MÄNTÄN KESKUSTA ALUEEN YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN JA TOTEUTUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTÄN KESKUSTA ALUEEN YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN JA TOTEUTUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN"

Transkriptio

1 HANKEKUVAUKSEN LIITE 1 1 (8) OSALLISTUMISHAKEMUS MÄNTÄN KESKUSTA ALUEEN YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN JA TOTEUTUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN Ehdokkaan tiedot Nimi: Osoite: Puhelin: Y tunnus: Ehdokkaan yhteyshenkilö tämän hankintamenettelyn aikana: Sähköpostiosoite:

2 HANKEKUVAUKSEN LIITE 1 2 (8) SELVITYS 1 YHTEISKUNNALLISET VELVOITTEET Ohje ehdokkaalle: Ehdokkaan tulee antaa vakuutus seuraavista yhteiskunnallisten velvoitteiden täyttymisestä. Yhteiskunnalliset velvoitteet tulee olla hoidettuna. Mikäli jotain vakuutusta ei ole mahdollista antaa, on annettava selvitys siitä, miksi vakuutusta ei ole mahdollista antaa. (Esimerkiksi: Jos ehdokkaalla on veroja maksamatta, tulee tarjoukseen liittää verottajan hyväksymä maksusuunnitelma ja todistus siitä että sitä on noudatettu.) Ehdokasta ei voida hyväksyä kelpoisuusehdot täyttäväksi sopimustoimittajaksi, jos jokin tässä selvityksessä vaadituista yhteiskunnallisista velvoitteista on hoitamatta/sopimatta. Väärän tiedon antaminen tarjousasiakirjoissa on niin ikään hylkäysperuste. Mikäli väärän tiedon antaminen paljastuu vasta sopimuskauden aikana, sitä voidaan käyttää sopimuksen purkuperusteena. Ehdokkaan nimi: Osallistumishakemuksen allekirjoittaja vakuuttaa, että: - sen edustama yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Kyllä - yritys on merkitty kaupparekisteriin. Kyllä - yritys on suorittanut lainsäädännön mukaisten verojen maksamisen. Kyllä - yritys on suorittanut työntekijän eläkelakien mukaiset maksut. Kyllä

3 SELVITYS 2: KYKY SUORIUTUA TILAAJAN ASETTAMISTA VELVOITTEISTA Ehdokkaan nimi: HANKEKUVAUKSEN LIITE 1 3 (8) a. Ehdokkaan kuvaus yrityksen osaamisresursseista ja referensseistä - kirjoita henkilökuvaus niistä yrityksen ammattilaisista, joista nimetään henkilöt toteuttamaan Mäntän keskusta alueen yleissuunnitelman päivittämistä ja toteuttamissuunnitelman laatimista. Henkilöiden tulee täyttää kaikki hankekuvauksen 6.1. otsikon alla (alaotsikoineen) esitetyt vaatimukset. Kuvaukseen tulee ehdokkaan nimeämistä henkilöistä sisällyttää seuraavan (esimerkki)taulukon tiedot sisältämä luettelo ja tarvittavat liitteet/lisätiedot, joita tarvitaan ehdokkaiden vertailemisessa hankekuvauksen kohdassa 6 (Ehdokkaiden valinta) kerrotulla tavalla: Projektinjohtajaksi nimetty henkilö (lisää nimi soluun) Koulutus ja SKOL luokka: Ilmoita: yliopisto tai TKK SKOL 02, 01 tai E Työkokemus (väh. 7 vuotta) Kokemus vastaavista keskustasuunnittelun projektinjohtotehtävistä yhteensä (kuinka monta referenssiä ?) 1) (lisää nimetyn henkilön nimi) Työryhmän jäseniksi nimetyt henkilöt Koulutus: Koulutus / Asiantuntemus Ilmoita: koulutusaste (alempi korkeakoulu tai vastaava; ylempi korkeakoulu; tutkijakoulutusaste) SKOL luokka Työkokemus (kuinka monta vuotta?) Kokemus vastaavista keskustasuunnitteluhankkeiden asiantuntijatehtävistä (kuinka monta referenssiä ?) 1) liikennesuunnittelija: (lisää nimi) ympäristösuunnittelija: (lisää nimi) valaistussuunnittelija: (lisää nimi) kaupunki / arkkitehtisuunnittelija: (lisää nimi) tutkinto: tutkinto: tutkinto: tutkinto: 1) Referenssikohteet luetellaan vuosilta erillisessä asiakirjassa. - merkitse mahdolliset liike ja ammattisalaisuudet Tarjoajan kuvaus yrityksen osaamisresursseista ja referensseistä on tarjouksen liite nro:.

4 HANKEKUVAUKSEN LIITE 1 4 (8) b. Kuvaus ehdokkaan/yrityksen taloudellisista resursseista Ohje tarjoajalle: - Pyydetään kirjoittamaan kuvaus yrityksen taloudellisesta tilanteesta siitä näkökulmasta, että hankintayksikkö voi arvioida tarjoajan taloudellisia valmiuksia suoriutua palveluiden ja sen käynnistämisvaiheesta ennen kuin palvelutuotannosta alkaa syntymään kassavirtaa tuotannosta sopimuskauden aikana. Vaatimus: Ehdokkaan on liitettävä osallistumishakemukseen laskelma tarjoajan maksuvalmiuden riittävyydestä palvelutuontannon käynnistymisvaiheessa. Laskelmassa tulee esittää viiden hengen, yhteensä vähintään sadan tunnin työsuorituksen oleelliset kustannukset, jotka yrityksen on maksettava ennen kuin sopimuksen mukainen laskutus kartuttaa maksuvalmiutta. Laskelman maksukyvykkyyttä osoittavassa osiossa riittää, että ehdokas vakuuttaa tarjoajan maksuvalmiuden olevan kunnossa esim. riittävän kassan, muun laskutuksen tai olemassa olevan luottolupauksen tai näiden yhdistelmän vuoksi. - Taloudellisia vaatimuksia myöhäisemmälle sopimuskaudelle ei aseteta, mutta hankintayksikkö voi palata asiaan osallsitumishakemusten tai myöhemmin tarjousten käsittelyvaiheessa, mikäli on syytä epäillä tarjouksen hinnan alhaisuuden aiheuttavan taloudellisia tai toiminnallisia riskejä hankintasopimuskaudella. - liitä osallistumishakemukseen yrityksen tilinpäätöstiedot (tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus) kahdelta edelliseltä vahvistetulta tilikaudelta. - Ilmoita yrityksen kahden edellisen vahvistetun tilikauden liikevaihto hankinnan kohteena olevalta (kaavoituksen) toimialalta. - Mikäli yrityksen historia on lyhyempi kuin kaksi tilikautta, yritystä pyydetään liittämään osallistumishakemukseensa ulkopuolisen, esim. rahoituslaitoksen arvio yhtiön taloudellisesta tilanteesta ja valmiuksista suoriutua tarjouspyynnön mukaisista tehtävistä. Vaatimus: Ulkopuolisen arvion tulee sisältää ilmaisuja, jotka vakuuttavat taloudellisten valmiuksien olevan kunnossa. - merkitse mahdolliset liike ja ammattisalaisuudet Tarjoajan kuvaus yrityksen talousellisista resursseista on tarjouksen liite nro:. c. Tarjoajan selvitys yrityksen suunnitelemista alihankkijoista Ohje tarjoajalle: - Pyydetään kirjoittamaan selvitys niistä alihankkijoista, joita yritys on ajatellut käyttää hankinnan kohteena olevien palvelujen tuottamisessa. o Selvityksessä tulee kertoa minkä palvelun osalta yritys suunnittelee käyttävänsä alihankkijaa, sekä alihankkijan nimi. o Mikäli alihankkijoita ei käytetä, pyydetään selvyyden vuoksi ilmoittamaan se tarjouksessa. - merkitse mahdolliset liike ja ammattisalaisuudet Toimittajaksi valituksi tultuamme olemme suunnitelleet käyttävämme alihankintaa: Kyllä, Alihankkijaselvityksemme on tarjouksen liite nro:.

5 HANKEKUVAUKSEN LIITE 1 5 (8) SELVITYS 3 Muut vertailussa käytettävät tiedot - Henkilöiden määrää, osaamista ja referenssejä koskevat vertailussa käytettävät tiedot on annettu yllä (Selvitys 2:ssa). Tässä selvityksessä annetaan loput vertailussa käytettävät tiedot. - Ilmoita kaikki pyydetyt tiedot. Tarjoajan nimi: Vertailuperuste Yrityksen valmiudet a. Yrityksen henkilöstömäärä - Ilmoita pyydetty lukumäärä Yrityksemme tätä hanketta vastaaviin tehtäviin soveltuvien henkilöiden kokonaismäärä on henkilöä. b. Yrityksen tekniset valmiudet 3D mallintamiseen - Rastita se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten valmiuksianne 3D mallintamiseen Yrityksellämme on käytössään 3D tekniikka, joka: mahdollistaa suunnittelualueen staattisen visualisoinnin mahdollistaa gfraafisen visualisoinnin eri näkökulmista mahdollistaa simuloinnin ja virtuaaliliikkuvuuden suunnittelualueen sisällä c. Kaupunkisuunnitteluun liittyvä lisäosaaminen (erityisosaaminen / suunnitteluosaaminen) - Luettele yrityksenne sellainen kaupunkisuunnitteluun liittyvä lisäosaaminen, joka ei kuulu liikennesuunnittelijan, ympäristösuunnittelijan, valaistussuunnittelijan tai kaupunki /arkkitehtisuunnittelijan tavanomaiseen osaamiseen. Yrityksemme henkilöstöllä on seuraavaa kaupunkisuunnitteluun liittyvää lisäosaamista:.

6 HANKEKUVAUKSEN LIITE 1 6 (8) Selvitys 4 Liike ja ammattisalaisuudet Ohje tarjoajalle: - Ehdokasta pyydetään rastittamaan toinen vaihtoehdoista. Ehdokkaan nimi: Osallistumishakemus ei sisällä liike tai ammattisalaisuuksia Ehdokas on merkinnyt tarjoukseen liike tai ammattisalaisuuksia. Ne on ilmoitettu erillisellä liitteellä, joka on merkitty numerolla.

7 HANKEKUVAUKSEN LIITE 1 7 (8) Selvitys 5 Osallistumishakemuksen liitteet: a) Ehdokkaan kuvaus yrityksen osaamisresursseista ja referensseistä on tarjouksen liiteessä nro. b) Ehdokkaan kuvaus yrityksen talousellisista resursseista on tarjouksen liite nro:. c) Ehdokkaan mahdollinen selvitys yrityksen suunnitelemista alihankkijoista on tarjouksen liite nro:. d) Osallistumishakemukseen on liitetty myös seuraavat liitteet (esim. henkilöiden cv:t):

8 HANKEKUVAUKSEN LIITE 1 8 (8) Osallistumishakemuksen päiväys ja allekirjoitus Olen tutustunut hankekuvausasiakirjoihin ja sitoudun siinä ja tässä osallistumishakemuksessa oleviin ehtoihin. Päiväys: Allekirjoitus nimen selvennys:

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014 Helsingin kaupunki 1 (10) Tarjouspyyntö 3D-mallinnuksen ja visualisoinnin puitesopimuksesta 2015 (optiovuosi 2016) HEL 2014-014556 T 02 08 02 00 1. Sopimuksen alaiset työt 2. Hankinnan kohde 2.1 Palvelukuvaus

Lisätiedot

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11.

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11. Osallistumispyyntö PKSH038-13 1 (10) PKS-VERKKOMAKSAMINEN KILPAILULLINEN NEUVOTTELUMENETTELY, OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde Määritelty pääpiirteittäin tavoitetilan kuvauksessa

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

Suomi-Jyväskylä: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 033-056363. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Jyväskylä: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 033-056363. Hankintailmoitus. Palvelut 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56363-2015:text:fi:html Suomi-Jyväskylä: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 033-056363 Hankintailmoitus

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

A. Kaikkia osa-alueita (1-6) koskevat kysymykset ja vastaukset:

A. Kaikkia osa-alueita (1-6) koskevat kysymykset ja vastaukset: Senaatti-kiinteistöt: Työympäristökehittämisen konsultointipalveluiden hankinta - tarjouspyyntöjä koskevat kysymykset ja vastaukset Seuraavassa on esitetty Senaatti-kiinteistöjen työympäristökehittämisen

Lisätiedot

Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta

Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta TARJOUSPYYNTÖ 9.7.2015 TEM/1354/02.03.01/2015 Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF

Lisätiedot

Digitaalisen saneluratkaisun palveluhankinta

Digitaalisen saneluratkaisun palveluhankinta 1/14 HANKEKUVAUS Liite 1 14.9.2010 Digitaalisen saneluratkaisun palveluhankinta HUS-Logistiikka PL 441 Puh (09) 4711 www.hus.fi Stenbäckinkatu 9 etunimi.sukunimi@hus.fi 00029 HUS 2/14 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2002-2013:text:fi:html FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002 Hankintailmoitus Tavarahankinnat Direktiivi

Lisätiedot

FI-Helsinki: Polttoaineet 2012/S 200-328949. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat

FI-Helsinki: Polttoaineet 2012/S 200-328949. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328949-2012:text:fi:html FI-Helsinki: Polttoaineet 2012/S 200-328949 Hankintailmoitus Tavarahankinnat Direktiivi 2004/18/EY

Lisätiedot

FI-Kirkkonummi: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2012/S 225-370982. Hankintailmoitus. Palvelut

FI-Kirkkonummi: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2012/S 225-370982. Hankintailmoitus. Palvelut 1/9 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370982-2012:text:fi:html FI-Kirkkonummi: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2012/S 225-370982 Hankintailmoitus

Lisätiedot

Tarjous, Liite 3. Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus Yhteyshenk. kilön nimi Yhteyshenk. antaa tiedoksi. Liitteet. viä tietoja.

Tarjous, Liite 3. Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus Yhteyshenk. kilön nimi Yhteyshenk. antaa tiedoksi. Liitteet. viä tietoja. , Liite 3 Versio 2.3.2015 Dnro 21/07.71.710/2015 TARJOAJAN TIEDOT Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus Yhteyshenk kilön nimi Yhteyshenk kilön puhelin ja sähköposti Ehdokkaan virallinen sähköpostiosoite,

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta.

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta. 1 Suomussalmen kunnan julkisen hallinnon ja talouden sekä tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluiden hankinta tilivuosiksi 2013-2018 1. Tarjouspyyntö pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HITSAUSKONE HANKINTA

TARJOUSPYYNTÖ HITSAUSKONE HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2010 HITSAUSKONE HANKINTA Länsirannikon Koulutus Oy WinNova on Satakunnan suurin 2. asteen koulutuspalveluja tuottava ammatillinen oppilaitos. WinNova kehittää ja parantaa toimintojaan

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

Suomi-Espoo: Rakennustyöt 2014/S 008-010316. Hankintailmoitus erityisalat. Rakennusurakat

Suomi-Espoo: Rakennustyöt 2014/S 008-010316. Hankintailmoitus erityisalat. Rakennusurakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:10316-2014:text:fi:html Suomi-Espoo: Rakennustyöt 2014/S 008-010316 Hankintailmoitus erityisalat Rakennusurakat Direktiivi

Lisätiedot

Osallistumispyyntö neuvottelumenettelyyn. Team Finland talon työskentelyä tukevien tilojen muotoiluratkaisut

Osallistumispyyntö neuvottelumenettelyyn. Team Finland talon työskentelyä tukevien tilojen muotoiluratkaisut 21.4.2015 1111 7/25/2015 Osallistumispyyntö neuvottelumenettelyyn Team Finland talon työskentelyä tukevien tilojen muotoiluratkaisut Tekes the Finnish Funding Agency for Innovation Kyllikinportti 2 P.O.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1/12 8.11.2012

TARJOUSPYYNTÖ 1/12 8.11.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1/12 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLÄÄKÄRIPALVELUISTA (TERVEYSHYÖTYHAMMASLÄÄKÄRI) Hämeenlinnan kaupunki, Hämeenlinnan Terveyspalvelut -liikelaitos pyytää tarjoustanne hammaslääkäripalveluista. Väestön

Lisätiedot

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1.

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1. LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMI 19.12.2014 SEULONTAMAMMOGRAFIATUTKIMUSTEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde Lohjan kaupunki pyytää tarjoustanne terveydenhuoltolakiin (1326/2010) ja seulontaasetukseen

Lisätiedot

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus Järvenpään kaupungin Kaupunkikehitys, Kunnallistekniikan suunnittelu pyytää kokonaishintatarjoustanne tämän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA

TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1/1 TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1. Hankinnan kuvaus Lohjan kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne Pusulan kaupungin osan liikennealueiden

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

HELSINKI HIGH-RISE KILPAILUN LYHYT KUVAUS. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi

HELSINKI HIGH-RISE KILPAILUN LYHYT KUVAUS. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi 1 HELSINKI HIGH-RISE Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu www.helsinkihighrise.fi (Beta) KILPAILUN LYHYT KUVAUS 2 KILPAILUN LYHYT KUVAUS Luonnos 1.12.2014 Helsinki High-rise Kansainvälinen arkkitehtuuri-

Lisätiedot

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013 Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 1 (14) KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT Tarjouspyyntö Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 2 (14) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 HANKINTAYKSIKKÖ... 3 3 HANKINNAN KOHDE JA HANKINNAN

Lisätiedot

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa.

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa. TARJOUSPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUISTA Tarjouspyyntö koskee vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (1987/380) 8 c :ssä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot