LAPSIIN KOHDISTUVA VÄKIVALTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "09.10.2006 LAPSIIN KOHDISTUVA VÄKIVALTA"

Transkriptio

1 LAPSIIN KOHDISTUVA VÄKIVALTA Kristian Fagerström tutkimuspäällikkö vastaava tutkija Omnibus, Kesä 1 / 2006 Lastensuojelun Keskusliitto TALOUSTUTKIMUS OY TOY Research Reg.No. Y VAT No. Fi HELSINKI Lemuntie Helsinki, Finland Phone +358-(0) Telefax +358-(0) TURKU Yliopistonkatu 37 A Turku, Finland Phone +358-(0) Telefax +358-(0) TAMPERE Kuninkaankatu 22 A Tampere, Finland Phone +358-(0) Telefax +358-(0)

2 - Sisällys - sivu 1. JOHDANTO Omnibus-tiedonkeruumenetelmä Otoskoko ja otantamenetelmä Kenttätyö ja sen ajankohta Tietojen käsittely ja T-testi Esitetyt kysymykset Raportointi ja vastuuhenkilöt 5 2. LAPSEN RUUMIILLISEN KURITUKSEN HYVÄKSYTTÄVYYS KASVATUSKEINONA USKOOKO KÄYTTÄVÄNSÄ RUUMIILLISTA KURITUSTA LAPSEN KASVATUKSESSA MITÄ ERI KEINOJA ON KÄYTTÄNYT OMIEN LASTEN KASVATUKSESSA MITKÄ KASVATUKSESSA KÄYTETYT KEINOT KOETAAN RUUMIILLISEKSI KURITUKSEKSI, MITKÄ PAHOINPITELYKSI ONKO VASTAAJA ITSE KOKENUT RUUMIILLISTA KURITUSTA OMASSA LAPSUUDESSAAN TOIMINTA HAVAITESSA LÄHIPIIRISSÄ KÄYTETTÄVÄN FYYSISTÄ VÄKIVALTAA LAPSIA KOHTAAN LASTEN RUUMIILLISTA KURITUSTA KOSKEVIEN JUTTUJEN JA KAMPANJOIDEN HUOMAAMINEN Onko huomannut tiedotusvälineissä lasten ruumiillista kuritusta koskevia juttuja tai kampanjoita Missä tiedotusvälineissä on huomannut lasten ruumiillista kuritusta koskevia juttuja tai kampanjoita Onko kampanjan tai juttujen huomaaminen herättänyt yleistä keskustelua lähipiirissä

3 - Johdanto - 1. JOHDANTO Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Lastensuojelun Keskusliiton toimeksiannosta touko-kesäkuussa Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää: Onko suomalaisten mielestä lapsen ruumiillinen kuritus hyväksyttävä kasvatuskeino Kuinka ruumiillista kuritusta uskotaan käytettävän lapsen kasvatuksessa Mitä eri kurituskeinoja on käyttänyt kasvatuksessa Mitkä kasvatuksessa käytetyt keinot koetaan ruumiilliseksi kuritukseksi, mitkä pahoinpitelyksi Kuinka moni on kokenut ruumiillista kuritusta omassa lapsuudessa Mitkä ovat ensisijaiset toimintatavat havaittaessa lähipiirissä käytettävän fyysistä väkivaltaa lasta kohtaan Onko huomannut lasten ruumiillista kuritusta koskevia juttuja tai kampanjoita viimeisen kuukauden aikana, missä tiedotusvälineissä ja ovatko kampanjat herättäneet keskustelua lähipiirissä 3

4 1.1 Omnibus-tutkimusmenetelmä ja kohderyhmä Tutkimus on tehty henkilökohtaisina haastatteluina osana Omnibustutkimusta, jossa kohderyhmänä on maamme vuotias väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuunottamatta. Tiedonkeruu tapahtuu kannettavilla mikrotietokoneilla vastaajien kotona. 1.2 Otoskoko ja otantamenetelmä Tutkimuksessa haastateltiin vuotiasta suomalaista. Otos muodostettiin kiintiöpoiminnalla, jossa kiintiöinä olivat kohderyhmän valtakunnallinen ikä-, sukupuoli, lääni- ja kuntatyyppijakauma. Haastatteluja tehtiin 101 paikkakunnalla, joista kaupunkeja oli 46 ja muita kuntia 55. Otos on painotettu kohderyhmää vastaavaksi. Painotetut N-luvut vastaavat Suomen vuotiasta väestöä tuhansina (SVT ) 1.3 Kenttätyö ja sen ajankohta Lapsiin kohdistuva väkivalta - Johdanto - Haastattelut tehtiin Haastattelutyöhön osallistui 53 Taloustutkimus Oy:n koulutettua tutkimushaastattelijaa. Tätä tutkimusta varten haastattelijoille annettiin kirjalliset työohjeet. Haastattelijoiden työskentelyä valvottiin haastattelijakohtaisilla atk-taulukoinneilla sekä vastaajille tehdyillä pistokokeilla. 4

5 1.4 Tietojen käsittely ja T-testi Atk-tulostus on tehty Taloustutkimus Oy:n laitteistoilla ja ohjelmistoilla. Tulostuksessa on käytetty T-testiä, joka testaa kunkin taulukoidun taustamuuttujan kohdalla poikkeaako tulos muista vastaajista enemmän kuin mitä satunnaisvaihtelun osuus on 95 %:n luotettavuustasolla. Tähti (*) luvun vieressä osoittaa, että ero on tilastollisesti merkitsevä. 1.5 Esitetyt kysymykset Toimeksiantoon sisältyneet kysymykset sekä käytettävissä olevat taustatietokysymykset ovat tämän raportin liitteinä. 1.6 Raportointi ja vastuuhenkilöt Lapsiin kohdistuva väkivalta - Johdanto - Tutkimus on raportoitu tekstitiivistelmänä, graafisina kuvioina sekä atktaulukoina. Tämän tutkimuksen tuloksia verrataan raportissa muutaman kysymyksen osalta aiemmin tehtyihin tutkimuksiin. Tutkimuksen toteutuksesta Taloustutkimuksessa vastaa Kristian Fagerström. Omnibus-tutkimus tehdään 2-3 kertaa kuukaudessa. Tutkimusaineisto säilytetään ja on käytettävissä lisätulostuksiin kahden vuoden ajan raportointipäivästä. 5

6 2. LAPSEN RUUMIILLISEN KURITUKSEN HYVÄKSYTTÄVYYS KASVATUSKEINONA Aluksi kaikilta vuotiailta vastaajilta (n=1006) kysyttiin: Mitä mieltä olette väittämästä. Lasten ruumiillinen kuritus on ainakin poikkeustapauksissa hyväksyttävä kasvatuskeino. Vastaajille näytettiin 5-portaista vastausasteikkoa, jossa 1=ehdottamasti samaa mieltä, 2=melkein samaa mieltä, 3=vaikea sanoa, 4=hiukan eri mieltä ja 5=ehdottomasti eri mieltä. 6

7 Alle joka kolmannen (29 %) suomalaisen mukaan lasten ruumiillinen kurittaminen on ainakin poikkeustapauksissa hyväksyttävää kasvatuksessa (väittämän kanssa ehdottomasti/melkein samaa mieltä). Väittämän kanssa eri mieltä (ehdottomasti/hiukan eri mieltä) on lähes kaksi kolmasosaa (64 %) vastaajista. Vastaajista noin joka kymmenes (9 %) ei osaa tai halua ottaa kantaa kysymykseen. Verrattuna vuoden 2004 tutkimukseen on ruumiillisen kurittamisen hyväksyttävyyden kannalla olevia nyt hieman vähemmän. Viimeksi joka kolmannen (34 % väittämän kanssa ehdottomasti/melkein samaa mieltä) vastaajan mukaan ruumiillinen kurittaminen oli ainakin poikkeustapauksissa hyväksyttävä kasvatuskeino. Miehet suhtautuvat lapsen ruumiilliseen kurittamiseen edelleen huomattavasti naisia hyväksyvämmin. Edellisen mittauskerran tapaan myös nyt vanhimmat (65-79-vuotiaat) hyväksyvät ruumiillisen kurittamisen useammin kuin nuoremmat. Suhteellisesti keskimääräistä useammin ruumiillisen kurittamisen hyväksyvät myös vastaajat, jotka edustavat yksinäistalouksia tai lapsettomia pareja, asuvat pienillä paikkakunnilla, Pohjanmaan maakunnissa tai Pohjois- Karjalassa/Kainuussa/Lapissa. Myös vastaajat, joilla on henkilökohtaista kokemusta ruumiillisesta kurittamisesta omasta lapsuudestaan hyväksyvät keskimääräistä useammin ruumiillisen kurittamisen. 7

8 Lapsen ruumiillisen kurittamisen hyväksyttävyys kasvatuskeinona 1/2 1) Ehdottomasti samaa mieltä 2) Melkein samaa mieltä n=kaikki vastaajat 3) Vaikea sanoa 4) Hiukan eri mieltä 5) Ehdottomasti eri mieltä Keskiarvo 1-5 Kaikki 2004, n=2030 Kaikki 2006, n=1006 Sukupuoli Nainen, n=549 Mies, n=457 Ikä vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n=183 Vastaajan ammatti Maanviljelijä/työväestö, n=286 Toimihenkilö, n=182 Itsenäinen yrittäjä/johtava asema, n=64 Kotirouva/eläkeläinen, n=328 Opiskelija/koululainen, n=146 Elämäntilanne Yksinäistalous, n=256 Pari, ei lapsia, n=265 Muu aikuistalous, n=156 Lapsitalous, n= ,44 3,64 3,90 3,39 3,73 3,63 3,74 3,63 3,43 3,63 3,78 3,72 3,47 3,84 3,69 3,36 3,40 3,96 Omnibus Kesä 1/ KF/ca/vpl % Lastensuojelun Keskusliitto Lapsiin kohdistuva väkivalta

9 Lapsen ruumiillisen kurittamisen hyväksyttävyys kasvatuskeinona 2/2 1) Ehdottomasti samaa mieltä 2) Melkein samaa mieltä n=kaikki vastaajat 3) Vaikea sanoa 4) Hiukan eri mieltä 5) Ehdottomasti eri mieltä Keskiarvo 1-5 Lasten lukumäärä 1 lapsi, n=151 2 lasta, n= lasta, n=71 Paikkakunta as. kaupunki, n=334 Muu kaupunki, n=392 Muu kunta, n=280 Vastaaja kokenut itse ruumiillista kuritusta ennen 18 vuoden ikää Kyllä, n=642 Ei, n=350 Maakunta Uusimaa/Itä-Uusimaa, n=268 Pohjanmaat, n=161 Pohjois-Karjala/Kainuu/Lappi, n=111 Muu, n= ,94 4,04 3,88 3,78 3,71 3,41 3,46 3,99 3,86 3,43 3,34 3,67 Omnibus Kesä 1/ KF/ca/vpl % Lastensuojelun Keskusliitto Lapsiin kohdistuva väkivalta

10 3. USKOOKO KÄYTTÄVÄNSÄ RUUMIILLISTA KURITUSTA LAPSEN KASVATUKSESSA Seuraavaksi alle 45-vuotiailta lapsettomilta vastaajilta (n=186) kysyttiin: Jos aiot hankkia lapsia, uskotko käyttäväsi ruumiillista kuritusta kasvattaessasi heitä?" Vastaajille näytettiin 5-portaista vastausasteikkoa, jossa 1=en varmasti käytä, 2=luultavasti en käytä, 3=en tiedä, 4=luultavasti käytän ja 5=varmasti käytän. 10

11 Vastaajista kolme neljäsosaa (75 %) ei usko käyttävänsä ruumiillista kuritusta lapsen kasvatuksessa. 13 % vastaajista sitä vastoin uskoo käyttävänsä ruumiillista kuritusta, 3 % (=6 vastaajaa) jopa varmasti. Joka kymmenes (9 %) vastaaja ei osaa ottaa kantaa kysymykseen (=en tiedä). 3 % kysymykseen vastanneista ei aio hankkia lapsia. Vuoden 2004 tutkimuksessa 62 % sanoi ettei usko käyttävänsä ruumiillista kuritusta lastensa kasvatuksessa. Tuolloin viidennes (19 %) uskoi puolestaan käyttävänsä ruumiillista kuritusta lastensa kasvatuksessa. Vastaajat, jotka ovat kokeneet itse omassa lapsuudessaan ruumiillista kurittamista ovat keskimääräistä useammin sitä mieltä, että he aikovat käyttää (varmasti/luultavasti käyttää) ruumiillista kuritusta myös oman lapsen kasvatuksessa. Samoin vastaajat, joiden mielestä ruumiillinen kuritus on hyväksyttävä kasvatuskeino (ehdottomasti/melkein samaa mieltä) uskovat muita useammin käyttävänsä ruumiillista kuritusta kasvattaessa omaa lasta. 11

12 Omnibus Kesä 1/ KF/ca/vpl Mikäli aikoo hankkia lapsia, uskooko käyttävänsä ruumiillista kuritusta kasvatuksessa 1) Ei varmasti käytä Kaikki 2004, n=497 Kaikki 2006, n=186 Sukupuoli Nainen, n=97 Mies, n=89 Ikä vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n=36 Vastaajan ammatti Maanviljelijä/työväestö, n=66 Toimihenkilö, n=41 Itsenäinen yrittäjä/johtava asema, n=12 Kotirouva/eläkeläinen, n=8 Opiskelija/koululainen, n=59 Paikkakunta as. kaupunki, n=97 Muu kaupunki, n=63 Muu kunta, n=26 Vastaaja kokenut itse ruumiillista kuritusta ennen 18 vuoden ikää Kyllä, n=109 Ei, n=76 Maakunta Uusimaa/Itä-Uusimaa, n=70 Pohjanmaat, n=24 Pohjois-Karjala/Kainuu/Lappi, n=10 Muu, n=82 n=vastaajalla ei ole lapsia ja on alle 45 vuotias 2) Luultavasti ei käytä 3) Ei tiedä 4) Luultavasti käyttää 5) Varmasti käyttää Ei aio hankkia lapsia % Keskiarvo 1-5 2,26 2,05 1,97 2,10 2,10 2,01 2,06 2,26 1,94 1,94 3,03 1,78 2,02 2,05 2,15 2,35 1,63 2,01 2,07 2,16 2,05 Lastensuojelun Keskusliitto Lapsiin kohdistuva väkivalta

13 4. MITÄ ERI KEINOJA ON KÄYTTÄNYT OMIEN LASTEN KASVATUKSESSA Seuraavaksi lapsiperheitä edustaville vastaajille (n=329) lueteltiin erilaisia keinoja, joita kasvatuksessa käytetään, ja kysyttiin: Oletko käyttänyt omien lastesi kasvatuksessa Vastaajille lueteltuja keinoja olivat; tukistaminen, läimäytys, piiska, sormille näpäytys ja nipistys. Vastausvaihtoehtoja olivat usein, joskus ja ei. 13

14 Miltei puolet (46 %) lapsiperheitä edustavista (n=329) on tukistanut lastaan. Lähes kolmannes (30 %) sanoo näpäyttäneensä lastaan sormille. Lähes viidennes (17 %) lapsiperheitä edustavista on läimäyttänyt lastaan. Joka kahdeksas (13 %) on nipistänyt ja harvempi kuin joka kymmenes (7 %) on antanut lapselleen piiskaa. Usein näitä keinoja käyttäviä on vain hyvin vähän. Kaikkein useammin em. keinoja ovat käyttäneet ne, joilla on enemmän lapsia (vähintään kolme lasta). Vastaajat, jotka ovat kokeneet itse omassa lapsuudessaan ruumiillista kurittamista sanovat myös keskimääräistä useammin käyttäneensä näitä keinoja. Myös vastaajat, joiden mielestä ruumiillinen kuritus on hyväksyttävä kasvatuskeino (ehdottomasti/melkein samaa mieltä) sanovat muita useammin käyttäneensä näitä keinoja. 14

15 Onko käyttänyt omien lasten kasvatuksessa... Lapsiperhe, n=329 Usein Joskus Ei Ei osaa sanoa Tukistamista Sormille näpäytystä Läimäytystä Nipistystä Piiskaa % Omnibus Kesä 1/ KF/ca/vpl Lastensuojelun Keskusliitto Lapsiin kohdistuva väkivalta

16 5. MITKÄ KASVATUKSESSA KÄYTETYT KEINOT KOETAAN RUUMIILLISEKSI KURITUKSEKSI, MITKÄ PAHOINPITELYKSI Seuraavaksi kaikille vastaajille (n=1006) lueteltiin kaikkiaan 17 erilaista kasvatuksessa käytettävää keinoa ja kysyttiin: Mitkä seuraavista mielestäsi ovat ruumiillista kuritusta, pahoinpitelyä tai ei kumpaakaan? Valitse mielestäsi sopivin vaihtoehto. Keinot lueteltiin vastaajalle rotatoidussa, satunnaisessa järjestyksessä. 16

17 Ruumiilliseksi kurittamiseksi koetaan kaikkein useimmin lapsen tukistaminen (62 % pitää ruumiillisena kurittamisena), luunapin antaminen (56 %), piiskan antaminen (54 %) ja lapsen nipistäminen (52 %). Useimmin pahoinpitelyksi mielletään puolestaan lapsen lyöminen nyrkillä (84 %), lapsen potkaiseminen (82 %), mikä tahansa teko, joka aiheuttaa lapselle kipua (60 %), lapsen ravistelu (51 %), läimäyttäminen (45 %) sekä lapsen nälviminen tai vähättely (43 %). Viimeksi mainittua useat eivät pidä ruumiillisena kurituksena eivätkä myöskään pahoinpitelynä. Lapsen vakava puhuttelu, määrääminen omaan huoneeseen, huutaminen, paneminen väkisin auton turvaistuimeen sekä pukeminen, vaikka lapsi rimpuilee vastaan ovat kaikkein useimmin keinoja, joita ei pidetä ruumiillisena kurituksena eikä myöskään pahoinpitelynä. Vanhemmat vastaajat, etenkin 65 vuotta täyttäneet ovat selvästi useammin eri keinojen kohdalla sitä mieltä, että ne eivät ruumiillista kurittamista eikä pahoinpitelyä. Myös vastaajat, joiden mielestä ruumiillinen kuritus on hyväksyttävä kasvatuskeino (ehdottomasti/melkein samaa mieltä) ovat muita useammin sitä mieltä, että nämä eivät ole ruumiillista kuritusta eikä pahoinpitelyä. 17

18 Mitkä ovat ruumiillista kuritusta, pahoinpitelyä tai ei kumpaakaan Kaikki vastaajat, n=1006 Ruumillista kuritusta Pahoinpitelyä Ei kumpaakaan Ei osaa sanoa Lapsen lyöminen nyrkillä Lapsen potkaiseminen Piiskan antaminen lapselle Lapsen läimäyttäminen Lapsen ravistelu Mikä tahansa teko, jonka on tarkoitus aiheuttaa lapselle kipua Lapsen tukistaminen Lapsen nipistäminen Luunapin antaminen lapselle Lapsen nälviminen tai vähättely Lapsen jättäminen rangaistukseksi ilman iltapalaa Lapsen seisottaminen nurkassa Huutaminen lapselle Lapsen paneminen väkisin auton turvaistuimeen Lapsen määrääminen rauhoittumaan omaan huoneeseensa Pikkulapsen pukeminen vaikka tämä rimpuilee vastaan Lapsen vakava puhuttelu Omnibus Kesä 1/ KF/ca/vpl % Lastensuojelun Keskusliitto Lapsiin kohdistuva väkivalta

19 6. ONKO VASTAAJA ITSE KOKENUT RUUMIILLISTA KURITUSTA OMASSA LAPSUUDESSAAN Seuraavaksi kaikilta vastaajilta (n=1006) kysyttiin: Ovatko vanhempasi kurittaneet sinua ruumiillisesti lapsuudessasi ennen 18-vuoden ikääsi? 19

20 Kahta vastaajaa kolmesta (65 %) on kuritettu ruumiillisesti ennen 18 vuoden ikää omien vanhempien toimesta. Keskimääräistä useammin kokemusta ruumiillisesta kurituksesta on miehillä ja vuotiailla vastaajilla. Myös vastaajilla, joiden mielestä ruumiillinen kuritus on hyväksyttävä kasvatuskeino (ehdottomasti/melkein samaa mieltä) on muita useammin kokemusta ruumiillisesta kurituksesta, samoin kuten niillä vastaajilla, jotka itse voisivat käyttää ruumiillista kuritusta kasvatuksessa. 20

21 Kaikki, n=1006 Sukupuoli Nainen, n=549 Mies, n=457 Ikä vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n=183 Vastaajan ammatti Maanviljelijä/työväestö, n=286 Toimihenkilö, n=182 Itsenäinen yrittäjä/johtava asema, n=64 Kotirouva/eläkeläinen, n=328 Opiskelija/koululainen, n=146 Elämäntilanne Yksinäistalous, n=256 Pari, ei lapsia, n=265 Muu aikuistalous, n=156 Lapsitalous, n=329 Lapsen ruumiillinen kuritus hyväksyttävä kasvatusmenetelmä Samaa mieltä, n=290 Eri mieltä, n=627 Käyttäisi itse ruumiillista kuritusta kasvatuksessa Ei käytä, n=140 Käyttää, n=25* Onko vastaaja itse kokenut ruumiillista kuritusta ennen 18 vuoden ikää n=kaikki vastaajat Omnibus Kesä 1/ KF/ca/vpl % *) alhainen vastaajamäärä, tulos suuntaa antava Lastensuojelun Keskusliitto Lapsiin kohdistuva väkivalta

22 7. TOIMINTA HAVAITESSA LÄHIPIIRISSÄ KÄYTETTÄVÄN FYYSISTÄ VÄKIVALTAA LAPSIA KOHTAAN Seuraavaksi kaikille vastaajille (n=1006) näytettiin korttia, jossa esitettiin toimintatapoja havaitessa lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, ja kysyttiin: Jos havaitset lähipiirissäsi (ystävät, sukulaiset, työtoverit, naapurit jne.) käytettävän fyysistä väkivaltaa lapsia kohtaan miten toimit ensisijaisesti? (VAIN YKSI VASTAUS) 1) Otan asian puheeksi väkivallan tekijän kanssa 2) Ilmoitan asiasta lastensuojeluviranomaisille 3) Ilmoitan poliisille 4) Puhun asiasta lähipiiriin kuuluvien muiden henkilöiden kanssa 5) En sekaannu asiaan 6) Muulla tavoin, miten? 22

23 Yli kaksi viidesosaa (44 %) vastaajista ottaisi asian puheeksi väkivallan tekijän kanssa, kysyttäessä miten toimisi ensisijaisesti havaittaessa lähipiirissä käytettävän fyysisistä väkivaltaa lapsia kohtaan. Neljännes (26 %) puhuisi asiasta lähipiiriin kuuluvien muiden henkilöiden kanssa. Joka kymmenes vastaajista ilmoittaisi asiasta ensisijaisesti lastensuojeluviranomaisille. Vain 4 % vastaajista ilmoittaisi asiasta poliisille. Joka seitsemäs (14 %) vastaaja ei sekaantuisi lainkaan asiaan. Verrattuna vuosi sitten tehtyyn Omnibus-tutkimukseen, aiempaa useampi ottaisi asian puheeksi väkivallan tekijän kanssa. Sitä vastoin aiempaa harvempi ilmoittaisi lapseen kohdistuneesta fyysisestä väkivallasta lastensuojeluviranomaisille tai poliisille. Aiempaa useampi ei sekaantuisi asiaan lainkaan. Naiset puhuisivat asiasta miehiä useammin lähipiiriin kuuluvien muiden ihmisten kanssa. Nuoret (alle 34-vuotiaat) puhuisivat asiasta selvästi keskimääräistä useammin lähipiiriin kuuluvien muiden ihmisten kanssa. Naiset ilmoittaisivat asiasta miehiä useammin myös lastensuojeluviranomaisille. Ikäihmiset (65 vuotta täyttäneet) mainitsevat selvästi muita useammin, että eivät sekaantuisi asiaan lainkaan. 23

24 Mikäli havaitsee lähipiirissä (ystävät, sukulaiset, työtoverit, naapurit jne.) käytettävän fyysistä väkivaltaa lasta kohtaan, miten toimii ensisijaisesti n=kaikki vastaajat Otan asian puheeksi väkivallan tekijän kanssa Puhun asiasta lähipiiriin kuuluvien muiden henkilöiden kanssa Ilmoitan asiasta lastensuojeluviranomaisille Ilmoitan poliisille 9 En sekaannu asiaan Omnibus kesäkuu 2/2004, n=1010 Omnibus syyskuu 3/2005, n=1008 Omnibus kesäkuu 1/2006, n= Muu/Ei osaa sanoa 2 3 Omnibus Kesä 1/ KF/ca/vpl % Lastensuojelun Keskusliitto Lapsiin kohdistuva väkivalta

25 Mikäli havaitsee lähipiirissä (ystävät, sukulaiset, työtoverit, naapurit jne.) käytettävän fyysistä väkivaltaa lasta kohtaan, miten toimii ensisijaisesti - Sukupuoli - n=kaikki vastaajat Otan asian puheeksi väkivallan tekijän kanssa 44 Puhun asiasta lähipiiriin kuuluvien muiden henkilöiden kanssa 26 Ilmoitan asiasta lastensuojeluviranomaisille 10 Ilmoitan poliisille En sekaannu asiaan 4 14 Omnibus kesäkuu 1/2006, n=1006 Sukupuoli Nainen, n=549 Mies, n=457 Muu/Ei osaa sanoa % Omnibus Kesä 1/ KF/ca/vpl Lastensuojelun Keskusliitto Lapsiin kohdistuva väkivalta

26 Mikäli havaitsee lähipiirissä (ystävät, sukulaiset, työtoverit, naapurit jne.) käytettävän fyysistä väkivaltaa lasta kohtaan, miten toimii ensisijaisesti - Ikä - n=kaikki vastaajat Otan asian puheeksi väkivallan tekijän kanssa 44 Puhun asiasta lähipiiriin kuuluvien muiden henkilöiden kanssa 26 Ilmoitan asiasta lastensuojeluviranomaisille 10 Omnibus kesäkuu 1/2006, n=1006 Ikä Ilmoitan poliisille En sekaannu asiaan vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n=183 Muu/Ei osaa sanoa 3 Omnibus Kesä 1/ KF/ca/vpl % Lastensuojelun Keskusliitto Lapsiin kohdistuva väkivalta

27 8. LASTEN RUUMIILLISTA KURITUSTA KOSKEVIEN JUTTUJEN JA KAMPANJOIDEN HUOMAAMINEN 8.1 Onko huomannut tiedotusvälineissä lasten ruumiillista kuritusta koskevia juttuja tai kampanjoita Tämän osion aluksi kaikilta vastaajilta (n=1006) kysyttiin: Oletko huomannut tiedotusvälineissä lasten ruumiillista kuritusta koskevia juttuja tai kampanjoita viimeisen kuukauden aikana? 27

28 Alle puolet (43 %) vastaajista on huomannut tiedotusvälineissä lasten ruumiillista kuritusta koskevia juttuja tai kampanjoita viimeisen kuukauden aikana. Useimmin lehtijuttuja tai kampanjoita ovat huomanneet vuotiaat sekä toimihenkilöitä edustavat vastaajat. Kaikkein harvimmin juttuja tai kampanjoita ovat huomanneet alle 24-vuotiaat ja yli 65-vuotiaat. 28

29 Onko huomannut tiedotusvälineissä lasten ruumiillista kuritusta koskevia juttuja tai kampanjoita viimeisen kuukauden aikana n=kaikki vastaajat Kaikki, n=1006 Sukupuoli Nainen, n=549 Mies, n=457 Ikä vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n=183 Vastaajan ammatti Maanviljelijä/työväestö, n=286 Toimihenkilö, n=182 Itsenäinen yrittäjä/johtava asema, n=64 Kotirouva/eläkeläinen, n=328 Opiskelija/koululainen, n=146 Elämäntilanne Yksinäistalous, n=256 Pari, ei lapsia, n=265 Muu aikuistalous, n=156 Lapsitalous, n= Omnibus Kesä 1/ KF/ca/vpl % Lastensuojelun Keskusliitto Lapsiin kohdistuva väkivalta

30 8.2 Missä tiedotusvälineissä on huomannut lasten ruumiillista kuritusta koskevia juttuja tai kampanjoita Seuraavaksi vastaajilta, jotka sanoivat nähneensä, kuulleensa tai huomanneensa lasten ruumiillista kuritusta koskevia juttuja tai kampanjoita (n=412) kysyttiin vaihtoehtoja antamatta (spontaanisti): Entä, missä tiedostusvälineissä olet nähnyt, kuullut tai huomannut lasten ruumiillista kuristusta koskevia juttuja tai kampanjoita viimeisen kuukauden aikana? 30

31 Suunnilleen puolet vastaajista, jotka ovat huomanneet viime aikoina juttuja tai kampanjoita liittyen lasten ruumiilliseen kurittamiseen (n=421) mainitsevat tiedotusvälineeksi sanomalehden ja/tai TV:n. Joka kymmenes kertoo lukeneensa aiheesta Ilta-Sanomista, niin ikään joka kymmenes Iltalehdestä. Muita tiedotusvälineitä mainitaan jo selvästi harvemmin. Vanhinta ikäluokkaa edustavat ihmiset (65 vuotta täyttäneet) ovat nähneet aihetta koskevia juttuja tai kampanjoita keskimääräistä useammin TV:ssä, nuoremmat (alle 35 vuotta) ovat lukeneet aiheesta puolestaan huomattavasti muita useammin iltapäivälehdistä vuotiaat mainitsevat sanomalehden muita useammin omaksi tietolähteekseen. 31

32 8.3 Onko kampanjan tai juttujen huomaaminen herättänyt yleistä keskustelua lähipiirissä Edelleen vastaajilta, jotka sanoivat nähneensä, kuulleensa tai huomanneensa lasten ruumiillista kuritusta koskevia juttuja tai kampanjoita (n=421) kysyttiin: Onko tämä juttu tai kampanja herättänyt keskustelua lähipiirissänne? 32

33 41 % juttuja tai kampanjoita huomanneista sanoo, että tämä juttu tai kampanja on herättänyt keskustelua aiheesta omassa lähipiirissä. Erityisesti naiset, 50 vuotta täyttäneet, mutta myös lapsiperheitä edustavat vastaajat kertovat, että nämä jutut ja kampanjat ovat herättäneet keskustelua lähipiirissä. 33

34 Missä tiedostusvälineissä on nähnyt, kuullut/huomannut lasten ruumiillista kuritusta koskevia juttuja/kampanjoita viimeisen kuukauden aikana Huomannut juttuja/kampanjoita, n=421 Sanomalehti TV Iltalehti Ilta-sanomat Radio Internet Ulkomainonta Muu Ei osaa sanoa % Onko tämä juttu tai kampanja herättänyt keskustelua lähipiirissä Huomannut juttuja/kampanjoita, n=421 1% 58% 41% Kyllä Ei Ei osaa sanoa Omnibus Kesä 1/ KF/ca/vpl Lastensuojelun Keskusliitto Lapsiin kohdistuva väkivalta

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Jenni Larjomaa 3.7.2009 JOHDANTO 1(2) Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Luonnonsuojeluliiton

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Herra Koivuniemi pantu viralta

Herra Koivuniemi pantu viralta Herra Koivuniemi pantu viralta vuotta ruumiillisen kurittamisen kieltämisestä Lastensuojelun Keskusliiton Taloustutkimuksella teettämän kyselyn tulokset 14 Heikki Sariola Lasta tulee kasvattaa siten, että

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkim us oy Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007 Helena Fagerlund 5.10.2007 Suomen Luonnonsuojeluliitto ry Hiljaiset

Lisätiedot

SUOMEN OPTINEN TOIMIALA SILMÄLASIEN KÄYTTÖTUTKIMUS Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen

SUOMEN OPTINEN TOIMIALA SILMÄLASIEN KÄYTTÖTUTKIMUS Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen SUOMEN OPTINEN TOIMIALA SILMÄLASIEN KÄYTTÖTUTKIMUS 04 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 6.9.04 JOHDANTO Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Optisen Toimialan toimeksiannosta. Tutkimuksen

Lisätiedot

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä.

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksella pyrittiin selvittämään miten n maakunnan asukkaat suhtautuvat Suomen ja Venäjän

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Evira Silakan käyttö Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen ja Riitta Ristiluoma Syyskuu ja marraskuu

Evira Silakan käyttö Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen ja Riitta Ristiluoma Syyskuu ja marraskuu / Silakan käyttö / Omnibus syys ja joulu 2013 / AK Silakan käyttö Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen ja Riitta Ristiluoma Syyskuu ja marraskuu 2013 8.1.2014 / Silakan käyttö / Omnibus syys ja joulu 2013

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu 2016 SFS ISO2022 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/2016 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä.

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksella pyrittiin selvittämään miten n maakunnan asukkaat suhtautuvat Euroopan Unionin

Lisätiedot

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Suhtautuminen digitaaliseen televisioon Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Tausta Tutkimuksella selvitettiin, mitä tiedetään digitaaliseen televisioon siirtymisestä sekä miten muutokseen suhtaudutaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Suomalaisautoilijoiden käsityksiä autohuollon ja varaosien vaikutuksista auton takuuseen. Tutkimus, huhtikuu 2014

Suomalaisautoilijoiden käsityksiä autohuollon ja varaosien vaikutuksista auton takuuseen. Tutkimus, huhtikuu 2014 Suomalaisautoilijoiden käsityksiä autohuollon ja varaosien vaikutuksista auton takuuseen Tutkimus, huhtikuu 2014 Tutkimuksen lähtökohdat EU:n ryhmäpoikkeusasetuksen mukaan auton omistaja saa vapaasti päättää,

Lisätiedot

Presidentinvaalitutkimus 2011

Presidentinvaalitutkimus 2011 Presidentinvaalitutkimus 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja 28.07.2011 1 28.7.2011 T2627-2630 Jari Pajunen, Tuomo Turja Toteutus Tämä tutkimus on tehty YLE Uutisten toimeksiannosta. Tutkimus-

Lisätiedot

Greenpeace Jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit. Taloustutkimus Oy. Lokakuu / vko 44 A+B 2013

Greenpeace Jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit. Taloustutkimus Oy. Lokakuu / vko 44 A+B 2013 Greenpeace Jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit Taloustutkimus Oy Lokakuu / vko 44 A+B 2013 Anne Kosonen 1.11.2013 Greenpeace / Pohjoisen jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS

Lisätiedot

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Kirsimarja Raitasalo THL, Alkoholi ja huumeet 11.11.2011 1 Taustaa Alkoholinkulutus on

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt 6. Tuotemerkkien arvostus 54 Tuotemerkkien arvostus Seuraavilla sivuilla esitetään tekstin ja grafiikan muodossa Tuotemerkkien arvostus-osion tulokset. Tutkimuksessa selvitettiin viiden liikenneyhtiö-tuotemerkin

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvo1elukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvo1elukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvo1elukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen Aedonkeruu tehain interneassä IROResearch

Lisätiedot

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne TALOUSTUTKIMUS OY 20080919 09:10:34 TYÖ 2338.21 TAULUKKO 2002 ss N-LUVUT Aineistonrakenne Painottamaton Painotettu (.000) n= % N= % Kaikki 1008 100 4156 100 Taustatiedot Sukupuoli Nainen 505 50 2095 50

Lisätiedot

Kummasta puolueesta Keskustasta vai Kokoomuksesta tulee pääministeri?

Kummasta puolueesta Keskustasta vai Kokoomuksesta tulee pääministeri? TALOUSTUTKIMUS OY 20090114 14:07:32 TYÖ 2403.12 TAULUKKO 17012 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

Naisten hiustenlähtö Suomessa

Naisten hiustenlähtö Suomessa Kyselytutkimus: Naisten hiustenlähtö Suomessa Mediatilaisuus 25.9.2013 Marko Perälahti 28 35-70-vuotiaista naisista kärsii tai on kärsinyt hiustenlähdöstä. Johdanto Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 35-70-vuotiaat

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, syys-lokakuu 2011 (14.9. 6.10.2011) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus

Lisätiedot

Seuraavat henkilöt ovat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestätte?

Seuraavat henkilöt ovat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestätte? TALOUSTUTKIMUS OY 20120104 09:02:34 TYÖ 2701.12 TAULUKKO 9015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 2. 26.11.2009. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 2. 26.11.2009. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, MARRAS 2009 (2. 26.11.2009) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on tehnyt Taloustutkimus Oy YLE Uutisten

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, toukokuu 2013 (29.4.-28.5.2013) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, huhtikuu 2016 (4.4.-3.5.2016) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

1. Oletteko tyytyväinen vai tyytymätön hallituksen toimintaan yhä vakavammaksi muuttuvan taloustilanteen parantamiseksi?

1. Oletteko tyytyväinen vai tyytymätön hallituksen toimintaan yhä vakavammaksi muuttuvan taloustilanteen parantamiseksi? TALOUSTUTKIMUS OY 20090213 10:39:51 TYÖ 2407.11 TAULUKKO 7014 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

1. Suomeen on parhaillaan rakenteilla viides ydinvoimareaktori. Kannatatteko viidennen reaktorin lisäksi lisäydinvoiman rakentamista Suomeen?

1. Suomeen on parhaillaan rakenteilla viides ydinvoimareaktori. Kannatatteko viidennen reaktorin lisäksi lisäydinvoiman rakentamista Suomeen? TALOUSTUTKIMUS OY 20090219 08:57:12 TYÖ 2408.12 TAULUKKO 7012 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

1. Hallitus aikoo tehdä muutoksia yleiseen eläkejärjestelmään. Minkälaisen muutoksen hallitus aikoo eläkejärjestelmään tehdä?

1. Hallitus aikoo tehdä muutoksia yleiseen eläkejärjestelmään. Minkälaisen muutoksen hallitus aikoo eläkejärjestelmään tehdä? TALOUSTUTKIMUS OY 20090303 08:56:10 TYÖ 2410.11 TAULUKKO 7012 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

Tuhat suomalaista Mainonnan neuvo*elukunta

Tuhat suomalaista Mainonnan neuvo*elukunta Tuhat suomalaista 11/1 Tuhat suomalaista Mainonnan neuvo*elukunta Marraskuu 1 Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 11/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus teh=in interne=ssä IROResearch Oy:n

Lisätiedot

Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja

Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja Presidentinvaalitutkimus, kesä 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja 30.6.2011 1 30.6.2011 T2622-2626 Jari Pajunen Toteutus Tämä tutkimus on tehty YLE Uutisten toimeksiannosta. Tutkimus- ja

Lisätiedot

Lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan ehkäisy

Lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan ehkäisy Lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan ehkäisy Maria Kaisa Aula Neuvolapäivät 3.11.2010 Helsingissä 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus 21 vuotta Suojelu Protection Palvelut ja toimeentulo Riittävä osuus yhteisistä

Lisätiedot

Onko eurokriisin pahin vaihe mielestäsi jo ohi?

Onko eurokriisin pahin vaihe mielestäsi jo ohi? TALOUSTUTKIMUS OY 20121219 12:27:36 TYÖ 2751.24 TAULUKKO 17015 ss VER % Telebus vko 50Bto-51Ati/2012+paneeli Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke

Lisätiedot

Kyllä 19 23* 15* 38* 20 15* 14* 18 16* 15* 34* 20* 17* Ei 73 68* 78* 54* 72 77* 78* 75 78* 76 56* Ei osaa sanoa * 9* 10* 8 8

Kyllä 19 23* 15* 38* 20 15* 14* 18 16* 15* 34* 20* 17* Ei 73 68* 78* 54* 72 77* 78* 75 78* 76 56* Ei osaa sanoa * 9* 10* 8 8 TALOUSTUTKIMUS OY 20100820 09:24:15 TYÖ 2533.22 TAULUKKO 7015 np VER % Telebus vko 33A-33B/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi

Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi Kansalaisten suhtautuminen maan hallituksen päätökseen eläkeiän nostamiseksi TNS Gallup Oy on selvittänyt kolmen palkansaajien keskusjärjestön SAK:n, STTK:n ja Akavan toimeksiannosta kansalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Joukkoviestinnän päivittäinen käyttö Suomessa 10 vuotta täyttäneet suomalaiset. minuuttia/päivä

Joukkoviestinnän päivittäinen käyttö Suomessa 10 vuotta täyttäneet suomalaiset. minuuttia/päivä 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Joukkoviestinnän päivittäinen käyttö Suomessa 10 vuotta täyttäneet suomalaiset minuuttia/päivä 600 540 562 560

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

Specsavers. Tutkimusraportti. Syksy Being More 1. Committed to

Specsavers. Tutkimusraportti. Syksy Being More 1. Committed to Specsavers Tutkimusraportti Syksy 2015 Being More 1 Tutkimuksen perustiedot Tutkimus toteutettiin elokuussa 2015 markkinatutkimusyhtiö M3 Research Oy:n internet-paneelissa. Tutkimuksen suunnitteli ja analysoi

Lisätiedot

ainen/ seutu 1. Miten arvioitte uusien ministerien pätevyyttä tehtäviinsä? Petteri Orpo

ainen/ seutu 1. Miten arvioitte uusien ministerien pätevyyttä tehtäviinsä? Petteri Orpo TALOUSTUTKIMUS OY 20140710 08:55:06 TYÖ 000012143.11 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

YLE Teksti-tv -tutkimus Kohderyhmä: Huonokuuloiset ja kuurot Kirjekysely, huhtikuu 2013

YLE Teksti-tv -tutkimus Kohderyhmä: Huonokuuloiset ja kuurot Kirjekysely, huhtikuu 2013 YLE Teksti-tv -tutkimus Kohderyhmä: Huonokuuloiset ja kuurot Kirjekysely, huhtikuu 2013 15.5.2013 KN T-10556, KN 14.5.2013 2 Sisällysluettelo Keskeiset tulokset 3 Tutkimuksen tekninen toteutus 4 Huonokuuloisten

Lisätiedot

Oletteko seuraavista presidentin valtaoikeuksiin liittyvistä väittämistä samaa mieltä vai eri mieltä?

Oletteko seuraavista presidentin valtaoikeuksiin liittyvistä väittämistä samaa mieltä vai eri mieltä? TALOUSTUTKIMUS OY 20091217 09:07:49 TYÖ 2451.11 TAULUKKO 17017 ss VER % Telebus vko 50B-51A/2009 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 2015 1 SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS Sisällysluettelo 1 YHTEENVETO... 2 2 JOHDANTO... 2 2.1 Tutkimuksen tavoite... 2 2.2 Tutkimuksen toteutus... 2 3 KUVAUS SUOMEN SIJOITUSRAHASTOMARKKINOISTA...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Euroopan komission Suomen-edustusto Etelä-Pohjanmaan maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen

Euroopan komission Suomen-edustusto Etelä-Pohjanmaan maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen Euroopan komission Suomen-edustusto Etelä-Pohjanmaan maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen 17..2012 1 17..2012 1005/ PPa, JPa 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston

Lisätiedot

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa TALOUSTUTKIMUS OY 20120119 09:05:52 TYÖ 2703.13 TAULUKKO 9015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

KULUTTAJAKYSELY TALVEN ENNAKOINNISTA

KULUTTAJAKYSELY TALVEN ENNAKOINNISTA KULUTTAJAKYSELY TALVEN ENNAKOINNISTA Rengasfoorumi 1.10.2013 Sales Questor Oy Tutkimuksen taustaa Tutkimuksella selvitettiin autoilijoiden ja/tai rengasasioita tuntevien kokemuksia ja näkemyksiä talven

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPIVASTI

KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPIVASTI KANSA: KUNTAPÄÄTTÄJILLÄ ON VALTAA SOPI Kuntapäättäjillä, valtuustoilla, hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajilla ja kuntajohtajilla on valtaa kunnissa enemmistön mielestä sopivasti. Tämä käy ilmi KAKS

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Etäpalvelut yhteispalvelupisteissä

Valtiovarainministeriö Etäpalvelut yhteispalvelupisteissä Etäpalvelut yhteispalvelupisteissä Taloustutkimus Oy ja Recommended Finland Oy Toukokuu 0 Tuomo Turja Markus Mervola..0 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.... Tutkimuksen tarkoitus.... Tutkimuksen kohderyhmä, tiedonkeruu

Lisätiedot

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016

Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Arjen katsaus Kuluttajakysely maaliskuu 2016 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 1/2016 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä kierroksella

Lisätiedot

Tuulivoima & lähiasukkaat

Tuulivoima & lähiasukkaat Tuulivoima & lähiasukkaat..0 Tutkimuksesta Tutkimuksella pyrittiin selvittämään asukkaiden mielipiteitä tuulivoimasta neljällä paikkakunnalla, jossa on moderneja tuulivoimaloita. Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Määrällisen aineiston esittämistapoja. Aki Taanila

Määrällisen aineiston esittämistapoja. Aki Taanila Määrällisen aineiston esittämistapoja Aki Taanila 7.11.2011 1 Muuttujat Aineiston esittämisen kannalta muuttujat voidaan jaotella kolmeen tyyppiin: Kategoriset (esimerkiksi sukupuoli, koulutus) Asteikolla

Lisätiedot

Euroopan komission Suomen-edustusto. Pohjois-Savon maakuntatutkimus

Euroopan komission Suomen-edustusto. Pohjois-Savon maakuntatutkimus n maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen.1.010 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksella pyrittiin selvittämään,

Lisätiedot

Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja

Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja. Noin puolet kansalaisista katsoo, että palvelujen laatu ( %), määrä (0 %), saavutettavuus ( %) ja toimivuus ( %) ei muutu tai paranevat

Lisätiedot

SUOMALAISTEN TEATTERISSA KÄYNTI

SUOMALAISTEN TEATTERISSA KÄYNTI SUOMALAISTEN TEATTERISSA KÄYNTI Suomen Teatterit ry syys-lokakuu 27 Johanna Kuosmanen, Jutta Tuomela Sisällys. Johdanto 3 2. Tiivistelmä 9 3. Tulokset 5 Teatterissa, oopperassa ja baletissa käyminen 6

Lisätiedot

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008 Kauppojen aukioloaikatutkimus Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 008 Tutkija: Pauli Minkkinen Työnro: 7556 TNS Gallup, Itätuulenkuja 10, 0100 Espoo, puh. (09) 61 0 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

Internetin saatavuus kotona - diagrammi

Internetin saatavuus kotona - diagrammi Internetin saatavuus kotona - diagrammi 2 000 ruotsalaista vuosina 2000-2010 vastata Internetiä koskeviin kysymyksiin. Alla oleva diagrammi osoittaa, kuinka suurella osuudella (%) eri ikäryhmissä oli Internet

Lisätiedot

Kansalaisilla on mielipide esitettyihin kysymyksiin, koska niiden osuus, jotka eivät kerro kantaansa, on hyvin pieni.

Kansalaisilla on mielipide esitettyihin kysymyksiin, koska niiden osuus, jotka eivät kerro kantaansa, on hyvin pieni. 1 SAATTEEKSI Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) haastattelututkimuksessa on selvitetty kansalaisten mielipiteitä puolustusvoimauudistuksen lähtökohdista, puolustusmäärärahoista ja Afganistanin

Lisätiedot

LUOMU: TUNNETTUUS JA ASENTEET Omnibus Huhtikuu 2015 Sirkku Keski-Hallila Minna Isotupa

LUOMU: TUNNETTUUS JA ASENTEET Omnibus Huhtikuu 2015 Sirkku Keski-Hallila Minna Isotupa LUOMU: TUNNETTUUS JA ASENTEET 2015 Omnibus Huhtikuu 2015 Sirkku Keski-Hallila Minna Isotupa SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Aineiston rakenne 9 Yhteenveto ja johtopäätökset 11 Luomu-merkin tuttuus ja tunnistaminen

Lisätiedot

Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N=

Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= TALOUSTUTKIMUS OY 20130823 07:43:13 TYÖ 000010234.15 TAULUKKO 41017 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Tuhat suomalaista /0 Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Syyskuu 0 Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /0 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen

Lisätiedot

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Tutkimus tieto 2/2002 Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN USJÄRJESTÖ Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 Suomen Gallup tutki

Lisätiedot

Kaksi viidestä vähentäisi puolueita

Kaksi viidestä vähentäisi puolueita Julkaistavissa.. klo.00 jälkeen Kaksi viidestä vähentäisi puolueita Suomessa on puoluerekisterissä kuusitoista puoluetta. Kaksi viidestä ( %) suomalaisesta yhtyy väittämään, että Suomessa on liikaa puolueita.

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Perussuomalaisten kannattajien ja vaaleissa nukkuvien luottamus on kateissa

Perussuomalaisten kannattajien ja vaaleissa nukkuvien luottamus on kateissa Tiedote KANSALAISET EIVÄT LUOTA PÄÄTTÄJIIN Luottamus päättäjiin on heikko kaikilla tasoilla. Suomalaisista ainoastaan vajaa viidesosa luottaa erittäin tai melko paljon Euroopan unionin päättäjiin ( %).

Lisätiedot

... Vinkkejä lopputyön raportin laadintaan. Sisältö 1. Johdanto 2. Analyyseissä käytetyt muuttujat 3. Tulososa 4. Reflektio (korvaa Johtopäätökset)

... Vinkkejä lopputyön raportin laadintaan. Sisältö 1. Johdanto 2. Analyyseissä käytetyt muuttujat 3. Tulososa 4. Reflektio (korvaa Johtopäätökset) LIITE Vinkkejä lopputyön raportin laadintaan Sisältö 1. Johdanto 2. Analyyseissä käytetyt muuttujat 3. Tulososa 4. Reflektio (korvaa Johtopäätökset) 1. Johdanto Kerro johdannossa lukijalle, mitä jatkossa

Lisätiedot

INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY

INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY 22.6.2016 15.6.2016 15706 Intohimoinen omistajuus Johdanto Tämän tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Suomalaisen työn liiton toimeksiannosta. Tutkimuksen

Lisätiedot

HELEN Sisälämpötilojen vaikutus asumismukavuuteen. Tutkimus, kesä 2016

HELEN Sisälämpötilojen vaikutus asumismukavuuteen. Tutkimus, kesä 2016 HELEN Sisälämpötilojen vaikutus asumismukavuuteen Tutkimus, kesä 01 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin puhelinhaastatteluin (CATI), IROResearch Oy:n puhelinhaastattelukeskuksesta

Lisätiedot

Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina

Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina Erilaiset oppijat yhteinen koulu -projekti Aulikki Etelälahti 23.8.6 Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina Taustaa... 1 Arvioinnin kohderyhmä... 1 Arvioinnin mittaristo ja aineiston analysointi...

Lisätiedot

ZA6586. Flash Eurobarometer 422 (Cross-Border Cooperation in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6586. Flash Eurobarometer 422 (Cross-Border Cooperation in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA686 Flash Eurobarometer (Cross-Border Cooperation in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) FLFIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan sukupuoli Mies

Lisätiedot

Kuluttajakysely sähkölaskusta

Kuluttajakysely sähkölaskusta Kuluttajakysely sähkölaskusta 1.10.2014 1 Johdanto Kyselyn on toteuttanut YouGov Finland Energiateollisuus ry:n toimeksiannosta. (Tämä tieto pyydetään kertomaan tuloksia mahdollisesti julkistettaessa).

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen STUL Ry. Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt STUL Ry:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Pääkaupungin turvakoti ry Turvakoti. Minna Remes-Sievänen, vastaava sosiaalityöntekijä

Pääkaupungin turvakoti ry Turvakoti. Minna Remes-Sievänen, vastaava sosiaalityöntekijä Pääkaupungin turvakoti ry Turvakoti Minna Remes-Sievänen, vastaava sosiaalityöntekijä 2.6.2016 Turvakoti Pääkaupungin turvakoti ry:n turvakoti Avoinna 24 h/7 ympärivuotisesti Mahdollisuus hakeutua itse

Lisätiedot

ZA5947. Flash Eurobarometer 401 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5947. Flash Eurobarometer 401 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA97 Flash Eurobarometer 0 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL0 - Youth Attitudes on Drugs - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan

Lisätiedot

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely 1. Yleistä Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely tehtiin 18.3. - 18.6.1997 välisenä aikana. Kysely tehtiin www-sivujen etusivulle sijoitetulla

Lisätiedot

MITÄ VOIMME OPPIA KANSALAISKYSELYSTÄ?

MITÄ VOIMME OPPIA KANSALAISKYSELYSTÄ? TURUN YLIOPISTO MITÄ VOIMME OPPIA KANSALAISKYSELYSTÄ? Sirkka-Liisa Kivelä professori, ylilääkäri KYSELYTUTKIMUS Suoritettiin heinäkuussa 2008 puhelinkyselyinä Osallistujat: 35 55 vuotiaat (N=501) 65 70

Lisätiedot

Syödään yhdessä tutkimustulokset

Syödään yhdessä tutkimustulokset Syödään yhdessä tutkimustulokset 6.6.206 KUVA Mitä mieltä olet seuraavista ruokaan ja ruokailuun liittyvistä väittämistä? (Vastaajat, jotka olivat joko täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä.)

Lisätiedot

Suomalaisten Energia-asenteet Energiateollisuus ry. Lokakuu 2015

Suomalaisten Energia-asenteet Energiateollisuus ry. Lokakuu 2015 Suomalaisten Energia-asenteet Energiateollisuus ry. Lokakuu Suomalaisten energia-asenteet Tutkimuksen taustat ja toteutus Tässä raportissa esiteltävä tutkimus on osa Suomalaisten energia-asenteet seurantatutkimusta

Lisätiedot

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media.

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media. Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoite - Kuluttajien mielikuvat eri mediaryhmistä - Mukana 5 mediaryhmää - Kuluttajat arvioivat mediaryhmiä 44 ominaisuuden avulla Kohderyhmä ja tutkimusmenetelmä - Kohderyhmänä

Lisätiedot

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj.

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj. Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm rjestelmästä Kesäkuu 2007 1 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimuksessa selvitettiin ajokorttiseuraamusjärjestelmän tunnettuutta ajokortin haltijoiden keskuudessa

Lisätiedot

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus Tutkimuksen toteuttaminen Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta. Malmin lentokenttää koskevat kysymykset esitettiin Uudellamaalla asuville. Yhteensä tehtiin 1.023 haastattelua.

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Ilmapuntari 2014: Kuntalaisten näkemyksiä sote-uudistuksesta. Viidennes on tyytymätön hallituksen ja opposition sote-ratkaisuun

Ilmapuntari 2014: Kuntalaisten näkemyksiä sote-uudistuksesta. Viidennes on tyytymätön hallituksen ja opposition sote-ratkaisuun KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö: Ilmapuntari : Kuntalaisten näkemyksiä sote-uudistuksesta Viidennes on tyytymätön hallituksen ja opposition sote-ratkaisuun Maan hallituspuolueet ja oppositio sopivat

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS TIIVISTELMÄ TUTKIMUKSEN KESKEISISTÄ TULOKSISTA 1 Johdanto Ylimmän johdon suorahakupalveluja tarjoavien yritysten

Lisätiedot

Kuluttajat postikorttien lähettäjinä 2007

Kuluttajat postikorttien lähettäjinä 2007 Kuluttajat postikorttien lähettäjinä Kari Elkelä, Itella BI.. Itella BI --0 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tavoitteet Hankkia tietoa postikorttien lähettämistä edistävän tuotekehityksen, viestinnän

Lisätiedot

Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö

Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö tarkoittavat toisen ihmisen kiusaamista ja satuttamista seksuaalisesti. Seksuaalinen kiusaaminen kohdistuu intiimeihin eli

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYS Yhteenveto kansalaistutkimuksen tuloksista

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYS Yhteenveto kansalaistutkimuksen tuloksista RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYS Yhteenveto kansalaistutkimuksen tuloksista Selvityksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Invalidiliitto teetti alkuvuonna 2016 tutkimuksen kansalaisten asenteista rakennetun

Lisätiedot

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 1. Kallion kuntien ikääntyvän väestön määrä ja ennusteita Taulukko 1. Ikääntyvän väestön määrä Kallion kunnissa 31.12.2012 ja 31.12.2013 (ennakkoväkiluku) sekä ennuste vuosille 2014-2016, 2020, 2025, 2030

Lisätiedot