RAKENNUSAUTOMAATION HUOLTOPALVELU- SEKÄ ENER- GIATEHOKKUUSPALVELUSOPIMUS VUOSIKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSAUTOMAATION HUOLTOPALVELU- SEKÄ ENER- GIATEHOKKUUSPALVELUSOPIMUS VUOSIKSI 2013-2015"

Transkriptio

1 1 (6) Simon kunta TARJOUSPYYNTÖ Tekninen lautakunta Ratatie SIMO RAKENNUSAUTOMAATION HUOLTOPALVELU- SEKÄ ENER- GIATEHOKKUUSPALVELUSOPIMUS VUOSIKSI HANKINNAN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT Simon kunnan tekninen toimi pyytää tarjousta rakennusautomaation huoltopalvelusopimuksista, sekä energiansäästötoimenpiteiden kartoitus ja toteutustöistä seuraaviin kohteisiin: Terveysaseman kiinteistö Simon ala-aste Simon yläaste Maksniemen koulu Maksniemen päiväkoti Kunnan virasto Virkala Yhteensä kaikkien huoltopalvelukohteiden kiinteistöjen kokonaispinta-ala on m2 ja tilavuus m3. Käytössä olevat kiinteistövalvomot ovat Siemens UNIGYR EMS 40 Insight ja VAK:kina 7 kpl UNIGYR PRUx alakeskusprosessoria, sekä Siemens DESIGO insight ja VAK:keina 2 kpl Desigo PX alakeskusprosessoria. Terveysk, vuodeosasto 70 pistettä Simon ala-aste, 98 pistettä ylä-aste 42 pistettä Maksniemen koulu 150 pistettä Maksniemen päiväkoti 99 pistettä kunnanvirasto 107 pistettä Virkala 65 pistettä

2 2 (6) 2. HANKINTAMUOTO Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä. Kaikki halukkaat voivat tehdä tarjouksen. 3. TARJOAJAN JA TARJOUKSEN KELPOISUUS SEKÄ TAR- JOUSTEN VERTAILU 3.1 Tarjousten käsittely Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu 3.2 Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Arviointi- ja valintaprosessin ensimmäisen vaiheen tarkoituksena on selvittää tarjoajan edellytykset suoriutua palvelujen tuottamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. 3.3 Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä ja sen liitteitä sekä niissä mainittuja vaatimuksia. 3.4 Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Vuosisopimushinta, Virkalan tarjoushinta ja energiakatselmuksen painoarvohinta (10 % katselmushinnasta) on vertailutaulukon mukaisesti enintään 50 pistettä ja muut vertailuarvoon vaikuttavat tekijät enintään 50 pistettä.

3 3 (6) 4. TARJOUSHINNAN ESITTÄMINEN Tarjous on annettava vuosisopimushinnalla sekä tarjoukseen kuulumattomat työt tuntiveloitushinnalla. Tuntiveloitushinnan lisäksi on esitettävä mahdolliset kilometrikorvaukset ja päivärahat. Tuntiveloitushinnan lisäksi on tarjouksessa kerrottava vasteaika työn tekemiseen. Tarjoukseen on liitettävä myös ostoehto tarvittavien varaosien hankkimiseksi nykyiseen järjestelmään, sekä varaosien sijainti ja saatavuus. Tilaajalla on oikeus päättää kenellä hän työn teettää. Etäyhteyden rakentamisesta virkala- kiinteistön ja sen liittämisestä kiinteistövalvomoon on annettava erillistarjous. Tilaaja antaa käyttöön tietoliikenneyhteydet. 5. MAKSUEHDOT Maksuehdot ovat Kiinteistönhoidon yleisten sopimusehtojen mukaiset. 6. TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN Sitova tarjous on toimitettava kirjeitse viimeistään klo mennessä osoitteeseen: Mika Tiiro Simon kunta Ratatie SIMO Tarjouksen voi toimittaa myös sähköpostilla osoitteella Merkitse kuoreen ja sähköpostin osoitekenttään Huoltosopimustarjous. Määräajan jälkeen jätettyjä tarjouksia ei oteta huomioon. Pyydämme tarjoajia ennen tarjouksen tekemistä tutustumaan kohteisiin. Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään saakka. Tarjouksesta kokonaisuudessaan vastaavan henkilön yhteystiedot ja tämän varahenkilön puhelin ja sähköpostiosoite tulee mainita tarjouksessa. Tarjoukset ovat pääsääntöisesti julkisia viranomaistoiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti. Liikesalaisuudet pyydetään ilmoittamaan erillisellä liitteellä (hinta ei voi olla liikesalaisuus). Julkisuuslain nojalla tarjouksia pyytävälle viranomaiselle kuuluu päätöksen tekeminen tarjouksen julkisuudesta ja liikesalaisuuksista.

4 4 (6) 7. LISÄTIEDOT JA ALLEKIRJOITUS Lisätietoja tarjouspyynnöstä ja sen sisällöstä antaa Mika Tiiro puh ja Seppo Arola puh Simossa Mika Tiiro Teknisen osaston osastopäällikkö Simon kunta

5 5 (6) RAKENNUSAUTOMAATION HUOLTOPALVELUSOPIMUKSEN SEKÄ ENERGIATEHOKKUUSPALVELUSOPIMUS KUVAUS Tarjouksen tulee pitää sisällään etävalvomosta käsin ympärivuorokautisesti valvottavaa kiinteistöjen toimintaa, vähintään kerran vuodessa tehtävä huoltokäyntikierros sekä siinä suoritettavat tarkastukset ja tehtävät, sekä toimenpide-ehdotusten esittämisiä energiatehokkuuden parantamiseksi. Tarjouksentekijän on pystyttävä havainnoimaan kiinteistössä olevia ongelmia sekä puutteita ja ilmoittamaan niistä mahdollisimman nopeasti. Energiankulutuksista on tehtävä kuukausiraportit. Tarjouksen tekijän tulee kertoa palvelusopimustarjouksessa tarkemmin mitä asioita kohteista he pystyvät mittaamaan, seuraamaan ja säätämään ja miten tämä työ tehdään. Tarjouksesta on käytävä ilmi työn kuvaus, kuinka usein huoltopalvelukäynnit kohteessa suoritetaan, mitä toimenpiteitä huoltokäyntien aikana suoritetaan, minkälaiset korjaukset huoltokäyntien yhteydessä kuuluvat kuukausiveloitushintaan ja minkälaisella periaatteella kuukausiveloitushintaan kuulumattomat työt, varaosat ja uusittavat laitteet laskutetaan. Huoltopalvelusopimuksen tehneen kanssa pidetään ensimmäisenä vuotena suoritettava perusteellinen energiakatselmus ja niihin liittyvät säästölaskelmat sekä investointiesitykset takaisinmaksuaikoineen. Energiakatselmuksesta on annettava erillistarjous. Virkala- kiinteistön liittämisestä kiinteistövalvomoon on annettava erillistarjous. Tarjouksen tulee pitää sisällään seuraavat asiat. - Ilmastointikone TK 1 vanhat toimilaitteet jätetään, anturit uusitaan - Lämmönsiirtimen säädöt ja lämmönsiirtimen pumppujen hälytykset liitetään Vakkiin, vanhat toimilaitteet jätetään, anturit uusitaan. - Vanhan ohjaustaulun ja hälytyspistetaulukon pisteet liitetään uuteen vakkiin, myös hissihälytys. ( Ulkovalot, käytävävalot, ovilukot aikaohjelmalla ohjaus) - kaapeloinnin hoitaa tilaaja, entiset kaapeloinnit hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan. - Tilaaja vastaa mahdollisista putkitöistä - Tarjouksen tulee sisältää yhteys kunnanviraston valvomoon, vaihtotyö, asennus, kytkentä, testaus, viritys, koekäyttö, luovutuskuntoon tehtynä sisältäen suunnittelun ja dokumentaatiot. - Tarjouksessa on huomioitava kaukolämmön-, veden- ja sähkön etäluentamahdollisuus. Tarjoajan tulee antaa kuvaus siitä, miten tarjottava energiatehokkuuspalvelu pitää sisällään miten energiatehokkuuspalvelua voidaan hyödyntää ja millä tavalla se voisi tuoda säästöjä. LIITTEET LIITE 1 Tarjousvertailulomake

6 6 (6) LIITE 1 Huoltopalvelusopimuksen tarjousvertailutaulukko Tarjouksen vuosisopimushinta + Virkalan liittäminen kaukovalvontaan + (energiakatselmushinta/10) Muut vertailuarvoon vaikuttavat tekijät Pisteytys Painoarvo maksimissaan Painoarvo maksimissaan Vertailuarvo Tarjoaja Vuosisopimushinnan, Virkalan ja energiakatselmuksen painoarvo lasketaan siten, että halvin tarjoushinta saa 50 pistettä ja muut suhteutetaan siihen hintaeroprosenttien suhteessa (energiakatselmuksen tarjousvertailuhinta on 10% katselmushinnasta) Muut vertailuarvoon vaikuttavat tekijät ovat Tuntiveloitushinta kaikkine kuluineen ja vasteaika työhön ryhtymiseen arvioidaan yhtenä osana maksimissaan 10 pisteeseen Tarjoukseen liittyvä ostoehto tarvittavien varaosien hankkimiseksi nykyiseen järjestelmään, sekä varaosien sijainti ja saatavuus arvioidaan yhtenä osana maksimissaan 10 pisteeseen Huoltopalvelusopimuksen sisältö ja laatu arvioidaan yhtenä osana maksimissaan 30 pisteeseen

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista,

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, 1 TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI Hankintayksikkö ja lisätiedot Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, johon sisältyy päiväkotien, perhepäivähoidon

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Peruspalvelulautakunta PL 25 21.08.2013. Sulkavan kunta. 58 701 Sulkava puh.(015) 527 5200

TARJOUSPYYNTÖ Peruspalvelulautakunta PL 25 21.08.2013. Sulkavan kunta. 58 701 Sulkava puh.(015) 527 5200 Sulkavan kunta TARJOUSPYYNTÖ Peruspalvelulautakunta PL 25 21.08.2013 58 701 Sulkava puh.(015) 527 5200 LIIKUNTA, KULTTUURI JA NUORISOTOIMINTOJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Hankinnan kuvaus Sulkavan kunta on kunnanvaltuuston

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / TYÖTERVEYSHUOLTO

TARJOUSPYYNTÖ / TYÖTERVEYSHUOLTO 1/5 TARJOUSPYYNTÖ / TYÖTERVEYSHUOLTO Askolan kunta pyytää 10.10.2014 klo 14.00 mennessä tarjoustanne työterveyshuollon palveluista ajalle 1.1.2015 31.12.2017 (kolmen vuoden sopimusaika) + kahden (2) vuoden

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova hankkii tuotantokeittiöön painekeittokaapin, tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova hankkii tuotantokeittiöön painekeittokaapin, tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Länsirannikon Koulutus Oy TARJOUSPYYNTÖ Winnova PL 197 14.11.2014 26101 RAUMA Painekeittokaappi Länsirannikon Koulutus Oy WinNova hankkii tuotantokeittiöön painekeittokaapin, tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Perunat ja juurekset Tuorevihannekset ja hedelmät Tarjouspyynnön sisältö

Lisätiedot

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja.

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja. 12.3.2012 TARJOUSPYYNTÖ RUOANKULJETUKSISTA 1. Hankinnan kuvaus Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää Raahen kaupungin ateria- ja puhtauspalveluille tarjouksia ruoankuljetuksista liitteen mukaisesti.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Pääomarahastosijoittamisen juridiset palvelut

Tarjouspyyntö Pääomarahastosijoittamisen juridiset palvelut Tarjouspyyntö Pääomarahastosijoittamisen juridiset palvelut Tekes Pääomasijoitus Oy Osoite/Address/Adress Posti/Post/Mail etunimi.sukunimi@tekes.vc Kyllikinportti 2 PL 1014, 00101 Helsinki www.tekes.vc

Lisätiedot

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista.

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. Kalusteiden tulee olla julkitilakäyttöön sekä vanhushuollon

Lisätiedot

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti.

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEISTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. Tarjouspyyntö koskee yhtä Telakkakadun koululle (Telakkakatu 15, 44200 Suolahti)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA PL 17 28101 PORI 1. Hankinnan kohde Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA pyytää tarjoustanne pyöräalustaisesta kaivinkoneesta. Hankintailmoitus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLTOKULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLTOKULJETUKSISTA 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 22.6.2015 Hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLTOKULJETUKSISTA Nurmijärven kunta pyytää tarjousta suun terveydenhuollon välinehuoltokuljetuksista. Hankinnan

Lisätiedot

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä.

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä. PALTAMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 22.11.2012 1 PALTAMON KUNNAN LAKISÄÄTEISET TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013 2016 1. TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013-2016 Paltamon kunta pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Helsingin käräjäoikeus

Lisätiedot

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ LAITTEIDEN HANKINNASTA MIKKOLAN KOULUN PALVELUKEITTIÖÖN Tuusulan kunnan ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne Mikkolan koulun

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta.

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta. 1 Suomussalmen kunnan julkisen hallinnon ja talouden sekä tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluiden hankinta tilivuosiksi 2013-2018 1. Tarjouspyyntö pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta TARJOUSPYYNTÖ ATERIAKULJETUKSISTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva (Tilaaja) pyytää kokonaistarjoustanne ateriakuljetuksista sopimuskaudelle 1.6.2012 30.6.2015+ mahdolliset optiovuodet (2 vuotta),

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Sisällys Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Hankinnan kohde... 2 1.1 Kategoria 1. ja 2: Kahden ja yhden näytön FullHD-ratkaisut...

Lisätiedot

KIRJAHANKINNAT VUODELLE 2014 JA MAHDOLLINEN OPTIO VUODELLE 2015

KIRJAHANKINNAT VUODELLE 2014 JA MAHDOLLINEN OPTIO VUODELLE 2015 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 36/13 1 (5) KEMI-TORNIO SEUDUN HANKINTAPALVELUT Kemin kaupunki Keminmaan kunta Simon kunta Tervolan kunta KIRJAHANKINNAT VUODELLE 2014 JA MAHDOLLINEN OPTIO

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot