TYÖHYVINVOINTIPALKITSEMINEN 1/15/2015 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖHYVINVOINTIPALKITSEMINEN 1/15/2015 2"

Transkriptio

1 1/15/2015 1

2 TYÖHYVINVOINTIPALKITSEMINEN 1/15/2015 2

3 EHDOTUS TYÖHYVINVOINTIPALKITSEMISESTA V Miksi uusi palkitsemismalli? Työolobarometrin tuloksiin perustuva palkitseminen päättyi v työhyvinvointiohjelmakauden päättyessä Halutaan palkita ja nostaa esille hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja ja laajentaa niiden käyttöä Esitetään kahta palkitsemistapaa: A. Vuoden Huippuyksikkö-palkinto B. Vuoden Huippuesimiesten palkitseminen 1/15/2015 3

4 A. VUODEN HUIPPUYKSIKKÖ -PALKINTO Palkitseminen tulosaluetasolla ja Hyksin tulosyksikkötasolla,1 huippuyksikkö/tulosalue ja Hyksin tulosyksikkö) Kuka tahansa tulosalueella/tulosyksikössä voi ehdottaa palkittavaa yksikköä Ehdotukset tehdään lomakepohjalla, jossa perustelut ja kriteerit (lomakepohja intrassa kaikkien nähtävissä ja saatavilla) Lomake toimitetaan tulosalueen henkilöstöpäällikölle Tulosalueen johtoryhmä tekee ehdotuksen palkittavista yksiköistä Yhtymähallintoon Henkilöstöpäälliköt ja työsuojelupäälliköt kokoavat oman tulosalueensa huippuyksikköehdokkaat johtoryhmälle Tulosalueen johdossa arvioidaan palkitsemisen perusteet Työryhmä arvioi ja vahvistaa palkittavan/t yksikön/t (Työryhmäesitys kts slide 6) Palkinnon kriteereinä Esimerkillinen toiminta ja hyvät käytännöt, jotka on monistettavissa muiden yksiköiden käyttöön Palkintona kunniamaininta, palkituista huippuyksiköstä tehdään jutut Husariin ja intraan Ei rahallista palkintoa Muu työyksikön huomioiminen esim. kakkukahvit kaikille 1/15/2015 4

5 B. VUODEN HUIPPUESIMIESTEN PALKITSEMINEN Palkitaan vuosittain 6 esimiestä (3 kpl Hyksistä, 1 muilta sh-alueilta, 1 liikelaitoksista sekä 1 muilta tulosalueilta) Yhtymähallinnon henkilöstöjohto päättää palkittavista esimiehistä Henkilöstöpäälliköt ehdottavat oman tulosalueensa palkittavaa esimiestä Yhtymähallinnon henkilöstöjohdossa arvioidaan palkitsemisen perusteet yhteistyössä henkilöstöpäälliköiden ja työsuojelupäälliköiden kanssa Työryhmä arvioi ja vahvistaa palkittavat huippuesimiehet ( Työryhmäehdotus kts slide nro 6) Palkinnon kriteereinä Esimerkillinen toiminta ja uudistamiskyky Henkilöstöjohtamisen tunnusluvut Työhyvinvointiohjelman mukainen toiminta ja miten teemavuoden asiat on viety käytännön toimintaan (työhyvinvointiohjelman mittarit) Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja sen toteuttaminen työyksikössä Palkintona pieni esine tms. ja kunniamaininta, palkituista tehdään jutut Husariin ja intraan - Ei rahallista palkintoa 1/15/2015 5

6 HUS-TASON TYÖRYHMÄ = sama työryhmä, joka laati HUS:n työhyvinvointiohjelman Outi Sonkeri, konsernin henkilöstöjohtaja, pj Cenita Blomqvist, työhyvinvointipäällikkö, Yhtymähallinto Saara Suominen-Niemelä, henkilöstöpäällikkö, HYKS sairaanhoitoalue Merja Bilund-Rytkönen, työsuojelupäällikkö, HUS Kuvantaminen Kirsi Haapalaakso, työsuojelupäällikkö, HYKS sairaanhoitoalue Leila Konkola-Loikkanen, työsuojelupäällikkö, Lohjan sairaanhoitoalue Mari Holm, työsuojeluvaltuutettu, HYKS sairaanhoitoalue Mikko Weckström, työsuojeluvaltuutettu, HYKS sairaanhoitoalue Helena Leppänen, työsuojeluvaltuutettu, HYKS sairaanhoitoalue Leena Forss-Latvala, johtava työterveyslääkäri, HUS-Työterveys Tiina Mäki, vastuualuejohtaja, HUS LAB Marja Nykänen, HUS-Apteekki, Itäisen vastuualueen päällikkö Elina Manninen, henkilöstön edustaja Sinikka Ahonen, henkilöstön edustaja Kirsi-Marja Blomstedt, Yhtymähallinto, työryhmän sihteeri 1/15/2015 6

7 ETENEMINEN JA AIKATAULU Asian jatkokäsittely HUS Työsuojelujaosto HR-ohjausryhmä Henkilöstötoimikunta Kaikille yhteiset lomakepohjat ja kriteerit laaditaan ja viedään intraan helmikuun 2015 loppuun mennessä Työhyvinvoinnin teemapäivä v työhyvinvoinnin palkitsemismalli (Huippuyksikkö-palkinto ja huippuesimiesten palkitseminen) esitellään 1/15/2015 7

8 TYÖHYVINVOINTIPALKITSEMINEN JA MUU PALKITSEMINEN Tulospalkkio rahallinen palkitseminen omat kriteerit, ei suoraan henkilöstöjohtamisen mittareita Nopsa rahallinen palkitseminen omat kriteerit Turvallisen työpaikan palkitseminen tullaan kytkemään HUS-riskit järjestelmään ja turvallisuushavaintoihin suunnittelu vielä kesken työsuojelun tapaturmaryhmässä 1/15/2015 8