toy taloustutkimus oy Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "toy taloustutkimus oy Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja"

Transkriptio

1 toy taloustutkimus oy Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

2 Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 4 2 TUTKIMUSGRAFIIKKA 2.1 Sukupuolijakauma Asuinpaikkajakauma Ikäjakauma Ammatti-/asemajakauma Työnantajajakauma Onko suorittanut ylioppilastutkinnon Korkein suoritettu tutkinto/koulutuksen ylin aste Missä opiskelee tällä hetkellä Talouden tämänhetkinen elinvaihe/kuinka monta alle 18-vuotiasta lasta asuu taloudessa Asunnon tyyppi/asuuko /Asuinpaikka Kuinka todennäköisesti asuu koko loppuelämänsä nykyisessä asuinkunnassaan/-kaupungissaan/nykyisessä maakunnassaan Kuinka pitkä matka kotoa on lähimpään Mitä seuraavista taloudessa on Kuinka monta pc:tä taloudessa on Millainen Internet-yhteys taloudessa on Onko kotona tietokoneessa virustorjuntaa/palomuuri-ohjelmistoa Kuinka usein käyttää seuraavia asioita Mistä useimmiten käyttää Internetin www-sivuja (surffaa netissä) Onko käytössä olevalla matkapuhelimella mahdollista myös selailla wwwsivuja ja lukea/lähettää sähköposteja Kuinka monta sähköpostiosoitetta on käytössä Mitä kautta on hankkinut itselleen sähköpostiosoitteen Kuinka monta sähköpostiviestiä lähettää keskimäärin viikossa Kuinka monta sähköpostiviestiä vastaanottaa keskimäärin viikossa Kuinka monta prosenttia saamistaan sähköpostiviesteistä on oman arvion mukaan ns. roskapostia Miten hyvin katsoo hallitsevansa seuraavat asiat Miten on hankkinut tietonsa/taitonsa tietokoneen käyttämiseen Kenen puoleen ensisijaisesti kääntyy, jos on kotitietokoneen käytön kanssa ongelmia 31 Taloustutkimus Oy T-8344 Lokakuu 2004 KMR/RKO

3 Seutuverkkojen käyttäjätutkimus Kuinka monta tuntia viikossa keskimäärin käyttää tietokonetta Kuinka samaa tai eri mieltä on väittämien kanssa Kuinka monta kertaa on tilannut tai ostanut tuotteita tai palveluja Internetin välityksellä viimeisten kolmen kuukauden aikana/kuinka tyytyväinen on keskimäärin saamaansa kokonaispalveluun verkko-ostosten kohdalla Mitkä seuraavista väittämistä pitävät omalla kohdallaan paikkansa Arvio omasta kansalaisverkosta/seutuportaalista Kuinka kauan on käyttänyt omaa kansalaisverkkoaan/seutuportaaliaan Kuinka usein keskimäärin vierailee omassa kansalaisverkossaan/seutuportaalissaan Kokeeko, että kansalaisverkko/seutuportaali on tehty juuri itseä varten Mihin seuraavista tarkoituksista on käyttänyt Internetiä (tai kansalaisverkkoa) viimeisten kolmen kuukauden aikana Mitkä seuraavista ovat kolme tärkeintä osiota tai palvelua ajatellen omaa kansalaisverkkoa/seutuportaalia Kuinka hyvin ominaisuudet sopivat itseensä ajatellen nimenomaan kansalaisverkon/seutuportaalin käyttöä Mikäli oma kansalaisverkko/seutuportaali muuttuisi maksulliseksi, mikä olisi korkein mahdollinen hinta, jonka suostuisi maksamaan palvelusta vuodessa Kuinka tärkeänä pitää omaa kansalaisverkkoaan/seutuportaaliaan eli kuinka suuri menetys olisi henkilökohtaisesti jos se lakkautettaisiin/lopetettaisiin Miten kiinnostunut on seuraavista asioista liittyen omaan kaupunkiin/kuntaan Onko viimeisen vuoden aikana ollut yhteydessä asuinkuntansa päätöksentekijöihin tai päätöksentekoelimiin Jos ajatellaan edellistä kertaa, kun oli yhteydessä asuinkuntansa päätöksentekijöihin tai päätöksentekoelimiin, miten oli heihin yhteydessä 47 SARAKEPROSENTTITAULUKOT LUOTETTAVUUSRAJATAULUKOT Taloustutkimus Oy T-8344 Lokakuu 2004 KMR/RKO

4 Seutuverkkojen käyttäjätutkimus JOHDANTO Tämän tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy elo-lokakuussa 2004 Sitran ja osin tutkittujen seutuverkkojen toimeksiannosta. Raportoitavia seutuverkkoja oli kaikkiaan 21, mutta yhden kohdalla (Santahamina) vastaajamäärä jäi tilastollisesti liian alhaiseksi, jotta sitä olisi voitu tarkastella tutkimusraporteissa erikseen. Tutkimuksen tulokset on raportoitu sekä seutuverkoittain että kaikki vastaajat yhdessä (erillinen yhteenvetoraportti). Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sekä seutuverkkojen että laajemminkin tietotekniikan ja Internetin käyttöä sekä omaksumisen astetta seutuverkkojen käyttäjien keskuudessa. Kohderyhmä, tutkimus- ja otantamenetelmä Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat tutkittavien seutuportaalien ja kansalaisverkkojen käyttäjät tutkimusajankohtana. Kaiken kaikkiaan tutkimukseen vastasi hyväksytysti seutuverkkojen käyttäjää. Tutkimukseen saattoi osallistua joko suomen tai ruotsin kielellä. Tutkimusmenetelmänä käytettiin -informoitua Internet-kyselyä tai pop up -kyselyä seutuverkosta riippuen. Ensiksi mainitussa menetelmässä lähetettiin seutuverkkojen toimittaman sähköpostirekisterin perusteella sähköpostitse palvelun käyttäjille tutkimuskutsu, jonka jälkeen tutkimukseen suostuvat osallistuivat tutkimukseen Internetin välityksellä, käyttäjätunnuksin ja salasanoin suojatussa CAWI-ympäristössä (Computer Aided Web Interview). Pop up -kyselyssä tiedonkeruu tapahtui suoraan verkkopalvelun yhteydessä satunnaisesti valittujen vastaajien keskuudessa. Vastaajien poimintaan käytettiin verkkopalvelujen etusivuja ja tutkimuskutsu esitettiin kävijän saapuessa ko. sivulle. Suostuneet ohjattiin edelleen kysymyslomakkeelle. Tutkimuskutsun esittäminen vain kertaalleen yhdelle palvelun käyttäjälle sekä moninkertaisen vastaamisen estäminen toteutettiin cookie-tiedostoja hyväksikäyttäen. Raportointi ja t-testi Tutkimustulokset on raportoitu atk-taulukoiden lisäksi grafiikkana päätuloksista sekä erillisessä yhteenvetoraportissa myös tekstiyhteenvetona. Tutkimuksen aineisto on käsitelty Taloustutkimuksessa erityisesti markkinatutkimustiedon analysointiin tarkoitetulla atk-ohjelmistolla. Tulostuksessa on käytetty T-testiä, joka mittaa kunkin taulukkoelementin kohdalla, poikkeaako luku jäännösryhmästä enemmän kuin mitä satunnaisvaihtelun osuus on 95 %:n luotettavuustasolla. Tähti (*) luvun vieressä osoittaa, että ero on merkitsevä. Taloustutkimus Oy T-8344 Lokakuu 2004 KMR/RKO

5 SUKUPUOLIJAKAUMA Kaikki vastaajat, n= % Mies Nainen Ei vastausta 69% Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

6 ASUINPAIKKAJAKAUMA Kaikki vastaajat, n= 131 Kauhajoki 55 Teuva 5 Jurva 3 Karijoki 3 Isojoki 2 Muu % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

7 IKÄJAKAUMA Kaikki vastaajat, n= 131 Alle 15 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta 5 61 vuotta tai enemmän 4 Ei vastausta % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

8 AMMATTI-/ASEMAJAKAUMA Kaikki vastaajat, n= 131 Palkansaaja kokopäivätyössä 60 Palkansaaja osapäivätyössä 5 Maatilayrittäjä 2 Muu yksityisyrittäjä 8 Työtön tai lomautettu palkatta 4 Varusmies 0 Opiskelija tai koululainen 14 Eläkkeellä 5 Äitiys- tai vanhempainlomalla 0 Omaa kotitaloutta hoitava 3 Muu 0 Ei vastausta % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

9 TYÖNANTAJAJAKAUMA Palkansaajat, n= 85 Valtio 8 Kunta/kuntaliitto 41 Järjestö/liitto/yhdistys 6 Valtioenemmistöinen yritys 4 Yksityinen yritys 38 Seurakunta/kirkko 1 Muu 2 Ei vastausta % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

10 ONKO SUORITTANUT YLIOPPILASTUTKINNON n=kaikki vastaajat Kyllä Ei Kaikki, n= Sukupuoli Mies, n= Nainen, n= Ikä Alle 25 vuotta, n= vuotta, n= Yli 45 vuotta, n= % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

11 KORKEIN SUORITETTU TUTKINTO/KOULUTUKSEN YLIN ASTE Kaikki vastaajat, n= 131 Ylempi korkeakoulu-/yliopistotutkinto 21 Alempi korkeakoulu-/yliopistotutkinto 5 Ammattikorkeakoulututkinto 9 Opisto (tekninen/kaupallinen jne.) 30 Ammatillinen oppilaitos 19 Peruskoulu/lukio 15 Ei vastausta % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

12 MISSÄ OPISKELEE TÄLLÄ HETKELLÄ Opiskelija/koululainen, n= 18 Peruskoulussa 6 Lukiossa 0 Ammatillisessa oppilaitoksessa 33 Kansanopistossa tai vastaavassa 6 Opistotasoisessa oppilaitoksessa 11 Ammattikorkeakoulussa 33 Korkeakoulussa/yliopistossa 0 Työllisyyskoulutuksessa 6 Muu 0 Ei vastausta % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

13 TALOUDEN TÄMÄNHETKINEN ELINVAIHE Kaikki vastaajat, n= 131 Yksinäistalous 23 Lapseton pari (Muu) aikuistalous (vain yli 18 -vuotiaita) Talous, jossa lapsia Ei vastausta % KUINKA MONTA ALLE 18-VUOTIASTA LASTA ASUU TALOUDESSA Lapsiperhe, n= tai enemmän Ei vastausta 0 0 Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr % Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

14 Kerrostalo Rivitalo / paritalo Omakotitalo / maatila-asunto Ei vastausta ASUMINEN Kaikki vastaajat, n= 131 Asunnon tyyppi 66 Omistusasunnossa Osaomistusasunnossa Vuokra-/asumisoikeusasunnossa Työsuhdeasunnossa Muu Ei vastausta Kaupungin keskus Esikaupunkialue tai kaupunkilähiö Kuntakeskus tai muu taajama Maaseudun haja-asutusalue, kylä Ei vastausta % Asuuko % 0 8 Asuinpaikka Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr % Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

15 4) Erittäin todennäköisesti Kaikki, n= 131 Sukupuoli Mies, n= 41 Nainen, n= 90 Ikä Alle 25 vuotta, n= vuotta, n= 75 Yli 45 vuotta, n= 38 KUINKA TODENNÄKÖISESTI ASUU KOKO LOPPUELÄMÄNSÄ... 3) Melko todennäköisesti n=kaikki vastaajat Nykyisessä asuinkunnassaan/-kaupungissaan 2) Melko epätodennäköisesti 1) Erittäin epätodennäköisesti Ei osaa sanoa Keskiarvo 1-4 2,91 2,89 2,92 2,50 2,94 3,00 Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr 4) Erittäin todennäköisesti Kaikki, n= 131 Sukupuoli Mies, n= 41 Nainen, n= 90 Ikä Alle 25 vuotta, n= vuotta, n= 75 Yli 45 vuotta, n= % 3) Melko todennäköisesti Nykyisessä maakunnassaan 2) Melko epätodennäköisesti 1) Erittäin epätodennäköisesti Ei osaa sanoa Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja % Keskiarvo 1-4 3,23 3,25 3,23 2,92 3,22 3,38

16 KUINKA PITKÄ MATKA KOTOA ON LÄHIMPÄÄN... Kaikki vastaajat, n= 131 Alle 1/2 km 1/2-2 km 3-10 km km km yli 50 km Ei osaa sanoa Päivittäistavarakauppaan Pankkiautomaatille Kirjastoon Postin kirjelaatikolle Omalle postilaatikolle Kunnalliseen terveyskeskukseen/sairaalaan Taajamaan, jossa on muitakin kauppoja kuin ruokakauppa Postiin tai asiamiespostiin % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

17 MITÄ SEURAAVISTA ON TALOUDESSA Kaikki vastaajat, n= 131 PC (kotitietokone) 89 Internet-yhteys 75 Lankapuhelin 56 Digitaalikamera / vastaava, jossa kuvia ei oteta filmille 41 Kaapeli-tv tai satelliittivastaanotto 34 Digi-tv/Digi-boxi 31 Pelikone/-konsoli, joka yhdistetään tv:hen/vastaavaan monitoriin 29 Ei osaa sanoa % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

18 KUINKA MONTA PC:TÄ TALOUDESSA ON On kotona PC, n= tai useampi 0 Ei vastausta / ei osaa sanoa 0 Keskiarvo (kpl): 1, % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

19 MILLAINEN INTERNET-YHTEYS TALOUDESSA ON On kotona Internet-yhteys, n= 98 ADSL 55 Modeemi 24 ISDN 5 Internet-yhteys matkapuhelimen kautta 4 Kaapelimodeemi 3 Langaton WLAN 3 Kiinteä yhteys 2 Muu 0 Ei osaa sanoa % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

20 ONKO KOTONA TIETOKONEESSA... On kotona Internet-yhteys, n= 98 Virustorjunta Palomuuri-ohjelmisto 5% 4% 9% 22% 68% 91% Kyllä Ei Ei osaa sanoa Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

21 KUINKA USEIN KÄYTTÄÄ SEURAAVIA ASIOITA Kaikki vastaajat, n= 131 Useita kertoja päivässä Kerran päivässä Muutamia kertoja viikossa Muutamia kertoja kuukaudessa Harvemmin Ei lainkaan Ei osaa sanoa Tietokonetta Internetiä Sähköpostia Matkapuhelinta % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

22 MISTÄ USEIMMITEN KÄYTTÄÄ INTERNETIN WWW-SIVUJA (SURFFAA NETISSÄ) Käyttää Internetiä, n= 130 Kotoa 75 Työpaikalta 67 Opiskelupaikalta 19 Kirjastosta 11 Sukulaisen tai tuttavan luota 10 Nettikahvilasta tai -kioskista 1 Jostakin muualta 4 Ei osaa sanoa % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

23 ONKO KÄYTÖSSÄ OLEVALLA MATKAPUHELIMELLA MAHDOLLISTA MYÖS SELAILLA WWW-SIVUJA JA LUKEA/LÄHETTÄÄ SÄHKÖPOSTEJA Käyttää matkapuhelinta, n= 130 5% 39% 55% Kyllä Ei Ei osaa sanoa Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

24 KUINKA MONTA SÄHKÖPOSTIOSOITETTA ON KÄYTÖSSÄ Kaikki vastaajat, n= 131 5% 5% 3% 21% Keskiarvo (kpl): 15% 2, % 4 5 tai useampi Ei yhtään Ei vastausta Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

25 MITÄ KAUTTA ON HANKKINUT ITSELLEEN SÄHKÖPOSTIOSOITTEEN On sähköpostiosoitteita, n= 127 Työpaikan sähköpostiosoite 63 Muu ilmaisosoite 46 Tuli Internet-liittymän mukana 39 Koulun tai opiskelupaikan tarjoama 14 Kaupungin/kunnan tarjoama ilmaisosoite kuntalaisille 11 Seutuportaalin/kansalaisverkon kautta 5 Muu 2 Ei osaa sanoa % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

26 KUINKA MONTA SÄHKÖPOSTIVIESTIÄ LÄHETTÄÄ KESKIMÄÄRIN VIIKOSSA On sähköpostiosoitteita, n= 127 Ei yhtään Yli Keskiarvo (kpl): Ei osaa sanoa 4 32, % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

27 KUINKA MONTA SÄHKÖPOSTIVIESTIÄ VASTAANOTTAA KESKIMÄÄRIN VIIKOSSA On sähköpostiosoitteita, n= 127 Ei yhtään Yli Keskiarvo (kpl): Ei osaa sanoa 3 73, % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

28 KUINKA MONTA PROSENTTIA SAAMISTAAN SÄHKÖPOSTIVIESTEISTÄ ON OMAN ARVION MUKAAN NS. ROSKAPOSTIA Saa sähköpostia viikottain, n= 122 Alle 5 % % % % 9 Yli 50 % 11 Ei osaa sanoa 2 Keskiarvo (%): 20, % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

29 MITEN HYVIN KATSOO HALLITSEVANSA SEURAAVAT ASIAT Kaikki vastaajat, n= 131 Hyvin Kohtuullisesti Heikosti Ei ole käyttänyt Ei osaa sanoa Tekstinkäsittelyn Sähköpostin käytön Internetin käytön Kuvankäsittelyn Internet-pankkipalvelujen käytön % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

30 MITEN ON HANKKINUT TIETONSA/TAITONSA TIETOKONEEN KÄYTTÄMISEEN n=kaikki vastaajat On opetellut itse 75 Perheenjäsen/tuttava on opettanut28 Oppi koulussa/oppilaitoksessa 56 Työpaikan järjestämä/maksama koulutus 28 On osallistunut itse hankkimaansa/ maksamaansa erilliseen koulutukseen 25 On saanut OSKU-opastusta 0 Muu Ei osaa sanoa 0 0 Kaikki, n= 131 Mies, n= 41 Nainen, n= % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

31 KENEN PUOLEEN ENSISIJAISESTI KÄÄNTYY JOS ON KOTITIETOKONEEN KÄYTÖN KANSSA ONGELMIA On kotitietokone, n= 117 Kysyy ystävältä/tuttavalta neuvoa 29 Kysyy perheenjäseneltä neuvoa 26 Pyytää työpaikan mikrotuelta neuvoa 12 Ei ole ongelmia kotitietokoneen kanssa 10 Kysyy muulta sukulaiselta neuvoa 9 Soittaa tai käy tietokoneen myyneessä liikkeessä 7 Kysyy neuvoa jostain muualta 3 Soittaa tietokoneen tai ohjelmiston valmistajan puhelinneuvontaan 3 Ei osaa sanoa % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

32 KUINKA MONTA TUNTIA VIIKOSSA KESKIMÄÄRIN KÄYTTÄÄ TIETOKONETTA Kaikki vastaajat, n= 131 Ei yhtään h/vko h/vko h/vko h/vko 21 Yli 20 h/vko 40 Ei osaa sanoa 2 Keskiarvo (h): 21, % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

33 KUINKA SAMAA TAI ERI MIELTÄ ON VÄITTÄMIEN KANSSA Kaikki vastaajat, n= 131 5) Täysin eri mieltä 4) Jokseenkin eri mieltä 3) Ei eri eikä samaa mieltä 2) Jokseenkin samaa mieltä 1) Täysin samaa mieltä Ei osaa sanoa Keskiarvo 1-5 Internetissä ei ole minua kiinnostavaa tietoa ,76 Tietokoneiden käyttö on liian vaikeata ,47 Tunnen jääneeni täysin uuden tietotekniikan etenemisen jalkoihin ,88 Hoidan asiani mieluummin puhelimella kuin kirjeillä tai tietokoneyhteyksillä ,68 Tietotekniikka vieraannuttaa ihmisiä lähiympäristöstään ,32 Internetin käyttäminen on turvallista , % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

34 KUINKA MONTA KERTAA ON TILANNUT TAI OSTANUT TUOTTEITA TAI PALVELUJA INTERNETIN VÄLITYKSELLÄ VIIMEISTEN KOLMEN KUUKAUDEN AIKANA On tilannut/ostanut tuotteita/palveluja Internetin välityksellä, n= 61 Ei kertaakaan 3 Kerran kertaa kertaa kertaa Yli 10 kertaa Ei osaa sanoa Keskiarvo (kertaa): 3, % KUINKA TYYTYVÄINEN ON KESKIMÄÄRIN SAAMAANSA KOKONAISPALVELUUN VERKKO-OSTOSTEN KOHDALLA On tilannut/ostanut vähintään kerran, n= 58 4) Erittäin tyytyväinen 3) Melko tyytyväinen 2) Melko tyytymätön 1) Erittäin tyytymätön Ei osaa sanoa Keskiarvo ,23 Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr % Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

35 MITKÄ SEURAAVISTA VÄITTÄMISTÄ PITÄVÄT OMALLA KOHDALLAAN PAIKKANSA n=kaikki vastaajat Toimin aktiivisesti jossakin järjestössä 32 Olen osallistunut asuinalueen yhteiseen 25 toimintaan viimeisen vuoden aikana Olen kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista 40 Olen kiinnostunut kunnallispolitiikasta 25 Harrastan kirjoittamista 15 Kirjoituksiani on julkaistu lehdissä/muissa medioissa Ei vastausta/ei mikään näistä Kaikki, n= 131 Alle 25 vuotta, n= vuotta, n= 75 Yli 45 vuotta, n= % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

36 ARVIO OMASTA KANSALAISVERKOSTA/SEUTUPORTAALISTA Kaikki vastaajat, n= 131 Sivujen latausnopeus Ei osaa sanoa Keskiarvo ,12 Tietojen ajantasaisuus ,98 Palvelu kokonaisuudessaan ,86 Palvelujen helppokäyttöisyys/loogisuus ,78 Etusivu (aloitussivu) ,58 Sivujen kiinnostavuus ,51 Sivujen hyödyllisyys itselleni ,32 Sivujen visuaalinen ulkoasu , % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

37 KUINKA KAUAN ON KÄYTTÄNYT OMAA KANSALAISVERKKOAAN/SEUTUPORTAALIAAN Kaikki vastaajat, n= 131 Alle kuukauden kuukautta kuukautta vuotta 20 Yli 2 vuotta 17 Ei osaa sanoa % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

38 KUINKA USEIN KESKIMÄÄRIN VIERAILEE OMASSA KANSALAISVERKOSSAAN/SEUTUPORTAALISSAAN n=kaikki vastaajat Päivittäin tai lähes päivittäin 25 Noin 3-4 päivänä viikossa 7 Noin 1-2 päivänä viikossa 12 Noin 1-3 päivänä kuukaudessa 15 Harvemmin Ei osaa sanoa 33 8 Kaikki, n= 131 Alle 25 vuotta, n= vuotta, n= 75 Yli 45 vuotta, n= % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

39 KOKEEKO, ETTÄ KANSALAISVERKKO/SEUTUPORTAALI ON TEHTY JUURI ITSEÄ VARTEN n=kaikki vastaajat Kyllä, täysin 10 Kyllä, jonkin verran 44 Ei juurikaan 20 Ei ollenkaan 3 Ei osaa sanoa 23 Kaikki, n= 131 Alle 25 vuotta, n= vuotta, n= 75 Yli 45 vuotta, n= % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

40 MIHIN SEURAAVISTA TARKOITUKSISTA ON KÄYTTÄNYT INTERNETIÄ (TAI KANSALAISVERKKOA) VIIMEISTEN KOLMEN KUUKAUDEN AIKANA Kaikki vastaajat, n= 131 Sähköposti Tietojen hakeminen harrastuksiin ja vapaa-aikaan liittyen Pankkiasioiden hoitaminen Julkishallinnon verkkosivut Työhön liittyvä käyttö Uutisten seuraaminen Säätiedotukset Kuluttajatuoteinformaation etsiminen Avoimet työpaikat Joukkoliikenteen aikataulut Maksullisten tuotteiden tai palvelujen ostaminen/tilaaminen Puhelinnumeroiden ja osoitteiden etsiminen ja tarkistaminen Matkailupalvelut Tapahtumatiedot, esim. elokuvien ja konserttien aikataulut Ohjelmien lataaminen Internetistä Opiskeluun liittyvä käyttö Asuntojen myynti-/ostoilmoitusten jättö/seuraaminen Urheilutiedot/-tulokset Keskustelupalvelut - chat, irkkailu, pikaviestipalvelut Viranomaisasiointi verkossa Terveyspalvelut Verkkopelaaminen Sijoituspalvelut Ei mihinkään näistä Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr % Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

41 MITKÄ SEURAAVISTA OVAT KOLME TÄRKEINTÄ OSIOTA TAI PALVELUA AJATELLEN OMAA KANSALAISVERKKOA/SEUTUPORTAALIA Kaikki vastaajat, n= 131 Kuntien ja valtion viranomaisten palvelut 66 Harrastustoiminta 56 Uutiset 46 Yksityisen sektorin palvelut (esim. kaupan) 41 Sähköposti 28 Linkkikokoelmat 26 Pelit 5 Linjakeskustelu eli chat 2 Muu 13 Ei osaa sanoa 5 Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr % Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

42 KUINKA HYVIN OMINAISUUDET SOPIVAT ITSEENSÄ AJATELLEN NIMENOMAAN KANSALAISVERKON/SEUTUPORTAALIN KÄYTTÖÄ Kaikki vastaajat, n= 131 5) Erittäin hyvin 4) Melko hyvin 3) Ei hyvin eikä huonosti 2) Melko huonosti 1) Erittäin huonosti Ei osaa sanoa Keskiarvo 1-4 Verkko on toiminut minulle hyvänä tiedotusvälineenä ,97 En pidä omalla nimelläni toimimisesta verkossa ,85 Verkko on auttanut minua löytämään uusia palveluja ,74 Verkko on lisännyt paikallistuntemustani ,35 Verkko on vahvistanut omaan asuinympäristöön kuulumisen tunnetta ,92 Olen tutustunut uusiin ihmisiin verkon avulla ,08 Olen käynyt verkossa mielenkiintoisia keskusteluja, kirjeenvaihtoa , % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

43 MIKÄLI OMA KANSALAISVERKKO/SEUTUPORTAALI MUUTTUISI MAKSULLISEKSI, MIKÄ OLISI KORKEIN MAHDOLLINEN HINTA, JONKA SUOSTUISI MAKSAMAAN PALVELUSTA VUODESSA Kaikki vastaajat, n= euroa euroa euroa euroa euroa 1 Keskiarvo (EUR, 0 euroa ei mukana): euroa 100 euroa tai enemmän ,41 Mediaani (EUR, 0 euroa ei mukana): % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

44 KUINKA TÄRKEÄNÄ PITÄÄ OMAA KANSALAISVERKKOAAN/SEUTUPORTAALIAAN ELI KUINKA SUURI MENETYS OLISI HENKILÖKOHTAISESTI JOS SE LAKKAUTETTAISIIN/LOPETETTAISIIN n=kaikki vastaajat 4) Erittäin suuri menetys 3) Melko suuri menetys 2) Ei kovin suuri menetys 1) Ei menetys lainkaan Ei osaa sanoa Keskiarvo 1-4 Kaikki, n= ,28 Sukupuoli Mies, n= ,51 Nainen, n= ,17 Ikä Alle 25 vuotta, n= , vuotta, n= ,25 Yli 45 vuotta, n= , % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

45 MITEN KIINNOSTUNUT ON SEURAAVISTA ASIOISTA LIITTYEN OMAAN KAUPUNKIIN/KUNTAAN Kaikki vastaajat, n= 131 4) Erittäin kiinnostunut 3) Melko kiinnostunut 2) Ei kovin kiinnostunut 1) Ei lainkaan kiinnostunut Ei osaa sanoa Keskiarvo 1-4 Kaupunkini/kuntani tapahtumatietojen lukeminen Internetissä ,37 Mahdollisuus saada Internetistä tietoja kuntalaisia koskevien asioiden hoidosta eri virastoissa ,22 Virastojen yhteystiedot ja aukioloajat Internetissä ,18 Mahdollisuus saada tietoja Internetistä kunnallisista päätöksistä ,16 Uutisten lukeminen Internetissä kaupunkiini/kuntaani liittyvistä asioista ,13 Mahdollisuus asioida kaupungin/kunnan virastossa Internetin kautta ,09 Mahdollisuus osallistua/vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon Internetin kautta , % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

46 ONKO VIIMEISEN VUODEN AIKANA OLLUT YHTEYDESSÄ ASUINKUNTANSA PÄÄTÖKSENTEKIJÖIHIN TAI PÄÄTÖKSENTEKOELIMIIN n=kaikki vastaajat Kyllä Ei Kaikki, n= Sukupuoli Mies, n= Nainen, n= Ikä Alle 25 vuotta, n= vuotta, n= Yli 45 vuotta, n= % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

47 JOS AJATELLAAN EDELLISTÄ KERTAA, KUN OLI YHTEYDESSÄ ASUINKUNTANSA PÄÄTÖKSENTEKIJÖIHIN TAI PÄÄTÖKSENTEKOELIMIIN, MITEN OLI HEIHIN YHTEYDESSÄ Ollut yhteydessä, n= 64 Henkilökohtainen tapaaminen 45 Sähköpostitse 33 Puhelimitse 17 Kirjeitse 2 www-sivujen yhteydenotto-/ palautelomakkeen avulla 0 Jollain muulla tavalla 3 Ei osaa sanoa % Syys-lokakuu /KMR/RKO/np/tgr Sitra Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 Suupohja

48 Sarakeprosenttitaulukot SARAKEPROSENTTITAULUKOT Eri vastausvaihtoehtojen prosentuaalinen osuus eri taustaryhmissä Taloustutkimus Oy tpi

49 TAULUKOIDEN LUKUOHJE/SARAKEPROSENTTITAULUKOT ============================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :13:20 TYÖ TAULUKKO ca VER % ============================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Huulirasvatutkimus Kaikki Sukupuoli Ikä nainen mies vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= Milloin käytätte huulirasvaa Käytän huulirasvaa * 48* 82* 77* 6 78* 76* 55* - vain talvella * 27* - vain kesällä 1 0* 1* ympäri vuoden 37 55* 18* 57* 48* 49* 40* 28* Ei käytä ollenkaan 33 17* 50* 16* 22* 22* 23* 43* Ei osaa sanoa 1 1* 2* 3* 2-1* 2 Käyttää huulirasvaa Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= Mitkä seuraavista tavoista kuvaavat huulirasvan käyttöäsi Käytän huulirasvaa - ulkoillessa 54 49* 9 61* 33* 38* 62* 57 58* - osana meikkausta 7 10* 1* 11* 5 13* 8 4* - suojana yöllä 12 14* 8* * tavan vuoksi päivittäin 33 41* 19* 53* 47* 30 24* 10 31* Ei osaa sanoa * 15* 4* 4* 5* 13* 10 T-testi testaa kunkin taulukoidun taustamuuttujan jokaisen vastausvaihtoehdon kohdalla, poikkeaako ko. ryhmän tulos muiden vastaajien tuloksista enemmän kuin on satunnaisvaihtelun osuus 95 % luotettavuustasolla. Tähti (*) luvun vieressä osoittaa, että ero on tilastollisesti merkitsevä. 1 Otoskoko/vastaajien todellinen kokonaismäärä 2 Koko populaatio tuhansina henkilöinä 3 Naisvastaajien todellinen kokonaismäärä vuotiaiden vastaajien todellinen kokonaismäärä 5 83 % naisista käyttää huulirasvaa 6 78 % vuotiaista käyttää huulirasvaa 7 Huulirasvaa käyttävien vastaajien todellinen kokonaismäärä (=uusi kantaluku) 8 Huulirasvaa käyttävien vastaajien painotettu määrä tuhansina henkilöinä 9 Huulirasvaa käyttävistä miehistä 61 % käyttää huulirasvaa ulkoillessa 10 Huulirasvaa käyttävistä vuotiaista 31 % käyttää huulirasvaa tavan vuoksi päivittäin 11 9 % huulirasvaa käyttävistä ei osaa tai ei halua kertoa käyttötapojaan

50 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :05:14 TYÖ TAULUKKO np VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Alueellinen ja seudullinen Kaikki Sukupuoli Ikä Käyttänyt Vierailee tietoyhteiskunnan tila 2004 verkkopalv/ verkkopalv/ kansal.verkk. kansal.verk. Suupohja mies nainen alle alle yli päivit 1-4 harvem 25 v. v. v. vuoden vuoden täin/ päivä min lähes nä/ päivit. vko Kaikki n= Asuinpaikkakuntanne Isojoki Jurva Karijoki Kauhajoki * 71* 79* 52 41* Teuva Muu 32 46* 26* * 17* 12* 32 44* SUUPOHJA

51 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :05:14 TYÖ TAULUKKO np VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Alueellinen ja seudullinen Kaikki Kunta tietoyhteiskunnan tila 2004 Iso Jurva Kari Kauha Teuva muu Suupohja joki joki joki Kaikki n= Asuinpaikkakuntanne Isojoki Jurva Karijoki Kauhajoki Teuva Muu SUUPOHJA

52 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :05:14 TYÖ TAULUKKO np VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Alueellinen ja seudullinen Kaikki Sukupuoli Ikä Käyttänyt Vierailee tietoyhteiskunnan tila 2004 verkkopalv/ verkkopalv/ kansal.verkk. kansal.verk. Suupohja mies nainen alle alle yli päivit 1-4 harvem 25 v. v. v. vuoden vuoden täin/ päivä min lähes nä/ päivit. vko Kaikki n= Sukupuoli Mies * Nainen * Ei vastausta Kuinka todennäköisesti asutte koko loppuelämänne nykyisessä asuinkunnassanne/-kaupungissanne Erittäin todennäköisesti 4) * Melko todennäköisesti 3) * 40* Melko epätodennäköisesti 2) 17 7* 21* * 8* * Erittäin epätodennäköisesti 1) Keskiarvo Ka:n erotus kaikista Ei osaa sanoa * Entä kuinka todennäköisesti asutte koko loppuelämänne nykyisessä maakunnassanne Erittäin todennäköisesti 4) * Melko todennäköisesti 3) * Melko epätodennäköisesti 2) Erittäin epätodennäköisesti 1) Keskiarvo Ka:n erotus kaikista Ei osaa sanoa *

53 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :05:14 TYÖ TAULUKKO np VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Alueellinen ja seudullinen Kaikki Kunta tietoyhteiskunnan tila 2004 Iso Jurva Kari Kauha Teuva muu Suupohja joki joki joki Kaikki n= Sukupuoli Mies * Nainen * * Ei vastausta Kuinka todennäköisesti asutte koko loppuelämänne nykyisessä asuinkunnassanne/-kaupungissanne Erittäin todennäköisesti 4) * Melko todennäköisesti 3) * 33 19* Melko epätodennäköisesti 2) * - 36* Erittäin epätodennäköisesti 1) Keskiarvo Ka:n erotus kaikista Ei osaa sanoa Entä kuinka todennäköisesti asutte koko loppuelämänne nykyisessä maakunnassanne Erittäin todennäköisesti 4) Melko todennäköisesti 3) * Melko epätodennäköisesti 2) Erittäin epätodennäköisesti 1) Keskiarvo Ka:n erotus kaikista Ei osaa sanoa * - 24*

54 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :05:14 TYÖ TAULUKKO np VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Alueellinen ja seudullinen Kaikki Sukupuoli Ikä Käyttänyt Vierailee tietoyhteiskunnan tila 2004 verkkopalv/ verkkopalv/ kansal.verkk. kansal.verk. Suupohja mies nainen alle alle yli päivit 1-4 harvem 25 v. v. v. vuoden vuoden täin/ päivä min lähes nä/ päivit. vko Kaikki n= Ikä Alle 15 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta * 4* vuotta vuotta vuotta vuotta tai enemmän * Ei vastausta Mikä seuraavista kuvaa tilannettanne parhaiten tällä hetkellä Palkansaaja kokopäivätyössä * 75* Palkansaaja osapäivätyössä Maatilayrittäjä Muu yksityisyrittäjä 8 17* 3* * Työtön tai lomautettu palkatta Varusmies Opiskelija tai koululainen 14 2* 19* 78* 5* Eläkkeellä Äitiys- tai vanhempainlomalla Omaa kotitaloutta hoitava Muu Ei vastausta Palkansaaja n= Työnantajanne... Valtio Kunta/kuntaliitto Järjestö/liitto/yhdistys Valtioenemmistöinen yritys Yksityinen yritys Seurakunta/kirkko Muu Ei vastausta Kaikki n= Oletteko suorittanut ylioppilastutkinnon Kyllä * 32* En * 68* Ei vastausta Mikä on korkein suorittamanne tutkinto/koulutuksenne ylin aste Ylempi korkeakoulu-/yliopistotutk * Alempi korkeakoulu-/yliopistotutk Ammattikorkeakoulututkinto 9 2* 12* * Opisto (tekninen/kaupallinen jne.) * 40 45* Ammatillinen oppilaitos * 16 Peruskoulu/lukio * 4* * 3* 8 21 Ei vastausta

55 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :05:14 TYÖ TAULUKKO np VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Alueellinen ja seudullinen Kaikki Kunta tietoyhteiskunnan tila 2004 Iso Jurva Kari Kauha Teuva muu Suupohja joki joki joki Kaikki n= Ikä Alle 15 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta * 17 5* vuotta vuotta * vuotta vuotta tai enemmän Ei vastausta Mikä seuraavista kuvaa tilannettanne parhaiten tällä hetkellä Palkansaaja kokopäivätyössä Palkansaaja osapäivätyössä Maatilayrittäjä Muu yksityisyrittäjä Työtön tai lomautettu palkatta Varusmies Opiskelija tai koululainen 14 67* Eläkkeellä * - 7 Äitiys- tai vanhempainlomalla Omaa kotitaloutta hoitava Muu Ei vastausta Palkansaaja n= Työnantajanne... Valtio Kunta/kuntaliitto Järjestö/liitto/yhdistys Valtioenemmistöinen yritys Yksityinen yritys Seurakunta/kirkko Muu Ei vastausta Kaikki n= Oletteko suorittanut ylioppilastutkinnon Kyllä * 57 En * * 43 Ei vastausta Mikä on korkein suorittamanne tutkinto/koulutuksenne ylin aste Ylempi korkeakoulu-/yliopistotutk Alempi korkeakoulu-/yliopistotutk Ammattikorkeakoulututkinto Opisto (tekninen/kaupallinen jne.) Ammatillinen oppilaitos Peruskoulu/lukio * Ei vastausta

56 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :05:14 TYÖ TAULUKKO np VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Alueellinen ja seudullinen Kaikki Sukupuoli Ikä Käyttänyt Vierailee tietoyhteiskunnan tila 2004 verkkopalv/ verkkopalv/ kansal.verkk. kansal.verk. Suupohja mies nainen alle alle yli päivit 1-4 harvem 25 v. v. v. vuoden vuoden täin/ päivä min lähes nä/ päivit. vko Opiskelija/koululainen n= Missä opiskelette tällä hetkellä Peruskoulussa Lukiossa Ammatillisessa oppilaitoksessa Kansanopistossa tai vastaavassa Opistotasoisessa oppilaitoksessa Ammattikorkeakoulussa Korkeakoulussa/yliopistossa Työllisyyskoulutuksessa Muu kä Ei vastausta Kaikki n= Taloutenne tämänhetkinen elinvaihe Yksinäistalous * 15* * Lapseton pari (Muu) aikuistalous (vain yli 18 -vuotiaita) * 24* Talous, jossa lapsia * 57* Ei vastausta Lapsiperhe n= Kuinka monta alle 18-vuotiasta lasta asuu taloudessanne * 53* * tai enemmän Ei vastausta Kaikki n= Asuntonne tyyppi... Kerrostalo * * Rivitalo / paritalo Omakotitalo / maatila-asunto * 82* Ei vastausta Asutteko... Omistusasunnossa * * 79 85* Osaomistusasunnossa Vuokra-/asumisoikeusasunnossa * * 17 12* Työsuhdeasunnossa Muu Ei vastausta Onko asuinpaikkanne... Kaupungin keskus * Esikaupunkialue tai kaupunkilähiö Kuntakeskus tai muu taajama Maaseudun haja-asutusalue, kylä Ei vastausta

57 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :05:14 TYÖ TAULUKKO np VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Alueellinen ja seudullinen Kaikki Kunta tietoyhteiskunnan tila 2004 Iso Jurva Kari Kauha Teuva muu Suupohja joki joki joki Opiskelija/koululainen n= Missä opiskelette tällä hetkellä Peruskoulussa Lukiossa Ammatillisessa oppilaitoksessa Kansanopistossa tai vastaavassa Opistotasoisessa oppilaitoksessa Ammattikorkeakoulussa Korkeakoulussa/yliopistossa Työllisyyskoulutuksessa Muu kä Ei vastausta Kaikki n= Taloutenne tämänhetkinen elinvaihe Yksinäistalous Lapseton pari (Muu) aikuistalous (vain yli 18 -vuotiaita) Talous, jossa lapsia * 67 24* Ei vastausta Lapsiperhe n= Kuinka monta alle 18-vuotiasta lasta asuu taloudessanne * * tai enemmän Ei vastausta Kaikki n= Asuntonne tyyppi... Kerrostalo * - 43* Rivitalo / paritalo Omakotitalo / maatila-asunto * 100* 75 78* 67 38* Ei vastausta Asutteko... Omistusasunnossa * 50 55* Osaomistusasunnossa Vuokra-/asumisoikeusasunnossa * 33 38* Työsuhdeasunnossa Muu Ei vastausta Onko asuinpaikkanne... Kaupungin keskus Esikaupunkialue tai kaupunkilähiö Kuntakeskus tai muu taajama 8-50* 50* 1* Maaseudun haja-asutusalue, kylä * Ei vastausta

58 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :05:14 TYÖ TAULUKKO np VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Alueellinen ja seudullinen Kaikki Sukupuoli Ikä Käyttänyt Vierailee tietoyhteiskunnan tila 2004 verkkopalv/ verkkopalv/ kansal.verkk. kansal.verk. Suupohja mies nainen alle alle yli päivit 1-4 harvem 25 v. v. v. vuoden vuoden täin/ päivä min lähes nä/ päivit. vko Kaikki n= Miten pitkä matka kotoanne on lähimpään... Päivittäistavarakauppaan Alle 1/2 km /2-2 km * km 19 10* 23* 39* km km yli 50 km Ei osaa sanoa Pankkiautomaatille Alle 1/2 km /2-2 km km km * 1* km yli 50 km Ei osaa sanoa Kirjastoon Alle 1/2 km /2-2 km km km * 1* * 3-13* km yli 50 km Ei osaa sanoa Postin kirjelaatikolle Alle 1/2 km * 25* /2-2 km * 50* km 18 7* 22* km km yli 50 km Ei osaa sanoa Omalle postilaatikolle Alle 1/2 km * 100* 95 1/2-2 km km km km yli 50 km Ei osaa sanoa

59 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :05:14 TYÖ TAULUKKO np VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Alueellinen ja seudullinen Kaikki Kunta tietoyhteiskunnan tila 2004 Iso Jurva Kari Kauha Teuva muu Suupohja joki joki joki Kaikki n= Miten pitkä matka kotoanne on lähimpään... Päivittäistavarakauppaan Alle 1/2 km /2-2 km * km km km yli 50 km Ei osaa sanoa Pankkiautomaatille Alle 1/2 km /2-2 km km km 7 100* km yli 50 km Ei osaa sanoa Kirjastoon Alle 1/2 km * /2-2 km km km 8 100* km yli 50 km Ei osaa sanoa Postin kirjelaatikolle Alle 1/2 km * 33 62* 1/2-2 km * * 3-10 km km km yli 50 km Ei osaa sanoa Omalle postilaatikolle Alle 1/2 km /2-2 km km km km yli 50 km Ei osaa sanoa

60 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :05:14 TYÖ TAULUKKO np VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Alueellinen ja seudullinen Kaikki Sukupuoli Ikä Käyttänyt Vierailee tietoyhteiskunnan tila 2004 verkkopalv/ verkkopalv/ kansal.verkk. kansal.verk. Suupohja mies nainen alle alle yli päivit 1-4 harvem 25 v. v. v. vuoden vuoden täin/ päivä min lähes nä/ päivit. vko Kaikki n= Miten pitkä matka kotoanne on lähimpään... Kunnalliseen terveyskeskukseen/sairaalaan Alle 1/2 km /2-2 km * 3-10 km km * 5* * km yli 50 km Ei osaa sanoa Taajamaan, jossa on muitakin kauppoja kuin ruokakauppa Alle 1/2 km * /2-2 km km km * 4* km yli 50 km Ei osaa sanoa Postiin tai asiamiespostiin Alle 1/2 km /2-2 km km km * km yli 50 km Ei osaa sanoa

61 ======================================================================================================================== TALOUSTUTKIMUS OY :05:14 TYÖ TAULUKKO np VER % ======================================================================================================================== (KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) Alueellinen ja seudullinen Kaikki Kunta tietoyhteiskunnan tila 2004 Iso Jurva Kari Kauha Teuva muu Suupohja joki joki joki Kaikki n= Miten pitkä matka kotoanne on lähimpään... Kunnalliseen terveyskeskukseen/sairaalaan Alle 1/2 km * 4* /2-2 km km km * km yli 50 km Ei osaa sanoa Taajamaan, jossa on muitakin kauppoja kuin ruokakauppa Alle 1/2 km /2-2 km km km * km yli 50 km Ei osaa sanoa Postiin tai asiamiespostiin Alle 1/2 km /2-2 km * km * km 5 67* km yli 50 km Ei osaa sanoa

Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa. Rauhan Tervehdys ry

Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa. Rauhan Tervehdys ry Rauhan Tervehdyksen lukeminen Siikasalon seurakunnassa Rauhan Tervehdys ry Taloustutkimus Oy Syyskuu 2008 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy

toy taloustutkimus oy toy taloustutkimus oy VAARA-KARJALAN KANSALAISVERKON KÄYTTÄJÄTUTKIMUS MAALISKUU 2001 Kari Roose 30.3.2001 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa

Lisätiedot

VALITUT PALAT Mielipiteitä kirkosta

VALITUT PALAT Mielipiteitä kirkosta VALITUT PALAT Mielipiteitä kirkosta Taloustutkimus Oy Kesäkuu 2009 Tuomo Turja 15.06.2009 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1 Taustaa... 1 1.2 Kohderyhmä, tutkimusmenetelmä

Lisätiedot

OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa

OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa toy 1971 OMNIBUS 1000 haastateltavaa 2 kertaa kuukaudessa taloustutkimus oy SUOMALAISTEN TEATTERISSA KÄYNTI Huhtikuu 2004 Suomen Teatteriliitto Jari Pajunen / Helena Fagerlund 19.5.2004 Suomen Teatteriliitto

Lisätiedot

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Taloustutkimus Oy Tammi-helmikuu 2009 Vesa Ryyppö, Jussi Pajunen 31.3.2009 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön.

Lisätiedot

Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Saaristomeren alueella

Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Saaristomeren alueella Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Saaristomeren alueella Vierasvenesatamien kävijätutkimus 2009 Saaristomeren alueella Kemiönsaaren kunta/marina II-hanke Heinäkuu 2009 Merja Tuominen 31.8.2009 Taloustutkimus

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA Muuttoliiketutkimus 2015. Tutkimusraportti

NURMIJÄRVEN KUNTA Muuttoliiketutkimus 2015. Tutkimusraportti NURMIJÄRVEN KUNTA Muuttoliiketutkimus 2015 Tutkimusraportti Taloustutkimus Oy, Markus Mervola Toukokuu 2015 Nurmijärven Kunta Muuttoliiketutkimus 2 TIIVISTELMÄ: NURMIJÄRVEN MUUTTOTUTKIMUS Nurmijärvelle

Lisätiedot

ASIAKASSUHDETUTKIMUS 2007 SUOMEN SUORAHAKUYRITYSTEN YHDISTYS R.Y.

ASIAKASSUHDETUTKIMUS 2007 SUOMEN SUORAHAKUYRITYSTEN YHDISTYS R.Y. ASIAKASSUHDETUTKIMUS 2007 SUOMEN SUORAHAKUYRITYSTEN YHDISTYS R.Y. LOPPURAPORTTI Ville Haikola/Jyrki Kärpänoja 28.11.2007 Sisältö JOHDANTO: TUTKIMUKSEN SISÄLTÖ, TAVOITTEET JA TOTEUTUS 3 YHTEENVETO 5 ARVIOT

Lisätiedot

Marmai.fi Verkon kävijäprofiili 2010

Marmai.fi Verkon kävijäprofiili 2010 Marmai.fi Verkon kävijäprofiili Raportti 2.12. Kuulas Millward Brown Marmai.fi Tutkimusraportin sisältö 1. Tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen 2. Otoksen rakenne. Kävijäprofiili 4. Sivustolla vieraileminen

Lisätiedot

MPC Verkon kävijäprofiili 2013 Kuulas Research Agency 5.6.2013 Kaisa Kaitosalmi, Janne Karetie

MPC Verkon kävijäprofiili 2013 Kuulas Research Agency 5.6.2013 Kaisa Kaitosalmi, Janne Karetie MPC Verkon kävijäprofiili 2013 Kuulas Research Agency 5.6.2013 Kaisa Kaitosalmi, Janne Karetie Mikropc.net Tutkimusraportin sisältö 1. Tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen 2. Kävijäprofiili 3. Sivustolla

Lisätiedot

Viestintävirasto. Suomalaiset viestintäpalveluiden kuluttajina 6.11.2009

Viestintävirasto. Suomalaiset viestintäpalveluiden kuluttajina 6.11.2009 Viestintävirasto Suomalaiset viestintäpalveluiden kuluttajina 6.11.200 Tutkimuksen taustat Tämän tutkimuksen on tehnyt IROResearch Oy Viestintäviraston toimeksiannosta Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää,

Lisätiedot

INTERNET-PALVELUT IHMISELLE VAI IHMINEN INTERNET- PALVELUILLE?

INTERNET-PALVELUT IHMISELLE VAI IHMINEN INTERNET- PALVELUILLE? VANTAAN KAUPUNKI Tilasto ja tutkimus C11:2004 INTERNET-PALVELUT IHMISELLE VAI IHMINEN INTERNET- PALVELUILLE? Vantaan verkkopalveluiden kehittämiskyselyn tulokset Saara Hämäläinen VANTAAN KAUPUNKI KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

Tekniikka & Talous Verkon kävijäprofiili 2010

Tekniikka & Talous Verkon kävijäprofiili 2010 Tekniikka & Talous Verkon kävijäprofiili Raportti 5.10. Kuulas Millward Brown Tekniikkatalous.fi Tutkimusraportin sisältö 1. Tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen 2. Otoksen rakenne 3. Kävijäprofiili

Lisätiedot

Talouselämä Verkon kävijäprofiili 2010

Talouselämä Verkon kävijäprofiili 2010 Talouselämä Verkon kävijäprofiili Raportti 4.10. Kuulas Millward Brown Talouselama.fi Tutkimusraportin sisältö 1. Tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen 2. Otoksen rakenne 3. Kävijäprofiili 4. Sivustolla

Lisätiedot

SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 2009

SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 2009 SILMÄLASIEN KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 009 Optisen Alan Tiedotuskes kus Lokakuu 009 Tiedotusvälineille.3.00 SUOMALAISET OVAT SILMÄLASIKANSAA - uusinta tutkimustietoa Enemmän kuin kaksi kolmasosaa yli 5-vuotiaista

Lisätiedot

Talouselämä Verkon kävijäprofiili 2013 Kuulas Research Agency 23.4.2013 Kaisa Kaitosalmi, Janne Karetie

Talouselämä Verkon kävijäprofiili 2013 Kuulas Research Agency 23.4.2013 Kaisa Kaitosalmi, Janne Karetie Talouselämä Verkon kävijäprofiili 2013 Kuulas Research Agency 23.4.2013 Kaisa Kaitosalmi, Janne Karetie Talouselama.fi Tutkimusraportin sisältö 1. Tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen 2. Kävijäprofiili

Lisätiedot

Nettimaunulan yhteisöverkon käyttäjäkyselyn tuloksia

Nettimaunulan yhteisöverkon käyttäjäkyselyn tuloksia Liite 3 n yhteisöverkon käyttäjäkyselyn tuloksia 1 Liite 3 n yhteisöverkon käyttäjäkyselyn tuloksia Kysely oli liitetty n yhteisöverkkoon niin, että ensimmäistä kertaa kirjautuessaan käyttäjä sai automaattisesti

Lisätiedot

Mediuutiset.fi Verkon kävijäprofiili 2010

Mediuutiset.fi Verkon kävijäprofiili 2010 Mediuutiset.fi Verkon kävijäprofiili 21 Raportti 22.11.21 Kuulas Millward Brown Mediuutiset.fi Tutkimusraportin sisältö 1. Tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen 2. Otoksen rakenne 3. Kävijäprofiili.

Lisätiedot

LAPSIPERHEET, IT JA TASA-ARVO

LAPSIPERHEET, IT JA TASA-ARVO LAPSIPERHEET, IT JA TASA-ARVO SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 3 2. TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TOTEUTUS... 4 2.1 Esiselvityksen taustaa... 4 2.2 Esielvityksen taustaoletukset ja tavoitteet... 5

Lisätiedot

Arvopaperi Verkon kävijäprofiili 2010

Arvopaperi Verkon kävijäprofiili 2010 Arvopaperi Verkon kävijäprofiili Raportti.12. Kuulas Millward Brown Arvopaperi.fi Tutkimusraportin sisältö 1. Tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen 2. Otoksen rakenne. Kävijäprofiili 4. Sivustolla vieraileminen

Lisätiedot

Sosiaalisen Median Pulssi 2010

Sosiaalisen Median Pulssi 2010 Sosiaalisen Median Pulssi 2010 ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Sosiaalisen Median Pulssi 2010 Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen Marjut Naapuri 26.10.2010 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 Keskeiset tulokset

Lisätiedot

Tivi Verkon kävijäprofiili 2013 Kuulas Research Agency 28.2.2013 Kaisa Kaitosalmi, Janne Karetie

Tivi Verkon kävijäprofiili 2013 Kuulas Research Agency 28.2.2013 Kaisa Kaitosalmi, Janne Karetie Tivi Verkon kävijäprofiili 2013 Kuulas Research Agency 2.2.2013 Kaisa Kaitosalmi, Janne Karetie Tietoviikko.fi Tutkimusraportin sisältö 1. Tutkimuksen tavoitteet ja toteuttaminen 2. Kävijäprofiili 3. Sivustolla

Lisätiedot

Arvopaperi Verkon kävijäprofiili 2013 Kuulas Research Agency 8.5.2013 Kaisa Kaitosalmi, Janne Karetie

Arvopaperi Verkon kävijäprofiili 2013 Kuulas Research Agency 8.5.2013 Kaisa Kaitosalmi, Janne Karetie Arvopaperi Verkon kävijäprofiili 2013 Kuulas Research Agency 8.5.2013 Kaisa Kaitosalmi, Janne Karetie Arvopaperi.fi Arvopaperi.fi kävijäprofiili Tyypillinen verkkosivustolla vieraileva on yli 40-vuotias

Lisätiedot

VARUSMIESTEN ETUUSTUTKIMUS 2003

VARUSMIESTEN ETUUSTUTKIMUS 2003 VARUSMIESTEN ETUUSTUTKIMUS 2003 KYSELY VARUSMIESTEN TALOUDELLISISTA JA SOSIAALISISTA ETUUKSISTA SEKÄ HEIDÄN YHTEISKUNNALLISESTA ASEMASTAAN KYSELYLOMAKE LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Kysymyksiin vastataan 1. Ympyröimällä

Lisätiedot

Nettisivustojen profiilimittaus. Nettiasunto.com

Nettisivustojen profiilimittaus. Nettiasunto.com Nettisivustojen profiilimittaus Nettiasunto.com Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Nettiasunto.com sivun profiilitutkimus 0....009 Tutkittiin sivun kävijäprofiilia pop up tutkimuksena Tuloksia verrataan

Lisätiedot

Savuttomuuskysely 2011

Savuttomuuskysely 2011 Savuttomuuskysely 2011 Savuttomuuskysely 2011 Savuton pääkaupunkiseutu -hanke & Suomen ASH ry Savuttomuuskysely 2011 Savuttomuuskysely 2011 Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen Marjut Naapuri.11.2011/8.11.2011

Lisätiedot

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 4. YHTEENVETO BAROMETRIN PÄÄTULOKSET...32

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 4. YHTEENVETO BAROMETRIN PÄÄTULOKSET...32 1 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 3.1. Oma asuinseutu...9 3.2. Turvallisuus...15 3.3. Toimeentulo...17 3.4. Opiskelu ja työ...20 3.5. Huolet, tyytyväisyys

Lisätiedot

Nettisivustojen profiilimittaus. Plaza.fi/Ajassa

Nettisivustojen profiilimittaus. Plaza.fi/Ajassa Nettisivustojen profiilimittaus Plaza.fi/Ajassa Tutkimuksen tausta ja tutkittu sivu Plaza.fi/Ajassa sivun profiilitutkimus.. 0..009 Tutkittiin sivun kävijäprofiilia pop up tutkimuksena Tuloksia verrataan

Lisätiedot

Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 2014

Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 2014 Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 201 IROResearch Oy Malminkatu 00100 HELSINKI Tel. +58 9 770 600 Y 810550-1 www.iro.fi 1 Kuvailulehti 2.6.201 Julkaisija: Viestintävirasto Asiakirjan nimi: Viestintäpalvelujen

Lisätiedot