OSASTONHOITAJIEN KOULUTUSPÄIVÄ SALLA KOIVUNEN 12/4/14 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSASTONHOITAJIEN KOULUTUSPÄIVÄ 12.9.2014 SALLA KOIVUNEN 12/4/14 1"

Transkriptio

1 OSASTONHOITAJIEN KOULUTUSPÄIVÄ SALLA KOIVUNEN 12/4/14 1

2 HUS ESIMIESTYÖN MENTOROINTIOHJELMA Henkilöstön kehittämispäällikkö Salla Koivunen HUS Yhtymähallinto, Henkilöstöjohto ja Osastonhoitaja Jenni Sakki HYKS Sydän- ja keuhkokeskus 12/4/14 2

3 MENTOROINTI Mentoroinnissa on kysymys tiedon jakamisesta ja kokemusten hyödyntämistä. Osallistujina ovat aktori eli mentoroitava, joka on motivoitunut saamaan sparraamista ja kehittämään omaa osaamistaan mentori, joka on halukas jakamaan omaa osaamistaan ja tukemaan aktorin kehittymistä. Lähtökohtana ovat aktorin ja mentorin yhdessä määrittelemät tavoitteet. Mentorointi voi liittyä tiettyyn teemaan (esim. esimiestyö) tai olla yleistä kokeneemman kollegan tukea omassa työssä kehittymiselle. Mentorointia voidaan käyttää työuran eri vaiheissa ja myös osana perehdytystä. Tällöin mentorointi tukee perehdytyksessä saadun tiedon hyödyntämistä käytännössä. Mentorin eli kokeneemman kollegan kanssa asioita voidaan pohtia käytännön työtilanteiden näkökulmasta. HUS:ssa hyödynnetty mentorointia laajasti osaamisen kehittämisessä, esimiestyön kehittämisessä uudempaa 12/4/14 3

4 ESIMIESTEN MENTOROINTIOHJELMAN TAVOITTEET Esimiestyön mentoroinnin pilotti, jossa haettiin toteutustapaa HUS:n sisäiselle esimiesmentoroinnille Ohjelman tavoitteena on tukea esimiehiä heidän työssään ja kehittää esimiestyön osaamista koko organisaatiossa Henkilökohtaisempaa ja räätälöidympää tukea kuin vaikkapa esimiesvalmennuksissa, verkostoituminen koko ryhmän kanssa! tätä esimiehet ovat toivoneet ja palautteen perusteella mentorointi on tässä toimiva ratkaisu Ulkoinen, kokenut yhteistyökumppani sparraamassa ohjelman suunnittelussa ja toteuttamassa valmennukset Hyviä kokemuksia myös tästä, esim. käytännön työkaluja osallistujien käyttöön 12/4/14 4

5 MENTOROINTIOHJELMAN OSALLISTUJAT Osallistujia yhteensä 39 (17 mentoria ja 22 aktoria) 5 paria eli yhdellä mentorilla kaksi aktoria 14 osastonhoitajaa ja 3 apulaisosastonhoitajaa 5 osastoryhmänpäällikköä/ylihoitajaa 9 lääkäriesimiestä 3 henkilöstöpäällikköä, kehittämispäällikkö, välinehuoltopäällikkö, johtava psykologi, vastaava farmaseutti ja proviisori Kaksi paria keskeytti ohjelman aikana eli 35 henkilöä osallistui koko ohjelmaan 12/4/14 5

6 MENTOROINTIOHJELMAN HAKUVAIHEEN TOTEUTUS HUS:n intraan tehtiin oma sivu mentorointiohjelmalle Hakulomake, jolla sekä aktorit että mentorit voivat hakea ohjelmaan mukaan Tiedottaminen organisaation sisällä Mentoreiden metsästys Parien mätsäys Lähtökohtana aktoreiden tavoitteet, mihin kaipaavat tukea Anonyymius, aktorin mahdollisuus vaikuttaa siihen, kuka mentorina Alustavat tapaamiset ja sopimusten luonnostelu Kutsu koko ryhmän aloitustapaamiseen 12/4/14 6

7 MIKSI MUKAAN MENTOROINTIIN? Taustaa Tutustuminen mentorointia koskevaan teoriatietoon opiskellessa terveystieteiden maisteriksi. Oma tilanne Vähän esimiestyökokemusta, kokeneen kollegan tiedon, kokemuksen hyödyntäminen yhdessä asioista keskusteleminen peilaten käytännön esimiestyöhön. Esimiestyön tehtävän selkeyttäminen. Tuen saaminen esimiehenä kasvamisessa, systemaattisessa johtajuudessa sekä oman johtajuuden muodostumisessa. Hakeminen Tieto mentorointi- ohjelman pilotista HUS:ssa, tieto tuli organisaation sisältä. Motivaatio ja kiinnostus hakea ohjelmaan sekä hakemuksen laittaminen. 7

8 OMAT TAVOITTEENI Tuen ja tiedon saaminen seuraaviin aiheisiin Oman johtajuuden jäsentyminen systematisoiminen, millainen olen esimiehenä. Haastavat tilanteet osastolla, esimerkiksi puheeksiottokeskustelut. Henkilökunnan hyvinvoinnin tukeminen Viestinnän merkitys Muutosjohtaminen, muutoksen läpivieminen Ajanhallinta ja oma jaksaminen, konkreettiset keinot omanjaksamisen tukemiseen. 12/4/14 8

9 AKTOREIDEN TAVOITTEET Vertaistukea myös aktoreilta Keskustelut asioiden jäsennys ja puheeksiottaminen Itsensä ja oman tyylin löytäminen esimiehenä (arvot, diplomaattisuus, lojaalisuus) Infotulvan käsittely esimiehen vastuu Lähiesimiehen työssäjaksaminen, konkreettisia keinoja Lähiesimiehen toimenkuvan päivittäminen Ajankäyttö Muutoksenjohtaminen Asiantuntija-alaisten johtaminen (miten selviän en tee tilanteista) Ammatillisten valmiuksien vahvistaminen Talousasiat Esimiestyön hallinta mitä kaikkea siihen liittyy 12/4/14 9

10 MENTOREIDEN TAVOITTEET Selkeät tavoitteet, joihin päästään/pyritään Konkreettisia asioita tavoitteiden alla Ei pelkästään henkilöjohtamista, myös asioita Uusia näkökulmia omaan työhön HUSin strategian mukaan ottamista, kirkastamista Työn iloa Positiivisten asioiden vahvistamista, mm. työnantajan arvostamista Vastuullista ajankäyttöä Mitä on miten voimme hyödyntää? Luottamuksellisuutta 12/4/14 10

11 MENTOROINNIN AIKATAULU Hakemukset Parit/ryhmät ja alustavat tapaamiset Sopimukset, oman mentoroinnin suunnittelu SWOT analyysit omasta esimiestyöstä Mentorien pienryhmä 12/4/14 11

12 OHJELMAN YHTEISET TAPAAMISET JA MENTOROINTITAPAAMISET Yhteiset tapaamiset painottuivat ohjelman alkuun, vinkkejä ja tukea omiin tapaamisiin Parien/ryhmien omatentorointitapaamiset ovat vapaamuotoisia mutta tapaamisille on määritelty tietty teema ja tapaamisten välissä voi olla erilaisia tehtäviä omaan esimiestyöhön liittyen. Noin 10 kuukauden ohjelman aikana on 6-8 mentorointitapaamista, joiden ajankohdat ja paikat aktorit ja mentorit sopivat keskenään. 12/4/14 12

13 TAPAAMISET OMAN MENTORINI KANSSA Minulla oli aktori- pari. Tapaamiset järjestettiin vuorotellen aktoreiden ja mentorin työpaikalla, jokainen järjesti tapaamisen omalla vuorollaan, tapaamiset työpaikkojen neuvotteluhuoneessa. Säännölliset tapaamiset, tapaamisia vuoden aikana yhteensä seitsemän ja osallistuminen yhteisiin tapaamisiin. Tapaamisten kesto 1tunti 30 min 12/4/14 13

14 TAPAAMISET OMAN MENTORINI KANSSA 2 Tapaamiset etenivät ennalta suunnitellun rungon mukaisesti, joka sovittiin yhdessä ensimmäisellä tapaamisella, ennen yhteistä kokoontumista. Yhteisen kokoontumisen jälkeen aktoriparin kanssa tarkennettiin ohjelmarungon järjestystä sen mukaisesti, mikä nähtiin aktoreille tärkeiksi aihe-alueiksi. Tapaamisten eteneminen suunnitellun aikataulun mukaisesti, asia ei liikaa rönsyillyt tulipalojen sammuttamiseen. 12/4/14 14

15 KÄSITELLYT AIHEET Strateginen henkilöstöjohtaminen Palvelusuhdeasiat Esimiestyön vastuut ja velvollisuudet Työhyvinvointi (oma jaksaminen) Palkitseminen Henkilöstön kehittäminen Viestintä Muutosjohtaminen Urakehitys 12/4/14 15

16 Tutustuminen HUS-hallintoon OH työnkuvan kristallisointi Osastonhoitajan työnkuva Hallintorakenteen muodostamat ongelmat Tulipalot Case-tapauksia Paikalliset ohjeet Osaamiskeskukset Viestintä, s-posti Säästöt Esimiehenä kehittymistä/swot Vaikeiden tilanteiden käsittely - Puheeksiotto/keskustelu, huomautukset, varoitukset, poissaolot TYKY, puheeksiotot, varoitus etc. Työajanhallinta Muutoksen hallinta - Oma jaksaminen

17 MITÄ MINULLE JÄI KÄTEEN MENTOROINNISTA? Luottamuksellinen suhde aktoreiden ja mentorin välillle. Asioista keskusteltiin avoimesti, joka on edellytys mentoroinnin onnistumiselle. Aktoripari, joka farmasian puolelta, erilainen työyksikkö, mutta samanlaiset asiat herättivät kysymyksiä ja pohdiskelua. Kokeneen mentorin hieman erilainen näkemys asioihin esimiestyökokemuksen seurauksena, hiljaisen tiedon jakaminen ja sen hyödyntäminen käytännön työssä. Mentorin oppiminen tapaamisista ja niiden kokeminen hyödyllisiksi. Vertaistuen merkitys, ei jää yksin asioiden kanssa, kollegoiden tuki tärkeää. Tukea, varmuutta uusia ajatuksia ja selkeyttä esimiestyöhän sekä konkreettisia toimintatapoja. 12/4/14 17

18 PALAUTE JA MITÄ JATKOSSA? Palautekysely, johon 27 osallistujaa vastasi Yleisarvosana 4,7 Valmennustapaamisten palaute 4,65 ja omien mentorointitapaamisten 8,82 mentorointi auttoi laajentamaan ja syventämään esimies- ja johtamisosaamistaan ja myös ns. hiljaisen tiedon jakaminen onnistui Tärkeimmiksi asioiksi koettiin mm. vertaistuen saaminen, kokemusten jakaminen ja ongelmien pohtiminen yhdessä sekä oman näkökulman laajentuminen. Kehitettävääkin mm. yhteisten valmennustapaamisten kesto ja ajankohta, oman ajankäytön suunnittelu sekä eri työkalujen, kuten SWOT- ja 360- arviointien käyttämisessä mentoroinnin tukena Husarin artikkeli aiheesta Seuraava ohjelma käynnistyi 20.8., 41 osallistujaa Mietitään Erva-yhteistyötä ja non stop käynnistymismallia 12/4/14 18

Mentorointiopas MAANMITTAUSLAITOS 2014

Mentorointiopas MAANMITTAUSLAITOS 2014 Mentorointiopas MAANMITTAUSLAITOS 2014 MAANMITTAUSLAITOS Mentorointiopas Sisällys: 1. MITÄ MENTOROINTI ON... 3 2. MENTOROINTIOHJELMAN TAVOITTEET... 3 3. MENTOROINNIN OHJAUS... 4 4. MENTOROINNIN ROOLIT...

Lisätiedot

Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen. Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen

Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen. Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen KIRJOITTAJAT Marja-Anneli Hynynen, TtM, Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysalan lehtori Savonia-ammattikorkeakoulussa.

Lisätiedot

MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN

MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN Liisa Tuominen MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN Käsikirja yhdistyksille ja luottamushenkilöille 2 S i v u SISÄLTÖ ALKUSANAT 4 1 MITÄ MENTOROINTI ON? 5 1.1 Ohjattu mentorointiprosessi 6 1.2 Taustayhteisöksi

Lisätiedot

Kehityskeskustelut osaksi johtamista

Kehityskeskustelut osaksi johtamista KRISTIINA PATJA - TOPI LITMANEN - JUHA ALANKO - MATTI KOTILA MIRJA TUOMIRANTA - ANNI PEURA JULKAISUSARJA B: raportit Kehityskeskustelut osaksi johtamista Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry Pro

Lisätiedot

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen OSAAMISTA KEHITTÄMÄÄN! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Oppaan sisällön on tuottanut

Lisätiedot

Merja Isotalo. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto

Merja Isotalo. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto Merja Isotalo Mentorointiopas Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto Merja Isotalo Mentorointiopas Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni

Lisätiedot

NIVALAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012 2016

NIVALAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012 2016 NIVALAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012 2016 Nivalan kaupungin henkilöstöstrategian painopisteitä vuosille 2012 2016 ovat Uudistumme rohkeasti ja avoimesti keskustellen (muutosten ja uudistusten johtaminen)

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3. 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.1 Osaamisen johtamista suunnitelmallisesti... 6 3.2 Perehdyttämisen kautta

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

Työhyvinvointi muutostilanteissa

Työhyvinvointi muutostilanteissa 7.11.2014 Työhyvinvointi muutostilanteissa Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Päivi Rauramo 2014 1 Työturvallisuuskeskus TTK Työsuojeluhenkilörekisteri www.ttk.fi

Lisätiedot

Koulutussuunnitelma. Johtoryhmä 27.1.2015 9 Yhteistyötoimikunta 10.2.2015 9 Yhtymähallitus 30.3.2015 45

Koulutussuunnitelma. Johtoryhmä 27.1.2015 9 Yhteistyötoimikunta 10.2.2015 9 Yhtymähallitus 30.3.2015 45 Koulutussuunnitelma Johtoryhmä 27.1.2015 9 Yhteistyötoimikunta 10.2.2015 9 Yhtymähallitus 30.3.2015 45 1 Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä (1136/2013) edellyttää, että

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012 VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 29-212 Valmistuneiden kyselyn yhteenvetoraportti 212 Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Riku Kumpu Sisällysluettelo Koulutusalojen yhteiset tiedot... 3 Taustatiedot...

Lisätiedot

Intoa / Vapaaehtoismentorointi Loppuraportti 18.9.2014

Intoa / Vapaaehtoismentorointi Loppuraportti 18.9.2014 Intoa / Vapaaehtoismentorointi Loppuraportti 18.9.2014 Tausta Vapaaehtoismentorointia on jonkin verran järjestetty Suomessa ja viime vuosina sitä on kokeiltu myös maahanmuuttaneiden työllistymisen tukemiseen.

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta Organisaatio- muutos esimiehen näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

OPAS OPETTAJIEN VASTAVUOROISEEN YHTEISTYÖHÖN

OPAS OPETTAJIEN VASTAVUOROISEEN YHTEISTYÖHÖN OPAS OPETTAJIEN VASTAVUOROISEEN YHTEISTYÖHÖN Tietoja projektista ja tästä oppaasta Generational Change in the Teaching Profession (akronyymi 2AgePro) on Grundtvik-projekti, joka rahoitetaan EU:n elinikäisen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

ESIMIESTEN NÄKEMYKSIÄ TYÖNOHJAUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA. Olen löytänyt uudelleen työn ilon.

ESIMIESTEN NÄKEMYKSIÄ TYÖNOHJAUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA. Olen löytänyt uudelleen työn ilon. ESIMIESTEN NÄKEMYKSIÄ TYÖNOHJAUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA Olen löytänyt uudelleen työn ilon. Seminaarityö 2010 Työnohjaajakoulutus 2007 2009 Koulutus- ja tutkimuspalvelut Oulun yliopisto Paula Heikkilä on kasvatustieteen

Lisätiedot

Markkinoinnin ja johtamisen laitos

Markkinoinnin ja johtamisen laitos KESKUSTELUJA MINUSTA, SINUSTA JA TYÖSTÄ Mentorointikokemuksen sosiaalinen rakentuminen ja koetut hyödyt Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmassa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Johdon työnohjaajat ja mentorit ry ARVOISA JOHTAJA JA ESIMIES

Johdon työnohjaajat ja mentorit ry ARVOISA JOHTAJA JA ESIMIES 2007 Johdon työnohjaajat ja mentorit ry Johtajan sparraaja Yhdistys on perustettu vuonna 2004 Tekee tunnetuksi johdon ja esimiesten työnohjausta ja mentorointia Kehittää ja uusintaa jäsentensä ammattitaitoa

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

Sininen Kolmio - koulutustarjontaa

Sininen Kolmio - koulutustarjontaa Sininen Kolmio - koulutustarjontaa Valmennusten opetusmenetelmät Sininen Kolmio Oy toteuttaa henkilöstökoulutuksissaan kokemuksellisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteita. Koulutustapahtuma

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TOIMINTAMALLIKUVAUS YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOITUMISESTA OSUMA-PROJEKTIN AIKANA HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TEKIJÄN TERVEHDYS Hämeenlinnan setlementti ry:n Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen.

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1 TAUSTA 4 2 KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja

Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 19 Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin

Lisätiedot

Henkilöstön kehittäminen yrityksissä

Henkilöstön kehittäminen yrityksissä Henkilöstön kehittäminen yrityksissä EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2008 Sisällysluettelo Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1. Selvityksen tavoitteet, menetelmät ja edustavuus...8 2. Liiketoiminta ohjaa

Lisätiedot

Hyvät käytännöt seminaari Lappeenrannassa 18.12.2007. työelämäsuhteiden ja osaamisen kehittämisvälineenä

Hyvät käytännöt seminaari Lappeenrannassa 18.12.2007. työelämäsuhteiden ja osaamisen kehittämisvälineenä Hyvät käytännöt seminaari Lappeenrannassa 18.12.2007 MENTOROINTI työelämäsuhteiden ja osaamisen kehittämisvälineenä Ullamaija Kauppinen Marja'Liisa Vesterinen KM, SHO fil.toht., kauppatiet.lis. projektipäällikkö

Lisätiedot

15/04 Työnohjaus ja mentorointi vapauttavat katsomaan työtä kauempaa

15/04 Työnohjaus ja mentorointi vapauttavat katsomaan työtä kauempaa SOSIAALITURVA 15/04 Työnohjaus ja mentorointi vapauttavat katsomaan työtä kauempaa Pääkirjoitus 5. lokakuuta 2004 Osaamispolitiikalla voi kääntää niukkuuden kehän Kilpailu sosiaalialan työntekijöistä kiristyy.

Lisätiedot