MITÄ KUULUU? Työhyvinvointia edistävä verkkopalvelu AJAN SAA AINA. aava.fi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MITÄ KUULUU? Työhyvinvointia edistävä verkkopalvelu AJAN SAA AINA. aava.fi"

Transkriptio

1 Lääkärikeskus Aavan asiakaslehti 2/14 MITÄ KUULUU? AJAN SAA AINA aava.fi PK-YRITYSTEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUT UUDISTUIVAT TIETOJENSYÖTTÖPALVELU HELPOTTAA TIEDONHALLINTAA Työhyvinvointia edistävä verkkopalvelu

2 Tulevaisuutemme menestystekijät Työelämän rakennemuutos muuttaa työn aivotyöksi ja koneet korvaavat ihmisen. ECS/2013-tutkimuksen mukaan yritystemme vahvuuksia ovat tuotantoprosessien ja organisaatiorakenteiden uudistukset. Heikkouksiksi arvioitiin vähäiset uudistukset tuotevalikoimissa, palveluissa ja markkinoinnissa. Suomalaisen työelämän vahvuuksia ovat kehittymismahdollisuudet, vaikutusmahdollisuudet ja sosiaaliset suhteet. Parannettavaa on työturvallisuudessa, työtyytyväisyydessä, kiireessä ja oikeudenmukaisessa johtamisessa. Hyvinvoiva työyhteisö on menestyvän organisaation voimavara. Menestys vaatii myös ripauksen tyytymättömyyttä ja halun tehdä asiat paremmin. Tulevaisuuden työyhteisö saavuttaa tavoitteensa ja menestyksen yhdessä. Me Aavassa rakennamme tulevaisuutta olemalla koko ajan liikkeessä. Uudistumme ja uudistamme palveluitamme asiakkaidemme tarpeisiin. Uusi Aava Kamppi suunniteltiin erityisesti asiakasnäkökulmasta. Olemme uudistaneet myös työterveyshuollon, terveystarkastukset ja sähköiset palvelumme juuri sinua varten. Olemme täällä palveluksessasi myös koko kesän. Oikein hyvää kesää kaikille Aavan asiakkaille! Timo Vänttinen ylilääkäri, työterveys Mitä Kuuluu? Lääkärikeskus Aavan yritysasiakaslehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Seuraavan kerran kerromme kuulumisia syyskuussa Päätoimittaja: Kati Jokinen Toimituksen osoite: Mannerheimintie 12 B, Helsinki, Ulkoasu: Jälki360 Oy Täyden palvelun Lääkärikeskus Aava on 50-vuotias suomalainen perheyhtiö, jonka asiantuntijat edustavat lähes kaikkia lääketieteen erikoisaloja. Aava on yksi Suomen suurimpia yksityisiä lääkärikeskusketjuja.suuruus ei kuitenkaan ole meille tärkeintä. Sinä olet. Palvelumme onkin tutkitusti erinomaista. Meille on kuulemma kiva tulla uudestaan. Se on hienoa kuulla, olemmehan täällä sinua varten. Ota rohkeasti yhteyttä! Ajan saa aina: Asiakaspalvelu puh Espoo Helsinki Hyvinkää Järvenpää Kerava Oulu Tampere Turku Tuusula Vantaa

3 PK-yritysten työterveyshuoltopalvelut uudistuivat Aavassa Työikäisistä suuri osa työskentelee pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Suomessa työterveyshuoltopalveluiden osalta laatu ja kattavuus pienten yritysten kohdalla eivät kuitenkaan kaikilta osin ole ollut toivotulla tasolla. Vuoden 2013 alussa Aavassa käynnistyneessä PK-yritysten työterveyspalvelujen kehittämistä koskevassa projektissa huomattiin, että PK-yritykset toivovat työterveyshuoltopalveluilta kustannustehokkuutta, hyödyllisiä ydintoimintoja ja laadukasta palvelua. Erityisesti lakisääteisen työterveyshuollon toiminnot vaativat tulosten mukaan kehittämistä niin, että yritykset saisivat enemmän tietoa siitä millaisia palveluja he hankkivat, miten toimintaa toteutetaan ja mitä hyötyjä tästä yritykselle on. Aavassa arvostetaan pienyritysasiakkaita ja PK-yritykset ovat meille merkittävä asiakasryhmä. Siksi kehitimme PK-yrityksille uuden toimintamallin. Aavan PK-yritysten työterveyspalvelujen kehittämiseen liittyneen projektin lopputuloksena syntyi pienyrityksille kohdennettu, hyvän työterveyshuoltokäytännön mukainen PK-toimintamalli, joka tukee työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen kehittymistä ja toteutumista pienissä, alle 20 henkilöä työllistävissä yrityksissä. Asiakkaidemme palautteiden mukaan työterveyshoitajan rooli on tärkeä PK-yritysten kanssa tehtävässä yhteistyössä. Työterveyshoitaja onkin keskeinen toimija ja yhteyshenkilö Aavan PK-toimintamallin toteutuksessa. Työterveyshuollon yhteistoimintaa käynnistettäessä selvitämme aluksi työn, työolosuhteiden ja työympäristön terveydellisen merkityksen. Teemme yhdessä työnantajan kanssa riskiarvioinnin ja riskien hallintasuunnitelman, jonka perusteella laadimme pienyrityksille suunnatun työpaikkakäyntiraportin. Ohjeistamme tarvittaessa yritystä laatimaan työsuojelun toimintaohjelman. Terveystarkastukset haluttiin tuoda Aavassa näkyväksi osaksi pk-yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä. Terveystarkastuksissa painotetaan erityisesti työn ja terveyden välistä yhteyttä, työkykyä ja näihin vaikuttavia tekijöitä. Tuki pyritään kohdentamaan henkilöille, jotka sitä erityisesti tarvitsevat ja näin myös panostamaan entistä enemmän ennaltaehkäisevään toimintaan. Yhdistämällä työpaikkaselvityksestä ja terveystarkastuksista saadun tiedon laadimme työterveyshuollon toimintasuunnitelman PK-toimintamalliimme sisältyy: - Lain edellyttämien perustehtävien toteutus tavoitteellisesti ja kustannustehokkaasti - Työkyvyttömyyskustannusten hallinta - Työkykyä edistävä sairaanhoito - Toiminnan seuranta, suunnittelu ja vaikuttavuuden arviointi ja sovimme työkyvyn hallinnan toimintakäytännöistä työpaikalla. Asetamme yhdessä yrityksen kanssa konkreettiset tavoitteet työterveystoiminnalle ja sovimme toiminnan seurannasta ja arvioinnista. Toimintamallin avulla työterveyshuolto pystyy muodostamaan tehokkaasti kokonaiskuvan yrityksestä, sen työntekijöistä ja voimavaroista. - Aavan toimintamalliin suunnitellaan myös sisältyväksi PK-yrityksille suunnattuja tilaisuuksia työterveyshuollon ajankohtaisista teemoista. Uskomme näiden toimivan myös kanavana jakaa hyviä käytäntöjä yritysten välillä sekä kehittää edelleen toimintaa Aavassa yhdessä asiakkaiden kanssa, uskoo kehitystyössä mukana ollut työterveyslääkäri Terhi Perkiö Aavasta. Kiinnostuitko PK-toimintamallistamme? Ota yhteyttä tai soita puh tai

4 Helppokäyttöinen ja kiinnostava verkkopalvelu edistää työhyvinvointia ennakoivasti Aava Online Työkyky ja -hyvinvointi -verkkopalvelu vaikuttaa ennakoivasti henkilöstön omaan työkykyyn ja hyvinvointiin. Tämä lisäpalvelu Aavan työterveyshuollon asiakkaille sisältää opetusmultimedioita ja niihin liittyvän tietotestin. Palvelun on toteuttanut 3T Ratkaisut, ja se on nyt saatavilla vain Aavasta. - Palvelu on todella helppokäyttöinen ja joustava. Sillä jokainen voi käyttää sitä juuri silloin, kun itselle sopii ja käydä läpi juuri itseä kiinnostavia osioita. Multimediakokonaisuus tuo asiantuntijoiden tuottaman tiedon työntekijöille tehokkaassa ja elämyksellisessä muodossa, 3T Ratkaisut Oy:n toimitusjohtaja Marko Vuorinen kertoo. Aava Online -työhyvinvointipalvelu koostuu useista työhyvinvointiin läheisesti liittyvistä aiheista. Palvelussa käydään läpi työhyvinvoinnin perusteet. Palvelun käyttäjä oppii tunnistamaan stressin vaikutukset työuupumukseen. Palvelussa oppii myös, miten liikunta ja ravinto vaikuttavat työvireyteen. Monelle uutta ja mielenkiintoista tietoa löytyy mm. unen vaiheista ja merkityksestä vireystilaan. Myös alkoholin aiheuttamiin ongelmiin esitetään ratkaisuehdotuksia. Lopuksi kävijä voi kerrata tietojaan tietotestillä, jonka suorittamisesta saa todistuksen. - Palvelun suuri hyöty yritykselle on, että henkilöstön ymmärrys työkyvyn ja -hyvinvoinnin osista kasvaa. Henkilöstö alkaa aktiivisesti kiinnostua omasta terveydestään. Se taas johtaa poissaolokustannusten vähentymiseen ja tuottavampaan työyhteisöön. Aava Online -palvelu helpottaa henkilöstöhallinnan ja työsuojeluorganisaation työtä. Palvelua voi käyttää hyväksi esimerkiksi uusien työntekijöiden perehdyttämisessä, esimiesvalmennuksissa ja kehityshankkeissa. - Palvelusta saa myös hyvää tukea yrityksen erilaisiin sisäisiin kampanjoihin. Voidaan esimerkiksi pitää liikuntapäiviä, joihin yhdistetään palvelun faktat ja vinkit, ideoi Marko Vuorinen. Aava Online palvelu on yrityksen koko henkilöstön käytössä 24/7, esimerkiksi intranetissä. Sen käyttöön ei tarvita tunnuksia eikä salasanoja. Yrityksen yhdyshenkilö voi omalla hallintasivullaan seurata palvelun käytön aktiivisuutta ja suoritusmerkintöjä. Kiinnostuitko? Ota yhteyttä tai soita puh T Ratkaisut Oy Työsuojelun asiantuntija- ja ohjelmistotalo. Perustettu vuonna Liikevaihto 1,2 miljoonaa euroa, henkilöstöä 13. Yhdistää tutkitun tiedon ja modernit menetelmät tuloksellisiksi ja asiakasystävällisiksi ratkaisuiksi. Missiona on auttaa asiakkaita aihealueilla: työturvallisuus, työhyvinvointi, työterveys, tuottavuus ja työn sujuvuus, laatu ja riskienhallinta.

5 Palvelu on todella helppokäyttöinen ja joustava. Sillä jokainen voi käyttää sitä juuri silloin, kun itselle sopii ja käydä läpi juuri itseä kiinnostavia osioita. - Marko Vuorinen 3T Ratkaisut Oy:n toimitusjohtaja Marko Vuorinen tekee tietotestiä Aava Online -työhyvinvoinnin palvelussa.

6 - Palvelulla on helppo hallinnoida henkilötietoja, kehuu Riikka Räisänen MTV:lta (oik.). Mukana palvelua testaamassa Hanna Ruuska Aavasta (vas.). Aavan TTH tietojensyöttöpalvelu - helppoa tiedonhallintaa! Aavan työterveyshuollon tietojensyöttöpalvelu on suojattu käyttöliittymä, josta syötetyt tiedot päivittyvät suoraan Aavan potilashallintojärjestelmään. Sinulle se tarkoittaa oikeita tietoja, työntekijätietojen hallinnan helppoutta ja tarkempaa kuvaa yrityksesi työterveyshuollosta. Keväällä 2014 pilotoitu ja käyttöönotettu Aavan työterveyshuollon tietojensyöttöpalvelu sai heti innostuneen vastaanoton. - Palvelua lähdettiin alunperinkin kehittämään asiakkaidemme toiveista. Saimme pilottivaiheessa paljon palautetta, jonka pohjalta palvelua muokattiin. Palaute on meille kaiken A ja O. On ollut hienoa kehittää palvelua yhdessä asiakkaidemme kanssa. Oli mukavaa vastata asiakkaiden toiveisiin kehittämällä uusi toimiva palvelu. Eikä työ lopu tähän, kehitämme jatkuvasti sähköisiä työkalujamme, iloitsee Aavan asiakkuuspäällikkö Hanna Ruuska. Sähköinen TTH Tietojensyöttöpalvelu pitää työterveyshuollon asiakkaiden rekisterit kunnossa. Palveluun on helppo päivittää uudet työntekijät, eri tehtäviin siirtyneet tai yrityksestä poistuneet. Sen avulla estetään myös mahdollisia työterveyshuollon väärinkäytöksiä. Laskut ovat oikein, ja turhista sähköpos-

7 teista ja excel-taulukoista päästään eroon. Palvelun avulla voidaan myös syöttää Aavan ulkopuolella annettuja sairauspoissaoloja. - Osa asiakkaistamme arvostaa palvelun tuomaa vapautta. He voivat syöttää tietoja silloin, kun se heille parhaiten sopii. He haluavat itse hallinnoida yrityksen ja työntekijöiden tietoja. Avainsana on helppous: palvelusta on aina tarvittaessa helppo tarkistaa tietoja. Palvelu on helppokäyttöinen ja ohjeistaa käyttäjää. Työkykyjohtamisen kannalta on tärkeää, että järjestelmässämme on työntekijätiedot oikein ja mahdollisimman kootusti tiedot kaikista sairauspoissaoloista, näin voidaan suunnitella ja kohdentaa kokonaisvaltaisemmin tulevia toimenpiteitä sinne missä niitä tarvitaan. Tämä työterveyshuoltosopimukseen maksuttomasti kuuluva palvelu on yksi hyvä ratkaisu yhteistyön tueksi, innostuu Hanna Ruuska. Haluaisitko TTH Tietojensyöttöpalvelun käyttöösi? Saat palvelun käyttöösi pyytämällä omalta työterveyshoitajalta käyttäjätunnusten hakuohjeen. TTH Tietojensyöttöpalvelun avulla voi: - Tarkistaa yrityksen työterveyshuoltotietoja mm. nimetty työterveyshoitaja ja työterveyslääkäri ja vakuutustiedot - Tarkastella sekä osittain muokata yrityksen tietoja mm. yhteyshenkilöiden tietojen muokkausmahdollisuus - Listaus yrityksen työntekijöistä, haku toiminto - Lisätä uusia työntekijöitä - Muokata työntekijöiden tietoja - Lopettaa työntekijän työsuhde - Siirtää työntekijöitä osastolta toiselle - Syöttää ulkopuolisia sairauspoissaoloja Aava Mannerheimintie sai tyylikkään ilmeen remontissa Maaliskuun 2014 aikana vuonna 1887 valmistuneen rakennuksen vanhat ja arvokkaat tilat remontoitiin tyylikkäästi, rakennuksen henkeä kunnioittaen. Osoitteesta Mannerheimintie 12, B-rappu, 3. kerros löydät nyt silmätautien, psykiatrian ja neurologian laajan osaamiskeskuksen, jossa Aavan asiakkaita palvelevat tutut vastaanottajat kuten silmälääkärit, psykiatrit, neurologit, psykologit, neuropsykologit ja psykoterapeutit. Näiden lisäksi Mannerheimintieltä löytyvät hermorata- ja huimaustutkimukset, silmätutkimukset sekä muistitestaaja. Kauniit tilat ja ystävällinen henkilökuntamme toivottavat sinut tervetulleeksi ihastumaan uusittuun lääkärikeskukseemme.

8 Nettiajanvarauksemme uudistui Nyt on ajanvaraus Aavassa entistäkin helpompaa. Ajanvaraus tapahtuu heti kirjautumisen yhteydessä, hakutoiminto on helpompi ja paikkatunnistuskin on mukana. Palvelun kruunaa tyylikäs visuaalinen ilme. Uusia ominaisuuksia kehitetään jatkuvasti lisää, olet tervetullut tutustumaan nettiajanvaraukseen osoitteessa aava.fi Kesä ja kärpäset tulevat, mutta me olemme täällä koko kesän sinua varten. Aavan lääkärikeskukset ja työterveyshuolto palvelevat sinua kesälläkin. Meille olet aina lämpimästi tervetullut. Toivotamme sinulle hyviä lukuhetkiä, aurinkoista kesää ja rentouttavaa lomaa! Endokrinologian klinikka GastroLääkärit Graviditas Lapsettomuusklinikka Hyvinvointiklinikat Matkailuklinikka MBO- ja Diabetesklinikka Medimagneetti Naisten Aava Kamppi Naturalis Nuorten Naisten Aava Orto-Lääkärit Raskausklinikka Teslamed

MITÄ KUULUU? Räätälöidyt hyvinvointipalvelut tuovat tulosta AJAN SAA AINA. aava.fi RUOKAVALIOLLA ON ISO ROOLI HYVINVOINNISSA

MITÄ KUULUU? Räätälöidyt hyvinvointipalvelut tuovat tulosta AJAN SAA AINA. aava.fi RUOKAVALIOLLA ON ISO ROOLI HYVINVOINNISSA Lääkärikeskus Aavan asiakaslehti 3/14 MITÄ KUULUU? AJAN SAA AINA aava.fi RUOKAVALIOLLA ON ISO ROOLI HYVINVOINNISSA LUE HYVÄT VINKIT TYÖSSÄ JAKSAMISEEN Räätälöidyt hyvinvointipalvelut tuovat tulosta Arvoisa

Lisätiedot

MITÄ KUULUU? Asiakasymmärrys auttaa pärjäämään kovassa kilpailussa AAVAN ASIAKASPALVELUN ASENNE: KYLLÄ HOITUU!

MITÄ KUULUU? Asiakasymmärrys auttaa pärjäämään kovassa kilpailussa AAVAN ASIAKASPALVELUN ASENNE: KYLLÄ HOITUU! Lääkärikeskus Aavan asiakaslehti 4/14 MITÄ KUULUU? AAVAN ASIAKASPALVELUN ASENNE: KYLLÄ HOITUU! HYVÄN TUULEN VAIKUTUS TYÖILMAPIIRIIN ASIAKAS- PALVELUTYÖSSÄ Asiakasymmärrys auttaa pärjäämään kovassa kilpailussa

Lisätiedot

Vakuutuskassat työterveyshuollon tukena S.4. Mitä. kuuluu? Lääkärikeskus Aavan yritysasiakaslehti. Aava Turku laajentaa S.3

Vakuutuskassat työterveyshuollon tukena S.4. Mitä. kuuluu? Lääkärikeskus Aavan yritysasiakaslehti. Aava Turku laajentaa S.3 Mitä Suomalainen työelämä kuuluu? Lääkärikeskus Aavan yritysasiakaslehti No.2 2013 Aava Turku laajentaa S.3 KPMG:n konkarit hyvinvointiohjelmassa S.6 Vakuutuskassat työterveyshuollon tukena S.4 Aavan nettisivut

Lisätiedot

Fenniassa hyvinvointi tarkoittaa tuottavuutta. Aava avaa Tampereella. Liikkuva Lääkärikeskus liikkuville työntekijöille

Fenniassa hyvinvointi tarkoittaa tuottavuutta. Aava avaa Tampereella. Liikkuva Lääkärikeskus liikkuville työntekijöille TYÖTERVEYS & -HYVINVOINTI No.3 2012 Aava avaa Tampereella Liikkuva Lääkärikeskus liikkuville työntekijöille Fenniassa hyvinvointi tarkoittaa tuottavuutta YLEn työterveyshuolto hoitaa toimittajasta timpuriin

Lisätiedot

Altia hakee vaikuttavuutta työterveyshuoltoon

Altia hakee vaikuttavuutta työterveyshuoltoon Mitä Suomalainen työelämä kuuluu? Lääkärikeskus Aavan yritysasiakaslehti No.4 2013 Aava Kamppi aukeaa S. 3 Sielun ja terveyden hoitoa S. 6 Altia hakee vaikuttavuutta työterveyshuoltoon S.4 Ihotautien valohoidot

Lisätiedot

Seniorit hyvässä kunnossa

Seniorit hyvässä kunnossa TYÖTERVEYS & -HYVINVOINTI No.1 2011 Virtapiiri, energiaa eläkepäiviin Lääkärikeskus avaa Turkuun Mikä on työsykkeesi? Seniorit hyvässä kunnossa Lääkärikeskus tutki: masentunut vaikenee työpaikalla Kiitos,

Lisätiedot

Kansliapäällikkö Erkki Virtanen: Hyvinvointia työyhteisöihin

Kansliapäällikkö Erkki Virtanen: Hyvinvointia työyhteisöihin TYÖTERVEYS & -HYVINVOINTI No.1 2012 Kansliapäällikkö Erkki Virtanen: Hyvinvointia työyhteisöihin TEM suomalaisen työelämän hermolla Työ & perhe-elämä tasapainossa Mittaa työterveyshuoltosi vaikuttavuutta

Lisätiedot

CMB Ravintolat satsaa työterveyshuoltoon S.6

CMB Ravintolat satsaa työterveyshuoltoon S.6 Mitä Suomalainen työelämä kuuluu? Lääkärikeskus Aavan yritysasiakaslehti No.3 2013 Sinebrychoff: Hyppy hyvään oloon S.4 Aava Tapiola laajentaa S.7 CMB Ravintolat satsaa työterveyshuoltoon S.6 Tervetuloa

Lisätiedot

Nyt puhutaan hyvinvoinnista Nobina: hyvinvoinnilla merkittäviä säästöjä KPMG: hyvinvoiva ihminen on tehokas

Nyt puhutaan hyvinvoinnista Nobina: hyvinvoinnilla merkittäviä säästöjä KPMG: hyvinvoiva ihminen on tehokas TYÖTERVEYS & -HYVINVOINTI No.3 2011 Nyt puhutaan hyvinvoinnista Nobina: hyvinvoinnilla merkittäviä säästöjä KPMG: hyvinvoiva ihminen on tehokas Lääkärikeskuksen kanta-asiakuudessa tärkeintä on terveytesi

Lisätiedot

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä Selvitys työkyvyn tuen malleista ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012 Kimmo Terävä 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Työkyvyn tuki vuokratyössä -hanke... 4 2.1 Tämä selvitys ja sen toteuttaminen...

Lisätiedot

NSN luottaa Aavan työterveyshuoltoon. Rocla satsaa työhyvinvointiin Nivelvammat kuntoon Orto-Lääkäreissä. Aava ja Pikkujätti Itäkeskukseen

NSN luottaa Aavan työterveyshuoltoon. Rocla satsaa työhyvinvointiin Nivelvammat kuntoon Orto-Lääkäreissä. Aava ja Pikkujätti Itäkeskukseen TYÖTERVEYS & -HYVINVOINTI No.1 2013 Rocla satsaa työhyvinvointiin Nivelvammat kuntoon Orto-Lääkäreissä NSN luottaa Aavan työterveyshuoltoon Aava ja Pikkujätti Itäkeskukseen Olemme täällä Sinua varten Nopeasti

Lisätiedot

Blue1:ssa haasteet ratkaistaan puhumalla. Lääkärikeskuksen varhaisen tuen malli on yhteistyölähtöinen

Blue1:ssa haasteet ratkaistaan puhumalla. Lääkärikeskuksen varhaisen tuen malli on yhteistyölähtöinen TYÖTERVEYS & -HYVINVOINTI No.2 2010 Lääkärikeskuksen varhaisen tuen malli on yhteistyölähtöinen Kela kannustaa ennaltaehkäisyyn ja työkyvyn hallintaan Blue1:ssa haasteet ratkaistaan puhumalla Katseet vyötäröön!

Lisätiedot

Europortsin työnjohto aktivoitui monimuotokoulutuksessa. 3T eopisto mullistaa OHS-koulutuksen

Europortsin työnjohto aktivoitui monimuotokoulutuksessa. 3T eopisto mullistaa OHS-koulutuksen N:o 8 Syyskuu 2012 3T eopisto mullistaa OHS-koulutuksen Saarioisen äidit valmistavat turvallisesti ja hyvinvoiden Työhyvinvointi entistä vahvemmin mukana 3T:n tarjonnassa Jytyläiset tykästyivät multimedioihin

Lisätiedot

matkakuumeen Matkailuklinikka hoitaa kaiken muun paitsi SITA vähensi työtapaturmia Esimiehet työelämän ristipaineessa TYÖTERVEYS & -HYVINVOINTI

matkakuumeen Matkailuklinikka hoitaa kaiken muun paitsi SITA vähensi työtapaturmia Esimiehet työelämän ristipaineessa TYÖTERVEYS & -HYVINVOINTI TYÖTERVEYS & -HYVINVOINTI Eka numero vuonna 2010 Matkailuklinikka hoitaa kaiken muun paitsi matkakuumeen SITA vähensi työtapaturmia Esimiehet työelämän ristipaineessa Kiitos, meille kuuluu hyvää Työterveyshuoltopalvelumme

Lisätiedot

Pienyritysten työterveyshuollon kehittäminen: työterveyshuollon verkkopalvelumalli

Pienyritysten työterveyshuollon kehittäminen: työterveyshuollon verkkopalvelumalli Pienyritysten työterveyshuollon kehittäminen: työterveyshuollon verkkopalvelumalli Kehityshankkeen loppuraportti 30.6.2004 Hannu Virokannas 1), Tuomas Kopperoinen 1, 2), Hannu Anttonen 3) ja Timo Leino

Lisätiedot

Tervetuloa Aava Kamppiin S.3. Mitä. kuuluu? Lääkärikeskus Aavan yritysasiakaslehti. Stockmann työkykyjohtamisen ääressä S. 4. Nopea ero syövästä S.

Tervetuloa Aava Kamppiin S.3. Mitä. kuuluu? Lääkärikeskus Aavan yritysasiakaslehti. Stockmann työkykyjohtamisen ääressä S. 4. Nopea ero syövästä S. Mitä Suomalainen työelämä kuuluu? Lääkärikeskus Aavan yritysasiakaslehti No.1 2014 Stockmann työkykyjohtamisen ääressä S. 4 Nopea ero syövästä S. 6 Tervetuloa Aava Kamppiin S.3 Gynekologiset palvelut Naisten

Lisätiedot

Työkyvyn tuki vuokratyössä

Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5, PL 39, 00411 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi ISBN

Lisätiedot

Työhyvinvointi on strateginen kilpailutekijä MTV MEDIA: Forexin vinkit kesämatkailijalle Vaivatonta kesäjuoksua

Työhyvinvointi on strateginen kilpailutekijä MTV MEDIA: Forexin vinkit kesämatkailijalle Vaivatonta kesäjuoksua TYÖTERVEYS & -HYVINVOINTI No.2 2011 Forexin vinkit kesämatkailijalle Vaivatonta kesäjuoksua MTV MEDIA: Työhyvinvointi on strateginen kilpailutekijä Kesäloma kuinka rentoutua ja välttää työhön paluu -blues?

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Itella jämäköittää turvallisuusjohtamista 3T Monitorilla

Itella jämäköittää turvallisuusjohtamista 3T Monitorilla N:o 9 Huhtikuu 2014 Itella jämäköittää turvallisuusjohtamista 3T Monitorilla Biliassa halutaan puuttua mutta oikein Haahtela: rakennuksillakin voi tehdä työtä turvallisesti Eksote on ahkera riskien kartoittaja

Lisätiedot

NAISET ANSAITSEVAT PARASTA JA JOTAIN

NAISET ANSAITSEVAT PARASTA JA JOTAIN MEIDÄN TYÖMME ON SINUN HYVINVOINTISI. 1 2015 LASTEN ALLERGIAT ON HYVÄ HOIDATTAA LÄÄKÄRILLÄ NAISET ANSAITSEVAT PARASTA JA JOTAIN OMAA RINTASYÖPÄ- POTILAISTA PIDETÄÄN ERITYISTÄ HUOLTA YLÄLUOMI- LEIKKAUS

Lisätiedot

Royalti-elementtejä voi käyttää seuraavasti: vaan aina yhdessä, alla kuvatuilla tavoilla) Elementit: Päävärit:

Royalti-elementtejä voi käyttää seuraavasti: vaan aina yhdessä, alla kuvatuilla tavoilla) Elementit: Päävärit: Oulun seudun Yritys- maailma Maaliskuu 1/2014 Paljon enemmän kuin pelkkä hiiri Royalti-elementtejä voi käyttää seuraavasti: RollerMouse (Huom. logoa ja Justusta Red ei saa plus koskaan on käyttää käyttäjän

Lisätiedot

Työterveyshuoltoa valtakunnallisesti

Työterveyshuoltoa valtakunnallisesti TYÖTERVEYS & -HYVINVOINTI No.2 2012 Lääkärikeskus Aava: Uutta on vain nimi Sinebrychoff hyppää hyvään oloon Työterveyshuoltoa valtakunnallisesti Aamiaisseminaari 7.6.: Energiakriisi uhkaa työelämää Kiitos,

Lisätiedot

Verkkopalvelun hyöty pienelle yritykselle ja työterveyshuollolle

Verkkopalvelun hyöty pienelle yritykselle ja työterveyshuollolle Verkkopalvelun hyöty pienelle yritykselle ja työterveyshuollolle Kehityshankkeen loppuraportti 4.6.27 Hannu Virokannas 1), Maiju Österman 1, 2), Tuomas Kopperoinen 1, 2), Hannu Anttonen 3), Timo Leino

Lisätiedot

Sisältö. Terveystalo - asiakkaan ehdoilla. Terveystalo terveyspalveluja ihmisen parhaaksi... 4. Terveystalo vuonna 2010... 6

Sisältö. Terveystalo - asiakkaan ehdoilla. Terveystalo terveyspalveluja ihmisen parhaaksi... 4. Terveystalo vuonna 2010... 6 Sisältö Terveystalo terveyspalveluja ihmisen parhaaksi... 4 Terveystalo vuonna 2010... 6 Tärkeitä tapahtumia vuoden varrelta... 8 Toimitusjohtajan katsaus... 10 Strategia paras palvelu, paras työntekopaikka,

Lisätiedot

YRITTÄNYTTÄ EI LAITETA

YRITTÄNYTTÄ EI LAITETA YRITTÄNYTTÄ EI LAITETA Taustamateriaali työfysioterapeutille pienyrityksille suunnattujen fysioterapia palveluiden suunnitteluun LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Työfysioterapian erikoistumisopinnot Työft05E

Lisätiedot

Tuunataan yhdessä työterveyttä koneyrittäjien ja työterveyshuollon yhteistyöhanke

Tuunataan yhdessä työterveyttä koneyrittäjien ja työterveyshuollon yhteistyöhanke Tuunataan yhdessä työterveyttä koneyrittäjien ja työterveyshuollon yhteistyöhanke Työsuojelurahaston loppuraportti nro 107392 31.1.2009 Työterveyslaitos Minna Savinainen Anneli Kaukiainen Jorma Lappalainen

Lisätiedot

Työfysioterapeutti lehden toimitus. tai yhteistyössä muun työterveys- Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry. Jäsenlehti: 4 krt vuodessa

Työfysioterapeutti lehden toimitus. tai yhteistyössä muun työterveys- Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry. Jäsenlehti: 4 krt vuodessa Työfysioterapeutti 1/2009 sisällys 3 Yhteistyössä työhyvinvointia kehittämään 9 AinoActivelta uusi tuloksellinen sydänkuntoutusmalli 11 Stressin mittaaminen 14 Hallitus tiedottaa 15 Työfysioterapeutit

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset työterveyshuollon

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset työterveyshuollon Terhi Beilinson Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset työterveyshuollon palveluilta Alaotsikko Metropolia Ammattikorkeakoulu Fysioterapia SF11K2 Koulutusohjelma Opinnäytetyö 14.4.2012 Tiivistelmä

Lisätiedot