1.2 Isännöinnin muodot Isännöinnin asema, ammattikuva ja tehtävät Isännöinnin osaamis- ja ammattitaitovaatimukset 34

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.2 Isännöinnin muodot 23 1.3 Isännöinnin asema, ammattikuva ja tehtävät 24. 1.4 Isännöinnin osaamis- ja ammattitaitovaatimukset 34"

Transkriptio

1 Sisällys Alkusanat 16. painokseen 5 1 Isännöinnin rooli ja toimintaympäristö Isännöinnin historia Isännöinnin ensiaskeleet ja kehitys luvuilla Isännöinnin ammattimaistuminen luvuilla Isännöintialan murros 1990-luvulla Isännöinti nykypäivänä Isännöinnin muodot Isännöinnin asema, ammattikuva ja tehtävät Isännöinnin asema Isännöinnin ammattikuva tutkimusten mukaan Isännöinnin keskeiset tehtävät Isännöinnin osaamis- ja ammattitaitovaatimukset Pätevyyden lainsäädöllinen perusta Pätevyyden arviointi Isännöinnin osaamisvaatimukset Isännöitsijän kelpoisuusehdot Isännöinnin ammattilaiset -tutkimus Isännöinnin koulutus ja tutkinnot Isännöintikoulutus Suomessa Yleisimmät isännöintitutkinnot Isännöinnin auktorisointi Isännöinnin eettiset ohjeet (hyvä isännöintitapa) Hyvä hallintotapasuositus taloyhtiöille Kiinteistö- ja isännöintialan järjestötoiminta Suomen Kiinteistöliitto ry Isännöintiliitto 53 Sisällys 7

2 1.9.3 Isännöinnin Auktorisointi ISA ry RAKLI Kiinteistötyönantajat ry Kansainväliset järjestöt 55 2 Asunto-osakeyhtiön hallinto Yhtiöoikeudellinen lainsäädäntö Asunto-osakeyhtiön toiminnan keskeiset periaatteet Asunto-osakeyhtiölain soveltaminen Yhtiöjärjestys Osakkeet Yhtiövastike Kunnossapito- ja muutostyöt Yhtiökokous Hallitus Isännöitsijä Tilintarkastus, toiminnantarkastus ja erityinen tarkastus Seuraamukset ja oikeussuoja Vahingonkorvausvastuu asunto-osakeyhtiössä Huoneiston ottaminen yhtiön hallintaan Uuden asunto-osakeyhtiön perustaminen Osakepääoma, sen muuttaminen sekä osakeanti Yhtiörakenteen muuttaminen ja purkaminen Vakuuttaminen Kiinteistön vakuutukset Vakuutukset remontoinnin ja rakentamisen aikana Kotivakuutus Lakisääteiset vakuutukset Vapaaehtoiset tapaturmavakuutukset Ohjeet vahinkojen varalle Muutoksenhaku Isännöintiyrityksen omat vakuutukset Rakentamista koskeva lainsäädäntö Maankäytön suunnittelu ja rakentamisen ohjaus Kiinteistön omistajan velvollisuudet Naapurit Isännöinnin käsikirja 2015

3 2.3.4 Luvat asunto-osakeyhtiön osakkaiden remonteissa Kiinteistön rasitteet, erityiset oikeudet ja panttaaminen Rasitteet Erityiset oikeudet Kiinteistön panttaaminen Rasitustodistus Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön sopimukset Sopimusoikeudelliset periaatteet Sopimustyypit Sopimusten pätevyys ja kohtuullistaminen Isännöinti- ja kiinteistöpalvelusopimukset Yleiset sopimusehdot Isännöinti- ja kiinteistöpalvelusopimuksen laatiminen Kiinteistötyön mitoitus ja laatuvaatimukset Hankintalain ja tilaajavastuulain huomioiminen isännöintija kiinteistöpalvelusopimuksissa 178 Lisätietoa ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TALOUs Taloyhtiön talouden ja toiminnan suunnittelu Taloyhtiön strategia suunnittelun perustana Toimintasuunnittelu Taloussuunnittelu Talousarvio Talousarvion perusteet Talousarvion tavoitteet ja muoto Talousarvion laatiminen Kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus Kirjanpitolain yleiset säännökset Liiketapahtumien kirjaaminen ja kirjanpitoaineisto Tilinpäätös ja toimintakertomus Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä koskevat arvostus- ja jaksotussäännökset Lainaosuuslaskenta Tuloverotus Yleistä tuloverotuksesta 248 Sisällys 9

4 3.4.2 Veronalaiset tulot ja verovapaat erät Verotuksessa tehtävät vähennykset, aktivoinnit ja poistot Asuintalovaraus Tappiontasausjärjestelmä Verotuksen toimittaminen ja muutoksen hakeminen Kotitalousvähennyksen hyödyntäminen asuntoosakeyhtiöissä Kiinteistövero Yleistä Verovelvollisuus Veron peruste ja määrä Kiinteistöverotuksen toimittaminen Muutoksenhaku kiinteistöverotukseen Verotuksen muuttaminen viranomaisen aloitteesta Kiinteistöjen arvonlisäverotus Yleistä arvonlisäverosta Arvonlisäverolain soveltamisala Kiinteistöhallintapalvelujen oman käytön verotus Vapaaehtoinen verovelvolliseksi hakeutuminen Kiinteistöihin liittyvät investoinnit Pankkipalvelut Yleistä taloyhtiöiden pankkipalveluista Maksuliikenne ja tilit Rahoitus Vakuudet Vuokra- ja vastikesaatavien perintä Yleistä vuokra- ja vastikesaatavien perinnästä Vapaaehtoinen perintä Oikeudellinen perintä Ulosottoperintä Häädön täytäntöönpano Turvaamistoimi eli omaisuuden takavarikko Huoneiston hallintaanotto 326 Lisätietoa Isännöinnin käsikirja 2015

5 4 Kiinteistön ylläpito ja korjausrakennuttaminen Kiinteistön elinkaaren hallinta Kiinteistöstrategia Huoltokirja Kuntoarvio Kuntotutkimukset Energiatodistus Energiakatselmus Kunnossapitotarveselvitys Kunnossapitosuunnitelma (PTS) Kiinteistön hoito ja kunnossapito Kiinteistönhoidon tehtävät Kiinteistösiivous Kiinteistön ulkoalueiden hoito ja kunnossapito Jätehuolto Kulutusseuranta Kiinteistön rakennusosien ja järjestelmien elinkaari Korjaustyöt Vuosikorjausluonteiset korjaus- ja huoltotyöt Kunnossapito- ja muutostyöt huoneistoissa Rakennusosien ja järjestelmien hoito sekä kunnossapito Talotekniikka Lämmitysjärjestelmät Vesijohtojärjestelmät Viemärijärjestelmät Ilmanvaihto Hissitekniikka Hissin haltijan vastuu ja tehtävät Huolto-ohjelma ja sen laadinta Hissin huoltaja Huoltomäärä Kunnossapitosopimus Tarkastukset Pienkorjaukset 458 Sisällys 11

6 4.5.8 Hissin perusparannus Hissin rakentaminen hissittömään taloon Sähkötekniikka Pienjänniteverkko Keskijänniteverkko Sähköjärjestelmän osat Vastuu kiinteistön sähköjärjestelmän huolto- ja kunnossapitotoimenpiteistä Sähkö- ja telelaitteiden kunnossapito Sähkölaitteistojen (sähköasennusten) tarkastukset, huolto ja kunnossapito Tekniset turvallisuusjärjestelmät Teknisten turvallisuusjärjestelmien toimintaperiaatteet Rikosturvallisuus Tekninen paloturvallisuus Rakenteellinen suojaus Rakenteellinen murtosuojaus Murtosuojeluohjeet Asuinympäristön turvallisuus Omatoiminen varautuminen Yleistä omatoimisesta varautumisesta Omatoiminen varautuminen riskeihin ja vaaroihin Rakennuksen kuntoon ja ylläpitoon liittyvät velvoitteet Väestönsuojelu ja väestönsuojat Turvallisuushenkilöstö ja koulutus Turvallisuusviestintä ja -kulttuuri Korjausrakentaminen ja -rakennuttaminen Tarveselvitys Hankesuunnittelu Suunnittelu Rakentamisen valmistelu Rakentaminen Vastaanotto ja takuu Osakkaan kunnossapito- ja muutostyöt taloyhtiössä Mitä kunnossapito- ja muutostöitä osakas saa tehdä? Isännöinnin käsikirja 2015

7 Ilmoitukset kunnossapito- ja muutostöistä Lausunnot ja suostumukset Remontin valmistelu, suunnittelu ja toteutus Osakkaan kunnossapito- ja muutostöiden valvonta Selvitys- ja valvontakustannukset Yhtiön korjaushankkeen yhteydessä tehtävät osakkaan muutos- ja lisätyöt 577 Lisätietoa Vuokraustoiminta Vuokraustoiminta ja sen riskit Vuokrausprosessi Vuokrauksen riskit Asuinhuoneistot Asunnon vuokraus sijoitustoimintana Vuokralaisen valinta ja huoneiston vuokraaminen Vuokrasopimuksen tekeminen Huoneiston kunto ja kunnossapito Muiden kuin vuokralaisen oikeus asua huoneistossa Vuokrasopimuksen päättyminen Erityiskysymyksiä Valtion tukema vuokra-asuntotuotanto Yleistä tuetusta asuntotuotannosta Asukasvalinta Vuokran määräytyminen Vuokratalojen asukasdemokratia Lainojen ja tukien hyväksymisvaltuudet Avustukset Taloudellisissa vaikeuksissa olevat vuokratalot Ohjaus ja valvonta Liikehuoneistot Yleistä liikehuoneistojen vuokrauksesta Liikehuoneiston vuokrasopimus Vuokran määräytyminen Vuokran maksaminen Liikehuoneiston kunto ja kunnossapito 683 Sisällys 13

8 5.4.6 Vuokraoikeuden siirrettävyys ja alivuokraus Vuokranantajan vaihtuminen Vuokrasuhteen päättyminen Maksuhäiriötilanteet 692 Lisätietoa Isännöinti liiketoimintana Ammattina isännöinti Yritystoiminnan perusteet Yritystoiminnan haasteet Yritystoiminnan aloittaminen Yrityksen elinkaari Yrityksen johtamisen työkalut Asiakkuuksien määrittely Palveluiden tuottaminen yritystoimintana Palvelujen tuotteistaminen Palveluiden myynti ja markkinointi Alihankkijoiden johtaminen Asiakkuuksien hoitaminen ja viestintä Asiakaspalvelu palveluorganisaatiossa Asiakkuuden elinkaari Jokapäiväisten asiakaspalvelutilanteiden hoitaminen Asiakassuhteiden kehittäminen Brändin merkitys asiakassuhteille Asiakaskeskeinen yritys ja asiakastyytyväisyys Asiakasviestintä Yrityksen tiedonhallinta ja tietojärjestelmät Isännöintiyrityksen tiedonhallinta Isännöintiyritysten tietojärjestelmät 748 Lähteet 754 Lisätietoa Työsuhdeasiat Työsuhteen normisto ja tulkintaperiaatteet Työsuhde käsitteenä Isännöinnin käsikirja 2015

9 7.1.2 Työsuhteen normiston soveltamisjärjestys Tulkintaperiaatteet Kiinteistöalan työehtosopimukset Oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa Yleistä työsuhteesta Rekrytointi ja työsuhteen solmiminen Työnantajan velvollisuudet Työntekijän velvollisuudet Perhevapaat Lomauttaminen Työsuhteen päättäminen Työsopimuksen irtisanominen Työsopimuksen purkaminen Työsopimuksen päättämismenettely Työsopimuksen pätemättömyys ja kohtuuttomat ehdot Työnantajien yhteisvastuu palkattaessa laittomasti maassa oleskelevia työntekijöitä Vahingonkorvausvelvollisuus Muita työsopimuslain säännöksiä Vuosiloma Määräykset vuosilomasta Vuosiloman pituus Vuosilomapalkka Lomakorvaus Vuosiloman antaminen Muita vuosilomaan liittyviä seikkoja Työaika Työaikamääräykset Työaikalain soveltamisala Työajaksi luettava aika Säännöllinen työaika ja työaikajärjestelyt Säännöllisen työajan ylittäminen Yö- ja vuorotyö Lepoajat ja sunnuntaityö Työaika-asiakirjat Erinäisiä työaikaan liittyviä säännöksiä 847 Sisällys 15

10 7.5 Työturvallisuus ja -suojelu Työturvallisuuslaki Työsuojelu Nuoret työntekijät Työterveyshuolto Muuta työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä Isännöitsijän työsopimus ja työoikeudellinen asema Isännöitsijän ja isännöintiyhteisön asema Isännöitsijän työsuhteen ehdot 858 Lisätietoa Viestintä osana isännöintiä Viestintä kuuluu nykyaikaiseen isännöintipalveluun Viestinnän nykytila isännöinnissä Taloyhtiön viestinnän suunnittelu ja toteutus Näin pääset alkuun Isännöinnin ja hallituksen roolit viestinnässä Viestinnän kohderyhmät Viestittävät asiat Viestintäkanavat Viestintä erityistilanteissa Korjaushankeviestintä Kriisiviestintä 875 Lisätietoa 876 Liitteet 880 Liite 1 Hyvä hallintotapasuositus taloyhtiöille Liite 2 Isännöitsijäntodistus (malli) 898 Liite 3 Isännöitsijäntodistus vuokrausta varten (malli) 901 Liite 4 Osakkaan ilmoitus huoneiston kunnossapito- ja muutostyöstä (malli) 903 Liite 5 Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot (ISE 2007) Isännöinnin käsikirja 2015

11 Liite 6 Kiinteistöpalvelualan yleiset sopimusehdot (KP YSE 2007) 914 Liite 7 Isännöintisopimus (malli) 921 Liite 8 Kiinteistönhoitosopimus (malli) 923 Liite 9 Asunto-osakeyhtiön toimintakertomus (malli) 925 Liite 10 Rakennuksen energiatodistus (malli) 932 Liite 11 Kunnossapitotarveselvitys (malli) 939 Liite 12 Kiinteistön lämmitysenergian ja sähkön kulutus 941 Liite 13 Kerros- ja rivitalojen hoitokulut 942 Liite 14 Asuinhuoneiston vuokrasopimus (malli) 945 Liite 15 Liikehuoneiston vuokrasopimus (malli) 947 Liite 16 Isännöitsijän työsopimus (malli) 950 Lyhenteet 953 Ilmoittajat 955 Asiahakemisto 957 Sisällys 17

Sisällys. 1 Isännöinnin rooli ja toimintaympäristö 21. 1.3 Isännöinnin asema, ammattikuva ja tehtävät 25

Sisällys. 1 Isännöinnin rooli ja toimintaympäristö 21. 1.3 Isännöinnin asema, ammattikuva ja tehtävät 25 Sisällys Alkusanat 5 Kirjoittajat 7 1 Isännöinnin rooli ja toimintaympäristö 21 1.1 Isännöinnin historia 21 1.2 Isännöinnin muodot 25 1.3 Isännöinnin asema, ammattikuva ja tehtävät 25 1.3.1 Isännöinnin

Lisätiedot

Esipuhe 5. 1. Kiinteistön ja vuokrahuoneiston välitystoiminta 27

Esipuhe 5. 1. Kiinteistön ja vuokrahuoneiston välitystoiminta 27 Sisältö Esipuhe 5 1. Kiinteistön ja vuokrahuoneiston välitystoiminta 27 1.1. Välitystoimintaan sovellettavat säädökset 27 1.2. Välitysliiketoiminnan harjoittaminen 28 1.2.1. Laki kiinteistönvälitysliikkeistä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LAUKAAN VUOKRAKODIT OY ISÄNNÖINTIPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖ LAUKAAN VUOKRAKODIT OY ISÄNNÖINTIPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ LAUKAAN VUOKRAKODIT OY ISÄNNÖINTIPALVELUT 8.6.2010 Sisällysluettelo Tarjouspyyntö 3 LIITE 1, toimintakertomus vuodelta 2009 10 LIITE 2, kiinteistöluettelo 13 LIITE 3, isännöitsijän tehtäväluettelo

Lisätiedot

Saate. Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan

Saate. Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan Saate Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan Tämä cd-rom kuuluu oleellisena osana Juhani Siikalan kirjoittamaan ja Kiinteistöalan Kustannus Oy:n kustantamaan kirjaan Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan.

Lisätiedot

OSA I JOHDANTO: ASUNTOTUOTANNON SÄÄNTELY... 23

OSA I JOHDANTO: ASUNTOTUOTANNON SÄÄNTELY... 23 Sisällys Alkusanat... 5 OSA I JOHDANTO: ASUNTOTUOTANNON SÄÄNTELY... 23 1 Asuntokauppalaki... 25 1.1 Yleistä... 26 1.2 Asuntokauppalain määritelmiä... 27 1.3 Ostajan suojaaminen rakennusvaiheessa... 30

Lisätiedot

ISÄNNÖINTIPAKETTI HUOLETON

ISÄNNÖINTIPAKETTI HUOLETON ISÄNNÖINTIPAKETTI HUOLETON Taloyhtiön hallitus tietää talon olevan hyvissä käsissä. Teillä on nimetty ammattitaitoinen vastuuisännöitsijä ja kirjanpitäjä. Isännöitsijä varmistaa, että taloyhtiötänne hoidetaan

Lisätiedot

Isännöitsijätoimisto Vuori Oy:n yleinen tehtäväluettelo

Isännöitsijätoimisto Vuori Oy:n yleinen tehtäväluettelo Isännöitsijätoimisto Vuori Oy:n yleinen tehtäväluettelo 1. Hallinnolliset tehtävät 1.1. Kokoukset Hallituksen kokoukset Kokousasioiden valmistelu, kokouskutsun toimittaminen hallituksen päättämällä tavalla

Lisätiedot

ISÄNNÖINNIN VELOITUSPERIAATTEET 2012 alkaen

ISÄNNÖINNIN VELOITUSPERIAATTEET 2012 alkaen ISÄNNÖINNIN VELOITUSPERIAATTEET 2012 alkaen 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT 1.1 KOKOUKSET Hallituksen kokoukset Kokousasioiden valmistelu X X Kokouskutsun toimittaminen liitteineen hallituksen päättämin tavoin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi asunto-osakeyhtiölainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uuden asunto-osakeyhtiölain säätämistä. Tavoitteena on uudistus, joka edistää

Lisätiedot

ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO

ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT 1.1. KOKOUKSET Hallituksen kokousten järjestäminen kokousasioiden valmistelu kokouskutsun toimittaminen hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä

Lisätiedot

Taloyhtiön sopimusasiat

Taloyhtiön sopimusasiat Taloyhtiön sopimusasiat 19.5.2011 Oulu Timo Tossavainen Kiinteistöliiton yhteyspäällikkö Taloyhtio.netin päätoimittaja Suomen Kiinteistöliitto ry Koulutuksen sisältö - sopimusten merkitys taloyhtiölle

Lisätiedot

Hallitusforum Taloyhtiön talous - haasteita ja mahdollisuuksia

Hallitusforum Taloyhtiön talous - haasteita ja mahdollisuuksia Hallitusforum Taloyhtiön talous - haasteita ja mahdollisuuksia Helsinki 19.3.2011 Mauri Marttila Kiinteistöliiton tutkimusjohtaja Suomen Kiinteistöliitto ry Esityksen pääsisältö Taloyhtiön talouskäsitteistä

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN ISÄNNÖINTITEHTÄVÄT

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN ISÄNNÖINTITEHTÄVÄT 1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN ISÄNNÖINTITEHTÄVÄT Kiinteä palkkio määräytyy isännöintisopimukseen sisällytettävistä tehtävistä. Erilliskorvausten palkkioista sovitaan erikseen. 1.1 KOKOUKSET Hallituksen kokoukset

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010

Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010 Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010 Asunto-osakeyhtiölaki Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta Keski-Suomen

Lisätiedot

-projekti 2004-2005 KAUPPAKESKUSTEN TURVALLISUUSJOHTAMINEN KAUPPAKESKUSTEN TURVALLISUUSJOHTAMINEN 2005 Tämä Kauppakeskusten turvallisuusjohtamisprojektin loppuraportti on laadittu tukemaan kauppakeskusten

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

SiSällyS ALKUSANAT ASUiNhUoNEiSToN vuokrasuhde

SiSällyS ALKUSANAT ASUiNhUoNEiSToN vuokrasuhde Sisällys ALKUSANAT... 5 1 Asuinhuoneiston vuokrasuhde... 21 1.1 Vuokra... 21 1.1.1 Vuokran määräytyminen... 21 1.1.2 Vuokranmaksukausi ja vuokran erääntyminen... 23 1.1.3 Vuokranmaksuvelvollisuuden kesto...

Lisätiedot

Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta

Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta 12.5.2010/365 1 Pinta-alan laskeminen. Rakennusalalla yleisesti hyväksyttynä huoneiston pinta-alan

Lisätiedot

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 13 viesti Sivu 6 Ammattitaitoinen isännöitsijä helpottaa hallituksen työtä Sivut 10-11 Isännöitsijän vaihdoksessa on helppo epäonnistua PIENET YHTIÖT etsivät

Lisätiedot

Toiminnantarkastus asunto-osakeyhtiössä

Toiminnantarkastus asunto-osakeyhtiössä Toiminnantarkastus asunto-osakeyhtiössä Lahti, 31.1.2013 Elina Skarra lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry YLEISTÄ ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TARKASTUKSESTA Yleistä asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

Kiinteistöalan koulutus 2014

Kiinteistöalan koulutus 2014 Kiinteistöalan koulutus 2014 www.kiinko.fi 2 ARVOSTETUT KOULUTUKSET, HUIPPULUENNOITSIJAT Kiinkon opiskelijat arvostavat asiantuntemustamme Kiinkon koulutuksilla on vahva ja arvostettu asema asiakkaidemme

Lisätiedot

Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry 3 2013 14.6.2013. Hallituskatu 11 C 33200 Tampere Puhelin: (03) 3125 0200

Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry 3 2013 14.6.2013. Hallituskatu 11 C 33200 Tampere Puhelin: (03) 3125 0200 3 2013 14.6.2013 Jenni Hupli Kiinteistöliiton päälakimieheksi Vaaratuomari Jenni Hupli aloitti Suomen Kiinteistöliiton uutena päälakimiehenä kesäkuun puolivälissä. Perinteiset putkiremontit suosiossa Suomen

Lisätiedot

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7 SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7 1 VUOKRASOPIMUKSEN OSAPUOLET JA KOHDE 17 1.1 Vuokranantaja ja vuokralainen vuokrasuhteen osapuolina 17 1.2 Asuinhuoneisto 19 1.3 Useita huoneistoja koskeva sopimus 23 1.4

Lisätiedot

Kiinteistön kunnon hallinta tarkoitus ja työkalut

Kiinteistön kunnon hallinta tarkoitus ja työkalut Kiinteistön kunnon hallinta tarkoitus ja työkalut Taloyhtiöiden hallitusfoorum Messukeskus 18.9.2010 Toimitusjohtaja Jani Saarinen, Suomen Talokeskus Oy www.suomentalokeskus.fi Kiinteistön kunnon hallinta

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTOTAPASUOSITUS TALOYHTIÖILLE 2011

HYVÄ HALLINTOTAPASUOSITUS TALOYHTIÖILLE 2011 Hyvä hallintotapa lisää luottamusta taloyhtiön toimintaan ja parantaa hallinnon toimivuutta. Hyvään hallintotapaan kuuluu omistajien tasapuolinen kohtelu ja heidän oikeuksiensa suojeleminen sekä osallistumiseen

Lisätiedot

Kiinteistön siivous vastuut ja velvoitteet huomioiden. ELEMENTTI saumaukset. PALOKATKO eristykset. BETONI rakenteiden injektoinnit- ja korjaukset

Kiinteistön siivous vastuut ja velvoitteet huomioiden. ELEMENTTI saumaukset. PALOKATKO eristykset. BETONI rakenteiden injektoinnit- ja korjaukset 2/2011 Energian käyttö ja säästötoimet taloyhtiössä Vuoden 2011 korjaus- ja energia-avustusten hakuaika päättyy 8.4.2011 Kotitalousvähennys Kuka maksaa vian selvittämiskustannukset? Käännetty arvonlisävero

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN KESKINÄISTEN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lisätiedot

5/ 2007. Koulutustilaisuus: Taloyhtiöiden peruskorjaukset. Liitto tarjoaa jäsenilleen maksuttomat

5/ 2007. Koulutustilaisuus: Taloyhtiöiden peruskorjaukset. Liitto tarjoaa jäsenilleen maksuttomat 5/ 2007 Koulutustilaisuus: Taloyhtiöiden peruskorjaukset Liitto tarjoaa jäsenilleen maksuttomat kotisivut Kiinteistön omistajien varauduttava energiatodistuksiin Oulu edullisin indeksitalovertailussa Kiinteistöpalvelualalle

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Uusi asunto-osakeyhtiölaki AA, OTT Mikko Pikkujämsä Syksy 2009 Oulu Johdanto uudistukseen Yleiset periaatteet ja toimielimet Lainsäädäntöhanke Asunto-osakeyhtiölakityöryhmän

Lisätiedot