ProCom Mentorointiohjelman aloitus klo Raija Peltola

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ProCom Mentorointiohjelman aloitus. 07.10.2014 klo 17-19 Raija Peltola"

Transkriptio

1 ProCom Mentorointiohjelman aloitus klo Raija Peltola

2 Käsiteltäviä teemoja Mitä mentorointi on? Mentorin ja aktorin roolit Onnistunut mentorointi prosessina - Perusedellytykset, rakentaminen ja oppiminen - Luottamuksellinen vuorovaikutus - Käytännön toimet ja työnjako Mentoroinnin aloittaminen

3 Mentor Homeroksen tarinassa Odysseus pyytää ennen Troijan sotaan lähtöä ystäväänsä Mentoria toimimaan poikansa Telemakhoksen opettajana, neuvojana ja ystävänä

4 Mitä mentorointi on? Ohjausmuoto, jossa kokenut seniorikollega (mentori) ohjaa nuorempaa tai kokemattomampaa kollegaa (aktori) Perustuu mentorin ja aktorin luottamukselliseen vuorovaikutussuhteeseen Mentori on luotettava neuvonantaja, uskottu, joka sitoutuu auttamaan aktoria tämän ammatillisessa kehittymisessä Aktori on kehittymishaluinen henkilö, joka on valmis luottamukselliseen vuorovaikutussuhteeseen Epämuodollinen tiedon, sosiaalisen pääoman ja psykososiaalisen tuen käsittelyprosessi

5 Mentoroinnin tunnusmerkkejä Ohjaus on mentorointia, kun: Kaksi henkilöä käy luottamuksellista keskustelua pyrkien toisen henkilön tai molempien henkilökohtaiseen kehittymiseen tapaamisissa, joita on useita käsitellen enemmän käytännönläheisiä kuin teoreettisia asioita aiheesta, joka kiinnostaa erityisesti aktoria (kehittyjää) Murray 2001

6 Mentorointimuotoja Perinteinen mentorointi - Kaksi ihmistä, kokeneempi mentori ja kokemattomampi aktori Ryhmämentorointi - Useampi aktori Vertaismentorointi - Molemmat mentoreita omalla asiantuntemusalueellaan ja aktoreita toisen asiantuntemusalueella Käänteismentorointi - Kokemattomampi toimii mentorina

7 Työelämän ohjaajia Asiantuntijakouluttaja opastaa ryhmää omalla asiantuntemusalueellaan saavuttamaan koulutuksen tavoitteet Perehdyttäjä ohjaa ja opastaa uutta työtä omaksuvaa henkilöä pääsemään alkuun uudessa työympäristössään ja/tai tehtävässään Tuutori luotettava tai lempeä peräänkatsoja Mentori luotettava neuvonantaja, uskottu Coach auttaa ohjattavaa tunnistamaan ja saavuttamaan omia tavoitteitaan Työnohjaaja auttaa ohjattavia tutkimaan omaa työtään, työroolejaan ja kehittymishaasteitaan Fasilitaattori tukee ryhmän työskentelyä kohti tavoitetta ottamatta kantaa itse sisältöön

8 Millaista mentorointia voi toteuttaa? 2. sukupolvi 1. sukupolvi Opastava mentorointi 4. sukupolvi Tiedonsiirtomentorointi 3. sukupolvi Dialoginen mentorointi Valmentava mentorointi

9 Mentoroinnin erilaisia painotuksia Opastuspainotus - Mentori opastaa aktoria käytännön asioissa ja työtaidoissa (lähellä perehdyttämistä) Ohjauspainotus - Mentori toimii aktorille tukena ja peilinä sekä auttaa aktoria tämän ammatillisessa kehittymisessä (lähellä coachingia)

10 Aktorit mentoroinnin hyödyistä Vahvistanut käsityksiä, että kokemuksia jakamalla voi oppia tehokkaasti Auttanut jäsentämään omaa työtäni ja urakehitystä Henkireikä arjessa Lisännyt ymmärrystäni työni kokonaisuudesta Palloteltiin asioita yhdessä Tunne, etten ole yksin työhön liittyvien asioiden kanssa Tehosti omaa toimintaani Sain apua konkreettisiin tilanteisiin Näkökulma laajeni Oli aikaa pohtia asioita yhdessä kokeneemman kanssa Sain tukea päätöksente koon Oma ideani siitä, mitä haluan tulevaisuudelta, kirkastui

11 Mentorit mentoroinnin hyödyistä Harjoittelin ohjaavaa otetta Haastoi omia ajatusmalleja Sain uusia näkökulmia tuttuihin asioihin Olen saanut paljon uusia ideoita Aitoa ja rehellistä keskustelua Kokemukseni ja ideani olivat avuksi toiselle Näköala siihen, kuinka eri sukupolvea ja kokemustaustaa edustava ammattilainen näkee ammattiasiat ja kehittymisensä Nähdä aktorin kehittyminen Antanut runsaasti tietoa ja ymmärrystä Sain itselle uusia näkökulmia tämän päivän työelämästä Omien kokemusten käsittely toisen kanssa oivallutti uusia näkökulmia Havaitsin että menetelmä kantaa Oli ilo hyödyntää kokemuksiaan ja pystyä tukemaan nuorempaa

12 Tilaajat (organisaatiot) mentoroinnin hyödyistä Hiljaisen tiedon näkyväksi tekeminen ja juurruttaminen Täsmäkehittämistä Osaaminen kehittyy Hyvinvointi lisääntyy - Mentoreiden arvostus - Aktoreiden henkilökohtainen tuki - Työn ja vapaa-ajan rajaus Edistää keskinäistä verkostoitumista Parhaimmillaan edullinen ja tehokas kehittämisen menetelmä

13 Onnistunut mentorointi Edellytykset mentorilta: Omien kokemusten arvostaminen Kärsivällisyys käsitellä myös perusasioita Rohkeus tuoda esiin myös epäonnistumisia Teemojen hauduttelu etukäteen Riittävän ajan varaaminen Läsnäolo Sopivan ohjaustyylin valinta Edellytykset aktorilta: Motivoitunut kehittymään Näkee vaivaa kokemuksista ammentamiseen Uskallus olla osaamaton Aloitteellisuus Teemojen tuonti (mielellään etukäteen mentorille) Organisointi: aikataulutus, paikan varaaminen jne. Aito innostus ja sitoutuminen Aktorin kehittyminen on ensisijaista Mentorin kehittyminen varma lisäbonus

14 Vuorovaikutus: mentori - aktori Mentori asiantuntijana, tietäjänä Mentori tasavertaisena keskustelijana Mentori tyhjänä päänä, kuuntelijana

15 Mentoroinnin ydintyökalut Dialogisuus Reflektiivisyys

16 Dialogisuus Aito kuuntelu Suora puhe Kunnioitus toista ja itseä kohtaan Maltti, pohtiminen, reflektointi

17 Reflektio Omien kokemusten ja toiminnan pohtimista, kriittistä tutkimista ja arviointia sekä tarkastelua useista näkökulmista. Pohditaan mitä tehdään, miten tehdään ja erityisesti miksi tehdään Voi kohdistua omiin ajattelumalleihin tai koko työyhteisön toimintakäytäntöihin. Taito, jota voi oppia ja jossa voi harjaantua sekä yksilö- että yhteisötasolla

18 Luottamuksellisuus mentoroinnissa Ei kerrota keskinäisistä luottamuksellisista asioista ulospäin Ei juoruta ulkopuolisista asioista Ei tarkoita kaikenkattavaa puhumiskieltoa Omista oivalluksista voi ja kannattaa puhua myös ulkopuolelle Luottamuksellisuuden rajoista kannattaa sopia yhdessä

19 Luottamuksen osa-alueita Luottamus Henkilön luottavaisuus (ominaisuus) Henkilön luottavaisuus (ominaisuus) Luotettavuus toiminnassa (toimintatapa) Luotettavuus toiminnassa (toimintatapa)

20 Luottamuksen rakentaminen Kyvyt LUOTETTAVUUDEN osatekijöitä Rehellisyys Hyväntahtoisuus

21 Mentorointiprosessi Aloittaminen Eteneminen Päättäminen -tavoitteet -pelisäännöt -sopimuksen tekeminen -tapaamiset (kasvotusten. muuten?) -välitehtävät? -tavoitteiden tarkistaminen -jatkuva arviointi ja palaute -yhteenveto -arviointi -juhlistus

22 Ensimmäinen ohjauskerta Tutustuminen Odotukset Tavoitteet Teemat (mitä) Työskentelytapa (miten) Aikataulu ja paikka (missä ja milloin) Mentorointisopimuksen tekeminen

23 Tapaamisen eteneminen Aloitus Mitä kuuluu? Mitä tapahtunut edellisen kerran jälkeen Mahdollisen välitehtävän käsittely Tämän tapaamisen tavoitteet Ajankohtainen asia Tarvittaessa akuutin teeman käsittely Teema Aikaisemmin valitun teeman käsittely Arviointi ja välitehtävä Mitä tapaamisesta jäi erityisesti mieleen? Mitä opin tai oivalsin? Mitä aktori tekee asian suhteen ennen seuraavaa tapaamista?

24 Mentoroinnin check-list ok? Alkukartoitus Mentorointisopimus Pelisäännöt Aikataulut Tavoitteet Tavoitteiden väliarviointi Palaute puolin ja toisin Teemat Luottamus Läsnäolo, dialogisuus, reflektointi Verkostoituminen (LinkedIn-ryhmä)

25 Onnea matkaan!

MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN

MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN Liisa Tuominen MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN Käsikirja yhdistyksille ja luottamushenkilöille 2 S i v u SISÄLTÖ ALKUSANAT 4 1 MITÄ MENTOROINTI ON? 5 1.1 Ohjattu mentorointiprosessi 6 1.2 Taustayhteisöksi

Lisätiedot

Mentorointiopas MAANMITTAUSLAITOS 2014

Mentorointiopas MAANMITTAUSLAITOS 2014 Mentorointiopas MAANMITTAUSLAITOS 2014 MAANMITTAUSLAITOS Mentorointiopas Sisällys: 1. MITÄ MENTOROINTI ON... 3 2. MENTOROINTIOHJELMAN TAVOITTEET... 3 3. MENTOROINNIN OHJAUS... 4 4. MENTOROINNIN ROOLIT...

Lisätiedot

Merja Isotalo. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto

Merja Isotalo. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto Merja Isotalo Mentorointiopas Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto Merja Isotalo Mentorointiopas Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni

Lisätiedot

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA Tarkastelukohteena Akavan Erityisalojen mentorointiohjelma Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Aikuiskasvatus Lokakuu

Lisätiedot

Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja

Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 19 Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Markkinoinnin ja johtamisen laitos

Markkinoinnin ja johtamisen laitos KESKUSTELUJA MINUSTA, SINUSTA JA TYÖSTÄ Mentorointikokemuksen sosiaalinen rakentuminen ja koetut hyödyt Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmassa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen. Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen

Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen. Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen KIRJOITTAJAT Marja-Anneli Hynynen, TtM, Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysalan lehtori Savonia-ammattikorkeakoulussa.

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

TYÖSSä OPPIMINEN JA SEN ArvIOINTI

TYÖSSä OPPIMINEN JA SEN ArvIOINTI TYÖSSä OPPIMINEN JA SEN ArvIOINTI T yössä tapahtuva oppiminen on aina ollut erityisesti käsillä työtä tekevien ammattien luonnollinen oppimismuoto. Oppipoika kisälli mestari -järjestelmä muuntui oppisopimuskoulutukseksi

Lisätiedot

Heli Hiltula BIKVA-ARVIOINTI

Heli Hiltula BIKVA-ARVIOINTI Heli Hiltula BIKVA-ARVIOINTI Asiakaslähtöinen arviointimalli Brugerindragelse i kvalitetsvurdering Mallin kehitti Hanne Krogstrup Aalborgin yliopistossa sosiaalipsykiatrian tarpeisiin Esitteli mallin Helsingin

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Tekemällä oppii - vinkkejä vankityönjohtajille

Tekemällä oppii - vinkkejä vankityönjohtajille Tekemällä oppii - vinkkejä vankityönjohtajille Tekemällä oppii - vinkkejä vankityönjohtajille Kirsi Ek (toim.) Tekemällä oppii - vinkkejä vankityönjohtajille Julkaisija: Kiipulasäätiö Kiipulantie 507

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

Yrittäjä taitekohdassa

Yrittäjä taitekohdassa Yrittäjä taitekohdassa Opas omistajanvaihdoksen ja yrittäjäkoulutuksen mentoreille Minna Tunkkari-Eskelinen Sakari Oikarinen Sisältö Alkusanat 3 Mentoroinnista 4 Kuka mentoriksi? 4 Mitä mentoroinnilla

Lisätiedot

Koulutusta juuri Sinulle! Henkilöstökoulutus 2015

Koulutusta juuri Sinulle! Henkilöstökoulutus 2015 Koulutusta juuri Sinulle! Henkilöstökoulutus 2015 1 2 Sisältö SAK:n Kehittämiskeskus...4 kursseille ilmoittautuminen...4 poissaolot ja peruutukset...4 koulutuksen hinnoittelu...5 AY-TOIMIHENKILÖTUTKINTO

Lisätiedot

Sari Kuutti. Ikäihmisten osaamisen kartoitus

Sari Kuutti. Ikäihmisten osaamisen kartoitus Sari Kuutti Ikäihmisten osaamisen kartoitus Opinnäytetyö Kevät 2013 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan liikkeenjohdon koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

Hyvät käytännöt seminaari Lappeenrannassa 18.12.2007. työelämäsuhteiden ja osaamisen kehittämisvälineenä

Hyvät käytännöt seminaari Lappeenrannassa 18.12.2007. työelämäsuhteiden ja osaamisen kehittämisvälineenä Hyvät käytännöt seminaari Lappeenrannassa 18.12.2007 MENTOROINTI työelämäsuhteiden ja osaamisen kehittämisvälineenä Ullamaija Kauppinen Marja'Liisa Vesterinen KM, SHO fil.toht., kauppatiet.lis. projektipäällikkö

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

HR ja ikuinen identiteettikriisi

HR ja ikuinen identiteettikriisi Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry HR ja ikuinen identiteettikriisi Kiitän HENRYn jäsenkuntaa luottamuksesta, sillä saan jatkaa hallituksessa vielä ylimääräisen vuoden. Kun nyt lähden sakkokierrokselle varapuheenjohtajana,

Lisätiedot

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen LAATUA KEHITTÄMÄÄN Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen Laatukriteeristön työstämiseen osallistuneet järjestöt: Eetti ry Kepa ry Nuorten Akatemia Plan Suomi Säätiö Rauhankasvatusinstituutti

Lisätiedot

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti Palaute kerätty projektiin osallistuneilta yrittäjiltäajalla 27.11. 15.12.2013 Palautetta antoi 26 / 26 yrittäjää, vastausprosentti 100% Koen,

Lisätiedot