Hyvä hallintotapa taloyhtiöille -suositus 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvä hallintotapa taloyhtiöille -suositus 2011"

Transkriptio

1 Hyvä hallintotapa taloyhtiöille -suositus 2011 Mitä hyvä hallintotapa tarkoittaa? Miksi suositus on laadittu? Miten vaikuttaa taloyhtiöissä? Mitä sisältää ja kuinka sovelletaan? Toimitusjohtaja, opetusneuvos Keijo Kaivanto KIINKO 1

2 Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat ry AKHA AKHA on perustettu 2005 AKHA edistää hyvää, ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitustyöskentelyä sekä kehittää jäsentensä ammattitaitoa hallitustyöskentelyssä Tavoitteena myös lisätä hallitustyön arvostusta ja parantaa sen tuloksia 2

3 Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto on 1907 perustettu kiinteistönomistajien edunvalvoja ja kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatio Kiinteistöliitto kokoaa yhteen asunto-osakeyhtiöt, kiinteistöosakeyhtiöt, asuinvuokratalojen omistajat sekä vuokranantajat Kiinteistöliitto pyrkii siihen, että ihmisillä olisi viihtyisiä ja turvallisia koteja sekä työpaikkoja 3

4 AKHA-Kiinteistöliitto yhteistyö Kiinteistöliiton ja AKHAn yhteistyön tarkoituksena on edistää hyvää hallintotapaa ja kehittää taloyhtiöiden hallitustyöskentelyä Yhteisöjen hallitukset ovat hyväksyneet ensimmäisen hyvä hallintapasuosituksen taloyhtiöille, joka julkaistiin

5 Mitä tarkoittaa? Corporate governance-suosituksia/hallintokoodeja laadittu listatuille yhtiöille Suomessa vuodesta 1997 lukien ja viimeisin voimaan (TT-KKK; nykyisin Arvopaperimarkkinayhdistys ry) Enronin ja Worldcomin konkurssit vuonna 2000 johtivat merkittäviin tarkistuksiin kansainvälisesti (Sarbane-Oxley Act 2002) Corporate governancella tarkoitetaan järjestelmää, jonka avulla yritystoimintaa johdetaan ja kontrolloidaan Comply or explain-periaate pörssi valvoo Listaamattomille yrityksille laadittu ohjeistus 2006 (KKK) (koskee suuria ja perustuu vapaaehtoisuuteen) Suosituksilla täydennetään lakisääteisiä menettelytapoja 5

6 Miksi suositus on laadittu? Valmistelu käynnistynyt 2005 Julkaistu kirja: Hyvä hallintotapa taloyhtiössä 2007 (viimeisin 2010) AKHA ja Kiinteistöliitto käynnistäneet yhteisen suosituksen laatimisen 2009 tavoitteena julkaista uuden asuntoosakeyhtiölain mukaisena 6

7 Miksi suositus on laadittu? Myös taloyhtiöissä tarvitaan eettisiä periaatteita, jotka täydentävät lakia ja toisaalta varmistavat asunto-osakeyhtiölain tarkoituksen toteutumisen Johtavina periaatteina yhdenvertaisuus, läpinäkyvyys ja ennakoivuus Varmistaa osakkeenomistajien oikeuksien toteutumisen ja aseman Varmistaa taloyhtiön kokonaisedun tavoittelun Selkeyttää toimielinten roolia taloyhtiössä Ehkäisee riitoja 7

8 Miten suositus vaikuttaa? Taloyhtiöissä ryhdytään miettimään toimintatapoja ja menettelyjä Selkeyttää toimielinten roolia Dokumentoinnin ja tiedottamisen tarve kasvaa Riitaisuudet paremmin hallintaan Uusia näkemyksiä hallintotavan kehittämiseksi Hallitustyöskentelylle lisää arvostusta Hallitusammattilaisia tarvitaan enemmän 8

9 Miten suositus vaikuttaa? Suuri osa taloyhtiöistä soveltaa merkittäviltä osin 2-3 vuoden kuluessa Hallitusten ja osakkaiden koulutustarve kasvaa Suosituksen tarkistaminen ajankohtaista viimeistään 2-3 vuoden kuluessa Vaikutusta myös asuntokauppaan => hyvä taloyhtiö erottautuu Saatavissa vapaasti: 9

10 Mitä suositus sisältää? Sisältö jakautuu yhteensä 36 suositukseen koskien: Yhtiökokousta 6 suositusta Hallitusta 16 suositusta Isännöitsijää 4 suositusta Riskien hallintaa 1 suositus Tilin- ja toiminnantarkastusta 1 suositus Strategiaa 1 suositus Osakkeenomistajien oikeuksia 7 suositusta 10

11 Mitä sisältää? Esittämistapa: Suositus Sisältö Lain mukainen vähimmäistaso Kuvattu, jos laissa asiasta säännöksiä 11

12 Miten otetaan käyttöön? Suosituksen soveltaminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja joustavuuteen Voi soveltaa kokonaan tai osittain tai muokata sitä taloyhtiökohtaiseksi Jos suositus otetaan kokonaisuutena käyttöön, on se käsiteltävä ja hyväksyttävä yhtiökokouksessa => osakkaiden sitoutuminen 12

13 Yhtiökokous Etukäteistietojen antaminen asuntoosakeyhtiön osakkeenomistajille Yhtiökokouksen järjestäminen Hallituksen jäsenten ja isännöitsijän osallistuminen yhtiökokoukseen Hallituksen jäsenehdokkaan osallistuminen yhtiökokoukseen Hallituksen jäsenten ehdottaminen Yhtiökokouksen puheenjohtaja 13

14 Hallitus-1 Hallituksen rooli Hallituksen työjärjestys Hallituksen kokoukset Hallituksen toiminnan arviointi Hallituksen jäsenten valinta. Hallituksen puheenjohtajan pätevyys Hallituksen jäsenten toimikausi 14

15 Hallitus-2 Hallituksen kokoonpano ja jäsenten pätevyys Hallituksen jäsenten perehdyttäminen ja koulutus Hallituksen jäsenten tiedonsaanti Hallituksen jäsenten jäävittömyys Hallituksen jäsenen velvollisuus antaa tietoja Hallituksen asettamat työryhmät Hallituksen jäsenten palkkiot Yhtiön edustaminen Osakas- ja asukastiedottaminen sekä salassapito 15

16 Isännöitsijä Isännöitsijän valinta Isännöintisopimus Isännöitsijän palkkiot ja erillisveloitukset Isännöitsijän toiminta 16

17 Riskienhallinta, tilintarkastus ja strategia RISKIENHALLINTA Riskienhallinnan järjestäminen TILINTARKASTUS JA TOIMINNANTARKASTUS Tilintarkastus ja toiminnantarkastus STRATEGIA Elinkaaren ja omaisuuden hallinta 17

18 Osakkeenomistajien oikeuksien käyttö Osakasoikeuksien käyttö Osallistuminen yhtiökokoukseen ja kyselyoikeus Valtuutuksen antaminen Hallitusjäsenyys Osakkaan muutos- ja kunnossapitotyöt Huoneiston käyttö Vuokratun huoneiston käyttö 18

19 Esimerkkejä sisällöstä HALLITUS Suositus 2 Hallituksen työjärjestys Hallituksen on laadittava toimintaansa varten kirjallinen työjärjestys ja kokoussuunnitelma, joiden keskeinen sisältö on selostettava ja tiedotettava. LAIN MUKAINEN VÄHIMMÄISSISÄLTÖ Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Kokous on kutsuttava koolle, jos hallituksen jäsen tai isännöitsijä sitä vaatii. 19

20 Esimerkkejä sisällöstä YHTIÖKOKOUS Suositus 6 Yhtiökokouksen puheenjohtaja Ensisijaisesti yhtiökokouksen puheenjohtajana tulisi toimia kaikissa päätettävissä asioissa jäävitön henkilö. Hallituksen puheenjohtaja voi toimia yhtiökokouksen puheenjohtajana. Hän voi toimia puheenjohtajana myös vastuuvapausasiassa, jos siitä ei synny äänestystä. Hallituksen puheenjohtaja ei voi silloin äänestää. LAIN VÄHIMMÄISSISÄLTÖ Asiasta ei ole asunto-osakeyhtiölaissa säännöstä. Osakkeenomistaja tai hänen valtuutettunsa ei saa äänestää asiassa, joka koskee vastuuvapauden myöntämistä osakkeenomistajalle itselleen, kannetta osakkeenomistajaa itseään vastaan taikka hänen vapauttamistaan vahingonkorvausvelvollisuudesta tai muusta velvoitteesta yhtiötä kohtaan. 20

21 Esimerkkejä sisällöstä HALLITUS Suositus 6 Hallituksen puheenjohtajan pätevyys Hallituksen puheenjohtajaa valittaessa tulee ottaa huomioon ehdokkaan osaaminen ja kokemus sekä mahdollisuus osallistua asuntoosakeyhtiön johtamiseen. LAIN VÄHIMMÄISSISÄLTÖ Hallituksen puheenjohtajana ei voi olla oikeushenkilö eikä alaikäinen tai se, jolle on määrätty edunvalvoja, jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu tai joka on konkurssissa. Liiketoimintakielto on yleensä este hallitusjäsenyydelle, mutta velkasaneeraus ei sitä ole. Vähintään yhdellä hallituksen jäsenellä on oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella, jollei rekisteriviranomainen myönnä yhtiölle lupaa poiketa tästä. Koulutus- tai kokemusvaatimuksista ei ole asunto-osakeyhtiölaissa säännöksiä. 21

22 Esimerkkejä sisällöstä HALLITUS Suositus 8 Hallituksen kokoonpano ja jäsenten pätevyys Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä osaaminen ja kokemus sekä mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallitukseen voidaan valita tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijajäseniä. LAIN VÄHIMMÄISSISÄLTÖ Hallituksen jäsenenä ei voi olla oikeushenkilö eikä alaikäinen tai se, jolle on määrätty edunvalvoja, jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu tai joka on konkurssissa. Liiketoimintakielto on yleensä este hallitusjäsenyydelle, mutta velkasaneeraus ei sitä ole. Vähintään yhdellä hallituksen jäsenellä on oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella, jollei rekisteriviranomainen myönnä yhtiölle Lupaa poiketa tästä. Koulutus- tai kokemusvaatimuksista ei ole asunto-osakeyhtiölaissa säännöksiä. 22

23 Esimerkkejä sisällöstä HALLITUS Suositus 14 Hallituksen jäsenten palkkiot Hallituksen jäsenille on maksettava riittävä ja kohtuullinen palkkio kokoustyöskentelystä ja osallistumisesta edunvalvontaan yhtiön asioissa. Lisäksi kokouspalkkio tulee maksaa osallistumisesta työmaaja suunnittelukokouksiin. LAIN VÄHIMMÄISSISÄLTÖ Asiasta ei ole säännöksiä asuntoosakeyhtiölaissa 23

24 Esimerkkejä sisällöstä Hallituksen puheenjohtajan palkkion Määrittelyssä on otettava huomioon työmäärä kuten mm. asioiden hoito kokousten välillä. Kokouspalkkion suuruutta määriteltäessä tulee ottaa huomioon asunto-osakeyhtiön koko, työmäärä, tehtävien laatu ja vaativuus. (Vuoden 2011 tasossa suositus hallituksen puheenjohtajan palkkioiksi on / kokous ja hallituksen jäsenen palkkioksi /kokous.) 24

25 Esimerkkejä sisällöstä HALLITUS Suositus 16 Osakas- ja asukastiedottaminen sekä salassapito Hallitus tiedottaa suunnitelmallisesti ja aktiivisesti osakkaille ja asukkaille yhtiön toimintaan liittyvistä asioista ja päätöksistä. Tiedotustoimintaa varten hallitus päättää yhtiön tiedotustoiminnan periaatteista, jotka saatetaan osakkaille tiedoksi. Hallituksen jäsenet ja isännöitsijä, tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja huolehtivat, etteivät he paljasta yksityisyydensuojan piirissä, luottamuksellista ja salassa pidettävää tietoa kuten liike- ja ammattisalaisuuksia LAIN VÄHIMMÄISSISÄLTÖ Asiasta ei ole säännöksiä asuntoosakeyhtiölaissa. 25

26 Esimerkkejä sisällöstä ISÄNNÖITSIJÄ Suositus 4 Isännöitsijän toiminta Isännöitsijän tulee toimita yhtiön edun, eettisten ohjeiden ja sopimuksen mukaisesti sekä jäävittömästi. Isännöitsijä tulee olla jäävitön tehtäviä hoitaessaan. Isännöitsijän ei tule toimia yhtiön yhtiökokouksessa muiden omistajien ja päätöksentekijän roolissa keräämällä esimerkiksi valtakirjoja yhtiön osakkailta. Isännöitsijän ei ole suositeltavaa toimia hallituksen puheenjohtajana siinä yhtiössä, jossa hän on isännöitsijänä. LAIN MUKAINEN VÄHIMMÄISTASO Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. Isännöitsijä ei saa osallistua sellaisen asian käsittelyyn, joka koskee sellaista asiaa, jossa hän on asunto-osakeyhtiölain mukaan jäävi Isännöitsijä ei saa noudattaa yhtiökokouksen tai hallituksen tekemää päätöstä, joka on tämän lain tai yhtiöjärjestyksen vastainen ja siksi pätemätön. Asunto-osakeyhtiölain mukaan isännöitsijä voi toimia hallituksen puheenjohtajana. 26

27 Esimerkkejä sisällöstä RISKIEN HALLINTA LAIN MUKAINEN VÄHIMMÄISTASO Suositus 1 Riskienhallinnan järjestäminen Asiasta ei ole säännöksiä asuntoosakeyhtiölaissa. Hallituksen on selostettava osakkaille periaatteet, joiden mukaan riskienhallinta on yhtiössä järjestetty. 27

28 Esimerkkejä sisällöstä TILINTARKASTUS JA TOIMINNANTARKASTUS Suositus 1 Tilintarkastus ja toiminnantarkastus Taloyhtiön tilintarkastus on hoidettava tilintarkastuslain mukaista tilintarkastajaa käyttäen. Hänen lisäkseen on syytä valita aina asunto-osakeyhtiölain mukainen toiminnantarkastaja. Ammattitilintarkastuksen ulkopuolelle jäävissä taloyhtiöissä on valittava aina toiminnantarkastaja LAIN MUKAINEN VÄHIMMÄISTASO Asunto-osakeyhtiölain mukaan asunto-osakeyhtiölle on valittava tilintarkastaja, jos yhtiössä on vähintään 30 huoneistoa. Silloin, kun asunto-osakeyhtiöllä ei ole velvoitetta valita tilintarkastajaa tilintarkastuslain tai asuntoosakeyhtiölain mukaan eikä sellaista ole valittava myöskään yhtiöjärjestyksen perusteella, on asunto-osakeyhtiölain mukaan valittava toiminnantarkastaja, joka antaa oman tarkastuskertomuksensa. Yhtiöjärjestyksessä voidaan kuitenkin määrätä, ettei toiminnantarkastajaakaan valita. 28

29 Esimerkkejä sisällöstä STRATEGIA Suositus 1 Elinkaaren ja omaisuuden hallinta Taloyhtiöllä tulee olla kiinteistön elinkaaren ja omaisuuden hallintaan vähintään seuraavat, ajan tasalla olevat suunnitelmat ja asiakirjat: Kuntoarvio Korjaushistoria Kunnossapitotarveselvitys Taloyhtiön kuntotodistus Huoltokirja Pelastussuunnitelma Energiakatselmus Energiatodistus Ylläpitostrategia (=suunnitelmallinen kunnossapito- ja korjaustoiminta) LAIN MUKAINEN VÄHIMMÄISTASO Lakisääteisiä ovat seuraavat suunnitelmat ja asiakirjat: Pelastuslain mukainen pelastussuunnitelma Energiatodistus Hallituksen kunnossapitotarveselvitys yhtiökokoukselle viideltä vuodelta Hallituksen selvitys yhtiökokoukselle olennaisista kunnossapito- ja korjaustoimenpiteistä 29

30 Esimerkkejä sisällöstä OSAKKEENOMISTAJIEN OIKEUKSIEN KÄYTTÖ Suositus 5 Osakkaan muutos- ja kunnossapitotyöt Osakkeenomistajan on huoneistonsa muutos- ja kunnossapitotöissä huomioitava yhtiön ja muiden osakkeenomistajien etu. LAIN MUKAINEN VÄHIMMÄISTASO Muutos- ja kunnossapitotöistä säädetään asunto-osakeyhtiölain 5 luvussa Osakkeenomistajan on informoitava muita asukkaita häiriötä aiheuttavista tapahtumista ja toimenpiteistä 30

HYVÄ HALLINTOTAPASUOSITUS TALOYHTIÖILLE 2011

HYVÄ HALLINTOTAPASUOSITUS TALOYHTIÖILLE 2011 Hyvä hallintotapa lisää luottamusta taloyhtiön toimintaan ja parantaa hallinnon toimivuutta. Hyvään hallintotapaan kuuluu omistajien tasapuolinen kohtelu ja heidän oikeuksiensa suojeleminen sekä osallistumiseen

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU Oulu, 27.10.2010 Timo Tossavainen yhteyspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto ry SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Asukkaat ja osakkaat. Asumistarpeet. Asumispalvelut ja niiden kehittäminen Talon identiteetti

Asukkaat ja osakkaat. Asumistarpeet. Asumispalvelut ja niiden kehittäminen Talon identiteetti Omaisuuden arvon säilyttäminen ja kehittäminen Erilaiset asukas- ja osakasintressit Hyvä, turvallinen ja terveellinen asuminen ja ympäristö Pihamiljöö ja ympäristö Koulutus Kuva 2. Taloyhtiön kehyskaavio.

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU Iisalmi 21.9.2011 Anu Kärkkäinen Päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kv Säännön nimi 8.4.2013 Hämeenlinnan kaupungin konserniohjeet HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät, toiminta ja vastuu

Hallituksen tehtävät, toiminta ja vastuu Hallituksen tehtävät, toiminta ja vastuu Oulu 26.4.2012 Jaana Sallmén, lakimies, VT Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Sisältö Asunto-osakeyhtiön tarkoitus, toimijat ja toiminta Hallituksen

Lisätiedot

Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI. Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi

Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI. Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi tilintarkastajat yhtiön johto yhtiökokous hallintoneuvosto hallitus toimitusjohtaja yhtiöoikeudellinen

Lisätiedot

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet Helsingin kaupunkikonserni Sisällysluettelo Johdanto 3 Osa 1: Konsernijohtamisen sisältö ja peruslinjaukset 4 1. Omistajaohjauksen lähtökohdat 4 2. Kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa taloyhtiössä

Hyvä hallintotapa taloyhtiössä Hyvä hallintotapa taloyhtiössä Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden Hallitusasiantuntijat AKHA ry puheenjohtaja Ben Grass Varatuomari, Rakennusneuvos Ben Grass Consulting Oy ben.grass@kolumbus.fi puh. 0400 601501

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa taloyhtiössä?

Hyvä hallintotapa taloyhtiössä? Hyvä hallintotapa taloyhtiössä? Uuden lain vaikutukset taloyhtiön toimintaan ARY:n seminaariin 7.4.2010 Toimitusjohtaja, isännöitsijä Markku Kulomäki Asunto-osakeyhtiöt Taloyhtiöitä, hallituksen puheenjohtajia

Lisätiedot

TAMMIKUU 2006 LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINNIN KEHITTÄMINEN I CORPORATE GOVERNANCE

TAMMIKUU 2006 LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINNIN KEHITTÄMINEN I CORPORATE GOVERNANCE TAMMIKUU 2006 LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINNIN KEHITTÄMINEN I CORPORATE GOVERNANCE Johdanto Keskuskauppakamarin hallitus asetti 18.10.2004 työryhmän selvittämään listaamattomien yhtiöiden corporate

Lisätiedot

Hallitustyöskentelyn ABC Seinäjoki 3.4.2013 Päälakimies Anu Kärkkäinen Kiinteistöliitto

Hallitustyöskentelyn ABC Seinäjoki 3.4.2013 Päälakimies Anu Kärkkäinen Kiinteistöliitto Hallitustyöskentelyn ABC Seinäjoki 3.4.2013 Päälakimies Anu Kärkkäinen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto ry Luennon idea Luennolla käydään läpi: hallituksen toimintaa kronologisessa järjestyksessä

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto. Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille

Sisällys. Johdanto. Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille Luonnos: Viestintäsuositus taloyhtiöille Sisällys Johdanto... 1 I: Viestintäpalveluista sopiminen... 3 II: Hallituksen ja isännöinnin välinen viestintä... 3 III: Tilikauden aikainen viestintä osakkaille

Lisätiedot

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus TOIMINNANTARKASTUS Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus Toiminnantarkastus Asunto-osakeyhtiöissä ja yhdistyksissä on oltava yhtiökokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos sillä ei ole tilintarkastajaa.

Lisätiedot

Toiminnantarkastus asunto-osakeyhtiössä

Toiminnantarkastus asunto-osakeyhtiössä Toiminnantarkastus asunto-osakeyhtiössä Lahti, 31.1.2013 Elina Skarra lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry YLEISTÄ ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TARKASTUKSESTA Yleistä asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

Lounea Oy Corporate Governance

Lounea Oy Corporate Governance Lounea Oy Corporate Governance 2 Sisällysluettelo 1 HALLINTOKOODI... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Osakkeen omistajien asiat... 5 1.2.1 Yleiset periaatteet... 5 1.2.2 Osake... 5 1.3 Yhtiöjärjestys... 5 1.4 Yhtiökokous...

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölain uudistukset

Asunto-osakeyhtiölain uudistukset Satu Karhu Asunto-osakeyhtiölain uudistukset Taloudellinen suunnittelu, toteutuminen & valvonta Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalous Opinnäytetyö 20.1.2012 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Kokoustekniikka taloyhtiössä

Kokoustekniikka taloyhtiössä Kokoustekniikka taloyhtiössä Taloyhtiötapahtuma 10.4.2013 Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa

suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa 2 toiminta ja sen suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa Yhtiökokous valitsee hallituksen. Vaaleissa valituksi tulevat eniten ääniä saaneet ehdokkaat, ellei yhtiöjärjestys määrää toisin. Yhtiöjärjestyksessä

Lisätiedot

Pääotsikko Kiinteistöalan toimintaympäristö Alaotsikko Lainsäädäntö

Pääotsikko Kiinteistöalan toimintaympäristö Alaotsikko Lainsäädäntö ETELÄ-SUOMI JAVIRO INTERREG III A hanke KIINTEISTÖALAN SUOMALAIS-VIROLAINEN KEHITYS- JA KOULUTUSHANKE Lainsäädäntö Raportti on valmistunut osana Kiinteistöalan Koulutussäätiön vetämää Kiinteistöalan suomalais-virolaista

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella.

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2015 487/2015 Säätiölaki Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS Pekka Luoto, toiminnanjohtaja, KTM - Mitä laki ja sen perustelut sanoo toiminnantarkastajasta ja toiminnantarkastuksesta? Asunto-osakeyhtiölain mukaan on tarkistettava

Lisätiedot