Koulutuspoliittinen kysely

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutuspoliittinen kysely"

Transkriptio

1 OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ Koulutuspoliittinen kysely Helmikuu 0 Taloustutkimus Oy Anne Kosonen

2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS / Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä koulutuspoliittisista asioista. Tutkimus on toteutettu henkilökohtaisina haastatteluina osana Omnibus-kuluttajatutkimusta. Kysymykset esitettiin 0 vastaajalle. Kohderyhmänä olivat --vuotiaat suomalaiset kuluttajat Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Otos muodostettiin kiintiöpoiminnalla, jossa kiintiöinä olivat kohderyhmän valtakunnallinen ikä-, sukupuoli-, suuralue- ja kuntatyyppijakauma. Otos on painotettu kohderyhmää vastaavaksi. Painotetut N-luvut vastaavat Suomen --vuotiaista väestöä tuhansina (SVT..0). Otoksen painottamaton ja painotettu rakenne on selvitetty raportin atk-taulukoiden jälkeen ( Absoluuttiset luvut ). Taulukoissa painottamaton n-luku kertoo haastateltujen määrän eri taustaryhmissä ja painotettu N-luku vastaavan populaation tuhansina (.000) henkilöinä. Haastattelut toteutettiin.-..0 välisenä aikana. Haastattelutyöhön osallistui Taloustutkimuksen kouluttamaa haastattelijaa. Haastatteluja tehtiin paikkakunnalla (kaupunkeja ja muita kuntia ). Tutkimuksessa on käytetty T-testiä, joka testaa kunkin taulukoidun taustamuuttujan kohdalla poikkeaako tulos muista vastaajista enemmän kuin mitä satunnaisvaihtelun osuus on %:n luotettavuustasolla. Tähti (*) luvun vieressä osoittaa, että ero on tilastollisesti merkitsevä. Tutkimuksen virhemarginaali on kokonaistulosten osalta enimmillään noin + %-yksikköä ( %:n luotettavuustasolla)...0 OAJ / Koulutuspoliittinen kysely / T

3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS / Tutkimuksen tulokset on raportointi lyhyenä yhteenvetona, graafisina kuvioina päätuloksista sekä atk-taulukoina (erillinen liite). Toimeksiantoon sisältyneet kysymykset sekä käytettävissä olevat taustatietokysymykset ovat tämän raportin liitteenä. Tutkimusaineisto säilytetään ja on käytettävissä lisätulostuksiin kahden vuoden ajan raportointipäivästä. Tämän projektin laatu varmistetaan käsittelemällä kaikkia tutkimukseen liittyviä aineistoja ja syntyneitä tietoja ehdottoman luottamuksellisesti sekä noudattamalla markkinatutkimusalan ISO 0 -standardia sekä ESOMARin ja Kansainvälisen Kauppakamarin yhdessä julkaisemia tutkimusalan perussääntöjä. Tutkimuksen toteutuksesta Taloustutkimuksessa vastaa Anne Kosonen p. +(0)0,

4 Tutkimuksen sisältö Seuraavaksi luettelen joitakin koulutukseen liittyviä väittämiä. Kuinka samaa tai olette seuraavien väittämien kanssa? Vastatkaa asteikolla -, jossa =Täysin ja =Täysin. ASTEIKKO KORTILLE! VÄITTÄMÄT ESITETÄÄN SATUNNAISESSSA JÄRJESTYKSESSÄ! INFOT LUETAAN VASTAAJALLE VAIN TARVITTAESSA!. Laissa pitäisi määritellä paljonko kouluissa voi olla oppilaita enimmillään opettajaa kohden Info: Toisin kuin varhaiskasvatuksessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, opetusalalla ei ole määritelty opettaja-oppilas-suhdelukua.. Valtion tulisi rahoittaa julkisten rakennusten, kuten koulujen ja päiväkotien, sisäilmaongelmien korjaamista. Info: Nyt rahoituksesta vastaavat yksin kunnat ja muut koulutuksen järjestäjät.. Voiton tavoittelua yksityisessä varhaiskasvatuksessa pitäisi rajoittaa Info: Yksityiset päiväkodit pyörivät julkisella rahalla, mutta voivat tavoitella voittoa ja maksaa osinkoja omistajilleen. Muilla koulutusasteille voiton tavoittelu on kielletty.. Jos oppilaalla on oppimisvaikeuksia tai hän tarvitsee muita enemmän tukea oppimiseen, hänelle täytyy tarvittaessa järjestää opetusta pienryhmässä. Info: Nykyisiä tuen muotoja ovat esimerkiksi tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, avustajapalvelut ja erityiset apuvälineet.. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoille pitäisi säätää oikeus täysiin opiskelupäiviin ja - viikkoihin Info: Ammatillisessa koulutuksessa ei ole määritelty paljonko opiskelija saa opetusta, toisin kuin lukiossa.. Oppivelvollisuus pitäisi ulottaa koskemaan myös toisen asteen koulutusta Info: Oppivelvollisuus ulottuu tällä hetkellä vain perusopetukseen, mutta lukiota tai ammatillista koulutusta ei ole pakko käydä.. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen lainsäädäntö ja tehtävät pitää säilyttää erillisinä toisistaan Info: Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on tuottaa työelämäpainotteista osaamista ja koulutusta, yliopistojen tiedepohjaista koulutusta ja tutkimusta.. Suomessa pitää ottaa käyttöön osaamisseteli, jolla voisi hankkia itselleen aikuiskoulutusta Info: Osaamisseteliin olisi oikeutettu jokainen työikäinen ja sen rahoittamiseen osallistuisivat työntekijät, työnantajat ja valtio.. Koulutukselle tarvitaan pitkän aikavälin kasvuohjelma rahoitustason nostamiseksi Info: Koulutuksesta on leikattu yli miljardia euroa viimeisen vuoden aikana. 0. Opettajien kelpoisuusvaatimukset on säilytettävä vähintään nykyisellä tasolla Info: Esimerkiksi peruskoulun ja lukion opettajilla pitää olla suoritettuna opettajankoulutus ja maisterin tutkinto, varhaiskasvatuksen opettajilla kandidaatin tutkinto. Poliitikkojen pitäisi olla enemmän kiinnostuneita koulutukseen liittyvistä asioista + Minkä puolueen tai ryhmittymän listalla olevaa ehdokasta äänestäisi, jos eduskuntavaalit olisivat nyt

5 YHTEENVETO TULOKSISTA

6 KOULUTUSPOLIITTISET VÄITTÄMÄT KESKIARVO - (=TÄYSIN ERI MIELTÄ =TÄYSIN SAMAA MIELTÄ) TÄYSIN+MELKO SAMAA MIELTÄ TÄYSIN+MELKO ERI MIELTÄ % TUEN SAANTI Jos oppilaalla on oppimisvaikeuksia tai hän tarvitsee muita enemmän tukea oppimiseen, hänelle täytyy tarvittaessa järjestää opetusta pienryhmässä., % % OPETTAJIEN KELPOISUUSVAATIMUKSET Opettajien kelpoisuusvaatimukset on säilytettävä vähintään nykyisellä tasolla., % % VALTION RAHOITUS Valtion tulisi rahoittaa julkisten rakennusten, kuten koulujen ja päiväkotien, sisäilmaongelmien korjaamista., % % POLIITIKOT Poliitikkojen pitäisi olla enemmän kiinnostuneita koulutukseen liittyvistä asioista.,0 % % AMMATTILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELU Ammatillisen koulutuksen opiskelijoille pitäisi säätää oikeus täysiin opiskelupäiviin ja viikkoihin., % % OPPILASMÄÄRÄT Laissa pitäisi määritellä paljonko kouluissa voi olla oppilaita enimmillään opettajaa kohden.,0 % %

7 KOULUTUSPOLIITTISET VÄITTÄMÄT KESKIARVO - (=TÄYSIN ERI MIELTÄ =TÄYSIN SAMAA MIELTÄ) TÄYSIN+MELKO SAMAA MIELTÄ % TÄYSIN+MELKO ERI MIELTÄ % PITKÄN AIKAVÄLIN KASVUOHJELMA Koulutukselle tarvitaan pitkän aikavälin kasvuohjelma rahoitustason nostamiseksi., 0 % % VOITON TAVOITTELU Voiton tavoittelua yksityisessä varhaiskasvatuksessa pitäisi rajoittaa., % % OPPIVELVOLLISUUS Oppivelvollisuus pitäisi ulottaa koskemaan myös toisen asteen koulutusta., % % OSAAMISSETELI Suomessa pitää ottaa käyttöön osaamisseteli, jolla voisi hankkia itselleen aikuiskoulutusta., % % AMMATTIKORKEAKOULUT JA YLIOPISTOT Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen lainsäädäntö ja tehtävät pitää säilyttää erillisinä toisistaan., % %

8 TUTKIMUSGRAFIIKKA..0 OAJ / Koulutuspoliittinen kysely / T

9 Mielipide koulutukseen liittyvistä väittämistä =Täysin =Melko =Ei samaa eikä =Melko =Täysin Ei osaa sanoa Keskiarvo Jos oppilaalla on oppimisvaikeuksia tai hän tarvitsee muita enemmän tukea oppimiseen, hänelle täytyy tarvittaessa järjestää opetusta pienryhmässä 0, Opettajien kelpoisuusvaatimukset on säilytettävä vähintään nykyisellä tasolla, Valtion tulisi rahoittaa julkisten rakennusten, kuten koulujen ja päiväkotien, sisäilmaongelmien korjaamista 0, Poliitikkojen pitäisi olla enemmän kiinnostuneita koulutukseen liittyvistä asioista,0 Ammatillisen koulutuksen opiskelijoille pitäisi säätää oikeus täysiin opiskelupäiviin ja - viikkoihin, Laissa pitäisi määritellä paljonko kouluissa voi olla oppilaita enimmillään opettajaa kohden 0,0 Koulutukselle tarvitaan pitkän aikavälin kasvuohjelma rahoitustason nostamiseksi, Voiton tavoittelua yksityisessä varhaiskasvatuksessa pitäisi rajoittaa, Oppivelvollisuus pitäisi ulottaa koskemaan myös toisen asteen koulutusta 0, Suomessa pitää ottaa käyttöön osaamisseteli, jolla voisi hankkia itselleen aikuiskoulutusta Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen lainsäädäntö ja tehtävät pitää säilyttää erillisinä toisistaan Kaikki vastaajat, n=0 0 0,, %

10 Laissa pitäisi määritellä paljonko kouluissa voi olla oppilaita enimmillään opettajaa kohden =Täysin =Melko =Ei samaa eikä =Melko =Täysin Ei osaa sanoa Keskiarvo Kaikki, n=0 0,0 Sukupuoli Nainen, n=0, Mies, n=, Ikä - vuotta, n= 0, - vuotta, n=0, - vuotta, n= 0, 0- vuotta, n=, Talouden elämänvaihe Aikuistalous, n=0 0, Talous, jossa lapsia, n=0, Suuralue Helsinki-Uusimaa, n= 0, Etelä-Suomi, n=, Länsi-Suomi, n=00, Pohjois- ja Itä-Suomi, n=0,0 n=kaikki vastaajat %

11 Valtion tulisi rahoittaa julkisten rakennusten, kuten koulujen ja päiväkotien, sisäilmaongelmien korjaamista =Täysin =Melko =Ei samaa eikä =Melko =Täysin Ei osaa sanoa Keskiarvo Kaikki, n=0 0, Sukupuoli Nainen, n=0, Mies, n=, Ikä - vuotta, n=, - vuotta, n=0, - vuotta, n=, 0- vuotta, n=, Talouden elämänvaihe Aikuistalous, n=0, Talous, jossa lapsia, n=0, Suuralue Helsinki-Uusimaa, n= 0, Etelä-Suomi, n=, Länsi-Suomi, n=00, Pohjois- ja Itä-Suomi, n=0, n=kaikki vastaajat %

12 Voiton tavoittelua yksityisessä varhaiskasvatuksessa pitäisi rajoittaa =Täysin =Melko =Ei samaa eikä =Melko =Täysin Ei osaa sanoa Keskiarvo Kaikki, n=0, Sukupuoli Nainen, n=0, Mies, n=, Ikä - vuotta, n=, - vuotta, n=0 0, - vuotta, n=, 0- vuotta, n=, Talouden elämänvaihe Aikuistalous, n=0 0 0, Talous, jossa lapsia, n=0 0, Suuralue Helsinki-Uusimaa, n= 0, Etelä-Suomi, n=, Länsi-Suomi, n=00 0, Pohjois- ja Itä-Suomi, n=0, n=kaikki vastaajat %

13 Jos oppilaalla on oppimisvaikeuksia tai hän tarvitsee muita enemmän tukea oppimiseen, hänelle täytyy tarvittaessa järjestää opetusta pienryhmässä =Täysin =Melko =Ei samaa eikä =Melko =Täysin Ei osaa sanoa Keskiarvo Kaikki, n=0 0, Sukupuoli Nainen, n=0, Mies, n=, Ikä - vuotta, n=,0 - vuotta, n=0, - vuotta, n=, 0- vuotta, n=, Talouden elämänvaihe Aikuistalous, n=0, Talous, jossa lapsia, n=0, Suuralue Helsinki-Uusimaa, n=, Etelä-Suomi, n= 0, Länsi-Suomi, n=00 0, Pohjois- ja Itä-Suomi, n=0, n=kaikki vastaajat %

14 Ammatillisen koulutuksen opiskelijoille pitäisi säätää oikeus täysiin opiskelupäiviin ja -viikkoihin =Täysin =Melko =Ei samaa eikä =Melko =Täysin Ei osaa sanoa Keskiarvo Kaikki, n=0, Sukupuoli Nainen, n=0 0, Mies, n=,0 Ikä - vuotta, n=, - vuotta, n=0,0 - vuotta, n= 0, 0- vuotta, n=, Talouden elämänvaihe Aikuistalous, n=0, Talous, jossa lapsia, n=0, Suuralue Helsinki-Uusimaa, n=, Etelä-Suomi, n=, Länsi-Suomi, n=00, Pohjois- ja Itä-Suomi, n=0 0, n=kaikki vastaajat %

15 Oppivelvollisuus pitäisi ulottaa koskemaan myös toisen asteen koulutusta =Täysin =Melko =Ei samaa eikä =Melko =Täysin Ei osaa sanoa Keskiarvo Kaikki, n=0 0, Sukupuoli Nainen, n=0,0 Mies, n=, Ikä - vuotta, n=,0 - vuotta, n=0, - vuotta, n=, 0- vuotta, n= 0,0 Talouden elämänvaihe Aikuistalous, n=0 0, Talous, jossa lapsia, n=0, Suuralue Helsinki-Uusimaa, n= 0, Etelä-Suomi, n=, Länsi-Suomi, n=00,0 Pohjois- ja Itä-Suomi, n=0,0 n=kaikki vastaajat %

16 Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen lainsäädäntö ja tehtävät pitää säilyttää erillisinä toisistaan =Täysin =Melko =Ei samaa eikä =Melko =Täysin Ei osaa sanoa Keskiarvo Kaikki, n=0, Sukupuoli Nainen, n=0,0 Mies, n= 0, Ikä - vuotta, n=, - vuotta, n=0, - vuotta, n=, 0- vuotta, n= 0, Talouden elämänvaihe Aikuistalous, n=0, Talous, jossa lapsia, n=0 0,0 Suuralue Helsinki-Uusimaa, n=, Etelä-Suomi, n= 0 0, Länsi-Suomi, n=00, Pohjois- ja Itä-Suomi, n=0, n=kaikki vastaajat %

17 Suomessa pitää ottaa käyttöön osaamisseteli, jolla voisi hankkia itselleen aikuiskoulutusta =Täysin =Melko =Ei samaa eikä =Melko =Täysin Ei osaa sanoa Keskiarvo Kaikki, n=0 0 0, Sukupuoli Nainen, n=0, Mies, n=, Ikä - vuotta, n= 0 0, - vuotta, n=0,0 - vuotta, n=, 0- vuotta, n=, Talouden elämänvaihe Aikuistalous, n=0, Talous, jossa lapsia, n=0, Suuralue Helsinki-Uusimaa, n= 0, Etelä-Suomi, n= 0, Länsi-Suomi, n=00 0, Pohjois- ja Itä-Suomi, n=0, n=kaikki vastaajat %

18 Koulutukselle tarvitaan pitkän aikavälin kasvuohjelma rahoitustason nostamiseksi =Täysin =Melko =Ei samaa eikä =Melko =Täysin Ei osaa sanoa Keskiarvo Kaikki, n=0, Sukupuoli Nainen, n=0 0, Mies, n=, Ikä - vuotta, n= 0, - vuotta, n=0,0 - vuotta, n=, 0- vuotta, n=, Talouden elämänvaihe Aikuistalous, n=0, Talous, jossa lapsia, n=0 0, Suuralue Helsinki-Uusimaa, n=, Etelä-Suomi, n=, Länsi-Suomi, n=00, Pohjois- ja Itä-Suomi, n=0, n=kaikki vastaajat %

19 Opettajien kelpoisuusvaatimukset on säilytettävä vähintään nykyisellä tasolla =Täysin =Melko =Ei samaa eikä =Melko =Täysin Ei osaa sanoa Keskiarvo Kaikki, n=0, Sukupuoli Nainen, n=0,0 Mies, n= 0, Ikä - vuotta, n=, - vuotta, n=0, - vuotta, n=, 0- vuotta, n=, Talouden elämänvaihe Aikuistalous, n=0, Talous, jossa lapsia, n=0, Suuralue Helsinki-Uusimaa, n=, Etelä-Suomi, n=, Länsi-Suomi, n=00, Pohjois- ja Itä-Suomi, n=0, n=kaikki vastaajat %

20 Poliitikkojen pitäisi olla enemmän kiinnostuneita koulutukseen liittyvistä asioista =Täysin =Melko =Ei samaa eikä =Melko =Täysin Ei osaa sanoa Keskiarvo Kaikki, n=0,0 Sukupuoli Nainen, n=0,0 Mies, n= 0,0 Ikä - vuotta, n=, - vuotta, n=0, - vuotta, n= 0,0 0- vuotta, n=,0 Talouden elämänvaihe Aikuistalous, n=0, Talous, jossa lapsia, n=0 0, Suuralue Helsinki-Uusimaa, n=, Etelä-Suomi, n= 0, Länsi-Suomi, n=00, Pohjois- ja Itä-Suomi, n=0, n=kaikki vastaajat %

21 Mielipide koulutukseen liittyvistä väittämistä Jos oppilaalla on oppimisvaikeuksia tai hän tarvitsee muita enemmän tukea oppimiseen, hänelle täytyy tarvittaessa järjestää opetusta pienryhmässä Opettajien kelpoisuusvaatimukset on säilytettävä vähintään nykyisellä tasolla Kaikki, n=0 Nainen, n=0 SUKUPUOLI IKÄRYHMÄ TALOUDEN TILANNE SUURALUE Talous, Mies, n= - vuotta, n= - vuotta, n=0 - vuotta, n= 0- vuotta, n= Aikuistalou s, n=0 jossa lapsia, n=0 Helsinki- Uusimaa, n= Etelä- Suomi, n= Länsi- Suomi, n=00 Pohjois- ja Itä-Suomi, n=0,,,,0,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,, Valtion tulisi rahoittaa julkisten rakennusten, kuten koulujen ja päiväkotien, sisäilmaongelmien korjaamista Poliitikkojen pitäisi olla enemmän kiinnostuneita koulutukseen liittyvistä asioista Ammatillisen koulutuksen opiskelijoille pitäisi säätää oikeus täysiin opiskelupäiviin ja -viikkoihin Laissa pitäisi määritellä paljonko kouluissa voi olla oppilaita enimmillään opettajaa kohden Koulutukselle tarvitaan pitkän aikavälin kasvuohjelma rahoitustason nostamiseksi Voiton tavoittelua yksityisessä varhaiskasvatuksessa pitäisi rajoittaa Oppivelvollisuus pitäisi ulottaa koskemaan myös toisen asteen koulutusta Suomessa pitää ottaa käyttöön osaamisseteli, jolla voisi hankkia itselleen aikuiskoulutusta Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen lainsäädäntö ja tehtävät pitää säilyttää erillisinä toisistaan,,,,,,,,,,,,,,0,0,0,,,0,0,,,,,,,,,0,,0,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,0,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,0,,,0,,,,,0,0,,,,,0,,,,,,,,,,0,,,,,,,0,,,, n=kaikki vastaajat

22 Mielipide koulutukseen liittyvistä väittämistä Jos oppilaalla on oppimisvaikeuksia tai hän tarvitsee muita enemmän tukea oppimiseen, hänelle täytyy tarvittaessa järjestää opetusta pienryhmässä Opettajien kelpoisuusvaatimukset on säilytettävä vähintään nykyisellä tasolla Kaikki, n=0 SDP, n= Kokoomus, n= Keskusta, n= ÄÄNESTÄISI EDUSKUNTAVAALEISSA Vasemmistoliitto, n= Perussuomalaiset, n= Vihreät, n=0 Ei halua vastata, n= Ei äänestäisi, n=,,0,0,,,,0,,0,,,0,,,,,, Valtion tulisi rahoittaa julkisten rakennusten, kuten koulujen ja päiväkotien, sisäilmaongelmien korjaamista Poliitikkojen pitäisi olla enemmän kiinnostuneita koulutukseen liittyvistä asioista Ammatillisen koulutuksen opiskelijoille pitäisi säätää oikeus täysiin opiskelupäiviin ja -viikkoihin Laissa pitäisi määritellä paljonko kouluissa voi olla oppilaita enimmillään opettajaa kohden Koulutukselle tarvitaan pitkän aikavälin kasvuohjelma rahoitustason nostamiseksi Voiton tavoittelua yksityisessä varhaiskasvatuksessa pitäisi rajoittaa Oppivelvollisuus pitäisi ulottaa koskemaan myös toisen asteen koulutusta Suomessa pitää ottaa käyttöön osaamisseteli, jolla voisi hankkia itselleen aikuiskoulutusta Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen lainsäädäntö ja tehtävät pitää säilyttää erillisinä toisistaan,,,,,,,,,,0,,0,,,,,,,,0,,,,,0,,,0,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,0,0,,,,0,,,,,0,, n=kaikki vastaajat

23 AINEISTON RAKENNE

24 Vastaajajoukon rakenne (painotettu) () Sukupuoli Nainen Mies Ikä - vuotta 0- vuotta - vuotta - vuotta 0- vuotta - vuotta Ammatti/asema Maanviljelijä Työntekijä Alempi/ylempi toimihenkilö/asiantuntija Yrittäjä/johtava asema Kotiäiti/-isä Opiskelija/koululainen Eläkeläinen Työtön Koulutus Perus-/keski-/kansa-/kansalaiskoulu Ammatti-/tekninen-/kauppakoulu Ylioppilas/lukio Opistotaso Ammattikorkeakoulu Yliopisto/korkeakoulu Kaikki vastaajat, n=0, N= %

25 Vastaajajoukon rakenne (painotettu) () Talouden elämänvaihe Yhden hengen talous Lapseton pari Muu aikuistalous (vain yli -vuotiaita) Talous, jossa lapsia Talouden koko henkilö henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä + henkilöä Talouden bruttotulot vuodessa Alle euroa/vuosi euroa/vuosi euroa/vuosi Yli euroa/vuosi Ei osaa sanoa/ei halua vastata Suuralue Helsinki-Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Pohjois- ja Itä-Suomi Kaikki vastaajat, n=0, N= %

26 Valtaosa suomalaisista on vähintään melko väittämän Jos oppilaalla on oppimisvaikeuksia tai hän tarvitsee muita enemmän tukea oppimiseen, hänelle täytyy tarvittaessa järjestää opetusta pienryhmässä kanssa. Kriittisimmin suhtaudutaan väittämään oppivelvollisuus pitäisi ulottaa koskemaan myös toisen asteen koulutusta ( % vähintään melko ). Taloustutkimus Oy Anne Kosonen p Hill+Knowlton/Yaran imago/t

27 Liitteet

28 Laadunvarmistus Taloustutkimuksessa SGS Fimko on myöntänyt Taloustutkimukselle ISO 0 -toimialasertifikaatin, ja tämän projektin kaikki vaiheet on toteutettu kyseisen standardin ja Suomen lakien mukaisesti. Taloustutkimus käsittelee aina kaikkia tutkimuksiin liittyviä, sekä asiakkailta saatuja että tutkimuksen yhteydessä syntyneitä, tietoja ehdottoman luottamuksellisina. Taloustutkimus on sitoutunut noudattamaan ESOMARin ja Kansainvälisen Kauppakamarin yhdessä julkaisemia tutkimusalan kansainvälisiä perussääntöjä. Taloustutkimus ei ole käyttänyt alihankkijoita tässä tutkimuksessa. Erillistutkimuksen tulosten julkaiseminen ja edelleen luovuttaminen Tutkimuksen tilaaja voi julkistaa tilaamansa tutkimuksen tuloksia, kunhan julkaistut tulokset eivät ole harhaanjohtavia. Kun tutkimustuloksia julkaistaan, tulee selvästi erottaa tulokset ja niiden tulkinta. Julkistamisen yhteydessä on aina mainittava tutkimuksen nimi, toteutusaika ja tutkimuksen tekijä, Taloustutkimus Oy. Toivomme, että lähetätte suunnittelemanne julkaisun (lehtiartikkeli, verkossa julkaistavat tiedot ym.) Taloustutkimus Oy:hyn tarkastettavaksi ennen julkaisemista. Lisäksi toivomme, että toimitatte meille tiedon siitä, missä ja milloin asia julkaistaan, jotta voimme vastata meille mahdollisesti tuleviin kyselyihin. Olemme mielellämme avuksi viestinnässänne.

29 LUOTETTAVUUSRAJATAULUKKO %:N TASOLLE Esimerkki Jos tuhannesta vastaajasta % on ostanut tuotetta, on virhemarginaali ±, prosenttiyksikköä. Koko väestössä on siis %:n luotettavuustason mukaan,, % tuotetta ostaneita. Esimerkki Oletetaan ennen tutkimusta, että tuotteen markkinaosuus on noin %. Halutaan selvittää asia ± prosenttiyksikön tarkkuudella. Tutkimukseen tarvitaan 000 vastaajaa. Esimerkki a) Tuhannen vastaajan joukossa -vuotiaita on 0, ja näistä 0 % ilmoittaa ostavansa säännöllisesti tuotetta X. Todellinen ostajien osuus %:n luotettavuustasolla on 0 % ±, eli,, %. b) Jos otoskoko olisi puolta pienempi eli 00, -vuotiaita vastaajia olisi ja todellinen ostajien osuus olisi 0 % ±, eli,, %.

30 KAHDESTA ERI TUTKIMUKSESTA SAATUJEN TULOSTEN VÄLISTEN EROJEN LUOTETTAVUUSTAULUKKO %:N TASOLLE Näiden taulukoiden avulla voidaan arvioida eri-suuruisten otosten ja eri tutkimusten avulla saatujen prosenttilukujen erotusten merkitsevyyttä. Taulukoista valitaan aina se, jossa p (=prosenttiluku) on lähinnä saatua tulosta/osuutta. ESIMERKKI Tehtiin kaksi eri tutkimusta eri aikoina. Toisessa oli 0 vastaajaa ja toisessa 000. Tuotteen markkina-osuus oli pienemmässä tutkimuksessa % ja suuremmassa %. Tarkasteluun valitaan taulukko p = 0 tai 0 %, koska saadut tulokset ovat kaikkein lähimpänä sitä. Taulukosta katsotaan luku otoskokojen 000 ja 0 risteyskohdasta. Tässä tapauksessa tulosten eron merkitsevyyteen olisi vaadittu, prosenttiyksikön ero, joten tehtyjen tutkimusten tulosten ero ( prosenttiyksikköä) ei ollut merkitsevä.

31 Sukupuoli: nainen mies Vastaajan ikä: Vastaajan käynti ansiotyössä: Kokopäivätyössä Osapäivätyössä Ei ansiotyössä Vastaajan ammatti/asema: Maanviljelijä Työntekijä Toimihenkilö Ylempi toimihenkilö/asiantuntija Yrittäjä Johtava asema Kotiäiti/-isä Opiskelija/koululainen Eläkeläinen 0 Työtön Perheen eniten ansaitsevan henkilön ammatti/asema: Maanviljelijä Työntekijä Toimihenkilö Ylempi toimihenkilö/asiantuntija Yrittäjä Johtava asema Kotiäiti/-isä Opiskelija/koululainen Eläkeläinen 0 Työtön Vastaaja on perheen eniten ansaitseva henkilö: Kyllä Ei Molemmilla yhtä suuret tulot Talouden elintarvike- ja muista päivittäistavaraostoksista vastaa pääasiallisesti: Vastaaja itse Vastaaja yhdessä jonkun muun kanssa Joku muu kuin vastaaja Talouden tämänhetkinen elämäntilanne: Yhden henkilön talous Lapseton pari (Muu) aikuistalous (vain yli -v.) Talous, jossa lapsia Kotona olevien lasten ikä: 0 v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. 0 v. v. v. 0 v. v. v. v. v. Alle -vuotiaiden kotona asuvien lasten lukumäärä: Talouden yhteenlasketut vuositulot veroja vähentämättä eur/vuosi (TULOKORTTI): Alle Yli EOS, eikä haastateltava osaa arvioida Talouden koko (vastaaja mukaan luettuna): CAPI-OMNIBUS* / TAUSTATIETOSIVU 0 -vuotiaille naisille ja miehille Vastaajan koulutus: Perus-/keski-/kansa-/kansalaiskoulu Ammatti-/tekninen-/kauppakoulu Ylioppilas/lukio Opistotaso Ammattikorkeakoulu Yliopisto, korkeakoulu Ei halua vastata Taloudessa on: Auto Omistusasunto Vapaa-ajan asunto Kaapeli-TV / satelliittikanavia Maksu-TV-kanavia Laajakaista internet-yhteys (ADSL/ kaapelimodeemi/kiinteistöliittymä/mokkula) Mobiililaajakaista Asuinkunnan asukasmäärä: Yli asukasta asukasta asukasta asukasta Alle asukasta Kaupunki Muu kunta Kaupparyhmittymä, josta elintarvikkeet yleensä ostetaan: (KAUPPAKORTTI) K-ryhmä (K-extra, K-market, K-supermarket, K-citymarket) S-ryhmä (Prisma, S-market, Alepa, Sale, Stockmann Herkku) Tarmo-lähikauppias Lidl M-ketju Muu, mikä? Asunnon tyyppi: Omakotitalo / maatila-asunto Rivitalo / paritalo Kerrostalo Suuralueet: Helsinki-Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Pohjois- ja Itä-Suomi Haastattelukunta: Kuinka usein käyttää seuraavia internetissä olevia palveluita: Erilaiset sosiaaliset nettiyhteisöt Keskustelupalstat (esim. Facebook, Twitter) ja -foorumit Blogit päivittäin muutaman kerran viikossa noin kerran viikossa noin - kertaa kuukaudessa Harvemmin ei lainkaan ei osaa sanoa *CAPI=Computer Aided Personal Interview Maakunta: Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Kanta-Häme Pirkanmaa Päijät-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala 0 Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Vastaajalla on: Älypuhelin Muu kännykkä/matkapuhelin Ei ole älypuhelinta/kännykkää/ matkapuhelinta Vastaajan internetin käyttö: Päivittäin tai lähes (vähintään 0 päivää/kk) - päivänä viikossa (- päivää/kk) - päivänä viikossa (- päivää/kk) - päivänä kuukaudessa Harvemmin Ei käytä lainkaan Ei osaa sanoa AK..0

32 Sitten seuraavaan aiheeseen KORTTI kou Seuraavaksi luettelen joitakin koulutukseen liittyviä väittämiä. Kuinka samaa tai olette seuraavien väittämien kanssa? INFOTEKSTIT LUETAAN VAIN TARVITTAESSA Laissa pitäisi määritellä paljonko kouluissa voi olla oppilaita enimmillään opettajaa kohden <br/><i> Info: Toisin kuin varhaiskasvatuksessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, opetusalalla ei ole määritelty opettaja-oppilassuhdelukua.</i> Valtion tulisi rahoittaa julkisten rakennusten, kuten koulujen ja päiväkotien, sisäilmaongelmien korjaamista. <br/><i>info: Nyt rahoituksesta vastaavat yksin kunnat ja muut koulutuksen järjestäjät.</i> Voiton tavoittelua yksityisessä varhaiskasvatuksessa pitäisi rajoittaa <br/><i>info: Yksityiset päiväkodit pyörivät julkisella rahalla, mutta voivat tavoitella voittoa ja maksaa osinkoja omistajilleen. Muilla koulutusasteille voiton tavoittelu on kielletty.</i> Jos oppilaalla on oppimisvaikeuksia tai hän tarvitsee muita enemmän tukea oppimiseen, hänelle täytyy tarvittaessa järjestää opetusta pienryhmässä. <br/><i>info: Nykyisiä tuen muotoja ovat esimerkiksi tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, avustajapalvelut ja erityiset apuvälineet. </i> Ammatillisen koulutuksen opiskelijoille pitäisi säätää oikeus täysiin opiskelupäiviin ja -viikkoihin <br/><i>info: Ammatillisessa koulutuksessa ei ole määritelty paljonko opiskelija saa opetusta, toisin kuin lukiossa.</i> Oppivelvollisuus pitäisi ulottaa koskemaan myös toisen asteen koulutusta <br/><i>info: Oppivelvollisuus ulottuu tällä hetkellä vain perusopetukseen, mutta lukiota tai ammatillista koulutusta ei ole pakko käydä. </i> Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen lainsäädäntö ja tehtävät pitää säilyttää erillisinä toisistaan <br/><i>info: Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on tuottaa Täysin samaa mieltä Melko samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Melko Täysin EOS

33 työelämäpainotteista osaamista ja koulutusta, yliopistojen tiedepohjaista koulutusta ja tutkimusta.</i> Suomessa pitää ottaa käyttöön osaamisseteli, jolla voisi hankkia itselleen aikuiskoulutusta <br/><i>info: Osaamisseteliin olisi oikeutettu jokainen työikäinen ja sen rahoittamiseen osallistuisivat työntekijät, työnantajat ja valtio.</i> Koulutukselle tarvitaan pitkän aikavälin kasvuohjelma rahoitustason nostamiseksi <br/><i> Info: Koulutuksesta on leikattu yli miljardia euroa viimeisen vuoden aikana.</i> Opettajien kelpoisuusvaatimukset on säilytettävä vähintään nykyisellä tasolla<br/><i>info: Esimerkiksi peruskoulun ja lukion opettajilla pitää olla suoritettuna opettajankoulutus ja maisterin tutkinto, varhaiskasvatuksen opettajilla kandidaatin tutkinto.</i> Poliitikkojen pitäisi olla enemmän kiinnostuneita koulutukseen liittyvistä asioista Randomize responses lopetus_koulutus lopetus_koulutus If Always, set 'InterviewTime("koulutus","lopetus_koulutus")' to question 'kesto_koulutus' EDnyt KORTTI VEntä minkä puolueen tai ryhmittymän listalla olevaa ehdokasta Te todennäköisimmin äänestäisitte, jos äänestäisitte eduskuntavaaleissa nyt?sanokaa vain puolueen numero tältä kortilta. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) Kansallinen Kokoomus (KOK) Suomen Keskusta Vasemmistoliitto Ruotsalainen Kansanpuolue (RKP) Perussuomalaiset Suomen Kristillisdemokraatit (KD) Vihreä Liitto Ei halua vastata 0 En äänestäisi Ei äänioikeutta Ei osaa sanoa Sininen tulevaisuus Muu (mikä)

34 LISÄTIETOJA Anne Kosonen p

Oikeusturvavakuutuksen tunnettuus

Oikeusturvavakuutuksen tunnettuus Suomen Lakimiesliitto ry Oikeusturvavakuutuksen tunnettuus Helmikuu 201 Taloustutkimus Oy Anne Kosonen 1 Johdanto 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Lakimiesliitto ry:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Pyöräliitto ry ja Pyöräilykuntien verkosto ry PYÖRÄILY. Telebus vkot 15 ja 16/ 2018 Taloustutkimus Oy Anne Kosonen

Pyöräliitto ry ja Pyöräilykuntien verkosto ry PYÖRÄILY. Telebus vkot 15 ja 16/ 2018 Taloustutkimus Oy Anne Kosonen Pyöräliitto ry ja Pyöräilykuntien verkosto ry PYÖRÄILY Telebus vkot 1 ja 16/ 2018 Taloustutkimus Oy Anne Kosonen TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Pyöräliitto

Lisätiedot

GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista. Taloustutkimus Oy. Kesäkuu 2010

GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista. Taloustutkimus Oy. Kesäkuu 2010 GREENPEACE Tutkimus ydinvoimasta ja eduskuntavaaleista Taloustutkimus Oy Kesäkuu 2010 Risto Nikunlaakso 2.6.2010 TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 21A - 22A / 2010 Tämän tutkimuksen on tehnyt

Lisätiedot

Äänestämättä jättämistä perustellaan useimmin hankaluudella löytää sopivaa ehdokasta tai puoluetta

Äänestämättä jättämistä perustellaan useimmin hankaluudella löytää sopivaa ehdokasta tai puoluetta Äänestämättä jättämistä perustellaan useimmin hankaluudella löytää sopivaa ehdokasta tai puoluetta TUTKIMUSRAPORTTI Mielipidekysely nuorille europarlamenttivaaleista 2019 Valtion nuorisoneuvosto 13.5.2019/Taloustutkimus

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta Matkailun ja elämystuotannon OSKE Taloustutkimus Oy / Christel Nummela.11.2013 T-10244///CN.11.2013 2 Johdanto Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Matkailun ja elämystuotannon OSKEn toimeksiannosta.

Lisätiedot

LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely

LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely Taloustutkimus Oy Lokakuu 2009 Risto Nikunlaakso 2.10.2009 TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 40A - 40B / 2009 Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus

Lisätiedot

1. Suomeen on parhaillaan rakenteilla viides ydinvoimareaktori. Kannatatteko viidennen reaktorin lisäksi lisäydinvoiman rakentamista Suomeen?

1. Suomeen on parhaillaan rakenteilla viides ydinvoimareaktori. Kannatatteko viidennen reaktorin lisäksi lisäydinvoiman rakentamista Suomeen? TALOUSTUTKIMUS OY 20090219 08:57:12 TYÖ 2408.12 TAULUKKO 7012 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Kyllä 19 23* 15* 38* 20 15* 14* 18 16* 15* 34* 20* 17* Ei 73 68* 78* 54* 72 77* 78* 75 78* 76 56* Ei osaa sanoa * 9* 10* 8 8

Kyllä 19 23* 15* 38* 20 15* 14* 18 16* 15* 34* 20* 17* Ei 73 68* 78* 54* 72 77* 78* 75 78* 76 56* Ei osaa sanoa * 9* 10* 8 8 TALOUSTUTKIMUS OY 20100820 09:24:15 TYÖ 2533.22 TAULUKKO 7015 np VER % Telebus vko 33A-33B/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N=

Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= TALOUSTUTKIMUS OY 20130823 07:43:13 TYÖ 000010234.15 TAULUKKO 41017 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne TALOUSTUTKIMUS OY 20080919 09:10:34 TYÖ 2338.21 TAULUKKO 2002 ss N-LUVUT Aineistonrakenne Painottamaton Painotettu (.000) n= % N= % Kaikki 1008 100 4156 100 Taustatiedot Sukupuoli Nainen 505 50 2095 50

Lisätiedot

1. Oletteko tyytyväinen vai tyytymätön hallituksen toimintaan yhä vakavammaksi muuttuvan taloustilanteen parantamiseksi?

1. Oletteko tyytyväinen vai tyytymätön hallituksen toimintaan yhä vakavammaksi muuttuvan taloustilanteen parantamiseksi? TALOUSTUTKIMUS OY 20090213 10:39:51 TYÖ 2407.11 TAULUKKO 7014 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy. Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa Taloustutkimus Oy Lokakuu 2012 Anne Kosonen 19.10.2012 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko ja 9 / 4 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.4 JOHDANTO T7,T7 Tukes / Kemikaaliturvallisuus vko ja 9 Taloustutkimus Oy on

Lisätiedot

Jos presidentinvaalien toisella kierroksella olisivat vastakkain, niin kumpaa heistä äänestäisitte

Jos presidentinvaalien toisella kierroksella olisivat vastakkain, niin kumpaa heistä äänestäisitte TALOUSTUTKIMUS OY 20120119 08:55:17 TYÖ 2703.13 TAULUKKO 9017 ss VER % Telebus vko 2-3/2012 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

1. Jos seuraavat henkilöt olisivat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestäisitte?

1. Jos seuraavat henkilöt olisivat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestäisitte? TALOUSTUTKIMUS OY 20110728 08:06:08 TYÖ 2630.11 TAULUKKO 9015 np VER % Telebus vko 27A-30A/2011 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

Kummasta puolueesta Keskustasta vai Kokoomuksesta tulee pääministeri?

Kummasta puolueesta Keskustasta vai Kokoomuksesta tulee pääministeri? TALOUSTUTKIMUS OY 20090114 14:07:32 TYÖ 2403.12 TAULUKKO 17012 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Mitä teidän mielestänne Suomen kehitysapumäärärahoille pitäisi tehdä?

ainen/ seutu Mitä teidän mielestänne Suomen kehitysapumäärärahoille pitäisi tehdä? TALOUSTUTKIMUS OY 20110504 09:22:17 TYÖ 2618.11 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta sinki/

Lisätiedot

Suomen ja Hollannin estettyä Bulgarian ja Romanian liittymisen Schengen alueeseen

Suomen ja Hollannin estettyä Bulgarian ja Romanian liittymisen Schengen alueeseen TALOUSTUTKIMUS OY 20111021 09:12:33 TYÖ 2642.12 TAULUKKO 7015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Kyllä 87 85* 88* 91* 92* 88 82* 86 89* 82* 93* 85* 91* Ei 10 11 9 7* 7* 10 13* 11 10 13* 4* 12* 8* Ei osaa sanoa 3 3* 2* 2 1* 2* 4* 3 2* 5* 2 4* 1*

Kyllä 87 85* 88* 91* 92* 88 82* 86 89* 82* 93* 85* 91* Ei 10 11 9 7* 7* 10 13* 11 10 13* 4* 12* 8* Ei osaa sanoa 3 3* 2* 2 1* 2* 4* 3 2* 5* 2 4* 1* TALOUSTUTKIMUS OY 20120330 09:43:06 TYÖ 2713.12 TAULUKKO 7015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Oletteko seuraavista presidentin valtaoikeuksiin liittyvistä väittämistä samaa mieltä vai eri mieltä?

Oletteko seuraavista presidentin valtaoikeuksiin liittyvistä väittämistä samaa mieltä vai eri mieltä? TALOUSTUTKIMUS OY 20091217 09:07:49 TYÖ 2451.11 TAULUKKO 17017 ss VER % Telebus vko 50B-51A/2009 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis

Lisätiedot

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Jenni Larjomaa 3.7.2009 JOHDANTO 1(2) Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Luonnonsuojeluliiton

Lisätiedot

18-79 vuotiaat Painottamaton n= 2399 149 1134 601 212 337 327 1029 136 Painotettu (.000) N= 3976 250 1874 987 349 563 531 1695 228

18-79 vuotiaat Painottamaton n= 2399 149 1134 601 212 337 327 1029 136 Painotettu (.000) N= 3976 250 1874 987 349 563 531 1695 228 TALOUSTUTKIMUS OY 20100518 09:09:07 TYÖ 2519.14 TAULUKKO 9017 ss VER % Telebus vko 17A-19A/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

Greenpeace Jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit. Taloustutkimus Oy. Lokakuu / vko 44 A+B 2013

Greenpeace Jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit. Taloustutkimus Oy. Lokakuu / vko 44 A+B 2013 Greenpeace Jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit Taloustutkimus Oy Lokakuu / vko 44 A+B 2013 Anne Kosonen 1.11.2013 Greenpeace / Pohjoisen jäämeren suojelu ja Greenpeace vangit TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS

Lisätiedot

ainen/ seutu Mitä mieltä olette ulkomaalaistaustaisten henkilöiden määrästä Suomessa? Onko heitä...

ainen/ seutu Mitä mieltä olette ulkomaalaistaustaisten henkilöiden määrästä Suomessa? Onko heitä... TALOUSTUTKIMUS OY 20130801 08:20:10 TYÖ 000010231.11 TAULUKKO 41015 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Kaikki painottamaton n= 1000 17 251 98 136 53 16 13 136 227 45 Kaikki painotettu (.000) N= 4244 61 1031 412 603 245 67 81 573 946 192

Kaikki painottamaton n= 1000 17 251 98 136 53 16 13 136 227 45 Kaikki painotettu (.000) N= 4244 61 1031 412 603 245 67 81 573 946 192 TALOUSTUTKIMUS OY 20131009 08:22:28 TYÖ 000010241.12 TAULUKKO 41016 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Helsinkiläiset kannattavat vaikeasti työllistyvien ihmisten palkkaamista hankintojen kautta

Helsinkiläiset kannattavat vaikeasti työllistyvien ihmisten palkkaamista hankintojen kautta Helsinkiläiset kannattavat vaikeasti työllistyvien ihmisten palkkaamista hankintojen kautta TUTKIMUSRAPORTTI THL: Mielipiteet hankinnoilla työllistämisestä Petra Lehmuskunnas & Tuomo Turja 30..201 Yhteenveto

Lisätiedot

Onko eurokriisin pahin vaihe mielestäsi jo ohi?

Onko eurokriisin pahin vaihe mielestäsi jo ohi? TALOUSTUTKIMUS OY 20121219 12:27:36 TYÖ 2751.24 TAULUKKO 17015 ss VER % Telebus vko 50Bto-51Ati/2012+paneeli Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / 2003

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / 2003 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / Hannu Ilkas 23.4. Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan

Lisätiedot

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa TALOUSTUTKIMUS OY 20120119 09:05:52 TYÖ 2703.13 TAULUKKO 9015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Kansalaiskysely SuomiAreenaan

Kansalaiskysely SuomiAreenaan Kansalaiskysely SuomiAreenaan TUTKIMUSRAPORTTI EK, OAJ, Sivistystyönantajat.6.2019 / Taloustutkimus Oy Yhteenveto tuloksista Yhteenveto Työelämämurrokseen liittyvät asiat pelottavat reilua kolmannesta

Lisätiedot

Seuraavat henkilöt ovat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestätte?

Seuraavat henkilöt ovat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestätte? TALOUSTUTKIMUS OY 20120104 09:02:34 TYÖ 2701.12 TAULUKKO 9015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Ilmastonmuutoksen torjuminen ei ole tärkeää. 5 3* 7* 4 4 5 5 4 5 3-3* 6* Ei osaa sanoa 2 2 2 2 1 1* 3 5* 1* - 2 3* 3

ainen/ seutu Ilmastonmuutoksen torjuminen ei ole tärkeää. 5 3* 7* 4 4 5 5 4 5 3-3* 6* Ei osaa sanoa 2 2 2 2 1 1* 3 5* 1* - 2 3* 3 TALOUSTUTKIMUS OY 20140417 09:27:54 TYÖ 000012060.11 TAULUKKO 41015 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Haluaisin, että Suomen eurossa pysymisestä ja sen ehdoista järjestetään kansanäänestys

ainen/ seutu Haluaisin, että Suomen eurossa pysymisestä ja sen ehdoista järjestetään kansanäänestys TALOUSTUTKIMUS OY 20140425 09:29:36 TYÖ 000012062.15 TAULUKKO 41015 ss VER % Telebus vko 16Ake-17A/2014 +paneeli Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

ainen/ seutu En hyväksy lasten ruumiillista kurittamista missään tilanteessa 56 67* 45* 53 48* 62* 58 53 61* 61 54 55 54*

ainen/ seutu En hyväksy lasten ruumiillista kurittamista missään tilanteessa 56 67* 45* 53 48* 62* 58 53 61* 61 54 55 54* TALOUSTUTKIMUS OY 20130605 08:27:30 TYÖ 000010223.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa TALOUSTUTKIMUS OY 20101222 13:18:38 TYÖ 2551.25 TAULUKKO 16015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Minkä seuraavista aiotte valita seuraavaksi matkapuhelimeksenne?

ainen/ seutu Minkä seuraavista aiotte valita seuraavaksi matkapuhelimeksenne? TALOUSTUTKIMUS OY 20130704 09:23:54 TYÖ 000010227.12 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Vauraimpien kehitysmaiden kuten Kiinan ja Brasilian on heti rajoitettava päästöjensä kasvua. 35 32* 37* 28* 35 32 38* 38* 31* 41* 42* 38* 30*

Vauraimpien kehitysmaiden kuten Kiinan ja Brasilian on heti rajoitettava päästöjensä kasvua. 35 32* 37* 28* 35 32 38* 38* 31* 41* 42* 38* 30* TALOUSTUTKIMUS OY 20101210 09:01:11 TYÖ 2549.11 TAULUKKO 21015 ss VER % Telebus vko 48B-49A/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti/asema nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ työn asian yrit eläke koti 25

Lisätiedot

18-79 vuotiaat Painottamaton n= 2399 149 1134 601 212 337 327 1029 136 Painotettu (.000) N= 3976 250 1874 987 349 563 531 1695 228

18-79 vuotiaat Painottamaton n= 2399 149 1134 601 212 337 327 1029 136 Painotettu (.000) N= 3976 250 1874 987 349 563 531 1695 228 TALOUSTUTKIMUS OY 20100518 09:08:37 TYÖ 2519.14 TAULUKKO 9016 ss VER % Telebus vko 17A-19A/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

ainen/ seutu Mitä sosiaalisen median yhteisöpalveluita käytätte?

ainen/ seutu Mitä sosiaalisen median yhteisöpalveluita käytätte? TALOUSTUTKIMUS OY 20141211 09:17:24 TYÖ 000012171.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

1. Valitkaa seuraavista mielestänne KAKSI tärkeintä keinoa valtion talouden tasapainottamiseksi.

1. Valitkaa seuraavista mielestänne KAKSI tärkeintä keinoa valtion talouden tasapainottamiseksi. TALOUSTUTKIMUS OY 20110105 09:12:05 TYÖ 2601.11 TAULUKKO 7018 ss VER % Telebus vko 52A/2010-1A/2011 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis

Lisätiedot

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS

LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS LÄHITAPIOLA ARJEN KATSAUS Internet-paneeli syksy 014..014 Taloustutkimus Oy Paula Lehto ..014 0674 Arjen katsaus syksy 014 / PL Sisällysluettelo Tutkimuksen toteutus Vastaajajoukon rakenne Päätulokset

Lisätiedot

1. Kuka seuraavista sopisi mielestänne parhaiten kannattamanne puolueen omaksi presidenttiehdokkaaksi seuraavissa presidentinvaaleissa?

1. Kuka seuraavista sopisi mielestänne parhaiten kannattamanne puolueen omaksi presidenttiehdokkaaksi seuraavissa presidentinvaaleissa? TALOUSTUTKIMUS OY 20110630 11:50:11 TYÖ 2624.14 TAULUKKO 9025 ss VER % Telebus vko 22Ati-24B/2011 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 Anne Kosonen / Helena Fagerlund 9.2.2007 Suomalaisuuden

Lisätiedot

1. Hallitus aikoo tehdä muutoksia yleiseen eläkejärjestelmään. Minkälaisen muutoksen hallitus aikoo eläkejärjestelmään tehdä?

1. Hallitus aikoo tehdä muutoksia yleiseen eläkejärjestelmään. Minkälaisen muutoksen hallitus aikoo eläkejärjestelmään tehdä? TALOUSTUTKIMUS OY 20090303 08:56:10 TYÖ 2410.11 TAULUKKO 7012 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma / Lapsen oikeudet -kampanja

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma / Lapsen oikeudet -kampanja Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma / Lapsen oikeudet -kampanja Lasten oikeudet / Taulukkoraportti Taloustutkimus Oy Helmikuu 2010 Risto Nikunlaakso 3.2.2010 Aineiston rakenne AINEISTON

Lisätiedot

ainen/ seutu Uskoo 7 6* 9* 9* 8 6 7 7 5* 2* 9 11* 7 Ei usko 92 93* 91* 91 92 93 92 93 95* 98* 91 89* 92 Ei osaa sanoa 0 1 0 - - 0 1* 0 - - - - 1

ainen/ seutu Uskoo 7 6* 9* 9* 8 6 7 7 5* 2* 9 11* 7 Ei usko 92 93* 91* 91 92 93 92 93 95* 98* 91 89* 92 Ei osaa sanoa 0 1 0 - - 0 1* 0 - - - - 1 TALOUSTUTKIMUS OY 20130927 09:25:43 TYÖ 000010239.13 TAULUKKO 41019 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Mitä mieltä olette arviosta, että Suomi ei enää olisi liittoutumaton maa?

ainen/ seutu Mitä mieltä olette arviosta, että Suomi ei enää olisi liittoutumaton maa? TALOUSTUTKIMUS OY 20130612 08:44:19 TYÖ 000010224.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Nainen Mies 15-24 vuotta

Nainen Mies 15-24 vuotta Total Sukupuoli Ikä Mikä on a ainen Mies 15-24 25-34 35-49 50-64 65-79 Työntekijä Base unweighted 1000 494 506 155 158 251 270 166 252 Base weighted 4261 2140 2121 651 687 1018 1124 779 1026 5. Mitkä seuraavista

Lisätiedot

Vapaaehtoistyö Suomessa 2015 kyselyn vertaistukeen liittyviä tuloksia. Kansalaisareena ry, HelsinkiMissio, Kirkkohallitus Taloustutkimus

Vapaaehtoistyö Suomessa 2015 kyselyn vertaistukeen liittyviä tuloksia. Kansalaisareena ry, HelsinkiMissio, Kirkkohallitus Taloustutkimus Vapaaehtoistyö Suomessa 2015 kyselyn vertaistukeen liittyviä tuloksia Kansalaisareena ry, HelsinkiMissio, Kirkkohallitus Taloustutkimus TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimuksen aineiston on kerännyt Taloustutkimus

Lisätiedot

ainen/ seutu Seuraavaksi luettelen erilaisia tapoja, joilla ihminen voi rikastua. Vastatkaa jokaiseen kohtaan asteikolla...

ainen/ seutu Seuraavaksi luettelen erilaisia tapoja, joilla ihminen voi rikastua. Vastatkaa jokaiseen kohtaan asteikolla... TALOUSTUTKIMUS OY 20131101 10:16:40 TYÖ 000010244.11 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia?

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia? TALOUSTUTKIMUS OY 20140312 08:33:24 TYÖ 000012050.11 TAULUKKO 41015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia?

ainen/ seutu Kannatatteko tällaista avioliittolakia? TALOUSTUTKIMUS OY 20130913 08:54:35 TYÖ 000010237.13 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Onko tämänhetkinen ehdokasvalintanne presidentinvaalissa...

Onko tämänhetkinen ehdokasvalintanne presidentinvaalissa... TALOUSTUTKIMUS OY 20120119 08:54:07 TYÖ 2703.13 TAULUKKO 9020 ss VER % Telebus vko 2-3/2012 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) KEMIKAALIT. Telebus vko 48 / 2017 Taloustutkimus Oy Anne Kosonen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) KEMIKAALIT. Telebus vko 48 / 2017 Taloustutkimus Oy Anne Kosonen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) KEMIKAALIT Telebus vko 48 / 07 Taloustutkimus Oy Anne Kosonen TUTKIMUKSEN TOTEUTUS / Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston

Lisätiedot

ainen/ seutu 1. Miten arvioitte uusien ministerien pätevyyttä tehtäviinsä? Petteri Orpo

ainen/ seutu 1. Miten arvioitte uusien ministerien pätevyyttä tehtäviinsä? Petteri Orpo TALOUSTUTKIMUS OY 20140710 08:55:06 TYÖ 000012143.11 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

MUUTTOHALUKKUUS JA KUNTIEN VETOVOIMA

MUUTTOHALUKKUUS JA KUNTIEN VETOVOIMA Turku Tänään 2018 MUUTTOHALUKKUUS JA KUNTIEN VETOVOIMA Tutkimusraportti 12.12.2018 Hanna-Leena Heinosaari Tutkimuksen toteutus Kohderyhmä/vastaajajoukko Turun, Raision, Naantalin, Kaarinan ja Liedon 15-79-vuotias

Lisätiedot

ainen/ seutu Miten euromaiden velkakriisi olisi Teidän mielestänne parasta hoitaa?

ainen/ seutu Miten euromaiden velkakriisi olisi Teidän mielestänne parasta hoitaa? TALOUSTUTKIMUS OY 20130927 09:25:31 TYÖ 000010239.13 TAULUKKO 41018 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu toy taloustutkimus oy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkim us oy Hiljaiset alueet Suomen luonnonsuojeluliitto ry TELEBUS vko 40 / 2007 Helena Fagerlund 5.10.2007 Suomen Luonnonsuojeluliitto ry Hiljaiset

Lisätiedot

Kuntavaalikysely Jyty

Kuntavaalikysely Jyty Kuntavaalikysely 2017 Jyty 28.3.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kevään 2017 kuntavaaleissa ehdokkaaksi asettuvien parissa Tässä esityksessä yhteenveto yhdestä tutkimuksen

Lisätiedot

Hyväksyttekö, että lehdellä on julkihomo tai -lesbo päätoimittaja?

Hyväksyttekö, että lehdellä on julkihomo tai -lesbo päätoimittaja? TALOUSTUTKIMUS OY 20081010 08:52:55 TYÖ 2341.12 TAULUKKO 3010 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 3 19.11.2013 28.11.2013 1. Johdanto Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä kotimaisesta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES Kemikaaliturvallisuus. Taloustutkimus Oy. Huhti-toukokuu / vkot 18+19 2014

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES Kemikaaliturvallisuus. Taloustutkimus Oy. Huhti-toukokuu / vkot 18+19 2014 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES Kemikaaliturvallisuus Taloustutkimus Oy Huhti-toukokuu / vkot 18+19 2014 Anne Kosonen 9.5.2014 Sarakeprosenttitaulukot SARAKEPROSENTTITAULUKOT Eri vastausvaihtoehtojen

Lisätiedot

TALOUSTUTKIMUS OY TYÖNTEKIJÖIDEN N=1010

TALOUSTUTKIMUS OY TYÖNTEKIJÖIDEN N=1010 TALOUSTUTKIMUS OY 8. 1.10.01 10 01 TYÖNTEKIJÖIDEN OIKEUS KOULUTUKSEEN N=1010 Tiedättekö, että raamisopimuksessa sovittiin työntekijöiden oikeudesta kolmeen koulutuspäivään vuodessa? (%) Kaikki 5 En Kyllä

Lisätiedot

Kansalaistutkimus STTK

Kansalaistutkimus STTK Kansalaistutkimus STTK 24.8.2018 Taustaa selvityksestä Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen 18-75-vuotiaiden Suomessa asuvien parissa Kyselyn aiheena oli muun muassa osaamisen

Lisätiedot

KANSALAISKYSELY: TEEMANA RAUTATIEKILPAILU LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho, Tuomo Turja

KANSALAISKYSELY: TEEMANA RAUTATIEKILPAILU LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ. Taloustutkimus Oy Pauliina Aho, Tuomo Turja KANSALAISKYSELY: TEEMANA RAUTATIEKILPAILU LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Taloustutkimus Oy Pauliina Aho, Tuomo Turja.6.06 SISÄLLYS Yhteenveto tuloksista Tulokset 6 Vastaajien taustatiedot 9 Toteutus

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön tekeminen Suomessa

Vapaaehtoistyön tekeminen Suomessa TUTKIMUSRAPORTTI Vapaaehtoistyön tekeminen Suomessa Juho Rahkonen Huhtikuu 0 Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on toteuttanut Kansalaisareenan toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Kysely tehtiin henkilökohtaisina

Lisätiedot

Base unweighted Base weighted

Base unweighted Base weighted 16203 Telebus 15 2017 Taloustutkimus Oy All interviews Total Sukupuoli Nainen Mies 15-24 Base unweighted 500 250 250 62 Base weighted 4285 2150 2135 596 Na1. Luettelen seuraavaksi joitakin tähän aikaan

Lisätiedot

Kunta- ja yrityspäättäjäkysely Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

Kunta- ja yrityspäättäjäkysely Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry Kunta- ja yrityspäättäjäkysely Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry 8.11.2018 Luottamuksellinen 1 Taustaa tutkimukselle Aula Research toteutti Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 29A-30A/2007. Kohderyhmä, otanta- ja tutkimusmenetelmä. Otoksen koko ja painotus

TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 29A-30A/2007. Kohderyhmä, otanta- ja tutkimusmenetelmä. Otoksen koko ja painotus TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 29A-30A/2007 Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy osana viikottaista Telebus-tutkimusta. Kysymysten aiheena oli mielipiteet sairaanhoitovakuutuksista.

Lisätiedot

9. Entä mitkä muut puolueet tulisi olla edustettuna Keskustan ja Kokoomuksen varaan rakentuvassa hallituksessa.

9. Entä mitkä muut puolueet tulisi olla edustettuna Keskustan ja Kokoomuksen varaan rakentuvassa hallituksessa. TALOUSTUTKIMUS OY 20100518 09:09:40 TYÖ 2519.14 TAULUKKO 9018 ss VER % Telebus vko 17A-19A/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

Henkilöauton käyttöä on vähennetty

Henkilöauton käyttöä on vähennetty TALOUSTUTKIMUS OY 20080516 08:15:12 TYÖ 9187.00 TAULUKKO 20020 ca VER % Omnibus toukokuu I 2008 Kaikki Sukupuoli Ikäryhmä Talous on Talouden bruttotulot Ilmastonmuutos nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-64

Lisätiedot

Julkisten palvelujen tulevaisuus

Julkisten palvelujen tulevaisuus Julkisten palvelujen tulevaisuus Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Kuntatutkimuksen tulosesitys 14.3.2017 Luottamuksellinen Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti JHL:n toimeksiannosta kyselytutkimuksen

Lisätiedot

Valtuutetut: Kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen on kunnan tärkein tehtävä, palvelujen tuottaminen listan viimeisenä

Valtuutetut: Kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen on kunnan tärkein tehtävä, palvelujen tuottaminen listan viimeisenä Valtuutetut: Kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen on kunnan tärkein tehtävä, palvelujen tuottaminen listan viimeisenä Käytännössä kaikki valtuutetut ( %) pitävät kunnan elinvoimaisuuden kehittämistä erittäin

Lisätiedot

Base unweighted Base weighted

Base unweighted Base weighted 16201 Telebus 13b-14 2017 Taloustutkimus Oy All interviews Total Sukupuoli Nainen Mies 15-24 Base unweighted 1009 505 504 147 Base weighted 4285 2150 2135 637 Na1. Luettelen seuraavaksi joitakin tähän

Lisätiedot

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012

Neuvontajärjestöt. Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 Neuvontajärjestöt Suomi Tänään Helmi-maaliskuu 2012 1 Neuvontajärjestöt 2012 Sisältö sivu Tutkimuksen sisältö ja toteutus 3 Aineiston rakenne 4 Tiivistelmä tuloksista 5-6 Tulokset graafisena esityksenä

Lisätiedot

Kuntavaalikysely Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry

Kuntavaalikysely Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry Kuntavaalikysely 2017 Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry 3.4.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kevään 2017 kuntavaaleissa ehdokkaaksi asettuvien parissa

Lisätiedot

ainen/ seutu Ihmisiä, jotka joutuvat tulemaan toimeen alle 1,25 dollarilla eli noin eurolla päivässä, kutsutaan äärimmäisen köyhiksi.

ainen/ seutu Ihmisiä, jotka joutuvat tulemaan toimeen alle 1,25 dollarilla eli noin eurolla päivässä, kutsutaan äärimmäisen köyhiksi. TALOUSTUTKIMUS OY 20141229 11:28:59 TYÖ 000012172.12 TAULUKKO 41015 ss VER % Telebus vko 51A-52A/2014 Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta

Lisätiedot

SUOMEN OPTINEN TOIMIALA SILMÄLASIEN KÄYTTÖTUTKIMUS Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen

SUOMEN OPTINEN TOIMIALA SILMÄLASIEN KÄYTTÖTUTKIMUS Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen SUOMEN OPTINEN TOIMIALA SILMÄLASIEN KÄYTTÖTUTKIMUS 04 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 6.9.04 JOHDANTO Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Optisen Toimialan toimeksiannosta. Tutkimuksen

Lisätiedot

SUOMALAISTEN ENERGIA-ASENTEET 2018 Energiateollisuus ry Marraskuu Suomalaisten energia-asenteet 2018

SUOMALAISTEN ENERGIA-ASENTEET 2018 Energiateollisuus ry Marraskuu Suomalaisten energia-asenteet 2018 SUOMALAISTEN ENERGIA-ASENTEET Energiateollisuus ry Marraskuu Suomalaisten energia-asenteet Tutkimuksen taustat ja toteutus Raportissa esiteltävä tutkimus on osa Suomalaisten energia-asenteet -seurantatutkimusta

Lisätiedot

Seuraavat henkilöt ovat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestätte?

Seuraavat henkilöt ovat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestätte? TALOUSTUTKIMUS OY 20111215 09:14:42 TYÖ 2650.15 TAULUKKO 9015 ss VER % Telebus vko 48B-50B½/2011 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis

Lisätiedot

Päättäjäkysely korkeakoulu- ja tutkimuspolitiikasta

Päättäjäkysely korkeakoulu- ja tutkimuspolitiikasta Päättäjäkysely korkeakoulu- ja tutkimuspolitiikasta Professoriliitto &Tieteentekijöiden liitto, Kevätseminaari 20.4.2018 20.4.2018 1 Taustaa tutkimukselle Aula Research toteutti Professoriliiton ja Tieteentekijöiden

Lisätiedot

Tutkimusraportti VAATELAHJOITTAJATUTKIMUS 2017

Tutkimusraportti VAATELAHJOITTAJATUTKIMUS 2017 Tutkimusraportti VAATELAHJOITTAJATUTKIMUS 201 UFF, SPR ja Fida Katja Mikkonen Tutkimuksen toteutus! Taloustutkimus on toteuttanut tämän tutkimuksen UFF:n, SPR:n ja Fidan toimeksiannosta.! Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Presidentinvaalitutkimus 2011

Presidentinvaalitutkimus 2011 Presidentinvaalitutkimus 2011 Taloustutkimus Oy Jari Pajunen & Tuomo Turja 28.07.2011 1 28.7.2011 T2627-2630 Jari Pajunen, Tuomo Turja Toteutus Tämä tutkimus on tehty YLE Uutisten toimeksiannosta. Tutkimus-

Lisätiedot

Yrittäjägallup joulukuu 2018

Yrittäjägallup joulukuu 2018 Yrittäjägallup joulukuu 08 8..08 Kantar TNS Oy Jaakko Hyry Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tämän Yrittäjägallupin tarkoituksena on selvittää pienten ja keskisuurten yritysten mielipiteitä ja näkemyksiä

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Eduskuntavaaliehdokastutkimus Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden parissa koskien terveyspalvelualan tulevaisuutta

Lisätiedot

Kantar TNS:n Suomen Yrittäjien pyynnöstä tekemä mielipidetiedustelu

Kantar TNS:n Suomen Yrittäjien pyynnöstä tekemä mielipidetiedustelu Kantar TNS:n Suomen Yrittäjien pyynnöstä tekemä mielipidetiedustelu tammikuu 20 Kantar TNS Jaakko Hyry Tutkimuksen toteuttaminen Aineisto kerättiin. 3.. 20 välisenä aikana Gallup Kanavalla. Kanava on Kantar

Lisätiedot

Kansalaisjärjestöjen vaalikysely. Eläkeliitto ry, Eläkeläiset ry & Eläkkeensaajien keskusliitto EKL ry Luottamuksellinen

Kansalaisjärjestöjen vaalikysely. Eläkeliitto ry, Eläkeläiset ry & Eläkkeensaajien keskusliitto EKL ry Luottamuksellinen Kansalaisjärjestöjen vaalikysely Eläkeliitto ry, Eläkeläiset ry & Eläkkeensaajien keskusliitto EKL ry Luottamuksellinen Taustaa tutkimukselle Aula Research Oy toteutti monitilaajatutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden

Lisätiedot

Evira Silakan käyttö Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen ja Riitta Ristiluoma Syyskuu ja marraskuu

Evira Silakan käyttö Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen ja Riitta Ristiluoma Syyskuu ja marraskuu / Silakan käyttö / Omnibus syys ja joulu 2013 / AK Silakan käyttö Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen ja Riitta Ristiluoma Syyskuu ja marraskuu 2013 8.1.2014 / Silakan käyttö / Omnibus syys ja joulu 2013

Lisätiedot

Kaikki painottamaton n= 1008 13 296 96 129 47 23 13 137 219 31 Kaikki painotettu (.000) N= 4227 58 1197 398 553 192 86 68 590 935 132

Kaikki painottamaton n= 1008 13 296 96 129 47 23 13 137 219 31 Kaikki painotettu (.000) N= 4227 58 1197 398 553 192 86 68 590 935 132 TALOUSTUTKIMUS OY 20120907 09:20:11 TYÖ 2736.11 TAULUKKO 41018 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta sinki/

Lisätiedot

AIKUISET. 1 Lomakenumero. 2 Vastaajan sukupuoli Mies Nainen. 3 Vastaajan ikä

AIKUISET. 1 Lomakenumero. 2 Vastaajan sukupuoli Mies Nainen. 3 Vastaajan ikä AIKUISET 1 Lomakenumero 2 Vastaajan sukupuoli Mies Nainen 3 Vastaajan ikä 4 Oletteko kokoaikatyössä, osa-aikatyössä, jne? ansiotyössä Osapäivätyössä Kokopäivätyössä 5 Vastaajan ammatti/asema Alempi toimihenkilö

Lisätiedot

DIGITALISAATION EDELLÄKÄVIJÄT 2018 Miten digitalisaation eri osa-alueilla panostetaan ja onko kasvua näkyvissä?

DIGITALISAATION EDELLÄKÄVIJÄT 2018 Miten digitalisaation eri osa-alueilla panostetaan ja onko kasvua näkyvissä? LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ DIGITALISAATION EDELLÄKÄVIJÄT 218 Miten digitalisaation eri osa-alueilla panostetaan ja onko kasvua näkyvissä? Tutkimusraportti, 18.5.218 SISÄLLYS 1. MITEN TUTKIMUS TEHTIIN

Lisätiedot

SUOMALAISTEN ENERGIA-ASENTEET 2018 Energiateollisuus ry Marraskuu Suomalaisten energia-asenteet 2018

SUOMALAISTEN ENERGIA-ASENTEET 2018 Energiateollisuus ry Marraskuu Suomalaisten energia-asenteet 2018 SUOMALAISTEN ENERGIA-ASENTEET Energiateollisuus ry Marraskuu Tutkimuksen taustat ja toteutus Raportissa esiteltävä tutkimus on osa Suomalaisten energia-asenteet -seurantatutkimusta ja sen vuotta koskeva

Lisätiedot

YRITTÄJYYSILMAPUNTARI 2011 SUOMALAISEN TYÖN LIITTO SUOMEN YRITTÄJÄT

YRITTÄJYYSILMAPUNTARI 2011 SUOMALAISEN TYÖN LIITTO SUOMEN YRITTÄJÄT YRITTÄJYYSILMAPUNTARI 011 SUOMALAISEN TYÖN LIITTO SUOMEN YRITTÄJÄT Markus Mervola 0..011 Tutkimusraportti JOHDANTO 1. JOHDANTO Tämän tutkimuksen avulla on pyritty selvittämään, mitä mieltä suomalaiset

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 3. 27.1.2011. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 3. 27.1.2011. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, tammikuu 2011 (3. 27.1.2011) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY

Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Suomi Tänään 1/2009 Kaupungit matkailukohteina LAHTI TRAVEL OY Taloustutkimus Oy Tammi-helmikuu 2009 Vesa Ryyppö, Jussi Pajunen 31.3.2009 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön.

Lisätiedot

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, kesäkuu 2010 (26.5 17.6.2010) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

YRITTÄJYYSILMAPUNTARI YRITTÄJÄN PÄIVÄ SÄÄTIÖ

YRITTÄJYYSILMAPUNTARI YRITTÄJÄN PÄIVÄ SÄÄTIÖ YRITTÄJYYSILMAPUNTARI YRITTÄJÄN PÄIVÄ SÄÄTIÖ 0.8.01 Markus Mervola Marko Mäkinen Tutkimusraportti SISÄLLYSLUETTELO 0.8.01 T 109 MAM Yrittäjyysilmapuntari 01 JOHDANTO Tutkimuksen kohderyhmä Tutkimuksen

Lisätiedot