TEKLA BIM KÄYTÄNNÖSSÄ KAUPPAKESKUS PUUVILLA PORI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKLA BIM KÄYTÄNNÖSSÄ KAUPPAKESKUS PUUVILLA PORI"

Transkriptio

1 TEKLA BIM KÄYTÄNNÖSSÄ KAUPPAKESKUS PUUVILLA PORI

2 TEOLLISUUSHISTORIAA JA TIETOMALLEJA a Vanhaan teollisuuskortteliin Kokemäenjoen rantaan valmistuu Kauppakeskus Puuvilla, jonka suunnittelu ja rakentaminen on toteutettu ennennäkemättömän laajana tietomallipohjaisena yhteistyönä. Kauppakeskus Puuvilla valittiin Tekla Global BIM Awards voittajaksi Total BIM -sarjassa. Puuvilla voitti myös Suomen Tekla BIM Awards -kilpailun.

3 P Porin puuvillatehdas perustettiin vuonna 1898, ja tehtaan toiminta jatkui aina vuoden 1981 tulipaloon asti. Vanhaan teollisuuskortteliin rakennettava Kauppakeskus Puuvilla on ensimmäinen kohde Suomessa, jossa maksimoidaan 1800-luvun klassisen teollisuusarkkitehtuurin mahdollisuudet. Rakennushanke käsittää teollisuuskiinteistö Värjäämön muuttamisen liike- ja toimistotiloiksi, laajennusosien Kutomon ja Lusikkalinnan rakentamisen sekä kahden rakennuksen purkamisen. Lisäksi rakennetaan noin autopaikkaa. Valmistuttuaan kauppakeskus tulee työllistämään noin ihmistä. TIETOMALLI TILAAJAN VAATIMUKSESTA P Kauppakeskus Puuvillan tilaaja on Renor Oy:n ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen yhdessä omistama Porin Puuvilla Oy. Tilaajalle oli alusta pitäen selvää, että hanke tehtäisiin mallintamalla. Ilmarisen rakennuttajapäällikkö Niina Rajakoski kertoo, että tietomallien käyttö on Ilmarisen tapa toimia. Mallintaminen on tätä päivää ja sen hyöty on merkittävä niin taloudellisesti kuin yhteensovittamisen kannalta. Yhteistyön sujuvuus ei ollut itsestäänselvyys, mutta tietomallien avulla olemme onnistuneet siinä erittäin hyvin. Mallien käytön tärkein hyöty liittyy ehdottomasti tiedonkulkuun, sillä kaikkien saatavilla olevaa informaatiota tarvitaan jatkuvasti. Yhdessä tekeminen on myös nopeuttanut aikataulua ja vähentänyt turhia virheitä. Kaikki ovat olleet täysillä mukana, toteaa hankejohtaja Marko Liimatainen Porin Puuvilla Oy:stä. Tietomallit ovat toimineet myös apuna tilaneuvotteluissa tulevien käyttäjien kanssa, varsinkin urakan alkuvaiheessa. Jatkossa tablettien ja älypuhelimien rooli havainnollisina neuvotteluvälineinä tulee vielä vahvistumaan.

4 ENNENNÄKEMÄTTÖMÄN LAAJAA BIM-YHTEISTYÖTÄ v Puuvillan projektiosapuolista peräti kolmetoista hyödynsi tietomalleja. Kaikki osapuolet ovat halunneet, että hankkeessa hyödynnetään tietomallinnusta suunnittelussa, tuotannonohjauksessa ja tuotannossa. Osapuolet ovat yksimielisiä siitä, että mallintavan suunnittelun avulla sekä rakentamisen että valmiin rakennuksen laatu paranee merkittävästi. - Tietomallien käyttö nähtiin riskin sijaan mahdollisuutena ja jopa välttämättömänä laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi, kertoo Skanska Oy:n projektipäällikkö Juha-Matti Kujanpää. Tietomalleista on saatu vauhtia ja varmuutta myös päätöksentekoon, kun keskusteltavat aiheet on saatu havainnollistettua kaikille osapuolille. - Yleisiä tietomallivaatimuksia on käytetty soveltuvin osin. Suunnittelusopimuksia laadittaessa YTV2012-ohjeistus ei ollut vielä käytettävissä. Elementtisuunnittelussa on noudatettu BEC2012 elementtisuunnittelun mallinnusohjeita, Kujanpää kertoo. On ollut äärimmäisen tärkeää etukäteen määrittää ja sopia miten malleja tullaan hyödyntämään, millaisia sisältövaatimuksia niihin liittyy ja millä pelisäännöillä mallintavaa suunnittelua lähdetään toteuttamaan. VANHAT RAKENNUKSET LASERKEILATTIIN LÄHTÖTIEDOIKSI v Olemassa olevat rakennukset ja tontti laserkeilattiin ja keilaustulosten perusteella luotiin kohteen inventointimalli. Inventointimallista projektin osapuolet saivat kattavat ja tarkat lähtötiedot suunnittelun käynnistämiseen. Lähtötietomalli helpotti uudisosien massoittelua ja sovittamista tontille ja toimi kiinnekohtana vanhoihin rakenteisiin liittyvien osien suunnittelussa.

5 VALTAVA HANKE, VALTAVASTI TIETOA v Valtava hanke asetti haasteita mallintavalle suunnittelulle. Eri tarkoituksiin käytetyn mallin tietosisältö on mietitty tarkasti, jotta mallin koko ei kasvaisi yli ohjelmistojen ja tietokoneiden suorituskyvyn. Suurissa kohteissa tietomalli toimii tiedonhallintatyökaluna. Kauppakeskus Puuvillassa on esimerkiksi satoja erityyppisiä ovia, joiden ominaisuustietojen hallinnointi käsin olisi työlästä. Tietomalliin voidaan syöttää oville runsaasti ominaisuustietoja esimerkiksi heloista, lukituksista ja kulunvalvonnasta, ja tiedot voidaan jakaa muille IFC-mallissa. Kauppakeskus on perustettu paalujen varaan haastaviin olosuhteisiin Kokemäenjoen läheisyyteen. Runkorakenteet ovat pääasiassa teräsbetonipilareita, jännebetonipalkkeja ja ontelolaattoja sekä tietyissä osissa paikallavalulaattoja. Kutomon runko on osittain teräspilareita, -palkkeja ja -ristikoita. Hissikuilut ja porrashuoneet ovat elementtirakenteisia ja väestönsuojat paikallavalua. SUUNNITTELUA USEISSA YRITYKSISSÄ v Rakennesuunnittelusta vastannut Narmaplan Oy on tuonut Tekla-malliin muiden suunnittelualojen malleja referensseinä. Arkkitehtimallin, inventointimallin ja Tekla-mallin yhtaikaisella tarkastelulla havaittiin törmäyksiä ja muita epäkohtia huomattavasti helpommin kuin piirustuksista. Elementtisuunnitteluun osallistui Narmaplanin lisäksi myös A-insinöörit Oy, teräsrakenteiden detaljisuunnittelua teki Contria Oy ja julkisivuelementtien ja niihin liittyvien apurunkojen suunnitteli ja toimitti TPE Turun Pelti ja Eristys Oy. Vaikka rakennesuunnittelu oli jaettu usean eri paikkakunnalla toimivan yrityksen kesken, saatiin tietomallin avulla yhteistyö silti toimimaan. Tietomalli on oivallinen työkalu kauppakeskuksen toiminnallisuuden suunnittelussa, sekä hyvä apuväline markkinoinnissa ja tilojen hahmottamisessa käyttäjille. Hankejohtaja Marko Liimatainen, Porin Puuvilla Oy

6 YHTEISTYÖTÄ JA TIEDONSIIRTOA v Tietomallipohjainen tiedonsiirto tuoteosatoimittaja Parma Oy:n ja elementtisuunnittelijoiden välillä tarkoitti muun muassa suunnittelun statustietojen syöttämistä malliin, mikä auttoi seuraamaan suunnittelun etenemistä elementtikohtaisesti. Lusikkalinnasta ei tehty lainkaan ontelo- ja kuorilaattojen mittapiirustuksia, vaan näiden elementtien tiedot välitettiin punossuunnittelijalle Teklamallissa. Ontelolaattojen geometria-, sijainti- ja lohkotiedot siirrettiin Parman tuotannonohjausjärjestelmään Teklamallista. Haastavasta aikataulusta huolimatta suunnittelu pysyi aikataulussa ja suunnittelijat saivat kiitosta suunnitelmien virheettömyydestä. Tuotannonsuunnittelussa elementtien päämitat ja materiaalitiedot siirrettiin suoraan mallista Parman tuotannonohjausjärjestelmään, perinteisen käsin syötön sijaan. Pystyimme seuraamaan tilannetta mallista reaaliaikaisesti ja ohjaamaan tuotantoa. Mallin ja toiminnanohjausjärjestelmämme elementtien tilaa kuvaavat värit olivat yhdenmukaiset, joten perinteisiä paperikaavioita ei tarvinnut lainkaan ylläpitää, Parman tuotantotoimistossa hankkeesta vastannut projektinhoitaja Marko Reuna kertoo. Tämä säästi meiltä todella paljon aikaa sekä tuotannonsuunnittelu- että tuotantovaiheessa. Contria sai Tekla-mallista tarvittavat lähtötiedot ristikkorakenteiden detaljointiin ja toimitti konepajalle IFCmallin, jota Beam-Net Oy hyödynsi suunnittelun ohjauksessa, konepajavalmistuksen suunnittelussa ja asennusten suunnittelussa. Sähköiset ohjaustiedostot konepajaa varten saatiin myös suoraan mallista. TIETOMALLIT TOTEUTUSVAIHEESSA x Puuvillan pääurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy. Skanskan tavoitteena on hyödyntää tietomalleja kokonaisvaltaisesti tuotannon eri tehtävissä. Rakenne suunnittelijat ovat toimittaneet päivitetyt Tekla-mallit natiivimuotoisina työmaan käyttöön viikoittain, ja työmaa malleihin luodut Model Organizer ryhmittelyt, näkymät ja päivämäärätiedot on siirretty suunnittelijoiden malleihin. Tekla Structuresin lisäksi työmaalla on käytetty muun muassa Tekla BIMsightia, joka on ollut aluevastaavien ja työnjohtajien ensisijaisena työkaluna. Kevyenä ohjelmistona se sopii erinomaisesti visuaaliseen mallien tarkasteluun. Skanska on laatinut työmaan aluesuunnitelman Tekla Structuresilla. Aluesuunnitelman ja putoamis suojien mallintamisessa on käytetty Skanskan itse tekemiä Teklakomponentteja. TIUKKA AIKATAULU x Hankkeen aikataulu oli tiukka, ja niin myös hankintaa palvelevat suunnitelmat valmistuivat juuri ennen tarjouspyyntöjen lähettämistä. Tietomallien avulla tuotettiin määrätietoja tehokkaasti tarjouspyyntöjä varten ja näin edesautettiin urakoitsijoiden hinnoittelutyötä. Urakkaneuvotteluissa malli on hyvä apuväline ja auttaa urakoitsijaa perehtymään kohteeseen nopeasti. Kireän suunnitteluaikataulun vuoksi perinteisiä suunnitteludokumentteja ei aina ollut saatavilla, mutta töiden suunnittelu ja alustavien määrätietojen tuottaminen oli mahdollista tietomallien avulla. Toisiinsa liittyvien tehtävien riippuvuudet selviävät myös mallista kätevästi. MOBIILI TIETOMALLI x Puuvillassa tietomalleja käytetään myös työmaalla. Uutuutena on mobiilisovellus Field3D ipadille, joka mahdollistaa huomautusten ja valokuvien liittämisen työmaalla suoraan malliin, josta tiedon saa välitettyä sähköpostilla nopeasti suunnittelijalle. Puuvillan työmaalla tabletit ovat olleet ahkerassa käytössä. Niiden käyttö parantaa merkittävästi tuottavuutta, kun esimerkiksi työnjohtajilla on kaikki projektin informaatio mukanaan työmaalla liikkuessaan, Skanska Talonrakennus Oy:n projektipäällikkö Jari Törnqvist toteaa. Juha-Matti Kujanpään mukaan mallien monipuolisuus on yllättänyt työmaalla monet. Uskaltaisin väittää, että laajemmalle, hiukan vähemmän mallinnusta tuntevalle joukolle, varsinkin mallien käytön monipuolisuus työmaalla on uusi asia. Ennakkoluuloista poiketen tietomallit eivät ole pelkkä 3D-kuva. Puuvillassa malleja on hyödynnetty suunnitelmien kommentoinnissa ja yhteensovittamisessa, aikataulusuunnittelussa, määrälaskennoissa ja työnsuunnittelussa. BIM auttaa kokonaisuuden hahmottamisessa, joka ilman mallintamista on haasteellista näin isossa projektissa. Loistava työkalu tuotannonsuunnittelussa. Projekti-insinööri Hannu Riikola, Skanska Talonrakennus Oy

7 KAUPPAKESKUS PUUVILLA - Tilaaja: Porin Puuvilla Oy o/c Renor Oy ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen - KVR-urakoitsija: Skanska Talonrakennus Oy Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtikonttori Küttner & Pussinen Oy Rakennesuunnittelu: Narmaplan Oy LVIS-suunnittelu: Projectus Team Oy Sprinklerisuunnittelu: Firecon Group Oy Elementtisuunnittelu: Narmaplan Oy ja A-Insinöörit Oy Elementtitoimittaja: Parma Oy Kutomon teräsrakennetoimittaja: Beam-Net Oy Kutomon kattoristikoiden konepajasuunnittelu: Contria Oy Kevyiden julkisivuelementtien toimitus: TPE Turun Pelti ja Eristys Oy Laserkeilaus ja inventointimallinnus: FMC Group, FMC Virtual Services

8 NÄE MAHDOLLISUUTESI SUURIIN SAAVUTUKSIIN W Teklan teknologia luo rakennusalalle uusia mahdollisuuksia. Tekla tarjoaa urakoitsijoille, suunnittelijoille ja valmistajille BIM-ohjelmistoympäristön (BIM eli Building Information Modeling) projektin koosta, materiaaleista tai monimutkaisuudesta riippumatta. Teklan sisällöltään rikas, yksityiskohtainen ja toteutuskelpoinen 3D-tietomalli on hyödyksi tuotannon ohjauksessa ja projektiyhteistyössä. Tämä lisää tuottavuutta ja vähentää hukkaa ja tekee rakentamisesta ja rakennuksista kestävämpiä. TEKLA BIMSIGHT W Tekla BIMsight on ilmainen ammattilaisen yhteistyökalu rakennushankkeeseen. Kuka tahansa voi yhdistää malleja, tehdä törmäys tarkastelun ja jakaa tietoa käyttäen yhteistä helppokäyttöistä 3D-ympäristöä. Tekla BIM sightin avulla hankkeen osapuolet voivat tunnistaa ja ratkaista ongelman jo suunnitteluvaiheessa. TEKLA JA TRIMBLE T Tekla Oy on perustettu vuonna 1966, ja yrityksen pääkonttori sijaitsee Espoossa. Teklalla on asiakkaita 100 maassa, toimisto 20 maassa ja maailmanlaajuinen kumppaniverkosto. Teklasta tuli osa Trimble konsernia heinäkuussa Tekla on edelläkävijä siirryttäessä digitaalisten tietomallien käyttöön. Yhtiö tarjoaa rakennus, infra ja energiatoimialoille merkittävää kilpailuetuja. x Trimble Buildings Group linkittää toimiston ja työmaan prosessit ja tiedonkulun. Trimblen tarjonta vastaa omistajien ja rakennusteollisuuden tarpeeseen tuottavuuden ja tehokkuuden kasvusta. LATAA ILMAISEKSI OSOITTEESSA TEKLABIMSIGHT.COM Tekla is a Trimble Company. Tekla is a registered trademark of Tekla Corporation in the European Union, the United States and in several other countries.

OP-POHJOLA VALLILA 2015

OP-POHJOLA VALLILA 2015 TEKLA BIM KÄYTÄNNÖSSÄ: OP-POHJOLA VALLILA 2015 SUOMI HAASTAVAT RAKENTEET JA TEHOKAS TUOTANTO a Helsingin Vallilaan nousee OP Ryhmän vaikuttavan kokoinen uusi toimitila. Projektissa uudisrakentaminen yhdistyy

Lisätiedot

Tekla BIM käytännössä

Tekla BIM käytännössä Tekla BIM käytännössä Kastellin monitoimitalo OULU Tietomallipohjaista yhteistyötä elinkaarihankkeessa a Yhteistyö rakennushankkeessa etenee seuraavalle tasolle, kun käyttöön otetaan BIM-työkalut, yhdessä

Lisätiedot

TEKLA STRUCTURES käytännössä:

TEKLA STRUCTURES käytännössä: A TRIMBLE COMPANY TEKLA STRUCTURES käytännössä: Derby Business Park espoo Derby Business Park Tietomalli tehokäytössä a Espoossa Turunväylän varrella sijaitseva Derby Business Park vei ykköspalkinnon sekä

Lisätiedot

Tietomallien käyttö elinkaarihankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa

Tietomallien käyttö elinkaarihankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa AALTO-YLIOPISTON INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU Rakennustekniikan laitos Harri Niemi Tietomallien käyttö elinkaarihankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

More power for engineering Lisää tehokkuutta suunnitteluun

More power for engineering Lisää tehokkuutta suunnitteluun www.cads.fi KYMDATA OY:N ASIAKASLEHTI 1/2009 More power for engineering Lisää tehokkuutta suunnitteluun VEO Hyvät kokemukset ja ohjattu käyttöönotto kannustavat satsaamaan suunnitteluprosessiin Tietomallinnuksen

Lisätiedot

CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa

CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa K Y M D A T A O Y : N A S I A K A S L E H T I 2 0 1 2 CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa Suunnittelun painopiste muuttuu tietomallinnus tehostaa rakentamista ARE

Lisätiedot

Derby Business Park on tietomallintamisen taidonnäyte

Derby Business Park on tietomallintamisen taidonnäyte Derby Business Park on tietomallintamisen taidonnäyte Mari Saarinen, toimittaja Viestintätoimisto AC-Sanafor Oy Espooseen Turunväylän varteen rakennettava Derby Business Park palkittiin vuoden 2012 parhaana

Lisätiedot

Tietomallipohjaisen suunnittelun johtaminen. Pääsuunnnittelijakoulutus PS Pro 2015

Tietomallipohjaisen suunnittelun johtaminen. Pääsuunnnittelijakoulutus PS Pro 2015 Tietomallipohjaisen suunnittelun johtaminen Pääsuunnnittelijakoulutus PS Pro 2015 Erkki Vuopala Vuorelma Arkkitehdit Oy 7.5.2015 Tiivistelmä Tietomallipohjainen suunnittelu yleistyy rakennusalalla, niin

Lisätiedot

ArchiCAD-tuotemallintamisohje

ArchiCAD-tuotemallintamisohje 1.9.2009 ArchiCAD 13 TM. - 1 ArchiCAD-tuotemallintamisohje 1 Johdanto 1.1 Tuotemallintamisohjeet ArchiCADin käyttäjälle tuotemallintamiseen siirtyminen on luontevaa, koska ohjelman käyttö on aina perustunut

Lisätiedot

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jarmo Laitinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Hankesuunnitteluvaiheen tietomallin LVI-nimikkeistöjen sekä algoritmimallien laatiminen

Hankesuunnitteluvaiheen tietomallin LVI-nimikkeistöjen sekä algoritmimallien laatiminen Energiatekniikan laitos Maria Mäenpää Hankesuunnitteluvaiheen tietomallin LVI-nimikkeistöjen sekä algoritmimallien laatiminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0 YTV versio 1.0 Yleiset tietomallivaatimukset 2012 Osa 11. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen Julkaisusarja Yleiset tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. Tarve

Lisätiedot

Käyttäjälähtöinen suunnittelu

Käyttäjälähtöinen suunnittelu ARKKITEHTUURI, TILASUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN Käyttäjälähtöinen suunnittelu HINTA 14,50 EUR 2 / 2014 KPMG-talo MASU Asian Bistro Strömkajenin laiturikioskit Vaasan keskussairaalan Y-rakennus Schindler

Lisätiedot

rakentaminen teemana: aaro kohonen oy mukana housen kehitystyössä tuotemallipohjainen suunnittelu yleistyy www.cads.fi

rakentaminen teemana: aaro kohonen oy mukana housen kehitystyössä tuotemallipohjainen suunnittelu yleistyy www.cads.fi www.cads.fi KYMDATA OY:N ASiAKASlEHTi 1/2007 teemana: rakentaminen aaro kohonen oy mukana housen kehitystyössä tuotemallipohjainen suunnittelu yleistyy cads partner 1/2007 1 CADS PARTNER cads sisällysluettelo

Lisätiedot

Juho Jussila LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION KAUPPAKESKUS MATKUKSESSA

Juho Jussila LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION KAUPPAKESKUS MATKUKSESSA Juho Jussila LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION KAUPPAKESKUS MATKUKSESSA LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION

Lisätiedot

www.ruukki.fi MUUNNELTAVAT JA TUOTTAVAT TILAT KAUPPAKESKUKSET JA TOIMITILAT

www.ruukki.fi MUUNNELTAVAT JA TUOTTAVAT TILAT KAUPPAKESKUKSET JA TOIMITILAT www.ruukki.fi MUUNNELTAVAT JA TUOTTAVAT TILAT KAUPPAKESKUKSET JA TOIMITILAT KAUPPAKESKUKSET JA TOIMITILAT www.ruukki.fi/kauppakeskuskonsepti Toimitamme monikerroksisten kauppakeskusten, toimistojen ja

Lisätiedot

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus 8 Tuottavuus ja vaikuttavuus Allianssin edut ja mahdollisuudet vaativien projektien läpiviennissä Rami Tuokko & Jani Saarinen, Vison Alliance Partners Oy Kiinteistö- ja rakennusalan hankkeissa koetut ongelmat,

Lisätiedot

Tietomallinnuksen käyttömahdollisuudet ja tulevaisuus rakentamisessa TOKA-projektin päätösseminaari 4.12.2014

Tietomallinnuksen käyttömahdollisuudet ja tulevaisuus rakentamisessa TOKA-projektin päätösseminaari 4.12.2014 Tietomallinnuksen käyttömahdollisuudet ja tulevaisuus rakentamisessa TOKA-projektin päätösseminaari 4.12.2014 12.15 12.20 Seminaarin avaus Tutkimuspäällikkö Kirsi Viskari 12.20 13.20 TOKA-projektin tulokset

Lisätiedot

asiaa putkiremontista

asiaa putkiremontista Cupori Group Oy:n Asiakaslehti 2/2009 cupori.com asiaa putkiremontista 02 Cuporilta ratkaisuja korjausrakentamisen tehostamiseen 04 Kattava hankesuunnittelu sujuvan putkiremontin perusta 06 Keskustatoimistoja

Lisätiedot

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Mia Salonen OOPEAA Office for Peripheral Architecture 17.05.2015 Tiivistelmä Tutkielma

Lisätiedot

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 Asiakaslehti Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 ArcGIS 10.2:n uutuuksia 16 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä Mobiilikäyttöön lisää mahdollisuuksia 32 Esri

Lisätiedot

VTT-R-04729-10 TUTKIMUSRAPORTTI. InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti. Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist

VTT-R-04729-10 TUTKIMUSRAPORTTI. InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti. Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04729-10 InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist Luottamuksellinen 2 (63) Raportin

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta partner KYMDATA MUKANA TOIMIALAA JA YHTEISKUNTAA KEHITTÄMÄSSÄ Vuoden sähkösuunnittelija PANOSTAA TIETO- MALLINTAMISEEN JA TIIMITYÖSKENTELYYN CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA

Lisätiedot

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

BUILDERNEWS. Senaatti-kiinteistöt - Sähköinen kilpailutus kiinteistöjen hoidossa

BUILDERNEWS. Senaatti-kiinteistöt - Sähköinen kilpailutus kiinteistöjen hoidossa 1 2008 BUILDERNEWS Senaatti-kiinteistöt - Sähköinen kilpailutus kiinteistöjen hoidossa Helsingin kaupunki teki projektipankkipalvelusopimuksen Buildercomin kanssa Terveelliset tilat Tule tapaamaan edustajiamme

Lisätiedot

Sheetrocktuoteryhmä. Todellisuutta ja vähän päälle s.10. Silentboardilla viihtyvyyttä s.18. s.16. + Ääniä: Rakentamisen innovaatiot s.

Sheetrocktuoteryhmä. Todellisuutta ja vähän päälle s.10. Silentboardilla viihtyvyyttä s.18. s.16. + Ääniä: Rakentamisen innovaatiot s. Nro 2/2014 Knauf Oy:n sidosryhmälehti Sheetrocktuoteryhmä s.16 + Puheenaiheena: + Fysiikkaa: + Ääniä: Rakentamisen innovaatiot s.4 Todellisuutta ja vähän päälle s.10 Silentboardilla viihtyvyyttä s.18 Nro

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen läänin

Etelä- ja Länsi-Suomen läänin Etelä- ja Länsi-Suomen läänin 1 KYS Kiinteistöhallinto, Mikko Hollmén s. 4 HUS- Kiinteistöt, Vesa Vainiotalo s. 8 SISÄLLÄ: Uusi lastensairaala 2017, Anne Berner s. 12 TAYS Toimitilat, Matias Seini s. 16

Lisätiedot

Massaräätälöinti ohjelmistotuotannossa kustannustehokkuuden näkökulmasta. Perttu Hallikainen

Massaräätälöinti ohjelmistotuotannossa kustannustehokkuuden näkökulmasta. Perttu Hallikainen Massaräätälöinti ohjelmistotuotannossa kustannustehokkuuden näkökulmasta Perttu Hallikainen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Mikko Ruohonen

Lisätiedot