LAPSIIN KOHDISTUVA VÄKIVALTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "09.10.2006 LAPSIIN KOHDISTUVA VÄKIVALTA"

Transkriptio

1 LAPSIIN KOHDISTUVA VÄKIVALTA Kristian Fagerström tutkimuspäällikkö vastaava tutkija Omnibus, Kesä 1 / 2006 Lastensuojelun Keskusliitto TALOUSTUTKIMUS OY TOY Research Reg.No. Y VAT No. Fi HELSINKI Lemuntie Helsinki, Finland Phone +358-(0) Telefax +358-(0) TURKU Yliopistonkatu 37 A Turku, Finland Phone +358-(0) Telefax +358-(0) TAMPERE Kuninkaankatu 22 A Tampere, Finland Phone +358-(0) Telefax +358-(0)

2 - Sisällys - sivu 1. JOHDANTO Omnibus-tiedonkeruumenetelmä Otoskoko ja otantamenetelmä Kenttätyö ja sen ajankohta Tietojen käsittely ja T-testi Esitetyt kysymykset Raportointi ja vastuuhenkilöt 5 2. LAPSEN RUUMIILLISEN KURITUKSEN HYVÄKSYTTÄVYYS KASVATUSKEINONA USKOOKO KÄYTTÄVÄNSÄ RUUMIILLISTA KURITUSTA LAPSEN KASVATUKSESSA MITÄ ERI KEINOJA ON KÄYTTÄNYT OMIEN LASTEN KASVATUKSESSA MITKÄ KASVATUKSESSA KÄYTETYT KEINOT KOETAAN RUUMIILLISEKSI KURITUKSEKSI, MITKÄ PAHOINPITELYKSI ONKO VASTAAJA ITSE KOKENUT RUUMIILLISTA KURITUSTA OMASSA LAPSUUDESSAAN TOIMINTA HAVAITESSA LÄHIPIIRISSÄ KÄYTETTÄVÄN FYYSISTÄ VÄKIVALTAA LAPSIA KOHTAAN LASTEN RUUMIILLISTA KURITUSTA KOSKEVIEN JUTTUJEN JA KAMPANJOIDEN HUOMAAMINEN Onko huomannut tiedotusvälineissä lasten ruumiillista kuritusta koskevia juttuja tai kampanjoita Missä tiedotusvälineissä on huomannut lasten ruumiillista kuritusta koskevia juttuja tai kampanjoita Onko kampanjan tai juttujen huomaaminen herättänyt yleistä keskustelua lähipiirissä

3 - Johdanto - 1. JOHDANTO Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Lastensuojelun Keskusliiton toimeksiannosta touko-kesäkuussa Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää: Onko suomalaisten mielestä lapsen ruumiillinen kuritus hyväksyttävä kasvatuskeino Kuinka ruumiillista kuritusta uskotaan käytettävän lapsen kasvatuksessa Mitä eri kurituskeinoja on käyttänyt kasvatuksessa Mitkä kasvatuksessa käytetyt keinot koetaan ruumiilliseksi kuritukseksi, mitkä pahoinpitelyksi Kuinka moni on kokenut ruumiillista kuritusta omassa lapsuudessa Mitkä ovat ensisijaiset toimintatavat havaittaessa lähipiirissä käytettävän fyysistä väkivaltaa lasta kohtaan Onko huomannut lasten ruumiillista kuritusta koskevia juttuja tai kampanjoita viimeisen kuukauden aikana, missä tiedotusvälineissä ja ovatko kampanjat herättäneet keskustelua lähipiirissä 3

4 1.1 Omnibus-tutkimusmenetelmä ja kohderyhmä Tutkimus on tehty henkilökohtaisina haastatteluina osana Omnibustutkimusta, jossa kohderyhmänä on maamme vuotias väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuunottamatta. Tiedonkeruu tapahtuu kannettavilla mikrotietokoneilla vastaajien kotona. 1.2 Otoskoko ja otantamenetelmä Tutkimuksessa haastateltiin vuotiasta suomalaista. Otos muodostettiin kiintiöpoiminnalla, jossa kiintiöinä olivat kohderyhmän valtakunnallinen ikä-, sukupuoli, lääni- ja kuntatyyppijakauma. Haastatteluja tehtiin 101 paikkakunnalla, joista kaupunkeja oli 46 ja muita kuntia 55. Otos on painotettu kohderyhmää vastaavaksi. Painotetut N-luvut vastaavat Suomen vuotiasta väestöä tuhansina (SVT ) 1.3 Kenttätyö ja sen ajankohta Lapsiin kohdistuva väkivalta - Johdanto - Haastattelut tehtiin Haastattelutyöhön osallistui 53 Taloustutkimus Oy:n koulutettua tutkimushaastattelijaa. Tätä tutkimusta varten haastattelijoille annettiin kirjalliset työohjeet. Haastattelijoiden työskentelyä valvottiin haastattelijakohtaisilla atk-taulukoinneilla sekä vastaajille tehdyillä pistokokeilla. 4

5 1.4 Tietojen käsittely ja T-testi Atk-tulostus on tehty Taloustutkimus Oy:n laitteistoilla ja ohjelmistoilla. Tulostuksessa on käytetty T-testiä, joka testaa kunkin taulukoidun taustamuuttujan kohdalla poikkeaako tulos muista vastaajista enemmän kuin mitä satunnaisvaihtelun osuus on 95 %:n luotettavuustasolla. Tähti (*) luvun vieressä osoittaa, että ero on tilastollisesti merkitsevä. 1.5 Esitetyt kysymykset Toimeksiantoon sisältyneet kysymykset sekä käytettävissä olevat taustatietokysymykset ovat tämän raportin liitteinä. 1.6 Raportointi ja vastuuhenkilöt Lapsiin kohdistuva väkivalta - Johdanto - Tutkimus on raportoitu tekstitiivistelmänä, graafisina kuvioina sekä atktaulukoina. Tämän tutkimuksen tuloksia verrataan raportissa muutaman kysymyksen osalta aiemmin tehtyihin tutkimuksiin. Tutkimuksen toteutuksesta Taloustutkimuksessa vastaa Kristian Fagerström. Omnibus-tutkimus tehdään 2-3 kertaa kuukaudessa. Tutkimusaineisto säilytetään ja on käytettävissä lisätulostuksiin kahden vuoden ajan raportointipäivästä. 5

6 2. LAPSEN RUUMIILLISEN KURITUKSEN HYVÄKSYTTÄVYYS KASVATUSKEINONA Aluksi kaikilta vuotiailta vastaajilta (n=1006) kysyttiin: Mitä mieltä olette väittämästä. Lasten ruumiillinen kuritus on ainakin poikkeustapauksissa hyväksyttävä kasvatuskeino. Vastaajille näytettiin 5-portaista vastausasteikkoa, jossa 1=ehdottamasti samaa mieltä, 2=melkein samaa mieltä, 3=vaikea sanoa, 4=hiukan eri mieltä ja 5=ehdottomasti eri mieltä. 6

7 Alle joka kolmannen (29 %) suomalaisen mukaan lasten ruumiillinen kurittaminen on ainakin poikkeustapauksissa hyväksyttävää kasvatuksessa (väittämän kanssa ehdottomasti/melkein samaa mieltä). Väittämän kanssa eri mieltä (ehdottomasti/hiukan eri mieltä) on lähes kaksi kolmasosaa (64 %) vastaajista. Vastaajista noin joka kymmenes (9 %) ei osaa tai halua ottaa kantaa kysymykseen. Verrattuna vuoden 2004 tutkimukseen on ruumiillisen kurittamisen hyväksyttävyyden kannalla olevia nyt hieman vähemmän. Viimeksi joka kolmannen (34 % väittämän kanssa ehdottomasti/melkein samaa mieltä) vastaajan mukaan ruumiillinen kurittaminen oli ainakin poikkeustapauksissa hyväksyttävä kasvatuskeino. Miehet suhtautuvat lapsen ruumiilliseen kurittamiseen edelleen huomattavasti naisia hyväksyvämmin. Edellisen mittauskerran tapaan myös nyt vanhimmat (65-79-vuotiaat) hyväksyvät ruumiillisen kurittamisen useammin kuin nuoremmat. Suhteellisesti keskimääräistä useammin ruumiillisen kurittamisen hyväksyvät myös vastaajat, jotka edustavat yksinäistalouksia tai lapsettomia pareja, asuvat pienillä paikkakunnilla, Pohjanmaan maakunnissa tai Pohjois- Karjalassa/Kainuussa/Lapissa. Myös vastaajat, joilla on henkilökohtaista kokemusta ruumiillisesta kurittamisesta omasta lapsuudestaan hyväksyvät keskimääräistä useammin ruumiillisen kurittamisen. 7

8 Lapsen ruumiillisen kurittamisen hyväksyttävyys kasvatuskeinona 1/2 1) Ehdottomasti samaa mieltä 2) Melkein samaa mieltä n=kaikki vastaajat 3) Vaikea sanoa 4) Hiukan eri mieltä 5) Ehdottomasti eri mieltä Keskiarvo 1-5 Kaikki 2004, n=2030 Kaikki 2006, n=1006 Sukupuoli Nainen, n=549 Mies, n=457 Ikä vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n=183 Vastaajan ammatti Maanviljelijä/työväestö, n=286 Toimihenkilö, n=182 Itsenäinen yrittäjä/johtava asema, n=64 Kotirouva/eläkeläinen, n=328 Opiskelija/koululainen, n=146 Elämäntilanne Yksinäistalous, n=256 Pari, ei lapsia, n=265 Muu aikuistalous, n=156 Lapsitalous, n= ,44 3,64 3,90 3,39 3,73 3,63 3,74 3,63 3,43 3,63 3,78 3,72 3,47 3,84 3,69 3,36 3,40 3,96 Omnibus Kesä 1/ KF/ca/vpl % Lastensuojelun Keskusliitto Lapsiin kohdistuva väkivalta

9 Lapsen ruumiillisen kurittamisen hyväksyttävyys kasvatuskeinona 2/2 1) Ehdottomasti samaa mieltä 2) Melkein samaa mieltä n=kaikki vastaajat 3) Vaikea sanoa 4) Hiukan eri mieltä 5) Ehdottomasti eri mieltä Keskiarvo 1-5 Lasten lukumäärä 1 lapsi, n=151 2 lasta, n= lasta, n=71 Paikkakunta as. kaupunki, n=334 Muu kaupunki, n=392 Muu kunta, n=280 Vastaaja kokenut itse ruumiillista kuritusta ennen 18 vuoden ikää Kyllä, n=642 Ei, n=350 Maakunta Uusimaa/Itä-Uusimaa, n=268 Pohjanmaat, n=161 Pohjois-Karjala/Kainuu/Lappi, n=111 Muu, n= ,94 4,04 3,88 3,78 3,71 3,41 3,46 3,99 3,86 3,43 3,34 3,67 Omnibus Kesä 1/ KF/ca/vpl % Lastensuojelun Keskusliitto Lapsiin kohdistuva väkivalta

10 3. USKOOKO KÄYTTÄVÄNSÄ RUUMIILLISTA KURITUSTA LAPSEN KASVATUKSESSA Seuraavaksi alle 45-vuotiailta lapsettomilta vastaajilta (n=186) kysyttiin: Jos aiot hankkia lapsia, uskotko käyttäväsi ruumiillista kuritusta kasvattaessasi heitä?" Vastaajille näytettiin 5-portaista vastausasteikkoa, jossa 1=en varmasti käytä, 2=luultavasti en käytä, 3=en tiedä, 4=luultavasti käytän ja 5=varmasti käytän. 10

11 Vastaajista kolme neljäsosaa (75 %) ei usko käyttävänsä ruumiillista kuritusta lapsen kasvatuksessa. 13 % vastaajista sitä vastoin uskoo käyttävänsä ruumiillista kuritusta, 3 % (=6 vastaajaa) jopa varmasti. Joka kymmenes (9 %) vastaaja ei osaa ottaa kantaa kysymykseen (=en tiedä). 3 % kysymykseen vastanneista ei aio hankkia lapsia. Vuoden 2004 tutkimuksessa 62 % sanoi ettei usko käyttävänsä ruumiillista kuritusta lastensa kasvatuksessa. Tuolloin viidennes (19 %) uskoi puolestaan käyttävänsä ruumiillista kuritusta lastensa kasvatuksessa. Vastaajat, jotka ovat kokeneet itse omassa lapsuudessaan ruumiillista kurittamista ovat keskimääräistä useammin sitä mieltä, että he aikovat käyttää (varmasti/luultavasti käyttää) ruumiillista kuritusta myös oman lapsen kasvatuksessa. Samoin vastaajat, joiden mielestä ruumiillinen kuritus on hyväksyttävä kasvatuskeino (ehdottomasti/melkein samaa mieltä) uskovat muita useammin käyttävänsä ruumiillista kuritusta kasvattaessa omaa lasta. 11

12 Omnibus Kesä 1/ KF/ca/vpl Mikäli aikoo hankkia lapsia, uskooko käyttävänsä ruumiillista kuritusta kasvatuksessa 1) Ei varmasti käytä Kaikki 2004, n=497 Kaikki 2006, n=186 Sukupuoli Nainen, n=97 Mies, n=89 Ikä vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n=36 Vastaajan ammatti Maanviljelijä/työväestö, n=66 Toimihenkilö, n=41 Itsenäinen yrittäjä/johtava asema, n=12 Kotirouva/eläkeläinen, n=8 Opiskelija/koululainen, n=59 Paikkakunta as. kaupunki, n=97 Muu kaupunki, n=63 Muu kunta, n=26 Vastaaja kokenut itse ruumiillista kuritusta ennen 18 vuoden ikää Kyllä, n=109 Ei, n=76 Maakunta Uusimaa/Itä-Uusimaa, n=70 Pohjanmaat, n=24 Pohjois-Karjala/Kainuu/Lappi, n=10 Muu, n=82 n=vastaajalla ei ole lapsia ja on alle 45 vuotias 2) Luultavasti ei käytä 3) Ei tiedä 4) Luultavasti käyttää 5) Varmasti käyttää Ei aio hankkia lapsia % Keskiarvo 1-5 2,26 2,05 1,97 2,10 2,10 2,01 2,06 2,26 1,94 1,94 3,03 1,78 2,02 2,05 2,15 2,35 1,63 2,01 2,07 2,16 2,05 Lastensuojelun Keskusliitto Lapsiin kohdistuva väkivalta

13 4. MITÄ ERI KEINOJA ON KÄYTTÄNYT OMIEN LASTEN KASVATUKSESSA Seuraavaksi lapsiperheitä edustaville vastaajille (n=329) lueteltiin erilaisia keinoja, joita kasvatuksessa käytetään, ja kysyttiin: Oletko käyttänyt omien lastesi kasvatuksessa Vastaajille lueteltuja keinoja olivat; tukistaminen, läimäytys, piiska, sormille näpäytys ja nipistys. Vastausvaihtoehtoja olivat usein, joskus ja ei. 13

14 Miltei puolet (46 %) lapsiperheitä edustavista (n=329) on tukistanut lastaan. Lähes kolmannes (30 %) sanoo näpäyttäneensä lastaan sormille. Lähes viidennes (17 %) lapsiperheitä edustavista on läimäyttänyt lastaan. Joka kahdeksas (13 %) on nipistänyt ja harvempi kuin joka kymmenes (7 %) on antanut lapselleen piiskaa. Usein näitä keinoja käyttäviä on vain hyvin vähän. Kaikkein useammin em. keinoja ovat käyttäneet ne, joilla on enemmän lapsia (vähintään kolme lasta). Vastaajat, jotka ovat kokeneet itse omassa lapsuudessaan ruumiillista kurittamista sanovat myös keskimääräistä useammin käyttäneensä näitä keinoja. Myös vastaajat, joiden mielestä ruumiillinen kuritus on hyväksyttävä kasvatuskeino (ehdottomasti/melkein samaa mieltä) sanovat muita useammin käyttäneensä näitä keinoja. 14

15 Onko käyttänyt omien lasten kasvatuksessa... Lapsiperhe, n=329 Usein Joskus Ei Ei osaa sanoa Tukistamista Sormille näpäytystä Läimäytystä Nipistystä Piiskaa % Omnibus Kesä 1/ KF/ca/vpl Lastensuojelun Keskusliitto Lapsiin kohdistuva väkivalta

16 5. MITKÄ KASVATUKSESSA KÄYTETYT KEINOT KOETAAN RUUMIILLISEKSI KURITUKSEKSI, MITKÄ PAHOINPITELYKSI Seuraavaksi kaikille vastaajille (n=1006) lueteltiin kaikkiaan 17 erilaista kasvatuksessa käytettävää keinoa ja kysyttiin: Mitkä seuraavista mielestäsi ovat ruumiillista kuritusta, pahoinpitelyä tai ei kumpaakaan? Valitse mielestäsi sopivin vaihtoehto. Keinot lueteltiin vastaajalle rotatoidussa, satunnaisessa järjestyksessä. 16

17 Ruumiilliseksi kurittamiseksi koetaan kaikkein useimmin lapsen tukistaminen (62 % pitää ruumiillisena kurittamisena), luunapin antaminen (56 %), piiskan antaminen (54 %) ja lapsen nipistäminen (52 %). Useimmin pahoinpitelyksi mielletään puolestaan lapsen lyöminen nyrkillä (84 %), lapsen potkaiseminen (82 %), mikä tahansa teko, joka aiheuttaa lapselle kipua (60 %), lapsen ravistelu (51 %), läimäyttäminen (45 %) sekä lapsen nälviminen tai vähättely (43 %). Viimeksi mainittua useat eivät pidä ruumiillisena kurituksena eivätkä myöskään pahoinpitelynä. Lapsen vakava puhuttelu, määrääminen omaan huoneeseen, huutaminen, paneminen väkisin auton turvaistuimeen sekä pukeminen, vaikka lapsi rimpuilee vastaan ovat kaikkein useimmin keinoja, joita ei pidetä ruumiillisena kurituksena eikä myöskään pahoinpitelynä. Vanhemmat vastaajat, etenkin 65 vuotta täyttäneet ovat selvästi useammin eri keinojen kohdalla sitä mieltä, että ne eivät ruumiillista kurittamista eikä pahoinpitelyä. Myös vastaajat, joiden mielestä ruumiillinen kuritus on hyväksyttävä kasvatuskeino (ehdottomasti/melkein samaa mieltä) ovat muita useammin sitä mieltä, että nämä eivät ole ruumiillista kuritusta eikä pahoinpitelyä. 17

18 Mitkä ovat ruumiillista kuritusta, pahoinpitelyä tai ei kumpaakaan Kaikki vastaajat, n=1006 Ruumillista kuritusta Pahoinpitelyä Ei kumpaakaan Ei osaa sanoa Lapsen lyöminen nyrkillä Lapsen potkaiseminen Piiskan antaminen lapselle Lapsen läimäyttäminen Lapsen ravistelu Mikä tahansa teko, jonka on tarkoitus aiheuttaa lapselle kipua Lapsen tukistaminen Lapsen nipistäminen Luunapin antaminen lapselle Lapsen nälviminen tai vähättely Lapsen jättäminen rangaistukseksi ilman iltapalaa Lapsen seisottaminen nurkassa Huutaminen lapselle Lapsen paneminen väkisin auton turvaistuimeen Lapsen määrääminen rauhoittumaan omaan huoneeseensa Pikkulapsen pukeminen vaikka tämä rimpuilee vastaan Lapsen vakava puhuttelu Omnibus Kesä 1/ KF/ca/vpl % Lastensuojelun Keskusliitto Lapsiin kohdistuva väkivalta

19 6. ONKO VASTAAJA ITSE KOKENUT RUUMIILLISTA KURITUSTA OMASSA LAPSUUDESSAAN Seuraavaksi kaikilta vastaajilta (n=1006) kysyttiin: Ovatko vanhempasi kurittaneet sinua ruumiillisesti lapsuudessasi ennen 18-vuoden ikääsi? 19

20 Kahta vastaajaa kolmesta (65 %) on kuritettu ruumiillisesti ennen 18 vuoden ikää omien vanhempien toimesta. Keskimääräistä useammin kokemusta ruumiillisesta kurituksesta on miehillä ja vuotiailla vastaajilla. Myös vastaajilla, joiden mielestä ruumiillinen kuritus on hyväksyttävä kasvatuskeino (ehdottomasti/melkein samaa mieltä) on muita useammin kokemusta ruumiillisesta kurituksesta, samoin kuten niillä vastaajilla, jotka itse voisivat käyttää ruumiillista kuritusta kasvatuksessa. 20

21 Kaikki, n=1006 Sukupuoli Nainen, n=549 Mies, n=457 Ikä vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n=183 Vastaajan ammatti Maanviljelijä/työväestö, n=286 Toimihenkilö, n=182 Itsenäinen yrittäjä/johtava asema, n=64 Kotirouva/eläkeläinen, n=328 Opiskelija/koululainen, n=146 Elämäntilanne Yksinäistalous, n=256 Pari, ei lapsia, n=265 Muu aikuistalous, n=156 Lapsitalous, n=329 Lapsen ruumiillinen kuritus hyväksyttävä kasvatusmenetelmä Samaa mieltä, n=290 Eri mieltä, n=627 Käyttäisi itse ruumiillista kuritusta kasvatuksessa Ei käytä, n=140 Käyttää, n=25* Onko vastaaja itse kokenut ruumiillista kuritusta ennen 18 vuoden ikää n=kaikki vastaajat Omnibus Kesä 1/ KF/ca/vpl % *) alhainen vastaajamäärä, tulos suuntaa antava Lastensuojelun Keskusliitto Lapsiin kohdistuva väkivalta

22 7. TOIMINTA HAVAITESSA LÄHIPIIRISSÄ KÄYTETTÄVÄN FYYSISTÄ VÄKIVALTAA LAPSIA KOHTAAN Seuraavaksi kaikille vastaajille (n=1006) näytettiin korttia, jossa esitettiin toimintatapoja havaitessa lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, ja kysyttiin: Jos havaitset lähipiirissäsi (ystävät, sukulaiset, työtoverit, naapurit jne.) käytettävän fyysistä väkivaltaa lapsia kohtaan miten toimit ensisijaisesti? (VAIN YKSI VASTAUS) 1) Otan asian puheeksi väkivallan tekijän kanssa 2) Ilmoitan asiasta lastensuojeluviranomaisille 3) Ilmoitan poliisille 4) Puhun asiasta lähipiiriin kuuluvien muiden henkilöiden kanssa 5) En sekaannu asiaan 6) Muulla tavoin, miten? 22

23 Yli kaksi viidesosaa (44 %) vastaajista ottaisi asian puheeksi väkivallan tekijän kanssa, kysyttäessä miten toimisi ensisijaisesti havaittaessa lähipiirissä käytettävän fyysisistä väkivaltaa lapsia kohtaan. Neljännes (26 %) puhuisi asiasta lähipiiriin kuuluvien muiden henkilöiden kanssa. Joka kymmenes vastaajista ilmoittaisi asiasta ensisijaisesti lastensuojeluviranomaisille. Vain 4 % vastaajista ilmoittaisi asiasta poliisille. Joka seitsemäs (14 %) vastaaja ei sekaantuisi lainkaan asiaan. Verrattuna vuosi sitten tehtyyn Omnibus-tutkimukseen, aiempaa useampi ottaisi asian puheeksi väkivallan tekijän kanssa. Sitä vastoin aiempaa harvempi ilmoittaisi lapseen kohdistuneesta fyysisestä väkivallasta lastensuojeluviranomaisille tai poliisille. Aiempaa useampi ei sekaantuisi asiaan lainkaan. Naiset puhuisivat asiasta miehiä useammin lähipiiriin kuuluvien muiden ihmisten kanssa. Nuoret (alle 34-vuotiaat) puhuisivat asiasta selvästi keskimääräistä useammin lähipiiriin kuuluvien muiden ihmisten kanssa. Naiset ilmoittaisivat asiasta miehiä useammin myös lastensuojeluviranomaisille. Ikäihmiset (65 vuotta täyttäneet) mainitsevat selvästi muita useammin, että eivät sekaantuisi asiaan lainkaan. 23

24 Mikäli havaitsee lähipiirissä (ystävät, sukulaiset, työtoverit, naapurit jne.) käytettävän fyysistä väkivaltaa lasta kohtaan, miten toimii ensisijaisesti n=kaikki vastaajat Otan asian puheeksi väkivallan tekijän kanssa Puhun asiasta lähipiiriin kuuluvien muiden henkilöiden kanssa Ilmoitan asiasta lastensuojeluviranomaisille Ilmoitan poliisille 9 En sekaannu asiaan Omnibus kesäkuu 2/2004, n=1010 Omnibus syyskuu 3/2005, n=1008 Omnibus kesäkuu 1/2006, n= Muu/Ei osaa sanoa 2 3 Omnibus Kesä 1/ KF/ca/vpl % Lastensuojelun Keskusliitto Lapsiin kohdistuva väkivalta

25 Mikäli havaitsee lähipiirissä (ystävät, sukulaiset, työtoverit, naapurit jne.) käytettävän fyysistä väkivaltaa lasta kohtaan, miten toimii ensisijaisesti - Sukupuoli - n=kaikki vastaajat Otan asian puheeksi väkivallan tekijän kanssa 44 Puhun asiasta lähipiiriin kuuluvien muiden henkilöiden kanssa 26 Ilmoitan asiasta lastensuojeluviranomaisille 10 Ilmoitan poliisille En sekaannu asiaan 4 14 Omnibus kesäkuu 1/2006, n=1006 Sukupuoli Nainen, n=549 Mies, n=457 Muu/Ei osaa sanoa % Omnibus Kesä 1/ KF/ca/vpl Lastensuojelun Keskusliitto Lapsiin kohdistuva väkivalta

26 Mikäli havaitsee lähipiirissä (ystävät, sukulaiset, työtoverit, naapurit jne.) käytettävän fyysistä väkivaltaa lasta kohtaan, miten toimii ensisijaisesti - Ikä - n=kaikki vastaajat Otan asian puheeksi väkivallan tekijän kanssa 44 Puhun asiasta lähipiiriin kuuluvien muiden henkilöiden kanssa 26 Ilmoitan asiasta lastensuojeluviranomaisille 10 Omnibus kesäkuu 1/2006, n=1006 Ikä Ilmoitan poliisille En sekaannu asiaan vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n=183 Muu/Ei osaa sanoa 3 Omnibus Kesä 1/ KF/ca/vpl % Lastensuojelun Keskusliitto Lapsiin kohdistuva väkivalta

27 8. LASTEN RUUMIILLISTA KURITUSTA KOSKEVIEN JUTTUJEN JA KAMPANJOIDEN HUOMAAMINEN 8.1 Onko huomannut tiedotusvälineissä lasten ruumiillista kuritusta koskevia juttuja tai kampanjoita Tämän osion aluksi kaikilta vastaajilta (n=1006) kysyttiin: Oletko huomannut tiedotusvälineissä lasten ruumiillista kuritusta koskevia juttuja tai kampanjoita viimeisen kuukauden aikana? 27

28 Alle puolet (43 %) vastaajista on huomannut tiedotusvälineissä lasten ruumiillista kuritusta koskevia juttuja tai kampanjoita viimeisen kuukauden aikana. Useimmin lehtijuttuja tai kampanjoita ovat huomanneet vuotiaat sekä toimihenkilöitä edustavat vastaajat. Kaikkein harvimmin juttuja tai kampanjoita ovat huomanneet alle 24-vuotiaat ja yli 65-vuotiaat. 28

29 Onko huomannut tiedotusvälineissä lasten ruumiillista kuritusta koskevia juttuja tai kampanjoita viimeisen kuukauden aikana n=kaikki vastaajat Kaikki, n=1006 Sukupuoli Nainen, n=549 Mies, n=457 Ikä vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n= vuotta, n=183 Vastaajan ammatti Maanviljelijä/työväestö, n=286 Toimihenkilö, n=182 Itsenäinen yrittäjä/johtava asema, n=64 Kotirouva/eläkeläinen, n=328 Opiskelija/koululainen, n=146 Elämäntilanne Yksinäistalous, n=256 Pari, ei lapsia, n=265 Muu aikuistalous, n=156 Lapsitalous, n= Omnibus Kesä 1/ KF/ca/vpl % Lastensuojelun Keskusliitto Lapsiin kohdistuva väkivalta

30 8.2 Missä tiedotusvälineissä on huomannut lasten ruumiillista kuritusta koskevia juttuja tai kampanjoita Seuraavaksi vastaajilta, jotka sanoivat nähneensä, kuulleensa tai huomanneensa lasten ruumiillista kuritusta koskevia juttuja tai kampanjoita (n=412) kysyttiin vaihtoehtoja antamatta (spontaanisti): Entä, missä tiedostusvälineissä olet nähnyt, kuullut tai huomannut lasten ruumiillista kuristusta koskevia juttuja tai kampanjoita viimeisen kuukauden aikana? 30

31 Suunnilleen puolet vastaajista, jotka ovat huomanneet viime aikoina juttuja tai kampanjoita liittyen lasten ruumiilliseen kurittamiseen (n=421) mainitsevat tiedotusvälineeksi sanomalehden ja/tai TV:n. Joka kymmenes kertoo lukeneensa aiheesta Ilta-Sanomista, niin ikään joka kymmenes Iltalehdestä. Muita tiedotusvälineitä mainitaan jo selvästi harvemmin. Vanhinta ikäluokkaa edustavat ihmiset (65 vuotta täyttäneet) ovat nähneet aihetta koskevia juttuja tai kampanjoita keskimääräistä useammin TV:ssä, nuoremmat (alle 35 vuotta) ovat lukeneet aiheesta puolestaan huomattavasti muita useammin iltapäivälehdistä vuotiaat mainitsevat sanomalehden muita useammin omaksi tietolähteekseen. 31

32 8.3 Onko kampanjan tai juttujen huomaaminen herättänyt yleistä keskustelua lähipiirissä Edelleen vastaajilta, jotka sanoivat nähneensä, kuulleensa tai huomanneensa lasten ruumiillista kuritusta koskevia juttuja tai kampanjoita (n=421) kysyttiin: Onko tämä juttu tai kampanja herättänyt keskustelua lähipiirissänne? 32

33 41 % juttuja tai kampanjoita huomanneista sanoo, että tämä juttu tai kampanja on herättänyt keskustelua aiheesta omassa lähipiirissä. Erityisesti naiset, 50 vuotta täyttäneet, mutta myös lapsiperheitä edustavat vastaajat kertovat, että nämä jutut ja kampanjat ovat herättäneet keskustelua lähipiirissä. 33

34 Missä tiedostusvälineissä on nähnyt, kuullut/huomannut lasten ruumiillista kuritusta koskevia juttuja/kampanjoita viimeisen kuukauden aikana Huomannut juttuja/kampanjoita, n=421 Sanomalehti TV Iltalehti Ilta-sanomat Radio Internet Ulkomainonta Muu Ei osaa sanoa % Onko tämä juttu tai kampanja herättänyt keskustelua lähipiirissä Huomannut juttuja/kampanjoita, n=421 1% 58% 41% Kyllä Ei Ei osaa sanoa Omnibus Kesä 1/ KF/ca/vpl Lastensuojelun Keskusliitto Lapsiin kohdistuva väkivalta

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006

Kalansyöntisuositukset 04.10.2006 Telebus, vkot 38-39 / 2006 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

VALITUT PALAT Mielipiteitä kirkosta

VALITUT PALAT Mielipiteitä kirkosta VALITUT PALAT Mielipiteitä kirkosta Taloustutkimus Oy Kesäkuu 2009 Tuomo Turja 15.06.2009 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1 Taustaa... 1 1.2 Kohderyhmä, tutkimusmenetelmä

Lisätiedot

OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa

OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa toy 1971 OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa taloustutkimus oy SUOMALAISTEN TEATTERISSA KÄYNTI Huhtikuu 2004 Suomen Teatteriliitto Jari Pajunen / Helena Fagerlund 19.5.2004 Suomen Teatteriliitto

Lisätiedot

SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 2009

SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 2009 SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 009 Optisen Alan Tiedotuskes kus Lokakuu 009 Tiedotusvälineille.3.00 SUOMALAISET OVAT SILMÄLASIKANSAA - uusinta tutkimustietoa Enemmän kuin kaksi kolmasosaa yli 5-vuotiaista

Lisätiedot

Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa. Rauhan Tervehdys ry

Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa. Rauhan Tervehdys ry Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa Rauhan Tervehdys ry Taloustutkimus Oy Syyskuu 2008 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa

Lisätiedot

ASUMINEN 2014. Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014

ASUMINEN 2014. Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014 ASUMINEN 2014 Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014 SISÄLLYS 1. Päähavainnot tutkimustuloksista 3 2. Asuminen yleisesti 8 3. Omistusasuminen 14 4. Vuokra-asuminen 24 5. Oman talouden hallinta asumiskustannusten

Lisätiedot

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Suomen elokuvasäätiö Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Parametra Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ.. 3 1 JOHDANTO 4 1.1 Tutkimuksen tausta 4 1.2 Otos ja vastanneiden taustatiedot. 4 2 ELOKUVIEN

Lisätiedot

Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus 2015. Lapsi- ja nuoriso-osio

Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus 2015. Lapsi- ja nuoriso-osio Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus 2015 Lapsi- ja nuoriso-osio Parametra Kesäkuu 2015 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 1 JOHDANTO 4 1.1 Tutkimuksen tausta 4 1.2 Otos ja vastanneiden taustatiedot 4 2 ELOKUVIEN

Lisätiedot

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007.

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007. Nuorison mediankäyttötutkimus 2007 Tutkimustiivistelmä Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Sanomalehtien Liitto on vuodesta 1982 lähtien säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

VAPPUTUTKIMUS SUOMALAISEN TYÖN LIITTO. Markus Mervola 24.5.2011. Tutkimusraportti TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ

VAPPUTUTKIMUS SUOMALAISEN TYÖN LIITTO. Markus Mervola 24.5.2011. Tutkimusraportti TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ VAPPUTUTKIMUS TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ SUOMALAISEN TYÖN LIITTO Markus Mervola 24.5.2011 Tutkimusraportti JOHDANTO 1. JOHDANTO Tämän tutkimuksen avulla on pyritty selvittämään,

Lisätiedot

DELEGAATTITUTKIMUS 2013. Finland Convention Bureau. Taloustutkimus Oy. Touko-lokakuu 2013

DELEGAATTITUTKIMUS 2013. Finland Convention Bureau. Taloustutkimus Oy. Touko-lokakuu 2013 DELEGAATTITUTKIMUS 2013 Finland Convention Bureau Taloustutkimus Oy Touko-lokakuu 2013 Christel Nummela 17.3.2014 Finland Convention Bureau Delegaattitutkimus 2013 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Sosiaalisen Median Pulssi 2010

Sosiaalisen Median Pulssi 2010 Sosiaalisen Median Pulssi 2010 ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Sosiaalisen Median Pulssi 2010 Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen Marjut Naapuri 26.10.2010 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 Keskeiset tulokset

Lisätiedot

Savuttomuuskysely 2011

Savuttomuuskysely 2011 Savuttomuuskysely 2011 Savuttomuuskysely 2011 Savuton pääkaupunkiseutu -hanke & Suomen ASH ry Savuttomuuskysely 2011 Savuttomuuskysely 2011 Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen Marjut Naapuri.11.2011/8.11.2011

Lisätiedot

Resurssitehokkuuden kartoitus. Sitra

Resurssitehokkuuden kartoitus. Sitra Resurssitehokkuuden kartoitus Sitra Resurssitehokkuuden kartoitus Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen 5.5.204 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Taloustutkimus

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy

toy taloustutkimus oy toy taloustutkimus oy VAARA-KARJALAN KANSALAISVERKON KÄYTTÄJÄTUTKIMUS MAALISKUU 2001 Kari Roose 30.3.2001 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA Muuttoliiketutkimus 2015. Tutkimusraportti

NURMIJÄRVEN KUNTA Muuttoliiketutkimus 2015. Tutkimusraportti NURMIJÄRVEN KUNTA Muuttoliiketutkimus 2015 Tutkimusraportti Taloustutkimus Oy, Markus Mervola Toukokuu 2015 Nurmijärven Kunta Muuttoliiketutkimus 2 TIIVISTELMÄ: NURMIJÄRVEN MUUTTOTUTKIMUS Nurmijärvelle

Lisätiedot

Kesän kotimaiset matkailualueet

Kesän kotimaiset matkailualueet 2012 Suomi Tänään syys lokakuu 2012 2012 Sisältö Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 3 Vastaajajoukon rakenne 4 Tiivistelmä tuloksista 5-9 Tulokset graafisena esityksenä Matkailullinen aktiivisuus menneenä

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT. Tekstiraportti Kevät 2012

SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT. Tekstiraportti Kevät 2012 SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT Tekstiraportti Kevät 0..0 SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT Sisällysluettelo YHTEENVETO... JOHDANTO.... Tutkimuksen tarkoitus.... Tutkimuksen toteutus... RAHA-ASIOIDEN

Lisätiedot

4.5.2010. Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat

4.5.2010. Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat ..00 Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat Kevät 00 Toukokuu 00 SISÄLTÖ YHTEENVETO JOHDANTO RAHA-ASIOIDEN SUUNNITTELEMINEN JA NYKYINEN RAHATILANNE RAHANKÄYTTÖSUUNNITELMAT, -KOHTEET, ASUNNON OSTON SEKÄ

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

toy taloustutkimus oy Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja toy taloustutkimus oy Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 4 2 TUTKIMUSGRAFIIKKA 2.1 Sukupuolijakauma 5 2.2 Asuinpaikkajakauma

Lisätiedot

Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä. TNS Gallup 2006

Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä. TNS Gallup 2006 Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä TNS Gallup 2006 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimus toteutettiin kirjekyselynä lokakuussa 2006 TNS Gallup lähetti maakunnittain kiintiöitynä

Lisätiedot

2 Parisuhdeväkivallan kohteeksi joutumisen yleisyys

2 Parisuhdeväkivallan kohteeksi joutumisen yleisyys OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Petri Danielsson & Venla Salmi Suomalaisten kokema parisuhdeväkivalta 2012 Kansallisen rikosuhritutkimuksen tuloksia Verkkokatsauksia 3/2013 Sisällys Tiivistelmä 1

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT. Tekstiraportti Kevät 2014

SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT. Tekstiraportti Kevät 2014 SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT Tekstiraportti Kevät 0..0 SÄÄSTÄMINEN, LUOTONKÄYTTÖ JA MAKSUTAVAT Sisällysluettelo YHTEENVETO... JOHDANTO.... Tutkimuksen tarkoitus.... Tutkimuksen toteutus... RAHA-ASIOIDEN

Lisätiedot

Suomalaisten asennoituminen mietojen alkoholijuomien mainontaan 2010

Suomalaisten asennoituminen mietojen alkoholijuomien mainontaan 2010 Suomalaisten asennoituminen mietojen alkoholijuomien mainontaan 2010 Tiivistelmä lehdistötiedotteen avuksi 1(2) Mainonnan Neuvottelukunnan TNS Gallupilta tilaaman tutkimuksen mukaan enemmistö suomalaisista

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN TURVAA VAKUUTTAMALLA. Vakuutustutkimus 2014

TULEVAISUUDEN TURVAA VAKUUTTAMALLA. Vakuutustutkimus 2014 TULEVAISUUDEN TURVAA VAKUUTTAMALLA Vakuutustutkimus 0 9..0 Tulevaisuuden turvaa vakuuttamalla Sisällysluettelo Johdanto.... Tutkimuksen tarkoitus.... Tutkimuksen toteutus... Mielipiteet vakuutuksista ja

Lisätiedot

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 4. YHTEENVETO BAROMETRIN PÄÄTULOKSET...32

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 4. YHTEENVETO BAROMETRIN PÄÄTULOKSET...32 1 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 3.1. Oma asuinseutu...9 3.2. Turvallisuus...15 3.3. Toimeentulo...17 3.4. Opiskelu ja työ...20 3.5. Huolet, tyytyväisyys

Lisätiedot

Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 2014

Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 2014 Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 201 IROResearch Oy Malminkatu 00100 HELSINKI Tel. +58 9 770 600 Y 810550-1 www.iro.fi 1 Kuvailulehti 2.6.201 Julkaisija: Viestintävirasto Asiakirjan nimi: Viestintäpalvelujen

Lisätiedot

Kansalaisten käsitykset elinluovutuksesta 2015

Kansalaisten käsitykset elinluovutuksesta 2015 Kansalaisten käsitykset elinluovutuksesta 20 Yksikönjohtaja Sakari Nurmela Työnro: 220002 TNS Gallup Oy, Miestentie 9 C, 0200 Espoo Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön.

Lisätiedot

Raputuotanto kasvaa, mistä uusia markkinoita?

Raputuotanto kasvaa, mistä uusia markkinoita? Raputuotanto kasvaa, mistä uusia markkinoita? Riitta Savolainen, Markku Pursiainen, Jaakko Mattila, Tiia Arjoranta, Pentti Moilanen, Joonas Rajala Yhteistyössä: Raisa Kääriä, Turun ammattikorkeakoulu Markku

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot