Uusi liiketoimintamalli osuuskunnille kannattaako jäsenurakointi?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusi liiketoimintamalli osuuskunnille kannattaako jäsenurakointi?"

Transkriptio

1 Uusi liiketoimintamalli osuuskunnille kannattaako jäsenurakointi? Tutkija MMT Tapani Tyynelä Metsäntutkimuslaitos Kannus Seminaari Kokkolassa Kyselytutkimuksilla taustatietoa Voisitko tehdä korjuu urakointia osuuskunnan muille jäsenille? Kyllä 27% En 73% EnitenPerhossa 53%, vähiten Halsualla 9% (193/305 energiaosuuskuntien jäsenistä vastasi) Jatkotutkimuksessa kysyttiin: Arvioi keskimääräinen taksa, jolla voisit korjata energiapuuta muille osuuskunnan jäsenille (hakkuu+ajo tien varteen)? Keskiarvoksi tuli 18 /m 3 (runkokoolla 38 litraa/runko) Enemmistö (53 %) haluaisi urakoida sivutoimisesti (10 50% ansiotuloista), loput tärkeimpänä ansiotyönä (21 %) tai vain jos leipätöiltä ehtii (26 %)

2 Jäsen urakoitsijan investoinnin kannattavuus Selvitetään taloudellisesti kannattavan metsäkoneinvestoinnin edellyttämä vuotuinen korjuuala kun investoijana on energiaosuuskunnassa korjuuta muille jäsenille tekevä jäsen urakoitsija. Jäsen urakoitsijamallin tarkastelu Koneinvestoinnin soveltuvuutta osaksi jäsen urakoitsijamallia tarkastellaan investoinnin edellyttämän korjuualan näkökulmasta vertaamalla sitä neljän energiaosuuskunnan puunkäyttötarpeeseen sekä jäsenten metsäalan pohjalta arvioituun tuotantopotentiaaliin.

3 Investointilaskentamenetelmä Investointilaskentamenetelmänä käytetään annuiteettimenetelmää, jossa investoinnin hankintameno jaetaan pitoaikaa vastaaville vuosille yhtä suuriksi pääoman ja koron kuoletuksen sisältäviksi vuosieriksi eli annuiteeteiksi. Investointi titäyttää ttää sille asetetun t laskentakorkokannan kkk mukaisen minimivaatimuksen, jos vuotuiset nettotuotot ovat vähintään annuiteetin suuruiset. Tässä tutkimuksessa investointi koostuu moton ja ajokoneen hankinnasta, kaikki muut koneiden käytöstä ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset luokiteltiin muuttuviin kustannuksiin. Investointivaihtoehdot: uusi ja käytetty koneketju Investointivaihtoehdoista uuden koneketjun kustannus oli (moto ja ajokone ) ja halvimman markkinoilta helmikuussa 2011 löydetyn käytetyn koneketjun kustannus (motojd 870 vm.1997 hinnaltaan ja ajokone JD 810 vm hinnaltaan myös ). Katetuotto (nettotuotto) lasketaan vähentämällä korjuutaksasta muuttuvat kustannukset. Katetuotto % kertoo katetuoton osuuden korjuutaksasta. Katetuotolla onpystyttävä kattamaan yrityksenkiinteätkiinteät kustannukset. Tutkimuksessa oletetaan, että jäsen urakoitsijan korjuutaksa on kiinteä 18 /m 3. Peruslaskelmassa asetetaan ktt katetuottovaatimukseksi tt ti k ki8 /m 3, joka vastaa katetuotto prosenttia ktt tt tti

4 Minimityömäärät vuosieristä Aluksi investointivaihtoehdoille laskettiin siis annuiteetti käyttäen korkokantaa k k 5 % ja li laina aikaa ik 10 vuotta. Kummankin investointivaihtoehdon annuiteetti eli vuotuinen tasaerä jaettiin katetuottovaatimuksella, jolloin saatiin minimityömäärä (m 3 /vuosi), joka vaaditaan annuiteettilainan maksamiseen halutuilla tuottovaatimuksilla. Minimeiksi 1293 m 3 ja 8080 m 3 Investointilaskelman mukaan käytetyn koneketjun annuiteetti oli peruslaskelmassa l ja vastaavasti uuden koneketjun k annuiteetti i Nämä vuosierät jaettiin katetuottovaatimuksella (8 /m 3 ), jolloin saatiin vuotuiset minimikorjuumäärät käytetylle 1293 m 3 ja uudelle koneketjulle 8080 m 3 Minimit alittavat koneketjun vuosikapasiteettina pidettävän m 3 Minimit alittavat koneketjun vuosikapasiteettina pidettävän m 3 määrän, mutta riittääkö työmaita osuuskunnissa?

5 Määrien (1293 m 3 ja 8080 m 3 ) vertailu til osuuskuntien hakekäyttöön ja resursseihin Härkösen (2011) mukaan laitosten hakekäyttö (sulkeissa vastaava kiintopuuna k m 3 /v): Kälviä i m 3 /v (5600 k m 3 /v), Perho 8000 i m 3 /v (3200 k m 3 /v), Halsua 3500 i m 3 /v (1400 k m 3 /v), Lohtaja 1200 i m 3 /v (480 k m 3 /v). Jäsenten metsäalan perusteella laskettuja tuotantopotentiaaleja (1/7 tai 1/2 hakkuusuunnitteesta energiapuuksi) (sulkeissa vastaava kiintopuuna k m 3 /v): Kälviä i m 3 /v ( k m 3 /v), Perho i m 3 /v ( k m 3 /v), Halsua i m 3 /v ( k m 3 /v), Lohtaja i m 3 /v ( k m 3 /v). Analyysi: Jäsen urakointi kannattaa joissakin tapauksissa Tässä lähestymistavassa taloudellinen kannattavuus määritellään investoidulle pääomalle asetetun korkovaatimuksen kautta. Minimityömäärä i it ä kuvaa siis tilannetta, tt jossa investoinnille i ill saadaan tarkalleen kyseisen suuruinen korko. Tätä suuremmat työmäärät johtavat siten asetettua korkovaatimusta suurempaan pääoman korkoon eli jäsen urakoitsijan näkökulmasta parempaan taloudelliseen tulokseen. Analyysi: Energiaosuuskuntien tuotannossatarvittavatarvittava puunkorjuumäärä ei riitä nykyisin missään tapauksessa uudelle koneketjulle, käytetyille koneketjuille korjuumäärä voisi riittää suurimmissa osuuskunnissa, jos jäsenet keskittäisivät kittäi i ätpuunkorjuun jäsen urakoitsijoille. ij ill

6 Muutosoireita energiaosuuskuntien toimintakentässä? (Tyynelä&Nurmi Maaseudun Uusi Aika 2/2010): UHKIA Oman edun tavoittelu lisääntyy ja jäsenet eivät myy osuuskunnalle puuta Aktiivijäsenet kyllästyvät ja koko osuuskunta hiipuu Jäsenet ikääntyvät, nuoret eivät kiinnostu korjuusta ja kuolinpesät eivät hoida metsiään Urakoitsijoita ei löydy ja jäsenillä ei ole aikaa tai halua korjata puuta MAHDOLLISUUKSIA Osuustoimintahenki vahvistuu nykyisestä, jäsenet panostavat kuin omaan yritykseen Uusia vastuunkantajia löytyy ja kuormitus jakautuu tasaisemmin Nuoria jäseniä saadaan sukupolvenvaihdoksilla ja myös harmaat pantterit aktiivisia Jotkut jäsenet ryhtyvät yrittäjinä korjaamaan energiapuuta myös muilta LISÄÄ UHKIA JA MAHDOLLISUUKSIA Koneisiin ja lämpölaitoksiin ei investoida ja ne vanhenevat Teollisuuden reagointi päästöhintoihin sotkee puumarkkinat kysyntäpiikeillä yy Paikallinen kumppanuus murenee kuntaliitoksissa Kemera ja energiatuet lakkaavat, uusia kannustimia ei tule Ympäristöongelmat (kuten savu ja noki) vahingoittavat imagoa, lisäksi kovenevat arvot ovat tukia vastaan Energiapuun tarjonta poukkoilevan kuitupuun hinnan ja kysynnän armoilla CHP laitoksiin investoidaan ja osuuskunnat tuottavat sähköä Osuuskuntien yhteenliittymä tulee päästökaupan piiriin ja kerää siitä hyötyä y Liitoskuntien energiayhtiöt haluavat rakentaa uusia aluelämpöverkkoja Kannustimet lisääntyvät ja puusta tuotettu sähkö saa tariffihinnan Suopea kansalaismielipide johtaa metsähakkeen lisääntyvään tukemiseen ja käyttöön Energiapuusta tulee pysyvästi oma puutavaralajinsa, jonka halutuimpia ostajia ovat energiaosuuskunnat

INVESTOINNIN LASKENTA

INVESTOINNIN LASKENTA YT22 INVESTOINNIN LASKENTA Yrityssalo Oy www.yrityssalo.fi Sivu 2 (8) INVESTOINNIN LASKENTA SISÄLTÖ SIVU 1. INVESTOINNIN SUUNNITTELU 3 1.1 Investointien rahoitus 3 1.2 Investointien luokittelu 4 2. INVESTOINTIKUSTANNUSTEN

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Metropolia Ammattikorkeakoulu INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Virpi Tevä-Helminen 28.8.2013 2 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 4 1.1 Investointilaskenta ja päätöksenteko kurssin esittely... 4

Lisätiedot

1 Prosenttilaskua 3. 2 Yksinkertainen korkolasku 4. 3 Diskonttaus 6. 4 Koronkorko 8. 5 Korkokannat 9. 6 Jatkuva korko 10. 7 Jaksolliset suoritukset 11

1 Prosenttilaskua 3. 2 Yksinkertainen korkolasku 4. 3 Diskonttaus 6. 4 Koronkorko 8. 5 Korkokannat 9. 6 Jatkuva korko 10. 7 Jaksolliset suoritukset 11 Sisältö Prosenttilaskua 3 2 Yksinkertainen korkolasku 4 3 Diskonttaus 6 4 Koronkorko 8 5 Korkokannat 9 6 Jatkuva korko 0 7 Jaksolliset suoritukset 8 Luotot ja korkolasku 2 8. Annuiteettiperiaate........................

Lisätiedot

Kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys

Kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys Tampereen yliopisto Taloustieteiden laitos TAMPEREEN Y L I O P I S T O Kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Syyskuu 2006 Ohjaaja: Markus

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOISTA

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOISTA Vammalan kaupunki Mouhijärven, Punkalaitumen ja Äetsän kunnat SELVITYS YHDISTETYN VESIHUOLTOLAITOKSEN KUSTANNUKSISTA JA TAKSOISTA & Tiivistelmä 2007 # 391 TOIMEKSIANTO Vammalan kaupunki sekä Punkalaitumen,

Lisätiedot

INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO

INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Investoinnin käsite Investointeina pidetään menoja, jotka ovat rahamäärältään suuria ja joissa tulon kertymisaika on pitkä (> 1 vuosi) Vaikutukset ulottuvat pitkälle

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU. LOPPURAPORTTI 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov

NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU. LOPPURAPORTTI 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov TAUSTA Kolmenkulman energiahanke on Nokian kaupungin koordinoima Pirkanmaan-liiton rahoittama

Lisätiedot

Johdanto Kassavirta-analyysin perusteet

Johdanto Kassavirta-analyysin perusteet Mat-2.3114 Investointiteoria Johdanto Kassavirta-analyysin perusteet 24.2.2015 Luento 1: Sisältö Mitä on investointiteoria? Investoinnit ja pääomamarkkinat Kassavirtojen perusteet Tyypillisiä investointipäätöksiä

Lisätiedot

Ratkaisu: a) Aritmeettisen jonon mielivaltainen jäsen a j saadaan kaavalla. n = a 1 n + (n 1)n d = 5 500 + 4 = 501500. 2 500 = 5 + 2001 2

Ratkaisu: a) Aritmeettisen jonon mielivaltainen jäsen a j saadaan kaavalla. n = a 1 n + (n 1)n d = 5 500 + 4 = 501500. 2 500 = 5 + 2001 2 Kotitehtäviä 5. Ratkaisuehdotuksia. a) Jono a,..., a 500 on aritmeettinen, a = 5 ja erotusvakio d = 4. Laske jäsenet a, a 8 ja a 00 sekä koko jonon summa. b) Jono b,..., b 0 on geometrinen, b = ja suhdeluku

Lisätiedot

Eettinen pankkitoiminta Case: JAK Finland Osuuskunta. Afnan Bayati

Eettinen pankkitoiminta Case: JAK Finland Osuuskunta. Afnan Bayati Eettinen pankkitoiminta Case: JAK Finland Osuuskunta Afnan Bayati Opinnäytetyö Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma, FINA 2015 Tiivistelmä Tekijä(t) Afnan Bayati Koulutusohjelma Finanssi- ja

Lisätiedot

Puusa - Reijonen Juuti - Laukkanen: AKATEMIASTA MARKKINAPAIKALLE JOHTAMINEN JA MARKKINOINTI AIKANSA KUVINA

Puusa - Reijonen Juuti - Laukkanen: AKATEMIASTA MARKKINAPAIKALLE JOHTAMINEN JA MARKKINOINTI AIKANSA KUVINA 1 Hakijan kaikki nimet: Hakijan syntymäaika: OID-loppuosa (löytyy vastauslomakkeesta): Puusa - Reijonen Juuti - Laukkanen: AKATEMIASTA MARKKINAPAIKALLE JOHTAMINEN JA MARKKINOINTI AIKANSA KUVINA 1. Mikä

Lisätiedot

Rahoitukset perusteet

Rahoitukset perusteet Rahoitukset perusteet Esseekysymykset ja määritelmät LTKY:n tenttiarkiston 5.9.2008 alkavasta tentistä päättyen syksyn 2011 tenttiin. Ei sisällä laskutehtäviä, joita kokeissa on yleensä 1-2 kappaletta!

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma Paavo Pietikäinen HAKELÄMMÖNTUOTANNON LIIKETOIMINTAMALLIT POHJOIS-KARJALAN KUNNISSA Opinnäytetyö Syksy 2006 2 OPINNÄYTETYÖ Syksy 2006 Metsätalouden

Lisätiedot

Yhteismetsien edistämisen perustelut, tutkimusnäyttö ja tilakoon merkitys

Yhteismetsien edistämisen perustelut, tutkimusnäyttö ja tilakoon merkitys Metsätieteen aikakauskirja k a t s a u s Esa-Jussi Viitala ja Jussi Leppänen Esa-Jussi Viitala Yhteismetsien edistämisen perustelut, tutkimusnäyttö ja tilakoon merkitys Viitala, E.-J. & Leppänen, J. 2014.

Lisätiedot

Ratkaisu: a) Koroton takaisinmaksuaika on 9000 = 7,5 vuotta. 1200 b) Kun vuosituotot pysyvät vakiona, korollinen takaisinmaksuaika määräytyy

Ratkaisu: a) Koroton takaisinmaksuaika on 9000 = 7,5 vuotta. 1200 b) Kun vuosituotot pysyvät vakiona, korollinen takaisinmaksuaika määräytyy Kotitehtävät 7. Aihepiirinä Investointi Ratkaisuehdotuksia 1. Investoinnin hankintameno on 9000 euroa ja siitä saadaan seuraavina vuosina vuosittain 1200 euron tulot. Määritä a) koroton takaisinmaksuaika

Lisätiedot

INVESTOINTIEN RAHOITUS

INVESTOINTIEN RAHOITUS INVESTOINTIEN RAHOITUS INVESTOINTIEN RAHOITUS Yritystoiminta perustuu investointeihin, jotka tuottavat enemmän kuin niiden rahoittamisesta aiheutuu kustannuksia Omistajille lisäarvoa Yritystoiminnan rahoituspäätökset

Lisätiedot

Verohuojennukset voimaan

Verohuojennukset voimaan Metsävero-opas 2009 Verohuojennukset voimaan Verokarhu on tulevina vuosina suopea metsänomistajille. Eduskunnan vahvistamat metsätalouden pääomatulojen verohuojennukset alentavat merkittävästi metsänomistajan

Lisätiedot

Todellinen vuosikorko. Efektiivinen/sisäinen korkokanta. Huomioitavaa

Todellinen vuosikorko. Efektiivinen/sisäinen korkokanta. Huomioitavaa Todellinen vuosikorko Huomioitavaa Edellinen keskimaksuhetkeen perustuva todellinen vuosikorko antaa vain arvion vuosikorosta. Tarkempi arvio todellisesta korosta saadaan ottamalla huomioon mm. koronkorko.

Lisätiedot

Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA

Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Omistusrakenteen yhteys investointien

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON METSÄBIOENERGIAN KÄYTÖN LISÄÄMINEN JA ALKUTUOTANNON SELVITYSTYÖ

ETELÄ-SAVON METSÄBIOENERGIAN KÄYTÖN LISÄÄMINEN JA ALKUTUOTANNON SELVITYSTYÖ ETELÄ-SAVON METSÄBIOENERGIAN KÄYTÖN LISÄÄMINEN JA ALKUTUOTANNON SELVITYSTYÖ KENTTÄTUTKIMUS VERKOSTOITUMISKIINNOSTUKSESTA 08-09/2014 1. Tutkimuksen kohderyhmä ja tavoite Tutkimuksen kohteena olivat Etelä-Savon

Lisätiedot

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

T542103 3 OP 39 h 3.9.2014 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 1

T542103 3 OP 39 h 3.9.2014 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 1 T542103 3 OP 39 h 3.9.2014 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 1 Opiskelija tietää mitä rakennusliikkeen budjettitoimella tarkoitetaan Opiskelija saa arvioida rakennusliikkeen toiminnan kannattavuutta eri tunnuslukujen

Lisätiedot

Aki Taanila EXCELIN RAHOITUSFUNKTIOITA

Aki Taanila EXCELIN RAHOITUSFUNKTIOITA Aki Taanila EXCELIN RAHOITUSFUNKTIOITA 4.12.2012 Sisällys Johdanto... 1 Aikaan liittyviä laskelmia... 1 Excelin rahoitusfunktioita... 2 Koronkorkolaskenta... 2 Jaksolliset suoritukset... 4 Luotot... 7

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 18 Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Sami Grönberg Seppo Kari Olli Ropponen Valmisteluraportit 18 elokuu 2013 VATT VALMISTELURAPORTIT

Lisätiedot

Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla

Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla Uusiutuvan energian yrityskeskus -hanke Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla Asko Ojaniemi ja Lauri Penttinen Benet Oy 14.9.2009

Lisätiedot

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 2/28 Tervasaaren alueen aloituskorttelien uusiutuvan energian ratkaisuselvitys Sisällys 1.

Lisätiedot

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa RAPORTTI SUOMI 2013 WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa SISÄLTÖ 100 % uusiutuvaa energiaa on mahdollista! s. 4 Alkusanat s.

Lisätiedot

Metsäohjelmien tavoitteet ja keinot: taloudellinen analyysi

Metsäohjelmien tavoitteet ja keinot: taloudellinen analyysi Metsäohjelmien tavoitteet ja keinot: taloudellinen analyysi Jari Kuuluvainen Tutkijoiden metsäpalaverin III seminaari 1-3.12.04 Taustaa Suomessa metsäohjelmat ovat 1960-luvulta lähtien olleet keskeisiä

Lisätiedot

TULOVEROTUS JA TOIMINTAMUODON VALINTA: EMPIIRINEN TUTKIMUS PARTURI- JA KAMPAAMOALALTA

TULOVEROTUS JA TOIMINTAMUODON VALINTA: EMPIIRINEN TUTKIMUS PARTURI- JA KAMPAAMOALALTA TULOVEROTUS JA TOIMINTAMUODON VALINTA: EMPIIRINEN TUTKIMUS PARTURI- JA KAMPAAMOALALTA Pro gradu Valtiotieteellinen tiedekunta Taloustiede Milka Suomalainen Ohjaaja: Roope Uusitalo Kevät 2013 2 Sisällys

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot