Betonivalmisosien valmistus ja toimitukset. Hemmo Sumkin PARMA Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Betonivalmisosien valmistus ja toimitukset. Hemmo Sumkin PARMA Oy"

Transkriptio

1 Betonivalmisosien valmistus toimitukset Hemmo Sumkin PARMA Oy

2 Ontelolaatastojen uusi uusi suunnitteluohje

3 Ontelolaattojen uusi uusi suunnitteluohje

4 Ontelolaattojen uusi uusi suunnitteluohje Nämä Nämäkäyrästöt on on tarkoitettu tarkoitettu suuntaa suuntaa antaviksi antaviksi oikean oikean laattatyypin laattatyypin valintaan valintaan kantokyvyn kantokyvyn varmistukseen varmistukseen Lopullinen Lopullinen punosmitoitus punosmitoitus tehdään tehdään todellisten todellisten kuormien kuormien olosuhteiden olosuhteiden mukaan mukaan

5 Ontelolaattojen uusi uusi suunnitteluohje

6 Ontelolaattojen uusi uusi suunnitteluohje

7 Ontelolaattojen uusi uusi suunnitteluohje

8 Ontelolaattojen uusi uusi suunnitteluohje

9 Ontelolaattojen uusi uusi suunnitteluohje

10 Se, Mitä että suunnittelin toteuttamiskelpoiset pitäisi tietää suunnitelmat tarvitaan valmistuksesta? 6 viikkoa ennen toimitusta

11 Pelisäännöt Pelisäännöt osapuolten osapuolten kesken kesken kuvattu kuvattu kootusti kootusti esim. esim. ohjeessa ohjeessa Betonivalmisosatoimitusten Betonivalmisosatoimitusten toimintamalli toimintamalli esim. esim. eri eri vaiheiden vaiheiden aikataulutarpeet aikataulutarpeet

12 Projektin vaiheet (valmistan (valmistan näkökulmasta) näkökulmasta) Tarjousvaihe Tarjousvaihe määrät, määrät, suunnitelmat suunnitelmat elementtityöelementtityöselostus selostus valmistan valmistan vaihtoehtoratkaisut vaihtoehtoratkaisut (esim. (esim. tuoteosakauppa) tuoteosakauppa) alihankkijoiden alihankkijoiden tarjouskyselyt tarjouskyselyt tehtaiden tehtaiden toimituskyvyn toimituskyvyn tarkistukset tarkistukset Sopimusvaihe Sopimusvaihe tarjouksen tarjouksen sisällön sisällön tarkennukset tarkennukset toteutettavuus toteutettavuus toimitusaikataulu toimitusaikataulu vaihtoehtovaihtoehtoratkaisujen ratkaisujen hyväksyttäminen hyväksyttäminen Suunnitteluvaihe Toteutusvaihe suunnitelmasuunnitelma aloituspalaverit aloituspalaverit katselmukset katselmukset katselmukset katselmukset suunnitelmien suunnitelmien muutosten muutosten tallennustallennuskäsittely käsittely hallinta hallinta menettely menettely sovitaan tuotannon tuotannon sovitaan aikataulutus aikataulutus valmisosavalmisosa toimitta toimitta vahtii, kovin kovin usein usein vahtii, aikataulu että että suunnitelmat aikataulu elää elää suunnitelmat tulevat tulevat allaan allaan Luovutus Luovutusvaihe vaihe vastaanottovastaanottotarkastus tarkastus toteutuneet toteutuneet määrät määrät taloudelliset taloudelliset kirukset kirukset

13 Toimituskauppa Ennakointi: alihankinnat materiaali hankinnat, joilla pidempi toimitusaika 6 6 vko vko kyseeseen kyseeseen tulevan tulevan toimitustoimituserän erän kuvat kuvat toimittalla toimittalla Tuotannon Tuotannon valmistelu: valmistelu: elementtitiedon elementtitiedon tallennus tallennus tuotantojärjestelmiin tuotantojärjestelmiin toimitusaikataulujen toimitusaikataulujen varmennus varmennus työmaalta työmaalta hienokuormitus: hienokuormitus: tuotannon tuotannon järkevä järkevä ohjelmointi ohjelmointi muutokset muutokset mahdollisia mahdollisia Valmistaminen Valmistaminen (13 (13 vko): vko): tavoitteena tavoitteena valmistaa valmistaa järkeviä järkeviä sarjo, sarjo, ajoissa ajoissa muttei muttei liian liian suureksi suureksi varastoksi varastoksi suunnitelmatiedon suunnitelmatiedon saapumisen saapumisen varmistamista varmistamista tuleville tuleville toimituksille toimituksille muutokset muutokset vaikeita, vaikeita, aiheuttavat aiheuttavat kustannuksia kustannuksia aiheuttavat aiheuttavat aikatauluriskejä aikatauluriskejä Toimitus aikana toimittalla on tuotantokannassaan useita kohteita, joiden järkevää yhteensovittamista varten pitää olla jokin määrä pelivaraa usein tässä vaiheessa muotin ääressä havaitaan suunnitelmissa puutteita tai ristiriitaista tietoa sujuva valmistus häiriintyy kun tietoa ruvetaan kyselemään

14 Valmisosavalmistan toiminnan kannattavuuden ehto on pyrkimys ratkaisujen vakiointiin tuotannon häiriöttömyyteen, mm. eristeille yksi käytettävä paksuus kohteessa (joka mielellään noudattaa alan yleisiä suosituksia) samat detaljit käytössä kohteesta toiseen rakennedimensiot mahdollisimman vakioita, ei elementistä toiseen vaihtuvia rakennepaksuuksia kun samo ratkaisu toistetaan riittävän usein, tuppaa myös laatu kehittymään paremmaksi ( Hyvää yritettiin, mutta priimaa tuppaa tulemaan ) valmistussuunnitelmat riittävän ajoissa, jotta tuotantoa ehditään suunnitella 6 vkoa

15 Joku sanoi jo muutamia vuosia sitten, että ei tarvitsisi muuta tehdä kuin saada pois kaikki tämä hässäkkä ovatko aikataulut liian tiukko? saavatko suunnittelit riittävää korvausta suhteessa vaatimuksiin? muuttaako rakennutta mieltään kesken projektin? eivätkö muut osapuolet hoida hommiaan allaan? tuleeko työn aikana liikaa muutoksia? haittaavatko muuttuvat normit määräykset sujuvaa suunnittelua? ovatko projektit liian pirstaloituneita useiden osapuolten kesken? voisiko joitain asioita tehdä uudelleen seuraavassakin projektissa? antavatko uudet työkalut mahdollisuuden tehostusharppaukseen? onko suunnittelijoiden osaamisessa puutteita? vielä jotain muutakin?

16 Mallintaminen!...?

17 Projektin vaiheet Tarjousvaihe Tarjousvaihe määrät, määrät, suunnitelmat suunnitelmat elementtityöelementtityöselostus selostus valmistan valmistan vaihtoehtoratkaisut vaihtoehtoratkaisut (esim. (esim. tuoteosakauppa) tuoteosakauppa) alihankkijoiden alihankkijoiden tarjouskyselyt tarjouskyselyt tehtaiden tehtaiden toimituskyvyn toimituskyvyn tarkistukset tarkistukset Sopimusvaihe Sopimusvaihe tarjouksen tarjouksen sisällön sisällön tarkennukset tarkennukset toteutettavuus toteutettavuus toimitusaikataulu toimitusaikataulu vaihtoehtovaihtoehtoratkaisujen ratkaisujen hyväksyttäminen hyväksyttäminen Suunnitteluvaihe suunnitelmasuunnitelmakatselmukset katselmukset suunnitelmien suunnitelmien tallennustallennusmenettely menettely sovitaan sovitaan elementtielementtitoimitta toimitta vahtii, vahtii, että että suunnitelmat suunnitelmat tulevat tulevat allaan allaan Toteutusvaihe aloituspalaverit aloituspalaverit katselmukset katselmukset muutosten muutosten käsittely käsittely hallinta hallinta tuotannon tuotannon aikataulutus aikataulutus kovin kovin usein usein aikataulu aikataulu elää elää montako määrälaskentavaihetta olisi mahdollista ohittaa mallien avulla? kuluttaa osapuolten aikaa, virhelaskennan riski Luovutus Luovutusvaihe vaihe vastaanotto vastaanottotarkastus tarkastus toteutuneet toteutuneet määrät määrät niiden niiden vertaaminen vertaaminen laskentavaiheen laskentavaiheen määriin määriin taloudelliset taloudelliset kirukset kirukset

18 Jotta Jotta valmista voisi voisi hyödyntää mallia mallia siitä siitä saatavaa tietoa, tietoa, pitää pitää mm. mm. elementtien elementtien pitää pitääolla olla tuotetyypeittäin tuotetyypeittäin oikein oikein ryhmitelty ryhmitelty (sovitut (sovitut elementtitunnukset, elementtitunnukset, FIkirstot FIkirstotjne.), jne.), jotta jotta listauksissa listauksissa olisi olisi tolkkua tolkkua rakennus rakennus lohkotettu lohkotettu oikein oikein samalla samalla tavalla tavalla työmaan työmaan lohkotuksen lohkotuksen kanssa kanssa aikataulutusmahdollisuus malliin malliin koska koska malli malli etenee etenee koko koko an an suunnittelun suunnittelun edetessä, edetessä, siitä siitäsaatavan saatavan tiedon tiedon hyödyntämiselle hyödyntämiselle pitää pitääolla olla sovittu sovittu kiinnepisteitä: kiinnepisteitä: urakkalaskentamalli urakkalaskentamalli pvm pvm xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx loppulaskentamalli loppulaskentamalli taloudelliseen taloudelliseen loppuselvitykseen loppuselvitykseen jne. jne. määrät määrät pitää pitääsaada mallista mallista ulos ulos oikeina oikeina listauksiin listauksiin pitää pitäävoida luottaa luottaa kokemukset kokemukset tähän tähän asti asti ovat ovat olleet olleet hyvin hyvin vaihtelevia vaihtelevia Mallinnuksen yhtenäiset pelisäännöt välttämättömiä, ettei ettei mallintamisesta tule tule viidakkoa, jossa jossa jokaisella on on omat omat ratkaisunsa

Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas

Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas Joulukuu 2013 Johdanto Yritysten toiminta nojaa nykyään hyvin toimiviin ja turvallisiin tietojärjestelmiin. Kuitenkin neljä viidestä tietoturvatarkastuskohteesta

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-723-3 (painettu) ISBN 978-952-245-724-0

Lisätiedot

rakennuslaitoksella.

rakennuslaitoksella. Tuotannonohjaus ja ohjeistus investointihankkeissa Puolustushallinnon rakennuslaitoksella. RAPS 36 Tutkielma Tuomo Kotola Kotka 7.10.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO Tiivistelmä

Lisätiedot

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa Osa 3: ICT:n käyttö, kehittäminen ja strategia 2012 suoritetun toimitusjohtajakyselyn mukaan, tietoteknologia on ensimmäisen kerran historiassa ohittanut ihmiset

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jarmo Laitinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Automaatiosuunnittelun. prosessimalli. Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana. Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation

Automaatiosuunnittelun. prosessimalli. Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana. Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation Automaatiosuunnittelun prosessimalli Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation Verkkojulkaisu Julkaisija: Suomen Automaatioseura ry

Lisätiedot

Rakennustyömaan laadunhallinnan suunnittelu. Kimmo Anttonen aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry Itä-Suomi

Rakennustyömaan laadunhallinnan suunnittelu. Kimmo Anttonen aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry Itä-Suomi Rakennustyömaan laadunhallinnan suunnittelu Kimmo Anttonen aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry Itä-Suomi Työmaan laadunhallinta/ -varmistussuunnitelma 1. Vastuunjako selkeästi kuka tekee/vastaa mitä

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2

Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2 Projektisuunnitelma Luuppi verkkoportaali versio 1.2 Petri Ikävalko Panu Tunttunen Eero Jaakonaho Mikko Kuivanen Kari Jussila Julius Torkkeli Johannes Lampela Luuppi Projektisuunnitelma 2 / 19 Versiohistoria

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Kuvastojen muuttuva maailma

Kuvastojen muuttuva maailma Kuvaston tekijä. Kuvasto, katalooki, tuoteluettelo rakkaalla lapsella on monta nimeä. Ne ovat tärkeitä markkinoinnin ja myynnin tukimateriaaleja monelle teollisuuden ja kaupan yritykselle niin kuluttaja-

Lisätiedot

Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa

Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa 34. Rakennuttajakoulutus TUTKIELMA Tekijä: Reijo Markkanen Ohjaaja: Pirjo Pernu Kuopio

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUKSEN KÄSIKIRJAN VAATIMUKSET (TU turvaurakoitsijasertifiointi)

TOIMINNANOHJAUKSEN KÄSIKIRJAN VAATIMUKSET (TU turvaurakoitsijasertifiointi) TOIMINNANOHJAUKSEN KÄSIKIRJAN VAATIMUKSET (TU turvaurakoitsijasertifiointi) Dokumentin versiohistoria Versio Laatija Päiväys Muutoksia sivuilla Hyväksyjä Päiväys 1.0 tvh 25.2.2013 Uusittu TU kriteerejä

Lisätiedot

Tämä opas on tuotettu Yksityisyrittäjäin Säätiön tuella.

Tämä opas on tuotettu Yksityisyrittäjäin Säätiön tuella. YRITYS Ohjaajan opas 4H-Yrityksen Ohjaajan opas on tarkoitettu 4H-Yrityksien ohjaajille. Opas auttaa tutustumaan nuoren 4H-Yritykseen ja saamaan vinkkejä ja ohjeita nuoren ohjaamiseen liittyviin asioihin.

Lisätiedot

Miten henkilöstön näkemys ja osaaminen saadaan työyhteisöissä käyttöön?

Miten henkilöstön näkemys ja osaaminen saadaan työyhteisöissä käyttöön? . Miten henkilöstön näkemys ja osaaminen saadaan työyhteisöissä käyttöön? Työkaluja kvalitatiivisten ongelmien ratkaisuun Kouluttaja: Marja-Leena Savonen, Lahden ammattikorkeakoulu Lehtori, MQ, DI 12.00-12.30

Lisätiedot

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Mia Salonen OOPEAA Office for Peripheral Architecture 17.05.2015 Tiivistelmä Tutkielma

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo )

Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo ) 1 (13) Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo ) Timo Jokela, FT timo.jokela@joticon.fi Tiivistelmä Tämän dokumentissa kuvataan käyttäjäkeskeisen suunnittelun

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

BIG ROOM kokonaissuunnittelussa ja energialaskennassa

BIG ROOM kokonaissuunnittelussa ja energialaskennassa Katariina Kosonen 27.02.2014 1 (6) PRE / Model Nova BIG ROOM kokonaissuunnittelussa ja energialaskennassa Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 Helsinki Turku Tampere www.optiplan.fi Mannerheimintie 105 Helsinginkatu

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Rakennustekniikka Liikenne- ja kuljetustekniikka Jenni Karjalainen TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA Diplomityö Prof. Harri Kallberg

Lisätiedot

TUOMO HAKANEN PROJEKTINHALLINNAN JA KUSTANNUSSEURANNAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN ALIHANKKIJAYRITYKSESSÄ

TUOMO HAKANEN PROJEKTINHALLINNAN JA KUSTANNUSSEURANNAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN ALIHANKKIJAYRITYKSESSÄ TUOMO HAKANEN PROJEKTINHALLINNAN JA KUSTANNUSSEURANNAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN ALIHANKKIJAYRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Petri Suomala Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknistaloudellisen

Lisätiedot

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot