toy taloustutkimus oy Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "toy taloustutkimus oy Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja"

Transkriptio

1 toy taloustutkimus oy Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

2 Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 4 2 TUTKIMUSGRAFIIKKA 2.1 Sukupuolijakauma Asuinpaikkajakauma Ikäjakauma Ammatti-/asemajakauma Työnantajajakauma Onko suorittanut ylioppilastutkinnon Korkein suoritettu tutkinto/koulutuksen ylin aste Missä opiskelee tällä hetkellä Talouden tämänhetkinen elinvaihe/kuinka monta alle 18-vuotiasta lasta asuu taloudessa Asunnon tyyppi/asuuko /Asuinpaikka Kuinka todennäköisesti asuu koko loppuelämänsä nykyisessä asuinkunnassaan/-kaupungissaan/nykyisessä maakunnassaan Kuinka pitkä matka kotoa on lähimpään Mitä seuraavista taloudessa on Kuinka monta pc:tä taloudessa on Millainen Internet-yhteys taloudessa on Onko kotona tietokoneessa virustorjuntaa/palomuuri-ohjelmistoa Kuinka usein käyttää seuraavia asioita Mistä useimmiten käyttää Internetin www-sivuja (surffaa netissä) Onko käytössä olevalla matkapuhelimella mahdollista myös selailla wwwsivuja ja lukea/lähettää sähköposteja Kuinka monta sähköpostiosoitetta on käytössä Mitä kautta on hankkinut itselleen sähköpostiosoitteen Kuinka monta sähköpostiviestiä lähettää keskimäärin viikossa Kuinka monta sähköpostiviestiä vastaanottaa keskimäärin viikossa Kuinka monta prosenttia saamistaan sähköpostiviesteistä on oman arvion mukaan ns. roskapostia Miten hyvin katsoo hallitsevansa seuraavat asiat Miten on hankkinut tietonsa/taitonsa tietokoneen käyttämiseen Kenen puoleen ensisijaisesti kääntyy, jos on kotitietokoneen käytön kanssa ongelmia 31 Taloustutkimus Oy T-8344 Lokakuu 2004 KMR/RKO

3 Seutuverkkojen käyttäjätutkimus Kuinka monta tuntia viikossa keskimäärin käyttää tietokonetta Kuinka samaa tai eri mieltä on väittämien kanssa Kuinka monta kertaa on tilannut tai ostanut tuotteita tai palveluja Internetin välityksellä viimeisten kolmen kuukauden aikana/kuinka tyytyväinen on keskimäärin saamaansa kokonaispalveluun verkko-ostosten kohdalla Mitkä seuraavista väittämistä pitävät omalla kohdallaan paikkansa Arvio omasta kansalaisverkosta/seutuportaalista Kuinka kauan on käyttänyt omaa kansalaisverkkoaan/seutuportaaliaan Kuinka usein keskimäärin vierailee omassa kansalaisverkossaan/seutuportaalissaan Kokeeko, että kansalaisverkko/seutuportaali on tehty juuri itseä varten Mihin seuraavista tarkoituksista on käyttänyt Internetiä (tai kansalaisverkkoa) viimeisten kolmen kuukauden aikana Mitkä seuraavista ovat kolme tärkeintä osiota tai palvelua ajatellen omaa kansalaisverkkoa/seutuportaalia Kuinka hyvin ominaisuudet sopivat itseensä ajatellen nimenomaan kansalaisverkon/seutuportaalin käyttöä Mikäli oma kansalaisverkko/seutuportaali muuttuisi maksulliseksi, mikä olisi korkein mahdollinen hinta, jonka suostuisi maksamaan palvelusta vuodessa Kuinka tärkeänä pitää omaa kansalaisverkkoaan/seutuportaaliaan eli kuinka suuri menetys olisi henkilökohtaisesti jos se lakkautettaisiin/lopetettaisiin Miten kiinnostunut on seuraavista asioista liittyen omaan kaupunkiin/kuntaan Onko viimeisen vuoden aikana ollut yhteydessä asuinkuntansa päätöksentekijöihin tai päätöksentekoelimiin Jos ajatellaan edellistä kertaa, kun oli yhteydessä asuinkuntansa päätöksentekijöihin tai päätöksentekoelimiin, miten oli heihin yhteydessä 47 SARAKEPROSENTTITAULUKOT LUOTETTAVUUSRAJATAULUKOT Taloustutkimus Oy T-8344 Lokakuu 2004 KMR/RKO

4 Seutuverkkojen käyttäjätutkimus JOHDANTO Tämän tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy elo-lokakuussa 2004 Sitran ja osin tutkittujen seutuverkkojen toimeksiannosta. Raportoitavia seutuverkkoja oli kaikkiaan 21, mutta yhden kohdalla (Santahamina) vastaajamäärä jäi tilastollisesti liian alhaiseksi, jotta sitä olisi voitu tarkastella tutkimusraporteissa erikseen. Tutkimuksen tulokset on raportoitu sekä seutuverkoittain että kaikki vastaajat yhdessä (erillinen yhteenvetoraportti). Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sekä seutuverkkojen että laajemminkin tietotekniikan ja Internetin käyttöä sekä omaksumisen astetta seutuverkkojen käyttäjien keskuudessa. Kohderyhmä, tutkimus- ja otantamenetelmä Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat tutkittavien seutuportaalien ja kansalaisverkkojen käyttäjät tutkimusajankohtana. Kaiken kaikkiaan tutkimukseen vastasi hyväksytysti seutuverkkojen käyttäjää. Tutkimukseen saattoi osallistua joko suomen tai ruotsin kielellä. Tutkimusmenetelmänä käytettiin -informoitua Internet-kyselyä tai pop up -kyselyä seutuverkosta riippuen. Ensiksi mainitussa menetelmässä lähetettiin seutuverkkojen toimittaman sähköpostirekisterin perusteella sähköpostitse palvelun käyttäjille tutkimuskutsu, jonka jälkeen tutkimukseen suostuvat osallistuivat tutkimukseen Internetin välityksellä, käyttäjätunnuksin ja salasanoin suojatussa CAWI-ympäristössä (Computer Aided Web Interview). Pop up -kyselyssä tiedonkeruu tapahtui suoraan verkkopalvelun yhteydessä satunnaisesti valittujen vastaajien keskuudessa. Vastaajien poimintaan käytettiin verkkopalvelujen etusivuja ja tutkimuskutsu esitettiin kävijän saapuessa ko. sivulle. Suostuneet ohjattiin edelleen kysymyslomakkeelle. Tutkimuskutsun esittäminen vain kertaalleen yhdelle palvelun käyttäjälle sekä moninkertaisen vastaamisen estäminen toteutettiin cookie-tiedostoja hyväksikäyttäen. Raportointi ja t-testi Tutkimustulokset on raportoitu atk-taulukoiden lisäksi grafiikkana päätuloksista sekä erillisessä yhteenvetoraportissa myös tekstiyhteenvetona. Tutkimuksen aineisto on käsitelty Taloustutkimuksessa erityisesti markkinatutkimustiedon analysointiin tarkoitetulla atk-ohjelmistolla. Tulostuksessa on käytetty T-testiä, joka mittaa kunkin taulukkoelementin kohdalla, poikkeaako luku jäännösryhmästä enemmän kuin mitä satunnaisvaihtelun osuus on 95 %:n luotettavuustasolla. Tähti (*) luvun vieressä osoittaa, että ero on merkitsevä. Taloustutkimus Oy T-8344 Lokakuu 2004 KMR/RKO

5 SUKUPUOLIJAKAUMA Kaikki vastaajat, n= % Mies Nainen Ei vastausta 69% Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

6 ASUINPAIKKAJAKAUMA Kaikki vastaajat, n= 131 Kauhajoki 55 Teuva 5 Jurva 3 Karijoki 3 Isojoki 2 Muu % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

7 IKÄJAKAUMA Kaikki vastaajat, n= 131 Alle 15 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta 5 61 vuotta tai enemmän 4 Ei vastausta % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

8 AMMATTI-/ASEMAJAKAUMA Kaikki vastaajat, n= 131 Palkansaaja kokopäivätyössä 60 Palkansaaja osapäivätyössä 5 Maatilayrittäjä 2 Muu yksityisyrittäjä 8 Työtön tai lomautettu palkatta 4 Varusmies 0 Opiskelija tai koululainen 14 Eläkkeellä 5 Äitiys- tai vanhempainlomalla 0 Omaa kotitaloutta hoitava 3 Muu 0 Ei vastausta % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

9 TYÖNANTAJAJAKAUMA Palkansaajat, n= 85 Valtio 8 Kunta/kuntaliitto 41 Järjestö/liitto/yhdistys 6 Valtioenemmistöinen yritys 4 Yksityinen yritys 38 Seurakunta/kirkko 1 Muu 2 Ei vastausta % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

10 ONKO SUORITTANUT YLIOPPILASTUTKINNON n=kaikki vastaajat Kyllä Ei Kaikki, n= Sukupuoli Mies, n= Nainen, n= Ikä Alle 25 vuotta, n= vuotta, n= Yli 45 vuotta, n= % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

11 KORKEIN SUORITETTU TUTKINTO/KOULUTUKSEN YLIN ASTE Kaikki vastaajat, n= 131 Ylempi korkeakoulu-/yliopistotutkinto 21 Alempi korkeakoulu-/yliopistotutkinto 5 Ammattikorkeakoulututkinto 9 Opisto (tekninen/kaupallinen jne.) 30 Ammatillinen oppilaitos 19 Peruskoulu/lukio 15 Ei vastausta % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

12 MISSÄ OPISKELEE TÄLLÄ HETKELLÄ Opiskelija/koululainen, n= 18 Peruskoulussa 6 Lukiossa 0 Ammatillisessa oppilaitoksessa 33 Kansanopistossa tai vastaavassa 6 Opistotasoisessa oppilaitoksessa 11 Ammattikorkeakoulussa 33 Korkeakoulussa/yliopistossa 0 Työllisyyskoulutuksessa 6 Muu 0 Ei vastausta % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

13 TALOUDEN TÄMÄNHETKINEN ELINVAIHE Kaikki vastaajat, n= 131 Yksinäistalous 23 Lapseton pari (Muu) aikuistalous (vain yli 18 -vuotiaita) Talous, jossa lapsia Ei vastausta % KUINKA MONTA ALLE 18-VUOTIASTA LASTA ASUU TALOUDESSA Lapsiperhe, n= tai enemmän Ei vastausta 0 0 Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr % Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

14 Kerrostalo Rivitalo / paritalo Omakotitalo / maatila-asunto Ei vastausta ASUMINEN Kaikki vastaajat, n= 131 Asunnon tyyppi 66 Omistusasunnossa Osaomistusasunnossa Vuokra-/asumisoikeusasunnossa Työsuhdeasunnossa Muu Ei vastausta Kaupungin keskus Esikaupunkialue tai kaupunkilähiö Kuntakeskus tai muu taajama Maaseudun haja-asutusalue, kylä Ei vastausta % Asuuko % 0 8 Asuinpaikka Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr % Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

15 4) Erittäin todennäköisesti Kaikki, n= 131 Sukupuoli Mies, n= 41 Nainen, n= 90 Ikä Alle 25 vuotta, n= vuotta, n= 75 Yli 45 vuotta, n= 38 KUINKA TODENNÄKÖISESTI ASUU KOKO LOPPUELÄMÄNSÄ... 3) Melko todennäköisesti n=kaikki vastaajat Nykyisessä asuinkunnassaan/-kaupungissaan 2) Melko epätodennäköisesti 1) Erittäin epätodennäköisesti Ei osaa sanoa Keskiarvo 1-4 2,91 2,89 2,92 2,50 2,94 3,00 Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr 4) Erittäin todennäköisesti Kaikki, n= 131 Sukupuoli Mies, n= 41 Nainen, n= 90 Ikä Alle 25 vuotta, n= vuotta, n= 75 Yli 45 vuotta, n= % 3) Melko todennäköisesti Nykyisessä maakunnassaan 2) Melko epätodennäköisesti 1) Erittäin epätodennäköisesti Ei osaa sanoa Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja % Keskiarvo 1-4 3,23 3,25 3,23 2,92 3,22 3,38

16 KUINKA PITKÄ MATKA KOTOA ON LÄHIMPÄÄN... Kaikki vastaajat, n= 131 Alle 1/2 km 1/2-2 km 3-10 km km km yli 50 km Ei osaa sanoa Päivittäistavarakauppaan Pankkiautomaatille Kirjastoon Postin kirjelaatikolle Omalle postilaatikolle Kunnalliseen terveyskeskukseen/sairaalaan Taajamaan, jossa on muitakin kauppoja kuin ruokakauppa Postiin tai asiamiespostiin % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

17 MITÄ SEURAAVISTA ON TALOUDESSA Kaikki vastaajat, n= 131 PC (kotitietokone) 89 Internet-yhteys 75 Lankapuhelin 56 Digitaalikamera / vastaava, jossa kuvia ei oteta filmille 41 Kaapeli-tv tai satelliittivastaanotto 34 Digi-tv/Digi-boxi 31 Pelikone/-konsoli, joka yhdistetään tv:hen/vastaavaan monitoriin 29 Ei osaa sanoa % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

18 KUINKA MONTA PC:TÄ TALOUDESSA ON On kotona PC, n= tai useampi 0 Ei vastausta / ei osaa sanoa 0 Keskiarvo (kpl): 1, % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

19 MILLAINEN INTERNET-YHTEYS TALOUDESSA ON On kotona Internet-yhteys, n= 98 ADSL 55 Modeemi 24 ISDN 5 Internet-yhteys matkapuhelimen kautta 4 Kaapelimodeemi 3 Langaton WLAN 3 Kiinteä yhteys 2 Muu 0 Ei osaa sanoa % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

20 ONKO KOTONA TIETOKONEESSA... On kotona Internet-yhteys, n= 98 Virustorjunta Palomuuri-ohjelmisto 5% 4% 9% 22% 68% 91% Kyllä Ei Ei osaa sanoa Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

21 KUINKA USEIN KÄYTTÄÄ SEURAAVIA ASIOITA Kaikki vastaajat, n= 131 Useita kertoja päivässä Kerran päivässä Muutamia kertoja viikossa Muutamia kertoja kuukaudessa Harvemmin Ei lainkaan Ei osaa sanoa Tietokonetta Internetiä Sähköpostia Matkapuhelinta % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

22 MISTÄ USEIMMITEN KÄYTTÄÄ INTERNETIN WWW-SIVUJA (SURFFAA NETISSÄ) Käyttää Internetiä, n= 130 Kotoa 75 Työpaikalta 67 Opiskelupaikalta 19 Kirjastosta 11 Sukulaisen tai tuttavan luota 10 Nettikahvilasta tai -kioskista 1 Jostakin muualta 4 Ei osaa sanoa % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

23 ONKO KÄYTÖSSÄ OLEVALLA MATKAPUHELIMELLA MAHDOLLISTA MYÖS SELAILLA WWW-SIVUJA JA LUKEA/LÄHETTÄÄ SÄHKÖPOSTEJA Käyttää matkapuhelinta, n= 130 5% 39% 55% Kyllä Ei Ei osaa sanoa Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

24 KUINKA MONTA SÄHKÖPOSTIOSOITETTA ON KÄYTÖSSÄ Kaikki vastaajat, n= 131 5% 5% 3% 21% Keskiarvo (kpl): 15% 2, % 4 5 tai useampi Ei yhtään Ei vastausta Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

25 MITÄ KAUTTA ON HANKKINUT ITSELLEEN SÄHKÖPOSTIOSOITTEEN On sähköpostiosoitteita, n= 127 Työpaikan sähköpostiosoite 63 Muu ilmaisosoite 46 Tuli Internet-liittymän mukana 39 Koulun tai opiskelupaikan tarjoama 14 Kaupungin/kunnan tarjoama ilmaisosoite kuntalaisille 11 Seutuportaalin/kansalaisverkon kautta 5 Muu 2 Ei osaa sanoa % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

26 KUINKA MONTA SÄHKÖPOSTIVIESTIÄ LÄHETTÄÄ KESKIMÄÄRIN VIIKOSSA On sähköpostiosoitteita, n= 127 Ei yhtään Yli Keskiarvo (kpl): Ei osaa sanoa 4 32, % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

27 KUINKA MONTA SÄHKÖPOSTIVIESTIÄ VASTAANOTTAA KESKIMÄÄRIN VIIKOSSA On sähköpostiosoitteita, n= 127 Ei yhtään Yli Keskiarvo (kpl): Ei osaa sanoa 3 73, % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

28 KUINKA MONTA PROSENTTIA SAAMISTAAN SÄHKÖPOSTIVIESTEISTÄ ON OMAN ARVION MUKAAN NS. ROSKAPOSTIA Saa sähköpostia viikottain, n= 122 Alle 5 % % % % 9 Yli 50 % 11 Ei osaa sanoa 2 Keskiarvo (%): 20, % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

29 MITEN HYVIN KATSOO HALLITSEVANSA SEURAAVAT ASIAT Kaikki vastaajat, n= 131 Hyvin Kohtuullisesti Heikosti Ei ole käyttänyt Ei osaa sanoa Tekstinkäsittelyn Sähköpostin käytön Internetin käytön Kuvankäsittelyn Internet-pankkipalvelujen käytön % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

30 MITEN ON HANKKINUT TIETONSA/TAITONSA TIETOKONEEN KÄYTTÄMISEEN n=kaikki vastaajat On opetellut itse 75 Perheenjäsen/tuttava on opettanut28 Oppi koulussa/oppilaitoksessa 56 Työpaikan järjestämä/maksama koulutus 28 On osallistunut itse hankkimaansa/ maksamaansa erilliseen koulutukseen 25 On saanut OSKU-opastusta 0 Muu Ei osaa sanoa 0 0 Kaikki, n= 131 Mies, n= 41 Nainen, n= % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

31 KENEN PUOLEEN ENSISIJAISESTI KÄÄNTYY JOS ON KOTITIETOKONEEN KÄYTÖN KANSSA ONGELMIA On kotitietokone, n= 117 Kysyy ystävältä/tuttavalta neuvoa 29 Kysyy perheenjäseneltä neuvoa 26 Pyytää työpaikan mikrotuelta neuvoa 12 Ei ole ongelmia kotitietokoneen kanssa 10 Kysyy muulta sukulaiselta neuvoa 9 Soittaa tai käy tietokoneen myyneessä liikkeessä 7 Kysyy neuvoa jostain muualta 3 Soittaa tietokoneen tai ohjelmiston valmistajan puhelinneuvontaan 3 Ei osaa sanoa % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

32 KUINKA MONTA TUNTIA VIIKOSSA KESKIMÄÄRIN KÄYTTÄÄ TIETOKONETTA Kaikki vastaajat, n= 131 Ei yhtään h/vko h/vko h/vko h/vko 21 Yli 20 h/vko 40 Ei osaa sanoa 2 Keskiarvo (h): 21, % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

33 KUINKA SAMAA TAI ERI MIELTÄ ON VÄITTÄMIEN KANSSA Kaikki vastaajat, n= 131 5) Täysin eri mieltä 4) Jokseenkin eri mieltä 3) Ei eri eikä samaa mieltä 2) Jokseenkin samaa mieltä 1) Täysin samaa mieltä Ei osaa sanoa Keskiarvo 1-5 Internetissä ei ole minua kiinnostavaa tietoa ,76 Tietokoneiden käyttö on liian vaikeata ,47 Tunnen jääneeni täysin uuden tietotekniikan etenemisen jalkoihin ,88 Hoidan asiani mieluummin puhelimella kuin kirjeillä tai tietokoneyhteyksillä ,68 Tietotekniikka vieraannuttaa ihmisiä lähiympäristöstään ,32 Internetin käyttäminen on turvallista , % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

34 KUINKA MONTA KERTAA ON TILANNUT TAI OSTANUT TUOTTEITA TAI PALVELUJA INTERNETIN VÄLITYKSELLÄ VIIMEISTEN KOLMEN KUUKAUDEN AIKANA On tilannut/ostanut tuotteita/palveluja Internetin välityksellä, n= 61 Ei kertaakaan 3 Kerran kertaa kertaa kertaa Yli 10 kertaa Ei osaa sanoa Keskiarvo (kertaa): 3, % KUINKA TYYTYVÄINEN ON KESKIMÄÄRIN SAAMAANSA KOKONAISPALVELUUN VERKKO-OSTOSTEN KOHDALLA On tilannut/ostanut vähintään kerran, n= 58 4) Erittäin tyytyväinen 3) Melko tyytyväinen 2) Melko tyytymätön 1) Erittäin tyytymätön Ei osaa sanoa Keskiarvo ,23 Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr % Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

35 MITKÄ SEURAAVISTA VÄITTÄMISTÄ PITÄVÄT OMALLA KOHDALLAAN PAIKKANSA n=kaikki vastaajat Toimin aktiivisesti jossakin järjestössä 32 Olen osallistunut asuinalueen yhteiseen 25 toimintaan viimeisen vuoden aikana Olen kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista 40 Olen kiinnostunut kunnallispolitiikasta 25 Harrastan kirjoittamista 15 Kirjoituksiani on julkaistu lehdissä/muissa medioissa Ei vastausta/ei mikään näistä Kaikki, n= 131 Alle 25 vuotta, n= vuotta, n= 75 Yli 45 vuotta, n= % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

36 ARVIO OMASTA KANSALAISVERKOSTA/SEUTUPORTAALISTA Kaikki vastaajat, n= 131 Sivujen latausnopeus Ei osaa sanoa Keskiarvo ,12 Tietojen ajantasaisuus ,98 Palvelu kokonaisuudessaan ,86 Palvelujen helppokäyttöisyys/loogisuus ,78 Etusivu (aloitussivu) ,58 Sivujen kiinnostavuus ,51 Sivujen hyödyllisyys itselleni ,32 Sivujen visuaalinen ulkoasu , % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

37 KUINKA KAUAN ON KÄYTTÄNYT OMAA KANSALAISVERKKOAAN/SEUTUPORTAALIAAN Kaikki vastaajat, n= 131 Alle kuukauden kuukautta kuukautta vuotta 20 Yli 2 vuotta 17 Ei osaa sanoa % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

38 KUINKA USEIN KESKIMÄÄRIN VIERAILEE OMASSA KANSALAISVERKOSSAAN/SEUTUPORTAALISSAAN n=kaikki vastaajat Päivittäin tai lähes päivittäin 25 Noin 3-4 päivänä viikossa 7 Noin 1-2 päivänä viikossa 12 Noin 1-3 päivänä kuukaudessa 15 Harvemmin Ei osaa sanoa 33 8 Kaikki, n= 131 Alle 25 vuotta, n= vuotta, n= 75 Yli 45 vuotta, n= % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

39 KOKEEKO, ETTÄ KANSALAISVERKKO/SEUTUPORTAALI ON TEHTY JUURI ITSEÄ VARTEN n=kaikki vastaajat Kyllä, täysin 10 Kyllä, jonkin verran 44 Ei juurikaan 20 Ei ollenkaan 3 Ei osaa sanoa 23 Kaikki, n= 131 Alle 25 vuotta, n= vuotta, n= 75 Yli 45 vuotta, n= % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

40 MIHIN SEURAAVISTA TARKOITUKSISTA ON KÄYTTÄNYT INTERNETIÄ (TAI KANSALAISVERKKOA) VIIMEISTEN KOLMEN KUUKAUDEN AIKANA Kaikki vastaajat, n= 131 Sähköposti Tietojen hakeminen harrastuksiin ja vapaa-aikaan liittyen Pankkiasioiden hoitaminen Julkishallinnon verkkosivut Työhön liittyvä käyttö Uutisten seuraaminen Säätiedotukset Kuluttajatuoteinformaation etsiminen Avoimet työpaikat Joukkoliikenteen aikataulut Maksullisten tuotteiden tai palvelujen ostaminen/tilaaminen Puhelinnumeroiden ja osoitteiden etsiminen ja tarkistaminen Matkailupalvelut Tapahtumatiedot, esim. elokuvien ja konserttien aikataulut Ohjelmien lataaminen Internetistä Opiskeluun liittyvä käyttö Asuntojen myynti-/ostoilmoitusten jättö/seuraaminen Urheilutiedot/-tulokset Keskustelupalvelut - chat, irkkailu, pikaviestipalvelut Viranomaisasiointi verkossa Terveyspalvelut Verkkopelaaminen Sijoituspalvelut Ei mihinkään näistä Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr % Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

41 MITKÄ SEURAAVISTA OVAT KOLME TÄRKEINTÄ OSIOTA TAI PALVELUA AJATELLEN OMAA KANSALAISVERKKOA/SEUTUPORTAALIA Kaikki vastaajat, n= 131 Kuntien ja valtion viranomaisten palvelut 66 Harrastustoiminta 56 Uutiset 46 Yksityisen sektorin palvelut (esim. kaupan) 41 Sähköposti 28 Linkkikokoelmat 26 Pelit 5 Linjakeskustelu eli chat 2 Muu 13 Ei osaa sanoa 5 Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr % Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

42 KUINKA HYVIN OMINAISUUDET SOPIVAT ITSEENSÄ AJATELLEN NIMENOMAAN KANSALAISVERKON/SEUTUPORTAALIN KÄYTTÖÄ Kaikki vastaajat, n= 131 5) Erittäin hyvin 4) Melko hyvin 3) Ei hyvin eikä huonosti 2) Melko huonosti 1) Erittäin huonosti Ei osaa sanoa Keskiarvo 1-4 Verkko on toiminut minulle hyvänä tiedotusvälineenä ,97 En pidä omalla nimelläni toimimisesta verkossa ,85 Verkko on auttanut minua löytämään uusia palveluja ,74 Verkko on lisännyt paikallistuntemustani ,35 Verkko on vahvistanut omaan asuinympäristöön kuulumisen tunnetta ,92 Olen tutustunut uusiin ihmisiin verkon avulla ,08 Olen käynyt verkossa mielenkiintoisia keskusteluja, kirjeenvaihtoa , % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

43 MIKÄLI OMA KANSALAISVERKKO/SEUTUPORTAALI MUUTTUISI MAKSULLISEKSI, MIKÄ OLISI KORKEIN MAHDOLLINEN HINTA, JONKA SUOSTUISI MAKSAMAAN PALVELUSTA VUODESSA Kaikki vastaajat, n= euroa euroa euroa euroa euroa 1 Keskiarvo (EUR, 0 euroa ei mukana): euroa 100 euroa tai enemmän ,41 Mediaani (EUR, 0 euroa ei mukana): % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

44 KUINKA TÄRKEÄNÄ PITÄÄ OMAA KANSALAISVERKKOAAN/SEUTUPORTAALIAAN ELI KUINKA SUURI MENETYS OLISI HENKILÖKOHTAISESTI JOS SE LAKKAUTETTAISIIN/LOPETETTAISIIN n=kaikki vastaajat 4) Erittäin suuri menetys 3) Melko suuri menetys 2) Ei kovin suuri menetys 1) Ei menetys lainkaan Ei osaa sanoa Keskiarvo 1-4 Kaikki, n= ,28 Sukupuoli Mies, n= ,51 Nainen, n= ,17 Ikä Alle 25 vuotta, n= , vuotta, n= ,25 Yli 45 vuotta, n= , % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

45 MITEN KIINNOSTUNUT ON SEURAAVISTA ASIOISTA LIITTYEN OMAAN KAUPUNKIIN/KUNTAAN Kaikki vastaajat, n= 131 4) Erittäin kiinnostunut 3) Melko kiinnostunut 2) Ei kovin kiinnostunut 1) Ei lainkaan kiinnostunut Ei osaa sanoa Keskiarvo 1-4 Kaupunkini/kuntani tapahtumatietojen lukeminen Internetissä ,37 Mahdollisuus saada Internetistä tietoja kuntalaisia koskevien asioiden hoidosta eri virastoissa ,22 Virastojen yhteystiedot ja aukioloajat Internetissä ,18 Mahdollisuus saada tietoja Internetistä kunnallisista päätöksistä ,16 Uutisten lukeminen Internetissä kaupunkiini/kuntaani liittyvistä asioista ,13 Mahdollisuus asioida kaupungin/kunnan virastossa Internetin kautta ,09 Mahdollisuus osallistua/vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon Internetin kautta , % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

46 ONKO VIIMEISEN VUODEN AIKANA OLLUT YHTEYDESSÄ ASUINKUNTANSA PÄÄTÖKSENTEKIJÖIHIN TAI PÄÄTÖKSENTEKOELIMIIN n=kaikki vastaajat Kyllä Ei Kaikki, n= Sukupuoli Mies, n= Nainen, n= Ikä Alle 25 vuotta, n= vuotta, n= Yli 45 vuotta, n= % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

47 JOS AJATELLAAN EDELLISTÄ KERTAA, KUN OLI YHTEYDESSÄ ASUINKUNTANSA PÄÄTÖKSENTEKIJÖIHIN TAI PÄÄTÖKSENTEKOELIMIIN, MITEN OLI HEIHIN YHTEYDESSÄ Ollut yhteydessä, n= 64 Henkilökohtainen tapaaminen 45 Sähköpostitse 33 Puhelimitse 17 Kirjeitse 2 www-sivujen yhteydenotto-/ palautelomakkeen avulla 0 Jollain muulla tavalla 3 Ei osaa sanoa % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

48 Sarakeprosenttitaulukot SARAKEPROSENTTITAULUKOT Eri vastausvaihtoehtojen prosentuaalinen osuus eri taustaryhmissä Taloustutkimus Oy tpi

49 TAULUKOIDEN LUKUOHJE/SARAKEPROSENTTITAULUKOT ============================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :13:20 TYÖ TAULUKKO ca VER % ============================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Huulirasvatutkimus Kaikki Sukupuoli Ikä nainen mies vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= Milloin käytätte huulirasvaa Käytän huulirasvaa * 48* 82* 77* 6 78* 76* 55* - vain talvella * 27* - vain kesällä 1 0* 1* ympäri vuoden 37 55* 18* 57* 48* 49* 40* 28* Ei käytä ollenkaan 33 17* 50* 16* 22* 22* 23* 43* Ei osaa sanoa 1 1* 2* 3* 2-1* 2 Käyttää huulirasvaa Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= Mitkä seuraavista tavoista kuvaavat huulirasvan käyttöäsi Käytän huulirasvaa - ulkoillessa 54 49* 9 61* 33* 38* 62* 57 58* - osana meikkausta 7 10* 1* 11* 5 13* 8 4* - suojana yöllä 12 14* 8* * tavan vuoksi päivittäin 33 41* 19* 53* 47* 30 24* 10 31* Ei osaa sanoa * 15* 4* 4* 5* 13* 10 T-testi testaa kunkin taulukoidun taustamuuttujan jokaisen vastausvaihtoehdon kohdalla, poikkeaako ko. ryhmän tulos muiden vastaajien tuloksista enemmän kuin on satunnaisvaihtelun osuus 95 % luotettavuustasolla. Tähti (*) luvun vieressä osoittaa, että ero on tilastollisesti merkitsevä. 1 Otoskoko/vastaajien todellinen kokonaismäärä 2 Koko populaatio tuhansina henkilöinä 3 Naisvastaajien todellinen kokonaismäärä vuotiaiden vastaajien todellinen kokonaismäärä 5 83 % naisista käyttää huulirasvaa 6 78 % vuotiaista käyttää huulirasvaa 7 Huulirasvaa käyttävien vastaajien todellinen kokonaismäärä (=uusi kantaluku) 8 Huulirasvaa käyttävien vastaajien painotettu määrä tuhansina henkilöinä 9 Huulirasvaa käyttävistä miehistä 61 % käyttää huulirasvaa ulkoillessa 10 Huulirasvaa käyttävistä vuotiaista 31 % käyttää huulirasvaa tavan vuoksi päivittäin 11 9 % huulirasvaa käyttävistä ei osaa tai ei halua kertoa käyttötapojaan

50 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :05:14 TYÖ TAULUKKO np VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Alueellinen ja seudullinen Kaikki Sukupuoli Ikä Käyttänyt Vierailee tietoyhteiskunnan tila 2004 verkkopalv/ verkkopalv/ kansal.verkk. kansal.verk. Suupohja mies nainen alle alle yli päivit 1-4 harvem 25 v. v. v. vuoden vuoden täin/ päivä min lähes nä/ päivit. vko Kaikki n= Asuinpaikkakuntanne Isojoki Jurva Karijoki Kauhajoki * 71* 79* 52 41* Teuva Muu 32 46* 26* * 17* 12* 32 44* SUUPOHJA

51 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :05:14 TYÖ TAULUKKO np VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Alueellinen ja seudullinen Kaikki Kunta tietoyhteiskunnan tila 2004 Iso Jurva Kari Kauha Teuva muu Suupohja joki joki joki Kaikki n= Asuinpaikkakuntanne Isojoki Jurva Karijoki Kauhajoki Teuva Muu SUUPOHJA

52 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :05:14 TYÖ TAULUKKO np VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Alueellinen ja seudullinen Kaikki Sukupuoli Ikä Käyttänyt Vierailee tietoyhteiskunnan tila 2004 verkkopalv/ verkkopalv/ kansal.verkk. kansal.verk. Suupohja mies nainen alle alle yli päivit 1-4 harvem 25 v. v. v. vuoden vuoden täin/ päivä min lähes nä/ päivit. vko Kaikki n= Sukupuoli Mies * Nainen * Ei vastausta Kuinka todennäköisesti asutte koko loppuelämänne nykyisessä asuinkunnassanne/-kaupungissanne Erittäin todennäköisesti 4) * Melko todennäköisesti 3) * 40* Melko epätodennäköisesti 2) 17 7* 21* * 8* * Erittäin epätodennäköisesti 1) Keskiarvo Ka:n erotus kaikista Ei osaa sanoa * Entä kuinka todennäköisesti asutte koko loppuelämänne nykyisessä maakunnassanne Erittäin todennäköisesti 4) * Melko todennäköisesti 3) * Melko epätodennäköisesti 2) Erittäin epätodennäköisesti 1) Keskiarvo Ka:n erotus kaikista Ei osaa sanoa *

53 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :05:14 TYÖ TAULUKKO np VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Alueellinen ja seudullinen Kaikki Kunta tietoyhteiskunnan tila 2004 Iso Jurva Kari Kauha Teuva muu Suupohja joki joki joki Kaikki n= Sukupuoli Mies * Nainen * * Ei vastausta Kuinka todennäköisesti asutte koko loppuelämänne nykyisessä asuinkunnassanne/-kaupungissanne Erittäin todennäköisesti 4) * Melko todennäköisesti 3) * 33 19* Melko epätodennäköisesti 2) * - 36* Erittäin epätodennäköisesti 1) Keskiarvo Ka:n erotus kaikista Ei osaa sanoa Entä kuinka todennäköisesti asutte koko loppuelämänne nykyisessä maakunnassanne Erittäin todennäköisesti 4) Melko todennäköisesti 3) * Melko epätodennäköisesti 2) Erittäin epätodennäköisesti 1) Keskiarvo Ka:n erotus kaikista Ei osaa sanoa * - 24*

54 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :05:14 TYÖ TAULUKKO np VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Alueellinen ja seudullinen Kaikki Sukupuoli Ikä Käyttänyt Vierailee tietoyhteiskunnan tila 2004 verkkopalv/ verkkopalv/ kansal.verkk. kansal.verk. Suupohja mies nainen alle alle yli päivit 1-4 harvem 25 v. v. v. vuoden vuoden täin/ päivä min lähes nä/ päivit. vko Kaikki n= Ikä Alle 15 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta * 4* vuotta vuotta vuotta vuotta tai enemmän * Ei vastausta Mikä seuraavista kuvaa tilannettanne parhaiten tällä hetkellä Palkansaaja kokopäivätyössä * 75* Palkansaaja osapäivätyössä Maatilayrittäjä Muu yksityisyrittäjä 8 17* 3* * Työtön tai lomautettu palkatta Varusmies Opiskelija tai koululainen 14 2* 19* 78* 5* Eläkkeellä Äitiys- tai vanhempainlomalla Omaa kotitaloutta hoitava Muu Ei vastausta Palkansaaja n= Työnantajanne... Valtio Kunta/kuntaliitto Järjestö/liitto/yhdistys Valtioenemmistöinen yritys Yksityinen yritys Seurakunta/kirkko Muu Ei vastausta Kaikki n= Oletteko suorittanut ylioppilastutkinnon Kyllä * 32* En * 68* Ei vastausta Mikä on korkein suorittamanne tutkinto/koulutuksenne ylin aste Ylempi korkeakoulu-/yliopistotutk * Alempi korkeakoulu-/yliopistotutk Ammattikorkeakoulututkinto 9 2* 12* * Opisto (tekninen/kaupallinen jne.) * 40 45* Ammatillinen oppilaitos * 16 Peruskoulu/lukio * 4* * 3* 8 21 Ei vastausta

55 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :05:14 TYÖ TAULUKKO np VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Alueellinen ja seudullinen Kaikki Kunta tietoyhteiskunnan tila 2004 Iso Jurva Kari Kauha Teuva muu Suupohja joki joki joki Kaikki n= Ikä Alle 15 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta * 17 5* vuotta vuotta * vuotta vuotta tai enemmän Ei vastausta Mikä seuraavista kuvaa tilannettanne parhaiten tällä hetkellä Palkansaaja kokopäivätyössä Palkansaaja osapäivätyössä Maatilayrittäjä Muu yksityisyrittäjä Työtön tai lomautettu palkatta Varusmies Opiskelija tai koululainen 14 67* Eläkkeellä * - 7 Äitiys- tai vanhempainlomalla Omaa kotitaloutta hoitava Muu Ei vastausta Palkansaaja n= Työnantajanne... Valtio Kunta/kuntaliitto Järjestö/liitto/yhdistys Valtioenemmistöinen yritys Yksityinen yritys Seurakunta/kirkko Muu Ei vastausta Kaikki n= Oletteko suorittanut ylioppilastutkinnon Kyllä * 57 En * * 43 Ei vastausta Mikä on korkein suorittamanne tutkinto/koulutuksenne ylin aste Ylempi korkeakoulu-/yliopistotutk Alempi korkeakoulu-/yliopistotutk Ammattikorkeakoulututkinto Opisto (tekninen/kaupallinen jne.) Ammatillinen oppilaitos Peruskoulu/lukio * Ei vastausta

56 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :05:14 TYÖ TAULUKKO np VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Alueellinen ja seudullinen Kaikki Sukupuoli Ikä Käyttänyt Vierailee tietoyhteiskunnan tila 2004 verkkopalv/ verkkopalv/ kansal.verkk. kansal.verk. Suupohja mies nainen alle alle yli päivit 1-4 harvem 25 v. v. v. vuoden vuoden täin/ päivä min lähes nä/ päivit. vko Opiskelija/koululainen n= Missä opiskelette tällä hetkellä Peruskoulussa Lukiossa Ammatillisessa oppilaitoksessa Kansanopistossa tai vastaavassa Opistotasoisessa oppilaitoksessa Ammattikorkeakoulussa Korkeakoulussa/yliopistossa Työllisyyskoulutuksessa Muu kä Ei vastausta Kaikki n= Taloutenne tämänhetkinen elinvaihe Yksinäistalous * 15* * Lapseton pari (Muu) aikuistalous (vain yli 18 -vuotiaita) * 24* Talous, jossa lapsia * 57* Ei vastausta Lapsiperhe n= Kuinka monta alle 18-vuotiasta lasta asuu taloudessanne * 53* * tai enemmän Ei vastausta Kaikki n= Asuntonne tyyppi... Kerrostalo * * Rivitalo / paritalo Omakotitalo / maatila-asunto * 82* Ei vastausta Asutteko... Omistusasunnossa * * 79 85* Osaomistusasunnossa Vuokra-/asumisoikeusasunnossa * * 17 12* Työsuhdeasunnossa Muu Ei vastausta Onko asuinpaikkanne... Kaupungin keskus * Esikaupunkialue tai kaupunkilähiö Kuntakeskus tai muu taajama Maaseudun haja-asutusalue, kylä Ei vastausta

57 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :05:14 TYÖ TAULUKKO np VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Alueellinen ja seudullinen Kaikki Kunta tietoyhteiskunnan tila 2004 Iso Jurva Kari Kauha Teuva muu Suupohja joki joki joki Opiskelija/koululainen n= Missä opiskelette tällä hetkellä Peruskoulussa Lukiossa Ammatillisessa oppilaitoksessa Kansanopistossa tai vastaavassa Opistotasoisessa oppilaitoksessa Ammattikorkeakoulussa Korkeakoulussa/yliopistossa Työllisyyskoulutuksessa Muu kä Ei vastausta Kaikki n= Taloutenne tämänhetkinen elinvaihe Yksinäistalous Lapseton pari (Muu) aikuistalous (vain yli 18 -vuotiaita) Talous, jossa lapsia * 67 24* Ei vastausta Lapsiperhe n= Kuinka monta alle 18-vuotiasta lasta asuu taloudessanne * * tai enemmän Ei vastausta Kaikki n= Asuntonne tyyppi... Kerrostalo * - 43* Rivitalo / paritalo Omakotitalo / maatila-asunto * 100* 75 78* 67 38* Ei vastausta Asutteko... Omistusasunnossa * 50 55* Osaomistusasunnossa Vuokra-/asumisoikeusasunnossa * 33 38* Työsuhdeasunnossa Muu Ei vastausta Onko asuinpaikkanne... Kaupungin keskus Esikaupunkialue tai kaupunkilähiö Kuntakeskus tai muu taajama 8-50* 50* 1* Maaseudun haja-asutusalue, kylä * Ei vastausta

58 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :05:14 TYÖ TAULUKKO np VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Alueellinen ja seudullinen Kaikki Sukupuoli Ikä Käyttänyt Vierailee tietoyhteiskunnan tila 2004 verkkopalv/ verkkopalv/ kansal.verkk. kansal.verk. Suupohja mies nainen alle alle yli päivit 1-4 harvem 25 v. v. v. vuoden vuoden täin/ päivä min lähes nä/ päivit. vko Kaikki n= Miten pitkä matka kotoanne on lähimpään... Päivittäistavarakauppaan Alle 1/2 km /2-2 km * km 19 10* 23* 39* km km yli 50 km Ei osaa sanoa Pankkiautomaatille Alle 1/2 km /2-2 km km km * 1* km yli 50 km Ei osaa sanoa Kirjastoon Alle 1/2 km /2-2 km km km * 1* * 3-13* km yli 50 km Ei osaa sanoa Postin kirjelaatikolle Alle 1/2 km * 25* /2-2 km * 50* km 18 7* 22* km km yli 50 km Ei osaa sanoa Omalle postilaatikolle Alle 1/2 km * 100* 95 1/2-2 km km km km yli 50 km Ei osaa sanoa

59 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :05:14 TYÖ TAULUKKO np VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Alueellinen ja seudullinen Kaikki Kunta tietoyhteiskunnan tila 2004 Iso Jurva Kari Kauha Teuva muu Suupohja joki joki joki Kaikki n= Miten pitkä matka kotoanne on lähimpään... Päivittäistavarakauppaan Alle 1/2 km /2-2 km * km km km yli 50 km Ei osaa sanoa Pankkiautomaatille Alle 1/2 km /2-2 km km km 7 100* km yli 50 km Ei osaa sanoa Kirjastoon Alle 1/2 km * /2-2 km km km 8 100* km yli 50 km Ei osaa sanoa Postin kirjelaatikolle Alle 1/2 km * 33 62* 1/2-2 km * * 3-10 km km km yli 50 km Ei osaa sanoa Omalle postilaatikolle Alle 1/2 km /2-2 km km km km yli 50 km Ei osaa sanoa

60 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :05:14 TYÖ TAULUKKO np VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Alueellinen ja seudullinen Kaikki Sukupuoli Ikä Käyttänyt Vierailee tietoyhteiskunnan tila 2004 verkkopalv/ verkkopalv/ kansal.verkk. kansal.verk. Suupohja mies nainen alle alle yli päivit 1-4 harvem 25 v. v. v. vuoden vuoden täin/ päivä min lähes nä/ päivit. vko Kaikki n= Miten pitkä matka kotoanne on lähimpään... Kunnalliseen terveyskeskukseen/sairaalaan Alle 1/2 km /2-2 km * 3-10 km km * 5* * km yli 50 km Ei osaa sanoa Taajamaan, jossa on muitakin kauppoja kuin ruokakauppa Alle 1/2 km * /2-2 km km km * 4* km yli 50 km Ei osaa sanoa Postiin tai asiamiespostiin Alle 1/2 km /2-2 km km km * km yli 50 km Ei osaa sanoa

61 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :05:14 TYÖ TAULUKKO np VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Alueellinen ja seudullinen Kaikki Kunta tietoyhteiskunnan tila 2004 Iso Jurva Kari Kauha Teuva muu Suupohja joki joki joki Kaikki n= Miten pitkä matka kotoanne on lähimpään... Kunnalliseen terveyskeskukseen/sairaalaan Alle 1/2 km * 4* /2-2 km km km * km yli 50 km Ei osaa sanoa Taajamaan, jossa on muitakin kauppoja kuin ruokakauppa Alle 1/2 km /2-2 km km km * km yli 50 km Ei osaa sanoa Postiin tai asiamiespostiin Alle 1/2 km /2-2 km * km * km 5 67* km yli 50 km Ei osaa sanoa

Tietoyhteiskunta 2004 Alueellista kirjopyykkiä Seutuverkkotutkimus 2004 Osaraportti: epäijänne ISBN

Tietoyhteiskunta 2004 Alueellista kirjopyykkiä Seutuverkkotutkimus 2004 Osaraportti: epäijänne ISBN 2004 ISBN 951-563-472-5 Tietoyhteiskunta 2004 Alueellista kirjopyykkiä Seutuverkkotutkimus 2004 Osaraportti: epäijänne ISBN 951-563-472-5 Taloustutkimus Oy, Tietoyhteiskunta.fi, Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus

Lisätiedot

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä.

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksella pyrittiin selvittämään miten n maakunnan asukkaat suhtautuvat Euroopan Unionin

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkim us oy Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007 Helena Fagerlund 5.10.2007 Suomen Luonnonsuojeluliitto ry Hiljaiset

Lisätiedot

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä.

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksella pyrittiin selvittämään miten n maakunnan asukkaat suhtautuvat Suomen ja Venäjän

Lisätiedot

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Jenni Larjomaa 3.7.2009 JOHDANTO 1(2) Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Luonnonsuojeluliiton

Lisätiedot

Greenpeace Jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit. Taloustutkimus Oy. Lokakuu / vko 44 A+B 2013

Greenpeace Jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit. Taloustutkimus Oy. Lokakuu / vko 44 A+B 2013 Greenpeace Jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit Taloustutkimus Oy Lokakuu / vko 44 A+B 2013 Anne Kosonen 1.11.2013 Greenpeace / Pohjoisen jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS

Lisätiedot

Euroopan komission Suomen-edustusto Etelä-Pohjanmaan maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen

Euroopan komission Suomen-edustusto Etelä-Pohjanmaan maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen Euroopan komission Suomen-edustusto Etelä-Pohjanmaan maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen 17..2012 1 17..2012 1005/ PPa, JPa 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston

Lisätiedot

Euroopan komission Suomen-edustusto. Pohjois-Pohjanmaan maakuntatutkimus

Euroopan komission Suomen-edustusto. Pohjois-Pohjanmaan maakuntatutkimus n maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen 0..0 Kesäkuu, 0 Taloustutkimus Oy, T, JPa Maakuntatutkimus 0 . JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet

Lisätiedot

1. Oletteko tyytyväinen vai tyytymätön hallituksen toimintaan yhä vakavammaksi muuttuvan taloustilanteen parantamiseksi?

1. Oletteko tyytyväinen vai tyytymätön hallituksen toimintaan yhä vakavammaksi muuttuvan taloustilanteen parantamiseksi? TALOUSTUTKIMUS OY 20090213 10:39:51 TYÖ 2407.11 TAULUKKO 7014 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne TALOUSTUTKIMUS OY 20080919 09:10:34 TYÖ 2338.21 TAULUKKO 2002 ss N-LUVUT Aineistonrakenne Painottamaton Painotettu (.000) n= % N= % Kaikki 1008 100 4156 100 Taustatiedot Sukupuoli Nainen 505 50 2095 50

Lisätiedot

Euroopan komission Suomen-edustusto. Pohjois-Savon maakuntatutkimus

Euroopan komission Suomen-edustusto. Pohjois-Savon maakuntatutkimus n maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen.1.010 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksella pyrittiin selvittämään,

Lisätiedot

1. Hallitus aikoo tehdä muutoksia yleiseen eläkejärjestelmään. Minkälaisen muutoksen hallitus aikoo eläkejärjestelmään tehdä?

1. Hallitus aikoo tehdä muutoksia yleiseen eläkejärjestelmään. Minkälaisen muutoksen hallitus aikoo eläkejärjestelmään tehdä? TALOUSTUTKIMUS OY 20090303 08:56:10 TYÖ 2410.11 TAULUKKO 7012 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

SPOT- profiilitutkimusraportti. Naurunappula Syyskuu 2015

SPOT- profiilitutkimusraportti. Naurunappula Syyskuu 2015 SPOT- profiilitutkimusraportti Naurunappula Syyskuu 2015 Yleistä tutkimuksesta Naurunappula.com- sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu 16.- 30. syyskuuta 2015 välisenä aikana. Vastauksia tutkimukseen

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Nettivaraosa.com

Kävijäprofiili 2012. Nettivaraosa.com Kävijäprofiili 20 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 20. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 69-vuotiaat (est. 3.629.000 henkeä, 6.948

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2530 Nuorisobarometri 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Suomenkuvalehti.fi ja Suomen Kuvalehti

Kävijäprofiili 2012. Suomenkuvalehti.fi ja Suomen Kuvalehti Kävijäprofiili 0 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 0. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 1 6-vuotiaat (est. 3.6.000 henkeä, 6.8 vastaajaa)

Lisätiedot

Oletteko seuraavista presidentin valtaoikeuksiin liittyvistä väittämistä samaa mieltä vai eri mieltä?

Oletteko seuraavista presidentin valtaoikeuksiin liittyvistä väittämistä samaa mieltä vai eri mieltä? TALOUSTUTKIMUS OY 20091217 09:07:49 TYÖ 2451.11 TAULUKKO 17017 ss VER % Telebus vko 50B-51A/2009 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis

Lisätiedot

Kyllä 19 23* 15* 38* 20 15* 14* 18 16* 15* 34* 20* 17* Ei 73 68* 78* 54* 72 77* 78* 75 78* 76 56* Ei osaa sanoa * 9* 10* 8 8

Kyllä 19 23* 15* 38* 20 15* 14* 18 16* 15* 34* 20* 17* Ei 73 68* 78* 54* 72 77* 78* 75 78* 76 56* Ei osaa sanoa * 9* 10* 8 8 TALOUSTUTKIMUS OY 20100820 09:24:15 TYÖ 2533.22 TAULUKKO 7015 np VER % Telebus vko 33A-33B/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

1. Suomeen on parhaillaan rakenteilla viides ydinvoimareaktori. Kannatatteko viidennen reaktorin lisäksi lisäydinvoiman rakentamista Suomeen?

1. Suomeen on parhaillaan rakenteilla viides ydinvoimareaktori. Kannatatteko viidennen reaktorin lisäksi lisäydinvoiman rakentamista Suomeen? TALOUSTUTKIMUS OY 20090219 08:57:12 TYÖ 2408.12 TAULUKKO 7012 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

ainen/ seutu 1. Miten arvioitte uusien ministerien pätevyyttä tehtäviinsä? Petteri Orpo

ainen/ seutu 1. Miten arvioitte uusien ministerien pätevyyttä tehtäviinsä? Petteri Orpo TALOUSTUTKIMUS OY 20140710 08:55:06 TYÖ 000012143.11 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Onko eurokriisin pahin vaihe mielestäsi jo ohi?

Onko eurokriisin pahin vaihe mielestäsi jo ohi? TALOUSTUTKIMUS OY 20121219 12:27:36 TYÖ 2751.24 TAULUKKO 17015 ss VER % Telebus vko 50Bto-51Ati/2012+paneeli Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

Kummasta puolueesta Keskustasta vai Kokoomuksesta tulee pääministeri?

Kummasta puolueesta Keskustasta vai Kokoomuksesta tulee pääministeri? TALOUSTUTKIMUS OY 20090114 14:07:32 TYÖ 2403.12 TAULUKKO 17012 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely 1. Yleistä Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely tehtiin 18.3. - 18.6.1997 välisenä aikana. Kysely tehtiin www-sivujen etusivulle sijoitetulla

Lisätiedot

Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N=

Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= TALOUSTUTKIMUS OY 20130823 07:43:13 TYÖ 000010234.15 TAULUKKO 41017 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013 Suomalaiset verkossa - NetTrack 2013 IAB:n kooste Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluilla (catibus) ja web-kyselynä. Internetin käytön laajuutta mittaavat tulokset kysyttiin puhelimitse

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008 Kauppojen aukioloaikatutkimus Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 008 Tutkija: Pauli Minkkinen Työnro: 7556 TNS Gallup, Itätuulenkuja 10, 0100 Espoo, puh. (09) 61 0 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa TALOUSTUTKIMUS OY 20120119 09:05:52 TYÖ 2703.13 TAULUKKO 9015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Seuraavat henkilöt ovat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestätte?

Seuraavat henkilöt ovat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestätte? TALOUSTUTKIMUS OY 20120104 09:02:34 TYÖ 2701.12 TAULUKKO 9015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective)

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) Country Specific Questionnaire Finland PARENTS OF CHILDREN BETWEEN 6 17 Q0. Onko taloudessanne

Lisätiedot

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA89 Flash Eurobarometer 78 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 78 Traineeship - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99')

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

ainen/ seutu Ihmisiä, jotka joutuvat tulemaan toimeen alle 1,25 dollarilla eli noin eurolla päivässä, kutsutaan äärimmäisen köyhiksi.

ainen/ seutu Ihmisiä, jotka joutuvat tulemaan toimeen alle 1,25 dollarilla eli noin eurolla päivässä, kutsutaan äärimmäisen köyhiksi. TALOUSTUTKIMUS OY 20141229 11:28:59 TYÖ 000012172.12 TAULUKKO 41015 ss VER % Telebus vko 51A-52A/2014 Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland ZA4881 Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 241 INFORMATION SOCIETY Q1. Luen teille seuraavaksi joukon vapaa-ajanviettotapoja.

Lisätiedot

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu:

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: Apta Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto 18.10. N55 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: 11.-30.9.2013 Palvelut Jäsentutkimus 2013 (N55) Mitä Apteekkien työnantajaliiton (Apta) palveluja olet itse käyttänyt

Lisätiedot

SUOMEN OPTINEN TOIMIALA SILMÄLASIEN KÄYTTÖTUTKIMUS Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen

SUOMEN OPTINEN TOIMIALA SILMÄLASIEN KÄYTTÖTUTKIMUS Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen SUOMEN OPTINEN TOIMIALA SILMÄLASIEN KÄYTTÖTUTKIMUS 04 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 6.9.04 JOHDANTO Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Optisen Toimialan toimeksiannosta. Tutkimuksen

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: 12012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Tiedot vastaajasta (valitse oikea vaihtoehto) mies 17 56,67% 2. nainen 13 43,33% 30 100%

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Jyväskylä 22112010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

Tohtori.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Joulukuu 2012

Tohtori.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Joulukuu 2012 Tohtori.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti Joulukuu 2012 Tutkimuksen toteutus Tohtori.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu läpi Tohtori.fi-sivuston 21. marraskuuta - 4. joulukuuta 2012

Lisätiedot

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Kiihtelysvaara Pasi Saukkonen 14.10.2015 116 Kiihtelysvaaralaista vastaajaa % 0 20 40 60 80 100 Kaupunkilainen vai maalainen? kaupunkilainen 3% Oletko mielestäsi sekä maalainen että kaupunkilainen

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

ZA5889. Flash Eurobarometer 373 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5889. Flash Eurobarometer 373 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA889 Flash Eurobarometer 7 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 7 Participatory Democracy - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI,

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen 1. TYÖNHAKIJAN PERUSTIEDOT OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Työnhakijan nimi Sosiaaliturvatunnus Lähiosoite Postinumero Sähköpostiosoite 2. AIKAISEMPI KOULUTUS Postitoimipaikka puh. gsm Pohjakoulutus, suoritusvuosi

Lisätiedot

ZA5473. Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Finland

ZA5473. Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Finland ZA5473 Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Finland Flash Eurobarometer User language preferences online S1. Kuinka usein olette käyttäneet internettiä viimeisen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Nettisivustojen profiilimittaus. Kotiliesi.fi

Nettisivustojen profiilimittaus. Kotiliesi.fi Nettisivustojen profiilimittaus Kotiliesi.fi Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Kotiliesi.fi sivun profiilitutkimus. 8. 009 Tutkittiin sivun kävijäprofiilia pop up tutkimuksena Tuloksia verrataan KMT

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen STUL Ry. Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt STUL Ry:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely kesä 2014

Asiakastyytyväisyyskysely kesä 2014 Kysely toteutettiin netissä sekä lähetettiin paperiversioita asiakkaille. Vastausaikaa oli neljä kuukautta (kesäkuu-syyskuu). Vastauksia tuli netin kautta 29 kpl ja postitse 28 kpl. 1. Vastanneista naisia

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa ver Ohjelma kuntavaaleihin Pidetään kaikki mukana Jokaista ihmistä pitää arvostaa SDP:n tavoite on inhimillinen Suomi. SDP haluaa, että Suomessa kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. Jokaista ihmistä pitää

Lisätiedot

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta KUNTALAISTUTKIMUS 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä näkemyksiä, päätöksentekoa ja osallistumista koskevat kysymykset 2015 Kyselylomakkeen kysymykset: 13-17, 24-, -,, 37 Näpäytä solua

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Sanomalehtien liitto Joulukuu 2016 SFS ISO2022 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/2016 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA. Päivi Pienmäki-Jylhä

KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA. Päivi Pienmäki-Jylhä KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA Päivi Pienmäki-Jylhä Nuorisotakuu kunnissa Nuorten monialaiset ohjaus- ja palveluverkostot Etsivä nuorisotyö Työpajatoiminta Nuorisolain mukaiset nuorten

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% KYSELY KÄSITYÖN VERKKOPALVELUISTA Yhteenvetoraportti N=1062 Julkaistu: 2.12.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen nainen / tyttö 1038 97,74% 2. mies / poika 24 2,26% Kuulun ikäryhmään alle 13-vuotiaat

Lisätiedot

Joukkoviestinnän päivittäinen käyttö Suomessa 10 vuotta täyttäneet suomalaiset. minuuttia/päivä

Joukkoviestinnän päivittäinen käyttö Suomessa 10 vuotta täyttäneet suomalaiset. minuuttia/päivä 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Joukkoviestinnän päivittäinen käyttö Suomessa 10 vuotta täyttäneet suomalaiset minuuttia/päivä 600 540 562 560

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Lähteenä vuosittain tehtävä valtakunnallinen kysely etsivää nuorisotyötä tekeville sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön laatima kooste Etsivä nuorisotyö

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 1. Vastaajan sukupuoli: Vastaajien määrä: 1237 mies 19% 22% 16% 22% 24% nainen 81% 78% 84% 78% 76% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Hausjärvi

Lisätiedot

Kuntalaiskysely Eno. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely Eno. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Pasi Saukkonen 27.10.2015 (131 vastausta) % Koko aineisto (n. 500 vastausta) 0 20 40 60 80 100 4% Kaupunkilainen vai maalainen? Oletko mielestäsi kaupunkilainen maalainen 67 % a) kaupunkilainen

Lisätiedot

Näkökulma itäsuomalaisten nuorten tilanteeseen

Näkökulma itäsuomalaisten nuorten tilanteeseen Näkökulma itäsuomalaisten nuorten tilanteeseen Jouko Laaksonen, Mikkelin ammattikorkeakoulu Iisalmi 5.5.2011 Raameja esitykselle: - haastava aihe; keskittyminen esityksessä erityisesti alueelle kiinnittymiseen,

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS Yleistä Toteutettiin vuosien 2013-2015

Lisätiedot

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen Vastausjakaumia TNS Gallup 016 kyselystä Vastaajien lukumääriä Painottamaton Painotettu Akavalaiset 769 816 Muut 58 577 Akavalaiset: Mies 60 7 Nainen 09 5 Alle

Lisätiedot

Seloste 1 (6) ASKEL erityisopiskelijalle ja ASKEL maahanmuuttajille -koulutuksien opiskelijapalautekysely 2013

Seloste 1 (6) ASKEL erityisopiskelijalle ja ASKEL maahanmuuttajille -koulutuksien opiskelijapalautekysely 2013 Seloste 1 (6) ASKEL erityisopiskelijalle ja ASKEL maahanmuuttajille -koulutuksien opiskelijapalautekysely 2013 n järjestämien ASKEL erityisopiskelijalle (Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava

Lisätiedot

Kaikki painottamaton n= 1008 13 296 96 129 47 23 13 137 219 31 Kaikki painotettu (.000) N= 4227 58 1197 398 553 192 86 68 590 935 132

Kaikki painottamaton n= 1008 13 296 96 129 47 23 13 137 219 31 Kaikki painotettu (.000) N= 4227 58 1197 398 553 192 86 68 590 935 132 TALOUSTUTKIMUS OY 20120907 09:20:11 TYÖ 2736.11 TAULUKKO 41018 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta sinki/

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet

Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet Kehittäjätapaaminen 17.11 Pasi Saukkonen Kyselyn lähtökohdat Kohderyhmänä kantakaupungin ulkopuoliset alueet (Pyhäselkä, Eno, Kiihtelysvaara, Tuupovaara)

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland Projektityö Vuosina 2010-14 vastavalmistuneiden vastauksista poimittua Suunnittelija Outi Suorsa Taustatiedot Tiedot perustuvat v.2011-2015 vastavalmistuneille tehdystä kyselystä (vuosina 2010-2014 loppututkinnon

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU Hyvää päivää / iltaa. Olen Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta 18-74 vuotta täyttäneiden Helsinkiläisten suhtautumisesta kaupungin liikenneolosuhteisiin. Voinko esittää Teille muutamia kysymyksiä? Tämä

Lisätiedot

Mediakysely melulaisille

Mediakysely melulaisille Mediakysely melulaisille Millaisia mediankäyttäjiä ja miten mediakriittisiä lukiolaiset ovat? 18.5.2009 Marianne Vuorela ja Milla Ylärakkola Kyselyn tavoitteet ja sisällöt Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa

Lisätiedot

Ilta-Sanomat Etusivu kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2015

Ilta-Sanomat Etusivu kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2015 Ilta-Sanomat Etusivu kävijäprofiili Sukupuoli Nainen 48 50 Mies 52 50 0 40 60 80 0 % Ikä 15-24 vuotta 14 25-34 vuotta 35-44 vuotta 45-54 vuotta 18 18 55-74 vuotta 32 34 0 40 60 80 0 % Koulutus Peruskoulu,

Lisätiedot