Päivän tuotokset Juha Marjakangas, HAAGA-HELIA, ammattikorkeakoulu Ilkka Uronen, HAAGA-HELIA, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päivän tuotokset 10.10.2013. Juha Marjakangas, HAAGA-HELIA, ammattikorkeakoulu Ilkka Uronen, HAAGA-HELIA, Ammatillinen opettajakorkeakoulu"

Transkriptio

1 Päivän tuotokset Juha Marjakangas, HAAGA-HELIA, ammattikorkeakoulu Ilkka Uronen, HAAGA-HELIA, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

2 Osallistujien odotuksia workshopissa Muiden osallistujien kokemukset Laatutyö Vaikuttavuustermin määrittely Menetelmät Hyödyt palvelujen käyttäjille Asiakasorganisaation tukeminen Työyhteisöläheisyys Vaikuttavuuden kehikko

3 RYHMÄ 1 Arviointitaso Mitä arvioidaan? Milloin arvioidaan? Miten mitataan? Arvioinnin hyöty? TASO 1 Suhtautuminen koulutukseen ja välitön koulutusvaikutus yksilötasolla. Motivaatn merkitys. Mitä itse osaa ja hyötyy? Koulutuksen aluksi ja lopuksi. Viivästetty koulutuksen jälkeen Itsearviointi TASO 2 Oppimis- ja siirtovaikutukset TASO 3 Työkäyttäytymisen muutokset Ryhmän käyttäytymisessä ja toiminnassa tapahtuvat muutokset Esimiehen toiminnan muutos Esim. keskustelutaidot ja vuorovaikutustaidot 360 tai vastaava Yhteisö/reflektio Vertaisarviointi TASO 4 Muutokset työyhteisössä/ organisaatiossa. Mm. työhyvinvointi Sairauspoissaolot Strategian toteutuminen Ennen koulutusta Noin 1 v koulutuksen jälkeen Henkilöstökysely Kehityskeskustelu Yhteisön reflektio Tulosmuutokset

4 RYHMÄ 2 Arviointitaso Mitä arvioidaan? Milloin arvioidaan? Miten mitataan? Arvioinnin hyöty? TASO 1 Suhtautuminen koulutukseen ja välitön koulutusvaikutus yksilötasolla. Ennakkotehtävä Yksittäiset jaksot Vaikutelmat Vuorovaikutus roolit Lähipäivän jälkeen Keskustelu Kouluttajien palautteet Koulutuspalaute Lähtötasoarvio Suuntaava ote TASO 2 Oppimis- ja siirtovaikutukset Omaksuminen Koulutuspäivän aikana Välitehtävät muut tarkistuspisteet Käynnit/keskustelut Välithtävät Harjoitukset Koulutuspalaute Tilannetiedottaminen Jatkosuunnittelu TASO 3 Työkäyttäytymisen muutokset Ryhmän käyttäytymisessä ja toiminnassa tapahtuvat muutokset Käytännön caset/havainnot Väliarvioinnit jaksojen välissä Välitehtävät Tiimiarviot Esimies/alaiskeskustelut TASO 4 Muutokset työyhteisössä/ organisaatiossa. Tulosmuutokset Työilmapiiri Työhyvinvointi Prosessit Myynti/tulos 3 kk toimialan mukaan Asiakaspalaute Ilmapiirikyselyt Tuloskriteerit Tuloksellisuus Mitattavuus Kustannukset Hyöty näkyviin

5 RYHMÄ 3 Arviointitaso Mitä arvioidaan? Milloin arvioidaan? Miten mitataan? Arvioinnin hyöty? TASO 1 Suhtautuminen koulutukseen ja välitön koulutusvaikutus yksilötasolla. Läsnäolo ja aktiivisuus Harjoitusten palauttamisaktiivisuus Näkemys koulutuksen tarpeellisuudesta Aika pian koulutuksen jälkeen Itse tilaisuuden yhteydessä Palautekyselylomake sähköinen versio Koulutustilaisuuksien kehittäminen Kouluttajavalinnat Joskus jopa tilavalinnat TASO 2 Oppimis- ja siirtovaikutukset Tietojen ja taitojen lissäntyminen Palautelomakkeet Case: jaksojen välissä, koulutuksen päättyessä Sähköinen palautejärjestelmä Paremmat koulutukset TASO 3 Työkäyttäytymisen muutokset Käytännön muutokset Jonkin ajan kuluttua sopimuksen mukaisesti Kolmikantakeskustelut (kouluttaja-osallistujayrityksen edustaja) Henkilöstön parempi osaaminen ja työssä viihtyminen Ryhmän käyttäytymisessä ja toiminnassa tapahtuvat muutokset TASO 4 Muutokset työyhteisössä/ organisaatiossa. Tulosmuutokset Onko työprosessit kehittyneet? Onko osaaminen hyödynnetty ja ovatko kaikki sitoutuneet mahdollisiin uusiin toimintatapoihin? Keskusteluun osallistutaan ryhmänä Ravintolan asiakkailta palaute Työtyytyväisyyskysely Tuloksellinen erinomainen asiakkaiden arvostama ravintola, joka tuo myös verotuloja

6 RYHMÄ 4 Arviointitaso Mitä arvioidaan? Milloin arvioidaan? Miten mitataan? Arvioinnin hyöty? TASO 1 Suhtautuminen koulutukseen ja välitön koulutusvaikutus yksilötasolla. Vuorovaikutusosaamisen kehittyminen Oman esimiesroolin ja johtajuuden hahmottaminen Ennakkotehtvän teko ja purku Keskustelu/haastattelu Hahmotetaan asiakastilanne Koulutuksen kehittäminen ja suuntaaminen TASO 2 Oppimis- ja siirtovaikutukset Oman oppijuuden hahmottaminen Myyntityökalut Välitehtävä Oppimispäiväkirja Antaa pohjan myyntitilanteiden analyysiin ja mahdollistaa ajattelun kehittymisen TASO 3 Työkäyttäytymisen muutokset Asiakastilaanteiden analysointiin ja johtamiseen liittyvät taidot Välitehtävä Käsikirjan tekeminen Ryhmän käyttäytymisessä ja toiminnassa tapahtuvat muutokset TASO 4 Muutokset työyhteisössä/ organisaatiossa. Kokonaisvaltainen tulosvastuullinen esimiestyö Käsikirjan käyttö Tulosmuutokset

7 RYHMÄ 6 Kaavio hyvä työväline: Lähtötasoarvio (puuttuu taulukosta) Koulutuksen jälkeinen arviointi Koulutus Välitehtävät Muutokset työkäyttäytymisessä Alaiset Vertaisarviointi Esimieshet Muutokset Asiakastyytyväisyys henkilöstötyytyväisyys Liikevaihto Voitto

8 RYHMÄ 5 Ajatuksia casen arvioinnista: Budjetti (tavoittee/lisäarvo) Alkutason kartoitus 360 arviointi Asiakastyytyväisyys Henkilöstökysely Itsearviointi Vaikuttavuuden mittauksia Väliarviointia koulutuksen aikana Vertaisarviointi Haastattelu (otos) Yhteys asiakasorganisaatioon jonkin ajan päästä

9 RYHMÄ 5 Asiantuntijapaneeli Mentorointi Havainnointi työympäristössä Vapaamuotoinen kirjallinen palaute Haastattelut (palaute) Testit Tilastotieto (esim. työllistyminen) Työnantajien antamat palautteet (kyselyt haastattelut, havainnointi) Palautekeskustelut yhteenveto Weboodi palaute (säännöllinen, määrällinen kurssipalaute) Viivästetty kurssipalaute Itsearviointi (kompetessianalyysi, aluksi ja lopuksi pitkissä prosesseissa) Portfolio Koulutuspäivien jälkeinen kysely (jana, johon asemoidaan itsensä) Oppimispäiväkirjat Laadullinen kurssipalaute Lopputöiden/kehittämisprojektien arviointi (kouluttaja/asiantuntija+vertaisarviointi) Johtamiskoulutuksissa 360 ja sen muunnelmat Arviointimenetelmiä Johtamiskoulutuksissa 360 ja sen muunnelmat Loppukeskustelu Myöhästetty palautekysely 1-3 kk koulutuksen päättymisestä Näytöt koulutusprosessin aikana ja niiden arvointi Reaktiopalaute (lyhytkoulutus, yksittäinen jakso) Vaikuttavuus/seuranta/asiakastyytyväisyys Pidemmän ohjelman kokonaispalaute Oppimistehtävät (reflektointi, tiedollinen osuus, soveltamien) Palautekysely/lomake Ohjauskeskustelut HEKS Kehityskeskustelut Alkukartoitus loppukartoitus vertailu = vaikuttavuuden arviointi Lisämyynti/kumppanuus Suosittelu/verkostot SOME Ryhmäkeskustelut Ryhmähaastattelut Vertaisarviointi (seuraaminen, keskustelut, numeeriset arviot)

10 Ryhmätehtävä 2 Kolmiulotteinen arviointimenetelmien asemointi Monimutkainen käyttää Usein käytössä HEKS Kehityskeskustelut 3 3 Lisämyynti/ kumppanuus 4 Suosittelu/ verkostot -SOME 4 Vertaisarviointi -seuraaminen -keskustelut -numeerinen arviointi Havainnointi työympäristössä Harvoin käytössä Kyselylomake/ palautelomake 1 Ohjauskeskustelut 3 Alkukartoitus Loppukartoitus Vertailu 1-3 Ryhmähaastattelu 4 Helppo käyttää

Työelämälähtöisen koulutuksen vaikuttavuuden arviointi

Työelämälähtöisen koulutuksen vaikuttavuuden arviointi Työelämälähtöisen koulutuksen vaikuttavuuden arviointi Juha Marjakangas, HAAGA-HELIA, ammattikorkeakoulu Ilkka Uronen, HAAGA-HELIA, Ammatillinen opettajakorkeakoulu 24.10.2013 Tavoitteita, hyötyjä ja menetelmiä

Lisätiedot

Laadukkaan työelämälähtöisen koulutuksen suunnittelu ja toteutus

Laadukkaan työelämälähtöisen koulutuksen suunnittelu ja toteutus Laadukkaan työelämälähtöisen koulutuksen suunnittelu ja toteutus Opas korkeakoulujen työelämälähtöisen täydennyskoulutuksen järjestäjille Työelämälähtöinen täydennyskoulutus Opas työpaikkaohjaajille ja

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Hyvä johtaja Hankekoulutusten. vaikuttavuusselvitys 2008-2010. Tomi Heimonen KAUPPA + TALOUS. Pienyrityskeskus

Hyvä johtaja Hankekoulutusten. vaikuttavuusselvitys 2008-2010. Tomi Heimonen KAUPPA + TALOUS. Pienyrityskeskus Pienyrityskeskus Hyvä johtaja Hankekoulutusten vaikuttavuusselvitys 2008-2010 Tomi Heimonen KAUPPA + TALOUS TUTKIMUSRAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS 4/2011 Hyvä Johtaja - Hankekoulutusten

Lisätiedot

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA Opintokeskus Kansalaisfoorumi Kristillinen Opintokeskus TJS Opintokeskus Vihreä Sivistys ja Opintokeskus ViSiO Helsinki 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 NÄIN PÄÄSET JÄLJILLE...

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

Sininen Kolmio - koulutustarjontaa

Sininen Kolmio - koulutustarjontaa Sininen Kolmio - koulutustarjontaa Valmennusten opetusmenetelmät Sininen Kolmio Oy toteuttaa henkilöstökoulutuksissaan kokemuksellisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteita. Koulutustapahtuma

Lisätiedot

VASTUULLINEN JOHTAMINEN (30 OP) 2011-2012

VASTUULLINEN JOHTAMINEN (30 OP) 2011-2012 VASTUULLINEN JOHTAMINEN (30 OP) 2011-2012 Koulutuksen tavoite ja tarkoitus Vastuullisen johtamisen täydennyskoulutus korostaa vastuullisen johtamisen tärkeyttä. Vastuullisuus näkyy organisaation kaikessa

Lisätiedot

Vaikuttava ote toimintaan

Vaikuttava ote toimintaan Miettinen, Helena & Lyytimäki, Virpi Vaikuttava ote toimintaan Matkaopas kohti entistä vaikuttavampaa ammatillista aikuiskoulutusta SISÄLTÖ Lukijalle... 4 Taustaa... 8 Viitekehys: Aikuiskoulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA Risto Säntti 2.12.2010 KESKEISIÄ RATKAISTAVIA KYSYMYKSIÄ Mitä on osaamisen johtamisen kokonaisuus? Mitä on osaamisen johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa?

Lisätiedot

OSA 1: TYÖPAIKKAOHJAUKSEN PROSESSI JA PEREHDYTTÄMINEN

OSA 1: TYÖPAIKKAOHJAUKSEN PROSESSI JA PEREHDYTTÄMINEN OSA 1: TYÖPAIKKAOHJAUKSEN PROSESSI JA PEREHDYTTÄMINEN 21.5. klo 9-12 SISÄLLÖT Työpaikkaohjaajan tehtävät ja osaaminen Mitä työhönvalmennus on? Mitä osaamista edellytetään valmentajalta/ohjaajalta? Työkokeilijan/työntekijän

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne Kaarnasaari

Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne Kaarnasaari Sosiaalitaito Oy Lapsuuden hyvinvoinnin kehittämisyksikkö hanke Länsi- ja Keski-Uudellamaalla LAPSUUDEN ARVOKAS ARKI - ARVO Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET Vuonna 2009 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden alkukartoitusten yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Sirpa

Lisätiedot

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen 13.3.2007 Näyttötutkintojen järjestämisen kehittämiskoulutus Näyttötutkintomestari

Lisätiedot

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen OSAAMISTA KEHITTÄMÄÄN! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Oppaan sisällön on tuottanut

Lisätiedot

ApteekkiTyky-kansio. Apteekkien Eläkekassa. Apteekkien Työnantajaliitto. Palvelualojen ammattiliitto PAM. Suomen Apteekkariliitto

ApteekkiTyky-kansio. Apteekkien Eläkekassa. Apteekkien Työnantajaliitto. Palvelualojen ammattiliitto PAM. Suomen Apteekkariliitto ApteekkiTyky-kansio Apteekkien Eläkekassa Apteekkien Työnantajaliitto Palvelualojen ammattiliitto PAM Suomen Apteekkariliitto Suomen Farmasialiitto Työturvallisuuskeskus Taitto: Pen & Pen 2003 Sisältö

Lisätiedot

ESIMIESVALMENNUS (ET)

ESIMIESVALMENNUS (ET) Karl-Magnus Spiik Ky 1 ESIMIESVALMENNUS (ET) Esimiestaito I Aihealueet: Harjoitukset: Vuorovaikutustaidot Nykypäivän johtamiskulttuuri ja todellisen esimiestaidon oppiminen. Itsetuntemus ja itsensä johtaminen.

Lisätiedot

Koulutussuunnitelma. Johtoryhmä 27.1.2015 9 Yhteistyötoimikunta 10.2.2015 9 Yhtymähallitus 30.3.2015 45

Koulutussuunnitelma. Johtoryhmä 27.1.2015 9 Yhteistyötoimikunta 10.2.2015 9 Yhtymähallitus 30.3.2015 45 Koulutussuunnitelma Johtoryhmä 27.1.2015 9 Yhteistyötoimikunta 10.2.2015 9 Yhtymähallitus 30.3.2015 45 1 Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä (1136/2013) edellyttää, että

Lisätiedot

VANTAA. Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia

VANTAA. Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia VANTAA Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia Henkilöstöjohtaminen ja henkilöstön kehittäminen muuttuvat kuten

Lisätiedot

Pk-yrityksen johtamisen ja esimiestyön kehittäminen

Pk-yrityksen johtamisen ja esimiestyön kehittäminen Pk-yrityksen johtamisen ja esimiestyön kehittäminen 13.4. 18.8.2015, sisältää 7 lähiopetuspäivää Esimiehen tehopaketti Hinta alkaen/osallistuja 130,50 (+ alv. 24 %) Esimiehen tehopaketti Pk-yritysten johtamisen

Lisätiedot

Kehityskeskustelut osaksi johtamista

Kehityskeskustelut osaksi johtamista KRISTIINA PATJA - TOPI LITMANEN - JUHA ALANKO - MATTI KOTILA MIRJA TUOMIRANTA - ANNI PEURA JULKAISUSARJA B: raportit Kehityskeskustelut osaksi johtamista Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry Pro

Lisätiedot

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto Invalidiliiton Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliitto Invalidiliiton hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton julkaisuja M.9., 2009 ISBN 978-952-5548-28-0 ISSN 1457-8298 Kuvat: Timo Porthan Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Osaava Vantaa. Osaamisen johtamisen opas

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Osaava Vantaa. Osaamisen johtamisen opas VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Osaava Vantaa Osaamisen johtamisen opas H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Henkilöstöjohtamisen visio Vantaalla on osaava ja muutosta ennakoiva henkilöstö sekä oppivat ja vuorovaikutteiset

Lisätiedot

MARKKINOINNIN JA MYYNNIN JOHTAMINEN

MARKKINOINNIN JA MYYNNIN JOHTAMINEN Karl-Magnus Spiik Ky JR ja esimiestaito / sivu 1 MARKKINOINNIN JA MYYNNIN JOHTAMINEN Johtoryhmä- ja esimiesvalmennus ( 2 + 2 + 1 + 1 + 1). Ennakkotehtävä netissä (ohjeet lähetetään sähköpostissa) * johtoryhmätyöskentelyn

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

Tietoa oppisopimusmatkan varrelle. Valmiina lähtöön! Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan!

Tietoa oppisopimusmatkan varrelle. Valmiina lähtöön! Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan! Valmiina lähtöön! Tietoa oppisopimusmatkan varrelle Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan! w Alkumetrit Matkalla Loppusuora Huoltamo Oppisopimuksen alkaessa Ammattitaito kasvussa Maali häämöttää Edut ja

Lisätiedot

Työelämä ja oppiminen

Työelämä ja oppiminen 1 Anneli Sarajärvi ja Marianne Roivas (toim.) Työelämä ja oppiminen Näkökulmia terveys- ja hoitoalan koulutukseen ja kehittämiseen Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Anneli Sarajärvi ja Marianne

Lisätiedot

1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS...

1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS... 1 Sisällys 1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS... 4.1 Tiedonsaanti... 4.2 Hakuprosessi... 4.3 Päivähoitomaksut... 4.4

Lisätiedot