LAPSIIN KOHDISTUVA VÄKIVALTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "09.10.2006 LAPSIIN KOHDISTUVA VÄKIVALTA"

Transkriptio

1 LAPSIIN KOHDISTUVA VÄKIVALTA Kristian Fagerström tutkimuspäällikkö vastaava tutkija Omnibus, Kesä 1 / 2006 Lastensuojelun Keskusliitto TALOUSTUTKIMUS OY TOY Research Reg.No. Y VAT No. Fi HELSINKI Lemuntie Helsinki, Finland Phone +358-(0) Telefax +358-(0) TURKU Yliopistonkatu 37 A Turku, Finland Phone +358-(0) Telefax +358-(0) TAMPERE Kuninkaankatu 22 A Tampere, Finland Phone +358-(0) Telefax +358-(0)

2 - Sisällys - sivu 1. JOHDANTO Omnibus-tiedonkeruumenetelmä Otoskoko ja otantamenetelmä Kenttätyö ja sen ajankohta Tietojen käsittely ja T-testi Esitetyt kysymykset Raportointi ja vastuuhenkilöt 5 2. LAPSEN RUUMIILLISEN KURITUKSEN HYVÄKSYTTÄVYYS KASVATUSKEINONA USKOOKO KÄYTTÄVÄNSÄ RUUMIILLISTA KURITUSTA LAPSEN KASVATUKSESSA MITÄ ERI KEINOJA ON KÄYTTÄNYT OMIEN LASTEN KASVATUKSESSA MITKÄ KASVATUKSESSA KÄYTETYT KEINOT KOETAAN RUUMIILLISEKSI KURITUKSEKSI, MITKÄ PAHOINPITELYKSI ONKO VASTAAJA ITSE KOKENUT RUUMIILLISTA KURITUSTA OMASSA LAPSUUDESSAAN TOIMINTA HAVAITESSA LÄHIPIIRISSÄ KÄYTETTÄVÄN FYYSISTÄ VÄKIVALTAA LAPSIA KOHTAAN LASTEN RUUMIILLISTA KURITUSTA KOSKEVIEN JUTTUJEN JA KAMPANJOIDEN HUOMAAMINEN Onko huomannut tiedotusvälineissä lasten ruumiillista kuritusta koskevia juttuja tai kampanjoita Missä tiedotusvälineissä on huomannut lasten ruumiillista kuritusta koskevia juttuja tai kampanjoita Onko kampanjan tai juttujen huomaaminen herättänyt yleistä keskustelua lähipiirissä

3 - Johdanto - 1. JOHDANTO Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Lastensuojelun Keskusliiton toimeksiannosta touko-kesäkuussa Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää: Onko suomalaisten mielestä lapsen ruumiillinen kuritus hyväksyttävä kasvatuskeino Kuinka ruumiillista kuritusta uskotaan käytettävän lapsen kasvatuksessa Mitä eri kurituskeinoja on käyttänyt kasvatuksessa Mitkä kasvatuksessa käytetyt keinot koetaan ruumiilliseksi kuritukseksi, mitkä pahoinpitelyksi Kuinka moni on kokenut ruumiillista kuritusta omassa lapsuudessa Mitkä ovat ensisijaiset toimintatavat havaittaessa lähipiirissä käytettävän fyysistä väkivaltaa lasta kohtaan Onko huomannut lasten ruumiillista kuritusta koskevia juttuja tai kampanjoita viimeisen kuukauden aikana, missä tiedotusvälineissä ja ovatko kampanjat herättäneet keskustelua lähipiirissä 3

4 1.1 Omnibus-tutkimusmenetelmä ja kohderyhmä Tutkimus on tehty henkilökohtaisina haastatteluina osana Omnibustutkimusta, jossa kohderyhmänä on maamme vuotias väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuunottamatta. Tiedonkeruu tapahtuu kannettavilla mikrotietokoneilla vastaajien kotona. 1.2 Otoskoko ja otantamenetelmä Tutkimuksessa haastateltiin vuotiasta suomalaista. Otos muodostettiin kiintiöpoiminnalla, jossa kiintiöinä olivat kohderyhmän valtakunnallinen ikä-, sukupuoli, lääni- ja kuntatyyppijakauma. Haastatteluja tehtiin 101 paikkakunnalla, joista kaupunkeja oli 46 ja muita kuntia 55. Otos on painotettu kohderyhmää vastaavaksi. Painotetut N-luvut vastaavat Suomen vuotiasta väestöä tuhansina (SVT ) 1.3 Kenttätyö ja sen ajankohta Lapsiin kohdistuva väkivalta - Johdanto - Haastattelut tehtiin Haastattelutyöhön osallistui 53 Taloustutkimus Oy:n koulutettua tutkimushaastattelijaa. Tätä tutkimusta varten haastattelijoille annettiin kirjalliset työohjeet. Haastattelijoiden työskentelyä valvottiin haastattelijakohtaisilla atk-taulukoinneilla sekä vastaajille tehdyillä pistokokeilla. 4

5 1.4 Tietojen käsittely ja T-testi Atk-tulostus on tehty Taloustutkimus Oy:n laitteistoilla ja ohjelmistoilla. Tulostuksessa on käytetty T-testiä, joka testaa kunkin taulukoidun taustamuuttujan kohdalla poikkeaako tulos muista vastaajista enemmän kuin mitä satunnaisvaihtelun osuus on 95 %:n luotettavuustasolla. Tähti (*) luvun vieressä osoittaa, että ero on tilastollisesti merkitsevä. 1.5 Esitetyt kysymykset Toimeksiantoon sisältyneet kysymykset sekä käytettävissä olevat taustatietokysymykset ovat tämän raportin liitteinä. 1.6 Raportointi ja vastuuhenkilöt Lapsiin kohdistuva väkivalta - Johdanto - Tutkimus on raportoitu tekstitiivistelmänä, graafisina kuvioina sekä atktaulukoina. Tämän tutkimuksen tuloksia verrataan raportissa muutaman kysymyksen osalta aiemmin tehtyihin tutkimuksiin. Tutkimuksen toteutuksesta Taloustutkimuksessa vastaa Kristian Fagerström. Omnibus-tutkimus tehdään 2-3 kertaa kuukaudessa. Tutkimusaineisto säilytetään ja on käytettävissä lisätulostuksiin kahden vuoden ajan raportointipäivästä. 5

6 2. LAPSEN RUUMIILLISEN KURITUKSEN HYVÄKSYTTÄVYYS KASVATUSKEINONA Aluksi kaikilta vuotiailta vastaajilta (n=1006) kysyttiin: Mitä mieltä olette väittämästä. Lasten ruumiillinen kuritus on ainakin poikkeustapauksissa hyväksyttävä kasvatuskeino. Vastaajille näytettiin 5-portaista vastausasteikkoa, jossa 1=ehdottamasti samaa mieltä, 2=melkein samaa mieltä, 3=vaikea sanoa, 4=hiukan eri mieltä ja 5=ehdottomasti eri mieltä. 6

7 Alle joka kolmannen (29 %) suomalaisen mukaan lasten ruumiillinen kurittaminen on ainakin poikkeustapauksissa hyväksyttävää kasvatuksessa (väittämän kanssa ehdottomasti/melkein samaa mieltä). Väittämän kanssa eri mieltä (ehdottomasti/hiukan eri mieltä) on lähes kaksi kolmasosaa (64 %) vastaajista. Vastaajista noin joka kymmenes (9 %) ei osaa tai halua ottaa kantaa kysymykseen. Verrattuna vuoden 2004 tutkimukseen on ruumiillisen kurittamisen hyväksyttävyyden kannalla olevia nyt hieman vähemmän. Viimeksi joka kolmannen (34 % väittämän kanssa ehdottomasti/melkein samaa mieltä) vastaajan mukaan ruumiillinen kurittaminen oli ainakin poikkeustapauksissa hyväksyttävä kasvatuskeino. Miehet suhtautuvat lapsen ruumiilliseen kurittamiseen edelleen huomattavasti naisia hyväksyvämmin. Edellisen mittauskerran tapaan myös nyt vanhimmat (65-79-vuotiaat) hyväksyvät ruumiillisen kurittamisen useammin kuin nuoremmat. Suhteellisesti keskimääräistä useammin ruumiillisen kurittamisen hyväksyvät myös vastaajat, jotka edustavat yksinäistalouksia tai lapsettomia pareja, asuvat pienillä paikkakunnilla, Pohjanmaan maakunnissa tai Pohjois- Karjalassa/Kainuussa/Lapissa. Myös vastaajat, joilla on henkilökohtaista kokemusta ruumiillisesta kurittamisesta omasta lapsuudestaan hyväksyvät keskimääräistä useammin ruumiillisen kurittamisen. 7

8 Lapsen ruumiillisen kurittamisen hyväksyttävyys kasvatuskeinona 1/2 1) Ehdottomasti samaa mieltä 2) Melkein samaa mieltä n=kaikki vastaajat 3) Vaikea sanoa 4) Hiukan eri mieltä 5) Ehdottomasti eri mieltä Keskiarvo 1-5 Kaikki 2004, n=2030 Kaikki 2006, n=1006 Sukupuoli Nainen, n=549 Mies, n=457 Ikä vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n=183 Vastaajan ammatti Maanviljelijä/työväestö, n=286 Toimihenkilö, n=182 Itsenäinen yrittäjä/johtava asema, n=64 Kotirouva/eläkeläinen, n=328 Opiskelija/koululainen, n=146 Elämäntilanne Yksinäistalous, n=256 Pari, ei lapsia, n=265 Muu aikuistalous, n=156 Lapsitalous, n= ,44 3,64 3,90 3,39 3,73 3,63 3,74 3,63 3,43 3,63 3,78 3,72 3,47 3,84 3,69 3,36 3,40 3,96 Omnibus Kesä 1/ KF/ca/vpl % Lastensuojelun Keskusliitto Lapsiin kohdistuva väkivalta

9 Lapsen ruumiillisen kurittamisen hyväksyttävyys kasvatuskeinona 2/2 1) Ehdottomasti samaa mieltä 2) Melkein samaa mieltä n=kaikki vastaajat 3) Vaikea sanoa 4) Hiukan eri mieltä 5) Ehdottomasti eri mieltä Keskiarvo 1-5 Lasten lukumäärä 1 lapsi, n=151 2 lasta, n= lasta, n=71 Paikkakunta as. kaupunki, n=334 Muu kaupunki, n=392 Muu kunta, n=280 Vastaaja kokenut itse ruumiillista kuritusta ennen 18 vuoden ikää Kyllä, n=642 Ei, n=350 Maakunta Uusimaa/Itä-Uusimaa, n=268 Pohjanmaat, n=161 Pohjois-Karjala/Kainuu/Lappi, n=111 Muu, n= ,94 4,04 3,88 3,78 3,71 3,41 3,46 3,99 3,86 3,43 3,34 3,67 Omnibus Kesä 1/ KF/ca/vpl % Lastensuojelun Keskusliitto Lapsiin kohdistuva väkivalta

10 3. USKOOKO KÄYTTÄVÄNSÄ RUUMIILLISTA KURITUSTA LAPSEN KASVATUKSESSA Seuraavaksi alle 45-vuotiailta lapsettomilta vastaajilta (n=186) kysyttiin: Jos aiot hankkia lapsia, uskotko käyttäväsi ruumiillista kuritusta kasvattaessasi heitä?" Vastaajille näytettiin 5-portaista vastausasteikkoa, jossa 1=en varmasti käytä, 2=luultavasti en käytä, 3=en tiedä, 4=luultavasti käytän ja 5=varmasti käytän. 10

11 Vastaajista kolme neljäsosaa (75 %) ei usko käyttävänsä ruumiillista kuritusta lapsen kasvatuksessa. 13 % vastaajista sitä vastoin uskoo käyttävänsä ruumiillista kuritusta, 3 % (=6 vastaajaa) jopa varmasti. Joka kymmenes (9 %) vastaaja ei osaa ottaa kantaa kysymykseen (=en tiedä). 3 % kysymykseen vastanneista ei aio hankkia lapsia. Vuoden 2004 tutkimuksessa 62 % sanoi ettei usko käyttävänsä ruumiillista kuritusta lastensa kasvatuksessa. Tuolloin viidennes (19 %) uskoi puolestaan käyttävänsä ruumiillista kuritusta lastensa kasvatuksessa. Vastaajat, jotka ovat kokeneet itse omassa lapsuudessaan ruumiillista kurittamista ovat keskimääräistä useammin sitä mieltä, että he aikovat käyttää (varmasti/luultavasti käyttää) ruumiillista kuritusta myös oman lapsen kasvatuksessa. Samoin vastaajat, joiden mielestä ruumiillinen kuritus on hyväksyttävä kasvatuskeino (ehdottomasti/melkein samaa mieltä) uskovat muita useammin käyttävänsä ruumiillista kuritusta kasvattaessa omaa lasta. 11

12 Omnibus Kesä 1/ KF/ca/vpl Mikäli aikoo hankkia lapsia, uskooko käyttävänsä ruumiillista kuritusta kasvatuksessa 1) Ei varmasti käytä Kaikki 2004, n=497 Kaikki 2006, n=186 Sukupuoli Nainen, n=97 Mies, n=89 Ikä vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n=36 Vastaajan ammatti Maanviljelijä/työväestö, n=66 Toimihenkilö, n=41 Itsenäinen yrittäjä/johtava asema, n=12 Kotirouva/eläkeläinen, n=8 Opiskelija/koululainen, n=59 Paikkakunta as. kaupunki, n=97 Muu kaupunki, n=63 Muu kunta, n=26 Vastaaja kokenut itse ruumiillista kuritusta ennen 18 vuoden ikää Kyllä, n=109 Ei, n=76 Maakunta Uusimaa/Itä-Uusimaa, n=70 Pohjanmaat, n=24 Pohjois-Karjala/Kainuu/Lappi, n=10 Muu, n=82 n=vastaajalla ei ole lapsia ja on alle 45 vuotias 2) Luultavasti ei käytä 3) Ei tiedä 4) Luultavasti käyttää 5) Varmasti käyttää Ei aio hankkia lapsia % Keskiarvo 1-5 2,26 2,05 1,97 2,10 2,10 2,01 2,06 2,26 1,94 1,94 3,03 1,78 2,02 2,05 2,15 2,35 1,63 2,01 2,07 2,16 2,05 Lastensuojelun Keskusliitto Lapsiin kohdistuva väkivalta

13 4. MITÄ ERI KEINOJA ON KÄYTTÄNYT OMIEN LASTEN KASVATUKSESSA Seuraavaksi lapsiperheitä edustaville vastaajille (n=329) lueteltiin erilaisia keinoja, joita kasvatuksessa käytetään, ja kysyttiin: Oletko käyttänyt omien lastesi kasvatuksessa Vastaajille lueteltuja keinoja olivat; tukistaminen, läimäytys, piiska, sormille näpäytys ja nipistys. Vastausvaihtoehtoja olivat usein, joskus ja ei. 13

14 Miltei puolet (46 %) lapsiperheitä edustavista (n=329) on tukistanut lastaan. Lähes kolmannes (30 %) sanoo näpäyttäneensä lastaan sormille. Lähes viidennes (17 %) lapsiperheitä edustavista on läimäyttänyt lastaan. Joka kahdeksas (13 %) on nipistänyt ja harvempi kuin joka kymmenes (7 %) on antanut lapselleen piiskaa. Usein näitä keinoja käyttäviä on vain hyvin vähän. Kaikkein useammin em. keinoja ovat käyttäneet ne, joilla on enemmän lapsia (vähintään kolme lasta). Vastaajat, jotka ovat kokeneet itse omassa lapsuudessaan ruumiillista kurittamista sanovat myös keskimääräistä useammin käyttäneensä näitä keinoja. Myös vastaajat, joiden mielestä ruumiillinen kuritus on hyväksyttävä kasvatuskeino (ehdottomasti/melkein samaa mieltä) sanovat muita useammin käyttäneensä näitä keinoja. 14

15 Onko käyttänyt omien lasten kasvatuksessa... Lapsiperhe, n=329 Usein Joskus Ei Ei osaa sanoa Tukistamista Sormille näpäytystä Läimäytystä Nipistystä Piiskaa % Omnibus Kesä 1/ KF/ca/vpl Lastensuojelun Keskusliitto Lapsiin kohdistuva väkivalta

16 5. MITKÄ KASVATUKSESSA KÄYTETYT KEINOT KOETAAN RUUMIILLISEKSI KURITUKSEKSI, MITKÄ PAHOINPITELYKSI Seuraavaksi kaikille vastaajille (n=1006) lueteltiin kaikkiaan 17 erilaista kasvatuksessa käytettävää keinoa ja kysyttiin: Mitkä seuraavista mielestäsi ovat ruumiillista kuritusta, pahoinpitelyä tai ei kumpaakaan? Valitse mielestäsi sopivin vaihtoehto. Keinot lueteltiin vastaajalle rotatoidussa, satunnaisessa järjestyksessä. 16

17 Ruumiilliseksi kurittamiseksi koetaan kaikkein useimmin lapsen tukistaminen (62 % pitää ruumiillisena kurittamisena), luunapin antaminen (56 %), piiskan antaminen (54 %) ja lapsen nipistäminen (52 %). Useimmin pahoinpitelyksi mielletään puolestaan lapsen lyöminen nyrkillä (84 %), lapsen potkaiseminen (82 %), mikä tahansa teko, joka aiheuttaa lapselle kipua (60 %), lapsen ravistelu (51 %), läimäyttäminen (45 %) sekä lapsen nälviminen tai vähättely (43 %). Viimeksi mainittua useat eivät pidä ruumiillisena kurituksena eivätkä myöskään pahoinpitelynä. Lapsen vakava puhuttelu, määrääminen omaan huoneeseen, huutaminen, paneminen väkisin auton turvaistuimeen sekä pukeminen, vaikka lapsi rimpuilee vastaan ovat kaikkein useimmin keinoja, joita ei pidetä ruumiillisena kurituksena eikä myöskään pahoinpitelynä. Vanhemmat vastaajat, etenkin 65 vuotta täyttäneet ovat selvästi useammin eri keinojen kohdalla sitä mieltä, että ne eivät ruumiillista kurittamista eikä pahoinpitelyä. Myös vastaajat, joiden mielestä ruumiillinen kuritus on hyväksyttävä kasvatuskeino (ehdottomasti/melkein samaa mieltä) ovat muita useammin sitä mieltä, että nämä eivät ole ruumiillista kuritusta eikä pahoinpitelyä. 17

18 Mitkä ovat ruumiillista kuritusta, pahoinpitelyä tai ei kumpaakaan Kaikki vastaajat, n=1006 Ruumillista kuritusta Pahoinpitelyä Ei kumpaakaan Ei osaa sanoa Lapsen lyöminen nyrkillä Lapsen potkaiseminen Piiskan antaminen lapselle Lapsen läimäyttäminen Lapsen ravistelu Mikä tahansa teko, jonka on tarkoitus aiheuttaa lapselle kipua Lapsen tukistaminen Lapsen nipistäminen Luunapin antaminen lapselle Lapsen nälviminen tai vähättely Lapsen jättäminen rangaistukseksi ilman iltapalaa Lapsen seisottaminen nurkassa Huutaminen lapselle Lapsen paneminen väkisin auton turvaistuimeen Lapsen määrääminen rauhoittumaan omaan huoneeseensa Pikkulapsen pukeminen vaikka tämä rimpuilee vastaan Lapsen vakava puhuttelu Omnibus Kesä 1/ KF/ca/vpl % Lastensuojelun Keskusliitto Lapsiin kohdistuva väkivalta

19 6. ONKO VASTAAJA ITSE KOKENUT RUUMIILLISTA KURITUSTA OMASSA LAPSUUDESSAAN Seuraavaksi kaikilta vastaajilta (n=1006) kysyttiin: Ovatko vanhempasi kurittaneet sinua ruumiillisesti lapsuudessasi ennen 18-vuoden ikääsi? 19

20 Kahta vastaajaa kolmesta (65 %) on kuritettu ruumiillisesti ennen 18 vuoden ikää omien vanhempien toimesta. Keskimääräistä useammin kokemusta ruumiillisesta kurituksesta on miehillä ja vuotiailla vastaajilla. Myös vastaajilla, joiden mielestä ruumiillinen kuritus on hyväksyttävä kasvatuskeino (ehdottomasti/melkein samaa mieltä) on muita useammin kokemusta ruumiillisesta kurituksesta, samoin kuten niillä vastaajilla, jotka itse voisivat käyttää ruumiillista kuritusta kasvatuksessa. 20

21 Kaikki, n=1006 Sukupuoli Nainen, n=549 Mies, n=457 Ikä vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n=183 Vastaajan ammatti Maanviljelijä/työväestö, n=286 Toimihenkilö, n=182 Itsenäinen yrittäjä/johtava asema, n=64 Kotirouva/eläkeläinen, n=328 Opiskelija/koululainen, n=146 Elämäntilanne Yksinäistalous, n=256 Pari, ei lapsia, n=265 Muu aikuistalous, n=156 Lapsitalous, n=329 Lapsen ruumiillinen kuritus hyväksyttävä kasvatusmenetelmä Samaa mieltä, n=290 Eri mieltä, n=627 Käyttäisi itse ruumiillista kuritusta kasvatuksessa Ei käytä, n=140 Käyttää, n=25* Onko vastaaja itse kokenut ruumiillista kuritusta ennen 18 vuoden ikää n=kaikki vastaajat Omnibus Kesä 1/ KF/ca/vpl % *) alhainen vastaajamäärä, tulos suuntaa antava Lastensuojelun Keskusliitto Lapsiin kohdistuva väkivalta

22 7. TOIMINTA HAVAITESSA LÄHIPIIRISSÄ KÄYTETTÄVÄN FYYSISTÄ VÄKIVALTAA LAPSIA KOHTAAN Seuraavaksi kaikille vastaajille (n=1006) näytettiin korttia, jossa esitettiin toimintatapoja havaitessa lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, ja kysyttiin: Jos havaitset lähipiirissäsi (ystävät, sukulaiset, työtoverit, naapurit jne.) käytettävän fyysistä väkivaltaa lapsia kohtaan miten toimit ensisijaisesti? (VAIN YKSI VASTAUS) 1) Otan asian puheeksi väkivallan tekijän kanssa 2) Ilmoitan asiasta lastensuojeluviranomaisille 3) Ilmoitan poliisille 4) Puhun asiasta lähipiiriin kuuluvien muiden henkilöiden kanssa 5) En sekaannu asiaan 6) Muulla tavoin, miten? 22

23 Yli kaksi viidesosaa (44 %) vastaajista ottaisi asian puheeksi väkivallan tekijän kanssa, kysyttäessä miten toimisi ensisijaisesti havaittaessa lähipiirissä käytettävän fyysisistä väkivaltaa lapsia kohtaan. Neljännes (26 %) puhuisi asiasta lähipiiriin kuuluvien muiden henkilöiden kanssa. Joka kymmenes vastaajista ilmoittaisi asiasta ensisijaisesti lastensuojeluviranomaisille. Vain 4 % vastaajista ilmoittaisi asiasta poliisille. Joka seitsemäs (14 %) vastaaja ei sekaantuisi lainkaan asiaan. Verrattuna vuosi sitten tehtyyn Omnibus-tutkimukseen, aiempaa useampi ottaisi asian puheeksi väkivallan tekijän kanssa. Sitä vastoin aiempaa harvempi ilmoittaisi lapseen kohdistuneesta fyysisestä väkivallasta lastensuojeluviranomaisille tai poliisille. Aiempaa useampi ei sekaantuisi asiaan lainkaan. Naiset puhuisivat asiasta miehiä useammin lähipiiriin kuuluvien muiden ihmisten kanssa. Nuoret (alle 34-vuotiaat) puhuisivat asiasta selvästi keskimääräistä useammin lähipiiriin kuuluvien muiden ihmisten kanssa. Naiset ilmoittaisivat asiasta miehiä useammin myös lastensuojeluviranomaisille. Ikäihmiset (65 vuotta täyttäneet) mainitsevat selvästi muita useammin, että eivät sekaantuisi asiaan lainkaan. 23

24 Mikäli havaitsee lähipiirissä (ystävät, sukulaiset, työtoverit, naapurit jne.) käytettävän fyysistä väkivaltaa lasta kohtaan, miten toimii ensisijaisesti n=kaikki vastaajat Otan asian puheeksi väkivallan tekijän kanssa Puhun asiasta lähipiiriin kuuluvien muiden henkilöiden kanssa Ilmoitan asiasta lastensuojeluviranomaisille Ilmoitan poliisille 9 En sekaannu asiaan Omnibus kesäkuu 2/2004, n=1010 Omnibus syyskuu 3/2005, n=1008 Omnibus kesäkuu 1/2006, n= Muu/Ei osaa sanoa 2 3 Omnibus Kesä 1/ KF/ca/vpl % Lastensuojelun Keskusliitto Lapsiin kohdistuva väkivalta

25 Mikäli havaitsee lähipiirissä (ystävät, sukulaiset, työtoverit, naapurit jne.) käytettävän fyysistä väkivaltaa lasta kohtaan, miten toimii ensisijaisesti - Sukupuoli - n=kaikki vastaajat Otan asian puheeksi väkivallan tekijän kanssa 44 Puhun asiasta lähipiiriin kuuluvien muiden henkilöiden kanssa 26 Ilmoitan asiasta lastensuojeluviranomaisille 10 Ilmoitan poliisille En sekaannu asiaan 4 14 Omnibus kesäkuu 1/2006, n=1006 Sukupuoli Nainen, n=549 Mies, n=457 Muu/Ei osaa sanoa % Omnibus Kesä 1/ KF/ca/vpl Lastensuojelun Keskusliitto Lapsiin kohdistuva väkivalta

26 Mikäli havaitsee lähipiirissä (ystävät, sukulaiset, työtoverit, naapurit jne.) käytettävän fyysistä väkivaltaa lasta kohtaan, miten toimii ensisijaisesti - Ikä - n=kaikki vastaajat Otan asian puheeksi väkivallan tekijän kanssa 44 Puhun asiasta lähipiiriin kuuluvien muiden henkilöiden kanssa 26 Ilmoitan asiasta lastensuojeluviranomaisille 10 Omnibus kesäkuu 1/2006, n=1006 Ikä Ilmoitan poliisille En sekaannu asiaan vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n=183 Muu/Ei osaa sanoa 3 Omnibus Kesä 1/ KF/ca/vpl % Lastensuojelun Keskusliitto Lapsiin kohdistuva väkivalta

27 8. LASTEN RUUMIILLISTA KURITUSTA KOSKEVIEN JUTTUJEN JA KAMPANJOIDEN HUOMAAMINEN 8.1 Onko huomannut tiedotusvälineissä lasten ruumiillista kuritusta koskevia juttuja tai kampanjoita Tämän osion aluksi kaikilta vastaajilta (n=1006) kysyttiin: Oletko huomannut tiedotusvälineissä lasten ruumiillista kuritusta koskevia juttuja tai kampanjoita viimeisen kuukauden aikana? 27

28 Alle puolet (43 %) vastaajista on huomannut tiedotusvälineissä lasten ruumiillista kuritusta koskevia juttuja tai kampanjoita viimeisen kuukauden aikana. Useimmin lehtijuttuja tai kampanjoita ovat huomanneet vuotiaat sekä toimihenkilöitä edustavat vastaajat. Kaikkein harvimmin juttuja tai kampanjoita ovat huomanneet alle 24-vuotiaat ja yli 65-vuotiaat. 28

29 Onko huomannut tiedotusvälineissä lasten ruumiillista kuritusta koskevia juttuja tai kampanjoita viimeisen kuukauden aikana n=kaikki vastaajat Kaikki, n=1006 Sukupuoli Nainen, n=549 Mies, n=457 Ikä vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n=183 Vastaajan ammatti Maanviljelijä/työväestö, n=286 Toimihenkilö, n=182 Itsenäinen yrittäjä/johtava asema, n=64 Kotirouva/eläkeläinen, n=328 Opiskelija/koululainen, n=146 Elämäntilanne Yksinäistalous, n=256 Pari, ei lapsia, n=265 Muu aikuistalous, n=156 Lapsitalous, n= Omnibus Kesä 1/ KF/ca/vpl % Lastensuojelun Keskusliitto Lapsiin kohdistuva väkivalta

30 8.2 Missä tiedotusvälineissä on huomannut lasten ruumiillista kuritusta koskevia juttuja tai kampanjoita Seuraavaksi vastaajilta, jotka sanoivat nähneensä, kuulleensa tai huomanneensa lasten ruumiillista kuritusta koskevia juttuja tai kampanjoita (n=412) kysyttiin vaihtoehtoja antamatta (spontaanisti): Entä, missä tiedostusvälineissä olet nähnyt, kuullut tai huomannut lasten ruumiillista kuristusta koskevia juttuja tai kampanjoita viimeisen kuukauden aikana? 30

31 Suunnilleen puolet vastaajista, jotka ovat huomanneet viime aikoina juttuja tai kampanjoita liittyen lasten ruumiilliseen kurittamiseen (n=421) mainitsevat tiedotusvälineeksi sanomalehden ja/tai TV:n. Joka kymmenes kertoo lukeneensa aiheesta Ilta-Sanomista, niin ikään joka kymmenes Iltalehdestä. Muita tiedotusvälineitä mainitaan jo selvästi harvemmin. Vanhinta ikäluokkaa edustavat ihmiset (65 vuotta täyttäneet) ovat nähneet aihetta koskevia juttuja tai kampanjoita keskimääräistä useammin TV:ssä, nuoremmat (alle 35 vuotta) ovat lukeneet aiheesta puolestaan huomattavasti muita useammin iltapäivälehdistä vuotiaat mainitsevat sanomalehden muita useammin omaksi tietolähteekseen. 31

32 8.3 Onko kampanjan tai juttujen huomaaminen herättänyt yleistä keskustelua lähipiirissä Edelleen vastaajilta, jotka sanoivat nähneensä, kuulleensa tai huomanneensa lasten ruumiillista kuritusta koskevia juttuja tai kampanjoita (n=421) kysyttiin: Onko tämä juttu tai kampanja herättänyt keskustelua lähipiirissänne? 32

33 41 % juttuja tai kampanjoita huomanneista sanoo, että tämä juttu tai kampanja on herättänyt keskustelua aiheesta omassa lähipiirissä. Erityisesti naiset, 50 vuotta täyttäneet, mutta myös lapsiperheitä edustavat vastaajat kertovat, että nämä jutut ja kampanjat ovat herättäneet keskustelua lähipiirissä. 33

34 Missä tiedostusvälineissä on nähnyt, kuullut/huomannut lasten ruumiillista kuritusta koskevia juttuja/kampanjoita viimeisen kuukauden aikana Huomannut juttuja/kampanjoita, n=421 Sanomalehti TV Iltalehti Ilta-sanomat Radio Internet Ulkomainonta Muu Ei osaa sanoa % Onko tämä juttu tai kampanja herättänyt keskustelua lähipiirissä Huomannut juttuja/kampanjoita, n=421 1% 58% 41% Kyllä Ei Ei osaa sanoa Omnibus Kesä 1/ KF/ca/vpl Lastensuojelun Keskusliitto Lapsiin kohdistuva väkivalta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko ja 9 / 4 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.4 JOHDANTO T7,T7 Tukes / Kemikaaliturvallisuus vko ja 9 Taloustutkimus Oy on

Lisätiedot

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Jenni Larjomaa 3.7.2009 JOHDANTO 1(2) Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Luonnonsuojeluliiton

Lisätiedot

FSD3154. Lasten kuritusväkivalta: kesä Koodikirja

FSD3154. Lasten kuritusväkivalta: kesä Koodikirja FSD3154 Lasten kuritusväkivalta: kesä 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta: kesä 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

1 18.2.2008 T-8624+9180 rw, Internetpaneel + Omnobusi tammikuu 2008 KUULE OY

1 18.2.2008 T-8624+9180 rw, Internetpaneel + Omnobusi tammikuu 2008 KUULE OY 1 18.2.2008 T-8624+9180 rw, Internetpaneel + Omnobusi tammikuu 2008 KUULE OY Terveystutkimus Taloustutkimus 2008 Johdanto Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Kuule Oy:n toimeksiantona. Tutkimuksen

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta Matkailun ja elämystuotannon OSKE Taloustutkimus Oy / Christel Nummela.11.2013 T-10244///CN.11.2013 2 Johdanto Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Matkailun ja elämystuotannon OSKEn toimeksiannosta.

Lisätiedot

FSD2766. Lasten kuritusväkivalta 2007. Koodikirja

FSD2766. Lasten kuritusväkivalta 2007. Koodikirja FSD2766 Lasten kuritusväkivalta 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2007 [koodikirja].

Lisätiedot

LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely

LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely Taloustutkimus Oy Lokakuu 2009 Risto Nikunlaakso 2.10.2009 TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 40A - 40B / 2009 Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus

Lisätiedot

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007.

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007. Nuorison mediankäyttötutkimus 2007 Tutkimustiivistelmä Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Sanomalehtien Liitto on vuodesta 1982 lähtien säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu toy taloustutkimus oy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 Anne Kosonen / Helena Fagerlund 9.2.2007 Suomalaisuuden

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista. Taloustutkimus Oy. Kesäkuu 2010

GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista. Taloustutkimus Oy. Kesäkuu 2010 GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista Taloustutkimus Oy Kesäkuu 2010 Risto Nikunlaakso 2.6.2010 TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 21A - 22A / 2010 Tämän tutkimuksen on tehnyt

Lisätiedot

Pakkausmerkinnät. Seurantatutkimus 2010. Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA

Pakkausmerkinnät. Seurantatutkimus 2010. Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA Pakkausmerkinnät Seurantatutkimus 2010 EVIRA Johdanto 1/2 Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy. Tutkimus on tehty Eviran toimeksiantona. Tutkimuksessa selvitetään seuraavia asioita:, Mitä merkintöjä

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 29A-30A/2007. Kohderyhmä, otanta- ja tutkimusmenetelmä. Otoksen koko ja painotus

TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 29A-30A/2007. Kohderyhmä, otanta- ja tutkimusmenetelmä. Otoksen koko ja painotus TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 29A-30A/2007 Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy osana viikottaista Telebus-tutkimusta. Kysymysten aiheena oli mielipiteet sairaanhoitovakuutuksista.

Lisätiedot

Kuritusväkivaltaa koskevat asenteet ja lapsiin kohdistuvan väkivallan kehitystrendejä Suomessa

Kuritusväkivaltaa koskevat asenteet ja lapsiin kohdistuvan väkivallan kehitystrendejä Suomessa Kuritusväkivaltaa koskevat asenteet ja lapsiin kohdistuvan väkivallan kehitystrendejä Suomessa Lastensuojelun Keskusliiton Taloustutkimuksella teettämän kyselyn tulokset Heikki Sariola 16.5.2012 l a s

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / 2003

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / 2003 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / Hannu Ilkas 23.4. Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan

Lisätiedot

Herra Koivuniemi pantu viralta

Herra Koivuniemi pantu viralta Herra Koivuniemi pantu viralta vuotta ruumiillisen kurittamisen kieltämisestä Lastensuojelun Keskusliiton Taloustutkimuksella teettämän kyselyn tulokset 14 Heikki Sariola Lasta tulee kasvattaa siten, että

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma / Lapsen oikeudet -kampanja

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma / Lapsen oikeudet -kampanja Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma / Lapsen oikeudet -kampanja Lasten oikeudet / Taulukkoraportti Taloustutkimus Oy Helmikuu 2010 Risto Nikunlaakso 3.2.2010 Aineiston rakenne AINEISTON

Lisätiedot

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy. Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa Taloustutkimus Oy Lokakuu 2012 Anne Kosonen 19.10.2012 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 3 19.11.2013 28.11.2013 1. Johdanto Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä kotimaisesta

Lisätiedot

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Taloustutkimus Oy Tammi-helmikuu 2009 Vesa Ryyppö, Jussi Pajunen 31.3.2009 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön.

Lisätiedot

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS Internet-paneeli syksy 014..014 Taloustutkimus Oy Paula Lehto ..014 0674 Arjen katsaus syksy 014 / PL Sisällysluettelo Tutkimuksen toteutus Vastaajajoukon rakenne Päätulokset

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkim us oy Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007 Helena Fagerlund 5.10.2007 Suomen Luonnonsuojeluliitto ry Hiljaiset

Lisätiedot

Piiskasta jäähypenkkiin Suomalaisten kasvatusasenteet ja kuritusväkivallan käyttö 2017

Piiskasta jäähypenkkiin Suomalaisten kasvatusasenteet ja kuritusväkivallan käyttö 2017 Piiskasta jäähypenkkiin Suomalaisten kasvatusasenteet ja kuritusväkivallan käyttö 2017 Suomalaisten kasvatusasenteet ja kuritusväkivallan käyttö 2017 1 Piiskasta jäähypenkkiin suomalaisten kasvatusasenteet

Lisätiedot

Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa. Rauhan Tervehdys ry

Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa. Rauhan Tervehdys ry Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa Rauhan Tervehdys ry Taloustutkimus Oy Syyskuu 2008 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa

Lisätiedot

Kokemukset ja odotukset apteekkipalveluista 2011

Kokemukset ja odotukset apteekkipalveluista 2011 Apteekkaripäivät 15.4. Sirkku Keski-Hallila Taloustutkimus Oy JOHDANTO Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy Suomen Apteekkariliiton toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoitus Seurantatutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

TALOUSTUTKIMUS OY TYÖNTEKIJÖIDEN N=1010

TALOUSTUTKIMUS OY TYÖNTEKIJÖIDEN N=1010 TALOUSTUTKIMUS OY 8. 1.10.01 10 01 TYÖNTEKIJÖIDEN OIKEUS KOULUTUKSEEN N=1010 Tiedättekö, että raamisopimuksessa sovittiin työntekijöiden oikeudesta kolmeen koulutuspäivään vuodessa? (%) Kaikki 5 En Kyllä

Lisätiedot

1 2.1.2009 9198, RN, Pakkausmerkinnät

1 2.1.2009 9198, RN, Pakkausmerkinnät 1 2.1.2009 9198, RN, Pakkausmerkintätutkimus EVIRA Johdanto Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy. Tutkimus on tehty Eviran toimeksiantona. Tutkimuksessa selvitetään 15 79-vuotiaiden suomalaisten

Lisätiedot

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmä Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Ylen asemaa suomalaisena uutistoimijana: mikä on suomalaisten ykkösuutistoimija mediasta

Lisätiedot

Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus

Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus Eloisa ikä -ohjelman kyselytutkimus..0 Juho Rahkonen/Marko Mäkinen 1 Tutkimuksen toteutus Täm tutkimuksen on tehnyt Vanhustyön keskusliiton toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen

Lisätiedot

Suomen Unicef-yhdistys ry. Tutkimus lasten oikeuksista 2006. Marraskuu 2006

Suomen Unicef-yhdistys ry. Tutkimus lasten oikeuksista 2006. Marraskuu 2006 Suomen Unicef-yhdistys ry Tutkimus lasten oikeuksista 2006 Marraskuu 2006 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää peruskoulun yläasteen oppilaiden käsityksiä ihmis- ja lasten

Lisätiedot

Sinivalkoinen jalanjälki

Sinivalkoinen jalanjälki Sinivalkoinen jalanjälki Kampanjatutkimus Tutkimuksen käytännön toteuttaja: Taloustutkimus Oy Marko Perälahti ja Markus Mervola Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ) miten suomalaiset

Lisätiedot

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 Neuvontajärjestöt Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 1 Neuvontajärjestöt 2012 Sisältö sivu Tutkimuksen sisältö ja toteutus 3 Aineiston rakenne 4 Tiivistelmä tuloksista 5-6 Tulokset graafisena esityksenä

Lisätiedot

Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä. TNS Gallup 2006

Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä. TNS Gallup 2006 Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä TNS Gallup 2006 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimus toteutettiin kirjekyselynä lokakuussa 2006 TNS Gallup lähetti maakunnittain kiintiöitynä

Lisätiedot

SUOMEN OPTINEN TOIMIALA SILMÄLASIEN KÄYTTÖTUTKIMUS Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen

SUOMEN OPTINEN TOIMIALA SILMÄLASIEN KÄYTTÖTUTKIMUS Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen SUOMEN OPTINEN TOIMIALA SILMÄLASIEN KÄYTTÖTUTKIMUS 04 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 6.9.04 JOHDANTO Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Optisen Toimialan toimeksiannosta. Tutkimuksen

Lisätiedot

Tuotemerkkien arvostus 2014 HSL. Taloustutkimus Oy, Sirpa Vinni 2.6.2014

Tuotemerkkien arvostus 2014 HSL. Taloustutkimus Oy, Sirpa Vinni 2.6.2014 Tuotemerkkien arvostus 2014 HSL Taloustutkimus Oy, Sirpa Vinni 2.6.2014 2 2.6.2014 12230 SHT 2014 Tuotemerkkien arvostus_ Liikenneyhtiöt / sv Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Tutkimuksen toteutus 3. Tutkimuksen

Lisätiedot

18-79 vuotiaat Painottamaton n= 2399 149 1134 601 212 337 327 1029 136 Painotettu (.000) N= 3976 250 1874 987 349 563 531 1695 228

18-79 vuotiaat Painottamaton n= 2399 149 1134 601 212 337 327 1029 136 Painotettu (.000) N= 3976 250 1874 987 349 563 531 1695 228 TALOUSTUTKIMUS OY 20100518 09:09:07 TYÖ 2519.14 TAULUKKO 9017 ss VER % Telebus vko 17A-19A/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

Evira Silakan käyttö Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen ja Riitta Ristiluoma Syyskuu ja marraskuu

Evira Silakan käyttö Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen ja Riitta Ristiluoma Syyskuu ja marraskuu / Silakan käyttö / Omnibus syys ja joulu 2013 / AK Silakan käyttö Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen ja Riitta Ristiluoma Syyskuu ja marraskuu 2013 8.1.2014 / Silakan käyttö / Omnibus syys ja joulu 2013

Lisätiedot

TUOTEMERKKIEN ARVOSTUS 2015 HSL

TUOTEMERKKIEN ARVOSTUS 2015 HSL TUOTEMERKKIEN ARVOSTUS 2015 HSL TALOUSTUTKIMUS OY, SIRPA VINNI 30.4.2015 13667 SHT 2015 Tuotemerkkien arvostus_hsl / sv SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Tutkimuksen toteutus 3. Tutkimuksen sisältö 4. Tuotemerkkien

Lisätiedot

Tutkimusraportti VAATELAHJOITTAJATUTKIMUS 2017

Tutkimusraportti VAATELAHJOITTAJATUTKIMUS 2017 Tutkimusraportti VAATELAHJOITTAJATUTKIMUS 201 UFF, SPR ja Fida Katja Mikkonen Tutkimuksen toteutus! Taloustutkimus on toteuttanut tämän tutkimuksen UFF:n, SPR:n ja Fidan toimeksiannosta.! Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Suomalainen joulu 2008

Suomalainen joulu 2008 Miten tutkimus tehtiin? Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy Suomalaisen Työn Liiton toimeksiannosta. Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen internet-paneelissa 7.10. 9.10.2008 välisenä aikana.

Lisätiedot

Suomen ja Hollannin estettyä Bulgarian ja Romanian liittymisen Schengen alueeseen

Suomen ja Hollannin estettyä Bulgarian ja Romanian liittymisen Schengen alueeseen TALOUSTUTKIMUS OY 20111021 09:12:33 TYÖ 2642.12 TAULUKKO 7015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä.

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksella pyrittiin selvittämään miten n maakunnan asukkaat suhtautuvat Suomen ja Venäjän

Lisätiedot

KANSALAISKYSELY: TEEMANA RAUTATIEKILPAILU LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho, Tuomo Turja

KANSALAISKYSELY: TEEMANA RAUTATIEKILPAILU LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho, Tuomo Turja KANSALAISKYSELY: TEEMANA RAUTATIEKILPAILU LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Taloustutkimus Oy Pauliina Aho, Tuomo Turja.6.06 SISÄLLYS Yhteenveto tuloksista Tulokset 6 Vastaajien taustatiedot 9 Toteutus

Lisätiedot

Kurikka-lehti Lukijatutkimus 2006

Kurikka-lehti Lukijatutkimus 2006 Kurikka-lehti Lukijatutkimus 2006 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Kurikka-lehden lukemiseen liittyviä asioita ja asemaa paikallisena tietolähteenä. Haastattelut tehtiin puhelimitse

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MITKÄ TAVAT VAIKUTTAA EU:N TULEVAISUUTTA

Lisätiedot

Vapaaehtoistyö Suomessa 2015 kyselyn vertaistukeen liittyviä tuloksia. Kansalaisareena ry, HelsinkiMissio, Kirkkohallitus Taloustutkimus

Vapaaehtoistyö Suomessa 2015 kyselyn vertaistukeen liittyviä tuloksia. Kansalaisareena ry, HelsinkiMissio, Kirkkohallitus Taloustutkimus Vapaaehtoistyö Suomessa 2015 kyselyn vertaistukeen liittyviä tuloksia Kansalaisareena ry, HelsinkiMissio, Kirkkohallitus Taloustutkimus TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimuksen aineiston on kerännyt Taloustutkimus

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE TULEVAISUUDEN LIIKENNE KYSELYN TULOKSET Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 24.8.2012 Tekninen johdanto 3 24.8.2012 1009 Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

YRITTÄJYYSILMAPUNTARI 2011 SUOMALAISEN TYÖN LIITTO SUOMEN YRITTÄJÄT

YRITTÄJYYSILMAPUNTARI 2011 SUOMALAISEN TYÖN LIITTO SUOMEN YRITTÄJÄT YRITTÄJYYSILMAPUNTARI 011 SUOMALAISEN TYÖN LIITTO SUOMEN YRITTÄJÄT Markus Mervola 0..011 Tutkimusraportti JOHDANTO 1. JOHDANTO Tämän tutkimuksen avulla on pyritty selvittämään, mitä mieltä suomalaiset

Lisätiedot

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu

YLE Uutisarvostukset 2010. Erja Ruohomaa YLE Strateginen suunnittelu Erja Ruohomaa YLE Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmä Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Ylen asemaa suomalaisena uutistoimijana: mikä on suomalaisten ykkösuutistoimija mediasta riippumatta ja mistä lähteistä

Lisätiedot

Greenpeace Jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit. Taloustutkimus Oy. Lokakuu / vko 44 A+B 2013

Greenpeace Jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit. Taloustutkimus Oy. Lokakuu / vko 44 A+B 2013 Greenpeace Jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit Taloustutkimus Oy Lokakuu / vko 44 A+B 2013 Anne Kosonen 1.11.2013 Greenpeace / Pohjoisen jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu 2016 SFS ISO2022 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/2016 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY ENVERA. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015

ASIAKASKYSELY ENVERA. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015 ASIAKASKYSELY ENVERA Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 20.11.2015 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen toteuttaja, kohderyhmä, tavoite ja sisältö Taloustutkimus toteutti tämän tutkimuksen Envera Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Suhtautuminen digitaaliseen televisioon Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Tausta Tutkimuksella selvitettiin, mitä tiedetään digitaaliseen televisioon siirtymisestä sekä miten muutokseen suhtaudutaan

Lisätiedot

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä.

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksella pyrittiin selvittämään miten n maakunnan asukkaat suhtautuvat Euroopan Unionin

Lisätiedot

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa TALOUSTUTKIMUS OY 20101222 13:18:38 TYÖ 2551.25 TAULUKKO 16015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Suomalaisautoilijoiden käsityksiä autohuollon ja varaosien vaikutuksista auton takuuseen. Tutkimus, huhtikuu 2014

Suomalaisautoilijoiden käsityksiä autohuollon ja varaosien vaikutuksista auton takuuseen. Tutkimus, huhtikuu 2014 Suomalaisautoilijoiden käsityksiä autohuollon ja varaosien vaikutuksista auton takuuseen Tutkimus, huhtikuu 2014 Tutkimuksen lähtökohdat EU:n ryhmäpoikkeusasetuksen mukaan auton omistaja saa vapaasti päättää,

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

Kyllä 87 85* 88* 91* 92* 88 82* 86 89* 82* 93* 85* 91* Ei 10 11 9 7* 7* 10 13* 11 10 13* 4* 12* 8* Ei osaa sanoa 3 3* 2* 2 1* 2* 4* 3 2* 5* 2 4* 1*

Kyllä 87 85* 88* 91* 92* 88 82* 86 89* 82* 93* 85* 91* Ei 10 11 9 7* 7* 10 13* 11 10 13* 4* 12* 8* Ei osaa sanoa 3 3* 2* 2 1* 2* 4* 3 2* 5* 2 4* 1* TALOUSTUTKIMUS OY 20120330 09:43:06 TYÖ 2713.12 TAULUKKO 7015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Suomalaisten käsityksiä kirjastoista

Suomalaisten käsityksiä kirjastoista Suomalaisten käsityksiä kirjastoista Kesäkuu, Public Sakari Nurmela Työnro: Kantar TNS Oy, tentie C, Espoo Johdanto Tässä yhteenvetoraportissa esitetään keskeiset tulokset tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin

Lisätiedot

Kummasta puolueesta Keskustasta vai Kokoomuksesta tulee pääministeri?

Kummasta puolueesta Keskustasta vai Kokoomuksesta tulee pääministeri? TALOUSTUTKIMUS OY 20090114 14:07:32 TYÖ 2403.12 TAULUKKO 17012 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 28.08.2014 Mikko Kesä, Jan-Erik Müller, Tuomo Saarinen Innolink Research Oy Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) KEMIKAALIT. Telebus vko 48 / 2017 Taloustutkimus Oy Anne Kosonen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) KEMIKAALIT. Telebus vko 48 / 2017 Taloustutkimus Oy Anne Kosonen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) KEMIKAALIT Telebus vko 48 / 07 Taloustutkimus Oy Anne Kosonen TUTKIMUKSEN TOTEUTUS / Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston

Lisätiedot

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne TALOUSTUTKIMUS OY 20080919 09:10:34 TYÖ 2338.21 TAULUKKO 2002 ss N-LUVUT Aineistonrakenne Painottamaton Painotettu (.000) n= % N= % Kaikki 1008 100 4156 100 Taustatiedot Sukupuoli Nainen 505 50 2095 50

Lisätiedot

Henkilöauton käyttöä on vähennetty

Henkilöauton käyttöä on vähennetty TALOUSTUTKIMUS OY 20080516 08:15:12 TYÖ 9187.00 TAULUKKO 20020 ca VER % Omnibus toukokuu I 2008 Kaikki Sukupuoli Ikäryhmä Talous on Talouden bruttotulot Ilmastonmuutos nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-64

Lisätiedot

Ruokakulttuuri 2015. Hyvää Suomesta -merkin kuluttajaseuranta 2015. TNS 13.3.2015 Suomen Gallup Elintarviketieto

Ruokakulttuuri 2015. Hyvää Suomesta -merkin kuluttajaseuranta 2015. TNS 13.3.2015 Suomen Gallup Elintarviketieto Ruokakulttuuri 0 kuluttajaseuranta 0 TNS..0 Suomen Gallup Elintarviketieto Tutkimusaineisto ja toteutus Vastaajamäärä N= 00/00 (yhteensä 000) Kohderyhmä Koko väestö --vuotiaat, pl. Ahvenanmaa Tiedonkeräys..-..0

Lisätiedot

ainen/ seutu En hyväksy lasten ruumiillista kurittamista missään tilanteessa 56 67* 45* 53 48* 62* 58 53 61* 61 54 55 54*

ainen/ seutu En hyväksy lasten ruumiillista kurittamista missään tilanteessa 56 67* 45* 53 48* 62* 58 53 61* 61 54 55 54* TALOUSTUTKIMUS OY 20130605 08:27:30 TYÖ 000010223.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

FSD2763. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD2763. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD2763 Lasten kuritusväkivalta 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2012 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

18-79 vuotiaat Painottamaton n= 2399 149 1134 601 212 337 327 1029 136 Painotettu (.000) N= 3976 250 1874 987 349 563 531 1695 228

18-79 vuotiaat Painottamaton n= 2399 149 1134 601 212 337 327 1029 136 Painotettu (.000) N= 3976 250 1874 987 349 563 531 1695 228 TALOUSTUTKIMUS OY 20100518 09:08:37 TYÖ 2519.14 TAULUKKO 9016 ss VER % Telebus vko 17A-19A/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

Seuraavat henkilöt ovat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestätte?

Seuraavat henkilöt ovat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestätte? TALOUSTUTKIMUS OY 20120104 09:02:34 TYÖ 2701.12 TAULUKKO 9015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Naisten hiustenlähtö Suomessa

Naisten hiustenlähtö Suomessa Kyselytutkimus: Naisten hiustenlähtö Suomessa Mediatilaisuus 25.9.2013 Marko Perälahti 28 35-70-vuotiaista naisista kärsii tai on kärsinyt hiustenlähdöstä. Johdanto Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 35-70-vuotiaat

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

ainen/ seutu Haluaisin, että Suomen eurossa pysymisestä ja sen ehdoista järjestetään kansanäänestys

ainen/ seutu Haluaisin, että Suomen eurossa pysymisestä ja sen ehdoista järjestetään kansanäänestys TALOUSTUTKIMUS OY 20140425 09:29:36 TYÖ 000012062.15 TAULUKKO 41015 ss VER % Telebus vko 16Ake-17A/2014 +paneeli Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu

Lisätiedot

Presidentinvaalitutkimus 2011

Presidentinvaalitutkimus 2011 Presidentinvaalitutkimus 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja 28.07.2011 1 28.7.2011 T2627-2630 Jari Pajunen, Tuomo Turja Toteutus Tämä tutkimus on tehty YLE Uutisten toimeksiannosta. Tutkimus-

Lisätiedot

Onko tämänhetkinen ehdokasvalintanne presidentinvaalissa...

Onko tämänhetkinen ehdokasvalintanne presidentinvaalissa... TALOUSTUTKIMUS OY 20120119 08:54:07 TYÖ 2703.13 TAULUKKO 9020 ss VER % Telebus vko 2-3/2012 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

FSD2764. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD2764. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD2764 Lasten kuritusväkivalta 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

Anna tutki: Naisen asema työelämässä

Anna tutki: Naisen asema työelämässä Anna tutki: Naisen asema työelämässä 2 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tavoitteena selvittää naisten asemaa työelämässä Tutkimuksen teettäjä Yhtyneet Kuvalehdet Oy / Anna-lehti, toteutus Iro Research Oy

Lisätiedot

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt 6. Tuotemerkkien arvostus 54 Tuotemerkkien arvostus Seuraavilla sivuilla esitetään tekstin ja grafiikan muodossa Tuotemerkkien arvostus-osion tulokset. Tutkimuksessa selvitettiin viiden liikenneyhtiö-tuotemerkin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Lions-toiminnan julkisuuskuvatutkimus

Lions-toiminnan julkisuuskuvatutkimus Lions Clubs International MD 107 Finland Lions-toiminnan julkisuuskuvatutkimus Yhteenveto Thorleif Johansson Suomen Lions-liitto ry Viestintäjohtaja Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää miten hyvin suomalaiset

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kunnat Kuntalaiskysely palveluiden saavutettavuudesta. Raportti. Julkaisuvapaa 31.3.2014 klo 15.00

Keski-Uudenmaan kunnat Kuntalaiskysely palveluiden saavutettavuudesta. Raportti. Julkaisuvapaa 31.3.2014 klo 15.00 Keski-Uudenmaan kunnat Kuntalaiskysely palveluiden saavutettavuudesta Raportti Julkaisuvapaa 31.3.2014 klo 15.00 Keski-Uudenmaan kunnat Kuntalaiskysely palveluiden saavutettavuudesta Taloustutkimus Oy

Lisätiedot

1. Oletteko tyytyväinen vai tyytymätön hallituksen toimintaan yhä vakavammaksi muuttuvan taloustilanteen parantamiseksi?

1. Oletteko tyytyväinen vai tyytymätön hallituksen toimintaan yhä vakavammaksi muuttuvan taloustilanteen parantamiseksi? TALOUSTUTKIMUS OY 20090213 10:39:51 TYÖ 2407.11 TAULUKKO 7014 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Silmälasien käyttötutkimus 2011. Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 2011

Silmälasien käyttötutkimus 2011. Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 2011 Silmälasien käyttötutkimus 0 Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 0 Miten tutkimus tehtiin Tämä tutkimus on tehty Optisen alan tiedostuskeskuksen toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä osana Omnibus-monitilaajatutkimusta.

Lisätiedot

1. Suomeen on parhaillaan rakenteilla viides ydinvoimareaktori. Kannatatteko viidennen reaktorin lisäksi lisäydinvoiman rakentamista Suomeen?

1. Suomeen on parhaillaan rakenteilla viides ydinvoimareaktori. Kannatatteko viidennen reaktorin lisäksi lisäydinvoiman rakentamista Suomeen? TALOUSTUTKIMUS OY 20090219 08:57:12 TYÖ 2408.12 TAULUKKO 7012 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Kirsimarja Raitasalo THL, Alkoholi ja huumeet 11.11.2011 1 Taustaa Alkoholinkulutus on

Lisätiedot

1. Hallitus aikoo tehdä muutoksia yleiseen eläkejärjestelmään. Minkälaisen muutoksen hallitus aikoo eläkejärjestelmään tehdä?

1. Hallitus aikoo tehdä muutoksia yleiseen eläkejärjestelmään. Minkälaisen muutoksen hallitus aikoo eläkejärjestelmään tehdä? TALOUSTUTKIMUS OY 20090303 08:56:10 TYÖ 2410.11 TAULUKKO 7012 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Onko eurokriisin pahin vaihe mielestäsi jo ohi?

Onko eurokriisin pahin vaihe mielestäsi jo ohi? TALOUSTUTKIMUS OY 20121219 12:27:36 TYÖ 2751.24 TAULUKKO 17015 ss VER % Telebus vko 50Bto-51Ati/2012+paneeli Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy SUOMALAISTEN TEATTERISSA KÄYNTI Heinäkuu 2001 Suomen Teatteriliitto

toy taloustutkimus oy SUOMALAISTEN TEATTERISSA KÄYNTI Heinäkuu 2001 Suomen Teatteriliitto toy taloustutkimus oy SUOMALAISTEN TEATTERISSA KÄYNTI Heinäkuu 2001 Suomen Teatteriliitto Jari Pajunen/Helena Fagerlund 5.7.2001 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

Kaikki painottamaton n= 1000 17 251 98 136 53 16 13 136 227 45 Kaikki painotettu (.000) N= 4244 61 1031 412 603 245 67 81 573 946 192

Kaikki painottamaton n= 1000 17 251 98 136 53 16 13 136 227 45 Kaikki painotettu (.000) N= 4244 61 1031 412 603 245 67 81 573 946 192 TALOUSTUTKIMUS OY 20131009 08:22:28 TYÖ 000010241.12 TAULUKKO 41016 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan ehkäisy

Lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan ehkäisy Lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan ehkäisy Maria Kaisa Aula Neuvolapäivät 3.11.2010 Helsingissä 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus 21 vuotta Suojelu Protection Palvelut ja toimeentulo Riittävä osuus yhteisistä

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy PÄÄKAUPUNKISEUDUN MUUTTOHALUKKUUS 2004 Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Lohjan yrityspalvelukeskus Oy

toy taloustutkimus oy PÄÄKAUPUNKISEUDUN MUUTTOHALUKKUUS 2004 Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Lohjan yrityspalvelukeskus Oy toy taloustutkimus oy PÄÄKAUPUNKISEUDUN MUUTTOHALUKKUUS 2004 Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Lohjan yrityspalvelukeskus Oy Reetta Wirman 2.3.2005 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön.

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 3. 27.1.2011. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 3. 27.1.2011. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, tammikuu 2011 (3. 27.1.2011) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot