toy taloustutkimus oy Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "toy taloustutkimus oy Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja"

Transkriptio

1 toy taloustutkimus oy Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

2 Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 4 2 TUTKIMUSGRAFIIKKA 2.1 Sukupuolijakauma Asuinpaikkajakauma Ikäjakauma Ammatti-/asemajakauma Työnantajajakauma Onko suorittanut ylioppilastutkinnon Korkein suoritettu tutkinto/koulutuksen ylin aste Missä opiskelee tällä hetkellä Talouden tämänhetkinen elinvaihe/kuinka monta alle 18-vuotiasta lasta asuu taloudessa Asunnon tyyppi/asuuko /Asuinpaikka Kuinka todennäköisesti asuu koko loppuelämänsä nykyisessä asuinkunnassaan/-kaupungissaan/nykyisessä maakunnassaan Kuinka pitkä matka kotoa on lähimpään Mitä seuraavista taloudessa on Kuinka monta pc:tä taloudessa on Millainen Internet-yhteys taloudessa on Onko kotona tietokoneessa virustorjuntaa/palomuuri-ohjelmistoa Kuinka usein käyttää seuraavia asioita Mistä useimmiten käyttää Internetin www-sivuja (surffaa netissä) Onko käytössä olevalla matkapuhelimella mahdollista myös selailla wwwsivuja ja lukea/lähettää sähköposteja Kuinka monta sähköpostiosoitetta on käytössä Mitä kautta on hankkinut itselleen sähköpostiosoitteen Kuinka monta sähköpostiviestiä lähettää keskimäärin viikossa Kuinka monta sähköpostiviestiä vastaanottaa keskimäärin viikossa Kuinka monta prosenttia saamistaan sähköpostiviesteistä on oman arvion mukaan ns. roskapostia Miten hyvin katsoo hallitsevansa seuraavat asiat Miten on hankkinut tietonsa/taitonsa tietokoneen käyttämiseen Kenen puoleen ensisijaisesti kääntyy, jos on kotitietokoneen käytön kanssa ongelmia 31 Taloustutkimus Oy T-8344 Lokakuu 2004 KMR/RKO

3 Seutuverkkojen käyttäjätutkimus Kuinka monta tuntia viikossa keskimäärin käyttää tietokonetta Kuinka samaa tai eri mieltä on väittämien kanssa Kuinka monta kertaa on tilannut tai ostanut tuotteita tai palveluja Internetin välityksellä viimeisten kolmen kuukauden aikana/kuinka tyytyväinen on keskimäärin saamaansa kokonaispalveluun verkko-ostosten kohdalla Mitkä seuraavista väittämistä pitävät omalla kohdallaan paikkansa Arvio omasta kansalaisverkosta/seutuportaalista Kuinka kauan on käyttänyt omaa kansalaisverkkoaan/seutuportaaliaan Kuinka usein keskimäärin vierailee omassa kansalaisverkossaan/seutuportaalissaan Kokeeko, että kansalaisverkko/seutuportaali on tehty juuri itseä varten Mihin seuraavista tarkoituksista on käyttänyt Internetiä (tai kansalaisverkkoa) viimeisten kolmen kuukauden aikana Mitkä seuraavista ovat kolme tärkeintä osiota tai palvelua ajatellen omaa kansalaisverkkoa/seutuportaalia Kuinka hyvin ominaisuudet sopivat itseensä ajatellen nimenomaan kansalaisverkon/seutuportaalin käyttöä Mikäli oma kansalaisverkko/seutuportaali muuttuisi maksulliseksi, mikä olisi korkein mahdollinen hinta, jonka suostuisi maksamaan palvelusta vuodessa Kuinka tärkeänä pitää omaa kansalaisverkkoaan/seutuportaaliaan eli kuinka suuri menetys olisi henkilökohtaisesti jos se lakkautettaisiin/lopetettaisiin Miten kiinnostunut on seuraavista asioista liittyen omaan kaupunkiin/kuntaan Onko viimeisen vuoden aikana ollut yhteydessä asuinkuntansa päätöksentekijöihin tai päätöksentekoelimiin Jos ajatellaan edellistä kertaa, kun oli yhteydessä asuinkuntansa päätöksentekijöihin tai päätöksentekoelimiin, miten oli heihin yhteydessä 47 SARAKEPROSENTTITAULUKOT LUOTETTAVUUSRAJATAULUKOT Taloustutkimus Oy T-8344 Lokakuu 2004 KMR/RKO

4 Seutuverkkojen käyttäjätutkimus JOHDANTO Tämän tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy elo-lokakuussa 2004 Sitran ja osin tutkittujen seutuverkkojen toimeksiannosta. Raportoitavia seutuverkkoja oli kaikkiaan 21, mutta yhden kohdalla (Santahamina) vastaajamäärä jäi tilastollisesti liian alhaiseksi, jotta sitä olisi voitu tarkastella tutkimusraporteissa erikseen. Tutkimuksen tulokset on raportoitu sekä seutuverkoittain että kaikki vastaajat yhdessä (erillinen yhteenvetoraportti). Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sekä seutuverkkojen että laajemminkin tietotekniikan ja Internetin käyttöä sekä omaksumisen astetta seutuverkkojen käyttäjien keskuudessa. Kohderyhmä, tutkimus- ja otantamenetelmä Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat tutkittavien seutuportaalien ja kansalaisverkkojen käyttäjät tutkimusajankohtana. Kaiken kaikkiaan tutkimukseen vastasi hyväksytysti seutuverkkojen käyttäjää. Tutkimukseen saattoi osallistua joko suomen tai ruotsin kielellä. Tutkimusmenetelmänä käytettiin -informoitua Internet-kyselyä tai pop up -kyselyä seutuverkosta riippuen. Ensiksi mainitussa menetelmässä lähetettiin seutuverkkojen toimittaman sähköpostirekisterin perusteella sähköpostitse palvelun käyttäjille tutkimuskutsu, jonka jälkeen tutkimukseen suostuvat osallistuivat tutkimukseen Internetin välityksellä, käyttäjätunnuksin ja salasanoin suojatussa CAWI-ympäristössä (Computer Aided Web Interview). Pop up -kyselyssä tiedonkeruu tapahtui suoraan verkkopalvelun yhteydessä satunnaisesti valittujen vastaajien keskuudessa. Vastaajien poimintaan käytettiin verkkopalvelujen etusivuja ja tutkimuskutsu esitettiin kävijän saapuessa ko. sivulle. Suostuneet ohjattiin edelleen kysymyslomakkeelle. Tutkimuskutsun esittäminen vain kertaalleen yhdelle palvelun käyttäjälle sekä moninkertaisen vastaamisen estäminen toteutettiin cookie-tiedostoja hyväksikäyttäen. Raportointi ja t-testi Tutkimustulokset on raportoitu atk-taulukoiden lisäksi grafiikkana päätuloksista sekä erillisessä yhteenvetoraportissa myös tekstiyhteenvetona. Tutkimuksen aineisto on käsitelty Taloustutkimuksessa erityisesti markkinatutkimustiedon analysointiin tarkoitetulla atk-ohjelmistolla. Tulostuksessa on käytetty T-testiä, joka mittaa kunkin taulukkoelementin kohdalla, poikkeaako luku jäännösryhmästä enemmän kuin mitä satunnaisvaihtelun osuus on 95 %:n luotettavuustasolla. Tähti (*) luvun vieressä osoittaa, että ero on merkitsevä. Taloustutkimus Oy T-8344 Lokakuu 2004 KMR/RKO

5 SUKUPUOLIJAKAUMA Kaikki vastaajat, n= % Mies Nainen Ei vastausta 69% Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

6 ASUINPAIKKAJAKAUMA Kaikki vastaajat, n= 131 Kauhajoki 55 Teuva 5 Jurva 3 Karijoki 3 Isojoki 2 Muu % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

7 IKÄJAKAUMA Kaikki vastaajat, n= 131 Alle 15 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta 5 61 vuotta tai enemmän 4 Ei vastausta % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

8 AMMATTI-/ASEMAJAKAUMA Kaikki vastaajat, n= 131 Palkansaaja kokopäivätyössä 60 Palkansaaja osapäivätyössä 5 Maatilayrittäjä 2 Muu yksityisyrittäjä 8 Työtön tai lomautettu palkatta 4 Varusmies 0 Opiskelija tai koululainen 14 Eläkkeellä 5 Äitiys- tai vanhempainlomalla 0 Omaa kotitaloutta hoitava 3 Muu 0 Ei vastausta % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

9 TYÖNANTAJAJAKAUMA Palkansaajat, n= 85 Valtio 8 Kunta/kuntaliitto 41 Järjestö/liitto/yhdistys 6 Valtioenemmistöinen yritys 4 Yksityinen yritys 38 Seurakunta/kirkko 1 Muu 2 Ei vastausta % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

10 ONKO SUORITTANUT YLIOPPILASTUTKINNON n=kaikki vastaajat Kyllä Ei Kaikki, n= Sukupuoli Mies, n= Nainen, n= Ikä Alle 25 vuotta, n= vuotta, n= Yli 45 vuotta, n= % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

11 KORKEIN SUORITETTU TUTKINTO/KOULUTUKSEN YLIN ASTE Kaikki vastaajat, n= 131 Ylempi korkeakoulu-/yliopistotutkinto 21 Alempi korkeakoulu-/yliopistotutkinto 5 Ammattikorkeakoulututkinto 9 Opisto (tekninen/kaupallinen jne.) 30 Ammatillinen oppilaitos 19 Peruskoulu/lukio 15 Ei vastausta % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

12 MISSÄ OPISKELEE TÄLLÄ HETKELLÄ Opiskelija/koululainen, n= 18 Peruskoulussa 6 Lukiossa 0 Ammatillisessa oppilaitoksessa 33 Kansanopistossa tai vastaavassa 6 Opistotasoisessa oppilaitoksessa 11 Ammattikorkeakoulussa 33 Korkeakoulussa/yliopistossa 0 Työllisyyskoulutuksessa 6 Muu 0 Ei vastausta % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

13 TALOUDEN TÄMÄNHETKINEN ELINVAIHE Kaikki vastaajat, n= 131 Yksinäistalous 23 Lapseton pari (Muu) aikuistalous (vain yli 18 -vuotiaita) Talous, jossa lapsia Ei vastausta % KUINKA MONTA ALLE 18-VUOTIASTA LASTA ASUU TALOUDESSA Lapsiperhe, n= tai enemmän Ei vastausta 0 0 Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr % Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

14 Kerrostalo Rivitalo / paritalo Omakotitalo / maatila-asunto Ei vastausta ASUMINEN Kaikki vastaajat, n= 131 Asunnon tyyppi 66 Omistusasunnossa Osaomistusasunnossa Vuokra-/asumisoikeusasunnossa Työsuhdeasunnossa Muu Ei vastausta Kaupungin keskus Esikaupunkialue tai kaupunkilähiö Kuntakeskus tai muu taajama Maaseudun haja-asutusalue, kylä Ei vastausta % Asuuko % 0 8 Asuinpaikka Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr % Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

15 4) Erittäin todennäköisesti Kaikki, n= 131 Sukupuoli Mies, n= 41 Nainen, n= 90 Ikä Alle 25 vuotta, n= vuotta, n= 75 Yli 45 vuotta, n= 38 KUINKA TODENNÄKÖISESTI ASUU KOKO LOPPUELÄMÄNSÄ... 3) Melko todennäköisesti n=kaikki vastaajat Nykyisessä asuinkunnassaan/-kaupungissaan 2) Melko epätodennäköisesti 1) Erittäin epätodennäköisesti Ei osaa sanoa Keskiarvo 1-4 2,91 2,89 2,92 2,50 2,94 3,00 Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr 4) Erittäin todennäköisesti Kaikki, n= 131 Sukupuoli Mies, n= 41 Nainen, n= 90 Ikä Alle 25 vuotta, n= vuotta, n= 75 Yli 45 vuotta, n= % 3) Melko todennäköisesti Nykyisessä maakunnassaan 2) Melko epätodennäköisesti 1) Erittäin epätodennäköisesti Ei osaa sanoa Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja % Keskiarvo 1-4 3,23 3,25 3,23 2,92 3,22 3,38

16 KUINKA PITKÄ MATKA KOTOA ON LÄHIMPÄÄN... Kaikki vastaajat, n= 131 Alle 1/2 km 1/2-2 km 3-10 km km km yli 50 km Ei osaa sanoa Päivittäistavarakauppaan Pankkiautomaatille Kirjastoon Postin kirjelaatikolle Omalle postilaatikolle Kunnalliseen terveyskeskukseen/sairaalaan Taajamaan, jossa on muitakin kauppoja kuin ruokakauppa Postiin tai asiamiespostiin % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

17 MITÄ SEURAAVISTA ON TALOUDESSA Kaikki vastaajat, n= 131 PC (kotitietokone) 89 Internet-yhteys 75 Lankapuhelin 56 Digitaalikamera / vastaava, jossa kuvia ei oteta filmille 41 Kaapeli-tv tai satelliittivastaanotto 34 Digi-tv/Digi-boxi 31 Pelikone/-konsoli, joka yhdistetään tv:hen/vastaavaan monitoriin 29 Ei osaa sanoa % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

18 KUINKA MONTA PC:TÄ TALOUDESSA ON On kotona PC, n= tai useampi 0 Ei vastausta / ei osaa sanoa 0 Keskiarvo (kpl): 1, % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

19 MILLAINEN INTERNET-YHTEYS TALOUDESSA ON On kotona Internet-yhteys, n= 98 ADSL 55 Modeemi 24 ISDN 5 Internet-yhteys matkapuhelimen kautta 4 Kaapelimodeemi 3 Langaton WLAN 3 Kiinteä yhteys 2 Muu 0 Ei osaa sanoa % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

20 ONKO KOTONA TIETOKONEESSA... On kotona Internet-yhteys, n= 98 Virustorjunta Palomuuri-ohjelmisto 5% 4% 9% 22% 68% 91% Kyllä Ei Ei osaa sanoa Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

21 KUINKA USEIN KÄYTTÄÄ SEURAAVIA ASIOITA Kaikki vastaajat, n= 131 Useita kertoja päivässä Kerran päivässä Muutamia kertoja viikossa Muutamia kertoja kuukaudessa Harvemmin Ei lainkaan Ei osaa sanoa Tietokonetta Internetiä Sähköpostia Matkapuhelinta % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

22 MISTÄ USEIMMITEN KÄYTTÄÄ INTERNETIN WWW-SIVUJA (SURFFAA NETISSÄ) Käyttää Internetiä, n= 130 Kotoa 75 Työpaikalta 67 Opiskelupaikalta 19 Kirjastosta 11 Sukulaisen tai tuttavan luota 10 Nettikahvilasta tai -kioskista 1 Jostakin muualta 4 Ei osaa sanoa % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

23 ONKO KÄYTÖSSÄ OLEVALLA MATKAPUHELIMELLA MAHDOLLISTA MYÖS SELAILLA WWW-SIVUJA JA LUKEA/LÄHETTÄÄ SÄHKÖPOSTEJA Käyttää matkapuhelinta, n= 130 5% 39% 55% Kyllä Ei Ei osaa sanoa Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

24 KUINKA MONTA SÄHKÖPOSTIOSOITETTA ON KÄYTÖSSÄ Kaikki vastaajat, n= 131 5% 5% 3% 21% Keskiarvo (kpl): 15% 2, % 4 5 tai useampi Ei yhtään Ei vastausta Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

25 MITÄ KAUTTA ON HANKKINUT ITSELLEEN SÄHKÖPOSTIOSOITTEEN On sähköpostiosoitteita, n= 127 Työpaikan sähköpostiosoite 63 Muu ilmaisosoite 46 Tuli Internet-liittymän mukana 39 Koulun tai opiskelupaikan tarjoama 14 Kaupungin/kunnan tarjoama ilmaisosoite kuntalaisille 11 Seutuportaalin/kansalaisverkon kautta 5 Muu 2 Ei osaa sanoa % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

26 KUINKA MONTA SÄHKÖPOSTIVIESTIÄ LÄHETTÄÄ KESKIMÄÄRIN VIIKOSSA On sähköpostiosoitteita, n= 127 Ei yhtään Yli Keskiarvo (kpl): Ei osaa sanoa 4 32, % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

27 KUINKA MONTA SÄHKÖPOSTIVIESTIÄ VASTAANOTTAA KESKIMÄÄRIN VIIKOSSA On sähköpostiosoitteita, n= 127 Ei yhtään Yli Keskiarvo (kpl): Ei osaa sanoa 3 73, % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

28 KUINKA MONTA PROSENTTIA SAAMISTAAN SÄHKÖPOSTIVIESTEISTÄ ON OMAN ARVION MUKAAN NS. ROSKAPOSTIA Saa sähköpostia viikottain, n= 122 Alle 5 % % % % 9 Yli 50 % 11 Ei osaa sanoa 2 Keskiarvo (%): 20, % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

29 MITEN HYVIN KATSOO HALLITSEVANSA SEURAAVAT ASIAT Kaikki vastaajat, n= 131 Hyvin Kohtuullisesti Heikosti Ei ole käyttänyt Ei osaa sanoa Tekstinkäsittelyn Sähköpostin käytön Internetin käytön Kuvankäsittelyn Internet-pankkipalvelujen käytön % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

30 MITEN ON HANKKINUT TIETONSA/TAITONSA TIETOKONEEN KÄYTTÄMISEEN n=kaikki vastaajat On opetellut itse 75 Perheenjäsen/tuttava on opettanut28 Oppi koulussa/oppilaitoksessa 56 Työpaikan järjestämä/maksama koulutus 28 On osallistunut itse hankkimaansa/ maksamaansa erilliseen koulutukseen 25 On saanut OSKU-opastusta 0 Muu Ei osaa sanoa 0 0 Kaikki, n= 131 Mies, n= 41 Nainen, n= % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

31 KENEN PUOLEEN ENSISIJAISESTI KÄÄNTYY JOS ON KOTITIETOKONEEN KÄYTÖN KANSSA ONGELMIA On kotitietokone, n= 117 Kysyy ystävältä/tuttavalta neuvoa 29 Kysyy perheenjäseneltä neuvoa 26 Pyytää työpaikan mikrotuelta neuvoa 12 Ei ole ongelmia kotitietokoneen kanssa 10 Kysyy muulta sukulaiselta neuvoa 9 Soittaa tai käy tietokoneen myyneessä liikkeessä 7 Kysyy neuvoa jostain muualta 3 Soittaa tietokoneen tai ohjelmiston valmistajan puhelinneuvontaan 3 Ei osaa sanoa % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

32 KUINKA MONTA TUNTIA VIIKOSSA KESKIMÄÄRIN KÄYTTÄÄ TIETOKONETTA Kaikki vastaajat, n= 131 Ei yhtään h/vko h/vko h/vko h/vko 21 Yli 20 h/vko 40 Ei osaa sanoa 2 Keskiarvo (h): 21, % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

33 KUINKA SAMAA TAI ERI MIELTÄ ON VÄITTÄMIEN KANSSA Kaikki vastaajat, n= 131 5) Täysin eri mieltä 4) Jokseenkin eri mieltä 3) Ei eri eikä samaa mieltä 2) Jokseenkin samaa mieltä 1) Täysin samaa mieltä Ei osaa sanoa Keskiarvo 1-5 Internetissä ei ole minua kiinnostavaa tietoa ,76 Tietokoneiden käyttö on liian vaikeata ,47 Tunnen jääneeni täysin uuden tietotekniikan etenemisen jalkoihin ,88 Hoidan asiani mieluummin puhelimella kuin kirjeillä tai tietokoneyhteyksillä ,68 Tietotekniikka vieraannuttaa ihmisiä lähiympäristöstään ,32 Internetin käyttäminen on turvallista , % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

34 KUINKA MONTA KERTAA ON TILANNUT TAI OSTANUT TUOTTEITA TAI PALVELUJA INTERNETIN VÄLITYKSELLÄ VIIMEISTEN KOLMEN KUUKAUDEN AIKANA On tilannut/ostanut tuotteita/palveluja Internetin välityksellä, n= 61 Ei kertaakaan 3 Kerran kertaa kertaa kertaa Yli 10 kertaa Ei osaa sanoa Keskiarvo (kertaa): 3, % KUINKA TYYTYVÄINEN ON KESKIMÄÄRIN SAAMAANSA KOKONAISPALVELUUN VERKKO-OSTOSTEN KOHDALLA On tilannut/ostanut vähintään kerran, n= 58 4) Erittäin tyytyväinen 3) Melko tyytyväinen 2) Melko tyytymätön 1) Erittäin tyytymätön Ei osaa sanoa Keskiarvo ,23 Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr % Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

35 MITKÄ SEURAAVISTA VÄITTÄMISTÄ PITÄVÄT OMALLA KOHDALLAAN PAIKKANSA n=kaikki vastaajat Toimin aktiivisesti jossakin järjestössä 32 Olen osallistunut asuinalueen yhteiseen 25 toimintaan viimeisen vuoden aikana Olen kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista 40 Olen kiinnostunut kunnallispolitiikasta 25 Harrastan kirjoittamista 15 Kirjoituksiani on julkaistu lehdissä/muissa medioissa Ei vastausta/ei mikään näistä Kaikki, n= 131 Alle 25 vuotta, n= vuotta, n= 75 Yli 45 vuotta, n= % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

36 ARVIO OMASTA KANSALAISVERKOSTA/SEUTUPORTAALISTA Kaikki vastaajat, n= 131 Sivujen latausnopeus Ei osaa sanoa Keskiarvo ,12 Tietojen ajantasaisuus ,98 Palvelu kokonaisuudessaan ,86 Palvelujen helppokäyttöisyys/loogisuus ,78 Etusivu (aloitussivu) ,58 Sivujen kiinnostavuus ,51 Sivujen hyödyllisyys itselleni ,32 Sivujen visuaalinen ulkoasu , % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

37 KUINKA KAUAN ON KÄYTTÄNYT OMAA KANSALAISVERKKOAAN/SEUTUPORTAALIAAN Kaikki vastaajat, n= 131 Alle kuukauden kuukautta kuukautta vuotta 20 Yli 2 vuotta 17 Ei osaa sanoa % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

38 KUINKA USEIN KESKIMÄÄRIN VIERAILEE OMASSA KANSALAISVERKOSSAAN/SEUTUPORTAALISSAAN n=kaikki vastaajat Päivittäin tai lähes päivittäin 25 Noin 3-4 päivänä viikossa 7 Noin 1-2 päivänä viikossa 12 Noin 1-3 päivänä kuukaudessa 15 Harvemmin Ei osaa sanoa 33 8 Kaikki, n= 131 Alle 25 vuotta, n= vuotta, n= 75 Yli 45 vuotta, n= % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

39 KOKEEKO, ETTÄ KANSALAISVERKKO/SEUTUPORTAALI ON TEHTY JUURI ITSEÄ VARTEN n=kaikki vastaajat Kyllä, täysin 10 Kyllä, jonkin verran 44 Ei juurikaan 20 Ei ollenkaan 3 Ei osaa sanoa 23 Kaikki, n= 131 Alle 25 vuotta, n= vuotta, n= 75 Yli 45 vuotta, n= % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

40 MIHIN SEURAAVISTA TARKOITUKSISTA ON KÄYTTÄNYT INTERNETIÄ (TAI KANSALAISVERKKOA) VIIMEISTEN KOLMEN KUUKAUDEN AIKANA Kaikki vastaajat, n= 131 Sähköposti Tietojen hakeminen harrastuksiin ja vapaa-aikaan liittyen Pankkiasioiden hoitaminen Julkishallinnon verkkosivut Työhön liittyvä käyttö Uutisten seuraaminen Säätiedotukset Kuluttajatuoteinformaation etsiminen Avoimet työpaikat Joukkoliikenteen aikataulut Maksullisten tuotteiden tai palvelujen ostaminen/tilaaminen Puhelinnumeroiden ja osoitteiden etsiminen ja tarkistaminen Matkailupalvelut Tapahtumatiedot, esim. elokuvien ja konserttien aikataulut Ohjelmien lataaminen Internetistä Opiskeluun liittyvä käyttö Asuntojen myynti-/ostoilmoitusten jättö/seuraaminen Urheilutiedot/-tulokset Keskustelupalvelut - chat, irkkailu, pikaviestipalvelut Viranomaisasiointi verkossa Terveyspalvelut Verkkopelaaminen Sijoituspalvelut Ei mihinkään näistä Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr % Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

41 MITKÄ SEURAAVISTA OVAT KOLME TÄRKEINTÄ OSIOTA TAI PALVELUA AJATELLEN OMAA KANSALAISVERKKOA/SEUTUPORTAALIA Kaikki vastaajat, n= 131 Kuntien ja valtion viranomaisten palvelut 66 Harrastustoiminta 56 Uutiset 46 Yksityisen sektorin palvelut (esim. kaupan) 41 Sähköposti 28 Linkkikokoelmat 26 Pelit 5 Linjakeskustelu eli chat 2 Muu 13 Ei osaa sanoa 5 Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr % Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

42 KUINKA HYVIN OMINAISUUDET SOPIVAT ITSEENSÄ AJATELLEN NIMENOMAAN KANSALAISVERKON/SEUTUPORTAALIN KÄYTTÖÄ Kaikki vastaajat, n= 131 5) Erittäin hyvin 4) Melko hyvin 3) Ei hyvin eikä huonosti 2) Melko huonosti 1) Erittäin huonosti Ei osaa sanoa Keskiarvo 1-4 Verkko on toiminut minulle hyvänä tiedotusvälineenä ,97 En pidä omalla nimelläni toimimisesta verkossa ,85 Verkko on auttanut minua löytämään uusia palveluja ,74 Verkko on lisännyt paikallistuntemustani ,35 Verkko on vahvistanut omaan asuinympäristöön kuulumisen tunnetta ,92 Olen tutustunut uusiin ihmisiin verkon avulla ,08 Olen käynyt verkossa mielenkiintoisia keskusteluja, kirjeenvaihtoa , % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

43 MIKÄLI OMA KANSALAISVERKKO/SEUTUPORTAALI MUUTTUISI MAKSULLISEKSI, MIKÄ OLISI KORKEIN MAHDOLLINEN HINTA, JONKA SUOSTUISI MAKSAMAAN PALVELUSTA VUODESSA Kaikki vastaajat, n= euroa euroa euroa euroa euroa 1 Keskiarvo (EUR, 0 euroa ei mukana): euroa 100 euroa tai enemmän ,41 Mediaani (EUR, 0 euroa ei mukana): % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

44 KUINKA TÄRKEÄNÄ PITÄÄ OMAA KANSALAISVERKKOAAN/SEUTUPORTAALIAAN ELI KUINKA SUURI MENETYS OLISI HENKILÖKOHTAISESTI JOS SE LAKKAUTETTAISIIN/LOPETETTAISIIN n=kaikki vastaajat 4) Erittäin suuri menetys 3) Melko suuri menetys 2) Ei kovin suuri menetys 1) Ei menetys lainkaan Ei osaa sanoa Keskiarvo 1-4 Kaikki, n= ,28 Sukupuoli Mies, n= ,51 Nainen, n= ,17 Ikä Alle 25 vuotta, n= , vuotta, n= ,25 Yli 45 vuotta, n= , % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

45 MITEN KIINNOSTUNUT ON SEURAAVISTA ASIOISTA LIITTYEN OMAAN KAUPUNKIIN/KUNTAAN Kaikki vastaajat, n= 131 4) Erittäin kiinnostunut 3) Melko kiinnostunut 2) Ei kovin kiinnostunut 1) Ei lainkaan kiinnostunut Ei osaa sanoa Keskiarvo 1-4 Kaupunkini/kuntani tapahtumatietojen lukeminen Internetissä ,37 Mahdollisuus saada Internetistä tietoja kuntalaisia koskevien asioiden hoidosta eri virastoissa ,22 Virastojen yhteystiedot ja aukioloajat Internetissä ,18 Mahdollisuus saada tietoja Internetistä kunnallisista päätöksistä ,16 Uutisten lukeminen Internetissä kaupunkiini/kuntaani liittyvistä asioista ,13 Mahdollisuus asioida kaupungin/kunnan virastossa Internetin kautta ,09 Mahdollisuus osallistua/vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon Internetin kautta , % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

46 ONKO VIIMEISEN VUODEN AIKANA OLLUT YHTEYDESSÄ ASUINKUNTANSA PÄÄTÖKSENTEKIJÖIHIN TAI PÄÄTÖKSENTEKOELIMIIN n=kaikki vastaajat Kyllä Ei Kaikki, n= Sukupuoli Mies, n= Nainen, n= Ikä Alle 25 vuotta, n= vuotta, n= Yli 45 vuotta, n= % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

47 JOS AJATELLAAN EDELLISTÄ KERTAA, KUN OLI YHTEYDESSÄ ASUINKUNTANSA PÄÄTÖKSENTEKIJÖIHIN TAI PÄÄTÖKSENTEKOELIMIIN, MITEN OLI HEIHIN YHTEYDESSÄ Ollut yhteydessä, n= 64 Henkilökohtainen tapaaminen 45 Sähköpostitse 33 Puhelimitse 17 Kirjeitse 2 www-sivujen yhteydenotto-/ palautelomakkeen avulla 0 Jollain muulla tavalla 3 Ei osaa sanoa % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

48 Sarakeprosenttitaulukot SARAKEPROSENTTITAULUKOT Eri vastausvaihtoehtojen prosentuaalinen osuus eri taustaryhmissä Taloustutkimus Oy tpi

49 TAULUKOIDEN LUKUOHJE/SARAKEPROSENTTITAULUKOT ============================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :13:20 TYÖ TAULUKKO ca VER % ============================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Huulirasvatutkimus Kaikki Sukupuoli Ikä nainen mies vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= Milloin käytätte huulirasvaa Käytän huulirasvaa * 48* 82* 77* 6 78* 76* 55* - vain talvella * 27* - vain kesällä 1 0* 1* ympäri vuoden 37 55* 18* 57* 48* 49* 40* 28* Ei käytä ollenkaan 33 17* 50* 16* 22* 22* 23* 43* Ei osaa sanoa 1 1* 2* 3* 2-1* 2 Käyttää huulirasvaa Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= Mitkä seuraavista tavoista kuvaavat huulirasvan käyttöäsi Käytän huulirasvaa - ulkoillessa 54 49* 9 61* 33* 38* 62* 57 58* - osana meikkausta 7 10* 1* 11* 5 13* 8 4* - suojana yöllä 12 14* 8* * tavan vuoksi päivittäin 33 41* 19* 53* 47* 30 24* 10 31* Ei osaa sanoa * 15* 4* 4* 5* 13* 10 T-testi testaa kunkin taulukoidun taustamuuttujan jokaisen vastausvaihtoehdon kohdalla, poikkeaako ko. ryhmän tulos muiden vastaajien tuloksista enemmän kuin on satunnaisvaihtelun osuus 95 % luotettavuustasolla. Tähti (*) luvun vieressä osoittaa, että ero on tilastollisesti merkitsevä. 1 Otoskoko/vastaajien todellinen kokonaismäärä 2 Koko populaatio tuhansina henkilöinä 3 Naisvastaajien todellinen kokonaismäärä vuotiaiden vastaajien todellinen kokonaismäärä 5 83 % naisista käyttää huulirasvaa 6 78 % vuotiaista käyttää huulirasvaa 7 Huulirasvaa käyttävien vastaajien todellinen kokonaismäärä (=uusi kantaluku) 8 Huulirasvaa käyttävien vastaajien painotettu määrä tuhansina henkilöinä 9 Huulirasvaa käyttävistä miehistä 61 % käyttää huulirasvaa ulkoillessa 10 Huulirasvaa käyttävistä vuotiaista 31 % käyttää huulirasvaa tavan vuoksi päivittäin 11 9 % huulirasvaa käyttävistä ei osaa tai ei halua kertoa käyttötapojaan

50 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :05:14 TYÖ TAULUKKO np VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Alueellinen ja seudullinen Kaikki Sukupuoli Ikä Käyttänyt Vierailee tietoyhteiskunnan tila 2004 verkkopalv/ verkkopalv/ kansal.verkk. kansal.verk. Suupohja mies nainen alle alle yli päivit 1-4 harvem 25 v. v. v. vuoden vuoden täin/ päivä min lähes nä/ päivit. vko Kaikki n= Asuinpaikkakuntanne Isojoki Jurva Karijoki Kauhajoki * 71* 79* 52 41* Teuva Muu 32 46* 26* * 17* 12* 32 44* SUUPOHJA

51 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :05:14 TYÖ TAULUKKO np VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Alueellinen ja seudullinen Kaikki Kunta tietoyhteiskunnan tila 2004 Iso Jurva Kari Kauha Teuva muu Suupohja joki joki joki Kaikki n= Asuinpaikkakuntanne Isojoki Jurva Karijoki Kauhajoki Teuva Muu SUUPOHJA

52 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :05:14 TYÖ TAULUKKO np VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Alueellinen ja seudullinen Kaikki Sukupuoli Ikä Käyttänyt Vierailee tietoyhteiskunnan tila 2004 verkkopalv/ verkkopalv/ kansal.verkk. kansal.verk. Suupohja mies nainen alle alle yli päivit 1-4 harvem 25 v. v. v. vuoden vuoden täin/ päivä min lähes nä/ päivit. vko Kaikki n= Sukupuoli Mies * Nainen * Ei vastausta Kuinka todennäköisesti asutte koko loppuelämänne nykyisessä asuinkunnassanne/-kaupungissanne Erittäin todennäköisesti 4) * Melko todennäköisesti 3) * 40* Melko epätodennäköisesti 2) 17 7* 21* * 8* * Erittäin epätodennäköisesti 1) Keskiarvo Ka:n erotus kaikista Ei osaa sanoa * Entä kuinka todennäköisesti asutte koko loppuelämänne nykyisessä maakunnassanne Erittäin todennäköisesti 4) * Melko todennäköisesti 3) * Melko epätodennäköisesti 2) Erittäin epätodennäköisesti 1) Keskiarvo Ka:n erotus kaikista Ei osaa sanoa *

53 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :05:14 TYÖ TAULUKKO np VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Alueellinen ja seudullinen Kaikki Kunta tietoyhteiskunnan tila 2004 Iso Jurva Kari Kauha Teuva muu Suupohja joki joki joki Kaikki n= Sukupuoli Mies * Nainen * * Ei vastausta Kuinka todennäköisesti asutte koko loppuelämänne nykyisessä asuinkunnassanne/-kaupungissanne Erittäin todennäköisesti 4) * Melko todennäköisesti 3) * 33 19* Melko epätodennäköisesti 2) * - 36* Erittäin epätodennäköisesti 1) Keskiarvo Ka:n erotus kaikista Ei osaa sanoa Entä kuinka todennäköisesti asutte koko loppuelämänne nykyisessä maakunnassanne Erittäin todennäköisesti 4) Melko todennäköisesti 3) * Melko epätodennäköisesti 2) Erittäin epätodennäköisesti 1) Keskiarvo Ka:n erotus kaikista Ei osaa sanoa * - 24*

54 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :05:14 TYÖ TAULUKKO np VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Alueellinen ja seudullinen Kaikki Sukupuoli Ikä Käyttänyt Vierailee tietoyhteiskunnan tila 2004 verkkopalv/ verkkopalv/ kansal.verkk. kansal.verk. Suupohja mies nainen alle alle yli päivit 1-4 harvem 25 v. v. v. vuoden vuoden täin/ päivä min lähes nä/ päivit. vko Kaikki n= Ikä Alle 15 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta * 4* vuotta vuotta vuotta vuotta tai enemmän * Ei vastausta Mikä seuraavista kuvaa tilannettanne parhaiten tällä hetkellä Palkansaaja kokopäivätyössä * 75* Palkansaaja osapäivätyössä Maatilayrittäjä Muu yksityisyrittäjä 8 17* 3* * Työtön tai lomautettu palkatta Varusmies Opiskelija tai koululainen 14 2* 19* 78* 5* Eläkkeellä Äitiys- tai vanhempainlomalla Omaa kotitaloutta hoitava Muu Ei vastausta Palkansaaja n= Työnantajanne... Valtio Kunta/kuntaliitto Järjestö/liitto/yhdistys Valtioenemmistöinen yritys Yksityinen yritys Seurakunta/kirkko Muu Ei vastausta Kaikki n= Oletteko suorittanut ylioppilastutkinnon Kyllä * 32* En * 68* Ei vastausta Mikä on korkein suorittamanne tutkinto/koulutuksenne ylin aste Ylempi korkeakoulu-/yliopistotutk * Alempi korkeakoulu-/yliopistotutk Ammattikorkeakoulututkinto 9 2* 12* * Opisto (tekninen/kaupallinen jne.) * 40 45* Ammatillinen oppilaitos * 16 Peruskoulu/lukio * 4* * 3* 8 21 Ei vastausta

55 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :05:14 TYÖ TAULUKKO np VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Alueellinen ja seudullinen Kaikki Kunta tietoyhteiskunnan tila 2004 Iso Jurva Kari Kauha Teuva muu Suupohja joki joki joki Kaikki n= Ikä Alle 15 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta * 17 5* vuotta vuotta * vuotta vuotta tai enemmän Ei vastausta Mikä seuraavista kuvaa tilannettanne parhaiten tällä hetkellä Palkansaaja kokopäivätyössä Palkansaaja osapäivätyössä Maatilayrittäjä Muu yksityisyrittäjä Työtön tai lomautettu palkatta Varusmies Opiskelija tai koululainen 14 67* Eläkkeellä * - 7 Äitiys- tai vanhempainlomalla Omaa kotitaloutta hoitava Muu Ei vastausta Palkansaaja n= Työnantajanne... Valtio Kunta/kuntaliitto Järjestö/liitto/yhdistys Valtioenemmistöinen yritys Yksityinen yritys Seurakunta/kirkko Muu Ei vastausta Kaikki n= Oletteko suorittanut ylioppilastutkinnon Kyllä * 57 En * * 43 Ei vastausta Mikä on korkein suorittamanne tutkinto/koulutuksenne ylin aste Ylempi korkeakoulu-/yliopistotutk Alempi korkeakoulu-/yliopistotutk Ammattikorkeakoulututkinto Opisto (tekninen/kaupallinen jne.) Ammatillinen oppilaitos Peruskoulu/lukio * Ei vastausta

56 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :05:14 TYÖ TAULUKKO np VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Alueellinen ja seudullinen Kaikki Sukupuoli Ikä Käyttänyt Vierailee tietoyhteiskunnan tila 2004 verkkopalv/ verkkopalv/ kansal.verkk. kansal.verk. Suupohja mies nainen alle alle yli päivit 1-4 harvem 25 v. v. v. vuoden vuoden täin/ päivä min lähes nä/ päivit. vko Opiskelija/koululainen n= Missä opiskelette tällä hetkellä Peruskoulussa Lukiossa Ammatillisessa oppilaitoksessa Kansanopistossa tai vastaavassa Opistotasoisessa oppilaitoksessa Ammattikorkeakoulussa Korkeakoulussa/yliopistossa Työllisyyskoulutuksessa Muu kä Ei vastausta Kaikki n= Taloutenne tämänhetkinen elinvaihe Yksinäistalous * 15* * Lapseton pari (Muu) aikuistalous (vain yli 18 -vuotiaita) * 24* Talous, jossa lapsia * 57* Ei vastausta Lapsiperhe n= Kuinka monta alle 18-vuotiasta lasta asuu taloudessanne * 53* * tai enemmän Ei vastausta Kaikki n= Asuntonne tyyppi... Kerrostalo * * Rivitalo / paritalo Omakotitalo / maatila-asunto * 82* Ei vastausta Asutteko... Omistusasunnossa * * 79 85* Osaomistusasunnossa Vuokra-/asumisoikeusasunnossa * * 17 12* Työsuhdeasunnossa Muu Ei vastausta Onko asuinpaikkanne... Kaupungin keskus * Esikaupunkialue tai kaupunkilähiö Kuntakeskus tai muu taajama Maaseudun haja-asutusalue, kylä Ei vastausta

57 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :05:14 TYÖ TAULUKKO np VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Alueellinen ja seudullinen Kaikki Kunta tietoyhteiskunnan tila 2004 Iso Jurva Kari Kauha Teuva muu Suupohja joki joki joki Opiskelija/koululainen n= Missä opiskelette tällä hetkellä Peruskoulussa Lukiossa Ammatillisessa oppilaitoksessa Kansanopistossa tai vastaavassa Opistotasoisessa oppilaitoksessa Ammattikorkeakoulussa Korkeakoulussa/yliopistossa Työllisyyskoulutuksessa Muu kä Ei vastausta Kaikki n= Taloutenne tämänhetkinen elinvaihe Yksinäistalous Lapseton pari (Muu) aikuistalous (vain yli 18 -vuotiaita) Talous, jossa lapsia * 67 24* Ei vastausta Lapsiperhe n= Kuinka monta alle 18-vuotiasta lasta asuu taloudessanne * * tai enemmän Ei vastausta Kaikki n= Asuntonne tyyppi... Kerrostalo * - 43* Rivitalo / paritalo Omakotitalo / maatila-asunto * 100* 75 78* 67 38* Ei vastausta Asutteko... Omistusasunnossa * 50 55* Osaomistusasunnossa Vuokra-/asumisoikeusasunnossa * 33 38* Työsuhdeasunnossa Muu Ei vastausta Onko asuinpaikkanne... Kaupungin keskus Esikaupunkialue tai kaupunkilähiö Kuntakeskus tai muu taajama 8-50* 50* 1* Maaseudun haja-asutusalue, kylä * Ei vastausta

58 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :05:14 TYÖ TAULUKKO np VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Alueellinen ja seudullinen Kaikki Sukupuoli Ikä Käyttänyt Vierailee tietoyhteiskunnan tila 2004 verkkopalv/ verkkopalv/ kansal.verkk. kansal.verk. Suupohja mies nainen alle alle yli päivit 1-4 harvem 25 v. v. v. vuoden vuoden täin/ päivä min lähes nä/ päivit. vko Kaikki n= Miten pitkä matka kotoanne on lähimpään... Päivittäistavarakauppaan Alle 1/2 km /2-2 km * km 19 10* 23* 39* km km yli 50 km Ei osaa sanoa Pankkiautomaatille Alle 1/2 km /2-2 km km km * 1* km yli 50 km Ei osaa sanoa Kirjastoon Alle 1/2 km /2-2 km km km * 1* * 3-13* km yli 50 km Ei osaa sanoa Postin kirjelaatikolle Alle 1/2 km * 25* /2-2 km * 50* km 18 7* 22* km km yli 50 km Ei osaa sanoa Omalle postilaatikolle Alle 1/2 km * 100* 95 1/2-2 km km km km yli 50 km Ei osaa sanoa

59 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :05:14 TYÖ TAULUKKO np VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Alueellinen ja seudullinen Kaikki Kunta tietoyhteiskunnan tila 2004 Iso Jurva Kari Kauha Teuva muu Suupohja joki joki joki Kaikki n= Miten pitkä matka kotoanne on lähimpään... Päivittäistavarakauppaan Alle 1/2 km /2-2 km * km km km yli 50 km Ei osaa sanoa Pankkiautomaatille Alle 1/2 km /2-2 km km km 7 100* km yli 50 km Ei osaa sanoa Kirjastoon Alle 1/2 km * /2-2 km km km 8 100* km yli 50 km Ei osaa sanoa Postin kirjelaatikolle Alle 1/2 km * 33 62* 1/2-2 km * * 3-10 km km km yli 50 km Ei osaa sanoa Omalle postilaatikolle Alle 1/2 km /2-2 km km km km yli 50 km Ei osaa sanoa

60 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :05:14 TYÖ TAULUKKO np VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Alueellinen ja seudullinen Kaikki Sukupuoli Ikä Käyttänyt Vierailee tietoyhteiskunnan tila 2004 verkkopalv/ verkkopalv/ kansal.verkk. kansal.verk. Suupohja mies nainen alle alle yli päivit 1-4 harvem 25 v. v. v. vuoden vuoden täin/ päivä min lähes nä/ päivit. vko Kaikki n= Miten pitkä matka kotoanne on lähimpään... Kunnalliseen terveyskeskukseen/sairaalaan Alle 1/2 km /2-2 km * 3-10 km km * 5* * km yli 50 km Ei osaa sanoa Taajamaan, jossa on muitakin kauppoja kuin ruokakauppa Alle 1/2 km * /2-2 km km km * 4* km yli 50 km Ei osaa sanoa Postiin tai asiamiespostiin Alle 1/2 km /2-2 km km km * km yli 50 km Ei osaa sanoa

61 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :05:14 TYÖ TAULUKKO np VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Alueellinen ja seudullinen Kaikki Kunta tietoyhteiskunnan tila 2004 Iso Jurva Kari Kauha Teuva muu Suupohja joki joki joki Kaikki n= Miten pitkä matka kotoanne on lähimpään... Kunnalliseen terveyskeskukseen/sairaalaan Alle 1/2 km * 4* /2-2 km km km * km yli 50 km Ei osaa sanoa Taajamaan, jossa on muitakin kauppoja kuin ruokakauppa Alle 1/2 km /2-2 km km km * km yli 50 km Ei osaa sanoa Postiin tai asiamiespostiin Alle 1/2 km /2-2 km * km * km 5 67* km yli 50 km Ei osaa sanoa

Tietoyhteiskunta 2004 Alueellista kirjopyykkiä Seutuverkkotutkimus 2004 Osaraportti: Oppiva Ylä-Karjala ISBN Taloustutkimus Oy,

Tietoyhteiskunta 2004 Alueellista kirjopyykkiä Seutuverkkotutkimus 2004 Osaraportti: Oppiva Ylä-Karjala ISBN Taloustutkimus Oy, 2004 ISBN 951-563-482-2 Tietoyhteiskunta 2004 Alueellista kirjopyykkiä Seutuverkkotutkimus 2004 Osaraportti: ISBN 951-563-482-2 Taloustutkimus Oy, Tietoyhteiskunta.fi, Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus

Lisätiedot

Tietoyhteiskunta 2004 Alueellista kirjopyykkiä Seutuverkkotutkimus 2004 Osaraportti: epäijänne ISBN

Tietoyhteiskunta 2004 Alueellista kirjopyykkiä Seutuverkkotutkimus 2004 Osaraportti: epäijänne ISBN 2004 ISBN 951-563-472-5 Tietoyhteiskunta 2004 Alueellista kirjopyykkiä Seutuverkkotutkimus 2004 Osaraportti: epäijänne ISBN 951-563-472-5 Taloustutkimus Oy, Tietoyhteiskunta.fi, Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy Sitra/Oppivat seutukunnat SEUTUVERKKOJEN KÄYTTÄJÄ- TUTKIMUS 2003 epäijänne

toy taloustutkimus oy Sitra/Oppivat seutukunnat SEUTUVERKKOJEN KÄYTTÄJÄ- TUTKIMUS 2003 epäijänne toy taloustutkimus oy Sitra/Oppivat seutukunnat SEUTUVERKKOJEN KÄYTTÄJÄ- TUTKIMUS 2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 TUTKIMUSGRAFIIKKA 2.1 Sukupuolijakauma / Äidinkielijakauma... 5 2.2 Asuinpaikkajakauma...

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy Sitra/Oppivat seutukunnat SEUTUVERKKOJEN KÄYTTÄJÄ- TUTKIMUS 2003 Etelä-Pohjanmaan Seinänaapurit

toy taloustutkimus oy Sitra/Oppivat seutukunnat SEUTUVERKKOJEN KÄYTTÄJÄ- TUTKIMUS 2003 Etelä-Pohjanmaan Seinänaapurit toy taloustutkimus oy Sitra/Oppivat seutukunnat SEUTUVERKKOJEN KÄYTTÄJÄ- TUTKIMUS 2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 TUTKIMUSGRAFIIKKA 2.1 Sukupuolijakauma / Äidinkielijakauma... 5 2.2 Asuinpaikkajakauma...

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy Sitra/Oppivat seutukunnat SEUTUVERKKOJEN KÄYTTÄJÄ- TUTKIMUS 2003 Itä-Turku

toy taloustutkimus oy Sitra/Oppivat seutukunnat SEUTUVERKKOJEN KÄYTTÄJÄ- TUTKIMUS 2003 Itä-Turku toy taloustutkimus oy Sitra/Oppivat seutukunnat SEUTUVERKKOJEN KÄYTTÄJÄ- TUTKIMUS 2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 TUTKIMUSGRAFIIKKA 2.1 Sukupuolijakauma / Äidinkielijakauma... 5 2.2 Asuinpaikkajakauma...

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy Sitra/Oppivat seutukunnat SEUTUVERKKOJEN KÄYTTÄJÄ- TUTKIMUS 2003 Nettimaunula

toy taloustutkimus oy Sitra/Oppivat seutukunnat SEUTUVERKKOJEN KÄYTTÄJÄ- TUTKIMUS 2003 Nettimaunula toy taloustutkimus oy Sitra/Oppivat seutukunnat SEUTUVERKKOJEN KÄYTTÄJÄ- TUTKIMUS 2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 TUTKIMUSGRAFIIKKA 2.1 Sukupuolijakauma / Äidinkielijakauma... 5 2.2 Asuinpaikkajakauma...

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy Sitra/Oppivat seutukunnat SEUTUVERKKOJEN KÄYTTÄJÄ- TUTKIMUS 2003 Etelä-Pohjanmaan Järviseutu

toy taloustutkimus oy Sitra/Oppivat seutukunnat SEUTUVERKKOJEN KÄYTTÄJÄ- TUTKIMUS 2003 Etelä-Pohjanmaan Järviseutu toy taloustutkimus oy Sitra/Oppivat seutukunnat SEUTUVERKKOJEN KÄYTTÄJÄ- TUTKIMUS 2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 TUTKIMUSGRAFIIKKA 2.1 Sukupuolijakauma / Äidinkielijakauma... 5 2.2 Asuinpaikkajakauma...

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 Anne Kosonen / Helena Fagerlund 9.2.2007 Suomalaisuuden

Lisätiedot

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu toy taloustutkimus oy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / 2003

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / 2003 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / Hannu Ilkas 23.4. Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan

Lisätiedot

LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely

LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely Taloustutkimus Oy Lokakuu 2009 Risto Nikunlaakso 2.10.2009 TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 40A - 40B / 2009 Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy Sitra/Oppivat seutukunnat SEUTUVERKKOJEN KÄYTTÄJÄ- TUTKIMUS 2003 Kooste

toy taloustutkimus oy Sitra/Oppivat seutukunnat SEUTUVERKKOJEN KÄYTTÄJÄ- TUTKIMUS 2003 Kooste toy taloustutkimus oy Sitra/Oppivat seutukunnat SEUTUVERKKOJEN KÄYTTÄJÄ- TUTKIMUS 2003 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 TIIVISTELMÄ TUTKIMUKSEN TULOKSISTA... 4 2.1 Perustietoa seutuverkkojen käyttäjistä...

Lisätiedot

GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista. Taloustutkimus Oy. Kesäkuu 2010

GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista. Taloustutkimus Oy. Kesäkuu 2010 GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista Taloustutkimus Oy Kesäkuu 2010 Risto Nikunlaakso 2.6.2010 TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 21A - 22A / 2010 Tämän tutkimuksen on tehnyt

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma / Lapsen oikeudet -kampanja

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma / Lapsen oikeudet -kampanja Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma / Lapsen oikeudet -kampanja Lasten oikeudet / Taulukkoraportti Taloustutkimus Oy Helmikuu 2010 Risto Nikunlaakso 3.2.2010 Aineiston rakenne AINEISTON

Lisätiedot

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Taloustutkimus Oy Tammi-helmikuu 2009 Vesa Ryyppö, Jussi Pajunen 31.3.2009 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön.

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy Sitra/Oppivat seutukunnat SEUTUVERKKOJEN KÄYTTÄJÄ- TUTKIMUS 2003 Kainuu

toy taloustutkimus oy Sitra/Oppivat seutukunnat SEUTUVERKKOJEN KÄYTTÄJÄ- TUTKIMUS 2003 Kainuu toy taloustutkimus oy Sitra/Oppivat seutukunnat SEUTUVERKKOJEN KÄYTTÄJÄ- TUTKIMUS 2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 TUTKIMUSGRAFIIKKA 2.1 Sukupuolijakauma / Äidinkielijakauma... 5 2.2 Asuinpaikkajakauma...

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy Sitra/Oppivat seutukunnat SEUTUVERKKOJEN KÄYTTÄJÄ- TUTKIMUS 2003 Pohjanmaan maakuntaportaali

toy taloustutkimus oy Sitra/Oppivat seutukunnat SEUTUVERKKOJEN KÄYTTÄJÄ- TUTKIMUS 2003 Pohjanmaan maakuntaportaali toy taloustutkimus oy Sitra/Oppivat seutukunnat SEUTUVERKKOJEN KÄYTTÄJÄ- TUTKIMUS 2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 TUTKIMUSGRAFIIKKA 2.1 Sukupuolijakauma / Äidinkielijakauma... 5 2.2 Asuinpaikkajakauma...

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy Sitra/Oppivat seutukunnat SEUTUVERKKOJEN KÄYTTÄJÄ- TUTKIMUS 2003 Oppiva Vaara-Karjala

toy taloustutkimus oy Sitra/Oppivat seutukunnat SEUTUVERKKOJEN KÄYTTÄJÄ- TUTKIMUS 2003 Oppiva Vaara-Karjala toy taloustutkimus oy Sitra/Oppivat seutukunnat SEUTUVERKKOJEN KÄYTTÄJÄ- TUTKIMUS 2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 TUTKIMUSGRAFIIKKA 2.1 Sukupuolijakauma / Äidinkielijakauma... 5 2.2 Asuinpaikkajakauma...

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy Sitra/Oppivat seutukunnat SEUTUVERKKOJEN KÄYTTÄJÄ- TUTKIMUS 2003 MEBB (Saaristo)

toy taloustutkimus oy Sitra/Oppivat seutukunnat SEUTUVERKKOJEN KÄYTTÄJÄ- TUTKIMUS 2003 MEBB (Saaristo) toy taloustutkimus oy Sitra/Oppivat seutukunnat SEUTUVERKKOJEN KÄYTTÄJÄ- TUTKIMUS 2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 TUTKIMUSGRAFIIKKA 2.1 Sukupuolijakauma / Äidinkielijakauma... 5 2.2 Asuinpaikkajakauma...

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy Sitra/Oppivat seutukunnat SEUTUVERKKOJEN KÄYTTÄJÄ- TUTKIMUS 2003 Oppiva

toy taloustutkimus oy Sitra/Oppivat seutukunnat SEUTUVERKKOJEN KÄYTTÄJÄ- TUTKIMUS 2003 Oppiva toy taloustutkimus oy Sitra/Oppivat seutukunnat SEUTUVERKKOJEN KÄYTTÄJÄ- TUTKIMUS 2003 Oppiva SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 TUTKIMUSGRAFIIKKA 2.1 Sukupuolijakauma / Äidinkielijakauma... 5 2.2 Asuinpaikkajakauma...

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 29A-30A/2007. Kohderyhmä, otanta- ja tutkimusmenetelmä. Otoksen koko ja painotus

TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 29A-30A/2007. Kohderyhmä, otanta- ja tutkimusmenetelmä. Otoksen koko ja painotus TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 29A-30A/2007 Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy osana viikottaista Telebus-tutkimusta. Kysymysten aiheena oli mielipiteet sairaanhoitovakuutuksista.

Lisätiedot

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy. Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa Taloustutkimus Oy Lokakuu 2012 Anne Kosonen 19.10.2012 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

Lisätiedot

Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa. Rauhan Tervehdys ry

Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa. Rauhan Tervehdys ry Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa Rauhan Tervehdys ry Taloustutkimus Oy Syyskuu 2008 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkim us oy Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007 Helena Fagerlund 5.10.2007 Suomen Luonnonsuojeluliitto ry Hiljaiset

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy Sitra/Oppivat seutukunnat SEUTUVERKKOJEN KÄYTTÄJÄ- TUTKIMUS 2003 Kooste - tekstitiivistelmä

toy taloustutkimus oy Sitra/Oppivat seutukunnat SEUTUVERKKOJEN KÄYTTÄJÄ- TUTKIMUS 2003 Kooste - tekstitiivistelmä toy taloustutkimus oy Sitra/Oppivat seutukunnat SEUTUVERKKOJEN KÄYTTÄJÄ- TUTKIMUS 2003 Kooste - tekstitiivistelmä 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...3 2 TIIVISTELMÄ TUTKIMUKSEN TULOKSISTA...4 2.1 Perustietoa

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy PÄÄKAUPUNKISEUDUN MUUTTOHALUKKUUS 2004 Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Lohjan yrityspalvelukeskus Oy

toy taloustutkimus oy PÄÄKAUPUNKISEUDUN MUUTTOHALUKKUUS 2004 Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Lohjan yrityspalvelukeskus Oy toy taloustutkimus oy PÄÄKAUPUNKISEUDUN MUUTTOHALUKKUUS 2004 Suur-Helsinki Tänään 2-3/2004 Lohjan yrityspalvelukeskus Oy Reetta Wirman 2.3.2005 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön.

Lisätiedot

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä.

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksella pyrittiin selvittämään miten n maakunnan asukkaat suhtautuvat Euroopan Unionin

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko ja 9 / 4 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.4 JOHDANTO T7,T7 Tukes / Kemikaaliturvallisuus vko ja 9 Taloustutkimus Oy on

Lisätiedot

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä.

Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksella pyrittiin selvittämään miten n maakunnan asukkaat suhtautuvat Suomen ja Venäjän

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES Kemikaaliturvallisuus. Taloustutkimus Oy. Huhti-toukokuu / vkot 18+19 2014

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES Kemikaaliturvallisuus. Taloustutkimus Oy. Huhti-toukokuu / vkot 18+19 2014 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES Kemikaaliturvallisuus Taloustutkimus Oy Huhti-toukokuu / vkot 18+19 2014 Anne Kosonen 9.5.2014 Sarakeprosenttitaulukot SARAKEPROSENTTITAULUKOT Eri vastausvaihtoehtojen

Lisätiedot

Greenpeace Jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit. Taloustutkimus Oy. Lokakuu / vko 44 A+B 2013

Greenpeace Jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit. Taloustutkimus Oy. Lokakuu / vko 44 A+B 2013 Greenpeace Jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit Taloustutkimus Oy Lokakuu / vko 44 A+B 2013 Anne Kosonen 1.11.2013 Greenpeace / Pohjoisen jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS

Lisätiedot

FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003

FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 3 19.11.2013 28.11.2013 1. Johdanto Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä kotimaisesta

Lisätiedot

FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001

FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO Pakkausmerkinnät

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO Pakkausmerkinnät ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO Pakkausmerkinnät Taloustutkimus Oy Tammikuu 2009 Risto Nikunlaakso 7.1.2009 Aineiston rakenne AINEISTON RAKENNE Absoluuttiset vastaajamäärät (painottamattomat n ja/tai painotetut

Lisätiedot

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Jenni Larjomaa 3.7.2009 JOHDANTO 1(2) Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Luonnonsuojeluliiton

Lisätiedot

18-79 vuotiaat Painottamaton n= 2399 149 1134 601 212 337 327 1029 136 Painotettu (.000) N= 3976 250 1874 987 349 563 531 1695 228

18-79 vuotiaat Painottamaton n= 2399 149 1134 601 212 337 327 1029 136 Painotettu (.000) N= 3976 250 1874 987 349 563 531 1695 228 TALOUSTUTKIMUS OY 20100518 09:09:07 TYÖ 2519.14 TAULUKKO 9017 ss VER % Telebus vko 17A-19A/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

Vapaaehtoistyö Suomessa 2015 kyselyn vertaistukeen liittyviä tuloksia. Kansalaisareena ry, HelsinkiMissio, Kirkkohallitus Taloustutkimus

Vapaaehtoistyö Suomessa 2015 kyselyn vertaistukeen liittyviä tuloksia. Kansalaisareena ry, HelsinkiMissio, Kirkkohallitus Taloustutkimus Vapaaehtoistyö Suomessa 2015 kyselyn vertaistukeen liittyviä tuloksia Kansalaisareena ry, HelsinkiMissio, Kirkkohallitus Taloustutkimus TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimuksen aineiston on kerännyt Taloustutkimus

Lisätiedot

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

1. Oletteko tyytyväinen vai tyytymätön hallituksen toimintaan yhä vakavammaksi muuttuvan taloustilanteen parantamiseksi?

1. Oletteko tyytyväinen vai tyytymätön hallituksen toimintaan yhä vakavammaksi muuttuvan taloustilanteen parantamiseksi? TALOUSTUTKIMUS OY 20090213 10:39:51 TYÖ 2407.11 TAULUKKO 7014 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

1 18.2.2008 T-8624+9180 rw, Internetpaneel + Omnobusi tammikuu 2008 KUULE OY

1 18.2.2008 T-8624+9180 rw, Internetpaneel + Omnobusi tammikuu 2008 KUULE OY 1 18.2.2008 T-8624+9180 rw, Internetpaneel + Omnobusi tammikuu 2008 KUULE OY Terveystutkimus Taloustutkimus 2008 Johdanto Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Kuule Oy:n toimeksiantona. Tutkimuksen

Lisätiedot

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne TALOUSTUTKIMUS OY 20080919 09:10:34 TYÖ 2338.21 TAULUKKO 2002 ss N-LUVUT Aineistonrakenne Painottamaton Painotettu (.000) n= % N= % Kaikki 1008 100 4156 100 Taustatiedot Sukupuoli Nainen 505 50 2095 50

Lisätiedot

1. Hallitus aikoo tehdä muutoksia yleiseen eläkejärjestelmään. Minkälaisen muutoksen hallitus aikoo eläkejärjestelmään tehdä?

1. Hallitus aikoo tehdä muutoksia yleiseen eläkejärjestelmään. Minkälaisen muutoksen hallitus aikoo eläkejärjestelmään tehdä? TALOUSTUTKIMUS OY 20090303 08:56:10 TYÖ 2410.11 TAULUKKO 7012 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy Sitra/Oppivat seutukunnat SEUTUVERKKOJEN KÄYTTÄJÄ- TUTKIMUS 2003 Etelä-Karjalan maakuntaportaali

toy taloustutkimus oy Sitra/Oppivat seutukunnat SEUTUVERKKOJEN KÄYTTÄJÄ- TUTKIMUS 2003 Etelä-Karjalan maakuntaportaali toy taloustutkimus oy Sitra/Oppivat seutukunnat SEUTUVERKKOJEN KÄYTTÄJÄ- TUTKIMUS 2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 TUTKIMUSGRAFIIKKA 2.1 Sukupuolijakauma / Äidinkielijakauma... 5 2.2 Asuinpaikkajakauma...

Lisätiedot

Suomen ja Hollannin estettyä Bulgarian ja Romanian liittymisen Schengen alueeseen

Suomen ja Hollannin estettyä Bulgarian ja Romanian liittymisen Schengen alueeseen TALOUSTUTKIMUS OY 20111021 09:12:33 TYÖ 2642.12 TAULUKKO 7015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Euroopan komission Suomen-edustusto Etelä-Pohjanmaan maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen

Euroopan komission Suomen-edustusto Etelä-Pohjanmaan maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen Euroopan komission Suomen-edustusto Etelä-Pohjanmaan maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen 17..2012 1 17..2012 1005/ PPa, JPa 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta Matkailun ja elämystuotannon OSKE Taloustutkimus Oy / Christel Nummela.11.2013 T-10244///CN.11.2013 2 Johdanto Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Matkailun ja elämystuotannon OSKEn toimeksiannosta.

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Plaza.fi/Dome

Kävijäprofiili 2012. Plaza.fi/Dome Kävijäprofiili 01 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa tammi - joulukuussa 011. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 69-vuotiaat (est. 3.69.000 henkeä, 14.448

Lisätiedot

ainen/ seutu Haluaisin, että Suomen eurossa pysymisestä ja sen ehdoista järjestetään kansanäänestys

ainen/ seutu Haluaisin, että Suomen eurossa pysymisestä ja sen ehdoista järjestetään kansanäänestys TALOUSTUTKIMUS OY 20140425 09:29:36 TYÖ 000012062.15 TAULUKKO 41015 ss VER % Telebus vko 16Ake-17A/2014 +paneeli Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Plaza.fi/Etusivu

Kävijäprofiili 2012. Plaza.fi/Etusivu Kävijäprofiili 20 Plaza.fi/Etusivu Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Plaza.fi/Etusivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 2011. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 1

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Blogit kunniaan 2008 -kysely Yhteenvetoraportti N=1049 Julkaistu: 28.4.2008 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kuinka usein luet blogeja? 1. En koskaan 57 5,43% 2. Harvemmin kuin kerran viikossa 135 12,87%

Lisätiedot

Tutkimusraportti VAATELAHJOITTAJATUTKIMUS 2017

Tutkimusraportti VAATELAHJOITTAJATUTKIMUS 2017 Tutkimusraportti VAATELAHJOITTAJATUTKIMUS 201 UFF, SPR ja Fida Katja Mikkonen Tutkimuksen toteutus! Taloustutkimus on toteuttanut tämän tutkimuksen UFF:n, SPR:n ja Fidan toimeksiannosta.! Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Metro.fi Kävijäprofiili. Tammikuu 2013

Metro.fi Kävijäprofiili. Tammikuu 2013 Metro.fi Kävijäprofiili Tammikuu 2013 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin Metro.fi-sivustolla 7.1. 20.1.2013. Vastauksia tutkimukseen kerättiin 300 kappaletta, ja vastausprosentti

Lisätiedot

Euroopan komission Suomen-edustusto. Pohjois-Savon maakuntatutkimus

Euroopan komission Suomen-edustusto. Pohjois-Savon maakuntatutkimus n maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen.1.010 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksella pyrittiin selvittämään,

Lisätiedot

Henkilöauton käyttöä on vähennetty

Henkilöauton käyttöä on vähennetty TALOUSTUTKIMUS OY 20080516 08:15:12 TYÖ 9187.00 TAULUKKO 20020 ca VER % Omnibus toukokuu I 2008 Kaikki Sukupuoli Ikäryhmä Talous on Talouden bruttotulot Ilmastonmuutos nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-64

Lisätiedot

Kyllä 19 23* 15* 38* 20 15* 14* 18 16* 15* 34* 20* 17* Ei 73 68* 78* 54* 72 77* 78* 75 78* 76 56* Ei osaa sanoa * 9* 10* 8 8

Kyllä 19 23* 15* 38* 20 15* 14* 18 16* 15* 34* 20* 17* Ei 73 68* 78* 54* 72 77* 78* 75 78* 76 56* Ei osaa sanoa * 9* 10* 8 8 TALOUSTUTKIMUS OY 20100820 09:24:15 TYÖ 2533.22 TAULUKKO 7015 np VER % Telebus vko 33A-33B/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

Euroopan komission Suomen-edustusto. Pohjois-Pohjanmaan maakuntatutkimus

Euroopan komission Suomen-edustusto. Pohjois-Pohjanmaan maakuntatutkimus n maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen 0..0 Kesäkuu, 0 Taloustutkimus Oy, T, JPa Maakuntatutkimus 0 . JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä. Tutkimuksen tavoitteet

Lisätiedot

ainen/ seutu Mitä mieltä olette arviosta, että Suomi ei enää olisi liittoutumaton maa?

ainen/ seutu Mitä mieltä olette arviosta, että Suomi ei enää olisi liittoutumaton maa? TALOUSTUTKIMUS OY 20130612 08:44:19 TYÖ 000010224.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Oletteko seuraavista presidentin valtaoikeuksiin liittyvistä väittämistä samaa mieltä vai eri mieltä?

Oletteko seuraavista presidentin valtaoikeuksiin liittyvistä väittämistä samaa mieltä vai eri mieltä? TALOUSTUTKIMUS OY 20091217 09:07:49 TYÖ 2451.11 TAULUKKO 17017 ss VER % Telebus vko 50B-51A/2009 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis

Lisätiedot

Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Syyskuu 2011

Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Syyskuu 2011 Vertaa.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti Syyskuu 2011 Tutkimuksen toteutus Vertaa.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu läpi Vertaa.fi-sivuston 29. elokuuta 3. syyskuuta 2011 välisenä

Lisätiedot

Digitodayn muistitikkukysely Yhteenvetoraportti, N=480, Julkaistu: 22.10.2008. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Digitodayn muistitikkukysely Yhteenvetoraportti, N=480, Julkaistu: 22.10.2008. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Digitodayn muistitikkukysely Yhteenvetoraportti, N=480, Julkaistu: 210.2008 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sukupuoli Nainen 25 5,21% Mies 455 94,79% Ikä 9 vuotta tai alle 3 0,63% 10 14 vuotta 0 0,00%

Lisätiedot

1. Suomeen on parhaillaan rakenteilla viides ydinvoimareaktori. Kannatatteko viidennen reaktorin lisäksi lisäydinvoiman rakentamista Suomeen?

1. Suomeen on parhaillaan rakenteilla viides ydinvoimareaktori. Kannatatteko viidennen reaktorin lisäksi lisäydinvoiman rakentamista Suomeen? TALOUSTUTKIMUS OY 20090219 08:57:12 TYÖ 2408.12 TAULUKKO 7012 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Mitä sosiaalisen median yhteisöpalveluita käytätte?

ainen/ seutu Mitä sosiaalisen median yhteisöpalveluita käytätte? TALOUSTUTKIMUS OY 20141211 09:17:24 TYÖ 000012171.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek TÄRKEYS = Palvelujen tärkeys minulle TOIMIVUUS = Miten kirjasto on onnistunut Kirjaston käyttäjäkysely 2013

Lisätiedot

1. Jos seuraavat henkilöt olisivat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestäisitte?

1. Jos seuraavat henkilöt olisivat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestäisitte? TALOUSTUTKIMUS OY 20110728 08:06:08 TYÖ 2630.11 TAULUKKO 9015 np VER % Telebus vko 27A-30A/2011 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2530 Nuorisobarometri 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Euroopan komission Suomen-edustusto Päijät-Hämeen maakuntatutkimus

Euroopan komission Suomen-edustusto Päijät-Hämeen maakuntatutkimus Euroopan komission Suomen-edustusto Päijät-Hämeen maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen 1..01 1 Huhtikuu 01 Taloustutkimus Oy, T31, JPa 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Nettivaraosa.com

Kävijäprofiili 2012. Nettivaraosa.com Kävijäprofiili 20 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 20. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 69-vuotiaat (est. 3.629.000 henkeä, 6.948

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Plaza.fi/Muropaketti

Kävijäprofiili 2012. Plaza.fi/Muropaketti Kävijäprofiili 2012 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 20. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 15 69-vuotiaat (est. 3.629.000 henkeä,

Lisätiedot

SPOT- profiilitutkimusraportti. Naurunappula Syyskuu 2015

SPOT- profiilitutkimusraportti. Naurunappula Syyskuu 2015 SPOT- profiilitutkimusraportti Naurunappula Syyskuu 2015 Yleistä tutkimuksesta Naurunappula.com- sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu 16.- 30. syyskuuta 2015 välisenä aikana. Vastauksia tutkimukseen

Lisätiedot

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa TALOUSTUTKIMUS OY 20101222 13:18:38 TYÖ 2551.25 TAULUKKO 16015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi www.ikateknologia.fi Liitekuviot Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 9-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta Nordlund, Marika; Stenberg, Lea; Lempola, Hanna-Mari. KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE TULEVAISUUDEN LIIKENNE KYSELYN TULOKSET Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 24.8.2012 Tekninen johdanto 3 24.8.2012 1009 Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Vastauksia kielen mukaan Svar enligt språk Kieli - Språk swe fin 0 50 100 150 Vastaustapa - Svarsmetod Paperivastaus - papperssvar Sähköinen vastaus - elektroniskt

Lisätiedot

Eri vastausvaihtoehtojen prosentuaalinen osuus eri taustaryhmissä

Eri vastausvaihtoehtojen prosentuaalinen osuus eri taustaryhmissä Eri vastausvaihtoehtojen prosentuaalinen osuus eri taustaryhmissä Liite raporttiin Tietoyhteiskunta 2004: Alueellista kirjopyykkiä Seutuverkkotutkimus 2004 (ISBN 951-563-464-4) Taloustutkimus, Tietoyhteiskunta.fi,

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Suomenkuvalehti.fi ja Suomen Kuvalehti

Kävijäprofiili 2012. Suomenkuvalehti.fi ja Suomen Kuvalehti Kävijäprofiili 0 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 0. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 1 6-vuotiaat (est. 3.6.000 henkeä, 6.8 vastaajaa)

Lisätiedot

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

ainen/ seutu 1. Miten arvioitte uusien ministerien pätevyyttä tehtäviinsä? Petteri Orpo

ainen/ seutu 1. Miten arvioitte uusien ministerien pätevyyttä tehtäviinsä? Petteri Orpo TALOUSTUTKIMUS OY 20140710 08:55:06 TYÖ 000012143.11 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

18-79 vuotiaat Painottamaton n= 2399 149 1134 601 212 337 327 1029 136 Painotettu (.000) N= 3976 250 1874 987 349 563 531 1695 228

18-79 vuotiaat Painottamaton n= 2399 149 1134 601 212 337 327 1029 136 Painotettu (.000) N= 3976 250 1874 987 349 563 531 1695 228 TALOUSTUTKIMUS OY 20100518 09:08:37 TYÖ 2519.14 TAULUKKO 9016 ss VER % Telebus vko 17A-19A/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

Onko eurokriisin pahin vaihe mielestäsi jo ohi?

Onko eurokriisin pahin vaihe mielestäsi jo ohi? TALOUSTUTKIMUS OY 20121219 12:27:36 TYÖ 2751.24 TAULUKKO 17015 ss VER % Telebus vko 50Bto-51Ati/2012+paneeli Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Tekniikanmaailma.fi ja Tekniikan Maailma -lehti

Kävijäprofiili 2012. Tekniikanmaailma.fi ja Tekniikan Maailma -lehti Kävijäprofiili 12 Tekniikanmaailma.fi ja Tekniikan Maailma -lehti Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Nettiauto.com

Kävijäprofiili 2012. Nettiauto.com Kävijäprofiili 2012 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 20. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 69-vuotiaat (est. 3.629.000 henkeä,

Lisätiedot

ainen/ seutu Mitä mieltä olette ulkomaalaistaustaisten henkilöiden määrästä Suomessa? Onko heitä...

ainen/ seutu Mitä mieltä olette ulkomaalaistaustaisten henkilöiden määrästä Suomessa? Onko heitä... TALOUSTUTKIMUS OY 20130801 08:20:10 TYÖ 000010231.11 TAULUKKO 41015 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Suomalainen joulu 2008

Suomalainen joulu 2008 Miten tutkimus tehtiin? Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy Suomalaisen Työn Liiton toimeksiannosta. Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen internet-paneelissa 7.10. 9.10.2008 välisenä aikana.

Lisätiedot

ainen/ seutu Ilmastonmuutoksen torjuminen ei ole tärkeää. 5 3* 7* 4 4 5 5 4 5 3-3* 6* Ei osaa sanoa 2 2 2 2 1 1* 3 5* 1* - 2 3* 3

ainen/ seutu Ilmastonmuutoksen torjuminen ei ole tärkeää. 5 3* 7* 4 4 5 5 4 5 3-3* 6* Ei osaa sanoa 2 2 2 2 1 1* 3 5* 1* - 2 3* 3 TALOUSTUTKIMUS OY 20140417 09:27:54 TYÖ 000012060.11 TAULUKKO 41015 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Kyllä 87 85* 88* 91* 92* 88 82* 86 89* 82* 93* 85* 91* Ei 10 11 9 7* 7* 10 13* 11 10 13* 4* 12* 8* Ei osaa sanoa 3 3* 2* 2 1* 2* 4* 3 2* 5* 2 4* 1*

Kyllä 87 85* 88* 91* 92* 88 82* 86 89* 82* 93* 85* 91* Ei 10 11 9 7* 7* 10 13* 11 10 13* 4* 12* 8* Ei osaa sanoa 3 3* 2* 2 1* 2* 4* 3 2* 5* 2 4* 1* TALOUSTUTKIMUS OY 20120330 09:43:06 TYÖ 2713.12 TAULUKKO 7015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Nettisivustojen profiilimittaus. Golfpiste.com

Nettisivustojen profiilimittaus. Golfpiste.com Nettisivustojen profiilimittaus Golfpiste.com 2 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Golfpiste.com sivun profiilitutkimus huhtikuussa 2009 Tutkittiin sivun kävijäprofiilia pop up tutkimuksena Tuloksia verrataan

Lisätiedot

Sana-sol-vitamiinitutkimus Axellus Oy. Johanna Kuosmanen 17.2.2010

Sana-sol-vitamiinitutkimus Axellus Oy. Johanna Kuosmanen 17.2.2010 Sana-sol-vitamiinitutkimus Johanna Kuosmanen 17.2.21 Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tavoite 2. Tutkimuksen toteutus ja kohderyhmä 3. Vitamiini- ja kivennäisaineiden käyttö 4. Vitamiini- ja kivennäisaineiden

Lisätiedot

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS Internet-paneeli syksy 014..014 Taloustutkimus Oy Paula Lehto ..014 0674 Arjen katsaus syksy 014 / PL Sisällysluettelo Tutkimuksen toteutus Vastaajajoukon rakenne Päätulokset

Lisätiedot

PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET:

PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET: PUHELINREKRYTOINNIN YHTEYDESSÄ KYSYTTÄVÄT TAUSTAKYSYMYKSET: A. Asuinpaia (ei kysytä, data saatavilla otoksesta): Postinumero (= asuinpaiakunta, asuinalue) B. Sukupuoli: 1 Nainen 2 Mies C. Kuinka vanha

Lisätiedot

Vauraimpien kehitysmaiden kuten Kiinan ja Brasilian on heti rajoitettava päästöjensä kasvua. 35 32* 37* 28* 35 32 38* 38* 31* 41* 42* 38* 30*

Vauraimpien kehitysmaiden kuten Kiinan ja Brasilian on heti rajoitettava päästöjensä kasvua. 35 32* 37* 28* 35 32 38* 38* 31* 41* 42* 38* 30* TALOUSTUTKIMUS OY 20101210 09:01:11 TYÖ 2549.11 TAULUKKO 21015 ss VER % Telebus vko 48B-49A/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti/asema nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ työn asian yrit eläke koti 25

Lisätiedot

Onko tämänhetkinen ehdokasvalintanne presidentinvaalissa...

Onko tämänhetkinen ehdokasvalintanne presidentinvaalissa... TALOUSTUTKIMUS OY 20120119 08:54:07 TYÖ 2703.13 TAULUKKO 9020 ss VER % Telebus vko 2-3/2012 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Nettimoto.com

Kävijäprofiili 2012. Nettimoto.com Kävijäprofiili 2012 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 20. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 69-vuotiaat (est. 3.629.000 henkeä,

Lisätiedot

Kummasta puolueesta Keskustasta vai Kokoomuksesta tulee pääministeri?

Kummasta puolueesta Keskustasta vai Kokoomuksesta tulee pääministeri? TALOUSTUTKIMUS OY 20090114 14:07:32 TYÖ 2403.12 TAULUKKO 17012 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi Fonecta Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 03 Fonecta.fi-sivustolla kävijä Olen 5-vuotias nainen. Asun kaksin puolisoni kanssa Etelä- Suomessa pienemmällä paikkakunnalla. Käyn Fonectan sivustolla

Lisätiedot

Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N=

Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= TALOUSTUTKIMUS OY 20130823 07:43:13 TYÖ 000010234.15 TAULUKKO 41017 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Nettiasunto.com

Kävijäprofiili 2012. Nettiasunto.com Kävijäprofiili 12 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 11. Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 15 69-vuotiaat (est. 3.629.000 henkeä,

Lisätiedot

Kävijäprofiili 2012. Nettivene.com

Kävijäprofiili 2012. Nettivene.com Kävijäprofiili 2012 Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Tiedot kerätty TNS Atlas tutkimuksessa heinä - joulukuussa 20 Pääryhminä tutkimuksen perusjoukko eli kaikki 69-vuotiaat (est. 3.629.000 henkeä, 6.948

Lisätiedot