Hallituksen kokous 1 / 2014 Pöytäkirja

Hallituksen kokous 1 / 2014 Pöytäkirja Hallituksen kokous 1 / 2014 Pöytäkirja Aika: 15.1.2014 kello 17 Paikka: Viikin Monitoimitalon takkahuone Paikalla: Tommi Jalo (pj), Jenni Styrman, Mari Lahti, Terhi Mäkinen, Samica Sadik (poistui 19.50),

Lisätiedot

Kymenlaakson Osakunta

Kymenlaakson Osakunta OSAKUNNAN KOKOUS 5/2014 PÖYTÄKIRJA Aika 15.5.2014 klo 17.30 Paikka Radiotieteen ja -tekniikan laitos, Otaniemi Läsnä 12 osakuntalaista 1. Kokouksen avaus Kokous avattiin klo 17.35. 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kristian Saarikorpi, pj., Cati Aiha, Teija Isohauta, Tomas Landers klo 18.40 lähtien, Anna Paljakka, Antti Siltavuori ja Martina Lindberg, siht.

Kristian Saarikorpi, pj., Cati Aiha, Teija Isohauta, Tomas Landers klo 18.40 lähtien, Anna Paljakka, Antti Siltavuori ja Martina Lindberg, siht. Aika ja paikka: Läsnä: ke 23.3.2011 klo 17.30, FiskarsForum Kristian Saarikorpi, pj., Cati Aiha, Teija Isohauta, Tomas Landers klo 18.40 lähtien, Anna Paljakka, Antti Siltavuori ja Martina Lindberg, siht.

Lisätiedot

3 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja ääntenlaskijoiden valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marianne Väyrynen sekä Jenna Reunanen.

3 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja ääntenlaskijoiden valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marianne Väyrynen sekä Jenna Reunanen. Kokous 2/2015 Fokus ry Kokous Aika: 10.2.2015 klo 16:15 Paikka: Lea Pulkkisen salin takkahuone, Agora Pöytäkirja Osallistujat: Hallituksen jäsenet: Tanja Lehto, Bella Forsgren, Veli-Matti Heiska, Riitu

Lisätiedot

Maarit Heikkinen alueryhmä Laura Kajala koulutusryhmä poistui 11 aikana. Kalle-Pekka Mannila toiminnanjohtaja, sihteeri

Maarit Heikkinen alueryhmä Laura Kajala koulutusryhmä poistui 11 aikana. Kalle-Pekka Mannila toiminnanjohtaja, sihteeri LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1 HALLITUKSEN KOKOUS 1 / 2015 Aika 25.1. klo 10.30 - Paikka: Turun partiotoimisto PÖYTÄKIRJA 25.01.2015 Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja Mika Kuusisto varapuheenjohtaja Maarit

Lisätiedot

LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2010

LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2010 LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2010 Aika: 31.3.2010 Klo:18:00 Paikka: Turku, yhdistyksen boulder-sali Paikalla: Juha Jonsson, Kaisa Rajala, Janne Ahola, Sini Välimaa, 011i-

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot