Tekla STruCTureS käytännössä: MaNSkuN rasti. helsinki. Kannen kuva: Jyrki Vesa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekla STruCTureS käytännössä: MaNSkuN rasti. helsinki. Kannen kuva: Jyrki Vesa"

Transkriptio

1 Tekla STruCTureS käytännössä: MaNSkuN rasti helsinki Kannen kuva: Jyrki Vesa

2 tietomalli tulevaisuudesta s Manskun Rastin työmaa Helsingin Ruskeasuolla on näyteikkuna tulevaisuuteen. Skanska on vienyt tietomalliprosessin uuteen ulottuvuuteen kokeilemalla ennakkoluulottomasti BIMin rajoja ja mahdollisuuksia. Manskun Rasti on Tekla BIM Awards kilpailun voittajaprojekti, ja tuomariston mukaan tietomallin hyödyntäminen kohteessa on ollut uraauurtavaa. Rakennuslehti palkitsi Manskun Rastin Vuoden Työmaana 2011, pitkälti tietomalliansioista. Manskun Rasti vei myös Tekla Global BIM Awards kilpailun BIM-sarjan voiton.

3 G helsingin ruskeasuolle nousee neljän toimistorakennuksen kokonaisuus, jonka ensimmäinen 8 kerroksinen torni, Skanskan pääkonttori, valmistuu alkuvuodesta Seuraavan tornin on määrä valmistua kesällä Toimistojen alla on kolmikerroksinen pysäköintihalli. kohteen kokonaislaajuus on kerrosneliömetriä. koska Skanska on kohteessa sekä tilaaja että pääurakoitsija, on sillä ollut hyvä mahdollisuus toteuttaa projekti juuri haluamallaan tavalla. asuinkerrostalokohteissaan Skanska on jo harjoittanut tietomallipohjaista rakentamista, mutta tämä on yrityksen ensimmäinen toimistotalokohde, jossa tietomallinnuksen rajoja on päästy todella kokeilemaan. Global Bim awards Best Bim Project a Tilaaja ja rakennuttaja: Skanska CDF A arkkitehtisuunnittelu: arkkitehtitoimisto larkas & laine Oy R rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Magnus Malmberg Oy T Taloteknikkasuunnittelu: airix Talotekniikka Oy S Sähkösuunnittelu: pöyry Building Services, pöyry Finland Oy G Geotekninen suunnittelu: ramboll Oy P pääurakoitsija: Skanska Talonrakennus Oy T Talotekniikkaurakoitsija: Skanska Talotekniikka Kuva: Seppo Vihtilä

4 Kuva: Sampo Korhonen Tuotantomallin pohjana suunnittelijoiden tietomallit s Skanska on tilaajana vaatinut kaikkia suunnitteluosapuolia tekemään suunnitelmansa mallintamalla, aina geomallista lähtien. Suunnittelijoiden malleista on tuotantoa varten jatkojalostettu tietomalli, jota Skanskassa kutsutaan tuotantomalliksi. Tämän mallin pohjana on Tekla Structuresilla luotu rakennemalli, josta löytyvät paikallavalurakenteet raudoituksineen, detaljoidut betonielementit ja teräsrunko. Arkkitehti- ja talotekniikkamallit on yhdistetty Tekla-malliin IFC-muodossa. Geomalli sisältää olemassa olevat putket, johdot ja tunnelit sekä tarvittavat kaivannot ja tulevan maanalaisen kunnallistekniikan. Lähtötilanteen geomallissa on myös laserkeilattu tontin pinta. -Tietenkin eri suunnittelualojen mallien yhteensovittamisessa on kova työ. Se kuitenkin maksaa itsensä takaisin työmaan uusintatyön vähenemisenä ja työnjohdon ajankäytön tehostumisena, sanoo Skanskan talonrakennuksen tulosyksikön johtaja Jussi Ranne. Arkkitehti- ja talotekniikkamalleja on päivitetty tarpeen vaatiessa, rakennemallia kahden viikon välein. Ajantasaisen rakennemallin avulla on seurattu suunnittelutyön etenemistä. Seuraavaksi rakennettavan osakokonaisuuden pitää olla suunniteltu ennen rakentamisen aloittamista. Suunnittelijoiden malleista rakennettiin Tekla Structures Construction Management -ohjelmistolla tuotantotiedot sisältävä malli, jota työmaalla on käytetty laajasti ja monien eri osapuolien toimesta. - Tuotantomalli on ollut työmaalla jokapäiväinen työkaluni, sanoo tuotantoinsinööri Riina Koskinen.

5 Tietomalli helpotti hankalien rakenteiden hahmottamista laskenta- ja tarjousvaiheessa sekä Skanskan että urakoitsijoiden päässä. - Seppo Vihtilä, Skanska

6 Tietomalli jokaisesta rakentamisen vaiheesta Tuotantokäyttöön tehtyjä tietomalleja tehtiin useita, jokaisesta rakentamisen vaiheesta omansa. Ensimmäinen tuotantomalli tehtiin maa- ja pohjarakennusvaiheesta. Tuotantomallissa aikataulutettiin ja visualisoitiin töiden eteneminen vaihe vaiheelta maankaivusta, räjäytykseen, irtiporaukseen ja anturoiden valuun Teklan Task Manageria hyväksi käyttäen. Seuraava vaihe oli kellarikerrosten rakentaminen, ja tuotantomalli sisälsi paikallavalurungon ja elementtiasennuksen. Kunkin toimistotornin rungon pystytys on oma vaiheensa, joista jokaisesta on tietysti oma tuotantomallinsa. Rakennusvaiheiden tarkennettu aikataulu lohko- ja kerrosjakoineen tuotiin Teklaan Vico Control -ohjelmistosta. Mallin rakennusosat on ryhmitelty Teklan Model Organizerilla ja ryhmittelyä on ylläpidetty koko projektin ajan. Ryhmittelyn avulla aikataulusta on tehty 4D-simulointeja. Jokaisesta vaiheesta tulostettiin kerran viikossa näkymä mm. työntekijöiden kahvihuoneeseen ja työmaatoimiston inforuudulle. Olimme tosi tyytyväisiä keksittyämme viikkonäkymät, kertoi vastaava mestari Pentti Holm. -Viikkonäkymät olivat loistava apukeino mestareiden työsuunnittelussa ja aikatauluvalvonnassa. Runkoasennusten aikatauluseuranta on mallipohjaista, ja toteutunut asennuspäivä löytyy jokaiselta rakennusosalta. Kun tietomalli on tarjolla, sille löytyy myös käyttäjiä. Putkiasentajat ja runkomestari ovat katsoneet kuvakaappauksia asennustyönsä apuna. Nuorempi työmaamestari on käyttänyt itse mallia, koska oikean detaljin kaivaminen paperille tulostetuista piirustuksista on hidasta ja työlästä. Mallista käyttäjä löytää zoomaten ja leikaten kohdan nopeasti ja helposti. Urakoitsijat ja suunnittelijat ovat kommunikoineet mallin avulla ja korjanneet suunnitelman puutteita. Betonielementtitehdasta varten mallista tulostettiin elementtiluettelot, joista löytyy elementtien asennusjärjestys ja toimituspäivämäärät. Elementtitoimitusten määrätarkistuksia on tehty mallista helposti saatujen varusteluosien ja raudoitusmäärien avulla. Perinteisin menetelmin ei määrä tarkistuksia yleensä tällä tarkkuudella ole tehtykään. Mittamiehellekin mallista on ollut visuaalista hyötyä. Malligeometriaa on käytetty myös paikalleen mittauksen lähtötietona. Malli on tietysti kätevä myös määrien ja tietojen täsmätarkistuksiin.

7 Pentti Holm, Riina Koskinen, Seppo Vihtilä ja Jussi Ranne Manskun Rasti -tiimistä. Kuva: Sampo Korhonen Työturvallisuus tietomallissa Manskun Rastissa on käytetty mallia myös logistiikan ja työturvallisuuden suunnitteluun. Runkoasennusten aikana kerroksiin nostettavat tavarat mallinnettiin oikeassa mittakaavassa jokaiseen kerrokseen. Tiililetkojen varastointia varten laskettiin mallin avulla sopiva sijoittelu, jotta kerrokselle laskettu kuorma/m 2 ei ylity. Manskun Rastissa pilotoitiin mm. putoamissuojauksien mallintamista ja 4D-visualisointia yhdessä VTT:n kanssa. Hankintatoimikin on hyödyntänyt tietomallia. Aliurakoitsijaneuvottelut on käyty taulutelevision ääressä, ja kuvaruudulla mallia on pyöritelty ja käännelty eri katselukulmiin, niin että monimutkaisetkin kohteet ovat tulleet ymmärretyksi. Tietomallin visuaalisuus auttaa eri äidinkieltä puhuvia aliurakoitsijoita hahmottamaan kohteen ja toivotun lopputuloksen. BIM on universaali kieli. Tietomalli helpotti hankalien rakenteiden hahmottamista laskenta- ja tarjousvaiheessa sekä Skanskan että urakoitsijoiden päässä. Kaikki saivat helposti käsityksen siitä, mitä ollaan ostamassa. Malli helpotti urakoitsijankin hinnoittelua, kertoi hankintapäällikkö Seppo Vihtilä. Määrälaskenta mallin avulla on huomattavasti nopeampaa kuin käsinlaskenta, ja inhimillisten virheiden määrä vähenee. Samalla vähenee tarve varautua virheisiin ottamalla pelivaraa, mikä säästää sekä rahaa että ympäristöä. Manskun Rastin työmaalla tehdään tietomallin avulla kaikki sellainen valmistelutyö, jonka kone voi tehdä. Näin säästyy ammatti-ihmisten aikaa siihen työhön, johon heidän ammattitaitoaan tarvitaan. Tietomallin käyttö tukee oivallisesti Lean Construction - periaatteiden noudattamista tuotannonohjauksessa. Talotekniikan tuotantopalavereissa luodaan yhteistyössä kaikkien talotekniikkaurakoitsijoiden kanssa toteutuskelpoinen viikkosuunnitelma ja tutustutaan viikkojen ja kuukausien päästä alkaviin työvaiheisiin tietomallipohjaisesti. Näin havaitaan puutteet suunnitelmissa ja pystytään reagoimaan niihin ajoissa. Tuotannon ja suunnittelun yhteistyönä syntyy tarkennettu tietomalli. Tavoitteena on parantaa tuottavuutta, poistaa hukkaa ja vähentää tuotantohäiriöitä. Tietomallien hyödyntäminen yhdessä tuotannonohjausjärjestelmän kanssa on uusi tehokas projektinohjaustapa, toteaa projekti-insinööri Ville Oikari Skanska Talotekniikasta. Tietomalli on tullut jäädäkseen Tietomalli on tullut työmaalle jäädäkseen. Skanska on jo ottanut seuraavan askeleen ja tilannut mestareille mukana kannettavat tablettitietokoneet, ettei jokaista yksityiskohtaa tarvitse käydä työmaakopilla tarkistamassa. -Tietomalli on jokapäiväinen työkalu tulevaisuudessa kaikilla työmailla, ennustaa Jussi Ranne.

8 Näe mahdollisuutesi suuriin saavutuksiin W Teklan teknologia luo rakennusalalle uusia mahdollisuuksia. Tekla tarjoaa tietomallinnusohjelmiston (BIM eli Building Information Modeling), jolla voi luoda ja yhdistää tarkkoja kolmiulotteisia malleja projektin koosta, materiaaleista tai monimutkaisuudesta riippumatta. Teklan ohjelmistossa luotujen erittäin yksityiskohtaisten, tosiaikaisten 3D-rakennemallien ansiosta rakennettavuus ja tuotannon ohjaus ovat parhaalla mahdollisella tasolla. Oikea tietomalli on aina ajan tasalla, helposti jaettavissa Internetin kautta ja hyödynnettävissä projektin kaikissa vaiheissa. Siitä voi tulostaa analyysien ja suunnittelun tulokset, piirustukset ja raportit. Mallinnukseen pohjautuva yhteistyö parantaa tuottavuutta, vähentää jätteen määrää ja pienentää rakentamisen aiheuttamaa ympäristökuormaa toisin sanoen auttaa rakentamaan entistä parempia rakennuksia. T Tekla Oyj on ohjelmistollaan edelläkävijä siirryttäessä digitaalisten tietomallien käyttöön. Yritys tarjoaa rakennus- ja infrastruktuurialalla toimiville asiakkailleen yhä merkittävämpiä kilpailuetuja. Tekla on perustettu vuonna Nykyään Teklalla on asiakkaita 100 maassa, omia toimistoja 15 maassa ja maailmanlaajuinen kumppaniverkosto. Teklan ohjelmistoja käytetään kaikkialla maailmassa kaikentyyppisten rakennusten mallintamiseen. Teklasta tuli osa Trimblekonsernia heinäkuussa Tekla is either a registered trademark or a trademark of Tekla Corporation in the United States and other countries.

TEKLA STRUCTURES käytännössä:

TEKLA STRUCTURES käytännössä: A TRIMBLE COMPANY TEKLA STRUCTURES käytännössä: Derby Business Park espoo Derby Business Park Tietomalli tehokäytössä a Espoossa Turunväylän varrella sijaitseva Derby Business Park vei ykköspalkinnon sekä

Lisätiedot

Tekla BIM käytännössä

Tekla BIM käytännössä Tekla BIM käytännössä Kastellin monitoimitalo OULU Tietomallipohjaista yhteistyötä elinkaarihankkeessa a Yhteistyö rakennushankkeessa etenee seuraavalle tasolle, kun käyttöön otetaan BIM-työkalut, yhdessä

Lisätiedot

OP-POHJOLA VALLILA 2015

OP-POHJOLA VALLILA 2015 TEKLA BIM KÄYTÄNNÖSSÄ: OP-POHJOLA VALLILA 2015 SUOMI HAASTAVAT RAKENTEET JA TEHOKAS TUOTANTO a Helsingin Vallilaan nousee OP Ryhmän vaikuttavan kokoinen uusi toimitila. Projektissa uudisrakentaminen yhdistyy

Lisätiedot

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jarmo Laitinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Derby Business Park on tietomallintamisen taidonnäyte

Derby Business Park on tietomallintamisen taidonnäyte Derby Business Park on tietomallintamisen taidonnäyte Mari Saarinen, toimittaja Viestintätoimisto AC-Sanafor Oy Espooseen Turunväylän varteen rakennettava Derby Business Park palkittiin vuoden 2012 parhaana

Lisätiedot

CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa

CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa K Y M D A T A O Y : N A S I A K A S L E H T I 2 0 1 2 CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa Suunnittelun painopiste muuttuu tietomallinnus tehostaa rakentamista ARE

Lisätiedot

Sheetrocktuoteryhmä. Todellisuutta ja vähän päälle s.10. Silentboardilla viihtyvyyttä s.18. s.16. + Ääniä: Rakentamisen innovaatiot s.

Sheetrocktuoteryhmä. Todellisuutta ja vähän päälle s.10. Silentboardilla viihtyvyyttä s.18. s.16. + Ääniä: Rakentamisen innovaatiot s. Nro 2/2014 Knauf Oy:n sidosryhmälehti Sheetrocktuoteryhmä s.16 + Puheenaiheena: + Fysiikkaa: + Ääniä: Rakentamisen innovaatiot s.4 Todellisuutta ja vähän päälle s.10 Silentboardilla viihtyvyyttä s.18 Nro

Lisätiedot

Hankesuunnitteluvaiheen tietomallin LVI-nimikkeistöjen sekä algoritmimallien laatiminen

Hankesuunnitteluvaiheen tietomallin LVI-nimikkeistöjen sekä algoritmimallien laatiminen Energiatekniikan laitos Maria Mäenpää Hankesuunnitteluvaiheen tietomallin LVI-nimikkeistöjen sekä algoritmimallien laatiminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Tietomallinnuksen käyttömahdollisuudet ja tulevaisuus rakentamisessa TOKA-projektin päätösseminaari 4.12.2014

Tietomallinnuksen käyttömahdollisuudet ja tulevaisuus rakentamisessa TOKA-projektin päätösseminaari 4.12.2014 Tietomallinnuksen käyttömahdollisuudet ja tulevaisuus rakentamisessa TOKA-projektin päätösseminaari 4.12.2014 12.15 12.20 Seminaarin avaus Tutkimuspäällikkö Kirsi Viskari 12.20 13.20 TOKA-projektin tulokset

Lisätiedot

More power for engineering Lisää tehokkuutta suunnitteluun

More power for engineering Lisää tehokkuutta suunnitteluun www.cads.fi KYMDATA OY:N ASIAKASLEHTI 1/2009 More power for engineering Lisää tehokkuutta suunnitteluun VEO Hyvät kokemukset ja ohjattu käyttöönotto kannustavat satsaamaan suunnitteluprosessiin Tietomallinnuksen

Lisätiedot

rakentaminen teemana: aaro kohonen oy mukana housen kehitystyössä tuotemallipohjainen suunnittelu yleistyy www.cads.fi

rakentaminen teemana: aaro kohonen oy mukana housen kehitystyössä tuotemallipohjainen suunnittelu yleistyy www.cads.fi www.cads.fi KYMDATA OY:N ASiAKASlEHTi 1/2007 teemana: rakentaminen aaro kohonen oy mukana housen kehitystyössä tuotemallipohjainen suunnittelu yleistyy cads partner 1/2007 1 CADS PARTNER cads sisällysluettelo

Lisätiedot

Tietomallien käyttö elinkaarihankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa

Tietomallien käyttö elinkaarihankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa AALTO-YLIOPISTON INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU Rakennustekniikan laitos Harri Niemi Tietomallien käyttö elinkaarihankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta partner KYMDATA MUKANA TOIMIALAA JA YHTEISKUNTAA KEHITTÄMÄSSÄ Vuoden sähkösuunnittelija PANOSTAA TIETO- MALLINTAMISEEN JA TIIMITYÖSKENTELYYN CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA

Lisätiedot

Juho Jussila LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION KAUPPAKESKUS MATKUKSESSA

Juho Jussila LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION KAUPPAKESKUS MATKUKSESSA Juho Jussila LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION KAUPPAKESKUS MATKUKSESSA LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION

Lisätiedot

n:o 2 2014 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET

n:o 2 2014 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET n:o 2 2014 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET 1 Sisällys Puheenjohtajalta... 2 Ohjelmat ja strategiat ripeästi toimeksi - julkisen hallinnon ICT:n pitkään valmisteltu rakenneuudistus toteutuu...

Lisätiedot

www.cads.fi KYMDATA OY:N ASIAKASLEHTI 2/2007 CADS PARTNER

www.cads.fi KYMDATA OY:N ASIAKASLEHTI 2/2007 CADS PARTNER www.cads.fi KYMDATA OY:N ASIAKASLEHTI 2/2007 STEERPROP PYÖRII POTKUREIDEN JA CADSIN VOIMALLA TULOSSA: UUDISTUNUT CADS PLANNER 13 CADSIN TIETOMALLIT TESTISSÄ CADS PARTNER CADS SISÄLLYSLUETTELO CADS-UUTISIA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNÄKÖKULMA RAKENTAMISEN TIETOMALLINTA- MISESSA

YMPÄRISTÖNÄKÖKULMA RAKENTAMISEN TIETOMALLINTA- MISESSA MATIAS HUMALAMÄKI YMPÄRISTÖNÄKÖKULMA RAKENTAMISEN TIETOMALLINTA- MISESSA Kandidaatintyö Tarkastaja: Tekn.lis. Olli Teriö ii iii TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Rakennustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

ArchiCAD-tuotemallintamisohje

ArchiCAD-tuotemallintamisohje 1.9.2009 ArchiCAD 13 TM. - 1 ArchiCAD-tuotemallintamisohje 1 Johdanto 1.1 Tuotemallintamisohjeet ArchiCADin käyttäjälle tuotemallintamiseen siirtyminen on luontevaa, koska ohjelman käyttö on aina perustunut

Lisätiedot

The professional s choice for Building Services. Nortamonkatu 1, 26100 Rauma, Finland Tel. +358 (0)2 8387 6000 mail@progman.fi www.magicad.

The professional s choice for Building Services. Nortamonkatu 1, 26100 Rauma, Finland Tel. +358 (0)2 8387 6000 mail@progman.fi www.magicad. Nortamonkatu 1, 26100 Rauma, Finland Tel. +358 (0)2 8387 6000 mail@progman.fi www.magicad.fi MagiCAD is a registered trademark of Progman Oy. Progman acknowledges the rights of other holders of brand names,

Lisätiedot

Skanskan tapa toimia. Y3 - Rakentamisen prosessi Jämäkkää projektinhallintaa

Skanskan tapa toimia. Y3 - Rakentamisen prosessi Jämäkkää projektinhallintaa Skanskan tapa toimia Y3 Y3 Y3 Y3 - Rakentamisen prosessi Jämäkkää projektinhallintaa Y3 Skanskan tapa toimia Laatua ja tuottavuutta yhteisillä pelisäännöillä Skanskan prosessit kertovat, miten Skanskalla

Lisätiedot

LVI-suunnittelutoimiston detalji- ja piirrosmerkkiohje

LVI-suunnittelutoimiston detalji- ja piirrosmerkkiohje Pekka Peltonen LVI-suunnittelutoimiston detalji- ja piirrosmerkkiohje Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 4.6.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

PYLONIA MYÖTEN MALLINNETTU. Crusellin silta infrarakentamisen. 7 /2011 Lontoon Newham syntyy uudelleen olympialaisiin, Jean Jeffrey sivulla 36

PYLONIA MYÖTEN MALLINNETTU. Crusellin silta infrarakentamisen. 7 /2011 Lontoon Newham syntyy uudelleen olympialaisiin, Jean Jeffrey sivulla 36 ALANSA YKKÖNEN 7 /2011 Lontoon Newham syntyy uudelleen olympialaisiin, Jean Jeffrey sivulla 36 iloitsee. sivu 20 3D-tekniikka auttaa Turun seudun pohjaveden tuotannossa sivu 6 Mikkelin keskusta uudistui

Lisätiedot

asiaa putkiremontista

asiaa putkiremontista Cupori Group Oy:n Asiakaslehti 2/2009 cupori.com asiaa putkiremontista 02 Cuporilta ratkaisuja korjausrakentamisen tehostamiseen 04 Kattava hankesuunnittelu sujuvan putkiremontin perusta 06 Keskustatoimistoja

Lisätiedot

Plaani. 1 2011 Rakennuttaminen

Plaani. 1 2011 Rakennuttaminen Plaani 1 2011 Rakennuttaminen venesse -OVIVERHOKOJE TEhOKAs ELEKtRONINEN SäädIN ENERgIaa SääStäVä HELppO Ja NOpEa asentaa LuOKKaNSa HILJaISIN (55 db) MODERNIA TYYLIKKYYTTÄ ONNLINE OVIVERHOKOJEISIIN Onnline

Lisätiedot

BUILDERNEWS. Senaatti-kiinteistöt - Sähköinen kilpailutus kiinteistöjen hoidossa

BUILDERNEWS. Senaatti-kiinteistöt - Sähköinen kilpailutus kiinteistöjen hoidossa 1 2008 BUILDERNEWS Senaatti-kiinteistöt - Sähköinen kilpailutus kiinteistöjen hoidossa Helsingin kaupunki teki projektipankkipalvelusopimuksen Buildercomin kanssa Terveelliset tilat Tule tapaamaan edustajiamme

Lisätiedot

Tietomallipohjaisen suunnittelun johtaminen. Pääsuunnnittelijakoulutus PS Pro 2015

Tietomallipohjaisen suunnittelun johtaminen. Pääsuunnnittelijakoulutus PS Pro 2015 Tietomallipohjaisen suunnittelun johtaminen Pääsuunnnittelijakoulutus PS Pro 2015 Erkki Vuopala Vuorelma Arkkitehdit Oy 7.5.2015 Tiivistelmä Tietomallipohjainen suunnittelu yleistyy rakennusalalla, niin

Lisätiedot

Tärkeintä on laittaa itsensä likoon

Tärkeintä on laittaa itsensä likoon Smail Kumppanuuden rakentaja 2 2010 Tervetuloa kylään uudelleen suunniteltuun ja kestävästi toteutettuun 60-luvun lähiöön 8 16 20 Aluesuunnittelijat pelaavat yhteen Nollatoleranssi tyrmää korruption Äiti

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen läänin

Etelä- ja Länsi-Suomen läänin Etelä- ja Länsi-Suomen läänin 1 KYS Kiinteistöhallinto, Mikko Hollmén s. 4 HUS- Kiinteistöt, Vesa Vainiotalo s. 8 SISÄLLÄ: Uusi lastensairaala 2017, Anne Berner s. 12 TAYS Toimitilat, Matias Seini s. 16

Lisätiedot

Tuotannonsuunnittelun käytännöt

Tuotannonsuunnittelun käytännöt Tuotannonsuunnittelun käytännöt Anssi Koskenvesa, DI Mittaviiva Oy koskenvesa@mittaviiva.fi Rakentajain kalenteri 2012 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL

Lisätiedot

Työkalut ja teknologiat. Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä. Prosessi

Työkalut ja teknologiat. Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä. Prosessi Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä Työkalut ja teknologiat Prosessi Yhteisraportti 2009 Projektituotantojärjestelmän strategiset kehittämiskohteet kiinteistö- ja rakennusalalla Lauri Merikallio Harri Haapasalo

Lisätiedot