Ulkovalaistuksen itäisen alueen hoito- ja kunnossapitotyöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulkovalaistuksen itäisen alueen hoito- ja kunnossapitotyöt 2013 2017"

Transkriptio

1 Yhdyskuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Ulkovalaistuksen itäisen alueen hoito- ja kunnossapitotyöt Jyväskylä VALAISTUKSENHUOLTOURAKAN TARJOUSPYYNTÖ Tarjouspyynnön kohde Jyväskylän kaupunki, Yhdyskuntatekniikka, kaupunkirakennepalvelut pyytää Teiltä kirjallista tarjousta Jyväskylän kaupungin itäisen alueen ulkovalaistusverkon hoito- ja kunnossapitotöistä yksikköhintaurakkana seuraavien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöasiakirjat Urakkatarjous tulee tehdä tähän tarjouspyyntökirjeeseen ja seuraaviin liitteenä oleviin tarjouspyyntöasiakirjoihin perustuen: tämä tarjouspyyntökirje tarjouslomakkeet urakkaohjelma Jyväskylän kaupungin ulkovalaistusverkon käytön johtajan määräykset työturvallisuusasiakirja tuotekuvaukset yhteenveto ulkovalaisimista keskustarkastusohje aluejakokartta Tarjouspyyntöasiakirjat ovat ladattavissa internet-osoitteesta Hankinnasta on myös tehty julkisia hankintoja koskeva hankintailmoitus, joka on nähtävillä osoitteessa: Tarjouksen tekeminen ja muoto Urakkaohjelman kohdan 14.1 mukaisesti ja huomioiden alla oleva ohje. Tarjous tulee tehdä suomen kielellä käyttäen tarjouspyynnön liitteenä olevia hintatarjouskaavakkeita. Urakoitsijan on tarjouksessaan täytettävä jokainen pyydetty yksikköhintarivi ja laskettava vertailuhinta riveittäin kertomalla tilaajan antama yksikkömäärä yksikköhinnalla. Em. kertolaskusta muodostuu vertailuhinta riveittäin. Tarjouksen koko vertailuhinta muodostuu rivikohtaisten vertailuhintojen yhteenlasketusta summasta (ALV 0).

2 Yhdyskuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 2 (6) Tarjousmenettely Urakkatarjoukset käsitellään kaksivaiheisena. Käsittelyvaiheessa 1 arvioidaan ja pisteytetään urakoitsijan tekemä urakan selvitysosa ja mikäli urakoitsija saavuttaa tilaajan asettaman vaaditun vähimmäisvaatimuksen käsittelyvaiheen 2 hintatarjouskuori avataan. Käsittelyvaiheen 2 hintatarjous on tehtävä tarjouspyynnön mukaisille tarjouskaavakkeille ja tarjouksen mukaan on liitettävä vaaditut tiedot. Kumpikin tarjouslomake on suljettava omaan kuoreensa ja varustettava käsittelyvaihetta vastaavalla merkinnällä. Käsittelyvaiheen 1 tarjouskuoreen on liitettävä todistus verojen maksamisesta ja ilmoitettava eläkemaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen täyttämisestä. Lisäksi on toimitettava dokumentti yrityksen tapaturmavakuutuksen voimassaolosta. Todistus verojen maksamisesta ei saa olla kahta kuukautta vanhempi eikä eläkemaksujen suorittamista koskeva todistus kuukautta vanhempi. Rakentamisen laatu (Rala) ry:n myöntämä pätevyystodistus tai Tilaajavastuu. fi:n myöntämä selvitys korvaa yrityksen osoitusvelvollisuuden edellä olevien selvitysten osalta. Pätevyystodistus ei saa olla yhtä (1) kuukautta vanhempi. Käsittelyvaiheen 1 tarjouskuoreen on myös liitettävä todistus voimassaolevasta ennakkoperintärekisteriotteesta, todistus arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä ja kaupparekisteriote. Tarjouksen antajan on toimitettava vastaavat selvitykset myös tarjouksessa ilmoittamiensa aliurakoitsijoiden osalta. Mikäli tarjouksen antaa työyhteenliittymä, tulee työyhteenliittymän olla perustettu ennen tarjouksen antamista ja tarjoukseen tulee liittää oikeaksi todistettu jäljennös ao. sopimuksesta. Tilaaja pidättää oikeuden muuttaa tai täydentää tarjousaikana tarjouspyyntöasiakirjoja klo saakka. Tarjouspyyntöaikana voi esittää kirjallisia kysymyksiä klo saakka ja niihin annetaan vastaus klo mennessä. Tarjoajan tulee esittää kysymykset sähköpostilla osoitteisiin ja Tarjoajan tulee huomioida tarjouksessaan nämä kysymykset ja niihin annetut vastaukset ja niiden huomioimisesta on urakoitsijan tehtävä merkintä tarjouslomakkeeseen. Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoihin tulee tarjousaikana muutoksia, täydennyksiä, tai vastauksia kysymyksiin, tilaaja toimittaa päivitetyt asiakirjat ja niihin liittyvät lisäkirjeet tarjoajille internet-osoitteessa: kohdassa ulkovalaistuksen itäisen alueen hoito- ja kunnossapitotyöt.

3 Yhdyskuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 3 (6) Käsittelyvaihe 1. tarjouksen sisältövaatimukset Suullisesti annetut esitykset ja lisätiedot eivät sido tarjouksen antajaa tai tilaajaa. Tarjouksen tulee olla voimassa kaksi (2) kuukautta tarjouksen jättöpäivästä lukien. Myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä. Vaiheen 1 tarjouksessa on oltava seuraavat selvitykset: A) Selvitys vastaavan sähkötyönjohtajan ammattitaidosta B) Yrityksen referenssit Käsittelyvaihe 2. tarjouksen sisältövaatimukset C) Työkohtaisen laatusuunnitelman taso Lisäksi seuraavat todistukset tai selvitykset: 1.todistus verojen maksamisesta 2.ilmoitus eläkemaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen täyttämisestä. 3.dokumentti yrityksen tapaturmavakuutuksen voimassaolosta. Rakentamisen laatu (Rala) ry:n myöntämä pätevyystodistus tai Tilaajavastuu. fi:n myöntämä selvitys korvaa yrityksen osoitusvelvollisuuden. Lisäksi tarjouskuoreen on sisällytettävä seuraavat dokumentit: 4.voimassaoleva ennakkoperintärekisteriote, 5.todistus arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä 6. kaupparekisteriote Vaiheen 2 tarjouksessa on ilmoitettava tarjouslomakkeilla pyydetyt yksikköhinnat ja vertailuhinta riveittäin, sivuttain ja tarjouksen vertailuhinta yhteensä, vakuuksien laatu ja työssä käytettävä työehtosopimus. Hintatarjouslomake suljetaan erilliseen hintakuoreen, joka suljetaan edelleen tarjouskuoreen yhdessä käsittelyvaiheen 1 tarjousaineiston kanssa. hintatarjouskuori on varustettava merkinnällä: ITÄINEN ALUE, hintatiedot ja koko muu tarjouskuori merkinnällä VALAISTUKSENHUOLTO ITÄINEN ALUE, urakkatarjous. Tarjouskuoressa on oltava näkyvillä lähettäjän nimi.

4 Yhdyskuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 4 (6) Tarjous tulee toimittaa klo mennessä osoitteella: Yhdyskuntatekniikan kirjaamoon PL JYVÄSKYLÄ käyntiosoite: Hannikaisenkatu JYVÄSKYLÄ Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden hylätä tarjoukset syytä ilmoittamatta ilman korvausvelvollisuutta. Tarjousten käsittely tarjousvaiheessa 1 Tarjousten arviointiperusteet Tarjousvaiheen 1 kuoret avataan ja tarjouksessa esitettyjen tarjoajan antamien selvitysten perusteella arvioidaan jokainen asiakokonaisuus erikseen. Vähimmäisvaatimusten arvioimista varten kootaan 3 henkilön ryhmä arvioimaan tehtyjä tarjouksia. Ryhmän jäsenet arvioivat tarjouksen asiakokonaisuudet ja antavat jokainen oman arvionsa vaatimuksien täyttämisestä. Tämän jälkeen jokaisen arvioijan antaman arvion perusteella koko ryhmä päättää täyttääkö tarjouksen antaja vähimmäisvaatimukset. Mikäli tarjoajan käsittelyvaiheen 1 arviointikohteet eivät täytä vähimmäisvaatimuksia tarjous hylätään ja käsittelyvaiheen 2 kuori palautetaan tarjouksen antajalle avaamattomana, kun urakkasopimus on allekirjoitettu. Käsittelyvaihe 1. A) Työstä vastaavan henkilön ammattitaito: Vähimmäisvaatimus myönnetty ja voimassa oleva sähköpätevyys 2 ja kokemusta sähkötöistä vastaavan tehtävistä valaistuksen huollon- ja ylläpidon työkohteissa vähintään 3 vuotta. urakoitsijan on yksilöitävä työstä vastaavan henkilön toteuttamien kohteiden sisältö, toteutusaika, tilaaja, kesto. Esitettyjen referenssien on oltava tilaajan pyynnöstä tarkistettavissa. Mikäli ammattitaito- ja kokemusvaatimukset eivät täytä tilaajan asettamia vähimmäisvaatimuksia niin tarjoajan hintakuorta ei avata. Työstä vastaavaa henkilöä ei saa ilman pakottavaa syytä urakan aikana vaihtaa ja mahdollisessa pakottavassa tilanteessa vaihtoon on

5 Yhdyskuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 5 (6) saatava tilaajan hyväksyntä ja vastaavien pätevyyksien on oltava voimassa. B) Yrityksen referenssit: Vähimmäisvaatimus Yrityksellä on oltava esittää luotettava selvitys vähintään kolmessa (3) sähköinfran rakentamisen, ylläpidon tai huollon kohteessa toimimisesta kuten maakaapelointi, sähköverkko tai ulkovalaistus viimeiseltä 3 vuoden ajalta. Mikäli vähimmäisvaatimus ei toteudu niin tarjoajan hintakuorta ei avata. Kohteista huomioidaan vain ne joissa toimeksiannon koko ylittää (ALV 0). Tätä varten on tarjoajan yksilöitävä toteuttamansa kohteiden sisältö, toteutusaika, tilaaja, kesto. Esitettyjen referenssien on oltava tilaajan pyynnöstä tarkistettavissa. C) Arvioidaan yrityksen laadunvarmistuksen taso Vähimmäisvaatimus Arviossa tarkastetaan yrityksen tähän kohteeseen tekemän alustava työmaakohtainen laatusuunnitelma. Ko. kuvauksesta arvioidaan: a) miten valaistuksen ylläpidon ja huollon laadunvarmistus on suunniteltu tehtäväksi b) poikkeamaraportointimenettelyä c) työnaikaista tarkastusmenettelyä d) sijaisjärjestelyjen kuvaus e) tarjoajan annettava kuvaus tarjoavan yrityksen ja varsinaisen toteutuksen organisaatioista. Lisäksi urakoitsijan on tarjouksessaan ilmoitettava yrityksensä tähän työhön varaama KTM:n päätöksen 410/96 8 mukainen sähkötöiden johtaja. Yrityksen laadunvarmistus pisteytetään seuraavasti: tarjoajan on vastattava jokaiseen pyydettyyn laadunvarmistusosioon ja jokaisesta arvostelukohteesta voi saada pisteet 0-5. Max. pisteet 15 ja tarjoajan on saatava tästä osiosta vähintään 4 pistettä, jotta laadunvarmistuksen taso saavuttaa tilaajan asettaman vähimmäisvaatimuksen. Pisteytys tehdään kokonaislukuina. Tarjouksen yhteydessä annetun laatusuunnitelman sisältö on tarjoajaa sitova. Mikäli laatusuunnitelma ei täytä tilaajan asettamia vähimmäisvaatimuksia niin tarjoajan hintakuorta ei avata.

6

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (11) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

Arvo Ylpön koulun pihan saneeraus

Arvo Ylpön koulun pihan saneeraus Tekninen toimi Urakkatarjouspyyntö Arvo Ylpön koulun pihan saneeraus Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta. Huomioi lyhyt laskenta-aika ja toteutusaikataulu. 1 RAKENNUTTAJA JA TILAAJA PL

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu):

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu): TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) TALONRAKENNUKSEN HANKESUUNNITTELUN, TARVESELVITYSTEN JA VASTAAVI- EN ERIKSEEN MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN SUUNNITELMIEN JA SELVITYSTEN PUITE- SOPIMUS VUODELLE 2015. Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11.

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11. Osallistumispyyntö PKSH038-13 1 (10) PKS-VERKKOMAKSAMINEN KILPAILULLINEN NEUVOTTELUMENETTELY, OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde Määritelty pääpiirteittäin tavoitetilan kuvauksessa

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Helsingin käräjäoikeus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007

TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007 TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007 Karelia ENPI CBC (2007-2013) on EU:n naapuruus- ja kumppanuusinstrumentin mukainen rajanylittävän yhteistyön ohjelma. Ohjelma on Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU

REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU Tekninen toimi 16.1.2015 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU Tarjouspyynnön kohde: Karvian kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjoustanne Revon/Västilän

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä 1 / 11 Hankinnan kohde Pvm. Työkonepalvelut 1.8.2013 30.11.2014 + optio ajalle 1.12.2014 30.11.2015 17.5.2013 Tilaaja Y-tunnus: Tilaajan yhteyshenkilö ja -tiedot Turun Seudun Kuntatekniikka Oy 2434427-0

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

www.residuum.fi -nettisivujen päivitys

www.residuum.fi -nettisivujen päivitys Napapiirin Residuum Oy Tarjouspyyntö 1 (6) www.residuum.fi -nettisivujen päivitys 1. TAUSTAA Napapiirin Residuum Oy (tilaaja) on Rovaniemen kaupungin sekä Ranuan ja Pellon kuntien omistama osakeyhtiö,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 26.3.2008

TARJOUSPYYNTÖ 26.3.2008 TARJOUSPYYNTÖ 26.3.2008 Karelia ENPI CBC (2007-2013) on EU:n naapuruus- ja kumppanuusinstrumentin mukainen rajanylittävän yhteistyön ohjelma. Ohjelma on Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Tekninen toimisto Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI LVI-TÖIDEN TARJOUSPYYNTÖ KAUDELLE 2015-2017

HEINÄVEDEN KUNTA Tekninen toimisto Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI LVI-TÖIDEN TARJOUSPYYNTÖ KAUDELLE 2015-2017 HEINÄVEDEN KUNTA Tekninen toimisto Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI LVI-TÖIDEN TARJOUSPYYNTÖ KAUDELLE 2015-2017 Heinäveden kunnan tekninen toimisto pyytää tarjoustanne kauden 1.3.2015 31.12.2017 kunnalle

Lisätiedot

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta TARJOUSPYYNTÖ ATERIAKULJETUKSISTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva (Tilaaja) pyytää kokonaistarjoustanne ateriakuljetuksista sopimuskaudelle 1.6.2012 30.6.2015+ mahdolliset optiovuodet (2 vuotta),

Lisätiedot

VILLA BREDAN PALVELUKESKUS, KOKONAISURAKKA - OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE

VILLA BREDAN PALVELUKESKUS, KOKONAISURAKKA - OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Diaari Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu 10.8.2015 232/10.03.02/2015 VILLA BREDAN PALVELUKESKUS, KOKONAISURAKKA - OSALLISTUMISHAKEMUSOHJE

Lisätiedot

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2002-2013:text:fi:html FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002 Hankintailmoitus Tavarahankinnat Direktiivi

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot