KUSTANNUSLASKENTAKOULUTUS YRITTÄJILLE. Järvenpää-talo Vesa Ekroos KTM Vesa Ekroos 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUSTANNUSLASKENTAKOULUTUS YRITTÄJILLE. Järvenpää-talo 10.11.2009. Vesa Ekroos KTM. 18.11.2009 Vesa Ekroos 1"

Transkriptio

1 KUSTANNUSLASKENTAKOULUTUS YRITTÄJILLE Järvenpää-talo Vesa Ekroos KTM Vesa Ekroos 1

2 Yksityinen yritystoiminta / julkinen palvelutuotanto / toimivat markkinat Vesa Ekroos 2

3 Markkinoiden kehitys Toimivat markkinat yksityisesti tuotettu ja rahoitettu yksityisesti tuotettu, mutta julkisilla ostopalveluilla ja esim. palveluseteleillä rahoitettu % /v julkista tuotantokapasiteettia liikelaitostettu, yhtiöitetty ja ulkoistettu, pääosin verorahoitus (myös sekaomistusta) julkisesti tuotettu, pääosin verorahoitettu Vesa Ekroos 3

4 % Non Profit For Profit LIIKEVAIHTO Henkilöstökulut Palvelujen ostot 2 6 Aineet ja tarvikkeet Muut kulut Poistot 4 6 LIIKEVOITTO 2 10 Rahoituskulut (netto) 2 3 TILIKAUDEN TULOS 0 7 (ennen veroja) Taseen omavaraisuusaste % % Vesa Ekroos 4

5 Kustannuslaskenta, tuotteistus ja hinnoittelu Vesa Ekroos 5

6 Kustannuslaskennan, tuotteistuksen ja hinnoittelun perustat - kirjanpitojärjestelmät (tilikartta, tiliöintiohjeet, kohdistus, ajantasaisuus) - materiaali- ja varastokirjanpito (raaka-aineet, keskeneräiset työt, valmiit tuotteet) - selkeät organisaatio- ja tuotevastuut - koko organisaation laatu- ja kustannustietoisuus - markkinoiden / kilpailijoiden riittävä tuntemus ja vertaisarviointi (Benchmarking) - ajankäytön seuranta Vesa Ekroos 6 - ylimmän johdon / yrittäjän / omistajien selkeät tulostavoiteohjeet

7 Kustannuslaskenta, tuotteistus- ja hinnoittelumenetelmiä Jakolaskenta Lisäyslaskenta Hybridilaskenta Tavoitekustannuslaskenta Toimintolaskenta (ABC) Suoriteperusteinen laskenta Julkisen sektorin eri hinnoittelumenetelmät ja periaatteet Vesa Ekroos 7

8 Esimerkki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen laskennan ja hinnoitteluun vaikuttavista asioista Tuote (esim.): -lasten päivähoito -pitkäaikaishoiva -fysioterapia -lääkärinvastaanotto -leikkaustoimenpide Huomioitava: -todelliset kustannukset (omakustannukset) -kysyntä / tarjonta -kilpailutilanne -laatutasovaatimukset -toimitusaikavaatimukset -tuottovaatimus Vesa Ekroos 8

9 Toimintolaskentaesimerkki Hinnoittelumalli (leikkaussalin osuus kokonaispaketista): välittömät aineet ja tarvikkeet proteesi välittömät palkat - toimenpiteen kesto minuutteina min. - lääkärien palkkiot - hoitajien palkkiot /min. - muu henkilöstö /min. toimenpidetilat - vuokra (sisältäen salin vaihdon) /min. - siivous /min. sterilointi /min. potilaan kuljetus /min. laitekuoletukset sidotun pääoman korko huoltokustannukset yleiskustannukset (vyörytetyt) Vesa Ekroos 9

10 Hinnoittelu jatkuu omakustannushinta ========== tuottovaatimus ( %) pakettihinta ========== Samoin perustein lasketaan muut palvelutuotteeseen kuuluvat pakettihinnat: anestesia vuodeosasto kuvantaminen laboratorio fysioterapia jne Vesa Ekroos 10

11 Suoriteperusteinen laskentaesimerkki Lasten päivähoito (yksityinen ja kunnallinen) Päivähoidon tuloslaskelma -henkilöstökulut -asiakaspalvelujen ostot -muiden palvelujen ostot -aineet tarvikkeet ja tavarat -avustukset (julkinen sektori) -vuokrat -vyörytykset/yleiskulut -poistot -tilikauden tulos Lasten lukumäärät tuotteittain Tuotteet: 0-3 v, 3-5 v kotihoito, päivähoito, perhepäivähoito, yksityinen hoito esiopetus, kerhotoiminta Vesa Ekroos 11

12 Investointilaskenta Vesa Ekroos 12

13 INVESTOINTILASKENTA Investointien luokittelu Luokka I: Lakiin ja asetuksiin perustuvat investoinnit (työturvallisuus, ympäristönsuojelu ym.) - ei tuottovaatimusta, mutta vertaileva laskenta muihin vaihtoehtoihin Luokka II: Toimintavarmuuden ylläpitämiseen tarvittavat investoinnit (suurkorjaukset) - ei tuottovaatimusta, mutta perusteellinen selvitys hankkeen tarpeellisuudesta Luokka III: Strategiset investoinnit (toiminnan kannalta välttämättömät investoinnit, esim. maa-alueet, energian saannin varajärjestelmät) - ei laskettavissa olevaa tuottovaatimusta, mutta perusteellinen selvitys hankkeen tarpeellisuudesta Luokka IV: Tuottavuusinvestoinnit (tuottavuutta lisäävät ja uusia tuottoja mahdollistavat käyttöinvestoinnit ja uusintainvestoinnit) - tarkka investointilaskenta aina suoritettava Luokka V: Laajennusinvestoinnit (uusia toimintoja ja toimialoja avaavat investoinnit) - perusteellinen selvitys sekä tarkka investointilaskenta aina suoritettava Vesa Ekroos 13

14 Investoinneissa laskettava Tuotot Muuttuvat kustannukset Henkilöstö- ja kiinteät kustannukset Sitoutuva pääoma Korot sitoutuvalle pääomalle Jäännösarvo Poistot Vesa Ekroos 14

15 Investointisuunnitelma / esitys Kuvaus hankkeesta (onko kyseessä korvausinvestointi tai ollaanko menossa uudelle toiminta-alueelle) Tulostietoja tähänastisesta tai vastaavasta toiminnasta Tiedot markkinoista ja arvio niiden kehityksestä ja lyhyt analyysi kilpailutilanteesta Muut päätöksenteossa huomioitavat asiat (osaaminen, vaikutus toimintaan, sitoutuminen) Investoinnin rahoitus Laskentakorko ja pääomakustannukset Investointilaskelma Vesa Ekroos 15

16 Investointilaskentamenetelmiä Nykyarvomenetelmä Investoinnin tuottoprosenttimenetelmä Annuiteetti- eli tasaerämenetelmä Sisäisen korkokannan menetelmä Takaisinmaksuaika-menetelmä Pääoman tuottoastemenetelmä (ROI, ROE) Vesa Ekroos 16

17 Bed-side-ultraäänilaitteen investointilaskelma (ostovaihtoehto) sitoutuva pääoma (ostohinta ALV:neen) vuosituotot (arvioidut tutkimusmäärät x tutkimuksen hinta) vuosikustannukset - palkat ja sosiaalikustannukset tarvikkeet huolto yleiskulut (vyörytetyt) korkokulut (5%) nettovuosituotot jäännösarvo (arvio) vuotuinen poisto (pitoaika 5 vuotta) ( /5) nettovuosituotot poistojen jälkeen investoinnin tuottoprosentti 100 x / ,51 % Vesa Ekroos 17

18 Bed-side-ultraäänilaitteen investointilaskelma (leasingvaihtoehto) vuosituotot (arvioidut tutkimusmäärät x tutkimuksen hinta) vuosikustannukset - palkat ja sosiaalikustannukset tarvikkeet huolto (ei sisälly leasing-vuokraan) yleiskulut (vyörytetyt) leasing-vuokrat (22%) nettovuosituotot ei jäännösarvoa, eli yrityksellä ei ole velvoitetta lunastaa laitetta leasing kauden päättyessä investoinnille ei voida laskea tuottoprosenttia sitoutuvalle pääomalle investoinnin tuotto voidaan laskea tuottoprosentteina liikevaihdosta tässä esimerkissä tuottoprosentti liikevaihdosta on 17,5 % Vesa Ekroos 18

19 Rahoitus Vesa Ekroos 19

20 Rahoitussuunnittelu (minimiajanjakso 12 kuukautta juoksevasti eteenpäin) Käyttöpääoman ja investointien rahoituslähteitä ovat: - tulorahoitus (yhtiön tuloksesta kassaan kertyvä rahoitusomaisuus) - oman pääoman ehtoinen rahoitus (osakepääoma) - välirahoitus (luetaan omaan pääomaan tai vieraaseen pääomaan muodosta riippuen) - vieraan pääoman ehtoinen rahoitus (esim. pankkilainat, vakuutusyhtiölainat, TEL-takaisinlainaus) - erilaiset leasing- ja osarahoitusmuodot (lähinnä laitehankintoihin) - kiinteistöjen myynti ja takaisinvuokraus (sale and lease-back) Vesa Ekroos 20

21 Julkisia ja yksityisiä rahan ja vakuuksien lähteitä Finnvera Avera Veraventure Suomen Teollisuussijoitus Oy Pääomasijoittajat TE-keskukset TEKES Julkisen sektorin toimijat - verotusoikeus Vesa Ekroos 21

22 Tunnusluvut Vesa Ekroos 22

23 Tunnusluvut Liikevoittoprosentti Nyrkkisääntönä hyvätaso > 10 % Nyrkkisääntönä heikkotaso < 3 % Omavaraisuusasteprosentti Nyrkkisääntönä hyvätaso vähintään 1/3 omaa pääomaa Nyrkkisääntönä heikkotaso kun alle 1/5 omaa pääomaa Quick ratio Nyrkkisääntönä hyvätaso > 1 Nyrkkisääntönä heikkotaso < 0, Vesa Ekroos 23

24 Laskentatoimen (eräitä) tunnuslukuja Liikevaihto (muutos euroissa ja prosenteissa) Henkilöstökulut (prosenteissa liikevaihdosta) Poistot (prosentteina liikevaihdosta) Liiketulos (liikevoitto tai -tappio) eli tulos ennen rahoituseriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja (muutos euroissa ja prosenteissa) Omavaraisuusaste (oman pääoman suhde koko taseen loppusummaan) Vesa Ekroos 24

25 Muita tunnuslukuja Kulurakenne - muuttuvat kulut % (raaka-ainekäyttö, osa henkilökuluista) - myyntikate % - käyttökate % (tulos ennen poistoja, korkoja ja veroja) - liiketulos % (varsinaisen toiminnan tulos ennen korkoja ja veroja) - tulos % (ennen veroja) - nettotulos % (varsinaisen toiminnan tulos) - kokonaistulos % (sisältää satunnaiset erät) Laatu Toimitusaika Toimitusvarmuus Vesa Ekroos 25

26 Vesa Ekroos KTM Balustrade Oy Pohjoisranta 4 A Helsinki Vesa Ekroos 26

Tehokkuutta palvelutuotantoon - lisää vaikuttavuutta

Tehokkuutta palvelutuotantoon - lisää vaikuttavuutta Kehittämishanke sosiaali- ja terveysalan yrittäjille Tehokkuutta palvelutuotantoon - lisää vaikuttavuutta helsinginyrittajat.fi Tehokkuutta palvelutuotantoon - lisää vaikuttavuutta Helsingin Yrittäjien

Lisätiedot

Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle

Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP-toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä Hankkeen toteuttajat: Yhteistyössä mukana: 2 Sanna Huovinen

Lisätiedot

Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21

Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21 Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Arvo... 4 Arvonmääritysmalli... 6 Edellytykset... 6 Laskelmat...6 Selitykset...7 Toimialavertailu...8 Ennustetut tuotot...14 Lähtöarvot...15

Lisätiedot

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Kunnan ja Yrityksen tuloslaskelman rakenne ja sisältö Suomen Museoliitto 6.10.2009 Maija Sumi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Käyttötalousosa

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ja yrityksen taloudellisen aseman tulkinta. Henry Kampman KTM, KHT

Tilinpäätöksen ja yrityksen taloudellisen aseman tulkinta. Henry Kampman KTM, KHT Tilinpäätöksen ja yrityksen taloudellisen aseman tulkinta Henry Kampman KTM, KHT 1 Yrittäjä Jalo Paanasen kommentointia Kauppalehdessä 22. toukokuuta 2007 2 Sisällysluettelo 1. Osakeyhtiölain olennaisia

Lisätiedot

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ JA ANALYSOINTI Tulos, tase ja tunnusluvut SISÄLTÖ Tuloslaskelman ja taseen sisältö Yrityksen tilan ja kehityksen

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

T542103 3 OP 39 h 3.9.2014 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 1

T542103 3 OP 39 h 3.9.2014 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 1 T542103 3 OP 39 h 3.9.2014 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 1 Opiskelija tietää mitä rakennusliikkeen budjettitoimella tarkoitetaan Opiskelija saa arvioida rakennusliikkeen toiminnan kannattavuutta eri tunnuslukujen

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN (Suunnitelma 2.12.2014 )

KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN (Suunnitelma 2.12.2014 ) KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN (Suunnitelma 2.12.2014 ) Kuntalaki vaatii, että kunta yhtiöittää sellaisen liiketoimintansa, joka toimii markkinoilla kilpailu-tilanteessa. Tällaista toimintaa Siikalatvan

Lisätiedot

Palvelutoiminnan kustannuslaskenta, hinnoittelu ja edullisuusvertailut. Koulutustapahtuma Oulu, Radisson SAS Hotel, 18.2.2009

Palvelutoiminnan kustannuslaskenta, hinnoittelu ja edullisuusvertailut. Koulutustapahtuma Oulu, Radisson SAS Hotel, 18.2.2009 Palvelutoiminnan kustannuslaskenta, hinnoittelu ja edullisuusvertailut Koulutustapahtuma Oulu, Radisson SAS Hotel, 18.2.2009 Hallintokustannusten kohdistaminen - Hallintokustannukset hinnoittelussa, edullisuusvertailussa

Lisätiedot

RAPORTIN LAADINTAOHJEET

RAPORTIN LAADINTAOHJEET Liiketoimintasuunnitelman 1(30) RAPORTIN LAADINTAOHJEET Päivitetty 2010 Liiketoimintasuunnitelman 2(30) SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 3 2. LAADINTAPROSESSI 4 3. SISÄLTÖKOHTAISET LAADINTAOJEET 6 4. TOTEUTUKSEN AJALLINEN

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Lukusarjat Yritysanalyysi

Lukusarjat Yritysanalyysi Lukusarjat Yritysanalyysi Malliyritys Oy y-tunnus: 1234567-8 www.malliyritys.fi Laatinut: Lukusarjat Oy Viimeinen analysoitu tilinpäätös: 10/ Lukusarjat Yritysanalyysi Sisällysluettelo Yrityksen tiedot

Lisätiedot

Sahayrityksen laajentamisen kannattavuus

Sahayrityksen laajentamisen kannattavuus LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden osasto Sahayrityksen laajentamisen kannattavuus Diplomityön aihe on hyväksytty Tuotantotalouden osaston osastoneuvostossa 10.5.2006 Työn ohjaaja ja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 Hallituksen toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Taloudelliset tunnusluvut 6 Henkilöstöä koskevat tunnusluvut 6 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 7 Sähkömarkkinalain

Lisätiedot

Yritystoiminnan tunnusluvut Toimiala Online -palvelussa

Yritystoiminnan tunnusluvut Toimiala Online -palvelussa 1 1(8) Yritystoiminnan tunnusluvut Toimiala Online -palvelussa Tilastokeskuksen yritysaineistosta on laskettu Toimiala Online -palveluun kolme tunnuslukutaulukkoa vuosilta 2006-2009e. Vuosi 2009 on ennakkotietoa,

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT 1. Yrityksen sidosryhmät 1. Mitä tarkoittaa yrityksen sidosryhmä? Luettele niin monta sidosryhmää kuin muistat. 2. Ketkä käyttävät ylintä päätösvaltaa osakeyhtiössä?

Lisätiedot

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOTEHTÄVIEN

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOTEHTÄVIEN LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOTEHTÄVIEN VASTAUKSET 1. Yrityksen sidosryhmät 1. Sidosryhmät ovat niitä, joilla on yrityksessä jokin taloudellinen panos, josta he saavat jotakin vastineeksi. Sidosryhmiä

Lisätiedot

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi Kauppalehti Oy Tilinpäätös 211/12 www.kauppalehti.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Hinnoittelu kannattavuuden perusta Lasse Karjalainen, Simulo Oy (lasse.karjalainen@simulo.fi, 0400 716 420)

Hinnoittelu kannattavuuden perusta Lasse Karjalainen, Simulo Oy (lasse.karjalainen@simulo.fi, 0400 716 420) Hinnoittelu kannattavuuden perusta Lasse Karjalainen, Simulo Oy (lasse.karjalainen@simulo.fi, 0400 716 420) Hinnoittelu ja markkinointi Talouden osaaminen ja suunnittelu tuo ryhtiä hinnoitteluun Tulostavoitteet

Lisätiedot

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Versio : 8.5.2006 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun toimintaympäristön muutokset Oulun kaupunki 2001-2005 Oulun kaupunkikonserni - yhteenveto 14.6.2006

Lisätiedot

Collector Finland Oy Tilinpäätös 2012/12

Collector Finland Oy Tilinpäätös 2012/12 Collector Finland Oy Tilinpäätös 212/12 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase Kassavirtalaskelma

Lisätiedot

Pk-yrityksen talouden johtaminen ja seuranta

Pk-yrityksen talouden johtaminen ja seuranta Pk-yrityksen talouden johtaminen ja seuranta Juha Kivirinta Fixcon Mastotie 20 90560 OULU, FINLAND Tel: +358 (0)400 963 960 Pk-yrityksen talouden johtaminen ja seuranta Valmennuksen sisältö Päivään valmistautuminen

Lisätiedot

MEDIVERKKO -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.6.2012 klo 08:00 MEDIVERKON VAHVA KASVU KIIHTYI 2011

MEDIVERKKO -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.6.2012 klo 08:00 MEDIVERKON VAHVA KASVU KIIHTYI 2011 MEDIVERKKO -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.6.2012 klo 08:00 MEDIVERKON VAHVA KASVU KIIHTYI 2011 MEDIVERKKO -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2011 Liikevaihto 64,6 (46,8) milj. euroa Liikevaihdon

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot ja kannattavuuden arviointi. Tiina Kinnunen

Aloittavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot ja kannattavuuden arviointi. Tiina Kinnunen Aloittavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot ja kannattavuuden arviointi Tiina Kinnunen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 31.1.2012 Tekijä Tiina Kinnunen

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen rahoituksen ja kannattavuuden suunnittelu

Aloittavan yrityksen rahoituksen ja kannattavuuden suunnittelu Aloittavan yrityksen rahoituksen ja kannattavuuden suunnittelu LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Taloushallinnon koulutusohjelma Opinnäytetyö Syksy 2010 Petri Haverinen, Jani Kingelin Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Akku Ässä Oy Tilinpäätös 2012/11

Akku Ässä Oy Tilinpäätös 2012/11 Akku Ässä Oy Tilinpäätös 212/11 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase Kassavirtalaskelma

Lisätiedot