Liite 1. Tarjouslomake (tarjoaja palauttaa täytettynä liitteineen tarjouksensa yhteydessä)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 1. Tarjouslomake (tarjoaja palauttaa täytettynä liitteineen tarjouksensa yhteydessä)"

Transkriptio

1 Liite 1. Tarjouslomake (tarjoaja palauttaa täytettynä liitteineen tarjouksensa yhteydessä) Tarjoamme Pyhäjoen kunnalle päivätyn tarjouspyynnön mukaista lvi ja hydrauliikkatöitä ajalle : Tarjoajan nimi: Tarjous koskee LVI-töitä, sekä hydrauliikkatöitä I. Tarjoajan soveltuvuus Tarjoajien soveltuvuus tarkastetaan tarjouskilpailussa seuraavasti: 1. Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, joita koskee hankintalain 53 :n mukainen poissulkemisperuste. 2. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois tarjoajat, joita koskee hankintalain 54 :n mukainen poissulkemisperuste. 3. Tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön tarjoajan soveltuvuudelle asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava hankintalain 56 :n mukaan tarjouskilpailun ulkopuolelle. Tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimukset ovat: * Tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys: Vähimmäisvaatimuksena tarjoajan henkilöstön alan koulutus ja kyseiseen hankintaan liittyvien töiden tekemiseen tarvittavat lakisääteiset luvat, sekä oikeudet. Tarjoajan toimitettava liitteenä selvitys, josta ilmenee edellä mainitut asiat. * Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne: Vähimmäisvaatimuksena on, ettei tarjoajalla ole maksuhäiriömerkintöjä edellisten kolmen vuoden ajalta, tai että tarjoajalla on selkeä maksusuunnitelma häiriöiden korjaamiseksi. Tarjoajan on toimitettava selvitys liitteenä joko maksuvelvoitteiden täyttymisestä, tai selvitys mahdollisesta maksusuunnitelmasta. * Toimituskyky: Tarjoajalla on oltava riittävä oma materiaalivarasto, tai voimassa olevat toimittajasopimukset, joista ilmenee toimitusajat. Tarjoajan on toimitettava liitteenä selvitys, josta ilmenee edellä mainitut asiat. Tarjoajan tulee toimittaa seuraavat selvitykset ja todistukset tarjouksensa liitteenä: 1. Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ja todistukset, tai kuulua tilaajavastuu.fi palveluun, josta on esitettävä todiste 1 b. Mahdollinen maksusuunnitelma (mikäli on tehty). 2. Tarjoajan teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevat selvitykset (referenssikohteet) 3. Palvelusta vastaavan henkilöstön ammattitaitoa ja kokemusta koskevat selvitykset. 4. Selvitys oman varaston arvosta tai selvitys voimassa olevista toimittajasopimuksista II. Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus tarkastetaan tarjouskilpailussa seuraavasti: 1. Tarjoajan edellytetään vastaavan jokaiseen kohtaan rastittamalla X kohtaan Kyllä, sekä toimittamaan lisäksi kaikki liitteet pyydetyn sisältöisenä, joita on edellytetty kohdan II:II Hankinnan kohdetta koskevat vaatimukset, joiden on täytyttävä ja jotka edellyttävät liitteen toimittamista. 2. Tarjoukset, jotka eivät täytä alla lueteltuja hankinnan kohteelle asetettuja vaatimuksia, tai joiden osalta ei ole toimitettu kohdassa edellytettyä vaatimuksen täyttymistä todentavaa liitettä, on hylättävä tarjouspyynnön vastaisena. Sivu 1

2 II.I Hankinnan kohdetta koskevat vaatimukset, joiden on täytyttävä ja joiden osalta ei tarvita erillistä liitettä Tarjoajan on merkittävä kunkin vaatimuksen täyttyvän rastittamalla Kyllä. Vaatimus Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ovat kunnossa. Tarjoajalla on voimassa oleva vastuuvakuutus. Tarjoajan työntekijät, jotka työskentelevät tarjouksen pyytäjän kohteissa, ovat luotettavia. Tarjoaja käyttää tarvittaessa tilaajan muita vuosisopimusurakoitsijoita. Kyllä II.II Hankinnan kohdetta koskevat vaatimukset, joiden on täytyttävä ja joiden osalta edellytetään liitteen toimittamista Tarjoajan on merkittävä kunkin vaatimuksen täyttyvän rastittamalla Kyllä, sekä toimitettava kohdassa edellytetty liite ja huolehdittava, että liitteestä käyvät ilmi kaikki siinä edellytetyt tiedot. Hankintayksikön on hylättävä tarjouspyynnön vastainen tarjous. Vaatimus Kyllä liite * Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ja todistukset, tai kuulua tilaajavastuu.fi palveluun, josta esitettävä todiste * Mahdollinen maksusuunnitelma (mikäli on tehty). (x) * Tarjoajan teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevat selvitykset (referenssikohteet) * Palvelusta vastaavan henkilöstön ammattitaitoa ja kokemusta koskevat selvitykset * Selvitys omasta varaston arvosta, tai selvitys voimassa olevista toimittajasopimuksista liitteen numero b II.III Muut tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuutta koskevat vaatimukset Tarjoajan on merkittävä kunkin vaatimuksen täyttyvän rastittamalla Kyllä. Vaatimus * Pyhäjoen kunnalla on velvollisuus hylätä tarjouspyynnön vastainen tarjous. * Tarjouksen liitteenä ei ole sallittua toimittaa mitään tarjoajan omia sopimusehtoja. * Tarjouksessa annetut hinnat ovat voimassa koko sopimuskauden * Tarjoaja sitoutuu pitämään tarjouksensa voimassa saakka. Kyllä Sivu 2

3 III. Tarjousten vertailu III.I Hinta Hinnan ilmoittamisen tarjouspyynnön mukaisuus tarkastetaan ja hintavertailu suoritetaan tarjouskilpailussa seuraavasti: 1. Hinnan painoarvo tarjousten vertailussa on 50 %. Halvin kokonaishinta tuottaa tarjoajalle 50 pistettä (painoarvo pisteiksi muutettuna). Muiden tarjousten saamat pisteet kokonaishinnasta määräytyvät seuraavan kaavan mukaisesti: halvin kokonaishinta/tarjoajan kokonaishinta x Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjoushinta kokonaishintana alla olevassa hintataulukossa. Tarjouksen hinta on ilmoitettava ilman arvonlisäveroa ja arvonlisäverollisena lomakkeen ohjeen mukaan. 3. Kokonaishintaan on sisällytettävä kaikki tarjoajan vastuulle kuuluvat tehtävät. Tarjoajalla ei ole oikeutta periä mitään muita maksuja (esimerkiksi erillistä kilometrikorvausta, yleiskustannuslisää, pientarvikelisää, laskutuslisää) tarjouslomakkeella ilmoitetun kokonaishinnan lisäksi. Tarjouksen hinnoittelussa on otettava huomioon tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt muut hankinnan ehdot. 4. Kokonaishinnan on oltava kiinteä, lopullinen ja sitova. 5. Hintavaraumien esittäminen johtaa tarjouksen hylkäämiseen. 6. Kokonaishinnan muuttaminen tarjouskilpailun aikana on ehdottomasti kielletty. 7. Kokonaishinnan ilmoittamatta jättäminen johtaa tarjouksen hylkäämiseen. Hinta LVI-Työt Kokonaishinta alv 0 % Alv osuus (24 %) Kokonaishinta sis. arvonlisäveron Asentaja, tuntiveloitushinta /h Materiaalihinnasto LVI-Tarvikkeet Onninen Oy:n ylläpitämän ja voimassa olevan tarvikehinnaston mukaan. Alennusprosentti (ilmoita alennusprosentti) Tarvikkeet tulee laskuttaa nettohintaisina. Laskuttaja on oikeutettu lisäämään nettohintoihin yleiskustannuslisän 12 %. Muiden työkohteissa tarvittavien merkittävämpien (projektiluontoiset) asennusmateriaalien ja -tarvikkeiden hankinnat sovitaan tapauskohtaisesti. III.II Toimitusaika Toimitusajan ilmoittamisen tarjouspyynnön mukaisuus tarkastetaan ja toimitusajan vertailu suoritetaan seuraavasti: 1. Toimitusajan painoarvo tarjousten vertailussa on 30 %. Tarjoajan saamat pisteet (0-12 pistettä alla ilmoitetun pisteytysmallin mukaisesti) painotetaan toimitusajan painoarvoon seuraavan kaavan mukaisesti: tarjoajan toimitusajasta saamat pisteet/kohdan parhaat pisteet x kohdan painoarvo (30). 2. Mikäli valittu toimittaja viivästyy tarjouslomakkeella ilmoittamastaan toimitusajasta, viivästyssakko on sopimusneuvotteluissa sovitun mukainen. 3. Tarjoaja voi valita vain yhden kohdan (a, b, c, d), jonka perusteella tarjoajan tarjous käsitellään tarjousten vertailussa. 4. Mikäli tarjoaja jättää valitsematta vertailuun vaikuttavan kohdan tai valitsee useamman kuin yhden kohdan, tarjoajan tarjous on hylättävä tarjouspyynnön vastaisena. Sivu 3

4 TOIMITUSAIKA Normaali korjaustyö (arki 07:00-16:00) 1 vrk (4 pistettä) 1 2 vrk (2 pistettä) 2 vrk (1 pistettä) yli 2 vrk (0 pistettä) Hälytysluonteinen korjaustyö < 1 h (4 pistettä) 1 2 h (2 pistettä) yli 2 h (0 pistettä) Isommat urakat, tarjouspyyntöjen käsittelyaika 1 7 vrk (4 pistettä) 7 14 vrk (2 pistettä) yli 14 vrk (0 pistettä) TARJOAJAN VASTAUS a. (merkitkää x, jos tarjoatte 1 vrk toimitusaikaa) b. (merkitkää x, jos tarjoatte 1-2 vrk toimitusaikaa) c. (merkitkää x, jos tarjoatte 2 vrk toimitusaikaa) d. (merkitkää x, jos tarjoatte yli 2 vrk toimitusaikaa) a. (merkitkää x, jos tarjoatte <1 h toimitusaikaa) b. (merkitkää x, jos tarjoatte 1-2 h toimitusaikaa) c. (merkitkää x, jos tarjoatte yli 2 h toimitusaikaa) a. (merkitkää x, jos tarjoatte 1-7 vrk toimitusaikaa) b. (merkitkää x, jos tarjoatte 7-14 vrk toimitusaikaa) c. (merkitkää x, jos tarjoatte yli 14 vrk toimitusaikaa) III.III lvi- ja hydrauliikka töiden osalta lvi- ja hydrauliikka -töiden ilmoittamisen tarjouspyynnön mukaisuus tarkistetaan ja keskimääräinen kokemusten vertailu suoritetaan seuraavasti: 1. Keskimääräisen kokemuksen painoarvo vertailussa on 20 %. Tarjoajan saamat pisteet (0-20 pistettä alla ilmoitetun pisteytysmallin mukaisesti) painotetaan keskimääräiseen kokemukseen seuraavan kaavan mukaisesti: tarjoajan keskimääräisestä kokemuksesta saamat pisteet/kohdan parhaat pisteet x kohdan painoarvo (20). 2. Tarjoaja voi valita vain yhden kohdan (a, b, c), jonka perusteella tarjoajan tarjous käsitellään tarjousten vertailussa. 3. Mikäli tarjoaja jättää valitsematta vertailuun vaikuttavan kohdan tai valitsee useamman kuin yhden kohdan, tarjoajan tarjous on hylättävä tarjouspyynnön vastaisena. HENKILÖSTÖN KOKEMUS asuinrakennusten lvi- töiden osalta: a. kokemus yli 5 vuotta (5 pistettä) b. kokemus 3 5 vuotta (3 pistettä) c. kokemus alle 3 vuotta (0 pistettä) teollisuuden lvi- töiden osalta: a. kokemus yli 10 vuotta (5 pistettä) b. kokemus 5 10 vuotta (3 pistettä) c. kokemus alle 5 vuotta (0 pistettä) TARJOAJAN VASTAUS kokemus vuosina yli 5 vuotta) b. (merkitkää x, jos henkilöstön keskimääräinen kokemus vuosina 3-5 vuotta) kokemus vuosina alle 3 vuotta) b. (merkitkää x, jos henkilöstön keskimääräinen Sivu 4

5 hydrauliikka- töiden osalta: a. kokemus yli 10 vuotta (5 pistettä) b. kokemus 5 10 vuotta (3 pistettä) c. kokemus alle 5 vuotta (0 pistettä) Öljypoltintöiden osalta: kokemus yli 10 vuotta (5 pistettä) a. kokemus 5 10 vuotta (3 pistettä) b. kokemus alle 5 vuotta (0 pistettä) b. (merkitkää x, jos henkilöstön keskimääräinen b. (merkitkää x, jos henkilöstön keskimääräinen IV. Tarjoajan tiedot IV.II Tarjoajan sähköpostiosoite Tämän kilpailutuksen hankintapäätös annetaan virallisesti tiedoksi sähköpostilla. Tarjoaja ilmoittaa sähköpostiosoitteensa, johon hankintapäätös voidaan antaa tiedoksi. IV.III Tarjouksen tarkistaminen Tarjoaja on tarkastanut tarjouksensa seuraavasti: Jokaiseen tarjouslomakkeessa vastausta edellytettyyn kohtaan on vastattu ja alla luetellut liitteet on toimitettu tarjouksen liitteenä: * Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ja todistukset tai kuulua tilaajavastuu.fi palveluun, josta esitettävä todiste * Mahdollinen maksusuunnitelma (mikäli on tehty). * Tarjoajan teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevat selvitykset (referenssikohteet) * Palvelusta vastaavan henkilöstön ammattitaitoa ja kokemusta koskevat selvitykset * Selvitys oman varaston arvosta tai selvitys voimassa olevista toimittajasopimuksista IV.IV Tarjouksen allekirjoittaminen Tarjouksen on allekirjoittanut henkilö, jolla on siihen laillinen oikeutus (Tarjoaja tarkistaa ja vastaa kyllä sekä päivää ja allekirjoittaa tarjouksen): Paikka ja pvm:, / / IV.II (tarjoajan sähköpostiosoite) IV.III Kyllä (merkitkää x) IV.IV Kyllä (merkitkää x) Tarjouksen allekirjoittaja: Nimen selvennös: Sivu 5

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta.

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta. 1 Suomussalmen kunnan julkisen hallinnon ja talouden sekä tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluiden hankinta tilivuosiksi 2013-2018 1. Tarjouspyyntö pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015

Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 32790 / 2015 Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Mähönen PL 125 76101 Pieksämäki Suomi puh. +358

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN TARJOUSPYYNTÖ: LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN Jyväskylän kaupunki (Tilaaja) pyytää tarjousta terveyskeskussairaalan lääkäripalveluiden hankinnasta.

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunta Tarjouspyyntö 19.12.2014 Dnro 329/2014

Kemiönsaaren kunta Tarjouspyyntö 19.12.2014 Dnro 329/2014 Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2015 30.4.2017 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 Hankinnan kohde...2 1.1 Suunnittelutoimialat...2 1.2 Hankekohtaiset toimeksiannot sopimusaikana...3

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä 1 / 11 Hankinnan kohde Pvm. Työkonepalvelut 1.8.2013 30.11.2014 + optio ajalle 1.12.2014 30.11.2015 17.5.2013 Tilaaja Y-tunnus: Tilaajan yhteyshenkilö ja -tiedot Turun Seudun Kuntatekniikka Oy 2434427-0

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut

SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut 1 SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut TARJOUSPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN JA SEN OMISTAMIEN TYTÄRYHTIÖIDEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTAMISESTA Kansallinen hankinta Sotkamon kunnan lakisääteisten ja

Lisätiedot

YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista.

YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista. 29.9.2011 1 (9) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N SUUNTERVEYDEN TARVEAINEISTA YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista. I. Hankinnan kuvaus Kyseessä on avointa hankintamenettelyä käyttävä puitejärjestely.

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (10) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 28.8.2015 25/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (10) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 28.8.2015 25/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (10) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT 1. Tarjouspyynnön kohde Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työikäisten terveyspalvelukeskus pyytää sitovaa tarjousta 2 hammashammashoitokoneyksikön toimittamisesta kuntayhtymän

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (11) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Sipoon kunta pyytää tarjoustanne Hilma-ilmoituskanavassa 21.11.2014 julkaistun hankintailmoituksen ja tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Juhlatalon Rak 29

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-006078 Rakennusviraston arkiston ja arkistokalusteiden muutto 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Hallinto-osasto Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

Ilmanvaihtotöiden sekä ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt 1.3.2015 (tavoite) - 28.2.2017

Ilmanvaihtotöiden sekä ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt 1.3.2015 (tavoite) - 28.2.2017 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 10067-2014 Ilmanvaihtotöiden sekä ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt 1.3.2015 (tavoite) - 28.2.2017 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Yhteyspiste(et): Hankinta- ja logistiikkakeskus

Lisätiedot

3.7.2015. Urakkatarjouspyyntö, jätteiden keräys ja kuljetus

3.7.2015. Urakkatarjouspyyntö, jätteiden keräys ja kuljetus Urakkatarjouspyyntö, jätteiden keräys ja kuljetus Metsäsairila Oy on Mikkelin kaupungin omistama jätehuoltoyhtiö, joka ylläpitää alueen jätekeskusta sekä pienjäteasemia. Yhtiö järjestää hyötyjätteiden

Lisätiedot

Tarjouksia pyydettiin Raision jäähalliin tulevasta uudesta akkukäyttöisestä jäänhoitokoneesta.

Tarjouksia pyydettiin Raision jäähalliin tulevasta uudesta akkukäyttöisestä jäänhoitokoneesta. Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (2) Vapaa-aikalautakunta 13.05.2014 34 Jäänhoitokoneen hankinta Asianro 304/02.08.00/2014 Talouspäällikkö Esa Ilanti 10.4.2014: Hankinnasta lähetettiin ilmoitus 20.2.2014

Lisätiedot

PORVOONVÄYLÄN (VT 7) JA ERIKSNÄSINTIEN (MT 11687) PARANTAMINEN SIPOONLAHDEN KOHDALLA, YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITYS

PORVOONVÄYLÄN (VT 7) JA ERIKSNÄSINTIEN (MT 11687) PARANTAMINEN SIPOONLAHDEN KOHDALLA, YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITYS Tarjouspyyntö 1 (8) 29.5.2015 Tilaaja: Sipoon kunta Kehitys- ja kaavoituskeskus PL 7 (Iso Kylätie 18) 04131 Sipoo PORVOONVÄYLÄN (VT 7) JA ERIKSNÄSINTIEN (MT 11687) PARANTAMINEN SIPOONLAHDEN KOHDALLA, YLEISSUUNNITELMAN

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta Tarjouspyyntö 27.8.2015 8425-2015 Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta 1 HANKINNAN KOHDE... 2 2 HANKITTAVALLE PALVELULLE ASETETUT VAATIMUKSET... 3 3 KÄYTTÖÖNOTTO JA HYVÄKSYMISTESTAUS...

Lisätiedot

Tarjouspyyntö: Opintojaksopalautejärjestelmän rakentaminen

Tarjouspyyntö: Opintojaksopalautejärjestelmän rakentaminen 1 (8) Tarjouspyyntö: Sisällys 1. Hankinnan kohde... 2 1.1. HAAGA-HELIAn nykyinen järjestelmäarkkitehtuuri... 2 2. Hankintamenettely, aikataulu ja muutoksenhaku... 2 2.1. Hankintapäätöksestä ilmoittaminen...

Lisätiedot