1 Tilattava palvelu Pyydämme tarjoustanne liitteessä 1 esitettyjen kiinteistöjen Motivaenergiakatselmuksista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Tilattava palvelu Pyydämme tarjoustanne liitteessä 1 esitettyjen kiinteistöjen Motivaenergiakatselmuksista"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ 1(6) Kemin kaupunki 19/12/2014 Tarjouspyyntö Motiva-energiakatselmuksista 1 Tilattava palvelu Pyydämme tarjoustanne liitteessä 1 esitettyjen kiinteistöjen Motivaenergiakatselmuksista tämän tarjouspyyntökirjeen, sen liiteasiakirjojen ja voimassa olevien kauppa- ja teollisuusministeriön energiakatselmustoiminnan ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti. Energiakatselmuksiin tulee sisältyä kaikkien kohteiden lämmön, sähkön ja veden kannattavien säästömahdollisuuksien selvitys valittavan katselmusmallin mukaisesti sekä uusiutuvien energiamuotojen käyttömahdollisuuksien arviointi kohteessamme. Tarjouksentekijä valitsee käytettävän katselmusmallin kohdekohtaisesti TEM:n tuen piirissä olevista energiakatselmusmalleista. Edellä mainitun lisäksi toimeksianto sisältää avustaminen ELY-keskukselle lähetettävän katselmusavustushakemuksen laadinnassa ja hakemuksen esitäyttö voimassaolevan lain mukaisten energiatodistuksien teko kustakin rakennuksesta luovutustilaisuuden yhteydessä pidettävän opastus-/ koulutustilaisuus kohteiden henkilökunnalle (noin 2 tuntia / kohde) 2 Ostaja (jäljempänä Asiakas) Asiakas Kemin kaupunki Tilapalvelu Lähiosoite Valtakatu 26 Postinumero ja toimipaikka KEMI Yhteyshenkilö Risto Verronen Sähköpostiosoite Puhelinnumero

2 TARJOUSPYYNTÖ 2(6) 3 Kohteiden yleiskuvaus ja kohteisiin tutustuminen 4 Tarjouksen sisältö 4.1 Toteutussuunnitelma Kohteet ovat Asiakkaan kiinteistöjä. Niiden sijainti, rakennusvuodet, järjestelmät, tilavuustiedot on esitetty liitteessä 1. Liitteessä esitetään myös kohteiden nykyinen energiankäyttö. Kohteisiin on mahdollista tutustua paikan päällä kohdassa 2 ilmoitetun yhteyshenkilön kanssa erikseen sovittavana ajankohtana. Tarjouksessa esitetään katselmuksen toteutussuunnitelma ja/tai viitataan KTM:n katselmusohjeisiin ja toteutus- ja raportointivaatimuksiin. Kaikissa tapauksissa arvostamme kuitenkin erityisesti suunnitelmaa, jossa katselmoija kuvaa tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin suunnittelemaansa kohteidemme katselmoinnin toteutusta ja sen erityispiirteitä. Tarjouksessa tulee lisäksi ilmetä 1) katselmoijan resurssit ja resurssivaraukset 2) katselmoijan projektireferenssit ja laatujärjestelmä 3) hinta. 4.2 Resurssit ja resurssivaraukset Henkilöresurssit Tarjouksessa pyydämme nimeämään seuraavat projektiin osallistuvat henkilöt sekä esittämään arvio ko. henkilöiden ajankäytöstä sekä henkilöille projektia varten tehtävät resurssivaraukset: projektipäällikkö. Tarjoukseen tulee liittää referenssitiedot katselmoijayrityksen katselmukseen osoittamasta projektipäälliköstä. Projektipäälliköstä arvioidaan kokemus energiakatselmusten projektinjohtotehtävistä, muu työkokemus ja koulutus. Motivan auktorisoimat LVI- ja sähkövastuuhenkilöt. Tarjoukseen tulee liittää referenssitiedot energiakatselmuksissa vastuuhenkilöinä toimivista LVI- ja sähkövastuuhenkilöistä. Em. henkilöistä esitetään kokemus energiakatselmustehtävistä, muu työkokemus, koulutus sekä Motivan auktorisointi ja energiatodistuksen laatijan pätevyys. muut katselmustyön suorittajat. Tarjoukseen tulee liittää referenssitiedot niistä henkilöistä, jotka myös osallistuvat katselmustyöhön. Näistä henkilöistä esitetään kokemus energiakatselmustehtävistä tai tekniikan alakohtainen asiantuntemus, muu työkokemus, koulutus yms.

3 TARJOUSPYYNTÖ 3(6) Tarjouksessa nimettyjä henkilöitä ei katselmoija voi jälkeenpäin muuttaa ilman Asiakkaan kirjallista suostumusta. Mahdolliset alihankkijat nimettyine henkilöineen tulee hyväksyttää Asiakkaalla. Mittalaitteet Tarjoukseen pyydetään liittämään lista katselmustyössä käytettävissä olevista mittareista ja niiden viimeksi suoritetusta kalibroinnista. 4.3 Referenssit Tarjouksessa ilmoitetaan tiedot niistä referenssikohteista, joihin tarjouksen antaja haluaa viitata. Tarjoaja voi halutessaan antaa myös yhteystietoja tarjoajan toteuttamista vastaavista katselmuskohteista. Tarjoukseen voi liittää myös seuraavia tietoja: katselmoijayrityksen laatujärjestelmä (laatujärjestelmä, auditoinnit jne). energiakatselmusten ohjeistaminen laatujärjestelmässä projektin laatusuunnitelma / sisäinen laadunvarmistus muita laatuasiakirjoja 4.4 Hinta Tarjous pyydetään kiinteähintaisena kohteittain. Kaikki hinnat annetaan ilman arvonlisäveroa (alv. 0 %). 5 Raportointi Työn toteutuksessa ja raportoinnissa tulee huomioida Asiakkaan erityistarpeet ja painopistealueet energiatehokkuuden parantamiseksi. Raporttien on noudatettava Motiva-energiakatselmusmallien mallisisällysluetteloita ja muita raportointia koskevia ohjeita ja raportointi tapahtuu kohteittain. Ensimmäisen kohteen katselmusraportin valmistuttua, toimitetaan siitä Asiakkaalle kopio kommentointia varten. Asiakkaan raportista antamat kommentit on huomioitava muiden katselmusten raportoinnissa.

4 TARJOUSPYYNTÖ 4(6) 6 Aikataulu Katselmoijan tulee käynnistää työ siten, että avustushakulomakkeet paikalliselle ELY-keskukselle lähetetään kahden viikon sisällä tarjouksen hyväksymisestä. Työ voidaan aloittaa aloitusluvan saannin jälkeen. Sopimus konsultin kanssa tehdään kun tukipäätös on saatu ja kaupunki on tehnyt työstä lopullisen hankintapäätöksen. Tämä tapahtunee maaliskuun 2015 alkuun mennessä. Esitietoja katselmuskohteista voidaan kerätä jo helmikuussa LVI-järjestelmiin liittyvät mittaukset tehdään lämmityskausilla ja siten, että ulkolämpötila on alle + 5 C. Työ toteutetaan kahtena osakokonaisuutena Asiakkaan tähän tarkoitukseen varaamien määrärahojen mukaan. Työn yksityiskohtainen aikataulu sovitaan yhdessä ennen työn aloitusta. Ensimmäisen vaiheen raportin tulee olla valmis kesäkuussa Hankkeen on oltava kokonaisuudessaan valmis kesäkuussa Laskutus + viivästyminen Työ laskutetaan sopimuksen mukaan työn etenemisen mukaisesti kuitenkin siten, että viimeiset 20 % osakokonaisuuksien palkkioista voidaan laskuttaa vasta, kun osakokonaisuuden työ on kokonaisuudessaan tehty ja hyväksytysti raportoitu Asiakkaalle. Jos työ viivästyy Asiakkaasta riippumattomasta syystä yhdessä sovitusta aikataulusta, voi Asiakas jättää viivästyssakkona maksamatta 2 % viivästynyttä osakokonaisuutta vastaavasta kokonaispalkkiosta kultakin alkavalta viikolta. Kuitenkin korkeintaan 20 % osakokonaisuuden palkkiosta. 8 Tarjousten arvioimisperusteet (Tarjousten hyväksyminen / hylkääminen) Tarjouksista valitaan se, joka on kokonaistaloudellisesti edullisin. Hinnan lisäksi asiakas arvioi tarjoajan kykyä tuottaa energiakatselmus. Asiakas valitsee työn tekijäksi korkeimman pistemäärän saaneen tarjouksen tekijän. Tarjousten vertailussa käytetään seuraavia painotuksia: Kokonaiskustannus (kaikki rakennukset) 40 % Asiakkaan tekemä arvio laatutekijöistä 60 %

5 TARJOUSPYYNTÖ 5(6) Tarjousten vertailupisteet määritetään seuraavasti: Vertailuun mukaan otettavista tarjouksista kustannusosuuden pisteet määräytyvät kaavalla: halvin hinta / tarjoushinta x 40 pistettä Laatuosuuden pisteytyksiä määritettäessä käytetään seuraavia painotuksia: Projektihenkilöstö projektin vetäjä, koulutus ja työkokemus max 12 muu henkilöstö, koulutus ja työkokemus max 8 Yritys tekniset valmiudet max 5 laadunvarmistus max 5 erityisosaaminen ja referenssit max 10 Tarjouksen sisältö työsuunnitelma ja yhteistoiminta max 20 Tarjous hylätään, mikäli se ei ole tämän tarjouspyynnön mukainen tai jos tarjous saapuu tarjousten jättöajan jälkeen. Asiakas pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. 9 Tarjousaika ja tarjouksen jättäminen Sopimus työn tekemisestä tehdään, kun ELY-keskus on antanut työlle aloitusluvan ja kaupunki on tehnyt työstä lopullisen hankintapäätöksen. Tarjous on oltava perillä kohdassa 2 esitetyssä osoitteessa viimeistään klo 14:00. Tarjouksen voi jättää suljetussa kirjekuoressa tai sähköpostilla. Kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkotietoon merkintä: Tarjous, Motiva-energiakatselmukset. Tarjouksen on oltava voimassa vähintään kahdeksan viikkoa tarjouksen viimeisestä jättämispäivästä.

6 TARJOUSPYYNTÖ 6(6) 10 Lisätiedot Vastaamme mielellämme tätä tarjouspyyntöä koskeviin tiedusteluihin. Yhteyshenkilömme yhteystiedot on esitetty kohdassa 2. Kemin kaupunki Markku Kotiranta tilapalvelupäällikkö LIITTEET 1. Tiedot energiakatselmuskohteista 2. Kohteiden energian ja veden kuukausikulutukset 4 edelliseltä vuodelta

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN ERILLISOHJE

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN ERILLISOHJE LIITE 2 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSEN ERILLISOHJE Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Helsinki Toukokuu 21 2 3 Esipuhe Uusiutuvan energian kuntakatselmus on työ- ja elinkeinoministeriön tukema

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU

KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU Tarjouspyyntö Sivu 1 / 5 KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto TARJOUSPYYNTÖ KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU Tarjouspyynnön kohde: Kittilän kunta pyytää Teiltä kokonaishintatarjousta Ylä-

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Hankinta on avoimen hankintamenettelyn mukainen. Kaikki halukkaat voivat jättää tarjouksen. Kansallinen hankintailmoitus

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ LAITTEIDEN HANKINNASTA MIKKOLAN KOULUN PALVELUKEITTIÖÖN Tuusulan kunnan ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne Mikkolan koulun

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT Sivu 1 / 8 TILINTARKASTUSPALVELUT Lapin ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä Lapin AMK Oy) pyytää tilintarkastusyhteisöltänne (jäljempänä toimittaja) tarjousta tilintarkastuspalveluista tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Pääomarahastosijoittamisen juridiset palvelut

Tarjouspyyntö Pääomarahastosijoittamisen juridiset palvelut Tarjouspyyntö Pääomarahastosijoittamisen juridiset palvelut Tekes Pääomasijoitus Oy Osoite/Address/Adress Posti/Post/Mail etunimi.sukunimi@tekes.vc Kyllikinportti 2 PL 1014, 00101 Helsinki www.tekes.vc

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

KESKUSTAN TALVIHOIDON URAKKA-ALUEET 1 JA 2

KESKUSTAN TALVIHOIDON URAKKA-ALUEET 1 JA 2 1(8) Arvoisa vastaanottaja KESKUSTAN TALVIHOIDON URAKKA-ALUEET 1 JA 2 Tarjouspyynnön kohde Kuopion kaupungin kuntatekniikkaliikelaitos, kunnossapito pyytää teiltä tarjousta keskustan talvihoidon urakka-alueista

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

TAMPERE Tarjouspyyntö 1 (15) Tampereen Logistiikka Liikelaitos TRE: 6251/02.07.01/2012 7.11.2012

TAMPERE Tarjouspyyntö 1 (15) Tampereen Logistiikka Liikelaitos TRE: 6251/02.07.01/2012 7.11.2012 TAMPERE Tarjouspyyntö 1 (15) Tampereen ja Turun raitioteiden ensimmäisen vaiheen yleissuunnitelma Hankinnan taustaa pyytää tarjoustanne Tampereen ja Turun kaupunkien toimeksiannosta koskien yleissuunnitelman

Lisätiedot

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu):

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu): TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) TALONRAKENNUKSEN HANKESUUNNITTELUN, TARVESELVITYSTEN JA VASTAAVI- EN ERIKSEEN MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN SUUNNITELMIEN JA SELVITYSTEN PUITE- SOPIMUS VUODELLE 2015. Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA TARJOUSPYYNTÖ 19.8.2014 1481/ 05.13.00/ 2014 TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA Paraisten kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn raskaudenaikaisten sikiön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Rakennuttamispalvelut TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Oy 9.5.2008 1 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 2 (10) Rakennuttamispalvelut 9.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO: TEHTÄVÄ 3 1. TARJOUKSEN

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA 1 OULAISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA JOHDANTO Oulaisten kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Oulaisten

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

24.02.2015. Sipoon kunnan Kehitys- ja kaavoituskeskus pyytää tarjoustanne asemakaavan laatimiseksi Sipoon kunnan Boxin kylän alueelle.

24.02.2015. Sipoon kunnan Kehitys- ja kaavoituskeskus pyytää tarjoustanne asemakaavan laatimiseksi Sipoon kunnan Boxin kylän alueelle. TARJOUSPYYNTÖ 1 (9) Tilaaja: Sipoon kunta PL 7 (Iso Kylätie 18) 04131 Sipoo SIPOON BOXIN TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVA Sipoon kunnan pyytää tarjoustanne asemakaavan laatimiseksi Sipoon kunnan Boxin kylän

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p.

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p. TARJOUSPYYNTÖ 1 TARJOUSPYYNTÖ ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA (Dno 53/135/2010) Hankintayksikkö Osoite Hankinnan tunnus Sähköposti Kirkkonummen kunnan perusturva Perusturvan kirjaamo/terveyskeskus

Lisätiedot

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä.

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä. PALTAMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 22.11.2012 1 PALTAMON KUNNAN LAKISÄÄTEISET TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013 2016 1. TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013-2016 Paltamon kunta pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille.

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. LEASINGRAHOITUSPALVELU Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. 18.6.2015 2 (11) 1 LEASINGRAHOITUS NOKIAN KAUPUNGILLE Nokian kaupunki, jäljempänä

Lisätiedot

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 TARJOUSPYYNTÖ 1 (13) Tilaajat Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 Tähtikuitu Oy Sodankylä PL 60 (Jäämerentie 1) 99601 SODANKYLÄ info@tahtikuitu.fi Y: 42547673-4 Taustaa (jäljempänä

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUKSESTA VUOSINA 2013-2016

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUKSESTA VUOSINA 2013-2016 TARJOUSPYYNTÖ 4.1.2013 1(8) TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUKSESTA VUOSINA 2013-2016 Tarjouspyyntö koskee tilintarkastuksen suorittamista Janakkalan kunnalle kuntalain 9. luvun ( :t

Lisätiedot